τευχος 7

Το Ideal Stelrad group, στον τομέα της Θέρμανσης και ειδικότερα στα panels, είναι από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη.
Τα εργοστάσια παραγωγής είναι στο Βέλγιο, την Αγγλία και την Τουρκία.
Διακινεί τα προϊόντα του σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με τα brands Termolux, Stelrad και Henrad όσον αφορά τα panels
και με το brand IDEAL τις επίτοιχες μονάδες αερίου.
Το Softline Henrad είναι το πιο σύγχρονο σχεδιαστικά panel του group, με εξαιρετική αισθητική και προστασία στα
μικροατυχήματα.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
Panel Radiators
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
11
Μήκος
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Ύψος
400
500
kcal/h
282
340
€
23,40 26,10
kcal/h
352
425
€
26,60 29,70
kcal/h
423
510
€
29,80 33,20
kcal/h
493
565
€
33,00 36,80
kcal/h
564
680
€
36,30 40,30
kcal/h
634
765
€
39,40 43,80
kcal/h
704
849
€
42,60 47,40
kcal/h
775
935
€
45,90 50,90
kcal/h
845
1020
€
49,10 54,50
kcal/h
986
1190
€
55,40 61,60
kcal/h 1127
1360
€
61,80 68,70
kcal/h 1268
1530
€
68,20 75,80
kcal/h 1408
1700
€
74,60 82,90
kcal/h 1549
1868
€
81,00 90,00
kcal/h 1690
2038
€
87,40 97,10
kcal/h 1830
2207
€
93,80 104,20
kcal/h 1971
2377
€
100,20 111,30
kcal/h 2112
2547
€
106,60 118,50
33
22
44
600
900
400
500
600
900
400
500
600
900
200
395
30,60
494
34,20
593
38,30
691
43,20
790
46,40
889
50,60
987
54,20
1086
60,70
1185
64,90
1382
73,40
1580
81,80
1777
91,60
1974
100,20
2171
108,80
2369
117,40
2566
125,90
2764
134,60
2961
143,10
547
39,40
683
45,00
820
50,90
957
56,80
1093
63,70
1230
69,40
1366
76,70
1503
80,60
1640
88,10
1913
99,60
2186
111,10
2459
123,20
2732
135,30
3005
147,80
3278
160,30
3552
172,70
3825
185,20
4098
197,70
526
34,50
658
43,70
789
48,90
921
54,20
1052
59,50
1184
64,70
1315
69,90
1447
75,20
1578
80,40
1841
90,90
2104
101,30
2367
111,80
2630
122,30
2893
142,50
3156
153,80
3419
165,00
3682
176,20
3945
187,50
632
45,60
790
51,90
948
58,00
1106
64,40
1264
70,60
1422
76,70
1580
83,00
1738
89,20
1896
95,40
2212
107,90
2528
122,70
2844
135,40
3160
148,20
3476
160,90
3792
173,60
4108
186,20
4424
199,00
4740
211,60
733
49,80
916
54,00
1099
61,60
1282
69,50
1465
75,50
1650
82,20
1831
86,00
2015
100,10
2197
105,10
2564
121,10
2930
137,40
3296
154,40
3662
168,10
4028
186,20
4394
200,80
4761
215,60
5127
230,20
5493
244,90
1006
68,10
1258
73,10
1509
82,80
1761
92,50
2012
106,80
2264
116,20
2541
120,60
2767
143,70
3018
156,50
3521
176,80
4024
197,30
4527
220,20
5030
245,50
5531
270,80
6034
296,20
6536
321,50
7039
346,90
7542
372,30
742
56,50
928
64,20
1114
70,40
1299
79,70
1485
87,30
1670
95,00
1856
101,40
2042
110,50
2227
118,20
2598
133,60
2970
149,10
3341
164,40
3712
179,80
4083
209,60
4454
226,10
4826
242,60
5197
259,10
5568
275,70
892
66,20
1114
75,20
1339
84,20
1560
90,40
1783
102,30
2006
111,80
2228
120,30
2451
129,40
2674
138,40
3120
156,50
3565
178,80
4011
197,30
4456
215,90
4902
234,40
5347
252,90
5793
271,30
6238
289,90
6684
308,30
1035
75,60
1293
82,80
1552
92,80
1811
104,60
2069
114,70
2328
127,10
2586
128,30
2845
149,70
3104
160,20
3621
181,90
4138
204,60
4655
227,70
5172
247,00
5689
275,20
6206
296,90
6724
318,70
7241
340,40
7758
362,10
1441
100,10
1801
110,70
2161
120,00
2521
142,30
2881
158,80
3241
177,40
3601
179,10
3962
207,90
4322
220,60
5042
249,30
5762
278,10
6482
313,70
7202
349,80
7922
385,90
8642
422,00
9363
458,20
10083
494,30
10803
530,40
515
101,00
644
114,70
772
128,60
902
142,40
1031
156,20
1160
170,00
1289
183,80
1417
197,50
1546
211,40
1804
238,90
2062
266,30
2320
294,00
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
2
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (VENTIL)
Panel Radiators Ventil Type
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
11
Μήκος
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Ύψος
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
33
22
44
400
500
600
900
400
500
600
900
400
500
600
900
200
282
35,10
352
38,50
423
41,90
493
45,30
564
48,80
634
52,10
704
55,50
775
59,00
845
62,40
986
69,10
1127
75,90
1268
82,70
1408
89,60
1549
96,30
1690
103,20
1830
110,00
1971
116,80
2112
123,60
340
37,90
425
41,70
510
45,50
565
49,30
680
53,00
765
56,80
849
60,60
935
64,30
1020
68,20
1190
75,70
1360
83,30
1530
90,80
1700
98,40
1868
105,90
2038
113,50
2207
121,10
2377
128,60
2547
136,20
395
41,60
494
45,20
593
49,40
691
54,50
790
57,80
889
62,10
987
65,80
1086
72,40
1185
76,70
1382
85,40
1580
94,10
1777
104,10
1974
112,90
2171
121,70
2369
130,50
2566
139,30
2764
148,20
2961
157,00
547
50,60
683
56,30
820
62,40
957
68,50
1093
75,50
1230
81,30
1366
88,80
1503
92,80
1640
100,50
1913
112,40
2186
124,10
2459
136,50
2732
148,90
3005
161,70
3278
174,50
3552
187,30
3825
200,10
4098
212,90
526
50,10
658
60,50
789
66,50
921
72,40
1052
78,40
1184
84,40
1315
90,40
1447
96,30
1578
102,20
1841
114,10
2104
126,10
2367
138,00
2630
149,90
2893
172,90
3156
185,70
3419
198,50
3682
211,30
3945
224,10
632
62,70
790
69,80
948
76,80
1106
84,00
1264
91,10
1422
98,10
1580
105,20
1738
112,30
1896
119,30
2212
133,60
2528
150,40
2844
164,90
3160
179,30
3476
193,70
3792
208,10
4108
222,60
4424
237,00
4740
251,40
733
67,40
916
72,20
1099
80,90
1282
89,90
1465
96,70
1650
104,30
1831
108,70
2015
124,70
2197
130,40
2564
148,50
2930
167,10
3296
186,40
3662
202,00
4028
222,50
4394
239,20
4761
256,00
5127
272,60
5493
289,30
1006
88,20
1258
94,00
1509
102,80
1761
113,50
2012
129,40
2264
139,80
2541
144,60
2767
170,40
3018
184,40
3521
207,00
4024
229,70
4527
255,10
5030
283,20
5531
311,30
6034
339,50
6536
367,60
7039
395,80
7542
423,90
742
75,10
928
83,90
1114
90,90
1299
101,40
1485
110,10
1670
118,90
1856
126,10
2042
136,50
2227
145,20
2598
162,70
2970
180,30
3341
197,80
3712
215,30
4083
249,10
4454
267,90
4826
286,70
5197
305,40
5568
324,30
892
86,10
1114
96,40
1339
106,60
1560
113,70
1783
127,10
2006
137,90
2228
147,70
2451
158,00
2674
168,20
3120
188,80
3565
214,20
4011
235,30
4456
256,30
4902
277,30
5347
298,40
5793
319,40
6238
340,40
6684
361,40
1035
96,80
1293
105,10
1552
116,40
1811
129,80
2069
141,30
2328
155,30
2586
156,70
2845
181,10
3104
193,00
3621
217,70
4138
243,50
4655
269,70
5172
291,70
5689
323,80
6206
348,50
6724
373,20
7241
397,90
7758
422,60
1441
124,70
1801
136,80
2161
147,30
2521
172,60
2881
191,40
3241
212,50
3601
214,50
3962
247,20
4322
261,60
5042
294,30
5762
327,00
6482
367,50
7202
408,50
7922
449,60
8642
490,70
9363
531,80
10083
572,80
10803
613,90
515
125,60
644
141,30
772
157,10
902
172,80
1031
188,40
1160
204,10
1289
219,80
1417
235,40
1546
251,20
1804
282,50
2062
313,70
2320
345,10
• Σπείρωμα 1/2΄΄ θηλυκό
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
3
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
Panel Radiators
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Θερμαντικά σώματα Termolux
• Κομψό, αποδοτικό και ανθεκτικό ατσάλινο θερμαντικό σώμα κατασκευασμένο
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN442 και ISO 9001
• Περσίδες ειδικά κατασκευασμένες για την ακριβή εφαρμογή στο πάνω και πλαϊνό μέρος των σωμάτων
παρέχουν ένα κομψό τελείωμα
• Μεγάλη γκάμα για να καλύπτει όλες τις εφαρμογές
• Οι εναλλάκτες θερμότητας είναι συγκολλημένοι επάνω στις διόδους του νερού παρέχοντας έτσι υψηλότερες θερμικές αποδόσεις
• Ολοκληρωμένο πακέτο εξαρτημάτων το οποίο περιλαμβάνει εξαεριστική βαλβίδα και τάπες,
βίδες και ούπατ παρέχεται με τη συσκευασία κάθε σώματος.
