ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΛΑΟΝΤΟΣ 1839-1908
Καταρτίστηκε το 1879 και ανατυπώθηκε το 1924 για τις ανάγκες της Στρατολογικής
υπηρεσίας. Αντιγράφτηκε από το πρωτότυπο µε όποια τυχόν λάθη σε ονόµατα,
ηµεροµηνίες διπλοεγγραφές και παρατσούκλια αντί επωνύµου.
Επώνυµο | Όνοµα | Πατρώνυµο
1839
Αργυρόπουλος Θεόδωρος Άγνωστος
Δηµήτρουλας Ζαχαρίας Άγνωστος
Δηµητρόπουλος Αναστάσιος Άγνωστος
Ζούβελος Ηλίας Γεώργιος
Κοσµόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Κούβελας Δηµήτριος Πολυχρόνης
Κούζης Νικόλαος Θεόδωρος
Λίβανος Κωνσταντίνος Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
Μπούκουρας Θεόδωρος Ιωάννης
Ξούριας Χαράλαµπος Κωνσταντίνος
Ξούριας Γεώργιος Αθανάσιος
Παναγόπουλος Ιωάννης
1840
Βακαλόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος
Γόντικας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Γιαβής Θεόδωρος Δηµήτριος
Ζερβός Ιωάννης Αθανάσιος
Καριώρς Φώτιος Ευστάθιος
Κουτρύλης Αναστάσιος Βασίλειος
Κοτσιλµπας Παναγιώτης Δηµήτριος
Κοσιάβλος Γεώργιος Απόστολος
Μιχάκη Θεόδωρος Άγνωστος
Νικολόουλος Γιαννάκος Άγνωστος
Ξυδάκτλος Βασίλειος Κωνσταντίνος
Σωτηρπουλος Θεόδωρος Γεώργιος
Τσιαπαρδώνης Νικόλαος Ευστάθιος
1841
Βασιλόπουλος Βασίλειος Νικόλαος
Δηµόπουλος Δηµήτριος Παναγιώτης
Δηµήτρουλας Χαράλαµπος Σπύρος
Κοσµόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
Καριώρης Παναγιώτης Αναστάσιος
Κατελόυζος Κωνσταντίνος Αντώνιος
Κούβελας Πανάγος Πολυχρόνης
Κούης Γεώργιος Δηµήτριος
Κούης Γεώργιος Δηµήτριος
Κοσιάβελος Δηµήτριος Απόστολος
Κοσµόπουλος Δηµήτριος Ανδρέας
Μαραγκός Ανδρέας Γεώργιος
Μπαλούκος Κωνσταντίνος Αδάµ
Μιχαλόπουλος Νικόλαος Πάνος
Ντούσιας Παναγιώτης Αθανάσιος
Νικολόπουλος Χαράλαµπος Νικόλαος
Ξούριας Ευστάθιος Κωνσταντίνος
Ξούριας Χαράλαµπος Κωνσταντίνος
Παναγόπουλος Θεόδωρος Ευστάθιος
Πεντάζος Παναγιώτης Γιαννάκος
Πολίτης Αθανάσιος Γεώργιος
Πανούσης Πανοριάς Σπύρος
Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος Κωνσταντίνος
Τσούµπας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Φωτεινός Δηµήτριος Θεόδωρος
Ψυχογίος Παναγιώτης Ιωάννης
Ψυχογίος Θεόδωρος Ιωάννης
1842
Βαρελάς Γεώργιος Ηλίας
Δηµόπουλος Χαράλαµπος Θεόδωρος
Δηµητρουλόπουλος Χρήστος Δηµήτριος
Κουτρούλης Δηµήτριος Αντώνιος
Καραντζιάς Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Καραντζιάς Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Κυριαζόπουλος Σπυρίδων Παναγιώτης
Μιχάκης Ανδρέας Άγνωστος
Ντούµας Θεόδωρος Άγνωστος
Νικολόπουλος Χαράλαµπος Άγνωστος
Οικονόµου Αριστοµένης Πανάγος
Παπαδηµητρόπουλος Δηµήτριος Ιωάννης
Παπαγιαννόπουλος Παύλος Θεόδωρος
Σαρδέλης Δηµήτριος Αθανάσιος
Σωτηρόπουλος Θεόδωρος Γεώργιος
Τραγουδιστής Ηλίας Σωτήριος
1843
Αντωνόπουλος Δήµος Θεόδωρος
Αποστολόπουλος Πανάγος Θεόδωρος
Γιαβής Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Ζούβελος Παναγιώτης Νικόλαος
Ζέρβος Παναγιώτης Νικόλαος
Θανόπουλος Βασίλειος Αθανάσιος
Κοτσιώνης Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Κούης Γεώργιος Αντώνιος
Κανελλόπουλος Βασίλειος Ιωάννης
Κοσιάβελος Θεόδωρος Απόστολος
Κοτσιώνης Δηµητράκης Νικόλαος
Καλαµπόκας Ευστάθιος Αθανάσιος
Κόλιας Βασίλειος Κωνσταντίνος
Λούρης Γεώργιος Κώτσιος
Μαρνέρης Ευστάθιος Δηµήτριος
Ξούριας Ευστάθιος Κωνσταντίνος
Πολίτης Σωτήριος Γιαννάκος
Πολίτης Δηµήτριος Θεόδωρος
Περδίκης Νικόλαος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης
Τζάκωνας Σπύρος Ανδρέας
Χρηστόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Ψυχογιός Παναγιώτης Ιωάννης
1845
Βελισσάρης Σωτήριος Παρασκευάς
Βασιλόπουλος Γεώργιος Νικόλαος
Θανόπουλος Παναγιώτης Αθανάσιος
Καριώρης Γρηγόρης Ευστάθιος
Κοσµόπουλος Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Κολοτσούκας Χρήστος Αθανάσιος
Κορδής Γιαννάκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
Μόσχοβος Χαράλαµπος Αθανάσιος
Τζίνης Νικόλαος Γεώργιος
Τσούµπας Αθανάσιος Κωνσταντίνος
1846
Αλεξόπουλος Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Ζέρβος Χαράλαµπος Γεώργιος
Κοσιάβελος Δηµήτριος Άγνωστος
Λούρης Χαράλαµπος Ηλίας
Λιαρροµάτης Δηµήτριος Θεόδωρος
Μαριολόπουλος Αντώνιος Ηλίας
Οικονόµου Γεώργιος Διονύσιος
Παντάζος Βασίλειος Χαράλαµπος
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Σαρδέλης Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Τραγουδιστής Διονύσιος Σωτήριος
1847
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Αναγνώστης
Γόντικας Ιωάννης Κωνσταντίνος
Δερβέναγας Παναγιώτης Δηµήτριος
Δηµητρουλόπουλος Γεώργιος Σπύρος
Καριώρης Κωνσταντίνος Ευστάθιος
Κούης Απόστολος Αντώνιος
Κολοτσούκας Δηµήτριος Αθανάσιος
Κοτσιώνης Γιαννάκος Νικόλαος
Κορδής Μιχαήλ Γεώργιος
Κοσµόπουλος Αγγελής Βασίλειος
Κότζιας Παναγιώτης Γεώργιος
Λούρης Ιωάννης Κώτσιος
Λιαροµάτης Αθανάσιος Γεώργιος
Νικολόπουλος Σταύρος Άγνωστος
Ξούριας Νικόλαος Κωνσταντίνος
Περδίκης Θεόδωρος Γεώργιος
Παπαδηµητρόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Τζίνης Χαράλαµπος Γεώργιος
Τζίνης Χαράλαµπος Γεώργιος
1848
Αλεξόπουλος Αλέξιος Κωνσταντίνος
Κούρος Απόστολος Πανάγος
Κανελλόπουλος Θεόδωρος Παναγιώτης
Κόλιας Ιωάννης Θεόδωρος
Κουµούρης Αλέξιος Βασίλειος
Κούρος Χαράλαµπος Νικόλαος
Λαµπίσης Θεοφάνης Γεώργιος
Λαµπρόπουλος Ηλίας Νικόλαος
Παπαθανασόπουλος Απόστολος Κωνσταντίνος
Παπαγιαννόπουλος Αθανάσιος Θεόδωρος
Συντίκος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος
Σπαλίαρας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Τσάκωνας Θεόδωρος Ανδρέας
1849
Βασιλόπουλος Γεώργιος Στασινός
Γιαβής Χαράλαµπος Δηµήτριος
Γιαννόπουλος Σπύρος Άγνωστος
Ζούβελος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Ζερβός Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Κατελούζος Παναγιώτης Μήτρος
Κατσίκος Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Κοντίλης Σπυρίδων Νικόλαος
Κοτσιώνης Θεόδωρος Ιωάννης
Κάββουρας Επαµεινώντας Δήµος
Κοτσιλίµπας Ιωάννης Παναγιώτης
Κούβελος Θεόδωρος Γεώργιος
Κούης Ιωάννης Αντώνιος
Κατελούζος Ηλίας Νικόλαος
Κυριαζόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος
Κόλιας Σπυρίδων Κωνσταντίνος
Κόλιας Δηµήτριος Σπήλιος
Λιαροµάτης Θεόδωρος Ιωάννης
Λιαροµάτης Θεοφάνης Άγνωστος
Λουρής Παναγιώτης Κώτσιος
Λεβιθόπουλος Στέφανος Άγνωστος
Μαριολόπουλος Θεόδωρος Σπυρίδων
Μαριολόπουλος Αριστοµένης Π.
