χονδροκουκης

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιάς 2012
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA
Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης
Γνωστικό Αντικείμενο : Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων –
Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών
Αποφάσεων
Διεύθυνση : Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης
&Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τηλέφωνο / Fax : 210-4142149 / 210-4142328
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [email protected]
Ημερομηνία / Τόπος : 17/9/1962 / Αθήνα
Γεννήσεως
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών
Εθνικότητα / Υπηκοότητα : Ελληνική
2. ΔΙΔAΚTIKH EMΠEIPIA
•
Καθηγητής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Παν. Πειραιώς (Λέκτορας 1995 -1999, Επίκ. Καθηγητής 2000 -2005,
Αναπλ. Καθηγητής 2006-2011), με διδασκαλία στα μαθήματα
“Εισαγωγή στους Υπολογιστές α’ εξαμ.”, “Δομές Δεδομένων
Γλώσσες Προγρ/σμού β’ εξαμ.”, “Εφαρμογές Η/Υ γ’ εξαμ.”,
“Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Εμπειρα Συστήματα στ’
εξαμ”, στα κατεπιλογήν μαθήματα “Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά
συστήματα, ζ’ εξαμ.” “Βάσεις Δεδομένων – Εξόρυξη Δεδομένων”
ηεξαμ., “Ηλεκτρονικό Εμπόριο ζ’ εξαμ.”, “Δίκτυα – Ασφάλεια
Δικτύων η’ εξαμ.” 2005- παρόν.
•
Καθηγητής στη Σχολή Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας
(Πληροφοριακά Συστήματα – Ασφάλεια δεδομένων) 2002 – 2010.
•
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2001 – παρόν.
•
Καθηγητής στο Hertfordshire University. Διδασκαλία των μαθημάτων
“Decision Support and Expert Systems”, “Theory of Design” και
“Business and Society”, 1994 - 1996.
•
Καθηγητής Πληροφορικής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 1993 - 1995
•
Φροντιστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων ‘Ποσοτική Ανάλυση
Διοικητικών Αποφάσεων Ι & ΙΙ’ των Γ’ και Δ’ εξαμήνων, αντίστοιχα.
(Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής &
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς). 1987 – 1993.
•
Φροντιστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στο
Τμήμα
Τεχνολογίας
και
Συστημάτων
Παραγωγής
του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. 1992 – 1994.
•
Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών ‘Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας’
μάθημα ‘Διοίκηση Αλλαγών’. 1999- παρόν.
•
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Logistics τα μαθήματα
“Εφαρμογές Πληροφορικής”, “Πληροφοριακά Συστήματα Logistics”
1998 – παρόν.
•
Διδακτορικές Διατριβές – Διπλωματικές Εργασίες (Μεταπτυχιακές Προπτυχιακές):
Διδακτορικές Διατριβές
Τέσσερις (4) ως επιβλέπων (ολοκληρωμένες)
Δώδεκα (12) ως μέλος τριμελών επιτροπών (ολοκληρωμένες)
Πέντε (5) ως επιβλέπων (σε εξέλιξη)
3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
•
Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του
Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά 2012 - παρόν
•
Μέλος της Επιτροπής Επιλογής Εξειδικευμένου Επιστημονικού
Προσωπικού του ΑΣΕΠ 2011
•
Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ 40 στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2011-12
•
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) 2009 – 2010
•
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου. 2009 - παρόν
•
Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Ενώσεων για το
έργο «Τεχνικός Σύμβουλος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων» 2009 – 2010
•
Μέλος της επιτροπής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ)
για το σχεδιασμό portal στο Ταμείο. 2007
•
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Γενικός Γραμματέας) της
Αναργυρείου Κοργιαλενίου Σχολής 2005 – 2007
•
Μέλος
της
Επιστημονικής
Επιτροπής
(Συντονιστής
Πληροφορικής) των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) (Υπ.
Παιδείας – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευσης) 2005 – 2007
•
Επιστ. Υπεύθυνος του ΣΔΕ Πειραιά 2005 – 2006
•
Μέλος της επιτροπής για τη μετεγκατάσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) 2003
•
Μέλος της επιτροπής Τηλεϊατρικής
Ναυτιλίας 2003
•
Πρόεδρος
της
επιτροπής
αξιολόγησης
Συστημάτων του ΤΕΒΕ από 3-2-98 έως 10-10-00
του Υπουργείου Εμπορικής
Πληροφοριακών
•
Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Υγείας από 20-10-1997 έως 20-10-1998
•
Πρόεδρος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη Διοικητική
αναδιάρθρωση του ΕΕΑ από 3-1-1998 έως 31-01-2000
•
Αξιολογητής κλαδικών μελετών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών (ΕΕΑ) από 14-10-1997 έως 31- 01 -2000
•
Υπεύθυνος του Μηχανογραφικού Κέντρου
Πανεπιστημίου Πειραιώς από 1-3-90 έως 15-2-92.