• Στηρίγματα τύπου «L» τα οποία παρέχουν ευελιξία τοποθέτησης
• Στιβαρή συσκευασία που εξασφαλίζει ασφάλεια με διάρκεια κατά την μεταφορά και στο χώρο εγκατάστασης
• Οικολογική διεργασία βαφής πολλαπλών σταδίων για αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος και κομψό τελείωμα
- επεξεργασία καθαρισμού απολίπανσης και φωσφάτωσης σιδήρου
- πρώτη βαφή με υδατικό χρώμα
- τελική επίστρωση με εποξική σκόνη (βερνίκι πολυεστέρα)
• Χρώμα βαφής RAL 9016
Θερμαντικά σώματα Termolux τύπου Ventil (με ενσωματωμένο βρόχο)
• Τα θερμαντικά σώματα τύπου Ventil παρέχονται με ενσωματωμένη βαλβίδα
• Δίνει τη δυνατότητα της φιλικής προς τον υδραυλικό και χωρίς προβλήματα εγκατάστασης
• Βελτιωμένος έλεγχος από τον χρήστη και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
κάθε δωματίου με τη χρήση της θερμοστατικής κεφαλής
• Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες θερμοστατικών κεφαλών
• Στηρίγματα τύπου «L» τα οποία παρέχονται δωρεάν ως standard μπορούν
να αντικατασταθούν με στηρίγματα τύπου «J» κατόπιν ζήτησης
• Τα θερμαντικά σώματα τύπου Ventil διατίθενται με το σετ εγκατάστασης Eco set Ventil
το οποίο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά σωμάτων Termolux
Πίεση δοκιμής 13bar
Πίεση λειτουργίας 10bar
Ατσάλι κατά EN 10130
Πάχος λαμαρίνας 1,2mm +/- 0,09mm (EN 442)
Κατεργασία επιφάνειας και βαφή κατά (D IN 55900-1)
Βαφή σώματος RAL 9016 (DIN 55900-1)
Σπείρωμα 1/2΄΄ θηλυκό (Ventil)
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
4
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
Panel Radiators
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
11
Μήκος
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Ύψος
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
33
22
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
221
28,40
276
32,20
332
36,10
387
39,90
442
43,80
497
47,70
553
51,60
608
55,40
663
59,30
774
67,00
884
74,70
995
82,50
1105
90,20
1216
98,00
1326
105,70
1437
113,40
1547
121,20
1658
128,90
293
33,40
366
38,00
439
42,60
513
47,10
587
51,70
660
56,30
733
60,80
806
65,50
879
70,10
1026
79,10
1172
88,20
1318
97,40
1465
106,60
1612
115,60
1759
124,80
1905
134,00
2051
143,10
2198
152,20
360
37,30
451
42,30
541
47,30
631
52,50
721
57,50
811
62,50
901
67,70
992
72,60
1081
77,80
1262
87,90
1442
98,10
1622
108,30
1803
118,40
1982
128,50
2163
138,60
2344
148,70
2523
158,90
2704
169,10
423
42,10
529
47,10
635
52,60
740
59,50
847
64,00
953
69,60
1059
74,60
1164
83,50
1270
89,30
1482
100,90
1693
112,60
1905
126,00
2116
137,90
2328
149,70
2540
161,50
2752
173,30
2964
185,20
3175
196,90
587
49,80
734
61,80
882
70,10
1029
78,30
1175
87,70
1322
95,50
1469
105,50
1616
110,90
1762
121,30
2056
137,10
2350
152,90
2644
169,50
2938
186,20
3231
203,30
3525
220,50
3818
237,70
4113
254,90
4407
272,00
427
46,50
533
52,80
640
59,20
746
65,60
854
71,80
961
78,20
1067
84,60
1174
90,90
1281
97,30
1494
109,90
1707
122,60
1920
135,40
2134
148,00
2348
160,70
2561
173,40
2774
186,10
2988
198,70
3201
211,40
541
49,20
677
62,30
812
69,80
948
77,30
1083
84,70
1218
92,20
1354
99,60
1489
107,20
1624
114,60
1895
129,50
2165
144,50
2436
159,50
2706
174,40
2977
203,20
3248
219,20
3519
235,30
3789
251,20
4060
267,30
650
65,00
813
74,00
975
82,70
1138
91,70
1300
100,60
1462
109,40
1625
118,30
1787
127,20
1950
136,00
2275
153,80
2600
175,00
2925
193,00
3250
211,20
3575
229,30
3900
247,30
4224
265,50
4549
283,60
4874
301,60
754
71,00
943
76,90
1131
87,80
1319
99,00
1508
107,60
1696
117,20
1885
114,00
2073
132,60
2262
139,30
2638
172,60
3015
195,90
3393
220,10
3769
239,70
4146
265,40
4523
286,30
4900
307,30
5277
328,20
5654
349,10
1045
90,20
1305
96,90
1567
107,10
1828
119,60
2089
138,10
2350
150,30
2612
168,10
2872
199,90
3134
217,60
3656
246,00
4179
274,40
4701
306,20
5223
341,50
5745
376,80
6268
412,00
6790
447,20
7312
482,60
7835
517,80
585
68,70
731
78,10
877
87,50
1023
96,90
1170
106,30
1317
115,70
1463
125,00
1609
134,40
1755
143,80
2048
162,50
2340
181,10
2632
200,00
2925
218,70
3217
237,60
3510
256,20
3802
275,00
4095
293,70
4388
312,50
742
80,60
928
91,60
1114
100,40
1299
113,50
1485
124,50
1670
135,40
1856
144,60
2042
157,40
2227
168,40
2598
190,40
2970
212,40
3341
234,40
3712
256,30
4083
298,70
4455
322,20
4825
345,80
5197
369,30
5568
393,00
893
94,30
1115
107,20
1339
120,10
1562
128,90
1785
145,80
2008
159,30
2232
171,50
2454
184,40
2678
197,30
3124
223,00
3571
255,00
4017
281,30
4463
307,70
4910
334,10
5356
360,40
5802
386,70
6248
413,20
6694
439,50
1038
107,70
1297
118,10
1557
132,30
1816
149,10
2075
163,50
2335
181,10
2595
183,40
2853
198,40
3113
212,20
3632
241,00
4151
291,70
4670
324,50
5189
352,00
5708
392,30
6226
423,30
6746
454,20
7264
485,20
7783
516,10
1460
142,60
1826
157,80
2190
159,00
2556
188,60
2621
210,50
3286
235,00
3652
238,50
4016
296,40
4382
314,40
5112
355,40
5842
396,40
6572
447,10
7302
498,50
8033
550,00
8763
601,60
9494
653,10
10224
704,50
10954
756,00
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
5
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (VENTIL)
Panel Radiators Ventil Type
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
11
Μήκος
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
Ύψος
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
kcal/h
€
33
22
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
300
400
500
600
900
221
43,10
276
47,90
332
52,10
387
56,10
442
60,20
497
64,30
553
68,40
608
72,50
663
75,50
774
83,50
884
91,60
995
99,80
1105
107,90
1216
115,90
1326
124,00
1437
132,10
1547
140,20
1658
148,20
293
49,20
366
54,10
439
58,90
513
63,70
587
68,70
660
73,50
733
77,10
806
82,00
879
86,80
1026
96,20
1172
105,80
1318
115,30
1465
124,90
1612
134,40
1759
143,90
1905
153,50
2051
163,10
2198
172,60
360
53,30
451
58,70
541
64,00
631
69,40
721
74,80
811
78,90
901
84,20
992
89,50
1081
94,80
1262
105,40
1442
116,10
1622
126,60
1803
137,30
1982
147,90
2163
158,50
2344
169,00
2523
176,90
2704
187,50
423
58,50
529
63,70
635
69,60
740
76,90
847
80,30
953
86,30
1059
91,50
1164
100,80
1270
106,90
1482
119,10
1693
131,30
1905
145,30
2116
157,70
2328
170,00
2540
179,60
2752
191,80
2964
204,00
3175
216,10
587
66,10
734
78,20
882
86,80
1029
95,30
1175
105,20
1322
113,40
1469
123,80
1616
129,50
1762
140,20
2056
156,80
2350
170,80
2644
187,90
2938
205,00
3231
222,70
3525
240,40
3818
258,10
4113
275,80
4407
293,50
427
62,80
533
69,50
640
76,10
746
82,80
854
89,50
961
96,10
1067
101,20
1174
107,70
1281
114,30
1494
127,40
1707
140,30
1920
153,50
2134
166,60
2348
179,70
2561
192,70
2774
205,80
2988
218,90
3201
231,90
541
65,70
677
79,40
812
87,20
948
95,00
1083
103,00
1218
110,60
1354
118,60
1489
124,40
1624
132,10
1895
147,50
2165
162,90
2436
178,40
2706
193,80
2977
223,50
3248
240,00
3519
256,60
3789
273,00
4060
289,60
650
82,30
813
91,60
975
100,80
1138
110,20
1300
119,50
1462
126,70
1625
135,90
1787
145,10
1950
154,20
2275
172,60
2600
194,30
2925
213,00
3250
231,70
3575
250,40
3900
269,00
4224
287,70
4549
306,30
4874
325,00
754
88,50
943
94,70
1131
106,20
1319
116,10
1508
125,00
1696
134,80
1885
131,50
2073
151,60
2262
158,50
2638
191,90
3015
216,00
3393
240,90
3769
261,10
4146
287,60
4523
309,10
4900
330,80
5277
352,40
5654
373,90
1045
107,30
1305
114,30
1567
124,90
1828
138,00
2089
157,30
2350
170,10
2612
188,60
2872
220,10
3134
238,40
3656
267,60
4179
296,90
4701
329,70
5223
366,20
5745
402,50
6268
438,90
6790
475,20
7312
511,60
7835
548,00
585
86,10
731
95,90
877
105,80
1023
115,70
1170
123,50
1317
133,20
1463
142,80
1609
152,50
1755
162,30
2048
181,60
2340
200,80
2632
220,20
2925
239,50
3217
258,90
3510
278,10
3802
297,60
4095
316,80
4388
336,20
742
98,60
928
110,10
1114
117,40
1299
131,00
1485
142,30
1670
153,70
1856
163,00
2042
176,30
2227
187,60
2598
210,30
2970
233,00
3341
255,60
3712
278,30
4083
321,90
4455
346,30
4825
370,50
5197
394,80
5568
419,10
893
112,90
1115
124,40
1339
137,70
1562
146,80
1785
164,20
2008
178,20
2232
190,80
2454
204,10
2678
217,30
3124
244,00
3571
276,80
4017
304,00
4463
331,30
4910
358,50
5356
385,70
5802
412,80
6248
440,00
6694
467,20
1038
125,10
1297
135,70
1557
150,40
1816
167,70
2075
182,60
2335
200,80
2595
201,60
2853
220,30
3113
234,70
3632
264,70
4151
314,70
4670
348,60
5189
377,00
5708
418,50
6226
450,40
6746
482,40
7264
514,30
7783
546,20
1460
161,10
1826
176,70
2190
179,20
2556
210,00
2621
232,90
3286
258,50
3652
260,50
4016
319,60
4382
338,10
5112
380,50
5842
422,70
6572
475,10
7302
528,10
8033
581,20
8763
634,30
9494
687,40
10224
740,50
10954
793,60
• Σπείρωμα 1/2΄΄ θηλυκό
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
6
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Panel Radiators
Θερμαντικά σώματα Softline
• Τα πιο διακριτικά, τα πιο soft θερμαντικά σώματα που είχατε ποτέ στο χώρο σας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN442 και ISO 9001
• Με αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής, τα Softline καλύπτονται από 10ετή εγγύηση.
