Εκπαίδευση Security

Εκπαίδευση
Security
Από την άδεια εργασίας...
μέχρι την εξειδίκευση
Ειδική Έκδοση
Περιοδικό για την ασφάλεια
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014
Σεµινάρια Εκπαίδευσης “Προσωπικού
Ιδιωτικής Ασφάλειας” από το IST
Τώρα το IST σου δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσεις
άµεσα την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος security ή να
ανανεώσεις την ήδη υπάρχουσα!
Έλα στο IST και παρακολούθησε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση µε εγγυηµένη επιτυχία
στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Το IST είναι εγκεκριµένος φορέας υλοποίησης του θεσµοθετηµένου προγράµµατος εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας που
αφορά στην πιστοποίηση του ανωτέρω προσωπικού και έχουν την ευθύνη το ΚΕ.ΜΕ.Α/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ σε
συνεργασία µε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π./ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
• Νέα τµήµατα ξεκινούν κάθε µήνα
• Η διδασκαλία γίνεται από καταξιωµένους και έµπειρους εκπαιδευτές του ΚΕ.ΜΕ.Α
• Η διδακτέα ύλη καλύπτεται σε 105 ώρες διδασκαλίας
• Οι διδαχθείσες διδακτικές ενότητες είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α)
• Τα µαθήµατα ολοκληρώνονται σε 21 ηµέρες
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου
• Ευέλικτο ωράριο (09:00 - 14:00 και 16:30 - 21:30)
δυναµικού συµβάλλει καθοριστικά στην απόκτηση
• Ανταγωνιστικές τιµές µε ευκολίες πληρωµής
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο χώρο
• Ειδικές τιµές για εταιρείες
των επιχειρήσεων και των οργανισµών. Το IST
εστιάζει στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και
Ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης
επιµόρφωση ανθρώπινου δυναµικού σχεδιάζοντας
καθώς και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής
και υλοποιώντας προγράµµατα επιµόρφωσης
σε αυτές ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες του
προσαρµοσµένα στις ανάγκες κάθε οµάδας
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α.
εκπαιδευοµένων και κάθε επιχείρησης/οργανισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το 210 4822222 ή επισκεφθείτε το IST, Πειραιώς 72, Μοσχάτο.
Η βασική κατάρτιση
...και το επόμενο βήμα
προς την εξειδίκευση
Η 3η ειδική έκδοση του Security Manager για την εκπαίδευση στο χώρο της ασφάλειας,
δίνει για ακόμα μια φορά βήμα σε εκπαιδευτικούς φορείς να αναδείξουν τη δική τους
προσέγγιση για το θέμα της εκπαίδευσης του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν τον
ευαίσθητο χώρο και ειδικότερα να αξιολογήσουν τη μέχρι τώρα διαδικασία αλλά και τις
απαιτήσεις που υπάρχουν.
Παρότι, πέρασαν αρκετά στάδια μέχρι να λυθούν ορισμένα διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν τις διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης, τώρα είναι αλήθεια ότι το νερό
έχει μπει στο αυλάκι. Πολλοί εκπαιδευτικοί φορείς έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για αυτή τη διαδικασία, ενώ και το ΚΕΜΕΑ με τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού), έχουν βρει την απαιτούμενη φόρμουλα συνεργασίας για την ομαλή
διεξαγωγή των διαδικασιών των εξετάσεων και της πιστοποίησης. Ήδη χιλιάδες νεοεισερχόμενοι στο χώρο αλλά και ήδη επαγγελματίες εργαζόμενοι, έχουν καταρτιστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν στην
απαραίτητη άδεια εργασίας.
Ο χώρος της ασφάλειας όμως και ειδικότερα ο τομέας των υπηρεσιών που αξιοποιούν
προσωπικό είναι από τη φύση του πολυδιάστατος. Υπάρχουν πολλά επιμέρους έργα, όπως για παράδειγμα η προστασία προσώπων (VIP Protection) ή αξιών (Χρηματαποστολές) που απαιτούν εξειδικευμένη δεξιότητα, γνώση και εκπαίδευση. Ίσως λοιπόν θα
πρέπει και στα πλαίσια μιας λογικής συνεχούς κατάρτισης αλλά και εξειδίκευσης να
διερευνηθεί η προοπτική δημιουργίας ενός πλαισίου που θα επιτρέψει την δημιουργία
μιας κρατικής πιστοποίησης και για επιμέρους υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια. Ήδη αρκετοί φορείς παρέχουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας με
αρκετά αξιόλογο περιεχόμενο και διαδικασίες. Αν αυτές οι διαδικασίες αποκτήσουν κάποια στιγμή και μια επίσημη κρατική πιστοποίηση τότε αυτό είναι σίγουρο ότι θα ωφελήσει συνολικά το χώρο.
Βλάσης Αμανατίδης
Περιεχόμενα
2
4
6
8
MASTER A.E.
Κ.Ε.Κ. Καματερού
Κ.Ε.Κ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
10 NEW YORK STUDIES
12 ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε.
