close

Enter

Log in using OpenID

ACO Inox kanali

embedDownload
ACO Katalog proizvoda 2006
Kanali od nehrdjajuceg celika
Kanali od nehrdjajuceg celika
Sistem kanala
ACO sistemi kanala od nehrdjajuceg
celika dizajnirani su tako da uspjesno
odvode povrsinske tekucine sa raznih
podnih podloga do podzemnog drenaznog sistema.
Svaki sistem kanala ukljucuje namjenski
dizajnirane ispuste i resetke da bi
osigurao kompletan drenazni sistem
kanala. Svi sistemi kanala su dostupni
sa ili bez ugradjenih padova da bi
projektovanje bilo sto jednostavnije.
Box i slic kanali su osobito primjenljivi
u odvodnji sa cvrstih povrsina kao i u
prehrambenoj i hemijskoj industriji, ili
u zahtjevnim unutarnjim i vanjskim
rjesenjima odvodnje.
Varijabilan sistem sa razlicitim uglovima
povezivanja ili lucnim kanalima garantuje
optimalna rjesenja na svim tehnoloskim
nivoima.
Box kanali
Opis
Tipicna primjena
Obiljezja
Posebno dizajnirani da zadovolje specificne
projektne zahtjeve, ovi kanali odgovaraju
svakoj planiranoj konfiguraciji, bilo da
okruzuju procesni pogon ili se postavljaju
unutar fiksnih granica u postojecem podu.
Mogu biti proizvedeni u velikom asortimanu
sirina, dubina i profila da zadovolje razlicite
hidraulicke zahtjeve i podne povrsine.
Sirok asortiman resetki omogucava primjenu u projektima obnavljanja objekata kao
i za objekte vrlo visokih estetskih
zahtjeva.
• Kuhinje
• Dizajnirani tako da odgovaraju svim
kompleksnim aplikacijama.
• Bolnice
• Klaonice
• Hemijska proizvodnja
• Dostupan je sirok asortiman detalja
ivica i profila kanala.
• Asortiman resetki odgovara namjenskim
i specificnim zahtjevima nosivosti.
• Bazeni
• Proizvodnja hrane i pica
• Raznovrsnost otvora i ispusta
iz kanala.
Karakteristike
2
• Proizvedeni od austenitnog nehrdjajuceg
celika kvaliteta materijala 304 ili 316Ti
da osiguraju najveci stepen zastite od
korozije.
• Svaki kanal je moguce proizvesti u svim
dimenzijama tako da odgovara razlicitim
aplikacijama
• Minimalna dubina je samo 35 mm,
sto ovisi o zahtjevanoj visini
resetke.
• Posebno pogodni u projektima
obnavljanja, gdje je otezan
pristup ili je ugradbena dubina ogranicena
postojecom konstrukcijom.
• Kanali se isporucuju sa propisanim padom
u samom tijelu kanala tako da osiguraju
maksimalan hidraulicki ucinak.
• Ivice kanala mogu biti proizvedene tako
da omoguce najpogodniju vezu sa keramikom,
estrihom, vinilnim plocama i epoksidno
smolastim podnim oblogama.
Box kanali
Sirina:
A min = 100mm
A max = 1000mm
A
B
Visina resetke:
C = 20,25,30,40mm
Promjer ispusta:
D = 142,184,242mm
H
ØD
Visina kanala:
H min = C+15mm
H max = A
Box kanali – Razlicite izvedbe ivica
• Standardni kanal
•
• Rub ispunjen gumom
Donja strana kanala je ispunjena
gumenom trakom da bi osigurala dodatnu
jacinu u podrucjima sa teskim saobracajem
i olaksala postavljanje. Rub kanala
moze biti ispunjen gumenom trakom da
osigura maksimalan ucinak kanala
narocito u prometnim podrucjima.
Rub ispunjen celikom
•
Donja strana kanala ispunjena je trakama
od nehrdjajuceg celika da bi osigurala
dodatnu jacinu u podrucjima sa teskim
saobracajem i olaksala postavljanje.
Celicno punjenje ruba se koristi u
slucaju vecih opterecenja.
Podne ivice
Podna ivica sa nastavkom stiti okolnu podnu
oblogu u slucaju vecih opterecenja.
Pogodne za keramicke, betonske i
epoksidno smolaste podove i za povrsine
kojima saobracaju teski viljuskari.
Omogucava navlacenje estriha do samog ruba
kanala, smanjujuci vrijeme i troskove ugradnje.
• Vinilna brtva
Vinilna brtva za podove sa potpuno
zavarenim vinilnim plocama.
rubber
Standardni kanal
Rub ispunjen gumom
3
steel
Rub ispunjen celikom
Podne ivice
Vinilna brtva
Drugi tipovi Box kanala
Proizvod
Mjera
sa produzenim rubom (visa cijena samo za kanal)
sa visoko uzdignutim rubom (visa cijena samo za kanal)
Ispuna gornjeg ruba
- puni materijal 20x10 AISI 304
m
Sa visoko uzdignutim rubom
- kvadratna cijev 20x30, mat. AISI 304
- guma 20 x 10 mm
Sa produzenim rubom
m
Ugaoni celik 30x30x3mm oko ruba kanala
Materijal AISI 316Ti se dodatno obracunava.
Karakteristike slivnika, gornjeg dijela slivnika i drenaznog prstena su opisane u nasem katalogu.
Ugaoni celik
Ispuna gornjeg ruba
Karakteristike za ostale, neuobicajene kanale - na upit.
Resetke za Box kanale
Mrezasta resetka
Klasa nosivosti A, B, C, D prema EN 1433. Klasa nosivosti H, K, L, M prema EN 1253.
Opcije povrsine: elektropolirana ili pikopasivizirana. Opcije resetke: protuklizne ili ravne.
Gredice:
20x2
20x3
25x2
25x3
30x2
30x3
40x2
40x3
Mrezasta resetka sa protukliznom povrsinom
te
gra
me
Velicina mreze:
(osni razmak)
fra
22x22
t
gh
len
3m
m
filling bar
r
ba
22x33
25x25
33x33
loa
db
ar
gra
te
4
dir
ec
wid
tio
n
th
load bar
frame bar
Gredicasta resetka:
Klasa nosivosti A, B, C, D prema EN 1433. Klasa nosivosti H, K, L, M prema EN 1253.
Opcije povrsine: elektropolirana, pikovasivizirana ili pjeskarena
Gredice:
20x5
20x8
20x10
25x5
25x8
25x10
30x5
30x8
30x10
40x5
40x8
40x10
Gredicasta
Perforirana resetka:
Klasa nosivosti A, B, C, D prema EN 1433. Klasa nosivosti H, K, L, M prema EN 1253.
