close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK BROKERSKIH USLUGA 1. USLUGA

embedDownload
CJENIK BROKERSKIH USLUGA
1.
USLUGA webtrade.primorska (E-trgovanje) i MARGIN KREDITI
KVARTALNA NAKNADA webtrade.primorska
30,00 HRK
DIONICE + FONDOVI
TRŽIŠTE
HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
BELGIJA
BiH
CIPAR
DANSKA
ESTONIJA
FINSKA
FRANCUSKA
GRČKA
HONG KONG
IRSKA
ITALIJA
JAPAN
JUŽNA AFRIKA
KANADA
LUKSEMBURG
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
NOVI ZELAND
NJEMAČKA
POLJSKA
PORTUGAL
RUSIJA
SAD
SLOVENIJA
SRBIJA
SINGAPUR
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠPANJOLSKA
TURSKA
UK
VALUTA
HRK
AUD
EUR
EUR
BAM
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
HKD
EUR
EUR
JPY
ZAR
CAD
EUR
EUR
NOK
NZD
EUR
PLN
EUR
RUB
USD
EUR
RSD
SGD
SEK
CHF
EUR
TRY
GBP
KUPNJA/PRODAJA
0,35%
0,39%
0,29%
0,35%
1,00%
0,39%
0,35%
0,39%
0,29%
0,29%
0,39%
0,39%
0,35%
0,29%
0,39%
0,39%
0,29%%+0,015**
0,39%
0,29%
0,35%
0,39%
0,29%
0,35%
0,35%
0,39%
0,29%+0,008**
0,90%
1,00%
0,39%
0,35%
0,29%
0,29%
0,39%
0,29%
MINIMUM
50
15
30
15
59
25
150
55
15
15
55
105
25
15
150
200
20
25
15
150
25
15
50
25
2700
15
30
3500
25
150
35
25
50
15
*Naknada se ne naplaćuje korisnicima Privatnog bankarstva i margin kredita
** SAD 0,29% + 0,8 cent po vrijednosnom papiru, Kanada 0,29% + 1,5 cent po vrijednosnom papiru.
** Za klijente korisnike Margin kredita Banke i za trgovanje na inozemnim tržištima obvezan skrbnički račun.
***Brokerska naknada uključuje sve troškove Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te sve naknade
stranih burzi i depozitorija.
Scarpina 7, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: + 385 51 355 777  fax: 332 762
e-mail: [email protected]  www.primorska.hr
OIB: 96675880337
IBAN: HR1841320031011111116  SWIFT: SPRMHR22
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040098231
Temeljni kapital u iznosu od 53.089.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Ukupan broj dionica 530.890 nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: predsjednik – A.Pekić, član – G.Šmer
predsjednik Nadzornog odbora: prof.dr.sc. J.Perić
2.
NALOZI ZAPRIMLJENI DRUGAČIJIM NAČINOM
( telefonski, e-mail, telefax i drugi načini koje zahtijevaju ručni unos naloga od strane brokera)
a) DIONICE + FONDOVI
TRŽIŠTE
HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
BELGIJA
BiH
CIPAR
DANSKA
ESTONIJA
FINSKA
FRANCUSKA
GRČKA
HONG KONG
IRSKA
ITALIJA
JAPAN
JUŽNA AFRIKA
KANADA
LUKSEMBURG
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
PORTUGAL
RUSIJA
SAD
SINGAPUR
SLOVENIJA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠPANJOLSKA
UK
VALUTA
HRK
AUD
EUR
EUR
BAM
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
HKD
EUR
EUR
JPY
ZAR
CAD
EUR
EUR
NOK
EUR
EUR
RUB
USD
SGD
EUR
RSD
SEK
CHF
EUR
GBP
KUPNJA/PRODAJA
0,80%
0,50%
0,50%
0,50%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%+0,015*
0,35%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%+0,008*
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
MINIMUM
50
15
30
15
59
25
150
55
15
15
55
105
25
15
150
200
20
25
15
150
15
25
2700
15
125
40
3500
150
35
25
15
* SAD 0,50% + 0,8 cent po vrijednosnom papiru, Kanada 0,50% + 1,5 cent po vrijednosnom papiru.
** Za klijente korisnike Margin kredita Banke i za trgovanje na inozemnim tržištima obvezan skrbnički račun.
***Brokerska naknada uključuje sve troškove Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te sve naknade
stranih burzi i depozitorija.
Scarpina 7, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: + 385 51 355 777  fax: 332 762
e-mail: [email protected]  www.primorska.hr
OIB: 96675880337
IBAN: HR1841320031011111116  SWIFT: SPRMHR22
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040098231
Temeljni kapital u iznosu od 53.089.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Ukupan broj dionica 530.890 nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: predsjednik – A.Pekić, član – G.Šmer
predsjednik Nadzornog odbora: prof.dr.sc. J.Perić
b)OBVEZNICE
TRŽIŠTE
HRVATSKA
AUSTRALIJA
AUSTRIJA
BELGIJA
BiH
CIPAR
DANSKA
ESTONIJA
FINSKA
FRANCUSKA
GRČKA
HONG KONG
IRSKA
ITALIJA
JUŽNA AFRIKA
KANADA
LUKSEMBURG
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
PORTUGAL
RUSIJA
SAD
SINGAPUR
SLOVENIJA
SRBIJA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
ŠPANJOLSKA
UK
VALUTA
KUPNJA/PRODAJA
HRK
AUD
EUR
EUR
BAM
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
HKD
EUR
EUR
ZAR
CAD
EUR
EUR
NOK
EUR
EUR
RUB
USD
SGD
EUR
RSD
SEK
CHF
EUR
GBP
MINIMUM
0,40%
0,25%
0,25%
0,25%
0,50 %
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,50%
0,50%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
30
15
15
15
59
15
100
15
15
15
15
80
15
15
150
15
15
15
100
15
15
1000
10
20
30
3500
100
20
15
10
* Za klijente korisnike Margin kredita Banke i za trgovanje na inozemnim tržištima obvezan skrbnički račun.
**Brokerska naknada uključuje sve troškove Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te sve naknade
stranih burzi i depozitorija.
4.
Ostale napomene
Banka zadržava pravo ugovoriti s Klijentom i druge naknade koje su različite od ovih navedenih u
Cjeniku.
Banka zadržava pravo izmjene Cjenika brokerskih usluga.
Banka naplaćuje i naknade za obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu sukladno Naknadama
za usluge Primorske banke d.d. u platnom prometu.
Primorska banka d.d.
U Rijeci, 29.rujna 2014. godine
Scarpina 7, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel: + 385 51 355 777  fax: 332 762
e-mail: [email protected]  www.primorska.hr
OIB: 96675880337
IBAN: HR1841320031011111116  SWIFT: SPRMHR22
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040098231
Temeljni kapital u iznosu od 53.089.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Ukupan broj dionica 530.890 nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: predsjednik – A.Pekić, član – G.Šmer
predsjednik Nadzornog odbora: prof.dr.sc. J.Perić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
379 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content