close

Enter

Log in using OpenID

čelična užad

embedDownload
PRODAJNI PROGRAM
1. PRIVREDNI EKSPLOZIVI, SEIZMOGRAFI, MAŠINE ZA PALJENJE
•Eksplozivi:Plastični,emulzijski,geleksplozivi,ANFO
•Detonirajućištapini,Sporogorećištapini,Rudarskekapicebr.8
•Električnidetonatoriineelektričnidetonatori
•Mašinezapaljenjeelektričnihineelektričnihdetonatora
•Seizmografi
•Mjernaopremazabušenjeiminiranje:mjernevrpce,mjeračivodeubušotinama,kutomjeriidr.
2. LANCI I ČELIČNA UŽAD
Prodajemolancezasljedećenamjene:
•primjenunabrodovima–toplocinčaneiinox
•spojnipriborzalance(škopci,natezači,karabineri,inoxspojnipribor)
•poljoprivreda
•šumskeradove
•traktorskiiautolanci
•lancizaradnestrojeve(utovarivačeitd.)
•visokootpornilancizaindustriju
•sidrasvihvrsta
Prodajemočeličnuužadzasljedećenamjene:
•dizalice
•liftovi
•inoxčeličnaužadzajarbole
•ribarskačeličnaužad
•bageredreglajneiskrepere
•izvlačenjetrupaca
•pocinčanuinepocinčanu,raznihkonstrukcija,nerotirajuću
•pribor:stezaljke,jezgre,aluminijskespojnice
•priveznice
3. BUŠILICE I BUŠAĆI PRIBOR I BRUSNI ALATI
•bušaćipriborzageotehničkabušenja–bušenjaankeraiinjektiranja
•bušaćipriborzasvrhuminiranjaurudnicima,tunelima,kamenolomimatehničkog
iarhitektonskogkamenasadubinskimčekićem
•bušilicezabušenjebunara
•bušilicekaododatakbagerimaifrezezapriključaknabager
•alatizarezanjeasfalta
•zubizaasfaltnefreze
4. SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU
Sredstvaza
•zaštituočiju:naočale
•zaštitusluha:vata,čepići,antifoni
•zaštitudišnihorgana:respiratori
•zaštitaglave:kape,šljemovi,maske,štitnici
•zaštitaruku:rukavice
•zaštitatijela:pregače,kabanice,odijela,kute,prsluci,jakne,ručnici
•zaštitanogu:cipele,čizme,štitnicizakoljena,gležnjaci
•ostalazaštitnasredstva
5. CRNA METALURGIJA
•armaturnemreže,željezo
6. GUME ZA AUTOMOBILE I KAMIONE
7. FILTERI ZA RADNE STROJEVE
8. ELEKTRIKA
SADRŽAJ
INDEX
KONOPI
....................................................................................................................................3
CORDAGE
ČELIČNAUŽAD. ........................................................................................................................9
STEELWIREROPE
LANCI. .......................................................................................................................................23
CHAINS
SPOJNIPRIBORZAČELIČNUUŽADILANCE. .......................................................43
ACCESSORIES
VISOKOOTPORNISPOJNIPRIBOR. ..............................................................................73
ACCESSORIES
POLIESTERPRIVEZNICE. ..................................................................................................81
POLYESTERSLING
SIDRENA VITLA . ...................................................................................................................87
SIDRENAVITLAQUICK
INOX...........................................................................................................................................99
STAINLESSSTEEL
TWISTEDPOLYESTERROPE
Šifra
artikla
Promjer
mm
Odnos
kg/met
Prekidna
sila
kg
Pakiranje
5006
5008
5010
5012
5014
5016
5018
5020
5022
5024
5026
5028
5030
5032
5034
5036
5038
5040
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
0,028
0,050
0,075
0,110
0,140
0,170
0,220
0,300
0,350
0,380
0,510
0,630
0,730
0,810
0,900
0,950
1,100
1,300
350
600
1000
1500
2000
2400
3200
4000
4800
5500
5900
7200
8400
9300
10300
10800
12100
14300
200
200
200
200
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KONSTRUKCIJA
Klasičniitradicionalnikonopodpoliestera,3–struki,dvostrukosukani
(proizvedeniikonstruiraniodnitisadvijeoperacijeusukivanja).
