close

Enter

Log in using OpenID

Catalogue Antennas Antene

embedDownload
Catalogue
Katalog
DRAFT
Antennas
Antene
Iskra TELA
Iskra TELA d.d
1
About us (EN)
The company Iskra TELA d.d., is a producer of
antennas, professional batteries, industrial
electronics (EMC filters & Timer relays) and operates
a galvanization plant for its own and OEM customer
requirements. The company was created through
a merger of various companies within the Iskra
d.d.group.The combination of these different
companies allows us to expand our range of products
and services into new market places.
We are currently active in the design,
manufacturing & sales of:
Aerials
Automotive industry
Professional batteries
Timer relays
EMC electrical filters for reducing
electromagnetic interference
Electroplating
Mechanical processing
Measurement systems for processing
machinery
Transformers and cores
Our diverse manufacturing programme allows us
to take advantage of the full range of opportunities
offered by the larger market and wide range of
business partners. Furthermore, taking advantage
of internal economies of scale, this has allowed us to
offer higher quality products, offering a symbiotic,
safe & reliable service to both our customers &
suppliers.
We are an important part of the Iskra Group.
Our business vision and fundamental goal is to stay
a successful, modern, globally-oriented European
company which will always invest in knowledge,
development and quality of its products and services
ensure the satisfaction of its customers, business
partners and shareholders.
Kdo smo (SI)
O nama (HR)
Podjetje Iskra TELA, Proizvodnja anten, baterij,
industrijske elektronike in galvanotehnika, d.d. je
nastalo z združevanjem in pripajanjem različnih
družb koncerna Iskra. Z združevanjem podjetij
različnih dejavnosti smo vzporedno širili nabor in
ponudbo naših produktov in storitev.
Poduzeće Iskra TELA, proizvodnja antena, baterija,
industrijske elektronike i galvanotehnika, d.d. nastala
je sa kombiniranjem i spajanjem različitih poduzeća u
Iskra grupi. Kombiniranjem tvrtki različitih aktivnosti
u srodne, proširili smo naš asortiman i ponudu naših
proizvoda i usluga.
Trenutno delujemo na naslednjih programskih
področjih oz. sklopih:
Trenutno radimo u sljedećim programskim
područjima:
Antene
Avtomobilska industrija
Profesionalne baterije
Časovni releji
EMC električni filtri za odpravo motenj
Galvanotehnika
Mehanske obdelave
Merilni sistemi za obdelovalne stroje
Transformatorji in jedra
Iz navedenih razlogov je naša dejavnost programsko
izredno heterogena, kar nam omogoča obvladovanje
in izkoriščanje vseh potencialov zelo širokega trga
in kroga poslovnih partnerjev. Poleg tega smo z
izkoristkom tudi vseh notranjih sinergijskih prednosti
postali bolj kvaliteten, zanesljiv in varen partner tako
za kupce, dobavitelje, kot tudi zaposlene.
Smo pomemben član skupine Iskra.
O programu ANTENE:
Njena zgodovina sega v leto 1955, ko je bilo
ustanovljeno podjetje Elektron. Že vse od ustanovitve
se je podjetje ukvarjalo z izdelki za telekomunikacijo.
Danes podjetje ponuja zaokroženo paleto izdelkov
za sprejem analognih in digitalnih (satelitskih in
zemeljskih) signalov.
Trenutno radimo u sljedećim programskim
područjima:
Antene
Automobilska industrija
Profesionalne baterije
Vremenski releji
EMC filtri za uklanjanje električnih smetnji
Galvanotehnika
Mehanička obrada
Mjerni sustavi za alatne strojeve
Transformatori i jezgre
Iz tih razloga, naše poslovanje i ponuda je izuzetno
raznolika, što nam omogućuje kontrolu i korištenje
svih potencijala vrlo širokog tržišta i niza poslovnih
partnera. Osim toga, sa korištenjem svih unutrašnjih
sinergijskih prednosti postali smo kvalitetan, pouzdan
i siguran partner kako za kupce tako i za zaposlenike.
Važan smo član Iskra grupe.
O programu ANTENE:
Njegova povijest dolazi iz godine 1955. kada je
osnovano poduzeće Elektron. Već od svog osnivanja
poduzeće se bavilo sa telekomunikacijskim
proizvodima. Danas poduzeće pruža zaokružen
spektar proizvoda za prijem analognih i digitalnih
(satelitskih i zemaljskih) signala.
About ANTENNAS systems:
The programme of antenna systems originates from
the former company “Iskra Antene” With a history that
goes back to 1955, the year of the foundation of the
company “Elektron”. From the start, the programme
has been involved in products for radio, T.V. &
telecommunications. Today, the facility is located
in the company headquarters of Iskra TELA and
we supply a comprehensive range of products for
the reception of analogue and digital (satellite and
terrestrial) & GSM signals.
2
Iskra TELA d.d
Poslanstvo in vizija
Misija i vizija
Naša poslovna vizija in temeljni cilj je ostati moderno,
globalno orientirano in uspešno evropsko podjetje,
ki z nenehnim vlaganjem v znanje, razvoj in kvaliteto
svojih proizvodov in storitev, zagotavlja zadovoljstvo
kupcem, ostalim poslovnim partnerjem in lastnikom.
Podjetje Iskra TELA, Proizvodnja anten, baterij,
industrijske elektronike in galvanotehnika, d.d. je
nastalo z združevanjem in pripajanjem različnih
družb koncerna Iskra.
Naša poslovna vizija i temeljni cilj je ostati moderno,
globalno orijentirano i najuspješnije europsko
poduzeće kroz kontinuirano ulaganje u razvoj
vještina i kvaliteta svojih proizvoda i usluga,
pružajući zadovoljstvo kupcima, ostalim poslovnim
partnerima i dioničarima. Poduzeće Iskra TELA,
proizvodnja antena, baterija, industrijske elektronike i
galvanotehnika, d.d. formirana je sa kombiniranjem i
spajanjem različitih poduzeća Iskra grupe.
Ljubljana
Iskra TELA d.d.
