Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON

1
Μειώνουμε τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού
Τεχνολογίες που συνδυάζονται ανάλογα με τις
νερού χρήσης ...ακόμη και στο απόλυτο minimum!
απαιτήσεις σας, τα δεδομένα και τις ανάγκες του χώρου
και της τοποθεσίας που ζείτε.
Γιατί διαθέτουμε το μοναδικό πρόγραμμα με
®
υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμογές σ’ όλα τα
Καλώς ήλθατε στο Πρόγραμμα APOLYTON : το
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που συνεργάζονται
μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που σας εξασφαλίζει
για να το πετύχουν.
την απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας για απόλυτη
θερμική άνεση χειμώνα – καλοκαίρι.
Με καινοτόμους συνδυασμούς εφαρμογών στους
τομείς που εδώ και χρόνια πρωτοπορούμε στην Ελλάδα:
Συστήματα Γεωθερμίας, Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου –
Τοίχου – Οροφής, Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας, καθώς
και Ηλιοθερμικά Συστήματα, Φωτοβολταϊκά, Συστήματα
Αυτοματισμού, Τηλελέγχου και Τηλεδιαχείρισης...
2
Για ένα τρόπο, για ένα modus ευ ζην... απόλυτον!
για modus ευ ζην... APOLYTON !
®
3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APOLYTON
ΑΠΟ ΤΗΝ ERGON
®
4
®
Το APOLYTON δεν είναι μόνο το απόλυτο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά πολλά παραπάνω.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο έρχεται να δώσει νέα, απόλυτη διάσταση στο Πρόγραμμα Modus Ευ Ζην
που «οικοδομεί» τις ιδανικότερες συνθήκες στο χώρο που ζούμε, τις οποίες εξασφαλίζει με τον οικονομικότερο
τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Αποτέλεσμα
ενός
μακροπρόθεσμου
στρατηγικού
Η ERGON, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας
σχεδιασμού και μέσα από μια διαδικασία πολυετούς
της, εφαρμόζει
απόσταξης στο καζάνι της σύγχρονης τεχνολογίας,
εξασφάλιση θερμικής άνεσης μέσα από συστήματα
το Πρόγραμμα APOLYTON
τη
φιλοσοφία
της
®
εταιρίας
τεχνολογίες που σκοπό έχουν την
αποδίδει πλήρως
παραγωγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας με
για
το
το
μέλλον.
χαμηλότερο
δυνατόν
κόστος
λειτουργίας.
Είναι η πρόταση της ERGON γι’ αυτό ακριβώς το μέλλον,
Ένα τεράστιο αποθεματικό εμπειρίας, το οποίο μέσα
το οποίο χρήζει καινοτομιών υψηλής ενεργειακής
από συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους
απόδοσης με στόχο την ταυτόχρονη προστασία του
και την επένδυση σε συνεχή έρευνα και εκπαίδευση,
περιβάλλοντος... και του πορτοφολιού μας!
της έδωσε αυτή την καινοτόμο υπεροχή στον
Ελλαδικό χώρο.
Είναι ένα μοναδικό Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε
βασιζόμενο σε:
Με το άριστα καταρτισμένο δυναμικό της, η ERGON,
σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα που καθιστούν
• Απόλυτη τεχνογνωσία συστημάτων
• Απόλυτους συνδυασμούς τεχνολογιών
• Απόλυτη ποιότητα εγκαταστάσεων
• Απόλυτα ελεγχόμενες εφαρμογές
το modus ευ ζην, τον τρόπο ευ ζην, απόλυτα εφικτό.
Μετατρέποντας πάντα τις ιδέες και τα οράματά της
σε απόλυτο μοντέλο ανάπτυξης.
®
Στο APOLYTON της ίδιας της εταιρίας,
αλλά και του τρόπου ζωής μας.
Κεντρικές Εγκαταστάσεις
Logistics Center
5
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APOLYTON
®
6
• Συστήματα Γεωθερμίας
Παραγωγή Ενέργειας
• Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού
• Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Κουφώματα Υψηλής Θερμομόνωσης
• Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας
• Συστήματα Κουφωμάτων Αλουμινίου
• Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου
Σύγχρονα Συστήματα
Θέρμανσης & Ψύξης
• Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου και Οροφής
• Ψύξη & Αφύγρανση
• Θέρμανση & Αφύγρανση Πισίνας
Συστήματα Αυτοματισμού,
Τηλελέγχου & Τηλεδιαχείρισης
• ERGON Logic Control
7
Παραγωγή Ενέργειας
δωρεάν ενέργεια
®
στο APOLYTON !
