πανεπιστημιο κρητης τμημα φυσικης δομη και

Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
-1-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δοµή του Τµήµατος Φυσικής
2. Ιστορικό του Τµήµατος Φυσικής
2.1. Σηµαντικές Χρονολογίες
2.2. Διοίκηση και Δυναµικό
3. Εκπαιδευτικό Έργο
4. Χώροι
5. Αξιολόγηση του Τµήµατος Φυσικής
3
5
5
6
8
10
11
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Στο παρόν κείµενο παρουσιάζεται η δοµή και ένα σύντοµο ιστορικό του Τµήµατος
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.
Ηράκλειο, 1 Σεπτεµβρίου 2013
Νίκος Παπανικολάου
Καθηγητής
Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών
Ξενοφών Ζώτος
Καθηγητής
Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής
-2-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
1. Δ ΟΜΗ
ΤΟΥ
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Φ ΥΣΙΚΗΣ
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης
αποτελείται από 28 µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) - 13
καθηγητές, 9 αναπληρωτές καθηγητές, και 6 επίκουρους καθηγητές - 5 Οµότιµους
Καθηγητές – 1 Επίτιµο Καθηγητή - 25 επισκέπτες/ερευνητές, καθώς και το
ανάλογο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Περίπου 70 φοιτητές είναι
εγγεγραµµένοι στα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Τµήµατος ενώ το σύνολο των
ενεργών εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών είναι σχεδόν 700. Η σύνθεση
των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος Τµήµατος: Ζώτος Ξενοφών, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος: Τσιρώνης Γεώργιος, Καθηγητής
Τοµέας Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής
 Βαρδαβάς Ηλίας - Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1977, University of Sydney, Αυστραλία)
 Βεντούρα Ιωσήφ – Οµότιµος Καθηγητής
(PhD 1975 – City University of New York, ΗΠΑ)
 Ζέζας Ανδρέας – Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 2002 – University of Leicester, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Κυλάφης Νίκος - Καθηγητής & Κοσµήτορας Σχολής Θετικών Επιστηµών
(PhD 1978, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ)
 Παπαδάκης Ιωσήφ - Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1992, Queen Mary & Westfield College, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Παπαµαστοράκης Γιάννης - Οµότιµος Καθηγητής
(PhD 1975, Technische Universität Munchen, Γερµανία)
 Παυλίδου Βασιλική – Επίκουρη Καθηγήτρια
(PhD 2005, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ)
 Τάσσης Κωνσταντίνος – Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 2005, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ)
 Χαλδούπης Χρήστος - Καθηγητής
(PhD 1978, University of Saskatchewan, Καναδάς)
 Χαρµανδάρης Βασίλης - Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1995, Iowa State University, ΗΠΑ)
Tοµέας Aτοµικής και Mοριακής Φυσικής
 Κοµίνης Ιωάννης - Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 2002, Princeton University, ΗΠΑ)
 Λαµπρόπουλος Παναγιώτης - Οµότιµος Καθηγητής
(PhD 1965, University of Michigan, ΗΠΑ)
 Ρακιτζής Πέτρος – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1997, Stanford University, ΗΠΑ)
 Τζούρος Θεόδωρος – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1983, Yale University, ΗΠΑ)
 Φωτάκης Kώστας – Καθηγητής
(PhD 1977, University of Edinburgh, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Xαραλαµπίδης Δηµήτρης – Καθηγητής
(PhD 1987, Albert Ludwigs Universitat Freiburg, Γερµανία)
Tοµέας Eφαρµοσµένης Φυσικής
 Γεωργακίλας Aλέξανδρος – Καθηγητής
(PhD 1990, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ελλάς)
 Ηλιόπουλος Λευτέρης – Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 2002, Boston University, ΗΠΑ)
