close

Enter

Log in using OpenID

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

embedDownload
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
08.30
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
09.00-09.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 1
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Προεδρείο: Χ. Κούτσια, Λ. Ζέρβα
Ομιλητής: Ε. Πετεινάκη
09.30-10.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Η ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Προεδρείο: Α. Βατόπουλος, Ε. Λεμπέση
Ομιλητής: Ε. Βελονάκης
10.00-12.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Συντονιστές: Ε. Βογιατζάκης, Α. Πεφάνης
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ρ. Βώρου
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ
Σ. Μαυρέα
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Α. Αργυράκη
ΝΕΟΓΝΑ
Τ. Σιαχανίδου
12.00-12.30
Διά λειμμα
12.30-13.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 3
MALDI-BIOTYPER – CHANGING MICROBIOLOGY
Προεδρείο: A. Τσακρής
Ομιλητές: G.Mix, U. Eigner
13.30
Μεσημεριανή διακοπή
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
09.00-10.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Ε. Μπελεσιώτου, Αικ. Πετροχείλου
ΕΑ 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Helicobacter pylori ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΣ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
B. Martinez-Gonzalez1, Π. Ψαρράκος1, Σ. Γεωργόπουλος2, Σ. Μιχόπουλος3,
Π. Κασαπίδης4, Κ. Μιμίδης5, Σ. Καραταπάνης6, Δ.Ν. Σγούρας1, Α.Φ. Μεντής1
1
Εργ. Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ε.Ι. Παστέρ, Γαστρεντερολογικές Κλινικές,
2
Ιατρικό Π. Φαλήρου, 3Π.Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», 4Κεντρική Κλινική Αθηνών, 5Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης, 6Γ.Ν. Ρόδου
ΕΑ 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Φ. Κόντος1, Γ. Καλογεράς1, Γ.Σ. Χριστοδουλάτος1, Κ. Γκίρκας2, Β. Τσαγρής3,
Ε. Μάναλη4, Π. Τσιριγώτης2, Β. Παπαευαγγέλου3, Σ. Παπίρης4, Λ. Ζέρβα1
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, 3Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, 4Β΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΑ 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Δ. Παπαβέντσης1, Α.Β. Ibarz-Pavón2,3, Ρ. Καλκούνη4, Γ. Μεταξάς5, Γ. Σπάλα4,
Θ. Γεωργακοπούλου4, Θ. Γεράκης5, Α. Πεφάνης5,6, Ε. Βογιατζάκης1
1
Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 2European Program for Public Health
Microbiology Training (EUPHEM), ECDC, Sweden, 3Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας (ΕΣΔΥ), 4Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ),
5
Επιτροπή Λοιμώξεων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 6Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΕΑ 4. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Σ. Καράμπελα, Ε. Κωνσταντινίδου, Ι. Μαρίνου, Δ. Παπαβέντσης,
Π. Ιωαννίδης, Β. Περδίου, Μ. Παναγή, Α. Σκούρογλου, Π. Σωτάκης,
Ε.Δ. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
ΕΑ 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ TOY ANTIΓΟΝΟΥ GDH ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΞΙΝΩΝ A/B
ΤΟΥ CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Ε. Καλογεροπούλου, Σ.-Γ. Χριστοδουλάτος, Σ. Δαμιανίδου, Κ. Ορλάνδου,
Α. Σπηλιοπούλου, Λ. Ζέρβα
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΑ 6. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM
DIFFICILE ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Μπελεσιώτου, Ε. Ρενιέρη, Ε. Ρόμπολα, Ζ. Ψαρουδάκη, Ε. Περιβολιώτη,
Μ. Νέπκα, Ε. Κρανιωτάκη, Κ. Λιτσάκης, Α. Αργυροπούλου, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό τμήμα ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΕΑ 7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM
DIFFICILE ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ν. Χαραλαμπάκη1, Χ. Σερέτη1, Κ. Τσιβεριώτης1, Ε. Σκούρα2, Σ. Συμπάρδη2,
Ε. Τρίκκα-Γραφάκου1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΕΑ 8. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
CLSI M45-A2
Ι. Παπαπαρασκευάς1, S. Schmoldt2, D. Jacob3, R. Grunow3, P. Bolton4,
G. Ezpeleta5, T. Wahab6, Α. Πρίφτης1, Α. Τσακρής1
1
Τμήμα BSL-III, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 2Central Diagnostic Unit, Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany, 3Centre for Biological
Threats and Special Pathogens, Robert Koch-Institute, Berlin, Germany, 4Rare