• Συστήματα Γεωθερμίας
• Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού
• Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα
8
δωρεάν... δεκάδες χιλιάδες φορές περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνεται αφειδώς σ’ όλη την υφήλιο
όλο το χρόνο!
Είναι μία ανεξάντλητη ενέργεια, η οποία κατά ένα μέρος αποθηκεύεται αδιάκοπα και σε τεράστιες ποσότητες
στο φυσικό μας περιβάλλον: στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα και κατά ένα άλλο μέρος, μας προσφέρεται
άμεσα με την ακτινοβολία του ήλιου.
Αυτή, λοιπόν, την ενέργεια μετατρέπουν σε «καύσιμο»,
αλλά και σε ηλεκτρικό ρεύμα, τα
συστήματα
που αποτελούν και τη βάση του Προγράμματος
®
Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON :
• σε καύσιμο που... δεν καίγεται! Που δεν εκπέμπει
CO2, δεν επιδεινώνει το φαινόμενο θερμοκηπίου
και δε ρυπαίνει το περιβάλλον.
• σε δωρεάν ενέργεια που μειώνει τα έξοδα
θέρμανσης & ψύξης… στο απόλυτον!
Για τεράστια οικονομία, αλλά και για την προστασία
του περιβάλλοντος που δανειστήκαμε από τα παιδιά
και τα εγγόνια μας και που τούς το χρωστάμε...
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Ενώ τα ορυκτά καύσιμα στερεύουν και η τιμή τους αυξάνεται διαρκώς, η γη και ο ήλιος μας προσφέρουν
9
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Γεωθερμική Ενέργεια είναι η ενέργεια που παίρνουμε από την εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών
και των νερών (επιφανειακών και υπόγειων). Είναι κατάλληλη για την παραγωγή ζεστού ή κρύου νερού, που με την σειρά
του χρησιμοποιείται για την θέρμανση και την ψύξη των χώρων, αλλά και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Μοναδικά πλεονεκτήματα
• Καταργείται η χρήση πετρελαίου και έχουμε μηδενικές εκπομπές CO2.
• Το 70 - 80% της ενέργειας παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον.
• Το κόστος λειτουργίας μειώνεται πάνω από 60% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης.
• Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.
• Εξοικονομείται ελεύθερος χώρος, γιατί χρειάζεται μόνο μια μικρή και συμπαγής αντλία για θέρμανση και ψύξη.
• Δεν απαιτείται καμία συντήρηση στους γεωεναλλάκτες, ενώ η αντλία θερμότητας χρειάζεται μόνο
περιοδικό έλεγχο.
• Λειτουργεί αθόρυβα και δε χρειάζεται πυροπροστασία.
• Είναι το μοναδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχει απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας
και για δωρεάν ψύξη!
10
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
Με τη χρήση ΓΑΘ δεν χρειάζεται λέβητας ή κεντρικό σύστημα ψύξης. Οι γεωθερμικές αντλίες
θερμότητας από μόνες τους επαρκούν για να διαθέσουν αρκετή ενέργεια θέρμανσης και
ψύξης ακόμα και σε δυνατό ψύχος ή καύσωνα.
Μπορούν να συνδυαστούν με σώματα χαμηλών θερμοκρασιών για θέρμανση μόνο, με
συστήματα ενδοδαπέδιας, τοίχου ή και οροφής σωλήνωσης για θέρμανση και δροσισμό ή με
fan coils για θέρμανση και ψύξη του χώρου, ενώ οι ίδιες μονάδες δύνανται να παράγουν και
τα ζεστά νερά χρήσης.
Στα Συστήματα Γεωθερμίας ERGON η ενέργεια συλλέγεται από το έδαφος ή από τα υπόγεια νερά με συλλέκτες
ενέργειας (γεωεναλλάκτες) και με κατάλληλες σωληνώσεις οδηγείται στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ),
όπου μετατρέπεται σε «καύσιμο» για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη.
Συλλέκτες Ενέργειας
ΣΥΣΤΗΜΑ
Οριζόντιου Γεωεναλλάκτη
ΣΥΣΤΗΜΑ
Kατακόρυφου Γεωεναλλάκτη
ΣΥΣΤΗΜΑ
Yδατοσυλλέκτη
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Τα Συστήματα Γεωθερμίας ERGON υποστηρίζονται από γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
διαλύματος – νερού παγκόσμια κορυφαίων εταιριών.
