close

Enter

Log in using OpenID

Bokobrani - Morskapjena.hr

embedDownload
Bokobrani i bokoštitnice
kako odrediti PravU veličinU bokobrana?
Tablica za određivanje veličine bokobrana prema dužini broda (1ft=30,48cm).
dUŽina broda
model bokobrana
do 10’
do 3m
G-1, A-0
10’ do 20’
3-6m
G-2, G-3, A-0
20’ do 30’
6-9m
G-4, G-5, HTM-1, HTM-2, F-1, F-02, F-2, F-3, A-1
30’ do 40’
9-12m
G-6, HTM-3, HTM-4, F-4, F-5, F-6, A-2
40’ do 50’
12-15m
HTM-4, F-6, A-3
50’ do 60’
15-18m
F-7, F-8, A-4
60’ do 70’
18-21m
F-8, F-10, F-11, A-5
70’ i više
21m i više
F-11, F-13, A-5, A-6, A-7
G-1
G-2
G-3
bokobran seriJa ‘‘G’’
Dostupni u bijeloj i mornarsko plavoj boji. Ostale boje po narudžbi.
artikl
boJa biJela
artikl
boJa Plava
dim.
d, l (cm)
dim. oka
d (cm)
oPseG
(cm)
PakiranJe
(kom)
UsP G1w
UsP G1nb
8,9x33,0
0,95
27,9
12
UsP G2w
UsP G2nb
11,4x40,6
1,27
35,8
12
UsP G3w
UsP G3nb
14,0x50,8
1,27
44,0
6
UsP G4w
UsP G4nb
16,5x58,4
1,91
51,8
6
UsP G5w
UsP G5nb
21,6x67,8
1,91
67,8
4
UsP G6w
UsP G6nb
25,7x76,2
2,22
83,8
4
BLACK
BLUE BURGUNDY
RED
COBALT
FOREST
GREEN
GREY
NAVY
BLUE
YELLOW
PURPLE
SAND
G-4
G-5
G-6
TEAL
WHITE
ORANGE
HTM-1
HTM-2
bokobran seriJa ‘‘Htm’’
Pojačan sa prolazom kroz sredinu. Dostupni u bijeloj boji.
artikl
dim.
d, l (cm)
dim. oka
d (cm)
oPseG
(cm)
PakiranJe
(kom)
UsP Htm-1w
15,2x38,1
1,59
47,7
6
UsP Htm-2w
20,3x50,8
1,59
63,7
4
UsP Htm-3w
25,4x66,0
1,59
79,8
4
UsP Htm-4w
30,5x86,4
1,59
95,8
4
HTM-3
HTM-4
473
Bokobrani i bokoštitnice
A-0
A-1
A-2
A-3 bokobran seriJa ‘‘a’’
A-4
Dostupni u bijeloj ili crvenoj boji sa plavim vrhom. Ostale boje po narudžbi.
A5, A6 i A7 modeli imaju dva ventila.
artikl
boJa
biJela
artikl
boJa
crvena
UsP a-0w
UsP a-0r
UsP a-1w
UsP a-1r
A-6
UsP a-2w
UsP a-2r
UsP a-3w
UsP a-3r
UsP a-4w
A-7
UsP a-5w
A-5
F-1
dim. oka
d (cm)
oPseG
(cm)
23x29
1,6
29x37
2,5
39x49
47x59
UsP a-4r
UsP a-5r
UsP a-6w
UsP a-6r
UsP a-7w
UsP a-7r
BLUE
GREEN ORANGE
dim.
d, l (cm)
RED
vol.
(lt)
Pak.
(kom)
72,2
5,9
20
91,1
13,2
10
2,8
122,5
30,8
10
2,8
147,6
54,9
10
55x71
2,8
172,7
84,8
10
70x92
3,0
219,8
179,6
5
86x118
3,8
270,0
359,2
3
105x138
5,0
329,7
610,1
2
SATURN YELLOW
YELLOW
WHITE
sistem dva ventila
F-02
F-2
F-3
F-4
F-5
Dostupni u bijeloj ili plavoj boji sa plavim vrhom. Ostale boje po narudžbi. F-13 model ima dva ventila.