KARAKTERISTIKE
Sukani,3–strukikonopjeveomalaganzaspajanjeiuplitanje,imaveliku
otpornostnatrošenjetefleksibilnostisnagu.Istezanjekodprekidninesile
(oko61%)jevećenekokodkonopavećežilavostiiotpornosti.Saovomvrstom
konopajelaganoijednostavnoraditiinakondugotrajneupotrebe.
UPOTREBA
Idealnisuzasidrenjeumarinamailučicamatezasvakodnevnuupotrebu.
Maledimenzijekonopasekoristeikaoužezabokobrane.Koristiseusvim
situacijamauobičajenihpotreba.Koristiseikaosidrenikonop,konopumarinama
inajahtamatekaokonopzaopćepotrebe.
PROMJERI
Standardnedimenzijesupromjeriod6do24mm.Premazahtjevuisporučujemoi
konopepromjeraod26do40mm.
BOJE
Konopseuobičajenoisporučujeubijelojbojiamožesedobitiiucrnojboji.
5
50
SUKANIKONOP
PAKIRANJE
Osimuobičajenihdužinanavedenihutabliciisporučujemoitraženedužine.
KONOPI /CORDAGE
51
PLETENIKONOP
BRAIDEDPOLYESTERROPE
Šifra
artikla
Promjer
mm
Odnos
kg/met
Prekidna
sila
kg
Pakiranje
5104
5105
5106
5108
5110
5112
5114
5116
5118
5120
5122
5124
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
0,012
0,018
0,028
0,048
0,075
0,115
0,140
0,180
0,220
0,260
0,310
0,360
200
300
450
650
900
1300
1700
2000
2600
3100
3700
4200
300
300
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
Pleteni poliester konop sa vanjskim svijetlim strukovina i
unutarnjom višebojnom jezgrom.
KARAKTERISTIKE
Najekonomičnijipletenikonopizmeđu
svihmorskihkonopakojizadovoljavakvalitetom.
Pletenikonopjevodootporan,
laganimekanzakorištenjetenudi
otpornostnaUVzračenje.
UPOTREBA
Koristiseusvimsituacijamauobičajenihpotreba.
Koristisekaoužezabokobrane,kaosidrenikonop,
konopumarinamainajahtamatekaokonopzaopćepotrebe.
PROMJERI
Standardnedimenzijesupromjeriod4do24mm.
Premazahtjevuisporučujemoikonopepromjeraod26do40mm.
BOJE
Konopseuobičajenoisporučujeubijelojboji,tebijelikonopsalinijama,
svijetloplave,morskeplave,crvene....
6
PAKIRANJE
Osimuobičajenihdužinanavedenihutabliciisporučujemoitraženedužine.
KONOPI /CORDAGE
TWISTEDPOLYESTER3STRANDROPEHIGHTENACITY
Šifra
artikla
Promjer
mm
Odnos
kg/met
Prekidna
sila
kg
Pakiranje
5206
5208
5210
5212
5214
5216
5218
5220
5222
5224
5226
5228
5230
5232
5234
5236
5238
5240
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
0,026
0,045
0,075
0,110
0,140
0,170
0,220
0,280
0,330
0,380
0,480
0,560
0,680
0,800
0,830
0,930
1,100
1,250
500
900
1400
2000
2800
3300
4200
5000
6000
6800
8200
9600
11600
13600
14200
14900
16000
20000
200
200
200
200
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KONSTRUKCIJA
KlasičniitradicionalnikonopVISOKOOTPORNIodpoliestera,
3–struki,dvostrukosukani(proizvedeniikonstruiraniodniti
sadvijeoperacijeusukivanja).
KARAKTERISTIKE
Sukani,3–strukikonopjeveomalaganzaspajanjeiuplitanje,imaveliku
otpornostnatrošenjetefleksibilnostisnagu.Istezanjekodprekidninesile
(oko30%)jemanjenekokodkonopamanjihprekidnihsila.Saovomvrstom
konopajelaganoijednostavnoraditiinakondugotrajneupotrebe.
UPOTREBA
Koristiseusvimsituacijamauobičajenihpotreba.Koristisekaoužeza
bokobrane,kaosidrenikonop,konopumarinamainajahtama
tekonopopćepotrebe.
PROMJERI
Standardnedimenzijesupromjeriod6do24mmkojeidržimanaskladištu.
Premazahtjevuisporučujemoikonopepromjeraod26do40mm.
BOJE
Konopseuobičajenoisporučujeubijelojboji,plavojbojitecrnojboji.
7
52
SUKANIKONOP VISOKOOTPORNI
PAKIRANJE
Osimuobičajenihdužinanavedenihutabliciisporučujemoitraženedužine.