11
Αντλίες Θερμότητας
12
αέρα - νερού
Είναι συσκευές που μεταφέρουν θερμότητα από ένα σημείο («πηγή») σε ένα άλλο («χρήστης») χρησιμοποιώντας
τους κύκλου - παράγουν το ζεστό ή κρύο νερό που απαιτεί ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
Οι αντλίες θερμότητας αέρος - νερού που επιλέχθηκαν για
®
το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON
κατασκευάζονται από κορυφαία εργοστάσια της Γερμανίας
και της Ιταλίας. Είναι ιδανικές για συστήματα θέρμανσης &
ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής και ειδικά σχεδιασμένες
για βέλτιστη απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στην
ψύξη, με μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 600 C. και
θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -200 C.
6,4 – 900 kW
Για εξωτερική εγκατάσταση
Πέρα όμως από την τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας,
®
οι επιλεγμένες για το Πρόγραμμα APOLYTON
αντλίες θερμότητας προσφέρουν και τα εξής
πλεονεκτήματα:
• Τεράστια μείωση των εκπομπών CO2.
• Δεν απαιτείται χώρος για λεβητοστάσιο
και δε χρειάζονται καμινάδες.
• Καταργούνται τα καύσιμα, άρα και οι δεξαμενές
πετρελαίου ή οι γραμμές αερίου μέσα στο κτίριο.
• Η ίδια μονάδα μπορεί να παράγει θέρμανση
το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι.
6,6 – 52,5 kW
Για εσωτερική εγκατάσταση.
• Είναι οι μοναδικές που διαθέτουν και μονάδες
για παραγωγή και ζεστών νερών χρήσης
ταυτόχρονα με τη λειτουργία σε θέρμανση ή ψύξη.
• Διατίθενται και σε ειδικό σχεδιασμό χαμηλού
θορύβου (super low noise).
Υπερκαλύπτουν τα προτεινόμενα
ενεργειακά πρότυπα με COP > 4,1
Ανήκουν στην ενεργειακή κλάση Α+.
Διαιρούμενη τύπου split
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια. Αφού απορροφούν την ενέργεια που υπάρχει δωρεάν στον αέρα και - μέσω του ψυκτικού
με ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας 150 lt.
13
ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ
Συστήματα
14
Η ακτινοβολία του Ήλιου μας προσφέρει «καθαρή» ενέργεια σε τεράστιες ποσότητες, απλόχερα και δωρεάν.
για υποβοήθηση θέρμανσης, για ζεστό νερό χρήσης, ακόμη και για θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών.
Η αξιοποίηση της ηλιακής θερμότητας αποτελεί μια από τις τεχνολογίες κλειδιά για την παραγωγή
®
ενέργειας – βασικός στόχος του Προγράμματος APOLYTON – και τη μείωση των εκποπμπών CO2 στο μέλλον.
Ηλιακοί Συλλέκτες
Οι Συλλέκτες επιτρέπουν την αρμονική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, γιατί απορροφούν
την ηλιακή ακτινοβολία και μέσω του ηλιακού υγρού που κυκλοφορεί στις ειδικές σωληνώσεις τους τη μετατρέπουν σε
«ενέργεια» που διοχετεύεται στο Ηλιακό Θερμοδοχείο.
Ανάλογα με τις προδιαγραφές που προκύπτουν από κάθε σύστημα που σχεδιάζεται, οι επιλογές γίνονται από δύο βασικές
σειρές Συλλεκτών: τις σειρές Standard και Premium. Ο δε τρόπος εγκατάστασής τους διαφέρει, ανάλογα με τις ανάγκες
και την αρχιτεκτονική κάθε κτίσματος.
S TA N D A R D
2,05 m2 / 1,5 kW/p
PREMIUM
2,69 m2 / 2 kW/p
Ηλιακά Θερμοδοχεία
Ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτουν υπάρχει μια
ευρεία γκάμα θερμοδοχείων (boiler) μέσα από την οποία
επιλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε κάθε έργο:
• Για ζεστό νερό χρήσης μόνο από τον ήλιο
• Για ζεστό νερό χρήσης από ήλιο και λέβητα
ή αντλία θερμότητας
• Με τεχνολογία tank in tank για ζεστό νερό χρήσης
και υποβοήθηση θέρμανσης
• Με τεχνολογία φρέσκου νερού FW για ζεστό νερό
χρήσης και υποβοήθηση θέρμανσης.
Η ERGON σχεδιάζει, παραμετροποιεί και τοποθετεί τα
ηλιακά θερμικά συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του
150-1000 lt
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Τα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα μετατρέπουν αυτήν τη θερμική ακτινοβολία σε άμεσα εκμεταλλεύσιμη ενέργεια
έργου και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία
των επιλεγμένων παγκόσμια κορυφαίων εταιριών.
