close

Enter

Log in using OpenID

BHAAAS BRČKO 2015 – Neurosurgery Spine – Program Simpozija

embedDownload
SEDMI (7.) DANI BHAAAS-a U BOSNI I HERCEGOVINI
BRČKO, 2015.
22.-25. april 2015., Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina
Neurohirurški/Spinalni Simpozijum
Subota, 25. april 2015.
DIREKTORI KURSA: Kenan Arnautović (Memphis, TN, USA), Ibrahim Omerhodžić
(Sarajevo, BiH), Bruno Splavski (Osijek, Hrvatska)
PREDMET: Jednodnevni simpozijum sa naglaskom na savremene informacije u
neurohirurgiji/hirurgiji kičme.
VRIJEME IZLAGANJA: 10, 15 i 20 minutna predavanja sa diskusijom na kraju svake sesije.
UČESNICI: Simpozijum je namijenjen neurohirurzima, spinalnim hirurzima, ortopedima,
specijalizantima neurohirurgije, neurolozima, radiolozima, neuroradiolozima, endokrinolozima,
psihijatrima, studentima medicine, studentima fakulteta zdravstenih studija i medicinskim
sestrama/tehničarima sa interesovanjem u neurohirurgiji.
BROJ UČESNIKA: Neograničen
CIJENA: Besplatan pristup
PROGRAM SIMPOZIJA
REGISTRACIJA, OTVORANJE SIMPOZIJA I UVODNO PREDAVANJE
7:30-8:15
8:15-8:20
8:20-8:35
Registracija učesnika
Arnautović K. (Memphis, TN, USA): Uvodne riječi.
Splavski B. (Osijek, Hrvatska): Uticaj socio-ekonomskog napretka na modernu
neurohirurgiju: Pregled historije i budućih perspektiva.
SPINALNA HIRURGIJA 1
Moderatori: Bišćević M., Karaiković E., Kuršumović A.
08:35-08:50
08:50-09:00
09:00-09:15
09:15-09:25
09:25-09:35
09:35-09:45
09:45-09:55
09:55-10:05
10:05-10:15
10:15-10:30
Karaiković E. (Chicago, IL, USA): Proksimalna i distalna vezana kifoza i fraktura
tokom hirurškog tretmana spinalnih deformiteta kod odraslih (uključujući
primjere, zamke i prikaz opcija tretmana).
Ercegović Z. (Tuzla, B&H): Medicinski, etički i ekonomski aspekt moderne
spinalne hirurgije.
Kuršumović A. (Deggendorf, Njemačka): CT-om vođena perkutana punkcija
lumbalne ciste fasetnog zgloba.
Bišćević M. (Sarajevo, BiH): Resekcija stražnje kolumne – moćna procedura,
zadnja solucija.
Šehić A. (Louisville, KY, USA): Novosti u intraoperativnom monitoringu u
neurohirurgiji i ortopediji.
Maraković J., Tomac D., Jeleč V., Dlaka D., Romić D., Almahariq F.,
Francišković I. (Zagreb, Croatia): Naša iskustva sa O-Arm baziranim
navigacijskim sistemom u spinalnoj neurohirurgiji.
Kovačević M., Splavski B., Lakičević G., Mužević D. (Osijek, Hrvatska i Mostar,
BiH): Spinalna dekompresija i profilaktička instrumentacija kao metoda izbora
hirurškog tretmana specifičnih spondilitisa. Prikaz 7 slučajeva.
Fazlić M. (Tuzla, BiH): Postoperativna nestabilnost lumbalne kičme.
Diskusija
Kafe pauza
SPINALNA HIRURGIJA 2
Moderatori: Brkić H., Radulović D., Rotim K.
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
Arnautović K. (Memphis, TN, USA): Tumori kičmene moždine: reevaluacija
personale serije.
Omerhodžić I., Ahmetspahić A., Drnda S., Bišćević M., Zahirović S. (Sarajevo,
BiH): Conus medullaris i fillum terminale ependimomi - hirurška tehnika.
Rotim K. (Zagreb, Hrvatska): Minimalno invazivna hirurgija lumbalne diskus
hernije.
Bišćević M., Kapetanović J., Dizdar A. (Sarajevo, BiH): Selektivna nervna i
fasetna blokada kao značajna alternativa spinalne hirurgije.
Brkić H. (Tuzla, BiH): Lumbana diskus hernija kod djece: prikaz slučaja i pregled
literature.
11:30-11:40 Radulović D., Joković M., Rakić M., Đurović M., Cvrkota I., Ilić R., Matić S.,
Bogosavljević V. (Beograd, Srebija): Hirurški tretman sindroma caudae equinae
uzrokovanog lumbalnom diskus hernijom.