• Ιδανικά και για χρήση σε δημόσιους χώρους όπως σχολεία και νοσοκομεία, λόγω του κυρτού σχεδιασμού τους
(δεν έχουν αιχμηρές γωνίες).
• Η βαφή των σωμάτων υλοποιείται σε 3 φάσεις, ξεπερνώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσφέροντάς σας την ίδια καθαρότητα
και ένταση του χρώματος σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες καθαρισμού.
• Παραδίδονται στο χώρος σας μέσα σε πλαστικό προστατευτικό περιτύλιγμα, με γωνίες από πλαστικό για μεγαλύτερη προστασία.
Θερμαντικά σώματα Softline τύπου Ventil (με ενσωματωμένο βρόχο)
• Για ακόμα μεγαλύτερη διακριτικότητα, προτιμήστε τα σώματα εσωτερικού βρόχου Softline Ventil, τα οποία παρέχουν κορυφαία
αισθητική. ΟΙ διακόπτες και το σωληνάκι σύνδεσης δεν είναι εμφανή, καθώς όλες οι συνδέσεις γίνονται εσωτερικά στο σώμα.
H Novart με στόχο τη εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε κτίριο, προτείνει την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών για την αποφυγή
σπατάλης του καυσίμου.
Με πανεύκολη εγκατάσταση, μικρό κόστος κι εύκολο χειρισμό από τον χρήστη, απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας στη
στιγμή και στο χώρο που τις χρειάζεστε, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, με την εγκατάσταση των
θερμοστατικών κεφαλών, καλύπτετε και μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις του ενεργειακού πιστοποιητικού των κτιρίων
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
Τεχνικά χαρακτηριστικά σωμάτων Termolux
Πίεση δοκιμής 13 bar
Πίεση λειτουργίας 10 bar με ανώτατη θερμοκρασία 110oC
Συνδέσεις εξωτερικού βρόχου 4 x 1/2''
Συνδέσεις εσωτερικού βρόχου (Ventil) 6 x 1/2''
Διαδικασία βαφής
α' φάση: απολίπανση και επίστρωση βασικού υλικού εν θερμώ βάση
του DIN 55.9000
β' φάση: ηλεκτροστατική βαφή εν θερμώ βάση του DIN 55.9000
γ' φάση: τελική βαφή εν θερμώ με αποξειδωτική ρητίνη και βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9010
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
7
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚA ΘΕΡΜΑΝΤΙΚA ΣΩΜΑΤΑ PANEL
Decorative Panel Radiators
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - TERMODESIGN
Διαθέσιμοι Τύποι: 11, 22, 33
Διαθέσιμα Ύψη: 400, 600, 900
Διαθέσιμα Μήκη: 400 έως 3000
Πιστοποιήσεις: EN442, BS EN ISO 9001:2008, CE
Χρόνος Παράδοσης: 4 εβδομάδες
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - TERMODESIGN
TermoStyle Vertical
TermoDesign Vertical
Διαθέσιμοι Τύποι: 11, 21, 22
Διαθέσιμα Ύψη: 1600, 1800, 2000, 2200
Διαθέσιμα Μήκη: 300, 400, 500, 600, 700, 900
Πιστοποιήσεις: EN442, BS EN ISO 9001:2008, CE
Χρόνος Παράδοσης: 4 εβδομάδες
Για τιμές και τεχνικές λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
8
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
Towel Radiators
10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Πετσετοκρεμάστρες Λευκές - Ίσιος και Κυρτός τύπος
Ύψος
700
764
764
764
900
1172
1172
1172
1200
1750
1750
1750
1750
Αριθμός Βάρος
Πλάτος Σωλήνων (Kg)
420
15
4,5
500
16
5,4
600
16
6,2
750
16
7,4
420
18
5,7
500
24
8,4
600
24
9,6
11,4
750
24
7,6
420
25
420
12
36
500
13,5
36
600
15,6
36
750
Περιεκτικότητα
Νερού (lt)
2,9
3,6
4
4,8
3,8
5,6
6,1
7,2
4,9
Απόδοση
W (Δt 60)
394
476
554
678
478
711
835
806
637
Απόδοση
Kcal (Δt 60)
339
409
476
583
411
611
718
693
548
7,9
8,8
10,1
1034
1213
1174
889
1043
1010
Περιεκτικότητα
Νερού (lt)
2,9
3,6
4,1
4,8
3,6
5,3
6,1
7,4
4,9
Απόδοση
W (Δt 60)
267
341
406
446
319
473
551
666
416
Απόδοση
Kcal (Δt 60)
230
293
349
384
274
407
474
573
358
8,1
9,2
10,9
686
801
969
590
689
833
Τιμή/τεμ. €
Ίσια
Κυρτή
45,00
53,70
50,90
59,80
52,70
61,60
60,70
69,90
55,90
66,50
67,60
83,50
79,50
91,00
87,00
98,70
70,70
84,70
87,50 103,80
101,70 111,70
109,20 127,30
126,10 144,80
Πετσετοκρεμάστρες Χρωμέ - Ίσιος και Κυρτός τύπος
Ύψος
700
764
764
764
900
1172
1172
1172
1200
1750
1750
1750
1750
Αριθμός Βάρος
Πλάτος Σωλήνων (Kg)
420
15
4,6
500
16
5,6
600
16
6,3
750
16
7,5
420
18
5,7
500
24
8,4
600
24
9,6
11,4
750
24
7,6
420
25
420
12,6
36
500
14,4
36
600
17,1
36
750
Θερμαντικά Σώματα Λουτρού TermoLine
- Κομψός και λειτουργικός σχεδιασμός
- Ενισχυμένο πάχος μπογιάς για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής στα μπάνια
- Διαθέσιμα σε λευκό (RAL 9016) και χρωμέ φινίρισμα καθώς
και σε όλα τα χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.
- Συνοδεύονται από πλήρες σετ εξαρτημάτων στήριξης.
- Ενισχυμένη συσκευασία για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση
Τιμή/τεμ. €
Ίσια
Κυρτή
74,00
89,60
82,90
99,40
88,60 105,60
108,40 127,30
91,40 110,30
120,40 142,00
128,60 151,00
156,70 181,80
113,30 137,20
136,20
174,50 205,50
186,60 218,80
228,60 264,90
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση δοκιμής: 13 bar
Πίεση λειτουργίας: 10 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95oC
Συνδέσεις: 4 X 1/2
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
9
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ
Thermostatic Heads
Τί είναι η θερμοστατική κεφαλή;
Είναι ένας διακόπτης που συμπληρώνει το σύστημα της θέρμανσης, προσφέροντας θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Συγκεκριμένα, οι θερμοστατικές κεφαλές δεν είναι παρά απλές δίοδες βαλβίδες με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου και
δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής τους σε κλιμακωτές θέσεις (1…2…3 κ.λ.π.). Η θερμοστατική κεφαλή λαμβάνει ενδείξεις από το
ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου και κατά την περιστροφή της μπορούμε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του
θερμαντικού σώματος στα επιθυμητά όρια. Η συνήθης ρύθμιση των θερμοκρασιών είναι από 6οC (προστασία εγκατάστασης από το
παγετό) έως 27οC. Όταν πετύχουμε την επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε χώρο, η θερμοστατική κεφαλή κλείνει και δεν επιτρέπει την
εισαγωγή του νερού στο σώμα.
Τί προσφέρει η θερμοστατική κεφαλή;
• Εξοικονόμηση ενέργειας: Κάθε ένας βαθμός Κελσίου που μειώνουμε στον χώρο μας σημαίνει 6% εξοικονόμηση ενέργειας.
• Θερμική άνεση: Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας στον χώρο του κάθε σώματος.
• Προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων) για ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.
Icma Art 985/988 - Θερμοστατική
κεφαλή με αισθητήρα κεριού,
κατάλληλη για διακόπτες ICMA
Σύνδεση
Art985 - 28x1,5
Art988 - 30x1,5
Τιμή €
11,13
12,96
Συσκ.
1/50
1/50
Icma Art 993 - Θερμοστατική κεφαλή
ΧΡΩΜΕ, με αισθητήρα κεριού, κατάλληλη
για διακοσμητικούς διακόπτες ICMA
Σύνδεση
28x1,5
Τιμή €
19,15
Συσκ.
1/50
Siemens RTN 81 - Θερμοστατική κεφαλή
με απομακρυσμένο αισθητήριο
και χειρισμό, κατάλληλη για σώματα
ventil (Henrad & Termolux)
Σύνδεση
28x1,5
Τιμή €
71,35
Συσκ.
1/-
Giacomini R470/462 - Θερμοστατική
κεφαλή με αισθητήρα υγρού, κατάλληλη
για διακόπτες Giacomini
Σύνδεση
R470 - 28x1,5
R462 με
απομακρυσμένο
αισθητήριο-28x1,5
Τιμή €
9,93
31,34
Συσκ.
1/50
1/25
Icma Art 987 -- Θερμοστατική
κεφαλή με απομακρυσμένο
αισθητήριο υγρού.
Σύνδεση
28x1,5
Τιμή €
21,09
Συσκ.
1/10
Siemens RTN 51 - Θερμοστατική
κεφαλή κατάλληλη για σώματα
ventil (Henrad & Termolux)
Σύνδεση
28x1,5
Τιμή €
15,47
Συσκ.
1/-
Siemens RTN 71 - Θερμοστατική κεφαλή
με απομακρυσμένο αισθητήριο, κατάλληλη
για σώματα ventil (Henrad & Termolux)
Σύνδεση
28x1,5
Τιμή €
66,07
Συσκ.
1/-
Θερμοστατικο KIT Art E δισωληνίου,
αποτελούμενο από θερμοστατική
κεφαλή & 2 διακόπτες
(3/8" - 1/2" - 3/4").
Με πατενταρισμένο σύστημα κατά
των διαροών από την πλευρα
σύνδεσης με το θερμαντικο σωμα.
Σύνδεση
Τιμή € Συσκ.
Art E-με γωνιακούς διακόπτες 28,63 1/Art F-με ίσιους διακόπτες 30,46 1/Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
10
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ O-RING ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Icma Art 970*
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
13,11
Συσκ.
10/50
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 971*
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
10,47
Συσκ.
10/50
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
14,18
Συσκ.
10/50
Συσκ.
10/50
Διάσταση
1/2”
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
13,20
Συσκ.
10/50
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
14,36
Συσκ.