1958 1956
first FM antenna
prva FM antena
prva FM antena
1966
first indoor antenna
prva sobna antena
prva sobna antena
1985
first SAT antenna
prva SAT antena
prva SAT antena
1988
first cable system in city Ljubljana
prvi kabelski sistem v Ljubljani
prvi kabelski sistem u Ljubljani
2001
first antenna for receiving digital terrestrial (DVB-T)
signals
prva antena za sprejem digitalnih zemeljskih (DVB-T)
signalov
prva antena za prijem digitalnih zemaljskih (DVB-T)
signala
2004
complete offer of products according to
customer specification (antennas, electronics and
accessories)
popolna ponudba izdelkov po kupčevi specifikaciji
(antene, elektronika in pribor)
cjelokupna ponuda proizvoda po narudžbi kupaca
(antene, elektronika i pribor)
2005
first digital terrestrial (DVB-T) receiver
prvi digitalni zemeljski (DVB-T) sprejemnik
prvi digitalni zemaljski (DVB-T) prijemnik
2005
complete new series of amplifiers for digital signals
popolnoma nova serija ojačevalnikov za digitalne
signale
potpuno nova serija pojačala za digitalne signale
2006
factory receive certificate ISO9001
podjetje je dobilo certifikat ISO9001
poduzeće dobiva certifikat ISO9001
2007
moving production dpt. to our new deughterfactory Iskra TELA L, d.o.o. Laktaši, BiH
selitev proizvodnje v našo novo hčerinsko podjetje
Iskra TELA L, d.o.o. Laktaši, BiH
selidba proizvodnje u naše novo kćerinsko poduzeće
Iskra TELA L, d.o.o. Laktaši, BiH
2010
Mejniki / Mejniki / Mejniki
first amplifier for LOG antennas with SWITCH
system
prvi ojačevalnik za LOG anteno s SWITCH sistemom
prvo pojačalo za LOG antene sa SWITCH sistemom
first TV antenna
prva TV antena
prva TV antena
Iskra TELA d.d
Cesta dveh cesarjev 403
1102 Ljubljana, Slovenija
[email protected]
[email protected]
www.iskra-tela.si
T: + 386 1 476 9892
F: + 386 1 476 9882
M: + 386 40 754 414
Draft
f
Ljubljana
Iskra TELA d.d
3
Antennas
Antene
All ISKRA antennas are optimized for best signals reception in the frequency band for which they are
intended. A major feature of the antennas we produce is that they all have a built in type »F« female
connector for simple installation of the coaxial cable to the antenna.
Draft
a
Radio Antennas
Radijske antene
Radio antene
LOG Antennas
LOG Antene
Descriptions of different version of LOG antennas
Opis različnih izvedb LOG anten
Opis različitih izvedba LOG antena
LOG Antennas – VHF
LOG antene – VHF
LOG Antennas – UHF
LOG antene – UHF
LOG Antennas – VHF/UHF
LOG antene – VHF/UHF
YAGI Antennas – Channel Antennas
YAGI antene – kanalne
YAGI Antennas – VHF
YAGI antene – VHF
YAGI Antennas – series DTX
YAGI antene – serija DTX
YAGI Antennas – series DTM
YAGI antene – serija DTM
YAGI Antennas
YAGI antene
Indoor Antennas
Sobne antene
Professional Antennas
Profesionalne antene
4
Iskra TELA d.d
Antennas are constructed with aluminium alloy type EN AW 3005 (AlMn1Mg0, 5) H165, which has
high mechanical strength and resistance to the most adverse weather & temperature variations
throughout the world.
All metal parts are made from hot galvanized steel that is corrosion resistant and plastic components
are made of plastic which is UV resistant ensuring quality and longevity of the product.
Antennas are individually packaged into PVC bags, some having a cardboard header with technical
instructions for in store placement & visual product promotion.
We can also supply antennas that are packaged in individual printed or plain cardboard boxes.
Transport cardboard boxes are always unprinted, brown colour. It’s made from a stronger cardboard
to sufficiently protect the antenna in transit from our warehouse to the customer. Transport cardboard
box typically contains 5, 10 or antennas depending on the product type and size.
Vse ISKRA antene so optimizirane za najboljši sprejem signalov na frekvenčnem pasu za katerega so
narejene. Večji del anten ima vgrajen »F« ženski konektor za lažjo montažo koaksialnega kabla na
anteno.
Antene so izdelane so iz aluminijeve zlitine EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5) H165, ki ima visoko mehansko
čvrstost tudi v najbolj neugodnih vremenskih pogojih.
Vsi kovinski deli antene so iz toplo cinkanega jekla, ki je korozijsko odporen, plastične komponente
so izdelane iz plastike, ki je UV obstojna. Njene lastnosti so v vseh vremenskih pogojih nespremenljive.
Antene so posamično pakirane v PVC vrečkah, nekatere imajo priloženo obešanko za lažje obešanje
antene na obešalo v trgovini. Nekatere antene se pakirane v nepotiskano ali potiskano posamično
embalažo. Skupinska transportna embalaža je vedno nepotiskana, rjave barve. Izdelana iz močnejšega
kartona, ki anteno dovolj zaščiti na poti od našega skladišča do kupca. V skupinski transportni
embalaži je običajno 10 anten.
Sve ISKRA antene optimizirane su za najbolji prijem signala u frekvencijskom opsegu za koji su
izrađene. Najveći dio antena ima ugrađen »F« ženski konektor za jednostavnu instalaciju koaksijalnog
kabela na antenu.
Antene su izrađene od aluminijske legure EN AW 3005 (AlMn1Mg0, 5) H165, koji ima visoku
mehaničku čvrstoću i pod vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Svi metalni dijelovi su od vruće pocinčanog čelika koji je otporan na koroziju, plastični dijelovi izrađeni
su od plastike koja je otporna na UV. Njegova svojstva su u svim vremenskim uvjetima konstantna.
Antene su pojedinačno pakirane u PVC vrećice, neke imaju dodatni karton za jednostavno vješanje
antene na izlog u trgovini.
Neke antene pakirane su u pojedinačnu netiskanu ili tiskanu ambalažu.
Ukupna transportna ambalaža uvijek je bez tiska, smeđe boje. Izrađena je od jačeg kartona koji
dovoljno štiti antenu na putu od našega skladišta do kupca. U ukupnoj transportnoj ambalaži obično
je 10 antena.
FM (87,5-108 MHz)
DAB (217-240 MHz)
Radio Antennas
Radijske antene
Radio antene
Impedance
Impedanca
Impedancija
FM-10F
Frequency
Frekvenca
Frekvencija
FM
DAB *
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
75 Ohm
Type
Tip
Tip
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
Horiz. / Vert.