KONOPI /CORDAGE
53
PLETENI KONOP VISOKOOTPORNI
BRAIDEDPOLYESTERROPEHIGHTENACITY
Šifra
artikla
Promjer
mm
Odnos
kg/met
Prekidna
sila
kg
Pakiranje
5304
5305
5306
5307
5308
5310
5312
5314
5316
5318
5320
5322
5324
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
0,012
0,022
0,028
0,063
0,045
0,075
0,110
0,140
0,180
0,210
0,260
0,310
0,360
300
450
580
720
900
1400
2100
2700
3400
4000
4600
5500
6300
400
300
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
KONSTRUKCIJA
PletenipoliesterkonopVISOKOOTPORNI
savanjskimsvijetlimstrukovinaiunutarnjomvišebojnomjezgrom.
KARAKTERISTIKE
Visokaipoboljšanakvalitetatepovećanaprekidnasilaodlikesuovog
konopa.Konopjevodootporan,laganimekanzakorištenjetenudi
otpornostnaUVzračenje.
UPOTREBA
Koristisekaoužezabokobrane,kaosidrenikonop,
konopumarinamainajahtamatekaokonopzaopćepotrebe.
8
PROMJERI
Standardnedimenzijesupromjeriod4do24mm.Premazahtjevu
isporučujemoikonopepromjeraod26do40mm.
BOJE
Konopseuobičajenoisporučujeubijelojboji,
tebijelikonopsalinijama,svijetloplave,morskeplave,crvene.
Premapotrebiisporučujemoipotpunobijelikonop.
PAKIRANJE
Osimuobičajenihdužinanavedenihutabliciisporučujemoitraženedužine.
KONOPI /CORDAGE
100
ČELIČNOUŽE SPIRALNO POCINČANODIN3053,KONSTRUKCIJE1X19
STEELWIREROPEGALVANIZEDDIN3053,TYPE1X19
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
100001
1000015
100002
1000025
100003
1
1,5
2
2,5
3
0,005
0,011
0,020
0,031
0,045
1770
1770
1770
1770
1770
1,05
2,4
4,7
6,6
9,5
0,9
2,1
3,7
5,8
8,4
101
ČELIČNOUŽEPOCINČANODIN3055,KONSTRUKCIJE6 X 7 + KJ RIBARSKO UŽE
STEELWIREROPEGALVANIZEDDIN3055,TYPE6x7+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
101002
101003
101004
101005
101006
101008
101010
101012
101014
2
3
4
5
6
8
10
12
14
0,014
0,032
0,057
0,089
0,129
0,229
0,357
0,515
0,7
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
2,6
5,9
10,4
16,3
23,5
41,8
65,3
94,1
128
2,3
5,3
9,3
14,7
21,1
37,6
58,8
84,7
115
STEELWIREROPEGALVANIZEDDIN3060,TYPE6x19+FC
10
102
ČELIČNOUŽEPOCINČANODIN3060,KONSTRUKCIJE6 X 19 + KJ
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
102003
102004
102005
102006
102008
102010
3
4
5
6
8
10
0,031
0,055
0,086
0,125
0,221
0,346
1770
1770
1770
1770
1770
1770
5,7
10,1
15,8
22,8
40,5
63,2
4,9
8,7
13,6
19,6
34,8
54,2
103
ČELIČNOUŽEPOCINČANODIN3064KONSTRUKCIJE6 X 36 + KJ
STEELWIREROPEGALVANIZEDDIN3066,TYPE6x36+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
103006
103008
103010
103012
103014
103016
103018
103020
6
8
10
12
14
16
18
20
0,125
0,221
0,34
0,5
0,68
0,89
1,12
1,38
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
22,8
40,5
63,2
91,1
124,2
162
205
253
18,8
33,4
52,1
75,1
102
134
169
209
104
ČELIČNOUŽENEPOCINČANODIN3064KONSTRUKCIJE6 X 36 + ČJ
STEELWIREROPEUNGALVANIZEDDIN3066,TYPE6X36+IWRC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
104006
104008
104010
104012
104014
104016
104018
104020
6
8
10
12
14
16
18
20
0,125
0,221
0,34
0,5
0,68
0,89
1,12
1,38
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
22,8
40,5
63,2
91,1
124,2
162
205
253
18,8
33,4
52,1
75,1
102
134
169
209
STEELWIREROPEUNGALVANIZEDDIN3066,TYPE6X37+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
105006
105008
105010
105012
105014
105016
105018
105020
6
8
10
12
14
16
18
20
