ισοσυλλαβα – ανισοσυλλαβα ουσιαστικα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ – ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ
ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ
Ονομάζονται τα
ουσιαστικά που κατά την
κλίση τους έχουν τον ίδιο
αριθμό συλλαβών στον
ενικό και τον πληθυντικό
αριθμό.
Π.χ. ο αγώνας
-οι αγώνες
Ονομάζονται τα
ουσιαστικά που κατά την
κλίση τους έχουν μία
συλλαβή παραπάνω στον
πληθυντικό αριθμό από
ό,τι στον ενικό αριθμό.
Π.χ. ο ψαράς -οι
ψαράδες
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ( ισοσύλλαβα –ης)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
ο φοιτητής
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
οι φοιτητές
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
των φοιτητών
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ανισοσύλλαβα –ης)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
ο μανάβης
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
οι μανάβηδες
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
των μανάβηδων
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ανισοσύλλαβα –ας)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
ο γαλατάς
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
οι γαλατάδες
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
των γαλατάδων
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ( ισοσύλλαβα –ος)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
ο άνθρωπος
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
οι άνθρωποι
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
των ανθρώπων
Αρσενικά αρχαιόκλιτα σε –έας
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
ο εισαγγελέας
ΓΕΝΙΚΗ
ΕΝΙΚΟΥ
του
εισαγγελέα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
οι εισαγγελείς
των εισαγγελέων
Θυμάμαι:
Τα αρσενικά
έχουν στη
γενική
πληθυντικού
κατάληξη -ων
o αγώνας – των
αγώνων
του αγώνα-τον
αγώνα-αγώνα
Όλα τα αρσενικά
σχηματίζουν όλες τις πτώσεις
εκτός της ονομαστικής χωρίς
το τελικό -ς
Όλα τα ουσιαστικά εκτός
αυτά που τελειώνουν σε ος έχουν όμοιες την
ονομαστική, αιτιατική
και κλητική στον
πληθυντικό αριθμό
οι νικητές-τους
νικητές-νικητές
Όλα τα ουσιαστικά
εκτός αυτά που
τελειώνουν σε -ος
έχουν όμοιες τη γενική,
αιτιατική και κλητική
στον ενικό αριθμό
του φύλακα-το
φύλακα-φύλακα
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ( ισοσύλλαβα –ης)
Ενικός αριθμός
Ονομαστική
ο
Γενική
του
Αιτιατική
το(ν)
Κλητική
νικητής
νικητή
νικητή
νικητή
Πληθυντικός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική
αριθμός
οι
νικητές
των νικητών
τους νικητές
νικητές
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ανισοσύλλαβα –ης)
Ενικός αριθμός
Ονομαστική ο
Γενική
του
Αιτιατική
το(ν)
Κλητική
Πληθυντικός
βαρκάρης Ονομαστική
βαρκάρη Γενική
βαρκάρη Αιτιατική
βαρκάρη Κλητική
αριθμός
οι
βαρκάρηδες
των βαρκάρηδων
τους βαρκάρηδες
βαρκάρηδες
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ανισοσύλλαβα –ας)
Ενικός αριθμός
Ονομαστική ο
Γενική
του
Αιτιατική
το(ν)
Κλητική
Πληθυντικός
λουκουμάς Ονομαστική
λουκουμά Γενική
λουκουμά Αιτιατική
λουκουμά Κλητική
αριθμός
οι
λουκουμάδες
των λουκουμάδων
τους λουκουμάδες
λουκουμάδες
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ( ισοσύλλαβα –ος)
Ενικός αριθμός
Ονομαστική ο
Γενική
του
Αιτιατική
το(ν)
Κλητική
Πληθυντικός
δάσκαλος Ονομαστική
δασκάλου Γενική
δάσκαλο
Αιτιατική
δάσκαλε
Κλητική
αριθμός
οι
δάσκαλοι
των δασκάλων
τους δασκάλους
δάσκαλοι
Αρσενικά αρχαιόκλιτα σε –έας
Ενικός αριθμός
Ονομαστική ο
Γενική
του
Αιτιατική
το(ν)
Κλητική
Πληθυντικός
γραμματέας Ονομαστική
γραμματέα Γενική
γραμματέα Αιτιατική
γραμματέα Κλητική
αριθμός
οι
γραμματείς
των γραμματέων
τους γραμματείς
γραμματείς