and Imported Pathogens Laboratory, Public Health England, Porton Down, United Kingdom, 5Clinical Microbiology and Infection Control Department, Basurto
University Hospital, Bilbao, Spain, 6Department of Preparedness, Swedish Institute for Communicable Disease, Stockholm, Sweden
10.00-12.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Συντονιστές: Γ. Βρυώνη, Ο. Ζαρκωτού, Β. Μάμαλη, Α. Πούλου
β-ΛΑΚΤΑΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΟΧΗΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Β. Μάμαλη
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ: ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Α. Πούλου
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ε. Βούλγαρη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ο. Ζαρκωτού
Το Φροντιστήριο χορηγεί 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(C.M.E. Credits)
14.00-16.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
(14.00 Αναχώρηση με πούλμαν των συμμετεχόντων στο Κλινικό Φροντιστήριο προς την Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. - 16.00 Επιστροφή από την Ιατρική
Σχολή στο Πολεμικό Μουσείο)
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
13.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ PFIZER
Προεδρείο: Α. Τσακρής
ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ομιλητής: Α. Πεφάνης
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΩΝ
ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ομιλητής: Γ. Βρυώνη
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
16.00-18.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστές: Ε. Κουσκούνη, Ε. Βογιατζάκης
ΑΠΟ ΤΟΝ PASTEUR ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ε. Μωραίτου
ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ
Θ. Κωνσταντινίδου
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ι. Παπαπαρασκευάς
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ-MS
Ε. Καλογεροπούλου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Π. Ιωαννίδης
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Β. Καψιμάλη-Βαϊοπούλου
18.00-18.30
Διάλειμμα
18.30-19.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 4
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Προεδρείο: Ε. Κουσκούνη, Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου
Ομιλητής: Α. Τσακρής
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
19.00-19.15
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
• Πρόεδρος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
• Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ
• Πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.
• Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
• Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
• Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
• Κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
• Πρυτανεύων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
19.15-20.00
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Α. Τσακρής, Ν. Μαλισιόβας
Ομιλητής: Θ. Παλάσκας
20.00
Κοκτέϊλ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
08.30 Aξιολόγηση αποτελεσμάτων Πρακτικού μέρους
Κλινικού Φροντιστηρίου 1 στην Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Αξιολόγηση φαινοτυπικών δοκιμασιών
09.30-10.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 5
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΥΣΗ
Προεδρείο: Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Ε. Χήνου
Oμιλητής: Ε. Λεμπέση
10.00-10.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 6
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ. ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Προεδρείο: Μ. Κανελλοπούλου, Ε. Πετεινάκη
Ομιλητής: Λ. Ζέρβα
10.30-11.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 7
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Α. Τσακρής, Θ. Θεοδωρίδου
Ομιλητής: Β. Σπούλου
11.00-12.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 8
LIFE THREATENING ANAEROBIC INFECTIONS; ARE
THERE NEW METHODS IN CLINICAL MICROBIOLOGICAL
LABORATORIES TO DIAGNOSE THEM?
Προεδρείο: Ι. Παπαπαρασκευάς, Ε. Βαγιάκου
Ομιλητής: E. Nagy
12.00-12.30
Διάλειμμα
12.30-13.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 9
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Προεδρείο: Γ. Κουππάρη, Α. Χαρισιάδου
Ομιλητής: Α. Αργυροπούλου
13.00-13.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 10
Clostridium difficile: ΜΙΑ ΣΥΧΝΑ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ.
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Προεδρείο: Ν. Μαλισιόβας, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ομιλητής: Μ. Καχριμανίδου
13.30
Μεσημεριανή διακοπή
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
09.50-11.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Μ. Ορφανίδου, Φ. Μάρκου
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΕΑ 9. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ BIOFILM ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ Staphylococcus aureus ΚΑΙ S. epidermidis
Ν. Γιορμέζης1,2, Φ. Κολονίτσιου1,2, Κ. Παπακωνσταντίνου1, Α. Φωκά1,2,
Ε. Δρούγκα1,2, Ε.Δ. Αναστασίου1,2, Ι. Σπηλιοπούλου1,2
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Εθνικό
Κέντρο Αναφοράς Σταφυλοκόκκων
ΕΑ 10. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Staphylococcus lugdunensis
Ν. Γιορμέζης1,2, Φ. Κολονίτσιου1,2, Α. Μακρή3, Α. Βογιατζή3, Μ. Χριστοφίδου1,
Ε.Δ. Αναστασίου1,2, Ι. Σπηλιοπούλου1,2
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Εθνικό
Κέντρο Αναφοράς Σταφυλοκόκκων, 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα
ΕΑ 11. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ K. pneumoniae ST11 ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ OXA-162 ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ DHA-1 AmpC β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ
Ε. Βούλγαρη1, Α. Πούλου2, Κ. Ρανέλλου1, Λ. Πολίτη1, Γ. Βρυώνη1,
Σ. Πουρνάρας1, Α. Τσακρής1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
ΕΑ 12. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δ. Δημητριάδη1, Δ. Καρακαλπάκης2, Α. Κωνσταντάρα1, Τ. Σκαλίδης2,
Θ. Πιτταράς3, Π. Παπά3, Α. Βαρβαρέσου, Α. Χαρβάλου2
1
ΙnVitroLabs, 2ΙΑΣΩ, Μαιευτική, Παιδιατρική, κλινική, 3Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιατρικό Τμήμα
ΕΑ 13. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ E.coli ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-2014
Π. Γιακκούπη1, Κ.Τρυφινοπούλου2, Ο. Παππά2, Α. Βατόπουλος1,2
1
Τομέας Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
2
Εργαστήριο Μελέτης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ
ΕΑ 14. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΚΑΤΑ THN
ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-2014
Α. Γερογιώκας1, Ο. Ζαρκωτού1, Β. Μάμαλη1, Λ. Πολίτη2, Κ. Αυγουλέα1,
Σ. Πουρνάρας2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1, Α. Τσακρής2
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ, 2Εργαστήριο
Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΕΑ 15. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE
Φ. Μητροπούλου1, Ο. Ζαρκωτού1, Β. Μάμαλη1, Λ. Πολίτη2, K. Αυγουλέα1,
Γ. Βρυώνη2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1, Α. Τσακρής2
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ & 2Εργαστήριο
Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΕΑ 16. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ 2 ΕΤΩΝ
Α. Κυράτσα1, Α. Πασχάλη1, A. Γιαννάκη, Γ. Καπνίση1, Σ. Μπάμπαλη1,
Λ. Πολίτη2, Γ. Βρυώνη2, Ε. Κλώνου1, Α. Τσακρής2
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
ΕΑ 17. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ: 2013 – ΠΡΩΤΟ NDM
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
Α. Σπυροπούλου1, Σ. Βαμβακοπούλου1, Χ. Μπαρτζάβαλη1, Π. Γιακκούπη2,
Κ. Τρυφινοπούλου3, Α. Βατόπουλος2,3, Μ. Μαραγκός4, Ε.Δ. Αναστασίου1,
Ι. Σπηλιοπούλου1, Μ. Χριστοφίδου1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, 2Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, 3Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, 4Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμώξεων, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
11.00-12.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Μ. Μακαρώνα, Β. Μπάκα
ΕΑ 18. ΔΙΑΣΠΟΡΑ NDM-1 ΘΕΤΙΚΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Ε. Περιβολιώτη, Ε. Κρανιωτάκη, Μ. Μπουρνιά, Κ. Μελά, Μ. Νέπκα,
Ε. Μπελεσιώτου, Α. Αργυροπούλου, Ζ. Ψαρουδάκη, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»
ΕΑ 19. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ
ΚΑΙ ΤΙΓΚΕΚΥΚΛΙΝΗ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ Klebsiella pneumoniae ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2011-2013
Σ. Λυκούση, Α. Μαυροειδή, Ε. Πάλλα, Δ. Μάνθου, Ι. Κορωναίος,
Ο. Κορδανούλη, Ζ. Ρούσσου, Ε. Πλατσούκα
Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων»
ΕΑ 20. In vitro ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
K. pneumoniae ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ VIM
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
Μ. Τσάλα1, Σ. Bουρλή1, Σ. Κοτάκης2, Λ. Τζουβελέκης3, Λ. Ζέρβα1
Β. Μιριαγκού2, Ι. Μελετιάδης1
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 3Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
EΑ 21. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Χ. Χατεδάκη, Σ. Σάρρου, Ι. Βουλγαρίδη, Ο. Οικονόμου, Σ. Ξύτσας,
Ε. Πετεινάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Λάρισα
EΑ 22. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Campylobacter: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ MICs ΤΟΥ
Etest
Ε. Πρίφτη1, Μ. Δαμαλά1, Ν. Τερζή1, Α. Παπαναγιώτου1, Α. Χαραλαμποπούλου1,
Α. Σαμαράς1, Γ. Καμινάρης1, Ε. Κωστής2, Κ. Τζανέτου1
1
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 2Θεραπευτική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Αθηνών
EΑ 23. EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2013
M. Δασκαλάκη1, Φ. Βάγια1, Ι. Βαρζακάκος1, Γ. Γεωργούλια1, Σ. Αριτζάκη1,
Α. Παπαστεργίου1, Α. Βατόπουλος2, Α. Βογιατζή1
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 2Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Σαλμονελλών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
EΑ 24. Campylobacter jejuni: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / EUCAST
Κ. Κουρής, Χ. Γουμενόπουλος, Π. Πνευματικού, Α. Ψήνα,
Ε. Παπαδομανωλάκη, Ν. Ζαπανιώτης, Β. Σιάχου, Ε. Λεμπέση
Μικροβιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»
EΑ 25. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ NEISSERIA GONORRHOEAE
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2009-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Μ. Καμπερογιάννη, Λ.-Π. Δροσοπούλου, Μ. Ορφανίδου, Χ. Μερζιώτη,
Γ. Γκαντέρης, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
12.00-12.30
Διάλειμμα
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
12.30-12.50
ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑ
Προεδρείο: Κ. Τζανέτου, Ε. Πρίφτη
Ομιλητής: Μ. Δαμαλά
12.50-13.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Μ. Πουγιούκα, Δ. Στυλιανάκης
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
EΑ 26. MALDI TOF MS ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΖΥΜΩΤΙΚΩΝ GRAM
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Θ. Παναγέα1, M. Jones2, Σ. Κουβαρδάς1, Α. Καψωριτάκη1, Γ. Κουππάρη1,
P. Gilligan2
1
Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Σισμανόγλειο-Α.Φλέμιγκ, παράρτημα Α.Φλέμιγκ,
2
Clinical Microbiology/Immunology Laboratories, UNC Health Care, Chapel Hill,
North Carolina, USA
EΑ 27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
Fusobacterium necrophorum ΚΑΙ Fusobacterium nucleatum
ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑΣ
Β. Μελά1, Α. Τσακρής1, Γ. Πετρίκος2, Σ. Τσιόδρας2, Α. Μαγεροπούλου1,
Ι. Παπαπαρασκευάς1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24η Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αττικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
EΑ 28. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Pseudomonas aeruginosa ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
Ο. Οικονόμου1, Α. Λιακόπουλος1, D.W. Wareham2, Σ. Σάρρου1, Σ. Ξύτσας1,
Ε. Βογιατζάκης3, Ε. Πετεινάκη1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Blizard
Institute, Queen Mary University London, United Kingdom, 3Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα
EΑ 29. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WHOLE GENOME SEQUENCING ΣΕ Legionella pneumophila sg. 1 ISOLATES:
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Α. Φλούντζη2, Ε.Ν. Βελονάκης1,2, Τ. Harrison3, Θ. Κουτσιομανή2,
Α. Βατόπουλος1,2
1
Tομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, 2Κεντρικό
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Βάρη Αττικής – ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 3Respiratory & Vaccine Preventable Bacteria Reference Unit, Public Health England, London, UK
EΑ 30. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 8 ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΟΤΥΠΩΝ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ STEPDOWN MULTIPLEX PCR
Ν. Μαρμαράς1, Α. Ξηρογιάννη1, Κ. Κεσανόπουλος1, Τ. Τζανακάκη1
1
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα
EΑ 31. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Xpert vanA/vanB PCR ΜΕ ΤΟ
ChromID VRE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ (VRE)
Μ. Παπαδημητρίου-Ολιβγιέρης1, Ε. Δρούγκα2, Μ. Μαραγκός1, Φ. Φλίγκου3,
Π. Μανωλοπούλου4, Φ. Κολονίτσιου2, Ε.Δ. Αναστασίου2, Ι. Σπηλιοπούλου2
1
Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, Παθολογική Κλινική Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, 4Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας»
13.30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTELLAS
ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ C. difficile ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Προεδρείο: Γ. Βρυώνη
Ομιλητής: Θ.Α. Πέππας
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
16.30-17.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 11
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Προεδρείο: Σ. Μπάκα, Ε. Παπαδογεωργάκη
Ομιλητής: Μ. Πανοπούλου
17.00-17.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 13
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ,
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Προεδρείο: Γ. Κυριαζής, Χ. Νικολάου
Ομιλητής: Φ. Παληογιάννη
17.30-18.30
Διάλειμμα
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
18.30-20.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΣΗΨΗ
Συντονιστές: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Σ. Πουρνάρας
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Θ. Τσαγανός
ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ε. Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Μ. Καμπερογιάννη
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΗΨΗΣ
Γ. Βρυώνη
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
14.30-16.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ
Συντονιστές: Ε. Αναστασίου, Φ. Παληογιάννη
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μ. Χριστοφίδου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Φ. Κολονίτσιου
ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ι. Σπηλιοπούλου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Φ. Παληογιάννη
Το Φροντιστήριο χορηγεί 2 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(C.M.E. Credits)
16.30-17.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 12
ΔΑΓΓΕΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Προεδρείο: Κ. Γερολυμάτος, Ρ. Καπέτα-Κουρκουλή
Ομιλητής: Ε. Μαλτέζου
17.00-17.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Α. Μαυρομμάτη, Σ. Σμιλάκου
EΑ 32. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟ Burkholderia cepacia complex
ΣΕ ΜΕΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κ. Αυγουλέα1, Μ. Κατρή1, Φ. Μητροπούλου1, Λ. Σίνος1, Χ. Λουκά1,
Β.Ε. Κουσούλη2, Β. Μάμαλη1,2, Π. Τσελιώτη2,3, Α. Πρεκατές2,3,
Ο. Ζαρκωτού1,2, Κ. Θέμελη- Διγαλάκη1,2
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο 2ΕΝΛ & 3ΜΕΘ Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
EΑ 33. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ NDM
ΚΑΡΒΑΠΑΝΕΜΑΣΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Ε. Κολιοδέδε1, Χ. Σίλλελη1, Κ. Παπαγιαννίδη1, Μ. Δαγρέ1, Κ. Κουρέλη1,
Ι. Χαραλαμπίδης1, Π. Γιακκούπη2, Κ. Τρυφινοπούλου3,
Π. Καραμπογιά-Καραφυλλίδη1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Παμμακάριστος», 2Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, 3Kεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
EΑ 34. ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Staphylococcus epidermidis ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Ι. Παπαδημητρίου-Ολιβγέρη1, Ν. Γιορμέζης1, M. Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης2,
Φ. Φλίγκου3, Κ. Φίλος3, Μ. Μαραγκός2, Ε. Δ. Αναστασίου1, Ι. Σπηλιοπούλου1
1
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 2Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, 3Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών.
EΑ 35. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Helicobacter pylori
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Κ. Παπαδάκος1, S. Breurec2, B. Martinez1, Ι. Σουγλέρη1, Σ. Μιχόπουλος3,
Γ. Μάντζαρης4, Α. Μεντής1 και Δ. Σγούρας1
1
Εργ. Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 2Institut Pasteur
Dakar, Senegal, 3Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 4Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
17.30-18.00
18.00-18.30
Διάλειμμα
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ MSD & VIANEX
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Προεδρείο: Α. Τσακρής
Ομιλητής: Μ. Ελισάφ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
09.10-09.30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Η ΛΥΣΣΑ ΩΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Προεδρείο: Γ. Κατσάνης, Χ. Χατζηχριστοδούλου
Ομιλητής: Α. Μπάκα
09.30-10.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 14
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ HIV/AIDS
Προεδρείο: Ν. Μαλισιόβας, Β. Καψιμάλη-Βαϊοπούλου
Ομιλητής: Λ. Σκούρα
10.00-12.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Συντονιστές: Α. Παπά-Κονιδάρη, Α. Τσακρής
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
ΓΡΙΠΗ
Γ. Γκιούλα
Ebola
Ν. Σπανάκης
MERS
Μ. Εξηντάρη
WNV
M. Μαυρούλη
12.00-12.30
Διάλειμμα
12.30-12.50
ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3
ΕΜΒΟΛΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Α. Μεντής, E. Παρασκάκη
Ομιλητής: Α. Μίχος
13.00-13.30
ΔΙΑΛΕΞΗ 16
LABORATORY CONTRIBUTION TO HOSPITAL
OUTBREAK MANAGEMENT: THE DUTCH EXPERIENCE
Προεδρείο: Α. Τσακρής, Σ. Πουρνάρας
Ομιλητής: E. Bathoorn
13.30
Μεσημεριανή διακοπή
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
09.00-10.50
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Προεδρείο: Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Τ.-Α. Βυζαντιάδης
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
EΑ 36. ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Salmonella enterica
subsp. enterica, ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΩΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ S. Typhimurium
4,[5],12:i:-, ΜΕ SHV-LIKE ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΛΑΚΤΑΜΑΣΗ (ESBL)
Γ. Μανδηλαρά1, Κ. Τρυφινοπούλου2, Π. Γιακκούπη2, Α. Κυράτσα3,
Ε. Κλώνου3, Α. Βατόπουλος1,2
1
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών και VTEC (ΕΚΑΣΣ), Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – ΚΕΔΥ/ΚΕΕΛΠΝΟ, 2Εργαστήριο Μελέτης Μικροβιακής Αντοχής και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων –
Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – ΚΕΔΥ/ΚΕΕΛΠΝΟ,
3
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
EΑ 37. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΗΙV-1 ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ mRNA
FLOW FISH
Α. Μαργαρίτη3, Δ. Πιλάλας1, Γ. Λαλλάς4, Σ. Μεταλλίδης1,Ε. Παπαδημητρίου3,
Δ. Χατζηδημητρίου3, Μ. Παπαϊωάννου1, Λ. Σκούρα2, Ν. Μαλισιόβας3
1
Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,
2
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ, 3Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Β. Ελλάδος, Τμήμα Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 4Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε., Εργαστηριακά Είδη
EΑ 38. ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΡΟΪΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Ν. Σιαφάκας1, Ε. Λεμπέση2, Γ. Χρονοπούλου3, Ε. Παρασκάκη2, Λ. Ζέρβα1
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ», 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Π&Α Κυριακού, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ευρωκλινική Αθηνών.
EΑ 39. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ
ΑΝΤΙΙΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μ. Εμμανουήλ1, Α. Κοσσυβάκης1, Ε. Χορευτή1, Α. Παϊσίου2, Ι. Περιστέρη2,
Σ. Γραφάκος2, Α. Μεντής1
1
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 2Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,
Αθήνα
EΑ 40. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΔΑΓΚΕΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
Μ. Εμμανουήλ1, Α. Κοσσυβάκης1, Ε. Χορευτή1, Α. Μεντής1
1
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
EΑ 41. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΟΪΩΝ ΣΕ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ, 2010-2014
Β. Πόγκα1, Β. Λαμπροπούλου1, Α. Βούλγαρη-Κόκοτα1, Μ. Εμμανουήλ1,
Α. Βερναρδάκη2, Θ. Γεωργακοπούλου2, Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού2,
Α.Φ. Μεντής1
1
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Πολιοϊών/Εντεροϊών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα, 2Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Αθήνα
EΑ 42. ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2014
Α. Καλλιαρόπουλος, B. Martinez-Gonzalez, Μ. Εμμανουήλ, Δ.Ν. Σγούρας,
Α.Φ. Μεντής
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
EΑ 43. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΕΛΤΑΜΙΒΙΡΗ ΚΑΙ ΖΑΝΑΜΙΒΙΡΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2011-2013
Α. Κοσσυβάκης, Α. Καλλιαρόπουλος, Β. Πόγκα, Α. Μουτούση, Μ. Εμμανουήλ,
Ε. Χορευτή, Α.Φ. Μεντής
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ
EΑ 44. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ
Ε. Χήνου, Π. Σακελλαρόπουλος, Β. Καραγιάννης, Κ. Σκοτάδη, Γ. Κόμνος,
Α. Τερτσέτη, Α. Γεωργούλη
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας»
EΑ 45. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΥΘΙΣΗΣ»(DIPEFFECT) ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ CANDIDA
ΣΤΗΝ ΚΑΣΠΟΦΟΥΓΚΙΝΗ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Μ. Σιώπη, N. Σιαφάκας, Λ. Ζέρβα, Ι. Μελετιάδης
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
EΑ 46. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ
ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΕΣ
Μ. Σιώπη1, Ε. Νερούτσος2, Κ. Ζησάκη3, Μ. Γκαμαλέτσου4, Μ. Πηρουνάκη5,
Π. Τσιριγώτης6, N. Σύψας4, Ε. Γουσέτης3, Λ. Ζέρβα1, Γ. Βαλσαμή2,
Ι. Μελετιάδης1
1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», 2Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείο Παί-
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
δων «Η Αγία Σοφία», 4Τμήμα Παθοφυσιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό»,
5
Β΄ Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», 6Β΄ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
EΑ 47. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ REAL-TIME
