close

Enter

Log in using OpenID

Dan otvorenih vrata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku Program

embedDownload
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
12. Festival znanosti ~ V a l o v i ~
7. - 12. travnja 2014
11. travnja 2014.
Dan otvorenih vrata
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
Program
10.00.-10.30
Svečano otvaranje Dana otvorenih vrata Poljoprivrednog fakulteta
Aula Magna
10.00-12.00
Obilazak Fakulteta
Zavodi i praktikumi
10.00-13.00
Instalacija
Glavni hodnik Fakulteta
10.00-18.00
Izložbe
Zavodi i praktikumi
10.00-18.00
Izložba postera
Glavni hodnik Fakulteta
11.00-11.45
Radionice
Praktikumi
13.00-15.30
Predavanja
Aula Magna
Izložbe
Vrijeme
Mjesto
Naslov
Autori
Zavod za lovstvo,
ribarstvo i pčelarstvo
Edukacijsko – interpretacijska točka iz lovstva
Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Praktikum za agrarnu
i ruralnu ekonomiku
Tradicija na valovima prošlosti
Doc. dr. sc. Tihana Sudarić
Praktikum za
fiziologiju i hranidbu
domaćih životinja
Valovi znatiželje - od čega životinje rastu?
10.00-18.00
Prof. dr. sc., Jadranka Deže
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec
Prof. dr. sc. Ružica Lončarić
Doc. dr. sc. Snježana Tolić
Mirela Pavić, dr. med. vet
Mario Ronta, mag. ing. agr.
Dr. sc. Mislav Đidara,
Ivana Klarić, dipl. ing.
Dr. sc. Josip Novoselec
Željka Klir, mag. ing. agr.
Ljubica Pastuović, dipl. ing
Instalacija
10.00-13.00
Glavni hodnik
Fakulteta
Valovi doživljaja
Jasna Kraljičak, mag. ing. agr.
Monika Tkalec, mag. ing. agr.
Izložba postera
Vrijeme
Mjesto
Naslov
Autori
KarneVAL piva
Dario Iljkić, dipl. ing.
Ivana Varga, mag. ing. agr.
Ivana Varga, mag. ing. agr
More žutila
Valovi različitih kultura u vrtnoj umjetnosti
10.00-18.00
Glavni hodnik
Fakulteta
Valovi prirode
Ultrazvučni valovima do zdravijih šuma
Zvučni valovi i njihov utjecaj na biljke
Utjecaj elektromagnetskih valova Sunca na unos
hrane i vode kod goveda
Valovi kašmira
Radio frekvencijska identifikacija životinja
Mikrovalovi u industriji stočne hrane
Marija Kristić – studentica
Jasna Kraljičak, mag.ing.agr.
Jurica Jović, mag. ing. agr.
Lea Parađiković – studentica
Monika Tkalec, mag.ing.agr.
Maja Varga, prof.
Ivana Varga, mag.ing.agr.
Matea Sekulić – studentica
Matea Petrak-studentica
Mario Ronta-dipl.ing.
Nikolina Mijatović – studentica
Ana Zelić – studentica
Dr. sc. Josip Novoselec
Željka Klir, mag.ing.agr.
Višnja Lončar – studentica
Dino Lončar – student
Ivana Klarić, dipl. ing.
Josip Kundid – student
Klara Ljulj – studentica
Ivana Klarić, dipl. ing.
Radionice
Vrijeme
Mjesto
Naslov
Autori
11.00-11.30
Praktikum za entomologiju
Valovito kretanje ... ah, kakav hod!
11.00-11.45
Praktikum za fiziologiju bilja
Zelena tvornica na solarni pogon
11.00-11.45
Praktikum za oplemenjivanje
bilja i sjemenarstvo
DNA – dvostruki val života
11.00-11.45
Praktikum za fitofarmaciju
Eko-valovi u zaštiti bilja
Prof. dr. sc. Mirjana Brmež
Prof. dr. sc. Marija Ivezić
Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Doc. dr. sc. Ivana Majić
Ankica Sarajlić, dipl. ing.
Doc. dr. sc. Miroslav Lisjak
Marija Špoljarević, stručna suradnica
Vlatko Galić – student
Lea Parađiković – studentica
Edina Romer – studentica
Doc. dr. sc. Sonja Petrović
Prof. dr. sc. Sonja Marić
Doc. dr. sc. Andrijana Rebekić
Tajana Platz – studentica
Ivana Ravlić – studentica
Prof. dr. sc. Renata Baličević
Marija Ravlić, mag. ing. agr.
Pavlina Banović – studentica
Tamara Batrnek – studentica
Damir Brence – student
Majda Đumlić – studentica
Ivana Marković – studentica
Marija Mišić – studentica
Branko Sladonja – student
Katarina Šostarec – studentica
Ivan Treber – student
Predavanja
Vrijeme
Mjesto
Naslov
Autori
13.00-13.15
Aula Magna
Intervali u navodnjavanju
13.15-13.30
Aula Magna
Novi val
13.30-13.45
Aula Magna
13.45-14.00
Aula Magna
Dobivanje energije iz morskih valova
Jesam li svjetložder?
Dr. sc. Monika Marković
Prof. dr. sc. Jasna Šoštarić
Sanja Jelić – studentica
Ivana Varga, mag. ing. agr.
Josip Kovačević – student
14.15-14.30
Aula Magna
14.30-14.45
Aula Magna
14.45-15.00
Aula Magna
15.00-15.15
Aula Magna
Ultrazvuk i eholokacija kod životinja
Različiti načini glasanja konja i valovi
15.15-15.30
Aula Magna
Valovitost vunskih vlakana
Valovima kroz vrijeme
Različiti načini kretanja konja i valovi
Doc. dr. sc. Miroslav Lisjak
Vlatko Galić – student
Dr. sc. Danijela Samac
Kristina Zirn – studentica
Prof. dr. sc. Mirjana Baban
Mirela Pavić, dr. med. vet.
Petar Mišanec – student
Prof. dr. sc. Mirjana Baban
Ana Zelić – studentica
Nikolina Mijatović – studentica
Željka Klir, mag. ing. agr.
Dr. sc. Josip Novoselec
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content