14 EUROTraining
16 ΟΜΗΡΟΣ
Εκδότης
Κώστας Νόστης
Σύμβουλος Έκδοσης
Νίκη Πανδή
Αρχισυντάκτης
Βλάσης Αμανατίδης [email protected]
Συνεργάτες
Σήφης Ανδρουλιδάκης
Γιάννης Δημάκας
Γιάννης Κανάλης
Σπύρος Κυριακάκης
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δημήτρης Λόγος
Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος
Εμμανουήλ Νικολόπουλος
Δημοσθένης Παναγιώτου
Υπεύθυνος Defense Security
Λουκάς Δημάκας
Διεύθυνση Διαφήμισης
Νίκος Σαράφογλου [email protected]
DTP
Παναγιώτης Βγενόπουλος
Λεωνίδας Πουλόπουλος
Διεύθυνση Events
Δημήτρης Μάσσας
Διεύθυνση Marketing
Ειρήνη Νόστη
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων
Φάνης Ζερβάκης
Υπεύθυνη Social Media
Renata Ekine
Γραμματεία Εμπορικού
Έλλη Μαστρομανώλη
Φωτογράφος
Αλέξανδρος Γρυμάνης
Λογιστήριο
Ανδρέας Λουλάκης
Consulting by
SPEG
τηλ.: 2105238777, www.speg.gr, [email protected]
Επικοινωνία
Smart Press
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα
Τηλ.: 210 5201500, 210 5230000, Fax: 210
5241900
Τμήμα συνδρομών
[email protected]
www.smartpress.gr
www.securitymanager.gr
[email protected]
[email protected]
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
1
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
MASTER A.E.
Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτει άρτια
οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
(ΕΚΕΠΙΣ) και Κε.Με.Α (Κέντρο μελετών ασφαλείας),
κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και
καταρτιζομένων, πανελλαδικά.
Βασίλειος Μανωλίτσης
Πρόεδρος Ομίλου
Εξασφαλίστε την
επαγγελματική σας ασπίδα
Το να είναι κάποιος επαγγελματίας στον
κλάδο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
(security) είναι σοβαρή υπόθεση. Έχει ως
βασικό αντικείμενο την προστασία των δύο
πολυτιμότερων αγαθών του ανθρώπου, αυτά
της ζωής και της περιουσίας, δημιουργώντας
έτσι αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Για το λόγο
αυτό η συνεχής εκπαίδευση και η περαιτέρω εξειδίκευση είναι μια αναγκαιότητα. Η
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης και στη συνέχεια
της Άδειας Εργασίας δε σημαίνει λοιπόν ότι
η εκπαίδευση σταματάει εκεί.
Για να μπορεί το κάθε επαγγελματικό στέλεχος να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο αλλά και στις προσδοκίες εκείνων που
απευθύνονται στις ΙΕΠΥΑ και πληρώνουν
για αυτές τις παροχές, είναι σίγουρο ότι η
βασική υποχρεωτική εκπαίδευση δεν αρκεί
πάντα. Απαιτείται επί πλέον εξειδικευμένη
εκπαίδευση του προσωπικού που κατέχει
την απαιτούμενη Άδεια Εργασίας.
Το ΚΕΚ ΜΑSTER, σα συνέχεια των ποιοτικών
και άρτιων εκπαιδεύσεων που παρέχει στους
καταρτιζόμενους για την Κρατική Πιστοποίησή τους, σε τμήματα των 105 ωρών (βασική εκπαίδευση νέων) αλλά και 28 ωρών
(ανανέωση άδειας ήδη εργαζομένων), έχει
επιπροσθέτως σχεδιάσει εξειδικευμένες
2
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
εκπαιδεύσεις. Με τη βοήθειά μας το κάθε στέλεχος έχει πλήρη επαγγελματική
ετοιμότητα να ανταποκριθεί στο έργο του
και φυσικά να προτιμάται γι’ αυτό από τις
Επιχειρήσεις ΙΕΠΥΑ, οι δε Επιχειρήσεις να
προσελκύουν το ενδιαφέρον των πελατών
τους, διαθέτοντας αρτίως εκπαιδευμένα
στελέχη.
Οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις μας, καλύπτουν όλο το επαγγελματικό πλαίσιο
δραστηριοτήτων, διαμορφώνοντας το κάθε
επί μέρους πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων, ύστερα και από
ατομική συνέντευξή τους με τα έμπειρα και
πιστοποιημένα στελέχη - εισηγητές μας.
Ειδικότερα καλύπτουμε τα αντικείμενα:
¶¶Εκπαίδευση στελεχών ιεραρχίας ΙΕΠΥΑ
(Αρχιφύλακες - Επόπτες – Υπεύθυνοι /
Διευθυντές Ασφάλειας)
¶¶Χρηματαποστολές - Προστασία
εκθέσεων, συνεδρίων
¶¶Διαχείριση παραλαμβανόμενης
αλληλογραφίας (φάκελλοι - δέματα),
Χειρισμός συσκευών Χ-RAY
¶¶Εντοπισμός ενδεχόμενων απειλών και
κινδύνων / Έλεγχοι ασφάλειας - Απειλές
τρομοκρατικών Οργανώσεων - Απειλές
Κοινού Ποινικού Δικαίου
¶¶Προστασία φυσικών προσώπων /
Συνοδείες Ασφάλειας (VIP RROTECTION)
¶¶Παροχή Α΄ Βοηθειών
¶¶Ψηφιακά Συστήματα Ασφαλείας -
Εκπαίδευση και Ειδίκευση σε συστήματα
CCTV
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν ΜΟΝΟ με την
Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ Α΄Κατηγορίας.
Ακόμα υλοποιούμε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για την απόκτηση ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
στον ναυτιλιακό κλάδο και συγκεκριμένα:
¶¶Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS
code 18.2)
¶¶Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (ISPS code 18.1)
¶¶Υπεύθυνος Ασφάλειας εταιρείας (CSO
- Company Security Officer - IMO Model
Course 3.20)
Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων
και κόστος στο www.masterkek.gr
Η υπεραξία στην εκπαίδευση, για όλα τα
προγράμματα μας μεγιστοποιείται διαμέσου
των συστημάτων σύγχρονης www.iclasslive.
gr και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης www.
iclass.gr, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και
το κόστος εκπαίδευσης για όλες τις αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας.