10/50
Τιμή €
13,32
Συσκ.
10/50
Icma Art 844
Διακόπτης Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή €
13,05
Συσκ.
10/50
Icma Art 930
Διακόπτης Χρωμέ
Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Icma Art 845
Διακόπτης Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 841
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Icma Art 975*
Διακόπτης Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Τιμή €
11,28
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 840
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Icma Art 974*
Διακόπτης Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
20,11
Συσκ.
1/-
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 931
Διακόπτης Χρωμέ
Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
21,93
Συσκ.
1/-
Icma Art 934
Διακόπτης Χρωμέ
Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή €
20,62
Συσκ.
1/-
Icma Art 935
Διακόπτης Χρωμέ
Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου,
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
22,20
Συσκ.
1/-
Δείτε σελίδα 10 για Θερμοστατικές Κεφαλές
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
11
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ O-RING ΑΠΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Icma Art 921*
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
11,55 20/100
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 924*
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
10,56 20/100
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
13,23 20/100
Διάσταση
1/2”
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
11,67 20/100
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
11,82 20/100
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 848
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου
Icma Art 954
Διακόπτης Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Τιμή € Συσκ.
8,77 20/100
* Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος
Icma Art 846
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Icma Art 951*
Διακόπτης Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου
Icma Art 850
Διακόπτης Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
11,88 20/100
Icma Art 851
Διακόπτης Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
12,96 20/100
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΜΕ O-RING ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Icma Art 870
Διακόπτης εξωτερικού
βρόχου Ίσιος
(άνω μέρος) συνδ.
με Art 875 δέχεται
θερμοστατική κεφαλή
Icma Art 875
Διακόπτης
μονοσωληνίου
δισωληνίου αρθρωτός
(κάτω μέρος)
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
21,55
Συσκ.
10/50
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
15mm
Τιμή €
15,08
Συσκ.
10/50
Icma Art 868
Διακόπτης εξωτερικού
βρόχου Γωνιακός
(άνω μέρος) συνδ.
με Art 875 δέχεται
θερμοστατική κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
15mm
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Τιμή €
27,32
Συσκ.
10/50
Κατόπιν παραγγελίας
12
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ MONOΣΩΛΗΝΙΟΥ
Icma Art 887
Διακόπτης εξωτερικού
βρόχου διπλής ροής
μονοσωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
26,18
Icma Art 886
Διακόπτης
μονοσωληνίου
για ΑΚΑΝ σώματα
όρθια λαβή
Icma Art 888
Διακόπτης εξωτερικού
βρόχου διπλής ροής
μονοσωληνίου
Συσκ.
10
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
22,15
Συσκ.
10
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
24,33
Συσκ.
10
Icma Art 856
Διακόπτης
μονοσωληνίου
για ΑΚΑΝ σώματα
πλάγια λαβή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
24,96
Συσκ.
10
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ
Icma Art 894
Διακόπτης αρθρωτός
πετσετοκρεμάστρας
(αποστ. κέντρων 50mm)
μονοσωληνίου/
δισωληνίου
δέχεται θερμοστατική
κεφαλή
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
29,85
Συσκ.
10
Icma Art 938
Διακόπτης
αρθρωτός 360ο
πετσετοκρεμάστρας
(αποστ. κέντρων 50mm)
χρωμέ μονοσωληνίου /
δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
39,89
Συσκ.
1
Icma Art 923
Διακόπτης
αρθρωτός 360ο
πετσετοκρεμάστρας
(αποστ. κέντρων 50mm)
λευκός μονοσωληνίου /
δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
42,52
Συσκ.
1
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
Icma Art 902
Διακόπτης τύπου "Η"
Ίσιος σωμάτων
ενσωματωμένου βρόχου
(καταλ. για σώματα
1/2’’ Θηλ)
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
3/4”
Τιμή €
18,51
Συσκ.
1/50
Προσοχή σύνδεση μόνο με
ρακόρ τύπου "Η" (Art 93 - Art 101)
Icma Art 903
Διακόπτης τύπου "Η"
Γωνιακός σωμάτων
ενσωματωμένου βρόχου
(καταλ. για σώματα
1/2’’ Θηλ)
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
3/4”
Τιμή €
20,64
Συσκ.
1/50
Προσοχή σύνδεση μόνο με
ρακόρ τύπου "Η" (Art 93 - Art 101)
Icma Art 915
Διακόπτης τύπου "Η"
Γωνιακός σωμάτων
ενσωματωμένου βρόχου
(καταλ. για σώματα
3/4’’ Αρσ.)
Διάσταση
3/4”
Σύνδεση
3/4”
Τιμή €
16,73
Συσκ.
1/50
Προσοχή σύνδεση μόνο με
ρακόρ τύπου "Η" (Art 93 - Art 101)
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
13
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΠΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Icma Art 826
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
6,46 20/100
Διάσταση
1/2”
Icma Art 803
Διακόπτης Αρσενικός
Γωνιακός δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή €
4,94
Icma Art 802
Διακόπτης Θηλυκός
Γωνιακός δισωληνίου
Icma Art 828
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
7,66 20/100
Διάσταση
1/2”
Icma Art 813
Διακόπτης Αρσενικός
Ίσιος δισωληνίου
Συσκ.
10/50
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή €
5,30
Συσκ.
10/50
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
6,15 20/100
Icma Art 812
Διακόπτης Θηλυκός
Ίσιος δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
7,52 20/100
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΒΡΟΧΟΥ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ
Icma Art 942
Ρυθμιστικό βρόχου
Αρσενικό
Γωνιακό δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
1/2”
Τιμή € Συσκ.
7,84 20/100
Icma Art 925
Ρυθμιστικό βρόχου
Αρσενικό
Ίσιο δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Icma Art 815
Ρυθμιστικό βρόχου
Θηλυκό
Ίσιο δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
5,98 20/100
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή €
8,68
Συσκ.
10/50
Icma Art 805
Ρυθμιστικό βρόχου
Θηλυκό
Γωνιακό δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
-
Τιμή € Συσκ.
5,54 20/100
Icma Art 829
Ρυθμιστικό βρόχου
Αρσενικό
Ίσιο δισωληνίου
Διάσταση
1/2”
Σύνδεση
24x1,5
Τιμή € Συσκ.
7,00 20/100
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
14
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΡΑΚΟΡ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Icma Art 92
Ρακόρ σύνδεσης
διακοπτών
για σωλήνες Χαλκού
με Τεφλόν
Icma Art 90
Ρακόρ σύνδεσης
διακοπτών
για σωλήνες Χαλκού
Sicurbloc
Διάσταση
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Σύνδεση
24x1,5
24x1,5
24x1,5
Τιμή €
1,74
1,74
1,74
Συσκ.
5/250
5/250
5/250
Διάσταση
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Σύνδεση
24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
Τιμή €
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
Συσκ.
5/250
5/250
5/250
5/250
5/250
Διάσταση
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Σύνδεση
24x1,5
24x1,5
24x1,5
Τιμή €
3,62
3,62
3,62
Συσκ.
2
2
2
Συσκ.
5/250
5/250
5/250
Διάσταση
Ø 15
Σύνδεση
3/4”
3/4”
3/4”
Τιμή €
2,39
2,39
2,39
Συσκ.
5/250
5/250
5/250
Μήκος
100cm
Τιμή €
3,16
Συσκ.
10
Icma Art 101
Ρακόρ σύνδεσης
διακοπτών
τύπου "Η" για σωλήνες
PEX και PEX-AL-PEX
Διάσταση
15 x 2.5
16 x 2.0
17 x 2.0
18 x 2.0
18 x 2.5
Μήκος
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Τιμή €
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
Συσκ.
5/250
5/250
5/250
5/250
5/250
Icma Art 95
Ρακόρ Χρωμέ
σύνδεσης
διακοσμητικών
διακοπτών
για σωλήνες PEX
και PEX-AL-PEX
Icma Art 91
Ρακόρ Χρωμέ
σύνδεσης Sicurbloc
διακοσμητικών
διακοπτών
για σωλήνες Χαλκού
Διάσταση
Ø 15
Ø 16
Ø 18
Τιμή €
1,47
1,47
1,47
Icma Art 93
Ρακόρ σύνδεσης
διακοπτών
τύπου "Η"
για σωλήνες Χαλκού
Icma Art 100
Ρακόρ σύνδεσης
διακοπτών
για σωλήνες PEX
και PEX-AL-PEX
Διάσταση
15 x 2.5
16 x 2.0
17 x 2.0
18 x 2.0
18 x 2.5
Σύνδεση
24x1,5
24x1,5
24x1,5
Σωληνάκια μεταλλικά
για διακόπτες
μονοσωληνίου
εξωτερικού βρόχου
Διάσταση
15 x 2.5
16 x 2.0
18 x 2.0
18 x 2.5
Μήκος
24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
Τιμή €
5,33
5,33
5,33
5,33
Συσκ.
2
2
2
2
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
15
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
ΡΑΚΟΡ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Icma Art 116
Μηχανικό κλειδί
για ρακόρ
διακοπτών 24/27
Icma Art 110
Κασετίνα
με εργαλεία
διακοπτών
Διάσταση
-
Τιμή €
160,66
Συσκ.
1
Διάσταση
24-27
Τιμή €
3,80
Συσκ.
30
Διάσταση
Λευκή
Icma Art 720
Έκκεντρα
για αντικατάσταση
σωμάτων
Διάσταση
3/8 x 1
3/8 x 2
3/8 x 3
3/8 x 4
3/8 x 5
3/8 x 6
1/2 x 1
1/2 x 2
1/2 x 3
1/2 x 4
1/2 x 5
1/2 x 6
3/4 x 5
Τιμή €
4,61
4,82
5,45
6,13
6,73
7,21
5,95
6,76
7,15
8,17
9,40
10,62
17,92
Συσκ.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Συσκ.
1
Διάσταση
Λευκή
Χρωμέ
Icma Art 107
Ροζέτα διπλή με
κάλυμμα σωλήνα
για διακόπτες
μονοσωληνίου
Icma Art 106
Ροζέτα μονή με
κάλυμμα σωλήνα
για διακόπτες
δισωληνίου
Διάσταση
Χρωμέ
Τιμή €
24,56
Icma Art 108
Ροζέτα μονή
για διακόπτες
δισωληνίου
Τιμή €
0,84
Συσκ.
1
Τιμή €
0,39
1,62
Συσκ.
20
30
Icma Art 109
Ροζέτα διπλή
για διακόπτες
δισωληνίου
Διάσταση
Λευκή
Τιμή €
0,99
Συσκ.
1
Icma Art 706
Τάπες σωμάτων
με o-ring
Διάσταση
1/2”
Τιμή €
0,72
Συσκ.
