close

Enter

Log in using OpenID

Agencije za razne intelektualne usluge u savjetovanja

embedDownload
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
Red.br.
Ime
Prezime
Adresa
Mjesto
1.
Davor
Ban
Medulinska 14
31000 Osijek
2.
Damir
Basar
Umaška 28
31000 Osijek
3.
Željko
Berger
Jovana Gojkovića 6
31000 Osijek
4.
Branka
Biljan
Naselje Vladimira Nazora 21 31000 Osijek
5.
Kristina
Bite
Splavarska 51
Stranica 1 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
31000 Osijek
Naziv obrta
ELEKTRO-BAN, USLUŽNI
OBRT, VL. DAVOR BAN,
OSIJEK, MEDULINSKA 14
ADLATUS OBRT ZA
POSLOVNE USLUGE, VL.
DAMIR BASAR, OSIJEK,
UMAŠKA 28
CIBUS, OBRT ZA
POSLOVNO
SAVJETOVANJE, VL.
ŽELJKO BERGER, OSIJEK,
JOVANA GOJKOVIĆA 6
FIZMATIKA OBRT ZA
PODUKE IZ FIZIKE I
MATEMATIKE, VL. BRANKA
BILJAN, OSIJEK, NASELJE
VLADIMIRA NAZORA 21
VIA MANTOVANI USLUŽNI
OBRT, VL. KRISTINA BITE,
OSIJEK, SPLAVARSKA 51
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
6.
Anka
Blažanović
Osječka 39
31207 Osijek
7.
Robert
Bosak
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek
8.
Željko
Brko
Belišćanska 23
31000 Osijek
9.
Zoran
Budak
Županijska 38
31000 Osijek
10.
Domagoj
Budiša
Delnička 19
31000 Osijek
Stranica 2 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
SUBVENIO OBRT ZA
INTERNETSKO
OGLAŠAVANJE,
VL.BLAŽANOVIĆ ANKA,
TENJA, OSJEČKA 39
PROGRAM OBRT ZA
INFORMATIČKE
DJELATNOSTI, VL.
ROBERT BOSAK, OSIJEK,
ADAMA REISNERA 46A
VALUN TRGOVAČKI OBRT,
VL. ŽELJKO BRKO, OSIJEK,
BELIŠĆANSKA 23
DATA-COM POSLOVNE
USLUGE, VL. ZORAN
BUDAK, OSIJEK,
ŽUPANIJSKA 38
TIPNET OBRT ZA
INFORMATIČKE USLUGE,
VL.DOMAGOJ
BUDIŠA,OSIJEK,DELNIČKA
19
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
11.
Zlatko
Bulić
Vladimira Nazora 161
31215 Ernestinovo
12.
Natalija
Burić
Europske Avenije 12
31000 Osijek
13.
Melita
Bušić
Kapelska 43
31000 Osijek
14.
Marin
Crnoja
Martina Divalta 187
31000 Osijek
15.
Vedran
Ćulibrk
Plješevička 58
31000 Osijek
Stranica 3 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
GEOMETAR OBRT ZA
GEODETSKE
DJELATNOSTI, VL. ZLATKO
BULIĆ, OSIJEK,
ŽUPANIJSKA 19
NATALIJA BURIĆ OBRT ZA
PREVODITELJSKE
USLUGE, VL, NATALIJA
BURIĆ, OSIJEK,
EUROPSKE AVENIJE 12
ARGUS OBRT ZA
FINANCIJSKO-INFORMATI
ČKI MARKETING, VL.
MELITA BUŠIĆ, OSIJEK,
KAPELSKA 43
AKTIV MODNA AGENCIJA
OBRT ZA MODU I
PROMIDŽBU,VL. MARIN
CRNOJA, OSIJEK,
MARTINA DIVALTA 187
INNOVO OBRT ZA USLUGE
U GRADITELJSTVU, VL.
VEDRAN ĆULIBRK,
OSIJEK, PLJEŠEVIČKA 58
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
16.
Mirta
Dorić
Kozjačka 111
31000 Osijek
17.