FM-10
FM-10V
FM-30F
No.of elements
Število
elementov
Broj elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
FM-10F
1
FM - 10V
D=20-50 mm … saddle 4 / sedlo 4
D=20-62 mm … saddle 5 / sedlo 5
DAB-FM
DAB-3
Front - back
ratio
Razmerje naprej
- nazaj
Odnos naprijed
- nazad
Beam width
Širina glav.
Lista
Širina glav.
Latice
Antenna
carrier
Nosilec
Nosač
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
– 3 dB
—
H 360°
18x12 **
1
Horiz. – 3 dB
Vert. 0 dB
0 dB
–
FM – 30F
3
4,5 - 5,5 dB
10 - 15 dB
FM – 50F
6
6,5 - 7,5 dB
DAB – FM
2
DAB – 1
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
–
1
10
53 x 28 x 9
111 x 34 x 27
0,013
0,102
18x12 **
–
15
111 x 34 x 27
0,102
H 70° / V 110°
18x12 ***
116 cm
1
10
145 x 14 x 13
146 x 25 x 31
0,026
0,113
18 - 24 dB
H 50° / V 70°
18x18 ***
176 cm
1
10
145 x 14 x 13
148 x 33,5 x 33
0,026
0,164
FM: – 3 dB
DAB: 0 dB
0 dB
FM: ± 180°
DAB: ± 90°
18x18 ***
–
10
71 x 59 x 61
0,256
1
2,2 dB(i)
0 dB
360°
18x18 ***
25,5 cm
10
74 x 41 x 25
0,076
DAB – 3
3
5 dB(i)
18x18 ***
59 cm
10
89 x 25 x 32
0,071
DAB – 5
5
8 dB(i)
19 - 26
H 45° / V 65°
18x18 ***
110,5 cm
10
141 x 25 x 32
0,113
* Antennas DAB are used for DAB (Digital Audio Broadcasting) signal reception / Antene DAB so narejene za sprejem digitalnih radijskih signalov DAB (Digital Audio Broadcasting). / Antene
DAB su napravljene za prijem digitalnih radio signala DAB (Digital Audio Broadcasting).
** Antenna has saddle 4, without inclination, only horisontal polarisation / antena ima sedlo 4, brez inklinacije, samo horizontalna polarizacija / antena ima sadlo 4, bez inklinacije, samo
horizontalna polarizacija
*** Aantenna has saddle 5, inclination 0-10°, horisontal or vertical polarisation / antena ima sedlo 5, inklinacija 0-10°, horizontalna ali vertikalna polarizacija / antena ima sedlo 5, inklinacija
0-10°, horizontalna ili vertikalna polarizacija
FM-30F
FM-50F
DAB-3
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
FM-10V
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
FM-10F
8
6
4
2
85
90
95
100
105
110
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
115
DAB-5
9
7
5
3
190
200
210
220
230
240
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
Iskra TELA d.d
250
5
LOG Antennas
LOG Antene
Descriptions of different version of LOG antennas
Opis različnih izvedb LOG anten
Opis različitih izvedba LOG antena
Antenna carriers / Nosilca antene / Nosači
antene
1
Aluminium tube / Aluminij cev / Aluminij cijev
14x14x0,7 EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5) H165
B
Iron parts / kovinski deli / čelični dijelovi
2
Galvanised steel / toplo cinkano jeklo /
galvanizirani čelik
Fixing to mast / Pritditev antene na drog /
Pričvrščenje na stup
3
”U” screw M6 / “U” vijak M6 / “U” vijka M6
outside mast diameter / zunanji premer droga
/ vanjski promjer stupa
D=20...50mm
5
A
1
2
3
4
Directors / direktorji / direktori
4
aluminium rod / aluminij palica
d=4mm
Plastics / plastika
5
ABS UV resistant
ABS UV obstojna
ABS UV obastojna
Basic Version
Osnovna izvedba
Osnovna varianta
A
B
The cable is necessary to insert in the bottom antenna carrier. Coaxial cable
is connected to antenna mechanically by screws. The antenna is only for
horisontal polarization.* Eg: P-2845
Kabel je potrebno vstaviti v spodnji nosilec antene. Priklop kabla mehansko
na anteno s pomočjo vijakov. Antena omogoča le horizontano polarizacijo.
* Npr. P-2845
* Antenna can be mounted on mast in vertical
polarisation with mounting accessories D2-V.
Kabel je potrebno uložiti u doljni nosač antene. Kabal se pričvrsti na antenu
mehaničko sa vijki. Antena omogučava samo horizontalno polarizaciju.
* Npr.: P-2845
Antena se može montirati na stup za vertikalnu
polarizaciju sa upotrebu pričvrščivača D2-V.
Anteno lahko montiramo na drog za vertikalno
polarizacijo s pomočjo pritrdilca D2-V.
H/V Version
H/V izvedba
A
H/V izvedba
B
The coax.cable is necessary to insert in the lower antenna carrier. Coax.cable is connected
by “F” male connector on special PCB part. PCB part is pushed into both antenna carriers by
force. The antenna allows horizontal and vertical polarization.
Eg.: P-2845 F H/V
Kabel je potrebno vstaviti v spodnji nosilec antene. Priklop kabla z F moškim konektorjem na priloženo vezje. Vezje se v oba nosilca mehansko vstavi. Antena
omogoča horizontalno in vertikalno polarizacijo. Npr. P-2845 F H/V
Kabel je potrebno uložiti u dolnji nosač antene. Priključenje kabela je putem F muškog konektora na dio sa štampanom pločicom.
Štampana pločica se u nosače uloži sa snagom. Antena omogučava horisontalni I vertikalno polarizacijo. Npr. P-2845 F H/V
6
Iskra TELA d.d
B
Versions with built-in “F” connector
A
Izvedbe z vgrajenim “F” konektorjem
Izvedbe sa ugrađenim “F” konektorom
The antenna has a built-in “F” female connector. Coax.cable with “F” male connector must be connected to the antenna and protected by
rubber protector (antenna already include connector and rubber protector). The antenna is only for horisontal polarization .Antenna can be
mounted on mast in vertical polarisation with mounting accessories D2-V.