Η απόκτηση βεβαίωσης εξειδίκευσης από
τον πιστοποιημένο φορέα μας δίνει προβάδισμα στην προτίμηση και εξέλιξη του προσωπικού στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών ΙΕΠΥΑ.
Επικοινωνία
MASTER A.E.
Λ. Κύπρου 4 & Λ. Βουλιαγμένης 579
Αττική - Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9633485, 6974300670
[email protected]
www.masterkek.gr
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
Κ.Ε.Κ. Καματερού
Το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ / Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) δραστηριοποιείται εδώ και
εικοσιπέντε χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης έχοντας
υλοποιήσει εκατοντάδες αυτοχρηματοδοτούμενα
αλλά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε
ποικίλα θεματικά αντικείμενα.
Ιωάννης Μπόμπος
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ (ε.α.)
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Τα τελευταία 2 χρόνια το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
έκανε δυναμική είσοδο και σε ένα χώρο που
δεν αποτελεί κοινό τόπο για τους φορείς εκπαίδευσης, αυτόν της Ιδιωτικής ασφάλειας.
Παρόλα αυτά κατάφερε με την υψηλή ποιότητα την εκπαίδευσης που παρέχει να κάνει
τη διαφορά. Από το 2012 μέχρι και σήμερα
το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ υπό την ευθύνη και τον
συντονισμό της κα Τάτση Ειρήνης έχει υλοποιήσει περί τα 50 προγράμματα εκπαίδευσης και καταρτίσει περί τα 1000 άτομα στον
τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση, πλήρως εναρμονισμένη με τα όσα επιτάσσει το επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και την
ορισθείσα εκπαιδευτική ύλη του ΚΕΜΕΑ/
ΥΔΤ καθώς και οι διακεκριμένοι εκπαιδευτές είναι το μυστικό της επιτυχίας του ΚΕΚ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις
επαγγελματικής επάρκειας (πιστοποίησης)
κυμαίνεται στο 98-99%.
Από την έως σήμερα πορεία των νεοεισερχομένων στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας, η εικόνα που διαμορφώνεται έχει ως
κάτωθι:
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που
κατευθύνονται στον τομέα της Ιδιωτικής Α-
4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
σφάλειας προκύπτει ότι είναι για λόγους βιοπορισμού ενώ για σημαντικά μικρό ποσοστό
φαίνεται να είναι πραγματική επιλογή.
Δεδομένων των συνεχώς εξελισσόμενων
συνθηκών της αγοράς εργασίας αλλά και
την κοινωνικοοικονομικής κατάστασης εν
γένει, θεωρούμε ότι αυτή είναι μια εικόνα
που θα αρχίσει να αλλάζει όταν πραγματικά η Ιδιωτική Ασφάλεια θα «κερδίσει» σαν
έννοια την πραγματική της διάσταση στην
καθημερινότητά μας.
επισήμων, χρηματαποστολών / μεταφορών
αξιών κ.λπ.
Ο φορέας μας είναι σε συνεχή επικοινωνία
και συνεργασία με μια σειρά εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής
ασφάλειας και υποστηρίζει τους εκπαιδευομένους / καταρτιζόμενους του, προωθώντας
τους μετά την αδειοδότησή τους σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
ενισχύοντας έτσι την ένταξή τους και ταυτόχρονα την εξέλιξή τους στον εργασιακό
χώρο.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι υψηλών προδιαγραφών και απευθύνονται βέβαια σε άτομα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί
και επιθυμούν μια σοβαρά εξειδίκευση στον
τομέα Ειδικών Υπηρεσιών Ασφάλειας.
Προς την αυτή κατεύθυνση και με σκοπό
τη βέλτιστη παροχή εκπαίδευσης αλλά και
αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς
το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ έχει υποβάλει ολοκληρωμένα προγράμματα στο ΚΕΜΕΑ, με σκοπό
την κάλυψη εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως, για τη Συνοδεία προσώπων / Προστασία
Τα ανωτέρω προγράμματα είναι σχεδόν διπλάσιας χρονικής διάρκειας από την τυπική/
βασική εκπαίδευση των 105 ωρών, με την
πρακτική εκπαίδευση όμως να καλύπτει πια
το μεγαλύτερο μέρος αυτών, πάντα βέβαια
με γνώμονα το υπάρχον νομικό πλαίσιο της
Πολιτείας και τις ανάλογες Αστικές Ασφαλιστικές Καλύψεις.
Επικοινωνία
K.E.K. «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ» Καματερού
Αγ. Γεωργίου 4, 134 51 Καματερό
Τηλ.: 210-2318977
[email protected],
www.kek-agkam.gr
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Το ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ αποτελεί τον πιστοποιημένο
εκπαιδευτικό φορέα με το μεγαλύτερο δίκτυο
συνεργαζόμενων εταιρειών security πανελλαδικά
και το υψηλότερο ποσοστό επαγγελματικής
απορρόφησης αποφοίτων του σε μόνιμες θέσεις
εργασίας.
Καπλανίδου Νάντια
Διευθύντρια
Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
Άμεση σύνδεση με την αγορά
εργασίας
Έχοντας καθιερώσει την αξιολόγηση επαγγελματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων σε όλα τα στάδια των εκπαιδεύσεων και αντιμετωπίζοντας τους εξαρχής ως υποψήφιους εργαζόμενους ή ως
εργαζόμενους με αξιώσεις επαγγελματικής
ανέλιξης, έχουμε δημιουργήσει μία βάση
δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματιών
από την οποία οι συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ
επιχειρήσεις αντλούν προσωπικό.