Perica
Dumančić
Vijenac Lipa 60
31000 Osijek
18.
Marica
Đuričković
Josipa Kosora 25
31207 Osijek
19.
Damir
Ereš
F. A. Blažića 6 A
31000 Osijek
Stranica 4 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
AGENCIJA MD USLUŽNI
OBRT ZA FINANCIJSKE
DJELATNOSTI, VL. MIRTA
DORIĆ, OSIJEK,
KOZJAČKA 111
EXPERT OBRT ZA
TRGOVINU I USLUGE, VL.
PERICA DUMANČIĆ,
OSIJEK, VIJENAC LIPA 60
HEBRUS OBRT ZA
INFORMATIČKE I
KNJIGOVODSTVENE
USLUGE, VL. MARICA
ĐURIČKOVIĆ, TENJA,
JOSIPA KOSORA 25
MALI MAJSTOR
TRGOVAČKI I USLUŽNI
OBRT, VL. DAMIR EREŠ,
OSIJEK, F. A. BLAŽIĆA 6 A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
20.
Hrvoje
Filipović
Vij. I. Meštrovića 47
31000 Osijek
21.
Zdenko
Fury
Sunčana 22
31000 Osijek
22.
23.
Vesna
Gordan
Giener
Glavaš
Dubrovačka 43
Svetog Petka 31
31000 Osijek
31000 Osijek
24.
Damir
Glavica
Medulinska 3
31000 Osijek
Stranica 5 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
TEHNIČKA PODRŠKA
OBRT ZA INFORMATIČKE
USLUGE, VL. HRVOJE
FILIPOVIĆ I DAMIR JUHAS,
OSIJEK, VIJENAC I.
MEŠTROVIĆA 47
FURY SPECIJALIZIRANA
VETERINARSKA
AMBULANTA - PRIVATNA
PRAKSA, VL. ZDENKO
FURY I MARGA
DOMES-ČAMAGAJEVAC
GG OBRT ZA POSLOVNO
SAVJETOVANJE, VL.
GORDAN GLAVAŠ, OSIJEK,
SVETOG PETKA 31
ARSCON OBRT ZA
TEHNIČKO
SAVJETOVANJE, VL.
DAMIR GLAVICA, OSIJEK,
MEDULINSKA 3
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
25.
Ivan
Grgić
Medulinska 1
31000 Osijek
26.
Josip
Grizbaher
Martina Divalta 208 A
31000 Osijek
27.
Saša
Gvozdenović
Josipa J. Strossmayera 341
31000 Osijek
28.
Zijad
Hadžić
Vukovarska 64
31000 Osijek
Stranica 6 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
ADVERTA, OBRT ZA
ORGANIZACIJU
DOGAĐANJA, MARKETING,
UGOSTITELJSTVO I
USLUGE, VL. IVAN GRGIĆ,
OSIJEK, MEDULINSKA 1
CINEMATIC OBRT ZA
AUDIO-VIZUALNO
STVARALAŠTVO, VL.
JOSIP GRIZBAHER,
OSIJEK, MARTINA DIVALTA
208 A
AD REM OBRT ZA
INFORMATIČKE USLUGE,
KONZALTING I
PROMIDŽBU, VL. SAŠA
GVOZDENOVIĆ, OSIJEK,
JOSIPA J.
STROSSMAYERA 341
ETALON USLUŽNI OBRT,
VL. ZIJAD HADŽIĆ, OSIJEK,
VUKOVARSKA 64
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
29.
Basri
Haliti
Vukovarska 22
31000 Osijek
30.
Ivica
Harkanovac
Kozjačka 122
31000 Osijek
31.
Dražen
Havrljuk
Kolodvorska 33
31214 Ernestinovo
32.
Sanja
Horak
Donjodravska Obala 14
31000 Osijek
33.