 Kαραµπουρνιώτης Δηµήτρης – Αναπληρωτής Καθηγητής (σε σύνταξη)
(PhD 1977, Université de Toulouse, Γαλλία)
-3-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής


Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Kυριακίδης Γιώργος – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1979, University of Salford, Ηνωµένο Βασίλειο)
Xατζόπουλος Zαχαρίας – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1979, University of Wales, Ηνωµένο Βασίλειο)
Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωµατιδίων
 Aθανασίου Γρηγόρης – Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 1987, Stanford University, ΗΠΑ)
 Γραµµατικάκης Γιώργος – Οµότιµος Καθηγητής
(PhD 1973, Imperial College, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Δήτσας Πέτρος – Επίκουρος Καθηγητής (σε σύνταξη)
(PhD 1979, University of Manchester, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Κυρίτσης Ηλίας – Καθηγητής
(PhD 1988, California Institute of Technology, ΗΠΑ)
 Παπανικολάου Nίκος – Καθηγητής
(PhD 1975, New York University, ΗΠΑ)
 Πέτκου Αναστάσιος – Επίκουρος Καθηγητής
(PhD 1994, Cambridge University, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Tοµαράς Θόδωρος – Καθηγητής
(PhD 1980, Harvard University, ΗΠΑ)
 Τσάµης Νικόλαος – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1984, Harvard University, ΗΠΑ)
 Χριστοδούλου Δηµήτριος – Επίτιµος Καθηγητής
(PhD 1971, Princeton University, ΗΠΑ)
Tοµέας Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης
 Ζώτος Ξενοφών – Καθηγητής & Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής
(PhD 1982, University of Virginia, ΗΠΑ)
 Oικονόµου Λευτέρης – Οµότιµος Καθηγητής
(PhD 1969, University of Chicago, ΗΠΑ)
 Παναγόπουλος Χρήστος – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1997, University of Cambridge, Ηνωµένο Βασίλειο)
 Περάκης Ηλίας – Καθηγητής
(PhD 1992, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ)
 Tζανετάκης Παναγιώτης – Καθηγητής
(PhD 1978, Université de Grenoble, Γαλλία)
 Tσιρώνης Γιώργος – Καθηγητής & Αναπλ. Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής
(PhD 1987, University of Rochester, ΗΠΑ)
 Φλυτζάνης Nίκος – Καθηγητής (σε σύνταξη)
(PhD 1972, University of Virginia, ΗΠΑ)
 Ψαλτάκης Γρηγόρης – Αναπληρωτής Καθηγητής
(PhD 1981, University of Essex, Ηνωµένο Βασίλειο)
Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Φυσικής, καθώς και τα τηλέφωνα και email όλων των καθηγητών, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
http://www.physics.uoc.gr
και από τις ακόλουθες Γραµµατείες του Τµήµατος.


Γραµµατεία Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Καντιδάκη Ελένη, 2810-394003 (Γραφείο 005β)
Ματαλλιωτάκη Μαρία, 2810-394309 (Γραφείο 307)
Παπαδουλάκη-Αποστολάκη Κατερίνα, 2810-394018 (Γραφείο 005β)
Γραµµατεία Προέδρου:
Παττακού Ελευθερία, 2810-394300 (Γραφείο 304)
-4-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
2. Ι ΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΥ
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Φ ΥΣΙΚΗΣ
Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης δέχθηκε τους πρώτους
προπτυχιακούς του φοιτητές το 1978 και τα πρώτα µόνιµα µέλη ΔΕΠ το 1980.
Σήµερα αριθµεί 28 µέλη ΔΕΠ και περίπου 25 ερευνητές. Το 1995 µεταφέρθηκε
από τα προσωρινά κτίρια της περιοχή Κνωσού, στην πανεπιστηµιούπολη της
περιοχής Βουτών που βρίσκεται σχεδόν 8 χλµ νοτιοδυτικά της πόλης του
Ηρακλείου.
Το Τµήµα Φυσικής µετά από σταθερή και συνεπή πορεία περίπου τριάντα ετών
από την ίδρυση του έχει καταξιωθεί διεθνώς ως ο κορυφαίος χώρος παραγωγής
και µετάδοσης της γνώσης της επιστήµης της Φυσικής στην Ελλάδα. Το Τµήµα
παρακολουθεί συστηµατικά τις διεθνείς εξελίξεις έρευνας, τόσο στη Σύγχρονη
Φυσική όσο και σε συναφείς εφαρµοσµένες και τεχνολογικές κατευθύνσεις.
