close

Enter

Log in using OpenID

Da pogledate glavni projekat kupatila Nebojsa V kliknite

embedDownload
L 1509/12 VP
3.722,88
OBJEKAT : Stambeni
PREDMET : Adaptacija kupatila
PROJEKTANT : M.Arch. Rastko Jovanovic
Mob: 063 78 68 087
Mail: [email protected]
KUPAC : Akvabutik
ADRESA : Bulevar Oslobodjenja 43
Tel: 011 344 95 50
Account: Miroslav Lazovic
Mob: 063/ 80 67 831
Mail: [email protected]
KORISNIK PROJEKTA : ____________________
ADRESA : _______________________________
Tel: ____________________________________
Mail: ____________________________________
____________________________
____________________________
________________________________________
1. 3D MODELI
2. POSTOJECE STANJE
3. OSNOVA (ZIDA SE / RUSI SE)
4. OSNOVA KUPATILA 5. OSNOVA KUPATILA - SPECIFIKACIJA OPREME
6. OSNOVA KUPATILA - POZICIJE OPREME
7. OSNOVA KUPATILA - DISPOZICIJA ELEKTRIKE
8. OSNOVA SPUSTENOG PLAFONA
9. IZGLEDI ZIDOVA
10
- OSNOVA I IZGLEDI
11. SPECIFIKACIJA OPREME
12. OPREMA KUPATILA - DETALJI NAMESTAJA
13. DETALJ ODVODNJAVANJA
Opis projekta:
Zahtev investitora je bio da od starog kupatila napravimo
moderno, svedeno, funkcionalno novo kupatilo.
Prema projektu predvidjeno je postavljanje tus kabine umesto
kade, umivaonik je izmesten na novu poziciju ispod prozora a
prozor se pokriva ogledalom. Ves masina i bojler su
premesteni u ugao pored tus kabine.
Izvrseno je postavljanje nove hidro i kanalizacione instalacije
kao i novog ventilacionog kanala i ventilatora.
Prema projektu predvidjena je ugradna rasveta u zoni iznad
lavaboa kao i u zoni iznad geberita i tus kabine.
Kombinacijom prirodnih materijala i boja dobijeno je kupatilo
prijatno za upotrebu i elegantnog izgleda.
4
4
5
5
2
2
list 2
osnovakupatila
postojecestanje
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
201.6
29
69
31
55.6
278
144.5
201.5
278
77
66.5
40.5
16
10
17
155
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 3
osnovakupatila
zida se
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
201.6
29
69
31
29
69
129
31
55.6
40.5
77
17
144
66.5
16
10
17
278
124
144.5
201.5
278
obzidivanje ugradnog
vodokotlica
155
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 4
osnovakupatila
novoprojektovanostanje
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
201.6
98
31
55.6
278
123.9
144.5
201.5
278
77
144.1
66.5
40.5
16
17
155
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 5
osnovakupatila
specifikacijaopreme
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
OO
OU
OG
M
M
maska za ves masinu i bojler
OG
ormaric iznad geberita
OO
ormaric iza ogledala
OU ormaric ispod umivaonika
klizna vrata ugaoni ulaz anti-plaque
3.115.778.KJ.1 GB Taster Sigma 20 Bela/hrom/Bela
9. 404485 ACO ShowerDrain classic line 685mm Wave
5. 0338490000 DU D-Code lavabo podgradni 490x290mm
6.31080000 HG Metris 110 slavina za lavabo
7. 401307.087.322 HP Aura elegance 1200x800
11. A2505.05.00 ACO telo slivnika -horizontalni izliv
12. A2700.77.11 ACO gornji deo slivnika
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 6
osnovakupatila
pozicijaopreme
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
201.6
57.3
57
278
77
106.3
120
144.5
161.7
3.9
278
144.1
40.5
16
10
71.8
35.8
80
119.2
13.1
155
60
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 7
osnovakupatila
pozicijaelektrike
33
R/1:25
33.3
18.3
86.5
132.7
76.2
110.3
80.2
23.3
23.2
44.4
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
M2 -
19.3
77.1
44.1
16.2
M1 - kutija sa 5 prekidaca
M2 -
=120 cm
LED rasveta
Nadgradno svetlo sa IP40 zastitom
Bojler
Ugradno osvetljenje IP40 zastitom
Ventilator
* Sve mere su date osovinski u odnosu na zidove bez keramike
list 8
osnova
spustenog plafona
R/1:25
17
28
27
33.2
33.2
18.1
56.5
46.5
23.4 19.5 18.1
28
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
103
269
44
37
Spusteni plafon uskladiti sa slogom keramike. Postaviti ga na visinu osme plocice zida.
*Sve mere proveriti na licu mesta
OBRADA
POD KUPATILA
Granitna keramika
PLAFON KUPATILA
Akrilna boja
ZIDOVI KUPATILA H=245cm
Granitna keramika
P/m2
O/m'
9.6m'
list 9
izgledizidova
izgledzida 1-1
92
112
12.6 20.5
75
110
35
245
3
31.2
25
26.6
17
10
R/1:25
76.5
77
68
10
15
53.5
1
1
list 9
izgledizidova
izgledzida 2-2
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
92
91
22
3
28
274.5
53
1%
D2
15
D1
75
120
195
35
3
77.6
2
2
list 9
izgledizidova
izgledzida 3-3
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
92
28
11 17
R/1:25
49
35
15.7
64.2
129
75
64.8
15
15.7
32.8
47.2
245
14.7
3
3
57
list 9
izgledizidova
izgledzida 4-4
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
28
110
195
3
245
112
22
28
10
R/1:25
68
1
7.5
10
45
4
4
78.4
list 10
slogkeramike
osnovapoda
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
129
60
44
60
60
60
144.1
77
27.2
10
7.2 15 15 15 15 15 15 15 15
16
31
40.5
69
14
29
60
60
30
LEGENDA KERAMIKE
Podne plo ice 15x60
Zidne plocice 60x60
Zidne plocice PG_ mozaik 10x60
155
144.5
60
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
60
123.9
60
60
278
60
278
60
7.2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13.3
list 10
slogkeramike
izgledzida 1-1
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
4.2
R/1:25
38.4
13
60
60
38.4
40.5
60
24.1
60
60
40.5
60
13
LEGENDA KERAMIKE
Podne plo ice 15x60
Zidne plocice 60x60
Zidne plocice PG_ mozaik 10x60
1
1
list 10
30
60
60
30
60
60
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2.8
slogkeramike
izgledzida 2-2
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
R/1:25
60
60
60
60
60
60
60
16
34.2
60
4
LEGENDA KERAMIKE
Podne plo ice 15x60
2
Zidne plocice 60x60
Zidne plocice PG_ mozaik 10x60
2
list 10
slogkeramike
izgledzida 3-3
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
36.4
60
4.2
R/1:25
LEGENDA KERAMIKE
31
60
60
29
60
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 107.8
8.6 5.5 54.5
57
60
60
60
60
60
8.6
3
Podne plo ice 15x60
Zidne plocice 60x60
Zidne plocice PG_ mozaik 10x60
3
list 10
slogkeramike
izgledzida 4-4
C:\Users\Korisnik\Desktop\vivaa.png
4.2
R/1:25
60
36.4
60
20.1
34.5
60
60
60
60
45
LEGENDA KERAMIKE
4
Podne plo ice 15x60
Zidne plocice 60x60
Zidne plocice PG_ mozaik 10x60
4
list 11
R/1:25
1
2
3 115.778.KJ.1 GB Taster Sigma 20 Bela/hrom/Bela
4
5 0338490000 DU D-Code lavabo podgradni 490x290mm
6 31080000 HG Metris 110 slavina za lavabo
7 401307.087.322 HP Aura elegance 1200x800
klizna vrata ugaoni ulaz anti-plaque
8
9 404485 ACO ShowerDrain classic line 685mm Wave
10
11 A2505.05.00 ACO telo slivnika -horizontalni izliv
12 A2700.77.11 ACO gornji deo slivnika
list 11
oprema kupatila
GB Taster Sigma 20 bela/hrom/bela
R/1:25
Knauf UA-Profil
80
440
525
GEBERIT
180
230
578
stufenlos verstellbar
Rohrschelle
318 bis 468
100
35
Rohrschelle
list 11
oprema kupatila
DU Stark 3 wc solja konzolna
DU Stark 3 poklopac za wc solju
R/1:25
list 11
oprema kupatila
DU D-Code lavabo podgradni 490x290mm
R/1:25
list 11
oprema kupatila
HG Metris 110 slavina za lavabo
R/1:25
list 11
oprema kupatila
HP Aura elegance 1200x800
klizna vrata ugaoni ulaz anti-plaque
120
80
R/1:25
oprema kupatila
list 11
R/1:25
oprema kupatila
ACO ShowerDrain classic line 685mm Wave
ACO telo slivnika -horizontalni izliv
ACO gornji deo slivnika
list 11
R/1:25
list 11
oprema kupatila
keramika
R/1:25
Podne plo ice
PG Soft Woodstone 15x60
Yelow Oak nat. 4.5m2
Zidne plocice
Mutina Dechirer Decor 60x60
choice bianco 14.0m2
Zidne plocice_mozaik
Mutina Dechirer Decor 10x60
choice bianco 7m2
list 12
oprema kupatila
OO OU
Detalj ormarica ogledala i ormarica ispod lavaboa
R/1:25
25
13
2 31.2
92
32.8
13
40.5
30 6.3
4
35
75
34
64.5
49.9
129
98
31
40.5
44.2
15
7
113
69
32
15
37
64.8
30.8 17.3
40.5
35
47.2
35
49
31
25
26.8
26.6
129
129
31
list 12
oprema kupatila
10
112
10
3
110
10
1.8
245
3
62
65.6
110
245
3
107
10
68
1.8
3
1.8
62
65.6
62
1.8
3
R/1:25
10
62
68
3 3 3
3
M
112
109
10
Maska ves masine i bojlera
list 12
oprema kupatila
OG
R/1:25
14.7
3
77.6
120
17
14.7
1.8
73.8
30 1.8 30 1.8 27.4 3
97
97
35.8 3
91
35.8
3
3
30 1.8 30 1.8 27.4
3
28
Ormaric iznad geberita
1.8
0.00
-
0.1
podna keramika 10mm
lepak za keramiku 3mm
hidroizolacija 1mm
cementna kosuljica
medjuspratna ploca
+-
D2
podna keramika 10mm
lepak za keramiku 3mm
hidroizolacija 1mm
cementna kosuljica
medjuspratna ploca
1%
donja zona zidne
keramike -2.00
0.2
telo kanala
-
podna keramika 10mm
lepak za keramiku 3mm
hidroizolacija 1mm
cementna kosuljica
medjuspratna ploca
1%
fuga 2mm
D1
zidna keramika
lepak za keramiku
hidroizolacija
malter
detalj odvodnjavanja
detalj D1 / D2
list 13
R/1:25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
5 641 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content