Πηγαίνοντας όμως ένα βήμα παραπέρα και
αναγνωρίζοντας ότι η επιλογή προσωπικού
για τις εταιρίες πλέον δε βασίζεται απλά
στην αξιολόγηση βιογραφικών αλλά στην
αξιολόγηση του συνολικού προφίλ του υποψηφίου, έχουμε συνάψει μια πρότυπη
συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία
εύρεσης και προώθησης ανθρώπινού δυναμικού CV interactions δημιουργώντας το
πρώτο πανελλαδικά assessment center
για υποψήφιους εργαζομένους στον τομέα
της ασφάλειας. Όλοι οι καταρτιζόμενοι μας
περνάνε μέσα από μία σειρά τεστ ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και από
τη διαδικασία προσομοίωσης περιστατικών
για την αξιολόγηση της ετοιμότητας και ορθότητας ανταπόκρισης τους, με σκοπό την
δημιουργία για τον καθένα από αυτούς ολοκληρωμένου επαγγελματικού προφίλ με
6
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
πολλαπλά οφέλη. Καταρχήν βοηθάει τους
ίδιους να προσανατολιστούν σε θέσεις εργασίας στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν,
τους δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα για πρόσθετες γνώσεις ή δεξιότητες που θα πρέπει να
αποκτήσουν και φυσικά δίνει στις συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ εταιρίες να έχουν εφόσον το επιθυμούν, μία πλήρη εικόνα για τους
υποψήφιους σε αυτές εργαζόμενους.
Επιλογή εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής διαδρομής
Όσοι μας επιλέγουν για το βασικό πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης αλλά και
όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από
τα προγράμματα εξειδίκευσης μας, καθοδηγούνται από τους εργασιακούς σύμβουλους
του ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ώστε να χαράξουν το
δικό τους Πλάνο Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Διαδρομής αξιοποιώντας:
¶¶τις γνώσεις που ήδη έχουν
¶¶τις σπουδές ή πιστοποιήσεις που
διαθέτουν
¶¶την προηγούμενη εργασιακή τους
εμπειρία
¶¶τους επαγγελματικούς τους στόχους
ώστε να επιλέξουν τόσο πρόγραμμα που θα
ενταχθούν και γνωρίζουν εξαρχής τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν. Με την
ολοκλήρωση της κατάρτισης τους και την
αξιολόγηση τους από το assessment center
προωθούνται από το ΚΕΚ σε ανάλογες θέσεις εργασίας και έχουν διαρκή υποστήριξη
από για τουλάχιστον 18 μήνες από την αποφοίτηση τους.
Ειδικές εκπαιδεύσεις
Ο διαρκής στόχος μας για παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και
εξειδίκευσης καθώς και η ευελιξία μας στη
δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης
βασισμένων στις ανάγκες των πελατών μας
ανάλογα με τα συμβόλαια φυλάξεων που
αναλαμβάνουν ή διαχειρίζονται, μας έχουν
καταξιώσει ως τον πλέον εξειδικευμένο φορέα στις custom made εκπαιδεύσεις όπως
φύλαξη τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών υποδομών, εμπορικών κέντρων και
καταστημάτων, λιμένων, εκδηλώσεων κ.λπ.
Εξειδικευμένα σεμινάρια όμως, ανοιχτά
προς το ευρύτερο κοινό, διοργανώνονται όλο το χρόνο στην κεντρική μας δομή για τους
αποφοίτους μας αλλά και για επαγγελματίες
του χώρου που επιθυμούν να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις και το βιογραφικό τους. Στο αντικείμενο τη φύλαξη φυσικών προσώπων
(VIP) έχουμε επιλέξει με αίσθημα ευθύνης
αλλά και ιδιαίτερο σεβασμό προς όσους ήδη
μας έχουν επιλέξει και συνεργάζονται μαζί
μας να μην προχωρήσουμε στην διοργάνωση σεμιναρίων, αφού αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσει το
τοπίο για το αν θα έχουμε ξεχωριστή κρατική
πιστοποίηση και σε αυτό το αντικείμενο και
με ποιους όρους και προϋποθέσεις, οπότε
προηγούμενες μη πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις μπορεί να πέσουν στο κενό.
Επικοινωνία
ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Λιβανόβου 15 & Αισώπου
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 500 367 & 2310 500 905
[email protected]
www. pythagoras.gr
Δουλειά μας, η εξασφάλιση της δουλειάς σας!
Εξασφαλίστε σήμερα την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
επιλέγοντας τον κορυφαίο φορέα για την κατάρτιση σας
O πρώτος ιδιωτικός φορέας στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.Α.
για την υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης Προσωπικού Ασφαλείας!
Περισσότεροι από 3.700 υποψήφιοι σε 14 πόλεις με εντυπωσιακά ποσοστά
επιτυχίας στις εξετάσεις!
112 εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που επέλεξαν το ΚΕΚ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για την κατάρτιση του προσωπικού τους!
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2
Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε δυναμικά με:
‣ ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης
‣ εξαιρετική ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών στην προετοιμασία εξετάσεων
‣ υλοποίηση εξειδικευμένων επιδοτούμενων σεμιναρίων σε θέματα ασφάλειας
σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
‣ σχεδιασμό και υλοποίηση custom made προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες
των συνεργαζόμενων με το ΚΕΚ εταιρειών security
‣ συνεργασία με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού για την συνεχή αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού μας υλικού
‣ ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και ευκολίες πληρωμής για όλους τους
εργαζόμενους του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας
‣ τη λειτουργία γραφείου προώθησης στην απασχόληση των αποφοίτων του
…για την παροχή ακόμη υψηλότερων προδιαγραφών κατάρτισης και νέες
πρωτοβουλίες για τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο.
