close

Enter

Log in using OpenID

Certifikacijsko tijelo:

embedDownload
HORVAĆANSKA 77, 10 000 ZAGREB
TEL/FAX: 01 2008 908, MOB: 098 381 343, 098 381 344
D.O.O. ZA ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I
KONSTRUKCIJA, PROJEKTIRANJE I NADZOR
OB.POC. 46-01-04
Izdanje 3
Stranica 1/2
POTVRDA O TVORNIČKOJ KONTROLI PROIZVODNJE
12/10-ZGP-06/2011
U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 86/08), Pravilnikom o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda („Narodne
novine“ br. 103/08, 147/09 i 87/10) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije („Narodne
novine“ br. 139/09, 14/10 i 125/10) utvrđeno je da je građevni proizvod:
BETON
(prema popisu u prilogu)
koje je proizveo proizvođač:
DAJAKOVIĆ-obrt za prijevoz, trgovinu i proizvodnju
Stanići bb, 21 310 Omiš
i koji je proizveden u tvornici:
DAJAKOVIĆ-obrt za prijevoz, trgovinu i proizvodnju
Tvornica betona ŠESTANOVAC, predio Dračevice, 21 250 Šestanovac
proizvođač podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i
daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je
ovlaštena pravna osoba GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o. provela početni pregled tvornice i tvorničke
kontrole proizvodnje i da provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje tvorničke kontrole
proizvodnje prema sustavu 2+.
Ova potvrda potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na potvrđivanje tvorničke
kontrole proizvodnje opisane normama
HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007
Ova je potvrda prvi put izdana 01. travnja 2011. i ostaje valjana sve dok se uvjeti utvrđeni
navedenim tehničkim specifikacijama ili uvjeti proizvodnje u tvornici ili tvornička kontrola
proizvodnje znatno ne promijene.
Ovlaštena pravna osoba
GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.
Horvaćanska 77, 10 000 Zagreb
Ovlaštenje izdano od Ministarstva zaštite
Klasa: UP/I-360-1/10-08/26
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Urbroj: 531-01-10-6
Evidencijski broj ovlaštene osobe
OD 11/05-015
12/10
Odgovorna osoba:
Ivica Tolj
Zagreb, 2011-04-01
HORVAĆANSKA 77, 10 000 ZAGREB
TEL/FAX: 01 2008 908, MOB: 098 381 343, 098 381 344
D.O.O. ZA ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I
KONSTRUKCIJA, PROJEKTIRANJE I NADZOR
OB.POC. 46-01-04
Izdanje 3
Stranica 2/2
PRILOG POTVRDI TVORNIČKE KONTROLE PROIZVODNJE
12/10-ZGP-06/2011
Popis proizvoda proizvođača:
DAJAKOVIĆ-obrt za prijevoz, trgovinu i proizvodnju
Stanići bb, 21 310 Omiš
DAJAKOVIĆ-obrt za prijevoz, trgovinu i proizvodnju
Tvornica betona ŠESTANOVAC, predio Dračevice, 21 250 Šestanovac
a) Projektirani beton
Red.
broj
Oznaka tipa
(sastava)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
DŠ-150
DŠ-151
DŠ-200
DŠ-201
DŠ-250
DŠ-251
DŠ-252
DŠ-253
DŠ-300
DŠ-301
DŠ-302
DŠ-303
DŠ-T304
DŠ-T305
DŠ-T306
DŠ-370
DŠ-371
DŠ-372
DŠ-373
DŠ-450
DŠ-451
DŠ-452
DŠ-453
DŠ-500
DŠ-501
DŠ-502
DŠ-503
DŠ-374
DŠ-375
DŠ-454
DŠ-455
Razred
tlačne
čvrstoće
C12/15
C12/15
C16/20
C16/20
C20/25
C20/25
C20/25
C20/25
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C35/45
C35/45
C35/45
C35/45
C40/50
C40/50
C40/50
C40/50
C30/37
C30/37
C35/45
C35/45
Razred izloženosti
Razred
konz.
X0
X0
X0
X0
XC1
XC1
XC1
XC1
XC2
XC2
XC2
XC2
XC2
XC2
XC2
XC4;XS1;XD2;XA1
XC4;XS1;XD2;XA1
XC4;XS1;XD2;XA1
XC4;XS1;XD2;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS3;XD3;XA1
XC4;XS1;XD2;XA1;XF4
XC4;XS1;XD2;XA1;XF4
XC4;XS3;XD3;XA1;XF4
XC4;XS3;XD3;XA1;XF4
S3
S3
S3
S3
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
S4
Razred
sadržaja
klorida
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
C l0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,10
Cl 0,20
Cl 0,20
Cl 0,20
Cl 0,20
Max.
zrno
agreg.
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 4
D max 8
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
D max 32
D max 16
Druga
deklarirana
svojstva
VDP1
VDP1
VDP1
VDP1
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP3
VDP3
VDP3
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP2
VDP3
VDP3
VDP3
VDP3
VDP2, MS56
VDP2, MS56
VDP2, MS56
VDP2, MS56
Popis proizvoda u ovom prilogu, zaključno s brojem 31 u tablici a) Projektirani betoni, sastavni je dio potvrde
o tvorničkoj kontroli proizvodnje oznake 12/10-ZGP-06/2011.
OD 11/05-015
Zagreb, 2011-04-01
Odgovorna osoba:
Ivica Tolj
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content