Μαραγκός Παναγιώτης Γεώργιος
Οικονόµου Κωνσταντίνος Αντώνιος
Πανταζόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Παπακονδύλης Ηλίας Ιωάννης
Περδίκης Γεώργιος Αθανάσιος
Ρουµελιώτης Νικόλαος Δηµήτριος
Σφοντήλας Γεώργιος Αθανάσιος
Σταµατόπουλος Ανδρέας Δηµήτριος
Τσιαπαρδώνης Χρήστος Ευστάθιος
Τραγουδιστής Κωνσταντίνος Γεώργιος
Χρηστόπουλος Χρήστος Κωνσταντίνος
Ψυχογιός Γεώργιος Ιωάννης
1850
Δηµόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Θανόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος
Κοντίλης Δηµήτριος Νικόλαος
Κατσίκος Δηµήτριος Θεόδωρος
Κοντίλης Χαράλαµπος Νικόλαος
Κοσµόπουλος Δηµήτριος Βασίλειος
Κουµπούρης Κωνσταντίνος Βασίλειος
Κολόσακας Νικόλαος Δηµήτριος
Μπίσιας Χρήστος Γεώργιος
Παπαθανασόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος
Περδίκης Νικόλαος Αθανάσιος
Παπαγιαννόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος
Πολίτης Παναγιώτης Γιαννάκος
Παπαθανασόπουλος (ή Σιάρκας) Δηµήτριος Δ.
Πόλίτης Σωτήριος Παναγιώτης
Σπαλιάρας Ιωάννης Αθανάσιος
Τραγουδιστής Δηµήτριος Χρήστος
Φωτεινόπουλος Σπύρος Θεόδωρος
1851
Αλεξόπουλος Γεώργιος Αναγνώστης
Βέρρος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Γόντικας Διαµαντής Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Καρατζιάς Διαµαντής Αθανάσιος
Κοσµόπουλος Ιωάννης Ανδρέας
Μίχος Θεόδωρος Σπύρος
Μπόυκουρας Ιωάννης Γεώργιος
Μαριολόπουλος Δηµήτριος Π.
Ντουµόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Παπαηλίας Γεώργιος Παναγιώτης
Σταµατόπουλος Χρήστος Χαράλαµπος
Τσούµπας Δηµήτριος Κωνσταντίνος
1852
Ζούβελος Παναγιώτης Σπύρος
Ζούβελος Δηµήτριος Αθανάσιος
Κάββουρας Πέτρος Δήµος
Κουτσογεωργόπουλος Απόστολος Θεόδωρος
Κοσµόπουλος Χαράλαµπος Βασίλειος
Μπούκουρας Βασίλειος Ιωάννης
Ξούριας Φώτιος Κωνσταντίνος
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Νικόλαος
Παπαδηµητρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος
Παπαδηµητρόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Πολίτης Δηµήτριος Χρήστος
Περδίκης Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Σπαλιάρας Ηλίας Κωνσταντίνος
Τσιαπαρδώνης Γιαννάκος Ηλίας
Τραγουστής Χαράλαµπος Χρήστος
Φωτεινός Χαράλαµπος Θεόδωρος
1853
Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων
Κατήρας Παναγιώτης Ιωάννης
Κωτσιώνης Γεώργιος Ιωάννης
Κοσµάς Γεώργιος Βασίλειος
Κοτσιλίµπας Δηµήτριος Γεώργιος
Κοντίλης Νικόλαος Νικόλαος
Καπότας Παναγιώτης Γεώργιος
Καρατζιάς Χαράλαµπος Αθανάσιος
Κολόσακας Σταύρος Ιωάννης
Κούρος Βασίλειος Πανάγος
Κοσιάβελος Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Κόλιας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Μοσχοβάκης Νικόλαος Γεώργιος
Μπούκουρας Βασίλειος Γεώργιος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος
Νικολόπουλος Θεόδωρος Πανάγος
Οικονόµου Ιωάννης Διονύσιος
Παπαθανασόπουλος Σοφοκλής Γεώργιος
Παραγαλής Γεώργιος Χαράλαµπος
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτης
Σφοντήλας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
1854
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος
Βέρρος Κωνσταντίνος Νικόλαος
Γόντικας Πάνος Δηµήτριος
Δερβέναγος Γεώργιος Δηµήτριος
Δηµήτρουλας Βασίλειος Νικόλαος
Ζούβελος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Κωτσιώνης Δηµήτριος Παναγιώτης
Κατελούζος Παναγιώτης Ιωάννης
Κόλιας Ηλίας Γεώργιος
Κουτσογεωργόπουλος Ηλίας Θεόδωρος
Καλαµπόκας Αθανάσιος Γεώργιος
Λεβιθόπουλος Γεώργιος Άγνωστος
Μόσχοβος Χαράλαµπος Θεόδωρος
Μπίσιας Παναγιώτης Γεώργιος
Μπίσιας Παναγιώτης Γεώργιος
Μίχος Ηλίας Σπύρος
Μαριολόπουλος Γεώργιος Ηλίας
Ντούσιας Θεόδωρος Αθανάσιος
Ντάνισκας Ιωάννης Κωνσταντίνος
Πολίτης Αθανάσιος Παναγιώτης
Παπαγιαννακόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος
Παπαδηµητρόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Παναγιώτης
Σωτηρόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Σπαλιάρας Πανταζής Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Σπαλιάρας Πανταζής Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Ηλίας Ιωάννης
Τραγουστής Νικόλαος Γεώργιος
Τραγουστής Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Τράπαλης Δηµήτριος Ματθαίος
Φούκας Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Χρηστόπουλος Ιωάννης
1855
Βελισσάρης Παναγιώτης Αλέξανδρος
Δηµητρουλόπουλος Αθανάσιος Σπύρος
Κατήρας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Καππότας Ηλίας Γεώργιος
Καραντζιάς Απόστολος Αθανάσιος
Λιαροµάτης Χαράλαµπος Γεώργιος
Μάης Θεόδωρος Αναστάσιος
Μπόυκουρας Επαµεινώνδας Ιωάννης
Οικονόµου Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Πολιτόπουλος Δηµήτριος Σπύρος
Παπαθανασόπουλος Γεώργιος Νικόλαος
Τσούµπας Νικόλαος Κωνσταντίνος
1856
Αργυρόποθλος Διονύσιος Ιωάννης
Βέρος Θεόδωρος Νικόλαος
Δηµόπουλος Σπύρος Χαράλαµπος
Ζούβελος Πάνος Κωνσταντίνος
Κολόσακας Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Κουτσογεωργόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος
Κοσιάβελος Σπυρίδων Κωνσταντίνος
Κόλιας Βασίλειος Δηµήτριος
Κακούρας Γεώργιος Ευθύµιος
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος Βασίλειος
Ντάνισκας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Νικόλαος Πανάγος
Οικονόµου Λύσανδρος Διονύσιος
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος
Παπαγιαννακόπουλος Ανδρέας Κωνσταντίνος
Φούκας Βασίλειος Χαράλαµπος
1857
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Βελισσάρης Κωνσταντίνος Βασίλειος
Βασιλόπουλος Γρηγόρης Νικόλαος
Βασιλόπουλος Βασίλειος Πανάγος
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Κοσµόπουλος Γεώργιος Ανδρέας
Κόλιας Χρήστος Γεώργιος
Λιακκόπουλος Χαράλαµπος Χαράλαµπος
Μίχος Αθανάσιος Απόστολος
Μπίσιας Ιωάννης Γεώργιος
Μαριολόπουλος Παναγιώτης Σταύρος
Σωτηρόπουλος Χαράλαµπος Παύλος
Σταµατόπουλος Ανδρέας Χαράλαµπος
Σιλαϊδης Γεώργιος Θεόδωρος
Στίκας Νικόλαος Ιωάννης
Σπαλίαρας Χρήστος Κωνσταντίνος
Τερζής Ιωάννης Γεώργιος
Τρανταφυλλόπουλος Γιαννάκος Γεώργιος
1858
Αδαµόπουλος Παναγιώτης Δηµήτριος
Δηµητρούλας Κωνσταντίνος Γεώργιος
Καριώρης Ανδρέας Ευστάθιος
Κοντίλης Πανάγος Δηµήτριος
Μπίσιας Ανδρέας Μήτρος
Μπούκουρας Νικόλαος Ιωάννης
Μαρνέρης Θεόδωρος Δηµήτριος
Μαης Αναστάσιος Γεώργιος
Παναπαναγοπουλος Ιωάννης Απόστολος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Παπαγιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Σταµατόπουλος Νικόλαος Παναγιώτης
Τσιαπαρδώνης Δηµήτριος Ηλίας
1859
Αποστολόπουλος Ευθύµιος Αντώνιος
Αγγελόπουλος Νικόλαος Θεόδωρος
Βασιλόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
Βακαλόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
Ζούβελος Δηµήτριος Γεώργιος
Ζούβελος Παναγιώτης Χαράλαµπος
Ζούβελος Βασίλειος Αθανάσιος
Κολόσακας Γεώργιος Ιωάννης
Κολόσακας Σπύρος Κωνσταντίνος
Καράµπελας Γεώργιος Λεωνίδας
Κόλιας Αθανάσιος Γεώργιος
Καλοµοίρης Γρηγόριος Νικόλαος
Λίβανος Ανδρέας Αθανάσιος
Λιαροµάτηε Βασίλειος Γεώργιος
Μπίσιας Θεόδωρος Βασίλειος
Μαριολόπουλος Γεώργιος Σταύρος
Ντάνισκας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Οικονόµου Παναγιώτης Διονύσιος