‣ Λιβανόβου 15 & Αισώπου, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 500 367 & 2310 500 905 • e-mail: [email protected]
‣ 6ο χλμ Χαλκίδας - Κύμης, 341 00 Χαλκίδα • Τηλ. 22210 61918
kekpythagoras
www. pythagoras.gr
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
H ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια
Προσωπικού Ασφαλείας. Τα σεμινάρια οδηγούν σε
πιστοποίηση και άδεια Security, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.
Γαβριήλ Ιορδάνογλου
Γενικός Διευθυντής
Στην Ελλάδα, το επάγγελμα της παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας, ασκείται σε όλους
τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
την ετήσια αύξηση θέσεων εργασίας στον
κλάδο της τάξης του 20%. Ένας σημαντικός
λόγος που επεξηγεί αυτή τη τάση, είναι η
εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας,
τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Οπότε, η εξάσκηση του επαγγέλματος
επεκτείνεται συνεχώς σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς ευθυνών, με το ιδιωτικό
προσωπικό ασφαλείας να εμπλέκεται πλέον
σε φύλαξη χώρων όπως νοσοκομεία, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ στο
άμεσο μέλλον θα δρομολογηθεί η φύλαξη δικαστηρίων με εκπαιδευμένα σκυλιά,
φύλαξη αστυνομικών τμημάτων, ακόμη και
καταστημάτων κράτησης. Οι πολιτικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, θα αυξήσουν
ακόμη περισσότερο το μερίδιο αγοράς για
τις Ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οδηγώντας σε τουλάχιστον
50.000 νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα 5
χρόνια, που θα καλυφθούν από Προσωπικό
Ασφαλείας «Security».
8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές
επίπεδο ανέδειξαν την ανάγκη για σαφέστερα επαγγελματικά περιγράμματα των εργαζομένων στον κλάδο αυτό, βασισμένα σε
κοινά πρότυπα και εργασιακές πρακτικές.
Η Διεργασία, πιστοποιημένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α.
για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε
προσωπικό ασφαλείας, οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα,
ακολουθώντας σαφείς προδιαγραφές, που
μας έχουν ξεχωρίσει στον χώρο:
¶¶Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει
διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως
όλες τις θεματικές ενότητες που
απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή
στις εξετάσεις πιστοποίησης.
¶¶Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν
την κατάρτιση των ατόμων που
επιθυμούν την απόκτηση της άδειας
εργασίας security, είναι πιστοποιημένοι
εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και
από το ΚΕ.ΜΕ.Α., ενώ διαθέτουν πλούσια
επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν.
¶¶Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη
από το ΚΕ.ΜΕ.Α και απορρέει από
το επαγγελματικό περίγραμμα της
ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό
Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει
εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
¶¶Μετά το πέρας του επιμορφωτικού
σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες
θα λάβουν το Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου
1 της ειδικότητας «Προσωπικού
Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό
είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό
για την έκδοση ή/και ανανέωση της
άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο
επαγγελματικό κλάδο.
¶¶Το ωράριο παρακολούθησης είναι
ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται
πλήρως στις ανάγκες των
καταρτιζομένων.
Το μέλλον ευνοεί ιδιαίτερα τον κλάδο του
Security, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο
ρυθμό ανάπτυξης την επόμενη 5ετία, με
ραγδαία αύξηση στη ζήτηση στελεχών προσωπικού ασφαλείας, της τάξης των 50.000
νέων θέσεων εργασίας σε αυτό το διάστημα.
Σημαντική παράμετρος, η τήρηση όλων των
προδιαγραφών ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα νέα στελέχη. Στη
Διεργασία, πέραν της δέσμευσης μας για
καθολική κατάρτιση και προετοιμασία των
εκπαιδευομένων μας μέχρι την απόκτηση
της πιστοποίησης ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας», οι απόφοιτοι μας έχουν
προτεραιότητα στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων
Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
που έχουμε αναπτύξει.
Επικοινωνία
Διεργασία
Πειραιώς 57, 105 53, Αθήνα
(Πλησίον σταθμού Κεραμεικού)
Τηλ.: 210 3312992
fb: www.facebook.com/diergasia
www.diergasia.edu.gr
H ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ παρέχει εξειδικευµένα
σεµινάρια Προσωπικού Ασφαλείας.
Τα σεµινάρια οδηγούν σε πιστοποίηση
και άδεια Security, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.
E
S
U
C
I
R
Y
T
⇧ Έµπειροι και καταξιωµένοι Εισηγητές
⇧ Τµήµατα: Πρωϊνά και Απογευµατινά
⇧ Ποιότητα Κατάρτισης στην καλύτερη τιµή της
αγοράς (ειδικές τιµές σε ανέργους)
⇧ 95% ποσοστό Επιτυχίας στις εξετάσεις Πιστοποίησης
του ΚΕ.ΜΕ.Α.
⇧ Οι απόφοιτοι µας έχουν προτεραιότητα στο ∆ίκτυο Συνεργαζόµενων
Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που έχουµε αναπτύξει
Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές
στα νέα τµήµατα 2014:
Πειραιώς 57, 105 53, Αθήνα
(Πλησίον σταθµού Κεραµεικού) τηλ. 210 3312 992
Μπορείτε να µας βρείτε
ηλεκτρονικά στο:
www.diergasia.edu.gr
και στο fb: www.facebook.com/diergasia
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
NEW YORK STUDIES
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) NEW YORK
STUDIES ανήκει στον Εκπαιδευτικό Όμιλο NEW
YORK COLLEGE και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί
χρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα
προγράμματα αφού είναι Πιστοποιημένος φορέας
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (αρ. πιστοποίησης 2472-12) και
λοιπές συναρμόδιες κρατικές αρχές.