0,125
0,221
0,34
0,5
0,68
0,89
1,12
1,38
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
22,8
40,5
63,2
91,1
124,2
162
205
253
18,8
33,4
52,1
75,1
102
134
169
209
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
11
105
ČELIČNOUŽENEPOCINČANODIN3066KONSTRUKCIJE6 X 37 + KJ
106
ČELIČNOUŽE POCINČANODIN3066,KONSTRUKCIJE6 X 37 + KJ
STEELWIREROPEGALVANIZEDDIN3066,TYPE6X37+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
106006
106008
106010
106012
106014
106016
106018
106020
106022
106024
106028
106030
106032
106034
106036
106038
106040
106042
106044
106046
106048
106050
106052
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
0,125
0,221
0,34
0,5
0,68
0,89
1,12
1,38
1,67
2
2,71
3,11
3,54
4
4,48
5
5,54
6,1
6,7
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
22,8
40,5
63,2
91,1
124,2
162
205
253
306
364
496
569
648
731
819
913
1012
1116
1224
18,8
33,4
52,1
75,1
102
134
169
209
252
300
409
469
534
607
676
753
835
921
1010
1457
1202
1710
1410
7,97
9,36
STEELWIREROPEUNGALVANIZEDDIN3062,TYPE8X19+FC
12
107
ČELIČNOUŽENEPOCINČANODIN3062,KONSTRUKCIJE8 X 19 + KJ LIFTOVSKO UŽE
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
1070065
107008
107010
107011
107012
107013
107014
107016
6,5
8
10
11
12
13
14
16
0,153
0,272
0,384
0,422
0,502
0,589
0,683
0,892
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
Račun.
prek.sila
1570 N/mm2
kN
26,3
34,3
53,6
64,9
77,2
90,7
105
137
Račun.
prek.sila
1770 N/mm2
kN
29,6
38,7
60,5
73,2
87,1
102
119
155
109
ČELIČNOUŽEPOCINČANO - NEROTIRAJUĆEDIN3069,KONSTRUKCIJE19 X 7 + ČJ
STEELWIREROPEUNGALVANIZEDDIN3069,TYPE19X7+SC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
109004
109006
109008
109009
109010
109012
109013
109014
109016
109018
109020
4
6
8
9
10
12
13
14
16
18
20
0,0643
0,147
0,258
0,356
0,404
0,589
0,688
0,794
1,031
1,298
1,602
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11,26
25,33
45,03
57,5
70,36
101,32
124,16
141
184
233
288
110
ČELIČNOUŽE POCINČANO -NEROTIRAJUĆEKONSTRUKCIJE35 X 7 + ČJ
STEELWIREROPEGALVANIZEDTYPE35X7+SC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
110012
110014
110016
110018
110020
110022
110024
110026
110028
110030
110032
110034
110036
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
0,662
0,901
1,18
1,49
1,84
2,23
2,65
3,11
3,61
4,14
4,71
5,32
5,96
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
102
138
181
229
282
342
406
477
553
635
722
816
914
* prema zahtjevu kupca isporučujemo do promjera 50
STEELWIREROPEUNGALVANIZEDTYPE24X7+9X3SC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
111012
111014
111016
111018
111020
111022
111024
111026
111028
111030
111032
111034
111036
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
0,58
0,79
1,03
0,95
1,61
1,95
2,32
2,72
3,15
3,62
4,12
4,65
5,21
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
123
167
219
277
342
413
492
577
670
769
875
987
1107
91,3
124
163
206
254
307
365
429
498
571
650
733
822
* prema zahtjevu kupca isporučujemo do promjera 50
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
13
111
ČELIČNOUŽE NEPOCINČANO -NEROTIRAJUĆEKONSTRUKCIJE24 X 7 + 9 X 3 + ČJ
112
PLASTIFICIRANOČELIČNOUŽEPVC-POCINČANOKONSTRUKCIJE6 X 7 + KJ
STEELWIREROPEGALVANIZEDINPLASTIC,TYPE6X7+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