100
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
16
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
Giacomini R314DN Διακόπτης Εξωτερικού Βρόγχου
Μονοσωληνίου Χρωμέ. Λευκό βολάν.
Χωρίς σωληνάκι και ρακόρ.
Περιγραφή
1/2"x 16
Τιμή €
25,79
Συσκ.
1/20
Giacomini R438 - Διακόπτης
Εξωτερικού Βρόγχου Δισωληνίου
Χρωμέ, με υποδοχή για θερμοστατική.
Παροχή 100% στο θερμαντικό σώμα.
Περιγραφή
1/2"x 16
1/2" x 18
Τιμή €
26,33
26,33
Συσκ.
1/20
1/20
Giacomini R384 - R383 - Διακόπτες ‘‘Η’’
μονοσωληνίου - δισωληνίου
για σώματα ενσωματωμένου βρόγχου.
Περιγραφή
Τιμή €
R384 - 3/4" x 18 Γωνιακός 18,24
19,15
R383 - 3/4" x 18 Ίσιος
Συσκ.
5/50
5/50
Giacomini R314 Διακόπτης Μονοσωληνίου Χρωμέ.
Λευκό βολάν.
Χωρίς σωληνάκι και ρακόρ.
Περιγραφή
1/2"x 16
Τιμή €
16,65
Συσκ.
1/20
Giacomini R5TG - R6ΤG Διακόπτες
Δισωληνίου Θηλυκοί απλής ρύθμισης
με μαστό αυτοστεγάνωσης
Περιγραφή
Τιμή €
R5TG - 1/2" Γωνιακός 7,52
8,69
R6TG - 1/2" Ίσιος
Συσκ.
1/50
1/50
Giacomini R436 - Διακόπτης
Εξωτερικού Βρόγχου Μονοσωληνίου
Χρωμέ, με υποδοχή για θερμοστατική.
Χωρίς σωληνάκι και ρακόρ.
Περιγραφή
1/2"x 16
1/2" x 18
Τιμή €
26,33
26,33
Συσκ.
1/20
1/20
Giacomini R421TG - R422ΤG Διακόπτες
Δισωληνίου Θηλυκοί μικρομετρικής
ρύθμισης με μαστό αυτοστεγάνωσης.
Με υποδοχή για θερμοστατική.
Περιγραφή
Τιμή €
R421TG - 1/2" Γωνιακός 8,75
9,12
R422TG - 1/2" Ίσιος
Συσκ.
1/20
1/20
Giacomini R356B1-Διακόπτης Δισωληνίου Giacomini R356M1-Διακόπτης Μονοσωληνίου
Πετσετοκρεμάστρας, μικρομετρικής
Πετσετοκρεμάστρας, μικρομετρικής
ρύθμισης με μαστό αυτοστεγάνωσης.
ρύθμισης με μαστό αυτοστεγάνωσης.
Με υποδοχή για θερμοστατική.
Με υποδοχή για θερμοστατική.
Περιγραφή
1/2"x 16
Τιμή €
20,45
Συσκ.
1/50
Περιγραφή
1/2"x 16
1/2" x 18
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Τιμή €
20,45
20,45
Συσκ.
1/50
1/50
Κατόπιν παραγγελίας
17
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Radiator Valves
Giacomini R357M1 - Διακόπτης
Μονοσωληνίου Πετσετοκρεμάστρας
γωνιακός, για τοποθέτηση δεξιά.
Με υποδοχή για θερμοστατική.
Περιγραφή
1/2"x 16
Τιμή €
26,66
Συσκ.
1/25
R483R - Ρακόρ μετατροπής σπειρώματος
Περιγραφή
3/4" σε 1/2”
Giacomini R358M1 - Διακόπτης
Μονοσωληνίου Πετσετοκρεμάστρας
γωνιακός, για τοποθέτηση αριστερά.
Με υποδοχή για θερμοστατική.
Περιγραφή
1/2"x 16
R178 - Ρακόρ σύνδεσης χαλκοσωλήνα
Τιμή € Συσκ.
1,86 50/500
Περιγραφή
16 x 15
16 x 16
18 x 15
18 x 16
18 x 18
Τιμή €
3,22
Συσκ.
50/500
Συσκ.
50/500
50/500
50/500
50/500
50/500
Περιγραφή
Φ16 - 100cm
Φ16 - 60cm
R172 - Φ12 7cm
πετσετοκρεμάστρας
Τιμή €
Συσκ.
26,43
1/-
Συσκ.
10
10
1
Τιμή €
4,02
3,42
2,55
R179AM - Ρακόρ σύνδεσης
PEX και PEX-AL-PEX
Περιγραφή
16 X 16 X 2.0
16 X 18 X 2.0
18 X 16 X 2.0
18 X 18 X 2.0
Τιμή €
2,11
2,11
2,38
2,38
Συσκ.
25/250
50/500
50/500
50/500
R175 - Ροζέτες
Περιγραφή
Τιμή €
Περιγραφή
Τιμή € Συσκ.
Για διακόπτες βάσης Φ16 1,20
1/2" x 17 x 2 Θηλυκό
3,51 20/250
Για διακόπτες βάσης Φ18 1,20
1/2" x 17 x 2 Αρσενικό 3,51 20/250
R131 - Κλειδί πολυγωνικό 27/29
για R178/179
Περιγραφή
Τιμή €
2,00
2,00
2,23
2,23
2,23
R186F - Ρακόρ επιδιόρθωσης
PEX και PEX-AL-PEX
R178R - Ρακόρ μετατροπής σπειρώματος
Περιγραφή
Φ16 σε Φ18
Συσκ.
1/25
Τιμή €
26,66
Giacomini - Σωληνάκι σύνδεσης
Συσκ.
1/20
1/20
R473M - Ηλεκτροθερμοστατική
κεφαλή230V NC (κανονικά κλειστή).
Καλώδιο 4κλωνο 60cm.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
36,12
1/50
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
18
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ
Design Rosettes
Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι
Λευκό Art 7316
Διάσταση
Ø 19
Ø 21,7
Ø 27
Χρώμα
Λευκό
Λευκό
Λευκό
Τιμή €
1,79
1,79
Ροζέτα Τετράγωνη
Χρωμέ Art 8800
Διάσταση
Χρώμα
Χρωμέ
Διάσταση
Ø 19
Ø 21,7
Ø 27
Χρώμα
Χρωμέ
Χρωμέ
Χρωμέ-Ματ
Τιμή €
9,99
9,99
10,56
Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι
Art 7316
Διάσταση
Ø 19
Ø 19
Ø 19
Ø 21,7
Ροζέτα Στρογγυλή
“Ξύλινη" Art 7901
Τιμή €
22,16
Διάσταση
Χρώμα
Ανοιχτό ξύλο
Σκούρο ξύλο
Τετράγωνη ξύλινη
-
Χρώμα
Καφέ
Καφέ-Ξύλο
Γρανίτης
Γρανίτης
Τιμή €
3,11
20,51
20,51
20,51
Ροζέτα Στρογγυλή
Γρανίτης Art 8400
Τιμή €
14,61
14,61
14,61
Διάσταση
Χρώμα
Γρανίτης
Τιμή €
30,64
Γωνία 90ο
Art 7500
Θήκη Τοίχου
Art 7500
Περιγραφή
Προσυναρμολογημένη
θήκη τοίχου Φ16
Λαμάκι στήριξης σωλήνων
Προστατευτικό - Διακοσμητικό σωληνάκι
Χρωμέ Art 7316
Τιμή €
42,83
Περιγραφή
Κλειστή Φ18/20
Ανοιχτή Φ20
Τιμή €
2,69
3,72
4,70
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
19
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Central Heating Control Parts
SYR - Βαλβίδες ασφαλείας κεντρικής θέρμανσης
Περιγραφή Είσοδος Έξοδος
Syr 1915:
Syr 1915:
Syr 1915:
Syr 1915:
Syr 1915:
Syr 1915:
Syr 1917:
Syr 1917:
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
1/2"
3/4"
Ρύθμιση
3bar
3bar
3bar
3bar
3bar
3bar
3bar
3bar
4bar
4bar
4bar
4bar
4bar
4bar
-
SYR - Βαλβίδες ασφαλείας για μπόιλερ
Τιμή € Συσκ.
5bar
5bar
5bar
5bar
5bar
5bar
-
21,20
35,00
54,10
139,00
385,10
437,60
17,70
32,00
1/50
1/50
1/10
1/10
1
1
1/50
1/50
Giacomini R140 - Βαλβίδες ασφαλείας Θηλ.-Θηλ.
Διάσταση
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
Ρύθμιση
3bar
3bar
3bar
3bar
4bar
4bar
4bar
4bar
SYR Αυτόματοι πλήρωσης
με μανόμετρο Art 2128
6bar
6bar
6bar
6bar
Περιγραφή Είσοδος Έξοδος
Syr 2115:
Syr 2115:
Syr 2115:
Syr 2115:
Syr 2115:
Syr 2115:
Syr 2117:
Syr 2117:
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
1/2"
3/4"
Ρύθμιση
6bar
6bar
6bar
6bar
6bar
6bar
6bar
6bar
8bar
8bar
8bar
8bar
8bar
8bar
8bar
8bar
Τιμή € Συσκ.
10bar 21,20 1/50
10bar 35,00 1/50
10bar 54,10 1/10
10bar 139,00 1/10
10bar 385,00 1
10bar 437,60 1
10bar 17,70 1/50
10bar 32,00 1/50
Icma Art 241 - Βαλβίδες ασφαλείας με μεμβράνη Θηλ.-Θηλ.
Τιμή €
Συσκ.
Διάσταση
10,58
14,06
26,14
32,79
1/50
1/20
1/20
1/10
1/2"
3/4"
1"
1/2"
3/4"
1"
Giacomini Αυτόματοι πλήρωσης
Αρσ.-Θηλ. Art R150B
Ρύθμιση
3bar
3bar
3bar
8bar
8bar
8bar
4bar
4bar
4bar
10bar
10bar
10bar
6bar
6bar
6bar
-
Τιμή €
Συσκ.
5,67
9,10
22,38
13,11
15,56
28,88
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
ICMA Αυτόματοι πλήρωσης
με μανόμετρο Art 249 & 250
Διάσταση
Τιμή €
Συσκ.
Διάσταση
Τιμή €
Συσκ.
Διάσταση
Τιμή €
Συσκ.
1/2"
3/4”
68,10
96,10
1/20
1/10
1/2"
με μαστό
σύνδεσης
34,39
1/20
Art 249 1/2" B.T.
Art 250 1/2" Ε.T.
