close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.01.2015.

embedDownload
Strana 1
Datum i vrijeme štampanja:
9.2.2015.
14:59
Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.01.2015.
Oznaka usluge
1350
Naziv usluge
Pkt
Datum primjene
Participacija
Cijena
STOMATOLOGIJA
1350001
Sistematski pregled
144
1.1.2010
0,00
29,00
1350002
Vaspitni rad u školi i vrtiću, predavanje trudnicama
144
1.1.2010
0,00
22,70
1350003
Stomatološka anketa sa analizom
144
1.1.2010
0,00
5,20
1350004
Demonstracija oralne higijene grupno
144
1.1.2010
0,00
5,20
1350005
Demonstracija oralne higijene individualno
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350006
Fluorizacija zuba grupno od 5 do 10 učenika
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350007
Fluorizacija individualna
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350008
Testiranje plaka grupno
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350009
Preventivno plombiranje
144
1.1.2010
0,00
11,80
1350010
Profilaksa fisura tečnim kompozitima (zalivanje fisura)
144
1.1.2010
0,00
8,70
1350011
Testiranje dentalnog plaka individualno
144
1.1.2010
0,00
3,30
144
1.1.2010
0,00
2,10
144
1.1.2010
0,00
3,10
144
1.1.2010
0,00
2,10
144
1.1.2010
0,00
35,10
144
1.1.2010
0,00
9,00
129
1.1.2011
183,00
183,00
129
1.1.2011
15,50
15,50
129
1.7.2011
14,20
28,40
129
1.7.2011
7,10
14,20
129
1.7.2011
6,50
13,00
129
1.7.2011
6,50
13,00
129
1.7.2011
8,30
16,60
129
1.7.2011
4,00
22,00
129
1.7.2011
3,00
20,00
129
1.7.2011
3,00
5,20
129
1.7.2011
0,00
69,80
129
1.7.2011
31,00
62,30
1350012
Desenzibilisanje (impregnacija) osjetljivih dentinskih površina po kvadratu
1350013
Uklanjanje mekih naslaga četkicom
1350014
Brušenje zuba u terapijske ili preventivne svrhe (po jednom zubu)
1350015
Pokretni čuvar prostora
1350016
Stomatološki pregled: trudnica, djece od 6 godina, i djece od 12 godina
1350017
Totalne proteze u uslovima disgnatije vilica
1350018
Reokudacija i reartikulacija gotovih proteza (analiza i usklađivanje okluzije)
1350022
Izrada modela, uzimanje otisaka i zagrižaja
1350023
Adaptacija aparata u ustima
1350024
Izrada labijalnog luka
1350025
Izrada Adams kukica
1350026
Terapijska readaptacija - korekcija
1350027
Prvi pregled specijaliste
1350028
Kontrolni pregled specijaliste
1350029
Miofunkcionalna terapija
1350030
Liječenje oboljenja pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena
1350031
Fiksacija luksiranih zuba kompozitnim materijalom
1350050
Prvi pregled doktora stomatologije
129
10.4.2007
3,00
15,00
1350051
Ponovni pregled doktora stomatologije
129
10.4.2007
2,00
13,00
1350053
Analiza serijskog pregleda
129
1.1.2006
0,00
2,10
1350062
Pregled stomatologa u drugoj ustanovi
129
10.4.2007
7,00
30,00
1350190
Ispitivanje vitaliteta pulpe
129
10.4.2007
0,50
1,00
1350195
Indirektno prekrivanje pulpe
129
10.4.2007
4,00
7,50
Strana 2
Datum i vrijeme štampanja:
9.2.2015.
14:59
Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.01.2015.
