close

Enter

Log in using OpenID

BT srpski.cdr

embedDownload
TOPLING
P
r
n
j
a
v
o
r
www.topling.com
[email protected]
www.topling.com
tel.:
++387-51/645-100; 645-200; 645-300;
[email protected]
645-400; 645-600; 645-102
tel.: ++387-51/645-100;
645-200; 645-300;
645-400; 645-600; 645-102
TOPLING
P
r
n
j
a
v
o
r
Toplovodni kotlovi tipa ''BIOTOPLING'' namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća,
lokala, manjih proizvodnih jedinica, stanbeno poslovnih objekata i slično. Savremene su konstrukcije i dizajna. Izrađeni su
od atestiranih materijala visoke kvalitete. Automatski rad kotlova pruža korisniku zavidan konfor s obzirom na to da treba
da vodi računa samo o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje
preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takođe pruža mogućnost cjelodnevnog
upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata i GSM mrežom. Konstrukcija kotla je
usaglašena prema evropskim direktivama:
MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i evropskim normativima EN 12952-2, EN 12952-3,
EN 12952-4, EN 12952-5, EN 12952-10, EN 12952-15. Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 te ispunjava sve
uslove za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.
Gorivo
Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima izuzetnu kaloričnu moć (oko 18 000 kJ/kg) što znači da 2 kg peleta odgovaraju jednoj
litri lož ulja, pa su otuda i troškovi grijanja peletom u odnosu na lož ulje manji i do tri puta. Procenat pepela je izuzetno nizak i
iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala. Zadovoljavanje evropskih normativa između ostalog podrazumjeva i
nizak sadržaj CO u dimnim gasovima te je kotao u potpunosti ekološki prihvatljiv, a i potreba za čišćenjem izmjenjivačkih
površina kotla je mala.
Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage 25, 40, 50, 60, 75,100,125, 150, 200, 250 kW, a veće snage
kotlovskih jedinica do 1000 kW proizvode se po posebnoj narudžbi.
TOPLING
P
r
n
j
a
TIP
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
25
40
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
v
o
SNAGA
[kW]
25
40
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
r
DIMENZIJE [mm]
PRIKLJUČCI [col]
A
B
C
D
E
F
G
H
R1
R2
R3
R4
1266
1627
1627
1238
1238
1324
1474
1558
1720
1720
1884
2062
870
1104
1104
1269
1453
1553
1572
1652
1701
1784
1966
2065
1410
1660
1780
1605
1605
1605
1615
1615
1615
1615
1615
1710
130
130
130
200
200
200
200
230
230
250
300
300
500
708
708
732
753
840
815
896
885
965
1050
1131
269
254
254
129
129
129
133
133
165
139
142
205
1132
1301
1421
1380
1380
1367
1363
1363
1350
1356
1366
1442
1104
1311
1431
190
190
205
193
193
213
203
228
248
1’’
5/4’’
5/4’’
6/4''
6/4''
2''
2 ½''
2 ½''
3''
3''
3’’
3’’
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
½''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
¾''
1''
1''
1''
1''
1''
1''
1''
1''
1''
težina
peći
[kg]
340
459
501
584
695
882
1124
1253
1380
1515
1764
2474
sadržaj
vode
[litra]
74
118
142
226
279
342
406
480
505
620
760
840
zapremina
koša [kg]
120
170
170
205
280
300
325
350
405
420
550
800
BIOTOPLING 25, 40 i 50
BIOTOPLING 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
Proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content