close

Enter

Log in using OpenID

BSG poziv- javne nabavke

embedDownload
BSG |FINCONS
Dr. Fetaha Bećirbegovića 9, Sarajevo tel: 033/976-649 fax:033/974-292, email: [email protected], www.bsgfincons.ba
POZIV NA JEDNODNEVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI POD NAZIVOM:
PRAKTIČNA OBUKA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE UGOVORNIH ORGANA BIH U
PRIMJENI NOVOG ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Sarajevo, 12.2.2015. godine, Hotel Europe, Vladislava Skarića 5
TRAJANJE SEMINARA: 9.30-15.30 ČASOVA
Novi Zakon o javnim nabavkama BiH koji je na snazi od 27.11.2014, godine je donio niz novina, procedura i instituta u odnos
na stari Zakon o javnim nabavkama. Odgovarajući na veliki broj upita u vezi novog Zakona o javnim nabavkama pripremili
smo jednodnevni seminar na kojem će se polaznici imati priliku upoznati sa svim specifičnostima novog Zakona, sa
posebnim akcentom na pripremu tenderske dokumentacije za svaki od postupaka sa praktičnim primjerima i pripremljenim
modelima tenderske dokumentacije ta svaki od postupaka kao dijelom radnog matrijala.
PROGRAM SEMINARA:
-
TEMA 1 - UPOZNAVANJE SA RAZVOJEM SISTEMA JAVNIH NABAVKI I ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
TEMA 2 - OBUKA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAKE UGOVORNIH ORGANA BIH
TEMA 3 - OBUKA NA IZRADI OBRAZACA ZA JAVNE NABAVKE ZA 2015. GODINU (PLANA NABAVKI,
INTERNIH PRAVILNIKA, TENDERSKE DOKUMENTCIJE I TEKSTA OBAVJEŠTANJA)
Predavači na seminaru su:
- Akreditovani treneri Agencije za javne nabavke BiH
- Lica iz prakse referentnih ugovornih organa
KOTIZACIJA ZA SEMINAR IZNOSI 200,00 KM
Kotizacija uključuje:
-
Sudjelovanje na seminaru;
Materijal za pisanje;
Radni materijal na CD-u;
Osvježenje u pauzama;
Certifikat za polaznike seminara
PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDZBENICA)
Naziv pravnog lica ___________________________________
Adresa pravnog lica ___________________________________
JIB pravnog lica
___________________________________
Prijavljujemo _____________(broj osoba) na seminar iz oblasti javnih nabavki
Narudžbenice dostaviti putem fax-a 033/974-292 ili email-a [email protected]
MP
Potpis
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
97
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content