Πολίτης Αντώνιος Παναγιώτης
Πολίτης Γεώργιος Χαράλαµπος
Παπαγιαννακόπουλος Αριστοτέλης Θεόδωρος
Τούρλης Γεώργιος Νικόλαος
Τσούµπας Αλέξιος Κωνσταντίνος
Τριανταφυλλόπουλος Βασίλειος Γεώργιος
Χρονόπουλος Γεώργιος Γεώργιος
1860
Αδαµόπουλος Χαράλαµπος Ηλίας
Αθανασόπουλος Λάµπρος Ευστάθιος
Δηµόπουλος Αθανάσιος Χαράλαµπος
Δηµουλάς Παναγιώτης Ιωάννης
Δηµήτρουλας Κωνσταντίνος Νικόλαος
Καράε Παναγιώτης Μήτρος
Λούρης Χαράλαµποε Κώτσιος
Μπούκουρας Θεόδωρος Γεώργιος
Ματζουράνης Βασίλειος Γεώργιος
Μπούκουρας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Νικολόπουλος Χαράλαµπος Πανάγος
Ντάνισκας Σωτήριος Κωνσταντίνος
Παπαγιανακόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Σταµατόπουλος Απόστολος Χαράλαµπος
Σταµατόπουλος Θεόδωρος Αγγελής
1861
Αργυρόπουλος Νικόλαος Άγνωστος
Βασιλόπουλος Ηλίας Νικόλαος
Δηµόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος
Δηµήτρουλας Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Καλοµοίρης Θεόδωρος Ιωάννης
Κρούσκος Αναστάσιος Ηλίας
Κοσµάς Κοσµάς Βασίλειος
Κατελούζος Νικόλαος Ιωάννης
Λαµπρόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Λουκόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Μπιρµπίλης Νικόλαος Γεώργιος
Μαλτέζος Ευστάθιος Αθανάσιος
Μπίσιας Γεώργιος Παναγιώτης
Μάης Βασίλειος Γεώργιος
Μπούκουρας Δηµήτριος Σπυρίδων
Ντούσιας Βασίλειος Αθανάσιος
Παπακονδύλης Ιωάννης Δηµήτριος
Παπαπαναγόπουλος Βασίλειος Απόστολος
Παραγαλήε Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Σταµατόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Σταµατόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτης
Σταµατόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
1862
Αλεξόπουλος Νικόλαος Θεόδωρος
Ζούβελος Σπυρίδων Παναγιώτης
Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος Αντώνιος
Κοντίλης Κωνσταντίνος Νικόλαος
Καλοµοίρης Βασίλειος Απόστολος
Κωτσιώνης Θεόδωρος Παναγιώτης
Κάτσικος Γεώργιος Νικόλαος
Κολόσακας Παναγιώτης Ιωάννης
Κολοτσούκας Γεώργιος Γιαννάκος
Κούβελας Δηµήτριος Φώτιος
Κακουριώτης Κωνσταντίνος Φώτιος
Μπίσιας Ιωάννης Γεώργιος
Ματζουρανης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Μπούκουρας Γρηγόριος Ιωάννης
Μαριολόπουλος Σπύρος Σταύρος
Ντάνισκας Ανδρέας Κωνσταντίνος
Ντάνισκας Σωτήριος Κωνσταντίνος
Παπαηλίας Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Παπαδηµητρόπουλος Χαράλαµπος Γεώργιος
Ρουµελιώτης Ιωάννης Δηµήτριος
Σαρδελλής Παντελής Ηλίας
Σωτηρόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Τσιαπαρδώνης Χρήστος Ευθύµιος
Τούρλης Δηµήτριος Χρήστος
Τραγουστής Θεόδωρος Νικόλαος
Τσούµπας Θεόδωρος Κωνσταντίνος
Φακίδας Παναγιώτης Νικόλαος
1863
Αδαµόπουλος Σωτήριος Δηµήτριος
Βασιλόπουλος Παντελής Νικόλαος
Δηµουλάς Σταύρος Θεοφάνης
Δηµουλάς Σταύρος Θεοφάνης
Ζούβελος Πανάγος Αθανάσιος
Ζερβός Ανδρίκος Ιωάννης
Κολόσακας Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Κουρτάλης Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Κοτσιλίµπας Ιωάννης Κωνσταντίνος
Λαµπρόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Λευθέρης Νικόλαος Δηµήτριος
Λουκόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος
Μπιρµπίλης Βασίλειος Γεώργιος
Μπίσιας Κώνστας Γεώργιος
Μαυρογιάννης Ιωάννης Διονύσιος
Νικολόπουλος Νικόλαος Βασίλειος
Παπακονδύλης Πάνος Δηµήτριος
Τραγουστής Κωνσταντίνος Σωτήριος
Ψυχογιός Χρήστος Δηµήτριος
1864
Βέρρος Ανδρέας Νικόλαος
Γαλάνης Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Γόντικας Γεώργιος Αθανάσιος
Δηµήτρουλας Γεώργιος Δηµήτριος
Ζούβελος Γεώργιος Δηµήτριος
Ζούβελος Νικόλαος Χαράλαµπος
Ζουβελος Πάνος Κωνσταντίνος
Καράς Βασίλειος Μήτρος
Κοτσιώνης Κωνσταντίνος Ιωάννης
Καλοµοίρης Δηµήτριος Ιωάννης
Κρητικός Ιωάννης Πανάγος
Κούρος Νικόλαος Δηµήτριος
Κούης Θεόδωρος Αθανάσιος
Κατελούζος Δηµήτριος Ιωάννης
Κόλιας Σπύρος Γεώργιος
Κολόσακας Διονύσιος Ιωάννης
Καλοµοίρης Αναστάσιος Νικόλαος
Κούβελας Νικόλαος Γεώργιος
Κολόσακας Διονύσιος Ιωάννης
Καλοµοίρης Αναστάσιος Νικόλαος
Κούβελας Γεώργιος Φώτιος
Μπακάλης Γεώργιος Δηµήτριος
Μπερέτζος Γεώργιος Απόστολος
Ματζουράνης Γεώργιος Γεώργιος
Μπίσιας Ιωάννης Μήτρος
Μόσχοβος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Μιχαλόπουλος Βασίλειος Δήµος
Ντίβας Ιωάννης Ευστάθιος
Οικονόµου Θεόδωρος Διονύσιος
Πολίτης Λεωνίδας Χρήστος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος
Φακίδας Αριστείδης Νικόλαος
Χρηστόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος
1865
Αδαµόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Βαρελάς Αγγελής Σπήλιος
Βακάλης Πανάγος Ιωάννης
Δηµόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος
Δηµήτρουλας Χαράλαµπος Ζαχαρίας
Δηµόπουλος Επαµεινώνδας Βασίλειος
Θεοδωρακόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος
Θεοδωρακόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος
Κατσίκος Θεόδωρος Χρήστος
Καλοµοίρας Γιαννάκης Σπύρος
Κόλιας Ηλίας Αντώνιος
Κούβελας Αθανάσιος Πολυχρόνης
Κανελλόπουλος Ιωάννης Δηµήτριος
Κοντίλης Σπύρος Δηµήτριος
Κυριαζής Πανάγος Γεώργιος
Κόλιας Πάνος Κωνσταντίνος
Λαµπούσης Βασίλειος Χρήστος
Παπακονδύλης Ηλίας Δηµήτριος
Παπαπναγόπουλος Γεώργιος Αποσ.
Περδίκης Διόνυσος Ιωάννης
Παπαδηµητροπουλος Πάνος Δηµήτριος
Πολίτης Γεώργιος Πέτρος
Παπαγιαννακόπουλος Παν. Αγγελής
Περδίκης Διονύσιος Ιωάννης
Παπαδηµήτροπλος Πάνος Δηµήτριος
Πολίτης Γεώργιος Πέτρος
Παπαγιαννακόπουλος Παν. Αγγελής
Ρουµελιώτης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Σαρδέλης Πανάγος Ιωάννης
Τσιαπαρδώνης Γιαννάκος Παναγιώτης
Φωτόπουλος Φώτιος Δηµήτριος
1866
Γόντικας Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Γαλάνης Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Γεώργιος Δηµήτριος
Δηµόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
Κρούσκος Κόλιας Ηλίας
Κούβελας Ιωάννης Γεώργιος
Κοσιάβελος Νικόλαος Απόστολος
Κυριακούλας Γεώργιος Νόθος
Κανελλόπουλος Ευστάθιος Γρηγόριος
Μίχος Γεώργιος Χαράλαµπος
Μπιρµπίλης Χαράλαµπος Γεώργιος
Μιχαλοπουλος Ηλίας Δήµος
Νικολόπουλος Φώτιος Βασίλειος
Οικονόµου Κωνσταντίνος Διονύσιος
Παπαηλίας Θεόδωρος Ιωάννης
Παπαδηµητρόπουλος Διονύσιος Γ.
Τραγουστής Ανδρέας Χρήστος
Φακίδας Σταµάτιος Νικόλαος
Ψυχογιός Αθανάσιος Δηµήτριος
1867
Αλεξόπουλος Διονύσιος Ιωάννης
Αγγελόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος
Αλεξόπουλοε Κωνσταντίνος Γεώργιος
Βαρελάς Νικόλαος Σωτήριος
Βακάλης Σπύρος Ιωάννης
Βελίσσαρης Θεόδωρος Δηµήτριος
Γόντικας Κωνσταντίνος Σπυρίδων
Δηµήτρουλας Γιαννάκης Γιαννάκος
Κόλιας Ηλίας Ιωάννης
Κοντίλης Ιωάννης Νικόλαος
Κυριαζόπουλος Διονύσιος Γεώργιος
Καλοµοίρης Παναγιώτης Σπυρίδων
Κολόσακας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κολόσακας Αναστάσιος Κωνσταντίνος
Κούρος Γεώργιος Δηµήτριος
Κοτσιλίµπας Μήτσιος Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος Παναγιώτης Λεων.
Κουζής Πανάγος Δηµήτριος
Κολόσακας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κολόσακας Αναστάσιος Κωνσταντίνος
Κούρος Γεώργιος Δηµήτριος
Κοτσιλίµηλας Μήτσιος Κωνσταντίνος
Καλογερόπουλος Παναγιώτης Λέων.
