close

Enter

Log in using OpenID

ANEXOS INICIAL DEFINITIVO

embedDownload
Mª Ángeles González López
ANEXO 1. LAS LETRAS
a
b
c
d
'α'
Είναι κάτι µεταξύ το 'β' και το 'µπ'.*
'θ', αλλά και 'κ'.*
'δ', αλλά λίγο πιο χαλαρό.
ñ
o
p
q
e
'ε'
r
f
g
h
i
j
'φ'
'γ', αλλά και 'χ'.*
∆εν το προφέρουµε ποτέ.
'ι'
'χ'.*
rr
s
t
u
v
k
'κ'. Μόνο σε ξένες λέξεις.
w
l
'λ'
x
ll
Όπως το 'j' στην αγγλική λέξη 'Jessica'.
y
m
n
'µ'
'ν'
ch
ΉΧΟΙ:
e → que → ´κε´
i → qui → ´κι´
'κ'
a → ca → ´κα´
o → co → ´κο´
u → cu → ´κου´
Περίπου σαν 'νι'. Πάντα έχει το ~ πάνω.
'ο'
'π'
Πάντα το γράφουµε µαζί µε ένα 'υ':
“qu”. Ακούγεται 'κ'.*
'ρ' όταν είναι µέσα της λέξης. 'ρρ' όταν
είναι στην αρχή της λέξης.
'ρρ', δηλαδή, ένα 'ρ' αλλά πιο δυνατό.
'σ'
'τ'
'ου'
Είναι κάτι µεταξύ το 'β' και το 'µπ'.* [=
όπως το b]
Όπως στα αγγλικά. Μόνο σε ξένες
λέξεις.
'ξ', αλλά σε κάποιες λέξεις (México)
είναι 'χ'
'ι' όταν είναι µόνη της ή ανάµεσα
σύµφωνα ή στο τέλος τησ λέξης. Όπως
το 'j' στην αγγλική λέξη 'Jessica' όταν
είναι µεταξύ φωνήεντα.
'θ'*
Περίπου σαν το 'τσ' στα ελληνικά.
z
'b' και 'v' τα προφέρουµε το ίδιο: barco, vaso.
'θ'
'γ'
'χ'
e → gue → 'γε'
i → gui → 'γι'
a → ga → 'γα'
o → go → 'γο'
u → gu → 'γου'
e → ge, je → 'χε'
i → gi, ji → 'χι'
a → ja → 'χα'
o → jo → 'χο'
u → ju → 'χου'
E → ce → 'θε'
i → ci → 'θι'
a → za → 'θα'
o → zo → 'θο'
u → zu → 'θου'
'll' και 'y' (όταν είναι µεταξύ φωνήεντα) τα
προφέρουµε το ίδιο: llave, playa. Για τους
έλληνες είναι σαν 'γι' ή 'γκι'.
'r' → pero.
´rr' → perro.
Mª Ángeles González López
ΑΝΕΧΟ 2. LOS OBJETOS DE CLASE:
El lápiz: το µολύβι
El boli/ bolígrafo: το στυλό
La goma: η σβήστρα, η γόµα
El sacapuntas: η ξύστρα µολυβιών
La pluma: η πένα
El portaminas: το µηχανικό µολύβι
El rotulador: ο µαρκαδόρος
El tipex: ο διορθωτικός
La regla: ο χάρακας
El celo/ el fixo: η κολλητική ταινία
El clip: το συνδετήρας
La chincheta: η πινέζα
El postit: το αυτοκόλητο
El pegamento: η κόλλα {αλλά µόνο αυτές που
κολλάνε πολύ, δηλαδή, που είναι δυνατές}
La cola: η κόλλα
Los lápices de colores: οι µπογιές
El cuaderno = la libreta: το τετράδιο
El libro: το βιβλίο
El diccionario: το λεξικό
El manual: ο οδηγός
La enciclopedia: η εγκυκλοπαίδεια
La agenda: η ατζέντα
La pizarra: ο πίνακας
ANEXO 3: El género
EL MASCULINO
El vaso
Los vasos
Un vaso
Unos vasos
Son masculinas las palabras terminadas en: -o, or, -aje.
El: perro, traje, amor, autor, masaje, libro, ...
EL FEMENINO:
La casa
Las casas
Una casa
Unas casas
Son femeninas las palabras terminadas en: -a, -ción, -sión, -dad, -tad.
La: casa, situación, televisión, ciudad, libertad, ...
− Οι λέξεις που τελειώνουν σε -e µπορούν να είναι θηλυκά ή αρσενικά:
La gente, el coche, el café, la carne, ...
EXCEPCIONES:
− Λέξεις που στα ελληνικά τελειώνουν σε -ηµα είναι αρσενικά
πρόβληµα, σύστηµα, δίληµµα: el problema, el sistema, el dilema.
− Πολλές λέξεις που στα ελληνικά είναι ουδέτερα είναι αρσενικά στα ισπανικά:
το κλίµα: el clima.
− Θηλυκά σε -ο:
la foto (la fotografía), la mano, la moto (motocicleta), la radio, …
Προσοχή: el cumpleaños, el paraguas, la gente.
ANEXO 4: SER, ESTAR Y HABER.
SER: χρησιµοποιούµε το ρήµα SER για
Mª Ángeles González López
− Να ορίσουµε λέξεις ή έννοιες:
Un gato es un animal. María es española. Antonio es profesor.
− Να περιγράψουµε:
El pantalón es blanco. María es alta. Antonio es moreno.
− Άλλες χρήσης:
ταυτότητα → esa es María
χαρακτήρα → María es tímida
ιδιότητες → es muy bonito
κατηγορία → Antonio es un ser humano
καταγωγή → Antonio es español
υλικό → el collar es de oro
επάγγελµα → Antonio es profesor
σχήµα → la mesa es redonda
µάρκα → las zapatillas son Nike
χρώµα → El vestido es azul
διαπροσωπικές σχέσεις → Él es mi padre
ηµεροµηνίες, ώρες → son las cinco. Hoy es lunes.
ESTAR:
− Για τοποθεσία:
Grecia está en Europa
− Για κατάσταση:
Está dormido.
− Για προσωρινές ιδιότητες:
Hoy está muy alegre.
HAY (Haber): υπάρχει/ υπάρχουν
En Veria hay un parque. En Atenas hay muchas tiendas. En Grecia hay muchas playas. ...
ANEXO 5: Qué/ Cuál
QUÉ:
− Xχρησιµοποιούµε qué (τι) για να κάνουµε ερωτήσεις που αναφέρονται σε πράγµατα
¿Qué quieres? ¿Cerveza o vino?
− Xχρησιµοποιούµε qué + ουσιαστικό για να ρωτήσουµε για το είδος ενός αντικειµένου
¿Qué tiempo hace?