11:40-11:50 Ilić R., Milićević M., Bogdanović I., Samardžić M., Djurović M., Grujičić D.
(Beograd, Srbijia): Rezultati konzervativnog tretmana lumbosakralne diskovne
bolesti - naša iskustva.
11:50-12:00 Mužević D., Splavski B., Arnautović K. (Osijek, Hrvatska i Memphis, TN, USA):
Obrasci slijeganja alografta nakon prednje cervikalne diskektomije i fuzije.
12:00-12:10 Diskusija
12:10-13:00 Pauza za ručak
12:15-13:00 Sjednica Skupštine Udruženja neurohirurga u Bosni i Hercegovini
11:20-11:30
CEREBROVASKULARNA HIRURGIJA
Moderatori: Burazerović E., Hoit D., Hodžić M.
13:00-13:15
13:15-13:25
13:25-13:35
13:35-13:45
13:45-13:55
13:55-14:05
14:05-14:15
Hoit D. (Memphis, TN, USA): Endovaskularna neurohirurgija.
Burazerović E., Ahmetspahić A. (Sarajevo, BiH): Hirurški tretman velikih i
gagantskih aneurizmi srednje moždane arterije.
Hodžić M. (Tuzla, BiH): Kriteriji za selekciju coilinga i clipinga kao tretmana
intrakranijalnih aneurizmi: inicijalno iskustvo Klinike za neurohirurgiju
Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli.
Moranjkić M. (Tuzla, BiH): Stent asistirani coiling aneurizmi - iskustvo jednog
centra.
Djedović M., Djedović S., Mujanović E. (Sarajevo i Tuzla, BiH): Everziona
karotidna endarterektomija u tretmanu karotidne stenoze - indikacije i tehnika.
Avdagić E., Bulja D. (Sarajevo, BiH): Endovaskularni treatman intrakranijalnih
aneurizmi: iskustvo neuroradiološkog odjela UKCS.
Diskusija
KRANIJALNA HIRURGIJA I SLOBODNE TEME 1
Moderatori: Chudy D., Mehremić Z., Sorenson J.
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
Sorenson J. (Memphis, TN, USA): 3D Rhoton Anatomy fo the Brain.
Chudy D. (Zagreb, Hrvatska): Duboka moždana stimulacija - State of art and
future perspective.
Merhemić Z. (Sarajevo, BiH): Imaging karakteristike promjena selarne i
paraselarne regije.
Brkić H., Mehmedović G. (Tuzla, BiH): Bilateralni carcinomi horoidnog plexusa:
Prikaz slučaja i pregled literature.
Merhemić Z. (Sarajevo, BiH): Tumori stražnje lobanjske jame - Imaging
karakteristike.
1520-15:30
15:30:15:40
15:40-15:50
15:50-16:05
Splavski B., Kovačević M. (Osijek, Hrvatska): Karakteristike tumora stražnje
lobanjske jama kod odrslih – Prikaz serije
Radić I. (Zagreb, Hrvatska): Korelacija CD133 i VEGF Ekspresije sa markerima
angiogeneze kod glioblastoma.
Diskusija
Kafe pauza
KRANIJALNA HIRURGIJA I SLOBODNE TEME 2
Chairpersons: Gnjidić Z., Saratlić V., Skomorac R.
16:05-16:20
16:20-16:30
16:30-16:40
16:40-16:50
16:50-17:00
17:00-17:10
17:10-17:20
17:20-17:30
Gnjidić Z. (Zagreb, Croatia): Povrede mozga i hipofize i njihova reperkusija na
endokrini system.
Burazerović E., Lisica D. (Sarajevo, BiH): Koloidne ciste treće komore: Naše
iskustvo u mikrohirurškom tretmanu.
Skomorac R. (Zenica, BiH): Hirurgija perifernih nerava u Kantonalnoj bolnici
Zenica: 10-to godišnje iskustvo.
Lakičević G. (Mostar, BiH): Pedijatrijska hidatidna cista – prikaz slučaja i pregled
literature.
Omerhodžić I., Burazerović E., Džurlić A., Lisica D. (Sarajevo, BiH):
Kraniosinostoze: Različite opcije hirurškog tretmana.
Saratlić V., Marić S., Marić R., Mirvić Z., Supić A. (Foča, BiH): Prezentacija tri
slučaja: Kranijalni fibrozni histiocitom; Sakralni hordom; Operativni tretman ICA
okluzije i falksong meningioma.
Zahirović S., Omerhodžić I., Džurlić A., Hasanagić A. (Sarajevo, BiH): Difuzna
aksonalna povreda – Incidenca i ishod.
Diskusija i odjava.
17:30-18:30 Sastanak Organizacionog odbora SeENS Kongresa Sarajevo 2015.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content