F-6
artikl boJa
biJela
F-7
F-8
F-10
F-11
F-13
474
bokobran seriJa ‘‘F’’
dim.
d, l (cm)
dim. oka
d (cm)
UsP F-1w
15x64
1,8
UsP F-02w
20x68
1,8
UsP F-2w
22x64
2,2
UsP F-3w
22x76
2,2
UsP F-4w
22x104
oPseG
(cm)
volUmen
(lt)
PakiranJe
(kom)
47,1
8,2
10
62,8
11,3
10
69,1
13,2
10
69,1
20,0
10
2,2
69,1
34,9
5
UsP F-5w
30x76
2,4
95,8
44,9
5
UsP F-6w
30x109
2,4
95,8
74,8
5
UsP F-7w
38x104
2,4
119,3
94,8
5
UsP F-8w
38x147
2,4
119,3
149,7
4
UsP F-10w
47x127
2,4
147,6
154,2
2
UsP F-11w
60x145
2,7
188,4
240,4
3
UsP F-13w
80x195
3,0
251,2
598,7
2
Bokobrani i bokoštitnice
bova za skiJanJe na vodi seriJa ‘‘ws’’
Dostupna u crvenoj i žutoj boji.
artikl boJa
crvena
artikl
boJa ŽUta
dim.
d (cm)
dim. oka
d (cm)
oPseG
(cm)
PakiranJe
(kom)
UsP ws-1r
UsP ws-1y
22,0
0,95
72,2
60
CM-2
sidrena bova na naPUHavanJe seriJa ‘‘cm’’
Dostupna u fluorescentnoj crvenoj boji. Ostale boje po narudžbi.
artikl
dim.
d, l (cm)
dim. oka
d (cm)
oPseG
(cm)
volUmen
(lt)
PakiranJe
(kom)
UsP cm-2r
36,0x74,2
1,6
UsP cm-3r
45,7x89,2
1,6
113,0
24,9
5
147,6
54,9
5
CM-3
navlake za bokobrane
Original Polyform, od visokokvalitetnog materijala. Dostupne samo u crnoj boji.
artikl
UsP eFc-1
UsP eFc-2
UsP eFc-3
UsP eFc-03
UsP eFc-4
UsP eFc-5
za
bokobrane
G-4, HTM-1, F-1
G-5, HTM-2, F-2,
F-02
HTM-3, G-6
F-3
HTM-4
F-5
komada U
PaketU
24
24
24
24
12
12
artikl
UsP eFc-6
UsP eFc-7
UsP eFc-8
UsP eFc-10
UsP eFc-11
UsP eFc-13
za
bokobrane
F-6
F-7
F-8
F-10
F-11
F-13
komada U
PaketU
12
12
12
12
12
6
artikl
UsP eFc-a2
UsP eFc-a3
UsP eFc-a4
UsP eFc-a5
UsP eFc-a6
za
bokobrane
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
komada U
PaketU
12
12
12
10
6
475
Bokobrani i bokoštitnice
A
Pramčani bokobran ‘‘brk’’
B
D
Dostupan u bijeloj boji.
C
artikl
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
nr 44414
365
310
150
250
nr 44415
445
390
210
300
nr 44416
625
570
330
430
navlake za bokobrane
Mornarsko plave boje.
za ostale
bokobrane
artikl
za PolyForm
bokobrane
Φ (cm)
l (cm)
tP09 75042
G-3
14
42
tP09 75015
F-1, G-4
15
58
tP09 75051
F-02
19
64
tP09 75063
F-2
22
60
tP09 75080
F-3
23
75
tP09 75100
F-4
23
95
tP09 75060
F-5
32
60
tP09 75090
F-6
30
105
navlake za bokobrane
Crne boje.
artikl
za PolyForm
bokobrane
za ostale
bokobrane
Φ (cm)
l (cm)
tP09 80042
G-3
14
42
tP09 80015
F-1, G-4
15
58
tP09 80051
F-02
19
64
tP09 80063
F-2
22
60
tP09 80080
F-3
23
75
tP09 80100
F-4
23
95
navlake za bokobrane
Bordo boje.
