close

Enter

Log in using OpenID

Automehaničari

embedDownload
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
Red.br.
Ime
Prezime
Adresa
Mjesto
1.
Nenad
Barunac
Ivana Mažuranića 22
31226 Erdut
2.
Franjo
Bošnjak
Frana Krste Frankopana 7
31000 Osijek
3.
Stjepan
Buljubašić
Slavonska 1
31000 Osijek
Stranica 1 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
Naziv obrta
NENAD BARUNAC
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. NENAD
BARUNAC, DALJ, IVANA
MAŽURANIĆA 22
AUTO SERVIS BOŠNJAK
AUTOMEHANIČARSKE I
VULKANIZERSKE USLUGE,
VL. FRANJO BOŠNJAK,
OSIJEK, FRANA KRSTE
FRANKOPANA 7
BULJUBAŠIĆ
AUTOCENTAR
AUTOMEHANIČARSKA,
AUTOLIMARSKA,
AUTOLAKIRERSKA
DJELATNOST, VL.
STJEPAN BULJUBAŠIĆ,
OSIJEK, SLAVONSKA 1
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
4.
Bojan
Cvelbar
Kozjačka 71
31000 Osijek
5.
Geza
Čička
Vinogradska 88
31000 Osijek
6.
Veseljko
Ćoralić
Vukovarska BB
31000 Osijek
7.
Krunoslav
Erak
Vinkovačka 95
31000 Osijek
8.
Ivan
Grabar
Duga Ulica 2
31000 Osijek
9.
Tomislav
Ivandija
Petöfi Šandora 45
31000 Osijek
Stranica 2 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
DIJAGNOSTIKA
MEHANIČARSKI OBRT, VL.
BOJAN CVELBAR, OSIJEK,
KOZJAČKA 71
AGROMEHANIKA
MEHANIČARSKI OBRT, VL.
GEZA ČIČKA, OSIJEK,
VINOGRADSKA 88
VESO AUTOSERVIS, VL.
VESELJKO ĆORALIĆ,
KLISA, VUKOVARSKA BB
HDK KLASIK AUTOMOBILI
OBRT ZA POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA, VL.
KRUNOSLAV ERAK,
OSIJEK, VINKOVAČKA 95
GRABAR,
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. IVAN GRABAR,
BRIJEŠĆE, DUGA ULICA 2
AUTOCENTAR - IVANDIJA,
VL.TOMISLAV IVANDIJA,
OSIJEK, PÖTEFI ŠANDORA
45
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
10.
Antonio
Kelemen
Dalmatinska 26
31221 Osijek
11.
Josip
Lajdes
Vladimira Nazora 187
31215 Ernestinovo
12.
Mario
Milošević
Antuna Mandića 22
31207 Osijek
13.
Igor
Moker
Svetog Leopolda B.mandića
276
31000 Osijek
Stranica 3 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
AEKSAN
AUTOMEHANIČARSKI I
AUTOELEKTRIČARSKI
OBRT, VL. ANTONIO
KELEMEN
L.V. AUTO OBRT ZA
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA, VL.
JOSIP LAJDES,
ERNESTINOVO,
VLADIMIRA NAZORA 187
MB AUTO OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE I
AUTOELEKTRIČARSKE
POPRAVKE, VL. MARIO
MILOŠEVIĆ I BRANKO
FILIPOVIĆ, TENJA, A.
MANDIĆA 22
MOKER
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. IGOR MOKER,
OSIJEK, SVETOG
LEOPOLDA B. MANDIĆA
276
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
14.
Nikola
Plejić
Kozjačka 131
31000 Osijek
15.
Đuro
Rakitić
Josipa J.strossmayera 272
31000 Osijek
16.
Krešimir
Rudec
Duga Ulica 12
31000 Osijek
17.
Veljko
Samardžija
Željka Svaline 31 A
31226 Erdut
18.
Darko
Simić
Jovice Matina 15 A
31226 Erdut
Stranica 4 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
AUTOMONT AUTO SERVIS,
VL. NIKOLA PLEJIĆ,
OSIJEK, KOZJAČKA 131
AUTOSERVIS RAKITIĆ
OBRT ZA ODRŽAVANJE I
POPRAVAK MOTORNIH
VOZILA VL. ĐURO RAKITIĆ,
OSIJEK, JOSIPA
J.STROSSMAYERA 272
AUTOSERVIS RUDEC
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA, VL.
KREŠIMIR RUDEC,
BRIJEŠĆE, DUGA ULICA 12
DRAGAN OBRT ZA
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE, VL. VELJKO
SAMARDŽIJA, DALJ,
ŽELJKA SVALINE 31 A
AUTOMOBILI SIMIĆ
USLUŽNI OBRT, VL.
DARKO SIMIĆ, DALJ,
JOVICE MATINA 15 A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
19.
Marko
Smiljanić
F.Jungerta 17.
31221 Josipovac
20.
Mario
Šajatović
J.j. Strossmayera 47A
31000 Osijek
21.
Petar
Šimić
Svilajska 5
31000 Osijek
22.
Davor
Tomas
Osječka 67
31221 Osijek
Stranica 5 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
NIKOLA, OBRT ZA VUČNU
SLUŽBU I AUTOLIMARSKE
RADOVE, VL.MARKO
SMILJANIĆ, JOSIPOVAC, F.
JUNGERTA 17
N-TIM, OBRT ZA
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA, VL.
MARIO ŠAJATOVIĆ,
VIŠNJEVAC, J. J.
STROSSMAYERA 47A
AUTO AMBRA
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. PETAR ŠIMIĆ,
OSIJEK, SVILAJSKA 5
TOMAS AUTO
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. DAVOR TOMAS,
JOSIPOVAC, OSJEČKA 67
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 25
23.
Franz Clemens
Viola
Martina Divalta 181
31000 Osijek
24.
Igor
Vuković
Marije Ružička Strozzi 16
31207 Osijek
25.
Nenad
Žalac
Osječka 24
31207 Osijek
Broj zapisa: 25
Stranica 6 od 6
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 05:10:49
BOSCH SERVIS VIOLA
OBRT ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, POPRAVKE I
USLUGE VL. FRANZ
CLEMENS VIOLA, OSIJEK,
MARTINA DIVALTA 181
AUTO-VUKOVIĆ
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. IGOR VUKOVIĆ,
TENJA, MARIJE RUŽIČKA
STROZZI 16
ŽALAC
AUTOMEHANIČARSKI
OBRT, VL. NENAD ŽALAC,
TENJA, OSJEČKA 24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
400 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content