close

Enter

Log in using OpenID

2. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U

embedDownload
2. PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI
ODJEVNI TEHNIČAR
Na natjecanju sudjeluju učenici četvrtih razreda odjevnih tehničara i natječu
se u samostalnom rješavanju zadanog pisanog uratka koji sadrži skupinu pitanja
iz predmeta
Konstrukcije odjeće ili Tehnologije proizvodnje odjeće.
Povjerenstvo je odlučilo da će ove godine na natjecanju biti:
Konstrukcija odjeće.
Prostorno- tehnički uvjeti - opći:
- prostorija mora zadovoljavati propisane tehničke uvjete (dovoljno svjetla,
prozračnosti, higijena ruku)
- prostorija mora imati ravne radne stolove najmanje veličine školske klupe
- škola domaćin osigurava dovoljno rezervnog pribora ( trokuti, mjerila,
olovke, šestari, gumice i sl.)
- škola domaćin osigurava obični bijeli papir A4 i pelir papir sa žigom škole
domaćina
- škola domaćin osigurava tablice za izračunavanje Ka i Kn ( vrijedi kada
zadatak bude iz predmeta Tehnologija proizvodnje odjeće )
Pravila natjecanja - opća :
- natjecatelji donose svoj pribor za crtanje
- za vrijeme natjecanja nije dozvoljeno koristiti se mobitelom ili bilo kakvom
literaturom
- natjecatelji na natjecanje dolaze sa osobnom iskaznicom ili dr.
identifikacijskim dokumentom sa slikom
- za matematički izračun natjecatelji se mogu koristiti isključivo kalkulatorom
- temeljni kroj zadanog odjevnog predmeta izrađuje se prema udžbeniku
Konstrukcija odjeće 1 ili 2 autora Marijana Hrastinskog
- formule za izračun konstrukcijskih mjera bit će priložene uz zadatak
- ostale matematičke izraze koji se koriste tijekom konstruiranja, natjecatelj
mora znati napamet
- u dijelu zadatka iz Tehnologije proizvodnje odjeće, nužno je napisati točne
formule i mjerne jedinice ( vrijedi kada zadatak bude iz predmeta Tehnologija
proizvodnje odjeće )
- za natjecanje je predviđeno vrijeme od 4 sata ( 240 minuta )
Pravila natjecanja iz predmeta Konstrukcija odjeće:
Zadatak sadržava skicu jednog od sljedećih odjevnih predmeta:
- muška košulja,
- ženske hlače,
- ženska haljina,
- ženska jakna
- natjecatelj treba izraditi temeljni kroj u zadanom mjerilu
- natjecatelj treba precrtati temeljni kroj i tako dobiti polazište za modeliranje
- prema skici i opisu modela natjecatelj treba modelirati zadani kroj odjevnog
predmeta
- krojne dijelove potrebno je precrtati na pelir papir međusobno razdvojeno
- krojne dijelove potrebno je imenovati, napisati od kojeg su materijala izrađuju i
koliko puta se iskrajaju
- potrebno je upisati oznaku odjevne veličine, oznaku modela, te ucrtati ureze i
smjer niti osnove
- potrebno je nacrtati krojne dijelove džepovine, ali ne i krojne dijelove podstave
i međupodstave
Elementi ocjenjivanja
Temeljni kroj
Modeliranje krojnih dijelova na temeljnom kroju
Oblikovanje krojnih dijelova (precrtani kr. dijelovi)
Označavanje krojnih dijelova
Kakvoća (preciznost, točnost i urednost)
Brzina
Ukupno:
Broj bodova
0- 20
0- 40
0- 10
0- 10
0- 10
0- 10
0- 100
Povjerenstvo donosi prijedlog zadatka iz kojeg će se definirati 3 skupine
zadataka (podjednake težine) koje će sadržavati pitanja iz predmeta Konstrukcija
odjeće. Na početku natjecanja iz VETISA će se izvući 1 skupina zadataka koji će
se odmah kopirati za sve natjecatelje.
Dodatni bodovi dobivaju se na vrijeme izrade zadatka i to:
Vrijeme
Za rad predan 60 min prije predviđenog roka završetka
-II55 min
-II-II50 min
-II-II45 min
-II-II40 min
-II-II35 min
-II-II30 min
-II-II25 min
-II-II20 min
-II-II15 min
-II-
Broj bodova
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Natjecatelji koji ne ostvare minimalno 50 bodova , ne dobivaju dodatne bodove
na vrijeme utrošeno na izradu zadatka.
Temeljem primjene čl. 8 stavak 8 Pravilnika o izradbi i obrani završnog
rada , a koji glasi :
„ Kao izrađen završni rad može se priznati i uradak kojim je učenik osvojio prvo ,
drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz strukovnih, odnosno
umjetničkih predmeta područja ili programa.“
Zadatak je dopunjen izradom elaborata kako bi se u skladu s Pravilnikom o
izradbi i obrani završnoga rada čl.7. stavka 8. vrednovao kao Završni rad.
To pravo će ostvariti natjecatelji koji osvoje jedno od prva tri mjesta na
natjecanju. Članovi Državnog povjerenstva odabrat će elaborat odjevnog
predmeta koji je izvučen iz VETIS-a, pregledati ga i izdati potvrdu o
pravovaljanosti elaborata za razinu završnog rada.
Natjecatelj (učenik) na kraju će trebati samo obraniti završni rad.
Za Državno natjecanje natjecatelj (učenik) priprema elaborate za sva četiri
odjevna predmeta.
Elaborat treba nasloviti:
- Konstrukcijska priprema za mušku košulju
- Konstrukcijska priprema za ženske hlače
- Konstrukcijska priprema za žensku haljinu
- Konstrukcijska priprema za žensku jaknu
Elaborat treba sadržavati:
- kratak teorijski osvrt na konstrukcijsku pripremu općenito (sadržaj treba biti isti
za sva četiri odjevna predmeta)
- skicu i opis modela (modeli veće složenosti, modele birati prema vlastitim
kreativnim sposobnostima i neće se priznati modeli s prethodnih Državnih
natjecanja)
- glavne i konstrukcijske mjere,
- konstrukciju temeljnog kroja u M 1:4 ili M 1:5,
- modeliranje i oblikovanje odjevnog predmeta,
- krojne dijelove s dodanim šavovima, nazive krojnih dijelova, oznaku
odjevne veličine, smjer osnove,
- krojne dijelove džepovine, podstave i međupodstave
- prijedlog uporabljenih tekstilnih materijala i dodatnog pribora
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content