close

Enter

Log in using OpenID

aluminijske ljestve

embedDownload
GENERALNI KATALOG
Altrad Limex d.o.o.
Vukovarska 77/a, 31540 Donji Miholjac
Tel: 00 385 (0) 31 496 870
Fax: 00 385 (0) 31 496 871
MBS: 080714911
OIB: 43908688677
Žiro račun: 2330003-1100429182
SPLITSKA BANKA D.D. - Société Générale Group
IBAN: HR2823300031100429182
HOBY
aluminijske
ljestve
Aluminijske
ljestve iz Hoby programa su
funkcionalne, lagane i jednostavne za rukovanje.
Izrađuju se od visoko kvalitetnog aluminija sa
Kombinirane ljestve
neklizajućim
gazištima koja se fiksiraju za
vertikale sistemom pertlovanja. Okovi i sigurnosne
kočnice su metalni, a čepovi su od neklizajuće
plastike.
dvije sekcije
Ove ljestve su prvenstveno namijenjene za
A
korištenje u domaćinstvu i poljoprivredi, a za
razliku od profesionalnih ljestvi nisu namijenjene za
intezivno korištenje u industriji.
Ravne ljestve
70°
šifra B10B2
/200
/230
/250
/280
/300
/330
/350
Broj gazišt
2x7
2x8
2x9
2x10
2x11
2x12
2x13
Visina
• zatvorene A
1952
2212
2472
2732
2992
3252
3515
• otvorene B
1682
1926
2170
2414
2658
2902
3146
• produžene C
2992
3512
4032
4552
5072
5332
5852
• radna visina C1
2673
3161
3649
3893
4381
4869
5357
410
410
410
410
410
410
410
8
9
10
11
14,40
15,30
16,50
764
764
764
894
894
984
984
Max. vanjska širina
Težina (kg)
360
šifra B02B
/200
/230
/270
/330
/380
/430
/480
Broj gazišta
1x7
1x8
1x10
1x12
1x14
1x16
1x18
Ukupna visina
1952
2212
2732
3252
3772
4292
4812
Max. širina (mm)
360
360
360
360
360
360
360
Korak (mm)
280
280
280
280
280
280
280
Težina (kg)
2,90
3,20
4,00
4,80
5,60
7,00
7,80
Šipka za stabilizaciju
ravne
tri sekcije
šifra B10B3 Broj
/200
/230
/250
/280
/300
gazišta
3x7
3x8
3x9
3x10
3x11
Visina
• zatvorene A
1952
2212
2472
2732
2992
• otvorene B
2673
3161
3649
4137
4381
• produžene C
4032
4552
5332
6112
6632
• radna visina C1
3666
4398
4886
5618
6106
Težina (kg)
11,50
12,50
14,00
18,40
22,10
Stabilizator
764
894
894
894
984
A
B1
B
tri sekcije
dvije sekcije
Istezajuće ljestve
70°
/200
/230
/250
/280
/300
/330
/350
Broj gazišta
2x7
2x8
2x9
2x10
2x11
2x12
2x13
• zatvorene A
1952
2212
2472
2732
2992
3252
3515
• produžene B
• radna visina B1
2992
3512
4032
4552
5072
5332
5852
2673
3161
3649
3893
4381
4869
5357
410
410
410
410
410
410
410
8
9
10
11
14,40
15,30
16,50
istezajuæe
dvije sekcije
C1
C
šifra B14B2
Max. vanjska širina
Težina (kg)
70°
B
A
A
B
C1
C
Visina
70°
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
1 556 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content