close

Enter

Log in using OpenID

"van dohvata ruke" za 2014. godinu

embedDownload
PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA
DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE"
ZA 2014. GODINU
U "Službenom glasniku RS", broj 23/2015 objavljen je Pravilnik o kamatnim
stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za
2014. godinu.
Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van
dohvata ruke" za 2014. godinu, obraèunavaju na zajmove, odnosno kredite izmeðu
povezanih lica.
Kamatne stope propisane pravilnikom su:
1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:
(1) Na kratkoroène kredite u RSD
7,14%
(2) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
4,39%
(3) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
3,12%
(4) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
5,86%
(5) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK
4,42%
(6) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB
13,00%
2) za druga privredna društva:
(1) Na kratkoroène kredite u RSD
13,82%
(2) Na dugoroène kredite u RSD
11,12%
(3) Na kratkoroène kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
6,57%
(4) Na dugoroène kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
5,79%
(5) Na kratkoroène kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
8,49%
(6) Na dugoroène kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
7,07%
(7) Na kratkoroène kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
5,28%
(8) Na dugoroène kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
5,74%
Ove kamatne stope se primenjuju i na zajmove.
Pravilnik stupa na snagu 10. marta 2015. godine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
25 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content