476
za ostale
bokobrane
artikl
za PolyForm
bokobrane
Φ (cm)
l (cm)
tP09 82042
G-3
14
42
tP09 82015
F-1, G-4
15
58
tP09 82051
F-02
19
64
tP09 82063
F-2
22
60
tP09 82080
F-3
23
75
tP09 82100
F-4
23
95
Bokobrani i bokoštitnice
navlake za bokobrane
Mornarsko plave boje.
artikl
za PolyForm
bokobrane
za ostale
bokobrane Φ (cm)
tP09 75230
A-0
23
tP09 75310
A-1
31
tP09 75400
A-2
40
tP09 75490
A-3
49
tP09 75600
A-4
60
koPče za bokobrane
Materijal plastika.
artikl
za konop (mm)
tn33 04079
Φ4
tn33 06079
Φ6
tn33 08079
Φ8
tn33 10079
Φ10
koPče za bokobrane
Materijal najlon visoke čvrstoće.
artikl
za konop (mm)
Prekidna čvrstoća (kg)
tn33 06523
6
600
tn33 08523
8
700
tn33 10523
10
850
tn33 12523
12
950
koPča za FiksiranJe bokobrana
Sistem za fiksiranje i reguliranje visine bokobrana, čvorovi su nepotrebni. Od plastike.
artikl
za konoP Φ (mm)
tn53 08000
8-10
košare za 2 bokobrana
Proizvedeni od žice od inoxa AISI 316, polirani. Nagibni model u kompletu sa pločicama
za montažu na ogradu.
artikl
za PolyForm
bokobrane
za ostale
bokobrane Φ (cm)
tP07 05510
F-1, F-02, G-4
19
tP07 05630
F-2, F-3
23
košare za 3 bokobrana
Proizvedeni od žice od inoxa AISI 316, polirani. Nagibni model u kompletu sa pločicama
za montažu na ogradu.
artikl
za PolyForm
bokobrane
za ostale
bokobrane Φ (cm)
tP07 03500
F-1, F-02, G-4
19
tP07 03580
F-2, F-3
23
477
Bokobrani i bokoštitnice
košare za bokobrane
Proizvedene su od žice od inoxa AISI 304/316 debljine Φ5mm. Ovaj model nosača može
se nadograđivati.
artikl
inoX a2
artikl
inoX a4
Φ
(mm)
H
(mm)
tP07 32170
tP06 32170
170
405
tP07 32185
tP06 32185
195
433
tP07 32215
tP06 32215
215
443
tP07 32230
tP06 32230
230
450
tP07 42250
tP06 42250
250
560
tP07 42305
tP06 42305
305
588
nosači za košare za bokobrane
A
B
Ovaj model nosača montira se na ogradu i na njega se onda montiraju košare za bokobrane.
artikl
za ciJev
Φ (mm)
materiJal
tiP
tP07 22030
22 / 30
NAJLON
A
tP06 30000
30
INOX AISI 316
tP06 35000
35
INOX AISI 316
B
stezalJke za košare za bokobrane
Proizvedene su od inoxa i služe da se njima povežu košare za bokobrane. Pakiranje po 6
komada.