15
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Συστήματα
16
Τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που μετατρέπουν την ακτινοβολία του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα και αποτελούνται από
®
Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που έχει επιλέξει η ERGON για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON , με την
καινοτόμο τεχνολογία thin-film ή τις κρυσταλικές κυψέλες πυριτίου συνδυάζουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση
ποιότητας σ’ ένα δυναμικό συνολικό πακέτο.
Οι συλλέκτες που τοποθετούνται στη στέγη ή και
Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα του Προγράμματος
στις προσόψεις (ποτέ με βόρειο προσανατολισμό)
APOLYTON διαθέτουν συλλέκτες πολυκρυσταλλικούς,
μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε συνεχές ρεύμα,
μονοκρυσταλλικούς και thin - film, μετατροπείς καθώς και
το οποίο διοχετεύεται στο μετατροπέα για να μετατραπεί
συστήματα στήριξης σε στέγη και προσόψεις, στοιχεία τα οποία
με τη σειρά του σε εναλλασσόμενο.
διαστασιολογούνται ανάλογα με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
®
Το παραγόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα μπορεί να πωληθεί
απευθείας στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή να καταναλωθεί
επί τόπου, περίπτωση κατά την οποία εγκαθίστανται
και ειδικές μπαταρίες οι οποίες αποθηκεύουν ρεύμα για
εξασφάλιση συνεχούς παροχής.
Μ Ε ΤΑΤ Ρ Ο Π Ε Α Σ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ THIN - FILM
ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
δύο κύρια στοιχεία: τους ηλιακούς συλλέκτες και τους μετατροπείς.
17
κουφΩματα υψηλησ
θερμομόνωσησ
Θωράκιση του χώρου
®
στο APOLYTON !
• Ξύλινα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας
• Συστήματα Κουφωμάτων Αλουμινίου
18
θερμική άνεση και οικονομία αν ο χώρος δεν είναι θερμομονωμένος με κατάλληλα κουφώματα. Με σωστά
κουφώματα τα οποία όχι μόνο μειώνουν τις απώλειες στο ελάχιστο, αλλά θωρακίζουν το χώρο και με τη
μέγιστη ηχομόνωση για καλύτερη ποιότητα ζωής.
®
Το Πρόγραμμα APOLYTON περιλαμβάνει ξύλινα
κουφώματα νέας τεχνολογίας καθώς και συστήματα
κουφωμάτων αλουμινίου υψηλής θερμομόνωσης,
επιλογές που εφαρμόζονται ανάλογα με τη μελέτη και
τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Κανένα σύστημα θέρμανσης & ψύξης, όσο προηγμένο και να είναι, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη ζητούμενη
19
Ξύλινα κουφωματα
Νέας Τεχνολογίας
20
Υλικά με ζεστασιά στην όψη και με φυσική καταγωγή που «μιλάει» στον ανθρώπινο ψυχισμό, σ’ ένα απέραντο
φάσμα ρόλων από παραδοσιακούς έως και μεταμοντέρνους.
Για να δημιουργήσουν στο χώρο που ζείτε μία ιδιαίτερη ποιότητα ζωής, ένα τρόπο ευ ζην διαχρονικό!
Ένα modus ευ ζην που “φαίνεται”…για πάντα!
Μέγιστη Θερμομόνωση
& εξοικονόμηση ενέργειας
Τα
ξύλινα
κουφώματα
της
Υψηλή αισθητική και ποικιλία δυνατοτήτων
Η σχολαστικά επιλεγμένη και επεξεργασμένη ξυλεία έχει
ERGON
παρέχουν
ζωντανό, δικό της χαρακτήρα και μπορεί ν’ αποδώσει
συντελεστή θερμομόνωσης εως και UW=1,3 W/m²K, ο
από παραδοσιακή έως και μεταμοντέρνα αισθητική.
οποίος με ανάλογες προδιαγραφές μπορεί να φθάσει
Αλλάζει όψεις, χρώματα, υφή και χάρη στην ευχρηστία
έως και UW=0,85 W/m²K. Είναι ίσως οι υψηλότερες
και ευελιξία της έχει τη δυνατότητα να ταιριάζει παντού.
τιμές θερμομόνωσης στην Ελληνική αγορά!
ΞΥΛΕΙΕΣ
Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη ενέργειας, άρα το
Μασίφ ή σύνθετες από ελάτη, δρυ, μαόνι, μεράντι
περιβάλλον στο οποίο ζούμε δεν επιβαρύνεται
και framire (indigbo) ισόβενες και βιομηχανικά
περαιτέρω και το οικονομικό όφελος είναι άμεσο.
