close

Enter

Log in using OpenID

bez limita flex

embedDownload
LG L40
Kombinuj Biz 18
1 KM
Nokia Lumia
630 Dual Sim
Bez Limita 30
1 KM
ZA
NOVE
GRUPE
iža
n
%
10 tplata
preakog članaa
za sv 24 mjesec
grupe
NOVE POGODNOSTI
ZA NOVE GRUPE
LG G3S
Samsung
Galaxy A3
Bez Limita 50
1 KM
Bez Limita 50
1 KM
Kreirajte novu poslovnu grupu i iskoristite popust od 10%
na cijenu mjesečne pretplate za svakog člana grupe kao i
ponudu telefona po sniženim cijenama.
Pravo na popust imaju svi novi korisnici Total Group usluge
sa minimalnim periodom trajanja ugovora 24 mjeseca u
tarifnim modelima Bez Limita, Kombinuj Biz i
Kombinuj Biz G50.
Ponuda važi od 06.04. do 01.06.2015.godina
Sony Xperia Z3
+ auto punjač
+ nosač
Bez Limita 80
1 KM
HTC
One M8 Dual Sim
Bez Limita 80
1 KM
FLEX
TARIFA
FLAT
TARIFA
Tarifni modeli Bez Limita pružaju Vam mogućnost
besplatnih razgovora, slanja besplatnih SMS-ova (Fair
use princip) i korišćenje interneta neograničeno.
BEZ LIMITA FLEX
USLUGA
G50 FLEX
FLEX16
FLEX30
FLEX50
FLEX80
FLEX120
Aktiviranje za svakog člana (KM)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Mjesečna pretplata za svakog člana (KM)
11,00
16,00
30,00
50,00
80,00
120,00
Pozivi unutar VPN grupe (KM/min)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozivi prema fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži (KM/min)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Pozivi prema ostalim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Pozivi prema Partner VPN-u u m:tel mreži (KM/min)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozivi prema Partner VPN International mrežama mts
u Srbiji i m:tel u Crnoj Gori (KM/min)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Uspostava poziva u Partner VPN-u u m:tel mreži
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Uspostava poziva prema Partner VPN International
mrežama mts u Srbiji i m:tel u Crnoj Gori
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Naknada za korišćenje Partner VPN-a (KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SMS unutar VPN grupe (KM/SMS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SMS van VPN grupe: ka svim mrežama u BiH (KM/SMS)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
SMS prema Partner VPN-u (KM/SMS)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
MMS (KM/MMS)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Pozivi prema fiksnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Pozivi prema mobilnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Pozivi prema Evropi, SAD, Kanadi, Australiji
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Pozivi prema drugim inostranim destinacijama
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
SMS prema mrežama u Srbiji i Crnoj Gori (KM/SMS)
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
SMS prema inostranim destinacijama (KM/SMS)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Tarifni interval za sve pozive je 60+1 sekundi (svaki započeti razgovor zaokružuje se na 60 s, a potom se tarifiranje
vrši po sekundi razgovora).
Cijene poziva i SMS/MMS poruka u roamingu obračunavaju se prema važećem cjenovniku za roaming saobraćaj.
Detaljniji pregled cijena i cijene međunarodnih poziva pogledajte na www.mtel.ba
BEZ LIMITA FLEX BONUS
G50 FLEX
FLEX16
FLEX30
FLEX50
FLEX80
FLEX120
200 MB
+ Bez Limita
200 MB
+ Bez Limita
200 MB
+ Bez Limita
500 MB
+ Bez Limita
1 GB
+ Bez Limita
2 GB
+ Bez Limita
-
-
-
*Bez Limita
*Bez Limita
*Bez Limita
SMS prema svim mrežama BiH
60
30
150
300
**Bez Limita
**Bez Limita
Minuti ka m:tel mobilnoj mreži
60
30
150
300
600
*Bez Limita
-
-
-
-
-
100
Mobilni internet
Minuti u m:tel fiksnoj mreži
Minuti prema svim mrežama u
Evropi (izuzev Srbije, HRV i CG),
SAD, Kanadi i Australiji
* Fair use princip – Korisnik dobija bonus od 1000 minuta besplatnog saobraćaja.
