ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ - Δήμος Μαντουδίου

ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ:8203/3.7.2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 9 /26-6-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 145 /2012
Θ Ε Μ Α : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου για το Καλοκαίρι 2012
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τζαχρήστος Χρήστος ,Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαντωνίου Κων/νος ,Γραμματέας
«
«
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Γεωργατζής Ευάγγελος
Γιαννιός Κων/νος
Ανδρέου Γεώργιος
Δράκος Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Λεοντής Αθανάσιος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Μουστάκας Νικόλαος
Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα
Παναγιώτου Κων/νος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης
Στέφου Κυριακή
Χατζής Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανδρίτσος
Ιωσήφ
,Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελάρας Αγγελής
,Μέλος
«
«
Κατσούρας Δημήτριος
,Μέλος
«
«
Κομποθανάσης Χρήστος
,Μέλος
«
«
Barrett Anthony
,Μέλος
«
«
Ριτσώνης Άγγελος
,Μέλος
«
«
Φραγκογιαννάκης Κων/νος ,Μέλος
«
«
Περήφανος Ιωάννης
,Μέλος
«
«
Χαλιούλιας Ιωάννης
,Μέλος
«
«
Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας
Μαντουδίου ,(σύμφωνα με την 144/2012 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου),
σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ,ημέρα Τρίτη και ώρα
19.00 συνήλθε σε
1
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 7461/21-62012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από
τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Δήμου
Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας, ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου
κ. Στεργίου Γεώργιος. Η εκπρόσωπος του συμβουλίου Νέων κα Κοη
Δέσποινα δεν παραβρέθηκε αν και προσκλήθηκε νομίμως.
Η δημοτική σύμβουλος κα Στέφου Κυριακή ,επικεφαλής σύνταξης του
προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2012 , εισηγούμενη το
θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, σας υποβάλω πρόγραμμα εκδηλώσεων για το
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012» που συντάχθηκε ύστερα από συνεργασία
με τις Τοπικές Κοινότητες ,τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τις Ενώσεις και τους
Ομίλους της περιοχής ,προκειμένου να το εγκρίνετε κι εκφράσετε τις απόψεις
σας.
Επ΄ ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους και φορείς που
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την άψογη συνεργασία τους.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη :
α) το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
β) την αρίθμ. 29/2012 τεχνική περιγραφή του Τμήματος προμηθειών του
Δήμου
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
δ) τις απόψεις των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:
Παναγιώτου Κων/νος: Είναι πρόγραμμα εκδηλώσεων των Πολιτιστικών
Φορέων και των Συλλόγων ,χωρίς να συμμετάσχει ουσιαστικά ο Δήμος και
ονομάζεται Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου.
Χατζής Ανδρέας: Θα διαφωνήσω γιατί υπάρχει παραπλάνηση του κόσμου
με τις εκδηλώσεις α) Λαϊκό Πανήγυρι στο Αχλάδι β) Λαϊκό Πανηγύρι στις
Αμέλαντες ,κάτι που διοργανώνεται από τους ίδιους τους πολιτιστικούς
συλλόγους
Λιαγκάκης Ευστάθιος : Αυτές οι εκδηλώσεις υπήρχαν και θα συνεχίσουν να
υπάρχουν και μετά από εμάς. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τι
συνεισφέρει ο Δήμος για την στήριξη μιας εκδήλωσης που θα διοργανωθεί
από ένα σύλλογο ή σωματείο.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποφασίζει
α )Εγκρίνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2012» ,που έχει ως εξής:
7 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Ροβιές - Γήπεδο 5x 5– 8:30 μ. μ.
3ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών Πληροφορίες: κ. Βικτωρία
Μακρή
14 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως :
Αγία Άννα Εξοχικό – 9:00 μ. μ.
2
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
Κατά παράδοση… γλεντάμε, με το δημοτικό συγκρότημα Νίκου Τάγκα
(προσφορά φαγητού)
Συνδιοργάνωση Δήμος & Πολιτιστική Φιλοδασική Ένωση Αγίας Άννας
16 - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΔΕΥΤΕΡΑ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – Ανοιχτό γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ
Δήμου - 5:00 -11:00 μ.μ. (καθημερινά)
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>>ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ
Διοργάνωση Οργανωτική Ομάδα Νέων Λίμνης Πληροφορίες: κ. Γιάνναρος
19 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΠΕΜΠΤΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Ροβιές - Πύργος – 8:30 μ. μ.