30,43
27,92
1/50
1/50
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
20
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Central Heating Control Parts
Giacomini R88Ι - Αυτόματο
εξαεριστικό με βαλβίδα απομόνωσης
Icma Art 707 Αυτόματο εξαεριστικό
Icma 710 Βαλβίδα απομόνωσης
Icma Art 709
Αυτόματο εξαεριστικό μικρό
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2”
6,08
1/100
Art 707 - 3/8"
Art 707 - 1/2"
Art 710 - 3/8"
Art 710 - 1/2"
7,06
5,59
1,97
2,12
16/160
16/160
1/500
1/500
3/8"
1/2"
6,43
6,58
25/250
25/250
Icma Art 715 Αυτόματο εξαεριστικό
γωνιακό Χρωμέ
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2”
10,71
25/250
SYR 62 - Αυτόματο εξαεριστικό
SYR 312 & 315 - Μειωτής πίεσης
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
3/8”
22,40
1/50
Συσκ.
Τιμή €
Art 312 Euro Plus με ρακόρ
57,20
72,40
DN 15
DN 20
1
1
Art 315 με ρακόρ, εξωτ. ένδειξη πίεσης
και υποδοχή μανόμετρου
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2"
3/4"
1"
2"
37,98
76,97
84,45
302,03
1/20
1/10
1/10
1/-
SYR 391 - Βαλβδία
διαφορικής πίεσης
SYR 390 - Βαλβδία διαφορικής
πίεσης γωνιακή
1
1
1
1
1
1
91,90
89,70
103,30
147,90
265,70
300,60
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2”
ICMA Art 245 - Μειωτής πίεσης
SYR 933 - Διακόπτης
κατώτατης στάθμης
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
3/4" - 0.16bar
103,90
1/30
3/4" - 0.16bar
1" - 0.16bar
96,60
208,90
1/20
1/8
3/4”
476,60
1/8
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
21
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Central Heating Control Parts
Icma Art 148 - Θερμοστατική
βαλβίδα ανάμειξης με ρακόρ
Icma Art 149 - Θερμοστατική βαλβίδα
ανάμειξης. Θηλυκές συνδέσεις.
SYR 702 - Θερμοστατική βαλβίδα
ανάμειξης με ρακόρ
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2"
3/4"
1"
75,65
82,23
98,69
1/1/1/-
1/2"
3/4"
1"
59,19
65,77
82,23
1/1/1/-
1/2"
3/4”
173,20
180,50
1/30
1/8
SYR 3065 Θερμική βαλβίδα ασφαλείας
με αισθητήρα θερμοκρασίας
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
3/4”
159,80
1/10
Giacomini N3 Φίλτρο πετρελαίου Θηλυκό
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
3/8”
13,52
1/20
Icma Art 206 - Θερμόμετρο
Φίλτρο πετρελαίου
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2" με πλαστικό
3/8" με μεταλλικό
16,98
15,10
1/1/-
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
0-60oC
0-80oC
0-120oC
Βάση
11,25
11,25
11,25
4,43
10
10
10
100
Βαλβίδα ανοδικής προστασίας
με οπτικό έλεγχο
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Αντ/κό
ανοδίου χωρίς
οπτικό έλεγχο
Αντ/κό
ανοδίου με
οπτικό έλεγχο
26,29
26,29
26,96
28,31
43,13
44,48
2,03
1/1/1/1/1/1/1/-
2,30
1/-
Ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα
πετρελαίου CEME
Περιγραφή Τιμή € Συσκ.
1/2”
Giacomini R225 - Μανόμετρο
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
1/4" - 0-6bar
8,26
1/50
Icma Art 243/244 Μανόμετρο Φ63 4/6/10 bar
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Με πίσω
σύνδεσμο
Με κάτω
σύνδεσμο
8,56
1/-
8,56
1/-
27,29
1/-
Giacomini R90 Τάπα
με εξαεριστικό
Περιγραφή Τιμή € Συσκ.
1/2”
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
1,16 20/400
Κατόπιν παραγγελίας
22
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Central Heating Control Parts
Θερμική βαλβίδα ασφαλείας
με αισθητήριο θερμοκρασίας
ICMA Art 608, για την μείωση
θερμοκρασίας λεβήτων συνδεδεμένων
με δοχεία αδρανείας
ή εναλλάκτες θερμότητας.
Θερμοκρασία ενεργοποίησης
o
95 C, κορμός θηλυκό G3/4",
αισθητήριο G1/2" μήκους 1300mm
Περιγραφή
Τιμή €
Βαλβίδα ασφαλείας
πιέσεως και θερμοκρασίας
ICMA Art 266, 3/4"Αρσ. x 3/4"Θηλ. - 3bar
o
o
με όρια ανοίγματος 98 C έως 100 C
και μέγιστου θερμικού φορτίου 25kw.
Περιγραφή
Τιμή €
-
28,07
Συσκ.
Συσκ.
72,56
Θερμική βαλβίδα ασφαλείας
ICMA Art 267, 1/2"
o
με όριο ανοίγματος 95 C,
μέγιστου θερμικού φορτίου 93kw.
Περιγραφή
Τιμή €
-
88,47
Συσκ.
Διακόπτης ρύθμισης ροής αέρα
για λέβητες στερεών καυσίμων
ICMA Art147 με όριο λειτουργίας
30oC - 100oC και οριζόντια ή κάθετη
σύνδεση με το λέβητα G3/4" Αρσενικό.
Περιγραφή
Τιμή €
-
30,20
Συσκ.
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
23
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Control Panels
Μεταλλικοί πίνακες NOVALOGIC
Πλαστικοί πίνακες JES
Πλήθος Με ρελέ Με διόδους Πολλαπλών κυκλοφορητών
Ωρομ/των Τιμή €
Τιμή €
Περιγραφή
Τιμή €
99,10
81,00
99,10
2Δ-2Κ
2
121,50
97,70
3Δ-3Κ
121,50
3
144,90
113,90
4Δ-4Κ
144,90
4
169,80
131,40
5Δ-5Κ
169,80
5
193,50
148,70
6Δ-6Κ
193,50
6
217,30
166,50
7Δ-7Κ
217,30
7
242,90
179,80
8Δ-8Κ
242,90
8
285,00
197,80
9Δ-9Κ
285,00
9
330,40
262,40
10Δ-10Κ
330,40
10
354,70
280,20
11Δ-11Κ
354,70
11
374,60
298,00
12Δ-12Κ
374,60
12
398,70
314,20
13Δ-13Κ
398,70
13
425,60
332,80
14Δ-14Κ
425,60
14
454,50
346,00
15Δ-15Κ
454,50
15
478,80
16Δ-16Κ
359,50
478,80
16
511,70
375,40
17
534,70
391,90
18
598,10
409,20
19
664,50
428,10
20
Πλήθος Με ρελέ Με διόδους Πολλαπλών κυκλοφορητών
Ωρομ/των Τιμή €
Τιμή €
Περιγραφή
Τιμή €
91,70
71,10
125,70
2Δ-2Κ
2
116,70
86,00
3Δ-3Κ
161,00
3
141,80
100,80
4Δ-4Κ
196,30
4
167,10
115,80
5Δ-5Κ
231,90
5
192,20
130,60
6Δ-6Κ
253,70
6
217,20
145,40
7Δ-7Κ
289,00
7
237,70
155,70
8Δ-8Κ
319,80
8
263,00
170,70
9Δ-9Κ
355,30
9
288,30
185,70
10Δ-10Κ
390,80
10
313,10
200,30
11Δ-11Κ
426,00
11
338,40
215,30
12Δ-12Κ
461,50
12
363,70
230,30
13Δ-13Κ
497,00
13
388,60
245,00
14
413,80
260,00
15
439,10
275,00
16
474,20
299,90
17
499,50
314,90
18
524,80
329,90
19
550,00
344,90
20
Κατόπιν παραγγελίας μπουρούμε να σας διαθέσουμε πίνακες με κάθε πιθανό συνδυασμό ωρομετρητών - κυκλοφορητών.
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
24
ΔΙΟΔΕΣ - ΤΡΙΟΔΕΣ ΒΑΝΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
2 and 3 Way Valves
Ηλεκτροβάνα
με 2 ρακόρ & ρελέ Cim 600/RE
Ηλεκτροβάνα
με 1 ρακόρ & ρελέ Cim 603/RE
JES Ηλεκτροβάνα
με 1 ρακόρ
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
Περιγραφή
Τιμή €
Συσκ.
3/4"
1"
1 1/4"
108,10
110,30
130,70
1/10
1/10
1/10
3/4"
1"
1 1/4"
103,30
105,70
121,20
1/10
1/10
1/10
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Κορμός 1/2"
Κορμός 3/4"
Κορμός 1"
Κορμός 1 1/4"
Κορμός 1 1/2"
Κορμός 2"
Μοτέρ 1/2",
3/4" & 1"
Μοτέρ 1 1/4",
1 1/2" & 2"
66,00
68,20
77,80
98,30
132,50
153,10
14,50
16,70
26,30
37,00
71,20
91,70
51,50
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
-
61,30
-
Siemens
Δίοδη ηλεκτροβάνα με 1 ρακόρ VBZ
Κορμός
VBZ 1/2"
VBZ 3/4"
VBZ 1"
VBZ 1 1/4"
VBZ 1 1/2"
VBZ 2"
Κινητήρας
AC 230V
SBC 28.2
SBC 28.2
SBC 28.2
SBC 28.2
SBC 28.3
SBC 28.3
Τιμή €
Κορμός
Τιμή €
Μοτέρ
13,60
16,30
22,60
30,90
86,10
118,60
70,40
70,40
70,40
70,40
124,40
124,40
Siemens
Τρίοδη ηλεκτροβάνα XBZ
Κορμός
XBZ 3/4"
XBZ 1"
XBZ 1 1/4"
XBZ 1 1/2"
XBZ 2"
Κινητήρας
AC 230V
SBC 28.4
SBC 28.4
SBC 28.4
SBC 28.4
SBC 28.4
Τιμή €
Κορμός
Τιμή €
Μοτέρ
78,30
100,60
134,20
161,00
229,30
124,40
124,40
124,40
124,40
124,40
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
25
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
Thermostats
2
Θερμοστάτης χώρου
Περιγραφή
ΤΑ3-546789
Μηχανικός θερμοστάτης
χώρου με κλίμακα
θερμοκρ. 5-30οC,
ενδεικτική λυχνία
και διακόπτης on-off
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
Συσκ. Τιμή €
50
14,64
Θερμοστάτης επαφής
Περιγραφή
BRC-545610
Διμεταλλικός θερμοστάτης
επαφής κατάλληλος για συστ.
