close

Enter

Log in using OpenID

ADRESAR DELEGATA PREMIJER LIGE

embedDownload
[ADRESAR DELEGATA PREMIJER LIGE ]
Alpeza
Zdenko
036 332 755
063 347 067
Delhunija
Srećko
[email protected]
Redžepa Ef.
Muminhodžića
Zagrebačka
21
88 000
MOSTAR
Banka: UniCredit Bank
Broj računa: 4500 8666 000
Transakcijski broj: 3380 0000 0000 0072
2 7 1 0 9 6 6 1 7 2 6 9 4
Anušić
Zoran
M.Petra
Zimonjića
1B
79 101
PRIJEDOR
052 212 706
065 681 203
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa: 09-45-34454-7
Transakcijski broj: 1610 4500 0000 0037
0 9 0 5 9 5 9 1 6 0 0 1 8
Bradarić
Haris
032 606 055
061 797 852
Banka: Sparkase Bank
Broj računa: 5062 110000-657883
Transakcijski račun: 199 00000000000 23
0 1 0 7 9 7 0 1 9 0 0 2 2
Banović
Dragoja
Vuka
Karadžića
30E
79 101
PRIJEDOR
Crnkić
Zahid
Bulevar
Kulina
Bana 28D
72 000
ZENICA
Džandžanović
Hamid
033 455 806 ili 033 213 384
061 174 430
Mis Irbina 18
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 161 300 000 631 56 28
2 7 0 7 9 6 0 1 7 2 6 4 0
[email protected]
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 1613 0000 3255 6941
032 242 414 ili 033 208 614
061 138 239 ili 062 342 544
@
Čađo
Boško
Hazarska 1A
79 240
KOZARSKA
DUBICA
066 309 790
[email protected]
Banka: UniCredit bank
Broj računa: 452 342 12000
Transakcijski broj: 5512 0811 2510 3362
RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
71 000
SARAJEVO
Džaltur
Mirsada
Ćemaluša
6/3
71 000
SARAJEVO
Kekić
Mileta
Kardinala
Stepinca
16
88 000
MOSTAR
065 917 116
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 161-300000-6603621
0 5 0 1 9 4 9 1 9 0 0 0
[email protected]
Banka: NLB Banka
Broj računa: 1012 0000 18183
Transakcijski broj: 1327 3000 0000 0566
1 3 1 1 9 5 0 1 8 2 6 7 8
[email protected]
[email protected]
74 250
MAGLAJ
035 555 739
061 104 218
1
75 300
LUKAVAC
[email protected]
9. ulica 30
2013 – 2014
4
Marić
Pero
Blajburških
žrtava
91 / 2
88 000
MOSTAR
Petković
Zdravko
Studenci
193
88 323
STUDENCI
– LJUBUŠKI
033 668 511
061 200 370
[email protected]
Banka: UniCredit Bank
Broj računa: 25-32-38367-7
Transakcijski broj: 3383 2025 3836 7789
0 8 0 7 9 5 3 1 7 7 1 8 5
036 335 900
063 313 591
[email protected]
Banka: Intesa Sanpaolo Bank
Broj računa: 946794-22-397676
Transakcijski račun: 154-001000000-1910
0 7 1 1 9 4 9 1 5 0 0 0 7
036 318 972
063 372 020 ili 063 795 048
[email protected]
Banka: Intesa Sanpaolo Banka
Broj računa: 946809-22-397687
Transakcijski broj: 1540 0100 0000 1910
3 0 0 3 9 5 2 1 5 0 0 0 5
039 844 200
063 415 001
[email protected]
Banka: Intesa Sanpaolo Bank
Broj računa:
Transakciski račun: 1544 1299 7503 1867
2 4 1 2 9 6 9 1 5 2 7 3 1
1
[ADRESAR DELEGATA PREMIJER LIGE ]
Popović
Jelena
Cerska 36
stan 18
78 000