Κούζης Πανάγος Δηµήτριος
Κολόσακας Θεόδωρος Ιωάννης
Κακούρας Βλάσης Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Αθανάσιος Δηµήτριος
Καλοµοίρης Λεωνίδας Νικόλαος
Κυριαζής Θεόδωρος Γεώργιος
Λουκόπουλος Λουκάς Ιωάννης
Λίβανος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Μίχος Χρήστος Γιαννάκος
Μιχαλόπουλος Πάνος Γεώργιος
Μαιος Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Παπακονδύλης Χαράλαµπος Δηµήτριος
Παπαηλίας Χρήστος Παναγιώτης
Πεντάζος Παναγιώτης Ιωάννης
Παπαδηµητρόπουλος Κωστής Δηµήτριος
Πολίτης Βασίλειος
Παπαγιαννακόπουλος Δηµήτριος Γεωρ.
Σαρδελης Νικόλαος Ιωάννης
Σταµατοπουλος Δηµήτριος Χαράλαµπος
Σταµατόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
Τραγουστής Δηµήτριος Νικόλαος
Τσιαπαρδώνης Δηµήτριος Ανδρέας
Τραγουστής Δήµος Χρήστος
Φακίδας Σπυρίδων Νικόλαος
Χρηστόπουλος Χαράλαµπος Νικόλαος
Ψυχογιός Θεόδωρος Βασίλειος
1868
Βακάλης Θεόδωρος Ιωάννης
Γιαννόπουλος Γεώργιος Πανάγος
Δηµητρουλόπουλος Βασίλειος Ανδρέας
Δηµητρακόπουλος Πάνος Δηµήτριος
Κατελούζος Θεόδωρος Χρήστος
Κατσίκος Κωνσταντίνος Νικόλαος
Καπότας Αλέξιος Γεώργιος
Κανελλόπουλος Ανδρέας Απόστολος
Κοσµόπουλος Διονύσιος Χαράλαµπος
Καριώρης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Κόλιας Νικόλαος Θεόδωρος
Κολόσακας Θεόδωρος Ανδρέας
Λουκόπουλος Χαράλαµπος Νικόλαος
Λιαροµάτης Ηλίας Ιωάννης
Λιακόπουλος Χαράλαµπος Νικόλαος
Λιαροµάτης Ηλίας Ιωάννης
Λιακόπουλος Ηλίας Ιωάννης
Λιακόπουλος Παναγιώτης Δηµήτριος
Μίχος Σπύρος Χαράλαµπος
Μιχαλόπουλος Πάνος Νικόλαος
Μαριολόπουλος Δηµοσθένης Σταύρος
Μάης Ιωάννης Γεώργιος
Ντάνισκας Απόστολος Σταύρος
Πολίτης Απόστολος Αθανάσιος
Περδίκης Παναγιώτης Χαράλαµπος
Παπαθανασόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Παπακοντίλης Ιωάννης Παναγιώτης
Σαρδελής Απόστολος Ιωάννης
Τζιντάνος Πάνος Ιωάννης
Φούκας Νικόλαος Χαράλαµπος
1869
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Πανάγος
Αργυρόπουλος Απόστολος Άγνωστος
Βασιλόπουλος Γιάννης Δηµήτριος
Γόντικας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Γεωργούλης Σωτήριος Ιωάννης
Δηµόπουλος Παναγιώτης Χαράλαµπος
Δηµήτρουλας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Δηµουλάς Γεώργιος Θεοφάνης
Ζούβελος Ιωάννης Αναστάσιος
Ζούβελος Αγγελής Δηµήτριος
Κοσµόπουλος Χαράλαµπος Γεώργιος
Κυριαζόπουλος Επαµεινώνδας Γεώργιος
Κοστίκος Παναγιώτης Αθανάσιος
Κολόσακας Βασίλειος Ηλίας
Κοστιλίµπας Δηµήτριος Νικόλαος
Κούζης Βασίλειος Νικόλαος
Κόλιας Ηλίας Δηµήτριος
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Γρηγόριος
Κούζης Κωνσταντίνος Γεώργιος
Λαµπρόπουλος Θεοφάνης Κων.
Λίβανος Αθανάσιος Αθανάσιος
Μπιρµπίλης Ανδρέας Νικόλαος
Μιχαλόπουλος Θεόδωρος Γεώργιος
Νικολόπουλος Γεώργιος Γιαννάκος
Οικονόµου Γεώργιος Χαράλαµπος
Πολιτόπουλος Ιωάννης Σπύρος
Παπαηλίας Γεώργιος Ηλίας
Πρώιµος Παναγιώτης Σταύρος
Τζιντάνος Θεόδωρος Ιωάννης
Τουρλής Χαράλαµπος Νικόλαος
Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος Κων.
Φωτεινόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος
Χρύσανθος Θεόδωρος Βασίλειος
Ψυχογιός Νικόλαος Παναγιώτης
1870
Αδαµόπουλος Αδάµ Δηµήτριος
Αλεξόπουλος Νικόλαος Ιωάννης
Γόντικας Κωνσταντίνος Βασίλειος
Δηµόπουλοε Κωνσταντίνος Γεώργιος
Δηµόπουλος Δηµήτριος Βασίλειος
Δηµητρακόπουλος Ιωάννης Δηµήτριος
Ζούβελος Γεώργιος Παναγιώτης
Ζερβός Ιωάννης Παναγιώτης
Κοστιλίµπας Γεώργιος Παναγιώτης
Κατελούζος Ανδρέας Ιωάννης
Κοτσιλίµπας Παναγιώτης Γεώργιος
Κούρος Βασίλειος Αθανάσιος
Κοσάβελος Χαράλαµπος Κωνσταντίνος
Κυριαζόπουλος Θεόδωρος Κων.
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Αθ.
Κυριαζής Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κυριαζής Απόστολος Χαράλαµπος
Κουρτάλης Γεώργιος Κωνσταντίνος
Κάββουρας Διονύσιος Δηµήτριος
Λίβανος Σταύρος Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Αριστοµένης Δηµήτριος
Μίχος Πάνος Χαράλαµπος
Μπακάλης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος Νικόλαος
Μπουρνάς Νικόλαος Αθανάσιος
Μπούκουρας Χρύσανθος Θεόδωρος
Μοσχοβος Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Πασιάς Γεώργιος Λεωνίδας
Παπακονδύλης Δηµήτριος Παν.
Τραγουστής Ταξιάρχης Παναγιώτης
Φούκας Ευστάθιος Χαράλαµπος
Φούκας Βασίλειος Ανδρέας
Ψυχογιός Ιωάννης Αθανάσιος
1871
Ανδρικόπουλος Αντώνιος Χαράλαµπος
Αργυρόπουλος Πάνος Άγνωστος
Βελισσάρης Ανδρέας Βασίλειος
Δηµόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Ιωάννης Δηµήτριος
Δηµητρουλόπουλος Δηµήτριος Χρήστος
Δηµήτρουλας Απόστολος Ζαχαρίας
Δηµητρακόπουλος Ανδρέας Δηµήτριος
Ζούβελος Βλάσης Αναστάσιος
Ζούβελος Μιχαήλ Χρήστος
Καράς Ανδρέας Μήτρος
Καλοµοίρης Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κούης Δηµήτριος Αθανάσιος
Κόλιας Αθανάσιος Αντώνιος
Κούζης Απόστολος Πανάγος
Καρατζιάς Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Γεώργιος Δηµήτριος
Κόλιας Ιωάννης Γεώργιος
Κολόσακας Ιωάννης Γεώργιος
Κολόσακας Ιωάννης Ανδρέας
Κόλιας Διαµαντής Γεώργιος
Λούρης Αγγελής Ιωάννης
Μαριολόπουλος Ιωάννης Σταύρος
Νικολόπουλος Σωτήριος Χαράλαµπος
Ξεδάκτυλος Κωνσταντίνος Βασίλειος
Πολιτόπουλος Ευθύµιος Σπύρος
Παπαδηµητρόπουλος Ιωάννης Δηµ.
Πετρόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος
Περδίκης Ευστάθιος Κωνσταντίνος
Πολίτης Θεόδωρος Πέτρος
Παπαγιαννακόπουλος Ανδρέας Γεώργιος
Φούκας Χρήστος Πανάγος
1872
Αδαµόπουλος Σπύρος Γεώργιος
Αδαµόπουλος Αθανάσιος Δηµήτριος
Βαρλάς Δηµήτριος Διονύσιος
Βασιλόπουλος Γεώργιος Δηµήτριος
Γόντικας Ιωάννης Βασίλειος
Δηµόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Βασίλειος Γεώργιος
Δηµόπουλος Γεώργιος Νικόλαος
Ζούβελος Θεόδωρος Παναγιώτης
Ζούβελος Νικόλαος Ιωάννης
Κοσµόπουλος Βασίλειος Νικόλαος
Καριώρης Κωνσταντίνος Γρηγόριος
Κοσµόπουλος Αγγελής Γεώργιος
Κοσµόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κάββουρας Κωνσταντίνος Δήµος
Καππότας Αριστείδης Γεώργιος
Κούζης Σπύρος Δηµήτριος
Κοσιάβελος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Κανελλοπουλος Γεώργιος Απόστολος
Κανελλόπουλος Αθανάσιος Θεόδωρος
Κόλιας Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Κυριαζής Γεώργιος Χαράλαµπος
Λαµπρόπουλος Αλέξανδρος Κων.
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος
Μπερέτσος Παναγιώτης Απόστολος
Μπούκουρας Ιωάννης Θεόδωρος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Παπαηλίας Αντώνιος Παναγιώτης
Περδίκης Γεώργιος Κωνσταντίνος
Παπαπαναγοπουλος Δηµήτριος Πανάγος
Περδίκης Θεόδωρος Νικόλαος
Παπαδηµητρόπουλος Ιωάννης Δηµ.