Opcije povrsine: elektropolirana, pikopasivizirana ili pjeskarena
Perforirana
Klase nosivosti za resetke Box kanala
Klase nosivosti za mrezne resetke prema EN 1253
velicina resetke
22x22
sirina
22x33
25x25
20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3 20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3
33x33
20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3 20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3
100
L
L
L
M
M
M
L
L
L
M
M
M
L
L
L
M
M
M
K
L
L
M
M
M
150
K
L
L
M
L
M
K
L
L
M
L
M
K
L
L
M
L
M
K
L
L
L
L
M
L
200
K
L
L
M
L
M
K
L
L
M
L
M
K
L
L
M
L
M
K
L
L
L
L
250
K
L
L
L
L
M
K
L
L
L
L
M
K
L
L
L
L
M
K
K
L
L
L
L
300
K
K
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
400
K
K
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
K
K
L
L
L
L
K
K
K
L
L
L
500
H
K
K
L
L
L
H
K
K
L
L
L
H
K
K
L
L
L
H
K
K
L
K
L
600
H
K
K
L
L
L
H
K
K
L
L
L
H
K
K
L
K
L
-
H
K
K
K
L
H
1,5 kN
K
3 kN
L
15 kN
M
125 kN
Klase nosivosti za mrezne resetke prema EN 1433
velicina resetke
22x22
sirina
22x33
25x25
20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3 20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3
33x33
20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3 20x2 25x2 30x2 40x2 30x3 40x3
100
A
B
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C
A
A
B
C
B
C
150
A
A
B
B
B
C
A
A
B
B
B
C
A
A
B
B
B
C
A
A
A
B
A
C
200
A
A
A
B
B
C
A
A
A
B
B
C
A
A
A
B
B
C
A
A
A
B
A
C
250
-
A
A
B
A
B
-
A
A
B
A
B
-
A
A
A
A
B
-
A
A
A
A
B
300
-
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
-
-
A
A
A
A
400
-
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
-
-
A
A
A
A
-
-
A
A
A
A
500
-
-
A
A
A
A
-
-
A
A
A
A
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
A
A
600
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
A
A
A
15 kN
B
125 kN
C
250 kN
Klase nosivosti za mrezne resetke prema EN 1433
load bar
svijetli
otvor
gredica 5
5
gredica 8
20x5
25x5
30x5
40x5
50x5
20x8
100
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
150
B
C
D
E
F
C
D
E
F
F
C
E
E
F
F
200
A
B
B
C
D
A
B
C
D
E
B
C
C
E
F
250
A
A
B
C
D
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
300
A
A
A
B
C
A
A
B
C
D
A
A
B
C
D
400
A
A
A
B
C
A
A
B
B
D
A
A
B
C
D
500
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
A
B
C
600
-
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
15 kN
B
125 kN
C
250 kN
D
400 kN
E
600 kN
F
900 kN
A
25x8
Drugi tipovi resetki - heelsafe, heelguard, Arla, itd. na zahtjev.
30x8
gredica 10
40x8
50x8
20x10
25x10
30x10
40x10
50x10
Slic kanali
Opis
Tipicna primjena
Obiljezja
Jednostavan, nenametljiv sistem koji ne
• Podrucja sapiranja
zahtjeva resetke, slic kanal je idealan
• Pr elaz mokro-suho
na mjestima gdje se vrse sapiranja ili kao
granicnik izmedju mokrih i suhih podrucja.
• Bazeni
Moze se primjenjivati na povrsinama sa
teskim opterecenjem. Visoko isplativ kanal.
Dostupan sa razlicitim izvedbama ruba tako
da odgovara raznim podnim oblogama.
• Profili: Easy clean i Jumbo
• Ne zahtjeva resetke
• Opcionalno - kanali sa sigurnosnim
rubom za podrucja gdje se preko
prelazi bosim nogama.
Karakteristike
• Isplativ i idealan za primjenu
za manje zahtjevne
aplikacije.
• Koristi se kao jednostavan prelaz
izmedju mokrih i
suhih podrucja.
• Mala povrsina i svojstven stabilan
dizajn, podnosi velika
opterecenja.
• Jednostavan dizajn i skladan izgled
cini ovaj kanal izuzetno atraktivnim.
• Promjer od 20 mm na vrhu kanala
ne predstavlja problem za
promet pjesaka, invalidskih i
djecijih kolica.
• Kontinuirani otvor omogucava
lak pristup za ciscenje.
• Moguce je konfiguriranje svakog
oblika ili duzine.
• Pozicija ispusta na kanalima
moze biti postavljena na bilo koju
tacku, sto odredjuje postojeca
podzemna odvodna instalaciona
mreza.
• Moze biti koristen u kombinaciji sa
posebno napravljenim kanalom,
sto omogucuje vise namjena.
• Isporucuju se u konstantnoj dubini
ili sa padom u tijelu kanala.
50
20
H
Jednostavan, lak za postavljanje,
ne zahtjeva resetku.
Easy clean
Easy clean:
Isporucuju se u sekcijama
maksimalne duzine od 6 metara.
Komponente su spojene vijcima
koristeci neopren brtve da bi
obezbjedili vodonepropusan
spoj.
h min.........60 mm
H max .......120mm
Jumbo:
h min.........80mm
H max .......240mm
Slic kanali – Razlicite izvedbe ivica
6
dodatnu jacinu u podrucjima sa teskim
• Standardni kanali
saobracajem i olaksala postavljanje.
• Vinilna brtva
• Rub ispunjen gumom
Celicno
punjenje
se
koristi
u
slucaju
Vinilna brtva za podove sa potpuno
Donja strana kanala je ispunjena
vecih
opterecenja.
zavarenim vinilnim plocama.
gumenom trakom da bi osigurala dodatnu
jacinu u podrucjima sa teskim saobracajem
• Podne ivice
i olaksala postavljanje. Rub kanala
Podna ivica sa nastavkom stitio kolnu podnu
moze biti ispunjen gumenom trakom da
oblogu u slucaju vecih opterecenja.
osigura maksimalan ucinak kanala
Pogodne za keramicke, betonske i
narocito u prometnim podrucjima.
epoksidno smolaste podove i za povrsine
kojima saobracaju teski viljuskari.
• Rub ispunjen celikom
Omogucava navlacenje estriha do samog ruba
Donja strana kanala ispunjena je trakama
kanala, smanjujuci vrijeme i troskove ugradnje.
od nehrdjajuceg celika da bi osigurala
50
20
20
rubber
65
Standardni kanal
65
Rub ispunjen gumom
65
H
steel
Rub ispunjen celikom
H
50
20
H
50
20
H
50
20
H
50
65
Podna ivica
65
Vinilna brtva
Eurokanali
Slike proizvoda
Tipicni eurokanal sa ispustom na sredini slivnika.