του
ΚΟΔΕ
του
4. ΣΠΟΥΔΕΣ
•
Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΡΙΣΤΑ) 1992.
•
MSc in Computer Science, Birkbeck College (London University), 19851986.
•
Πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, 1981-1985.
•
Απολυτήριο Λυκείου της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς
1980.
5α. ΒΙΒΛΙΑ
•
•
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Εκδ. Βαρβαρήγου, 2004)
Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Εκδ. Βαρβαρήγου, 2004)
5β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ
•
•
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 2002
Εγκυκλοπαίδεια Υδρόγειος Τόμος 18 Σύγχρονα θέματα (Εκδόσεις
Δομική ΑΕ) 2002
6. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
1. Γρ. Χονδροκούκης , "Σχεδιασμός ενός Ομαδικού Συστήματος
Υποστήριξης Αποφάσεων για μικρή ομάδα λήψης απόφασης” ,
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Νοέμβριος 1992
2. Chondrocoukis Gr., " Parallel Algorithms," M.Sc. Birckbeck College,
London University. UK, Sept. 1986.
7α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
1. “A Group Decision Support System Design for Small and Medium
Enterprises”, Nicholas P. Blesseos & Gregory P. Chondrocoukis. Advances in
Production Management Systems, Elsevier Science Publishers B. V. North-Holland,
IFIP, 1991.
2. “Do Firms Adjust Business Risk and Financial Leverage to Obtain a
Desirable Amount of Risk?”, Andreas Merikas, James Horrell, John Paggios
& Gregory Chondrocoukis. Journal of Financial and Strategic Decision Making,
1995.
3. “A Group decision support system design for a shiprepair facility”, G.
Chondrocoukis, E. Foundas. Journal of Information and Optimization Sciences,
Vol. 18 (1997), No 2, pp. 261-269.
4. “Designing flexible & intelligent interface of a Group Decision Support
System for Small & Medium Sized Enterprises”, G. Chondrocoukis, E.
Papathanasiou. Journal of Information and Optimization Sciences, Vol. 19 (1998)
No. 3, pp. 423-432.
5. “Πρακτικές μετάδοσης πληροφοριών και αξιολογησή τους στα
κέντρα λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής”, Γρ. Χονδροκούκης.
Περιοδικό Βήμα Διεθνών Σχέσεων, 1998 σελ.. 41 - 44.
6. “A methodology for managing digital crises using risk analysis and
contingency planning – Application for the case of the Y2K Problem in the
Greek public sector. E. Loukis, G. Chondrocoukis. Journal of Information and
Optimization Sciences, Vol. 21 (2000), No. 3, pp. 369 - 384.
7. “Factors affecting the computerization of Small Industrial Enterprises”,
E. Loukis, G. Chondrocoukis. Journal of Information and Optimization Sciences,
Vol. 23 (2002), No. 3, pp. 621 – 640
8. “Classifications and Inferences of Collective Preferences”, E. Foundas, G.
Chondrocoukis. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, Vol.
5 (2002), No. 3, pp. 255-280.
9. “Computer aided managerial making and planning in Small and
Medium Industrial Enterprises”, G. Chondrocoukis, E. Loukis. Journal of
Statistics and Management Systems, Vol. 6 (2003), No. 1, pp. 135-154.
10. “E-Commerce in Pharmacy – The Greek Reality”, G. Chondrocoukis.
Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 7 (2004), No1, pp. 1-27.
11. “Security Issues in Digital Music Distribution”, P. Lagou, G.
Chonrocoukis. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, . Vol. 7
(2004), No2, pp. 227-235
12. “The impact of collaborative forecasting in the Supply Chain
Management of high technology products”. G. Chondrocoukis, V.
Nassopoulos, E. Marcoulaki. Journal of Information and Optimization Sciences,
Vol. 8 (2005), No. 3, pp. 515-528
13. “ Optimizing warehouse arrangement using order picking data and
Monte Carlo simulation”. E. Marcoulaki, G. Broulias and G. Chondrocoukis.