CUÁL/ CUÁLES:
Mª Ángeles González López
− Όταν ρωτάµε για ένα πράγµα ενός συνόλου που έχουµε προσδιορίσει προηγουµένως ή που
εννοείται από τα συµφραζόµενα.
Me quiero comprar una falda. ¿Cuál es la más bonita?
*Μπορούµε να χρησιµοποιούµε το qué µαζί µε ένα ουσιαστικό ¿Qué falda es la más bonita?, αλλά
όχι το Cuál: ¿Cuál falda es la más bonita?.
− Για να ρωτήσουµε για την ταυτότητα ενός αντικείµενου συγκ ή προσώπου να
χρησιµοποιούµε ¿Cuál + ser + ουσιαστικό?
¿Cuál es la capital de España?
¿Cuál es tu signo del zodiaco?
ANEXO 6: la familia
Los padres: οι γονείς
El padre: ο πατέρας
La madre: η µητέρα
Los esposos: οι σύζυγοι
El esposo = el marido: ο σύζυγος
La esposa = la mujer: η σύζυγος
Los hijos: τα παιδιά
El hijo: ο γιός
La hija: η κόρη
Los hermanos: τα αδέλφια
El hermano: ο αδελφός
La hermana: η αδελφή
Los abuelos:
El abuelo: ο παππούς
La abuela: η γιαγιά
Los nietos: τα εγγόνια
El nieto: ο εγγονός
La nieta: η εγγονή
Los tíos: οι θείοι
El tío: ο θείος
La tía: η θεία
Los primos: τα ξαδέλφια
El primo: ο ξάδελφος
La prima: η ξαδέλφη
Los sobrinos: τα ανίψια
El sobrino: ο ανιψιός
La sobrina: η ανιψιά
Los suegros: τα πεθερικά
El suegro: ο πεθερός
La suegra: η πεθερά
Los cuñados: οι κουνιάδοι
El cuñado: ο κουνιάδος, ο γαµπρός
La cuñada: η κουνιάδα
El yerno: ο γαµπρός
La nuera: η νύφη
ANEXO 7. las acciones diarias.
Despertarse: ξυπνώ
Levantarse: σηκώνοµαι
(de la cama, de la silla, del sofá)
Andar: περπατώ, βαδίζω
Caminar: περπατώ
Desayunar: προγευµατίζω, παίρνω πρωινό
Ducharse: κάνω ντους
Lavarse: πλένοµαι
Darse un baño: κάνω µπάνιο
Lavarse la cara/ los dientes/ las manos:
Secarse: στεγνώνω
Peinarse: χτενίζοµαι
Orinar/ mear: ουρώ, κατουρώ
Cagar: χέζω
Vestirse: ντύνοµαι
Ponerse: φορώ
Ponerse los zapatos/ los calcetines/ un
sombrero: φορώ καπέλο
Afeitarse: ξυρίζοµαι
Maquillarse: µακιγιάρω
Mª Ángeles González López
Pintarse: βάφοµαι, µακιγιάροµαι
Pintarse los labios/ las uñas/ los ojos:
Ir al trabajo: πάω στην δουλειά
Trabajar: δουλεύω
Comer: τρώω
Almorzar: γευµατίζω
Merendar: κολατσίζω
Volver a casa: γυρίζω σπίτι
Cenar: δειπνώ
Sentarse: κάθοµαι
En una silla/ en el sofá
Descansar: ξεκουράζοµαι
Ver la tele/ la televisión: βλέπω την
τηλεόραση
Acostarse: ξαπλώνω
Dormir: κοιµάµαι
Soñar: ονειρεύοµαι
Con alguien: ονειρεύοµαι κάποιον
Con algo: ονειρεύοµαι κάτι
ANEXO 8. LOS VERBOS REFLEXIVOS
Los verbos reflexivos son lo que en griego se llama: αυτοπαθή ρήµατα. Υπάρχουν ρήµατα
που µπορούν να είναι αυτοπαθή ή όχι, ανάλογα µε το τί ακριβώς θέλουµε να εκφράσουµε σε εκείνη
την στιγµή.
Lavar/ lavarse:
Me lavo cada día a las 8 de la mañana. (Πλένοµαι κάθε µέρα στις 8 το πρωί).
Lavo a mi bebé cada día a las 8 de la mañana. (Πλένω το µωρό µου κάθε µέρα στις 8 το πρωί).
Όπως βλέπετε, στον πρώτο παράδειγµα η ενέργεια του ρήµατος «πέφτει» στον εαυτό µας,
γι'αυτό γράφουµε την αντωνυµία. Αυτά τα ρήµατα κλείνονται όπως τα άλλα ρήµατα της
κατηγορίας του, απλά πριν βάζουµε την αντωνυµία, αν και υπάρχουν κάποια που αλλάζουν το
φωνήεν όπως τα
ανώµαλα ρήµατα.
ANEXO 9. LOS VERBOS IRREGULARES.
1. Ρήµατα που αλλάζουν το φωνήεν, αλλάζουν το φωνήεν µε τον εξής τρόπο:
- ∆εν υπάρχουν ρήµατα που να αλλάζουν το “i”.
- Ρήµατα που αλλάζουν το “e” σε “i” είναι: pedir (ζητώ),
servir (σερβίρω), vestir (ντύνω), reír (γελάω).
- Ρήµατα που αλλάζουν το “e” σε “ie” είναι: querer, cerrar
(κλείνω), comenzar (αρχίζω), empezar (αρχίζω), entender,
perder (χάνω), pensar (σκέφτοµαι), regar (ποτίζω), merendar
(κολατσίζω), preferir, despertarse.
- ∆εν υπάρχουν ρήµατα που να αλλάζουν το “a”.
- Ρήµατα που αλλάζουν το “o” σε “ue” είναι: poder, encontrar (βρίσκω), volver (γυρίζω,
επιστρέφω), dormir, sonar (ηχώ), costar (κοστίζω).
- Μόνο το ρήµα jugar αλλάζει το “u” σε “ue”.
Mª Ángeles González López
Αυτά τα ρήµατα ποτέ έχουν ανώµαλη µορφή για nosotros και vosotros.
2. Για άλλες ανωµαλίες κοιτάξτε το USO σελίδα 26 µε 31.