Eurokanal 400 x 800 mm sa dvije opcije resetki:
protuklizna mrezasta ili ravna resetka, elektropolirane ili
pikopasivizirane.
Razlicite izvedbe ivica
Eurokanali se isporucuju sa razlicitim detaljima ivica
da zadovolje trazene klase nosivosti i omoguce vezu sa
zavrsnom oblogom poda.
Vinilna brtva™
Vinilna brtva™ za podove
sa potpuno zavarenim
vinilnim plocama.
Standardni kanal
Visenamjenski kanal
pogodan za keramicke,
betonkse i epokisdno
smolaste podove za pjesacki i laksi industrijski
saobracaj.
Rub ispunjen gumom
Osigurava dodatnu jacinu
u podrucjima sa teskim
saobracajem i olaksava
postavljanje.
7
Eurokanali
Standardni
Dio br.
Dio br.
D
H
AISI 304
AISI 316Ti
200x500
142
65
92100
200x1000
142
65
92101
centralni ispust
ispust na kraju
8
92150
A
92151
200x1500
142
70
92102
92152
200x2000
142
70
92103
92153
200x3000
142
75
92104
92154
200x4000
142
80
92105
92155
200x5000
142
85
92106
92156
200x6000
142
90
92107
92157
300x500
142
65
92108
92158
300x1000
142
65
92109
92159
300x1500
142
70
92110
92160
300x2000
142
70
92111
92161
300x3000
142
75
92112
92162
300x4000
142
80
92113
92163
300x5000
142
85
92114
92164
300x6000
142
90
92115
92165
400x400
142
65
92116
92166
400x600
142
65
92117
92167
400x800
142
65
92118
92168
92169
500x500
142
65
92119
500x1000
142
65
92120
92170
200x500
142
65
92121
92171
200x1000
142
70
92122
92172
200x1500
142
75
92123
92173
200x2000
142
80
92124
92174
200x3000
142
90
92125
92175
200x4000
142
100
92126
92176
200x5000
142
110
92127
92177
200x6000
142
120
92128
92178
300x500
142
65
92129
92179
300x1000
142
70
92130
92180
300x1500
142
75
92131
92181
300x2000
142
80
92132
92182
300x3000
142
90
92133
92183
300x4000
142
100
92134
92184
300x5000
142
110
92135
92185
300x6000
142
120
92136
92186
400x400
142
65
92137
92187
400x600
142
70
92138
92188
400x800
142
70
92139
92189
500x500
142
65
92140
92190
500x1000
142
70
92141
92191
B
ØD
H
AxB
Eurokanal sa centralnim ispustom.
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa ispustom na kraju.
Eurokanali
Resetke za Eurokanale
Proizvod
Dimenzije
A
Resetka
B
Klasa
Dio br.
Dio br.
nosivosti
AISI 304
AISI 316Ti
92250
Mrezasta protuklizna 198
498
30 x 2
L
92200
198
999
30 x 2
L
92201
92251
298
498
30 x 2
L
92202
92252
298
999
30 x 2
L
92203
92253
398
398
30 x 2
L
92204
92254
398
598
30 x 2
L
92205
92255
498
498
30 x 2
K
92206
92256
Mrezasta ravna
198
498
30 x 2
L
92207
92257
198
999
30 x 2
L
92208
92258
298
498
30 x 2
L
92209
92259
298
999
30 x 2
L
92210
92260
398
398
30 x 2
L
92211
92261
398
598
30 x 2
L
92212
92262
498
498
30 x 2
K
92213
92263
Gredicasta
198
498
30 x 5
M
92214
92264
protuklizna i ravna
198
999
30 x 5
M
92215
92265
298
498
30 x 5
M
92216
92266
298
999
30 x 5
M
92217
92267
398
398
30 x 5
M
92218
92268
398
598
30 x 5
M
92219
92269
498
498
30 x 10
M
92220
92270
Arla
198
498
30 x 3
L
92221
92271
198
999
30 x 3
L
92222
92272
298
498
30 x 3
L
92223
92273
298
999
30 x 3
L
92224
92274
398
398
30 x 3
L
92225
92275
398
598
30 x 3
L
92226
92276
498
498
30 x 3
L
92227
92277
Protuklizna
Mrezasta ravna
Gredicasta
Arla
Dodatna oprema
Proizvod
Dio br.
9
AISI 316Ti
NBR punjenje (cijena po m)
90903
Vinilna brtva™ (cijena po m)
400841
Betunit (cijena po m)
401526
Proizvod
Redu kcija ∅ 142/110
Dio br.
Dio br.
AISI 304
AISI 316Ti
92228
92278
NBR punjenje
Vinilna brtva™
Reduction Ø 142/110
Eurokanali
Centralni ispust
ispust na kraju kanala
10
D
H
AISI 304
170x500
142
70
170x1000
142
70
403050
403051
170x1200
142
70
403052
170x1400
142
70
403053
170x1600
142
70
403054
170x1800
142
70
403055
170x2000
142
70
403056
170x2200
142
75
403057
170x2400
142
75
403058
170x2600
142
80
403059
170x2800
142
80
403060
170x3000
142
80
403061
170x3500
142
80
403062
170x4000
142
80
403063
170x4500
142
85
403064
170x5000
142
85
403065
170x6000
142
90
403066
170x500
142
70
403067
170x1000
142
70
403068
170x1200
142
75
403069
170x1400
142
75
403070
170x1600
142
75
403071
170x1800
142
80
403072
170x2000
142
80
403073
170x2200
142
85
403074
403075
170x2400
142
85
170x2600
142
85
403076
170x2800
142
90
403077
170x3000
142
90
403078
170x3500
142
95
403079
170x4000
142
100
403080
170x4500
142
105
403081
170x5000
142
110
403082
170x6000
142
120
403083
A
B
ØD
H
centralni ispust
Dio br.
AxB
Eurokanal sa centralnim ispustom
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa ispustom na kraju kanala
Resetke
Proizvod
Dimenzije
Resetka
A
B
Mrezasta resetka
168
498
protuklizna
168
998
pikopasivizirana
168
Klasa
Dio br.
class
AISI 304
25x2
A
403184
25x2
A
403185
599
25x2
A
403186
168
699
25x2
A
403187
168
799
25x2
A
403188
Protuklizna mrezasta resetka
Eurokanali
produzeni rub, centralni ispust
centralni ispust
Resetke na zahtjev.
Dio br.
AxB
D
H
AISI 316
150x800
100
65
150x900
100
65
403259
403261
150x1000
100
65
403263
403265
150x1100
100
65
150x1200
100
68
403267
150x1300
100
68
403269
150x1400
100
68
403271
150x1500
100
68
403273
403275
150x1600
100
70
150x1800
100
70
403277
150x2000
100
70
403279
200x200
100
60
403281
200x200
157
60
403282
200x500
157
65
403283
200x800
157
65
403284
200x900
157
65
403286
200x1000
157
65
403288
200x1100
157
65
403290
200x1200
157
68
403292
200x1300
157
68
403294
200x1400
157
68
403296
200x1500
157
68
403298
200x1600
157
70
403300
200x1800
157
70
403302
200x2000
157
70
403304
200x3000
157
75
403306
200x4000
157
80
403308
200x5000
157
85
403310
200x6000
157
90
403312
300x300
157
65
403314
300x400
157
65
403315
300x500
157
65
403316
300x600
157
65
403317
300x900
157
65
403319
300x1000
157
65
403321
300x1500
157
68
403323
300x2000
157
70
403325
300x3000
157
75
403327
300x4000
157
80
403329
300x5000
157
85
403331
300x6000
157
90
403333
400x400
157
65
403335
400x600
157
65
403336
400x800
157
65
403337
500x500
157
70
403338
500x800
157
70
403339
500x1000
157
70
403340
600x600
157
70
403341
600x900
157
70
403342
600x1200
157
72
403343
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa produzenim rubom i centralnim ispustom.
11
Eurokanali
produzeni rub, ispust na kraju kanala
ispust na kraju kanala
12
Resetke na zahtjev.
Dio br.
AxB
D
H
AISI 316
150x800
100
70
150x900
100
70
403260
403262
150x1000
100
70
403264
150x1100
100
72
403266
150x1200
100
72
403268
150x1300
100
75
403270
150x1400
100
75
403272
150x1500
100
75
403274
150x1600
100
75
403276
150x1800
100
80
403278
150x2000
100
80
403280
200x800
157
70
403285
200x900
157
70
403287
200x1000
157
70
403289
200x1100
157
72
403291
200x1200
157
72
403293
200x1300
157
75
403295
200x1400
157
75
403297
200x1500
157
75
403299
200x1600
157
75
403301
200x1800
157
80
403303
200x2000
157
80
403305
200x3000
157
90
403307
200x4000
157
100
403309
200x5000
157
110
403311
200x6000
157
120
403313
300x600
157
65
403318
300x900
157
70
403320
403322
300x1000
157
70
300x1500
157
75
403324
300x2000
157
80
403326
300x3000
157
90
403328
300x4000
157
100
403330
300x5000
157
110
403332
300x6000
157
120
403334
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa produzenim rubom i ispustom na kraju.
Eurokanali
vinilna brtva, centralni ispust
centralni ispust
Resetke na zahtjev.
Dio br.
AxB
D
H
AISI 316
150x800
100
65
403344
150x900
100
65
403346
150x1000
100
65
403348
150x1100
100
65
403350
150x1200
100
68
403352
150x1300
100
68
403354
150x1400
100
68
403356
150x1500
100
68
403358
150x1600
100
70
403360
150x1800
100
70
403362
150x2000
100
70
403364
200x200
100
60
403366
200x200
157
60
403367
200x500
157
65
403368
200x800
157
65
403369
200x900
157
65
403371
200x1000
157
65
403373
403375
200x1100
157
65
200x1200
157
68
403377
200x1300
157
68
403379
200x1400
157
68
403381
200x1500
157
68
403383
403385
200x1600
157
70
200x1800
157
70
403387
200x2000
157
70
403389
200x3000
157
75
403391
200x4000
157
80
403393
200x5000
157
85
403395
200x6000
157
90
403397
300x300
157
65
403399
300x400
157
65
403400
300x500
157
65
403401
300x600
157
65
403402
300x900
157
65
403404
300x1000
157
65
403406
403408
300x1500
157
68
300x2000
157
70
403410
300x3000
157
75
403412
300x4000
157
80
403414
300x5000
157
85
403416
300x6000
157
90
403418
400x400
157
65
403420
400x600
157
65
403421
400x800
157
65
403422
500x500
157
65
403423
500x800
157
65
403424
500x1000
157
65
403425
600x600
157
65
403426
600x900
157
65
403427
600x1200
157
65
403428
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa vinilnom brtvom i centralnim ispustom.
13
Eurokanali
Vinilna brtva, ispust na kraju kanala
Dio br.
AxB
ispust na kraju
14
Resetke na zahtjev.
D
H
AISI 316
150x800
100
70
150x900
100
70
403345
403347
150x1000
100
70
403349
150x1100
100
72
403351
150x1200
100
72
403353
150x1300
100
75
403355
150x1400
100
75
403357
150x1500
100
75
403359
150x1600
100
75
403361
150x1800
100
80
403363
150x2000
100
80
403365
200x800
157
70
403370
200x900
157
70
403372
200x1000
157
70
403374
200x1100
157
72
403376
200x1200
157
72
403378
200x1300
157
75
403380
200x1400
157
75
403382
200x1500
157
75
403384
200x1600
157
75
403386
200x1800
157
80
403388
200x2000
157
80
403390
200x3000
157
75
403392
200x4000
157
80
403394
200x5000
157
85
403396
200x6000
157
90
403398
300x600
157
65
403403
300x900
157
70
403405
300x1000
157
70
403407
300x1500
157
75
403409
300x2000
157
80
403411
300x3000
157
75
403413
300x4000
157
80
403415
300x5000
157
85
403417
300x6000
157
90
403419
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa vinilnom brtvom i ispustom na kraju.
Eurokanali
standardna prirubnica, centralni ispust
Dio br.
AxB
centralni ispust
Resetke na zahtjev.
D
H
AISI 316
150x800
100
65
150x900
100
65
403514
403516
150x1000
100
65
403518
150x1100
100
65
403520
150x1200
100
68
403522
150x1300
100
68
403524
150x1400
100
68
403526
150x1500
100
68
403528
150x1600
100
70
403530
150x1800
100
70
403532
150x2000
100
70
403534
200x200
100
60
403536
200x200
157
60
403537
200x500
157
65
403538
403539
200x800
157
65
200x900
157
65
403541
200x1000
157
65
403543
403545
200x1100
157
65
200x1200
157
68
403547
200x1300
157
68
403549
200x1400
157
68
403551
200x1500
157
68
403553
403555
200x1600
157
70
200x1800
157
70
403557
200x2000
157
70
403559
200x3000
157
75
403561
200x4000
157
80
403563
200x5000
157
85
403565
200x6000
157
90
403567
300x300
157
65
403569
300x400
157
65
403570
300x500
157
65
403571
300x600
157
65
403572
300x900
157
65
403574
300x1000
157
65
403576
300x1500
157
68
403578
300x2000
157
70
403580
300x3000
157
75
403582
300x4000
157
80
403584
300x5000
157
85
403586
300x6000
157
90
403588
400x400
157
65
403590
400x600
157
65
403591
400x800
157
65
403592
500x500
157
70
403593
500x800
157
70
403594
500x1000
157
70
403595
600x600
157
70
403596
600x900
157
70
403597
600x1200
157
72
403598
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa standardnom prirubnicom i centralnim ispustom
15
Eurokanali
standardna prirubnica, ispust na kraju kanala
Dio br.
AxB
ispust na kraju
16
Resetke na zahtjev.
D
H
AISI 316
150x800
100
70
403515
150x900
100
70
403517
150x1000
100
70
403519
150x1100
100
72
403521
150x1200
100
72
403523
150x1300
100
75
403525
150x1400
100
75
403527
150x1500
100
75
403529
150x1600
100
75
403531
150x1800
100
80
403533
150x2000
100
80
403535
200x800
157
70
403540
200x900
157
70
403542
200x1000
157
70
403544
403546
200x1100
157
72
200x1200
157
72
403548
200x1300
157
75
403550
200x1400
157
75
403552
200x1500
157
75
403554
200x1600
157
75
403556
200x1800
157
80
403558
200x2000
157
80
403560
200x3000
157
90
403562
200x4000
157
100
403564
200x5000
157
110
403566
200x6000
157
120
403568
300x600
157
65
403573
300x900
157
70
403575
300x1000
157
70
403577
300x1500
157
75
403579
300x2000
157
80
403581
300x3000
157
90
403583
300x4000
157
100
403585
300x5000
157
110
403587
300x6000
157
120
403589
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa standardnom prirubnicom i ispustom na kraju.
Eurokanali
prirubnica, otvori za odvodnju i centralni ispust
Proizvod
Dio br.
AxB
H
AISI 316
150x800
100
65
150x900
100
65
403429
403431
150x1000
100
65
403433
403435
150x1100
100
65
150x1200
100
68
403437
150x1300
100
68
403439
150x1400
100
68
403441
150x1500
100
68
403443
403445
A
B
ØD
H
centralni ispust
D
Resetke na zahtjev.
150x1600
100
70
150x1800
100
70
403447
150x2000
100
70
403449
200x200
100
60
403451
200x200
157
60
403452
200x500
157
65
403453
200x800
157
65
403454
200x900
157
65
403456
200x1000
157
65
403458
200x1100
157
65
403460
200x1200
157
68
403462
200x1300
157
72
403464
200x1400
157
68
403466
200x1500
157
68
403468
200x1600
157
68
403470
200x1800
157
70
403472
200x2000
157
70
403474
200x3000
157
70
403476
200x4000
157
75
403478
200x5000
157
80
403480
200x6000
157
85
403482
300x300
157
90
403484
300x400
157
65
403485
300x500
157
65
403486
300x600
157
65
403487
300x900
157
65
403489
300x1000
157
65
403491
300x1500
157
65
403493
300x2000
157
68
403495
300x3000
157
70
403497
300x4000
157
75
403499
300x5000
157
80
403501
300x6000
157
85
403503
400x400
157
90
403505
400x600
157
65
403506
400x800
157
65
403507
500x500
157
65
403508
403509
500x800
157
70
500x1000
157
70
403510
600x600
157
70
403511
600x900
157
70
403512
600x1200
157
70
403513
Eurokanal sa prirubnicom, odvodnim otvorima i centralnim ispustom.
17
Eurokanali
prirubnica, otvori za odvodnju i ispust na kraju kanala
Dio br.
AxB
ispust na kraju
18
Resetke na zahtjev.
D
H
AISI 316
150x800
100
70
403430
150x900
100
70
403432
150x1000
100
70
403434
150x1100
100
72
403436
150x1200
100
72
403438
150x1300
100
75
403440
150x1400
100
75
403442
150x1500
100
75
403444
150x1600
100
75
403446
150x1800
100
80
403448
150x2000
100
80
403450
200x800
157
70
403455
200x900
157
70
403457
200x1000
157
70
403459
200x1100
157
72
403461
200x1200
157
72
403463
200x1300
157
75
403465
200x1400
157
75
403467
200x1500
157
75
403469
200x1600
157
75
403471
200x1800
157
80
403473
200x2000
157
80
403475
200x3000
157
90
403477
200x4000
157
100
403479
200x5000
157
110
403481
200x6000
157
120
403483
300x600
157
65
403488
300x900
157
70
403490
300x1000
157
70
403492
300x1500
157
75
403494
300x2000
157
80
403496
300x3000
157
90
403498
300x4000
157
100
403500
300x5000
157
110
403502
300x6000
157
120
403504
A
B
ØD
H
Proizvod
Eurokanal sa prirubnicom, odvodnim otvorima i ispustom na kraju.
Modular 1000
Kratki pregled sistema
• Modular 1000 je u rangu visokokva• Sve komponente su pikopasivizirane u
litetnih kanala proizveden od 2 mm
proizvodnji da bi osigurale izvrsnu
tankog austenitnog nehrdjajuceg celika higijenu i optimalnu otpornost
kvaliteta 304 ili 316Ti.
na koroziju.
• Vidljivi rubovi kanala i gornjih dijelova
• Sve modular jedinice su jednostavno
spojene fiksirajucim zavrtnjima zbog ce- slivnika su ispolirani.
ga sistem odgovara skoro svakoj namjeni.
Materijal DIN
AISI 304
1.4301
AISI 316Ti 1.4571
SS
2333
2350
• Komponente su standardne sirine i duzine.
• Dostupni u verziji – 20 mm otvor,
50 mm ukupne sirine.
• Detalji ivica odgovaraju razlicitim zahtjevima
opterecenja i podnih materijala.
• Dostupni u konstantoj ili dubinama sa
integrisanim padom od 70 do 120 mm.
Gornji dio slivnika ima ispust na postojeci ili
industrijski slivnik.
Ispusna zavrsna kapa promjera 50 mm za
horizontalni ispust iz kanala.
Gornji dio slivnika ima ispust na
postojeci ili industrijski slivnik.
Kanali su dostupni u duzinama od 500, 1000, 2000
19
i 3000 mm sa konstantnom dubinom ili sa
integrisanim padom u tijelu kanala.
Fiksirajuce veze i nozice za niveliranje
omogucuju lako i brzo postavljanje.
Potpuno zavarene ivice i neoprenski zaptivaci
obezbjedjuju vodonepropusnu vezu izmedju komponenti.
Zavrsne ploce se koriste da zatvore kraj kanala.
Modular 1000
Opis
Modular 1000 je u rangu visokokvalitetnih
kanala, resetki i industrijskih slivnika,
proizveden od 2 mm tankog austenitnog
nehrdjajuceg celika kvaliteta 304 ili 316Ti.
Modular 1000 omogucava otporna, prakti-
cna i povoljna rjesenja za probleme podne
odvodnje. Koncept modular dopusta
sistemima da budu dizajnirani tako da
okruzuju postrojenja i uklope se u
postojeci sablon. Koristeci komponente
ranga Modular 1000 moze se udovoljiti
zahtjevima obnavljanja kao i novim odvodnim
i hidraulickim projektima. Za sve dodatne
Standardni profil kanala prihvata vinilnu
brtvu za podove od potpuno zavarenih
inilnih ploca. Donja strana kanala je
ispunjena gumenim trakama da bi osigurala nosivost u podrucjima sa teskim
saobracajem i olaksala instalaciju.
Guma se dostavlja posebno u skladu sa
specifikacijama. Modular 1000 sa
standardnim rubom dizajniran je za L
klasu nosivosti. Modular 1000 sa punjenjem
odgovara svim klasama nosivosti do klase M.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte
ACO ured.
informacije kontaktirajte ACO ured.
Karakteristike
Modular kanali su dostupni sa razlicitim
detaljima ivica da zadovolje razlicite
klase opterecenja i omoguce vezu sa
zavrsnom oblogom poda. Kanal
pogodan za keramicke, betonske i
epoksidno smolaste podove za pjesacke
zone i u lakoj industriji.
Konstantna dubina
Kanal sa integrisanim padom
Dostupni od 70 do 120 mm konstantne
dubine ili sa integrisanim padom u tijelu kanala.
20
Modular 1000
Slike proizvoda
Ugaoni element.
Detalj centralnog ispusta.
Profil
H = ugradbena dubina
Standardni kanal
Visenamjenski kanal
pogodan za keramicke,
betonske i podove od
epoksidnih smola za
pjesacke zone i u
lakoj industriji.
Vinilna brtva™
Vinilna brtva™ za podove od potpuno zavarenih
vinilnih ploca.
Rub ispunjen gumom
Dodatna jacina u podrucjima
sa teskim saobracajem i
olaksana instalacija.
21
Modular 1000 – tehnicki podaci
Kanali
H (mm)
500 mm kanal
1000 mm kanal
92300
92301
92351
120
92302
92352
70-75
92303
92353
75-80
92304
92354
70
92305
92355
90
92306
92356
120
92307
92357
70-75
92308
92358
500 mm T spoj
0
92359
70
92310
92360
90
92311
120
92312
92362
70-80
92313
92363
92364
200
0
92361
80-90
92314
90-100
92315
92365
70
92316
92366
90
92317
92367
120
92318
92368
70-80
92319
92369
80-90
92320
92370
90-100
92321
92371
100-110
92322
92372
110-120
92323
92373
92388
70
92338
75
92339
92389
80
92340
92390
90
92341
92391
100
92342
92392
110
92343
92393
120
92344
92394
70
92345
92395
75
92346
92396
80
92347
92397
90
92348
92398
100
92349
92399
110
92400
92450
300
0
500
50
0
H
45
0
50
0
H
22
92309
100
H
500 mm ugaoni element
92350
70
500
H
3000 mm kanal
Dio br.
AISI 316Ti
90
75-80
2000 mm kanal
Dio br.
AISI 304
H
Ugradbena dubina
H
Proizvod
92452
(ukljuc. gornji dio slivnika)
75
92403
92453
80
92404
92454
92405
92455
92406
92456
110
92407
92457
120
92408
92458
500 mm centralni ispust
70
92409
92459
(ukljuc. gornji dio slivnika)
75
92410
92460
92411
92461
90
92412
92462
100
92413
92463
110
92414
92464
120
92415
92465
20
0
Ø142
0
50
0
15
0
20
115
80
200
115
90
100
500
300
H
92451
92402
H
92401
70
50
120
500 mm ispust na kraju
500
Ø142
Modular 1000 – tehnicki podaci
Kanali
1000 mm centralni ispust
Dio br.
Dio br.
H (mm)
AISI 304
AISI 316Ti
70
403607
403614
75
403608
403615
80
403609
403616
403610
403617
403611
403618
110
403612
403619
120
403613
403620
0
40
0
20
115
90
100
00
10
H
Ugradbena dubina
50
Proizvod
Ø142
Dodatna oprema
Proizvod
Ugradbena dubina
H (mm)
Dio br.
Dio br.
AISI 304
AISI 316Ti
Zavrsne ploce sa
70
92331
92381
ispustom od 50 mm
75
92332
92382
80
92333
92383
90
92334
92384
Zavrsne ploce
100
92335
92385
110
92336
92386
120
92337
92387
70
92324
92374
75
92325
92375
80
92326
92376
90
92327
92377
100
92328
92378
110
92329
92379
120
92330
92380
Zavrsne ploce sa ispustom od 50 mm
Zavrsne ploce
Dio br.
NR punjenje (cijena po m)
90903
Vinilna prirubnica™ (cijena po m)
400841
Betunit (cijena po m)
401526
NR punjenje
23
Vinilna brtva™
Modular 2000
Kratki pregled sistema
• Sve komponente se pikopasiviziraju
u proizvodnji da bi osigurale izvrsnu
higijenu i optimalnu otpornost na
koroziju.
• Vidljivi rubovi kanala
i gornjih dijelova slivnika
su ispolirani.
Materijal DIN
AISI 304
1.4301
AISI 316Ti 1.4571
SS
2333
2350
• Dostupni su od 60 do 120 mm konstantne dubine
• Komponente su standarne
ili sa integrisanim padom u tijelu kanala.
visine i duzine.
• Sve modular jedinice su jednostavno spojene
•Dostupni u verziji 155
sa fiksirajucim zavrtnjima zbog cega sistem
(koja oznacava sirinu kanala
odgovora gotovo svakoj namjeni.
u milimetrima).
• Deatlji ivica odgovaraju razlicitim zahtjevima opterecenja i podnih materijala.
Gornji dio slivnika je spojen sa kanalom.
Gornji dio slivnika ima ispust na
postojeci ili industrijski slivnik.
Dostupan je sirok asortiman resetki.
Kanali su dostupni u duzinama od 500,
1000, 2000 i 3000 mm sa konstantnom
dubinom ili sa integrisanim padom.
Centralne ili ispusne jedinice omogucuju
direktnu konekciju na podzemni odvodni
cjevovod.
Ispusti su Ø 110 mm
i 115 mm dugi.
Ispusne jedinice od 500 mm su dostupne ili sa
centralnim ili sa ispustima na kraju elementa za
direktnu konekciju na podzemni odvodni
cjevovod.
24
Protumirisni ulozak i sito ili korpa za
otpatke se mogu koristiti sa ispustom.
Ugradjeni razupirac treba odstraniti
nakon instalacije.
Ugaoni elementi i T spojevi dizajnirani su da
Ispusna zavrsna kapa od Ø 50 mm za horizontalni
prihvate standardne 500 mm duge resetke.
ispust iz kanala.
Fiksirajuce veze i nozice za niveliranje omogucuju
lako i brzo postavljanje.
Potpuno zavarene ivice i neoprenski zaptivaci
obezbjedjuju vodonepropusnu vezu izmedju
komponenti.
Zavrsne ploce se koriste za krajeve slivnika
i kao zavrseci jedinica kanala.
Modular 2000, Modul 200
Karakteristike
Modular 2000 je u rangu visokokvalitetnih
kanala, resetki i industrijskih slivnika,
proizveden od 2 mm tankog austenitnog
nehrdjajuceg celika kvaliteta 304 ili 316Ti.
Modular 2000 omogucava otporna, praktina i povoljna rjesenja za probleme podne
Modular 2000 Profil
odvodnje. Koncept modular dopusta
hidraulickim projektima.
sistemima da budu dizajnirani tako da
Za sve dodatne informacije kontaktirajte
ACO ured.
okruzuju postrojenje i uklope se u postojeci sablon. Koristeci komponente ranga
Modular 2000 moze se udovoljiti zahtjevima
obnavljanja kao i novim odvodnim i
Konstantna dubina
Kanal sa integrisanim padom
Ugradbena
dubina
Modul 200 Profil
230
200
30
170
25
Modular 2000
Slike proizvoda
500 mm element sa ispustom.
Detalj standardnog kanala sa heelguard resetkom.
Razlicite izvedbe ivica
26
Modular kanali dostupni su razlicitim detaljima rubova
da bi odgovarali to razlicitim klasama opterecenja i omoguce
vezu sa zavrsnom oblogom poda.
Vinilna prirubnica™
Vinilna prirubnica™ za
potpuno zavarenu vinilnu
plocu podnih aplikacija.
Standardni kanal
Visenamjenski kanal
pogodan za keramicke,
betonske i epoksidno
smolaste podove primenjiv
za pjesacke zone i
u lakoj industriji.
Rub ispunjen gumom
Obezbjedjuje dodatnu
jacinu u podrucjima sa
gustim saobracajem i
cini ugradnju laksom.
Modular 2000
Kanali
Ugradbena dubina
500 mm kanal
AISI 304
AISI 316Ti
60
21000
21005
70
21010
21015
90
21020
21025
120
21030
21035
55-60
21050
21055
60
21060
21065
70
21070
21075
90
21080
21085
21095
120
21090
55-60
21110
21115
60-70
21120
21125
26000
26005
26010
26015
60-70
21130
21135
70-90
21140
21145
90-120
21150
21155
5
0
50
15
5
00
10
15
5
00
20
H
70
90
15
H
2000 mm kanal
Dio br.
H (mm)
H
1000 mm kanal
Dio br.
H
Proizvod
3000 mm kanal
60
21160
21165
70
26080
26085
90
26090
26095
120
26100
26105
55-60
21170
21175
60-70
21200
21205
15
00
5
30
H
500 mm ugaoni element
21180
21185
26200
26205
90-120
21190
21195
105-120
26210
26215
60
21210
21215
70
21220
21225
90
21230
21235
120
21240
21245
60
21260
21265
70
21270
21275
21280
21285
21290
21295
60
21310
21315
70
21320
21325
90
21330
21335
120
21340
21345
60
92432
92482
51
5
15
5
0
50
48
5
64
15
0
5
H
90
120
0
64
H
500 mm odvodna jedinica
70-90
90-105
0
50
500 mm ispust na kraju
HH
00
10
1000 mm ispust na kraju
1000 mm centralni ispust
92483
92434
92484
120
92435
92485
60
21360
21365
70
21370
21375
90
21380
21385
120
21390
60
92436
5
H
92433
90
50
0
5
15
21395
10
00
92486
92437
92487
90
92438
92488
120
92439
92489
92416
92466
5
15
500 mm ispust na kraju (ukljucujuci gornji dio slivnika)
0
92417
92467
90
92418
92468
120
92419
92469
0
20
200
Ø142
H
70
50
0
30
115
70
60
75
15
H
500 mm centralni ispust
70
27
75
155
5
155
Modular 2000
Kanali
Proizvod
Ugradbena dubina
Dio br.
Dio br.
AISI 304
00
10
AISI 316Ti
200
0
20
00
115
H (mm)
8
1000 mm ispust na kraju (ukljucujuci gornji dio slivnika)
92424
92474
70
92425
92475
90
92426
92476
120
92427
92477
Ø142
155
H
60
0
50
0
500 mm centralni ispust (ukljucujuci gornji dio slivnika)
92421
92470
92471
90
92422
92472
120
92423
92473
60
92428
92478
70
92429
92479
90
92430
92480
120
92431
92481
H
92420
70
115
60
20
1000 mm centralni ispust (ukljucujuci gornji dio slivnika)
2
155 Ø14
00
10
0
20
H
115
155 Ø142
Resetke
Proizvod
Klase nosivosti
Dio br.
Dio br.
(mm)
(mm)
AISI 304
AISI 316Ti
A
123
1000
21620
A
123
500
21720
21725
A
123
400
400607
400608
EN 1433
Ravna resetka
Protuklizna resetka
28
Heelguard
Heelsafe
Gredicasta
Smothline
Perforirana
Sirina
Duzina
21625
A
123
150
400605
400606
C
123
1000
21820
21825
C
123
500
21920
21925
C
123
400
400615
400616
C
123
150
400613
400614
A
123
1000
21610
21615
A
123
500
21710
21715
A
123
400
400603
400604
A
123
150
400601
400602
C
123
1000
21810
21815
C
123
500
21910
21915
C
123
400
400609
400610
C
123
150
400611
400612
A
123
1000
21630
21635
A
123
500
21730
21735
A
123
400
400622
401529
A
123
150
400621
401528
A
123
1000
96818
401237
A
123
500
96819
401238
A
123
400
400624
401531
A
123
150
400623
401530
D
123
500
21740
21745
D
123
400
400618
400620
D
123
150
400617
400619
A
123
1000
21650
21655
A
123
500
21750
21755
A
123
400
400635
400636
400633
400634
21660
21665
A
123
150
A
123
1000
A
123
500
21760
21765
A
123
400
400626
400628
A
123
150
400625
400627
B
123
1000
21860
21865
B
123
500
21960
21965
B
123
400
400866
400867
B
123
150
400868
400869
Ravna resetka
Protuklizna resetka
Heelguard
Gredicasta
Smothline
Perforirana
Modular 2000 – tehnicki podaci
Resetke
Proizvod Klase nosivosti
EN 1433
S prorezom
A
S prorezom
elektropolirana
Puna
Sirina
Duzina
(mm)
(mm)
Dio br.
Dio br.
AISI 304
AISI 316Ti
21675
123
1000
21670
A
123
500
21770
21775
A
123
400
400643
400644
A
123
150
400639
400640
B
123
1000
21870
21875
B
123
500
21970
21975
B
123
400
400651
400652
B
123
150
400647
400648
D
123
1000
21890
21895
D
123
500
21900
21905
D
123
400
400872
400873
150
400876
400877
25500
25505
D
123
A
123
A
123
500
25510
25515
A
123
400
400641
400642
1000
A
123
150
400637
400638
B
123
1000
25520
25525
B
123
500
25530
25535
B
123
400
400649
400650
B
123
150
400645
400646
A
123
1000
21680
21685
A
123
500
21780
21785
A
123
400
400715
400716
A
123
150
400717
400718
B
123
1000
21880
21885
B
123
500
21980
21985
B
123
400
400711
400712
150
400713
400714
B
123
A
123
A
123
500
21790
-
A
123
400
400631
-
A
123
150
400632
Resetke za ravna
A
168
168
05913
15913
gornji dio
C
168
168
401351
401353
Plasticna
ravna
1000
21690
-
168
168
05910
15910
C
168
168
401350
401352
Proizvod
Kompozitna
Boja
Puna
-
slivnika protukliznaFoA
For gully tprotuklizna
S prorezom
Klasa nosivosti
Sirina
Duzina
EN 1433
(mm)
(mm)
C
123
500
crna
4778
C
123
500
bijela
4779
Plasticna
29
Dio br.
C
123
400
crna
400653
C
123
400
bijela
400629
C
123
150
crna
400654
C
123
150
bijela
400630
Kompozitna
Modular 2000 – tehnicki podaci
Dodatna oprema
Proizvod
Ugradbena dubina
H (mm)
Dio br.
Dio br.
AISI 304
AISI 316Ti
Zavrsne ploce, 50 mm ispust, sa
55
92440
92490
vijcima, maticama i brtvama
60
92441
92491
Zavrsne ploce sa
vijcima, maticama i brtvama
Protumirisni ulozak
70
92443
90
92444
92493
92494
105
92445
92495
120
92446
92496
55
21410
21415
21425
60
21420
70
21430
21435
90
21440
21445
105
21460
21465
120
21450
21455
401221
401222
Zavrsne ploce sa ispustom od 50 mm
Zavrsne ploce
Dio br.
Proizvod
NBR punjenje (cijena po m)
90903
Vinilna brtva™ (cijena po m)
400841
Betunit (cijena po m)
401526
NR punjenje
Vinilna brtva™
30
Modular 2000 – Modul 200
Kanali
Ugradbena dubina
1000 mm kanal
55-60
401855
401856
60
401859
401860
60-70
401871
401872
70-80
402464
402465
80-90
402466
402467
90-100
402468
402469
100-110
402470
402471
60
401875
401876
60-70
401887
401888
70-80
402472
402473
80-90
402474
402475
90-100
402476
402477
100-110
402478
402479
110-120
402480
402481
60
401895
401896
60-80
402482
402483
402485
80-100
402484
100-120
402486
402487
120-140
402488
402489
23
0
0
50
23
0
00
10
23
0
00
20
H
3000 mm kanal
AISI 316Ti
H
2000 mm kanal
Dio br.
AISI 304
H
500 mm kanal
Dio br.
H (mm)
H
Proizvod
23
00
0
30
H
1000 mm centralni ispust
401946
401947
401948
80
402498
402499
90
401949
401950
100
402500
402501
110
402502
402503
120
401951
401952
140
402504
402505
60
401981
401982
70
401983
401984
80
402506
402507
90
401985
401986
100
402508
402509
110
402510
402511
120
401987
401988
140
402512
402513
60
401921
401922
80
402490
402491
100
402492
402493
60
401933
0
50
0
10
00
0
23
0
64
51
5
80
402494
402945
402496
402497
0
23
31
0
50
48
5
401934
100
75
23
H
500 T- spoj
401945
H
500 ugaoni element
60
70
H
500 mm ispust na kraju
64
0
0
23
Modular 2000 – Modul 200
Resetke
Proizvod
Klasa nosivosti
Sirina
Duzina
Dio br.
Dio br.
EN 1433
(mm)
(mm)
AISI 304
AISI 316
Perforirana
Mrezasta resetka
A
198
498
402689
198
998
402688
198
498
92200
-
Perforirana
92250
protuklizna
A
198
999
92201
92251
Mrezasta resetka
A
198
498
92207
92257
ravna
A
198
999
92208
92258
Gredicasta resetka
C
198
498
92214
92264
protuklizna/ravna
C
198
999
92215
92265
Arla resetka
A
198
498
92221
92271
A
198
999
92222
92272
Ravna resetka
Protuklizna resetka
Gredicasta
Dodatna oprema
Proizvod
Arla
Ugradbena dubina
Dio br.
Dio br.
H (mm)
AISI 304
AISI 316Ti
Zavrsna ploca bez ispusta
55
402683
-
Zavrsna kapa bez ispusta
60
402028
402029
Zavrsne kape sa
vijcima, maticama i brtvama
70
402030
402031
90
402032
402033
120
402036
402037
80
402514
402515
100
402516
402517
110
402518
402519
140
402520
402521
Zavrsne ploce sa ispustom od 50 mm
Zavrsne ploce
32
Biljeske
33
Biljeske
34
ACO d..o.o.
A
BiH - 71000 Sarajevo
Ismeta Alajbegovica Serbe 12
Tel.: +387 33 768 910
Fax: +387 33 768 911
www.aco.ba
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
135
File Size
1 496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content