close

Enter

Log in using OpenID

"VODOVOD I ODVODNJA" doo ŠIBENIK

embedDownload
I
:..
"VODOVOD I ODVODNJA" d.o.o. Š I B E N I K
'. ==~U~I.~k=ra~lja==Zv=o=n~im~i~~~b~r~.5=0=,=22~0=0~0~Š~ib=e=ni~~=O=I=B=:~26=2=5~1=32~6=3~9=9,=t=el~e=fu=n=i:~0~22~/~
Dežurna služba: 022/778-100,
Fax:022/338-200,
Žiro račun: 2411006-1100005540,
Datum: 22.11.2013.
Broj:
3 -(; Z-1r
Naš znak: NBK
svim gospodarskim subjektima
Vaš znak:
L
Predmet: Odgovor na upit za pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br.2
NABAVA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, OSOBA I VOZILA
(poziv na nadmetanje 2013/5 005-0093017; Ev.br. 13_021)
Temeljem zahtjeva za pojašnjenjem jednog od gospodarskih subjekata dajemo slijedeće pojašnjenje:
I
1) Zahtjev za pojašnjenjem:
Pod kojim stavkama Vam se nalaze vodovodna i kanalizacijska mreža u troškovniku pod stavkom A.
Osiguranje imovine za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti?
I
Pojašnjenje:
Vodovodna i kanalizacijska mreža nije predmet osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, te se iz tog
razloga ne nalazi unutar Troškovnika s tehničkom specifikacijom.
I
2) Zahtjev za pojašnjenjem:
Upravne zgrade opis (jednokatnica,dvokatnica,
upravne zgrade?
I
pokrivena crijepom ili je ravna betonska ploča) za obe
Pojašnjenje:
Tehnički opis Upravne zgrade i zgrade laboratorija Lozovac.
- Konstruktivni sistem Upravne zgrade:
Temelji: trakasti betonski
Vertikalni nosivi elementi: betonski zidovi debljine 30 cm
Horizontalni nosivi elementi: armirano betonske ploče
Krovna konstrukcija: kosi krov, drveni
- Konstruktivni sistem Laboratorij Lozovac:
Temelji: armirano- betonski
Vertikalni nosivi elementi: betonski zidovi
Krovna konstrukcija: armirano betonske ploče
I
3) Zahtjev za pojašnjenjem:
Koliko crpki imate ( brojčano)
- za osiguranje opće- odgovornosti?
Pojašnjenje:
Predmet osiguranja kod ove vrste osiguranja je pokriće izvanugovorne odgovornosti osiguranika prema
trećim osobama, za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće
osobe nastale posljedicom propusta pri obavljanju registrirane djelatnosti, te dodatno pokriće obuhvaća i
odgovornost osiguranika kao poslodavca za naknadu štete prema vlastitim djelatnicima ako djelatnik pretpi
štetu na radu ili u svezi rada.
Temeljem svega naprijed iznesenog možemo kazati da su svi podaci za izračun premije osiguranja kod ove
vrste odgovornosti sadržani u troškovniku, te da podatak o broj crpki nije relevantan, iz razloga što su crpke
pretežito smiještene unutar automatiziranih i telemetrijski povezanih dislociranih objekata( crpnih stanica) na
području Šibensko-kninske županije.
Povjerenstvo za nabavu:
\iQ~O~fO~ j OlP1fOii~jA
doo
Šibenik
uJ.K.Zvonlmira 50
002 - N
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content