<< Η Μάννα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία>>
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών
20 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως : Αγία Άννα - Μουσείο – 8:00 μ. μ.
Εκδήλωση στην μνήμη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. ΣΕΤΤΑ
Πανεπιστημιακοί και διανοούμενοι ομιλούν για την προσωπικότητα και
το έργο του
Διοργανωτής Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Πληροφορίες: Μουσείο Αγίας Άννας τηλ 22270 61581 Μουσείο Λίμνης, τηλ.:
22270 31335
21 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Καλύβια - Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο
Καλυβίων - 8:30 μ. μ.
Λαϊκό γλέντι
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων, το
‘Καντήλι’’
Πληροφορίες: κ. Λουκόπουλος Σταμάτης
21 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Προκόπι - Πλατεία - 9μ.μ. Ομιλία για τα
ναρκωτικά – βράβευση αθλητών Λαϊκό γλέντι από τον Α.Σ <<Δόξα
Προκοπίου>>
Διοργανωτής Αθλητικός Σύλλογος <<Δόξα Προκοπίου>>
22 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΗ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως :
Αγία Άννα - Πλατεία – 9:00 μ. μ.
<<Χορεύοντας με την παράδοση…>> με ντόπια παραδοσιακά
συγκροτήματα
Διοργανωτής Πολιτιστική Φιλοδασική Ένωση Αγίας Άννας
Πληροφορίες: κ. Γιώργος Γερογιάννης
22 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη - Νεοκλασικό Μελά– 9:00 μ. μ.
Μουσικο - ποιητική βραδιά, αφιέρωμα στον ποιητή-πεζογράφο Νίκο
Καββαδία
Διοργανωτής Δημοτική Κοινότητα Λίμνης (Τοπικό Συμβούλιο),σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Γιάννη Σκαρίμπα.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO (Τεχνών- Λόγου & Επιστημών
Ελλάδος)
Πληροφορίες: Πρόεδρο κ. Ιωάννη Ψαρρό
3
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως : Αγία Άννα - Αγία Θέκλα– 7:00 μ. μ.
Μνήμη ηρωίδας ΜΠΟΛΟΒΙΝΑΙΝΑΣ Εσπερινός στην Αγία Θέκλα –
μετάβαση στο <<βράχο>> της ηρωίδας – κατάθεση στεφάνου –
ιστορικό του γεγονότος
Διοργανωτής Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Πληροφορίες: Μουσείο Αγίας Άννας τηλ 22270 61581 Μουσείο Λίμνης, τηλ.:
22270 31335
28 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη - Κιόσκι - 9:00 μ.μ.
<<Βραδιά σαρδέλας>> Απονομή επάθλων στους τερματίσαντες του β΄
διάπλου β. Ευβοϊκού
ΔιοργανωτήςΌμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων, ο <<Ποσειδών>>
28 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Δαφνούσα - Πλατεία Εκκλησίας– 8:30 μ. μ.
η
2 Γιορτή Κανδηλίου:
Οδοιπορικό ενός μυθικού βουνού από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα.
Ομιλία – Προβολή – Παραδοσιακό γλέντι
Διοργανωτής Σύλλογος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος ΔαφνούσαςΤρουπίου «Κάνδαλος»
28 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη - Παραλία
Κολυμβητικός Μαραθώνιος 14,5 χλμ. β΄ διάπλους β. Ευβοϊκού κόλπου
<<Σκυλλίας –Σαββάκης>>
Εκκίνηση: Οσμαές – Λεχούνα – Θεολόγος, ώρα 8:00 π.μ
Τερματισμός:Σκάλα Λίμνης
Διοργανωτής Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων, ο <<Ποσειδών>>
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Παλάτζας,
29 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΚΥΡΙΑΚΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Μαντούδι - Κονάκι – 8:30 μ. μ.
Αντάμωμα Σαρακατσαναίων Αντάμωμα της ψυχής, της χαράς, του
μόχθου και της ιστορίας.
Διοργανωτής Δήμος Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας Σύλ.
Σαρακατσαναίων ο «Δαφνώντας»
Πληροφορίες: Πρόεδρος Βλάχος Κων/νος
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη - Νεοκλασικό Μελά (προαύλιο)–
9:00 μ. μ.
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Διάλεξη με θέμα:
Μια Κοινότητα <<υπό πολιορκία>> και ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στο
β΄ μισό του 18ου αιώνα. Η εγκατάσταση κατοίκων της Λίμνης στη Σκιάθο
μέσα από νέα στοιχεία Οθωμανικών και Ελληνικών πηγών.