θέρμανσης, εξωτερικά
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία,
κλίμακα θερμοκρασίας 20-90οC
15,71
Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός
Περιγραφή
TLSC-542833
Θερμοστάτης εμβαπτίσεως διπλός
με εσωτερική και εξωτερική
ρύθμιση θερμοκρασίας. Παρέχεται
με προστατευτική θήκη, κλίμακα
θερμοκρ. - εσωτερική / εξωτερική
ρύθμιση 0-90οC, κλίμακα θερμ.
ασφαλείας 90-110οC IP40, μήκος
αισθ.l=100mm
Συσκ. Τιμή €
20
Περιγραφή
Περιγραφή
100,68
SUNNY simple-578060
Διαφορικός θερμοστάτης
ο οποίος συγκρίνει τις
θερμοκρασίες ανάμεσα
στο συλλέκτη και το
μπόιλερ. Παρέχει και
αντιπαγετική προστασία
DUO PLUS - 557880
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
προγραμματιζόμενος
ημερήσιος -κλίμακα θερμοκρ.
5-30οC, διακόπτης ψύξης /
θέρμανσης, απεικόνιση ώρας,
θερμοκρασίας, προγράμματος
34,01
Περιγραφή
TC2-542470
Θερμοστάτης εμβαπτίσεως
μονός κατάλληλος για αυτόματη
ρύθμιση μπόιλερ, αντλιών κλπ.
Περιλαμβάνεται προστατευτική
θήκη, κλίμακα θερμοκρ. 0-90οC,
IP44, μήκος αισθ.l=100mm
Συσκ. Τιμή €
20
17,68
Θερμοστάτης αποστάσεως
Περιγραφή
TR2-540010
Θερμοστάτης αποστάσεως
κατάλληλος για μπόιλερ, κλίμακα
θερμοκρασίας 0-90οC, μήκος
τριχοειδούς σωλήνα L=1000mm,
κομβίο τύπος knob, στεφάνι τύπος
ring
Διαφορικός θερμοστάτης
Συσκ. Τιμή €
Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος μονός
Συσκ. Τιμή €
50
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
50
180,21
Θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος
διπλός ασφαλείας
Περιγραφή
TLSC-542714
Θερμοστάτης εμβαπτίσεως διπλός
ασφαλείας με χειροκίνητη
επαναφορά. Περιλαμβάνεται
προστατευτική θήκη, κλίμακα
θερμοκρ. 0-90oC, κλίμακα θερμ.
ασφαλείας 90-110οC IP40, μήκος
αισθ.l=100mm
Συσκ. Τιμή €
20
35,22
Θερμοστάτης αποστάσεως ασφαλείας
Συσκ. Τιμή €
1
Συσκ. Τιμή €
9,51
Περιγραφή
LS1-541510
Θερμοστάτης αποστάσεως
ασφαλείας με χειροκίνητη
επαναφορά, κατάλληλος για
μπόιλερ, κλίμακα θερμοκρασίας
ασφαλείας 90-110οC, μήκος
τριχοειδούς σωλήνα L=1000mm
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Συσκ. Τιμή €
1
11,09
Κατόπιν παραγγελίας
26
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
Thermostats
Θερμοστάτες χώρου
με έλεγχο boiler σειρά RAA
Περιγραφή
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με ψηφιακή οθόνη σειρά RDD
Τιμή €
RAA 31.16 Με ποτενσιόμετρο ρύθμισης,
διακόπτης on-off και ενδεικτική λυχνία
ένδειξης απαίτησης, για θέρμανση ή ψύξη.
19,90
RAA 31.26 Με επιπλέον εντολή
για ζεστό νερό χρήσης
23,40
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με εβδομ. πρόγραμμα σειρά RDE
Περιγραφή
RDΕ 100.1 Αυτόματη επιλογή κανονικής /
οικονομικής θερμοκρασίας, με 7ημερο ή
5/2 χρονοπρόγραμμα. Κλείδωμα οθόνης ή
ρυθμίσεων.
RDΕ 100.1 DHW Αυτόματη επιλογή
κανονικής / οικονομικής θερμοκρασίας,
με 7ημερο ή 5/2 χρονοπρόγραμμα για την
θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
Κλείδωμα οθόνης
ή ρυθμίσεων.
Τιμή €
64,00
110,00
Περιγραφή
Τιμή €
RDD 100.1 Χειροκίνητη επιλογή κανονικής
/ οικονομικής θερμοκρασίας. Κλείδωμα
οθόνης ή ρυθμίσεων.
51,00
RDD 100.1 DHW Χειροκίνητη επιλογή
κανονικής / οικονομικής / αντιπαγετικής
εντολή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Κλείδωμα οθόνης ή ρυθμίσεων.
74,50
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με ψηφιακή οθόνη σειρά RDJ
Περιγραφή
RDJ 10 Αυτόματη επιλογή κανονικής /
οικονομικής θερμοκρασίας, με ημερήσιο
χρονοπρόγραμμα και έως 2 περιόδους
θέρμανσης ανά ημέρα. Δυνατότητα και
χειροκίνητης επιλογής.
RDJ 10 RF/SET
Ίδια χαρακτηριστικά με τον
RDJ 10 με δυνατότητα ασύρματης
λειτουργίας, ενσωματώνεται πομπός και
συνοδεύεται από σταθερή μονάδα επαφών
(ρελέ).
Τιμή €
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με ψηφιακή οθόνη σειρά RDΗ
Περιγραφή
Τιμή €
RDH 10 Χειροκίνητη επιλογή κανονικής /
οικονομικής θερμοκρασίας. Ταυτόχρονη
ένδειξη επιθυμητής και πραγρατικής
θερμοκρασίας.
RDH 10 RF/SET Ίδια χαρακτηριστικά με
τον RDH 10 με δυνατότητα ασύρματης
λειτουργίας, ενσωματώνεται πομπός και
συνοδεύεται από σταθερή μονάδα επαφών
(ρελέ).
186,20
157,20
Ψηφιακός επίτοιχος θερμοστάτης
με οθόνη χρονοπρόγραμμα
και έλεγχο PID σειρά REV
Περιγραφή
85,10
47,50
Τιμή €
REV 13 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή
κανονικής / οικονομικής θερμοκρασίας με
ημερήσιο ψηφιακό πρόγραμμα.
REV 17 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή
κανονικής / οικονομικής θερμοκρασίας με
ημι-εβδομαδιαίο ψηφιακό
χρονοπρόγραμμα και 3 περιόδους
θέρμανσης. Δυνατότητα τηλεχειρισμού με
modem.
92,90
107,60
REV 24 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή
κανονικής / οικονομικής θερμοκρασίας με
εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα και 3
περιόδους θέρμανσης. Δυνατότητα
τηλεχειρισμού με modem.
118,40
RF24RF/SET
Ίδια χαρακτηριστικά με τον REV24, με
δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας.
Ενσωματώνεται πομπός και συνοδεύεται
από σταθερή μονάδα επαφών (ρελέ).
241,90
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
27
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
Thermostats
Θερμοστάτης για Fan Coil
σειρά RAB
Περιγραφή
RAB 11 Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης
για fan-coils με διακόπτη χειμώνα - θέρους
με διακόπτη 3 ταχυτήτων και θέση off
εντολή σε ανεμιστήρα ή βάνα.
RAB 21 Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης
για fan-coils - αυτόματη εναλλαγή χειμώνα
- θέρους (μέσω θερμοστάτη νερού) με
διακόπτη 3 ταχυτήτων και θέση off εντολή
σε ανεμιστήρα ή βάνα.
RAB 31 Ηλεκτρομηχανικός θερμοστάτης
για fan-coils με διακόπτη χειμώνα - θέρους
με διακόπτη 3 ταχυτήτων και θέση off
εντολή σε δύο βάνες.
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με ψηφιακή οθόνη σειρά RDD
Τιμή €
29,90
32,10
34,80
Εμβαπτιζόμενοι ή επαφής θερμοστάτες
σειρά RAK
Περιγραφή
RAK-TR.1000B-H Εμβαπτιζόμενος ή
επαφής θερμοστάτης (TR) με κλίμακα 1595οC, εξωτερική ρύθμιση, διαφορικό 4Κ,
θήκη 100mm και έλασμα σύνδεσης στη
σωλήνα 330mm.
RAK-TB.1400S-M Εμβαπτιζόμενος ή
επαφής θερμοστάτης ασφαλείας (TB), με
κλίμακα 45-60οC, εσωτερική ρύθμιση,
διαφορικό 4Κ, θήκη 100mm και έλασμα
σύνδεσης στη σωλήνα 330mm.
Τιμή €
60,10
Περιγραφή
Τιμή €
RDF110.2 Με οθόνη, με διακόπτη χειμώνα
- θέρους με διακόπτη 3 ταχυτήτων και
θέση off εντολή σε ανεμιστήρα ή βάνα.
67,60
RDG100 Ηλεκτρονικός επίτοιχος
θερμοστάτης για fan-coils, δισωλήνιο ή
τετρασωλήνιο. Φωτιζόμενη οθόνη LCD.
Αυτόματος ή χειροκίνητος επιλογέας
ταχυτήτων. Εντολή σε ανεμιστήρα ή βάνα.
112,10
Θερμοστάτης επαφής σειρά RAM
Περιγραφή
Τιμή €
RAM-TR.2000M Θερμοστάτης επαφής, με
κλίμακα 0-90οC, με εξωτερικό κομβίο
ρύθμισης και μεταλλικό μοχλισμό
τοποθέτησης.
RAM-TW.2000M Θερμοστάτης επαφής, με
κλίμακα 0-90οC, με εσωτερική ρύθμιση και
μεταλλικό μοχλισμό τοποθέτησης.
22,50
23,20
RDG100T Ίδιες λειτουργίες με τον RDG100,
127,40
με επιπλέον χρονοπρόγραμμα και
δυνατότητα τηλεχειρισμού.
IRA211 Τηλεχειριστήριο για RDG100
24,50
RDG110 Ηλεκτρονικός επίτοιχος
θερμοστάτης για Heat pumps ή fan coil.
Φωτιζόμενη οθόνη LCD. Αυτόματος ή
χειροκίνητος επιλογέας ταχυτήτων. Εντολή
σε συμπιεστή ή βάνα.
97,90
Μodem τηλεφώνου
Περιγραφή
TEL30.4 Μονάδα τηλεχειρισμού μέσω
τηλεφωνικής γραμμής, με δύο ψηφιακές
εντολές και δύο ψηφιακές εισόδους.
Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, διακόπτης
χειροκίνητης ενεργοποίησης, κωδικός
πρόσβασης.
Χειριστήριο 3 ταχυτήτων,
κατάλληλο για μηχανήματα εξαερισμού
Τιμή €
Περιγραφή
Τιμή €
200,00
RAB91 Επίτοιχος διακόπτης 3 ταχυτήτων
με επιλογέα off - I - II - III.