Antun
Janković
Bartula Kašića 56
31000 Osijek
Stranica 7 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
CONSULTING, OBRT ZA
PREVODITELJSKE
DJELATNOSTI,
SAVJETOVANJE I USLUGE,
VL. BASRI HALITI, OSIJEK,
VUKOVARSKA 22
H.I. - OPAL PROGRAMI
OBRT ZA RAČUNALNE I
SRODNE DJELATNOSTI,
VL. IVICA HARKANOVAC,
OSIJEK, KOZJAČKA 122
HD RAČUNALA USLUŽNI
OBRT, VL. DRAŽEN
HAVRLJUK, LASLOVO,
KOLODVORSKA 33
SANJA USLUŽNI OBRT, VL.
SANJA HORAK, OSIJEK,
DONJODRAVSKA OBALA
14
TERAPIJA VETERINARSKA
PRAKSA I USLUGE, VL.
ANTUN JANKOVIĆ,
OSIJEK, BARTULA KAŠIĆA
56
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
34.
Dorina
Jedinak
Hrvatske Republike 45/I
31000 Osijek
35.
Dražen
Jeđud
Psunjska 151
31000 Osijek
36.
Zdravka
Jelavić
Sjenjak 51
31000 Osijek
37.
Bruno
Jobst
Kardinala A.stepinca 20
31000 Osijek
Stranica 8 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
ANETA OBRT ZA
SAVJETOVANJE,
POSREDOVANJE I
USLUGE, VL. DORINA
JEDINAK, OSIJEK,
HRVATSKE REPUBLIKE
45/I
MOTO ING OBRT ZA
VJEŠTAČENJE,
PROCJENU ŠTETA I
USLUGE, VL. DRAŽEN
JEĐUD, OSIJEK,
PSUNJSKA 151
MATIZ - ŠPED OBRT ZA
AGENCIJE U PRIJEVOZU,
VL. ZDRAVKA JELAVIĆ,
OSIJEK, SJENJAK 51
JOBST OBRT ZA USLUŽNE
DJELATNOSTI, VL. BRUNO
JOBST, OSIJEK,
KARDINALA A. STEPINCA
20
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
38.
Ivana
Jurić
Orahovička 70
31000 Osijek
39.
Vlatko
Kiefer
Reisnerova 38
31000 Osijek
40.
Katica
Knežević
Županijska 8/I
31000 Osijek
41.
Barbara
Knežević
Sjenjak 28
31000 Osijek
Stranica 9 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
STUDIO 5 OBRT ZA
POSLOVNO
SAVJETOVANJE, VL.
IVANA JURIĆ, OSIJEK,
ORAHOVIČKA 70
DIGITAL DESIGN
INFORMATIČKO-GRAFIČKI
OBRT, VL. VLATKO
KIEFER, OSIJEK,
REISNEROVA 38
ZEMLJOMJERNIK
GEODETSKA
DJELATNOST, VL. KATICA
KNEŽEVIĆ, OSIJEK,
ŽUPANIJSKA 8/I
PROJEKTOS, OBRT ZA
SVJETOVANJE I IZRADU
PROJEKATA VL. BARBARA
KNEŽEVIĆ, OSIJEK,
SJENJAK 28
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
42.
Ivo
Koški
Josipa J. Strossmayera 77
31000 Osijek
43.
Davor
Kralik
Franje Kuhača 25
31000 Osijek
44.
Saša
Lalić
Unska 31
31207 Osijek
45.
Vedran
Leš
J.j. Strossmayera 1A
31000 Osijek
46.
Ivica
Makiš
Jana Pannoniusa 118
31000 Osijek
Stranica 10 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
K.T.M. EKSPERTI, OBRT ZA
SAVJETOVANJE,
VJEŠTAČENJE I
EDUKACIJU, VL. IVO
KOŠKI, OSIJEK, JOSIPA J.
STROSSMAYERA 77
ECOVIRIDI OBRT ZA
INTELEKTUALNE USLUGE,
VL. DAVOR KRALIK,
OSIJEK, FRANJE KUHAČA
25
EGZIBIT OBRT ZA
MARKETINŠKE
KOMUNIKACIJE, VL. SAŠA
LALIĆ, TENJA, UNSKA 31
ANURA OBRT ZA PODUKE
I USLUGE, VL. VEDRAN
LEŠ, OSIJEK, ŽUPANIJSKA
17
PERZEJ OBRT ZA
INFORMATIČKE
DJELATNOSTI, VL. IVICA
MAKIŠ, TENJA, JANA
PANNONIUSA 118
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
47.