Ομιλητής Δρ. Βασίλης Ν. Δούκουρης, Προϊστάμενος Γ.Α.Κ - Τοπικού
Αρχείου Λίμνης
Πληροφορίες: Τ.Α.Λ - Βασίλης Δούκουρης,
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ
4
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Χορευτική βραδιά με οδηγό την παράδοση. Παράσταση παραδοσιακών
χορευτικών
συγκροτημάτων από την Ελλάδα
Λίμνη – ‘‘Σκάλα’’ - 9:00 μ.μ.
Διοργάνωση Χορευτικός Όμιλος << Το Λύμνι>> Πληροφορίες: κ.
Γιώργος Φλώκος,
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – 8:30 π.μ. <<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Περπάτημα στο βουνό με τον <<Γ.Σ.Λ.>>
Διοργάνωση Γυμναστικός Σύλλογος Λίμνης
Πληροφορίες: κ. Ζωή Φλώκου, τηλ.: 6943915609
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΤΡΙΤΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: Λίμνη – ‘‘Σκάλα’’ - 6:00 μ.μ. <<ΕΛΥΜΝΙΑ
2012>>
Ο
- 35 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ (ποδηλασία - τρέξιμο κολύμβηση)
Διοργάνωση Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Λίμνης Πληροφορίες: κ.
Ζωή Φλώκου
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – Νεοκλασικό Μελά (προαύλιο) 9:00 μ.μ.
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Διάλεξη με θέμα: Θωρηκτό <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ>> 100 χρόνια
ιστορίας (1912-2012)
(Διάλεξη 45΄, συνοδευόμενη από σχετικό οπτικοακουστικό υλικό)
ΟμιλητήςΙωάννης Γ. Ασπροποταμίτης, Πλοίαρχος Π.Ν. ε.α.- Ιστορικός
Πληροφορίες: κ. Ι. Ασπροποταμίτης,
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – ‘‘Κιόσκι’’ - 9:00 μ.μ.
Ο
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35 ΦΕΣΤΙΒΑΛ Λαϊκό γλέντι με φαγητό, άφθονη
μπύρα και μουσική…
Διοργάνωση Π.Α.Σ Ολυμπιακός Λίμνης Πληροφορίες: κ. Γιάννης
Σταθαρός
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Πήλι - Δημοτικό Σχολείο - 9:00 μ. μ.
Συναυλία Νάντιας Καραγιάννη- Χρήστου Παπαδόπουλου (αφιέρωμα
στις αλησμόνητες πατρίδες)
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Πηλίου <<Εναέριος>> Πληροφορίες:
κ. Μίνης
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – ‘‘Σκάλα’’ (Εξέδρα) - 9:00 μ.μ.
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μελωδική βραδιά με τις Ευβοϊκές Χορωδίες ΛΙΜΝΗΣ – ΨΑΧΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Διοργάνωση Μικτή Χορωδία Δ. Ενότητας Ελυμνίων Πληροφορίες: κ. Ζωή
Φλώκου,
5
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – Νεοκλασικό Μελά (προαύλιο) 9:00 μ.μ.
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΛΥΜΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ» (Αρκτικά
και επιζεφύρια )
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 40΄ των Δημήτρη Αποστόλου & Γιώργου Γκόρτσου
Διοργάνωση Ένωση Λιμνίων Ευβοίας - <<Ε.Λ.Ε.>> Πληροφορίες: κ. Δ.
Αποστόλου
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΤΡΙΤΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – ‘‘Σκάλα’’ (Εξέδρα) - 9:00 μ.μ.
Ο
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ
α) Παρουσίαση του Λιμνιώτικου γάμου. β) Σκοποί και χοροί της
Δωδεκανήσου
γ) Σκοποί και χοροί των νησιών του β. Αιγαίου
Διοργάνωση Χορευτικός Όμιλος <<Το Λύμνι>> Πληροφορίες: κ. Γιώργος
Φλώκος,
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Λίμνη – Παραλία - 10:00 μ.μ.
<<ΕΛΥΜΝΙΑ 2012>> - 35Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ
Θαλασσινό ΗΧΟΡΑΜΑ – αφιέρωμα στη ναυτοσύνη της Λίμνης
Διοργάνωση Δήμος – Ναυτικός Όμιλος Λίμνης (Ν.Ο.Λ) κ.α.
Πληροφορίες: Μουσείο Λίμνης, τηλ.: 2227031335 – Ν.Ο.Λ. 2227031900
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Κήρινθος –Κρύα Βρύση -6:00 μ. μ.