112023
112034
112035
112046
112057
112068
2/3
3/4
3/5
4/6
5/7
6/8
0,02
0,04
0,049
0,078
0,114
0,158
1770
1770
1770
1770
1770
1770
2,6
5,9
10,4
16,3
23,5
41,8
2,3
5,3
9,3
14,7
21,1
37,6
113
PLASTIFICIRANOČELIČNOUŽEPVC-POCINČANOKONSTRUKCIJE6 X 19 + KJ
STEELWIREROPEGALVANIZEDINPLASTIC,TYPE6X7+FC
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
113035
113046
113068
113810
1131012
1131214
3/5
4/6
6/8
8 / 10
10 / 12
12 / 14
0,048
0,09
0,168
0,26
0,395
0,55
1770
1770
1770
1770
1770
1770
5,7
10,1
15,8
22,8
40,5
63,2
4,9
8,7
13,6
19,6
34,8
54,2
STAINLESSSTEELAISI316PVCCOATEDWIREROPE,TYPE1x19
14
114
ČELIČNOUŽEPVC INOX AISI 316DIN3053KONSTRUKCIJE7 X 19 ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Boja
114046
114047
4/6
4/7
/
/
1570
1570
bijela
bijela
115
INOX AISI 316 ČELIČNOUŽEDIN3053KONSTRUKCIJE1 X 19
STAINLESSSTEELAISI316WIREROPEDIN3066,TYPE1x19
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
115002
115003
115004
115005
115006
115008
115010
2
3
4
5
6
8
10
0,02
0,045
0,08
0,124
0,178
0,317
0,495
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
3,75
8,43
15
23,4
33,7
59,9
89,55
3,3
7,42
13,2
20,6
29,69
52
78,8
116
INOX AISI 316 ČELIČNOUŽEDIN3055KONSTRUKCIJE7 X 7
STAINLESSSTEELAISI316WIREROPEDIN3066,TYPE7x7
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
116001
1160015
116002
1160025
116003
116004
116005
116006
116007
116008
116010
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7
8
10
0,004
0,009
0,016
0,023
0,035
0,063
0,098
0,142
0,193
0,252
0,393
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
0,67
1,51
2,69
4,17
6,05
10,7
16,8
24,2
32,9
43
67,2
0,56
1,27
2,25
3,26
5,07
9,01
14,08
20,28
27,6
36,05
56,3
STAINLESSSTEELAISI316WIREROPEDIN3066,TYPE7x19
Šifra
artikla
Promjer
mm
Težina
kg/mt
Prekidna
čvrstoća
N/mm²
Račun.
prek.sila
kN
Min.
prek.sila
kN
117001
1170015
117002
1170025
117003
117004
117005
117006
117008
117010
117012
117014
117016
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0,004
0,009
0,015
0,023
0,035
0,061
0,096
0,138
0,243
0,381
0,548
0,764
0,974
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
1570
0,68
1,59
2,65
4,17
5,86
10,4
16,25
23,4
41,6
65,1
93,7
127,5
166,6
0,52
1,17
2,08
3,26
4,69
8,34
13
18,76
33,3
52,1
75
102
133
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
15
117
INOX AISI 316 ČELIČNOUŽEDIN3060KONSTRUKCIJE7 X 19
16
118
VRSTEUPLITANJAIUPREŠAVANJAPRIVEZNICE
118 a prešanostezaljkom
118 bručnoupletena
118 c prešanosauškom
118 dupletenasauškom
118 ebeskonačnoupletena
118 fbeskonačnoprešana
118 a
118 b
118 c
118 d
118 e
118 f
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
SINGLESLINGS
119 a
119 h
119 b
119 i
119 j
119 c
119 k
119 d
119 e
119 f
119 g
119 l
119 m
119 n
119 v
119 z
119 aa 119 ab
119 o
119 p
17
119
119 r
119 s
119 t
119 u
119 ac
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
120
DVOSTRUKEPRIVEZNICEIVRSTEZAVRŠETAKA DOUBLESLINGSANDENDINGTYPES
120 b
120 d
120 e
18
120 c
120 a
120 f
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
120 g
120 h
TRIPLESLINGSANDENDINGTYPES
121 a
121 c
121 b
121 d
121 e
19
121
TROSTRUKEPRIVEZNICEIVRSTEZAVRŠETAKA 121 f
121 g
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