Επιπλέον, διαπιστώνει τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς στην έρευνα,
στην εκπαίδευση, και στην αγορά εργασίας, και προσαρµόζει ανάλογα το
πρόγραµµα σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι να µπορούν να ανταποκριθούν µε
επιτυχία σε αυτές.
Το πρόγραµµα σπουδών, προσφέρει αρκετά ευρείες επιλογές στη χάραξη της
µελλοντικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις
ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε φοιτητή. Έτσι, πέρα από τις προφανείς
παραδοσιακές κατευθύνσεις διδασκαλίας στη µέση εκπαίδευση και της
ερευνητικής σταδιοδροµίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα
πρόγραµµα που θα τον οδηγήσει, πολλές φορές έπειτα από κάποιες
µεταπτυχιακές σπουδές, σε σύγχρονες, ταχύτατα εξελισσόµενες τεχνολογικές
περιοχές, όπως: Mικροηλεκτρονική, Φωτονική, Λέιζερ, Eπιστήµη των υλικών,
Iατρική τεχνολογία, Αστροφυσική, Διαστηµική Φυσική, Περιβαλλοντικές µελέτες,
Ήπιες µορφές ενέργειας, Tηλεπικοινωνίες, Yπολογιστική Eπιστήµη και
προσοµοιώσεις φυσικών συστηµάτων.
Η δοµή του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φυσικής επίσης εφοδιάζει τον
φοιτητή µε γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:






ικανότητα χρήσης προχωρηµένων µαθηµατικών εργαλείων
ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα
διάφορα φυσικά φαινόµενα
ικανότητα ποσοτικής διατύπωσης των σχέσεων µεταξύ αιτίου και
αποτελέσµατος, καθώς και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
εµπειρία στη χρήση της βιβλιογραφίας
εµπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων
ηλεκτρονικών υπολογιστών
γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο
Η επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων του Τµήµατος Φυσικής
διαφαίνεται και από τα στοιχεία τα οποία οι ίδιοι παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα
των αποφοίτων:
http://alumni.physics.uoc.gr
2.1. Σ ΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Χ ΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Οι πιο σηµαντικές χρονολογίες στην ιστορία του Τµήµατος Φυσικής είναι οι
ακόλουθες:

1976: Ίδρυση Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του ΠΚ (26-06-1976 Προεδρικό
-5-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής











Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Διάταγµα 654 στο ΦΕΚ τ.α’ 241/12-9-1976) µε τοµείς σε Φυσική,
Μαθηµατικά, Χηµεία, Βιολογία και Γεωλογία.
1978: Δηµοσίευση Κανονισµού Σπουδών Φυσικοµαθηµατικής Σχολής (0709-1978 Υπουργική Απόφαση Φ.141.2/70127 στο ΦΕΚ τ.β’ 803/21-91978) Πρώτα µαθήµατα Τοµέα Φυσικής της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του
ΠΚ στα κτίρια της Τεχνικής Σχολής Αλικαρνασσού. Εισήχθησαν 65
φοιτητές.
1980: Ίδρυση θέσεων διδακτικού προσωπικού της Φυσικοµαθηµατικής
Σχολής (24-11-1980 ΠΔ 1082/ στο ΦΕΚ τ.α’ 274/3-12-1980)
1981: Πρώτος διορισµός τακτικών καθηγητών µε µετάκληση στον Τοµέα
Φυσικής της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής: κ. Ε.Ν. Οικονόµου (ΦΕΚ
διορισµού: 195/7-10-81) και Π. Λαµπρόπουλου (ΦΕΚ διορισµού: 227/2011-81). Πρώτα µαθήµατα Τοµέα Φυσικής της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής
στα κτίρια του ΠΚ στην Κνωσό. Εισήχθησαν 60 φοιτητές. Πρώτο
Πρόγραµµα Σπουδών του Τοµέα Φυσικής της Φυσικοµαθηµατικής για το
1981-82
1982: Πρώτη εκλογή τακτικών και έκτακτων καθηγητών στον Τοµέα
Φυσικής της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Πρώτοι αποφοιτήσαντες φοιτητές
του Φυσικού
1985: Το Φυσικό γίνεται αυτόνοµο Τµήµα σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
Π.Δ. 103/83. Εισήχθησαν 120 φοιτητές. Πρώτες εκλογές για πρόεδρο
Τµήµατος (9/5/85). Εξελέγη πρόεδρος ο E. Φλωράτος.
1990: Τραγικά γεγονότα της 27ης Νοεµβρίου: Δολοφονίες Β. Ξανθόπουλου
και Σ. Πνευµατικού κατά τη διάρκεια σεµιναρίου.
1993: Έγκριση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 785/6-1093).
1995: Πρώτα µαθήµατα του Τµήµατος Φυσικής στα νέα κτίρια του ΠΚ στις
Βούτες. Εισήχθησαν 100 φοιτητές. Πρώτη αξιολόγηση του Τµήµατος από
εξωτερική επιτροπή εµπειρογνωµόνων.
1998:
Έγκριση
προγράµµατος
µεταπτυχιακών
σπουδών
Μικροηλεκτρονικής-Οπτοηλεκτρονικής (ΦΕΚ 628/23-06-98).
2008: Αναµόρφωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Γενικής
Φυσικής» σε «Προχωρηµένη Φυσική».
2009: Αναµόρφωση του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών. Εισαγωγή
χρήσεως ECTS.
2.2 Δ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΙΚΟ
Η διοίκηση του Τµήµατος κατά την διάρκεια των πρώτων 30 ετών έγινε από τους
ακόλουθους καθηγητές.
Θητεία
1978-1985
1985-1987
1987-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1997
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Το
Τµήµα
δεν
ήταν
αυτόνοµο
αλλά
Τοµέας
της
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Το Τµήµα έγινε αυτόνοµο το
1985 σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π.Δ. 103/83.
Φλωράτος Εµµανουήλ
πρώτες εκλογές 9/5/1985
Ξανθόπουλος Βασίλειος
Φλυτζάνης Νικόλαος
Ξανθόπουλος Βασίλης
Παπανικολάου Νικόλαος
Παπανικολάου Νικόλαος
(δολοφονία Β.
.
Ξανθόπουλου 27/11/1990)
Φλωράτος Εµµανουήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Φλωράτος Εµµανουήλ
Παπανικολάου Νικόλαος
Τοµαράς Θεόδωρος
Κυλάφης Νικόλαος
-6-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Θητεία
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2011-2013
Τοµαράς Θεόδωρος
Κυλάφης Νικόλαος
Κυλάφης Νικόλαος
Παπανικολάου Νικόλαος
Παπανικολάου Νικόλαος
Τσιρώνης Γεώργιος
Τσιρώνης Γεώργιος
Ζώτος Ξενοφών
Ζώτος Ξενοφών
Κυλάφης Νικόλαος
Τοµαράς Θεόδωρος
Τοµαράς Θεόδωρος
Κυλάφης Νικόλαος
Κυλάφης Νικόλαος
Περάκης Ηλίας
Ζώτος Ξενοφών
Τσιρώνης Γεώργιος
Τσιρώνης Γεώργιος
Οι πρώτοι τακτικοί καθηγητές Ε.Ν. Οικονόµου και Π. Λαµπρόπουλος διορίστηκαν
µε µετάκληση το 1981 και ξεκίνησαν την οργάνωση του Τµήµατος Φυσικής. Στην
συνέχεια το 1982 εξελέγησαν ακόµα 4 τακτικοί (Γ. Γραµµατικάκης, Ι. Βεντούρα, Ε.
Φλωράτος και Κ. Βαρµάζης) και 4 έκτακτοι καθηγητές (Ν. Φλυτζάνης, Δ.
Πλουµπίδης, Θ. Ευθυµιόπουλος και Β. Ξανθόπουλος).