<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>>
Αγώνας δρόμου 5 χλμ. από Κήρινθο σε Κρύα Βρύση
Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση
ΚηρίνθουΤοπική Κοινότητα Κηρίνθου Πληροφορίες: κ. Γεωργουσόπουλος
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Κήρινθος –Δημοτικό Σχολείο -9:00 μ. μ.
<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>>
Θεατρική παράσταση και έκθεση φωτογραφίας από μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου
Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση
ΚηρίνθουΤοπική Κοινότητα Κηρίνθου Πληροφορίες: κ. Γεωργουσόπουλος
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Κήρινθος –Παραλία Κρύας Βρύσης -9:00 μ.
μ.
<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>>
Συναυλία Rock μουσικής από το συγκρότημα των Νέων της Κηρίνθου
και της Χαλκίδας
Συνδιοργάνωση
Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση Κηρίνθου-Τοπική
κοινότητα Κηρίνθου
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Κήρινθος –Πύλες της Αρχαίας Κηρίνθου
-8:00 μ. μ.
6
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>> Ομιλία Άγγελου Ριτσώνη
Συνδιοργάνωση
Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση Κηρίνθου-Τοπική
Κοινότητα Κηρίνθου
Πληροφορίες: κ. Γεωργουσόπουλος
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Κήρινθος –Κρύα Βρύση -5:00 μ. μ.
<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>> Αγώνας Μπιτς βόλεϊ
Συνδιοργάνωση
Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση Κηρίνθου-Τοπική
Κοινότητα Κηρίνθου
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Στροφυλιά - Πλατεία – 8:30 μ. μ.
Λαϊκή Βραδιά με ζωντανή μουσική
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Στροφυλιάς Πληροφορίες: κ.
Σκοπελίτης
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως: Κήρινθος –– 7:00 μ. μ.<<ΚΗΡΙΝΘΙΑ 2012>>
Αγώνας ποδηλασίας ( Κήρινθος - Τσούκα – Φαράκλα – Στροφυλιά –
Κήρινθος)
Λαϊκή βραδιά, στις 9:00 μ.μ.
Συνδιοργάνωση
Πολιτιστικός Σύλλογος Κηρίνθου – Αθλητική Ένωση Κηρίνθου-Τοπική
Κοινότητα Κηρίνθου
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων:
Ροβιές – Κεντρική Πλατεία - 8:00 μ.μ.
ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ
Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβιών Πληροφορίες: κ. Βικτωρία
Μακρή
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΠΕΜΠΤΗ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως :
Αχλάδι - Πρασίδι – 8:00 π. μ.
Ημέρα Μνήμης Σφαγιασθέντων Αχλαδιωτών.
Εκκλησιασμός – κατάθεση στεφάνου – παράθεση γεύματος
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αχλαδιωτών
Πληροφορίες: κ. Δημ Αναστασίου,
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΑΒΒΑΤΟ
Δημοτική Ενότητα Κηρέως:
Ζωοδόχος Πηγή - Πλατεία – 8:30 μ. μ.
Λαϊκό γλέντι
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωοδόχος Πηγής Πληροφορίες: κ.
Φίφας
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΠΕΜΠΤΗ
Δημοτική Ενότητα Νηλέως :
Αμέλαντες - Πλατεία – 8:00 μ. μ.
Θρησκευτική εορτή με παραδοσιακό γλέντι (πανηγύρι)
Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αμελαδιωτών
Πληροφορίες: κ. Αγγ. Σταματέλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7
ΑΔΑ: Β41ΒΩΛ5-ΡΣΞ
1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : ΛΙΜΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΛΑ
Έκθεση ζωγραφικής Χαλκιδαίων καλιτεχνών & έκθεση κοσμήματος και
κεραμικής
28 ΙΟΥΛΙΟΥ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ :ΡΟΒΙΕΣ
Έκθεση φωτογραφίας – Πύργος Ροβιών 7:00 – 10:00 μ.μ
Διοργανωτής : Πολιτιστικός σύλλογος Ροβιών
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση .
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τζαχρήστος Χρήστος Παπαντωνίου Κων/νος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργατζής Ευάγγελος
Γιαννίος Κων/νος
Ανδρέου Γεώργιος
Δράκος Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Λεοντής Αθανάσιος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Μουστάκας Νικόλαος
Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα
Παναγιώτου Κων/νος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης
Στέφου Κυριακή
Τσούμαρης Αθανάσιος
Χατζής Ανδρέας
Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8