Νέοι Κ.Α.Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10000
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
20000
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30000
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1000000
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
1110000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
1111000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
1111100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
1111200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
1111201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
1112000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
1112001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
1113000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, ΣΙΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗΣ
1113100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ
1113200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΚΑΛΗΣ
1113300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΜΗΣ
1114000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ, ΚΕΧΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
1114100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ
1114200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΧΡΙΟΥ
1114900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
1115000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
1116000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1116100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1116101
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΩΝ
1116200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1116900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1117000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΚΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΕΒΙΘΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1117900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
1118000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΓΙΑΣ, ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ
1118100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΓΙΑΣ
1118200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
1118300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ)
1118400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ
1119000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
1119100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΥ
1119200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΙΝΑΠΙΟΥ
1119300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΡΑΜΒΗΣ Η ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
1
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1119400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ
1119500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
1119900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (Π.Δ.Κ.Α.)
1120000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ
1121000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΜΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ
1121001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
1130000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ, ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ
1131000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ Η ΜΙΣΧΟΥΣ
1131100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ
1131200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΩΝ
1131300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΩΝ
1131301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ
1131400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ
1131500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΚΡΑΛΙΔΩΝ (ΠΙΚΡΟΜΑΡΟΥΛΩΝ-ΧΙΚΟΡΙ)
1131600
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ
1131700
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΩΝ
1131900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ Η ΜΙΣΧΟΥΣ
1132000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ
1132100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ
1132900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ
1132901
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1132902
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ)
1133100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CAPSICUM)
1133101
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133102
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΩΝ
1133201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133202
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ
1133301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133302
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ
1133401
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)
1133402
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ - ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)
1133403
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ - ΠΕΠΟΝΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)
1133404
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1133405
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133406
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.
1133901
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1133902
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133903
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133904
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1133905
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1133906
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ
1133907
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
2
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1133908
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1134000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΖΩΔΩΝ, ΒΟΛΒΩΔΩΝ Η ΚΟΝΔΥΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1134100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΓΓΥΛΙΩΝ
1134200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΟΡΔΩΝ
1134201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΟΡΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ
1134300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
1134301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ
1134400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1134900
1135000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΡΙΖΩΔΩΝ, ΒΟΛΒΩΔΩΝ Η ΚΟΝΔΥΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ
ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ
1135100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΩΝ
1135200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΩΝ
1135300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΑΠΙΟΚΑΣ (CASSAVA)
1135900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ
1136000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ
1136001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΥ
1137000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
1137100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
1137200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
1138000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΥΦΩΝ
1138001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
1138002
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ PLEUROTUS
1138003
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗ) ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
1139000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, Π.Δ.Κ.Α.
1140000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ
1141000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ
1150000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
1151000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
1151001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
1151002
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "VIRGINIA"
1151003
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΜΠΑ- ΚΟΥΛΑΚ"
1151004
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΣΜΑ"
1151005
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΜΠΕΡΛΕΫ"
1151006
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΩΝ "ΜΑΥΡΑ" ΚΑΙ "ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ"
1160000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ
1161000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ
1161100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ Η ΜΗ
1161200
1161900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΟΥΤΑΣ, ΚΕΝΑΦ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΑΦΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ), (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ, ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΜΙ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1190000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
1191000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
1191001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ
1191002
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ
1191003
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
1191004
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΔΙΚΗΣ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ)
1191005
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ
3
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1192000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ· ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
1192100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
1192101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
1192200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
1193000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
1193100
1193900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ) ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1210000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
1211000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
1211100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
1211200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1211203
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΞΗΡΙΚΗΣ
1211204
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ
1211205
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ VQPRD
1211206
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
1211207
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ
1220000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
1221000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
1221100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ
1221200
1221201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ
1221202
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1221300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ
1221400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ
1221401
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1221402
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ
1221900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
1230000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
1231000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
1231100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ
1231101
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΚΙΤΡΩΝ, ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ ΚΛΠ
1231200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΛΕΜΟΝΩΝ
1231201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΟΝΙΩΝ
1231300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ
1231301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ "ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ"
1231302
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
1231303
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΩΝ
1231400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΤΩΝ (TANGERINES), ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΩΝ
1231401
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ
1231900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
1240000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
1241000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ
1242000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
1242100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ
1242101
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ"
1242200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
4
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1242300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ
1242400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
1242500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
1242501
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
1242600
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ
1242700
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ
1242701
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ
1242702
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1242800
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΩΝ (ΑΓΡΙΟΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ)
1242900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1242901
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΥΣΣΙΝΩΝ
1242902
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΩΝ - ΤΖΑΝΕΡΩΝ
1242903
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΩΤΩΝ
1242904
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΠΙΛΩΝ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΩΝ)
1250000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
1251000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ VACCINIUM
1251100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ
1251200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΜΕΟΥΡΩΝ
1251201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΩΝ
1251300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΩΝ
1251301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
1251900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΟΥΡΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ VACCINIUM Π.Δ.Κ.Α.
1252000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
1253000
1253100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΑΡΑΠΙΚΑ
ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΕΣ ΚΑΡΥΔΕΣ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ
1253200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΩΝ
1253300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΩΝ
1253400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ
1253401
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΛΥΦΩΤΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1253402
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ
1253500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
1253900
1259000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ,
ΑΡΑΠΙΚΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΕΣ ΚΑΡΥΔΕΣ)
ΑΛΛΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1259001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΩΝ
1260000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
1261000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ
1261100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
1261200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1262000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
1269000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
1270000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
1271000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
1271100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
1271200
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ
1271300
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΤΕ
1271400
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΚΑΟΥ
5
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1280000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
1281000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
1281100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΟΥ (PIPER SPP), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
1281200
1281401
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CAPSICUM SPP), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΥ, ΚΥΜΙΝΟΥ,
ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΚΕΔΡΟΥ (ΑΡΚΕΥΘΟΥ), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ
1281500
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ
1281600
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ (ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
1281700
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑΣ (ΤΖΙΝΤΖΕΡ), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ
1281800
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ
1281900
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
1281901
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ
1282000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΣΚΙΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
1283000
1283001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
1290000
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
1291000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
1292000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ
1293000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑ, ΒΑΤΕΣ, ΒΑΦΗ
Η ΔΕΨΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
1281300
1281400
1300000
1301001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ (ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ)· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301002
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΩΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301003
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΩΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301004
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301005
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301006
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301007
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301008
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301009
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΔΙΟΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301010
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΔΙΟΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301011
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΦΥΛΛΩΔΩΝ - ΑΝΘΩΔΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1301012
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
1301013
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΕΡΜΠΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, [ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ]
1301014
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301015
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
1301016
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΤΩΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301017
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
1301018
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΙΦΕΜΠΑΧΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301019
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301020
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301021
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ
1301022
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΕΖΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301023
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1301000
6
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1301024
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
1301025
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
1301026
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ
1301027
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΛΙΑΣ
1301028
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
1301029
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
1301030
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1301031
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΥ
1301032
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1301033
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)
1410000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1411000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1411001
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1411002
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1411003
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1412000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1420000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ
1421000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1421100
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1421200
ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1421201
ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
1422000
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ
1430000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
1431000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1440000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΙΔΩΝ
1441000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
1450000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
1451000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1451100
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1451101
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
1451200
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1451201
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
1452000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
1452100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
1452200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
1453000
1460000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ ΠΟΥ ΠΛΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ
1461000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1461001
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
1470000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
1471000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1471100
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1471101
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1471102
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
1471103
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1471200
ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
7
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1471300
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
1471400
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ
1472000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1472100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΚΟΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1472200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ
1472300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΕΠΩΑΣΗΣ
1472301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ ΠΤΗΝΩΝ
1490000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ
1491000
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1491100
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1491200
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1491201
ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΤΥΚΙΩΝ
1491202
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΕΡΔΙΚΩΝ
1491203
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ
1491204
ΕΚΤΡΟΦΗ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
1491300
1491900
ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
1491901
ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΑΤΡΑΧΩΝ
1491902
ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΛΕΠΟΥΣ, ΜΙΝΚ, ΜΥΟΚΑΣΤΟΡΑ, ΤΣΙΝΤΣΙΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ)
1491903
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΙΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
1491904
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ
1492000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
1492100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
1492200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
1492300
1492400
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΠΑΣΤΑ
Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1492500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ)
1492600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΙΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ
1492700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1492800
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
1493000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
1493100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΝΙΩΝ
1493200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΝΙΩΝ
1493900
1500000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ)
ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1501000
ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1610000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1611000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1611001
1611002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ,
ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
1611003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
1611004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
1611005
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ
1611006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ
1611007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ
1611008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
8
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
1611009
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1611010
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΓΡΩΝ
1611011
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΨΙΛΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1611012
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1611013
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ
1620000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1621000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1621001
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
1621002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΒΓΩΝ
1621004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ
1621005
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΝΙΘΩΝΩΝ
1621006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΑΣ ΖΩΩΝ
1621007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
1621008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
1621009
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ
1621010
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΖΩΩΝ
1630000
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
1631000
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
1631001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ
1631002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
1631003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631005
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
1631007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΥΚΩΝ
1631008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631009
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
1631010
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631011
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631012
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
1631013
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ)
1631014
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
1631015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1631016
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ
1631017
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1640000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
1641000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
1700000
ΘΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1701000
ΘΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1701001
1701002
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΘΗΡΑ ΑΓΡΙΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΘΗΡΑ ΕΡΠΕΤΩΝ
1701003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
2100000
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2101000
ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ· ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
2101100
ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ
2101200
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
9
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
2102000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
2103000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
2103001
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ
2103002
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΩΝ
2103003
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ
2200000
ΥΛΟΤΟΜΙΑ
2201000
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
2201100
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
2201200
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
2201300
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
2201400
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
2300000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ
2301000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ
2301100
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΛΑΤΑΣ, ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ, ΓΟΥΑΓΙΟΥΛΗΣ, ΤΣΙΚΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ
2301200
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΚΑΣ, ΒΑΛΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΝ
2301201
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
2301202
ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ
2302000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΕΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ Η ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
2303000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ, ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
2304000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ
2400000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2401000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2401001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
2401002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
2401003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ
2401004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
2401005
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
2401006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
2401007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ
3110000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
3111000
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3111100
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3111200
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3112000
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3112100
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3112101
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ, [ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ]
3113000
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
3113100
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
3114000
ΑΛΙΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3114100
ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ, ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3114200
3115000
ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ,
ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
3115100
ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
3116000
ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
3116100
ΑΛΙΕΙΑ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ Η ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΣΤΩΝ ΣΟΥΠΙΩΝ
ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
3116200
10
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
3116300
ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ, ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ
3116900
ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.
3117000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
3117100
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
3117101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ
3120000
ΑΛΙΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
3121000
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3121300
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3122000
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3122200
ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3210000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
3211000
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3211400
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3212000
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3212300
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3212301
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
3212302
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
3213000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
3213200
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
3214000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ,
ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3214300
3214401
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ,
ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ
3214402
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΔΙΩΝ
3214403
ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
3215000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
3215100
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
3216000
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
3216400
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ
3217000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
3217200
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
3220000
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
3221000
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3221500
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ
3221501
ΕΚΤΡΟΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
3222000
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
3222400
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
5100000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ
5101000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ
5200000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ
5201000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ
6100000
ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
6101000
6102000
ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΩΝ ΑΜΜΩΝ
6200000
ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
6201000
ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3214400
11
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
7100000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ
7101000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
7210000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ
7211000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ
7290000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
7291000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
7291100
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
7291200
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
7291300
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
7291400
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
7291500
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
7291900
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
8110000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
8111000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)
8111100
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ
8111200
ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)
8112000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
8113000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΦΡΥΓΜΕΝΟΥ ΔΟΛΟΜΙΤΗ
8114000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
8120000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ
8121000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ
8121100
ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΜΜΟΥ
8121200
ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ· ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
8121300
8122000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΟΚΑΛΕΣ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΗ ΛΙΘΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗ
8122100
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΟΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ
8122101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΓΙΛΟΥΣ
8122200
8122201
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ, ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΤΗ, ΚΥΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΜΑΝΙΤΗ· ΜΟΥΛΛΙΤΗ· ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΓΑΙΩΝ Η ΓΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ
8910000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
8911000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
8911100
ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Η ΑΡΓΙΛΙΟΥ
8911200
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΦΡΥΚΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ· ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΜΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΙΟΥ
8911900
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
8911901
ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ (ΒΑΡΙΤΙΝΗΣ)
8911902
ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΡΥΟΛΙΘΟΥ
8920000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ
8921000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ
8930000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
8931000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
8990000
ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
8991000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΙΤΟΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΦΥΣΙΚΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
8992000
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ, ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ, ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ· ΕΞΟΡΥΞΗ
ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)· ΣΜΥΡΙΔΑΣ· ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΤ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ), ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΟΙ Η ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Η ΑΠΛΩΣ
8992100
8992200
12
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
8992201
ΚΟΜΜΕΝΑ, ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)·
ΣΜΥΡΙΔΑΣ· ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)
8992202
ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΜΥΡΙΔΑΣ
8992900
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
9100000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
9101000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
9101100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
9101200
9900000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9901000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
9901100
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ
9901900
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
10110000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
10111000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ
ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ
ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ
ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ
ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ,
ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ
9101300
10111100
10111200
10111300
10111400
10111500
10112000
10112001
10113100
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113200
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113300
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113400
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113500
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113900
10114300
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ,
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΥΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
10114400
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Η ΑΡΝΙΩΝ
10114500
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΑΙΓΩΝ Η ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ
10115000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΑΙΓΩΝ Η ΧΟΙΡΩΝ
10116000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
10119000
10119901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
10120000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
10121000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ
ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ
10113000
10114000
10114100
10114200
10119900
10122000
13
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10123000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
10124000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
10125000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ
10129000
10130000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
10131000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ
10131100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Η ΚΑΠΝΙΣΤΑ (ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΖΑΜΠΟΝ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ Η ΚΑΠΝΙΣΤΟ
10129900
10131200
10131400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ, ΣΕ ΑΛΜΗ,
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Η ΚΑΠΝΙΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΑ Η ΑΙΜΑ
10131401
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
10131402
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ
10131403
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
10131404
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
10131405
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ
10131500
10139100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣΘΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ· ΙΝΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΞΙΓΚΙΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
10139101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
10139102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
10139900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
10131300
10131600
10139000
10200000
10201300
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ), ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ
ΨΥΞΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
10201400
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
10201500
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΚΑΣ ΨΑΡΙΟΥ, (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
10201000
10201100
10201200
10201600
10202300
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ·
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ,
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΒΟΛΩΝ
(ΠΕΛΕΤΩΝ) ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ, Η ΣΕ ΑΛΜΗ
10202301
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ
10202400
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ
10202500
10202501
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΑΡΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
10202600
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ
10203000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ
10202000
10202100
10202200
14
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10203100
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
10203200
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ,
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ,
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ·
ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ), ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΜΑΛΑΚΙΑ Η ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ), ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΜΑΛΑΚΙΑ Η ΑΛΛΑ
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ·
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
10203300
10203400
10204000
10204100
10204200
10209000
10209100
10310000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
10311000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
10311100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ
10311200
10311201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΜΕΝΩΝ Η ΜΗ, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΦΕΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
10311202
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΓΑΝΗΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ (ΤΣΙΠΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
10311203
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ
10311300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ, ΝΙΦΑΔΩΝ, ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΒΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
10209900
10311400
10319000
10319100
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΤΑΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ
10320000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10321000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10321100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
10321200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
10321300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ
10321400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΑΝΑΝΑ
10321500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
10321600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΜΗΛΩΝ
10321700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10321900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΥΜΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
10329000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10329900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10390000
ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10391000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ
10391100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
10391200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10391300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10391400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ,
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
10319900
10391500
15
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10391600
10391701
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ
ΟΞΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ), ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ
ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΑΠΟ ΝΤΟΜΑΤΕΣ
10391702
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
10391703
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΩΝ
10391800
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ), ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
10391700
10392000
10392200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΨΗΜΕΝΩΝ Η
ΑΨΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
10392201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
10392202
10392301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ, ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΠΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
10392302
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ Η ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΟΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
10392400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
10392401
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
10392402
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ
10392403
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ
10392500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
10393000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10399000
10399100
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10399101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10399900
10410000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
10411000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