Τσαχάκη Ιωάννα
Γενική Διευθύντρια
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό για άνεργους,
επαγγελματίες, φοιτητές-σπουδαστές, διαφορετικών επιπέδων και επιστημών, το New
York Studies προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης που ανταποκρίνονται στους στόχους
κάθε ενδιαφερόμενου. Προτεραιότητά μας
είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την
επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.
Υλοποίηση Προγράμματος
Ιδιωτικής Ασφάλειας
Το έργο της ιδιωτικής ασφάλειας επικουρεί
ουσιαστικά τις Δημόσιες Αρχές στην εφαρμογή του νόμου.
Οι εταιρείες Ι.Ε.Π.Υ.Α και οι αυτόνομες δράσεις με το ανθρώπινο δυναμικό ανδρών και
γυναικών του προσωπικού τους ελέγχουν
εργασιακά περίπου 150,000 θέσεις φύλαξης.
Καθήκοντα: Η διαφύλαξη της ζωής και
προστασίας της ιδιοκτησίας (υπό όλες τις
μορφές της ) με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων, κλοπών, επιθέσεων, δολιοφθορών,
πυρκαγιών, εκρήξεων, ζημιών, ακόμη και
παροχής Α΄ βοηθειών σε ακραία καιρικά
φαινόμενα και θεομηνίες.
10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Εργασία - Εκπαίδευση: Ο τομέας αυτής της
επαγγελματικής δραστηριότητας στη χώρα
μας είναι γνωστός ως «Παροχή Υπηρεσιών
Ασφαλείας», ή με τον αγγλικό όρο που διεθνώς συναντάμε, ως «SECURITY».
Το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α στη χώρα μας το συναντάμε σε τέσσερις ειδικότητες (Σταθερής
Φύλαξης, Εποχούμενης περιπολίας, Χρηματαποστολών & καταμέτρησης χρημάτων,
Κ. Λ. Σ).
Το ΚΕ.ΜΕ.Α / ΥΠ.ΠΡ.ΠΟΛΙΤΗ & ΔΗΜ ΤΑΞΗΣ, σε
συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. / ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
είναι οι οργανισμοί ευθύνης στη χώρα μας
για την «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» και επαγγελματική
κατάρτιση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
να τύχουν πλέον «Άδειας Εργασίας».
Η θεσμοθετημένη εκπαιδευτική ύλη των
105 ωρών του ΚΕ.ΜΕ.Α / ΥΠ.ΠΡ.ΠΟΛ. & ΔΗΜ.
ΤΑΞΗΣ ως εγχειρίδιο επαγγελματικής κατάρτισης πανελλαδικής εμβέλειας είναι
το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους
εκπαιδευτές της ιδιωτικής ασφάλειας, οι
οποία με μεθόδους θεωρητικής και πρακτικής άσκησης θα μεταδώσουν στους εκπαιδευόμενους ενήλικες σπουδαστές, γνώσεις
και δεξιότητες βάσει των οποίων αφενός θα
καταρτιστούν επαγγελματικά σε θέματα
ασφάλειας, αστυνόμευσης, αυτοπροστασίας αλλά και αντιεγκληματικής τακτικής
και στρατηγικής και αφ’ ετέρου θα έχουν
επάρκεια γνώσεων ώστε κατά τη δοκιμασία
των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
να επιτύχουν προκειμένου να «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ» ως προσωπικό Ιδ. Ασφάλειας (ν.
3707/08).
ΤΟ NEW YORK STUDIES, ως προς την επιστημονική και πρακτική κατάρτιση υλοποιεί το
πρόγραμμα με 15-20 εκπαιδευτές - καθηγητές ανά θεματική ενότητα.
Τα αποτελέσματα επαγγελματικής κατάρτισης και «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στις εξετάσεις
δεν έχουν άλλο χαρακτηρισμό από αυτόν
του «ΑΡΙΣΤΑ».
Επικοινωνία
New York Studies
Σκούφου 3
105 57 Αθήνα
Τηλ.: 2111039800-2103242954
[email protected]
www.newyorkstudies.gr
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε.
θεντικότητα των προσόντων, τη δυνατότητα
απασχόλησης στον κλάδο.
Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
Το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε. συμβάλει στην αναβάθμιση
του κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.
Ζάρκος Βασίλειος
Διευθύνων Σύμβουλος
Το Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε. Α.Ε., με 25
χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της
επαγγελματικής κατάρτισης έχοντας αποκτήσει μεγάλη και με διεθνή εμπειρία από
την συμμετοχή του σε πληθώρα ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής,
καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Με έδρα στη Λάρισα και παραρτήματα σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, αλλά
και μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει σε ολόκληρη την Ελλάδα, επενδύει στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Μελετώντας συνεχώς τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες για κατάρτιση και πιστοποίηση των
γνώσεων στους πιο δυναμικούς τομείς της
αγοράς εργασίας, αλλά κυρίως υιοθετώντας
τους όρους βελτίωσης της επαγγελματικής
ένταξης και ανέλιξης ανέργων και εργαζομένων όλων των κλάδων, το 2013 πιστοποιείται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.), με σκοπό την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του «Προσωπικού
Ιδιωτικής Ασφάλειας», καλύπτοντας έτσι τις
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς
εργασίας για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς.