478
artikl
dim. (mm)
tP07 25025
25x25
artikl
tP07 32170
tP07 32185
tP07 32215
tP07 32230
tP07 42250
tP07 42305
za
bokobrane
170x405 mm
195x433 mm
215x443 mm
230x450 mm
250x560 mm
305x588 mm
Anchor Marine
93081
93082
93091, 93092,
93493
93451, 93452,
93494
93101, 93102,
93495
93453
93454
93361
93362
Majoni
PF2, SF1, CF2,
CF3, HF1
PF3, SF2A, CF3
SF2, CF4, HF2
PF4, SF2,
CF4, CF5
PF4, SF3,
CF5, HF3
SF4, CF6, HF4
Plastimo
1545
1558
2381
2563
Polyform
G-3, HTM-1, F-1
Scan Marine
FA622
FA623
Sowester Fenders
30423, 30424,
30413, 30414
Star Fenders
SCF2W
SCF2W/BL
2056
2068
F-1
G-4
30425
30426
F-02
G-5, HTM-2,
F-2, F-3, F-4
F-3
F-4
G-6, HTM-3,
F-5, F-6
FA82
FA827
FA922, FA927,
FA935
FA1025
FA1232
30427
30428
SCF3W
SCF3W/BL
SCF4W, SCF5W,
SCF4W/BL
Bokobrani i bokoštitnice
bokoštitnice
1
1A
2
3
bokoštitnica ‘‘radial’’
Radial bokoštitnica brzo i lako se postavlja te za razliku od drugih bokoštitnica na tržištu
može se postaviti bez prethodnog zagrijavanja. Proizvodi se u 4 dimenzije : 40mm,
52mm, 65mm i 80mm. Vanjski profil proizvodi se od PVC-a namijenjenog morskoj uporabi i dolazi u komadu. Baza se također proizvodi od PVC-a i dolazi u trakama od 4m.
Vanjski profil dostupan je u više boja. Prije postavljanja profile treba zagrijati (nosač se NE
grije).Boju navedite kod narudžbe.
Postavljanje :
1. Bazu postavite i učvrstite vijcima kao na slici 1 (za RADIAL 80 pogledajte sliku 1A)
2. Profil savijte kao na slici 2 tako da se unutarnji dio otvori te ga samo položite na nosač
3. RADIAL profil ispravno postavljen (slika 3).
a
artikl
b
2
A
B
teŽina
radijus savijanja
Pakiranje
bt 130141006
BAZA RADIAL 30
181 g/m
50 mm
24 m
2
bt 130141007
PROFIL RADIAL 30
340 g/m
a
bt 130500010
PVC ZAVRŠETAK
b
bt 130500310
PVC POKROV
1
bt 130141011
BAZA RADIAL 40
313 g/m
2
bt 130141012
PROFIL RADIAL 40
545 g/m
a
bt 130500050
PVC ZAVRŠETAK
1
oPis
1
b
bt 130500310
PVC POKROV
A
bt 130500510
INOX ZAVRŠETAK
B
bt 130500610
INOX POKROV
1
bt 130141016
BAZA RADIAL 52
432 g/m
2
bt 130141017
PROFIL RADIAL 52
1039 g/m
a
bt 130500030
PVC ZAVRŠETAK
b
bt 130500330
PVC POKROV
A
bt 130500520
INOX ZAVRŠETAK
B
bt 130500620
INOX POKROV
1
bt 130141021
BAZA RADIAL 65
432 g/m
2
bt 130141022
PROFIL RADIAL 65
1368 g/m
a
bt 130500030
PVC ZAVRŠETAK
b
bt 130500330
PVC POKROV
A
bt 130500530
INOX ZAVRŠETAK
B
bt 130500630
INOX POKROV
1
bt 130141026
BAZA RADIAL 80
530 g/m
1915 g/m
2
bt 130141027
PROFIL RADIAL 80
A
bt 130500580
INOX ZAVRŠETAK (KIT 4 KOM)
B
bt 130500640
INOX POKROV
24 m
60 mm
24 m
24 m
70 mm
24 m
24 m
80 mm
24 m
24 m
100 mm
24 m
24 m
479
Bokobrani i bokoštitnice
bokoštitnica ‘‘sPHaera’’
SPHAERA je bokoštitnica od inox (AISI 316) trake savijene i ispunjene sa duralenom otpornim na udarce i pričvršće na brod preko PVC baze. Lako se postavlja. SPHAERA je pakirana po 3m lajsne, a baza je u komadu.