Παπακονδύλης Ιωάννης Θεόδωρος
Πρώϊµος Κωνσταντίνος Σταύρος
Τσούµπας Ιωάννης Γεώργιος
1873
Βελισσάρης Κωνσταντίνος Σωτήριος
Γκιτζιώνης Νικόλαος Ηλίας
Γόντικας Διαµαντής Αθανάσιος
Γόντικας Αγγελής Αθανάσιος
Δηµήτρουλας Χρήστος Γεώργιος
Δηµητρόπουλος Δηµήτριος Αναστάσιος
Ζούβελος Παναγιώτης Δηµήτριος
Κολόσακας Παναγιώτης Κωνσταντίνος
Κοσµόπουλος Επαµεινώνδας Γιαννάκος
Κουτρούλης Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Κολόσακας Αθανάσιος Ηλίας
Κούης Βλάχος Αθανάσιος
Κούρος Αντώνιος Απόστολος
Κακούρας Γεώργιος Κωνσταντίνος
Κόλιας Δηµήτριος Βασίλειος
Κοσµόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Λαµπούσης Νικόλαος Κωνσταντίνος
Μαραγκός Γεώργιος Δηµήτριος
Μπαλής Χαράλαµπος Δήµος
Ξυδάκτυλος Δηµήτριος Βασίλειος
Οικονόµου Ιωάννης Αριστοµένης
Παπαπαναγόπουλος Κων. Πανάγος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Σπύρος
Πολίτης Πάνος Απόστολος
Παπαγιαννακόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
Παπαθανασόπουλος Νικόλαος Γεώργιος
Περδίκης Γεώργιος Βασίλειος
Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος Δηµ.
Στράκος Ιωάννης Αναστάσιος
Σαρδέλλης Παναγιώτης Ηλίας
Σταµατόπουλος Ιωάννης Χαράλαµπος
Τσιαπαρδώνης Κωνσταντίνος Παν.
Τζιντάνος Απόστολος Ιωάννης
Τραγούστής Δηµήτριος Κωνσταντίνος
1874
Αδαµόπουλος Βασίλειος Γεώργιος
Αργυρόπουλος Παναγιώτης Γιαννάκος
Απόστολοπουλος Γεώργιος Πανάγος
Αργυρογιαννόπουλος Πάνος Παν.
Γόντικας Κωνσταντίνος Γεώργιος
Δηµόπουλος Δηµήτριος Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Δηµητρουλόπουλος Γεώργιος Χρήστος
Δηµητρουλόπουλος Δηµήτριος Ανδρέας
Δηµόπουλος Βασίλειος Ιωάννης
Ζούβελος Πανάγος Ηλίας
Ζούβελος Ανδρέας Ιωάννης
Ζερβός Απόστολος Ιωάννης
Καριώρης Ευστάθιος Γρηγόριος
Κρούσκος Ιωάννης Ηλίας
Κόλιας Θεόδωρος Γεώργιος
Κούης Παναγιώτης Γεώργιος
Κούρος Δηµήτριος Αθανάσιος
Καρατζιάς Ιωάννης Κωνσταντίνος
Κόλιας Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Καριώρης Χαράλαµπος Δηµήτριος
Κοντίλης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Κοντίλης Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Κολόσακας Ηλίας Δηµήτριος
Κολόσακας Βασίλειος Ιωάννης
Μαλτέζος Γεώργιος Αθανάσιος
Μπακάλης Βασίλειος Πανάγος
Μίχος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Μόσχοβος Θεόδωρος Ιωάννης
Μιχαλόπουλος Ιωάννης Νικόλαος
Μπούκουρας Βασίλειος Αθανάσιος
Μιχαλόπουλος Θεόδωρος Δήµος
Ντίβας Γεώργιος Παναγιώτης
Παπαηλίας Βασίλειος Ιωάννης
Πετρόπουλος Παναγιώτης Αναστάσιος
Πασιάς Κωστής Λεωνίδας
Πανούσης Αγγελής Πανοριάς
Παπαδηµητρόπουλος Γεώργιος Δηµ.
Παπαγιανακόπουλος Θεοδ. Γεώργιος
Πρώϊµος Λαµπρινός Σταύρος
Σταµατόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Τραγουστής Κωνσταντίνος Νικόλαος
Τσούµπας Παναγιώτης Γεώργιος
Τσούµπας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Φούκας Χρήστος Χαράλαµπος
Χρηστόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
Ψυχογιός Αθανάσιος Παναγιώτης
1875
Αδαµόπουλος Αναστάσιος Ηλίας
Αδαµόπουλος Ανδρέας Γεώργιος
Αποστολόπουλος Παναγιώτης Δήµος
Αγγελόπουλος Βασίλειος Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος Νικόλαος Πανάγος
Γαλάνης Γεώργιος Κωνσταντίνος
Γιαβής Δηµήτριος Θεόδωρος
Γόντικας Χρήστος Αθανάσιος
Γεωργόπουλος ή Παπάς Παναγιώτης Δηµήτριος
Δηµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
Δηµητρουλόπουλος Κων. Παναγιώτης
Δηµουλάς Πανάγος Θεοφάνης
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος Αντώνιος
Ιωάννιδης Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Κοσµόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος
Κρούσκος Παναγιώτης Χρήστος
Κυριαζόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Κουτρούλης Νικόλαος Αναστάσιος
Κοτσιλίµπας Αναστάσιος Νικόλαος
Καππότας Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κούζης Κωνσταντίνος Πανάγος
Κολόσακας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κολοτσούκας Σπυρίδων Γιαννάκος
Κυριαζόπουλος Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Αθανάσιος Αθανάσιος
Κανελλόπουλος Δηµήτριος Θεόδωρος
Κούβελας Αργύριος Φώτιος
Καριώρης Ηλίας Γεώργιος
Κολόσακας Ιωάννης Λεωνίδας
Μαραγκός Κωνσταντίνος Ανδρέας
Μιχάκης Νικόλαος Θεόδωρος
Μάης Νικόλαος Αναστάσιος
Μπούκουρας Δηµήτριος Γεώργιος
Ντούµας Δηµήτριος Θεόδωρος
Νικολόπουλος Θεόδωρος Χαράλαµπος
Περδίκης Σπύρος Θεόδωρος
Παπαπαναγόπουλος Γεώργιος Πανάγος
Πανούσης Δηµήτριος Πανοριάς
Πεντάζος Ηλίας Γεώργιος
Πολιτόπουλος Θεόδωρος Παναγιώτης
Περδίκης Γεώργιος Κωνσταντίνος
Στράκος Αντώνιος Αναστάσιος
Σωτηρόπουλος Αναστάσιος Παναγιώτης
Σταµατόπουλος Νικόλαος Χαράλαµπος
Τσάκωνας Ανδρέας Γεώργιος
Τραγουστής Χαράλαµπος Κωνσταντίνος
Χαραλαµπόπουλος Φώτιος Βασίλειος
1876
Ανδρικόπουλος Αλκιβιάδης Χαράλαµπος
Αντωνόπουλος Γεώργιος Πανάγος
Βελισσάρης Ανδρέας Σωτήριος
Γόντικας Απόστολος Αθανάσιος
Δηµητρουλόπουλος Ανδρέας Χρήστος
Ζερβός Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Θεοδωρακόπουλος Ανδρέας Αντώνιος
Κατελούζος Αντώνιος Κωνσταντίνος
Κόλιας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Κατσίκος Ευστάθιος Κωνσταντίνος
Κατελούζος Αντώνιος Κωνσταντίνος
Κόλιας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Καριώρης Νικόλαος Κωνσταντίνος
Κούρος Πάνος Δηµήτριος
Καλογερόπουλος Ιωάννης Λεωνίδας
Κακούρας Γεώργιος Ανδρέας
Καρατζιάς Σπυρίδων Κωνσταντίνος
Καλαµπόκας Αθανάσιος Ευστάθιος
Κοντίλης Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Κυριαζόπουτλος Θεόδωρος Βασίλειος
Κόλιας Θεόδωρος Κωνσταντίνος
Λαµπρόπουλος Βασίλειος Αθανάσιος
Λιακόπουλος Απόστολος Δηµήτριος
Μπιρµπίλης Ανδρέας Γεώργιος
Μίχος Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Μόσχοβος Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Ντίβας Απόστολος Παναγιώτης
Ξούριας Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Οικονόµου Νικόλαος Χαράλαµπος
Πολίτης Γεώργιος Αθανάσιος
Πολίτης Χρήστος Απόστολος
Παπαγιανναλόπουλος Κων. Νικόλαος
Παπαδηµητρόπουλος Γρηγ. Δηµήτριος
Σαρδελής Αθανάσιος Ηλίας
Σταµατόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
Τσιαπαρδώνης Γεώργιος Παναγιώτης
Τζιντάνος Κωνσταντίνος Ιωάννης
Τσούµπας Δηµήτριος Αθανάσιος
Φωτόπουλος Χρήστος Δηµήτριος
Φούκας Φώτης Χαράλαµπος
Χατζής Φώτης Χαράλαµπος
Χατζής ή Καλοµοιρόπουλος Γεώργιος Ηλίας
1877
Βαρελάς Παναγιώτης Γεώργιος
Γαλάνης Φίλιππος Κωνσταντίνος
Γιαβής Ηλίας Θόδωρος
Γόντικας Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Δηµόπουλος Ηλίας Γεώργιος
Δηµόπουλος Ιωάννης Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος
Δηµητρουλόπουλος Σπύρος Ανδρέας