12
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Στόχος Προγραμμάτων
Κατάρτισης του «ΚΕ.ΜΕ.Α.»
Η οικονομική κρίση επηρεάζει τους πολίτες
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα
πρώτα σημάδια οικονομικής ανάπτυξης θα
γίνουν ορατά μόνο όταν ο ανθρώπινος παράγοντας φανεί έτοιμος να ανταποκριθεί
στις νέες συνθήκες της εποχής.
Από την άλλη, τα προγράμματα κατάρτισης,
που απευθύνονται στον κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας υπηρετούν τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας και υλοποιούνται
σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες
πιστοποίησης από το ΚΕ.ΜΕ.Α., έχοντας σαν
στόχο την αναβάθμιση και την επικαιροποίηση των γνώσεων και των προσόντων των
στελεχών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
σύμφωνα με το Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ. Παράλληλα,
οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, διαδικασία
απαραίτητη για την εργασιακή πορεία των
απασχολουμένων στον κλάδο.
Ειδικότερα, η σημασία της πιστοποίησης των
γνώσεων των καταρτιζομένων είναι ουσιαστική για την καθιέρωση ενός μηχανισμού
ελέγχου και αξιοπιστίας ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αυ-
Ο φορέας μας για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» συνεργάζεται με πιστοποιημένους
εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή
διδακτική εμπειρία αλλά και σημαντική
τεχνογνωσία στον χώρο της ασφάλειας και
προστασίας τόσο του πολίτη όσο και της περιουσίας του. Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται νέες
προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία
παρέχοντας τη δυνατότητα τηλεκατάρτισης
και ενισχύοντας τη μάθηση με τη μέθοδο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e learning).
Επιπρόσθετα, πέραν του εγκεκριμένου
εκπαιδευτικού υλικού από το ΚΕΜΕΑ, αναπτύσσεται σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα συγγραφής
και με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως
εγχειρίδιο εργασίας. Η ευθύνη και η ετοιμότητα για ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων
καθίστανται σήμερα απαραίτητες και αποτελούν το κλειδί στην πορεία προς μια βιώσιμη
οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας.
Ο κάθε άνεργος και εργαζόμενος οφείλει να
αξιοποιεί το χρόνο του δημιουργικά «εξοπλίζοντας» το βιογραφικό του με νέα προσόντα
επενδύοντας στη δια βίου μάθηση. Έτσι οδηγείται με ασφάλεια σε επαγγελματική αποκατάσταση και άμεσα και αποτελεσματικά.
Το ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ το 1998 πιστοποιήθηκε
από τον ΕΟΠΠΕΠ (Α.Π.: 11101084) ενώ από
το 2008 είναι πιστοποιημένο από τον φορέα
TUV Hellas (κατά EN ISO 9001:2008).
Επικοινωνία
Κ.Ε.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ
Φερών 16
10434 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8838540
[email protected]
www.dimitra.gr
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
EUROTraining
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining είναι
πιστοποιημένος ως Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας από τον ΕΟΠΠΕΠ και
επιπλέον έχει την άδεια εκπαίδευσης για εξετάσεις
πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.
Γεώργιος Ζωτάκης
Διευθυντής Κατάρτισης
Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Η ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουμε
είναι εξαιρετική και θα σας προτείναμε να
παρακολουθήσετε κάποιο video διδασκαλίας για να το επιβεβαιώσετε.
Επίσης παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες
του Job Club του εκπαιδευτικού μας Οργανισμού ώστε να γίνει ταχύτερα η επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών μας.
Όλα τα μαθήματα γίνονται και μέσω live elearning (σύγχρονη τηλεκατάρτιση).
Στοιχεία Επαγγέλματος
Ιδιωτικής Ασφάλειας
Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλειας στην
κοινωνία είναι τεράστια καθώς επικουρεί τη
δράση των Δημοσίων Αρχών στην εφαρμογή
του νόμου.
Οι εταιρείες Ι.Ε.Π.Υ.Α. και οι αυτόνομες δράσεις με το ανθρώπινο δυναμικό ανδρών και
γυναικών του προσωπικού τους ελέγχουν
εργασιακά περίπου 150.000 θέσεις φύλαξης.
Καθήκον του προσωπικού ασφαλείας είναι
η διαφύλαξη της ζωής και προστασίας της
ιδιοκτησίας. Σκοπός του η πρόληψη ατυχημάτων, κλοπών, επιθέσεων, δολιοφθορών,
πυρκαγιών, εκρήξεων, ζημιών, ακόμη και
παροχή Α’ βοηθειών σε ακραία καιρικά φαινόμενα και θεομηνίες.
Η Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας (ή αλλιώς
SECURITY) χωρίζεται σε τέσσερις ειδικότητες (Σταθερής Φύλαξης, Εποχούμενης
Περιπολίας, Χρηματαποστολών & καταμέτρησης χρημάτων, Κ.Λ.Σ.).
στο επάγγελμά τους σε θέματα ασφαλείας,
αστυνόμευσης, αυτοπροστασίας αλλά και
αντιεγκληματικής τακτικής και στρατηγικής
κτλ. και επίσης να επιτύχουν στην εξετάσεις
Πιστοποίησης ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Ν.3737/08).
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining
έχει ολοκληρώσει πλήθος τμημάτων εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (security)
και έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε
ότι μέχρι και σήμερα οι εκπαιδευόμενοί σε
εμάς έχουν 98% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.
Εκπαίδευση Προσωπικού
Ιδιωτικής Ασφάλειας
Επικοινωνία
Η απόκτηση «Άδειας Εργασίας» εγκρίνεται
από το Κε.Με.Α (Υπ. Πρ.Πολίτη& Δημ.Τάξης)
και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Υπ. Παιδείας).
