Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Μαιευτηρίου Λητώ

Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Μαιευτηρίου Λητώ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Οκτώβριος 2010 - ∆εκέμβριος 2010
Αγαπητέ συνάδελφε,
Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην επιτυχή άσκηση του
επαγγέλματος μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση και φέτος να σας προσκαλέσουμε στις
επιστημονικές μας εκδηλώσεις που ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται
κάθε δεύτερη Τρίτη 12:15 στην Αίθουσα διαλέξεων του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ.
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί πια θεσμό στο μαιευτήριό μας και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την
ενεργό συμμετοχή σας στις συζητήσεις που ακολουθούν, τα σχόλια σας και τις επισημάνσεις
σας που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του προγράμματος.
Με εκτίμηση,
∆ρ. Ελπιδοφόρος ∆ουράτσος
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΗΣ
Ομιλητής:
∆ρ. Θρασύβουλος Ακρίβος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ιευθυντής
Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Α.Ν. Μεταξά
Προεδρείο:
∆ρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υπεύθυνος
Τμήματος Παθολογίας Κατώτερου Γεννητικού Μαιευτηρίου Λητώ
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ - ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ομιλήτρια:
κ. Λίνα Φλωρεντίν, ∆ιευθύντρια Alfa LAB Κέντρου Μοριακής Βιολογίας και
Κυτταρογενετικής
Προεδρείο:
∆ρ. Ελπιδοφόρος ∆ουράτσος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ιδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ-ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
(ΠΑΡΟΝ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ)
Ομιλητής:
κ. Αναστάσιος Τσεκούρας, Πλαστικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Τμήματος
Πλαστικής Χειρουργικής Μαιευτηρίου Λητώ
Προεδρείο:
∆ρ. Ελπιδοφόρος ∆ουράτσος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ιδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Ομιλήτρια:
κ. Βάϊα Σταφυλά, Χειρουργός Μαστού
Προεδρείο:
κ. Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνωστής Μαστού, ∆ιευθυντής
Ακτινολογικού Τμήματος Μαιευτηρίου Λητώ
Με την ευγενική χορηγία της PAMPERS
ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ: ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Ομιλητής:
κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υπεύθυνος
Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Μαιευτηρίου Λητώ
Προεδρείο:
∆ρ. Ελπιδοφόρος ∆ουράτσος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ιδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΤΡΙΤΗ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 & ΩΡΑ 12:15
Θέμα:
Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Ομιλητής:
∆ρ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος,
∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Προεδρείο:
κ. Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Υπεύθυνος
Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Μαιευτηρίου Λητώ