Δηµητρουλόπουλος Χαρ. Παναγιώτης
Ζούβελος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Γεώργιος Χαράλαµπος
Κουµπούρης Δηµήτριος Παναγιώτης
Κολόσακας Επαµεινώνδας Ιωάννης
Κολόσακας Βασίλειος Δηµήτριος
Καριώρης Ιωάννης Κωνσταντίνος
Καλαµπόκας Ευστάθιος Γεώργιος
Κούρος Νικόλαος Γεώργιος
Κοσιάβελος Ευστάθιος Δηµήτριος
Κούρος Νικόλαος Γεώργιος
Κοσιάβελος Ευστάθιος Δηµήτριος
Κούρος Νικόλαος Απόστολος
Κακούρας Κωνσταντίνος Ανδρέας
Κοσιάβελος Ευστάθιος Δηµήτριος
Καλοµοίρης Γιαννάκης Νικόλαος
Καλοµοίρης Ευστάθιος Γεώργιος
Κοσµόπουλος Γεώργιος Αγγελής
Καλοµοίρης Παναγιώτης Σπύρος
Κουρτάλης Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Λούρης Ηλίας Χαράλαµπος
Μπακάλης Κωνσταντίνος Απόστολος
Μπίσιας Γεώργιος Παναγιώτης
Μπίσιας Αθανάσιος Παναγιώτης
Μπόυκουρας Νικόλαος Βασίλειος
Μάης Ευστάθιος Γεώργιος
Νικολόπουλος Παναγιώτης Χαράλαµπος
Νικολόπουλος ή Χαραλαµπόπουλος Νικόλαος Χαράλαµπος
Ξούριας Κωνσταντίνος Ευστάθιος
Οικονόµου Βασίλειος Αριστοµένης
Πετρόπουλος Σπυρίδων Αναστάσιος
Παπαναγόπουλος Αντώνιος Πανάγος
Περδίκης Διονύσιος Βασίλειος
Πρώιµος Δηµήτριος Σταύρος
Συντίκος Βασίλειος Κωνσταντίνος
Σταµατόπουλος Μιχαήλ Ιωάννης
Τσιαπαρδώνης Κωνσταντίνος Γεώργιος
Τούρλης Δηµήτριος Αναστάσιος
Φωτεινόπουλος Θεόδωρος Ανδρέας
Ψυχογιός Χρήστος Βασίλειος
1878
Ανδρικόπουλος Ζαφείριος Χαράλαµπος
Αγγελόπουλος Απόστολος Κωνσταντίνος
Βελισσάρης Σπύρος Βασίλειος
Γκιτζιώνης Ιωάννης Ηλίας
Γόντικας Γεώργιος Βασίλειος
Γόντικας ..... Αθανάσιος
Δηµήτρουλας Νικόλαος Αθανάσιος
Δηµήτρουλας Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Ζούβελος Χαρίλαος Δηµήτριος
Ζούβελος Αθανάσιος Ηλίας
Ζερβός Πάνος Ιωάννης
Κολόσακας Ανδρέας Κωνσταντίνος
Κοντίλης Γεώργιος Θεόδωρος
Κατσίκος Πολυζώης Δηµήτριος
Κούης Παναγιώτης Αθανάσιος
Κοτσιλήµπας Δηµήτριος Γεώργιος
Καλογερόπουλος Χαράλαµπος Γεώργιος
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Απόστολος
Κοσιάβελος Παναγιώτης Γεώργιος
Λιαροµάτης Θεόδωρος Θεοφάνης
Λαµπρόπουλος Θεόδωρος Θεοφάνης
Λαµπρόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος
Λούρης Δηµήτριος Γεώργιος
Μαραγκός Γεώργιος Ανδρέας
Μίχος Νίκος Κωνσταντίνος
Μιχαλόπουλος Ανδρέας Γεώργιος
Μπακάλης .... Πανάγος
Ντούµας Χαράλαµπος Θεόδωρος
Οικονόµου .... Χαράλαµπος
Παπαηλιού Γεώργιος Δηµήτριος
Πασιάς Βασίλειος Λεωνίδας
Παπαγιαννακόπουλος Στέφανος Νικόλαος
Πεντάζος Αριστοτέλης Γεώργιος
Παπακονδύλης Αριστοτέλης Θεόδωρος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Απόστολος
Σιλαϊδης Θεόδωρος Γεώργιος
Σταµατόπουλος Φώτιος Φώτιος
Τραγουστής Χρήστος Δηµήτριος
Τραγουστής Παναγιώτης Ηλίας
Τσούµπας Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Φούκας Γεώργιος Χαράλαµπος
Χρηστόπουλος Διονύσιος Νικόλαος
1879
Δηµόπουλος Θεόδωρος Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Διονύσιος Νικόλαος
Ζιούβελος Αθανάσιος Παναγιώτης
Κόλιας Αγγελής Παναγιώτης
Καρπακλής Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Κοσιάβελος Απόστολος Θεοφάνης
Κόλιας Ηλίας Κωνσταντίνος
Κάλλας Ιωάννης Νικόλαος
Κονδύλης Μιχαήλ Θεόδωρος
Νόθος Δηµήτριος Άγνωστος
Οικονόµου Νικόλαος Χαράλαµπος
Πανούσης Απόστολος Πανοριάς
Παπαθανασόπουλος Δηµήτριος Απόστολος
Στράκος Αγγελής Αναστάσιος
Σαραντόπουλος Δηµήτριος Χαράλαµπος
1880
Γόντικας Δηµήτριος Ιωάννης
Γόντικας Δηµοσθένης Αθανάσιος
Δηµόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Δηµ'όπουλος Νικόλαος Χαράλαµπος
Καρπακλής Αθανάσιος Γεώργιος
Καριώρης Απόστολος Φώτιος
Κυριαζής Παναγιώτης Ιωάννης
Κονδύλης Μιχαήλ Θεόδωρος
Κολόσακας Πάνος Γεώργιος
1881
Γόντικας Γεώργιος Αθανάσιος
Γόντικας Παναγιώτης Αθανάσιος
Γιαβής Ιωάννης Χαράλαµπος
Ζιούβελος Θεόδωρος Δηµήτριος
Ζιούβελος Νικόλαος Δηµήτριος
Κόλιας Κωνσταντίνος Σπυρίδων
Μανρακούκας Ιωάννης Απόστολος
Μίχος Ιωάννης Ιωάννης
Νικολόπουλος Πάνος Χαράλαµπος
Παίσιος Θεόδωρος Παναγιώτης
Πανούσης Βασίλειος Πανοριάς
Πολίτης Βασίλειος Απόστολος
Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης Δηµήτριος
Σωτηρόπουλος Ανδρέας Παναγιώτης
Χατζής ή Καλοµποιρόπουλος Ανδρέας Ηλίας
1882
Αντωνοπουλος ..... Πανάγος
Γιαννόπουλος Αγγελής Σπύρος
Δουλουγέρης Γεώργιος Παναγιώτης
Ζιούβελος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Ζιούβελος ..... Δηµήτριος
Κανελλόπουλος .... Βασίλειος
Κορδής Ιωάννης Μιχαήλ
Λαµπρόπουλος Χαράλαµπος Αθανάσιος
Μανδρακούκας .... Απόστολος
Παπαδηµητρόπουλος Παναγιώτης Δηµήτριος
Πολίτης Γεώργιος Απόστολος
Πολίτης Δηµήτριος Πέτρος
Πετρόπουλος Θεόδωρος Λεωνίδας
Πολίτης Ιωάννης Παναγιώτης
Παίσιος .... Παναγιώτης
Πανούσης Πανοριάς
Ράλλης Λεωνίδας Γεώργιος
Γούκας Νικόλαος Ανδρέας
1883
Αναγνωστόπουλος Ηλίας Βασίλειος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Πανάγος
Δηµόπουλος Βασίλειος Χαράλαµπος
Ζιούβελος Αργύριος Δηµήτριος
Καριώρης Ανδρέας Φώτιος
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος
Κολόσακας Χρήστος Γεώργιος
Μανδρακούκας Ηλίας Απόστολος
Πανούσης Γρηγόριος Πανοριάς
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης Απόστολος
Παίσιος Σπυρίδων Παναγιώτης
1884
Γιαβής Δηµλητριος Χαράλαµπος
ΓόντικαςΘεόδωρος Βασίλειος
Δηµόπουλος Ηλίας Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Θεόδωρος Δηµήτριος
Δηµόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Δουλουγέρης Νικόλαος Δηµήτριος
Ζιούβελος Φώτιος Δηµήτριος
Ζιούβελός Φώτιος Δηµήτριος
Καριώρης Γεώργιος Γρηγόριος
Κόλιας Γεώργιος Γεώργιος
Κόλιας Ηλίας Γεώργιος Ιω.
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κόλιας Παναγιώτης
Ιωάννης
Μαρίτζας Ματθαίος Σταµάτης
Παπακονδύλης Γεώργιος Θεόδωρος
Πολυζωϊδης Παναγιώτης Νικόλαος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
Χρηστόπουλος Αγγελής Θεοδόσιος
1885
Γιαβής Βασίλειος Χαράλαµπος
Γόντικας Παναγιώτης Γεώργιος
Δηµόπουλος Ηλίας Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Θεόδωρος Δηµήτριος
Δηµόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Δουλουγέρης Νικόλαος Δηµήτριος
Ζιούβελος Φώτιος Δηµήτριος
Καριώρης Γεώργιος Γρηγόριος Ιερ.
Κόλιας Ηλίας Γεώργιος Ιω.
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κόλιας Παναγιώτης Ιωάννης
Μαρίτζας Ματθαίος Σταµάτης
Πανακονδύλης Γεώργιος Θεόδωρος
Πολυζωϊσης Παναγιώτης Νικόλαος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
Χρηστόπουλος Αγγελής Θεοδόσιος
1885
Γιαβής Βασίλειος Χαράλαµπος
Γόντικας Παναγιώτης Γεώργιος
Δηµόπουλος Απόστολος Παναγιώτης
Ζιούβελος Γεώργιος Ηλίας
Ζιούβελος Κωνσταντίνος Δηµήτριος Ν.
Κουµπόυρης Βασίλειος Αλέξιος
Κοσιάβελος Γεώργιος Θεόδωρος
Κόλιας Γεώργιος Παναγιώτης
καλογερόπουλος Ιωάννης Βασίλειος Γ.
