close

Вход

Log in using OpenID

27 - ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας

embedDownload
ΔΑΣΤΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 | ΤΕΥΧΟΣ
27
ΤΕΙ Αθήνας
rl
στα u
κ
ι
λ
κ
ε
Κάντ αφερθείτε
τ
και με τίστοιχες
ν
στις α λίδες!!!
ε
σ
ιστο
Η Λ Ε Κ ΤΡΟΝΙΚΟ Ε ΝΗΜΕ ΡΩΤ ΙΚΟ Δ Ε ΛΤ ΙΟ
της Δομής Απασ χόλ ησης κα ι Σταδ ι οδρομ ί ας του ΤΕ Ι Αθήνας
ΔΑΣΤΑ
ΤΕΙ Αθήνας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Από τις 11-10-2011,
λειτουργεί σελίδα στο FaceBook
με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Αθήνας.
Περισσότερα: http://www.facebook.
com/pages/Δομή-Απασχόλησης
Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος
-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙΑθήνας/172761906142431
Δ. Νίνος
ομότιμος καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
Μέλη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Π. Καλδής
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ε.Υ.: Δ. Νίνος
Πρακτικής Άσκησης
Κ. Βουδούρης
Τ: 210 5385174, F: 210 5385852
Ε: [email protected]
Επιστημονικός Υπεύθυνος
http://dasta.teiath.gr/
Γραφείου Διασύνδεσης
Α. Νασιόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδας Καινοτομίας
Ε.Υ.: Κ. Βουδούρης
και Επιχειρηματικότητας
Τ: 210 5385182, F: 210 5385181
Ε: [email protected]
Υπεύθυνη ύλης
www.career.teiath.gr
Ι. Αναστασάκου
Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ
Πρακτική Άσκηση
Ε.Υ.: Π. Καλδής
Σχεδιασμός έκδοσης
Ε. Παναγιωτίδη
Τ: 210 5385846, F: 210 5385719
Ε: [email protected]
[email protected]
http://praktask.teiath.gr/
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Ε.Υ.: Α. Νασιόπουλος
Τ: 210 5385383, 210 5385713
Ε: [email protected]
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Θέλετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΑΣΤΑ στο e-mail σας;
Στείλτε μας email με τον τίτλο «newsletter ΔΑΣΤΑ» στο [email protected]
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
http://www.moke.teiath.gr
2
 
ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τι δομές της
2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός «Καινοτόμος ιδέα - Προϊόν / Υπηρεσία»
Ερευνώ,
Καινοτομώ,
Δημιουργώ
H Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας είναι στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουν την έναρξη του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού «Καινοτόμος ιδέα - Προϊόν /
Υπηρεσία».
Βασισμένοι στην επιτυχία του πρώτου Φοιτητικού
Διαγωνισμού την προηγούμενη χρονιά και την αθρόα
συμμετοχή Φοιτητών και Αποφοίτων του Ιδρύματός
μας, έχουμε τη σιγουριά ότι η νέα αυτή προσπάθεια
διεύρυνσης του ‘Φυτώριου Ιδεών’ θα πετύχει. Καλείται
η Φοιτητική Κοινότητα να ανταποκριθεί μαζικά στο
κάλεσμα και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Πληροφορίες και το έντυπο του διαγωνισμού έχουν
αναρτηθεί στους ιστότοπους της ΜΟΚΕ (www.moke.
teiath.gr) και της ΔΑΣΤΑ (http://dasta.teiath.gr/).
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον 2ο Φοιτητικό Διαγωνισμό
«Καινοτόμος Ιδέα - Προϊόν Υπηρεσία» έως την Παρασκευή 16 ΜαΪου 2014
Νέα του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας»
Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2014
έχουν ενταχθεί στο Έργο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ
Αθήνας» 381 σπουδαστές εκ των οποίων οι 142 στον
Δημόσιο Τομέα και 239 στον Ιδιωτικό Τομέα.
Από το σύνολο των 381 ασκουμένων, 175 έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση ενώ
οι 206 αναμένεται να ολοκληρώσουν στους προσεχείς
μήνες.
Όσον αφορά τις πληρωμές, η ροή χρηματοδότησης
του Έργου ήταν ομαλή, και το σύνολο των ασκουμένων
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
έχει πληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
http://praktask.teiath.gr/
3
 
