close

Enter

Log in using OpenID

56) τεχνικες προδιαγραφες συντηρησης ημ εγκαταστασεων

embedDownload
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός 110.000,00
ΚΑ:0879
Η συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:
1. Συντήρηση ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
Προϋπολογισμός: 3.500,00 €
2. Συντήρηση ανελκυστήρων
Προϋπολογισμός: 13.000,00 €
3. Συντήρηση κλιβάνων Κεντρικής Αποστείρωσης και πλυντηρίου εργαλείων
Προϋπολογισμός: 12.500,00 €
4. Συντήρηση ψυκτών παραγωγής κρύου νερού
Προϋπολογισμός: 22.200,00 €
5. Συντήρηση συσκευών αφαλάτωσης
Προϋπολογισμός: 1.500,00 €
6. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου SPLIT και FAN COIL στο
κεντρικό Νοσοκομείο και τα Παραρτήματα
Προϋπολογισμός: 9.000,00€
7. Προμήθεια φίλτρων και ιμάντων κλιματιστικών μονάδων
Προϋπολογισμός: 9.800,00 €
8. Συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου
Προϋπολογισμός: 4.500,00 €
9. Συντήρηση Λεβητοστασίου
Προϋπολογισμός: 34.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 110.000,00 € με ΦΠΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 €
ΓΕΝΙΚΑ
Το Νοσοκομείο έχει ένα (1) Υποσταθμό Μέσης Τάσης 20KV, με ένα (1) γενικό
διακόπτη Μέσης Τάσης, δύο (2) γενικούς διακόπτες Μετασχηματιστών, δύο (2)
Μετασχηματιστές ξηρού τύπου, ισχύος 1.000 KVA έκαστος, τρία (3)
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στο κεντρικό κτίριο και ένα Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος στη Λ.
Συγγρού.
Στις συμβάσεις συντήρησης περιλαμβάνονται τα εξής:
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ένας ετήσιος έλεγχος και συντήρηση του Υποσταθμού Μ.Τ.
Άμεση αποκατάσταση βλάβης όλο το 24ωρο όποτε απαιτηθεί
Αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης είναι:
 γενικός καθαρισμός του χώρου, των πινάκων Μ.Τ. και των Μετασχηματιστών
καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ.
 έλεγχος αερισμού Μετασχηματιστών
 έλεγχος θερμοκρασίας Μετασχηματιστών
 έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων
 έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μετασχηματιστών
 έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
 έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης-ασφαλειοαποζευκτών
 έλεγχος καλωδίων Μ.Τ.
 έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 έλεγχος οργάνων προστασίας Μετασχηματιστών
 έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μετασχηματιστών
 μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μετασχηματιστών
 μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστών
 μέτρηση αντιστάσεων των Μετασχηματιστών (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.)
 μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών
 έλεγχος φωτισμού χώρων Υ/Σ
 έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ
 έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου
 έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια).
Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Στη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά
συντήρησης:
 Φίλτρα
 Λάδια, αλλαγή λαδιών, συμπληρώσεις
 Ψυκτικά υγρά
 Μπαταρίες
Αναλυτικά οι εργασίες συντήρησης είναι:
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
 Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων
 Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ
 Έλεγχος αντικραδασμικών Η/Ζ
 Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος
 Εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ
 Φόρτιση του Η/Ζ με ρευματοδότηση των καταναλωτών της εγκατάστασης
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου και αερισμού αυτής
 έλεγχος παροχής πετρελαίου και καθαρισμός προφίλτρου
 έλεγχος κυκλώματος πετρελαίου και κολάρων
 έλεγχος στάθμης λαδιού και οργάνου πιέσεως
 έλεγχος κυκλώματος λαδιού και κολάρων
 έλεγχος ψυγείου και στάθμης νερού ψύξεως
 έλεγχος κυκλώματος νερού και κολάρων
 έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας νερού
 έλεγχος ιμάντων πετρελαιοκινητήρας
 έλεγχος αντιστάσεως προθερμάνσεως
 έλεγχος ακροδεκτών και των υγρών των μπαταριών
 έλεγχος συστήματος συντήρησης μπαταριών
 έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων ενδείξεως πετρελαιοκινητήρας
 έλεγχος κυκλώματος αερισμού και κολάρων
 έλεγχος και ρύθμιση των στροφών
Ετήσιες εργασίες
 αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, νερού, λαδιού, αέρος
 αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρας
 έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
 έλεγχος αντλίας, μίζας, δυναμό και μαγνήτη πετρελαιοκινητήρα
 έλεγχος εξάτμισης και αντικραδασμικών βάσεων Η/Ζ
 έλεγχος και παρατήρηση Turbo
 γενική λίπανση και καθαρισμός
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος και καθαρισμός αερισμού γεννήτριας
 έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων εξόδου και της συχνότητας
Ετήσιες εργασίες
 έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης
 γενική λίπανση και καθαρισμός
Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Ζ
Μηνιαίες εργασίες
 έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακος
 έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιών πίνακος
 έλεγχος δοκιμαστικής χειροκίνητης λειτουργίας του Η/Ζ, χωρίς τα φορτία
ανάγκης
Ετήσιες εργασίες
 σύσφιξη των συνδέσεων και καλωδίων του πίνακας
 με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, πλήρης έλεγχος αυτόματης λειτουργίας του
Η/Ζ και με τα φορτία ανάγκης
 γενικός καθαρισμός πίνακας
Οι συντηρητές θα δώσουν αναλυτικά προσφορές ως εξής:
Α. Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης
Β. Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Η/Ζ 1,2,3
Τιμές με υλικά συντήρησης
Γ. Συντήρηση αυτοματισμού και πεδίων χαμηλής τάσης
Δ. Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Λ. Συγγρού 290
Τιμές με υλικά συντήρησης
Το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει σε περισσότερους του ενός συντηρητές ανάλογα
με την τιμή προσφοράς.
Μαζί με την προσφορά θα δοθεί και σχέδιο σύμβασης συντήρησης.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.000,00 €
Το Νοσοκομείο διαθέτει τις παρακάτω ομάδες ανελκυστήρων:
ΟΜΑΔΑ Α: Παλαιοί Ανελκυστήρες (SHINDLER, SABIEM) άνω της δεκαετίας:
1. Ανελκυστήρας 5 στάσεων στο παράρτημα Λ. Συγγρού 290 (επιβατών – ασθενών)
2. Ανελκυστήρας 8 στάσεων στο παράρτημα Λ. Μεσογείων 24 (επιβατών)
3. Ανελκυστήρας 8 στάσεων στο παράρτημα Λ. Μεσογείων 24 (φορτίων)
4. Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος) Α΄ Πτέρυγα
5. Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος – επιβατών) Α΄
