close

Enter

Log in using OpenID

Automatski osigurači NBN, NCN, NDN: “B, C i D” 10000 - 15

embedDownload
Karakteristika B, C i D 10000
EN 60-898
(NF C 61-410)
15kA
IEC 947-2
Naziv
In od 0,5 do 63 A
- 25mm2 krutog provodnika
Kapacitet priključka:
- 16mm2 fleksibilnog
provodnika
Norme: EN 60-898
Karakteristike
In / A
PakoMod.
17,5 mm vanje
kar. B
Šifra
kar. C
kar. D
Automatski
osigurač
1P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
Automatski osigurač 1 P
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
NBN106
NBN110
NBN116
NBN120
NBN125
NBN132
NBN140
NBN150
NBN163
NCN100
NCN101
NCN102
NCN103
NCN104
NCN106
NCN110
NCN116
NCN120
NCN125
NCN132
NCN140
NCN150
NCN163
NDN100
NDN101
NDN102
NDN103
NDN104
NDN106
NDN110
NDN116
NDN120
NDN125
NDN132
NDN140
NDN150
NDN163
Automatski
osigurač
2P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
Automatski osigurač 2 P
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
NBN206
NBN210
NBN216
NBN220
NBN225
NBN232
NBN240
NBN250
NBN263
NCN200
NCN201
NCN202
NCN203
NCN204
NCN206
NCN210
NCN216
NCN220
NCN225
NCN232
NCN240
NCN250
NCN263
NDN200
NDN201
NDN202
NDN203
NDN204
NDN206
NDN210
NDN216
NDN220
NDN225
NDN232
NDN240
NDN250
NDN263
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
Automatski osigurač 3 P
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
NBN306
NBN310
NBN316
NBN320
NBN325
NBN332
NBN340
NBN350
NBN363
NCN300
NCN301
NCN302
NCN303
NCN304
NCN306
NCN310
NCN316
NCN320
NCN325
NCN332
NCN340
NCN350
NCN363
NDN300
NDN301
NDN302
NDN303
NDN304
NDN306
NDN310
NDN316
NDN320
NDN325
NDN332
NDN340
NDN350
NDN363
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
Automatski osigurač 4 P
0,5 A
1A
2A
3A
4A
6A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
NBN406
NBN410
NBN416
NBN420
NBN425
NBN432
NBN440
NBN450
NBN463
NCN400
NCN401
NCN402
NCN403
NCN404
NCN406
NCN410
NCN416
NCN420
NCN425
NCN432
NCN440
NCN450
NCN463
NDN400
NDN401
NDN402
NDN403
NDN404
NDN406
NDN410
NDN416
NDN420
NDN425
NDN432
NDN440
NDN450
NDN463
NCN 116
1
3
2
4
NCN 232
Automatski
osigurač
3P
1
3
5
2
4
6
NCN 320
Automatski
osigurač
4P
NCN 432
1
3
5
7
2
4
6
8
4.11
Program
modularne opreme
Automatski osigurači
NBN, NCN, NDN: “B, C i D” 10000 - 15 kA
Automatski osigurači - dodatna oprema
- Mogu se ugrađivati kao
dopunski uređaji na sve
automatske osigurače
(sa lijeve strane)
- Pomoćni prekidač,
signalni kontakti, radni
okidač, podnaponski
okidač
- Izrađeno po standardu.
DINVDE 0106 dio 100
- Zaštita od dodira
- Zaporni mehanizam
Naziv
Karakteristike
Br.
mod.
Pako- Šifra
vanje
Pomoćni prekidač CA
6A/230V~
Signalizacija u slučaju havarije
izazvane preopterećenjem ili
kratkim spojem, pri ručnom isklopu
osigurača, a takođe i pri daljinskom
isklopu preko uklopnih ili
podnaponskih okidača
0,5
1
MZ201
Signalni kontakt SD
&A/230V~
Signalizacija u slučaju havarije
izazvane preopterećenjem ili
kratkim spojem, pri ručnom isklopu
osigurača, a takođe i pri daljinskom
isklopu preko uklopnih ili
podnaponskih okidača
0,5
1
MZ202
od 230 V do 415 V izmjenična struja
od 110 V do 130 V istosmjerna struja
1
1
MZ203
od 24 V do 48 V AC izmjenična struja
od 12 V do 48 V DC istosmjerna struja
1
1
MZ204
48 V istosmjerna struja
230 V izmjenična struja
1
1
1
1
MZ205
MZ206
Upozorenje:
Na automatski osigurač se
mogu dograditi maksimalno
3 pomoćna prekidača (MZ201,
MZ 202) i jedan okidač
(MZ203...MZ206)
Primjer:
3 x MZ201 + 1 x MZ203
MZ201
Kod isklopa osigurača,
signalizacija havarije,
koja je prisutna, može
biti eliminisana pomoću
prekidača "Reset"
93
MZ202
94
Radni okidač
Nazivni radni napon:
Distanciono isključenje
automatskog osigurača
putem upravljanja preko
elektromagnetne špule
okidača ( moguće je
takođe i impulsno
upravljanje)
MZ204
Podnaponski okidač
MZ205
4.12
Nazivni radni napon:
Isklop automatskog
osigurača pri padu
napona u mreži:
Dijapazon isklopa:
< 35% Un: isključenje
35% - 70% Un:
isključenje ili držanje
> 70% Un: držanje
uklopa. Uklop
automatskog osigurača
je moguć tek nakon
stabilizacije napona
mreže.
Automatski osigurači - dodatna oprema
- Mogu se ugrađivati kao
dopunski uređaji na sve
automatske osigurače
(sa lijeve strane)
- Pomoćni prekidač,
signalni kontakti, radni
okidač, podnaponski
okidač
- Izrađeno po standardu.
DINVDE 0106 dio 100
- Zaštita od dodira
- Zaporni mehanizam
Naziv
Karakteristike
Pako- Šifra
vanje
Zaporni mehanizam
Spriječava nedozvoljeno uključenje
ili isključenje.
Primjena: Svi uređaji sa standardnom ručicom
uklopa, npr. na svim automatskim osiguračima,
FID sklopkama do 63 A, itd.
2
Upozorenje:
Na automatski osigurač se
mogu dograditi maksimalno
3 pomoćna prekidača (MZ201,
MZ 202) i jedan okidač
(MZ203...MZ206)
Primjer:
3 x MZ201 + 1 x MZ203
MZN175
Program
modularne opreme
MZN175
4.13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content