QUADRUPLESLINGSANDENDINGTYPES
122 a
122 b
122 d
122 e
122 c
122 f
20
122
ČETVEROSTRUKEPRIVEZNICEIVRSTEZAVRŠETAKA 122 g
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
122 h
122 i
123
BESKONAČNAPRIVEZNICA
ENDLESSSLING
123 a
123 b
FORESTCHOCKERSLING
21
124
OMČAZAŠUMU
124 a
124 b
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
TABLICADOZVOLJENENOSIVOSTI
WORKINGLOADLIMITSOFSLINGS
NOSIVOST U KN / 1 KN = 1000 N = 100 KG = 0,1 TONA
Promjer
čeličnog
užeta
Ø
Masa
čeličnog
užeta
jednokrako
koef. sigurnosti
dvokrako
koef. sigurnosti
koef. sigurnosti
trokrako
koef. sigurnosti
koef. sigurnosti
četverokrako
koef. sigurnosti
koef. sigurnosti
koef. sigurnosti
kg/m
4,5
8
4,5
8
4,5
8
4,5
8
4,5
8
4,5
8
4,5
8
4,5
8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
27
28
29
30
31
33
35
37
40
42
44
46
48
52
54
56
60
0,13
0,17
0,23
0,28
0,346
0,42
0,5
0,59
0,7
0,81
0,93
1
1,12
1,19
1,38
1,67
2
2,34
2,58
2,71
2,8
3,08
3,24
3,72
4,25
4,78
5,95
6,35
6,7
7,35
8,02
9,36
9,99
10,9
12,5
4
5
6
8,5
10
13
16
19
22
26
30
32
34
38
43
52
64
73
76
88
90
95
100
120
135
150
170
190
210
230
250
300
320
345
400
2,57
3,3
4,5
5,75
7,15
8,5
10,3
12
14
16,5
18,3
20,6
23,1
25
28,6
34,6
41,1
48,4
50
56
59
63
68
78
89
100
114
125
139
153
165
194
200
224
258
4
5
6
8,5
10
13
16
19
22
26
30
32
34
38
43
52
64
73
76
88
90
95
100
120
135
150
170
190
210
230
250
300
320
345
400
2,57
3,3
4,5
5,75
7,15
8,5
10,3
12
14
16,5
18,3
20,6
23,1
25
28,6
34,6
41,1
48,4
50
56
59
63
68
78
89
100
114
125
139
153
165
194
200
224
258
5,6
7
8,4
12
14
18
22
26
31
36
42
45
48
53
60
73
90
103
107
124
127
134
141
169
190
212
240
268
296
325
350
420
450
485
565
3,6
4,6
6,4
8,1
10
12
14
17
19,8
23
25,5
29
32,5
35
40
49
58
68
70
78
83
89
96
110
125
141
160
176
197
216
233
270
282
314
365
4
5
6
8,5
10
13
16
19
22
26
30
32
34
38
43
52
64
73
76
88
90
95
100
120
135
150
170
190
210
230
250
300
320
345
400
2,57
3,3
4,5
5,75
7,15
8,5
10,3
12
14
16,5
18,3
20,6
23,1
25
28,6
34,6
41,1
48,4
50
56
59
63
68
78
89
100
114
125
139
153
165
194
200
224
258
8,4
10,6
12,7
18
21
27
33
40
46
55
63
67
72
80
91
110
135
154
161
186
190
201
212
254
286
318
360
403
445
487
530
635
675
730
845
5,4
7
9,5
12
15
18
21
25,5
29,5
34
38
43
49
53
60
71
87
102,5
106
113
125
133
144
165
188
212
240
265
290
324
346,5
410
424
474
537,5
6
7,5
9
12,7
15
19,5
24
28
33
39
45
48
51
57
64
78
96
109
114
132
135
142
150
180
202
225
255
285
315
345
375
450
480
515
600
3,8
4,95
6,75
8,5
10,5
12,5
15
18
21
24
27
30,9
34,5
37,5
42,5
50
61,5
72,5
75
80
88
94
102
117
133
150
170
187
205
229
245
290
300
335
380
11,3
14,1
16,9
24
28
36
45
53
62
73
84
90
96
107
121
147
181
206
214
248
254
268
282
339
381
424
480
537
593
650
705
845
905
975
1130
7
9
12,5
16
20
24
28
34
39
45
49,5
58
63,5
70
78
92
113
134,5
140
155,5
165
175
190
220
250
280
318
350
389
430
466,5
537,5
560
622,5
707
8
10
12
17
20
26
32
38
44
52
60
64
68
76
86
104
128
146
152
176
180
190
200
240
270
300
340
380
420
460
500
600
640
690
800
5
6
9
11,5
14
17
20
24
27,5
32
35
40
45
50
55
65
80
95
100
110
115
125
135
155
175
200
225
250
275
305
330
380
400
440
500
22
mm
ČELIČNA UŽAD /STEELWIREROPE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
7 662 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content