ANEXO 10. LA COMIDA
La carne:
La carne picada: ο κιµάς
El filete: το φιλέτο
El bistéc: το φιλέτο
La chuleta: η µπριζόλα
El muslo (de pollo): το µπούτι (κοτόπουλου)
La pechuga (de pollo): ο στήθος
(κοτόπουλου)
La costilla: το παϊδάκι
El pinchito: το σουβλάκι
La salchicha: το λουκάνικο
La hamburguesa: το χάµπουργκερ
La albóndiga: ο κεφτές
La ternera: το µοσχάρι
El cerdo: το χοιρινό
El pollo: το κοτόπουλο
El cordero: το αρνί
El pavo:η γαλόπουλα
El conejo: το κουνέλι
El pescado y el marisco:
La sardina: η σαρδέλα
El boquerón: το γαύρο
La dorada: η τσιπούρα
La merluza: ο φρέσκος µπακαλιάρος
El lenguado: η γλώσσα
El atún: ο τόνος
El bacalao: ο µπακαλιάρος
La caballa: το σκουµπρί
El calamar: το καλαµάρι
El pulpo: το χταπόδι
Las gambas: οι γαρίδες
Los mejillones: τα µύδια
Las almejas: η αχηβάδα
Las ostras: τα στρείδια
El salmón: ο σολοµός
El salmonete: το µπαρµπούνι
La perca: η πέρκα
La trucha: η πέστροφα
El rodaballo: το χριστόψαρο
La verdura:
La lechuga: το µαρούλι
El tomate: η ντοµάτα
El pepino: το αγγούρι
La cebolla: το κρεµµύδι
La zanahoria: το καρότο
El pimiento: η πιπεριά
La seta: τα άγρια µανιτάρια
Los champiñones: τα µανιτάρια
El ajo: το σκόρδο
La col/ el repollo: το λάχανο
El brócoli, el brécol: το µπρόκολο
La coliflor: το κουνουπίδι
El maíz: το καλαµπόκι
Los espárragos: τα σπαράγγια
La berenjena: η µελιτζάνα
Las judías: τα φασόλια
El calabacín: το κολοκύθι
La alcachofa: η αγκινάρα
La remolacha: το παντζάρι
El puerro: το πράσο
Las espinacas: το σπανάκι
El apio: το σέλινο
El hinojo: ο µάραθος
La acelga: το τεύτλο
Las judías verdes: τα φασόλια (τα πράσινα)
La patata: η πατάτα
Las legumbres:
Los garbanzos: τα ρεβίθια
Las lentejas: οι φάκες
Las judías: τα φασόλια
Las judías pintas: το γυφτοφάσουλα
Los condimentos: καρυκεύµατα
El perejil: ο µαϊντανός
El eneldo: ο άνηθος
La hierbabuena: ο δυόσµος
La pimienta: το πιπέρι
El orégano: η ρίγανη
El comino: το κύµινο
La canela: η κανέλα
El clavo: το γαρίφαλο
La sal: το αλάτι
El pimentón: πάπρικα
El azafrán: το σαφράν
El azúcar: η ζάχαρη
Los frutos secos:
Mª Ángeles González López
Las almendras: τα αµύγδαλα
Las avellanas: τα φουντούκια
Los cacahuetes: τα φιστίκια
Las nueces: τα καρύδια
Las pipas:τα σπόρια
Los pistachos: τα φιστίκια Αίγινας
Los cereales:
El arroz: το ρύζι
El trigo: το σιτάρι
El maíz: το καλαµπόκι
La cebada:το κριθάρι
Otros:
La pasta: τα ζυµαρικά
Los macarrones: οι πένες
Los espaguetis: τα σπαγγέτι
El pan: το ψωµί
La tarta: η τούρτα
El pastel: το γλυκό, σαν µικρή τούρτα.
La galleta: το βισκότο
La tostada: η φρυγανιά
El bocadillo: το σάντουιτς από κανονικό ψωµί
El sándwich: το σάντουιτς από ψωµί σε φέτες
Las conservas:οι κονσέρβα
−
Congelado:
El aceite de girasol: ηλιέλαιο
El aceite de oliva: ελαιόλαδο
El vinagre: το ξύδι
La harina: το αλεύρι
La salsa: η σάλτσα
La guarnición: η γαρνιτούρα
El primer plato: πρώτο πιάτο
El segundo plato: δεύτερο πιάτο
El postre: το επιδόρπιο
Los entrantes/ las tapas: οι µεζέδες
La mostaza: η µουστάρδα
La mayonesa: η µαγιονέζα
El ketchup: το κέτσαπ
La bebida:
El agua: το νερό
El zumo: ο χυµός
El vino: το κρασί
El refresco: το αναψυκτικό
El batido: το µιλκ σεικ
La cerveza: η µπίρα
El café: το καφέ
El té: το τσάι
La infusión (manzanilla, tila, té, ...): το
αφέψηµα
El cava: champagne
El ron: το ρούµι
El whisky:
El coñac: brandy
El licor: το λικέρ
La leche: το γάλα
Los embutidos:
El chorizo: (είναι σαν πικάντικο λουκάνικο)
El salchichón: (Είναι σαν σαλάµι)
El salami: το σαλάµι
El jamón: το ισπανικό ζαµπόν
El queso: το τυρί
La mortadela: η µορταδέλα
El jamón york/ el jamón cocido: το ζαµπόν
La salchicha: το λουκάνικο
El bacon:
ANEXO 11. LA CORTESÍA.
En España, cuando vamos a un restaurante a una tienda, etc lo más correcto es hablar de
USTED. Recuerda que para hablar de “usted” usamos el 3ª persona del singular, igual que él, ella...
¿Qué desea? ¿Tiene manzanas?
ANEXO 12. LOS INDEFINIDOS
Alguno/ algún (κάποιος)
alguien
algo (κάτι)
(κάποιος άνθρωπος)
ninguno/ningún (κανένας)
nadie (κανένας άνθρωπος)
nada (τίποτα)
Mª Ángeles González López
todos (όλοι)
todo (όλα, αλλά όταν πάει µόνο του, χωρίς ουσιαστικό)
Algún hombre. Alguna casa. Hay alguno en la mesa. [algún + sustantivo masculino singular]
Ningún hombre. Ninguna casa. No hay ninguno en la mesa. [ningún + sustantivo masculino
singular]
El baño está ocupado, hay alguien dentro.
El baño está libre, no hay nadie dentro.
¿Hay algo para comer en el frigorífico? No, no hay nada, hay que hacer la compra.
Todos han ido a la fiesta. (όταν πάει µόνο του και στο πληθυντικό εννοεί όλοι οι άνθρωποι)
Todos los coches/ todas las casas.... (όλοι... /όλες)
Todo está limpio. Todo es muy bonito. Todo era muy caro. (todo όταν είναι στο ενικό και πάει
µόνο του εννοεί όλα τα πράγµατα. Ποτέ πάει στο πλυθ. Αν το γράφουµε στο πλυθ θα
καταλάβουν ότι µιλάµε για όλοι οι άνθρωποι).
•
Alguno, alguien o algún los usamos cuando nos referimos a si puede haber alguien. Υπάρχει
καµία αντίρρηση; → hay ninguna objeción → hay alguna objeción
•
Ninguno, nadie o ningún lo usamos cuando nos referimos a que realmente no hay nada o
pensamos que no hay nada. Υπάρχει κανείς → hay nadie → hay alguien.