Καλοµοίρης Ιωάννης Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Κωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κανελλόπουλος Κωνσταντόπουλος Βασίλειος
Λαµπόυσης Ηλίας Θεοφάνης
Μπόυκουρας Ιωάννης Επαµεινώνδας
Μπόυκουρας Ιωάννης Βασίλειος
Μπούκουρας Δηµήτριος Θεόδωρος
Μαρίτσας Παναγιώτης Σταµάτιος
Μαρίτσας Κωνσταντίνος Σταµάτιος
Μιχαλόπουλος Αριστείδης Νικόλαος
Παπακονδύλης Ιωάννης Παναγιώτης
Περδίκης Πάνος Γεώργιος
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Ανδρέας
Πολίτης Ιωάννης Απόστολος
Παπαθανασόπουλος Φώτης Απόστολος
Πρώϊµος Λαµπρινός Σταύρος
1886
Ζιούβελος Γεώργιος Δηµήτριος Α.
Ζιούβελος Γεώργιος Πάνος
Μπίσιας Γεώργιος Χρήστος
Παπαγιαννακόπουλος Ιωάννης Ανδρέας
Παπαδηµητρόπουλος Νικόλαος Αθανάσιος
1887
Αντωνόπουλος Ιωάννης Πανάγος
Γόντικας Ιωάννης Γεώργιος
Γόντικας Κωνσταντίνος Σπυρίδων
Δηµουλάς Ιωάννης Χαράλαµπος
Ζαχαρόπουλος Θρασύβουλος Σπυρίδων
Καριώρης Γεώργιος Φώτης
Κολόσακας Ιωάννης Γεώργιος Π.
Καριώρης Χαράλαµπος Γρηγόριος Ιερ.
Κοσµόπουλος Βασίλειος Γεώργιος
Λούρης Βασίλειος Παναγιώτης
Μπόυκουρας Δηµήτριος Βασίλειος
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Ιωάννης Γ.
Πολίτης Παναγιώτης Σωτήριος
Πολίτης Χαράλαµπος Απόστολος
Παντάζος ..... Γεώργιος Χαρ.
Τσούµπας Κωνσταντίνος Δηµήτριος
1888
Γόντικας Δηµήτριος Βασίλειος
Γιαβής Παναγιώτης Χαράλαµπος
Γιαβής Χαράλαµπος Θεόδωρος
Δηµάκος Νικόλαος Γεώργιος
Ζούβελος Γεώργιος Ηλίας
Ζούβελος Ιωάννης Παναγ. Θ.
Ζούβελος Κωνσταντίνος Πάνος
Κανέλλοπουλος Απόστολος Ανδρέας
Κοσµόπουλος Βασίλειος Δηµήτριος
Κανελλόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
Κορδής Γεώργιος Μιχαήλ
Κοσιάβελος Δηµήτριος Γεώργιος
Καλογερόπουλος Μιχαήλ Γεώργιος
Κουµπόυρης Παναγιώτης Αλέξιος
Λούρης Δηµήτριος Παναγιώτης
Οικονόµου Διονύσιος Παναγιώτης
Πολίτης Απόστολος Σωτήριος
Παπαγιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Ανδρέας
Ράλλης Πάνος Κωνσταντίνος
Φούκας Κωνσταντίνος Πανάγος
1889
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Βασιλόπουλος Ρήγας Γρηγόριος
Γόντικας Αθανάσιος Ιωάννης
Γιαβής ..... Χαράλαµπος
Δηµουλάς ..... Παναγιώτης
Καράς Γεώργιος Παναγιώτης
Κοσιάβελος Κωνσταντίνος Σπύρος
Κονδύλης ..... Θεόδωρος
Κοσµόπουλος Ανδρέας Δηµήτριος
Κορδής Γεώργιος Μιχαήλ
Μπούκουρας Ελευθέριος Βασίλειος
Οικονόµου .... Παναγιώτης
Πλακοκέφαλος Λάζαρος Παντελής
1890
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Ζιούβελος Αργύριος Γεώργιος
Κοσιάβελος Απόστολος Νικόλαος
Κολόσαξας Γεώργιος Βασίλειος
Κανελλόπουλος Ηλίας Απόστολος
Κοσµόπουλος Κοσµάς Γεώργιος
Κανελλόπουλος Πάνος Ιωάννης
Κοσιάβελος Πάνος Ιωάννης
Κουρίζης Νικόλαος Αθηνόδωρος
Κανελλόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
Καραβίδας Γεώργιος Ιωάννης
Κόλιας Γεώργιος Δηµήτριος
Λούρης Γρηγόριος Χαράλαµπος
Λαµπούσης Γεώργιος Θεοφάνης
Λούρης Κωνσταντίνος Ιωάννης
Παπαγιαννάκος Αθανάσιος Ανδρέας
Παίσιος Γελωργιος Παναγιώτης
Παπαθανασόπουλος Πάνος Απόστολος
Παπακονδύλης Πάνος Θεόδωρος
Σωτηρόπουλος Παύλος Χαράλαµπος
1891
Αλεξόπουλος Ιωάννης Δηµήτριος
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Αλέξιος
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Γιαβής ..... Χαράλαµπος
Γιαννόπουλος Νικόλαος Σπύρος
Κοσµόπουλος Παναγιώτης Αγγελής
Κόλιας .... Δηµήτρης
Κολόσακας .... Γεώργιος
Κολόσακας .... Παναγιώτης
Κοσµόπουλος Παναγιώτης Αγγελής
Κόλιας .... Δηµήτρης
Κολόσακας ... Παναγιώτης
Κολόσακας ... Γεώργιος
Κοσµόπουλος Κοσµάς Γεώργιος Επαµεινώνδας
Πολίτης Δηµήτριος Απόστολος
Παπακονδύλης Ιωάννης Ηλίας
Τσιούµπας Παναγιώτης Δηµήτριος
1892
Γιαβής ... Χαράλαµπος
Ζιόυβελος Γεώργιος Παναγιώτης
Κόλιας Γεώργιος Χρήστος
Κουµπούρης Κωνσταντίνος Αλέξιος
Κολόσακας Κωνσταντίνος Γεώργιος
Κονδύλης Νικόλαος Ιωάννης
Κατελούζος ..... Παναγιώτης
Καριώρης Γεώργιος Αντώνιος
Καράς Χαράλαµπος Παναγιώτης
Μπούκουρας Γεώργιος Επαµεινώνδας
Παπαδηµητρόπουλος Γεώργιος Δηµήτριος
Παίσιος Παύλος Παναγιώτης
Παπαγιαννόπουλος Νικήτας Παναγιώτης
1893
Γιαβής Σπυρίδων Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Γεώργιος Βασίλειος
Καριώρης Αθανάσιος Φώτιος
Κανελλόπουλος Αθανάσιος Θεόδωρος
Κανελλόπουλος Βασίλειος Θεόδωρος
Καράς Δηµήτριος Βασίλειος
Κοσιάβελος Δηµήτριος Σπύρος
Κοσιάβελος Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Καρπακλής Παύλος Κωνσταντίνος
Κολόσακας Χαράλαµπος Παναγιώτης
Κοσµόπουλος .... Δηµήτριος
Κολόσακας .... Βασίλειος
Κουριζής Αριστείδης Αθηνόδωρος
Λούρης Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Λαµπούσης .... Θεοφάνης
Ξυδάκτυλος Βασίλειος Σπυρίδων
Οικονόµου .... Ξωνσταντίνος
Παπαγιαννακόπουλος Δηµήτριος Ιωάννης
Πλακοκέφαλος Θεόδωρος Παντελής
1894
Αλεξόπουλος Ηλίας Δηµήτριος
Δηµουλάς Γεώργιος Χαράλαµπος
Κόλιας Θεόδωρος Ιωάννης
Καριώρης Θεόδωρος Γρηγόριος ιερ.
Κοσµόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Μπερέτσος Αθανάσιος Γεώργιος
Παπαγιαννόπουλος Αριστοτέλης Δηµήτριος
Παπαδηµητρόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος
1895
Αλεξόπουλος Παναγιώτης Αλέξιος
Γιαβής Χρήστος Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης Σπύρος
Δηµόπουλος Χαράλαµπος Σπύρος
Δουλουγέρης Γεώργιος Θεόδωρος
Δηµόπουλος .... Γεώργιος
Κανελλόπουλος Γρηγόριος Ευστάθιος
Κανελλόπουλος ... Ιωάννης
Κολόσακας Δηµήτριος Νικόλαος
Κολόσακας .... Παναγιώτης
Κουµπούρης Παναγιώτης Κωνσταντίνος
1896
Αρέστης Γεώργιος Νικόλαος
Δηµόπουλος .... Κωνσταντίνος
Ζούβελος Νικόλαος Παναγιώτης
Κακουριώτης Διονύσιος Κωνσταντίνος
Κανελλόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος
Καράς Ανδρέας Βασίλειος
Καριώρης Κωνσταντίνος Φώτιος
Κόλια Ηλίας Σπύρος
Μπουρνας .... Μαρίνης
Παίσιος Ιωάννης Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος Μαρίνης
Παπαγιαννακόπουλος Δηµήτριος Ανδρέας
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος
1897
Αλεξόπουλος Βασίλειος Αλέξιος
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Γιαβ'ης Κωνσταντίνος Χαράλαµπος
Δηµόπουλος Κωνσταντ΄'ινος Σπύρος
Δηµόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
Καράς Γεώργιος Βασίλειος
Κοσιάβελος Πάνος Νικόλαος
Κουριζής Γεώργιος Αθηνοδωρος
Κορδής Βασίλειος Μιχαήλ
Μαρίτσας Νικόλαος Σταµάτης
Παπαδηµητρόπουλος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Παπαδηµητρόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
Παπαθανασόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος
Πολίτης Κωνσταντίνος Απόστολος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
Σταυρόπουλος Πάνος Θεόδωρος
1898
Βασιλοπουλος Νικόλαος Ιωάννης
Γοντίκας Αθανάσιος Κωνσταντίνος
Ζιουβελος Δηµήτριος Βασίλειος
Ζιούβελος Δηµητριος Πάνος
Κορδής Βασίλειος Μιχαήλ
Κολόσακας Αριστείδης Σπύρος
Κανελλόπουλος Γεώργιος Ευστάθιος
Παπαγιαννακόπουλος Θεόδωρος Ανδρέας
Παπαγιαννακόπουλος Πάνος Ιωάννης
Παπαγιαννακόπουλος Νικόλαος Γεώργιος
1899
Δηµόπουλος Βασίλειος Κωνσταντίνος
Ζιούβελος Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Κόλιας Γεώργιος Πάνος
Κοσιάβελος Παναγιώτης Σπύρος
Κανελλόπουλος Δηµήτριος Ιωάννης
Κολόσακας Κωνσταντίνος Αναστάσιος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος Χαράλαµπος
1900
Αλεξόπουλος Γεωργίος Παναγιώτης
Αλεξόπουλος Δηµήτριος Αλέξιος
Βασιλόπουλος Γεώργιος Γρηγόριος
Δηµόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Ζιούβελος Στυλιανός Βασίλειος
Ζιούβελος Ανδρέας Παναγιώτης
Κοσµόπουλος Νικόλαος Βασίλειος
Καριώρης Παναγιώτης Φώτης
Κανελλόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Καριώρης Ευστάθιος Κωνσταντίνος
Λάσκαρης Γεώργιος Ιωάννης
Παπαγιαννακόπουλος Αθανάσιος Ανδρέας
Παπαδηµητρόπουλος Κωνσταντίνος Χαρ.