10411100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "SAINDOUX" (ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΙΠΟΣ), ΕΛΑΙΟΣΤΕΑΤΙΝΗΣ,
ΕΛΑΙΟΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΑΤΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ ΟΥΤΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤOΥΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
10392100
10392300
10411200
10412000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤOΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ, ΑΛΛΑ
ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
10412100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
10412200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
10412302
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
10412400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΡΑΦΑΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
10412700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412800
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ
10413000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΑΔΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (LINTER)
10411900
16
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10414000
10414100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ· ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ
10414101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
10414200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ
10415000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
10415100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
10415101
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
10415200
10415300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
10415301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ
10415400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
10415500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΡΑΦΑΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ· ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α., ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
10415600
10415700
10415800
10415900
10415901
10416000
10417000
10417100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ,
ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ) - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΔΕΡΜΑΤΕΛΑΙΩΝ)· ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ)
10419000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΕΛΑΙΩΝ)· ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
10419900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
10419901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
10419902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
10420000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ
10421000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ
10429000
10510000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
10511000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
10511100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
10511200
10512000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6% ΛΙΠΟΣ, ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η
ΖΑΧΑΡΟΥΧΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ
10512100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΣΕ ΣΚΟΝΗ
10512200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
10513000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
10514000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ (ΠΗΓΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙ)
10514001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
10515000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10515100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΕΣ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ Η
ΟΞΙΝΙΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΖΕΪΝΗΣ
10417200
10429900
10515200
10515300
17
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10515400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ
10515500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ
10515600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
10515601
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ
10519000
10520000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ
10521000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ
10529000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ
10529900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ
10610000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
10611000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ
10611100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
10611200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Η ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ
10612000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
10612100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ
10612200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
10612300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ
10612400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
10612401
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ
10613000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ), ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
10613100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
10613200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ), ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
10613300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
10613301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
10614000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΟΥΡΟΥ, ΠΙΤΟΥΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ
10619000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
10619900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
10620000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ
10621000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
10621100
10621400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ· ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ· ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ· ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΠΙΟΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ,
ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ· ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ·
ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ
10622000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
10629000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10629900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10710000
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
10711000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
10711100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
10711101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
10711102
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ
10711103
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
10711200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
10719000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ,
ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
10519900
10621200
10621300
18
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10719900
10720000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ,
ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
10721000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
10721100
10721201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΒΑΦΛΩΝ (ΓΚΟΦΡΩΝ) ΚΑΙ
ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
10721202
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
10721900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
10721901
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΩΝ
10721902
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΑΣ Η ΚΑΝΤΑΪΦΙΟΥ
10729000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ·
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ·
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10721200
10729900
10730000
10731100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES), ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10731200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΣΚΟΥΣ
10739000
10739901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ
(NOODLES), ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ
(NOODLES), ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ
10810000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
10811000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ·
ΜΕΛΑΣΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ
10731000
10739900
10811100
10811200
10811300
10811400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ· ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΑΣΩΝ
10819000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΤΟΥ ΤΕΥΤΛΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΑΓΑΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
10819900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
10819901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
10820000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ
10821000
10821100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΑΚΑΟΥ (ΚΑΚΑΟΜΑΖΑΣ), ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΗΣ Η ΜΗ, ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΑΚΑΟΥ, ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΗΣ Η ΜΗ
10821200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ
10821300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
10821400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
10822000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
10822100
10822300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΧΥΔΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΥΔΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΑΟ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ)
10822301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
10822302
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΒΑΔΩΝ, ΚΟΥΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ
10822400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΦΛΟΥΔΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΛΥΦΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΦΛΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΚΑΟΥ
10812000
10822200
10823000
19
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10829000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ
10829900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ
10830000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ
10831000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ
10831100
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
10831200
10831500
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΦΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΖΥΜΩΣΗ) ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΣΗ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ <= 3 KG
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η
ΜΑΤΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ
10839000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ
10839900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ
10840000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
10841000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΙΔΙΟΥ· ΣΑΛΤΣΩΝ· ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ· ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
10831300
10831400
10841100
10841201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΛΤΣΩΝ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΣΙΝΑΠΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
10842000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
10842100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ (PIPER SPP), ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ
10842200
10842300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ , ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ (CAPSICUM SPP.), ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΝΕΛΛΑΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
10843000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
10843001
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΑΛΑΤΟΤΡΙΒΕΙΟ)
10849000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
10849900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
10850000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ
10851000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ
10851100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΤΟ ΑΙΜΑ
10851200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΑΡΙ, ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ
10851300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
10851400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
10851900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ)
10859000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ
10859900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ
10860000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
10861000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
10861001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
10861002
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
10869000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
10841200
10869900
10890000
10891000
10891100
10891200
10891300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ, ΑΒΓΩΝ, ΜΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΑΙ ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ· ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΝ (ΕΝΕΡΓΩΝ Η ΑΔΡΑΝΩΝ)· ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΕΚΡΩΝ·
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ
20
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
10891301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
10891302
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΕΙΚΙΓΚ ΠΑΟΥΝΤΕΡ
10891400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
10891500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ· ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ· ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΗΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
10891900
10899000
10899900
10910000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
10911001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΒΟΛΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ
10912000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ (ALFALFA)
10919000
10920000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
10921000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
10929000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
10929900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
11010000
ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
11011000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
11019000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
11019900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
11019901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
11020000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
11021000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
11021100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
11021200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΡΩΔΗ ΟΙΝΟ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
11022000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΛΑΣΠΩΝ (ΚΑΤΑΚΑΘΙΩΝ)· ΤΡΥΓΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΗΣ
11029000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
11029900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
11030000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ
11031000
11040000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΤΗ, ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ)·
ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ
ΦΡΟΥΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΩΝ ΑΠΟ
ΦΡΟΥΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΖΥΜΩΣΗ
11041000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΡΜΟΥΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
11049000
11050000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
11051000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ
11052000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Η ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
11059000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΙΡΑΣ
11059900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΙΡΑΣ
11060000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΥΝΗΣ
11061000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΥΝΗΣ
10911000
10919900
11039000
11039900
11049900
21
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
11069000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΥΝΗΣ
11069900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΥΝΗΣ
11070000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
11071000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
11071100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΘΕΙ
11071900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
11071901
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
11079000
11079901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
12000000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
12001000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΠΝΟΥ
12001100
12002000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ· ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η
ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
12009000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
12009900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
13100000
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
13101000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΙΟΛΙΠΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΝΟΛΙΝΗΣ)
13102000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΛΩΣΗ
13102100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΩΜΟΥ (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ), ΟΧΙ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ
13102200
13102300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΥΛΩΝ (ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ), ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ Η ΛΕΠΤΟΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
13102400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΙΝΩΝ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ, ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΩΝ
13102500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟΥ
13102600
13102900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΛΙΝΑΡΙ, ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΜΙ),
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
13103000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΛΩΣΗ
13103100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
11079900
12001900
13103200
13104000
13106000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΙΝΕΣ
Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ Η ΑΛΟΓΟΤΡΙΧΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
13106100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ)
13106200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ
13107000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΙΝΑΡΙ, Η
ΓΙΟΥΤΑ, ΟΙ ΙΝΕΣ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΝΝΑΒΗ)· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ
13105000
13107100
13107200
13108000
13108100
13108200
13108300
13108400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ (ΒΙΒΛΟΣ) ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ·
ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η ΚΟΡΔΟΝΩΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΡΑΨΙΜΟ, ΝΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΙΣΚΟΖΗ) ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ) ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ) ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ, ΜΕ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ <85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ), ΜΗ
22
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
13109100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΙΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΦΤΙΔΙΩΝ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΦΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ Η ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΙΝΕΣ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
13109200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΕΦΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
13109201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΥΠΙΩΝ)
13109300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
13109900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΩΝ
13200000
ΥΦΑΝΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
13201000
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
13201100
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ Η ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
13201200
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ, ΛΕΠΤΟΙΝΕΣ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ
ΤΡΙΧΕΣ Η ΑΛΟΓΟΤΡΙΧΕΣ
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ
13108500
13109000
13201300
13201900
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΡΑΦΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΦΛΟΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ, ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΜΙ)
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ· ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
13202000
ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
13203000
13203100
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ), ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η
ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ
13203200
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
13203300
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
13204000
13204400
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ, ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΕΝΙΛΛΗ, [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΗΛΕΙΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ]
ΥΦΑΝΣΗ ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ
ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ) ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΥΦΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ
ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ ΓΑΖΑΣ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ)
13204500
ΥΦΑΝΣΗ ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΠΗΤΕΣ
13204600
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ) ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ
13205000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ
13209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
13209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
13300000
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
13301000
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ)
13301100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ
13301200
13301901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ)
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΙΣΕΔΩΝ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
13301902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΩΝ
13301903
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
13301904
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
13301905
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
13910000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
13911000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
13201400
13204100
13204200
13204300
13301300
13301400
13301900
23
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
13911100
13919000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ, ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΠΕΤΣΕΤΕ),
ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΜΕ
ΠΛΕΞΙΜΟ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
13919900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
13920000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13921000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
13921100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
13921200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ
13921300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ
13921400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΝΩΝ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
13921500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ· ΓΥΡΩΝ (ΠΟΔΙΩΝ)
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
13911900
13921501
13921601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΥΝΟΛΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ
13922000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
13922100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
13922101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΥΡΟΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
13922102
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΝΑΒΗ, ΓΙΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ
13922200
13922201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ (ΤΕΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ· ΙΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΓΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΞΗΡΑΣ· ΑΝΤΙΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΤΡΩΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
13922202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
13922300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ) ΚΑΙ
ΣΤΡΟΦΟΠΤΩΤΩΝ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΥΦ),
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΙΩΝ, ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΤΗΡΙΑ Η ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ Η ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΗ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΚΥΨ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ
13921600
13922400
13922401
13922901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤOΙΜΩΝ ΥΦΑVΤOΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ, ΠΙΑΤΟΠΑΝΑ, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ
ΣΩΣΙΒΙΑ ΓΙΛΕΚΑ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΩΝ
13922902
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
13929000
13929901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ ΦΑΣΟΝ
13929902
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΦΑΣΟΝ
13930000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
13931000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
13931100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ
13931200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ ΟΥΤΕ
ΦΛΟΚΩΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ
13922900
13929900
13931300
13931901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ [(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)]
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
13939000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
13939900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
13940000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ
13941000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
13931900
24
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
13941100
13941101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ, ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
13941102
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
13941200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ ΑΠΟ ΣΠΑΓΓΟΥΣ, ΚΟΡΔΟΝΙΑ Η ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΠΟ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ, ΛΩΡΙΔΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΙΝΙΑ
13941201
13950000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΧΤΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΧΤΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13951000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13959000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
13942000
13949000
13949900
13959900
13960000
13961000
13961100
13961200
13961300
13961400
13961500
13961600
13961700
13969000
13969900
13990000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ·
ΥΦΑΝΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΝΗΜΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΝΗΜΑ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ· ΥΦΑΝΤΙΚΟΥ
ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΝΑΙΛΟΝ Η ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ Η ΡΕΓΙΟΝ ΒΙΣΚΟΖΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΦΙΤΙΛΙΑ, ΑΜΙΑΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΑΖΑ
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΙΑΣ· ΤΑΙΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΔΙ, ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ Η ΙΝΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ (BOLDUCS)· ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
13991200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΛΙΩΝ, ΔΑΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ·
ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΗΣ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΑΛΥΣΙΔΙΤΣΑ"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ· ΔΑΝΤΕΛΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΑ, ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ Η ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΑ, ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ Η ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
13991300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΟΧΑΣ), ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ Η ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
13991400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΜΗΚΟΣ <=5 MM (ΧΝΟΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ)
ΚΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΤΩΝ
13991000
13991100
13991401
13991600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΗΣ· ΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΑΛΥΣΙΔΙΤΣΑ"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΣΕ ΤΟΠΙΑ
13991900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
13999000
14110000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14111000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
14119000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14120000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13991500
13999900
25
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
14121000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14121100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
14121200
14122000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ
ΓΟΝΑΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14122100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
14122200
14123000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ
ΓΟΝΑΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14123001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ, ΑΜΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
14123002
14129000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΛΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14129900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14130000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14131000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14131100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η
ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ-ΤΑΓΙΕΡ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΖΙΠ-ΚΙΛΟΤ), ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ (ΣΑΛΟΠΕΤ), ΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ (ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΚΟΝΤΩΝ (ΣΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ
14131200
14131300
14131400
14132000
14132100
14132200
14132300
14132400
14133000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΤΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΣΟΡΤΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
14134000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ, ΦΟΥΣΤΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ (ΖΙΠ-ΚΙΛΟΤ), ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
(ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
14135000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14135001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΑΜΠΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14135002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14139000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14139900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
14139901
14139904
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΩ ΡΑΦΤΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ
ΡΑΦΤΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
14139905
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ)
14139906
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΦΑΣΟΝ
14133100
14133200
14133300
14133400
14133500
14139902
14139903
14139907
26
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
14140000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
14141000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΣΕ
14141100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14141200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΛΙΠ, ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΖΙΕ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
14141300
14142000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΛΙΠ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ Η ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ, ΝΕΓΚΛΙΖΕ,
ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ
14142100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
14142200
14143000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΣΛΙΠ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ
ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΖΙΕ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η
ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΛΙΠ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ,
ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΝΕΓΚΛΙΖΕ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΚΟΡΣΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΛΑΣΤΕΞ), ΚΟΡΣΕΔΩΝ, ΤΙΡΑΝΤΩΝ, ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "T-SHIRT" ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14149000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
14149900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
14190000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
14191000
14191100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14191101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14191200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ, ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ,
ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΥΜΝΕΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ), ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14141400
14142300
14142400
14142500
14191300
14191900
14192000
14192100
14192101
14192301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ), ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ, ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΩΝ ΤΣΕΠΗΣ, ΣΑΛΙΩΝ, ΕΣΑΡΠΩΝ, ΒΕΛΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ· ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΒΑΤΩΝ
14192302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ (ΡΙΝΟΜΑΚΤΡΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
14192303
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΟΧΙ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
14193000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ· ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ· ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΩΝΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ
14192200
14192300
14193100
14193101
14193200
14194000
14194100
14194200
14194201
14194300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ Η ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) · ΔΙΣΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ· ΠΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΑ, ΠΛΕΓΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΠΛΕΓΜΕΝΩΝ Η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ Η ΑΠΟ ΔΑΝΤΕΛΑ Η
ΑΛΛΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ, ΣΕ ΤΟΠΙΑ· ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ· ΤΑΙΝΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΦΟΔΡΩΝ), ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ, ΓΕ
27
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
14199000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
14199900
14200000
14201001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ
14209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
14209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
14209901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
14201000
14209902
14209903
14310000
14390000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΝ, ΚΑΛΣΟΝ, ΜΑΚΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ
Η ΚΡΟΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΕΚΤΩΝ Η
ΚΡΟΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΕΚΤΩΝ Η
ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
14391000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΝΕΛΩΝ ΖΕΡΣΕΪ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ, ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
14391001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
14399000
15110000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ· ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ
15111000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΟΣ
15112000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΥ (ΣΑΜΟΥΑ)· ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΩΝ (ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΩΝ) Η
ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΩΝ· ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΥ (ΣΑΜΟΥΑ)
14311000
14319000
14319900
14399900
15112100
15113000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΩΝ (ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΩΝ) Η ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΩΝ· ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15113100
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ
15113200
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ (ΟΧΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ)
15113300
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15114000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Η ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15114100
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15114200
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15114300
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15115000
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ· ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
15115100
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΜΕΝΩΝ
15115200
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
15119000
15121100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΨΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ· ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΓΟΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΨΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ· ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΓΟΥΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ· ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΑΛΛΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΩΟ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ
15121101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
15121102
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
15121200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ,
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΙΝΑ Η ΧΑΡΤΟΝΙ· ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΗ
15112200
15119900
15120000
15121000
28
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΡΑΨΙΜΟ, ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩ
15121201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
15121300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΡΙΩΝ, ΛΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
15121900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ) Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ,
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ,
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
15129000
15129900
15200000
15201400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ, ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ, ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
15202000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
15202100
15202900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ), ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ
15203000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
15203100
15203200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ, ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
15203201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΩΝ, ΣΑΝΔΑΛΙΩΝ ΚΛΠ
15203202
15204001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ· ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΦΤΕΡΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΓΚΕΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
15204002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
15204003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ, ΕΚΤΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
15204004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΩΝ
15204005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
15209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
15209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
16100000
ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ
16101000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ,
ΜΕ ΠΑΧΟΣ > 6 MM · ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ
ΞΥΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
15201000
15201100
15201200
15201300
15203203
15204000
16101001
16102200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ·
ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ· ΞΥΛΑΛΕΥΡΟΥ· ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ,
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ, ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΗΧΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΞΥΛΟ Η ΜΕ ΓΛΥΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ (ΑΧΥΡΟΥ ΞΥΛΟΥ)· ΞΥΛΑΛΕΥΡΟΥ
16102300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ
16103000
16103200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ· ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ
ΞΥΛΟ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η ΑΛΛΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ
16103900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
16102000
16102100
16103100
29
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
16109000
16109100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Η ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Η ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
16109101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΞΥΛΟΥ
16109900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ
16210000
16211300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ), ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ· ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΑ ΞΥΛΩΔΗ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ), ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΜΠΑΜΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΑ ΞΥΛΩΔΗ ΥΛΙΚΑ
16211400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ-ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΞΥΛΟΥ Η ΑΛΛΕΣ ΞΥΛΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
16212000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ- ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ· ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
16212100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ <= 6MM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ Η ΕΙΔΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
16211000
16211100
16211200
16212200
16219000
16219100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΕΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΕΣ
16220000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΡΚΕ
16221000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΡΚΕ
16221001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ
16221002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
16229000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΠΑΡΚΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΠΑΡΚΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
16219900
16229900
16230000
16231101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ), ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
16231200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΑΝΙΔΙΩΝ ΠΕΤΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
16231900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΑΠΟ
ΞΥΛΟ, Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
16231000
16231100
16232000
16240000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
16241000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
16241100
16241200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΕΤΩΝ), ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
16241201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ
16241300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
16241301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΞΥΛΟ
16241302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΩΝ
16249000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
16249900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
16290000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
16239000
16239900
16291000
30
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
16291100
16291101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Η
ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΠΩΝ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ
16291102
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΧΤΕΝΙΩΝ
16291200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
16291300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΨΗΦΙΔΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΙΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Η ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ, ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
16291301
16291401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ
16291402
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ
16291403
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
16291404
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ
16291405
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΩΝ
16291406
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΕΤΡΩΝ
16292000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ, ΑΧΥΡΟ Η ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ· ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
16292100
16292200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΕΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑ Η ΧΟΝΔΡΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΤΑΙΝΙΕΣ· ΦΕΛΛΟΥ ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΚΟΚΚΟΥΣ Η
ΣΚΟΝΗ· ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΕΛΛΟ
16292201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ
16292300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ,
ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΛΛΟ Π.Δ.Κ.Α.
16291400
16292400
16292501
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ, ΣΠΑΡΤΟ Η ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ· ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΦΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΘΩΝ
16292502
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ
17110000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ
17111000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
17111100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
17111200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΣΟΔΑΣ Η ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
17111300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
17111400
17119000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ· ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ· ΠΟΛΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΩΔΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ
17119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ
17120000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17121000
17121100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ
17121200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17121300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ,
ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΧΑΡΤΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ· ΒΑΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
16292500
17121400
17123000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Η ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
17123100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ (KRAFTLINER), ΜΗ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΥ, ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ
17123200
17123300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ WHITE TOP KRAFTLINER· ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ (KRAFTLINER)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΩΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
17123400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΑΥΛΑΚΩΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΥΛΑΚΩΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
17123500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ TESTLINER (ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ)
17122000
31
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
17124000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
17124100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΡΑΦΤ · ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΡΑΦΤ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙΕ ΓΚΟΦΡΕ Η
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΘΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΑΛΛΟΥ ΑΠΟ
ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ· ΠΙΛΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (ΤΣΟΧΙΝΟΥ) ΧΑΡΤΙΟΥ
17124200
17124300
17125100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
Η ΣΩΛΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ (ΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΚΡΙΖΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17125900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17126000
17127000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟΥ), ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΚΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΙΛΠΝΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ Η ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17127100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Η ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ
17127200
17127701
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙΕ ΓΚΟΦΡΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΡΑΦΤ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ), ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΡΑΦΤ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ), ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΠΛΑΤΟΥΣ > 36 CM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ,
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΜΜΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
17127702
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
17127800
17129000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ), ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η
ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ), ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17129900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
17210000
17211000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΝΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
17211100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΦΥΛΛΑ
17211200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
17211201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΥΡΟΣΑΚΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
17211300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
17211400
17211401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η
ΧΑΡΤΟΝΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ
17211402
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
17211500
17220000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΘΗΚΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
17221000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
17221100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ (ΣΕΡΒΙΕΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ,
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
17124400
17125000
17127300
17127400
17127500
17127600
17127700
17127900
17219000
17219900
17221200
17221300
17229000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
32
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
17229900
17230000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ)
17231000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ)
17231100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ· ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΟΦΣΕΤ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ
ΜΕ ΓΟΜΑ Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ· ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η
ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
17231200
17231201
17231401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟ, ΑΝΑΓΛΥΦΟ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ
17239000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ)
17239900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ)
17240000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ)
17241000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ)
17241100
17241200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ·
ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
17249000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
17249900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
17290000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
17291000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
17291100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
17291200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ
17291900
17299000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ· ΜΑΣΟΥΡΙΩΝ, ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
17299900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
18110000
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
18111000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
18120000
ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
18121000
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
18121100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ, ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
17231300
17231400
18121101
18121401
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ)
18121500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
18121600
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΗΛΟ
18121900
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
18121901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟ
18121902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
18121903
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
18121904
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
18130000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ
18131000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
18121200
18121300
18121400
33
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
18131001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
18131002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
18131003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΑΣ
18131004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ
18131005
18131006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
18131007
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΜ
18132000
18132001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
18132002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΟΥ
18132003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
18133000
BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
18133001
18133003
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, [Π.Χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ,
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΕΤΩΝ, ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ]
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΣΕΤΙΣΤΑ
18140000
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
18141000
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
18141001
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ
ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
18133002
18141002
18200000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ,
ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
18201000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
18202000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
18203000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
19100000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΚΟΠΟΙΗΣΗΣ)
19101000
19102000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ· ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ· ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΙΣΣΩΝ
19103000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ
19109000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
19109900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
19200000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
19201000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
19201100
19201200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΑΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ
19201300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΦΗ
19202000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ· ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
19202100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
19202200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
19202300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
19202400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ
19202500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
19202600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΕΛΑΙΩΝ
19202700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
19202800
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
18141003
34
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
19202900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
19203000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
19203100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
19203200
19204000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η
ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
19204100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ· ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ· ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ
19204200
19209000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ) ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ· ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
19209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
20110000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
20111000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
20111100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
20111101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
20111102
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
20111200
20111300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
20111301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ
20119000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
20119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
20120000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
20121000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
20121100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ· ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
20121200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
20121900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
20122000
20122400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΨΙΚΩΝ Η ΒΑΦΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ· ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ·
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Η ΩΣ ΦΩΤΟΦΟΡΑ· ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΨΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ· ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΙΘΕΡΩΝ,
ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ Η ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΨΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΔΕΨΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΔΕΨΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΨΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΦΩΤΟΦΟΡΑ
20129000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
20129900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
20130000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
20131000
20131100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ· ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ·
ΑΛΛΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
20131200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
20131300
20132000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ· ΚΡΑΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ,
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΙΣΟΤΟΠΩΝ Η ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΣΕΤΩΝ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ
20132100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ
20132200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
20132300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ Η ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ· ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΣΚΑΝΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΤΤΡΙΟΥ·
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ· ΔΙΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ· ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ·
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ· ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
20122100
20122200
20122300
20131400
20132400
20132500
35
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
20133000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ· ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΩΝ, ΧΛΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΩΝ
20133100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
20133200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΩΝ, ΧΛΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΩΝ
20134000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ, ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΝΙΤΡΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
20134100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ, ΘΕΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
20134200
20134300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΙΝΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
20135000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
20135100
20136000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΩΝ ΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Η ΥΠΕΡΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ· ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ·
ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
20136100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ)
20136200
20136300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ· ΚΡΟΤΙΚΩΝ, ΚΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ Η ΥΠΕΡΟΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
20136400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΙΔΙΩΝ, ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΙΔΙΩΝ, ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ, ΑΖΩΤΙΔΙΩΝ, ΠΥΡΙΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΙΔΙΩΝ
20136500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΥΤΤΡΙΟΥ Η ΣΚΑΝΔΙΟΥ
20136600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΧΝΩΣΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΥΓΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΩΝ
20135200
20136700
20140000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΑΛΑΖΙΑ· ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
20141000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
20141100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΥΚΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
20141200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
20141300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΥΚΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
20141400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΩΝ Η ΝΙΤΡΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ,
ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΟΧΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
20136800
20139000
20139900
20141900
20142100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΟΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΩΝ,
ΝΙΤΡΩΜΕΝΩΝ Η ΝΙΤΡΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
20142200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΣΘΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
20142300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΛΩΝ, ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
20142400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ· ΦΑΙΝΟΛΟΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΛΕΣ
20143000
20143100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ· ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ· ΟΞΙΝΩΝ ΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟ
20143200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΑΚΥΚΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
20143300
20144000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΚΛΑΝΙΚΩΝ, ΚΥΚΛΕΝΙΚΩΝ Η ΚΥΚΛΟΤΕΡΠΕΝΙΚΩΝ
ΑΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ
ΟΜΑΔΑ· ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
20144100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
20144200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΑΜΙΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ
20144300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΡΕΪΝΩΝ· ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΡΒΟΞΥΪΜΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΝΙΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
20144400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
20142000
20143400
36
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
20145000
20145100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΙΟΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ· ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΙΟΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
20145200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
20145300
20146100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Η ΕΣΤΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΣΤΕΡΕΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ· ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ,
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΩΝ Η ΝΙΤΡΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΑΚΕΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΩΝ· ΑΛΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
20146200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
20146300
20146400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΑΚΕΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20146401
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΜΑΓΙΑΣ
20147000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20147100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ
20147101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ
20147200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ
20147300
20147500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΤΗΜΕΝΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΟΥ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 80 % ΚΑΤ΄ ΟΓΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ
20148000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΛΛΕΛΑΙΟ
20149000
20150000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
20151000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ· ΣΟΥΛΦΟΝΙΤΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ· ΑΜΜΩΝΙΑΣ
20152000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ· ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
20153000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
20153100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΡΙΑΣ
20153200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ
20153300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ
20153400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ
20153500
20153900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ
20154000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
20154100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
20154900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
20155000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
20155100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΙΟΥ
20155200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΙΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ
20155900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
20156000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
20157000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20157100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
20157200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΜΩΝΙΟΥ (ΔΙΑΜΜΩΝΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ)
20157300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
20157400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟ
20157500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
20146000
20147400
20149900
37
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
20157600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ
20157900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ, ΚΑΛΙΟ) Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20158000
20160000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20161000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20162000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20163000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟΥ (PVC)
20159000
20159900
20163001
20165000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΑΚΕΤΑΛΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΝ· ΕΠΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ·
ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΡΗΤΙΝΩΝ· ΑΛΚΥΔΙΩΝ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΑΛΛΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ,
ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ· ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
20165100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20165200
20165300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20165400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20165500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΟΥΡΙΑΣ, ΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20165600
20165700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ
ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20165900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, Π.Δ.Κ.Α.
20169000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20169900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20170000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20171000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
20171001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
20179000
20200000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20201000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20201100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ
20201200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ
20201300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
20201400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
20201500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
20201900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΣΤΙΧΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
20164000
20179900
20209900
20300000
20301000
20301100
20301200
20302000
20302100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ
ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ
ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ· ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΩΔΩΝ
ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ·
38
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
20302200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΑΝΤΙΚΩΝ
20302300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ
20302400
20410000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
20411000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
20412000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
20413000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
20413100
20413101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ· ΧΑΡΤΙΟΥ, ΒΑΤΩΝ, ΠΙΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΟΧΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ Η ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
20413200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ
20414000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΩΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΙΩΝ
20414100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
20414101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΣΧΟΛΙΒΑΝΟΥ
20414200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡΙΩΝ
20414300
20414301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΔΑΠΕΔΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ, ΓΥΑΛΙ Η
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΦΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
20414302
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ
20414400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
20419000
20420000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
20421000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
20421100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ
20421200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΕΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΩΝ
20421300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
20421400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ (ΠΟΥΔΡΩΝ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ
20421500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ (MAKE-UP) Η ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ (ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ) Η
ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α.
20309000
20309900
20419900
20421600
20421700
20421800
20421900
20429000
20429900
20510000
20511000
20511100
20511200
20511300
20511400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ)· ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ· ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ· ΘΡΥΑΛΛΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ· ΚΑΨΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ· ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ· ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΡΥΑΛΛΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ· ΠΥΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ· ΚΑΨΥΛΙΩΝ· ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ, ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ)
39
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
20512000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΡΤΩΝ
20519000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
20519900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
20520000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ
20521000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΩΝ
20521001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
20521002
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
20529000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΛΛΩΝ
20529900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΛΛΩΝ
20530000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
20531000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
20539000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
20539900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
20590000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20591000
20592001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ· ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗ
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ· ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ· ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ
20593000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
20594000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ· ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
20594100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
20594200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΡΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ· ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ· ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20591100
20591200
20592000
20594300
20595000
20595100
20595200
20595201
20595300
20595400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΠΤΟΝΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.· ΣΚΟΝΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΤΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ· ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ· ΣΥΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΧΗΜΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
20595700
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ), ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΦΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗ ΒΑΦΗ Η
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ· ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ· ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ·
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΥΛΟΝΑΦ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Η ΠΥΡΗΝΕΣ ΧΥΤΗΡΙΟΥ
20595900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20595901
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
20595902
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ)
20596000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΑΛΒΟΥΜΙΝΩΝ
20599000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20599900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
20600000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
20601000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
20601100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΩΝ
20601200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ
20595500
20595600
40
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
20601300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΠΛΩΝ
20601400
20602000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ· ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ
20602100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΩΝ
20602200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΖΗ
20602300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΠΛΩΝ
20602400
20609000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ· ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΦΑΝΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ
20609900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ
21100000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21101000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ, Ο-ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ, ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
21102000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΥΣΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ· ΦΩΣΦΟΡΟΑΜΙΝΟΛΙΠΙΔΙΩΝ· ΑΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΚΤΟΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΑΤΟΜΟ(Α) ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΥΡΑΖΟΛΙΟΥ Η ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ, ΔΑΚΤΥΛΙΟ
ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ, ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΚΤΟΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΑΤΟΜΟ(Α) ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΥΡΑΖΟΛΙΟΥ Η ΤΡΙΑΖΙΝΗΣ, ΔΑΚΤΥΛΙΟ
ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ, ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΗΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΩΝ
21103000
21103100
21103200
21104000
21105000
21105100
21105200
21105300
21105400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.· ΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΕΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ· ΓΛΥΚΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΩΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΙΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
21109000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21109900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21200000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
21201000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
21201100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
21201200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
21201300
21202000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
21202100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
21202200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΜΟΝΕΣ Η ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΤΟΝΑ
21202300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
21202400
21209000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· ΚΟΥΤΙΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
21209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
22110000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ· ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ)
21106000
22111000
22111100
22111200
22111300
22111400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Η ΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ,
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Η ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ
41
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
22111500
22111600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ), ΣΥΜΠΑΓΩΝ Η ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΩΝ (ΚΟΙΛΩΝ) ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
(ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
22190000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ)· ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ)· ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
22191000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΛΩΡΙΔΕΣ
22192000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ· ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΕ ΝΗΜΑΤΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ, ΛΩΡΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
22112000
22119000
22119900
22193000
22194000
22195000
22196000
22197000
22197100
22197200
22197300
22197301
22199000
22199900
22210000
22211000
22212000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΛΙΝΑ) ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
(ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α.· ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ· ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ), ΑΠΟ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α.· ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ· ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 MM, ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22212900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ (ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ· ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΚΑΜΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22212901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
22213000
22213001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (PLEXI-GLASS), ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
22213002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22214000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22214100
22220000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ,
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ,
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
22221000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
22221100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
22221101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΟΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
22221200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΙΑ), ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
22212100
22214200
22219000
22219900
42
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
22221201
22221300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΟΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22221400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22221900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
22221901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ
22229000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
22229900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
22230000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
22231000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22231100
22231101
22231200
22231201
22231300
22231400
22231401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 LT ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ· ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ,
ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22231900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, Π.Χ. ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΟΠΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΛΠ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
22232000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22239000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
22231500
22239900
22290000
22291001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ), ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ
22292000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
22292100
22292500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΠΛΑΤΟΥΣ <= 20CM
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΛΟΥΡΙΔΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22292501
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
22292600
22292900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ· ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
22292901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ, ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
22299000
22299100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
22299101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
22299102
22299104
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΕΥΤΩΝ Η ΘΕΡΜΟΧΥΤΕΥΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η
ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
22299900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23110000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23111000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
22291000
22292200
22292300
22292400
22299103
43
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
23111100
23119000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΥΤΕΥΤΟΥ, ΕΛΑΤΟΥ, ΟΛΚΙΜΟΥ Η ΦΥΣΗΤΟΥ, ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΕΩΣ (FLOAT GLASS) ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΟΤΡΙΒΙΜΕΝΟΥ Η ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΟΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23120000
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23121000
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23121100
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΥΡΤΩΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ,
ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΗ
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
23111200
23121200
23121301
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ· ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
23121302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
23129000
23129901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΑΛΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
23129902
ΤΡΟΧΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23130000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23131000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23131100
23131200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΜΠΟΥΛΕΣ· ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ
23131201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
23131300
23131301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
23131400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ Η ΑΛΛΑ ΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ
23139000
23139200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
23139900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
23139901
23139902
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΑΛΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΤΡΟΧΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
23140000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
23141000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
23141100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΤΙΛΙΩΝ, ΠΡΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΛΩΝΩΝ, ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
23141200
23149000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΛΙΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ
ΓΥΑΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
23149900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
23190000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
23121300
23129900
23139100
23191000
23191100
23191200
23192000
23192100
23192200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΜΑΖΑ, ΣΕ ΣΦΑΙΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ), ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ,
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ ΓΥΑΛΙ·
ΓΥΑΛΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΙΤΡΟ)· ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ
ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ Η ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΑ·
ΣΦΑΙΡΩΝ (ΜΠΑΛΩΝ) ΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
44
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΓΥΑΛΙΩΝ
23192201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ
23192300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΑΜΠΟΥΛΩΝ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
23192400
23192500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
23192600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Π.Δ.Κ.Α.
23192601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
23192602
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
23199000
23200000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23201000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23201100
23201300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ
ΓΑΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
23201400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΨΗΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23310000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
23311000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
23311001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
23319000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
23319900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
23320000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ
23321000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ (ΨΗΜΕΝΟ ΠΗΛΟ)
23321100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ
23199100
23199900
23201200
23321101
23321201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ
23321300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ
23329000
23410000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ (ΨΗΜΕΝΟ ΠΗΛΟ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ (ΨΗΜΕΝΟ ΠΗΛΟ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
23411000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
23411100
23411101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
23411102
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
23411200
23411201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
23411202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΛΙΝΩΝ Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ
23411203
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΛΠ, ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
23411300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ
23321200
23329900
45
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
23411301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
23419000
23419901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΚΑΙ ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ ΓΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
23419902
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
23420000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
23421000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
23429000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
23429900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
23430000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
23431000
23440000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ· ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
23441000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
23441100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
23441200
23490000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
23491000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
23491100
23491200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
23499000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23499900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23510000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23511000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23511100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ (ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ CLINKER)
23511200
23519000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΚΟΝΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23519900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23520000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
23521000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ
23522000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΨΟΥ
23523000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΥΓΜΕΝΟΥ Η ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΔΟΛΟΜΙΤΗ
23529000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
23529900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
23610000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
23611000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23611100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η
ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ
23419900
23439000
23439900
23449000
23449900
23611101
23611200
23611201
23612000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ
ΛΙΘΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
46
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
23619000
23620000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ
23621000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
23621001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
23629000
23630000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23631000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23639000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23639900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
23640000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
23641000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
23649000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
23649900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
23650000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23651000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟ
23651100
23651200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝΙΔΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΧΥΡΑ Η ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
23659000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23659900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
23690000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
23691000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
23691100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α.
23691101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
23691900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α.
23699000
23700000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ
23701000
ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ
23701100
23701101
ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
23701102
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
23701103
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
23701104
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
23701105
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
23701106
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΟΝΥΧΑ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
23701107
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
23701200
23701201
ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΑΠΟ ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
23701202
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
23709000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΟΠΗ,
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΟΠΗ,
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
23619900
23629900
23699900
23709900
47
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
23910000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23911000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23911100
23911101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ, ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΑΠΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ Η ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ Η ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΣΜΥΡΙΔΑ
23911200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ Η ΚΟΚΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
23919000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23919900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23990000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
23991000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
23991100
23991200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΝΕΣ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ· ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ· ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΦΡΕΝΑ,
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ
23991201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
23991202
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ (ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ)
23991300
23991500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ· ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ Η ΗΜΙΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ
23991900
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
23991901
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ)
23991902
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
23999000
24100000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ
24101000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
24101100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ SPIEGEL ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ, ΚΥΒΟΥΣ Η ΑΛΛΕΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ
23991400
23999900
24101200
24101400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΩΓΗ
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 99,94 %, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ SPIEGEL Η ΧΑΛΥΒΑ
24102000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
24102100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΗ
ΕΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ
ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ
ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ "ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ" ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ
ΧΑΛΥΒΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ,
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
24101300
24102200
24102300
24103000
24103100
24103200
24103300
24103400
24103500
24103600
24104000
24104100
48
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
24104200
24105500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΝΟ
ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΜΟΝΟ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ Η
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ "ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ"
ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ >=
600 MM, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ
>= 600 MM, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ "ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ" ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ
>= 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ "ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ" ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ
< 600 MM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (ΠΛΑΤΙΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM
24106000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
24106100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΣΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ, ΑΠΟ ΜΗ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΕΙ, ΕΛΑΘΕΙ Η
ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΣΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ, ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΕΙ,
ΕΛΑΘΕΙ Η ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΜΕ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ, ΣΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ, ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΘΕΙ, ΕΛΑΘΕΙ Η ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
24104300
24105000
24105100
24105200
24105300
24105400
24106200
24106300
24106400
24106500
24106600
24106700
24107400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ (OPEN SECTIONS) ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ,
ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΕΛΑΘΕΙ Η ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΜΗ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΕΛΑΘΕΙ Η ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΕΛΑΘΕΙ Η ΔΙΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
24107500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
24109000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ
ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ
ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ, ΚΟΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ,
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
24107000
24107100
24107200
24107300
24109900
24200000
24201000
24201100
24201200
24201300
24201400
24202000
24202100
24202200
24202300
24202400
24203000
24203100
24203200
24203300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ, ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM, ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM, ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΗΛΟΥΣ Η ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ > 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM,
49
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
24203400
24203500
24204000
24209000
24209900
24310000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM,
ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΟΥΣ Η ΜΕ
ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ <= 406,4 MM, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΧΥΤΕΥΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΚΟΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΚΟΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
24319000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒΔΩΝ (ΔΟΚΩΝ) ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (SOLID
PROFILES) ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒΔΩΝ (ΔΟΚΩΝ) ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (SOLID
PROFILES) ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΒΔΩΝ (ΔΟΚΩΝ) ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (SOLID
PROFILES) ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΒΔΩΝ (ΔΟΚΩΝ) ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ
24319900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΒΔΩΝ (ΔΟΚΩΝ) ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ
24320000
ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
24321000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM
24322000
24329000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ Η
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
24329900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
24330000
ΨΥΧΡΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
24331000
24332000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ (OPEN SECTIONS), ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ
ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ
ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
24333000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ "ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ" ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΥΒΑ
24339000
24340000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
24341000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ
24341100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
24341200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
24341300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
24349000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ
24349900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΟΛΚΗΣ
24410000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24411000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ
24411001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
24412000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ
24413000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (ΠΛΑΤΙΝΑΣ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ
24414000
24419000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η ΑΡΓΥΡΟΥ, ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥ Η ΧΡΥΣΟΥ
ΕΠΙΠΛΑΤΙΝΩΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24419900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24419901
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
24419902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24419903
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24311000
24312000
24313000
24331100
24331200
24339900
24415000
50
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
24420000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ)
24421000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ· ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24421100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
24421200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ
24422000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ Η ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24422100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24422200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24422300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24422400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ, ΠΑΧΟΥΣ > 0,2 MM
24422500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ <= 0,2 MM
24422501
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ
24422600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
24429000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24429900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
24430000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
24431000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
24431100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
24431200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
24431300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
24432000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ Η ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ· ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
24432100
24432200
24432300
24432400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ· ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
24440000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ
24441000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ· ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ (MATTES) ΧΑΛΚΟΥ· ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΝΙΑΣ (CEMENT)
24441100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ (MATTES) ΧΑΛΚΟΥ· ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΝΙΑΣ (CEMENT)
24441101
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
24441200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΥ· ΑΝΟΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
24441300
24442000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ· ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ
ΧΑΛΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Η ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
24442100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
24442200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ
24442201
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
24442202
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
24442300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
24442301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
24442400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΠΑΧΟΥΣ > 0,15 MM
24442500
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΠΑΧΟΥΣ <= 0,15 MM
24442600
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
24449000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
24449900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
24450000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24439000
24439900
51
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
24451000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ· ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
24451100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
24451200
24452000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ (MATTES) ΝΙΚΕΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΗΓΜΑΤΩΝ (SINTERS) ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ Η ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
24452100
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
24452200
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
24452300
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
24452400
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
24453000
24459000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ· ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ·
ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24459900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24460000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
24461000
24510000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ· ΚΡΑΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ), ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΟ Η ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
24511000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
24511100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
24511200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
24511300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
24511301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
24512000
24513000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES) ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ·
ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
24519000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
24519900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
24520000
ΧΥΤΕΥΣΗ ΧΑΛΥΒΑ
24521000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ
24521001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΧΑΛΥΒΑ
24522000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ
24523000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ
24530000
ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24531000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24531001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24540000
ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24541000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
24541001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΤΗΞΗΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25110000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
25111000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
25112000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25112100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
25112200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
25112300
25112301
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ,
ΜΟΡΦΟΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
25112302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
25112303
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
24469000
24469900
52
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
25112304
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
25119000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
25119900
25120000
25121002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
25121003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΩΝ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
25129000
25210000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25211000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25211100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
25211200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΤΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25121000
25121001
25129900
25211300
25290000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
25291000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
25291100
25291101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΡΓΙΛΙΟ,
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 ΛΙΤΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > 300 LT, ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
25291200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
25291201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
25291202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
25299000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ,
ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ,
ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25219000
25219900
25299900
25300000
25301000
25301300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ· ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ· ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΤΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
25302000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25302100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ
25302200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ
25309000
25400000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
25401000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25401100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΠΛΑ
25401200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
25401300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ· ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
25301100
25301200
25309900
25401400
53
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
25409000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
25409900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
25500000
25501000
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ·
ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
25501100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
25501101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ Η ΕΛΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
25501200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25501300
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25501301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ
25502000
ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
25502001
25610000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΠΙΤΗΞΗ) Η ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΡΒΙΔΙΑ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611103
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
25611104
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
25611200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25611201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612000
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ
25612200
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612202
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612203
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΡΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612204
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΦΑΣΕΩΣ (CVD/PVD) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
25612205
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612206
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612207
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25612208
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25620000
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ
25621000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
25622000
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ
25622001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
25710000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ
25711000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ
25711100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥΣ
25711200
25711500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ· ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΧΕΡΙΩΝ Η ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ, ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ, ΤΡΥΠΗΤΩΝ ΚΟΥΤΑΛΩΝ, ΤΡΥΠΗΤΩΝ ΚΟΥΤΑΛΩΝ, ΣΠΑΤΟΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΓΛΥΚΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ, ΓΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟ, ΛΑΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΙΦΩΝ, ΣΠΑΘΙΩΝ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΩΝ, ΛΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25719000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ
25719900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ
25502002
25711300
25711400
54
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
25720000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
25721000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
25721100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΕΤΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
25721200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
25721300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25721400
25721401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΤΩΝ, ΘΗΛΥΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
25729000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
25729900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
25730000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
25731000
25732000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η
ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ· ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
25733000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
25734000
25735001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ· ΚΑΣΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ· ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΝ· ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΓΙΑ ΜΗΤΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΕΣΑ
25736000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
25739000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
25739900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
25910000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
25911000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΒΑΡΕΛΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
25911100
25920000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΥΤΙΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ,
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >= 50 LT ΑΛΛΑ <= 300 LT, ΧΩΡΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΥΤΙΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ), ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ < 50
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
(ΒΑΡΕΛΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
(ΒΑΡΕΛΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25921000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25921100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ
(SERTISSAGE), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ < 50 LT
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
25735000
25911200
25919000
25919900
25921101
25921201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ), ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ <= 300 LT
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
25921300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΩΜΑΤΩΝ-ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
25921301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ
25929000
25930000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
25931000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
25931100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ, ΑΡΤΑΝΩΝ (ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
25921200
25929900
25931101
25931200
25931300
25931400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ· ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ· ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
55
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
25931500
25931600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΡΑΒΔΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ
ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ (FLUX)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ· ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
25931601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
25931700
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
25931800
25940000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΟΝΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ, ΣΑΚΟΡΑΦΩΝ, ΒΕΛΟΝΑΚΙΩΝ, ΚΕΝΤΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ· ΠΑΡΑΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ,
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
25941000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
25941100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, Π.Δ.Κ.Α.
25941101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΙΦΟΝΙΩΝ, ΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ (ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
25941200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, Π.Δ.Κ.Α.
25941300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
25949000
25990000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
25991000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
25991100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ
ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ,
ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
25939000
25939900
25949900
25991200
25992000
25992100
25992101
25992200
25992300
25992400
25992401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΟΡΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ,
ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΓΡΑΦΙΔΟΘΗΚΩΝ, ΘΗΚΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ (ΝΤΟΣΙΕ) Η ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΠΟ
ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ
25992501
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΠΩΝ, ΠΟΡΠΩΝ-ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ, ΠΟΡΠΩΝ ΜΕ ΠΕΡΟΝΗ
(ΑΓΚΡΑΦΩΝ), ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ,
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ· ΚΑΨΟΥΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ Η ΜΕ ΣΧΙΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΗΛΥΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
25992502
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
25992503
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
25992600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥΣ
25992900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α.
25992901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ
25992902
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
25992903
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
25992904
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ
25992905
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΑ
25992906
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ
25992907
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
25992908
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
25999000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
25992500
56
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
25999900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
26110000
26111200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ, ΨΥΧΡΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Η ΦΩΤΟΚΑΘΟΔΟΥ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ· ΛΥΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ·
ΑΛΛΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΫΧΝΙΩΝ MAGNETRON, ΛΥΧΝΙΩΝ KLYSTRON, ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
26112000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΩΝ (TRANSISTORS)
26112100
26113000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΔΩΝ· ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΩΝ (TRANSISTORS)· ΘΥΡΙΣΤΟΡ (THYRISTORS), ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΟΔΟΥ (DIACS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΤΡΙΟΔΟΥ (TRIACS)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ· ΔΙΟΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ· ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
26114000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
26114100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
26114101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
26119000
26119100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
26119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
26120000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
26121000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
26122000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ, ΒΙΝΤΕΟ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ("ΕΞΥΠΝΩΝ" ΚΑΡΤΩΝ)
26111000
26111100
26112200
26123000
26129000
26129100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
26200000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26201000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
26201100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG,
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOP" ΚΑΙ "NOTEBOOK'· ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
(PDA) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΞΟΔΟΥ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ
ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
26129900
26201200
26201300
26201400
26201500
26201600
26201601
26202000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ,
ΣΑΡΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
26202100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
26202200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
26203000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
26204000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
26209000
26209100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
26201700
26201800
57
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26300000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
26301000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ· ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
26301100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ
26301200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ
26301300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
26302000
26302100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ·
ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
26302200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
26302300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η ΛΗΨΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ Η
ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ Η
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
26303000
26304001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
26304002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
26305000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
26305001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
26306000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
26309000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
26309900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
26400000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
26401000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
26401100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ), ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑΣ
26304000
26401200
26402000
26403000
26403200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΚΑΠ, ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ
26403300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
26403400
26404000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ, ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ
26404100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
26404200
26404400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ· ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΚΟΙΝΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΣΕΤ)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΗΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α.
26405000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
26405100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
26405200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ
26406000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ Η
ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Η ΤΥΧΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
26403100
26404300
26409000
26409900
26510000
26511000
26511100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΞΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
58
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
26511200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΟΔΟΛΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΡΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΡΑΝΤΑΡ) ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ)
26512000
26513100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ· ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ >= 5 CG
26513101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
26513200
26514000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ Η
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΠΟΔΙΩΝ) ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ] Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Η ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
26514100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
26514200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΛΑΝΤΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
26514300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
26514400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
26514500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
26515000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
26515100
26515300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
26516000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
26516100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
26516200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
26516300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26516400
26516600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ· ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ· ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
26516601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
26516602
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
26517000
26518000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΝΟΣΤΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
26518100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΡΑΝΤΑΡ) ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ)
26518200
26518300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
ΚΑΙ 26.51.5· ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ· ΜΕΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
26518400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 26.51.63 ΚΑΙ 26.51.64
26518500
26519000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 26.51.65,
26.51.66 ΚΑΙ 26.51.70
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 26.51.11,
26.51.62
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
26519900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
26520000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
26521000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
26521100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ· ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΙΧΟΥ· ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ Η ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
26513000
26513300
26515200
26516500
26518600
26521200
26521300
26521400
26522000
59
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
26522100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΠΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
26522200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
26522300
26522400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ Η ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ, ΑΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ
26522500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΝ, ΑΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
26522600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΗΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
26522700
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ
26522800
26529000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ· ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Η ΧΕΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ
26529900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ
26600000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
26601000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
26601100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Α, Β Η Γ
26601200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
26601300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ· ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
26601400
26609000
26609100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
26700000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26701000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ
26701100
26701300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ·
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΕΙΔΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
26701400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
26701500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
26701600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ· ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
26701700
26701800
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΛΑΣ· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ· ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ·
ΝΕΓΚΑΤΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΔΕΛΤΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΦΟΡΜΩΝ
26701900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26702000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
26702100
26709000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΛΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ· ΦΑΚΩΝ, ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΟΠΤΙΚΑ),
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ Η ΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ· ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ· ΛΕΙΖΕΡ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΛΕΙΖΕΡ· ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ· ΑΛΛΩΝ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ, ΛΕΙΖΕΡ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΩΝ
ΛΕΙΖΕΡ), ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26709900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
26800000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
26801000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
26801100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
26801200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
26801300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΩΝ
26609900
26701200
26702200
26702300
26702400
26702500
60
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
26801400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
26809000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
26809900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
27110000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
27111000
27112100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ <= 37,5 W· ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ· ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ/ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ > 37,5 W·
ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ· ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
(ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ/ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ > 37,5 W
27112200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ
27112300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ <= 750 W
27112400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ > 750 W ΑΛΛΑ <= 75 KW
27112500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ > 75 KW
27112600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ)
27113000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
27113100
27114000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ·
ΑΛΛΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
27114100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
27114200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ <= 16 KVA
27114300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ > 16 KVA
27115000
27116000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ· ΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΩΓΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
27116100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
27116200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΕΠΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
27119000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
27112000
27113200
27119900
27120000
27122100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ
ΤΑΣΗ > 1.000 V
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ
ΤΑΣΗ <= 1.000 V
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27122200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27122300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27122400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27123000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
27123100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
27121000
27122000
27123200
27124000
27129000
27129900
27200000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
27201100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ)ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
27201200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ)
27202000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
27201000
61
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
27202100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
27202200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
27202300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ,
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ
27202400
27310000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ)
ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ)
ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
27311000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
27311100
27319000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ
ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ· ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
27319900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
27320000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
27321000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
27321100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ
27321200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
27321300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27321301
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27321400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V
27321401
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1.000 V
27329000
27330000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
27331000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
27331100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27331200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V
27331300
27331400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
27339000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
27339900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
27400000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
27401000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ· ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ
27401100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
27401200
27401300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ-ΑΛΟΓΟΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ <= 200 W ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ > 100 V Π.Δ.Κ.Α.
27401400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
27401500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ· ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ· ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ
27402000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
27402100
27402200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΞΗΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ,
ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ Η ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΩΝ
27402300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
27402400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
27402500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ
27403000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
27403100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΦΛΑΣ, "ΚΥΒΩΝ" ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
27209000
27209900
27311200
27329900
62
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
27403200
27403300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ
27403900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
27404000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
27404100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
27404200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
27409000
27510000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27511000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ· ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ· ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
27511100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
27511200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
27511300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
27511400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ
27511500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
27512000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
27512100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
27512200
27512300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Η ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΕΡΩΝ
27512400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27512401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
27512500
27512600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
27512700
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
27512800
27512900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ· ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ (ΜΑΤΙΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΙΝΕΤΩΝ· ΣΧΑΡΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΨΗΣΤΙΕΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
27513000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27519000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27519900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27520000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
27521000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
27521100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ
ΧΑΛΚΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
27409900
27521200
27521201
27521301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α., ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
27521302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Η ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
27521400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
27521401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
27522000
27900000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
27901000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ
27521300
27529000
27529900
63
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
27901100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
27901200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ· ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Η
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ· ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ Η ΔΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
27901300
27902000
27903000
27903100
27903200
27903300
27904000
27905000
27905200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 50/60 HZ ΜΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΓΟΥ
ΙΣΧΥΟΣ >= 0,5 KVAR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
27905300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Η ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ) ΠΥΚΝΩΤΩΝ
27906000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
27907000
27908000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Η ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΡΟΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ
27908100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
27908200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΡΟΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ
27909000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
27909900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
28110000
28111000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
28111100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
28111200
28112000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΣΠΙΝΘΗΡΑ· ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
28112100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
28112200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
28112300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
28112400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
28113000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
28113100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
28113200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
27905100
28111300
28113300
28114000
28114100
28114200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28120000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28121000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
28119000
28119900
64
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
28121200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
28121300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
28121400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
28121500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
28121600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
28122000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
28129000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
28129900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
28130000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28131000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ· ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
28131100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
28131200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ
28131300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ
28131400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ· ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
28132000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ· ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28132100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ
28132200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ
28132300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
28132400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
28132500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28132600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
28132700
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΩΝ
28132800
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28133000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28133100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
28133200
28139000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ,
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28139900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
28140000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
28141000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ,
ΛΕΒΗΤΕΣ, ΒΥΤΙΑ, ΒΑΡΕΛΙΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ,
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ· ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
28121100
28141100
28141200
28141300
28142000
28149000
28149900
28150000
28151000
28152000
28152100
28152200
28152300
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
(ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
(ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΤΡΙΒΕΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΤΡΙΒΕΩΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ), ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΙ ΑΞΟΝΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΩΝ (ΜΑΝΙΒΕΛΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ
65
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
28152400
28152500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ· ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ
ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ· ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΠΑΣΤΑ)
28152600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ)
28153000
28153100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΤΡΙΒΕΩΝ), ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΙΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ
28153200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
28153900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
28159000
28210000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ), ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ), ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
28211000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
28211100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ· ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Η
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ
28159900
28211200
28211300
28211400
28220000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
28221000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ
28221100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28221200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ· ΒΙΝΤΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ· ΑΛΛΩΝ ΒΙΝΤΣΙΩΝ· ΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΖΕΡΓΑΤΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΥΛΩΝ· ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
28219000
28219900
28221300
28221400
28221500
28221600
28221601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ· ΓΕΡΑΝΩΝ· ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
28221800
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
28221900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
28221901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΝΟΔΟΥ - ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΛΠ)
28222000
28229000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ, ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΑΡΠΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
28229900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
28230000
28231000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
28231100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
28231200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ
28231300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΕΛΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
28221700
28232000
28232100
28232200
28232300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ
ΧΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
66
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
28232400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
28232500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
28232600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
28239000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
28239100
28239900
28240000
28241100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ· ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
28241200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
28242000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
28242100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
28242200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
28249000
28250000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
28251000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ· ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
28251100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η ΑΕΡΙΩΝ
28251200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28251300
28251301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΤΡΙΝΩΝ-ΨΥΓΕΙΩΝ)
28251400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28252000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ,
ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΟΡΟΦΗΣ Η ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
28241000
28249900
28253000
28290000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
28291000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ
28291100
28291200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ· ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ· ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ Η ΔΙΥΛΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ
28291201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
28291300
28292201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ· ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ·
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ (ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
28292300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ (ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ) ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
28293000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
28293100
28293200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ· ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΖΥΓΙΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ· ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ
28293900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
28294000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (ΜΑΓΓΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
28259000
28259900
28292000
28292100
28292200
67
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
28294100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28294200
28294300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΓΥΑΛΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
28295000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
28296000
28298000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
28298100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ
28298200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΓΡΑ Η ΑΕΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΛΑΣΗΣ· ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ· ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
28297000
28298300
28298400
28300000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28301000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
28302000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
28302100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ <= 37 KW
28302200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ > 37 KW ΑΛΛΑ <= 59 KW
28302300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ > 59 KW
28303000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
28303100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΟΤΡΩΝ
28303200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΒΑΡΝΩΝ, ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΠΩΝ
28303300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΡΑΣ, ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ
28303400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΩΝ ΚΟΠΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
28303900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
28304000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΑΡΚΑ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
28305000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28305100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΑΝΟΥ
28298500
28298600
28299000
28299900
28305200
28305400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΧΥΡΟΥ Η ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΡΙΖΩΝ Η ΒΟΛΒΩΝ
28305900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28306000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28305300
28307000
28308000
28308200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ Η ΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΒΓΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ, ΣΙΤΗΡΩΝ Η ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
28308300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
28308400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΩΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΦΤΗΡΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
28308500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28308600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
28308100
68
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28309100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28309200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
28309300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28309400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28309900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28309000
28410000
28412000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ·
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ, ΜΕ
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΡΝΩΝ, ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28412100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΡΝΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28412200
28412400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ Η ΤΗ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ·
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ,
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ, ΤΡΟΧΙΣΜΑ Η ΑΛΛΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΑ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΚΟΠΗ Η ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
28413000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28413100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΜΨΗΣ, ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28413200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
28413300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΦΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΣΙΑ Η ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ· ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΕΠΙΤΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ Η ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
28411000
28411100
28411200
28412300
28413400
28414000
28490000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
28491000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
28491100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΚΟΚΑΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ,
ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΩΝ
28419000
28419900
28491200
28492000
28492200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΕΛΙΚΟΤΟΜΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
28492300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
28492400
28499000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
28499900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
28910000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
28911000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
28911100
28911200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ), ΧΟΑΝΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΥΤΕΥΣΗΣ· ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
28919000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28919900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28920000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28921000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
28492100
69
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
28921100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ
28921200
28922100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Η ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ·
ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ,
ΑΠΟΞΕΣΗΣ, ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ Η ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΓΑΙΕΣ, ΟΡΥΚΤΑ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ
28922200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΥΝΤΗΡΩΝ
28922300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ
28922400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
28922500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
28922600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ, ΣΤΑ
ΟΠΟΙΑ Η ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΡΟΦΗ 360 ΜΟΙΡΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ·
ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΟΠΤΗΡΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ
28922000
28922700
28922800
28922900
28923000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
28925000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΛΕΣΗ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΙΩΝ, ΛΙΘΩΝ,
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
28926000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
28926100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ· ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ
28926200
28930000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΛΕΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΙΩΝ, ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ,
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ,
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
28931000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
28931100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΩΝ)
28931200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
28931300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Η ΟΣΠΡΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
28931400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΗ,
ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ· ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Η
ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
28924000
28929000
28929900
28931500
28931600
28931700
28931900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η
ΠΟΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΙΠΗ Η ΕΛΑΙΑ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
28933000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ Η ΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ Η
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
28933100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΩΝ
28933200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
28933300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
28933400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ Η ΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ Η
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΚΛΩΣΗ, ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΞΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΟΛΚΗΣ, ΤΕΞΤΟΥΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Η ΚΟΠΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ· ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΩΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΙΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΤΡΙΨΗΣ,
28932000
28939000
28939900
28940000
28941000
28941100
28941200
70
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ Η ΑΝΑΠΗΝΙΣΗΣ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
28941300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
28941400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ· ΡΑΠΤΟΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ· ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΣΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
28941500
28941501
28942300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΤΟ
ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΤΗ ΒΑΦΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΟΧΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ· ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ· ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΚΙΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
28942400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
28943000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΩΝ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
28942000
28942100
28942200
28944000
28945100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΥΦΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΣΗΣ
28945101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΧΤΕΝΙΩΝ ΑΡΓΑΛΕΙΩΝ
28945200
28950000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
28951000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
28951100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
28951200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
28959000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
28945000
28949000
28949900
28959900
28960000
28990000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
28991000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
28991100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ)
28991200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΦΣΕΤ (OFFSET), ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ
ΜΕΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ΔΙΣΚΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
28961000
28962000
28969000
28969900
28991300
28991400
28991401
28992000
28993000
28993100
28993200
28993900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ· ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΜΥΛΩΝ), ΚΟΥΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ· ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
71
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
28994000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
28995000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ΔΙΣΚΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ΔΙΣΚΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
28995100
28995200
28999000
28999900
29100000
29101000
29101100
29101200
29101300
29102000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ <= 1.000 CM³
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ > 1.000 CM³
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
29102400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ,
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ <= 1.500 CM³, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ,
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ > 1.500 CM³, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΝΤΙΖΕΛ Η ΗΜΙΝΤΙΖΕΛ), ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
29103000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
29104000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
29104100
29104300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΝΤΙΖΕΛ Η ΗΜΙΝΤΙΖΕΛ), ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ· ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29104400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29105000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
29105100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
29105200
29105900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ· ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
29109000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
29109900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
29200000
29201000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29202000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ· ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
29202100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ Η
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Η
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ
29102100
29102200
29102300
29104200
29202200
29202300
29203000
29204000
29205000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
29310000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29311000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ
29209000
29209900
72
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΠΛΟΙΑ
29312000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
29312100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ·
ΔΥΝΑΜΟΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ· ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ· ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
29312200
29312300
29313000
29320000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29321000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29322000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
29323000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
29323001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
29323002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
29329000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Π.Δ.Κ.Α.·
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Π.Δ.Κ.Α.
29319000
29319900
29329100
29329200
29329901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
30110000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
30111000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
30112000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
30112100
30112300
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ· ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
30112400
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
30113000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
30113100
30113200
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
30113300
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
30114000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
30115000
30119100
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΤΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΥΦΑΛΟΔΕΙΚΤΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
30119200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
30119201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
30119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
30120000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
30121000
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
30121100
30121200
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
30121900
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ· ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ
30129000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
29329900
30112200
30119000
73
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
30129900
30200000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
30201000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΦΟΡΩΝ
30201100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
30201200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ)
30201300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ)· ΕΦΟΔΙΟΦΟΡΩΝ
30202000
30203000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ),
ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30203100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ
30203200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ·
ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ· ΜΟΝΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ("ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ") ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ("ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ") ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
30203300
30204000
30209000
30209100
30209900
30300000
30301100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ
30301200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
30301300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
30301400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
30301500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ
30302000
30303000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΩΝ· ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ, ΑΙΩΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
30303100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
30303200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ <= 2 000 KG
30303300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ > 2 000 KG ΑΛΛΑ <= 15 000 KG
30303400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ > 15.000 KG
30304000
30305000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
30306000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
30309000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ
30301000
30309900
30400000
30409000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ
30409900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ
30910000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30911000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30911100
30911300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ <= 50 CM³
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ,
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ > 50 CM³
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.· ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30912000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30401000
30911200
74
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
30913000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
30913100
30919000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ <= 1.000 CM³, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ > 1.000 CM³, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30919900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
30920000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ
30921000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
30922000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
30923000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΤΡΟΧΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
30913200
30924000
30990000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
30991000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
30991001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΠΠΗΛΑΤΩΝ ΑΜΑΞΙΩΝ
30999000
31010000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
31011000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
31011100
31011201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
31011202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ
31011300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
31011301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
31011302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ
31019000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30929000
30929900
30999900
31011200
31019100
31020000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
31021000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
31021001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
31021002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ
31029000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
31029900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
31030000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31031000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ· ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31031100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31031101
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΜΙΕΔΩΝ
31031200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31031201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ)
31039000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31039900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
31090000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
31019900
75
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
31091000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
31091100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
31091200
31091201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
31091202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ
31091203
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
31091300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
31091301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ
31091302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ
31091400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Η ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΠΩΣ Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΙΑ, ΛΥΓΑΡΙΕΣ Η
ΜΠΑΜΠΟΥ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
31091401
31099000
31099100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
31099201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
31099202
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΥ)
31099203
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
31099204
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΒΕΡΝΙΚΩΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
31099900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
32110000
ΚΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
32111000
ΚΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
32119000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
32119900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
32120000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32121000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32121100
32121101
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ
32121102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
32121200
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ· ΣΚΟΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
31099200
32121201
32121301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ
32121302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
32121303
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ (ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΧΥΤΩΝ ΚΛΠ)
32121304
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΧΥΤΩΝ ΚΛΠ)
32121305
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ
32121306
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΔΕΝΩΝ
32121307
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
32121400
32129000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32129900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32129901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΦΑΣΟΝ
32129902
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΟΝ
32129903
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΦΑΣΟΝ
32121300
76
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
32129904
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ ΦΑΣΟΝ
32129905
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
32129906
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
32129907
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ
32130000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32131000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
32131001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΥΦΑΣΜΑ, ΞΥΛΟ, ΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΚΟΙΝΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32139000
32139900
32200000
32201100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ, ΜΕΤΡΟΝΟΜΩΝ, ΔΙΑΠΑΣΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
32201200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32201300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ, ΑΡΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ·
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ· ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΩΝ· ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ, Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Η
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32201000
32201400
32201500
32202000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟΝΟΜΩΝ, ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΠΑΣΩΝ· ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ·
ΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32209000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32209900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32300000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
32301000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
32301100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΟΠΕΔΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΙΟΝΟΠΕΔΙΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ·
ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΟΠΕΔΙΛΩΝ
32201600
32301200
32301400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
32301401
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
32301402
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΚΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
32301500
32309000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ· ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ· ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η
ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
32309900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
32400000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
32401000
32401100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ· ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΖΩΑ Η ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
32401200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΖΩΑ Η ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
32401300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
32402000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ· ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
32301300
32301600
32403000
32403200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ· ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΟΥΚΛΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΩΝ
32403900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.
32404000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
32404100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ (ΤΡΑΠΟΥΛΩΝ)
32403100
77
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
32404200
32404201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η ΜΕ ΔΙΣΚΕΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΛΙΑΡΔΩΝ
32409000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
32409900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
32500000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
32501000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
32501100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
32501200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ
32501300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
32502000
32502100
32502201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ· ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ· ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ Η ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΛΕΣ
32502202
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
32502203
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ)
32502300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
32503000
32504000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ·
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
32504100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ· ΦΑΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ
32504200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ
ΓΥΑΛΙΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ
32502200
32504300
32504301
32504400
32505000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
32910000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
32911000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
32911100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
32911200
32911900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΨΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ· ΠΙΝΕΛΩΝ ΚΑΙ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΠΙΝΕΛΩΝ
ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
32919000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
32919900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
32990000
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
32991000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ· ΓΡΑΦΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ· ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
32509000
32509900
32991100
32991601
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ· ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ
(ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ· ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ· ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΓΡΑΦΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΘΗΚΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ (ΠΑΣΤΕΛ),
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ· ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ· ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ· ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
32992000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ· ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ· ΚΟΥΜΠΙΩΝ· ΜΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ· ΑΓΚΡΑΦΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
32991200
32991300
32991400
32991500
32991600
78
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
32992100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ· ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ, ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ
ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ
32992101
32992300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΒΡΟΧΗΣ Η ΗΛΙΟΥ, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ,
ΡΑΒΔΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΡΑΦΩΝ, ΣΟΥΣΤΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΚΟΥΜΠΙΩΝ· ΦΕΡΜΟΥΑΡ
32992301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
32992302
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
32992400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ· ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ· ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ· ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΟΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΤΙΣ
32992200
32993000
32993001
32994000
32994100
32994200
32994300
32995000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ· ΥΓΡΟΥ Η
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ· ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΡΑ
ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ· ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΩΝ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
<= 300 CM3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
32995201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ΤΡΙΚ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ-ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΤΕΝΩΝ, ΤΣΙΜΠΙΔΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΦΟΥΡΚΕΤΩΝ· ΛΑΒΙΔΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ· ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
32995300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
32995301
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΕΣ
32995400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΙΩΝ, ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
32995500
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
32995501
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
32995900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
32995901
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΟ
32995902
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣ
32995903
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
32996000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ
32999000
33110000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33111000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33111100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33111101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΜΕ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
32995100
32995200
32999900
33111200
33111301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
33111400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
33111900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33120000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
33121000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33121100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
33111300
33121101
33121200
33121300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ,
ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
79
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
33121400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
33121500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
33121503
33121601
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΒΑΡΟΥΛΚΑ,
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ, ΓΡΥΛΟΙ ΚΛΠ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ, ΑΡΠΑΓΕΣ,
ΚΑΔΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΚΛΑΡΚ Κ.Λ.Π)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ, ΚΑΔΟΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ Κ.Λ.Π)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΠ
33121602
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
33121603
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
33121604
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
33121700
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
33121800
33121900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33121901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
33121902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
33121903
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
33122000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33122100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
33122101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
33122200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
33121504
33121505
33121600
33122300
33122400
33122500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
33122601
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33122700
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
33122800
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
33122900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33130000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33131000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33131100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
33131101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
33131200
33131900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33140000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33141000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33141100
33141101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΠ)
33141900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33150000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ
33151000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ
33151001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
33122600
33131300
80
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
33151002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
33151003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ
33151004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
33160000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ
33161000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ
33170000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
33171000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
33171100
33171900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
33190000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33191000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33200000
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33201000
33201102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
33201103
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
33201200
33201201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
33202000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33202100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
33202900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
33202901
33203000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33203100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
33203200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
33203300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
33203400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ
33203500
33203900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
33204000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33204100
33204200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33205000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33206000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
33207000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
35110000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35111000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35111001
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
35111002
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
35111003
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
33201100
33201101
33203600
33203700
33203800
81
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
35111004
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
35111005
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
35111006
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
35111007
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
35111008
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
35111009
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
35120000
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35121000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35130000
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35131000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35131001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35131002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
35140000
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35141000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
35210000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
35211000
35220000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ, ΠΤΩΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
35221000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
35221001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
35230000
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
35231000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
35300000
ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
35301000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
35301100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
35301101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ
35301200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
35302000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
35302100
35302101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΜΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥΣ) ΣΚΟΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ
35302102
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΓΟΥ), ΓΙΑ ΨΥΞΗ
35302200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
35302201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ)
36000000
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
36001000
ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
36001100
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
36001101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
36001200
ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
36002000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
36002001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
36002002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
36003000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ
36003001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
37000000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
37001000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
37001100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
37001101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
82
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
37001200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
37001201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
37001202
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝ
37002000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
38110000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38111000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38111100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
38111900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ
38112000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38112100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
38112101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38112102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ
38112103
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ
38112900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ
38113000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38113100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38113900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38114000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
38114100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ
38114900
38115000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38115100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38115200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
38115300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
38115400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
38115500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38115600
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38115700
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ
38115800
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38115900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
38116000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
38116100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
38116900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
38120000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38121000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38121100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
38121200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38121300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38122000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38122100
38122200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΩΝ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ)
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38122300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38122400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
38122500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
38122600
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38122700
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
83
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
38122900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38123000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
38210000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38211000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
38212000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212200
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212900
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212901
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38212902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38213000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38214000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38220000
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38221000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38221100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38221900
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38222000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38222100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38222900
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38310000
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
38311000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
38311100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
38311200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
38311201
38320000
ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ. ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΛΠ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΠΗ Η ΘΡΑΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
38321000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
38321100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
38321200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
38322000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
38322100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
38322200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
38322201
38322203
ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
38322300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
38322400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
38322500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
38322900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
38323000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
38323100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
38323200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
38323300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
38311202
38311203
38322202
84
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
38323400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
38323500
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
38323900
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
38323901
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
38323902
39000000
ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
39001000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
39001100
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
39001200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
39001201
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
39001300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
39001400
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
39001401
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
39002000
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
39002100
39002101
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ
39002102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
39002200
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
39002300
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
41100000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
41101000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
41200000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
41201000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
41201001
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
38323903
41202000
41202001
41202002
41202003
41203000
41204000
42110000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
42112001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ,
ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
42112002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
42112003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΑΤΡΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
42112004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ
42112005
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ
42112006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ
42120000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
42121000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
42122000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ
42111000
42112000
85
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
42122001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
42122002
42122003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
42130000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
42131000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
42132000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
42210000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
42211000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
42211100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
42211200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
42211300
42212000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ)· ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ· ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ
42212100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
42212200
42212400
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΦΡΕΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
42212401
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ)
42212402
42220000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΦΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42221000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42221100
42221200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42221300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
42221301
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
42222000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42222100
42222300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
42910000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
42911000
42912001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ
(ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ)
42912002
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΤΕΣ, ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
42990000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
42991000
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
42991100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
42991200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
42991900
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
42992000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
42992100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
42992200
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
42992900
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
42992901
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
43110000
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
43111000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
42212300
42222200
42912000
86
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
43120000
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
43121000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
43121100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
43121101
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
43121102
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Η ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
43121200
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ
43121201
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
43121202
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ
43130000
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
43131000
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
43131001
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
43210000
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
43211000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43211001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ
43211002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
43211003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
43211004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43211005
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
43211006
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
43220000
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ
43221000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
43221100
43221103
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΚΡΟΥΝΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
43221104
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
43221105
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ)
43221106
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Π.Χ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ)
43221107
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43221108
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ
43221109
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ
43221200
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
43221201
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
43221202
43221203
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
43221204
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
43221205
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ
43222000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
43222001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (Π.Χ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
43222002
43222003
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ
43290000
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
43291000
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43291100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
43291101
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
43291102
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
43221101
43221102
87
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
43291103
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
43291104
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
43291105
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΙΜΑΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
43291200
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
43291900
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
43291901
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ Η ΟΧΙ)
43291902
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
43291903
43291904
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ
ΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
43291905
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
43310000
ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
43311000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
43320000
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
43321000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
43321001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ
43321002
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ
43321003
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ
43321004
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
43321005
43321006
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΣΤΟΡΙΩΝ, ΡΟΛΕΡ, ΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ
Η ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
43321007
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΛΠ
43321008
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
43321009
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ
43321010
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
43321011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
43330000
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ
43331000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
43331001
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΥΒΛΑ ΚΛΠ
43331002
43332100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ) ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TERRAZZO, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
43332101
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗ Η ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ
43332102
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΣΑΪΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
43332103
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ
43332900
43332901
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Π.Δ.Κ.Α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
43332902
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΑ
43332903
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
43340000
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
43341000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
43342000
ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
43342001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΓΥΑΛΙ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΛΠ
43342002
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ
43390000
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
43391000
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
43391100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
43332000
88
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
43391101
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
43391102
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
43391103
43391900
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
43910000
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ
43911000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ
43911100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ
43911900
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ
43990000
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
43991000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
43991001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ
43991002
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
43992000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
43992001
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
43993000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
43994000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
43994001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
43994002
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
43994003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
43994004
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
43995000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
43995001
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
43995002
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ
43995003
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ
43995004
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
43996000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ
43997000
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
43999000
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
43999001
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ
43999002
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ
43999003
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ)
43999004
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
43999005
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΩΝ (ΤΖΑΚΙΩΝ)
43999006
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
43999007
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)
43999008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ
45110000
ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45111000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45111100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45111101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
45111102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ,
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ)
45111103
45111104
45111105
45111200
89
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45111201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
45111202
45112100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45112101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
45112102
45112200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ,
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45112201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45112300
45113000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ)
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45113100
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
45113900
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
45114000
45114901
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
45114902
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45114903
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45114904
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
45114905
45114906
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
45190000
ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45191000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45191100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45111203
45112000
45112103
45112400
45114100
45114900
45191101
45191103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
45191104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
45191105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45191106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45191107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING), ΟΠΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
45191102
45191108
45191200
45191201
45191202
45192000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ, ΓΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
45192201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING), ΟΠΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
45192202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
45192100
45192200
90
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45192203
45193000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45193100
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
45193900
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
45194000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45194100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45194900
45194901
45200000
45201000
45201100
45201101
45201102
45201103
45201104
45201105
45201106
45201107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,
ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΡΕΚΤΙΦΙΕ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45201301
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)
45201302
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45201400
45201402
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45201403
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45201404
45201405
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45202000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202100
45202101
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202102
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202103
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202104
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)
45202105
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
45202106
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45201108
45201109
45201200
45201300
45201401
45202200
45202300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ,
ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
91
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45202301
45202302
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202303
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202304
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45202305
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45203000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
45203001
45310000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΜΕ ΚΕΡΙ, ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΛΠ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45311000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45311100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
45311101
45311200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Η ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45311201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45311204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΥΛΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45311207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45311102
45311103
45311104
45311105
45311209
45311210
45311211
45311212
45311213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45311216
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311217
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45311218
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311214
45311215
45311219
45311220
45311221
45311223
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ-ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΤΩΝ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ), ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311224
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311225
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45311226
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
45311227
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)
45311222
92
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45311228
45311230
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45311231
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45311232
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ), ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45311229
45311233
45311234
45311235
45311236
45311237
45312000
45312001
45312002
45312003
45312004
45312005
45312006
45320000
45321000
45321100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45321200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
(ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ Η ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΩΝ (ΚΟΙΛΩΝ) ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
(ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Η ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
45321201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45321203
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321204
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45321205
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321206
45321207
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45321208
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45321209
45321211
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321212
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45321213
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321101
45321102
45321103
45321104
45321105
45321106
45321210
93
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45321214
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321215
45321217
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ-ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΤΩΝ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ), ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321218
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321219
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321220
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321221
45321223
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
45321224
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321225
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45321226
45321230
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ), ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
45321231
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45321232
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45321216
45321222
45321227
45321228
45321229
45321233
45322200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
45322900
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
45400000
ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
45401000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45321234
45322000
45322100
45401001
45401002
45401003
45401004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45401015
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45401005
45401006
45401007
45401008
45401009
94
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45401016
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ < 50 CC
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ >= 50 CC
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45401017
45401018
45401019
45401020
45401021
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402002
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402003
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45401022
45402000
45402004
45402005
45402006
45402007
45402009
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ-ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΤΩΝ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ), ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402010
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402011
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402012
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45402013
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45402014
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45402015
45402017
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ < 50 CC
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ >= 50 CC
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45402018
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45402019
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ), ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45402008
45402016
45402020
45402021
45402022
45402023
45402024
45402025
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
45404003
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
45405000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45405001
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45405002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45403000
45404000
45404001
45404002
95
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
45405003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
45405004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
46110000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ,
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ,
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
46111000
46111100
46111102
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
46111103
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ
46111104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΙΔΩΝ
46111105
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
46111106
46111107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΟΥ
46111200
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
46111201
46111907
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ· ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ
ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ·
ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ,
ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ Η ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ)
46111908
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
46111909
46111910
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ,
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
46111911
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ
46111912
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
46111913
46111915
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ, ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΝΔΥΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
46111916
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΣΠΡΙΩΝ
46111917
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
46111918
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
46111919
46111921
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗ
ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ
46111922
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΥΖΙΟΥ
46111923
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
46111924
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
46111925
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
46111926
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
46111101
46111202
46111203
46111900
46111901
46111902
46111903
46111904
46111905
46111906
46111914
46111920
96
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46111927
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46111928
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
46120000
46121000
46121100
46121101
46121102
46121103
46121104
46121105
46121106
46121107
46121108
46121109
46121110
46121200
46121201
46121202
46121203
46121204
46121300
46121301
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΕΣ ΑΜΜΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ· ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
46121305
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ
ΝΑΤΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
(ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46121306
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
46121307
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
46121308
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ
46121309
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
46121310
46121311
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ,
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
46121312
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
46121313
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
46121314
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46121302
46121303
46121304
46121315
46121316
46121317
46121319
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
46121320
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
46130000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46121318
97
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46131000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46131100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
46131101
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
46131102
46131104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
46131105
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
46131106
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
46131107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΡΚΕ
46131200
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46131201
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ,
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΟΛΙΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
46131103
46131202
46131203
46131204
46131205
46131206
46131207
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ
46131209
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
46131210
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
46131211
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46131212
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
46131213
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
46131214
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46131208
46131215
46131217
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46131218
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
46131219
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
46131216
46131220
46131221
46141101
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46141102
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
46141103
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
46141104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46131222
46140000
46141000
46141100
46141105
46141106
46141107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
98
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46141200
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ
46141201
46141202
46141203
46141204
46141205
46141301
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46141302
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
46141303
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
46141300
46141304
46141309
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46141310
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
46141311
46141312
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
46141313
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
46141314
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
46141305
46141306
46141307
46141308
46141315
46141317
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46141318
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46141319
46141320
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
46141321
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46141322
46141323
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46141324
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
46141325
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
46141316
46141326
46141331
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
46141332
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
46141333
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,
ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
46141327
46141328
46141329
46141330
46141334
46141335
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
99
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46141336
46141337
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46141338
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
46141339
46151100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
46151101
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
46151102
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
46151103
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
46151104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
46151200
46151300
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46151301
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46151302
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
46151900
46151901
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46151902
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46151903
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46141340
46150000
46151000
46151904
46151905
46151906
46151907
46151908
46151909
46151910
46151911
46151912
46160000
46161000
46161100
46161101
46161102
46161103
46161104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
46161106
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ
46161107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
46161108
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
46161109
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
46161200
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46161105
100
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46161201
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
46161202
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46161203
46161204
46161205
46161206
46161207
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46161209
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
46161210
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
46161211
46161212
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ,
ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46161300
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
46161301
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
46161302
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ
46161303
46170000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46171000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46171100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46171101
46171102
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ
ΝΩΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46171103
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ
46171104
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
46171105
46171107
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
46171108
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
46171109
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ
46171110
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
46171111
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ
46171112
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
46171113
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
46171114
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ
46161208
46171106
46171115
46171116
46171117
46171118
46171119
46171120
46171121
46171122
46171123
46171124
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ·
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ
ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ
101
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46171125
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
46171126
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46171127
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΜΗ
ΖΩΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΤΩΝ
46171200
46171203
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΖΥΜΩΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
46171204
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΥΝΗΣ
46171205
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΥΘΟΥ
46171206
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ
46171207
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
46171300
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
46180000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46181000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46181100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46171201
46171202
46181101
46181102
46181103
46181104
46181105
46181106
46181107
46181108
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
46181201
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46181202
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
46181203
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
46181204
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
46181205
46181206
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
46181207
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
46181208
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46181200
46181209
46181211
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
46181212
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ
46181213
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
46181214
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
46181210
46181215
46181900
46181901
46181902
46181903
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
102
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46181904
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46181905
46181908
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
46190000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
46191000
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
46191001
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
46191002
46191003
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ
46191004
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
46191005
46191007
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)
46210000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
46211000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
46211100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
46211101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
46211102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
46211103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ
46211104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
46211105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΖΩΑ
46211106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΖΙΟΥ, ΜΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ
46211107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΚΑΛΗΣ, ΒΡΩΜΗΣ
46211108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡOΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
46211109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΖΩΑ
46211110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ
46211200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ)
46211201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211203
46211204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ
ΣΠΟΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46211208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ
46211209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
46211210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46211211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ
46211300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ
46211301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
46211302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
46211303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ
46211304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ
46211305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
46181906
46181907
46191006
103
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46211306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΟΥ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΝΑΠΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
46211400
46211404
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΙΝΑΠΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
46211405
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΟΥ (ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ)
46211406
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
46211407
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ
46211408
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ, ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
46211409
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
46211410
46211411
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΤΟΥΡΟΥ, ΠΙΤΟΥΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΟΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
46211412
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
46211413
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
46211414
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧOΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ (ALFALFA)
46211900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46211901
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΦΡΥΚΤΟΥ ΚΑΦΕ
46211902
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
46211903
46211904
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΛΑΤΑΣ, ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ, ΓΟΥΑΓΙΟΥΛΗΣ, ΤΣΙΚΛΑΣ, ΛΑΚΑΣ, ΡΗΤΙΝΩΝ,
ΚΟΜΜΕΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΛΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ Η ΜΗ
46211905
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΟΥΤΑΣ, ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ, ΣΙΖΑΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
46211906
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
46211907
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
46211908
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΩΝ
46211909
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΦΕ (ΑΦΡΥΚΤΟΥ)
46211910
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ (ΣΥΣΠΟΡΟΥ) ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
46211911
46211912
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΨΑΡΙΩΝ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ
ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ
46211913
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
46211914
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ
46211915
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ
46211916
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ
46211917
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
46211918
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΕΛΛΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
46211919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
46211920
46211923
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑ, ΒΑΤΕΣ, ΒΑΦΗ Η ΔΕΨΗ,
ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΞΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΦΡΕΣΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46212000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
46212001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
46220000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
46221000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
46221001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
46211401
46211402
46211403
46211921
46211922
104
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46221002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ)
46221003
46221006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ,
ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ, ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ
46221007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
46230000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
46231000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
46231001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
46231003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΓΩΝ, ΟΝΩΝ, ΗΜΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΝΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ
46231005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ
46231007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46231012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ
46240000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
46241000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
46241001
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
46241002
46241003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΛΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΝΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46241004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46241005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
46241006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Η ΑΡΝΙΩΝ, ΑΙΓΩΝ Η ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ
46241007
46241008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΥ (ΣΑΜΟΥΑ), ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΛΠΝΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΙΓΩΝ Η ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΧΕΣ
46241009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ
46241010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΟΟΕΙΔΗ Η ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΖΩΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΧΕΣ
46241011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
46241012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
46310000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311101
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46311102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
46311103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46311104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ
46311105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ
46311106
46311107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
46311108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ
46221004
46221005
105
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46311109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
46311110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
46311111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
46311112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46311113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΙΖΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ
46311115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
46311116
46311200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΦΡΕΣΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311201
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ)
46311202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
46311203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46311204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
46311205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
46311206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΞΗΡΩΝ
46311207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΞΗΡΩΝ
46311208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
46311209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ, ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ Η ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ
46311210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
46311211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46311212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
46311213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
46311214
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
46311215
46311216
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ
ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46311217
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46311218
46320000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΞΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
46321000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
46321100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)
46321101
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
46321102
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
46321103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
46321104
46321105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ), ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
46321106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
46321107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ
46321108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46321109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΩΝ
46321110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46321111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46321112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46321113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ
46321114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46321115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46311219
106
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46321116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
46321117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΤΩΝ Η
ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Η
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ)
46321200
46321201
46321202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η
ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΓΥΡΟΥ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ)
46330000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΜΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Η
ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
46331000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
46331100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46331101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
46331102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
46331103
46331105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6% ΛΙΠΟΣ, ΟΧΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η
ΖΑΧΑΡΟΥΧΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ Η ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΡΕΜΑΣ
46331106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
46331107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΖΕΪΝΗΣ
46331108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ
46331109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ
46331200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ
46331201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
46331300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
46331301
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
46331302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ
46331303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
46331304
46331306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΠΗ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ,
ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
46331307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΑΙΓΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
46331308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
46331309
46340000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ,
ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΩΝ, BABASSU, ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ,
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
46341000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
46341100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
46341101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
46341102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
46341103
46341104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η
ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ
46341105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ
46341106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46341200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
46341201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΔΙΤΗ,
ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ), ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ
46321203
46331104
46331305
46331310
46341202
107
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46341203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
46341204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΡΜΟΥΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
46341205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
46341206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΟΤΩΝ
46341207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ
46350000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
46351000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
46351001
46351003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ,
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ
46360000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
46361000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
46361100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ
46361101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ
46361102
46361200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ,
ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ,
ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΑΣΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
46361201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
46361202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
46361203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΝΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ
46361204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ
46351002
46361103
46361205
46361207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
46361208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
46361209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
46361210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
46361211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΑΣ Η ΚΑΝΤΑΪΦΙΟΥ
46361300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
46361301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
46361302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
46361303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ
46361304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΧΥΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46361206
46361305
46361306
46361307
46370000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ,
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
46371000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
46371001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
46371002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ
46371003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ
46371004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46361308
46371005
108
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46371006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ
46371007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ
46371008
46371009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ
46371010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ
46371011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
46371012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
46371013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΜΗ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ
46371014
46380000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
46381000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
46381001
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
46381002
46381003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΝΩΠΩΝ
Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΩΝ
46381004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46381005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ,
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ
46371015
46381006
46381007
46381008
46381009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ,
ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ
46381011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ
ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ
46381012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
46381013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
46381014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46381015
46382000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46382100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46382101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
46382102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46382103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
46382900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46382901
46382902
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΑΒΓΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
46382903
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
46382904
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46382905
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46381010
46382906
46382909
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΥΛΩΝ, ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
46382910
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46382911
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΝΗΣ
46382907
46382908
109
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46382912
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
46382913
46382915
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΥ Η ΑΔΡΑΝΟΥΣ), ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,
ΝΕΚΡΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
46382916
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
46382917
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
46382918
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΤΗΝΑ
46382919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΖΙΟΥ, ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ
46382920
46382921
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΤΣΩΝ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ
46382922
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
46382923
46382924
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΙΟΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΝΙΦΑΔΩΝ, ΚΟΚΚΩΝ ΚΛΠ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
46382925
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
46382926
46382927
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΒΛΕΝΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΗΚΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46382928
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ), ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
46390000
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46391000
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46391100
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46391200
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46391201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
46410000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46411000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46411100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ
46411101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
46411102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΛΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
46411103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
46411104
46411105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ
46411106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ
46411107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
46411201
ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
46411202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Η ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΟΣΕ
46411203
46411204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΛΙΝΑ)
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
46411205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
46411206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
46411207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
46411208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
46411209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
46411210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
46411211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
46411212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
46382914
110
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46411213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ, ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΕΡΙ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
46411214
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
46411215
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
46411216
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
46411300
46411301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΛΙΜΙΩΝ, ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411302
ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΟΝ
46411304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46411305
46411307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΗ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ ΑΠΟ ΣΠΑΓΓΟΥΣ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ Η ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ
ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ, ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ
46411308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ
46411309
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
46411310
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΣΑΚΩΝ
46411311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΛΙΜΙΩΝ, ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411312
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411313
46411315
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ,
ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411316
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
46411317
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ ΤΣΙΡΚΟΥ
46411318
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
46411319
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΟΧΑΣ), ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ Η ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
46411320
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΠΑΤΡΟΝ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΜΦΙΕΣΕΩΝ
46411321
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ
46411322
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΩΝ
46411323
46411324
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411325
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
46411326
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ
46411327
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
46411328
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
46411400
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46411401
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΡΑΦΩΝ, ΣΟΥΣΤΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΦΕΡΜΟΥΑΡ
46411402
46411403
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΛΟΝΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΧΕΡΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΑΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
46411404
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
46411405
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
46411406
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
46411407
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΥΦΑΝΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ
46411306
46411314
46411408
46411410
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Η
ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΙΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΦΙΓΟΥΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΣΕΔΩΝ
46411411
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
46411409
111
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46411412
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΜΕΡΩΝ
ΑΠΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
46411413
46411416
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΙΑΣ, ΡΑΒΔΩΤΩΝ
ΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46411417
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
46420000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46421000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46421100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)
46421101
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
46421102
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46421103
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
46421104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46421105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
46411414
46411415
46421106
46421108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΩΝ, ΦΟΔΡΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ,
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ, ΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
46421109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
46421110
46421113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ,
ΣΩΒΡΑΚΩΝ, ΣΛΙΠ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΜΠΛΕΙΖΕΡ,
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ Η ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ
46421114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ, ΠΙΤΖΑΜΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46421115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
46421116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ
46421117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
46421118
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46421119
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ
46421120
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ,
ΜΕΣΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΙΛΟΤΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΩΝ, ΣΑΚΑΚΙΩΝ, ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ,
ΦΟΥΣΤΩΝ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ, ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΜΠΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΡΤΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΖΙΕ
46421107
46421111
46421112
46421121
46421122
46421123
46421124
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Η ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΤΩΝ, ΗΜΙΠΑΛΤΩΝ, ΚΑΠΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, ΑΝΟΡΑΚ,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΕΛΩΝ
46421126
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΚΟΡΣΕΔΩΝ, ΛΑΣΤΕΞ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ,
ΡΟΜΠΩΝ ΤΙΡΑΝΤΩΝ, ΖΑΡΤΙΕΡΩΝ, ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46421127
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΨΑΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ
46421128
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ,
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ
46421125
46421129
46421130
46421132
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ, ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
46421133
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
46421134
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
46421135
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
46421131
112
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46421136
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ)
46421137
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
46421138
46421139
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ
46421140
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ
46421141
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ,
ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46421142
46421145
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΦΙΛΕΔΩΝ
ΜΑΛΛΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΝ, ΚΑΛΣΟΝ, ΜΑΚΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ,
ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ
46421146
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
46421147
46421148
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ,
ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
46421149
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
46421150
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46421151
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
46421152
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ
46421153
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
46421154
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΔΥΤΩΝ
46421155
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΥΝΑ
46421156
46421158
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΝΕΛΩΝ ΖΕΡΣΕΪ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΖΑΚΕΤΩΝ, ΓΙΛΕΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΕΚΤΩΝ
Η ΚΡΟΣΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΠΕΛΩΝ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΑΔΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ) ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ
46421200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46421201
46421203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΡ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ
46421204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
46421205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46421206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ
46421143
46421144
46421157
46421202
46421207
46421208
46421209
46421210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΨΙΔΙΑ
46430000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Η
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46431000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46431100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46421211
46431101
46431102
46431103
46431104
46431105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ (ΜΑΤΙΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΙΝΕΤΩΝ,
ΣΧΑΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΨΗΣΤΙΕΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ,
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
113
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46431106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ
46431107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46431108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
46431109
46431113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Η ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46431114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
46431115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46431116
46431117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
46431118
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
46431119
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
46431120
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
46431121
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
46431200
46431202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ
DVD
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
46431203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ)
46431204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ
46431110
46431111
46431112
46431201
46431205
46431206
46431207
46431210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46431211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
46431212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
46431213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ
46431214
46431215
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΚΑΠ, ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ
46431216
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
46431300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CD)
ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ DVD (ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
46431208
46431209
46431301
46431303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ
ΚΑΣΕΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ
46431304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
46431305
46431400
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ
ΚΑΣΕΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46431401
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΔΕΛΤΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΦΟΡΜΩΝ
46431402
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Π.Δ.Κ.Α.
46431302
46431403
114
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46431404
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
46431405
46431409
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΓΥΑΛΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46431410
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46431411
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ, ΛΕΙΖΕΡ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΩΝ ΛΕΙΖΕΡ
46431406
46431407
46431408
46431412
46431413
46431414
46431417
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ
ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΛΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΝΕΓΚΑΤΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46431418
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΦΛΑΣ, "ΚΥΒΩΝ" ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46431419
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46431420
46440000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ, ΦΙΛΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
46441000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
46441100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
46441101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46441102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46441103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46441104
46441105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ Η ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
46441106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Π.Δ.Κ.Α.
46441107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
46441108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
46441109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
46441110
46441113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΑΜΠΟΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ,
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
46441114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΗΛΙΝΩΝ Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ
46441115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
46441200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
46441201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
46441202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΦΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
46441203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
46441204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
46441205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46441206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
46431415
46431416
46431421
46441111
46441112
115
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46441207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
46441208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
46441209
46441211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΔΑΠΕΔΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ,
ΓΥΑΛΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡΙΩΝ
46450000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
46451000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
46451001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
46451002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΙΩΝ
46451003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Π.Δ.Κ.Α.
46451004
46451005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ, ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΕΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΙΩΝ
46451006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
46451007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Η ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ,
[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ]
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η ΙΣΙΩΜΑ
ΜΑΛΛΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
46441210
46451008
46451009
46451010
46451012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ
46460000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46461000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46461100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
46461101
46461102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Η
ΖΩΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
46461103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
46461104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ, ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
46461105
46461106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΟΖΙΤΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΤΩΝ
ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46461107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
46461108
46461110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΥΣΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΑΜΙΝΟΛΙΠΙΔΙΩΝ, ΑΜΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΩΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46461111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
46461112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46461113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ,
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ
46451011
46461109
46461114
46461116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΡΜΟΝΕΣ Η
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
46461117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΕΣ Η ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
46461118
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
46461119
46461120
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΜΟΝΕΣ Η
ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΤΟΝΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46461200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46461115
116
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46461201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
46461202
46461203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
46461204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
46461205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46461206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
46461207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ)
ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
46461208
46461209
46461210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ,
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
46461212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46461213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ
46461214
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΩΝ
46461215
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
46461216
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ
46461217
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
46461218
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ Η ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΛΕΣ
46461219
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46461220
46461222
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ,
ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
46461223
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΓΑΖΩΝ ΚΛΠ
46461224
46470000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
46471000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46471100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
46471101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46471102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
46471103
46471104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
46471105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
46471106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
46471107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΙΕΔΩΝ
46471108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
46471109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
46471110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ
46471111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46471112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46471113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46471114
46471115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
46471116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
46471117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
46471118
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ)
46461211
46461221
117
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46471200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46471201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46471202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ Η ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΩΝ
46471203
46471205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ,
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
46471206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46471207
46471208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ
46471209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ
46471210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΞΗΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ,
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46471204
46471211
46471213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
46471300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ
46471301
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΣΤΡΩΣΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
46471302
46471303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)]
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΣΤΡΩΣΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
46471304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ
46471305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ
46471306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ
46471307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ
46480000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
46481000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
46481001
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ
46481002
ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
46481003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
46471212
46481004
46481011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΚΟΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
ΓΥΑΛΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΡΑΚΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46481012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΡΟΛΟΓΙΩΝ
46481013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
46481014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
46481015
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ
ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΥΣΟ Η ΑΡΓΥΡΟ
46481005
46481006
46481007
46481008
46481009
46481010
46481016
46481017
46490000
46491000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ, ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
118
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46491100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46491101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΧΕΡΙΩΝ Η ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΑΛΙΩΝ, ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΑΛΩΝ, ΤΡΥΠΗΤΩΝ ΚΟΥΤΑΛΩΝ, ΣΠΑΤΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ,
ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟ, ΛΑΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ Η
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΩΝ, ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥΣ
46491102
46491103
46491104
46491201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΑΦΙΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ, ΕΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46491202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46491203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (ΟΧΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΩΝ)
46491204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
46491205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
46491206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΦΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΑΘΩΝ
46491207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΠΑΓΩΝ
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΛΛΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ, ΣΠΑΡΤΟ Η ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ
46491105
46491200
46491208
46491209
46491210
46491211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ
46491213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΨΗΦΙΔΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Η ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ, ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΕΛΛΟ
46491214
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46491900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
46491901
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46491902
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46491903
46491904
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,
ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46491905
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ
46491906
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΑΣΤΡΩΝ, ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
46491907
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
46491908
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46491909
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
46491910
46491911
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ,
ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
46491912
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ (ΞΥΛΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)
46491913
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46491212
46491914
46491915
46491916
46491917
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
Η ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46491919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
46491920
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
46491921
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΖΙΝΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΛΠ)
46491918
119
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46491922
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ
46491923
46492000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46492100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
46492101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ
46492102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
46492103
46492104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46492105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥΣ
46492106
46492200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ
ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
46492201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
46492202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
46492203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ
46492300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46492301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
46492302
46492306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η
ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΟΦΣΕΤ ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΓΟΜΑ Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η
ΧΑΡΤΟΝΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ)
46492307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46492308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
46492309
46492311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΕΥΧΕΣ ΚΛΠ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
46492312
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46492313
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
46492314
46492315
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΘΗΚΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
46492316
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
46492317
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46492318
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ
(ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ,
ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
46492303
46492304
46492305
46492310
46492319
46492320
46492321
46492322
46492323
46492324
46492325
46492326
46492327
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η
ΧΑΡΤΟΝΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ
ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ Η
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η
ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
120
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46492328
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
46492329
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
46492330
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
46492331
46493000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΒΗΣΤΗΡΩΝ,
ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΛΠ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
46493100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46493101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46493102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46493103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ, ΑΡΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
46492332
46493104
46493105
46493106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΟΝΟΜΩΝ, ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΠΑΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
ΚΟΥΤΙΑ, ΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ
46493108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
46493200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
46493201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46493202
46493203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η ΓΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η ΜΕ ΔΙΣΚΕΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ
46493204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
46493205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ (ΤΡΑΠΟΥΛΩΝ)
46493206
46493207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ
46493208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΖΩΑ Η ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
46493209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΩΝ
46493210
46493300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ,
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)
46493301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ, ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
46493302
46493304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ) ΚΑΙ
ΣΤΡΟΦΟΠΤΩΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ
46493305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΥΤΩΝ
46493306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΠΛΑΝΩΝ
46493307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
46493308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
46493309
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
46493310
46493311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46493312
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
46493313
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
46493314
46493316
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Η ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΟΝΙΑ, ΕΙΔΩΝ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ, ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46493317
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
46493107
46493303
46493315
121
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46493318
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ
46493319
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΠΟΡΕΙΑΣ
46493320
46493321
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
46493322
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
46493323
46493324
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΔΙΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
46493325
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
46493326
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΗΝΩΝ
46493327
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΧΙΤΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΩΝ
46493328
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ
46493329
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
46493330
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΙΟΝΟΠΕΔΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΙΟΝΟΠΕΔΙΛΑ, ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΑ ΚΑΙ
ΤΡΟΧΟΠΕΔΙΛΑ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
46493400
46493402
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ
46493403
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ
46493404
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΡΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΩΝ
46493405
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46493406
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΛΗ
46493500
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
46493501
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
46493502
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
46493503
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
46493600
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ (ΣΟΥΒΕΝΙΡ) ΕΙΔΩΝ
46493601
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46493602
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ
46493603
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
46493604
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46493900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46493901
ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
46493902
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46493903
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Η ΛΙΘΟΥΣ
46493904
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
46493401
46493905
46493907
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ
46493908
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ)
46493909
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46493910
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
46493911
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ΤΡΙΚ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ-ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔΡΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ, ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46493906
46493912
46493913
46493914
46493915
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΣΟΥΡΙΩΝ, ΚΑΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
122
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46493916
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ
46493917
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΛΑΜΠΑΔΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ)
46493918
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΩΝ
46493919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46493920
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΤΙΣ
46493921
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΕΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΗΣ
46493922
46493923
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ Η ΖΩΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
46493924
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
46493925
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ
46493926
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
46493927
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46493928
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΟΥ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ
46493929
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
46493930
46511001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΤΕΝΩΝ, ΤΣΙΜΠΙΔΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΟΥΡΚΕΤΩΝ, ΛΑΒΙΔΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΝ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46511002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ Η ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
46511003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΕΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
46511004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
46511005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46511006
46511008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
46511009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
46511010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ
<= 10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS"
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
46510000
46511000
46511007
46511011
46520000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46521000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46521100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46521101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α.
46521102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
46521103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΥΧΝΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΛΥΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΛΗΨΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46511012
46521104
46521106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ,
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
46521107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
46521108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
46521109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46521105
46521200
46521300
46521301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
123
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46521302
46610000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
46611000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
46611100
46611101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
46611102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46611103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46611104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
46611105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
46611106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46611107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΩΝ
46611108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46611109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
46611110
46611111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΩΝ ΚΟΠΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
46611112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ
46611113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚOΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46521303
46611114
46611116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46611117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
46611118
46611120
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΕΠΩΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΕΦΤΗΡΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΡΑΣ, ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ
46611121
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
46611122
46611201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΧΥΡΟΥ Η ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΑΡΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ), ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΠΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΗΠΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΩΝ ΚΟΠΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
46611202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
46611203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
46611204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΕΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
46611115
46611119
46611123
46611124
46611125
46611200
46611205
46611207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΑΡΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΕΣ), ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΡΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΑΡΚΑ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
46620000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
46621000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
46621100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
46621101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΚΟΚΑΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
46611206
46621200
124
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46621201
46621206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ, ΤΡΟΧΙΣΜΑ,
ΠΛΑΝΙΣΜΑ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΚΟΠΗ Η ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΗΣ, ΜΕ
ΛΕΙΖΕΡ, ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ Η ΤΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΕΡΙΤΕΤΗΓΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ Η ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ, ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
46621207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
46621208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΠΛΩΣΗ, ΙΣΙΩΜΑ Η ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
46621202
46621203
46621204
46621205
46621209
46621211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΦΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΥΡΗΛΑΣΙΑ Η ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΡΝΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
46621900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46621901
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
46621902
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΤΗΡΩΝ
46621210
46621903
46631001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΑΛΙΔΕΣ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ
ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
46631002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
46631003
46631004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΥΝΤΗΡΩΝ
46631005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ
46631006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
46631007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
46631008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Η ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ
46631009
46631013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ
ΓΕΡΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΛΕΣΗ, ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Η ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
46631014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
46640000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΥΦΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΩΣΗΣ
46621904
46630000
46631000
46631010
46631011
46631012
46641000
46641001
46641002
46641003
46641004
46641005
46641006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΙΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΩΝ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ, ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΤΟ
ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΤΗ ΒΑΦΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (Τ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΩΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η
ΣΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ Η ΑΝΑΠΗΝΙΣΗΣ
(ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
125
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46641007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
46641008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΣΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
46641009
46641011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46650000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
46651000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
46651001
46651002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
46651003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
46651004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
46651005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
46651006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
46651007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
46651008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
46651009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
46660000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
46661000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
46661001
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ
46661002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
46661003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
46641010
46661004
46661006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46661007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
46661008
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
46661009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46661010
46690000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46691000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46691100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46661005
46691101
46691103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46691105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
46691106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
46691107
46691109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ,
ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΑΛΛΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
46691110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
46691111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥΣ
46691112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ Η
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΤΡΑΙΝΟΥ
46691102
46691108
46691113
126
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ)
46691116
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΛΞΗ
46691117
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
46691118
46691119
46691122
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΤΙΖΕΛΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
46691123
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
46691124
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ
46691125
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
46691120
46691121
46691126
46691127
46691128
46691129
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΩΝ, ΜΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ, ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΚΕΥΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΦΟΔΙΟΦΟΡΩΝ
46691131
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ
46691132
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
46691200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
46691201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46691202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
46691203
46691204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Π.Δ.Κ.Α., ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
46691205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΕΝΟΥ Η ΑΛΛΑ ΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ
46691206
46691207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ
46691208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46691209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
46691210
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
46691130
46691211
46691212
46691213
46691214
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
46691300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΡΑΒΔΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕ
ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ (FLUX)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ, ΑΡΤΑΝΩΝ (ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΤΙΛΙΩΝ, ΠΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ,
ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
46691301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΡΥΛΩΝ, ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46691302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
46691303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
46691215
46691216
46691217
46691218
46691304
127
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔΩΝ, ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΑΡΠΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
46691306
46691307
46691308
46691309
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ, ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΒΙΝΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΜΠΟΤΖΕΡΓΑΤΩΝ)
46691400
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
46691401
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46691402
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ
46691403
46691405
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
46691406
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
46691407
46691409
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Η ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΩΝ)
46691410
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Η ΟΣΠΡΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691411
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
46691412
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΠΟΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΗ Η ΕΛΑΙΑ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΗ,
ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
46691310
46691404
46691408
46691413
46691414
46691415
46691500
46691501
46691502
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ (ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V
46691504
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
46691505
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691506
46691508
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
46691509
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
46691510
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ)
46691503
46691507
46691511
46691515
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΔΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΩΝ, ΘΥΡΙΣΤΟΡ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΟΔΟΥ (ΔΙΑΚ) ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΠΛΕΥΡΗΣ ΤΡΙΟΔΟΥ (ΤΡΙΑΚ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΑΛΛΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1000 V
46691516
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ)
46691517
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
46691518
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691519
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Η ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ) ΠΥΚΝΩΤΩΝ
46691520
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
46691512
46691513
46691514
128
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691521
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
46691522
46691523
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Η
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46691524
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
46691525
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
46691526
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
46691527
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΑΣΗΣ > 1000 V
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΑΣΗΣ <= 1000 V
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
46691528
46691529
46691530
46691532
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
46691533
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
46691534
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
46691535
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ
46691536
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ
46691537
46691538
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΧΕΙ ΜΟΝΩΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
46691539
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ
46691540
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ
46691541
46691544
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ/ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ >
37,5 W
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 37,5 W, ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΡΟΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ
46691545
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΕΠΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
46691546
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
46691547
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ)
46691548
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
46691549
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
46691550
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
46691551
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
46691552
46691553
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΡΕΝΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
46691554
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
46691555
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
46691556
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691557
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
46691558
46691560
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1000 V
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1000 V
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΞΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
46691561
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
46691562
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
46691563
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
46691564
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ, ΔΙΟΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691531
46691542
46691543
46691559
129
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691565
46691567
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
46691568
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
46691569
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
46691570
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
46691571
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
46691572
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
46691600
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
46691601
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΦΩΝ, ΣΠΑΘΙΩΝ, ΞΙΦΟΛΟΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691602
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
46691566
46691603
46691900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΞΙΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΟΠΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ, ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ,
ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46691901
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ, ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46691902
46691904
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ
ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ
46691905
XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
46691906
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
46691907
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ, ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΕΡΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ Η ΔΙΥΛΙΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
46691604
46691605
46691606
46691903
46691908
46691911
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ > ΤΩΝ 300 LT
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΔΑΠΕΔΟΥ, ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΟΡΟΦΗΣ Η ΣΤΕΓΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΥΓΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46691912
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
46691913
46691914
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ
46691915
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ
46691916
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691917
46691919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ,
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΡΙΩΝ
46691920
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46691921
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ
46691922
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ
46691909
46691910
46691918
46691923
46691924
46691925
46691926
130
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691927
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
46691928
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ
46691929
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET
46691930
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΟΤΡΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΕΡΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ)
46691931
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ > 10 ΚΙΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ >= 5 CG
46691932
46691933
46691934
46691935
46691936
46691937
46691938
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ, ΑΛΛΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
46691940
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46691941
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ Η ΚΟΚΚΩΝ, ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
46691942
46691943
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ Η ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Η ΑΕΡΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ,
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46691944
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46691945
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
46691946
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
46691947
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Η ΝΕΡΟΥ
46691948
46691952
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ,
ΔΟΚΙΜΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ
ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, Δ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
46691953
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
46691954
46691955
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691956
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
46691957
46691959
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΤΡΩΝ, ΚΑΣΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΝ,
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ)
ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46691960
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691961
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46691962
46691963
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
ΦΙΑΛΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691964
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691965
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
46691966
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691939
46691949
46691950
46691951
46691958
46691967
46691968
131
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46691969
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
46691970
46691971
46691975
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΑ Η
ΑΕΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46691976
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
46691977
46691978
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΚΟΥΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ
46691979
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
46691980
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
46691981
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
46691982
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΩΜΑΤΩΝ - ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46691972
46691973
46691974
46691983
46691984
46691985
46691986
46691987
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ (ΜΠΟΥΖΙ), ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΠΗΝΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ,
ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691989
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
46691990
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Α, Β Η Γ
46691991
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
46691992
46691993
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ Η
ΚΥΛΙΝΔΡΟΤΡΙΒΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΠΑΣΤΑ)
46691994
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46691995
46691996
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46691997
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46691998
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ
46691999
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46692001
46692002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46692003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
46692004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
46692005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
46692006
46692009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
46692010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ
46692011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
46692012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
46691988
46692007
46692008
132
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46692013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46692014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
46692015
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46692016
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46710000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46711000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46711100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
46711101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ
46711102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
46711103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
46711104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ
46711105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ
46711106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ
46711107
46711109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ,
ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
46711200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
46711201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
46711202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46711203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
46711204
46711205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ)
46711206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ
46711207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
46711300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46711301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΕΛΑΙΩΝ
46711302
46711303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟΥ, ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46711304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46711305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΩΝ ΑΜΜΩΝ
46711306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
46711307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
46711308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46711309
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46711310
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
46711311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ,
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ)
46711108
46711312
46711314
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ
46711315
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ
46711316
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΜΗ
46711317
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
46720000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
46721000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
46721100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
46711313
133
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46721101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ
46721200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
46721201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
46721202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
46721203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
46721204
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
46721205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
46721300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46721301
46721302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ SPIEGEL ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ, ΚΥΒΟΥΣ Η
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46721303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
46721305
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ
46721306
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΩΝ
46721307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721308
46721310
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΧΑΛΥΒΑ, ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α.
46721311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ
46721312
46721315
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΟΛΚΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α.
46721316
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721317
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721318
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ SPIEGEL,
ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46721309
46721313
46721314
46721319
46721323
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟ
ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΑΤΟΥΣ >500 MM
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ,
ΠΛΑΤΟΥΣ > 500 MM
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ,
ΠΛΑΤΟΥΣ > 500 MM, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46721324
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΗΞΗΣ
46721325
46721326
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
46721327
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ
46721328
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
46721329
46721330
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΑΛΛΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 99,94%,
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΡΩΜΙΟΥ
46721331
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46721332
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721333
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
46721334
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η
ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
46721320
46721321
46721322
46721335
134
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46721336
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ
46721337
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46721400
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46721401
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
46721402
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
46721403
46721404
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΤΑΧΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ
46721405
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΓΙΛΙΟΞΕΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ)
46721406
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ
46721407
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
46721408
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
46721409
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
46721410
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΜΟΛΥΒΔΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Η ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ
46721411
46721412
46721413
46721414
46721415
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ
ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
46721419
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΤΙΝΑ, ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥ Η ΧΡΥΣΟΥ
ΕΠΙΠΛΑΤΙΝΩΜΕΝΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η ΑΡΓΥΡΟΥ, ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ >= 0.2 MM
46721420
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΠΑΧΟΥΣ >= 0.15 MM
46721421
46721422
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (ΠΛΑΤΙΝΑΣ), ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ
ΣΚΟΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΝΟΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
46721423
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
46721424
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΠΑΧΟΥΣ > 0.2 MM
46721425
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΠΑΧΟΥΣ > 0.15 MM
46721426
46721428
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
46721429
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
46721430
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
46721431
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
46721432
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
46721433
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
46721434
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
46721435
46721436
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΗΓΜΑΤΩΝ, MATTES) ΝΙΚΕΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΗΓΜΑΤΩΝ
(ΣΥΝΤΗΓΜΑΤΩΝ, SINTERS) ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΗΓΜΑΤΩΝ, MATTES) ΧΑΛΚΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΝΙΑΣ
46721437
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
46721438
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ
46721439
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
46721440
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
46721441
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΣΕ ΣΚΟΝΗ
46721416
46721417
46721418
46721427
135
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46721442
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
46730000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46731000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46731100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
46731101
46731102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΣΑΛΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
46731103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
46731104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
46731200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
46731201
46731202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
46731203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
46731204
46731205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46731206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46731207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ
46731208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η
ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ
ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑΛΕΥΡΟΥ
46731209
46731210
46731211
46731300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΕΤΩΝ), ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ,
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46731301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
46731302
46731400
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ,
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ
46731401
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
46731402
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΑΙΘΕΡΑ (WHITE SPIRIT)
46731403
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ,
ΥΑΛΩΔΩΝ ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΙΣΣΩΝ
46731212
46731213
46731214
46731215
46731303
46731404
46731500
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
46731501
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ "ΒΙΤΡΟ"
46731502
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
46731503
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΥΡΤΩΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ,
ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΥ Η
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΥΤΕΥΤΟΥ, ΕΛΑΤΟΥ, ΟΛΚΙΜΟΥ Η ΦΥΣΗΤΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ Η ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΕ
ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
46731405
46731406
46731504
46731505
136
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46731506
46731507
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
46731600
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
46731601
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46731602
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ, ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΤΗ, ΚΥΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΜΑΝΙΤΗ, ΜΟΥΛΙΤΗ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α.
46731603
46731604
46731605
46731606
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
46731610
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ
46731611
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
46731612
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΨΗΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46731613
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46731614
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)
46731615
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
46731616
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΟΥ
46731617
46731618
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α.
46731619
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΚΩΡΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ CLINKER)
46731620
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΟΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ
46731621
46731622
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
46731623
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
46731624
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΜΙΤΗ
46731625
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
46731626
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ
ΓΥΑΛΙ, ΜΙΚΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ,
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
46731607
46731608
46731609
46731627
46731628
46731629
46731630
46731631
46731632
46731633
46731634
46731635
46731636
46731637
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ/ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ,
ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ,
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ,
ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
137
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46731638
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΕ ΡΟΛΑ
46731639
46731640
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
46731641
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
46731642
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46731643
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
46731644
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
46731645
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
46731646
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
46731647
46731650
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ
ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΝΙΔΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΧΥΡΩΝ Η
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
46731651
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
46731652
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
46731653
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46731648
46731649
46731654
46731655
46731656
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΩΝ
46731658
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ
46731659
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
46731660
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
46731700
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ)
46731701
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46731702
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ)
46731657
46731703
46731800
46731802
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
46731803
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
46740000
46741100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ
46741101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α.
46741102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46741103
46741105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΙΝΩΝ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46741106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α.
46741107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
46741108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46741109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46731801
46741000
46741104
138
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46741110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ, ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
46741111
46741113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΠΟΡΠΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ
46741114
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
46741115
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ,
ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
46741112
46741200
46741201
46741202
46741203
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
46741205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η
ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
46741206
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
46741207
46741208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ,
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ
46741209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
46741210
46741212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >= 300 LT, ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ
46741300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46741301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
46741302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46741303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46741304
46741310
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ,
ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΑΕΡΑ, ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
46741311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
46741312
46741313
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Η ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ Η
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ
46750000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46751000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46751100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46751101
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
46751102
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
46751103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
46751104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
46751105
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
46751106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ
46751107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46741204
46741211
46741305
46741306
46741307
46741308
46741309
139
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46751108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
46751109
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46751110
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46751111
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
46751112
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΦΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ
46751113
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Η ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΚΑΡΝΑΛΙΤΗ,
ΣΥΛΒΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΛΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
46751114
46751115
46751200
46751201
46751202
46751203
46751204
46751205
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ, ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ,
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΜΜΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ, ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΡΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΖΟΖΟΜΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ,
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ) ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΥΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
46751208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΑΚΕΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ, ΚΥΚΛΑΝΙΚΩΝ, ΚΥΚΛΕΝΙΚΩΝ Η ΚΥΚΛΟΤΕΡΠΕΝΙΚΩΝ
ΑΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΥΚΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
46751209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
46751210
46751211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΩΝ ΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Η ΥΠΕΡΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
46751212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
46751213
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ Η
ΛΩΡΙΔΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
46751206
46751207
46751214
46751215
46751216
46751217
46751218
46751219
46751220
46751221
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ, ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ, ΒΑΡΕΛΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
(ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ
ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΩΝ ΠΥΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΑΚΑΡΙΑΙΩΝ ΠΥΡΑΓΩΓΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΚΑΨΥΛΙΩΝ,
ΕΝΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
46751223
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΨΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ,
ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ Η ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46751224
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΛΩΝ, ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ
46751225
46751226
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
46751227
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
46751228
46751229
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
46751230
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46751231
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
46751232
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46751233
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΑΣΕΤΩΝ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΚΥΑΝΙΔΙΩΝ, ΚΡΟΤΙΚΩΝ,
ΚΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
46751222
46751234
140
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΑΛΛΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ Η ΥΠΕΡΟΞΕΩΝ
46751235
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
46751236
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
46751237
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ
46751238
46751240
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ, ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ,
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΝΗΜΑΤΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ, ΦΥΛΛΑ, ΛΩΡΙΔΕΣ, ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ >=
80%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΤΡΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΜΜΩΝΙΑΣ
46751241
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ
46751242
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
46751243
46751246
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΩΝ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ· ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΑΜΙΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ
ΟΞΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
46751247
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΙΟΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
46751248
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ
46751249
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
46751250
46751252
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ, ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (FLUXES),
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΡΕΣ Η ΤΥΠΟΥΣ ΧΥΤΗΡΙΩΝ,
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΠΤΟΝΩΝ/ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
46751253
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ
46751254
46751255
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
46751256
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
46751257
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ, ΘΕΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
46751239
46751244
46751245
46751251
46751258
46751262
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΩΝ Η ΝΙΤΡΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΜΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕΨΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΔΕΨΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ
46751263
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
46751264
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
46751259
46751260
46751261
46751265
46751268
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ, ΔΙΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟΥ, ΑΛΛΩΝ
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΦΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗ ΒΑΦΗ Η
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
46751269
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΩΝ, ΧΛΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΩΝ
46751270
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΙΝΟΛΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΟΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΛΕΣ
46751271
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΥΓΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΩΝ
46751272
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΙΝΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
46760000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46761000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46761100
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
46751266
46751267
141
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46761101
46761103
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΟΠΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙΕ ΓΚΟΦΡΕ Η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ
46761104
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ
46761105
46761106
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΠΛΑΤΟΥΣ > 36 CM
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ
46761107
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ
46761108
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΩΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΣΟΥ), ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η
ΦΥΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ
46761102
46761109
46761110
46761111
46761112
46761113
46761114
46761115
46761116
46761117
46761118
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΗΜΙΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΟΛΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΩΔΕΙΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟΥ), ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΚΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΙΛΠΝΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ Η ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Η
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Η ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΙΑ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ
ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ,
ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙΕ ΓΚΟΦΡΕ, ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η
ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
46761120
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ,
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ
Η ΣΕ ΦΥΛΛΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
46761121
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
46761122
46761125
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΛΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΟΔΑ Η ΘΕΙΙΚΟ ΑΛΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ
46761200
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
46761201
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ)
46761202
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΛΙΠΑΡΟΥ (ΑΠΛΥΤΟΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ
ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΤΟΙΝΩΝ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΟΓΟΤΡΙΧΩΝ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
46761119
46761123
46761124
46761203
46761204
46761207
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΝΑΙΛΟΝ Η ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΙΣΚΟΖΗ
46761208
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ
46761209
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΕΦΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ Η ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΙΝΕΣ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
46761210
46761211
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΚΛΩΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΥΠΙΩΝ)
46761212
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΑΔΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (LINTER)
46761300
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761301
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761302
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761205
46761206
142
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46761303
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
46761304
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
46761305
46761307
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761308
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761309
46761310
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ
ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761311
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761312
46761313
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΗΤΙΝΩΝ ΟΥΡΙΑΣ, ΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761314
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
46761315
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
46761900
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.
46761901
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
46761306
46761902
46761904
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ
46761905
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
46761906
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
46761903
46761907
46761908
46761909
46761910
46761911
46761912
46761913
46761914
46761915
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ
ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΜΑΖΑ, ΣΕ ΣΦΑΙΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ), ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ Η ΣΕ
ΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ), ΣΜΥΡΙΔΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ
ΓΡΑΝΑΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ Η
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΩΝ ΣΟΥΠΙΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
46761918
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ
ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ, ΟΡΥΚΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟ/ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΙΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ > 1 MM, ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΩΝ, ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ, ΦΙΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46761919
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΛΑΣΠΗΣ, ΤΡΥΓΙΑΣ
46761920
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΤΟΥ ΤΕΥΤΛΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΑΓΑΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ)
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΩΝ Η ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ,
ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ
46761916
46761917
46761921
46761922
46761923
46761924
46761926
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ, ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ Η ΗΜΙΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ
46761927
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΝΑ
46761925
143
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46761928
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΑΙΛΟΝ Η ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ, ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ Η ΒΙΣΚΟΖΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
46761929
46761930
46770000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ), ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΔΕΡΜΑΤΕΛΑΙΩΝ), ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
46771000
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
46771001
46771002
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΠΟΛΤΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΛΛΕΛΑΙΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΞΕΦΤΙΔΙΩΝ
46771003
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
46771004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ
46771005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ
46771006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ
46771007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
46771008
46771009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ Η ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ,
ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (ΠΛΑΤΙΝΑΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ
46771010
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
46771011
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ
46771012
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP)
46771013
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
46771014
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΚΟΠΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ
46761931
46771015
46771017
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΚΩΝ, ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
46771018
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΩΡΙΩΝ, ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ Η ΧΑΛΥΒΑ
46771019
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΓΙΛΙΟ
46771020
46771022
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΒΑΝΑΔΙΟ Η ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Η
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΧΑΛΚΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ Η
ΜΟΛΥΒΔΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΕΦΤΙΔΙΑ
46771023
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ, ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
46771024
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ
46771025
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΛΛΙΟΥ Η ΛΕΠΤΟΙΝΩΝ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ
46771026
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΙΟΥ, ΜΗ ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΤΕΝΙΣΜΕΝΩΝ
46771027
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΛΟΥ
46771028
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
46771029
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
46771030
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
46771031
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
46900000
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
46901000
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
46901001
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
46901002
46901003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46901004
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46901005
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46901006
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
46771016
46771021
144
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
46901007
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ
46901008
46901009
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η
ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ
47110000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ
47111000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ
47111001
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
47111002
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
47111003
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
47111004
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
47111005
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
47190000
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47191000
ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47191001
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47191002
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
47191003
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ)
47191004
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
47191005
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ)
47191006
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OUTLET
47191007
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ STOCK
47191008
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47191009
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (SEX SHOP)
47210000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47211000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47211100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
47211101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47211102
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ
47211103
47211104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ
47211105
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
47211106
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
47211107
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
47211108
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
47211109
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΦΡΕΣΚΙΑΣ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47211110
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΙΖΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
47211111
47211200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ ΚΑΙ ΓΟΥΑΒΑΣ, ΦΡΕΣΚΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
47211201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
47211202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
47211203
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ
47211204
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
47211205
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΟΧΙ ΦΡΕΣΚΩΝ
47211206
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΞΗΡΩΝ
47211207
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ, ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ Η ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ
47211208
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
47211209
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
145
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47211210
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
47211211
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ, ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
47211212
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
47211213
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
47211214
47220000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΞΗΡΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47221000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47221300
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ
47221301
47221303
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η
ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ), ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
47221304
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ
47221305
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΩΝ
47221306
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΩΝ, ΓΑΪΔΟΥΡΙΩΝ, ΜΟΥΛΑΡΙΩΝ Η ΓΙΝΝΩΝ
47221307
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47221308
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ
47221309
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ
47221310
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47221311
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47221312
47221400
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ,
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΤΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
47221401
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
47221402
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
47221403
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
47221404
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47221405
47221406
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΜΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Η
ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΑΙΓΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
47230000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47231000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47231500
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ
47231501
47231504
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η
ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ,
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
47231505
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
47231506
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ
47231507
47231509
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ,
ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΟΥ
ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ, ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ
47231510
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
47231511
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ
47231512
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47221302
47231502
47231503
47231508
47240000
47241000
146
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47241600
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
47241601
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
47241602
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
47241603
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47241604
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ
47241605
47241607
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
47241608
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47241609
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
47241610
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
47241611
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΑΣ Η ΚΑΝΤΑΪΦΙΟΥ
47241700
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ
47241701
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47241702
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ
47241703
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΧΥΜΑ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
47241704
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ), ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
47241606
47241705
47241706
47250000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47252000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47252500
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
47252501
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
47252502
47252504
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ (Π.Χ. ΜΗΛΙΤΗ, ΑΠΙΔΙΤΗ, ΥΔΡΟΜΕΛΙΟΥ)
ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
47252505
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΡΜΟΥΤ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
47252506
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
47252507
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΟΤΩΝ
47252508
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ
47252600
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ
47252601
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
47252602
47252603
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η
ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΑΚΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ Η ΝΙΦΑΔΕΣ
47252604
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ
47252605
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
47260000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47262000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47262700
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
47262701
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ
47241707
47252503
47262702
47262704
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΙΠΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΠΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΥΡΑ Η ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
47262705
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
47262703
147
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΠΩΝ
47262707
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ
47262708
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ
47262709
47290000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΟΥ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ >= 300 CM3
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47291000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47291800
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
47291801
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
47291802
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47291803
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
47291804
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6% ΛΙΠΟΣ, ΟΧΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η
ΖΑΧΑΡΟΥΧΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
47262706
47291805
47291807
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ Η ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΡΕΜΑΣ
47291808
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
47291809
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ
47291900
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ
47291901
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
47292000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
47292100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
47292101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
47292102
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ
47292103
47292104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η
ΜΑΤΕ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47292105
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ
47292106
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ
47292107
47292108
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ
47292109
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ
47292110
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΕ
47292111
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
47292112
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
47292113
47292200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΜΗ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3 KG
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΤΣΩΝ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
47292201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
47292202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
47292203
47292205
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΠΗ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ,
ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
47292206
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
47292207
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ,
ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
47291806
47292114
47292115
47292204
148
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47292208
47292301
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ,
ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL), ΣΟΥΣΑΜΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ,
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΩΝ, BABASSU ΚΑΙ ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ,
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
47292302
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
47292303
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
47292304
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
47292400
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47292401
47292402
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΚΑΙ ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ,
ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ
47292403
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47292404
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47292405
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
47292209
47292300
47292406
47292409
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΥΛΩΝ, ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ, ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΜΥΛΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
47292410
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ
47292411
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
47292412
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΝΗΣ
47292413
47292418
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ,
ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΥ Η ΑΔΡΑΝΟΥΣ), ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΕΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
47292419
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
47292420
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΣΑΣ
47292421
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
47292422
47292423
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ
ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ
47292424
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
47292425
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΖΙΟΥ, ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ
47292426
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ
47292427
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡOΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
47292428
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
47292429
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΟΥ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΙΟΥ,
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΓΙΑΣ
47292407
47292408
47292414
47292415
47292416
47292417
47292430
47292432
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΙΟΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ,
ΚΟΚΚΩΝ ΚΛΠ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ
47292433
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
47292434
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
47292431
149
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47292435
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
47300000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47308000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47308100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
47308101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
47308102
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
47308103
47308104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
47308105
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
47308106
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
47308107
47413100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
47413101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47413102
47413103
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΟΔΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ Η ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
47413104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ
47413105
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
47413106
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
47413107
47413109
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΝΗΜΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ
47413110
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
47413111
47420000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ
<=10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS"
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47423000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47423200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
47423201
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α.
47423202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
47423203
47423205
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
47423206
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
47423207
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ)
47423208
47430000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47433000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47433300
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
47433301
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
47410000
47413000
47413108
47413112
47413113
47423204
47433302
150
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47433303
47433304
47433305
47433306
47433307
47433308
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ), ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ
ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ
47433311
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
47433312
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47433313
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
47433314
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΚΑΠ, ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ
47433309
47433310
47433315
47510000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47515000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47515100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
47515101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
47515102
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΚΡΑΦΩΝ, ΣΟΥΣΤΩΝ, ΚΟΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΟΥΜΠΙΩΝ, ΦΕΡΜΟΥΑΡ
47515103
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΟΝ
47515104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Η ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΟΣΕ
47515105
47515106
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΛΟΝΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΧΕΡΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΑΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
47515107
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ
47515108
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ
47515109
47515110
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΛΙΝΑ)
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
47515111
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
47515112
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
47515113
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ Η ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
47515114
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ
47515115
47515116
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΥΦΑΝΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ
47515117
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ)
47515118
47515120
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΛΙΠΑΡΟΥ (ΑΠΛΥΤΟΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ,
ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΤΟΙΝΩΝ Η ΧΟΝΔΡΟΙΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΤΡΙΧΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΟΓΟΤΡΙΧΩΝ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΛΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ Η ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
47515121
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
47515122
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
47515123
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
47515124
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
47515125
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ, ΤΕΝΤΩΝ, ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΝ ΤΣΙΡΚΟΥ
47515126
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
47433316
47515119
151
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47515127
47515128
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΚΟΡΔΟΝΕΤΟΥ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΙΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΤΩΝ
ΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΗΛΙΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515129
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ
47515130
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
47515131
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (ΤΣΟΧΑΣ), ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ Η ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
47515132
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΜΦΙΕΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΟΝ)
47515133
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ
47515134
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΩΝ
47515135
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515136
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515137
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515138
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΥΠΙΩΝ)
47515139
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΛΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΠ ΜΥΛΩΝ
47515140
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
47515141
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ
47515142
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
47515143
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
47515144
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ)
47515145
47515146
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΟ ΝΗΜΑ Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΑΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ
47515147
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ
47515148
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515149
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
47515150
47515151
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ Η
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
47515152
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ, ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
47515153
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΛΟΣ, ΘΗΛΕΙΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΕΡΙ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ
47515154
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
47515155
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
47515156
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΓΟΥΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΣΕΔΩΝ
47515157
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
47515200
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
47515201
47520000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ,
ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47524000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47524100
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ
47524101
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ
47524102
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α.
47524103
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
47524104
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
47524105
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ
47524106
47524108
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η
ΧΑΛΥΒΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ < 300 LT
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524109
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΧΛΙΩΝ (ΒΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524107
152
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47524110
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
47524111
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
47524112
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ, ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΠΟΡΠΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
47524113
47524114
47524115
47524116
47524117
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ Η ΒΟΥΡΤΣΕΣ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ Η
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
47524119
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ,
ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΛΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
47524120
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
47524121
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΡΓΙΛΙΟ
47524122
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΡΑΒΔΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ
ΑΠΟ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ (FLUX)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ, ΑΡΤΑΝΩΝ (ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
47524118
47524123
47524200
47524202
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47524203
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΟΛΛΩΝ
47524204
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
47524205
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΑΙΘΕΡΑ (WHITE SPIRIT)
47524206
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47524207
47524209
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ, ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Η
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΙΚΤΟΥ ΑΛΚΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΩΔΩΝ
ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ Η ΤΥΡΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΙΣΣΩΝ
47524210
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47524211
47524300
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Η ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ
ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΜΕΣΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ
47524301
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ "ΒΙΤΡΟ"
47524302
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
47524303
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΥΡΤΩΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ,
ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ, ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΥ Η
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΥΤΕΥΤΟΥ, ΕΛΑΤΟΥ, ΟΛΚΙΜΟΥ Η ΦΥΣΗΤΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΗ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥ Η ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΕ
ΦΥΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
47524201
47524208
47524212
47524304
47524305
47524306
47524400
47524402
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΠΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΑΡΚΑ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
47524500
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
47524501
47524502
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
47524503
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
47524401
153
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47524504
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524505
47524507
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ,
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ,
ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524600
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
47524601
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
47524602
47524700
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ
ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
47524701
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
47524702
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
47524703
47524704
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
47524705
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ
47524706
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ,
ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, Η ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ, ΤΡΟΧΙΣΜΑ,
ΠΛΑΝΙΣΜΑ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΚΟΠΗ Η ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ Η ΤΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
47524506
47524603
47524707
47524708
47524709
47524710
47524711
47524712
47524713
47524714
47524715
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΚΟΚΑΛΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΣΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ,
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Η ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Η ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΑΛΙΔΕΣ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ
ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
47524717
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ Η ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΤΜΗΣΗ, ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
47524718
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ
47524900
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47524901
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
47524902
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΣΣΑΛΩΝ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
47524716
47524903
47524905
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
47524906
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
47524907
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α.
47524908
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ,
ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
47524904
47524909
47524912
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
47524913
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ
47524914
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ
47524910
47524911
154
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47524915
47524916
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ
ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
47524917
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΨΗΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
47524918
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)
47524919
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
47524920
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΟΥ
47524921
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
47524922
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
47524923
47524927
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ,
ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΚΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES), ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΥΛΙΚΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α.
47524928
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α.
47524929
47524930
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 6 MM
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
47524931
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΟΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ
47524932
47524933
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ
47524934
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΜΙΤΗ
47524935
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
47524936
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ Η ΧΥΤΟ ΓΥΑΛΙ,
ΓΥΑΛΙΟΥ ΒΙΤΡΟ, ΠΟΛΥΚΥΨΕΛΩΤΟΥ Η ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ Η ΚΟΚΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
47524924
47524925
47524926
47524937
47524938
47524939
47524940
47524941
47524942
47524943
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ,
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ, ΦΥΛΛΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ/ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ Η ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΛΙΘΩΝ)
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ
47524945
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ,
ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
47524946
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ, ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΩΝ, ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524947
47524950
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, ΒΑΦΗ, ΚΡΕΟΖΩΤΟ Η
ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6 MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ
ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47524951
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α.
47524952
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ,
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ, ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ
ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
47524944
47524948
47524949
47524953
47524954
47524955
155
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47524956
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ,
ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΕ ΡΟΛΑ
47524957
47524959
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ
47524960
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
47524961
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
47524962
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
47524963
47524966
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ
ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΝΙΔΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΧΥΡΩΝ Η
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
47524967
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
47524968
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΙΣΣΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
47524969
47524970
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ
47524971
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ
47524972
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ
47524973
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
47524974
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η
ΧΑΛΥΒΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ
47524958
47524964
47524965
47524975
47524976
47524977
47524978
47524979
47524980
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Η ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΛΙΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND, ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΥΨΙΚΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47524982
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ, ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ
47524983
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
47530000
47535303
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΙΛΙΜΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)]
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
47535304
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
47535305
47535306
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Η ΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ
47535307
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΛΙΜΙΩΝ, ΒΕΛΕΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47535308
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ
47535309
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ
47535310
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47535311
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
47535312
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ
47524981
47535000
47535300
47535301
47535302
156
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47535313
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ
47535314
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ
47535315
47540000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47545000
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
47545400
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
47545401
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΩΣ 1000 V
47545402
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
47545403
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ >= 16 KVA
47545404
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ (ΜΑΤΙΩΝ) ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΙΝΕΤΩΝ, ΣΧΑΡΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΨΗΣΤΙΕΡΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΤΑΣΗΣ >= 1000 V
47545405
47545406
47545408
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47545409
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΥΖΙΝΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΛΠ)
47545410
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
47545411
47545412
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
47545413
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ
47545414
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
47545415
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ
47545407
47545416
47545418
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Η ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
47545419
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ
47545420
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ
47545421
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
47545422
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ >= 1000 V
47545423
47545424
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
47545425
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
47545426
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
47545427
47545428
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ, ΤΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
47545429
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
47545430
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ
47545431
47545432
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΥΣΑΝΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
47545433
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
47545434
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
47545435
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΤΑΣΗΣ >= 1000 V
47545436
47545437
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
47545438
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
47545417
157
Κωδικός Δραστηριότητας
Περιγραφή
47545439
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
47545440
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
47545441
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
47545442
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
47590000
47595500
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
47595501
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47595502
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