Alen
Malenica
Petra Berislavića 23
31207 Osijek
48.
Bernard
Maljković
Vijenac Dinare 10
31000 Osijek
49.
Višnja
Matić
Gornjodravska Obala 93
31000 Osijek
50.
Vlatko
Matijević
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Stranica 11 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
METROPOLITAN STUDIO
USLUŽNI OBRT, VL. ALEN
MALENICA, TENJA, PETRA
BERISLAVIĆA 23
BEKOMP OBRT ZA
INFORMATIČKE USLUGE,
VL. BERNARD MALJKOVIĆ,
OSIJEK, VIJENAC DINARE
10
IMAM SAN OBRT ZA
PODUKE I
SAVJETOVANJE, VL.
VIŠNJA MATIĆ, OSIJEK,
GORNJODRAVSKA OBALA
93
INFERNO OBRT ZA
GRAFIČKE I RAČUNALNE
DJELATNOSTI,VL.VLATKO
MATIJEVIĆ, OSIJEK,TRG
LJUDEVITA GAJA 6
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
51.
Mario
Medak
Ivana Gundulića 31
31000 Osijek
52.
53.
Igor
Josip
Medić
Međugorac
Ivana F.gundulića 36 C
Mije Kišpatića 28
31000 Osijek
31000 Osijek
54.
Nada
Mijatović
Dalmatinska 22A
31000 Osijek
55.
Marko
Milošević
Sjenjak 115
31000 Osijek
Stranica 12 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
DUX OBRT ZA POSLOVNO
SAVJETOVANJE,
TRGOVINU I USLUGE, VL.
MARIO MEDAK, OSIJEK,
IVANA GUNDULIĆA 31
MEĐUGORAC OBRT ZA
ADMINISTRATIVNE
USLUGE, VL. JOSIP
MEĐUGORAC, OSIJEK,
MIJE KIŠPATIĆA 28
APEX OBRT ZA
POSLOVNO
SAVJETOVANJE, VL. NADA
MIJATOVIĆ, OSIJEK,
DALMATINSKA 22A
AERIS INFORMATICA
OBRT ZA INFORMATIČKE
USLUGE, VL. MARKO
MILOŠEVIĆ, OSIJEK,
SJENJAK, 115
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
56.
Ksenija
Moguš
Istarska 1
31000 Osijek
57.
Davor
Ojvan
Delnička 18
31000 Osijek
58.
Mirela
Ostojić Erjavac
Ružina Ulica 60
31000 Osijek
59.
Zorica
Paliž-Toth
Pobjede 155
31214 Ernestinovo
Stranica 13 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
EUKLID OBRT ZA OSTALO
OBRAZOVANJE I
POUČAVANJE, VL.
KSENIJA MOGUŠ, OSIJEK,
ISTARSKA 1
LOGOTIP OBRT ZA
RAČUNALNE
DJELATNOSTI, VL. DAVOR
OJVAN, OSIJEK, DELNIČKA
18
MULTIVITAMINI OBRT ZA
POSREDOVANJE
,TRGOVINU I
USLUGE,VL.MIRELA
OSTOJIĆ ERJAVAC
,OSIJEK,RUŽINA ULICA 60
LEGE ARTIS, OBRT ZA
PREVOĐENJE I USLUGE,
VL. ZORICA PALIŽ - TOTH,
LASLOVO, POBJEDE 155
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
60.
Filip
Pandžić
Koščela 11
31000 Osijek
61.
Silvio
Papić
Papuka 6
31431 Čepin
62.
Vanja
Paulik
Trg Ljudevita Gaja 4
31000 Osijek
63.
Romana
Pavišić
Sljemenska 24
31000 Osijek
Stranica 14 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
INTERCRON
UGOSTITELJSKO
INFORMATIČKI OBRT, VL.
FILIP PANDŽIĆ, OSIJEK,
KOŠČELA 11
SINERGO IT OBRT ZA
UPRAVLJANJE
RAČUNALNOM OPREMOM
I SUSTAVOM, VL. SILIVO
PAPIĆ, ČEPIN, PAPUKA 6
GREEN DOT SOLUTIONS,
OBRT ZA USLUGE, VL.
VANJA PAULIK, OSIJEK,
TRG LJUDEVITA GAJA 4
ALEF OBRT ZA
RAČUNALNE I SRODNE
DJELATNOSTI, VL.
ROMANA PAVIŠIĆ, OSIJEK,
SLJEMENSKA 24
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
64.
Vladan
Pavković
Dravska Obala 1A
31000 Osijek
65.
Kristina
Peči
Ivana Gundulića 62
31000 Osijek
66.
Mato
Pejić
Krapinsko Naselje 27
31000 Osijek
67.
Ana
Pejić
Krapinsko Naselje 27
31000 Osijek
Stranica 15 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
LEGABYTE OBRT ZA
INFORMATIČKE
DJELATNOSTI, VL.
VLADAN PAVKOVIĆ,
OSIJEK, DRAVSKA OBALA
1A
MEDIOS OBRT ZA
ZASTUPANJE U
OSIGURANJU, VL.
KRISTINA PEČI, OSIJEK,
IVANA GUNDULIĆA 62
INUENDO OBRT ZA
PROMIDŽBU,
ORGANIZIRANJE
DOGAĐANJA I USLUGE,
VL. MATO PEJIĆ I
STJEPAN ČURAJ, OSIJEK,
KRAPINSKO NASELJE 27
KANAPEJIĆ OBRT ZA
POSLOVNO
SAVJETOVANJE I OSTALE
USLUGE, VL. ANA PEJIĆ
RIHA, OSIJEK, KRAPINSKO
NASELJE 27
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
68.
Boris
Peterka
Matije A.reljkovića 1
31000 Osijek
69.
Zorislav
Petrijevčanin
VIJENAC AUGUSTA
CESARCA 7
31000 Osijek
70.
Suzana
Prnjat
Sljemenska 12 B
31000 Osijek
71.
Dino
Račić
Ivana Mažuranića 2 D
31221 Osijek
72.
Margita
Radanović
Reisnerova 34 B
31000 Osijek
Stranica 16 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
STUDIO AT OBRT ZA
INFORMATIČKU I
INTERNET TEHNOLOGIJU,
VL. BORIS PETERKA,
OSIJEK, MATIJE A.
RELJKOVIĆA 1
PRUDENS USLUŽNI OBRT,
VL. ZORISLAV
PETRIJEVČANIN, OSIJEK,
VIJENAC AUGUSTA
CESARCA 7
MEANDAR OBRT ZA
USLUGE I PREVOĐENJE,
VL. SUZANA PRNJAT,
OSIJEK, SLJEMENSKA 12 B
RAČIĆ SAVJETOVANJE
OBRT ZA SAVJETOVANJE I
OSTALE USLUGE, VL.
DINO RAČIĆ, JOSIPOVAC,
IVANA MAŽURANIĆA 2 D
PSIHA, OBRT ZA
INTELEKTUALNE USLUGE,
VL. MARGITA RADANOVIĆ,
OSIJEK, REISNEROVA 34 B
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
73.
Željko
Radić
Marjanska 35
31000 Osijek
74.
Dolores
Riba
Šamačka 9
31000 Osijek
75.
Krunoslav
Ris
J,j.strossmayera 341
31000 Osijek
76.
Zvonimir
Rogač
Vatrogasna 73
31000 Osijek
77.
Ana
Rogina
Frankopanska 192
31000 Osijek
Stranica 17 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
INTUS OBRT ZA
INFORMATIČKE USLUGE,
VL. ŽELJKO RADIĆ,
OSIJEK, MARJANSKA 35
RIBA ART OBRT ZA
DIZAJN I USLUGE, VL.
DOLORES RIBA, OSIJEK,
SVETE ANE 78
LETEĆI START OBRT ZA
INFORMATIČKE USLUGE,
VL. KRUNOSLAV RIS,
OSIJEK, J.J.