Πρώϊµος Ηλίας Νόθος
1901
Αλεξόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Γόντικας Δηµήτριος Κωνσταντόνος
Κολόσακας ..... Ηλίας
Κολόσακας ....Γεώργιος
Κόλιας Πάνος Χρήστος
Καράς Κωνσταντίνος Ανδρέας
Κόλιας Ρήγας Νικόλαος
Λαµπόυσης Αλέξιος Θεοφάνης
Μαρίτσας Κωνσταντίνος Ιωάννης
Πολίτης Γεώργιος Θεόδωρος
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος
Παπαγιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης
1902
Γόντικας Δηµήτριος Πάνος
Δηµόπουλος Ιωάννης
Ζιούβελος Νικόλαος Παναγ.
Κανελλόπουλος Βασίλειος Αθανάσιος
Κολόσακας Ιωάννης Κωνσταντίνος
Κοσιάβελος Πέτρος Νικόλαος
Παπαθανασόπουλος .... Κωνσταντίνος
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης
1903
Γόντικας Αλέξανδρος Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Πάνος Δηµήτριος
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης
Καράς Κωνσταντίνος Ανδρέας
Καράς Παναγιώτης Βασίλειος
Μπουρνάς Γεώργιος Παναγιώτης
Παπαθανασόπουλος Σπύρος Γεώργιος
Παπαγιαννακόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Πολίτης Κωνσταντίνος Θεόδωρος
Παπαγιανακόπουλος Αναστάσιος Ανδρέας
Πλακοκέφαλος Πάνος Αναστάσιος
Φούκας Ανδρέας Βασ.
1904
Αλεξόπουλος Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Γόντικας Χρήστος Κωνσταντίνος
Γόντικας Χρήστος Αθανάσιος
Γκιντσούνης Ηλίας Νικόλαος
Δηµόπουλος Ιωάννης Γεώργιος
Δηµητρακόπουλος Δηµήτριος Ιωάννης
Ζιούβελος Αγγελής Παναγιώτη
Ζιούβελος Πάνος Γεώργιος
Ζιούβελος Αντώνιος Γεώργιος
Κολόσακας Πάνος Κωνσταντίνος
Καράς Δηµήτριος Ανδρέας
Κοσιάβελος Γεώργιος Πάνος
Κανελλόπουλος Ανδρέας Γεώργιος
Μπουρνάς Δηµήτριος Γεώργιος
Μπουρνάς Δηµήτριος Πέτρος
Παπαδηµητρόπουλος Χαράλαµπος Χαράλαµπος
Παπαγιαννακόπουλος Ανδρέας Κωνσταντίνος
Τσιντάνος Ιωάννης Θεόδωρος
1905
Αλεξόπουλος Φώτης Κωνσταντίνος
Αρέστης Θεόδωρος Νικόλαος
Γόντικας Χρήστος Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Πάνος Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Ματθαίος Ιωάννης
Ζιούβελος Γεώργιος Πάνος
Κόλιας Αγγελής Πάνος
Κοσιάβελος Επαµεινώνδας Νικόλαος
Κόλιας Κωνσταντίνος Νικόλαος
Μαρίτσας Χρήστος Ιωάννης
Παπαγιαννακόπουλος Γεώργιος Δηµήτριος
1906
Γόντικας Στέφανος Κωνσταντίνος
Δηµόπουλος Ιωάννης Βασίλειος
Δηµουλάς Θεοφάνης Σταύρος
Δηµόπουλος Χαράλαµπος Δηµήτριος
Ζιούβελος Αντώνιος Γεώργιος
Καντλής Πάνος Ανδρέας
Κανελλόπουλος Δηµήτριος Γεώργιος
Κανελλόπουλος Βασίλειοα Παναγιώτης
Κόλιας Φώτιος Γεώργιος
Λάσκαρης Κωνσταντίνος Ιωάννης
Μπουρνάς Κωνσταντίνος Γεώργιος
Νταγιάντας Άγγελος Δηµήτριος
Πολιτόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος
Παπαθανασόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος
Περδίκης Βασίλειος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Αθανάσιος Χαράλαµπος
1907
Γιντάνος Βασίλειος Θεόδωρος
ΚαράςΠάνος Ανδρέας
Καριώρης Δηµήτριος Κων.
Κακουριώτης Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Μπουρνάς Πάνος Γεώργιος
Μπουρνάς Δηµήτριος Γεωργιος
Παπαγιαννακόπουλος Χρήστος Ανδρέας
Παπαγιανακόπουλος Αντώνιος Δηµήτριος
Σταυρόπουλος Ηλίας Θεόδωρος
Φούκας Γεώργιος Νικόλαος
1908
Αλεξόπουλος Ιωάννης Κωνσταντίνος
Γόντικας Αθανάσιος Γεώργιος
Γκιτσιώνης Παναγιώτης Νικόλαος
Δηµητρακόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης
Δηµόπουλος Χαράλαµπος Ιωάννης
Δηµόπουλος Γεώργιος Ιωάννης
Ζιούβελος Κωνσταντίνος Γεώργιος
Ζιούβελος Αναστάσιος Βασίλειος
Κανελλόπουλος Τιµολέων Παναγιώτης
Μπουρνάς Δηµήτριος Κωνσταντίνος
Μπουρνάς Θεόδωρος Πέτρος
Φουτάνης Δηµήτριος Νικόλαος
Γεννήθηκαν στην Κορφοξυλιά
1841
Δρακόπουλος Αθανάσιος Άγνωστος
1843
Δρακόπουλος Δηµήτριος Άγνωστος
1846
Κούκος Χαράλαµπος Δηµήτριος
1851
Δρακόπουλος Γιαννάκος Άγνωστος
Σιδέρης Γεώργιος Λάµπρος
1852
Κούκος Αλέξανδρος Δηµήτριος
1854
Κάββουρας Γεώργιος Αναστάσιος
Κάββουρας Σπυρίδων Χρήστος
1856
Κούκος Κωνσταντίνος Δηµήτριος
Κούκος Αλέξανδρος Δηµήτριος
1857
Κάββουρας Κων. Παρασκευάς
1859
Κάββουρας Ιωάννης Χρήστος
Κάββουρας Κωνσταντίνος Ανάστασιος
1864
Κούκος Νικόλαος Ιωάννης
Κάββουρας Θεόδωρος Αναστάσιος
1864
Κούκος Νικόλαος Ιωάννης
Κάββουρας Θεόδωρος Αναστάσιος
1865
Μπουρνάς Πέτρος Δηµήτριος
1866
Μπουρνάς Μαρίνης Γεώργιος
1867
Βάλµαχος Ευστάθιος Γεώργιος
Δρακόπουλος Μαρίνης Παναγιώτης
1868
Μπουρνάς Μαρίνης Γεώργιος
1866
Μπουρνάς Μαρίνης Γεώργιος
1867
Βάλµαχος Ευστάθιος Γεώργιος
Δρακόπουλος Μαρίνης Παναγιώτης
1868
Μπουρνάς Παναγιώτης Γεώργιος
Μπουρνάς Ιωάννης Δηµήτριος
1869
Κάββουρας Ιωάννης Αναστάσιος
1871
Δρακόπουλος Λουκάς Αθανάσιος
Κούκος Παναγιώτης Ιωάννης
Κάββουρας Αριστείδης Παρασκευάς
1872
Βέλµαχος Γεώργιος Γεώργιος
Κάββουρας Αγγελής Αναστάσιος
1873
Βέλµαχος Ευστάθιος Ανδρέας
Δρακόπουλος Φώτιος Δηµήτριος
Μπουρνάς Κωνσταντίνος Γεώργιος
Σιδέρης Κωνσταντίνος Λάµπρος
1874
Μπουρνάς Γεώργιος Δηµήτριος
1876
Δρακόπουλος Ανδρέας Δηµήτριος
Μπουρνάς Γεώργιος Αθανάσιος
Μπουρνάς Πέτρος Γεώργιος
Μπουρνάς Γεώργιος Απόστολος
1877
Γαλούσης Γεώργιος Κων.
Κούκος Γεώργιος Χαράλαµπος
1889
Βέλµαχος Κων. Ανδρέας
Μπουρνάς Πέτρος Γεώργιος
Σπανός Γεώργιος Δηµήτριος
1898
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος