close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik usluga održavanja zelenih površina .pdf

embedDownload
CJENIK USLUGA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA
RB.
1.
2.
RADOVI
Košnja neuređenih zelenih površina motornim
šišačem (trimerom)-ručno
Košnja uređenih zelenih površina trimerom- ručno
8.
Košnja travnjaka motornom
kosilicom sa
sakupljanjem otkosa ( utovar
i prijevoz –
samohodne kosilice, traktorske kosilice)
Krčenje zapuštenih livada sa ručnom motornom
kosom
Košnja
trave
strojem
sa
malčerom
(prednjim/zadnjim)
Krčenje zapuštenih livada i šuma strojem sa
malčerom (prednjim/zadnjim)
Rušenje i uklanjanje starih, bolesnih i oštećenih
stabala sa zbrinjavanjem drvene mase
Iskop panja promjera do 45 cm
9.
Iskop panja promjera do 90 cm
10.
Iskop panja promjera do 200 cm
11.
Iskop panja promjera preko 200 cm
12.
Sanacija nakon iskopa panja
13.
Rušenje stabla u dvorištima sa orezivanjem,
promjer debla 0-45cm sa iskopom i uklanjanjem
panjeva (upotreba dodatnih strojeva – platforma,
dizalica, bager,...)
Rušenje stabla u dvorištima sa orezivanjem,
promjer debla 45-90cm sa iskopom i uklanjanjem
panjeva (upotreba dodatnih strojeva – platforma,
dizalica, bager,...)
Rušenje stabla u dvorištima sa orezivanjem,
promjer debla 90-200cm sa iskopom i
uklanjanjem panjeva (upotreba dodatnih strojeva
– platforma, dizalica, bager,...)
Rušenje stabla u dvorištima sa orezivanjem,
promjer debla preko 200cm sa iskopom i
uklanjanjem panjeva (upotreba dodatnih strojeva
– platforma, dizalica, bager,...)
Lagano orezivanje stabla: orezivanje suhih,
bolesnih i starih grana, sakupljanje granja i odvoz
Oštro orezivanje stabla: oštro orezivanje krošnji
sa pratećim poslovima oko zbrinjavanja zelenog
otpada (korištenje radnog stroja – platforma ili
dizalica)
Orezivanje i prorjeđivanje grana motornom pilom
3.
4.
5.
6
7.
14.
15.
16.
17.
18.
19
24.
Orezivanje živice na visinu do 150 cm visine,
sakupljanje bio otpada i odvoz na deponiju
Orezivanje živice na visinu do 200 cm visine,
sakupljanje bio otpada i odvoz na deponiju
Grabljanje lišća
Utovar i odvoz biljnog materijala vozilom TURA
Utovar i odvoz granja i panjeva
25.
26.
Montaža i demontaža bine (prijevoz)
Korištenje hidraulične platforme
27.
Rad sa rovokopačem (prijevoz materijala)
20.
21.
22.
23.
CIJENA/ sat
(bez PDV-a
25%)
CIJENA/
kom
(bez PDV-a
25%)
CIJENA/
m'
(bez PDVa 25%)
CIJENA/
m²
(bez PDV-a
25%)
CIJENA/
m³
(bez PDVa 25%)
TURA
95,00 kn/sat
2,00 kn/ m²
0,50 kn/ m²
3,50 kn/m²
210,00 kn/sat
300,00 kn/sat
1.500,00
kn/kom
300,00
kn/kom
450,00
kn/kom
550,00
kn/kom
850,00
kn/kom
100,00
kn/m³
2.400,00
kn/kom
3.500,00
kn/kom
4.500,00
kn/kom
6.500,00
kn/kom
250,00
kn/kom
1300,00
kn/kom
150,00
kn/kom
13,50
kn/m'
19,50
kn/m'
2,00 kn/m²
120,00/250,00
kn/tura
250,00
kn/m³
95,00 kn/sat
250,00/300,00
kn/sat
300,00
kn/tura
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content