Πτέρυγα
ΟΜΑΔΑ Β: Καινούργιοι Ανελκυστήρες Ε΄ Πτέρυγας κατασκευής OTIS κάτω
της δεκαετίας
1. Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος) E΄ Πτέρυγα
2. Ανελκυστήρας 6 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (ασθενοφόρος) E΄ Πτέρυγα
3. Ανελκυστήρας 5 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (επιβατών) E΄ Πτέρυγα
4. Πάσο 2 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (υλικών) E΄ Πτέρυγα
5. Πάσο 2 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο (υλικών) E΄ Πτέρυγα
ΟΜΑΔΑ Γ: (Καινούργιοι ανελκυστήρες έτους 2009, 2010 και 2013)
1.Κατασκευαστής B-LIFT Βαλσαμίδης Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό
Κτίριο (ασθενοφόρος) Δ΄ Πτέρυγα
2. Κατασκευαστής THYSSENKRUPP Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό
Κτίριο (επιβατών-ασθενών) Γ΄ Πτέρυγα
3. Κατασκευαστής Βαλσαμίδης Ανελκυστήρας 7 στάσεων στο Κεντρικό Κτίριο
(φορτίων) Δ΄ Πτέρυγα
Για όλους τους ανωτέρω ανελκυστήρες ζητείται από τους συντηρητές να υποβάλουν
προσφορά ανά ομάδα ανελκυστήρων και με τιμή ανά ανελκυστήρα, ώστε να είναι
δυνατή η μείωση της τιμής σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιου
ανελκυστήρα (πχ. αντικατάσταση, αδυναμία πιστοποίησης, κλπ.).
Στην τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. 24 συντηρήσεις ανά έτος
2. Πιστοποίηση του ανελκυστήρα, ένας έλεγχος ανά έτος και ο πιθανός επανέλεγχος
σε περίπτωση που προταθούν από τον φορέα παρατηρήσεις.
3. Άμεση αποκατάσταση βλάβης όποτε απαιτηθεί κατόπιν κλήσεως των τεχνικών
(απεριόριστος αριθμός)
4. Ασφάλιση των ανελκυστήρων σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία
5. Οτιδήποτε προβλέπεται ή προβλεφθεί από το Νόμο για την ασφαλή λειτουργία
των ανελκυστήρων δημόσιων κτιρίων.
6. Εγγυήσεις ότι οι ανελκυστήρες δεν θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας συνολικά
άνω των 10 ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης
του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης ανά
ημέρα.
Για όλα τα ανωτέρω θα δοθούν τιμές ανά ομάδα ανελκυστήρων και ανά ανελκυστήρα
κάθε ομάδας
α) Τιμή με ανταλλακτικά πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων πινάκων,
συρματοσχοινων κινητήρων, δηλαδή κατ΄ αποκοπή τίμημα για όλα τα
παραπάνω
β) Τιμή χωρίς ανταλλακτικά αλλά με πλήρη πίνακα ανταλλακτικών και
τιμοκατάλογο, για οτιδήποτε απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας
συντήρησης συμπεριλαμβανομένων πινάκων, συρματόσχοινων, κινητήρων
κλπ. Οι προσφορές χωρίς ανταλλακτικά θα αξιολογηθούν μόνο σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν προσφορές με ανταλλακτικά ή οι προσφορές με
ανταλλακτικά κριθούν ασύμφορες από την επιτροπή αξιολόγησης.
Οι συντηρητές πρέπει να διαθέτουν τις οριζόμενες από την Υπηρεσίας Βιομηχανίας
της οικίας Περιφέρειας άδειες για εργασίες συντήρησης και επίβλεψης.
Το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει την συντήρηση σε περισσότερους του ενός
συντηρητές, ανάλογα με τις προσφερόμενες τιμές, στον κατά ανελκυστήρα μειοδότη.
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00 €
ΓΕΝΙΚΑ
Το Νοσοκομείο διαθέτει σε λειτουργία τον παρακάτω εξοπλισμό στο χώρο της
Κεντρικής Αποστείρωσης:
 1 κλίβανο αποστείρωσης GE 446 B100 με S/N 625870401
 1 κλίβανο αποστείρωσης GE 6612 B100 με S/N 625870101
 1 πλυντήριο εργαλείων GE DECOMAT 4656
Για τη συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού θα δοθεί μια τιμή για τα 3 μηχανήματα
του εργοστασίου GETINGE και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Οι υπηρεσίες συντήρησης διακρίνονται σε:
1. Προληπτική Προγραμματισμένη Συντήρηση, που θα περιλαμβάνει:
 Δύο (2) επισκέψεις τεχνικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στις εγκαταστάσεις του
Νοσοκομείου ετησίως, δηλαδή μία (1) ανά εξάμηνο για γενική συντήρηση. Οι
συντηρήσεις θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και κατά τις
ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή (εξαιρουμένων των αργιών).
 Κατά τη συντήρηση ο Τεχνικός του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα προβαίνει στις
προβλεπόμενες από τον οίκο κατασκευής ρυθμίσεις, ελέγχους και
καθαρισμούς των κλιβάνων και του πλυντηρίου.
 Αντικατάσταση φθαρμένων ή λόγω λήξης χρονικού ορίου των
ανταλλακτικών.
2. Επανορθωτική Έκτακτη Συντήρηση, που θα περιλαμβάνει:
 Αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας ή βλάβης των κλιβάνων ή του πλυντηρίου,
μετά από σχετική ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνεται
απεριόριστος αριθμός αποκατάστασης βλαβών.
 Σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών, προθεσμία επέμβασης καθορίζεται σε 24
ώρες από την ειδοποίηση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, επισήμων αργιών και
ανωτέρας βίας.
 Για κάθε επέμβαση τεχνικού, θα εκδίδεται «Δελτίο Συντήρησης και
επισκευής», στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά η εργασία και τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Το Δελτίο θα υπογράφεται από τον
Υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποστείρωσης του
Νοσοκομείου.
Θα δοθούν τιμές:
α) με ανταλλακτικά
β) χωρίς ανταλλακτικά και με πίνακα ανταλλακτικών και τιμοκατάλογο
Οι τιμές χωρίς ανταλλακτικά θα αξιολογηθούν μόνο στη περίπτωση που οι ανάδοχοι
δεν δώσουν τιμή με ανταλλακτικά.
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.200,00 €
4.1 Συντήρηση μηχανών ψύξης TRANE συμπεριλαμβανομένων των πάσης
φύσεως υλικών και ανταλλακτικών
Επιμέρους προϋπολογισμός κατ΄εκτίμηση : 18.000,00 €
Το Νοσοκομείο διαθέτει τέσσερις μηχανές παραγωγής κρύου νερού TRANE. Οι τρεις
(3) είναι εγκατεστημένες στο δώμα της Πτέρυγας Ε΄ του Νοσοκομείου και ο ένας
(1) στο Ισόγειο της Α΄ Πτέρυγας.
Οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες
μέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες από 08:30 έως 17:00.
Στις έκτακτες κλήσεις, ο συντηρητής θα επεμβαίνει το συντομότερο δυνατόν και
πάντως το αργότερο από 8-16 ώρες από την ειδοποίησή του.
Ο συντηρητής θα απασχολεί μόνο εξειδικευμένο προσωπικό για εργασία στον
εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
Ο συντηρητής θα είναι συνεπής και θα συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν
στον χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα
υγιεινής και ασφάλειας.
Ο συντηρητής οφείλει να έχει στοκ ανταλλακτικών για όλες τις εργασίες συντήρησης
ή επισκευής.
Μετά από οποιαδήποτε εργασία θα απομακρύνει το σύνολο των άχρηστων και
αποβλήτων υλικών, από τον χώρο της εγκατάστασης, αφήνοντάς τον καθαρό και σε
τάξη.