ΝΕΑ από το ΤΕΙ Αθήνας
Νέα από τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»
Το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση
των μαθημάτων (θεωρητικών & εργαστηριακών)
των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας για το χειμερινό
ακαδημαϊκό εξάμηνο 2013-2014. Η αξιολόγηση
πραγματοποιήθηκε, για 2ο συνεχόμενο ακαδημαϊκό
Πληροφοριακού
Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Αθήνας» που διοργάνωσε
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣΔΠ)
η ΜΟΔΙΠ και το έργο ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας.
εξάμηνο,
με
χρήση
του
της ΜΟΔΙΠ (https://modipapp.teiath.gr) και την
Στην εκδήλωση συμμετείχε το σύνολο των μελών
υποστήριξη των στελεχών του έργου ΜΟΔΙΠ. Η
της Διοίκησης και πολλά μέλη του Εκπαιδευτικού
όλη διαδικασία κύλησε ομαλά και η συμμετοχή των
Προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και ο Αναπλη-
φοιτητών κυμάνθηκε σε καλύτερα επίπεδα από
ρωτής Πρόεδρου του ΤΕΙ Πειραιά κ. Δ. Τσελές. Στην
το αντίστοιχο εαρινό εξάμηνο 2012-2013 (9.921
Ημερίδα παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ κ.
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια σε σχέση με 8.944
Κουφουδάκης και τα μέλη της κ Υψηλάντης και κ.
το εαρινό).
Οικονόμου με τον κύριο Υψηλάντη να αποτελεί και
Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε
τον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης και απαντήθηκαν
με επιτυχία στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας
πολλά ερωτήματα σε σχέση με την πιστοποίηση
ημερίδα με τίτλο «Ποιότητα & Πιστοποίηση της
των προγραμμάτων σπουδών.
Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας
Η Θεατρική Ομάδα του Ιδρύματος «το τρίτο κουδούνι», θα ταξιδέψει στις Σέρρες, όπου
την Κυριακή 11 Μάη 2014 θα κλείσει την 10 η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, με την παράσταση του έργου «Η Θαυμαστή μπαλωματού» του
Φρεντερίκο Γαρθία Λόρκα, καθώς και των μονολόγων του Ζαν Κοκτώ «Η Ψεύτρα» και «Το φάντασμα
της Μασσαλίας». Η παράσταση θα δοθεί στο θέατρο «Αστέρια» του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών στις 20.45.
Επίσης, την Παρασκευή 16 Μάη 2014, στα πλαίσια της 11ης Πανεπιστημιάδας Ερασιτεχνικού Φοιτητικού
Θεάτρου, θα δώσει την ίδια παράσταση, σε αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην Ερμούπολη της
Σύρου στις 21.00.
Την Θεατρική Ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας «το τρίτο κουδούνι» αποτελούν φοιτητές και υπάλληλοι
του
Ιδρύματος. Την σκηνοθεσία των έργων επιμελείται ο κ. Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Διοικ. υπάλληλος
του ΤΕΙ Αθήνας και Ηθοποιός.
Εσωτερικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΤΕΙ Αθήνας
γήπεδα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αιγάλεω «Εύα Χριστοδούλου» και ώρες 9.00π.μ.
- 12.00π.μ.
Ιστοσελίδα Γραφείου Φυσικής Αγωγής: http://www.teiath.gr/physical_education/index.php?lang=el
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΦΑΙΡΙΣΗΣ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 26 Μαϊου έως 6 Ιουνίου 2014 στα ανοικτά
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
Το Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνει ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣ-
4
 
ΝΕΑ από το ΤΕΙ Αθήνας
ΠΜΣ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ
Αθήνας προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τεχνολογίες Υπολογισμού
και Δικτύων για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.
Υποβολή αιτήσεων: 5 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2014.
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής:
email: [email protected], Τηλ. 210 5385312,
fax: 210 5910975.
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-cnt.cs.teiath.gr
ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας σε συνδιοργάνωση
με το Πανεπιστήμιο της Λιμόζ (Université de
Limoges) της Γαλλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν υποψηφιότητα για την συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στον
τομέα της Πληροφορικής με τίτλο «Πληροφορική,
Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»
(Informatique, Synthèse d’Images et Conception
Graphique - ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες
Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet
et de Multimédia TIM).
Υποβολή αιτήσεων: έως 19 Ιουλίου 2014
Γραμματεία: Τηλ.: 210 5385 826,
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://master-isicg.teiath.gr
ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολογίας
Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας
Εγκρίθηκε
η
λειτουργία
ΠΜΣ
του
Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο
«Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων - Master of
Science in Food Science and Technology» με δύο
Innovation) και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων (Food
Quality Management)».
Πληροφορίες: http://www.et.gr
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
τομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation and
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινο-
5
 