επεξεργασμένες με αυστηρότατο ποιοτικό έλεγχο.
Υψηλή Ηχομόνωση και προστασία
από την ηχορύπανση
ΧΡΩΜΑΤΑ
Εξασφαλίζουν σταθερά ελάχιστη ηχομόνωση 36dB, η οποία
Μεγάλη ποικιλία οικολογικών βερνικιών καθώς και
με ανάλογη επιλογή υαλοπινάκων μπορεί να φθάσει τα 47dB.
ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής.
Έτσι π.χ. σε περιοχές έντονης οδικής κυκλοφορίας μπορούμε
να επιλέξουμε υαλοπίνακες που προσφέρουν υψηλές
τιμές ηχομόνωσης, ενώ σε σχετικά ήσυχο περιβάλλον μία
ηχομόνωση της τάξης 36dB θα μας προστατεύσει από
θόρυβο δυνατού αέρα, χαλαζιού κ.α.
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Πάντα διπλοί ή τριπλοί με ενδιάμεση γέμιση από
αέριο Αργόν, καθώς και δυνατότητα τοποθέτησης
υαλοπινάκων ασφαλείας.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Κορυφαίας τεχνολογίας με πολλαπλά περιμετρικά
Σύγχρονη τεχνολογία και μέγιστη αντοχή
κλειδώματα και δυνατότητα μεσαίου χειριστηρίου
Μελετούνται με βάση προδιαγραφές που ορίζουν
στο Β’ φύλλο.
οι Ελληνικές συνθήκες και με συνεχή έρευνα νέων
τεχνοτροπιών, κατασκευών και υλικών που εφαρμόζονται
σε ειδικές περιοχές στο εξωτερικό εξασφαλίζεται η
μέγιστη αντοχή τους, γεγονός το οποίο υπογράφεται και
από τις αυστηρότατες πιστοποιήσεις τους.
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Δυνατότητα τοποθέτησης εμφανών ή κρυφών,
ανάλογα με τις απαιτήσεις.
ΠΟΜΟΛΑ
Μεγάλη ποικιλία τύπων και αποχρώσεων που
συμπληρώνουν την αισθητική των κουφωμάτων.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Φτιαγμένα από το πρώτο και παλαιότερο υλικό, που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος στην οικοδομή, σα να
γνώριζε από τότε τις μέγιστες απαιτήσεις θερμομόνωσης και προστασίας από την ηχορύπανση που πρέπει
να αντιμετωπίσουμε σήμερα.
21
Συστήματα Κουφωμάτων
Αλουμινίου
22
Εξοπλισμένα με καινοτόμα συστήματα θερμομόνωσης, τα συστήματα αλουμινίου παγκόσμια κορυφαίων
κατασκευαστών που έχει εντάξει η ERGON στο Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON ,
συνδυάζουν τις κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας, την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ασφάλειας και την άνεση
χειρισμού με τον κομψό σχεδιασμό και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Έτσι, με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμοηχομόνωσης και την εκτενή σειρά συστημάτων, τα κουφώματα καθώς
και τα συστήματα σκίασης, προσφέρονται ιδανικά για ξεχωριστές σχεδιαστικές λύσεις και για νέες αρχιτεκτονικές
και λειτουργικές επιλογές στις εξωτερικές και εσωτερικές κατασκευές.
ANOΙΓΟΜΕΝΑ - ANΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ
Υψηλής αισθητικής με απόλυτη θερμοηχομόνωση.
Δυνατότητα σχεδιαστικών λύσεων για τις πιο
απαιτητικές κατασκευές.
ΣΥΡΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ
Εξοπλισμένα με την πιο τέλεια τεχνική κύλησης
πάνω σε οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διατίθενται σχεδόν σε όλα τα χρώματα, σε όλες τις
επεξεργασίες και τα ντεκόρ και προσφέρονται χωρίς
πρόβλημα ακόμη και για μεγάλες διαστάσεις ανοιγμάτων
τζαμιού για περισσότερο φως και άνεση.
Εντυπωσιακά στιβαρά φύλλα.
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ
Μεγάλη άνεση στο χειρισμό ακόμα και σε πολύ
μεγάλα ανοίγματα. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
Επιπλέον, τα συστήματα ασφάλειάς τους έρχονται
στις μέγιστες τιμές.
να ολοκληρώσουν τον κύκλο υψηλής ποιότητας με
ενσωματωμένη
ασφάλεια
σε
τρεις
κατηγορίες
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ
αντιδιαρρηκτικής προστασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα
Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες μπορούν να ανοίξουν
βέλτιστη προστασία από φωτιά, καπνό, ακόμη και από
εντελώς και να ενοποιήσουν εσωτερικούς με
σφαίρες και εκρήξεις.
εξωτερικούς χώρους.
Όντας συνώνυμα της τέλειας ποιότητας παραγωγής, τα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PASK
κουφώματα αλουμινίου & τα συστήματα σκίασης του
Προγράμματος APOLYTON δημιουργούν οικιστικές
Ο τέλειος συνδυασμός συρόμενου κουφώματος
αξίες για μια ολόκληρη ζωή.
με ανακλινόμενο παράθυρο που εξασφαλίζει
®
πολλαπλές εφαρμογές.
ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Για λύσεις με υψηλή θερμομόνωση, πολυχρηστικότητα
και δυνατότητα ενσωμάτωσης στο κεντρικό σύστημα
διαχείρισης κτιρίου.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
®
23
ΣύγχρονA ΣYΣTHMATA
ΘέρμανσηΣ & ΨύξηΣ
Θερμική άνεση – κι όχι μόνο –
®
στο APOLYTON !
• Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου
• Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου και Οροφής
• Ψύξη & Αφύγρανση
• Θέρμανση & Αφύγρανση Πισίνας
24
και ψύξης ανάλογα με την τοποθεσία, τη διαρρύθμιση
χώρου και τις ανάγκες σας.
Το Πρόγραμμα Σύγχρονων Συστημάτων Θέρμανσης &
Ψύξης της ERGON είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που
μπορεί και αντιμετωπίζει όλες αυτές τις απαιτήσεις.
Εσείς περιγράψτε το χώρο και τις απαιτήσεις σας.
Εμείς θα προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις.
Για ποιότητα ζωής, για τρόπο ευ ζην στο χώρο που ζείτε.
Για modus ευ ζην.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Κάθε κτίριο έχει διαφορετικές απαιτήσεις θέρμανσης
25
Θέρμανση
& Ψύξη Δαπέδου
26
Αρχή της Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου της ERGON είναι η διάστρωση κρυφών κυκλωμάτων σωληνώσεων στο
νερό που παράγεται από ψυκτική μονάδα το καλοκαίρι.
Ιδανικά, το νερό που κυκλοφορεί στα κυκλώματα μπορεί να προέρχεται από αντλία θερμότητας, η οποία καταργεί
το λεβητοστάσιο και παράγει τόσο θερμική όσο και ψυκτική ενέργεια.
Μοναδικά Πλεονεκτήματα
Απόλυτη θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον, γιατί
και δεν μαυρίζουν τοίχοι, κουρτίνες κ.α., ενώ κατά την
εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας
ψύξη δεν δημιουργούνται ρεύματα αέρος.
όπως επιβάλλει η ανθρώπινη φυσιολογία.
Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση του χώρου,
Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μειώνονται
χωρίς αντιαισθητικά σώματα και σωλήνες, αφού η
οι θερμικές απώλειες και λειτουργεί σε
εγκατάσταση κρύβεται κάτω από το πάτωμα, πίσω από
χαμηλές
θερμοκρασίες.
τον τοίχο, μέσα στην οροφή.
Καθαροί χώροι χωρίς προβλήματα, γιατί κατά τη
Δημιουργώντας μια ποιότητα ζωής, ένα τρόπο ευ ζην
θέρμανση δεν απανθρακώνεται η σκόνη του αέρα
που... δύσκολα μπορείς να κρύψεις!
Floor Plus
Floor Clipmaster
Η διάστρωση των σωλήνων Profitherm γίνεται πάνω
Διάστρωση των σωλήνων Profitherm σε μονωτικές
στις ειδικά διαμορφωμένες πλάκες που εξασφαλίζουν
πλάκες και στήριξή τους σ’ αυτές με ειδικά άγκυστρα.
την άριστη στήριξή τους και την πλήρη περιβολή τους
από το θερμομπετόν, λειτουργώντας ταυτόχρονα και
ως φράγμα υγρασίας.
Profitherm Floor Plus
Profitherm Floor Clipmaster
Profitherm Floor Multipress
Profitherm Floor Slimline
Ειδικές Εφαρμογές Θέρμανσης Δαπέδου
Floor Multipress
Floor Slimline
Εφαρμογή θέρμανσης δαπέδου με συνδυασμό
Εφαρμογή χαμηλού ύψους (από 27mm) για ειδικές
καρφωτού ξύλινου δαπέδου για χώρους ειδικών
περιπτώσεις και χώρους όπως ανακατασκευές,
απαιτήσεων όπως νεοκλασικά κτίρια, γυμναστήρια κ.α.
πατάρια, σοφίτες κ.α.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
πάτωμα, μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό που προέρχεται από θερμαντική μονάδα το χειμώνα και κρύο
27
Θέρμανση & Ψύξη
Τοίχου – Οροφής
28
Wall Plaster
Συνδυασμός υγρής δόμησης όπου ο σωλήνας
Profitherm Wall Plaster
Profitherm διαστρώνεται στον τοίχο και στη συνέχεια
καλύπτεται με σοβά.
Wall Dry
Συνδυασμός ξηρής δόμησης με ειδικές πλάκες όπου
είναι ενσωματωμένος ο σωλήνας.
Profitherm Wall Dry
Αρχή της Θέρμανσης & Ψύξης Τοίχου ή / και Οροφής της ERGON είναι η εγκατάσταση κρυφών κυκλωμάτων
σωληνώσεων στον τοίχο ή στην οροφή, μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό που προέρχεται από θερμαντική
μονάδα το χειμώνα και κρύο νερό που παράγεται από ψύκτη το καλοκαίρι.
Θέρμανση & Ψύξη Οροφής
Cool Plaster
Συνδυασμός υγρής δόμησης όπου ο σωλήνας
Profitherm διαστρώνεται στην οροφή και στη συνέχεια
Profitherm Cool Plaster
καλύπτεται με σοβά.
Ψυχόμενες & Θερμαινόμενες Οροφές
Plafotherm® GK VarioFlex
Ολοκληρωμένο σύστημα ξηρής δόμησης
με γυψοσανίδες.
Plafotherm® B100 & E200
Ολοκληρωμένο σύστημα ξηρής δόμησης
με μεταλλικές πλάκες.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου
29
Ψύξη
& Αφύγρανση
APOLYTON
30
προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας που θα τροφοδοτεί με το απαιτούμενο κρύο νερό τις
ενδοδαπέδιες (ή τοίχου ή οροφής) σωληνώσεις, μετατρέποντας ταυτόχρονα το σύστημα θέρμανσης σ’ ένα
άκρως αποδοτικό, ποιοτικό και οικονομικό σύστημα ψύξης.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δροσερές
επιφάνειες οι οποίες:
Απορροφούν θερμότητα από τις παράπλευρες
ERGON Clima Indoor
Καινοτομία από το μέλλον
επιφάνειες, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της
θερμοκρασίας του χώρου (φαινόμενο επαγωγής).
Απάγουν θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα
Επιπλέον οι Κλιματιστικές Μονάδες Αφύγρανσης που
(φαινόμενο απαγωγής).
επέλεξε η ERGON για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης
Δεν αποδίδουν θερμότητα στο ανθρώπινο σώμα,
Ενέργειας APOLYTON δεν επεμβαίνουν αρνητικά
επειδή είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτό
στη διαμόρφωση των χώρων, αφού είναι κατάλληλες
(φαινόμενο απορρόφησης).
για τοποθέτηση:
®
Συγκρατούν
ανθρώπινου
Εντός ψευδοροφής, με τη διανομή να γίνεται μέσω
σώματος και κατά συνέπεια την εξάτμιση που
εύκαμπτων αεραγωγών και καλαίσθητων στομίων.
δημιουργείται στην επιφάνειά του προκαλώντας
Χωνευτά εντός των τοίχων, οπότε δεν απαιτούνται
σχετική δυσφορία (φαινόμενο εξάτμισης).
αεραγωγοί και στόμια.
Με
την
την
εφίδρωση
προσθήκη
του
Κλιματιστικών
Μονάδων
Αφύγρανσης (ΚΜΑ) ο δροσισμός των χώρων
εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο υγιεινό, αποδοτικό
και οικονομικό σύστημα ψύξης, δημιουργώντας
έτσι συνθήκες ιδανικού εσωτερικού κλίματος το
καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί οι κλιματιστικές μονάδες
Για ενσωμάτωση στον τοίχο
αφύγρανσης:
• Αφαιρούν την υγρασία των ψυχόμενων χώρων
όταν αυτή ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια
(διαδικασία αφύγρανσης).
Για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής
• Ψύχουν επιπρόσθετα το χώρο όταν δεν επαρκεί
το αποδιδόμενο ψυκτικό φορτίο της ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής (συμπληρωματική ψύξη)
35% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας
γιατί όλο το σύστημα ψύξης λειτουργεί
με νερό 170C (και όχι 70C που απαιτούν
τα κλασσικά συστήματα ψύξης).
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
Προκειμένου ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου, τοίχου ή οροφής να λειτουργήσει και ως σύστημα ψύξης,
31
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
ΠΙΣΙΝΑΣ
32
Απολαύστε τον υδάτινο κόσμο σας όλο το χρόνο, καταναλώνοντας την ελάχιστη δυνατή ενέργεια και
®
Οι σχεδιασμένες ειδικά για πισίνες αντλίες θερμότητας του Προγράμματος Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON ,
εξασφαλίζουν την επιθυμητή θερμοκρασία με το μικρότερο δυνατόν κόστος.
Σήμερα τα συστήματα Θέρμανσης & Αφύγρανσης
Πισίνας
του
APOLYTON
Προγράμματος
®
εξασφαλίζουν τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης
εξωτερικών
και
θέρμανσης
&
αφύγρανσης
εσωτερικών πισίνων.
Κι αυτό γιατί μεταφέροντας την ενέργεια του αέρα
στο νερό, μετατρέπουν κάθε kW ηλεκτρικού ρεύματος
που απαιτείται για να λειτουργήσουν σε 5kW θερμικής
ενέργειας.
Με τις επιλεγμένες αντλίες θερμότητας το 80%
της ενέργειας αποκτάται δωρεάν, ενώ ταυτόχρονα
Αντλίες θερμότητας με εναλλάκτη τιτανίου
προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
Εκπέμπουν μόνο 38,5 dBA στα 10μ και ο εξωτερικός
θόρυβος κυμαίνεται περίπου στα 65 dBA.
• Επιβεβαιωμένη αξιοπιστία
Η
τεχνολογία
τιτανίου
στην
οποία
βασίζονται
εξασφαλίζει τέλεια αντισκωριακή προστασία και είναι
συμβατά με κάθε μορφή επεξεργασίας νερού.
Μικρές μονάδες αφύγρανσης
• Προστασία του περιβάλλοντος
Επειδή το 80% της ενέργειας εξασφαλίζεται από τον
αέρα, οι εκπομπές CO2 μειώνονται στο ελάχιστο και η
επίδραση στο όζον μηδενίζεται.
• Αφύγρανση
Επιπλέον για τις εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες,
η τεχνολογία αφύγρανσης του Προγράμματος
APOLYTON
®
εξασφαλίζει
ιδανικές
συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο
της πισίνας με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Κεντρικές μονάδες αφύγρανσης
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
προστατεύοντας το περιβάλλον που ζείτε.
• Απλότητα στη χρήση
Ρυθμίστε στους 28οC και... απολαύστε!
33
Συστήματα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τηλελέγχου & ΤηλεΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
34
Το ERGON Logic Control είναι ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
αυτοματισμών
και
διαχείρισης
των
εγκαταστάσεων θέρμανσης & ψύξης, το οποίο μέσα
από ένα υψηλής τεχνολογίας λογισμικό και μονάδων
επεξεργασίας PLC:
• Αξιοποιεί: θερμοκρασίες χώρων, σχετική υγρασία,
θερμοκρασία περιβάλλοντος κ.α.
• Διαχειρίζεται: Αντλίες θερμότητας, chiller,
γεωθερμικές αντλίες, ΚΚΜ, μονάδες αφύγρανσης
(ΚΜΑ), fan coils κ.α.
Για
την
υλοποίηση
αυτών
των
δυνατοτήτων
δημιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον αυτοματισμού
όπου όλα τα αισθητήρια και οι controllers επικοινωνούν
μεταξύ τους με την ελάχιστη καλωδίωση.
Έτσι εκμεταλλευόμαστε πολλαπλά όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, τη σχετική
υγρασία κ.α. με σκοπό την υλοποίηση διαφορετικών
λειτουργιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προφανή
ασφάλεια, άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
μέσω
ενός
εύκολα
επεκτάσιμου
και
ευέλικτου
συστήματος.
Το σύγχρονο αλλά και φιλικό στο χρήστη πρόγραμμα
ERGON
Logic
Control
εκτός
της
δυνατότητας
απομακρυσμένου χειρισμού (ενσύρματο χειριστήριο ή
οθόνη αφής) προσφέρει ακόμη και διαδικασίες ελέγχου
και τηλεχειρισμού μέσω modem.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγχουμε ακόμη και
την ποιότητα αέρα, το χρονοπρογραμματισμό κάθε
συστήματος, αλλά... και την παρουσία ενοίκων από
όποιο σημείο του Πλανήτη βρισκόμαστε.
Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ | Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ Υ Ψ Η Λ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ | Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ & Ψ Υ Ξ Η Σ | Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑΤΑ ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ, Τ Η Λ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ & Τ Η Λ Ε Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ERGON Logic Control
35
36