Ο συντηρητής θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης που
θα αποσκοπεί στην μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κόστος
επισκευών και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της
φυσιολογικής φθοράς μετά την αποκατάσταση οποιωνδήποτε σφαλμάτων,
όπου διαπιστώθηκαν πριν ή μετά την σύναψη του συμβολαίου συντήρησης.
Ο συντηρητής δικαιούται να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων
εξωτερικών συνεργατών (υπεργολάβων) για την παροχή μέρους των
υπηρεσιών συντήρησης.
Ο συντηρητής ευθύνεται οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του δικού του
προσωπικού και του προσωπικού των υπεργολάβων που τυχόν θα κάνει
χρήση.
Η σύμβαση συντήρησης θα καλύπτει ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής.
Ο εξοπλισμός προς συντήρηση είναι ο παρακάτω:
Α/Α
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ
TRANE RTAB – 324 135 Ψ.Τ.
TRANE RTAD - 125 135 Ψ.Τ.
TRANE RTAB-125 135 Ψ.Τ.
TRANE CGCA 028 P 15 Ψ.Τ.
S/N
EKK 4124 έτους 1999
EKN0560 έτους 2006
EKN1844 έτους 2006
έτους 1988
Προσφερόμενες υπηρεσίες ετησίως









Μία τουλάχιστον τακτική προληπτική συντήρηση ανά έτος.
Δύο επισκέψεις επιθεώρησης ανά έτος σύμφωνα με τη παγία διαδικασία που
ακολουθεί η κατασκευάστρια εταιρεία Trane.
Όλες τις κλήσεις που θα απαιτηθούν σε περίπτωση ένδειξης βλάβης ή κρίνει
το Νοσοκομείο
Μία φορά το χρόνο μια Φασματοχημική ανάλυση λιπαντικού και
αντικατάσταση αυτού εάν είναι απαραίτητο, για το χρησιμοποιούμενο
εξοπλισμό όπως περιγράφεται στον πίνακα εξοπλισμού.
Όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων συντήρησης.
Κάλυψη του συμπιεστή συμπεριλαμβανομένης της εργασίας: Αντικατάσταση
ολόκληρου του συμπιεστή σε περίπτωση μεγάλης βλάβης
Πάσης φύσεως εξαρτήματα μονάδων και ανταλλακτικά - υλικά καθώς και
εργασία.
Πλύσιμο στοιχείων, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κύκλους επιθεώρησης
της Trane, 4 φορές το χρόνο
Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις διάγνωσης βλάβης εντός 8-16 εργασίμων
ωρών
Πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων (όπως έχει δοθεί
από την TRANE)
4.1.1 Ετήσια συντήρηση
Υδρόψυκτα Συγκροτήματα
 επισταμένος έλεγχος στεγανότητας ψυκτικών δικτύων
 μεγγομέτρηση κινητήρων των συμπιεστών
 σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές, στο κιβώτιο εκκίνησης
 έλεγχος των επαφών των εκκινητών για φθορά
 έλεγχος λειτουργίας των θερμαντήρων λαδιού
 έλεγχος καλής κατάστασης των ασφαλιστικών και επισκευή αυτών.
 οπτικός έλεγχος των αυλών των συμπυκνωτών (όπου χρειάζεται)
 παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν και συστάσεις για πρόσθετες
ανάγκες επισκευής / συντήρησης που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από
τον συντηρητή στη συνέχεια.
Αερόψυκτα Συγκροτήματα
 έλεγχος των ανεμιστήρων
 καθαρισμός των στοιχείων των συμπυκνωτών με νερό, όταν από τις ενδείξεις
φαίνεται ότι απαιτείται. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνεται και από το
προσωπικό συντήρησης του Νοσοκομείου εφ΄ όσον υπάρχει ευχέρεια.











4.1.2






λίπανση όπου χρειάζεται
Εποχικό ξεκίνημα
επιβεβαίωση λειτουργίας μανδαλώσεων του ψύκτη με τον λοιπό εξοπλισμό
εκκίνηση ψυκτών και αντλιών
μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας : πιέσεις θερμοκρασίας, αποροφ. ισχύς.
αλλαγή λαδιού, αλλαγή γομώσεων ψυκτικού υγρού (όταν απαιτηθεί)
επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού και έλεγχος στάθμης λαδιού
επιβεβαίωση ρυθμίσεων όλων των λειτουργικών και ασφαλιστικών διατάξεων
επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των αποφορτωτών των συμπιεστών και
αποκατάσταση βλαβών
καταγραφή συνθηκών λειτουργίας
παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν για πρόσθετες ανάγκες
επισκευής / συντήρησης που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από τον
συντηρητή
Έλεγχος λειτουργίας
έλεγχος λειτουργίας του ψύκτη
έλεγχος λειτουργίας των αντλιών
έλεγχος τροφοδοτικών καλωδίων και αυτομάτων
έλεγχος στάθμης λαδιού και ψυκτικού υγρού
συντήρηση ρουτίνας όπου χρειάζεται
παράθεση έκθεσης για τις εργασίες που έγιναν για πρόσθετες ανάγκες
επισκευής / συντήρησης που διαπιστώθηκαν και που θα γίνουν από την
Εταιρεία
Εγγυήσεις
Ο συντηρητής θα εγγυάται την συνεχή λειτουργία του εξοπλισμού και ότι καμιά
μονάδα δεν θα παραμείνει εκτός λειτουργίας πέραν των 10 ημερών συνολικά. Σε
περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους
συντήρησης ανά ημέρα.
Ο συντηρητής θα δώσει 3 τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα υπεύθυνων για επικοινωνία
σε έκτακτες περιπτώσεις.
4.2 Συντήρηση μηχανών ψύξης YORK
Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Το Νοσοκομείο διαθέτει 2 ψύκτες YORK:


