ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν την περίοδο 12 Μαρτίου – 19 Μαρτίου 2014 με τον επιβλέποντα καθηγητή τους, για να ορίσουν λεπτομέρειες στον τρόπο παρακολούθησης της προόδου της Πρακτικής τους Άσκησης. Οι φοιτητές θα πρέπει: −
Το αργότερο μέχρι 19 Μαρτίου να στείλουν στον επιβλέποντα καθηγητή τα στοιχεία του ατόμου που θα τους επιβλέπει στην επιχείρηση καθώς και μια παράγραφο (1/2 σελίδα περίπου) του αντικειμένου απασχόλησης τους. −
Κάθε δεύτερη εβδομάδα να έχουν επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους και να του αναφέρουν την πρόοδο τους (μέσω e‐mail). −
Μία φορά τον μήνα να στέλνουν στον επιβλέποντα καθηγητή μια έκθεση προόδου που θα περιλαμβάνει: 1. Τι έκανε ο φοιτητής/ τρια το τελευταίο μήνα 2. Αν υπάρχει παραδοτέο της εργασίας τους (π.χ. κάποια έκθεση, κώδικες, προτάσεις κλπ) και τι περιλαμβάνει 3. Αν (και τι) προβλήματα υπήρχαν 4. Τι προγραμματίζει να κάνει τον επόμενο μήνα. ‐
Να συμμετέχουν στο σεμιναριακό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (κάθε Παρασκευή 15:00‐17:00, Δ12). Στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν το έργο τους στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε φοιτητής θα πραγματοποιήσει συνολικά δύο παρουσιάσεις (με βάση το πρόγραμμα παρουσιάσεων που θα ανακοινωθεί), το περιεχόμενο των οποίων θα προσδιορισθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Την μηνιαία έκθεση προόδου θα την συζητάνε και κατ’ ιδίαν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσπαθούν να συναντούν ή να επικοινωνούν με τον Επιβλ. Καθηγητή όσο το δυνατόν πιο συχνά. A/A Εταιρεία Απασχόληση σε Φοιτητής Επιβλέπων Καθηγητής Soderquist 1 L'OREAL HELLAS AE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ 2 ORAMA‐Group Τα καθήκοντα της θέσης συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία με τους Υπεύθυνους Προϊόντων (Product Managers) για την ολοκλήρωση και την παρακολούθηση διαφόρων marketing projects, όπως marketing plans, παρακολούθηση του ανταγωνισμού, παρακολούθηση των μεριδίων αγοράς, ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών. Προώθηση των καινούριων startups ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Soderquist 3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ
ΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης των πωλήσεων, παρακολούθηση λογαριασμών/εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων Marketing ΓΙΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ Soderquist 4 5 6 7 8 ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. α) διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, β) διαδικασίες επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, γ) διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Έρευνα Αγοράς Δημόσιες Σχέσεις Μάρκετινγκ Οικονομικά Πληροφορική ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Soderquist ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ανδρουτσόπουλος ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρ. Εταιρ. Περιορ. Ευθύνης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΕΕ Εργασίες: α) γενικής λογιστικής, β) λογιστηρίου, γ) εισαγωγών ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ανδρουτσόπουλος E Commerce / Logistics Management Assistant ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΗΝΑΣ Ανδρουτσόπουλος ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ανδρουτσόπουλος ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ανδρουτσόπουλος 9 Θα προσδιορισθεί Βοηθός υπευθύνου εξαγωγών , επικοινωνία με πελάτες , λήψη παραγγελιών , συντονισμός προωθητικών ενεργειών , συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις με δυνητικούς πελάτες της εταιρείας , υποχρεωτική γνώση αγγλικής γλώσσας ,υποστήριξη και συλλογή πληροφοριών για εκπόνηση marketing plan που αφορά λανσάρισμα προϊόντος της επιχείρησης σε νέα αγορά του εξωτερικού Θα προσδιορισθεί 10 Θα προσδιορισθεί Θα προσδιορισθεί ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ανδρουτσόπουλος 11 Θα προσδιορισθεί Θα προσδιορισθεί ΠΕΤΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ανδρουτσόπουλος 12 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανδρουτσόπουλος 13 ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ Βουδούρη 14 Trucksmarket SA ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ Βουδούρη 15 Studiosus (ERASMUS GERMANY) Students will join the Customer Marketing team as trainees supporting teams involved in the commercial planning of Diageo’s sales channels. Responsibilities will include data handling that will support the commercial decision making process. They will take on real on the job training and responsibilities. Απασχόληση στο τμήμα οργάνωσης της εταιρείας με κύρια καθήκοντα την ανάπτυξη οργανογράμματος, την επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, τη διαχείριση πελατολογίου, τον έλεγχο των προσφορών του ανταγωνισμού, την αντικατάσταση μηχανογραφικών με νέα συστήματα ενδο‐επιχειρησιακού σχεδιασμού ERP και τη γενικότερη διοικητική υποστήριξη Οperations management (προετοιμασία και διοργάνωση των group, επικοινωνία με ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Βουδούρη πελάτες και προμηθευτές, και συντονισμό των διαδικασιών προετοιμασίας) και product management (υποστήριξη στη σύναψη συμβολαίων, και βοήθεια στην δημιουργία των νέων πακέτων προσφορών). Πρακτική Εξωτερικού (Μόναχο) ΚΟΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Βουδούρη Βουδούρη 16 Πρακτική Εξωτερικού (Μόναχο) 17 Πρακτική Εξωτερικού (Ελβετία) Πρακτική Εξωτερικού (Ελβετία) 18 ΤΖΕΛΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Παρακολούθηση πορείας πωλήσεων digital ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ προϊόντων και υπηρεσιών Διαμόρφωση ΑΝΤΩΝΙΟΣ προτάσεων διορθωτικών κινήσεων, όπου απαιτείται. Ανάλυση στοιχείων αγοράς και πληροφοριών για δυνητικούς πελάτες Συμμετοχή στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και υλοποίηση του Marketing Plan των digital υπηρεσιών Ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων κατόπιν μελέτης συγκεκριμένων εμπορικών αναφορών, δεδομένων και αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς Ανάλυση Return on Investment και δημιουργία προβλέψεων (budgeting, forecasting) Στενή παρακολούθηση ανταγωνισμού εντός και εκτός ελληνικής αγοράς Digital Marketing Intern ΚΑΝΑΡΗΣ ΦΡΕΣΚΟΣ Βρεχόπουλος 20 MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Digital Marketing Intern ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Βρεχόπουλος 21 Be eBusiness ‐ Παναγιώτης Γκεζερλής ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Βρεχόπουλος ΤΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Δουκίδης ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δουκίδης 22 Συμμετοχή σε συμβουλευτικά έργα eBusiness (Strategy, Business Planning, On‐line Marketing, Social Media, e‐mail marketing, usability testing) σε έργο eLearning σε on‐line marketing, και σε έργα υποδομής για τον κλάδο του eBusiness PwC Business Solutions Υποστήριξη στη συμβουλευτική διεύθυνση της S.A. εταιρείας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23 SAP HELLAS A.E. Mobile Application Development 24 GLAXOSMITHKLINE AEBE 25 Colgate Palmolive Hellas ΑΒΕΕ Provide support to Head of Brand Team on the ΣΦΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ development, implementation & follow up of brand / operational plans in order to achieve sales targets of assigned brand(s). 1. Updating and finalizing existing procedure to ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ match production lots released from Quality Inspection in SAP with stock in 3PL WH. 2. Stock analysis in 3PL WH in order to match released quantities with those in containers to be exported 3. Exports Management ‐ Analysis to decide upon: a. Containers kept in 3PL that can Βρεχόπουλος Ιωάννου Ιωάννου be shipped b. Number of containers per customer c. Communication with shipping companies 26 ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων 27 Connect Line A.E. 28 ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 29 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΩΡΙΤΑ 30 PLANET S.A. 31 Booking.com 32 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ SAS Α.Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διαχείριση παραγγελιών (χρήση SAP) ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΜΥΡΩΝ Υποστήριξη σε Διαχείριση Προμηθευτών Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση συμβάσεων Reporting Διαμόρφωση Intranet Page του SCM Υλοποίηση ERP & CRM συστημάτων για την ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών ΙΩΑΝΝΗΣ Κρητικός α) άνοιγμα νέων κωδικών (προϊόντων) στο σύστημα, β) έλεγχος αποθεμάτων, γ) παραγγελίες στο σύστημα, δ) παρακολούθηση διαδικασίας δημιουργίας εντύπων προωθητικών ενεργειών, ε) δήλωση φυλλαδίων στο σύστημα, στ) έλεγχος τιμών ανταγωνισμού, ζ) αρχειοθέτηση, η) επικοινωνία με τα καταστήματα της Makro, θ) επικοινωνία με προμηθευτές, η) παρακολούθηση διαπραγματεύσεων με προμηθευτές ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ,ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Χρηματοοικονομική ανάλυση, Χρηματοοικονομικά μοντέλα, Επιχειρηματικά σχέδια ΚΟΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Κρητικός ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κρητικός ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κρητικός As a Coordinator your main task will be to ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ‐
provide support in building the hotel webpages ΕΛΕΝΗ and training the new hotels on how using Booking.com’s extranet and systems can improve their availability and supply. You will also provide support to Booking.com with new hotels, contacting, informing and advising them about how to meet the demands of the visitors on the Booking.com website. Furthermore you will offer support to the Account Managers with various tasks at the office. Support in the creation and/or execution of ΒΕΝΕΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ project plans associated with marketing strategies and plans. Major areas of involvement may include various marketing channels (mass marketing, direct marketing, social media marketing, live events, direct mail, email, etc.). Primary Responsibilities • Participates in project plans, supports specific marketing activities, events and/or campaigns in accordance with SAS' sales and marketing initiatives for both internal and external clients/customers. • Executes against plans in the areas of facility/onsite support and set‐up, equipment, catering, speaker care, production and distribution of materials/signage etc. • Monitors individual project expenses to keep Κρητικός Κρητικός Λεκάκος 33 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 34 MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 35 ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. SAP HELLAS A.E. 36 37 38 Διπλωματική Ακαδημία Υπουργείο Εξωτερικών GLAXOSMITHKLINE AEBE within budget guidelines; supports in the process to minimize costs and maximize efficiency and effectiveness. • Produces reports, analyzes results and ideally makes recommendations for improvements. Συμμετοχή στις παρακάτω δραστηριότητες : ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ •Selling & Advertising on Marketplaces (Διαχείριση Inventory & Advertising Campaign). •Content Management (ενημέρωση εταιρικού site/data entry στο CRM‐ERP system της εταιρείας) •SEO Friendly Content Creation •Affiliate Marketing •Online PR ‐ Link Building •Social Media Monitoring •Market Research & Competition Analysis •Eshop operations support Digital Marketing Intern Ο φοιτητής θα είναι το ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ μέλος μιας δυναμικής ομάδας Digital Marketing και θα ασχολείται με την διαχείριση της προβολής των πελατών της reprise media σε social media & στις μηχανές αναζήτησης (SEO + Google AdWords) Εργασίες: α) γενικής λογιστικής, β) ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ λογιστηρίου, γ) εισαγωγών Λεκάκος Λεκάκος Λεκάκος Database & Technology (HANA & Sybase) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ Λεκάκος Γραμματειακή υποστήριξη ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΦΑΝΗ Λιούκας ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λιούκας ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μούρτος ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούρτος 39 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 40 ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. Provide support to Head of Brand Team on the development, implementation & follow up of brand / operational plans in order to achieve sales targets of assigned brand(s). Ο υποτομέας έχει την ευθύνη ενημέρωσης των διοργανωτών μουσικών εκδηλώσεων‐ συναυλιών. Εργασίες: Επεξεργασία και διαχείριση συλλεγόμενων στοιχείων Συναυλιακών χώρων ή Διοργανωτών. Έρευνα μέσω διαδικτύου για την εύρεση Συναυλιών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Στατιστική επεξεργασία πληροφοριών, Τιμολόγηση και επικοινωνία με διοργανωτές για επιβεβαίωση στοιχείων. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. ΓΝΩΣΕΙΣ : ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ,WINDOWS, MS OFFICE ,. 41 ΜΑΝΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Μούρτος 42 MONEY MARKET ΑΕ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ knowledge of common industry applications (i.e., Adobe CS4 suite (PC), especially Photoshop, Indesign and Illustrator) Knowledge ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Μούρτος ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ of HTML/CSS/Javascript/Jquery 43 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε Πρακτική UX/UI 44 Κοκκιναρά Άννα & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μούρτος ΖΑΝΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μούρτος ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μπουραντάς ΑΝΓΚΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μπουραντάς ΠΙΠΙΚΟ ΜΕΛΙΝΑ Νικολάου Εκπαιδευόμενοι στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Trainees) Περιγραφή Θέσης Οι κάτοχοι των θέσεων θα συμμετέχουν στη διαδικασία εύρεσης, επιλογής, αξιoλόγησης και πρόσληψης προσωπικού και θα υποστηρίζουν διοικητικά το αντίστοιχο τμήμα Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Νικολάου ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νικολάου 50 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νικολάου 51 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Νικολάου 52 HELLENICA A.E 45 46 47 48 49 online marketing (διαφήμιση και τιμολόγηση), διαχείριση ανεφοδιασμού του ξενοδοχείου, αρχειοθέτηση των πελατών στο σύστημα ERP του ξενοδοχείου, έκδοση reports από το σύστημα για τα αποτελέσματα των κρατήσεων ELAIS UNILEVER Ενεργή συμμετοχή στις εργασίες και τη HELLAS AE διεκπεραίωση των πλάνων του τμήματος. Επαφή και συνεργασία με άλλα τμήματα όπως Πωλήσεις , Οικονομικό κ.α. PwC Business Solutions Υποστήριξη στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ και S.A. Επικοινωνίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Adecco HR Assistant στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύνολο των λειτουργιών του τμήματος. Συμμετοχή στις διαδικασίες που αφορούν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Αξιολόγηση και καταχώρηση βιογραφικών στη βάση δεδομένων του τμήματος. Αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων του τμήματος. HR ASSISTANT τα καθημερινά καθήκοντα περιλαμβάνουν: 1. ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ Συμμετοχή στη διαχείριση και ανανέωση του ΘΕΟΔΩΡΑ περιεχομένου των ιστοσελίδων και σελίδων facebook των brands που διαθέτει η εταιρία. 2. Συνεισφορά σε τρέχοντα projects του τμήματος marketing και υποστήριξη ενεργειών που άπτονται όλων των φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. 3. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσίων σχέσεων. Επιθημητά προσόντα υποψηφίου: 1. άριστη χρήση Η/Υ και καλή γνώση του περιβάλλοντος των social media 2. Άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3. καλό time management 4. ομαδικό πνεύμα Πουλούδη 53 Vodafone Greece 54 FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 55 Be eBusiness ‐ Παναγιώτης Γκεζερλής 56 ΤΖΕΛΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57 ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Global Sustain E.E 58 59 60 61 Τμήμα Marketing και Πωλήσεων του Prepay Segment ως Coordinator for Universities and Associations ERASMUS: support the team during our festivals in organizing all kind of different things like drafting and confirming contracts and riders for the bands, organizing schedules for crew, doing research regarding the satisfaction of our customers, updating the company’ s website, making proposals about innovative ways of the concert’ s promotion, finding and dealing with sponsors etc.. In general, the intern will rotate through various departments, such as the Marketing and the Accounting department. Συμμετοχή σε συμβουλευτικά έργα eBusiness (Strategy, Business Planning, On‐line Marketing, Social Media, e‐mail marketing, usability testing) σε έργο eLearning σε on‐line marketing, και σε έργα υποδομής για τον κλάδο του eBusiness θα συνεργαστεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για νέα projects‐startups. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πουλούδη ΛΩΡΙΔΑ ΜΑΛΒΙΝΑ‐
ΒΑΣΙΛΙΚΗ‐ΜΑΡΙΑ Πουλούδη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πουλούδη ΣΚΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πουλυμενάκου Key operational processes improvement / Implementation of key performance indicators contact email: [email protected] ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Πουλυμενάκου ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πουλυμενάκου SIMONI SANTARITA Πουλυμενάκου ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πραματάρη ΗΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πραματάρη • Administration of Global Sustain Stakeholder Relations Department • Assisting in servicing Global Sustain members • Completing marketing material packages • Market research for potential members and business opportunities • Updating the www.globalsustain.org portal using content management system (CMS) • Updating members’ database using enterprise resource planning (ERP) software Supply Chain Institute •ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ LOGISTICS •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ LOGISTICS MANAGERS ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ LOGISTICS ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ … •ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Έρευνα χαρακτηριστικών ελληνικών και ξένων ΑΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η eshops ‐ Διαχείριση περιεχομένου eshop ‐ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization ‐ Analytics ‐ Alpha/Beta testing Ηλιάκης Στυλιανός ‐ Ανάπτυξη κσι διαχείριση web εφαρμογών Ευάγγελος Κοτσώνης Ο.Ε. 62 APIVITA AEBE 63 Be eBusiness ‐ Παναγιώτης Γκεζερλής 64 Συμμετοχή σε συμβουλευτικά έργα eBusiness (Strategy, Business Planning, On‐line Marketing, Social Media, e‐mail marketing, usability testing) σε έργο eLearning σε on‐line marketing, και σε έργα υποδομής για τον κλάδο του eBusiness Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 65 Adecco 66 ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 67 E‐ Marketing, E‐ Business Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Trainees) ΓΙΑΚΙΒΙΟΥΚ ΑΝΝΑ Πραματάρη ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πραματάρη ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ‐
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Σπανός ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σπανός Support the realization of the company's ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ training plan, Job description analysis, Support ΝΙΚΟΛΑΟΣ compensation & benefits processes, Update HR database, Timer data entry, Support employee filing PwC Business Solutions Υποστήριξη στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ και ΔΟΥΜΠΑ ΣΟΦΙΑ S.A. Επικοινωνίας της εταιρείας Σπανός Σπανός 68 SAP HELLAS A.E. • Database & Technology (HANA & Sybase) ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σπινέλλης 69 SAP HELLAS A.E. • Business Intelligence (BusinessObjects) ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σπινέλλης 70 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατηγοριοποίηση, Ανάλυση και Εισήγηση μεθόδων βελτιστοποίησης των Δαπανών του Οργανισμού για non IT items. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ταραντίλης 71 HSBC Bank Plc ΤΣΑΡΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ Ταραντίλης 72 ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ‐
ΔΑΦΝΗ Χατζηαντωνίου 73 ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ •create a register with all terminated contracts, scan them, box them & arrange for their shipment to Metamorfosi. •create a register with all vendor information in BuySmart in order to pinpoint missing data, find it, scan it & upload it. general filing, scanning, housekeeping tasks. Οι ασκούμενοι ασχολούνται κυρίως με δραστηριότητες Γραφείου Τύπου, μεταξύ των οποίων: media monitoring, database update, media follow‐up, desk research. ‐Ανανέωση Βάσης δεδομένων των πελατών ‐
Επικοινωνία με πελάτες ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χατζηαντωνίου 74 ISMOOD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IKE ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χατζηαντωνίου 75 SAP HELLAS A.E. Web Developer Η απασχόληση αφορά την ανάπτυξη ιστοσελίδων σε PHP/MySQL, διασυνδεδεμένων με back‐end συστήματα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων. • Business Intelligence (BusinessObjects) ΔΑΜΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χατζηαντωνίου ‐ ΘΩΜΑΣ