ANEXO 13. El carácter
Defecto: ελάττωµα, µειονέκτηµα
cualidad: προτέρηµα
desorganizado: αποδιοργανωµένος
generoso:γενναιόδωρος
paciente: υποµονετικός
puntual:συνεπής, σε ότι αφορά τα ωράρια
leal: πιστός, αφοσιωµένος
optimista: αισιόδοξος
pesimista: απαισιόδοξος
ANEXO 14: SABER Y CONOCER.
Αυτά τα δυο ρήµατα δεν είναι συνώνυµα στα ισπανικά, πρόκειται για δυο διαφορετικές
έννοιες.
SABER: Αναφέρεται µόνο σε γνώσεις που έχουν εµπεδώσει και, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκονται
στο µυαλό µου: επιστήµες, γλώσσες, πληροφορίες και ικανότητες.
CONOCER: Αναφέρεται στην εµπειρική γνωριµία του αντικειµένου µέσο άµεσης επαφής.
Sé montar a caballo. Sé francés. Sé dónde está Alemania.
Conozco a tu marido (he hablado con él o lo he visto). Conozco Atenas (επειδή πήγα εκεί).
Mª Ángeles González López
ANEXO 15: LAS PREPOSICIONES
•
A → σε, όταν εκφράσει κίνηση
◦ σε (κίνηση): Voy a Madrid. Viajo a Londres todos los años.
◦ Προηγείται του εµµέσου αντικειµένου
Le doy flores a María.
◦ Επίσης προηγείται του αµέσου αντικειµένου αν πρόκειται για πρόσωπα και ζώα.
He visto a tu madre.
•
EN → σε, όταν εκφράσει σταθερότητα (πού βρίσκεται κάτι ή κάποιον).
Mi casa está en Madrid. El libro está en la mesa.
•
DE
◦ καταγωγή: Yo soy de España.
◦ Προέλευση: Vengo del médico, estoy enferma.
◦ κτητική σχέση: Ella es la novia de mi hermano.
◦ ύλη, ποιότητα: El vaso es de cristal. El anillo es de plata.
•
DESDE (από) δηλώνει την αρχή µιας διαδροµής, το αρχικό όριο στο χώρο ή στο χρόνο στο
οποίο εντοπίζεται η συµβαίνει κάτι: .
Estoy en Grecia desde Enero. Desde Salónica está muy lejos.
•
HASTA (µέχρι, ως) δηλώνει το τέλος µιας διαδροµής, το τελικό όριο στο χώρο ή στο χρόνο
στο οποίο εντοπίζεται ή συµβαίνει κάτι.
Te esperé hasta las 5. La ciudad es tan grande que llega hasta la costa.
•
DE... A.../DESDE... HASTA...: (από ... µέχρι) µπορούµε να εκφράσουµε την αρχή και το
τέλος µιας διαδροµής ή µιας χρονικής περιόδου χρησιµοποιώντας αυτές τις προθέσεις.
La clase es de 3 a 5. Mañana iré desde Madrid hasta Zaragoza.
•
CON: (µε, µαζί + αντωνυµία)
Esta noche salgo con mis amigas. Esta noche salgo con ellas.
•
SIN: (χωρίς)
Quiero un café sin azúcar.
•
ENTRE (ανάµεσα, µεταξύ)
El chico que está en la foto entre Mariana y Luis es Pablo.
•
HACIA (προς)
El tren número 560 va hacia Barcelona.
•
POR (από, για, ...) Αυτές είναι οι πιο σηµαντικές χρήσεις:
•
Χρόνο (δεν αναφερόµαστε σε µια συγκεκριµένη στιγµή): Mañana por la
mañana voy al médico. ∆εν λέµε ακριβώς σε τί ώρα.
Mª Ángeles González López
•
Αιτία. Η µετάφραση θα ήταν εξαιτίας: Está cansado por estar todas las
noches de fiesta.
•
Μέσο (δεν λέµε ακριβώς από ποιό µέσο και πού γίνεται κάτι): Llamo a mi
madre por teléfono. Camino por la calle (δεν λέµε από πού ακριβώς)
•
PARA (από, για, ...)
•
σκοπό: Tienes que estudiar para aprobar el examen.
•
Προορισµό: Voy para casa.
•
Χρόνο (προς το µέλλον): Tienes que hacer los ejercicios para el martes.
Anexo 16: IR/ IRSE
IR: πάω, πηγαίνω
Ayer fui a Salónica. Voy para mi casa.
IRSE: Φεύγω, εγκαταλείπω ένα µέρος
Me voy, tengo prisa. Me fui de casa a las 10.
ANEXO 17: el Pretérito Indefinido: ο αόριστος
USO: Με τον αόριστο αναφερόµαστε σε ένα γεγονός ολοκληρωµένο σε µία χρονική περίοδο που
δεν έχει σχέση µε το παρόν.
Llovió mucho aquel día.
FORMA: για να σχηµατίσουµε τον οµαλό Αόριστο αντικαθιστούµε την κατάληξη του
απαρεµφάτου µε τις παρακάτω καταλήξεις.
Ρήµατα σε -ar:
-é
-aste
-ó
-amos
-asteis
-aron
Ρήµατα σε -er και -ir:
-í
-iste
-ió
-imos
-isteis
-ieron
* όταν το θέµα λήγει σε φωνήεν, το “-i” µετατρέπεται σε “-y”: caer, construir, creer, huir, influir, leer, oír,
sustituir
* Στον οµαλό αόριστο ο τόνος βρίσκεται πάντα στην κατάληξη. Έτσι κάνουµε την διαφορά µεταξύ
τον ενεστώτα και τον αόριστο.
(yo) presente
hablo
entro
canto
(Él, ella, usted) pretérito indefinido
habló
entró
cantó
Τα περισσότερα ρήµατα που είναι ανώµαλα στον αόριστο έχουν ανώµαλο θέµα:
Saber → supPoder → pudPoner → pus-
Tener → tuvEstar → estuvAndar → anduv-
Querer → quisVenir → vin
Hacer → hic- /hiz-
Verbos en -ducir
Conducir → condujTraducir → traduj-
Mª Ángeles González López
Haber → hubCaber → cup-
Decir → dijTraer → traj-
Reducir → reduj-
Ρήµατα µε αλλαγές στα φωνήεντα
Pedir : e → i
pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron
Άλλα ρήµατα: repetir, sentir, mentir, seguir,
elegir,
Dormir: o → u
dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron
Άλλα ρήµατα: morir
Anexo 18: Los pronombre de C. D. Y C. I.
Objeto ó complemento directo: άµεσο αντικείµενο
Objeto ó complemento indirecto: έµµεσο αντικείµενο
Το Γ' πρόσωπο ενικού και πληθυντικού.
Complemento directo: είναι αυτό ή αυτός που <<πάθει άµεσα>> την δράσει του ρήµατος. Εάν
αναφερόµαστε στο άµεσο αντικείµενο χρησιµοποιούµε τις αντωνυµίες [la, lo, las, los] όταν
πρόκειται για πράγµατα ή ανθρώπους των οποίων έχουµε προσδιορίσει την ταυτότητα
προηγουµένως. Κατά κανόνα ή έχουµε την αντωνυµία ή το άµεσο αντικείµενο ολόκληρο.