Ένα αερόψυκτο τύπου YCAM 120 με S/N 1000 457 ΕΕ 001 ισχύος 46 kw
έτους 1995στην ταράτσα της Β-Δ Πτέρυγας στο κεντρικό Νοσοκομείο για
την ψύξη των χειρουργείων
Ένα υδρόψυκτος τύπου YCWMB – 280 στο παράρτημα της Μεσογείων 24
Για τους ανωτέρω ψύκτες ζητούνται για την συντήρηση τους τα ίδια όπως και για
τους ψύκτες TRANE, με την διαφορά ότι για τον υδρόψυκτο απαιτούνται επιπλέον τα
παρακάτω:
 Ένας χημικός καθαρισμός ανά έτος, τον μήνα Απρίλιο αλλά και δεύτερος αν
απαιτηθεί πριν το τέλος του θέρους.
 Συντήρηση του πύργου ψύξης μία φορά το έτος, τον μήνα Απρίλιο, η οποία
θα περιλαμβάνει :
- έλεγχο της στάθμης νερού
- έλεγχο του φλοτέρ
-
καθαρισμός της σκάφης και του τρυπητού
έλεγχος και καθαρισμός μπεκ
έλεγχος μοτέρ, ρελέ και θερμικό
έλεγχος ιμάντων
καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρα
καθαρισμός απολάσπισης του πύργου
Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού που θα
απαιτηθεί.
Θα δοθούν τιμές μονάδος ανά ομάδα ψυκτικών συγκροτημάτων και ανά ψύκτη
καθώς και για τον πύργο ψύξεως κατ΄ αποκοπή ως εξής:
α) Τιμή με ανταλλακτικά πάσης φύσεως, ανταλλακτικών ηλεκτρικών
πινάκων, ολόκληρου συμπιεστή αν απαιτηθεί, ψυκτικών υγρών κλπ.
β) Τιμή χωρίς ανταλλακτικά αλλά με πλήρη πίνακα ανταλλακτικών και
τιμοκατάλογο, για οτιδήποτε απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας
συντήρησης. Οι προσφορές χωρίς ανταλλακτικά θα αξιολογηθούν μόνο σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές με ανταλλακτικά ή οι προσφορές με
ανταλλακτικά κριθούν ασύμφορες από την επιτροπή αξιολόγησης.
4.3 Συντήρηση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας (προκλιματισμένου αέρα 1ου
ορόφου) και αερόψυκτου ψύκτη (χώρου πισίνας) Παράρτημα Λ. Συγγρού
Προϋπολογισμός: 1.200,00 €
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Εργασίες εποχιακής προληπτικής συντήρησης ανά εξάμηνο (μια στην αρχή
της θερινής και μία στην αρχή της χειμερινής περιόδου).
2) Εργασίες μηνιαίας προληπτικής συντήρησης.
3) Άμεση αποκατάσταση βλαβών, όποτε απαιτηθεί
Η εποχιακή συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
 Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση με την χρήση χημικού
υγρού.
 Έλεγχο ανεμιστήρων και αμπερομέτρηση.
 Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
 Έλεγχο θερμικών.
 Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
 Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
 Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
 Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού.
 Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και
ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
 Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
 Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δώσουν τιμές συντήρησης ανά ομάδα μηχανημάτων. Το
Νοσοκομείο θα αναθέσει την συντήρηση στον κατά ομάδα μειοδότη.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500,00 €
Στο Νοσοκομείο υπάρχουν τρεις (3) συσκευές αφαλάτωσης της εταιρείας OSMO (μία
στη Μ.Τ.Ν, μία στα πλυντήρια και μία στην αποστείρωση)
Η συντήρησή τους θα περιλαμβάνει:
 Προληπτική συντήρηση μία (1) φορά ανά εξάμηνο και την αντικατάσταση
οποιουδήποτε υλικού απαιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των ρητινών.
 Άμεση αποκατάσταση βλάβης και τοποθέτηση ανταλλακτικών, όποτε
απαιτηθεί.
Οι ανάδοχοι συντηρητές θα δώσουν τιμές μονάδος ανά συσκευή.
6.
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,00 €
6.1 Θα γίνει συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου SPLIT που
είναι εγκατεστημένα στο κεντρικό Νοσοκομείου και στα παραρτήματα Λ. Συγγρού
290 και Λ. Μεσογείων 24, όπως φαίνονται στον πίνακα:
Btu/h
9000
12000
18000
24000
50000
77
89
9
4
10
Λ. Συγγρού 290
15
25
3
1
Λ. Μεσογείων 24
10
5
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
102
119
13
6
Κεντρικό
Νοσοκομείο
10
Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:
 Πλύσιμο εξωτερικής μονάδας
 Πλύσιμο εσωτερικής μονάδας
 Χημικός καθαρισμός των στοιχείων με απολυμαντικά που διακινούνται με
άδεια του Ε.Ο.Φ.
 Μέτρηση πιέσεων και προσθήκη Freon, όπου απαιτείται
 Έλεγχος – σφίξιμο ηλεκτρικών επαφών
Θα δοθεί τιμή μονάδος ανά μέγεθος μηχανήματος για συντήρηση.
Για παλαιά μηχανήματα με Freon που δεν υπάρχει πλέον στην αγορά να δοθεί τιμή
κατ΄ αποκοπή για αφαίρεση Freon, καθαρισμό και επαναπλήρωση με νέο οικολογικό.
6.2 Συντήρηση fancoils
Υπάρχουν πολλές μονάδες fancoils για τις οποίες απαιτείται μια πλήρης ετήσια
συντήρηση που θα περιλαμβάνει :


Έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροβάνας μέσω θερμοστάτη και αντικατάσταση
αν απαιτείται
Καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρου





Καθαρισμό στοιχείου, πλύσιμο με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό
κλπ και έλεγχο ή αποκατάσταση σωστής απορροής συμπυκνωμάτων
Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων
Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων εάν απαιτείται
Εξαέρωση του στοιχείου.
Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων
Τα fancoils που θα μπουν σε συντήρηση είναι :
Ε΄ πτέρυγα
Γ΄ πτέρυγα
Μεσογείων 24
Χειρουργείο - Αποδυτήρια
Α΄ πτέρυγα
Συγγρού 290
132
64
63
15
69
18
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ, ΚΑΙ
ΙΜΑΝΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.800,00 €
7.1 ΦΙΛΤΡΑ
Προϋπολογισμός 8.000,00 €
Οι κατηγορίες των φίλτρων αέρα καθορίζονται από δύο ευρωπαϊκά πρότυπα το ΕΝ
779 για τα φίλτρα μέσης και υψηλής απόδοσης και το ΕΝ 1822 για τα φίλτρα πολύ
υψηλής απόδοσης (απόλυτα φίλτρα)
Στο Νοσοκομείο χρησιμοποιούνται πρόφιλτρα πάχους 2cm σε ρόλο μέσης απόδοσης
κλάσης G3, σακόφιλτρα υψηλής απόδοσης κλάσης F8 και F9 και απόλυτα φίλτρα
κλάσης H14.
Τα φίλτρα και πρόφιλτρα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασίων
κατασκευής, σύμφωνα με ΕΝ 779 και ΕΝ 1822 προς την απόδοση και Eurovent και
να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου.
1. ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ G3
Τα φίλτρα αυτά χρησιμοποιούνται στις κλιματιστικές μονάδες και πρέπει να είναι
κατασκευασμένα από διηθητική, άκαυστη, αδιάβροχη αρχιτεκτονική δομή,
προσφέροντας έτσι αντίσταση σε χημικές ουσίες, όπως οργανικοί καταλύτες και
όξινα αέρια και να αντιστέκονται σε μηχανική συμπίεση, πρέπει να έχουν πολύ
υψηλή απόδοση παρακράτησης σε βακτηρίδια, ραδιενεργές σκόνες και όλων των
ειδών τους καπνούς και τα αεροζόλ.
Η αρχιτεκτονική δομή του πλέγματος ινών θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα
υψηλής απόδοσης επαναχρησιμοποίησης των φίλτρων μετά από πλύσιμο.
Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία σύμφωνα με ΕΝ 779
Βάρος / m2
G3
200 g/m2
Μέση συγκράτηση (ΕΝ 779)
Αρχική απόδοση
Ταχύτητα αέρα
Διαβαθμισμένη παροχή αέρα
Αρχική πτώση πίεσης
Τελική πτώση πίεσης
Συγκράτηση σκόνης
Αντοχή σε διαρκή θερμοκρασία
Αντοχή σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας
Ονομαστικό πάχος
Σχετική υγρασία
Αντοχή σε πλύσιμο
89%
<20%
1,5 m/s
5400 m3/h/m2
24 Pa
250 Pa
620 g/m2
Μέχρι 100οC
Μέχρι 120οC
20 mm
Μέχρι 100%
Εξαιρετική
2. ΦΙΛΤΡΟ PAINT STOP G2 ΠΑΧΟΥΣ 70mm ΣΕ ΡΟΛΟ
3. ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ F8-F9 (ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ)
Τα σακόφιλτρα (φίλτρα αέρος υψηλής απόδοσης τύπου σάκου), χρησιμοποιούνται
στις κλιματιστικές μονάδες, σε συνδυασμό με τα πρόφιλτρα, ώστε να αυξηθεί η
λειτουργική διάρκεια ζωής τους, θα είναι κατασκευασμένα από διηθητικό συνθετικό
υλικό με βάση το πολυπροπυλένιο. Το υλικό θα είναι ειδικά επικαλυμμένο με σκοπό
τη μη ανάπτυξη μικροβιακής δράσης. Σε ένα σκελετό υποστήριξης κατασκευασμένο
από επιψευδαργυρωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 20 mm, θα εφαρμόζονται οι σάκοι
ή θύλακες, οι οποίοι θα σταθεροποιούνται με μηχανικά και σταθεροποιητικά μέσα. Οι
θύλακες τοποθετούνται κατακόρυφα για να ξεδιπλώνονται αυτόματα, να
εξομαλύνουν την ροή του αέρα και έτσι να επιτυγχάνεται αυξημένη απόδοση και
παροχή. Το πλαίσιο και το φίλτρο να έχουν υπερηχητική συρραφή (ultrasonic) για
αξιόπιστη απόδοση και να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στη συγκράτηση
σωματιδίων νεφών λαδιού που προξενούν αμαύρωση των τοίχων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν είναι για μήκος σάκου 500 mm.
Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Σάκοι
Παροχή
Αρχική πτώση πίεσης (F8)
Μέση συγκράτηση (F8)
Μέση αποδοτικότητα (F8)
Συγκράτησης σκόνης (F8)
Αρχική πτώση πίεσης (F9)
Μέση συγκράτηση (F9)
Μέση αποδοτικότητα (F9)
Συγκράτησης σκόνης (F9)
600Χ600
8
3400 m3/h
120 Pa
98%
92%
360 g/m2
135 Pa
99%
96%
128 g/m2
600Χ300
4
1700 m3/h
120 Pa
98%
92%
180 g/m2
135 Pa
99%
96%
65 g/m2
4. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Η14 (ΕΝ 1822)
Τα απόλυτα φίλτρα χρησιμοποιούνται στις προσαγωγές των κλιματιστικών των
Χειρουργείων και πρέπει να είναι φίλτρα υψηλής ποιότητας με μέγιστη απόδοση στη
συγκράτηση σωματιδίων που έχουν διαστάσεις μικρότερες από 1μm. Το υλικό
φιλτραρίσματος θα πρέπει να είναι διηθητικό από άκαυστες ίνες υαλοπλέγματος
ultrafine, όπου η διάμετρος των ινών θα είναι μικρότερη από 1μm. Το υλικό
πτυχώνεται πυκνά για να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια
φιλτραρίσματος σε σχέση με τη μετωπική επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό, η
πραγματική ταχύτητα με την οποία ο αέρας διασχίζει το φίλτρο, πέφτει σε τιμές της
τάξης των λίγων εκατοστών το δευτερόλεπτο. Τόσο χαμηλές ταχύτητες προκαλούν
μια στρωτή ροή στην έξοδο του αέρα. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά την
παραγωγική διαδικασία (leak free) και να φέρουν ειδικό διαχωριστικό αλουμινίου για
λειτουργία σε υγρασία 100%. Το πλαίσιο στήριξης των φίλτρων θα πρέπει να είναι
από MDF ή γαλβανισμένο ατσάλι. Τα απόλυτα φίλτρα είναι μιας χρήσης και πριν από
αυτά τοποθετούνται πρόφιλτρα για τη κατακράτηση των μεγαλύτερων σωματιδίων.
Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις
Πάχος
Παροχή
Στεγανοποίηση διηθητικού υλικού
Λειτουργία σε θερμοκρασία
Λειτουργία σε σχετική υγρασία
Αρχική αντίσταση
Η14
610Χ610 mm
292 mm
2385 m3/h
Διογκωμένη πολυουρεθάνη
Μέχρι 80οC
Μέχρι 100%
250 Pa
5. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η14 (ΕΝ 1822) ΚΑΤΑ
EUROVENT ΟΡΟΦΗΣ / ΣΤΟΜΙΩΝ
Τα απόλυτα φίλτρα χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά στόμια οροφής στα
Χειρουργεία και τη Μ.Ε.Θ. Θα πρέπει να είναι φίλτρα υψηλής ποιότητας με μέγιστη
από δοση στη συγκράτηση σωματιδίων που έχουν διαστάσεις μικρότερες από 1μm.
Το διηθητικό μέσο θα πρέπει να είναι άκαυστο, αδιάβροχο υαλόπλεγμα με
κυματοειδή μορφή (pleated). Επίσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά την
παραγωγική διαδικασία (leak free). Το πλαίσιο στήριξης των φίλτρων θα είναι από
ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 69mm με προστατευτικά πλέγματα βαμμένα με
εποξειδική βαφή και στις δύο πλευρές εισόδου και εξόδου του αέρα, αντίστοιχα και
ειδικό λάστιχο (neoprene rubber) στη μια πλευρά του για την καλύτερη
στεγανοποίησή του. Τα απόλυτα φίλτρα είναι μίας χρήσης και πριν από αυτά
τοποθετούνται πρόφιλτρα για την κατακράτηση των μεγαλύτερων σωματιδίων.
Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή
HEPA 545X545X69
305X305X69
Παροχή
600 m3/h
Αρχική αντίσταση
125 Pa
Επιφάνεια διηθητικού
μέσου
11 m2
Ταχύτητα εξόδου
0,45 m/s
HEPA 305X610X69 HEPA
300 m3/h
125 Pa
150 m3/h
125 Pa
5,51 m2
0,45 m/s
2,7 m2
0,45 m/s
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας και πιστότητας των
τεχνικών στοιχείων των φίλτρων με ειδικές μετρήσεις και απορριπτική εισήγηση και
επιστροφή τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι εκτός προδιαγραφών.
Ο προμηθευτής θα δώσει για κάθε τύπο φίλτρου τιμή μονάδος, δεδομένου ότι οι
παραγγελίες θα δίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Τα ζητούμενα φίλτρα για αντικατάσταση είναι:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
Πρόφιλτρο πάχους 2 cm G3
Ρολό (m2)
200
2
Φίλτρο Paint Stop G2 70mm
Ρολό (m2)
20
3
Σακόφιλτρα F8 και F9
592X592X500
30
4
Σακόφιλτρα F8 και F9
592X286X500
22
5
Απόλυτα φίλτρα Χειρουργείων
15Χ295Χ625
16
6
Απόλυτα φίλτρα εσωτερικών στομίων
545Χ545Χ69
9
305Χ305Χ69
4
ΜΕΘ Η14
7
Απόλυτα φίλτρα εσωτερικών στομίων
ΜΕΘ Η14
Εκτιμώμενος αριθμός ετήσιων αντικαταστάσεων 2 (1 ανά εξάμηνο) και πιθανόν 3 σε
περιπτώσεις μεγάλης ποσότητας σκόνης στον αέρα από Αφρική ή άλλες αιτίες (πχ.
πυρκαγιά σε γειτονική περιοχή)
7.2 ΙΜΑΝΤΕΣ
Προϋπολογισμός 1.800,00 €
Η ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα ιμάντων είναι :
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΤΥΠΟΣ
10AV 787
10AV 1000
10AV 1150
10AV 1300
13AV 1400
13AV 1650
13AV 1750
13AV 1900
AV10 1350
Α33
A36
A37
A44
A45
A46
A48
A49
A51
A52
A54
A57
A58
A59
A63
A64
A70
A74
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2
4
6
4
2
2
4
4
2
2
2
2
12
2
8
10
4
6
16
10
2
2
2
2
6
2
4
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
B54
B56
B67
B102
B118
B120
SPA 875
SPZ 710
SPZ 1200
SPZ 1270
SPZ 1800
XPA 1320
4
4
2
8
10
10
2
2
2
2
2
6
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,00 €
ΓΕΝΙΚΑ
Στο Νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί δίκτυο Φυσικού αερίου για την λειτουργία 4ων
ατμογεννητριών και μιας μικρής ατμογεννήτριας για τους θερινούς μήνες.
Το δίκτυο είναι σχετικά καινούργιο (του 2009). Λόγω λήξης της εγγύησης, ζητείται
ανάδοχος με κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα
Φυσικού Αερίου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (όπως αυτές
περιγράφονται στον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση
λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 16 bar ΦΕΚ 236
Τεύχος Β/26.3.1997 ) – ελέγχου - επισκευής της εγκατάστασης του δικτύου Φυσικού
Αερίου του Νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων ανίχνευσης
διαρροής Φυσικού Αερίου στα λεβητοστάσια, που θα περιλαμβάνει :
1. Προληπτική συντήρηση δικτύου και σταθμών φυσικού αερίου
1.1. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.2. Τριμηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.3. Εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης
1.4. Ετήσιες εργασίες συντήρησης
2. Έκτακτες εργασίες
1.
Προληπτική συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου
1.1. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης.
1.
2.
3.
4.
Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών
στις συνδέσεις σωλήνων.
Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο)
Έλεγχος στην προσιτότητα της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας εγκατάστασης
Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης
Έλεγχος της κατάστασης των εύκαπτων συνδέσμων και των συνδέσμων παροχής
αερίου στους καυστήρες
6. Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα
5.
1.2. Τριμηνιαίες εργασίες συντήρησης.
Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων (διαφορικά
ή απλά μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο) βάσει
της διαφορικής πίεσης που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της
εγκατάστασης.
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται ανά τρίμηνο την πρώτη εβδομάδα του τριμήνου
1.3. Εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης.
1. Έλεγχος της στεγανότητας των φλαντζών
2. Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης
3. Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών
4. Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας
5. Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης
6. Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων
7. Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού
Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και
αφρίζον μέσο.
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται Ιούλιο και Δεκέμβριο
1.4. Ετήσιες εργασίες συντήρησης.
1. Θα γίνεται ο έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση
αφρίζοντος μέσου ( πχ σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου
δικτύου ή συνδέσεων του υπογείου ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά
σημεία, όπως σε μηχανοστάσια φρεάτια κ.α.
2. Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων
αποφρακτικών βαλβίδων και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτηση
τους στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση.
3. Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των
ενδείξεων σε κατάλληλα βαθμονομημένο καταγραφικό πίεσης.
Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.
4. Όλες οι εργασίες της εξαμηνιαίας συντήρησης
5. Εάν είναι εφικτό καθαρισμός του δικτύου φυσικού αερίου, πλήρωση του με αέρα
και υποβολή του σε δοκιμή αντοχής και στεγανότητας με έκδοση καταγραφικού
δοκιμής.
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται σε περίοδο χαμηλού φορτίου του Νοσοκομείου,
δηλαδή θερινή περίοδο πχ. Ιούλιο
ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
Θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για να διαπιστωθεί το πάχος του
τοιχώματος.
2. Έκτακτες εργασίες
Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει κατάλληλο
συνεργείο εντός 24 ωρών. Το κόστος αποκατάστασης της βλάβης θα
προκύπτει ως εξής :
α. από το κόστος προμήθειας του αντικατασταθέντος εξαρτήματος βάσει
τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και
β. από το κόστος τοποθέτησης αυτού και θέση σε λειτουργία της
εγκατάστασης, όπου θα χρεώνεται βάσει εργατοωρών
του ακόλουθου
τιμοκαταλόγου.
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
Συγκολλήσεις για δέκα ραφές κατ’ ελάχιστο
2.
Συγκολλήσεις (συμπεριλαμβανομένης βαφής)
3.
Εργατοώρα μηχανικού
4.
Εργατοώρα εργοδηγού
5.
Εργατοώρα συγκολλητή χαλύβδινου δικτύου
6.
Εργατοώρα συγκολλητή δικτύου πολυαιθυλενίου
7.
Εργατοώρα μονταδόρου
8.
Εργατοώρα ηλεκτρολόγου
9.
Εργατοώρα υδραυλικού
10. Εργατοώρα βοηθού όλων των ανωτέρων ειδικοτήτων
11. Εργατοώρα εργάτη
12. Van με βοηθητικό εξοπλισμό
13. Επίσκεψη συνεργείου
9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑ: 0879
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.000,00 €
Στο χώρο του Λεβητοστασίου του Νοσοκομείου υπάρχει εγκατεστημένος και σε
λειτουργία ο παρακάτω εξοπλισμός, για τον οποίο ο ανάδοχος καλείται να δώσει
προσφορά για συντήρηση συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υλικών και
ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.
1) ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Το Νοσοκομείο διαθέτει 5 ατμογεννήτριες, 4 μεγάλες όμοιες, τοποθετημένες ανά δύο,
η μία πάνω στην άλλη του εργοστασίου OCTAGON Type GO 1670 kw, πίεσης
10bar, max θερμοκρασία 185 οC, TUV 126 και παραγωγή ατμού (steam) 2500kg/h,
και μία μικρή του εργοστασίου LOOS type DF παραγωγής ατμού (steam) 600kg/h.
Λειτουργούν με φυσικό αέριο. Σε περίπτωση διακοπής του φυσικού αερίου
λειτουργούν με πετρέλαιο.
Οι καυστήρες των μεγάλων ατμογεννητριών έχουν στοιχεία:
Εργοστάσιο κατασκευής
Τύπος
Έκδοση
S/N
Ισχύς
Βαθμός προστ.
Κατηγορία
Είδος αερίου
Πετρέλαιο
Έτος κατασκευής
: Weishaupt - Monarch
: GL8/I-D
: ZD
: 4924349,50,51 & 52
: min 400, max 2250 kW
: IP 40
: I1 2H 3B/p
:Ν
: EL min 65 max 190 kg/h
: 2000
Ο καυστήρας της μικρής ατμογεννήτριας έχει στοιχεία :
Εργοστάσιο κατασκευής
Τύπος
Έκδοση
S/N
Ισχύς
Βαθμός προστ.
Κατηγορία
Είδος αερίου
Πετρέλαιο
Έτος κατασκευής
: Weishaupt
: GL3/I-Ε
: ZD
: 4926303
: min 90, max 630 kW
: IP 40
: 7F 2H 3B/p
:Ν
: EL min 16 max 53 kg/h
: 2000
Η συντήρησή τους περιλαμβάνει
1. 1 ετήσιο χημικό καθαρισμό με όλα τα υλικά ή και έκτακτο εάν απαιτηθεί.
2. Συντήρηση των καυστήρων και χορήγηση του πιστοποιητικού.
3. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στον αυτοματισμό και σε όλα τα
συστήματα διανομής φυσικού αερίου – πετρελαίου.
2) ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ





αντλία ατμογεννήτριας Νο1:
GRUNDFOSS
AV-HUBV model A96460270P10247
αντλία ατμογεννήτριας Νο2:
GRUNDFOSS
A-E-HQQE model A96513352P10640 S/N 0001
αντλία ατμογεννήτριας Νο3:
GRUNDFOSS
A-E-HQQE model A96518338P10524 S/N 0002
αντλία ατμογεννήτριας Νο4:
GRUNDFOSS
AV-HUBV model A96460270P10247
αντλία ατμογεννήτριας Νο5:
GRUNDFOSS
E-HQQE model A96518185P10537 S/N 0001
3) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ – ΝΕΡΟΥ
Ο εναλλάκτης ατμού – νερού αποτελείται από:

Βάνα ατμού 2 ½ in Spirax Sarco
τύπου CRE3-36A-FGJτύπου CRE3-36A-FGJτύπου CRE3-36A- FGJτύπου CRE3-36A-FGJτύπου CR1-30A- FGJ-A-






Ρυθμιστή πίεσης
Θερμοστατική βάνα Spirax Sarco
Ατμοπαγίδα 1 ¼ in Spirax Sarco
Φίλτρο Ατμού
Εναλλάκτη πλακοειδή με 33 πλάκες 1.500.000 kcal
2 αντλίες κυκλοφορίας ζεστού νερού WILLO IPN 40/160 0,55/4
4) ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (χωρητικότητας 7.000 lit)
Το θερμοδοχείο αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα:





Αντλίες τροφοδοσίας χημικών:
i.Δοσομετρική Χημικών TEMAK DLX MA/AD
ii.Δοσομετρική Ανθρακικής Σόδας DL LIS/E ETATRON D.S.
Ατμοφράκτη 1 ½ in Spirax Sarco
Βάνες νερού 1 in 3 τεμ.
Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης νερού 1 in
Αισθητήρα πλήρωσης LP10-4 Spirax Sarco
5) Συγκρότημα διανομής ατμού (κολεκτέρ)
Το συγκρότημα διανομής ατμού αποτελείται από:


12 ατμοφράκτες Spirax Sarco αναλυτικά:
 Αναμονή για σύνδεση με Αγια Σοφία 6in DN 150
 Παροχή χειρουργείων – πλυντηρίων - Β υποσταθμού θέρμανσης
4’’ DN100
 Αναμονή για μελλοντική χρήση πλυντηρίων 2in DN 50
 ΜΕΘ (προσωρινά 4ος μηχανοστάσιο) 2in DN 50
 Είσοδος από Ατμογεννήτρια Νο 5 1in DN 25
 Είσοδος από Ατμογεννήτρια Νο 1 2 ½ in DN 55
 Είσοδος από Ατμογεννήτρια Νο 2 2 ½ in DN 55
 Είσοδος από Ατμογεννήτρια Νο 3 2 ½ “ DN 55
 Είσοδος από Ατμογεννήτρια Νο 4 2 ½ “ DN 55
 Παροχή για Α υποσταθμό θέρμανσης 2 ½ “ DN 55
 Παροχή για ψεκαστήρα ατμού θερμοδοχείου 2” DN 50
 Παροχή για Μπόιλερ DN 80
Σύστημα εξυδάτωσης των 5 ατμογεννητριών αποτελούμενο από:
 Ατμοφράκτη 1’’ 8 τεμ. και ¾’’ 1 τεμ. - KLINGER
 Υδατοπαγίδα PN 16 FT14 1’’ 4 τεμ. και PN 16 FT14 3/4in 1 τεμ.
 Ροοδείκτες
 Διαχωριστήρες ατμού DN80 PN16 4 τεμ. και 1 τεμ.
6) Συγκρότημα παροχής ατμού για Εναλλάκτη και Μπόιλερ
Το συγκρότημα παροχής ατμού για εναλλάκτη και μποίλερ αποτελείται από:




1 διαχωριστή DN80 PN16
Σύστημα εξυδάτωσης με 4 σφαιρικές βάνες, 2 φίλτρα, 1 ατμοπαγίδα, 2
Ροοδείκτες, 2 ανεπίστροφα, 1 θερμοδυναμική ατμοπαγίδα TD42HA(SS)
½”
1 Ατμοφράκτης (απ΄ ευθείας λειτουργία) DN40
1 Ατμοφράκτης DN80



1 Μειωτής DN 40 Flowserve Type 5801
1 Ασφαλιστικό THIES 9925 4 bar
1 Ατμοφράκτης DN 100
7) Συγκρότημα διανομής ζεστού νερού θέρμανσης (κολεκτέρ)
Το συγκρότημα διανομής ζεστού νερού θέρμανσης αποτελείται από:









5 κυκλοφορητές WILO TOP S 40/10
2 κυκλοφορητές WILO TOP S 50/4
4 κυκλοφορητές WILO TOP S 30/10
7 θερμόμετρα στρογγυλά
9 μανόμετρα 0-10 bar
1 υδραργυρικό θερμόμετρο
33 σφαιρικές βάνες
3 βάνες πεταλούδα
1 φίλτρο
8) Συγκρότημα διανομής κρύου νερού (κολεκτέρ) κλιματισμού
Το συγκρότημα διανομής κρύου νερού κλιματισμού αποτελείται από:











2 κυκλοφορητές WILO IPN 400/160 0,55/4
2 κυκλοφορητές WILO IPL 50/160 0,55/4
2 κυκλοφορητές WILO IPL 40/155 0,55/2
2 κυκλοφορητές WILO IPL 65/160 1 1/4
1 κυκλοφορητής WILO IPN 40/112,5 1 1/2
1 κυκλοφορητής WILO TOP S 65/10
1 υδραργυρικό θερμόμετρο
2 φίλτρα
6 μανόμετρα 0-10 bar
31 σφαιρικές βάνες
4 βάνες πεταλούδα
9) Συγκρότημα επιστροφών ζεστού νερού θέρμανσης
Το συγκρότημα επιστροφών ζεστού νερού θέρμανσης αποτελείται από:








11 σφαιρικές βάνες
2 βάνες πεταλούδα
7 θερμόμετρα στρογγυλά
8 Μανόμετρα 0-10 bar
1 υδραργυρικό θερμόμετρο (κολεκτέρ)
9 φίλτρα
2 κυκλοφορητές PN40
6 τρίοδες βάνες ζεστού-κρύου νερού
10) Συγκρότημα επιστροφών κρύου νερού
Το συγκρότημα επιστροφών κρύου νερού αποτελείται από:

7 σφαιρικές βάνες






4 βάνες πεταλούδα
1 θερμόμετρο στρογγυλό
1 Μανόμετρο 0-10 bar
1 υδραργυρικό θερμόμετρο (κολεκτέρ)
6 φίλτρα
2 κυκλοφορητές PN/100
11) Σύστημα τροφοδοσίας ζεστού νερού (συμπλήρωση κρύου νερού δικτύου)
Το σύστημα τροφοδοσίας ζεστού νερού αποτελείται από:






1 Μανόμετρο 0-10 bar
1 Ρυθμιστή πιέσεως
3 σφαιρικές βάνες
1 εξαεριστικό
1 αυτόματο ρυθμιστή πίεσης
1 δοχείο διαστολής 400 lit
12) Σύστημα τροφοδοσίας κρύου νερού (συμπλήρωση κρύου νερού δικτύου)
Το σύστημα τροφοδοσίας κρύου νερού αποτελείται από:






1 αυτόματο ασφαλιστικό
1 Μανόμετρο 0-10 bar
1 Ρυθμιστή πιέσεως
4 σφαιρικές βάνες
1 εξαεριστικό
1 δοχείο διαστολής 300 lit
13) Συγκρότημα διανομής κρύου νερού χρήσης δικτύου με 1 είσοδο και 8
αναχωρήσεις
Το συγκρότημα διανομής κρύου νερού χρήσης δικτύου αποτελείται από:




17 σφαιρικές βάνες
1 Μανόμετρο 0-10 bar
1 ροομετρητή
1 θερμόμετρο στρογγυλό
14) Συγκρότημα διανομής ζεστού νερού χρήσης
Το συγκρότημα διανομής ζεστού νερού χρήσης αποτελείται από:

3 μπόϊλερ με σερπαντίνα ατμού. Στο κάθε ένα μπόϊλερ είναι συνδεδεμένα
τα παρακάτω:
 Βάνα ατμού DN40
 Φίλτρο ατμού
 Θερμοστατική βάνα 1 ¼
 Αισθητήρας θερμοστατικής
 Αυτόματο εξαεριστικό ατμού (απαερωτής)
 Σφαιρική βάνα ατμού 1”
 Φίλτρο





 Ατμοπαγίδα 1”
 Ροοδείκτης
 Ανεπίστροφο
 Στρατσώνα με 1 σφαιρική βάνα
 Ασφαλιστικό πιέσεως με 1 σφαιρική βάνα
 Θερμόμετρο
2 ατμοφράκτες DN50, DN40
bypass αποτελούμενο από:
 Σφαιρική βάνα ½΄΄
 Ατμοπαγίδα
 Φίλτρο
 Ροοδείκτη
 Ανεπίστροφο
1 σφαιρική βάνα ατμού ¾΄΄
Κολεκτέρ διανομής ζεστού νερού χρήσης με 3 εισόδους , 5 αναχωρήσεις
και 2 αναμονές αποτελούμενο από:
 12 σφαιρικές βάνες
 1 Μανόμετρο 0-10 bar
 1 υδραργυρικό θερμόμετρο
Κολεκτέρ επιστροφής ζεστού νερού χρήσης με 5 επιστροφές
αποτελούμενο από:
 5 σφαιρικές βάνες
 1 Μανόμετρο 0-10 bar
 1 υδραργυρικό θερμόμετρο
 2 κυκλοφορητές WILO IPL 50/160-0.55/4 K13 με 5 σφαιρικές
βάνες
 2 θερμοστάτες επαφής
 1 σφαιρική βάνα εξυδάτωσης
15) Σύστημα αντλιών
κατανάλωσης)
πετρελαίου
(πλήρωσης
δεξαμενής
ημερήσιας
Το σύστημα αντλιών πετρελαίου αποτελείται από:


2 αντλίες SAER Type CF Νο 086751/2000
10 σφαιρικές βάνες
16) Πιεστικά συγκροτήματα
Τα πιεστικά συγκροτήματα αποτελούνται από:


Μεγάλο με 6 αντλίες WILO CR-SYSTEM INVERTER
Μικρό με 2 αντλίες WILO VR-SYSTEM INVERTER
17) Σύστημα αφαλάτωσης CULLIGAN Hi-Flo 2 αποτελούμενο από
Το σύστημα αφαλάτωσης αποτελείται από:



1 δίδυμο αυτόματης εναλλαγής (για την τροφοδοσία του θερμοδοχείου και
των χειρουργείων)
1 μονό (για την τροφοδοσία των μπόϊλερ ζεστού νερού)
2 δοχεία διαλύματος αλατιού για την αναγέννηση της ρητίνης του
αποσκλυρηντή

12 σφαιρικές βάνες
18) Πίνακες αυτοματισμού







1 πίνακα αυτοματισμού κλιματισμού
1 πίνακα αυτοματισμού αντλιών ζεστού νερού
1 πίνακα αυτοματισμού αντλιών κρύου νερού
1 πίνακα ατμογεννητριών
1 πίνακα αντλιών τροφοδοσίας πετρελαίου
κεντρικός πίνακας λεβητοστασίου
1 πίνακα αντλιών ζεστού νερού
19) Συγκροτήματα αντλιών λυμάτων και ομβρίων
Υπάρχουν 3 συγκροτήματα αντλιών:



Ένα συγκρότημα αντλιών λυμάτων με 2 αντλίες WILO και πίνακα
αυτοματισμού εναλλαγής αντλιών χειροκίνητης και αυτόματης
λειτουργίας.
Ένα συγκρότημα αντλιών με 2 αντλίες για απαγωγή νερών από την
δεξαμενή στρατσώνας με πίνακα αυτοματισμού εναλλαγής αντλιών
χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας.
Ένα συγκρότημα 3 αντλιών ομβρίων Marco Pumps με πίνακα
αυτοματισμού εναλλαγής αντλιών χειροκίνητης και αυτόματης
λειτουργίας.
Για όλο τον ανωτέρω εξοπλισμό ο ανάδοχος θα δώσει προσφορά για συντήρηση και
αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος απαιτηθεί συμπεριλαμβανομένων των
σερπαντίνων των ατμογεννητριών των κυκλοφορητών και αντλιών, των
ατμοφρακτών και των βανών κλπ.
Γενικά ο ανάδοχος θα καλείται από το προσωπικό του λεβητοστασίου για την
τρέχουσα συντήρηση, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στο χώρο του
λεβητοστασίου και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής οποιουδήποτε εξαρτήματος
(ενδεικτικά κυκλοφορητή, ατμοφράκτη, ατμοπαγίδας, σερπαντίνας, εναλλάκτη, ρελέ,
διακόπτη, προγραμματιστή, γενικά των πάσης φύσεως υλικών που υπάρχουν στον
χώρο) θα αντικαθιστά αυτό με καινούργιο.
Ο ανάδοχος πριν την κατάθεση προσφοράς θα επισκεφθεί τον χώρο θα εξετάσει την
υφιστάμενη κατάσταση και τον ανωτέρω αναγραφόμενο εξοπλισμό και θα καταθέσει
προσφορά για την συντήρηση.
F:\ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\ΠΠΥΥ2012\ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5-14\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.doc
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
556 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content