Antena ima vgrajen F ženski konektor. Kabel se s pomočjo F moškega konektorja priključi na anteno in zaščiti s protektorjem (konektor in protektor
sta priložena). Antena omogoča le horizontalno polarizacijo. Anteno lahko montiramo na drog za vertikalno polarizacijo s pomočjo pritrdilca D2-V.
Antena ima ugrađen F ženski konektor. Kabel se sa F muškom konektorom priključi na anteno i zaštiti sa protektorom (konektor i protektor sta
priložena anteni). Antena omogučava samo horizontalno polarizaciju. Antena se može montirati na stup za vertikalnu polarizaciju sa upotrebu
pričvrščivača D2-V.
1) Version with “F” female connector
2) Version with built-in low noise amplifier and with “F” female connector
1) Izvedba z F ženskim konektorjem
2) Izvedba z vgrajenim niskošumnim ojačevalcem in F ženskim konektorjem
1) Izvedba sa F ženskim konektorom
2) Izvedba sa ugrađenim niskošumnim pojačalom i F ženskim konektorom
Active antenna has built-in low-noise amplifier inside of antenna carrier:
amplifier DIGI-LOG 14VU (see page 12) Eg. P-2845 DTT/G
amplifier DIGI-LOG 14U (see page 12) Eg. P-2845 DTT/G
amplifier DIGI-LOG 15R-U (with SWITCH system) (see page 13)
Eg. P-2845 G-SWITCH
Passive antenna without amplifier. Eg. P-2845 F
Pasivna antena brez ojačevalnika. Npr. P-2845 F
Pasivna antena bez pojačala. Npr. P-2845 F
Suitable power supply unit is SUR-211 (see page xx)
Aktivna antena ima v nosilcu antene vgrajen niskošumni ojačevalnik :
ojačevalnik DIGI-LOG 14VU (glejte stran 12) Npr. P-2845 DTT/G
ojačevalnik DIGI-LOG 14U (glejte stran 12) Npr. P-2845 DTT/G
ojačevalnik DIGI-LOG 15R-U (s SWITCH sistemom) (glejte stran 13)
Npr. P-2845 G-SWITCH
Primeren napajalnik je SUR-211.
B
A
Aktivna antena ima u nosaču antene ugrađeno niskošumno pojačalo :
pojačalo DIGI-LOG 14VU (vidi stranicu 12) Npr. P-2845 DTT/G
pojačalo DIGI-LOG 14U (vidi stranicu 12) Npr. P-2845 DTT/G
pojačalo DIGI-LOG 15R-U (sa SWITCH sistemom) (vidi stranicu 13)
Npr. P-2845 G-SWITCH
Priporučeno napajalo je SUR-211.
3) Version with rotating “F” female connector
3) Izvedba z vrtljivim F ženskim konektorjem
3) zvedba z vrtljivim F ženskim konektorjom
In this version it is possible to turn “F” connector for 90° very easy. This version is very suitable for use antenna in vertical polarisation. Eg. P-2845 FZ
V tej zvedbi je mogoče zavrtiti F konektorja za 90° zelo enostavno. Ta izvedba je še posebej primerna za uporabo antene tudi za
vertikalno polarizacijo. Npr. P-2845 FZ
U ovoj izvedbi je moguče zavrtjeti F konektor za 90° vrlo jednostavno. Ova izvedba je posebno primerna za upotrebu antene I za
vertikalnu polarizaciju. Npr. P-2845 FZ
A
B
5 mm
±90°
Iskra TELA d.d
7
VHF
Ch. 5-12 (174-230 MHz)
LOG Antennas – VHF
LOG antene – VHF
LOG antene – VHF
VF-12 LOG
Type
Tip
Tip
No.of elements
Število
elementov
Broj elemenata
VF-12 LOG
VF-12 LOG F *
12
Gain
Dobitek
Dobitak
7,5 - 8,5 dB
VF-12 LOG DTT/G **
23 dB
VF-16 LOG
VF-16 LOG F *
10 dB
VF-16 LOG DTT/G **
16
F / B ratio
Razmerje
napr. – naz.
Odnos
napr. - naz.
Beam width
Širina glav. lista
Širina glav. latice
»F«
–
»F«
Hor. 50°
Vert. 60°
22 dB
25 dB
Imped.
Imped.
Imped.
–
»F«
Hor. 45°
Vert. 55°
20 - 30 dB
Connection
Priključek
Priključak
G a in / D obitek / D obita k [dB ]
10
VF-16 LOG
8
VF-12 LOG
6
190
200
210
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
Iskra TELA d.d
cm
cm
cm
m3
m3
m3
69 cm
5
10
90 x 70 x 17
90 x 79 x 17
0,107
0,121
121 cm
10
157 x 98 x 17
0,262
** active antenna with built-in low noise amplifier
aktivna antena z vgrajenim niskošumnim ojačevalnikom
aktivna antenu sa ugrađenim niskošumnim pojačalom
4
8
pcs.
kom
kom
75 Ohm
12
180
Packing
Pakiranje
Pakovanje
»F«
* passive antenna with different connections (see page 6)
pasivna antena z različnimi priklopi (glej stran 6)
pasivna antenu sa različitima priključenjima (vidi stranicu 6)
170
Lenght
Dolžina antene
Dužina antene
220
230
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
LOG Antennas – UHF
LOG antene – UHF
LOG antene – UHF
P-20
Type
Tip
Tip
P-16
P-16 F *
P-20 O
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
Ch. 57 - 69
(758 - 862 MHz)
16
9,5 dB(i)
P-16 DTT/G **
F/B
ratio
Razmerje
napr. – naz.
Odnos
napr. - naz.
P-28
Beam width
Širina glav.
lista
Širina glav.
latice
Connection
Priključek
Priključak
Imped.
Imped.
Imped.
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
18 dB
–
»F«
55 cm
5
59 x 27 x 18
0,029
23 dB
–
»F«
60 cm
10
111 x 34 x 16
0,060
44 cm
25
111 x 34 x 27
0,102
116 cm
9
144 x 33,5
x 30
0,145
77 cm
5
81 x 36 x 17
0,050
24 dB(i)
P-18
P-18 F *
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
9 dB(i)
18
P-18 DTT/G **
P-20
P-20 O
P-20 F
P-20 O F *
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
24 dB(i)
»F«
7,5 dB
–
–
»F«
»F«
20
20 – 30 dB
P-20 DTT/G
P-20 O DTT/G **
Ch. 21 – 37
(470 - 606 MHz)
11 dB(i)
24
P-2404 DTT/G **
Hor. 39-48°
Vert. 42-51°
> 27 dB
26 dB(i)
P-28
P-28 F *
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
8 dB
28
P-28 DTT/G **
–
»F«
»F«
–
»F«
22 dB
23 dB
»F«
** active antenna with built-in low noise amplifier
aktivna antena z vgrajenim niskošumnim ojačevalnikom
aktivna antenu sa ugrađenim niskošumnim pojačalom
* passive antenna with different connections (see page 6)
pasivna antena z različnimi priklopi (glej stran 6)
pasivna antenu sa različitima priključenjima (vidi stranicu 6)
P-20 O F*
75 Ohm
»F«
»F«
22 dB
P-2404
P-2404 F *
mounting
antenna on
window’s frame
P-20 O DTT/G**
P-20 O D
DTT/G komplet
pritrditev antene
na okenski okvir
Antenna
antena
P-20 O DTT/G **
pricvrščenje
antene na
prozorski okvir
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
Packing
Pakiranje
Pakovanje
12
P-16
10
P-18
P-20
8
+
Coax. cable extension
koaks. podaljšek
L=10 m
koaks. produžetak
+
Power Supply
Napajalnik
Napajalo
+
polybag with hanging carton
vrečka z obešanko
vrečka sa obešalnim kartonom
SUR-211
P-2404
6
P-28
4
460
500
540
580
620
660
700
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
740
780
820
860
Iskra TELA d.d
9
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
LOG Antennas – UHF
LOG antene – UHF
LOG antene – UHF
P-2845
Type
Tip
Tip
P-2404
P-2404 F *
P-5045
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Ch. 21 – 37
(470 - 606 MHz)
24
Gain
Dobitek
Dobitak
F/B
ratio
Razmerje
napr. – naz.
Odnos
napr. - naz.
11 dB(i)
P-2404 DTT/G **
Beam width
Širina glav.
lista
Širina glav.
latice
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
10 - 12 dB
28
P-2845 DTT/G **
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
10 dB(i)
28
P-2845 N DTT/G **
Imped.
27 dB
Hor. 55-46°
25 dB
P-3405
P-3405 F *
Ch. 38 – 69
(606-862 MHz)
34
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
> 28 dB
12 - 13 dB
50
P-5045 DTT/G **
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
114 cm
9
144 x 33,5 x 30
0,145
106 cm
1
5
10
106 x 34,5 x 5,5
111 x 34 x 16
111 x 34 x 27
0,020
0,060
0,102
114 cm
10
121 x 34 x 27
0,111
127 cm
15
144 x 33,5 x 30
0,145
205 cm
2
5
206 x 33 x 9
111 x 34 x 27
0,061
0,102
»F«
–
»F«
»F«
–
»F«
–
»F«
Hor. 44°
Vert. 46°
27 dB(i)
P-5045
P-5045 F *
–
»F«
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
75 Ohm
»F«
12 dB(i)
P-3405 DTT/G **
»F«
–
»F«
Hor. 26°
Vert. 42°
25 dB
28 dB
»F«
** active antenna with built-in low noise amplifier
aktivna antena z vgrajenim niskošumnim ojačevalnikom
aktivna antenu sa ugrađenim niskošumnim pojačalom
* passive antenna with different connections (see page 6)
pasivna antena z različnimi priklopi (glej stran 6)
pasivna antenu sa različitima priključenjima (vidi stranicu 6)
¸G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
Priključak
Hor. 35-45°
Vert. 30-40°
22 - 35 dB
26 dB
P-2845 N
P-2845 NF *
Imped.
Imped.
Hor. 39-48°
Vert. 42-51°
> 27 dB
26 dB(i)
P-2845
P-2845 F *
Connection
Priključek
14
P-2845 NF
P-2845
12
P-2845 NF
10
P-3405
P-5045
8
CAI/AB 114
6
460
500
540
580
620
660
700
740
780
820
860
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
P-2845 DTT/G komplet
Antenna
antena
P-2845 DTT/G **
+
10
Iskra TELA d.d
Coax. cable extension
koaks. podaljšek
koaks. produžetak
L=10 m
+
Power Supply
Napajalnik
Napajalo
SUR-211
+
polybag with hanging carton
vrečka z obešanko
vrečka sa obešalnim kartonom
VHF + UHF
Ch. 5-12 (174-230 MHz)
21-69 (470-862 MHz)
LOG Antennas – VHF/UHF
LOG antene – VHF/UHF
LOG antene – VHF/UHF
P-3235 MINI
Type
Tip
Tip
P-3235 MIDI
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
P-2434
P-2434 F *
P-2434 DTT/G **
P-3235 MINI
P-3235 MINI F *
P-3235 MINI DTT/G **
P-3235 MIDI
P-3235 MIDI F *
P-3235 MIDI DTT/G **
P-4035 MAXI
P-4035 MAXI F *
P-4035 MAXI DTT/G **
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Ch. 5-12
(174-230 MHz)
Ch. 21-37
(470-606 MHz)
24
Ch. 5-12
(174-230 MHz)
Ch. 21-69
(470-862 MHz)
32
Ch. 5-12
(174-230 MHz)
Ch. 21-69
(470-862 MHz)
Ch. 5-12
(174-230 MHz)
Ch. 21-69
(470-862 MHz)
Antenna gain
Dobitek antene
Dobitak antene
P-4035 MAXI
F/B
ratio
Razmerje
napr. – naz.
Odnos
napr. - naz.
Ch. 5-12: 8 dB(i)
Ch.21-37: 9 dB(i)
Beam width
Širina glav.
lista
Širina glav.
latice
Hor. 46°…57°
Vert. 54°…66°
20…26 dB
24 dB(i)
7,5 dB
Hor. 45 – 55°
Vert. 55 – 65°
20 – 30 dB
22 dB
7,5 – 8,5 dB
32
Hor. 45 – 55°
Vert. 55 – 65°
20 – 30 dB
23 dB
VHF: 7,5 – 8,5 dB
UHF: 10 – 12 dB
40
VHF: 23 dB
UHF: 26 dB
Hor. 35 – 45°
Vert. 30 – 55°
20 – 35 dB
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
* passive antenna with different connections (see page 6)
pasivna antena z različnimi priklopi (glej stran 6)
pasivna antenu sa različitima priključenjima (vidi stranicu6)
Connection
Priključek
Priključak
Imped.
Imped.
Imped.
–
»F«
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
105,5 cm
10
117,5 x 99 x 17
0,2
78 cm
1
5
10
87 x 78 x 6
90 x 79 x 17
100 x 78,5
x 17
0,041
0,121
0,133
120 cm
1
10
87 x 78 x 6
117,5 x 98,5
x 17
0,041
0,197
161 cm
10
157 x 98 x 17
0,262
»F«
–
»F«
»F«
75 Ohm
–
»F«
»F«
–
»F«
»F«
** active antenna with built-in low noise amplifier
aktivna antena z vgrajenim niskošumnim ojačevalnikom
aktivna antenu sa ugrađenim niskošumnim pojačalom
10
12
P-2434
8
10
P-3235 MINI
6
8
4
P-3235 MIDI
6
170
180
190
200
210
Channels / Kanali 5 - 12
220
230
460
500
540
580
620
660
700
Channels / Kanali 21 - 69
740
780
820
860
P-4035 MAXI
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
G-3235 ME-N
Antenna
antena
P-3235 MINI DTT/G **
+
Coax. cable extension
koaks. podaljšek
koaks. produžetak
L=8 m
+
Power Supply
Napajalnik
Napajalo
SUR-211
+
single carton box with print
posamična potiskana embalaža
pojedinačna poštampana embalaža
Iskra TELA d.d
11
YAGI Antennas – Channel Antennas
YAGI antene – kanalne
YAGI antene – kanalne
Impedance
Impedanca
Impedancija
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
75 Ohm
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
Horiz. / Vert.
B-3B
Type
Tip
Tip
VF-6FD
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
Ch. 3
(174-230 MHz)
3
B-4 B
Ch. B
(61-68 MHz)
F-6 FD
F-6 FG
Front - back
ratio
Razmerje
naprej - nazaj
Odnos
naprijed - nazad
Beam width
H/V
Širina glav. Lista
H/V
Širina glav. Latice
H/V
Antenna
Carrier
Nosilec
antene
Nosač
antene
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
5,5 dB
15 dB
60° / 105°
18 x 18
4
7,4 dB
18 dB
65° / –
Ch. D
(174-181 MHz)
6
10 dB
22 dB
Ch. G
(200-207 MHz)
6
10 dB
22 dB
We are producing other channel antennas:
Proizvajamo tudi ostale kanalne antene:
Proizvodimo i druge kanalne antene:
VF-3 K3
VF–2 A
VF–2 R2
VF-2 K4
B-2 B
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
D obitek / dobita k / ga in [dB ]
m3
m3
m3
187 cm
10
144 x 33,5 x 40,5
0,195
18 x 18
121 cm
10
48° - 62° / –
18x12
174 cm
15
176 x 34 x 31
0,185
48° - 62° / –
18x12
131 cm
10
161 x 25 x 24
0,097
B–3 A
B–3 B
B–3 C
B-3 B
5,5
5
3,5
Iskra TELA d.d
0,195
F-6 FE
F-6 FF
F-6 FH
VF-6 FD
B-3 C
VF-6 FG
14
7
6
5
4
12
10
8
6
4
3
50
55
60
65
70
F re kvenca / fre kvencija / fre quency [MH z ]
144 x 33,5 x 40,5
B-4 A
8
3
12
cm
cm
cm
VF–3 K1-3
VF-3 K4
B-3 A
B-3 B
B-3 C
VF-2 K4
VF-3 K4
6
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
VF-3 K3
D=20-62 mm
50
55
60
65
70
75
80
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
85
90
95
100
170
180
190
200
210
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
220
230
VHF
Ch. 5-12 (174-230 MHz)
YAGI Antennas – VHF
YAGI antene – VHF
YAGI antene – VHF
Impedance
Impedanca
Impedancija
Channels
Kanali
Kanali
75 Ohm
5-12
(174-230 MHz)
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
Horiz. / Vert.
Antenna carrier
Nosilec antene
Nosač antene
VF-6
Type
Tip
Tip
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
18x12
D=20-62 mm
VF-9
No.of elements
Število elementov
Broj elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
Front - back ratio
Razmerje naprej - nazaj
Odnos naprijed - nazad
Beam width H / V
Širina glav. Lista H / V
Širina glav. Latice H / V
Lenght
Dolžina antene
Dužina antene
65° / 105°
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
67 cm
10
111 x 23 x 27
0,069
VF-4
4
5 – 6 dB
14 – 18 dB
VF-6
6
6 - 7,5 dB
16 - 18 dB
58° / 75°
122 cm
1
10
133 x 14 x 13,5
161 x 25 x 24
0,025
0,097
7 - 10 dB
16 - 22 dB
30° / 90°
154 cm
1
10
164 x 14 x 13,5
164 x 25 x 31
0,031
0,127
9,5 - 11,5 dB
20 - 26 dB
46° / 60°
208 cm
10
144 x 33,5 x 30
0,145
VF-13
9
13
12
G a in / D obitek / D obita k [dB ]
VF-9
VF-4
10
VF-6
8
VF-9
VF-13
6
4
170
180
190
200
210
220
230
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
Iskra TELA d.d
13
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
YAGI Antennas – series DTX
YAGI antene – serija DTX
YAGI antene – serija DTX
Impedance
Impedanca
Impedancija
75 Ohm
Dipole
Dipol
Dipol
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
DTX
”F”
DTX-22F
Type
Tip
Tip
Horiz. / Vert.
Antenna carrier
Nosilec antene
Nosač antene
18x18
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
DTX-48FC
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
DTX-92FC
Front - back
ratio
Razmerje
naprej - nazaj
Odnos
naprijed - nazad
Beam width
H/V
Širina glav. Lista
H/V
Širina glav. Latice
H/V
Reflector
Reflektor
Reflektor
DTX-22 F
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
22
10…14 dB(i)
> 28 dB
58°…29°
cm
cm
cm
m3
m3
m3
10
88 x 37 x 29
0,094
10
96 x 41 x 54
0,21
10
117 x 37 x 29
0,126
10
116 x 41 x 40
0,19
120 cm
10
126 x 37 x 29
0,135
106 cm
10
117 x 37 x 29
0,126
1
124 x 33 x 9
0,037
1
121 x 41 x 9
0,046
81 cm
Tip 2
B.IV-V 21-69
(470-862 MHz)
DTX-48 F
Tip 1
> 29 dB
11…16 dB(i)
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
Tip 1
DTX-22 FC
D=20-62 mm
54°…26°
111 cm
DTX-48 FC
Tip 2
48
DTX-48 F 4
B.IV 21-37
(470-606 MHz)
12…13 dB(i)
> 27 dB
54°…45°
DTX-48 F 5
B.V 38-69
(606-862 MHz)
13…16 dB(i)
> 26 dB
45°…27°
12…18,5 dB(i)
> 30 dB
50°…26°
Tip 1
Tip 1
DTX-92 F
B.IV-V 21-69
(470-862 MHz)
92
237 cm
DTX-92 FC
Tip 2
DTX-48F
CAI/AB 070 (2nd Issue)
Reflector
Type 2:
Reflektor
tip 1:
Reflektor
tip 2:
KLIK !
DTX-48 FC
CAI/AB 112
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
KLIK !
Reflector
Type 1:
20
DTX- 22 F
DTX- 22 FC
15
DTX- 48 F
DTX- 48 FC
10
DTX- 92 F
DTX- 92 FC
DTX- 48 F4
DTX- 48 F5
5
460
500
540
580
620
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
14
Iskra TELA d.d
660
700
740
Channels / Kanali 21 - 69
780
820
862
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
YAGI Antennas – series DTM
YAGI antene – serija DTM
YAGI antene – serija DTM
Impedance
Impedanca
Impedancija
75 Ohm
Dipole
Dipol
Dipol
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
DTX
”F”
DTM-27F
Type
Tip
Tip
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
DTM-27 F
DTM-44 F
(470-862 MHz)
Horiz. / Vert.
Antenna carrier
Nosilec antene
Nosač antene
18x18
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
DTM-44F
No.of elements
Število elementov
Broj elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
D=20-62 mm
DTM-91F
Front - back
ratio
Razmerje
naprej - nazaj
Odnos
naprijed - nazad
Beam width
H/V
Širina glav. Lista
H/V
Širina glav. Latice
H/V
Reflector
Reflektor
Reflektor
Tip 1
27
14 dB(i)
> 26 dB
37° / 42°
44
15 dB(i)
> 27 dB
33° / 41°
91
18dB(i)
> 30 dB
28° / 37°
Lenght
Dolžina antene
Dužina antene
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
103,5 cm
1
10
105 x 40,5 x 11,5
108 x 42 x 51
0,049
0,231
126,5 cm
1
10
128 x 40,5 x 11,5
131 x 41 x 51
0,060
0,274
189,5 cm
1
114 x 40,5 x 9,5
0,044
Tip 2
KLIK !
Reflector
Type 1:
Reflector
Type 2:
DTM directors
Reflektor
tip 1:
Reflektor
tip 2:
DTM direktori
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
DTM-91 F
DTM direktorji
18
DTM-27 F
16
DTX- 44 F
DTX- 91 F
14
12
10
460
500
540
580
620
660
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
700
740
780
820
862
Channels / Kanali 21 - 69
Iskra TELA d.d
15
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
YAGI Antennas
YAGI antene
YAGI antene
Impedance
Impedanca
Impedancija
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
75 Ohm
P-43 N TRIPLEX
Type
Tip
Tip
Channels
(frequency)
Kanali
(frekvenca)
Kanali
(frekvencija)
P - 43 N TRIPLEX
P – 47 N TRIPLEX
Ch. 21 - 69
(470 - 862 MHz)
P-47 N TRIPLEX
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
43
9,5 – 15 dB(i)
47
UF - 13 F45
Ch. 21 - 38
(470 – 606 MHz)
UF - 13 F4
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
Horiz. / Vert.
13
Front - back
ratio
Razmerje
naprej - nazaj
Odnos
naprijed - nazad
Beam width
H/V
Širina glav. Lista
H/V
Širina glav. Latice
H/V
28 dB
H 32°
V 35°
11 – 17 dB(i)
> 28 dB
H 55° - 24°
6,5 - 9,5 dB
20
H 30°
V 56°
12 dB
> 21 dB
H ±30°
Antenna
carrier
Nosilec
antene
Nosač
antene
1x 18x18
2x 14x14
D=20-62 mm
UF-13 F45
Reflector
Reflektor
Reflektor
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
Tip 1
119 cm
1
5
121 x 32 x 15
128 x 23 x 33
0,058
0,097
Tip 3
128,5 cm
1
1
5
127,5 x 40,5 x 9,5
131 x 40,5 x 15
129 x 41 x 28
0,049
0,080
0,148
101 cm
10
111 x 34 x 27
0,102
143,5 cm
10
148 x 33,5 x 33
0,164
111,5 cm
10
144 x 33,5 x 30
0,145
18x18
Tip 2
18x12
Ch. 38 - 69
(606 – 862 MHz)
UF - 13 F5
12 dB
> 20 dB
Reflector
Type 1:
Reflector
Type 2:
Reflector
Type 3:
Reflektor
tip 1:
Reflektor
tip 2:
Reflektor
tip 3:
P-43 N TRIPLEX
P-47 N TRIPLEX
H ± 17°
UF-13 F45
Triplex
Detail /
Detajl 1
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
18
P-47N TRIPLEX
16
14
12
10
CAI/AB 113
8
46 0
50 0
54 0
58 0
62 0
66 0
70 0
74 0
Fre quen cy / F rek ve nc a / Fr ek ve nc ija [M Hz ]
16
Iskra TELA d.d
78 0
82 0
86 0
Triplex
Detail /
Detajl 2
UHF
Ch. 21-69 (470-862 MHz)
Indoor Antennas
Sobne antene
Sobne antene
Impedance
Impedanca
Impedancija
75 Ohm
Mains power
Napajanje
Napon
izm. AC 230V / 50 Hz
enosm. DC 12V, 100 mA
G- 2235-06
Type
Tip
Tip
Connector for connection on TV set
Konektor za priklop na TV
Konektor za priključenje na TV
G- 2235-07
Channels (frequency)
Kanali (frekvenca)
Kanali (frekvencija)
Common gain
Skupni dobitek
Ukupan dobitak
D=20-62 mm
G- 2235-08 RE
Gain control
Kontrola dobitka
Kontrola dobitka
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
G - 2235 - 06
Ch. 2 - 12 (47 - 230 MHz)
Ch. 21 - 69 (470 - 862 MHz)
20 dB
Max. 36 dB
15 dB
25 dB
1
10
G - 2235 - 07
Ch. 2 - 12 (47 - 230 MHz)
Ch. 21 - 69 (470 - 862 MHz)
26 dB
max. 36 dB
15 dB
25 dB
1
10
G - 2235 - 08
Ch. 2 - 69 (40 - 862 MHz )
VHF 26 dB
UHF 28 dB
20 dB
1
10
G - 2235 – 08 RE *
Ch. 2 - 69 (40 - 862 MHz)
VHF 26 dB
UHF 28 dB
20 dB
1
10
cm
cm
cm
m3
m3
m3
* Antenna has remote controller for rotating antenna’s receiving parts
Antena ima priložen daljinski upravljalnik za vrtenje sprejemnega dela antene
Antena ima dodan daljinski upravljač za okretanje prijemnega dijela antene
Iskra TELA d.d
17
Professional Antennas
Profesionalne antene
Profesionalne antene
P-28 / 460
P-54 GSM-UMTS
P-36 GSM
Impedance
Impedanca
Impedancija
50 Ohm
Polarisation
Polarizacija
Polarizacija
Type
Tip
Tip
Channels (frequency)
Kanali (frekvenca)
Kanali (frekvencija)
Coax. cable
Koaks. kabel
Koaks. kabal
Vert.