BANJA LUKA
051 465 670 ili 051 316 496
065 834 200
[email protected]
Banka: SBER BANK
Broj računa:
Transakcijski broj: 5672 4159 0037 2220
1 3 0 1 9 7 3 1 0 5 0 0 4
Raić
Mladen
036 331 060
063 317 941
10 ulica 3
Banka: Hypo Alpe Adria
Broj računa: 27210139
Transakcijski broj: 3060 1927 2101 3939
0 9 1 0 9 6 0 1 5 0 0 0 3
[email protected]
88 000
MOSTAR
Rastoder
Nedžad
Seada
Sofovića
Sofe 11
73 000
GORAŽDE
Savić
Željko
Nedeljka
Čabrilovića
8
76 300
BIJELJINA
Sobo
Damir
Slatinska
17
78 000
BANJA
LUKA
Suljević
Samir
Kemala
Kapetanović
27
71 000
SARAJEVO
038 220 628
061 206 481
Štiškovac
Senad
Bare kod
Stupa
71 000
SARAJEVO
2013 – 2014
033 627 713
061 157 449
[email protected]
Banka: UniCredit Bank
Broj računa: 40040485000
Transakcijski račun: 3386 9025 4138 8863
1 9 1 2 9 6 2 1 7 3 2 6 0
036 324 858
Turudić
Milenko
063 311 196
Vukovarska
[email protected]
41 / I
Banka: Hypo Alpe Adria Bank
Broj računa: 21 91 93 49
88000
Transakcijski broj: 3061 1538 1474 2920
MOSTAR
2 5 0 8 9 5 7 1 5 0 0 2 1
Sarajlić
Saša
032 227 220; 033 707 427
061 731 105
[email protected]
@
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 1613 0000 1366 7743
0 5 0 2 9 5 4 1 3 0 0 0 8
Crkvice 52
055 206 455 ili 055 210 104
065 513 778
Banka: NLB Razvojna Banka
Broj računa:
Transakcijski broj: 5620 0380 2906 7193
1 1 0 2 9 5 6 1 8 0 8 6 5
Semiz
Dragan
Naselje
Ustiprača
73 110
NOVO
GORAŽDE
Banka: NLB Razvojna Banka
Broj računa:
Transakcijski broj: 562-100-80064559-11
1 4 0 9 9 5 3 1 3 0 0 0 8
051 352 689
065 583 163
Sušić
Goran
036 808 345
063 350 525
Podgradina
43
88 300
ČAPLJINA
Banka: UniCredit Bank
Broj računa: 452 372 53000
Transakcijski broj: 3381 1025 0222 5985
2 8 0 5 9 6 2 1 5 1 1 3 0
[email protected]
72 000
ZENICA
Banka: Raiffeisen Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 1613 0000 1903 2522
1 0 0 6 9 6 5 1 2 2 1 5 1
058 430 239
065 365 969
[email protected]
[email protected]
Banka: UniCredit Bank
Broj računa:
Transakcijski broj: 3383 5025 0937 4280
0 2 0 7 9 5 7 1 0 0 0 4 3
033 646 199
061 181 984
[email protected]
Banka: SBERBANK BH
Broj računa: 5062110-104693
Transakcijski broj: 140-102-03000019-72
2 5 0 8 9 6 6 1 2 0 0 3 8
RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
@
Stevanović
Dražen
Stefana
prvovjenčanog
31 / 67
74 000
DOBOJ
065 751 638
[email protected]
Banka: NOVA Banka
Broj računa: 5550 0881 5177 8358
Transakcijski broj:
0 1 0 7 9 7 1 1 2 0 0 2 8
2
[ADRESAR DELEGATA PREMIJER LIGE ]
Šaković
Nermin
2013 – 2014
035 702 221
061 812 894
[email protected]
Riječka 16
Banka: NLB Banka
Broj računa:
75 320
Transakcijski broj: 1321 8020 0328 1216
GRAČANICA 1 4 0 2 9 6 1 1 2 2 1 4 1
@
RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content