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια
 Σεμινάριο για τη Διασυνοριακή Επιχειρηματικότητα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας καλεί να συμμετάσχετε
στο σεμινάριο για το «Διασυνοριακό Επιχειρείν» που
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη 28 Μαΐου
2014, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο, διάρκειας μισής ημέρας,
που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/businessenvironment/cross-border-enforcement/greece/index_el.htm
 Ημέρα Καριέρας 2014 από το MBA International του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Προγράμματος,
διοργανώνουν για 11η συνεχή χρονιά την ετήσια Ημέρα
Καριέρας (Career Fair) στις 16 Μαΐου 2014.
Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης του International
MBA, e-mail: [email protected]
 Σεμινάριο με θέμα «Η Έρευνα Αγοράς και το Σχέδιο Marketing
μιας μικρής επιχείρησης» στο ΕΜΠ
Το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών
και Νέων Αποφοίτων διοργανώνει εργαστήριο με θέμα
«Η Έρευνα Αγοράς και το Σχέδιο Marketing μιας
μικρής επιχείρησης» την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014,
ώρα 15:00.
Δήλωση συμμετοχής στο Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων:
email: [email protected]
 Jobfind.gr το νέο Portal Εύρεσης Προσωπικού από το Semifind.gr
Εύρεσης Προσωπικού Jobfind.gr στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.jobfind.gr.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
χώρο της εκπαίδευσης παρουσιάζει το νέο Portal
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
Το Semifind.gr ένα από τα μεγαλύτερα Portal στον
6
 
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια
 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: Έξι μήνες λειτουργίας του Κέντρου
Επισκεπτών & έναρξη νέου προγράμματος δωρεάν εκδηλώσεων
Πληροφορίες: http://www.snfcc.org/visitors-center/
events/?lang=el και στην επίσημη σελίδα του ΚΠΙΣΝ
στο Facebook: https://el-gr.facebook.com/SNFCC .
 Project «Idea(l) Environment» τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών
Πληροφορίες: eestec-ideal.blogspot.gr
email: [email protected]
 Εκδήλωση για Οικογενειακές Επιχειρήσεις από τo ALBA
Δήλωση συμμετοχής στο email [email protected]
Πληροφορίες: κ. Αλέξης Κομσέλης, [email protected]
 Συνέδριο με θέμα: «e-Skills for Jobs 2014 Grand Event: Mobilising
to Support Job Creation and Upskilling of the Workforce»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
http://www.eskills4jobs.gr/1004_1/Programme,
Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.eskills4jobs.gr
 Συνέδριο RInES για Διεθνή Συνεργασία Έρευνας & Καινοτομίας μεταξύ ΕΕ
και χωρών Ευρωπαϊκής Γειτονίας & Μαύρης Θάλασσας
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στις
29-30 Μαΐου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Διεθνές Συνέδριο RInES «Η Έρευνα και η
Καινοτομία στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της
Κοινωνίας της ΕΕ, των χωρών της Ευρωπαϊκής
Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας».
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
του Συνεδρίου: http://www.rines.gr/
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
Πληροφορίες και online εγγραφές στον δικτυακό τόπο
7
 
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια
 Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Erasmus+» για την εκπαίδευση,
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020
Στις 3 Δεκεμβρίου 2013 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον
αθλητισμό. Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο
θα έχει επταετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. ευρώ, προβλέπεται να
ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014.
Το Erasmus+ θα συγκεντρώσει και θα υποκαταστήσει
τα επτά ήδη υπάρχοντα προγράμματα στον τομέα της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του
αθλητισμού: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε
Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το
πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.
Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές
κατηγορίες δράσεων: τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού
διατίθενται για τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στο
εξωτερικό, εντός και εκτός Ε.Ε.. Τα υπόλοιπα κονδύλια
διατίθενται για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας και
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης και την προώθηση της καινοτομίας,
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
Περισσότερες
πληροφορίες
για
το
πρόγραμμα
Erasmus+ μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό
τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/
education/erasmus-plus/index_en.htm
 Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στον Πειραιά
Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα
πρόγραμμα Erasmus+ τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και
ώρα 10:00 στον Πειραιά.
Πληροφορίες: iky.gr
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
δευσης διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το νέο
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ Εκπαί-
8
 
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια
 Μαθήματα ECDL με συμβολικό κόστος στο Ηράκλειο Αττικής
Έρχεται
ο
2ος
Κύκλος
των
προγραμμάτων
Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)
στο Ηράκλειο Αττικής για όλους τους δημόσιους
και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους φοιτητές και τους
ανέργους. Πρόκειται για εκπαιδευτικά μαθήματα που
ακολουθούνται από πιστοποίηση ECDL και έχουν
προσαρμοστεί στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.
Η Διδασκαλία και η Πιστοποίηση εντάσσονται στο
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
Επιμορφωτικών
Σεμιναρίων που οργανώνει η ΚΕΑΕΔΗΑ του Δήμου
μέσα από την Υπηρεσία της Εκπαίδευση Ηράκλειο
(Ε-Ηράκλειο) σε πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά της
Κέντρα (στο Δημαρχείο & δίπλα στο σταθμό ΗΣΑΠ
Ηράκλειο) και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με δωρεάν εκπαίδευση και συμβολική τιμή
για την πιστοποίηση.
Τα προγράμματα αρχίζουν άμεσα και θα διαρκέσουν
ενάμιση μήνα μαζί με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης.
Πληροφορίες: http://www.flowmagazine.gr
 To 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Στις 13 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιηθεί το 11ο
Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας με θέμα Καινοτομία και Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα. Το Συνέδριο αποσκοπεί σε μια
πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών
ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά
και προπτυχιακών /μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο
την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με
τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρη-
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
ματικών δράσεων.
9
 
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια
 Money Brain: Σεμινάριο Life Coaching σχετικά με τη διαχείριση
της Οικονομικής μας Ταυτότητας
Στο σεμινάριο Money Brain που θα πραγματοποιηθεί
στις 5 Μαΐου 2014 θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου
και τη συμπεριφορά του, οι οποίες επηρέασαν και
συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομική πραγματικότητα του καθενός.
Πληροφορίες: http://lifecoachelina.com/money-brain
 E-HealthForum 2014
Στo πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., το
Υπουργείο Υγείας οργανώνει το eHealth Forum
2014, την κορυφαία ευρωπαϊκή συνάντηση για την
Ηλεκτρονική Υγεία που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2014, στο Μέγαρο
- Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Πληροφορίες: ιστοτόπος του eHealth Forum:
http://ehealth2014.org/
 Έναρξη εαρινών μαθημάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
Ηλιούπολης
Την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, ώρα 18:30 μ.μ. θα τεθεί σε
λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηλιούπολης για την
εαρινή περίοδο (Απρίλιος έως Ιούνιος 2014), στο 13ο
Δημοτικό Σχολείο (Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Θάλειας
Λουκίδου). Στόχος του ΚΔΒΜ είναι η συνεχής εκπαίδευση του πολίτη, η διαρκή διεύρυνση των γνώσεών
του και η προσωπική του ανάπτυξη - ανέλιξη.
Από τις 29 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2014 θα
λειτουργήσουν σαράντα νέα τμήματα και θα επιμορφωθούν 525 πολίτες μέσα από μια σειρά μαθημάτων
που έχουν αντικείμενό τους τις παρακάτω θεματικές
ενότητες: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Αγωγή Υγείας, Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Ξένες γλώσσες, Τουρισμό, Μαθήματα
Δημιουργικής Γραφής.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
Πληροφορίες: http://www.epixeiro.gr/
10

Υποτροφίες
73 Υποτροφίες 2014 για σπουδές στο εξωτερικό
Το
Γραφείο
Διασύνδεσης
του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 73 υποτροφίες
για σπουδές στο εξωτερικό.
Πληροφορίες: http://www.neolaia.gr/2010/11/10/
dhmokrtiteio-panepisthmio-thrakhs-duth-paroysiash/
18 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση
δεκαοκτώ υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2013 - 2014,
χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος εσόδων του
κληροδοτήματος «ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ».
Υποβολή αιτήσεων έως 30-5-2014
Πληροφορίες: www.uoc.gr
20 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 20 θέσεων για μεταπτυχιακές
σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με
έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.
Υποβολή αιτήσεων: 15 έως 29 Μαΐου 2014
Πληροφορίες: http://latsis-foundation.org
30 Yποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει 30 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015. Έως είκοσι θέσεις για υπηκόους κρατών
της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), της Ασίας, της Αφρικής
και της Λατινικής Αμερικής και έως δέκα θέσεις για
υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, των
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
Η.Π.Α., του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ωκεανίας.
Το πρόγραμμα καλύπτει διδακτορικές σπουδές ή και
μεταδιδακτορική έρευνα.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Υποβολή αιτήσεων έως 16 Ιουνίου 2014
Πληροφορίες: http://www.iky.gr
11

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» στο ΤΕΙ Πειραιά
Εγκρίθηκε το ΠΜΣ του Τμήματος Mηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο «Αυτοματισμός
Παραγωγής και Υπηρεσιών».
Πληροφορίες: http://www.et.gr
ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)»
στο ΤΕΙ Πειραιά
Εγκρίθηκε η λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο
«Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business
Administration» (ΜΒΑ) με τέσσερις κατευθύνσεις:
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,
Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές και Στελεχών
Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Πληροφορίες: http://www.et.gr
13 εξ αποστάσεως ΠΜΣ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα θα υλοποιηθούν από
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Θερινό Εξάμηνο
2014, με τη μέθοδο της διδασκαλίας και μάθησης εξ
αποστάσεως, στην ελληνική γλώσσα.
Εγγραφές μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου
http://www.unic.ac.cy
Πληροφορίες: www.unic-greece.gr
Αιτήσεις για ΠΜΣ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»
(Master of Science in Economic & Business Strategy)
Αιτήσεις: 28-4-2014 εώς 10-6-2014
http://www.unipi.gr/anak-ekd.php?prkaID=4903
http://www.unipi.gr/
 «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» (2014 -2016)
Αιτήσεις: 28-4-2014 έως 30-5-2014
http://www.unipi.gr/anak-ekd.php?prkaID=4904
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής
 «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
Επιστήμης
(Actuarial Science and Risk Management)
Αιτήσεις: 1-4-2014 έως 13-6-2014
 «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
και Τραπεζικής Διοικητικής
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
http://stat.unipi.gr/actuarial/
Τμήμα Χρηματοοικονομικής
Αιτήσεις: 1-3-2014 έως 30-5-2014
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
http://web.xrh.unipi.gr/apply
12

Άλλα ενδιαφέροντα
Η Γιορτή των Χρωμάτων στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» του Δήμου Αθηναίων
Η Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Very Special
Arts Hellas
διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρόνια
ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ στην Τεχνόπολη
του Δήμου Αθηναίων, Κτίριο «Νέοι Φούρνοι» από
την Παρασκευή 2 Μαΐου έως την Κυριακή 4 Μαΐου
2014 για να συνεχίσει να στηρίζει την καλλιτεχνικήδημιουργική έκφραση των ατόμων με αναπηρία.
http://www.vsahellas.gr/cms/
e-Skills for Jobs 2014 Grand Event
Διοργανώνεται το e-Skills for Jobs 2014 Opening
Event, στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα στο πλαίσιο της
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition
for Digital Jobs”. Η εκδήλωση στοχεύει στη συμμετοχή
υψηλού κύρους προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη
(Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι και Πολιτικοί, Επιχειρηματίες και Στελέχη όλων των κλάδων της οικονομίας,
Διπλωμάτες, Στελέχη Επιμελητηρίων, Ακαδημαϊκοί,
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης &
Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ στην Ελλάδα
είναι η κ. Μύριαμ Βασιλειάδου [email protected]
Δημοσιογράφοι, κ.ά.), οι οποίοι θα αναπτύξουν τις
απόψεις τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες
άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους της Digital
Agenda 2020.
http://www.eskills4jobs.gr/1004_1/Programme,
1ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας
Το 1ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας θα
πραγματοποιηθεί από 30/4 έως 4/5/2014 στο κέντρο
της Αθήνας - στην Τεχνόπολη - όπου ενήλικες και
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναρωτηθούν και να
δώσουν επιστημονικές απαντήσεις, να συζητήσουν
με επιστήμονες, να πειραματιστούν, να παίξουν, να
συμμετάσχουν σε εργαστήρια αλλά και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες διαλέξεις και αντιπαραθέσεις
(«debates»).
http://w w w.elculture.gr/festival/athens_science_
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
festival-844239
13

Άλλα ενδιαφέροντα
Ρεκόρ Γκίνες στο γιγάντιο περιστέρι μαθητών απ όλη την Ελλάδα
Μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες κέρδισε
το γιγάντιο περιστέρι της Ειρήνης που έφτιαξαν
μαθητές από όλη την Ελλάδα στο Καλλιμάρμαρο
χρησιμοποιώντας περίπου 280.000 χάρτινα
καραβάκια. Το περιστέρι έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του 4ου
Πανελλήνιου Προγράμματος «Ημέρα Ολυμπιακής
Παιδείας» που διοργάνωσαν το υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και η Εθνική Ολυμπιακή
από χαρτί Α4 και στη συνέχεια τα τοποθέτησαν
Ακαδημία.
το ένα δίπλα στο άλλο σχηματίζοντας το χάρτινο
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 45.000 μαθητές νηπια-
περιστέρι. Στόχος της δράσης ήταν να διδάξει
γωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων όλης
στους μαθητές τις ολυμπιακές αξίες, μέσα από τη
της χώρας, οι οποίοι δημιούργησαν τα καραβάκια
συμμετοχή.
ΕΣΠΑ: 9 Κλάδοι θα μοιραστούν 4,2 δισ. ευρώ
Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχει στόχο την επανεκ Περιβάλλον: Η διαχείριση αποβλήτων,
Ανάπτυξης να υπολογίζει πως οι πρώτες χρηματο-
η πιστοποίηση και η οργάνωση επιχειρηματικών
δοτούμενες δράσεις θα είναι έτοιμες να προκηρυ-
πάρκων είναι οι κύριοι στόχοι των δράσεων.
 Υγεία - Φαρμακευτική βιομηχανία: Θα διατεθούν
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας “Το
κοινοτικά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη νέων
Έθνος” τα χρήματα έρχονται να ενισχύσουν
φαρμάκων καθώς και για τον ιατρικό τουρισμό.
Κλάδους όπως: ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η
 Ενέργεια: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων
υγεία-φαρμακευτική βιομηχανία, η ενέργεια, τα
υλικά, οι κατασκευές, οι τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών και οι δημιουργικές και πολιτι-
και η στήριξη των ΑΠΕ περιλαμβάνονται στο εν
λόγω πρόγραμμα.
 Υλικά - κατασκευές: Ενισχύονται επιχειρήσεις
στικές βιομηχανίες.
για την παραγωγή οικολογικών χρωμάτων, την
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους
ανακύκλωση ελαστικών και πλαστικών, ώστε να
κλάδους που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο
ΕΣΠΑ.
 Τουρισμός: Ενίσχυση επιχειρήσεων
για συνεδριακό, ιαματικό, πολιτιστικό, θαλάσσιο
τουρισμό και τουρισμό πόλης.
 Αγροδιατροφή: Χρηματοδότηση δαπανών
για εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων.
 Εφοδιαστική αλυσίδα: Επιδοτήσεις
αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας.
 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών:
Οι επιδοτήσεις θα κατευθυνθούν ώστε οι επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν αλλά και να αξιοποιήσεων καλύτερα ψηφιακές υπηρεσίες.
 Δημιουργικές - πολιτιστικές βιομηχανίες:
Η διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίες, η
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 27
χθούν τον Σεπτέμβριο.
εξωστρέφεια των προϊόντων και η βελτίωση της
για τη βελτίωση σιδηροδρομικών και οδικών
ποιότητας είναι οι κυριότερες δαπάνες ενίσχυσης
υποδομών.
επιχειρήσεων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
κίνηση της Ελληνικής οικονομίας, με το υπουργείο
14

Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
694 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа