close

Enter

Log in using OpenID

1 KLASA:953-02/10-01/01 UR.BROJ: 2189/1-04/1-11

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo
za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava
i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine
u Virovitičko-podravskoj županiji
KLASA:953-02/10-01/01
UR.BROJ: 2189/1-04/1-11-15
Virovitica, 25.ožujak 2011.
Na temelju članka 34. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2011. godine ( NN RH br. 92/10.) Povjerenstvo za provedbu popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine u Virovitičko-podravskoj županiji, na 6.
sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donosi
O D LU K U
I
Za popisivače za područje popisnih centara u Virovitičko-podravskoj županiji imenuju se:
Popisni centar Virovitica
1. Dejan Horvat
2. Dejan Stojić
3. Igor Markek
4. Lidija Gadanac
5. Ivana Marjanović
6. Branka Miklaužić
7. Marijo Tomljanović
8. Matija Rođak
9. Mirjana Ros
10. Ana-Marija Prtenjača
11. Maja Zec
12. Ivan Vist
13. Sanja Biro
14. Borna Đurđević
15. Boris Petrović
16. Martina Nađaković
17. Vlatka Juričak
18. Luka Zrnić
19. Robert Kereta
20. Marijana Klipa
21. Risto Jančevski
22. Renata Car
23. Dalibor Tivanovac
24. Antun Balažinec
25. Ivan Hokman
26. Zoran Vidak
27. Jelena Vujasin Grizelj
28. Jelica Oluić
29. Sunčica Solić
30. Željka Teskera
31. Đurđica Klimek
32. Martina Hećimović
33. Robert Bunjevac
34. Deana Žada
35. Sanja Medved
36. Maja Čavarušić
37. Bojan Botić
38. Vanja Golub
39. Damir Uglarik
40. Roberta Mihaljenović
41. Josipa Raguž
42. Marijo Čordašev
43. Aleksandra Đukić
Baticeli
44. Marija Oklopčić
45. Jadranka Ćusak
46. Sandra Šibalić
47. Davor Volenik
48. Nikola Mesić
49. Aleksandar Marković
50. Marina Lerinc
51. Margareta Magdić
52. Lidia Lovreković
53. Jasna Šolc
54. Ljiljana Šibenik
55. Ljiljana Kovačević
56. Dijana Dević
57. Nataša Kovjanović
58. Dubravka Lovreković
59. Mihaela Bartulović
60. Anita Paloš
61. Neda Janus
62. Vatroslav Markus
63. Tihana Kuzman
1
Popisni centar Slatina
1. Ružica Cerić
2. Marija Varga Vrbaslija
3. Azenija Relić
4. Dario Vesel
5. Ivana Todorović
6. Josip Majer
7. Margareta Tot
8. Tatjana Pavlica
9. Alen Njegač
10. Mirela Pokos
11. Mladen Petrinović
12. Ivana Presečan
13. Boris Cvetković
14. Željko Fiket
15. Zlata Lisak
16. Vesna Bočkaj
17. Božica Prlić
18. Nebojša Nikšić
19. Suzana Bistrović
20. Danijel Sabolić
21. Sandra Vencl
22. Mirela Srbić Bartolić
23. Mirela Sabljak
24. Krešimir Orozović
25. Gordana Sertić
26. Anita Prugovečki
27. Natalija Culej
28. Ivana Grgurić
29. Martina Bubaš
30. Stjepan Ivandić
31. Gordana Prodanović
32. Sanja Berkec
33. Dario Ljiljak
34. Tomislav Medved
35. Ivana Ladović
36. Zvonimir Šipoš
37. Mario Perković
38. Jasminka Bedeković
Relatić
39. Zorica Gumbarević
40. Silvija Šoltić
41. Andreja Pšibila
42. Danijel Danilović
43. Zdenka Znika
44. Nikolina Perkovac
7. Vesna Tot
8. Radomirka Zarić
9. Matea Minarik
10.Dijana Nađ
11.Andrijana Rukavina
12.Maja Malij
13. Tomislava Gubeljak
14. Kristina Radačić
15. Igor Šnicek
16. Martina Prša
17. Hrvoje Pigler
3. Ivica Vukalović
4. Marin Dvorski
5. Ljiljana Čunko
6. Sanja Kusić
4. Marijana Mrus
5. Ivona Macanović
6. Dalibor Jurenec
7. Gordana Vukušić
8. Sanja Farkaš