PCR ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SSCP ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ CANDIDA ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Ν. Τέγος1*, Μ. Aραμπατζής2,3*, Π. Μενούνος4, Α. Κωστούρου5,6,
Ν.Ι. Λεγάκης3 και Α. Βελεγράκη3
1
Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων, Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2Πρώτη Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Κ.Α. 70/4/5905), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Κέντρο Μοριακής Βιολογίας Ενόπλων Δυνάμεων, 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 5Αιματολογική κλινική ΓΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 6Τμήμα Αιματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παμμακάριστος, * Ίση συμμετοχή
EΑ 48. ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΝ
ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α.Μ. Μαρκαντωνάτου1, Τ.Α. Βυζαντιάδης1, Κ. Αρβανίτη2, Β. Παπαγεωργίου3,
Α. Κιουμή3, Δ. Ματάμης2, Ν. Μαλισιόβας1
1
Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 2Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, «Παπαγεωργίου» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 3Αιματολογική Κλινική, «Παπαγεωργίου» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
EΑ 49. ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΟΥ (TINEA BARBAE):
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Α. Ιερωνυμάκη1, Ε. Ποτουρίδου2, Ε. Αυγερινού1, Θ. Πολυδώρου2,
Ε. Παπαδογεωργάκη1
1
Μικροβιολογικό Εργαστήριο και 2Κρατική Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
EΑ 50. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ
Α. Δουδουλακάκης1, Κ. Κεσανόπουλος2, Ε. Μποζαβούτογλου1,
Α. Ξηρογιάννη2, Ε.Ε. Βετούλη1, Μ. Μαχαίρα3, Μ. Τσολιά4, Τζ. Τζανακάκη2,
Ε. Λεμπέση1
1
Μικροβιολογικό Τμήμα και 3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ. Ν. Παίδων
«Π.&Α. Κυριακού» Αθηνών, 2Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τομέας
Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ, 4Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
EΑ 51. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ
Δ. Αργύρης, Σ. Καμαριώτης, Α. Αδαμόπουλος, Μ. Κουρσοπούλου, Σ. Καταρά,
Ν. Τούση, Α. Στυλιανάκης
Εργαστήριο Λοιμώξεων από Εμφυτεύματα, Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. ΚΑΤ-ΕΚΑ
12.30-13.00
ΔΙΑΛΕΞΗ 15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 110 ΧΡΟΝΙΑ (1905-2015)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ»
Προεδρείο: Ν. Βακάλης, Ε. Βογιατζάκης
Ομιλητής: Κ. Τσιάμης
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ)
16.30-18.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5
Η ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Συντονιστές: Ε. Αναστασίου, Ι. Σπηλιοπούλου
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ – ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΙΝΕΣ
Μ. Χριστοφίδου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
Φ. Κολονίτσιου
ΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ι. Σπηλιοπούλου
18.30-19.00
Διάλειμμα
19.00-20.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ OXA-48 KAI NDM
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ
Συντονίστριες: Κ. Θέμελη-Διγαλάκη, Γ. Βρυώνη
OXA-48: ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ
Ο. Ζαρκωτού
NDM-1: ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Α. Πούλου
20.00
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΛΗΞΗ
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
14.30-16.30
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Συντονίστριες: Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
1. ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ
Α. Μπάκωση
2. ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Κ. Γκαρτζονίκα
3. ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ
Σ. Μπάκα
4. ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η. Σακκάς
Το Φροντιστήριο χορηγεί 2 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(C.M.E. Credits)
17.00-17.20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 4
ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ
Προεδρείο: Κ. Αβδελιώδη, Σ. Καραχάλιος
Ομιλητής: Γ. Καπαρός
17.20-17.40
ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 5
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ
CMV ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Προεδρείο: Π. Κάρλε, Ν. Σπανάκης
Ομιλητής: Ε. Δημητρούλια
17.40-18.40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6
ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Συντονιστές: Μ. Τούτουζα, Γ. Τότος
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Αιμ. Χατζηγιάννη
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ι. Ελευσινιώτης
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content