Από τα πρώτα αυτά βήµατα, µέχρι να φτάσει το Τµήµα στην σηµερινή του δοµή, η
οποία παρουσιάζεται στην αρχή του κειµένου, συµµετείχαν στο Τµήµα ως µέλη
ΔΕΠ και οι ακόλουθοι καθηγητές οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον εδώ. Οι καθηγητές
αυτοί συνεισέφεραν στο να καταξιωθεί το Τµήµα Φυσικής στη θέση την οποία
βρίσκεται σήµερα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ονόµατα τους, η
περίοδος που εργάσθηκαν στο Τµήµα, καθώς και η τωρινή τους θέση, όπου αυτή
είναι γνωστή.
Όνοµα
Περίοδος
Αναστασιάδης Σπύρος
1993-2005
Βαρμάζης Κώστας
1983-1984
Γεώργας Αναστάσιος
1985-1992
Ευθυμιόπουλος Θωμάς
1982-2003
Ζευγώλης Δημήτριος
1984-1987
Καπετανάκος Χρήστος
1994-1996
Κελίρης Παντελής
1989-2009
Ξανθόπουλος Βασίλης
1984-1990
Πλουμπίδης Δημήτρης
1983-1989
Ραγιαδάκος Χρήστος
1985-1995
Στάσης Κωνσταντίνος
1986-1987
Τσίγκανος Κανάρης
1985-2001
Φλωράτος Εμμανουήλ
1983-2000
Χαλκιάς Γεώργιος
1989-1996
Χατζηδημητρίου Δέσποινα
1993-2009
Παρούσα Θέση
Καθηγητής - Τμήμα Χημείας, Παν.
Κρήτης
Senior fellow - Tyco Electronics, ΗΠΑ
Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν.
Πατρών
Καθηγητής (σε σύνταξη) - Τμήμα
Φυσικής, Παν. Πατρών
Καθηγητής - Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Ιδιωτικός Τομέας, ΗΠΑ
Καθηγητής - Τμήμα Μηχ. Μηχανικών &
Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών,
Τεχνολογικό Παν. Κύπρου
Απεβίωσε εν υπηρεσία 1990
Καθηγητής (σε σύνταξη) - Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν.
Κρήτης
Πάρεδρος - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Καθηγητής (σε σύνταξη) - Ιowa State
University, ΗΠΑ
Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν.
Αθηνών
Καθηγητής - Τμήμα Φυσικής, Παν.
Αθηνών
Απεβίωσε εν υπηρεσία 2007 (Ερευνητής Δημόκριτος)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τμήμα
-7-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Όνοµα
Χρήστου Αριστοτέλης
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Περίοδος
1985-2003
Παρούσα Θέση
Φυσικής, Παν. Αθηνών
Καθηγητής - Univ. of Maryland College
Park, ΗΠΑ
3. Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ε ΡΓΟ
Από το 1978, έτος ίδρυσης του Τµήµατος, έως τον Αύγουστο του ακαδηµαϊκού
έτους 2012-2013 αποφοίτησαν από το Τµήµα Φυσικής 1836 φοιτητές.
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 18% των αποφοίτων του Τµήµατος έχει
συνεχίσει της σπουδές του σε µεταπτυχιακά προγράµµατα στη Φυσική και
άλλες θετικές επιστήµες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Το Τµήµα Φυσικής προσπαθεί να παραµένει σε επαφή µε τους αποφοίτους του και
διατηρεί ιστοσελίδα µέσω της οποίας οι απόφοιτοι µπορούν να ενηµερώνουν το
Τµήµα αλλά και τους παλαιούς συµφοιτητές τους και φίλους για το πού
βρίσκονται. Η ιστοσελίδα αυτή, στην οποία και διαφαίνεται η επιτυχηµένη
επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων, είναι:
http://alumni.physics.uoc.gr/
Από το 1986 λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα που
οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης / Μάστερς (MSc) ή/και διδακτορικό
δίπλωµα (PhD) το οποίο επισηµοποιήθηκε το 1992. Από το 1998 λειτουργεί
επίσηµα και µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Μικρο-/Οπτο-ηλεκτρονική.
To ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος
αναµορφώθηκε. Το Τµήµα σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ) προσφέρει πλέον ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ - Masters) σε
"Προχωρηµένη Φυσική" διάρκειας ενός έτους καθώς και ένα Μεταπτυχιακό
Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ - Masters) σε "Μικροηλεκτρονική & Οπτοηλεκτρονική"
-8-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
διάρκειας 24 µηνών.
Από το 1986 µέχρι την 1 Αυγούστου 2013 έχουν απονεµηθεί συνολικά 265 MSc
(144 σε Γενική Φυσική, 102 σε Μικρο-/Οπτο-ηλεκτρονική και 19 σε Προχωρηµένη
Φυσική), καθώς και 98 Διδακτορικά (PhD). Η κατανοµή των µεταπτυχιακών
τίτλων που απονεµήθηκαν από το Τµήµα δίνεται στο ακόλουθο ιστόγραµµα.
Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές υποστηρίζονται οικονοµικά µε υποτροφίες οι οποίες
προσφέρονται από το Τµήµα και το ΙΤΕ. Aπόφοιτοι αυτών των ΜΔΕ αλλά και άλλοι
κάτοχοι ΜΔΕ µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώµατος (PhD) διάρκειας 3 ετών, σε όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις της
Σύγχρονης Φυσικής. Το Τµήµα Φυσικής συµµετέχει επίσης σε δύο διατµηµατικά
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών διετούς διάρκειας, το "Εγκέφαλος και
Νους" και το "Οπτική και Όραση", τα οποία οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Masters). Περισσότερες πληροφορίες για τα µεταπτυχιακά
προγράµµατα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα:
http://gradstdudy.physics.uoc.gr
-9-
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
4. Χ ΩΡΟΙ
Από το 1995 το Τµήµα Φυσικής βρίσκεται στο κτίριό του στην Πανεπιστηµιούπολη
στις Βούτες. Tο κτίριο του Tµήµατος Φυσικής, ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο, καθαρό
και άνετο κτίριο, διαθέτει δύο αµφιθέατρα, τρεις αίθουσες διδασκαλίας,
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους προς χρήση των φοιτητών, αίθουσες
εργαστηρίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυλικείο - εστιατόριο, δύο
αναγνωστήρια, δύο
βιβλιοθήκες, τρεις αίθουσες σεµιναρίων, αίθουσες
συναντήσεων, και ειδικά διαµορφωµένο χώρο για τις συνεδριάσεις του Tµήµατος.
Στο κτίριο στεγάζονται η Γραµµατεία του Tµήµατος, το διδακτικό προσωπικό όλων
των κατηγοριών καθώς και τα ερευνητικά εργαστήρια των καθηγητών, µεταξύ των
οποίων
θα
πρέπει
να
αναφερθεί
ιδιαίτερα
το
µεγάλο
εργαστήριο
µικροηλεκτρονικής, που αποτελεί κοινή εγκατάσταση του Πανεπιστηµίου Kρήτης
και του ITE.
Στο Τµήµα Φυσικής ανήκουν επίσης

το υπερσύγχρονο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα1 (ανήκει κατά 1/3 στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1/3 στο ΙΤΕ και 1/3 στο Max-Planck Institut für
Extraterrestrische Physik της Γερµανίας) το οποίο βρίσκεται σε υψόµετρο
1760µ στον Ψηλορείτη µε κατοπτρικό τηλεσκόπιο 1.3µ και πλούσιο
παρατηρησιακό πρόγραµµα.

το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (πρώην
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσµατος) που ασχολείται µε βασική και
εφαρµοσµένη έρευνα σε Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και
Κοσµολογία, Θεωρητική και Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Θεωρητική και
Υπολογιστική Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης, καθώς και σε Φυσική
Πλάσµατος.
Από την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος Φυσικής, αυτό συνεργάζεται στενά µε
το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ2 του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία αυτή είναι προς αµοιβαίο όφελος του Τµήµατος και
του Ινστιτούτου, όσον αφορά τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο.
Κατά την πορεία του το Τµήµα στιγµατίστηκε από τα τραγικά γεγονότα της 27ης
Νοεµβρίου 1990, όταν δύο νέοι και εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βασίλης Ξανθόπουλος
και ο Στέφανος Πνευµατικός, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός παρανοϊκού
πρώην φοιτητή του Τµήµατος κατά την ώρα σεµιναρίου. Στην µνήµη τους το
Πανεπιστήµιο Κρήτης έδωσε το όνοµα τους στα δύο µεγάλα αµφιθέατρα του στην
Κνωσό. Επίσης, το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας προσπαθώντας να αποτίσει
έναν ελάχιστο φόρο τιµής στο εκπαιδευτικό και διδακτικό τους έργο αλλά και να
διατηρήσει µέσα στο χρόνο άσβεστη τη µνήµη των αδικοχαµένων αυτών
επιστηµόνων θεσµοθέτησε τρία βραβεία που δίνονται σε νέους επιστήµονες κάτω
των 40 ετών. Αυτά είναι α) Το Διεθνές βραβείο Βασίλη Ξανθόπουλου3 που
απονέµεται κάθε 3 χρόνια από την General Relativity and Gravitation society για
εξαίρετη συνεισφορά στο πεδίο της Βαρύτητας, β) Το Διεθνές Βραβείο
Στέφανου Πνευµατικού4 που απονέµεται κάθε 2 χρόνια για εξαίρετη συνεισφορά
στο πεδίο της Μή Γραµµικής Φυσικής και γ) Το εθνικό βραβείο Βασίλη
Ξανθόπουλου
Στέφανου
Πνευµατικού
Εξαίρετης
Πανεπιστηµιακής
Διδασκαλίας που απονέµεται κάθε χρόνο από το 1991 σε µέλος της Ακαδηµαϊκής
Κοινότητας.
1
2
3
4
Περισσότερες
Περισσότερες
Περισσότερες
Περισσότερες
πληροφορίες
πληροφορίες
πληροφορίες
πληροφορίες
βρίσκονται
βρίσκονται
βρίσκονται
βρίσκονται
στο
στο
στο
στο
:
:
:
:
http://skinakas.physics.uoc.gr
http://www.iesl.forth.gr
http://www.physics.uoc.gr/Xanthopoulos
http://www.physics.uoc.gr/Pnevmatikos
- 10 -
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
5. Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Φ ΥΣΙΚΗΣ
Στην τελευταία επίσηµη αξιολόγηση του Τµήµατος Φυσικής (Νοέµβριος 2008) που
έγινε από εξωτερική επιτροπή εµπειρογνωµόνων υπό την αιγίδα της ΑΔΙΠ, της
ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
"Ακόµα και µε τα πλέον αυστηρά κριτήρια, το όλο έργο του Τµήµατος
Φυσικής του ΠΚ αξιολογείται ως πάρα πολύ καλό και εφάµιλλο των
καλύτερων πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Στο ερευνητικό έργο η Επιτροπή
Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (ΕΕΕ) έχει τη γνώµη ότι το Τµήµα Φυσικής
του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι το καλύτερο στον Ελληνικό χώρο και
µπορεί να αποτελέσει υπόδειγµα και για τα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήµια".
Το πλήρες κείµενο της αξιολόγησης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα
http://www.physics.uoc.gr/el/evaluation
Επίσης µία αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ στα Τµήµατα
Φυσικής της Ελλάδος, η οποία έγινε τον Ιούλιο του 2007, κατατάσσει το Τµήµα
Φυσικής Κρήτης ως το καλύτερο Τµήµα Φυσικής στη Ελλάδα. Κατά µέσο
όρο κάθε µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής έχει δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα
των ερευνών τους σε 53 εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές και έχει λάβει 950
αναφορές στις παραπάνω δηµοσιευµένες εργασίες του.
- 11 -
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Φυσικής
Δοµή & Συνοπτικό Ιστορικό
Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-2014
Δοµή και Συνοπτικό Ιστορικό Τµήµατος Φυσικής
Τελευταία Ενηµέρωση: Ιανουαρίου 27, 2014
Copyright © Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
- 12 -