close

Enter

Log in using OpenID

AFQM, AFQM 6

embedDownload
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom
(PN 16, 25, 40)
AFQM, AFQM 6– postavljanje u dovod ili povrat
Opis
AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-125
AFQM (6) je regulator protoka bez pomoćne
energije sa integrisanim regulacionim ventilom
primarno namenjen upotrebi u sistemima
daljinskog grejanja. Regulator se zatvara kada se
prekorači podešeni maks. protok. U kombinaciji
sa Danfoss elektro pogonima AMV(E), može da se
kontroliše ECL elektronskim regulatorima.
Regulator ima regulacioni ventil sa podesivim
limiterom protoka, vrat za povezivanje sa elektro
pogonom i pogon bez pomoćne energije sa
jednom regulacionom membranom. Dalje,
regulacioni ventil može da bude:
- pritisno neuravnotežen (AFQM 6 DN 40-50) ili
- pritisno uravnotežen (AFQM DN 65-250).
AFQM DN 150-250
AFQM 6 i AFQM PN 25 u kombinaciji sa AMV(E) 413
ili AMV(E) 613 su odobreni u skladu sa DIN 32730.
Osnovni podaci:
• DN 40-250
• kVS 20 – 400 m3/h
• PN 16, 25, 40
• Limiter protoka ∆pb: 0,2 ili 0,5 bar
• Temperatura:
- Voda/mešavina vode i glikola do 30%:
2 ... 150 °C
• Priključci:
- Prirubnica
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss elektro
pogonima:
•
AFQM 6 i AFQM PN 25 sa
– AMV(E) 410
– AMV(E) 413 sa sigurnosnom funkcijom
– AMV(E) 610
– AMV(E) 613 sa sigurnosnom funkcijom
– AMV(E) 613 H sa sigurnosnom funkcijom
i ručnim radom
• AFQM PN 16 DN 65-125 sa
– AMV(E) 55, 56
• AFQM PN 16 DN 150-250 sa
– AMV(E) 85, 86
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
1
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Poručivanje
AFQM 6 regulator
Primer:
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom, DN 65, kVS 50,
PN 16, limiter protoka Δpb 0,2 bara,
tmax 150 °C, prirubnica
Slika
- 1× AFQM DN 65 regulator
Kodni broj: 003G6056
Regulator se isporučuje potpuno
sklopljen, uključujući impulsne cevi
između ventila i pogona. Elektro
pogon AMV(E) mora posebno da
se poruči.
DN
kVS
m3/h
40
20
50
32
40
20
50
32
40
20
50
32
PN
Priključak
Kodni broj
003G1082
16
003G1083
Prirubnica EN 1092-2
003G1084
25
003G1085
40
Prirubnica EN 1092-1
PN
Priključak
003G1086
003G1087
AFQM regulator
Slika
DN
kVS
(m3/h)
Kodni broj
ΔPb= 0,2 bar
ΔPb= 0,5 bar
65
50
003G6056
003G6063
80
80
003G6057
003G6064
100
125
125
160
16
003G6058
003G6065
003G6059
003G6066
003G6060
003G6067
003G6061
003G6068
630
003G6062
003G6069
50
003G1088
—
80
80
003G1089
—
100
125
003G1090
—
125
160
003G1091
—
150
320
200
450
250
65
Prirubnica EN 1092-2
25
Servisni delovi
Slika
Oznaka tipa
DN
kvs (m3/h)
Kodni broj
65/80
50/80
065B2794
100/125
125/160
065B2795
65
50
065B2972
80
80
065B2973
Za regulator
PN
Δpb (bar)
Kodni broj
AFQM 6
16, 25, 40
AFQM
16, 25
Umetak ventila
Umetak regulacionog ventila
Oznaka tipa
Pogon
2
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
0,2
003G1024
003G1026
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Tehnički podaci
AFQM 6 ventil
Nominalni prečnik
DN
kVS vrednost
Opseg protoka
Qmin na ΔPb 0,2 bar
m3/h
Qnom1) na ΔPb 0,2 bar
Hod
mm
40
50
20
32
2,2
3,2
11
16
8
12
Regulacioni odnos
1:20
Karakteristike regulacije
Linearna
Faktor kavitacije z
0,55
Curenje u skladu sa standardom IEC 534
0,5
≤ 0,01% od kVS
Nominalni pritisak
PN
16, 25 ili 40
Minimalni diferencijalni pritisak
pogledajte primedbu 2)
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
Maksimalni diferencijalni pritisak
PN 25, 40
16
bar
20
Fluid
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola 30%
Min.7, maks.10
pH
Temperatura
°C
2 … 150
Priključci
Prirubnica
Materijali
Telo ventila
PN 16
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
PN 25
Kovano gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
PN 40
Kovani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Sedište ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4404
DP zaptivanje
EPDM
CV zaptivanje
Metal
1)
Pri diferencijalnom pritisku u regulatoru od ΔpAFQM ≥ 0,5 bara
2)
Zavisi od protoka i kVS ; pmin  
2
 Qnom 
3)

 k   pb
 vs 
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
Pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
40
50
250
Nominalni pritisak
PN
25
Diferencijalni pritisak limitera protoka ΔPb
bar
0,2
Materijali
Kućište
Membrana
Impulsna cev
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
EPDM
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
3
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Tehnički podaci (nastavak)
AFQM ventil
Nominalni prečnik
DN
kVS vrednost
Opseg
protoka
Qmin
Qnom1) na ∆pb 0,2 bar
m3/h
Qnom1) na ∆pb 0,5 bar
Hod
mm
Regulacioni odnos
65
80
100
125
150
200
250
50
80
125
160
280
320
400
5,6
8,0
12,6
16
30
38
56
28
40
63
80
145
190
280
40
58
90
102
220
285
12
18
20
1:20
1:25
Karakteristika ventila
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
≤ 0,01% od kVS
PN
16, 25
Minimalni diferencijalni pritisak
16
pogledajte primedbu 2)
bar
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 25
16
16
15
15
12
10
10
20
20
15
15
12
10
10
Medijum
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola 30 %
pH medijuma
Temperatura medijuma
1:30
0,35
Curenje u skladu sa standardom IEC 534
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
420
27
Linearno
Faktor kavitacije z
Nominalni pritisak
25
Min.7, maks.10
°C
2 … 150
Priključci
Prirubnica
Materijali
Telo ventila
PN 16
PN 25
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Sedište ventila DP, CV
-
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4404
Zaptivanje DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
EPDM
1)
Pri diferencijalnom pritisku u regulatoru od ΔpAFQM ≥ 0,5 bara
2)
Zavisi od brzine protoka i ventila kVS ; pmin  
2
 Qnom 
  pb 3 )

 k vs 
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
AFQM pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
65
80
100
125
150
200
250
250
Nominalni pritisak
PN
16 ili 25
Diferencijalni pritisak limitera protoka ∆pb
bar
0,2 ili 0,5
Materijali
Kućište
Membrana
Impulsna cev
4
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
EPDM
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Principi aplikacije
– Montaža u povrat
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
- Montaža u dovod
Pozicije ugradnje
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom
za elektro pogon okrenutim horizontalno ili
uspravno.
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom
za elektro pogon okrenutim uspravno.
Elektro pogon
Napomena!
Neophodno je uzeti u obzir i pozicije ugradnje za
elektro pogone AMV(E). Pogledajte odgovarajući
tehnički katalog.
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
5
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram temperature
i pritiska
Maks. p. (bar)
PN 16
radna oblast
EN-GJL-250
(GG-25)
Maks. p. (bar)
PN 25
radna oblast
EN-GJS-400
(GGG-40,3)
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-2)
Maks. p. (bar)
PN 40
EN-GP-240-GH
(GS-C 25)
radna oblast
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-1)
6
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram protoka
Dijagram dimenzionisanja i podešavanja
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
protok
DN 80 kVS 80
DN 65 kVS 50
protok
DN 100 kVS 125
DN 50 kVS 32
DN 40 kVS 20
obrtaji
1 = 360º
Protok je moguće prilagoditi okretanjem zavrtnja
limitera protoka u smeru suprotnom od kazaljke na satu
kao što je prikazano na ovom dijagramu
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u
limiteru protoka od 0,2 bara (20 kPa) i u regulatoru
od 0,5 bara (50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog
pritiska.
7
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram protoka
Dijagram dimenzionisanja i podešavanja
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
DN 100 kVS 100
protok
DN 65 kVS 50
protok
DN 80 kVS 80
obrtaji
1 = 360º
Protok je moguće prilagoditi okretanjem zavrtnja
limitera protoka u smeru suprotnom od kazaljke na satu
kao što je prikazano na ovom dijagramu
8
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u
limiteru protoka od 0,5 bara (50 kPa) i u regulatoru
od 0,5 bara (50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog
pritiska.
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dimenzionisanje
Primer 1
EM regulacioni ventil (MCV) u krugu za mešanje u
direktno povezanim sistemima grejanja zahteva
diferencijalni pritisak od 0,2 bara (20 kPa) i protok
manji od 800 l/h.
- Direktno povezan
sistem grejanja
Dati podaci:
Qmaks = 8,0 m3/h (8000 l/h)
∆pmin = 0,8 bar (80 kPa)
*∆pkrug = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
* Primedba:
∆pkrug odgovara zahtevanom pritisku pumpe
u krugu grejanja i ne treba se razmatrati pri
dimenzionisanju AFQM-a.
Ukupni (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin
∆pAFQM,A = 0,8 bar (80 kPa)
Mogući padovi pritiska u cevima, zapornoj
opremi, meračima toplote itd. nisu uključeni.
Izaberite regulator u dijagramu protoka na 7.
stranici sa najmanjom mogućom vrednošću k vs
u odnosu na dostupne opsege protoka.
k vs = 20 m3/h
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak u
izabranom regulatoru se izračunava iz formule:
2
2
Q 
 8,0 
Δp AFQM , MIN =  max  + ΔpMCV =   + 0,2
k
 vs 
 20 
∆pAFQM,MIN = 0,36 bar (36 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN
0,8 bar > 0,36 bar
Rešenje:
AFQM 6 DN 40, k vs vrednost 20, opseg
podešavanja protoka 2,2 – 11 m3/h.
Qmax.
krug
AFQM
∆pAFQM
Qmax.
AFQM
krug
∆pAFQM
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
9
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
EM regulacioni ventil (MCV) za kontrolu
indirektno povezanog sistema grejanja zahteva
diferencijalni pritisak od 0,2 bara (20 kPa) i protok
manji od 22,000 l/h.
- Indirektno povezan
sistem grejanja
Dati podaci:
= 22 m3/h (22,000 l/h)
Qmaks
∆pmin
= 0,8 bar (80 kPa)
∆pizmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
Ukupni (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin-∆pizmenjivač = 0,8 – 0,1
∆pAFQM,A = 0,7 bar (70 kPa)
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak u
izabranom regulatoru se izračunava iz formule:
2
2
Q
 22 

Δp AFQM , MIN =  max .  + ΔpMCV =   + 0,2
k
 vs 
 50 
∆pAFQM,MIN = 0,39 bar (39 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN
0,7 bar > 0,39 bar
Rešenje:
AFQM DN 65, k vs vrednost 50, opseg podešavanja
protoka 5,6 – 28 m3/h.
Mogući padovi pritiska u cevima, zapornoj
opremi, meračima toplote itd. nisu uključeni.
Izaberite regulator u dijagramu protoka na 7.
stranici sa najmanjom mogućom vrednošću k vs
u odnosu na dostupne opsege protoka.
k vs = 50 m3/h
Qmax.
izmenjivač
AFQM
∆pAFQM
Qmax.
AFQM
izmenjivač
∆pAFQM
10
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Telo ventila
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Vreteno regulacionog ventila
Sedište ventila
Pogon diferencijalnog pritiska
Regulaciona membrana
Ugrađena opruga za kontrolu
protoka
Sigurnosni ventil
Umetak ventila
Pritisno rasterećen konus
ventila
Vreteno ventila
Meh za rasterećenje pritiska
konusa ventila
Membrana za rasterećenje
pritiska konusa ventila
Impulsna cev
Spojna navrtka
Gornje kućište membrane
Donje kućište membrane
4
4
2
2
3
1
3
1
5
11

5
11

10
13
13
12
12
15
15
15
16
17
8
16
15
8
17
6
6
9
9
7
7
18
18
AFQM DN 65-125
AFQM 6 DN 40, 50

AFQM DN 150-250
Funkcija
Protok fluida dovodi do pada pritiska u limiteru
protoka. Rezultujući pritisci se prenose kroz
impulsne cevi do komora pogona i deluju na
regulacionu membranu. Diferencijalni pritisak na
limiteru protoka se reguliše i ograničava putem
ugrađene opruge.
DH-SMT/SI
VD.LR.A2.45 © Danfoss 04/2011
Pored toga, elektro pogon će raditi od nule
do podešenog maks. protoka u skladu sa
opterećenjem.
11
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Podešavanja
Podešavanje protoka
Protok se podešava prilagođavanjem položaja
limitera protoka. Podešavanje može da se izvrši
na osnovu dijagrama za podešavanje protoka
(pogledajte odgovarajuća uputstva) i/ili putem
kalorimetra.
3
Dimenzije
L
DN
AMV(E) 4../AFQM
DN 65-125, PN 25
DN
12
VD.LR.A2.45
H2
H3
mm
Težina
ventila
(kg)
40
200
538
390
673
17
50
230
538
390
673
22
AMV(E) 6../AFQM 6
DN 40, 50
H3
H4
AMV(E) 4../AFQM 6
DN 40, 50
H1
AMV(E) 55, 56/AFQM
DN 65-125, PN 16
L
H1
H2
AMV(E) 6../AFQM
DN 65-125, PN 25
H3
H4
mm
AMV(E) 85, 86/AFQM
DN 150-250, PN 16
Težina ventila (kg)
PN 16
PN 25
65
290
600
425
685
650
52
58,5
80
310
610
425
695
670
61
60,5
100
350
-
530
715
680
93,6
96
125
400
-
530
740
710
117,2
139
150
480
576
455
-
-
142
-
200
600
652
483
-
-
219
-
250
730
656
533
-
-
342
-
Produced by Danfoss A/S © 04/2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 878 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content