Oznaka usluge
Naziv usluge
Pkt
Datum primjene
Participacija
Cijena
1350012
Desenzibilisanje (impregnacija) osjetljivih dentinskih površina po kvadratu
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350013
Uklanjanje mekih naslaga četkicom
144
1.1.2010
0,00
3,10
1350014
Brušenje zuba u terapijske ili preventivne svrhe (po jednom zubu)
144
1.1.2010
0,00
2,10
1350015
Pokretni čuvar prostora
144
1.1.2010
0,00
35,10
1350016
Stomatološki pregled: trudnica, djece od 6 godina, i djece od 12 godina
144
1.1.2010
0,00
9,00
1350017
Totalne proteze u uslovima disgnatije vilica
129
1.1.2011
183,00
183,00
1350018
Reokudacija i reartikulacija gotovih proteza (analiza i usklađivanje okluzije)
129
1.1.2011
15,50
15,50
1350022
Izrada modela, uzimanje otisaka i zagrižaja
129
1.7.2011
14,20
28,40
1350023
Adaptacija aparata u ustima
129
1.7.2011
7,10
14,20
1350024
Izrada labijalnog luka
129
1.7.2011
6,50
13,00
1350025
Izrada Adams kukica
129
1.7.2011
6,50
13,00
1350026
Terapijska readaptacija - korekcija
129
1.7.2011
8,30
16,60
1350027
Prvi pregled specijaliste
129
1.7.2011
4,00
22,00
1350028
Kontrolni pregled specijaliste
129
1.7.2011
3,00
20,00
1350029
Miofunkcionalna terapija
129
1.7.2011
3,00
5,20
1350030
Liječenje oboljenja pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena
129
1.7.2011
0,00
69,80
1350031
Fiksacija luksiranih zuba kompozitnim materijalom
129
1.7.2011
31,00
62,30
1350050
Prvi pregled doktora stomatologije
129
10.4.2007
3,00
15,00
1350051
Ponovni pregled doktora stomatologije
129
10.4.2007
2,00
13,00
1350053
Analiza serijskog pregleda
129
1.1.2006
0,00
2,10
1350062
Pregled stomatologa u drugoj ustanovi
129
10.4.2007
7,00
30,00
1350190
Ispitivanje vitaliteta pulpe
129
10.4.2007
0,50
1,00
1350195
Indirektno prekrivanje pulpe
129
10.4.2007
4,00
7,50
1350200
Direktno prekrivanje pulpe
129
10.4.2007
6,00
11,80
1350205
Privremeno zatvaranje
129
10.4.2007
4,00
7,70
1350215
Ukazivanje prve pomoći
129
10.4.2007
2,00
4,40
1350230
Vitalna ili mortalna amputacija pulpe
129
10.4.2007
12,00
24,30
1350250
Vitalna ili mortalna ekstirpacija pulpesa punjenjem kanala
129
10.4.2007
20,00
39,40
1350265
Zavrseno liječenje gangrene
129
10.4.2007
30,00
60,50
1350321
Ispun na jednoj površini sa poliranjem
129
10.4.2007
7,00
13,80
1350322
Ispun na dvije površine sa poliranjem
129
10.4.2007
9,00
18,10
1350323
Ispun na tri površine sa poliranjem
129
10.4.2007
12,50
24,70
1350330
Odstranjivanje polipa pulpe ili gingive
129
10.4.2007
2,00
4,10
1350335
Uklanjanje zalomljene igle u korijenu
129
10.4.2007
8,00
15,20
1350340
Uklanjanje supragingivalnog kamenca dvaputa godišnje
129
10.4.2007
6,00
12,40
Strana 3
Datum i vrijeme štampanja:
9.2.2015.
14:59
Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.01.2015.
Oznaka usluge
Naziv usluge
Pkt
Datum primjene
Participacija
Cijena
1350346
Uklanjanje konkremenata po zubu
129
10.4.2007
1,00
2,10
1350350
Liječenje gingivitisa i stomatitisa, alveolitisa sa aplikacijom po posjeti
129
10.4.2007
4,00
7,50
1350355
Ekstrakcija mliječnog zuba
129
27.6.2007
0,00
4,30
1350361
Lokalna injekciona anestezija
129
10.4.2007
3,00
5,40
1350362
Sprovodna injekciona anestezija
129
10.4.2007
3,00
6,40
1350363
Ekstrakcija zuba pacijentima sa sistemskim i hroničnim oboljenjima
129
10.4.2007
5,00
9,30
1350365
Ekstrakcija zuba
129
10.4.2007
3,00
6,20
1350370
Intraoralna incizija
129
10.4.2007
3,00
5,20
1350371
Ispiranje paradontalnog džepa po zubu
129
10.4.2007
1,00
2,10
1350375
Dentitio diff.
129
10.4.2007
4,50
8,70
1350376
Komplikovana ekstrakcija zuba
129
10.4.2007
5,00
10,30
1350390
Punjenje kanala korijena
129
10.4.2007
3,00
5,40
1350397
Nadogradnja zuba korištenjem mikroretencije
129
10.4.2007
15,00
30,00
1350405
Cementiranje stare krunice
129
10.4.2007
2,00
3,30
1350406
Lokalna aplikacija lijeka
129
10.4.2007
1,00
2,10
1350407
Hemostaza nakon ekstrakcija zuba-ponovnaintervencija
129
27.6.2007
0,00
5,20
1350408
Manuelna repozicija luksirane mandibule
129
10.4.2007
2,00
4,10
1350410
Pisani stomatološki nalaz-uvjerenje
129
10.4.2007
2,00
4,10
1350411
Analiza rendgenografije zuba
129
10.4.2007
0,50
1,00
1350445
Akrilatna krunica
129
10.4.2007
28,00
55,80
1350465
Primarna obrada manje rane
129
10.4.2007
7,00
13,40
1350735
Redngenografija zuba
129
10.4.2007
1,50
4,30
1350749
Ugrađivanje zuba u ortodonski aparat
129
10.4.2007
3,00
5,20
1350755
Ortodontski zavrtanj u aparatu
129
10.4.2007
5,50
10,80
1350760
Ortodontska opruga (perce)
129
10.4.2007
5,50
10,80
1350775
Reparatura-popravka ortodontskog aparata
129
10.4.2007
7,00
14,30
1350800
Ortopantomografija-analiza
129
10.4.2007
2,00
4,40
1350815
Funkconalni aparat skeletirani, tipa grude, Karwetzky, Simon, elstični itd.
129
10.4.2007
82,00
163,10
1350820
Stimulator
129
10.4.2007
78,00
155,80
1350970
Anestezija površinska-lokalna sprejom
129
10.4.2007
0,50
1,00
1350991
Dijagnostika okluzalnih poremećaja
129
10.4.2007
8,00
15,50
1350992
Uklanjanje okluizalnih poremećaja selektivnim brušenjem (po zubu)
129
10.4.2007
3,00
5,20
1350993
Liječenje sistematskih oboljenja sa oralnim manifestacijama (po posjeti)
129
10.4.2007
5,00
9,70
1350994
Dijagnostika oralnih fokusa
129
10.4.2007
10,00
19,10
1350995
Dijagnostika oralnih fokusa završno
129
10.4.2007
10,00
19,10
1350996
Ortopantomografija sa analizom
129
10.4.2007
3,00
8,50
Strana 4
Datum i vrijeme štampanja:
9.2.2015.
14:59
Cjenovnik zdravstvenih usluga na dan 01.01.2015.
Oznaka usluge
2260
Naziv usluge
Pkt
Datum primjene
Participacija
Cijena
STOMATOLOGIJA-SPECIJALISTIčKI NIVO
2260002
Prvi pregled specijaliste
226
10.4.2007
4,00
22,00
2260003
Ponovni pregled specijaliste
226
10.4.2007
3,00
20,00
2260004
Konsultativni pregled specijaliste sa pisanim nalazom
226
10.4.2007
5,00
26,00
2260450
Hirurška ekstrakcija zuba
226
10.4.2007
19,50
39,00
2260480
Zaustavljanje krvavljenja hirurškim putem
226
27.6.2007
0,00
8,70
2260510
Hiruško liječenje lokalnog osteomijelita
226
10.4.2007
8,00
16,20
2260520
Ubrizgavanje lijekova u pljuvačnu žlijezdu kroz izvodni kanal
226
10.4.2007
8,50
16,90
2260525
Odstranjivanje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlijezde
226
10.4.2007
25,50
51,00
2260535
Primarna plastika oroantralne komunikacije
226
10.4.2007
47,00
93,30
2260540
Plastika oroantralne komunikacije po čelesniku
226
10.4.2007
46,00
91,70
2260550
Uklanjanje hipertrofične mukoze (po kvadrantu)
226
10.4.2007
22,00
44,30
2260555
Djelimično produbljivanje vestibuluma
226
10.4.2007
12,50
24,90
2260575
Alveolotomija (po kvadrantu)
226
10.4.2007
26,00
51,90
2260585
Resekcija korijena zuba
226
10.4.2007
34,00
68,10
2260590
Resekcija korijena zuba sa širenjem I punjenjem (retrogradnim zatvaranjem)
kanala
226
10.4.2007
48,50
96,90
2260600
Hiruška terapija zuba u nicanju
226
10.4.2007
22,00
44,30
2260605
Replantacija zuba
226
10.4.2007
26,00
51,90
2260615
Ekstirpacija viličnih cista
226
10.4.2007
32,50
64,90
2260625
Biopsija
226
10.4.2007
6,50
12,90
2260630
Zbrinjavanje preloma vilica metodom žičane imobilizacije
226
10.4.2007
28,00
56,20
2260635
Postavljanje žičanih ligatura po zubu
226
10.4.2007
3,00
5,40
2260640
Uklanjanje imobilizacionih naprava
226
10.4.2007
9,00
18,30
2260645
Primarna obrada manje rane sa suturom
226
10.4.2007
10,00
20,40
2260650
Nivelacija alveolarnog nastavka
226
10.4.2007
35,00
69,80
2260655
Uklanjanje konaca
226
10.4.2007
3,00
5,20
2260660
Hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba
226
10.4.2007
21,00
41,90
2260665
Operacija epulisa i manjih tumora
226
10.4.2007
21,50
43,00
2260670
Ekspozicija krunice retiniranog zuba sapostavljanjem ligature ili prstena
226
10.4.2007
24,00
48,30
2260678
Ekstirpacija ranule
226
10.4.2007
32,50
64,60
2260679
Parcijalna modelacija alveolarnog grebena
226
10.4.2007
32,50
64,60
2260835
Miofunkcionalna terapija
226
10.4.2007
3,00
5,20
2260836
Liječenje oboljele pulpe zuba sa nezavršenim rastom korijena
226
10.4.2007
35,00
69,80
2260837
Fiksacija luksiranih zuba kompozitnim materijalom
226
10.4.2007
31,00
62,30
2260838
Izrada programa preventive-1 godišnje
226
1.1.2006
0,00
204,80
2260856
Produženje kliničke krune zuba hirurškimputem
226
10.4.2007
17,50
34,70
2260857
Uzimanje otiska kod novorođenčeta sa kongenitalnim anomalijama
226
27.6.2007
0,00
36,60
2260858
Maska po Deleru
226
10.4.2007
63,50
126,70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content