No.of
elements
Število
elementov
Broj
elemenata
Gain
Dobitek
Dobitak
POPE H155
50 Ohm
L = 10 m
Antenna carrier
Nosilec antene
Nosač antene
14x14
Front - back
ratio
Razmerje
naprej - nazaj
Odnos
naprijed - nazad
Beam width
H/V
Širina glav. Lista
H/V
Širina glav. Latice
H/V
max. VSWR
maks. VSWR
maks. VSWR
Mounting on mast
Montaža na drog
Montaža na stup
Lenght
Dolžina
antene
Dužina
antene
D=20-50 mm
Packing
Pakiranje
Pakovanje
pcs.
kom
kom
cm
cm
cm
m3
m3
m3
P-16 GSM
GSM
850 – 960 MHz
16
7,5 dB
20 dB
81° / 57°
1,5 : 1
49,5 cm
15
111 x 34 x 27
0,102
P-18 NMT
NMT
380 – 500 MHz
18
7,5 dB
20 dB
81° / 57°
1,5 : 1
97,5 cm
10
100 x 78,5 x 17
0,133
P-18 / 460
450 – 470 MHz
18
11,2 dB(i)
27 dB
76° / 53°
1,5 : 1
100 cm
10
117 x 37 x 29
0,126
P-22 / 460
450 – 470 MHz
22
12,2 dB(i)
28 dB
73° / 49°
1,5 : 1
123,5 cm
10
144 x 33,5 x 30
0,145
P-28 NMT/
GSM
NMT / GSM
380 - 960 MHz
28
6,5 - 7 dB
20 dB
91° / 62°
1,5 : 1
82 cm
15
94 x 47 x 34
0,150
P-30
UMTS
UMTS
1800 - 2170 MHz
30
10,5 - 11,5 dB(i)
20 dB
47° / 52°
< 2,0 : 1
47 cm
15
77 xGSM
30 x 23
P-36
0,053
P-36
GSM
GSM
850 - 960 MHz
36
10 dB
25 dB
48° / 57°
1,5 : 1
100 cm
10
111 x 34 x 27
0,102
P-52 GSM/DCS
GSM
860 - 960 MHz
DCS
1710 - 1880 MHz
52
GSM > 7,0 dB(d)
DCS >8,5 dB(d)
25 dB
45° / 36°
GSM < 1,5:1
DCS < 2:1
93 cm
10
111 x 34 x 27
0,102
P-54
GSM-UMTS
890 - 960 MHz
1710 - 1880 MHz
1920 - 2170 MHz
54
10 - 12 dB(i)
22 dB
43° / 34°
< 1,6 : 1
56,5 cm
15
111 x 34 x 27
0,102
P-44 LAN *
2,4 - 2,5 MHz
44
13 dB(i)
< 2.0 : 1
60,5 cm
25
111 x 34 x 27
0,102
* 3m coax. cable 50 Ohm, without connector on the cable end
3 m koaks.kabla 50 Ohm, brez konektorja na koncu kabla
3m koaks. kabela 50 Ohm, bez konektora na kraju kabela
18
Iskra TELA d.d
Professional antennas have FME connector on cable end.
Profesionalne antene imajo FME konektor na koncu kabla.
Profesionalne antene imaju FME konektor na kraju kabela.
Connector FME
Konektor FME
Konektor FME
G a in / D obitek / D obita k [dB ]
P-44 LAN
8
10
6
8
4
350
425
430
500
NMT
575
650
725
800
875
GSM
500
800
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
950
1025
6
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
GSM
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
960
G a in / D obitek / D obita k [dB ]
P-16 GSM
12
12
P-18 NMT
10
10
P-28 NMT/GSM
8
1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
DCS
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
1840
1860
1880
8
1800
P-30 UMTS
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
P-36 GSM
P-52 GSM/DCS
P-54 GSM-UMTS
12
11
P-44 LAN
10
24 00
24 20
24 40
24 60
24 80
25 00
G a in / D obitek / D obita k [dB (i)]
G a in / D obitek / D obita k [dB i]
13
12
P-18/460
11
P-22/460
10
9
F re quen cy / F re kv en ca / F re kv en cija [ MH z]
8
440
450
460
470
480
Frequency / Frekvenca / Frekvencija [MHz]
Iskra TELA d.d
19
Iskra TELA d.d
Cesta dveh cesarjev 403
1102 Ljubljana, Slovenija
[email protected]
[email protected]
www.iskra-tela.si
T: + 386 1 476 9892
F: + 386 1 476 9882
M: + 386 40 754 414
20
Iskra TELA d.d
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 436 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content