close

Enter

Log in using OpenID

attachment_id=144 - SEIP Lab

embedDownload
Izvješće o provedenoj ljetnoj školi
Ericsson Summer Camp 2011 na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Ove se godine i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci priključio već poznatim ljetnim
školama u organizaciji Ericsson Nikole Tesle. Cilj škole je uspostava suradnje između
akademije i gospodarstva čime bi se povećala i kvaliteta obrazovanja. Tema
ovogodišnje ljetne škole ETK Summer Camp 2011 bila je 'New challenges for the next
decade' a organizirana je u suradnji sa Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci,
Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Fakultetom elektrotehnike
Sveučilišta u Sarajevu i Visokom školom za primjenjeno računarstvo u Zagrebu.
Voditeljica suradnje na Tehničkom fakultetu je docentica Tihana Galinac Grbac, a ljetna
škola se provela u sklopu Laboratorija za programsko inženjerstvo i obradu informacija,
Zavoda za računarstvo.
Ljetna škola odvijala se u u prostorima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u
terminima od 04. 07. do 15. 07. 2011. (2 tjedna) te od 22. 08. do 09. 09. 2011. (3
tjedna), ukupnog trajanja pet tjedana. Studenti su bili plaćeni 500 kuna/tjedno. Osim
stipendija za studente, Ericsson Nikola Tesla donirao je Laboratoriju za programsko
inženjerstvo i obradu informacija tri računala i mobilni smartphone uređaj, dok su
Sveučilište u Rijeci i Tehnički fakultet osigurali server, smartphone uređaj, te prostor u
kome su se provele ove aktivnosti. Ljetnu školu pohađalo je četvero pažljivo odabrana
studenta Studija računarstva na Tehničkom fakultetu: Goran Brestovac, Robi Grgurina,
Vjeran Tuhtan i Aleksandar Vidović. U izvedbi projekta studentima su pomagali mentori
Andrej Grgurić, Miran Mošmondor i Goran Kopčak iz Ericsson Nikole Tesle, te djelatnici
Zavoda za računarstvo Tihana Galinac Grbac i Goran Mauša. Studenti su radili u timu
na zadatku definiranom od strane Ericsson Nikole Tesle. Zadatak je bio definiran iz
područja Ambient Assisted Living (AAL) a odnosio se na razvoj simulacijske okoline za
inteligentnu kuću. Studenti su razvijali web orijentirane usluge nove generacije na
mobilnim platformama (Android) koristeći pri tom W3C standarde, HTML5 i druge
suvremene tehnologije. Konačni rezultati projekta iscrpno su opisani u završnom izvjeću
kojeg su studenti pisali na engleskom jeziku. Studenti su projekt imali priliku predstaviti
na završnom skupu ljetne škole održanom u prostorijama Ericsson Nikole Tesle u
Zagrebu (Slika 1), svojim kolegama iz drugih projektnih timova sa drugih hrvatskih i
inozemnih sveučilišta. Za svoj trud studenti su dobili priznanje od strane kompanije
Ericsson Nikola Tesla (Slika 2).
I na kraju, još napomenimo da se uslijed pozitivnih iskustva u sklopu ljetne škole,
ugovara daljnja kontinuirana suradnja u vidu istraživačkih projekata i institucijskog
partnerstva s Ericsson Nikolom Teslom i to ne samo u vidu uključivanja Tehničkog
fakulteta u buduće ljetne škole već i zajedničko definiranje i mentorstvo završnih i
diplomskih radova za studente računarstva Tehničkog fakulteta u Rijeci.
Slika 1. Ispred Ericsson Nikole Tesle u Zagrebu na dan završnih prezentacija, tim sa Tehničkog fakulteta u
Rijeci. S lijeva na desno: Vjeran Tuhtan (student), Goran Brestovac (student), doc.dr.sc. Tihana Galinac
Grbac (voditeljica suradnje na Tehničkom fakultetu u Rijeci), Aleksandar Vidovid (student), Robi Grgurina
(student).
Slika 2. Priznanje o prisustvu ljetnoj radionici ETK Summer Camp 2011 pod nazivom 'New challenges for
the next decade'.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content