Παρουσίαση σε PDF

ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS
Απογειώστε την επιχείρηση σας
Το Orian-Erp Freight & Logistics απευθύνεται σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση Διεθνών Μεταφορών,
Αποθηκεύσεων και Διανομών που θέλει να κατακτήσει την αγορά αξιοποιώντας τις δυνατότητες της
τεχνολογίας με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει το σύνολο των
αναγκών της από την Διαχείριση Φορτίων μέχρι και την Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η καινοτόμα σχεδίασή του, εκτός από την άρτια διαχείριση των εργασιών της επιχείρησης, επιτρέπει την
επικοινωνία με τρίτους (B2C, B2B, B2G) και την άμεση πληροφόρηση των στελεχών της επιχείρησης
εντός και εκτός της επιχείρησης μέσω διαδικτύου.
Παρακολουθεί την εξελικτική πορεία των εργασιών στην επιχείρηση και τη συνδέει με την επίτευξη των
εταιρικών στόχων. Παράλληλα προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης,
αυτοματοποιώντας τις ημερήσιες και περιοδικές εργασίες.
Η πλούσια και κλιμακωτή δομή του το καθιστά προσιτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τις πιο μικρές
μέχρι τις πιο μεγάλες. Ιδιαίτερα εύχρηστο, σπονδυλωτό, παραμετρικό μπορεί να ‘μεγαλώνει’ μαζί με την
επιχείρηση και να καλύπτει δυναμικά τις νέες ανάγκες που προκύπτουν.
Το Orian-Erp Freight & Logistics προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης των εργασιών της
επιχείρησης μέσα από ένα σύνολο προαιρετικών υποσυστημάτων που συνεργάζονται μεταξύ τους σε
πραγματικό χρόνο:
 Platform (Βασικό Σύστημα)
Πυρήνας του συστήματος που περιέχει το περιβάλλον, την ασφάλεια,και την εξατομίκευση
 Freights (Σύστημα Μεταφορών)
Διαχείριση των φορτίων και των διακινήσεων.
Διαχείριση των πελατειακών απαιτήσεων για διακίνηση φορτίων
 Logistics (Σύστημα Αποθηκών)
Διαχείριση των διακινήσεων των φορτίων σε Αποθήκες (ελεύθερες ή υποκείμενες).
Διαχείριση των διακινήσεων των εμπορευμάτων 3ων σε Αποθήκες
 C.R.M. (Σχέσεις Πελατών)
Επαφές, Κλήσεις, Συναντήσεις
Καμπάνιες, Ευκαιρίες Πώλησης, Προσφορές
 Financial (Οικονομικό Σύστημα)
Διαχείριση των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων που αφορούν την λειτουργία της
επιχείρησης.
 Human Resources (Σύστημα Προσωπικού)
Διαχείριση στοιχείων των εργαζομένων στην επιχείρηση
Διαχείριση Αδειών, Απουσιών και Διαχείριση Μισθοδοσίας
 Portal (Εταιρική Πύλη διαχείρισης πληροφοριών στο Διαδίκτυο)
Προβολή και αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου όλων των διαθέσιμων πληροφοριών της βάσης
Αποτέλεσμα της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της υψηλής προσαρμοστικότητας του Orian-Erp Freight &
Logistics είναι η επιβράβευση της αγοράς, με τις πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους και δραστηριότητας (Πρακτορεία, Διαμεταφορές, Αποθηκεύσεις κ.λπ.).
Η Σωστή Επιλογή
H επιλογή του Orian-Erp Freight & Logistics αποτελεί μια λογική απόφαση για τους παρακάτω 8 λόγους,
1. Προσιτή λύση
Παρέχει μία ενοποιημένη λύση ERP για εταιρείες Μεταφορών & Logistics, η οποία είναι
προσιτή για οποιαδήποτε εταιρεία και μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της. Έχει
αναπτυχθεί ως προϊόν που απευθύνεται σε όλη την αγορά ανά τον κόσμο.
2. Απόδοση της Επένδυσης
Χάρη στη πλήρη ενοποίηση των διαδικασιών, αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου από την διπλή
καταχώρηση των ίδιων δεδομένων και οι ατελείωτες αναζητήσεις πληροφοριών. Επίσης, χάρη
στην αυτοματοποιημένη αποστολή email, την εσωτερική επικοινωνία και τα συστήματα Web
Portal περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος επικοινωνίας με τους Συνεργάτες.
3. Φιλοσοφία Ανοιχτής Επικοινωνίας/Διασύνδεσης
Το ORIAN-ERP είναι ‘ανοιχτό’ στην επικοινωνία με άλλα είδη προϊόντων, όπως υπολογιστές
οχημάτων, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, λογισμικό χαρτών, Barcode scanners κ.α.
Δίνει στον χρήστη την ελευθερία και την ευελιξία επιλογής των εργαλείων που καλύπτουν με
τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του.
4. Επεκτασιμότητα
Είναι ήδη εγκατεστημένο σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών – από μικρά γραφεία μέχρι
επιχειρήσεις με δεκάδες χρήστες σε πολλαπλές διαφορετικές τοποθεσίες – και καλύπτει από τις
απλούστερες ανάγκες μέχρι τις πλέον πολύπλοκες. Επίσης, μπορεί να συμπληρωθεί με
πρόσθετα modules της ORIAN,
5. Καινοτομία
Με χρήση τεχνολογιών αιχμής δίνει καινοτόμες λύσεις σε θέματα οργάνωσης και
αυτοματισμού:
Cargo workflow, αυτόματες ειδοποιήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, μαζική
δημιουργία documentation, αυτόματη τιμολόγηση, ηλεκτρονική τιμολόγηση.
B2C μέσω web portal, B2B με Edifact & Web portal για ανταποκριτές & εσωτερικούς
μεταφορείς και τέλος B2G με integration με το IcisNet και το TaxisNet,
6. Λειτουργικότητα & Ευχρηστία
Το ORIAN ERP είναι μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία συνδυάζει λειτουργικότητα, ευχρηστία
και ευελιξία βασισμένη σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής και σχεδιασμένα πάντοτε με γνώμονα
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.
7. Τεχνογνωσία
Έχει αναπτυχθεί από έμπειρα σε Συστήματα Πληροφορικής στελέχη, που ειδικεύονται
περισσότερα από 20 χρόνια στις Διεθνείς Μεταφορές. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους
αντικατοπτρίζεται στο προϊόν και μπορεί να αποτελέσει πηγή νέων ιδεών και ευκαιριών για
τον πελάτη.
8. Υποστήριξη
Η ORIAN διαθέτει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης έτσι, ώστε να
υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς οι νέες εγκαταστάσεις, οι παραμετροποιήσεις που απαιτούνται,
οι εκπαιδεύσεις των χρηστών και η βοήθεια στην καθημερινή λειτουργία.
Η οργάνωση και στελέχωση των τμημάτων Help Desk και After Sales Support και οι
διαδικτυακοί μηχανισμοί FeedBack, WhatsNew και Forum του ERP, επιτρέπουν την άρτια
κάλυψη των αναγκών υποστήριξης.
Platform
Πρόκειται για τον πυρήνα του συστήματος, που εμπεριέχει βασικές οντότητες και λειτουργίες όπως:
Τεχνολογία
Βάση δεδομένων Microsoft SQL Server, και πλατφόρμα ανάπτυξης
Microsoft .Net. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών και τα ανοικτά
πρότυπα ανάπτυξης εγγυώνται την αρτιότητα των δεδομένων και κάνουν
δυνατή την εύκολη επικοινωνία με 3α συστήματα και με το διαδίκτυο.
Επιτρέπουν επίσης την εύκολη παραμετροποίηση και περαιτέρω
ανάπτυξη της εφαρμογής.
Περιβάλλον
Το σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής προσφέρει γρήγορη
εκμάθηση μέσω των σταθερών γραμμών εργαλείων και την ομοιότητα
του με τα δημοφιλή πακέτα MS Office αλλά και συγχρόνως δίνει πολλά
εργαλεία στο χρήστη με αυξημένες απαιτήσεις (Drill down , Grid Customization , Filtering and grouping , Export σε Excel, Pivot charts,...)
Ασφάλεια
Η πολιτική ασφαλείας της εφαρμογής ορίζεται σε επίπεδο ρόλων με
δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο εργασίας και ενέργειας.
Επίσης, μπορεί να ελεγχθεί η πρόσβαση και σε επίπεδο δεδομένων
Υποκαταστημάτων αλλά και σε Συνεργάτες και Λογαριασμούς .
Οι κινήσεις κάθε χρήστη καταγράφονται από το σύστημα και
φυλάσσονται οι μεταβολές κάθε πεδίου.
Εξατομίκευση
Υπάρχει αυξημένη δυνατότητα εξατομίκευσης στο σύστημα καθώς κάθε
χρήστης μπορεί να έχει το δικό του μενού εργασιών, να αλλάζει τον
τρόπο αναζήτησης και προβολής των ευρετηρίων αλλά και να δημιουργεί
τα δικά του στατιστικά με εύκολο τρόπο
.
Επικοινωνίες
Οποιοδήποτε report του συστήματος μπορεί να μετατραπεί σε μορφή
Word, Excel, Acrobat Reader, HTML ή να σταλεί ως συνημμένο με email
και fax. Υποστηρίζεται επίσης η αυτοματοποιημένη αποστολή email και η
εσωτερική επικοινωνία. Έτοιμες λύσεις για B2B, B2C, B2G.
Πολλαπλοί τύποι συνεργατών
Καθώς οι σχέσεις με κάθε εταιρεία δεν είναι μονοσήμαντες έτσι και η απεικόνιση τους στην εφαρμογή
υποστηρίζεται με πολλούς τύπους. Π.χ μια επιχείρηση μπορεί να είναι Αποστολέας, Πελάτης, Προμηθευτής
κοκ και να προβάλλονται οι κινήσεις της ανά τύπο ή συνολικά.
Συναντήσεις
Μπορούν να καταγράφονται οι προγραμματισμένες συναντήσεις ή επικοινωνίες του προσωπικού με
συνεργάτες επιτρέποντας την κεντρική παρακολούθηση και τον προγραμματισμό τους.
Κεντρική παρακολούθηση Συνεργατών
Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο σύστημα είναι πολλές και διαφορετικές (π.χ. Συνάντηση, Επικοινωνία,
Booking, Μεταφορά, Τιμολόγηση) συγκεντρώνονται και προβάλλονται όλες μαζί για πλήρη εικόνα του.
Ολοκληρωμένο Σύστημα
Αποτελεί ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα που οι ενημερώσεις μεταξύ των υποσυστημάτων γίνονται σε
πραγματικό χρόνο χωρίς γέφυρες και ετεροχρονισμούς..
Freight
Η καλύτερη συνεργασία των τμημάτων, η αυτοματοποίηση των εργασιών και η αξιοποίηση των ιστορικών
δεδομένων είναι οι πρωταρχικοί στόχοι του εξειδικευμένου υποσυστήματος. Οι βασικές οντότητες και
λειτουργίες που διαχειρίζεται είναι:
 Φορτία
είναι το αντικείμενο της μεταφοράς και η περιγραφή του περιέχει ένα πλούσιο σύνολο πληροφοριών
(μετρικά στοιχεία, περιγραφές, εμπλεκόμενοι, τόποι, ημερομηνίες, κλπ).
Ο (προαιρετικός) σχεδιασμός των κινήσεων του φορτίου παρακολουθείται από τα Bookings και η
υλοποίηση τους παρακολουθείται από τις Μερίδες. Οποιαδήποτε ενέργεια (π.χ. Εντολή φόρτωσης,
ειδοποιητήριο άφιξης) μπορεί παραμετρικά να ενημερώνει το Cargo Tracking.
 Τιμοκατάλογοι-Προσφορές
Με κύριο χαρακτηριστικό την ευελιξία το υποσύστημα των προσφορών φιλοδοξεί να
αυτοματοποιήσει τις ενέργειες των πωλητών, την έκδοση τιμολογίων καθώς και τον έλεγχο
χρεώσεων των προμηθευτών.
Εύκολη μετατροπή τιμοκαταλόγου σε γραπτή προσφορά
Ειδική διαχείριση για spot προσφορές.
Ειδική διαχείριση εγκρίσεων χρεώσεων (work flow)
Ειδική διαχείριση τιμοκαταλόγων εγγυήσεων Containers.
 Στατιστικά
Το πρόγραμμα παρέχει για τα στατιστικά το εργαλείο Pivot, το οποίο παρέχει εξαντλητικές
πληροφορίες για τα containers, τις φορτώσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα. Όλα τα πεδία των
φορτίων μπορούν να αποτελέσουν τμήμα των στατιστικών.
 Documentation
Φορτωτικές, Καταστάσεις εκφόρτωσης, Ειδοποιητήρια, Αναθέσεις φόρτωσης, Pre Advice , T2L,
TIR, ΕΔΕ, Τ1 κτλ βγαίνουν εύκολα βάση της μερίδας και αρχειοθετούνται στο σύστημα.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μαζικών εκτυπώσεων με πολλαπλά κριτήρια.
 Ειδοποιήσεις
Οι γρήγοροι ρυθμοί εργασίας δημιουργούν πλέον την ανάγκη να θέλουμε να ενημερωνόμαστε όταν
συμβεί ένα γεγονός και όχι μόνο όταν ρωτήσουμε για αυτό. Για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη
έχουμε αναπτύξει το κύκλωμα των ειδοποιήσεων που ενημερώνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες
ή συνεργάτες όταν συμβεί κάτι που τους ενδιαφέρει.
Έτσι για παράδειγμα μπορεί να στέλνει η εφαρμογή email στον πωλητή όταν επιβεβαιωθεί η
ημερομηνία άφιξης του πλοίου ή στον παραλήπτη όταν φτάσει το πλοίο.
 Εργαλεία
Έλεγχοι εκκρεμών Boookings και έλεγχοι εκκρεμοτήτων σε Documentation
Κλείσιμο μερίδων & Έλεγχος κερδοφορίας ανά φορτίο
 Ειδική διαχείριση: Εσωτερικές Μεταφορές
Φορτωτικές,Διορθωτικά Σημειώματα, Καταστάσεις Διακίνησης,
Logistics
Το υποσύστημα της Διαχείρισης Logistics επιτρέπει την παρακολούθηση των φορτίων ή εμπορευμάτων
τρίτων. (εισαγωγές, εξαγωγές, υπόλοιπα) και αυτόματα (βάση συμφωνιών) την κοστολόγηση τους και την
τιμολόγηση τους. Είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.
Επιπλέον εμπεριέχει λειτουργίες που διαχειρίζονται τα εξής:












Παρακολούθηση φορτίων υποκειμένων σε τελωνειακό έλεγχο.
Διαχείριση Φορητών τερματικών (picking)
Παλλετοποίηση με έκδοση stickers
Διαχείριση Θέσεων αποθήκευσης
Σύστημα edifact ανταλλαγής δεδομένων (εντολές παραλαβής & εντολές παράδοσης)
Διαχείριση Σειριακών Αριθμών εμπορευμάτων,
Διαχείριση Παρτίδων εμπορευμάτων.
Προβολή μέσω Διαδικτύου των υπολοίπων και των κινήσεων ανά αποθέτη.
Παρακολούθηση Περισυλλογών, Διανομών
Στατιστικά κίνησης Αποθήκης με το εργαλείο Pivot
Τιμοκατάλογοι διανομών με σύνθετα κριτήρια
Τιμοκατάλογοι αποθήκευσης/εναπόθεσης και αυτόματη τιμολόγηση.
 Ειδική διαχείριση: Depot
Δοσοληψίες GateIn, GateOut, Παρακολούθηση Containers,
Μαζικές Τιμολογήσεις με αυτόματη ενημέρωση διαμεταφορέων
Financial
Οικονομική διαχείριση του συστήματος, που εμπεριέχει βασικές οντότητες και λειτουργίες όπως:
 Γενική Λογιστική
Εμπεριέχει έτοιμες δοσοληψίες κινήσεων Λογιστικής (Ταμειακές, Συμψηφιστικές, Τιμολόγια
Δαπανών, Υπηρεσιών και Εγγραφές Ισολογισμού και Απογραφών) και δίνει την δυνατότητα για
ορισμό νέων δοσοληψιών με απλό τρόπο. Εμπεριέχει Δυναμικά Reports, Οικονομικές
Καταστάσεις, Διαχείριση Ξένων Νομισμάτων, Ανοικτών Υπολοίπων, Προϋπολογισμών, Cash flow,
Intrastat και Vies. Απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.
 Αξιόγραφα
Διαχείριση πληρωτέων και εισπρακτέων επιταγών & συναλλαγματικών,
ιστορική παρακολούθηση και στατιστικά
Εμπεριέχει Reports, Καταστάσεις παρακολούθησης αξιογράφων και cash flow
 Πάγια
Επιτρέπει την απογραφή παλαιών παγίων, την καταγραφή αγορών νέων, τις μεταβολές των παγίων
(ανατιμήσεις, αναπροσαρμογές, διακοπές, πωλήσεις), τις αποσβέσεις με αυτόματη ενημέρωση της
Λογιστικής.
 Αναλυτική Λογιστική
Αυτόματη παρακολούθηση της Ομάδας 9, σενάρια επιμερισμού με βάση τα κέντρα κόστους.
 Διεκδίκηση Απαιτήσεων
Στοχεύει την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτικής της εταιρείας για την εξασφάλιση της
ρευστοποίησης των απαιτήσεών της. Εξασφαλίζει την δυνατότητα πραγματοποίησης ενεργειών για
την διεκδίκηση των απαιτήσεων και παρέχει σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον
τομέα αυτό και της εξελικτικής πορείας της δραστηριότητας.
 Εργαλεία
Συμφωνίες καρτελών με συνεργάτες, Έλεγχοι εκκρεμοτήτων τιμολόγησης
Έλεγχοι ληξιπρόθεσμων οφειλών, Cash Flow που εμπεριέχει υποσχέσεις πελατών
Έλεγχοι Ταμειακών Ροών, P & L Reports
Human Resources
 Το Μητρώο Προσωπικού επιτρέπει τον ορισμό και την παρακολούθηση των εργαζομένων με
πολλαπλούς τρόπους και με παραμετρικές ‘ιδιότητες’. Δυνατότητα αναζήτησης βάση ιδιοτήτων
(πχ ποιοι ομιλούν την χ-γλώσσα, ποιοι έχουν ‘ειδικές’ σπουδές, κ.α.). Βιογραφικά σημειώματα
υποψηφίων υπαλλήλων.
 Παρακολουθεί παρουσίες, άδειες, απουσίες με αυτόματες ( ή βάση έγκρισης) αναγγελίες στο
μισθολόγιο. Διαχείριση Αιτήσεων Αδειών μέσω διαδικτύου.
Παρακολουθεί και ανανεώνει τις Συμβάσεις Εργασίας στις οποίες ανήκουν οι εργαζόμενοι
 Υπολογίζει την Μισθοδοσία, δημιουργεί Λογιστικά Άρθρα, παράγει αναφορές για τις κρατήσεις με
μορφές καταστάσεων ή ψηφιακών αρχείων. Υπολογίζει αναδρομικές διαφορές και ομαδικές
αλλαγές αποδοχών ή κρατήσεων.
.
 Στατιστικά στοιχεία Μισθοδοσίας με το εργαλείο Pivot
Στατιστικά στοιχεία Αδειών & Απουσιών με το εργαλείο Pivot
Portal
Το Web Portal υποστηρίζει με απόλυτα ασφαλή τρόπο την διαχείριση μέσω Διαδικτύου όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών της Βάσης Δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Freight
Καταχώριση Bookings (εντολές φόρτωσης),
Καταχώριση Shipping Notes,
Συμπληρωματικές καταχωρήσεις Συνεργατών (Container No, Staffing date,...)
Προβολή Cargo Tracking,
Εκτύπωση Φορτωτικής (με διασφάλιση μοναδικής εκτύπωσης για original)
Εκτύπωση T2L
2. Logistics
Προβολή αποθηκευμένων φορτίων ανά αποθέτη (υπόλοιπα & κινήσεις),
Εκτύπωση Δελτίων Εισαγωγής και Δελτίων Αποστολής
Στατιστικά με δυναμική μορφή παρουσίασης (pivot)
3. Human Resources
Work Flow αιτήσεων αδειών προσωπικού
Καταγραφή Βιογραφικών Σημειωμάτων (υποψηφίων) συνεργατών
C.R.M.
Το C.R.M. υποστηρίζει την διαχείριση σχέσεων με τους Πελάτες δίνοντας στο τμήμα Πωλήσεων ένα ισχυρό
εργαλείο για την προώθηση των εργασιών του και παρακολουθεί.
• Επαφές, Επικοινωνίες, Συναντήσεις, Καμπάνιες , Ευκαιρίες Πώλησης.
• Εκκρεμότητες πωλητών, υπενθυμίσεις, αναθέσεις ενεργειών.
• Προσφορές και τ' αποτελέσματα των προσφορών ανά Πωλητή
• Bookings και τ' αποτελέσματα των Bookings ανά Πωλητή
• Κερδοφορία ανά Πωλητή.
Πρόσθετα Ειδικά Modules
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Container Control
Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων
Διαχείριση Εκτελωνισμών
Διαχείριση Bunkering
Διαχείριση Trading (Αγορές, Πωλήσεις εμπορευμάτων)
Διαχείριση Εγγράφων (εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, αναθέσεις, εκκρεμότητες)
Διαχείριση Projects
Διαχείριση Προμηθειών (work flow εγκρίσεων)
Διαχείριση Εγγυητικών Επιστολών
Υπηρεσίες Υλοποίησης & Υποστήριξης
H Orian, πραγματικά εμπνέει τη σιγουριά ότι οι πελάτες της θα απολάβουν ένα υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών στην υλοποίηση λύσεων συστημάτων Enterprise Resource Planning επειδή:
 Ενσωματώνει 20ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη
Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής.
 Διαθέτει ευρύ, ισχυρό και επώνυμο πελατολόγιο
H παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αρχικής εγκατάστασης, εκπαίδευσης και διαρκούς υποστήριξης
αποτελεί προτεραιότητά της εφόσον:
 Είναι στελεχωμένη, με επαγγελματίες πληροφορικής που προσφέρουν άμεση και ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση, εξειδικευμένους συμβούλους, προγραμματιστές, αναλυτές και ειδικών υποστήριξης.
 Προσφέρει, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών:
• εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια
• σύγχρονες τεχνικές απομακρυσμένης υποστήριξης (Τηλε-υποστήριξη)
• on site υποστήριξη με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.
 Αξιοποιεί τον διαδικτυακό μηχανισμό επικοινωνίας FeedBack του ERP, μέσω του οποίου οι
χρήστες καταγράφουν απαιτήσεις ή προβλήματα και ενημερώνονται στην συνέχεια για την επίλυση
τους.
 Αξιοποιεί τον διαδικτυακό μηχανισμό επικοινωνίας WhatsNew του ERP, μέσω του οποίου οι
χρήστες ενημερώνονται για τις νέες δυνατότητες που έχουν ενσωματωθεί σε κάθε Version.
 Αξιοποιεί τον διαδικτυακό μηχανισμό επικοινωνίας Forum του ERP, μέσω του οποίου οι χρήστες
ανταλλάσουν απόψεις, προτάσεις και πρακτικές συμβουλές
.
Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την κατάλληλη υποδομή της Orian, παρέχει σε κάθε περίπτωση στην
επιχείρηση σιγουριά, για μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία συνδυάζει λειτουργικότητα, ευχρηστία και
ευελιξία βασισμένη σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής και σχεδιασμένα πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Επωνυμία
Επωνυμία
AKTIS SHIPPING & FORWARDING EΠΕ
ΑΝΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.
ALFA FREIGHT Μ.ΕΠΕ
BEST QUALITY SA
ARIAN MARITIME Α.Ε.
CARGO GROUP LOGISTICS ΕΠΕ
ARKAS HELLAS SA
COMBI CARGO INTERNATIONAL TRANSPORTS LOGISTICS ΕΠΕ
ARROW LOGISTICS AND TRADING Μ.ΕΠΕ
ELTERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS
CARGO EXPERTS Μ.ΕΠΕ
EUROFRIGO XIDOUS LOGISTICS A.E.
CARGO GROUP SERVICES ΕΠΕ
LEOND ΕΠΕ
CONTRADE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
LOGIKA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Μ.ΕΠΕ
EUROFREIGHT HELLAS M.Ε.Π.Ε.
MEGA GROUP Α.Ε.
FAIRFREIGHT INTERNATIONAL Α.Ε.
NAUTICA LOGISTICS HELLAS ΕΠΕ
GEVATRANS Ε.Π.Ε.
PANOLYMPIC ΕΠΕ
GLOBAL AIR COMPASS M.ΕΠΕ
ROUTE ΕΠΕ
GO SHIPPING Α.Ε.
SEAWAY A.E.
HAPAG LLOYD OVERSEAS TRANSPORT HELLAS SA
TRANSORIENT Ε.Π.Ε.
INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.
TRASPED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS
INTERTRANS Α.Ε.
ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΕ
INTERWAYS ΕΠΕ
ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΜΕΤ.ΔΙΑ/ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε
MULTIFREIGHT Α.Ε.
ΝΤΙΜ ΤΡΑΝΣ Α.Ε.
OCEAN WORLD Α.Ε.
Π.ΤΣΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
PLANET ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
SHIPPING SOLUTIONS GREECE SA
ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
TEU A.E.
ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
UNION LOGISTICS Α.Ε.
WORLD TRADE CARGO A.E.
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΓΡΟΒΟΤΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΓΑΛΑΤΣΙΑΤΟΣ Μ.- ΚΑΛΟΥΣΗΣ Σ.
ΑΙΓΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ Λ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΟΛΛΑΔΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Α.Ε.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΛΑΙΝΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε
ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΥΡΩΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ι.ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΕ
Κ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
CYPRUS GLOBAL LOGISTICS LTD
Κ.Α.Ν. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ
ZERO TIME SERVICES LTD
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΠΟΡΙΣ Μ.ΕΠΕ
GO SHIPPING ALBANIA
ORIAN A.E.
Συστήματα Πληροφορικής
Μητροπόλεως 64, Αθήνα 10563
Τηλ 210,3316533 Fax 210,3316534
WEB: [email protected] Email: [email protected]