close

Enter

Log in using OpenID

28 – 30. 2013. Faculty of Agronomy

embedDownload
Програмски одбор:
Programme Committee:
1. Проф. др Владета Стевовић, Декан Агрономског факултета у Чачку, Србија
2. Проф. др Мирослав Спасојевић, Агрономски факултет у Чачку, Србија
3. Проф. др Томо Милошевић, Агрономски факултет у Чачку, Србија
4. Проф. др Драгутин Ђукић, Агрономски факултет у Чачку, Србија
5. Akademik, Prof. Dr. Vsevolod Jemcev, Moscow Agricultural Academy, Moscow, Rossia
6. Assoc. Prof. Dr Zlatko Zlatev, Agricultural University, Faculty of Agronomy – Plovdiv, Bulgaria
7. Prof. Dr. Sc. Vlado Kovačević, Faculty of Agriculture - Osijek, Croatia
8. Doc. Dr Boris Krška, Mendel University of Agriculture and Forestry – Brno, Czech Republic
9. Dr Kovács Ernö, Georgikon Faculty of Agriculture, Keszthely, Hungary
10. Dr.Yuriy S. Kravchenko, National Agricultural University, Kyiv, Ukraina
11. Prof. dr Dragi Dimitrievski, Faculty of Agricultural Sciences and Food - Skopje, Macedonia
12. Dr Nataša Štajner, Biotechnical Faculty – Ljubljana, Slovenia
13. Dr Miljan Cvetković, Faculty of Agriculture – Banja Luka, Bosnia & Hercegovina
14. Dr. Sc. Želimir Vukobratović, College of Agriculture at Križevci, Croatia
15. Dr Tatjana Pandurević, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Bosnia & Hercegovina
16. Prof. dr Dimče Kitanovski, Faculty of Biotechnical Sciences – Bitola, Macedonia
17. Dr Aleksandra Despotović, Biotechnical faculty - Podgorica, Montenegro
18. Assoc. Prof. Dr Asea Timus, State Agricultural University, Faculty of Horticulture, Moldova
19. Assoc. Prof. Dr Orkun Baris Kovanci, Uludag University, Faculty of Agriculture, Turkey
20. Проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет Земун, Србија
21. Проф. др Милан Поповић, Пољопривредни факултет Нови Сад, Србија
22. Проф. др Десимир Кнежевић, Пољопривредни факултет - Косовска Митровица, Србија.
1. Prof dr Vladeta Stevović, Dean of Faculty of Agronomy – Čačak, Serbia
2. Prof. dr Miroslav Spasojević, Faculty of Agronomy – Čačak, Serbia
3. Prof. dr Tomo Milošević, Faculty of Agronomy – Čačak, Serbia
4. Prof. dr Dragutin Đukić, Faculty of Agronomy – Čačak, Serbia
5. Akademik, Prof. Dr. Vsevolod Jemcev, Moscow Agricultural Academy, Moscow, Rossia
6. Assoc. Prof. Dr Zlatko Zlatev, Agricultural University, Faculty of Agronomy - Plovdiv, Bulgaria
7. Prof. Dr. Sc. Vlado Kovačević, Faculty of Agriculture - Osijek, Croatia
8. Doc. Dr Boris Krška, Mendel University of Agriculture and Forestry – Brno, Czech Republic
9. Dr Kovács Ernö, Georgikon Faculty of Agriculture, Keszthely, Hungary
10. Dr.Yuriy S. Kravchenko, National Agricultural University, Kyiv, Ukraina
11. Prof. dr Dragi Dimitrievski, Faculty of Agricultural Sciences and Food - Skopje, Macedonia
12. Dr Nataša Štajner, Biotechnical Faculty – Ljubljana, Slovenia
13. Dr Miljan Cvetković, Faculty of Agriculture – Banja Luka, Bosnia & Hercegovina
14. Dr. Sc. Želimir Vukobratović, College of Agriculture at Križevci, Croatia
15. Dr Tatjana Pandurević, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Bosnia & Hercegovina
16. Prof. dr Dimče Kitanovski, Faculty of Biotechnical Sciences – Bitola, Macedonia
17. Dr Aleksandra Despotović, Biotechnical faculty - Podgorica, Montenegro
18. Assoc. Prof. Dr Asea Timus, State Agricultural University, Faculty of Horticulture, Moldova
19. Assoc. Prof. Dr Orkun Baris Kovanci, Uludag University, Faculty of Agriculture, Turkey
20. Prof. dr Milica Petrović, Faculty of Agriculture – Zemun, Serbia
21. Prof. dr Milan Popović, Faculty of Agriculture – Novi Sad, Serbia
22. Prof. dr Desimir Knežević, Faculty of Agriculture – Kosovska Mitrovica, Serbia
Организациони одбор:
Organising Committee:
1. Др Владимир Курћубић, ванр. професор -председник
2. Др Иван Глишић, подпредседник
3. Др Снежана Танасковић, доцент- секретар
4. Мр Вера Вукосављевић, члан
5. Симеон Ракоњац, члан
6. Далибор Томић, члан
7. Душан Марковић, члан
8. Мирјана Радовановић, члан.
1. Dr Vladimir Kurćubić, Associate Professor-president
2. Ivan Glišić, PhD (vice-president)
3. Dr Snežana Tanasković, Assistant Professor – secretary
4. Vera Vukosavljević, MSc
5. Simeon Rakonjac, BSc
6. Dalibor Tomić, BSc
7. Dušan Marković, BSc
8. Mirjana Radovanović, BSc.
Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет - Чачак
Цара Душана 34, 32 000 Чачак, Србија
University of Kragujevac
Faculty of Agronomy - Čačak
Cara Dušana 34, 32 000 Čačak, Serbia
Tel: +38132/303-400; Fаx: +38132/303-401; www.afc.kg.ac.rs
E-mail: [email protected]
Агрономски факултет – Чачак, Србија
28 – 30. август 2013. године
Faculty of Agronomy - Čačak, Serbia
28 – 30 August 2013
Поштовани,
Dear Colleagues,
Изузетно нам је задовољство да Вас обавестимо да ће се од
It is a great pleasure to inform you that
28. до 30. августа 2013. године
VIII Conference of Agronomy Students with
international participation
на Агрономском факултету у Чачку одржати
VIII Смотра научних радова студената агрономије
са међународним учешћем
На Смотри се могу презентовати радови у оквиру понуђених научних дисциплина.
will be held on 28-30 August 2013
at the Faculty of Agronomy, Čačak.
The conference will focus on the following disciplines:
• Биотехнологија
• Заштита животне средине и агросистема
• Прехрамбене технологије
• Агрономија (сточарство, ратарство, повртарство, воћарство)
• Агроекономија
• Ветеринарска медицина
• Biotechnology
• Environment protection
• Food technology
• Agronomy (animal husbandry, arable farming, vegetable and fruit growing)
• Agricultural economy
• Veterinary medicine
Позивамо Вас да на Смотри узмете учешћe и будете наши драги гости.
We welcome you to participate in the Conference.
Professor Vladeta Stevović, PhD Dean
Faculty of Agronomy
Декан Агрономског факултета
Проф. др Владета Стевовић
Важни датуми:
Important Dates:
01. март 2013. године – пријава наслова радова, учесника (студент и ментор) на e-mail: [email protected]
1. мај 2013. године – последњи рок за слање целих радова на e-mail: [email protected]
1 March 2013 – submission of paper titles and names of participants (student and mentor) to e-mail: [email protected]
1 May 2013 - full paper submission deadline ([email protected])
Радови треба да су писани на eнглеском језику, у оквиру понуђених секција.
Детаљно упутство за писање радова биће достављено у II Обавештењу.
Радови ће бити штампани у Зборнику радова, који ће бити подељен учесницима на смотри.
Сви радови ће бити презентовани усмено (видео бим презентација) у трајању од 10 минута.
Papers should be written in English, within the mentioned sections.
Detailed instructions for contributors will be delivered in the Second Announcement.
All papers will be presented in Proceedings to be handed out to the participants at the Conference.
All accepted papers should be presented as 10-minute oral (video beam) presentations.
Програм скупа:
- среда, 28.08. долазак, регистрација учесника, смештај...
- четвртак, 29.08. излагање радова
- петак, 30.08. излет
Организатор (Агрономски факултет у Чачку) обезбеђује смештај и храну за 3 учесника са једног факултета.
Више информација о Смотри на www.afc.kg.ac.rs
Контакт адреса:
Агрономски факултет, Цара Душана 34, 32000 Чачак Србија, Тел.: +38132/303-400, Фаx: +38132/303-401
www.afc.kg.ac.rs, e-mail: [email protected]
Agenda:
- Wednesday, 28 August arrival, registration and accommodation of participants
- Thursday, 29 August paper presentations
- Friday, 30 August excursion
Accommodation and meals for max. 3 participants per faculty/college will be provided by the organiser
(Faculty of Agronomy, Čačak).
For more information please visit: www.afc.kg.ac.rs
Contact address:
Faculty of Agronomy, Cara Dušana 34, 32000 Čačak, Serbia, Tel.: +38132/303-400, Fax: +38132/303-401
www.afc.kg.ac.rs, e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
1 368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content