STROSSMAYERA 341
R2 OBRT ZA
VJEŠTAČENJE U
GRAĐEVINARSTVU, VL.
ZVONIMIR ROGAČ,
OSIJEK, VATROGASNA 73
GERILA, OBRT ZA
POSLOVNO
SAVJETOVANJE, VL. ANA
ROGINA, OSIJEK,
FRANKOPANSKA 192
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
78.
Boris
Sabo
Kardinala A.stepinca 25
31000 Osijek
79.
Damir
Sebenji
Prolaz Lorenza Jägera 1
31000 Osijek
80.
Dražen
Slabinac
Tvrđavica 135
31000 Osijek
Stranica 18 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
IN EXTREMIS OBRT ZA
PROJEKTIRANJE I RAZVOJ
INFORMACIJSKIH
SUSTAVA,VL. BORIS
SABO, OSIJEK,
KARDINALA A. STEPINCA
25
AT STUDIO OBRT ZA
DESIGN, IZRADU I
ODRŽAVANJE INTERNET
STRANICA, VL. DAMIR
SEBENJI, OSIJEK,
PROLAZ LORENZA
JÄGERA 1
KROSPIK OBRT ZA
RAČUNALNE
DJELATNOSTI, VL.
DRAŽEN SLABINAC,
TVRĐAVICA, TVRĐAVICA
135
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
81.
Irena
Slovaček
Bartula Kašića 34
31000 Osijek
82.
Vedran
Stapić
Ulica Kestenova 54
31000 Osijek
83.
Željka
Šimičić
Vukovarska 10
31000 Osijek
84.
Domagoj
Šuster
Vinkovačka Cesta 66 B
31000 Osijek
Stranica 19 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
REDDO OBRT ZA
PREVODITELJSKE
USLUGE, VL. IRENA
SLOVAČEK, OSIJEK,
BARTULA KAŠIĆA 34
S LINK OBRT ZA
RAČUNALNE
DJELATNOSTI, VL.
VEDRAN STAPIĆ, MIHAEL
BEČEHELI I MARIO
RELATIĆ, OSIJEK, ULICA
KESTENOVA 54
EDUKOS OBRT ZA
USLUGE, TRGOVINU I
SAVJETOVANJE, VL.
ŽELJKA ŠIMIČIĆ, OSIJEK,
VUKOVARSKA 10
MEDIA ORTAK OBRT ZA
REKLAMU,VL.DOMAGOJ
ŠUSTER I MATIJA
PAVKOVIĆ,OSIJEK,VINKOV
AČKA CESTA 66 B
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
85.
Tomislav
Tkalec
Hrvatske Republike 3
31000 OSIJEK
86.
Filip
Tomašić
J.j.strossmayera 341
31000 Osijek
87.
Vedran
Tomljanović
Vladimira Vidrića 1
31000 Osijek
88.
Tomislav
Trtanj
Petöfi Šandora 192
31000 Osijek
Stranica 20 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
LUPUS MEDIA USLUŽNI
OBRT, VL. TOMISLAV
TKALEC, OSIJEK,
HRVATSKE REPUBLIKE 3
ICT MEDIA OBRT ZA
SUVREMENU
PREZENTACIJU,
KOMUNIKACIJU I
ORGANIZACIJU, VL. FILIP
TOMAŠIĆ, OSIJEK, J.J.
STROSSMAYERA 341
MIVEAN OBRT ZA
INFORMATIČKE
DJELATNOSTI, VL.
VEDRAN TOMLJANOVIĆ,
OSIJEK, V. VIDRIĆA 1
NOMEN USLUŽNI OBRT,
VL. TOMISLAV TRTANJ I
BLAŽENKA TRTANJ,
OSIJEK, PETÖFI ŠANDORA
192
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 89
89.
Domagoj
Broj zapisa: 89
Stranica 21 od 21
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 14:57:17
Zušćak
Biđska 23
31000 Osijek
PYRIUS OBRT ZA
RAČUNALNE I
INFORMATIČKE USLUGE,
VL. DOMAGOJ ZUŠĆAK,
OSIJEK, BIĐSKA 23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
418 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content