¿Dónde está el libro? Lo he puesto en la mesa.
La casa fue comprada por un señor de Madrid. La compró el mes pasado.
La casa la compró un señor de Madrid. → όταν το C. D. προηγείται το ρήµα αφήνουµε επίσης την
αντωνυµία. Αλλά όχι όταν είναι µετά. La compró la casa un señor de Madrid.
Complemento indirecto: είναι ο άνθρωπος, σπάνια το πράγµα, τελικός παραλήπτης της δράσης του
ρήµατος. Εάν αναφερόµαστε στο έµµεσο αντικείµενο, χρησιµοποιούµε τις αντωνυµίες [le, les ή se]
µε πράγµατα ή ανθρώπους των οποίων έχουµε προσδιορίσει την ταυτότητα προηγουµένως, αλλά
και όταν προσδιορίζουµε το έµµεσο αντικείµενο µετά από την αντωνυµία.
Quedé con mis amigos y les llevé a mi nueva casa.
Llama a tu madre y dile que hoy vamos a visitarla.
Le he comprado flores a mi novia. Όπως µπορούµε να δούµε (αντιθέτως µε τον C. D.) στην ίδια
φράση δύο φορές το C. I., µία ονοµατική φράση και µία αντωνυµία.
* Όταν στην ίδια φράση έχουµε και C. D. και C. I. το “le, les” του C. I. γίνεται “se”.
¿Has dicho a tu madre que tienes hambre? → ¿se lo has dicho?
Άλλα πρόσωπα:
Τα άλλα πρόσωπα είναι το ίδιο στο C. D. και στο C. I. Me, te, __, nos, os, __.
Mª Ángeles González López
Complemento directo →άµεσο αντικείµενο
Me
Te
Lo, la
Nos
Os
Los, las
Complemento indirecto → έµµεσο αντικείµενο
Me
Te
Le (se)
Nos
Os
Les (se)
*Κανονικά η σειρά είναι πρότα το έµµεσο αντικείµενο και µετά το άµεσο αντικείµενο, όπως στα
ελληνικά. Με το απαρέµφατο, το γερούνδιο και την προστακτική την αντωνυµία γίνεται µια λέξη
µε το ρήµα.
Díselo → πέστουτο/ πεστηστο
Dámelο → δώσµουτο
*Με περιφραστικά ρήµατα την αντωνυµία µπορούµε να την γράψουµε ή πριν από το ρήµα που
κλίνουµε ή µετά από το απαρέµφατο.
Te tengo que contar algo. / Tengo algo que contarte.
Ejercicio. Completa la historia con: me, te, lo, la, le, se, nos, os, los, las, les, se.
− Me gustan mucho tus zapatos. ¿___ ___ puedes dejar para el sábado? Es que
tengo una fiesta con gente muy importante.
− Lo siento, pero no puedo porque ___ ___ dejo a mi hermana, que también ___
necesita, porque también va a una fiesta. ¡Ah! ¿Por qué no hablas con tu prima
Marta? Siempre lleva ropa super bonita y seguro que puede dejarte un par de
zapatos. ¿Por qué no ___ ___ pides?
− ¡Ah!, no, no quiero pedir___ nada, porque nunca ___ deja nada. Es muy
antipática.
− Pues nada, seguro que tu madre ___ compra los zapatos para la fiesta.
− Sí, mi madre es muy buena, siempre ___ compra cosas a mí y a mis hermanas.
También ___ regala muchas cosas a mi padre. ___ quiere mucho, pero yo no ___
hago muchos regalos porque no tengo mucho dinero.
− Sí, tu madre ___ quiere mucho (a vosotros). Siempre ___ compra cosas.
− Ahora en Navidad nosotros ___ queremos comprar un perfume.
ANEXO 19 EL PRETÉRITO IMPERFECTO: “ο παρατατικός”
Cuidado: El pretérito imperfecto no es exactamente igual que ο παρατατικός del griego.
USO:
− Περιγραφή ιδιοτήτων: Mi tía cuando era joven era una mujer muy guapa.
− Συνήθειες: Yo antes estudiaba mucho.
− Περιγραφή γεγονότων σε εξέλιξη: A las dos de la mañana dormía/ estaba durmiendo.
Mª Ángeles González López
Cuando llamaste estaba comiendo.
FORMA: για να σχηµατίζουµε τον οµαλό Παρατατικό αντικαθιστούµε την κατάληξη του
απαρεµφάτου µε τις εξής καταλήξεις.
VERBOS EN -AR
HABLAR
habl-aba
habl-abas
habl-aba
habl-abamos
habl-abais
habl-aban
VERBOS EN -ER
COMER
com-ía
com-ías
com-ía
com-íamos
com-íais
com-ían
VERBOS EN-IR
VIVIR
viv-ía
viv-ías
viv-ía
viv-íamos
viv-íais
viv-ían
Los verbos en ER e IR tienen las mismas terminaciones en el pretérito imperfecto. La 1ª y 3ª
persona del singular se escriben igual.
IR
Iba
Ibas
Iba
Íbamos
Ibais
Iban
VERBOS IRREGULARES
SER
Era
Eras
Era
Éramos
Erais
Eran
VER
Veía
Veías
Veía
Veíamos
Veíais
Veían
ΑΝΕΧΟ 20. Ya no, todavía
Ya no: όχι πια → El año pasado vivía en Madrid, pero ya no vivo allí porque es una ciudad muy
ruidosa.
todavía: ακόµα → Todavía vivo en Madrid. Es mi ciudad preferida.
ANEXO 21. Pedir cosas, acciones, favores, pedir y dar
permiso. AULA INTERNACIONAL 2
ANEXO 22. ESTAR + GERUNDIO. EXPRESIÓN DE LA
DURACIÓN.
En español, siempre que queremos expresar duración usamos:
Mª Ángeles González López
Όταν χρησιµοποιούµε ένα ρήµα µόνο του, µιλάµε για δεδοµένες καταστάσεις (Está
dormido) ή για δεδοµένες πράξεις (Ve la televisión). Με τη ρηµατική έκφραση ESTAR +
GERUNDIO αναφερόµαστε σε µια πράξη που είναι σε εξέλιξη (Está viendo la tele).
− Όταν αναφερόµαστε σε µια πολύ συγκεκριµένη στιγµή της προόδου µιας ανεργίας, είναι
προτιµότερο να χρησιµοποιούµε ESTAR + GERUNDIO.
Normalmente decimos: Siempre me ducho por la mañana
Acciones en desarrollo: Cuando me llamaste me estaba duchando.