Journal of Interdisciplinary Mathematics, Vol. 8(2005), No2, pp. 253-263.
14. “Materials stewardship in the Greek Public Hospitals : the factors thay
influence the operational cost”, N. Katostara, Gr. Chondrocoukis, K.
Kioulafas and I. Mantas Review of clinical Pharmacology and
Pharmacokinetics, 2007
15. “The employees opinion on the existence of potential of restrain on the
consumption of materials in Greek hospitals”, N. Katostara, Gr.
Chondrocoukis, K. Kioulafas and I. Mantas Review of clinical Pharmacology
and Pharmacokinetics, International Ed. 21, pp. 157-164 (2007)
16. “Minimizing the managers efforts with the help of imprecise data
Envelopment Analysis (IDEA)., D. Derpanis, C. Foundas and G.
Chondrocoukis Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 11 (2008),
No 5, pp. 807-822
17. “LUKAS Permutations and some notes on Fibonacci permutations” E.
Fountas, C. Patsakis and Gr. Chondrocoukis Journal of Discrete Mathematical
Sciences & Cryptography, Vol. 11 (2008), No 2, pp. 181-190
18. “Concideration of learning processes based on optimal operations for
recovery of Information systems”. C. Artikis, P. Artikis and Gr.
Chondrocoukis, Journal of Information and Optimization Sciences (2008)
19. P. Lagou, G. Chondrokoukis, Non Repudiation: Gap between Legislation and
Practice, eJETA.org Special Issue Electronic Commerce in Pervasive Environments,
October 2009, http://www.ejeta.org/specialOct09-issue.php
20. P. Lagou, G. Chondrokoukis, Survey on Nonrepudiation: Digital
Signature Versus Biometrics, Information Security Journal: A Global
Perspective, Volume 18, Issue 5 2009 , pages 257 – 266,
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a917123069~db=all~j
umptype=rss
21. “Mathematical modelling and optimal curve fitting of large number of
maximum annual wind velocity observations”, E. Foundas, G.
Chondrocoukis and I. Petikas, Journal of Discrete Mathematical Sciences &
Cryptography, 2009.
22. “Innovation: a Function or an Attitude? Gr. Chondrocoukis, Fedon
Komissopoulos, Journal of Information and Optimization Sciences (2010)
23. “The effect of Knowledge Sharing in Business Development” Gr.
Chondrocoukis, Fedon Komissopoulos, Statistical Review (2010)
24. “ An e-Procurement System for Hellenic Public Sector’s Hospitals” Gr.
Chondrocoukis, John Karafillis, Journal of Information and Optimization Sciences
(2010)
25. “Diagnosing Organizational Culture of Greek Public Hospitals using
the Competing Values Framework” Gr. Chondrocoukis, A. Papageorgiou,
Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 2010
26.«ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ», Γρ. Χονδροκούκης και Αντωνία Παπαγεωργίου
Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 2010
27. P. Lagou, G. Chondrokoukis, Biometrics for non-repudiation: security
and legal aspect, Int. J. Biometrics, Vol. 3, No. 2, April 2011,
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=285&year=2011&vol=3&
issue=2
28. P. Lagou, G. Chondrokoukis, Choosing a Biometric for Nonrepudiation,
Information Security Journal: A Global Perspective, 08 February 2011,
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a933265241~db=all~ju
mptype=rss
29. Non-Repudiation By The Use of Biometrics—Risk Analysis, EDPACS:
The EDP Audit, Control, and Security Newsletter, P. Lagou & Gregory P.
Chondrokoukis
2012
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07366981.2012.683986?tab=perm
issions#tabModule
30. Presentation and Analysis of Model of Reduction of Cost in the Imports
and Exports of Containers in Greece, Gregory Chondrocoukis, George
Karaganis, International Journal of Logistics 2012
31. Processes Model Presentation and Analysis in Virtual Business
Environment for Supply Chain Integration, Gregory Chondrocoukis, George
Karaganis, Journal of Education for Business. 2012
7β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ TIMHTIKΟΥΣ TOMOΥΣ
1.“Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Μια νέα
Προσέγγιση”, Γρ. Χονδροκούκης, Ε. Παπαθανασίου. Μελέτες προς τιμή
του Καθηγητού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 1996.
2.“ Η εφαρμογή ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την
αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο
– Η περίπτωση του μοντέλου «Seatrack Web»”, Γιούλη Κομματά,
Γρηγόρης Χονδροκούκης. Μελέτες προς τιμή του Καθηγητού Σωτηρίου
Καρβούνη, 2010.