** Fair use princip – Korisnik dobija bonus od 1000 besplatnih SMS poruka.
BEZ LIMITA FLAT
G50 FLAT
FLAT16
FLAT30
FLAT50
FLAT80
FLAT120
Aktiviranje za svakog člana (KM)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Mjesečna pretplata za svakog člana (KM)
11,00
16,00
30,00
50,00
80,00
120,00
0,00
0,00
0,18
0,18
USLUGA
Pozivi unutar VPN grupe (KM/min)
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozivi prema mobilnoj m:tel mreži (KM/min)
0,18
0,18
0,18
0,18
Pozivi prema fiksnoj m:tel mreži
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
Pozivi prema ostalim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Pozivi prema Partner VPN-u u m:tel mreži (KM/min)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uspostava poziva u Partner VPN-u u m:tel mreži
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Pozivi prema Partner VPN International mrežama mts
u Srbiji i m:tel u Crnoj Gori (KM/min)
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Uspostava poziva prema Partner VPN International
mrežama mts u Srbiji i m:tel u Crnoj Gori
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Naknada za korišćenje Partner VPN-a (KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SMS unutar VPN grupe (KM/SMS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
SMS van VPN grupe: ka svim mrežama u BiH (KM/SMS)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
SMS prema Partner VPN-u (KM/SMS)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
MMS (KM/MMS)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Pozivi prema fiksnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Pozivi prema mobilnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Pozivi prema Evropi, SAD, Kanadi, Australiji
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Pozivi prema drugim inostranim destinacijama
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
0,08
0,08
0,14
0,14
SMS prema mrežama u Srbiji i Crnoj Gori (KM/SMS)
0,08
0,08
0,08
0,08
SMS prema inostranim destinacijama (KM/SMS)
0,14
0,14
0,14
0,14
Tarifni interval za sve pozive je 60+1 sekundi (svaki započeti razgovor zaokružuje se na 60 s, a potom se tarifiranje vrši po sekundi
razgovora). Cijene poziva i SMS/MMS poruka u roamingu obračunavaju se prema važećem cjenovniku za roaming saobraćaj.
Detaljniji pregled cijena i cijene međunarodnih poziva pogledajte na www.mtel.ba
BEZ LIMITA FLAT BONUS
G50 FLAT
FLAT16
FLAT30
FLAT50
FLAT80
FLAT120
Mobilni internet
200 MB
+ Bez Limita
200 MB
+ Bez Limita
200 MB
+ Bez Limita
500 MB
+ Bez Limita
1 GB
+ Bez Limita
2 GB
+ Bez Limita
SMS prema svim mrežama BiH
60
30
150
300
**Bez Limita
**Bez Limita
Minute prema svim mobilnim/fiksnim
mrežama u BiH
60
30
150
300
600
*Bez Limita
Minuti prema svim mrežama u Evropi
(izuzev Srbije, HRV i CG), SAD, Kanadi
i Australiji
-
-
-
-
-
100
* Fair use princip – Korisnik dobija bonus od 1000 minuta besplatnog saobraćaja.
** Fair use princip – Korisnik dobija bonus od 1000 besplatnih SMS poruka.
Tarifni model KOMBINUJ Biz namijenjen je poslovnim
korisnicima kojima se za odgovorajuću mjesečnu pretplatu omogućava da unutar svoje poslovne grupe imaju i
prepaid korisnike.