15,30
55,20
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
28
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
Calon - Meters - Mechanical Volume -meters
Ψηφιακοί θερμιδομετρητές γραμμής
με μηχανικό παροχόμετρο.
Εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης
με αυτονομία (μονοσωλήνιο)
ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ. (μπόιλερ).
Περιγραφή
Ψηφιακοί θερμιδομετρητές γραμμής
με μηχανικό παροχόμετρο & δυνατότητες επικοινωνίας.
Εφαρμογής σε συστήματα θέρμανσης
ή θέρμανσης / ψύξης με αυτονομία
(μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ. (μπόιλερ).
Τιμή €
WFQ407.D083 - Παροχή έως 1,5m3/h. Τοποθέτηση στην
επιστροφή. Διατομές 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην
επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 80mm. Δύο
αισθητήρια προσαγωγής & επιστροφής ελεύθερα. Κατάλληλο σετ
εγκατάστασης WFZ.E80G3.
WFM502-E000H0 - Παροχή έως 1,5m3/h. Τοποθέτηση στην
επιστροφή. Διατομές 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην
επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 110mm.
Αισθητήριο προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής
εμβαπτιζόμενο στο σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ
εγκατάστασης WFZ.E110G3-I.
WFM503-J000H0 - Παροχή έως 2,5m3/h. Τοποθέτηση στην
επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και 3/4" στην επιστροφή.
Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο
προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο
σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E130G1-I.
WFZ.E80G3 - Σετ σύνδεσης θερμιδομετρητών 1,5m3/h. Περιέχει 2
σφαιρικές βάνες 1/2" με ρακόρ (η μια με κυάθιο), 1 σφαιρική βάνα
3/4" με κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 80mm για την
αντικατάσταση του θερμιδομετρητή.
WFZ.Ε110G3-Ι - Σετ σύνδεσης θερμιδομετρητών 1,5m3/h.
Περιέχει τα ίδια χαρακτηριστκά ως άνω αλλά με 1 κυάθιο στην βάνα
της προσαγωγής 3/4" και αποστάση 110mm.
WFZ.Ε130G1-I - Σετ σύνδεσης θερμιδομετρητών 2,5m3/h.
Περιέχει 2 σφαιρικές βάνες 3/4" με ρακόρ , 1 σφαιρική βάνα 1" με
κυάθιο και αποστάτη (σωληνομαστό) 130 mm για την
αντικατάσταση του θερμιδομετρητή.
185,80
178,00
193,00
Περιγραφή
Τιμή €
WFQ21.D081 - Παροχή έως 1,5m3/h. Τοποθέτηση στην
επιστροφή. Διατομές 3/4" στην προσαγωγή και 1/2" στην
επιστροφή. Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 80mm. Δύο
αισθητήρια προσαγωγής & επιστροφής ελεύθερα. Κατάλληλο σετ
εγκατάστασης WFZ.E80G3. Επικοινωνία M-bus, αποσπώμενη
οθόνη, στατιστικά, πληροφορίες μηχανικού.
WFN21.E131 - Παροχή έως 2,5m3/h. Τοποθέτηση στην
επιστροφή. Διατομές 1" στην προσαγωγή και 3/4" στην επιστροφή.
Μήκος εγκατάστασης (ρακόρ - ρακόρ) 130mm. Αισθητήριο
προσαγωγής ελεύθερο, αισθητήριο επιστροφής εμβαπτιζόμενο στο
σώμα του μετρητή. Κατάλληλο σετ εγκατάστασης WFZ.E80G3.
Επικοινωνία M-bus, αποσπώμενη οθόνη, στατιστικά, πληροφορίες
μηχανικού, παράλληλη καταγραφή καταναλώσεων ψύξης και
θέρμανσης.
214,10
228,50
67,20
64,20
98,80
Μηχανικοί ογκομετρητές ζεστού και κρύου νερού.
Περιγραφή
Τιμή €
ο
WFW30.D080 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 90 C με
ονομαστική παροχή 1,5m3/h και σπείρωμα 3/4".
34,50
WFW30.Ε130 - Μηχανικός ογκομετρητής νερού έως 90οC με
ονομαστική παροχή 2,5m3/h και σπείρωμα 1".
43,40
WFZ.R2 - Σετ ρακόρ σύνδεσης 3/4" για τους θερμιδομετρητές ογκομετρητές WFW30.D080.
5,30
WFZ.R2-1 - Σετ ρακόρ σύνδεσης 1" για τους θερμιδομετρητές ογκομετρητές WFW30.E130.
10,80
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
29
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
Calon - Meters - Mechanical Volume -meters
Θερμιδομετρητές γραμμής με παροχόμετρο υπερύχων για Θέρμανση Uh50.*
Περιγραφή
Παροχή
(m3/h)
Μήκος
(mm)
Σύνδεση
Διατομή
PN
(bar)
UH50-Α21
UH50-Α36
UH50-Α45
UH50-Α50
UH50-Α61
UH50-Α65
UH50-Α70
1,5
2,5
6
6
10
15
25
110
130
260
260
300
270
300
Κοχλ.
Κοχλ.
Κοχλ.
Κοχλ.
Κοχλ.
Φλαντζ.
Φλαντζ.
G 3/4B
G1B
G 1 1/4B
G 1 1/4B
G 2B
DN50
Dn65
16
16
16
16
16
25
25
Κωδικός
WZME34
WZM-E1
WZM-E54
WZM-E2.1
WZT-A12
WZT-S100
WZU-AC230-15
WZU-BDS
WZU-ACDC24-00
Παρελκόμενα
Κυάθιο
Ρακόρ (σετ των 2 )
WZM-E34
WZM-E1
WZM-E54
WZM-E54
WZM-E2.1
Τιμή €
WZT-A12
WZT-A12
WZT-A12
WZT-A12
WZT-A12
WZT-A12
WZT-S100
Περιγραφή
359,10
368,60
561,00
734,30
1.241,60
1.512,90
1.775,40
Τιμή €
Σετ από 2 ρακόρ με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R3/4"xG 1/2"
Σετ από 2 ρακόρ με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1"xG 3/4"
Σετ από 2 ρακόρ με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1"xG1 1/4"
Σετ από 2 ρακόρ με φλάντζες για την εγκατάσταση του υδρ/κου μέρους R1 1/2"xG2"
Συστολή Αμερικής G1/2B για τοποθέτηση των αισθητηρίων Μ10x1
Ανοξείδωτη, PN25 θήκη αισθητηρίου G1/2BxG1/4, μήκος εμβαπτ. 100mm με υποδοχή για σφραγίδα
Κάρτα τροφοδοσίας AC 230V
Κάρτα τροφοδοσίας με χρόνο ζωής έως 16 χρόνια
Κάρτα τροφοδοσίας AC/DC 24V
12,10
16,30
31,20
72,00
11,10
27,70
68,40
72,90
98,20
* Θερμιδομετρητές γραμμής με παροχόμετρο υπερύχων για Θέρμανση/ψύξης κατόπιν ζήτησης
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
30
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΟΟΔΕΣ
Rotary 3-way Valves
Τρίοδες περιστροφικές βάνες με εσωτερικό σπείρωμα
κατά ISO 7/1, VBI31 ...., PN10 με χειροκίνητη λειτουργία.
Περιγραφή
DN
kvs
(m3 / h)
VBI31.20
VBI31.25
VBI31.32
VBI31.40
20
25
32
40
6,3
10
16
25
SQK34.00 Σπείρωμα
Δpmax (kPa)
30
30
30
30
Τιμή €
Rp 3/4"
65,10
Rp 1"
76,40
Rp 11/4" 88,90
Rp 11/2" 100,00
Τρίοδες φλαντζωτές περιστροφικές βάνες VBF-21 ...., Pn6.
SQK34.00 SAL
Περιγραφή DN kvs
Δpmax Δpmax Μοχλισμός
3
(m / h) (kPa) (kPa)
VBF21.50
VBF21.65
VBF21.80
VBF21.100
VBF21.125
VBF21.150
50
65
80
100
125
150
40
63
100
160
550
820
30
-
30
30
30
30
30
Τιμή €
182,00
ASK31N
230,00
ASK31N
301,00
ASK31N
443,00
ASK31N
850,00
ASK31N 1.137,00
Τετράοδες περιστροφικές βάνες με
εσωτερικό σπείρωμα κατά ISO 7/1, VCI31..., Pn10.
Περιγραφή
DN
kvs
(m3 / h)
VCI31.20
VCI31.25
VCI31.32
VCI31.40
20
25
32
40
6,3
10
16
25
SQK34.00 Σπείρωμα
Δpmax (kPa)
30
30
30
30
Τιμή €
Rp 3/4"
91,40
Rp 1"
103,00
Rp 11/4" 117,00
Rp 11/2" 131,00
Τετράοδες φλαντζωτές περιστροφικές βάνες CZ4D..., Pn6
SQK34.00 SAL
Περιγραφή DN kvs
Δpmax Δpmax Μοχλισμός
3
(m / h) (kPa) (kPa)
SN4.D50
50
CZ4.D65
65
CZ4.D80
80
CZ4.D100 100
40
63
100
160
30
-
30
30
30
ASK31N
ASK31N
ASK31N
Τιμή €
176,50
235,90
352,30
399,10
* Μοχλισμός δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
Αξεσουάρ για VBF.... και Cz4
* Μοχλισμός δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
Περιγραφή
Τιμή €
R μοχλισμός για
χειροκίνητη λειτουργία
7,00
Φλάντζες και παρεμβύσματα βανών
Γκάμα κινητήρων SQK... / SAL..
Περιγραφή
Τάση
Τύπος
Σήμα
Χρόνος Ροπή
Ρύθμισης Ανοίγματος (Nm)
SQK34.00
AC 230 3-θέσεων
SAL31.00T10 AC 230 3-θέσεων
135
120
Τιμή €
5
120,30
12,5 279,20
Παρελκόμενα για κινητήρες SAL ...
Περιγραφή
Τιμή €
DN50
Π2''
DN65
Π2 1/2''
DN80
Π3''
DN100
Π4''
Περιγραφή
Τιμή €
Φλάντζα 2''
Παρεμβύσματα 2''
Φλάντζα 2 1/2''
Παρεμβύσματα 2 1/2''
Φλάντζα 3''
Παρεμβύσματα 3''
Φλάντζα 4''
Παρεμβύσματα 4''
17,20
1,60
22,80
2,10
27,20
2,50
31,70
3,80
ASK31N Μοχλισμός για SAL,
και βάνες VBF21, CZ3,CZ4
Ετοιμοπαράδοτο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
Κατόπιν παραγγελίας
31
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