− Με το ESTAR + GERUNDIO αναφέρουµε γεγονότα σε εξέλιξη µόνο µε ρήµατα που
αναφέρονται σε πράξεις, αλλά δεν το χρησιµοποιούµε µε τα ρήµατα που αναφέρονται σε
καταστάσεις ή ιδιότητες
Παρόν: El bebé está llorando (πράξη). Tiene hambre y está cansado (απλό ρήµα: καταστάσεις)
Παρελθόν: El bebé estuvo llorando. Tenía hambre y estaba cansado.
* Μερικά ρήµατα εκφράζουν ενέργεια που βρίσκεται σε εξέλιξη όταν
χρησιµοποιούνται µε τον ESTAR + GERUNDIO και εκφράσουν κατάσταση όταν
χρησιµοποιούνται µόνα τους.
Está llevando a su hijo a la escuela. Antonio lleva una chaqueta negra.
− Με το ESTAR + GERUNDIO αναφερόµαστε επίσης την εξέλιξη µιας πράξης κατά την
διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (durante dos días, toda la mañana, mucho
tiempo, dos horas).
Estuvo trabajando todo el día. Ha estado estudiando mucho tiempo.
− Με το ESTAR + GERUNDIO δεν µας ενδιαφέρει αν η πράξη ολοκληρώθηκε ή όχι.
He estado cocinando toda la mañana (no sabemos si esa persona ha terminado).
Mª Ángeles González López
ANEXO 23. TEXTO DEL AEROPUERTO.
TEXTO 1
Llegué pronto al aeropuerto de Barajas, a las diez y media. Facturé mis maletas y recogí la
tarjeta de embarque. Me dirigí a Salidas Internacionales. Allí entré en el “duty-free” para comprar
una botella de jerez para mi amigo Pablo., que vive en Paraguay. Y entonces la vi por primera vez.
Me puse a su lado. La miré. Ella a mí no me miró y siguió hojeando una revista. Por los altavoces
llamaron a los pasajeros con destino a Asunción. Embarcamos enseguida. Yo me senté en el
asiento 21C y ella (¡qué casualidad!) en el 21D. Antes de sentarse, puso su abrigo y una bolsa en el
maletero. El avión despegó a las 12.54h.
Las azafatas explicaron el funcionamiento de las máscaras de oxígeno, sirvieron un
desayuno muy malo y nos dieron periódicos y caramelos. En un momento determinado, ella se
levantó y se fue al servicio. Estoy seguro. La vi entrar. Pasó una hora. Antes de aterrizar, avisé a una
azafata.
− Hay una pasajera en el servicio, la pasajera del 21D – le dije.
Ella fue a mirar y volvió.
− Perdone, señor, en el servicio no hay nadie. Y el 21D ha estado libre en este viaje.
Después de aterrizar, miré en el maletero. Allí encontré un abrigo verde y una bolsa de piel negra.
Y en la bolsa encontré un extraño mensaje: “Manuel, le espero esta noche en el Hotel Buenos
Aires”. Yo me llamo Manuel.
TEXTO 2
Llegué pronto al aeropuerto de Barajas, a las diez y media. No había mucha gente,
facturé mis maletas y recogí la tarjeta de embarque. Me dirigí a Salidas Internacionales. Allí entré
en el “duty-free” para comprar una botella de jerez para mi amigo Pablo., que vive en Paraguay. En
la tienda había mucha gente. Estaba yo mirando unas corbatas cuando la vi por
primera vez. Ella llevaba una abrigo verde y una bolsa de piel negra. Era muy
guapa. Me puse a su lado. La miré. Ella a mí no me miró y siguió hojeando una revista que
estaba llena de fotos de princesas y famosos. Por los altavoces llamaron a los pasajeros
con destino a Asunción. Embarcamos enseguida. El avión era grande y éramos poco
pasajeros. Yo me senté en el asiento 21C y ella (¡qué casualidad!) en el 21D. Antes de sentarse,
puso su abrigo y una bolsa en el maletero. El avión despegó a las 12.54h.
Las azafatas explicaron el funcionamiento de las máscaras de oxígeno, sirvieron un
desayuno muy malo (el café sabía mal, el zumo de naranja no era natural y el pan
estaba durísimo) y nos dieron periódicos y caramelos. Ella seguía leyendo sin hacerme
caso. En un momento determinado, ella se levantó y se fue al servicio. Estoy seguro. La vi entrar.
Pasó una hora. Yo estaba extrañado y preocupado porque ella no volvía a su asiento.
Antes de aterrizar, avisé a una azafata. Me parecía rarísimo. Eran las 14h.
− Hay una pasajera en el servicio, la pasajera del 21D – le dije.
Ella fue a mirar y volvió.
− Perdone, señor, en el servicio no hay nadie. Y el 21D ha estado libre en este viaje. Esta
Mª Ángeles González López
plaza no estaba reservada.
Después de aterrizar, miré en el maletero. Allí encontré un abrigo verde y una bolsa de piel negra.
Eran de la mujer desaparecida. Y en la bolsa encontré un extraño mensaje que decía:
“Manuel, le espero esta noche en el Hotel Buenos Aires”. Yo me llamo Manuel y antes creía
que estas cosas solo sucedían en las películas.
AHORA TERMINA TÚ LA HISTORIA
ANEXO 24. ESTAR + GERUNDIO EN EL PASADO
− Ejercicio 1
He estado pintando/ he pintado el cuadro esta mañana, pero no lo he terminado.
Hicieron/ estuvieron haciendo el camino de Santiago en cuatro días.
Mi madre estuvo naciendo/ nació antes que mi padre.
He estado leyendo/ he leído el informe toda la tarde, pero no he podido acabarlo.
Estaba muy triste: ese día había estado perdiendo/ había perdido un juicio muy importante.
Estuve escribiendo/ escribí la carta más de una hora. Pero no sabía cómo despedirme.
Estuvimos chocando/ chocamos sin darnos cuenta con una farola y le rompimos un faro al coche.
Mª Ángeles González López
ANEXO 25. Rápido, rápido. El huevo.
Mª Ángeles González López
ANEXO 26, estaba, estuve, he estado + gerundio
* Estaba + gerundio: expresamos acciones en desarrollo, sin terminar.
Llegué a casa cuando mi, madre estaba preparando la comida.
* Estuve + gerundio: acciones acabadas en un pasado “lejano”.
Ayer estuvimos limpiando la casa.
* He estado + gerundio: acciones acabadas en un pasado “cercano” (στον ίδιο χρονικό περίοδο).
He estado estudiando toda la mañana para el examen que tengo esta tarde.
Με τον gerundio κάνουµε έµφαση στην διάρκεια πάντα.
1. Ejercicio1:
Estábamos cenando
-
-
Estuvimos cenando
Eduardo llamó por teléfono cuando__________________________________________
El sábado __________________________________________ en un restaurante
tailandés.
_____________________________________________ ensalada todo el mes para
perder peso.
Estaba esperando
-
Hemos estado cenando
He estado esperando
Estuve esperando
Esta mañana __________________________________ el autobús una hora y he llegado
tarde al trabajo.