KOMBINUJ BIZ 10
Mjesečna pretplata 10 KM
KOMBINUJ BIZ 18
KOMBINUJ BIZ 30
KOMBINUJ
BIZ
KOMBINUJ BIZ 40
Mjesečna pretplata 18 KM
Mjesečna pretplata 30 KM
Mjesečna pretplata 40 KM
Dopuna prepaid računa 10 KM
Dopuna prepaid računa 30 KM
Dopuna prepaid računa 50 KM
KOMBINUJ BIZ G50 12
KOMBINUJ BIZ G50 20
KOMBINUJ BIZ G50 30
Mjesečna pretplata 12 KM
Dopuna prepaid računa 10 KM
Mjesečna pretplata 20 KM
Dopuna prepaid računa 20 KM
Mjesečna pretplata 30 KM
Dopuna prepaid računa 40 KM
USLUGA
KOMBINUJ BIZ
Pozivi unutar poslovne grupe (KM/min)
0.00
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama m:tel-a i u BiH (KM/min)
0.14
SMS unutar VPN grupe (KM/SMS)
0.06
SMS u m:tel mreži i ka mobilnim mrežama u BiH
0.06
MMS prema svim ostalim mrežama u BiH (KM/MMS)
0.09
Internet (KM/MB)
0.50
Poziv prema Friends&Family broju (KM/min)
0.00
Uspostava poziva*
0.06
Pozivi prema fiksnim i mobilnim mrežama u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj
0.50
Pozivi prema Evropi, SAD, Kanadi, Australiji
1.00
Pozivi prema drugim inostranim destinacijama
1.95
SMS/MMS prema mrežama u Srbiji i Crnoj Gori (KM/SMS)
0.08
SMS/MMS prema inostranim destinacijama (KM/SMS)
0.14
* Uspostava poziva se ne naplaćuje za pozive prema međunarodnim destinacijama kao ni za pozive prema brojevima unutar poslovne
grupe, odnosno pozive koje korisnik ostvari pozivajući članove poslovne grupe biranjem kratkog koda 99 prije korisničkog broja člana
poslovne grupe ili pozivom kratkog broja člana poslovne grupe.
Tarifni interval za sve pozive je 60+1 sekundi (svaki započeti razgovor zaokružuje se na 60 s, a potom se tarifiranje vrši po sekundi
razgovora).
Detaljniji pregled cijena i cijene međunarodnih poziva pogledajte na www.mtel.ba
Korišćenje tarifnih modela BEZ LIMITA G50 FLEX, BEZ LIMITA G50 FLAT i KOMBINUJ BIZ G50 omogućeno je samo za korisnike
TOTAL GROUP usluge čija VPN grupa ima 50 i više članova
INO TARIFNE OPCIJE
Ino tarifne opcije omogućavaju Vam da obavljate međunarodne razgovore besplatno sve dok ne iskoristite bonus
minute, a nakon toga razgovarate po cijeni poziva kao u m:tel mobilnoj mreži.
INO TARIFNA OPCIJA
CIJENA PRETPLATE
BONUS
CIJENA RAZGOVORA NAKON UTROŠENOG
BONUSA (1 MIN/KM)
BEZ LIMITA
FLEX/FLEX PLUS
BEZ LIMITA
FLAT/FLAT PLUS/FLAT 1
Austrija 500
50 KM
500 min
0,14
0,18
Švedska 500
50 KM
500 min
0,14
0,18
Njemačka 500
50 KM
500 min
0,14
0,18
Evropa 500
100 KM
500 min
0,30
0,30
Evropa
10 KM
-
0,30
0,30
USA, Kanada, Australija
50 KM
500 min
0,30
0,30
Navedene cijene usluga su bez PDV-a. Cijene uređaja su sa PDV-om.
Evropa 500 – sve zemlje Evrope izuzev Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Jednom aktivirana određena tarifna opcija automatski se produžava za naredni mjesec, sve dok ovlašćena osoba ne zatraži deaktivaciju
odabrane tarifne opcije, koja će biti realizovana na kraju mjeseca.
Takođe, postoji i mogućnost aktiviranja više različitih tarifnih opcija istovremeno.
Ovaj letak je informativnog karaktera. Za više informacija pozovite korisnički servis 066 10 10 10 ili se obratite Vašem m:tel menadžeru.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
53
File Size
1 568 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content