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ – ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1. “Task Analysis in a Decision Support System for Small & Medium
Enterprises”, Nicholas P. Blesseos & Gregory P. Chondrocoukis. Euro X,
Beograd, Yougoslavia, June 27-30, 1989.
2. “Designing an Expert-System for Small & Medium Size Enterprises”, L.
Laios, G. Chondrocoukis & G. Valiris. 12th Triennal Conference on Operations
Research, IFORS '90, June 25-29, 1990.
3 “Flexible and Intelligent Interfaces, Designed for Group Decision
Support Systems”, Nicholas P. Blesseos & Gregory P. Chondrocoukis.
Euro XI, Aachen, July 16-19,1991.
4.: “Physicians Perceptions of I.C.U Economics”, A. Leftakis, P. Myrianhefs,
U. Dafni, G. Chondrocoukis, G. Baltopoulos. 13th International Intensive Care
Symposium. May 4-5 2001 Istanbul Turkey.
5. «Οικονομική αποτίμηση κόστους εργαστηριακών εξετάσεων μιας
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας», A. Λευτάκης, Π. Μυριανθεύς, Ο.
Δαφνή, Γρ. Χονδροκούκης και Γ. Μπαλτόπουλος. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο
Εντατικής Θεραπείας. 17-19 Οκτ. 2003 Αθήνα.
6. “ Evaluation of laboratory usage and costs in a Greek multidisciplinary
ICU”, A. Leftakis, P. Myrianthefs, U. Dafni, G. Chondrocoukis and G.
Baltopoulos. 17o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ΜΕΘ. 4-7 Ιουνίου 2004. Βερολίνο
Γερμανία.
7. “Validation of APACHE II score in three Greek multidisciplinary
Intensive Care Units”, A. Leftakis, P. Myrianthefs, U. Dafni, G.
Chondrocoukis and G. Baltopoulos. 17o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ΜΕΘ. 4-7
Ιουνίου 2004. Βερολίνο Γερμανία.
8. “Warehouse Management for Iproved Order Picking Performance : An
Application Case Study from the Wood Industry”
G. Broulias, E. Marcoulaki, Gr. Chondrocoukis and L. Laios Fifth International
Conference on Analysis of Manufacturing Systems Production Management.
May 20-25, 2005 Zakynthos Island Greece.
9. ‘Τα logistics στην Εκπαίδευση’ Γρ. Χονδροκούκης, 13ο Διεθνές Συνέδριο
Ελληνική Εταιρεία Logistics, Ζάπειο 2009.
10. "The role of weighted entropy in security quantification", Constantinos
Patsakis, Gregory Chondrokoukis, Dimitrios Mermigas,
Sotirios Pirounias, International Conference on Information Security And
Artificial Intelligence, Chengdu, China. Dec 17-19, 2010
IEEE Catalog Number: CFP1058L-PRT, ISBN: 978-1-4244-8870-4
11. A GIS – based methodology for defining Biomass Facilities: A Greek
case study based on logistics costs. Paliogiannis Grigorios, Chondrocoukis
Gregory and Karka Paraskevi,
International Workshop on Biomass Torrefaction for Energy Alby 2012
9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. L. Laios, S. Lioukas, N. Marmaras, G. Chondrocoukis, M. Giannacourou,
N. Tsangarakis, & G. Valiris: “Task characteristics / Taxonomy of managerial
users”, Esprit Project 385 HUFIT. Deliverable A.7.1, November 1987.
2. L. Laios, S. Lioukas, N. Marmaras, G. Chondrocoukis & G. Valiris:
“Demonstration with prototype Software to support at least three identified
managerial tasks”, Esprit Project 385 HUFIT. Deliverable A.7.3a, February 1989.
10. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Ι. Πάγγειος & Γρ. Χονδροκούκης : “Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων σε
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, ΚΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1992.
2. I. Πάγγειος & Γρ. Χονδροκούκης : “Η διερεύνηση του βαθμού
εξάρτησης της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από την ανάλυση των
λογιστικών στοιχείων σε εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρίες” ΚΕΠΠ,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1993.
3. Ν.Μπλέσιος & Γρ. Χονδροκούκης : “Ελληνική Ιδιωτική Ασφάλιση – Η
αξιοπιστία
και
φερεγγυότητα
των
Ελληνικών
Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων”, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1993.
11. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
1. "Παραγοντική Ανάλυση. Μία εφαρμογή γιά την πρόβλεψη
αποθεμάτων πετρελαίου γιά τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες", (Α.Β.Σ.Π),
1983.
