close

Enter

Log in using OpenID

croatia open 2012 – christmas cup kompletni rezultati

embedDownload
HRVATSKI
KICKBOXING SAVEZ
MeĎunarodni kickboxing kup
"Croatia Open - Christmas Cup 2012."
Osijek, 15.12.2012.
Izvještaj s natjecanja
Mjesto odrţavanja:
Vrijeme odrţavanja:
Izvršni organizator:
Osijek, gradska sportska dvorana "Gradski vrt"
15. prosinca 20012.
KBK "Sveti Duh" - Osijek, Tomislav Bilandţić
Nadzornik natjecanja:
Voditelj natjecanja:
Romeo Deša
Marko Deša
Glavni lijeĉnik:
doc. dr. Krešimir Ĉandrlić, KBC Osijek
HMP Osijek
Glavni sudac:
Davor Milaković (predsjednik sudaĉkog odbora HKBS-a)
Suci:
Ivan Beber (Jasterbarsko), Ivana Bilić (Pula), Danijela Bukvić
(Karlovac), Josip Cerovec (Kutina), Kristijan Cetina (Pula), Ivan
Draganić (Sv.Kriţ), Višnja Faranguna (Labin), Veldin Halilović
(Bihać, BiH), Hartyany Nikoletta (Esztergom, Hun), Ivan Ješić
(Solin), Duško Jurić (Kaštela), Andrej Kljun (Rijeka), Krunoslav
Korlat (Rijeka), Miljenko Kutleša (Imotski), Goran Ljubojević
(Pula), Ana Maria Maršić (Imotski)Henrik Matić (Jastrebarsko),
Joso Minga (Dugi Rat), Alen Mumniĉajić (Pula), Andrea
Novaković (Rijeka), Rudolf Oliva (Pula), Ivica Pandţić (Split), Boris
Paviĉić (Benkovac), Rinaldo Pikoloti (Bihać, BiH), Kristina Pilko
Demirikan (Rijeka), Zoran Šimurina (Beograd, Srb), Antonio
Skladany (Rijeka), Ivan Stojanić (Zagreb), Renee Škulić (Rijeka),
Edvard Šteger (Ptuj, Slo), Marin Šušnjar (Rijeka), Ramon Tumbas
(Pula), Luka Tuta (Rijeka), Filip Vlah (Rijeka), Gyorgy Vojvoda
(Györ, Hun), Ahmed Zalegh (Paris,Fra)
Ukupno nastupilo:
(ĉlan WAKO Organizacijskog odbora)
(glavni tajnik HKBS-a)
446 natjecatelja iz 66 klubova iz 7 zemalja
(BiH, Hrvatska, Francuska, MaĊarska, Makedonija, Slovenija, Srbija)
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
1/14
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
2/14
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
3/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
POINT FIGHTING (SEMI CONTACT)
MlaĎi kadeti:
Rezultat
finalne borbe:
MlaĎe kadetkinje:
Rezultat
finalne borbe:
-28 kg
1.
2.
Ismar Omiĉević
Matej Sarvaš
"2002 "
"Draga"
10:0
-28 kg
1.
2.
3.
3.
Korina Špoljarić
Josipa Bobanović
Arijana Silajdţić
Leonarda Deak
"Kutina"
"Team MI6"
"2002"
"BTI"
2:1
-32 kg
1.
2.
3.
3.
Ismar Omiĉević
Antonio Pelĉić
martin Majsec
Tomislav Tipurić
"2002 "
"Bura"
"BTI"
"Omega"
9:0
-32 kg
1.
2.
Sara Pešut
Sara Jelić
"Draga"
"Mawashi"
6:1
-37 kg
1.
2.
3.
Tomislav Tipurić "Omega"
Erduan Veliu
"Omega"
Đani Perajić
"Delta T. "
5:1
-37 kg
1.
2.
3.
3.
Sara Pešut
Nika Špoljarić
Antonela Demović
Chiara Franković
"Draga"
"Kutina"
"Lav"
"Budokai-L."
12:2
-42 kg
1.
2.
3.
3.
Tomislav katušić
Filip Grbić
Timi Sitar
Lukas Jurašić
"Omega"
"Budokai-L."
"Ptuj"
"Cicvara T. "
-42 kg
1.
2.
3.
3.
Lorena Jurišić
Una Maravić
Iskra Maravić
Chiara Franković
"Sušak"
6:4
"Legend"
"Legend"
"Budokai-L."
1.
2.
3.
3.
Timi Sitar
Patrik Šulek
Petar Kuruc
Lukas Jurašić
"Ptuj"
"Ptuj"
"Hus"
"Cicvara T. "
1.
2.
3.
Roko Vuleta
"Draga"
Filip Vukas
"Draga"
Martin Hrastinski "BTI"
Sara Vukušić
Gordana Djurić
"Draga"
"Sušak"
-47 kg
+47 kg
AB
AB
10:4
+47 kg 1.
2.
AB
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
4/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Stariji kadeti:
Rezultat
finalne borbe:
Starije kadetkinje:
Rezultat
finalne borbe:
-42 kg
1.
2.
3.
3.
Lorena jurišić
Una Maravić
Petra Dokmanić
Ema Repić
"Sušak"
5:4
"Legend"
"Ivanić Grad"
"Legend"
7:3
-46 kg
1.
2.
Ivana Vidrih
Ema Repić
"Draga"
"Legend"
Mihael Javorović "Cicvara T."
Marin Trdišević "Team MI6"
Kristijan Katušić "Omega"
Nejc Popošek
"Ptuj"
7:4
-50 kg
1.
2.
3.
3.
Kristina Ravlić
Lucija Cicvara
Franka Fonović
Šejla Hedţiefendić
"Mawashi"
4:2
"Cicvara T."
"Budokai-L."
"2002"
1.
2.
3.
Denis Šiljac
Antonio Šiljac
Mateo Đudarić
"Cicvara T."
" Cicvara T."
"Moslavac"
7:0
-55 kg
1.
2.
3.
3.
Kristina Ravlić
Evita Lara Brkić
Lara Despot
Franka Fonović
"Mawashi"
8:7
"Cicvara T."
"Cicvara T."
"Budokai-L."
-63 kg
1.
2.
3.
3.
Gasper Mlakar
Denis Šiljac
Mihael Beber
Hrvoje Stakor
"Ptuj"
"Cicvara T."
"Jastreb"
"Moslavac"
5:2
-60 kg
1.
2.
3.
3.
Dora Golac
Evita Lara Brkić
Lara Despot
Marijeta Kokić
"Draga"
17:15
"Cicvara T."
"Cicvara T."
"Velebit"
-69 kg
1.
2.
3.
3.
Roko Šare
Vito Curin
Gasper Mlakar
Luka Braje
"Velebit"
"Ptuj"
"Ptuj"
"Jasterb"
6:3
-65 kg
1.
2.
AnĊela Stanić
"Mawashi"
9:6
Katarina Cukarić "Budokai-L."
+69 kg
1.
2.
3.
3.
Mihael Pavlaković " Cicvara T."
Petar Mihalj
"2002"
Roko Šare
"Velebit"
Vito Curin
"Ptuj"
8:6
+65 kg 1.
2.
3.
3.
-42 kg
1.
2.
3.
3.
Kristijan Kardum
Ivan Buljubašić
Andreas Hlad
Patrik Ĉauš
"Kvarner"
7:0
"Mawashi"
"Cicvara T. "
"Ivanić Grad"
-47 kg
1.
2.
3.
3.
Mihael Javorović "Cicvara T."
Antonio Šiljac
"Cicvara T."
Andreas Hlad
"Cicvara T."
Ivan Buljubašić "Mawashi"
-52 kg
1.
2.
3.
3.
-57 kg
AnĊela Stanić
Katarina Cukarić
Dorotea Barić
AnĊela Bobanović
8:5
"Mawashi"
9:6
"Budokai-L."
"Legend"
"Team MI6"
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
5/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Juniori:
Rezultat
finalne borbe:
Juniorke:
Rezultat
finalne borbe:
-57 kg
1.
2.
3.
Marino Faraguna "Budokai-L." 12:11
Denis Šiljac
"Cicvara T."
Ivan Balić
"Legend"
-50 kg
1.
2.
3.
3.
Kristina Ravlić
Karla Bobanović
Kata Šare
Ana Alaber
"Mawashi"
"Team MI6"
"Velebit"
"Lav"
5:1
-63 kg
1.
2.
3.
3.
Tin Vuĉković
Mark Jozin
Marino Faraguna
Edin Kozarević
"Cicavra T." 14:13
"Beremendi"
"Budokai-L."
"Kvarner"
-55 kg
1.
2.
3.
3.
Kristina Ravlić
Evita Lara Brkić
Diana Tanushaj
Kata Šare
"Mawashi"
"Cicvara T."
"Lav"
"Velebit"
16:8
-69 kg
1.
2.
3.
3.
Tin Vuĉković
Adam Blauhorn
Jure Drlje
Jakov Iliĉić
"Cicavra T."
"Cicavra T."
"Mawashi"
"Mornar"
6:5
-60 kg
1.
2.
3.
3.
Sara Vule
Evita Lara Brkić
Reka Scheinrich
Maja Pavlović
"Jastreb"
"Cicvara T."
"Zoltek"
"Lav"
13:9
-74 kg
1.
2.
3.
3.
Robert Basara "Cicavra T."
Jakov Iliĉić
"Mornar"
Haris Hadţipašić "Lav"
Simon Kaiserberger "Ptuj"
8:5
-65 kg
1.
2.
3.
Ela Filipović
"Mawashi"
AnĊela Stanić
"Mawashi"
Matea Abramović "Kutina"
-79 kg
1.
2.
Davor Šiljac
Robert Basara
"Cicvara T."
"Cicvara T."
2:1
-84 kg
1.
2.
Alvin Ališić
Luka Vindiš
"Kvarner"
"Ptuj"
9:7
+89 kg
1.
2.
Marino Štefanac "Cicvara T."
Davor Šiljac
"Cicvara T."
8:5
6:5
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
6/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Seniori:
Rezultat
finalne borbe:
-63 kg
1.
2.
3.
Denis Šiljac
Tin Vuĉković
Amir Šušnjar
-69 kg
1.
2.
-74 kg
"Cicvara T."
"Cicvara T."
"Ljutoĉ"
Seniorke:
Rezultat
finalne borbe:
6:4
-50 kg
1.
2.
Lucija Cicvara
Vlatka Hajdu
"Cicvara T."
"Moslavac"
7:1
Miroslav Grgić
"Moslavac"
Adam Blauhorn "Cicvara T."
14:12
-65 kg
1.
2.
3.
Lucija Cicvara
"Cicvara T."
3:2
Tina Pavić Beljan "Jasterb"
Melinda Czete
"Beremendi"
1.
2.
3.
3.
Miroslav Grgić
"Moslavac"
Adam Blauhorn "Cicvara T."
Ivan Bonaĉić
"Hus"
Simon Kaiserberger "Ptuj"
12:7
-84 kg
1.
2.
3.
3.
Luka Vindiš
Davor Šiljac
Dejan Zemanic
Ivan Bonaĉić
"Ptuj"
7:6
"Cicvara T."
"Beremendi"
"Hus"
-89 kg
1.
2.
Davor Šiljac
Dejan Zemanic
"Cicvara T."
5:0
"Beremendi"
-94 kg
1.
2.
Marino Štefanac "Cicvara T."
Sandor Szekszardi "Beremendi" AB
+94 kg
1.
2.
3.
Marino Štefanac "Cicvara T."
10:0
Zoltan Sagi
"Beremendi"
Ivan Škala
"Hus"
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
7/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
LIGHT CONTACT
Stariji kadeti:
Rezultat
finalne borbe:
Starije kadetkinje:
Rezultat
finalne borbe:
1.
2.
3.
4.
Una Maravić
"Legend"
Lorena Jurišić
"Sušak"
Ema Repić
"Legend"
Antonela Demović "Lav"
-46 kg
1.
2.
3.
Una Maravić
Ema Repić
Mara Vicelj
"Legend"
"Legend"
"Sušak"
3:0
-50 kg
1.
2.
3.
3.
Franka Fonović
Franka Prahin
Laura Pašić
Matea Mališa
"Budokai-L." 3:0
"Legend"
"Sušak"
"Sušak"
Teo Ĉendak
Boris Orlović
Stipe Juras
Daniel Hegyesi
"Tigar"
3:0
"Delta Team"
"Dalmatino"
"Esztergomi"
-55 kg
1.
2.
3.
3.
Lucija Regvat
Lea Barković
Dea Predijevac
Anamarija Ĉvrk
"Metalac"
"Sušak"
"Hus"
"Kutina"
1.
2.
3.
3.
Nikica Radović
Daniel Lazar
David Davidović
Hrvoje Stakor
"Sveti Jure"
"Omega"
"Kvarner"
"Moslavac"
2:1
-60 kg
1.
2.
3.
3.
Diana Franke
Nina Orlović
Marina Pušeljić
Dora Golac
"Zmaj"
"Sušak"
"2002"
"Draga"
-69 kg
1.
2.
3.
3.
Dominik Szabo
Davor Đerek
Roko Šare
Bruno Glavić
"Zoltek"
"Sušak"
"Velebit"
"Velebit"
3:0
1.
2.
3.
AnĊela Stanić
"Mawashi"
3:0
Katarina Cukarić "Budokai-L. "
Kristina Boras
"Imotski"
+69 kg
1.
2.
3.
Daniel Dokmanić "Ivanić Grad" 3:0
Josip Kolobarić "Dalmacija"
Marin Orlović
"Delta Team"
-42 kg
1.
2.
3.
Kristijan Kardum "Kvarner"
Lukas Šekrst
"Legend"
Adam Hercog
"Omega"
3:0
-47 kg
1.
2.
3.
3.
Adam Engelbrecht "Esztergomi" 3:0
Ivan Sovec
"Zmaj"
Josip Orlović
"Delta Team"
Marko Gajić
"Omega"
-52 kg
1.
2.
3.
3.
Kristijan Katušić
Davor Kapović
Denis Denić
Arijan Vrban
"Omega"
"Velebit"
"Lion Gym"
"B"
-57 kg
1.
2.
3.
3.
-63 kg
-42 kg
-65 kg
+65 kg 1.
2.
3.
3.
Lucija Bilobrk
Dorotea Barić
Klara Orlović
Iva Vukušić
"Mornar"
"Legend"
"Sušak"
"Draga"
AB
3:0
2:1
AB
3:0
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
8/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Juniori:
Rezultat
finalne borbe:
-57 kg
1.
2.
Marino Faraguna "Budokai-L."
Ivan Balić
"Legend"
-63 kg
1.
2.
3.
3.
-69 kg
Juniorke:
Rezultat
finalne borbe:
3:0
-50 kg
1.
2.
3.
Ana Alaber
"Lav"
Franka Halubocki "Lav"
Matea Tea Šoljić "Legend"
3:0
Mark Jozin
Dino Boţiĉević
Seherezad Zulić
Josip Stazić
"Beremendi"
"Sušak"
AB
"2002"
"2002"
-55 kg
1.
2.
3.
3.
Astrid Pibernik
Diana Tanushaj
Olivija Ledinšĉak
Kata Šare
"Sušak"
"Lav"
"Zmaj"
"Velebit"
3:0
1.
2.
3.
Mate Janosi
Dejan Šivinjski
Nikola Kulaš
"Esztergomi"
"Lav"
DISQ
"Team MI6"
-60 kg
1.
2.
3.
3.
Reka Scheirich
Diana Franke
Astrid Pibernik
katarina Sever
"Zoltek"
"Zmaj"
"Sušak"
"Croatia"
2:1
-74 kg
1.
2.
3.
Mihael Cvetko "Moslavac"
Haris Hadţipašić "Lav"
Halid Duraković "Lion Gym"
3:0
-65 kg
1.
2.
3.
Mateja Abramović "Kutina"
Iva Marković
"Sušak"
Antonela Tomašević "Mornar"
2:1
-79 kg
1.
2.
Luka NaĊ
Stefano Banko
3:0
-70 kg
1.
2.
Ela Filipović
Iva Marković
3:0
-84 kg
1.
2.
3.
3.
Alvin Ališić
"Kvarner"
Filip Zorić
"Sušak"
Renato Mujkanović "Kvarner"
Almir Korlat
"Lion Gym"
-89 kg
1.
2.
Mate Vujĉić
Erik Ališić
"Kvarner"
"Predator"
"Mornar"
"Sušak"
3:0
"Sveti Jure"
"Lion Gym" DISQ
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
9/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Seniori:
Rezultat
finalne borbe:
-63 kg
1.
2.
3.
Marko Šarko
Mirko Komar
Amir Šušnjar
-69 kg
1.
2.
3.
Ognjen Ledinšĉak "Zmaj"
Kristijan Gospoĉić "Hus"
Marko Šarko
"Legend"
-74 kg
1.
2.
Dragan Vidas
Eldin Hadţić
"Predator"
"Lion Gym"
-84 kg
1.
2.
3.
3.
Niko Nobilo
Amir Hadţić
Toni Matusan
Dejan Mogrovac
-94 kg
1.
2.
Dejan Zemanic "Beremendi"
Sandor Szekszardi "Beremendi" AB
+94 kg
1.
2.
Loris Zupiĉić
Ivan Škala
Seniorke:
Rezultat
finalne borbe:
-50 kg
1.
2.
3.
Matea Tea Šoljić
Franka Prahin
Suzana Rutnik
"Legend"
"Legend"
"Škorpion"
3:0
-55 kg
1.
2.
Matea Tea Šoljić
Franka Prahin
"Legend"
"Legend"
3:0
3:0
-60 kg
1.
2.
Melinda Czete
Reka Scheirich
"Beremendi"
"Zoltek"
AB
"Metalac"
3:0
"Lion Gym"
"Mega Centar"
"Predator"
-65 kg
1.
2.
Iva Marković
Astrid Pibernik
"Sušak"
"Sušak"
-70 kg
1.
2.
Nives Radić
"Pit Bull"
Marija Kostovska "Adrenalin"
"Legend"
"Zmaj"
"Ljutoĉ"
3:0
2:1
3:0
"Mega Centar"
"Hus"
AB
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
10/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
LOW KICK
Juniori:
-54 kg
Rezultat
finalne borbe:
Juniorke:
Rezultat
finalne borbe:
1.
2.
3.
3.
Zvonimira Trusić "Tigar"
Petra Jalšoveĉki "Metalac"
Adrijana Vuković "Blitz"
Danijela Bedeković "Hus"
-56 kg
1.
2.
3.
Ana Vignjević
"Mega centar"
Matea Jurašković "Armus"
KO
Ivana Šišović
"Predator"
-65 kg
1.
2.
3.
Hela Ĉuţić
"Spartan Gym" 3:0
Tea Scania Đakić "Bushido"
Antonela Tomašević "Mornar"
1.
2.
Tomislav Jalšoveĉki "Metalac"
Muhamet Deskaj "Pit Bull"
KO
-52 kg
-57 kg
1.
2.
3.
3.
Luka Hunić
Roko Doţdor
Antonio Arlavi
Besmir Helshani
"Pit Bull"
"Pit Bull"
AB
"Hus"
"Mega centar"
-60 kg
1.
2.
Marin Ĉović
Dino Brajković
"Pit Bull"
3:0
"Dalmatino"
-63,5 kg 1.
2.
3.
3.
Luka Lozo
Tomislav Dadić
Ivan Bikić
Filip Slovinac
"Mornar"
"Mornar"
AB
"Tigar-Brod"
"LKB"
-67 kg
1.
2.
3.
3.
Tomislav Ivĉetić
Marko ĈanaĊija
Davor Ĉešljar
Anton Hrenić
"Bushido"
"Kobra"
KO
"Sveti Duh"
"Samurai"
-71 kg
1.
2.
3.
3.
Zejd Dţenanović
Ivan Strinić
Deni Kovaĉević
Dino Vukasović
"2002"
3:0
"MOKK"
"Pit Bull"
"Dalmacija"
-75 kg
1.
2.
3.
3.
Mihovil Ĉuţić
Davor Dadić
Gaj Ćosić
Petar Šarac
"Spartan"
3:0
"Mornar"
"Holy Spirit"
"Tigar-Brod"
-81 kg
1.
2.
3.
3.
Josip Nikolić
Petar Jaman
Filip Jurić
Marko Vukić
"MOKK"
3:0
"Blitz"
"Bushido"
"Champion Gym"
-91 kg
1.
2.
Andrija Lekić
Mateo Pandţić
"Pit Bull"
"Pit Bull"
+91 kg
1.
2.
3.
Simon Krizmanić "Predator"
Domagoj Orešković "Hus"
AB
Mateo Pišĉak
"Champion Gym"
KO
3:0
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
11/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Seniori:
Rezultat
finalne borbe:
Seniorke:
Rezultat
finalne borbe:
1.
3.
Antonio Horvaić
Hrvoje Vesliga
"Mladost"
"LKB"
3:0
-52 kg
1.
2.
Beatrix Horvath
Tanja Brulc
"Unicentral B."
"Dema"
AB
-63,5 kg 1.
2.
3.
Mirsad Denjalić
Ivan Puškarić
Dario Mataković
"LKB"
2:1
"OG Gym"
"Sveti Duh"
-56 kg
1.
2.
3.
3.
Elena Maškarin
Maria Nalogh
Katarina Benĉina
Marija Petrc
"Sport Life" 3:0
"Unicentral B."
"Sveti Duh"
"Mladost"
-67 kg
1.
2.
3.
3.
Nikola Crvenković
Silvije Kebet
David Pardavi
Dario Vugdelija
"LKB"
3:0
"Škorpion"
"Unicentral B."
"Armus"
-60 kg
1.
2.
Marija Petrc
jasenka Ribarić
"Mladost"
"Mega Centar" KO
-71 kg
1.
2.
3.
3.
Tihomir Vranjić
Finko Barišić
Nikola Dejak
Matija MeĊimorec
"Ivanić Grad" 2:1
"Pit Bull"
"Hammer"
"Kobra"
-65 kg
1.
2.
3.
Marija Kosi
"Mladost"
Štefica Bubnjarić "Škorpion"
Josipa Bilobrk
"Mornar"
-75 kg
1.
2.
3.
3.
Antun Viliĉić
"LKB"
Hrvoje Mesek
"Armus"
Branimir Farkaš "Bushido"
Marko Orehovaĉki "Kobra"
-81 kg
1.
2.
3.
3.
Marko Ĉizmić
Mario Ilijević
Matej Baţika
Gyula Horvath
"Pit Bull"
3:0
"Otok"
"Dema"
"Unicentral B."
-86 kg
1.
2.
3.
3.
Luka Jurić
Fatmir Deskaj
Luka Jelĉić
Marko Lukaĉić
"Sveti Duh" 3:0
"Pit Bull"
"Hammer"
"Crna Pantera"
-91 kg
1.
2.
3.
3.
Toni Ĉatipović
Elvis Sakanović
Marin Mrša
Marko Vidović
"Pit Bull"
"Predator" TKO
"Dalmatino"
"Otok"
+91 kg
1.
2.
3.
3.
Dragan Dajaković
Josip Ĉepić
Dejan Bušić
Mislav Vuĉetić
"Pit Bull"
"Zmaj"
"Kobra"
"Pit Bull"
-57 kg
3:0
+70 kg 1.
2.
3.
3:0
Nives Radić
"Pit Bull"
Marija Mirtović
"Pit Bull"
AB
Bernadett Szabo "Unicentral B."
3:0
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
12/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
SUSRET KICKBOXING REPREZENTACIJA HRVATSKE I FRANCUSKE
Low kick S -67 kg
IVAN ZIDAR
(CRO)
-
MAILLOT CHRISTOPHE (FRA)
3:0
DINO BELOŠEVIĆ (CRO)
-
SAUTRON GAETAN
2,5:0,5
-
ABDELRAHIM CHAFAY (FRA)
0:3
-
Francuska
2:1
K1 S +91 kg
(FRA)
K1 S -86 kg
MARIN ROSO
Hrvatska
(CRO)
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
13/14
REZULTATI - MT "Croatia Open - Christmas Cup 2012" - Osijek, 15.12.2012.::
Proglašeni najboljima:
Najbolji mlaĊi kadet u semi contactu:
Ismar Omičević
- "2002", Odţak, BiH
Najbolja mlaĊa kadetkinja u semi contactu:
Sara Pešut
- "Sušak", Rijeka
Najbolji stariji kadet u semi contactu:
Mihael Javorović
- "Cicvara Team", Zagreb
Najbolja starija kadetkinja u semi contactu:
Kristina Ravlić
- "Mawashi", Makarska
Najbolji junior u semi contactu:
Tin Vuković
- "Cicvara Team", Zagreb
Najbolja juniorka u semi contactu:
Kristina Ravlić
- "Mawashi", Makarska
Najbolji senior u semi contactu:
Miroslav Grgić
- "Moslavac", Popovaĉa
Najbolja seniorka u semi contactu:
Lucija Cicvara
- "Cicvara Team", Zagreb
Najbolji klub u semi contactu
"Cicvara team", Zagreb - trener: Zoran Cicvara
Najbolji stariji kadet u light contactu:
Teo Čendak
- "Sušak", Rijeka
Najbolja starija kadetkinja u light contactu:
Franka Fonović
- "Legend", Zagreb
Najbolji junior u light contactu:
Alvin Ališić
- "Kvarner", Rijeka
Najbolja juniorka u light contactu:
Astrid Pibernik
- "Sušak", Rijeka
Najbolji senior u light contactu:
Marko Šarko
- "Legend", Zagreb
Najbolja seniorka u light contactu:
Nives Radić
- "Pit Bull", Split
Najbolji klub u light contactu:
"Sušak", Rijeka - trener: Branko Fibinger
Najbolji junior u low kicku:
Tomislav Ivčetić
- "Bushido", Poţega
Najbolja juniorka u low kicku:
Zvonimira Trusić
- "Tigar", Zagreb
Najbolji senior u low kicku: Luka Jurić - "Sveti Duh", Osijek i Marko Čizmić - "Pit Bull", Split
Najbolja seniorka u low kicku:
Elena Maškarin
Najbolji klub u low kicku:
"Pit Bull", Split - trener: Marko Ţaja
- "Port Life", Rab
Pripremio: Romeo Deša – Omišalj, 51513 Bjanižov 1
tel. +385 98 424 626 / fax. +385 51 842 142 / [email protected]
Document: Izvjestaj - MT Croatia Open - Christmas Cup 2012 - Osijek, 15.12.12
14/14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
681 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content