Αναγκαίο εφόδιο είναι η παρακολούθηση των 105 ωρών (εκπαιδευτική ύλη του
Κε.Με.Α) ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες
14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
EUROTraining
Βερανζέρου 1
Πλατεία Κάνιγγος
Τηλ.: 2103306086
[email protected]
www.iekeurotraining.gr
Εξειδικευµένο Κέντρο
σε θέµατα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
πιστοποιηµένο από το
ΕΚΕΠΙΣ και το ΚΕΜΕΑ.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
105 ΩΡΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
98%
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η έγκριση για την διεξαγωγή των
µαθηµάτων έχει γίνει από το
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ)
iekeurotraining.gr / eurotraining.gr
ος
Κάνιγγ
Πλατεία 86
,
1
υ
ο
0
έρ
Βερανζ ρο. 210 33 06
ντ
έ
Κ
r
.
.g
λ
g
η
Τ
in
urotrain
[email protected]
410
υ9
Χ. Πίψο ρο. 2310 508 g.gr
τ
in
ν
in
έ
a
Κ
r
urot
Τηλ.
[email protected]
lo
a
s
s
the
26
390
λλέργη
Στρ. Κα ρο. 24210 91
τ
ν
Τηλ. Κέ rotraining.gr
eu
[email protected]
Εκπαίδευση Security - Από την άδεια εργασίας... μέχρι την εξειδίκευση
ΟΜΗΡΟΣ
Στην πορεία των 68 ετών στο χώρο της εκπαίδευσης
για ακόμη μία φορά o ΟΜΗΡΟΣ καταφέρνει με
επιτυχία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, να
δημιουργεί επαγγελματίες και στον τομέα του
προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
Νικόλαος Μακρυπλίδης
Πρόεδρος
Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ
Οι εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας ένας
κλάδος σταθερά αναπτυσσόμενος με τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην αγορά
εργασίας, έχουν ανάγκη πλέον από εκπαιδευμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, που θα διαθέτει όλα αυτά τα τυπικά αλλά
και ουσιαστικά προσόντα, που θα χρειαστούν
για να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλες
τις αρμοδιότητες που θα τους ανατεθούν.
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΟΜΗΡΟΣ,
πιστοποιημένο κέντρο από τον ΕΟΠΠΕΠ,
υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής
κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (Κατηγορία Α΄), σύμφωνα με το Επαγγελματικό
Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του πολίτη.
Το Κ.Δ.Β.Μ ΟΜΗΡΟΣ, έχει στη διάθεση του
πάνω από είκοσι αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με τεχνολογικό υλικό,
χώρους πρακτικής άσκηση, χώρο αναψυχής
των σπουδαστών, οπού παρέχονται κατά τη
διάρκεια των διαλλειμάτων ροφήματα και
σνακ.
Οι διδάσκοντες του προγράμματος κατάρτισης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον
16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
χώρο της Αστυνομικής Επιστήμης, πιστοποιημένοι από το ΚΕ.ΜΕ.Α με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
Έχουμε δημιουργήσει όλο το απαραίτητο
υλικό για την εκπαίδευση (ηλεκτρονικές
σημειώσεις, case-studies, πρακτική εφαρμογή των μαθημάτων, επαναληπτικά μαθήματα πριν την πιστοποίηση κ.ά.) έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η επιτυχία στις εξετάσεις
του Υπουργείου. Συγχρόνως με την θεσμοθετημένη ύλη του υπουργείου, οι σπουδαστές μας αποκτούν και όλες τις δεξιότητες
που χρειάζονται για τη χρήση εξοπλισμού,
ηλεκτρονικού και συμβατικού, για τις εγκαταστάσεις λιμένων και αεροδρομίων, βάση
του CODE ISPS .
Τα τμήματα είναι πρωινά και απογευματινά
με ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα εξ’ αποστάσεως φοίτησης. Το πρόγραμμα διαρκεί
περίπου 22 ημέρες και δεν υπάρχει καμία
απόκλιση από τις 105 ώρες της επιμόρφωσης.
Οι υπηρεσίες του Κ.Δ.Β.Μ ΟΜΗΡΟΣ και των
εκπαιδευτών αξιολογούνται συνολικά σε
ειδικές φόρμες αξιολόγησης δεδομένου
ότι μέσα από τη γνώμη σας μας βοηθάτε να
διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης .
Στο Κ.Δ.Β.Μ ΟΜΗΡΟΣ από την πρώτη στιγμή
λειτουργήσαμε το Γραφείο Επαγγελματικής
Σταδιοδρομίας και το θεσμό του Προσωπικού
Συμβούλου που βοηθά τους σπουδαστές
μας στην επαγγελματική αποκατάστασή
τους.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό πάντα με
τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μας, τη
δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης
μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ
0,45%) καθώς και τη χρήση VOUCHER (επιταγή κατάρτισης), όταν συμπεριληφθούν
από τους αρμόδιους φορείς στο σχετικό
πρόγραμμα .
Στεκόμαστε δίπλα στους νέους ανθρώπους,
κατανοούμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και συμβάλλουμε ενεργά
στην ένταξή τους στην παραγωγική και
κοινωνική ζωή. Οι χιλιάδες απόφοιτοί μας,
η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, η φήμη
και η συνεχής επιτυχημένη διαδρομή μας
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την
επιτυχία της προσπάθειάς σας.
Επικοινωνία
ΟΜΗΡΟΣ
Βερανζέρου 3
10677 Αθήνα
Τηλ.: 210 3800200
[email protected]
www.omiros.gr