1
2
artikl
3
oPis
1
bt 130130040
BAZA PVC 40mm ZA SPHAERU 25
2
bt 130130039
BAZA SLIM ZA SPHAERU 25
3
bt 130130125
SPHAERA 25
A
B
C
B+C
teŽina
radijus savijanja
Pakiranje
330 g/m
70 mm
12 m
12 m
500 g/m
A
bt 130500125
INOX POKROV
B+C
bt 130500525
INOX ZAVRŠETAK SA PVC BAZOM
C
bt 130500625
INOX ZAVRŠETAK BEZ PVC BAZE
1
bt 130130050
BAZA PVC 50mm ZA SPHAERU 35
2
bt 130130049
BAZA SLIM ZA SPHAERU 35
3
bt 130130135
SPHAERA 35
A
bt 130500135
INOX POKROV
B+C
bt 130500535
INOX ZAVRŠETAK SA PVC BAZOM
C
bt 130500635
INOX ZAVRŠETAK BEZ PVC BAZE
1
bt 130130070
BAZA PVC 70mm ZA SPHAERU 50
2
bt 130130069
BAZA SLIM ZA SPHAERU 50
3
bt 130130150
SPHAERA 50
A
bt 130500150
INOX POKROV
B+C
bt 130500550
INOX ZAVRŠETAK SA PVC BAZOM
C
bt 130500650
INOX ZAVRŠETAK BEZ PVC BAZE
12 m (4x3m)
639 g/m
80 mm
12 m
12 m
862 g/m
12 m (4x3m)
1500 g/m
100 mm
12 m
12 m
1230 g/m
12 m (4x3m)
bokoštitnice ‘‘l35, l45, l50’’
Dostupne u više boja. Materijal PVC. Prije postavljanja treba ih zagrijati (nosač se NE grije). Boju navedite kod narudžbe.
artikl
l35
bt 130005015
BOKOŠTITNICA L35
bt 130500050
ZAVRŠETAK
bt 130500370
POKROV
t18
bt 130010010
BAZA ZA L35
l45
bt 130005020
BOKOŠTITNICA L45
bt 130500080
ZAVRŠETAK
bt 130500350
POKROV
l50
t22
1
480
oPis
B=dužina baze
bt 130005025
BOKOŠTITNICA L50
bt 130500080
ZAVRŠETAK
bt 130500350
POKROV
bt 130010015
BAZA ZA L45 I L50
a
b1
7 mm
Pakiranje
12 m
4m
8,5 mm
12 m
10 mm
12 m
4m
Bokobrani i bokoštitnice
bokoštitnice ‘‘l28, l30, l32’’
Dostupne u više boja. Materijal PVC. Prije postavljanja treba ih zagrijati (nosač se NE grije). Boju navedite kod narudžbe. Bokoštitnice
L28 i L30 postavljaju se bez nosača.
artikl
l28
l30
l32
t16
1
oPis
bt 130005001
BOKOŠTITNICA L28
bt 130500070
ZAVRŠETAK
bt 130500370
POKROV
bt 130005005
BOKOŠTITNICA L30
bt 130500070
ZAVRŠETAK
bt 130500370
POKROV
bt 130005010
BOKOŠTITNICA L32
bt 130500050
ZAVRŠETAK
bt 130500370
POKROV
bt 130010005
NOSAČ ZA L32
a
b1
Pakiranje
8 mm
12 m
8 mm
12 m
7 mm
12 m
4m
B=dužina baze
završetak za bokoštitnicU
Materijal plastika. Dimenzije : 87x44x50mm (DxŠxV)
artikl
boJa
nr 45352
bijela
nr 45354
crna
nr 45353
siva
kanalice za tende
Kanalice za tende i umetak za kanalice, bijele boje, maksimalni radijus savijanja kanalica
200mm bez deformacija, kanalice su dužine 4m.
artikl
oPis
bt 140050057
KANALICA ZA TENDE
bt 140050059
PVC UMETAK 6,5MM ZA KANALICE
ProFil za zaštitU rUba Plastike
Profili za zaštitu ruba plastike. Dostupni u više boja. Materijal PVC. Prije postavljanja treba
ih zagrijati. Boju navedite kod narudžbe.
artikl
bt 130060010
bt 130060011
481
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content