9. Verislav Kmet
4. Ivan Čiček
5. Ivan Bošnjak
6. Kristina Sopjanac
7. Katarina Beneta
8. Vlatko Rončević
Popisni centar Orahovica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Milica Vratković
Stanislav Varga
Mirta Kovač
Sunčica Brkić
Silvija Kašić
Lidvina Leko
Popisni centar Crnac
1. Lidija Pavoković
2. Martina Pancer
Popisni centar Čačinci
1. Draženka Župan
2. Jasna Milovac
3. Marijana Zubak
Popisni centar Čađavica
1. Zlatka Peterfai
2. Danica Srednoselec
3. Marija Žuženić
Popisni centar Gradina
1.
2.
3.
4.
Ljubica Viljevac
Snježana Božičević
Marica Radić
Antonije Jurišić
5. Danijela Lukačević
6. Vedran Čizmić
7. Goran Kovač
8. Željko Kovač
9. Ana Mesec
10. Ivana Krilić
11. Sandra Brtan
12. Marina Hrženjak
13. Zdravko Blažičević
5. Marijana Blažević
6. Ana – Marija Topić
7. Danijela Jegdić
8. Alen Samac
9. Dijana Bukvić
10. Boris Juras
11. Mirela Košutić
12. Ivanka Blažinović
3. Antonija Kokorić
4. Lucija Jakočić
5. Predrag Milivojević
4. Marija Vuković
5. Andrea Bračun
6. Martina Bašić
7. Silvija Milošević
11. Milan Matović
12. Ana Brlas
13. Katarina Kovačev
14. Ivan Bonačić
15. Matija Tukač
16. Petra Bajić
17. Ljubica Grgičin
18. Dario Lončarić
19. Branka Andročec
20. Valentina Novak Jembri
21. Marija Pavlić
22. Martina Sesvečan
23. Petra Klemen
24. Diana Rengel
25. Željka Begović
26. Marijan Matočec
27. Lidija Živko
28. Valentina Švarbić
29. Nifada Begović
30. Snježana Sučić
4. Vesna Filaković
5. Kristina Stanić – Kireta
6. Anita Granjaš
7. Zdenko Lončarek
8. Tanja Razum
Popisni centar Lukač
1.
2.
3.
4.
Danijela Štefan
Barbara Rogina
Božica Stojčević
Nataša Malenica
Popisni centar Mikleuš
1. Sanja Dušak
2. Etelka Mlakar
Popisni centar Nova Bukovica
1. Tomislav Dereš
2. Denis Bračun
3. Ljiljana Bubanović
Popisni centar Pitomača
1. Marina Rohaček
2. Zdravka Tišljar
3. Tomislav Rakijašić
4. Antun Held
5. Danijela Krmić
6. Ivan Kovačević
7. Valentina Herent
8. Silvija Kožarić
9. Martina Capan
10. Kristina Tkalčec
Popisni centar Sopje
1. Jasmina Čupar
2. Danijela Ciglar
3. Marina Rastija
3
Popisni centar Suhopolje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anita Sitar
Đurđica Tomljanović
Ružica Klešić
Deni Keglević
Blagica Okadar
Tijana Malizani
Josip Fet
Sonja Nemet
9. Aleksandra Validžić
10. Marina Grgić
11. Josip Cicvarić
12. Dragana Mlikota
13. Mirela Marić
14. Željko Križanović
15. Marina Čolić
16. Saša Sever
17. Hrvoje Reder
18. Vesna Lokinger
19. Danijel Razum
20. Jasminka Ognjanović
21. Marija Toplak
22. Sanela Polimanac
6. Magdalena Leš
7. Mihaela Mareković
8. Zvjezdana Puh
9. Ante Crnjak
10. Alen Šantić
11. Valentina Martinušić
Marjanović
12. Martina Meter
13. Ivanka Jurišić
14. Ivan Ramljak
3. Melanija Dorić
4. Marjan Djordjević
5. Snježana Šabić Majić
3. Željka Pastvečka
4. Verica Milojica
5. Blaženka Biro
6. Antonija Mihaljević
Popisni centar Špišić Bukovica
1.
2.
3.
4.
5.
Željko Krznarić
Tomislav Jančevski
Marija Andrašić
Jadranka Matek
Ana – Marija Maletić
Popisni centar Voćin
1. Srećko Tunić
2. Viktor Djekić
Popisni centar Zdenci
1. Štefica Komljenović
2. Mirjana Halgaš
II
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Tomislav Tolušić,dipl.iur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content