2. "Πρόβλεψη Πολεμικών Συγκρούσεων
Υπολογιστή",
(Α.Β.Σ.Π), 1984.
με
τον
Ηλεκτρονικό
3. "Ουρές Αναμονής. Μελέτη για νοσοκομεία", (Α.Β.Σ.Π), 1985.
4. “A well operated system in a Hospital”, Venice - Italy, 1984.
5. “Computer and Army”, (στα πλαίσια του μαθήματος Social and
managerial Implications - Birkbeck College), 1986.
6. “Designing an Expert System for Small & Medium sized Enterprises”, IFORS'90,
Athens-Greece, 1990.
7. "Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
προσέγγιση", 9ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα, 1991.
Μια
νέα
12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ
•
Πανεπιστημιακή Ερευνα και Παραγωγικοί φορείς, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς 12 Ιουνίου 1997.
•
3th International Conference on Networking Entities NETIES´97,
Ancona, Italy.
•
Ημερίδα για τη συνεργασία Πανεπιστημίου και Παραγωγικών
Φορέων. Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 25 Ιανουαρίου 1999.
•
Hμερίδα με θέμα «Ευφυή περιβάλλοντα για τη μάθηση, εργασία,
τρόπο ζωής» από κοινού με την Εταιρεία Intel Hellas. Παν. Πειραιώς,
3/12/03.
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 9th WSEAS International
Conference on Systems Vouliagmeni, Athens, July 11-13, 2005
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “4ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη την απασχόληση και
την κοινωνική συνοχή”, Βόλος 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, 2006.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “3o Advances in Applied
Financial economics”, Σάμος, 11-14Ιουλίου, 2006.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “4o Advances in Applied
Financial economics”, Σάμος, 12-15Ιουλίου, 2007.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Αθήνα, Ζάππειο, 2007
•
Member of Scientific Committee of the Conference in Management
Horizons in Changing Economic Environment: Visions and
Challenges, Lithuania September 24-26, 2009.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Master Plan in Logistics, Αθήνα,
Ζάππειο, 2009.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Redefining the value chain, in a
dynamic environment, Αθήνα, Ζάππειο, 2010.
•
Member of Scientific Committee of the 11th International Scientific
Conference in Management Horizons in Changing Economic
Environment: Visions and Challenges, Kaunas, Lithuania September
22-24, 2011.
•
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Optimizing Supply Chains,
Αθήνα, Ζάππειο, 2012.
•
Member of Scientific Committee of the IADIS International Conference,
Information Systems 2013, 13-15 March, Lisbon, Portugal.
13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
1. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών.
2. Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών.
3. Μέλος της Peace Science Society of USA.
4. Μέλος της Artificial Intelligence Society of USA
5. Μέλος της European Society of Decision Support Systems.
6. Μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας σε θέματα Επιχειρησιακής
Έρευνας.
7. Ιδρυτικό μέλος του European Association for Telematic Applications.
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Κοινοτικό Πρόγραμμα Hufit ESPRIT με θέμα: Ο ανθρώπινος
παράγοντας στην τεχνολογία πληροφοριών, Μάιος 1987 - Ιανουάριος 1990.
2. Κοινοτικό Πρόγραμμα του ΕΚΤ με θέμα : Στελέχη ανασυγκρότησης
ΜΜΕ της περιοχής Πειραιώς, Μάιος 1990 – Δεκέμβριος 1991.
3. Μελέτη – Έρευνα της Νομαρχίας Πειραιώς με θέμα : Προσέλκυση
διαμετακομιστικής κίνησης στο Λιμάνι του Πειραιά 1990.
4. Μελέτη – Έρευνα της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα :
Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών των Στοιχείων της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς, Μάιος 1991.
5. Διερεύνηση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΚΟΔΕ, Μάιος 1991.
6. Ο ρόλος του Διευθυντή Προσωπικού στην Ελληνική Επιχείρηση, ΚΟΔΕ,
Οκτώβριος 1991.
7. Ελληνική Ιδιωτική Ασφάλιση – Η αξιοπιστία και φερεγγυότητα των
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ΚΕΠΠ, Ιούνιος 1993.
8. Η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης της λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων από την ανάλυση των λογιστικών στοιχείων σε εμπορικές
και κατασκευαστικές εταιρείες, ΚΕΠΠ, 1993.
9. Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος “Πρακτική Εξάσκηση
Φοιτητών σε Επιχειρήσεις” ( ΕΠΕΑΕΚ). 1998
10. Επιστημονικός
υπεύθυνος
Προγράμματος
Σ.Ε.Π
(Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο). 1998
11. Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος INTEGRA - Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
(Παλλινοστούντες - περιοχής Πειραιώς). 1998
12. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Προγράμματα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης”. Πανεπιστήμιο Πειραιώς - ΤΕΙ Πειραιώς 1998.
13.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ‘ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ’.
Κάθετη Δράση, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΔΕΤ. 2002 - 2007
14.
Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος “Πρακτική Εξάσκηση
Φοιτητών σε Επιχειρήσεις” ( ΕΠΕΑΕΚ). 2002 – 2009
15. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου 6 με τίτλο : «Παροχή
υπηρεσιών πληροφορικής για την παραγωγή του διδακτικού υλικού με τη
χρήση νέων τεχνολογιών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
η οποία έχει ενταχθεί στον ΑΠ 7 του ΕΠ ΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ. 2011 – παρόν. Ο
Συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των
1.200.000,00 ευρώ.
16. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα
Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) –
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . 2011-παρόν
15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ – ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
*
Υπεύθυνος Οργάνωσης Σεμιναρίων Πληροφορικής στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
*
Υπεύθυνος Οργάνωσης Σεμιναρίων Πληροφορικής και θεμάτων
Διοίκησης ΜΜΕ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
και στον Δήμο Πειραιώς.
*
Εισηγητής σε σεμινάρια για άνεργους πτυχιούχους σε θέματα
Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Γλωσσών Προγραμματισμού, Χειρισμού
Υπολογιστών, Χειρισμού τυποποιημένων προϊόντων
Πληροφορικής,
Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκησης , Έμπειρων Συστημάτων και Λειτουργικών Συστημάτων τα
οποία πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, στο Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, στο ΕΒΕΠ, στην ΕΕΕΕ,
στο Δήμο Πειραιώς και σε άλλους Οργανισμούς.
*
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της ΑΒΣΠ ως εκπρόσωπος των Ειδικών Μεταπτυχιακών
Υποτρόφων του Τμήματος.
Συμμετοχή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
*
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
*
Συμμετοχή στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
εκπρόσωπος των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων.
*
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διαμεσολάβησης
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης έχει ως στόχο
ενίσχυση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με Παραγωγικούς
Κοινωνικούς φορείς. Μερικοί από τους άμεσους στόχους και δράσεις
Γραφείου είναι :
ως
του
την
και
του
Παροχή υπηρεσιών με τη μορφή, ερευνητικών, μελετητικών και
εκπαιδευτικών έργων προς τρίτους, η διάχυση πληροφοριών που
σχετίζονται με ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου καθώς και προώθηση των προϊόντων έρευνας προς εν
δυνάμει χρήστες, οργάνωση ημερίδων με συμμετοχή παραγωγικών και
κοινωνικών φορέων, δημιουργία βάσεων δεδομένων ερευνητών,
ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο, εν δυνάμει
χρηστών κ.α.
*
Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος ERASMUS γιά το
Τμήμα Τεχνολογίας.
*
Aναπληρωτής Συντονιστής του Προγράμματος ECTS.
*
Εκπρόσωπος τμ. Τεχνολογίας και Συστ. Παραγωγής στο
Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.
Υπεύθυνος έκδοσης Newsletter του Γρ. Διαμεσολάβησης του Παν.
*
Πειραιώς προς τους Παραγωγικούς φορείς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς).
*
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ‘ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ’.
Κάθετη Δράση, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΔΕΤ.
*
Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ένωσης μελών ΔΕΠ του Παν.
Πειραιώς 2001-2003
*
Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης των μελών ΔΕΠ του Παν.
Πειραιώς 2003 – 2005
*
Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης των μελών ΔΕΠ του Παν. Πειραιώς
2005 -2006
*
Κριτής Επιστημονικών άρθρων στο Journal of Interdisciplinary
Mathematics 2003 – παρόν.
*
Κριτής Επιστημονικών άρθρων στο International Journal of Signal
and Imaging Systems Engineering (IJSISE) 2007 – παρόν.
*
Συμμετοχή στο Advisory Committee του επιστημονικού περιοδικού
Statistical Review 2008 – παρόν.
*
Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης των μελών ΔΕΠ του Παν. Πειραιώς
2009 – παρόν.
16. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά (Πολύ καλά)
Γαλλικά (Πολύ καλά)