Cuando _____________________________________ el autobús vi pasar el coche del
presidente.
_______________________________________ el autobús una hora y como no vino,
tuve que ir andando a la playa.
3. Ejercicio:
Roberto conoció a su mujer cuando estaba trabajando / ha estado trabajando en Argentina.
Ayer, cuando llegó Luis, estábamos tomando / estuvimos tomando un aperitivo.
En las vacaciones hemos estado descansando / estábamos descansando en una casa en la
montaña.
Hoy mi jefe ha estado gritando/ estaba gritando todo el día y ahora me duele la cabeza.
Cuando estábamos saliendo / estuvimos saliendo para el cine llamó la madre de Paco.
Este fin de semana hemos estado hablando / estábamos hablando con el constructor de
nuestra casa de la playa.
María estaba viviendo / estuvo viviendo en Mallorca cuando a su hijo le tocó la lotería.
El viernes estábamos cenando / estuvimos cenando con Rosa y Ángel.
1
Aprende 2, pag 40.
Mª Ángeles González López
Esta mañana he estado buscando / estaba buscando en Internet información para un trabajo.
Ayer a las 3 he estado durmiendo / estaba durmiendo la siesta.
Mª Ángeles González López
ANEXO 27, El imperativo.
Mª Ángeles González López
Mª Ángeles González López
Mª Ángeles González López
FORMACIÓN DEL IMPERATIVO:
HABLAR
COMER
VIVIR
IMPERATIVO AFIRMATIVO
(tú)
HABLAR
(tú)
COMER
(tú)
VIVIR
(vosotros) HABLARD
(vosotros) COMERD
(vosotros) VIVIRD
(usted)
(usted)
COMA
(usted)
(ustedes)
COMAN
(ustedes) VIVAN
HABLE
(ustedes) HABLEN
VIVA
IMPERATIVO NEGATIVO
(tú)
NO HABLES
(tú)
NO COMAS
(tú)
NO VIVAS
(vosotros) NO HABLÉIS
(vosotros) NO COMÁIS
(vosotros) NO VIVÁIS
(usted)
(usted)
NO COMA
(usted)
(ustedes)
NO COMAN
(ustedes) NO VIVAN
NO HABLE
(ustedes) NO HABLEN
-
NO VIVA
IMPERATIVO + PRONOMBRES PERSONALES
Normalmente los pronombres personales van detrás del imperativo, igual que en griego,
y forman una palabra.
Dámelo, díselo, etc.
-
IMPERATIVO DE LOS VERBOS REFLEXIVOS
En este caso el pronombre personal (me, te, se, nos, os, se) se escribe después del verbo
y forman una palabra.
Lávate, dúchate
ANEXO 28 LAS TAREAS DOMÉSTICAS
Limpiar: καθαρίζω
Limpiar la casa, un mueble, la cocina, el baño, los cristales, etc
Lavar: πλένω
Lavar la ropa, los platos,
Planchar: σιδερώνω
Planchar la ropa: σιδερώνω τα ρούχα
Barrer: σκουπίζω
Barrer el suelo
Fregar: τρίβω, καθαρίζω,
Fregar los platos: πλένω τα πιάτα
Fregar el suelo: σφουγγαρίζω
El polvo: η σκόνη
Limpiar el polvo: ξεσκονίζω
La fregona: η σφουγγαρίστρα
El cepillo: η σκούπα
La balleta: (είναι σαν ένα µικρό µαντιλάκι (σχεδόν παντα από κίτρινο χρώµα) και το
χρησιµοποιούµε για να καθαρίζουµε την κουζίνα, το µπάνιο, κτλ.
El estropajo: το συρµατάκι για πλύσιµο ¿???
Mª Ángeles González López
El recogedor:
El trapo del polvo: είναι σαν la balleta, αλλά για να καθαρίζουµε την σκόνη ¿ξεσκονόπανο?
La aspiradora: η ηλεκτρική σκούπα
Pasar la aspiradora: (καθαρίζω µε την ηλεκτρική σκούπα)
Sacar la basura:
Tender la ropa: απλώνω τα ρούχα
Planchar la ropa: σιδερώνω τα ρούχα
Doblar la ropa:
Secar los platos: στεγνώνω τα πιάτα
Hacer la cama: στρώνω το κρεβάτι
Recoger/ Ordenar: συγυρίζω, τακτοποιώ
Ordenar la habitación, el escritorio, la casa ...
ANEXO 29: LA CASA Y LOS MUEBLES: Το σπίτι και τα έπιπλα
El salón: το σαλόνι
El sofá: ο καναπές
El sillón: η πολυθρόνα
La mesa: το τραπέζι
La silla: η καρέκλα
La tele/ la televisión: η τηλεόραση
El cuadro: ο πίνακας
El portarretratos: το κάδρο
La chimenea: το τζάκι
La alfombra: το χαλί
El espejo: ο καθρέφτης
La lámpara: η λάµπα
El reposapiés: το υποπόδιο
El cojín: το µαξιλάρι
El sofá-cama: ο καναπές- κρεβάτι
La estantería: η βιβλιοθήκη
El jarrón: το βάζο
El recibidor: το χολ, η είσοδος
El perchero: η κρεµάστρα εισόδου
El zapatero: η παππουτσοθήκη
El paragüero: η οµπρελοθήκη
El dormitorio: το κρεβατοκάµαρα
La cama: το κρεβάτι
El armario: η ντουλάπα
El escritorio: το γραφείο
El flexo: το φωτιστικό γραφείου
La mesita de noche: το κοµοδίνο
La cómoda: η σιφονιέρα
La cajonera:/ el sifonier: η συρταριέρα
El colchón: το στρώµα
La almohada: το µαξιλάρι
La sábana: το σεντόνι
La sábana bajera: το κατωσέντονο
La franela: η φανέλα
La colcha: η κάλλυµα κρεβατιού
la colcha: Το κουβερλί ???????
La manta: η κουβέρτα
El edredón: το πάπλωµα
El despertador: το ξυπνητήρι
La cortina: η κουρτίνα
La papelera: το καλάθι άχρηστων χαρτιών
La lámpara: το πορτατίφ , πολύφωτο,
La bombilla: ο λαµπτήρας
La cocina: η κουζίνα
El mueble de cocina: τα ντουλάπια της
κουζίνας
El taburete: το σκάπνο
El fogón: το µάτι της κουζίνας
El frutero: + o – η πιατέλα σερβιρίσµατος
El fregadero: ο νεροχύτης
El grifo: η βρύση
El extractor de humo:
La basura: το σκουπίδι
El cubo de basura: το πεντάλ
El paño de cocina: η πετσέτα κουζίνας
La bayeta: το πανί καθαρισµού
El estropajo: το σφουγγάρι πλυσίµατος
πιάτων
La vajilla: το σερβίτσιο
El plato hondo:το πιάτο ρηχό
El plato llano: το πιάτο βαθύ
El plato de postre: το πιάτο φρούτου
La ensaladera: το µπωλ σαλάτας
La fuente: η πιατέλα
El bol: το µπωλ
La salsera: η σαλτσιέρα
La sopera: η σουπιέρα
El juego de café: το σετ σερβίτσια καφέ
Mª Ángeles González López
La taza: το φλιτζάνι, η κούπα, το
κύπελλο (όλα αυτά που έχουν χερούλι)
La cafetera: η καφετιέρα
La cristalería: η υαλικά
El vaso: το ποτήρι
La copa: τα ποτήρια (αυτά που έχουν
σαν ένα πόδι και είναι ψηλά)
La jarra: η κανάτα
La botella: το µπουκάλι
La cubertería: τα µαχαιροπίρουνα
La cuchara: το κουτάλι
El cuchillo: το µαχαίρι
El tenedor: το πιρούνι
La espumadera: η τρυπητή κουτάλα
El cucharón: η κουτάλα
El embudo: το χωνί
El colador: το σουρωτήρι
La batería: η µαγειρικά σκευή
La sartén: το τηγάνι
La olla: η κατσαρόλα
La cacerola: η κατσαρόλα
El cazo: η κατσαρόλα µε χερούλι ////
το µπρίκι
La tapadera: το καπάκι
El asa: το χερούλι
Los electrodomésticos: οι ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές
La batidora: το µίξερ
La tostadora: η φρυγανιέρα
La picadora: η µηχανή κοπής ??
El secador: το σεσουάρ µαλλιών
La cafetera: η καφετιέρα
El exprimidor: ο στίφτης
La nevera = el frigorífico: το ψυγείο
El lavavajillas: το πλυντήριο πιάτων
El microondas: το µικροκύµατ
El horno: το φούρνο
La servilleta: η χαρτοπετσέτα
El escurridor: το στραγγιστήρι
El cuarto de baño: το µπάνιο
La bañera: η µπανιέρα
La ducha: το ντους
El lavabo: ο νιπτήρας, ο νεροχύτης
ANEXO 30 Los posesivos
El váter: η τουαλέτα
El grifo: η βρύση
El jabón: το σαπούνι
El champú: το σαµπουάν
El acondicionador: η κρέµα µαλλιών
La toalla: η πετσέτα
El cepillo de dientes: η οδοντόβουρτσα
El peine: η χτένα
El cepillo del pelo: η βούρτσα µαλλιών
El perfume: το άρωµα
La colonia: η κολόνια
El papel higiénico: το χαρτί υγείας
El desodorante: το αποσµητικό
Otros:
La lavadora: το πλυντήριο ρούχων
La plancha: το σίδερο
El tendedero: το σχοινί απλώµατος ρούχων
El suavizante: το υγρό µαλακτικό ρούχων
El detergente: το απορρυπαντικό
La lejía: η χλωρίνη
Las pinzas de la ropa: τα µανταλάκια
El balcón: το µπαλκόνι
La baranda: το κάγκελο
La maceta: η γλάστρα
La planta: το φυτό
El reloj: το ρολόι
La calefacción: η θέρµανση
La estufa: η θερµάστρα, το θερµοκήπιο, η
σόµπα ??
El estante: το ράφι
El aire acondicionado: το κλιµατιστικό
El ventilador: ο ανεµιστήρας
La puerta: η πόρτα
La ventana: το παράθυρο
La persiana: το ρόλο
Las llaves: τα κλειδιά
La cerradura: τα κλειδαριά???
El pasillo: ο διάδροµος
El suelo: το πάτωµα
El techo: η στέγη, το ταβάνι (interior)
La pared: ο τοίχος
Mª Ángeles González López
Yo
Mi teléfono// el teléfono es
mí@
Mis teléfonos// los teléfonos
son mí@s
Tú
Tu teléfono[1]// el teléfono es
[email protected]
Tus teléfonos// los teléfonos
son [email protected]
Él, ella, usted
Su teléfono // el teléfono es
[email protected]
Sus teléfonos// los teléfonos
son [email protected]
Nosotros
Nuestro teléfono // el teléfono
es [email protected]
Nuestros teléfonos// los
teléfonos son [email protected]
Vosotros
Vuestro teléfono // el teléfono
es [email protected]
Vuestros teléfonos // los
teléfonos son [email protected]
Ellos, ellas, ustedes
Su teléfono // el teléfono es
[email protected]
Sus teléfonos // los teléfonos
son [email protected]
Mª Ángeles González López
Κατάλογος περιεχοµένων
ANEXO 1. LAS LETRAS ..................................................................................................................1
ΑΝΕΧΟ 2. LOS OBJETOS DE CLASE: ...........................................................................................2
ANEXO 3: El género ...........................................................................................................................2
ANEXO 4: SER, ESTAR Y HABER...................................................................................................2
ANEXO 5: Qué/ Cuál...........................................................................................................................3
ANEXO 6: la familia............................................................................................................................4
ANEXO 7. las acciones diarias............................................................................................................4
ANEXO 8. LOS VERBOS REFLEXIVOS.........................................................................................5
ANEXO 9. LOS VERBOS IRREGULARES. ....................................................................................5
ANEXO 10. LA COMIDA...................................................................................................................6
ANEXO 11. LA CORTESÍA................................................................................................................7
ANEXO 12. LOS INDEFINIDOS.......................................................................................................7
ANEXO 13. El carácter .......................................................................................................................8
ANEXO 14: SABER Y CONOCER....................................................................................................8
ANEXO 15: LAS PREPOSICIONES..................................................................................................9
Anexo 16: IR/ IRSE............................................................................................................................10
ANEXO 17: el Pretérito Indefinido: ο αόριστος................................................................................10
Anexo 18: Los pronombre de C. D. Y C. I.........................................................................................11
ANEXO 19 EL PRETÉRITO IMPERFECTO: “ο παρατατικός”......................................................12
ΑΝΕΧΟ 20. Ya no, todavía ...............................................................................................................13
ANEXO 21. Pedir cosas, acciones, favores, pedir y dar permiso. AULA INTERNACIONAL 2....13
ANEXO 22. ESTAR + GERUNDIO. EXPRESIÓN DE LA DURACIÓN.......................................13
ANEXO 23. TEXTO DEL AEROPUERTO. .....................................................................................15
ANEXO 24. ESTAR + GERUNDIO EN EL PASADO.....................................................................16
ANEXO 25. Rápido, rápido. El huevo...............................................................................................17
ANEXO 26, estaba, estuve, he estado + gerundio.............................................................................18
ANEXO 27, El imperativo. ...............................................................................................................20
ANEXO 28 LAS TAREAS DOMÉSTICAS......................................................................................23
ANEXO 29: LA CASA Y LOS MUEBLES: Το σπίτι και τα έπιπλα.................................................24
ANEXO 30 Los posesivos..................................................................................................................25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
11 846 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content