close

Enter

Log in using OpenID

1 a,- • i. - TEI of Piraeus

embedDownload
: 698346914-7
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΣΧΟΛΗΣ
Άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ν. 1404/1983 & 2. 4009/2011, 4076/2012
ΠΡΑΞΗ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.01 13:46:50
EEST
Reason:
Location: Athens
10/15-07-2014
Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-07-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση η ∆ιεύθυνση (Συµβούλιο) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.),
ύστερα από την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1060/10-07-2014 πρόσκληση της ∆ιευθύντριας της Σχολής κ.
Μ. Ραγκούση.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κ.κ.:
Ραγκούση Μαρία, ∆ιευθύντρια ΣΤΕΦ, Πρόεδρος
Αλαφοδήµος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., Μέλος
Βασιλειάδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.,
Μέλος
Βασιλειάδης Σάββας, Πρόεδρος Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος
∆ηµάκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος
Καλδέλλης Ιωάννης, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος
Μαλατέστας Παντελής, Πρόεδρος Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μέλος
∆εν παρευρίσκεται εκπρόσωπος σπουδαστών διότι δεν έχει ορισθεί αρµοδίως κατά το νόµο.
Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε αιτιολογηµένα ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ.Ε. κ. Αλατσαθιανός Σταµάτης.
∆εν παρευρίσκεται εκπρόσωπος σπουδαστών διότι δεν έχει ορισθεί αρµοδίως κατά το νόµο.
Το πρακτικό τήρησε η Προϊσταµένη της Γραµµατείας της Σ.Τ.ΕΦ. κ. Παναγιώτα
Κανελλοπούλου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εξέλιξη του Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. κ.
Μετάφα ∆ηµητρίου.
2. Εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. κ.
Πρινιωτάκη Γεωργίου.
: 698346914-7
Σελίδα 2 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
ΘΕΜΑ 1ο
1
2
3
4
5
Η ∆ιεύθυνση (Συµβούλιο) της Σχολής, αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195/Α΄) « ∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των ν. 4076/2012 (159/Α΄) &
4115/2013 ( 24/Α΄).
Την αίτηση µε αρ. πρωτ. ΗΝ 1513/07-07-2014 του µέλους Ε.Π. του Τµήµατος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. κ. ∆ηµητρίου Μετάφα, Καθηγητή Εφαρµογών, για
εξέλιξή του στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
Το γεγονός ότι ο κ. Μετάφας ∆ηµήτριος είναι µόνιµος Καθηγητής Εφαρµογών (ΦΕΚ.
826/01-07-2014 τ. Γ’),
Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πράξη
14/09-07-2014, θέµα 1ο Εµβόλιµο, Α∆Α:ΨΨΓΣ46914Υ-ΗΨΕ), για εκκίνηση της
διαδικασίας εξέλιξης του αιτούντος µε προκήρυξη της θέσης και καθορισµό του
γνωστικού αντικειµένου ως εξής: "Συν-σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υλικού και
Λογισµικού Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ∆ικτύων ∆εδοµένων", η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού,
Τις ανάγκες της Σχολής και το καθορισθέν από το οικείο Τµήµα γνωστικό αντικείµενο
σε συνδυασµό µε το συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο του υποψήφιου που
ζητά την εξέλιξη, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του,
οµόφωνα αποφασίζει
εισηγείται στον κ. Πρόεδρο του ΤΕΙ Πειραιά την προκήρυξη θέσης βαθµίδας Επίκουρου
Καθηγητή ως εξής:
ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ Ε. Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Τοµέας: Β’ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
Βαθµίδα: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Γνωστικό Αντικείµενο: "Συν-σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υλικού και Λογισµικού
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ∆ικτύων ∆εδοµένων ".
Μαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών που υπηρετούνται από το γνωστικό αντικείµενο:
α/α
Τίτλος µαθήµατος
Εξάµηνο
1 Μικροελεγκτές – Ενσωματωμένα Συστήματα
Ζ
2 Δομημένος Προγραμματισμός
Α
3 Σχεδίαση Λογικών Κυκλωµάτων
Γ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Β
2 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
ΣΤ
Ώρες
διδασκαλίας/εβδοµάδα
3 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
2 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
4 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
15
2 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
4 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
: 698346914-7
Σελίδα 3 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
3 Μικροηλεκτρονική - VLSI
ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2 (Θεωρία)
2 (Εργαστήριο)
14
ΘΕΜΑ 2ο
Η ∆ιεύθυνση (Συµβούλιο) της Σχολής, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την έγκριση προκήρυξης µίας θέσης βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «Εφαρµογές Καινοτόµων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης», του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τ.Ε. (ΦΕΚ 486/15.04.2014τ.Γ’),
Την µε αριθµ. πρωτ. ΤΕΙ 1653/30.04.2014 Προκήρυξη του κ. Προέδρου του ΤΕΙ
Πειραιά για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης,
Τη µε αριθµ. πρωτ. ΚΛ. 1266/12.06.2014 εµπρόθεσµη αίτηση για την κάλυψη της
προκηρυχθείσας θέσης
Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195/Α΄) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 4076/2012 (159/Α΄) και το ν. 4115/2013
(24/Α΄).
Την υπ. αριθµ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.09.2012 εγκύκλιο (Α∆Α: Β4ΘΗ9-ΣΩΓ) του
Ειδικού Γραµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης µε θέµα «Εγκύκλιος εφαρµογής του
ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4076/2012»
Τις διατάξεις της § 4ε του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011,
Την Πράξη 06/10-07-2014 (θέµα 1ο Α∆Α: Ω18Θ46914Υ-ΩΣ2) της Συνέλευσης του
Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. µε θέµα «Πρόταση συγκρότησης Ε.
Ε. Ε. Ε. για την εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Πρινιωτάκη Γεωργίου»
Τo γεγονός ότι τα προτεινόµενα από την ως άνω Συνέλευση τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα εσωτερικών και
εξωτερικών µελών που τηρεί το ΤΕΙ Πειραιά σύµφωνα µε την ΚΥΑ:
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09-10-2013 (ΦΕΚ 2619/τ. Β/16-10-2013)
Καθώς και τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που πραγµατοποιήθηκε
οµόφωνα αποφασίζει
Εκφράζει σύµφωνη γνώµη για τη συγκρότηση Ειδικής Επταµελούς Επιτροπής Εξέλιξης
(ΕΕΕΕ) για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµογές Καινοτόµων
Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης», ως
ακολούθως:
: 698346914-7
Σελίδα 4 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
(Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από το µητρώο εσωτερικών µελών του ΤΕΙ Πειραιά:
1.
Βασιλειάδης Αλέξανδρος, Καθηγητής του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Τεχνολογία Λεύκανσης και Βαφικής»
(Φ.Ε.Κ. διορισµού 38/Γ/20.01.2009).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://ikaros.teipir.gr/textile/department_gr.htm
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Βασιλειάδη είναι συναφές µε αυτό της
προκηρυσσόµενης θέσης, διότι τα δύο αντικείµενα εµπίπτουν στο ευρύτερο
επιστηµονικό πεδίο της Κλωστοϋφαντουργίας και αλληλοεπικαλύπτονται.
2.
Πριµέντας Αντώνιος, Καθηγητής του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.
Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «∆οµική Μηχανική – Γεωµετρία Ινών και
Νηµάτων Κλωστοϋφαντουργίας» (Φ.Ε.Κ. διορισµού 41/Γ/21.01.2009).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://ikaros.teipir.gr/textile/department_gr.htm
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Πριµέντα είναι συναφές µε το αντικείµενο της υπό
προκήρυξη θέσης, διότι η Μηχανική και η Γεωµετρία Ινών και Νηµάτων συνδέονται
στενά µε την Τεχνολογία Προϊόντων Ένδυσης.
3.
Γράβας Ευθύµιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Πλεκτική» (Φ.Ε.Κ.
διορισµού 294/08.04.2008 τ. Γ΄).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://ikaros.teipir.gr/textile/department_gr.htm
Η Πλεκτική είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό προκήρυξη θέσης, διότι
αποτελεί µία από τις κύριες Κλωστοϋφαντουργικές Τεχνολογίες για Προϊόντα Ένδυσης.
4.
Τόσκας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµισµός και
Τεχνολογία Εξευγενισµού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. διορισµού
235/10.08.2006 τ. Ν.Π.∆.∆.).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://ikaros.teipir.gr/textile/department_gr.htm
Η Τεχνολογία Εξευγενισµού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων σχετίζεται µε τα
Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης και, εποµένως, το γνωστικό αντικείµενο του κ.
Τόσκα είναι συναφές µε εκείνο της προκηρυσσόµενης θέσης.
Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της ηµεδαπής του ΤΕΙ Πειραιά:
5.
Σιδηράς ∆ηµήτριος, Καθηγητής του Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και
Τεχνολογίας του Πανεπιστήµιου Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο « Πειραµατική και
Υπολογιστική Προσοµοίωση Βιοµηχανικών ∆ιεργασιών» (Φ.Ε.Κ. διορισµού 344/τ.
Γ'/31.5.2011).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://www.tex.unipi.gr/dep/sidiras/main.htm
Η Προσοµοίωση Βιοµηχανικών ∆ιεργασιών αποτελεί διαδικασία που ακολουθείται κατά
την ανάπτυξη Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα
Ένδυσης και είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης.
: 698346914-7
Σελίδα 5 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
6.
Βουθούνης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Τ. Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε γνωστικό
αντικείµενο «Μηχανική (Αντοχή Υλικών)» (Φ.Ε.Κ. διορισµού 1799/Β/25.07.2013).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://users.teiath.gr/pvouthounis/
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Βουθούνη είναι συναφές µε την προκηρυσσόµενη θέση,
διότι οι αρχές της Αντοχής Υλικών αξιοποιούνται στις διαδικασίες ανάπτυξης
Καινοτόµων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα
Ένδυσης.
Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της αλλοδαπής του ΤΕΙ Πειραιά:
7.
Χαραλάµπους Ανδρέας, Καθηγητής στο Technical University of Sofia, Βουλγαρία, µε
γνωστικό αντικείµενο «Επεξεργασία Υφαντουργικών Προϊόντων»
Βιογραφικό σηµείωµα:
http://tu-sliven.com/director_files/avtobiografia%20egl11.pdf
Το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης εµπίπτει στο επιστηµονικό πεδίο
της Επεξεργασίας Υφαντουργικών Προϊόντων, διότι η ανάπτυξη Τεχνολογιών για
Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης περιλαµβάνει Υφαντουργικές Επεξεργασίες.
(Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από το µητρώο εσωτερικών µελών του ΤΕΙ Πειραιά:
1.
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστηµάτων Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο
«Ηλεκτρονικά – Μικροηλεκτρονική – Τηλεπικοινωνίες» (Φ.Ε.Κ. διορισµού
170/17.09.1998).
Βιογραφικό σηµείωµα:
http://www.teipir.gr/index.php/el/ys2/item/158-giannakopoulos-panagiotis-anaplirotiskathigitis
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Γιαννακόπουλου είναι συναφές µε εκείνο της θέσης που
προκηρύσσεται, επειδή η ανάπτυξη Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για
Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης περιλαµβάνει διατάξεις µικροηλεκτρονικών
κυκλωµάτων και µεταφοράς δεδοµένων µέσω αγώγιµων νηµάτων.
2.
Βασιλειάδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Ψηφιακά Συστήµατα και
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» (Φ.Ε.Κ. διορισµού: 276/Γ/12.03.2012).
Βιογραφικό σηµείωµα:
http://www.teipir.gr/index.php/el/the-hle/item/83-vasileiadissavas
Οι Εφαρµογές Καινοτόµων Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης
συνδέονται µε τα Ψηφιακά Συστήµατα και τις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, επειδή
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώµατα και πρωτόκολλα επικοινωνίας µέσω ασυρµάτων
δικτύων.
: 698346914-7
Σελίδα 6 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
3.
Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ. Ε.
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Γενικά Ηλεκτρονικά» (Φ.Ε.Κ. διορισµού
251/06.11.2002).
Βιογραφικό σηµείωµα:
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/papageorgas/papageorgas_details.html
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Παπαγέωργα είναι συναφές µε εκείνο της θέσης που
προκηρύσσεται, διότι οι Ηλεκτρονικές διατάξεις αξιοποιούνται κατά την ανάπτυξη
Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης.
4.
Στεργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά µε γνωστικό αντικείµενο «Σχεδιασµός – Κατασκευαστική
Μεθοδολογία – Υπολογιστικά Μοντέλα και Αριθµητικές Μέθοδοι CAD, CAE» (Φ.Ε.Κ.
διορισµού 471/30.04.2013 τ. Γ΄).
Βιογραφικό σηµείωµα: https://sites.google.com/site/cstergiou/
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Στεργίου είναι συναφές µε εκείνο της υπό προκήρυξη
θέσης, διότι για την ανάπτυξη Καινοτόµων Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα
Ένδυσης απαιτούνται Υπολογιστικά Μοντέλα και Αριθµητικές Μέθοδοι CAD.
Aπό το Μητρώο εξωτερικών µελών της ηµεδαπής του ΤΕΙ Πειραιά:
5.
Ζαούτσος Στέφανος, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Λάρισα) µε γνωστικό αντικείµενο «Αντοχή Υλικών» (Φ.Ε.Κ.
διορισµού 907/Γ/31.8.2012).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://www.teilar.gr/person.php?pid=148
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Ζαούτσου είναι συναφές µε την προκηρυσσόµενη θέση,
διότι οι αρχές της Αντοχής Υλικών αξιοποιούνται στις διαδικασίες ανάπτυξης
Καινοτόµων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα
Ένδυσης.
6.
Παναγιωτόπουλος ∆ηµόκριτος, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού Τ. Ε. του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) µε
γνωστικό αντικείµενο «Ευφυή Συστήµατα στο Σχεδιασµό και την Παραγωγή
Βιοµηχανικών Προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. διορισµού 1101/Γ/31.12.2007).
Βιογραφικό σηµείωµα: http://teiwm.gr/dir/cv/24short.pdf
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Παναγιωτόπουλου είναι συναφές µε εκείνο της υπό
προκήρυξη θέσης, διότι το επιστηµονικό πεδίο του Σχεδιασµού Βιοµηχανικών
Προϊόντων άπτεται της ανάπτυξης Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα
Ένδυσης.
Από το Μητρώο εξωτερικών µελών της αλλοδαπής του ΤΕΙ Πειραιά:
7.
Σπιτάς Χρίστος, Καθηγητής στο Delft University of Technology, Ολλανδία, µε
γνωστικό αντικείµενο «Mechanical Engineering, Engineering Design, Structural
Mechanics, Mechanism Theory»
Βιογραφικό σηµείωµα:
http://io.tudelft.nl/en/organisation/personal-profiles/professors/spitas-c/
: 698346914-7
Σελίδα 7 Πρακτικού ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, Πράξη 10/15-07-2014
Το γνωστικό αντικείµενο του κ. Σπιτά καλύπτει ευρύτατη επιστηµονική περιοχή στο
χώρο της σχεδίασης προϊόντων και περιλαµβάνει το πεδίο της προκηρυχθείσας θέσης
που σχετίζεται µε τα Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης.
Στο σηµείο αυτό και περί ώρα 12:00 έληξε η Συνεδρίαση της ∆ιεύθυνσης (Συµβουλίου) της
Σ.Τ.ΕΦ.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ραγκούση Μαρία
Κανελλοπούλου Παναγιώτα
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλαφοδήµος Κωνσταντίνος
Βασιλειάδης Αλέξανδρος
Βασιλειάδης Σάββας
∆ηµάκος Κωνσταντίνος
Καλδέλλης Ιωάννης
Μαλατέστας Παντελής
: 698346914-7
r--- T.E.!.
!1E1PI~11\
IXO/\H TEXNO/',OriKQN [¢,~PMOmN
EAAHNIKH .dHMOKPATIA
TEXNOAOriKO EKnAI.dEYTIKO I.dPYMA
(T.E.I.) nEIPAIA
Ap. npun
HIlSpollllV[o
\'O~Q .
g..l.~f.~.01.4
rXOJ\H TEXNOJ\OrlKON E<I>APMOrON
TMHMA HJ\EKTPONIKON MHXANIKON T.E.
L
n.PAMH K"0HSON 250
122 44 Air AJ\EO
nArtPocpopi£~:1. n£Tp6rrouAo~
TrtA. 210 5381225
0EMA:
Lac;
'Evap~rt alal)IKaaia~
M£Tacpa.
E~EAI~rt~TOUKa9rtyrtTrl EcpapJ.loywvKOU.artJ.lrlTplOU
Bla13l13asoulJ£ arroorraolJa
14/09.07.2014
rrapaKaAoulJ£
rrpaKTIKou
TrJC; LuvEAworJC;
SElJa 2° (EIJ13oAllJo SElJa 1°) rrou
Via TIC;BIKEC;oac; £VEPV£I£C;.
mpopa
TIJ~lJaTOC;, npa~rJ
TO rraparravw
SElJa Kal
: 698346914-7
TEl nEIPAIA
HEeD
TMHMA HI\EKTPONIKON MHXANIKON T.E.
IYNEI\EYIH TMHMATOI
1~~£pa,
TnopTIl 09.07.2014
KUl wpa 11:00 ouv£opiao£
11 1uVEA,£UOIl mu T~~~ame;
HA£KTPOVlKWV
MllxavlKwv T.E. OTllv ai8ouoa ouv£opulo£wv
mu T~~~ame; ZB213 010 Z KT~PlO, B' opocf>oe;, TEl n£lpUlO, n.
POA.A.1lKal 01l~wv 250, AlYOA£W 12244.
H 1uVEA,£UOIl ouv~A8£ ~no arro rrpooKAlloll (Ap. npWT., 1539
/07.07.2014)
mu npOEOpOU mu T~~~ame; ~£ Ta rrapaKoTw 8E~aTa Il~£p~olae; OlOTa~Ile; :
npo£OpOe; Tile; 1UVEA,EUOIle;~£ ~OOIl 10 op8po 10 mu N.4009/2011,
opi~nUl
HA,£KTPOVlKWVMllxavlKwv T.E. 1o~~ae; BaolA.£lOOIle;, AvarrA,IlPWT~e; Ka8IlYIlT~e;.
1.
2.
3.
4.
5.
BaolA.£lOOIle; 1o~~ae;, npo£opoe;
BOKae; rEwpyloe;, ~EA,Oe;
~1l~orrouA,Oe; HpaKMe;, ~EA,Oe;
ZaxaplooOU AlKaT£pivll-1TUA,LQv~, ~EA,Oe;
KaA.U~ae; ~1l~~TplOe;, ~EA,Oe;
6. KuplOKIle; - MmT~OpOe; Eumo8l0e;, ~EAOe;
7. KWOT~<;IWOVVIle;,~EA,Oe;
8. MWlcf>ac; ~1l~~TPLOC;, ~EA,Oe;
9. MUTlA.llvaioe; hUA,laVOe;, ~EA,O<;
10. narra06rrouA,oe; n£plKMe;, ~EA,Oe;
11. naTplKOKIle; XapMa~rrOe;, ~EA,OC;
12. nOTIlPOKIlC; 11UA,laVOe;,~EA,Oe;
13. npEKae; KA,EOv81le;,~EA,OC;
14. PayKouoll Mapia, ~EA,Oe;
15. n~OC; HpaKMe;, ~EAOe;
16. 1Ta8orrouA,oc; NlKOA,aOe;,~EA,Oe;
17. MavToc; AA.E~avopoc;, NO~l~Oe; £Krrpoowrroc; E.TE.n
1.
2.
3.
BOyKAIlC;Euoyy£Aoe;, ~EA,Oe;
roumoupiollC; ~1l~~TPLOC;,~EA,Oe;
KOKKOOll<;AnomoAoc;, ~EAOC;
0 npo£opoe;
mu T~~~ame;
: 698346914-7
4.
5.
6.
7.
nanayEwpya<; navayu.0ul<;, ~EAO<;
Ia~~aa)r}<; ITuAlavo<;, ~EAO<;
TchAa<; NlKoAao<;-AM~avopo<;, ~EAO<;
XapLTonouAo<;'AyyEAO<;,NO~L~O<;EKnpoowno<; E.~l.n
0EMA 2°:
(EIl!3oAlllo eElla 1°)
'Evap~'1 ~la6lKaala<;
E~EAl~'1<;tou Kae'1V'1t~ EcPaPIlOVWVKOU.
~'1Il~tPlOU MEtcicPa.
IlO orWElO aUTO 0 np6Eopo<; HI<;IUVEAEUOr}<;
napaKaAEi lO ~EAO<;Ul<; OUVEAWOr}<;K. MW~TPLOMElu<pa va
E~EA8ELTr}<;ai80uoa<; ouvEOpiaoll<;, OLon lO 8E~a lOV a<popu.
1. TL<;OLaTU~EL<;
TWVup8pwv 15, 16 KaL 17 lOU N.1404/1983, onw<; avnKammU81lKav ~E lO N.2916/2001
(CDEK 114, T.A'), ou~nArlPw8llKaV
~E lO N.3027/2002
(CDEK 152, T.A') Kat TponOnOL~8IlKaV ~E lO
N.3404/2005 (CDEK260, T.A') Kat lOV N.3794/2009 (CDEK156, T.A') Kat LOXUOUV,
2. Tov EOWTEpLKO
KavovLo~O TEl nELpatU, CDEK3257/20-12-2013, Kat yLa ooa 8E~am aUTO<;OEVpu8~i~EL,
TOVnpOrlYOU~EVOEOWTEPLKO
KaVOVLO~O/\Enoupyia<; lOU T.E.1. nELpatU, n.~. 164, CDEK202 TX /2-10-2009,
3. TL<;OLaTU~EL<;
TaU up8pou 78 lOU N. 4009/2011 (CDEK195, TX) «~o~~, AELTaUpyia, oLao<puALoll TIl<;
nOLOU]la<;TWVonouowv Kat oLE8vonoillor} TWVAVWTUTWVEKnatOWnKwv LOPU~UTWV»Kat lOU up8pou 5 lOU
N.4076/2012 (CDEK159, T.A'),
4. Tr}v npu~1l 4/23-3-2012 (CDEK1175, T.B'/10-4-2012) Tr}<; IUVEAwoll<; lOU TEl nELpatU «~LaOLKaoia
EKAOY~<;,E~EAL~Il<;
Kat ~ovL~onoilloll<; ~EAWVE.n. 00 nAaioLO TWV~Em~anKwv oLaTu~Ewv TOU up8pou 78
TOUN. 4009/2011»,
5. TL<;OLaTU~EL<;
TOU N. 4076 (CDEK159 T.A'/10-08-2012) «Pu8~ioEL<; 8E~UTWV AvwTuTwv EKnatOWnKwv
IOPU~UTWVKat UAAE<;OLaTU~EL<;»,
6. TL<;OLaTU~EL<;
lOU up8pou 34 «0E~am A.E.I.» lOU N.4115 (CDEK24 T.A' /30-01-2013),
7. TIlV un' apL8~. CDll/154259/E5 EyKUKALO
lOU Y.nAI.0. «Eni Tr}<;OLaOLKaoia<;nA~pwoll<; 8EOEWV~EAWV
E.n. ma T.E.I Kat mllV AInAITE»,
8. TIlV ~E ap. npwT. HN 1513/07-07-2014 aiTllolllOU Ka8IlYr}T~ E<pap~oywv K. ~1l~~TPLOUMElu<pa yLa Tllv
E~EAL~~lOU mil ~a8~ioa lOU EniKoupoU Ka8IlYIlT~ T.E.I.,
9. To yEyoVO<;on 0 KO<;.~1l~~TPLO<;MElCi<pa<;KaTEXELnpoownonay~
(CDEK826/01.07.2014).
8EOll ~ovi~ou
Ka8IlYIlT~ E<pawoywv
10. Tr}v 8EnK~ amoAoYIl~EVIl ELO~YIlOIlTr}<;rEVLK~<;IUVEAEUOIl<;TOUB' TO~Ea «EmKOLVWVLWV
Kat ~LKlUWV»
lOU T~~~aTO<;, npu~r} 8/07.07.14, 0E~a 10, VLa Tr}VEvap~IlTr}<; OLaOLKaoia<;E~EAL~Il<;
~E npOK~pU~IlTIl<;
8EOIl<;,Ka8w<; Kat m mOLXEia Tr}<;npOK~pU~Il<;,Il onoia EmOUVUmElaL 00 napov npaKnKo,
11. TL<;EKnatOWnKE<; avuyKE<; lOU npOmUXLaKOU npovpu~~alO<; onouowv lOU T~~~aTa<; (mLOUVUmElat
TO AvaAunKo npoypa~~a) Ka8w<; Kat lO 011.0 Emmll~OVLKO - EpwvllnKO EpyO lOU K. MElu<pa, onw<;
aUTOnpO~UAAElat ~Eoa anolO ~LOvpa<pLKO
OIl~Eiw~a nou EmOUVUmElat mllV aiTr}O~ lOU.
: 698346914-7
B) ELOIWEl-WLnpoe; lTl
LxoM
TExvoAoyLKWV E4>aplloywv lljV EVap~Il Tile; OLaOLKaOLae;yLa TIlV
E~EAL~IlWU aLWUVTa Ka8rWllT~ E4>apIlOYWV K. Lillll~TPLOU METa4>a OTIl f3a81lLOa EnLKOUpOU
Ka81lYllT~ TEl, oUIl4>wva IlE TIlV KElIlEVIl VOllo8EOLa KaL IlE npOK~pU~Il Tile; 8EOlle; We;E~~e;:
MIA 0EIH
MONIMOY
E.n. HO TMHMA
H/\EKTPONIKON
MHXANIKON
TE
TOMEAI: B' EnIKOINONION KAI LiIKTYON
BA0MILiA: EnIKOYPOY KA0HrHTH T.E.1.
rNOHIKO ANTIKEIMENO: «LUV-oXEOLaoIl6e; KaL Avamu~Il
LUOTIlllaTwv LiLKTUWVLiEOOIlEVWV»
YALKOUKaL t\0YLOIlLKOU HAEKTpOVLKWV
'.&. lOaqK~~~Z~&;~'~
1
MLKpoEAEyKTEe;- EVOWllaTWIlEVa LUOT~llaTa
2
MLKpoEAEyKTEe;- EvowllaTwllEva
3
LiOllllIlEvOe; npoypallllanoll6e;
2 (0EwpLa)
4
LiOllllIlEVOe; npoypallllanoll6e;
2 (EpyaOT~pLO)
5
LXEOLaoll t\OyLKWV KUKAwllaTwv
4 (0EwpLa)
6
LXEoLaoll t\OyLKWV KUKAwllaTwv
2 (EpyaOT~pLo)
',''-'f' :1.5'
3 (0EwpLa)
LUOT~llaTa
2 (EpyaOT~pLo)
'::,u~'~"~"(,IY,NOl\9.X~iMt~INOY;€~A'MijNqX
2 (0EwpLa)
1 AvnKELIlEvoOTpa4>~e; npoypallllanoll6e;
2 (EpyaOT~pLo)
2
AvnKELIlEvoOTpa4>~e; npoypallllanoll6e;
3
TIlAEnLKOLVwvLaKa LUOT~llaTa
4 (0EwpLa)
4
TIlAEnLKOLVWvLaKa LuoT~llaTa
2 (EpyaOT~pLo)
5
MLKPOllAEKTPOVLK~- VLSI
2 (0Ewpla)
6
MLKPOllAEKTPOVLK~- VLSI
2 (EpyaOT~pLo)
;I\'NOl\O EAPINOV'E=AMHNOY
','
--.
-
_.
Laf3f3ae; BaoLAELaOlle;
AvanAIlPWT~e; Ka81lYlll~e;
;.'y
.,
,-.. , ._- ...'
~
.
-,-". ,":
".
",14::
: 698346914-7
." \ i /-.\
· ,~
!.."~/.
L: ;'~"r ;-;:.;:;
:\J i
1< f-~1.
TIpos
To Tf.1tlJ.Ul
HJ..£KTpOV1K<l>V
MTJXaV1K<l>V
TE
'tov TEl
TIElpaul
DapaKaAcO
lH]i.Urrpio1J E. MEraq>a, Ka8rrY'llnl
Eq>apJ!oywv, TJ!T]J!awc;
••
T1]AtcpWVO:
_
KaemT]nl,
Evi:pyel£C; cOO"CE
ESEA1Sf]C; 110u Of: 8i:Gll
J!E
1tPOTElVOJ!EVO YVCDGTtKO
aVTtKetJ.1EVO «~iKTUa ~EOO/l£VCDV Kat Me8oooAoytec;
Ii' .,.
LllE:vt)VV(J1'(
EKKlVT]OEl 11 ow.otKaola
E1tixoupo'O
MT]xaVlKWV TE
HAEnpovlKwv
va
va 1tPO~etTE OTtC; arrapahT]Tec;
avarrruSl1C;
YAlKOD
Kat
AOYlG/llKOD
LW-
HAEKTPOVlKcOV
L'OOTl1J!aTCDV~lK"CDCDV~EOO/lEVCDV».
2105381534
(TEl)
To 1tpo-rnvoJ!Evo
YVCDO"TiXOaVT1.Ket/l£VO eivat
a1tOAU"Ca
o'Ovaq>tc; J!E "COE1tlO"TIlJ!OVlKOKat £pE'OVTjTIKO/lO'O £pyo ("CO
onoio lTEplypaq>E'Cal
fJEMA:
Y 1to~OAl1aiT1]G11~E~th~1]S
EniKovpoU
6E
0i:0'11
Ku.(hrYrrrl1
O"w
ODVTjJ!J!EVOavaAUTlKo plO'Ypaq>lKO
/lou GT]J!ElCD/la), KaecOC; ElTtGT]C;qmilTT£l GTIlV ESElOiK£UO"T]
«~tKTDa ~EOO/lEVCDV» /lE TIJV onoia
Ka8T]Yl1nl
E<papJ!oycOv
£XCDEmyd
<>TO TJ!T]J!a
GE 8EO"T]
HAEKTpovlKcOv
Ml1xavlKcOv T.E. TOU TEl rIElpala.
~'OVTjJ!J!tva
KaTaetTCD
a)
TO <DEK
MOVl/lo1toil1O"T]S,
TEDXoc; f', Ap. <DUAAo'O826, 1 IODUo'O 2014, OEA. 5923
Kat 13) ~lOypa<plKo
GT]J!ElCDJ!a /lE avaA'OilKT] 1tEptypci<pT]
TOU E1tlGTl1/loVlKOD Kat EPE'OYTjTIKQ1.J
J!OD tpyon.
I;VVTJf.1f.1i:Vu.:
1.
<I>EK MovlJ!o1wil1C>l1C;, TEDXoC; f', Ap. <DUUo'O
826, 1 10'OAto'O 2014, GEl.. 5923
2.
BwypaqnKo
~T]J!EicoJ!a
: 698346914-7
TEITIEIPAIA
~.T.E«I>.- TMHMA HAEKTPONIKllN
TOMEAl: B: ETIIKOINnNlnN
MHXANIKllN TE
KAI i\IKTynN
ATIOl:TIAl:MA TIPAKTIKOY 8/7-7-2014
TTlC; rEV1Kl1C; I:tJvEAEtJO"T1C;
TOtJ TOf!EO: E7tlK01VroV1WV
Kat dlKTUroV
TllV 68u'CEpa 7-7-2014 Kat wpa 10:00 npaYlla'COn01,y]811K8 0'CllV aieoucra
TOIlEa EffiKOtvCOVtWVKat 6tKTUCOV.llapov'C8<; l1'Cav m 1l£A.ll'COUTOIlEa :
2B212 f8VtKy] L:uVEA.W011 'COu
1. BOyKA.ll<;EuaYY8A.0<;, Ka811Yll'Cil<;
2. KaA.upa<; 6111l11'CPto<;,Ka811Yll'CY]<;
3. M8'Ca<pa<; 6111ly]'CPto<;,Ka8. E<paplloywv
4. MU'ClA.llVaio<; L:wA.tavo<;, Ka8. E<paplloywv
5. I1ana06nouA.o<; ll8ptKA.y]<;, En. Ka811Yll'C11<;
6. lla'CptKaKll<; XapaA.allno<;, En. Ka811Yll'CY]<;
7. L:appai:0ll<; L:wA.tav6<;, A v. Ka811Yll'CY]<;
8. L:iIlO<; HpaKA.Y]<;,Ka8. E<paplloywv
9. L:m80nouA.0<; NtKOA.ao<;, Ka811Yll'Cil<;
10. Ta'CA.a<;NtKOA.a<;, Ka8. E<paplloywv
o un8u8uvo<; 'Cou TOIl£o. Otanimco08
'Ccov881la'CCOV111l8pY]ma<; Otam~ll<;·
anap'Cia Kat npoxwP1l08
En8tOY] 'CO npo<; <JUSl1'Cll<Jll8EIla a<popa allwa
anoxcop81. ana 'Cllv ai80u<Ja <Juv8opia<Jll<;.
0'CllV £vap~ll 'Cll<;eJUV£A.8U<Jll<;118 <JUSy]'Cll<Jll
'COv Ka811Yll'C118<paplloywv
K. 6111ly]'CPto M8'Ca<pa, au'Co<;
L:'Cll<Juv£X8ta 'Cll<;0UV8Dpia011<; 11fL: 'Cou Tow~a a<pou EA.a~8 unO\Vll:
• Tllv ahll<Jll 'Cou Ka811Yll'Cil 8<paplloyclw 6p. 6111ly]'CPtoU M8'Ca<pa 118 A.ll. 1513/03-07-2014 yta
8~£A.t~Y]'Cou mll pa81lioa 'Cou EniKoupou Ka811Yll'C11crUll<Pcova 118'Cllv K81.1l8VllVOIl088<Jia.
• 'Cllv K81.1l8Vll V01l088<Jia (N. 2916/2001, N. 3794/2009, N. 4009/2011, N. 4076/2012) <JX8'ClKa 118
'Cllv E~£A.t~ll 1l8A.WV Ell ana 'Cll 6 <J'Cll f pa81lioa 118 npoKy]pu~ll 'Cll<; 8£<Jll<; (otaotKa<Jia npo<Jovm),
•
'Co npo'C8tvOll8VO ano 'Cov 8vota<p8poll8V0
<J'Cllv ahll<Jll 8~£A.t~Y]<;'Cou yvco<Jn ' ([~tl},g~ vo yta 'Cll
~a8llioa 'Cou 8niKoupoU Ka811Yll'CY]TEl,
, '~~"f"'.:':;;~6
• 'Co eJUVOA.tKO8ffi<J'CllIlOVl.KO,8p8uvllnKo Kat DtOaK'ClKO EPYO -rOU anouv'COt;, 6nco'~: rr~i6~~\YP..a,
8'Cat
<J'CO <Juvllllll£VO <J'Cllvahll<JY] 'Cou ~toypaq>tKO 'Cou <Jllll81.COlla,
I'
• n<; DtOaKnK£<; Kat 8PWVllUK£<; avaYK8<; 'Cou 'C0IlEa Kat 'COU'C1lY]lla'Co<;, ,,~\, ..: \, ' .. '" .. _ ~)} .';;}~"
I.
~':::
••
~
,-,'
'fY~Y-o
.~~»:..--:.
..'(: .<~.:;,{~,
t.- ;~~~'
ATIOH1Al:MA TIPAKTIKOY fENIKHl:
l:YNEi\EYl:Hl:
TOMEA B «EnIKOINflNlflN
KAI .6.IKTYflN»
8/7~
*
: 698346914-7
1. KaSopiI~C:l 'to yvCOcr'nKOaV'nKc:i~c:VO «I:VV-O'XEOtaO'IJ,0S Kat AvanTUS1) YAtKOU Kat AOytO'lJ,tKou
HAEKTpOVtKcOV I:vO'T1)lJ,aTrov AtKTUroV AEOOIJ,EvroV»'to o1roio acp£vos £v'tacrcr£'tat mllv 1r£PlOX1l
'tCOVAlK'rUCOV'tOU B TO~Ea, U1rllP£'t£i TIS OloaK'nKES Kat £P£UVllTIKes avuyK£S LOU To~ea Kat 'tOU
T~ll~a'tos Kat acp£'tepou £iVat cruvacpes 1rpOS'to C:PCUVll'tlKOKat C:1rW'tll~OVlKOEpyO 'tOU al'wuv'tOS.
2. EWllY£t'tat 1rpOS 'tll ~uveA£ucrll LOUT~ll~a'tos 'tllv evap~ll 'tllS olaolKacrias £~eAl~llS 'tOU KaSllYll'tll
£cpap~oycDv Ap. A.Mnacpa crD~cpcova ~£'tllV K£i~£Vll vo~oS£()ia Kat ~£ 1rPOKllPU~ll 'tllS SEcrllS cos
E~llS:
MIA 0EI:H MONIMOY Kn. I:TO TMHMA HAEKTPONIKQN MHXANIKQN TE
TOMEAI:: B' EI1IKOINQNIQN
KAI AIKTYQN
BA0MIAA: EI1IKOYPOY KA0HrHTH
T.E.l.
rNQI:TIKO ANTIKEIMENO: «~uv-crXC:Olacr~os Kat Ava1r'tU~ll YAlKOD Kat AOYW~lKOD
HA£KTPOVlKcDVLumll~a'tCOV AlKWCOVA£oo~evcov»
2
MlKPO£ACYK'tES- Evcrco~a'tco~Eva Lucr'tll~am
MtKpO£AC:yK'tes - Evcrco~a'tco~eva Lucr'tll~am
3
AO~ll~EvOS I1poypa~~a'ncr~os
4
5
AO~ll~EVOS I1poypa~~aTIcr~os
~x£oiacrll AOYlKcDVKUKAco~a'tcov
LX£Otacrll AOYlKcDVKUKAco~a'tcov
1
6
3 (0£copia)
2 (Epyacr'tllPlO)
2 (0c:copia)
2 (Epyacr'!1)plO)
4 (0£copia)
2 (Epyacr'tllPlO)
···:¥N~No·:[~IMElr'·':'
1 A v'nKEl~£vocr'tpaCPllS I1poypa~~aTIcr~os
B
2 (0£copia)
2
A v'nK£l~£vocr'tpaCPllS I1poypa~~aTIcr~os
B
2 (Epyacr'!llPlO)
3
TllAclrlKOlVCOVlaKU~ucr'tll~am
~T
4 (0£copia)
4
TllA£1rtKOlVCOVlaKaLucr'tij~am
LT
2 (Epyacr'!llPlO)
5
MtKPOllAC:KTPOVtKll- VLSI
LT
2 (0£copia)
6
MtKPOllA£K'!POVtKll - VLSI
~T
2 (Epyacr'tllPlO)
..:¥N"~iQ:;:~~£~.Q~~Eg~
3. To crxntKO a1rocr1racr~a 1rpaKTIKOl)Sa otaptpacrSc:i cr'tll ~uveA£ucrll LOUT~ll~aLOS Yla va yivouv
a1rapahll't£S
£VEPY£l£Syta 'tllV 1rPOKllPU~ll 'tllS SecrllS·
01
: 698346914-7
o Atl::'\)9,\)V'Tl1~
TO'\) TOflta
EmKolvrovU:OV
o rpaflflaTta~
Kal AlKTUroV
o
TO'\) TOflta
pD.IlIlD.TEW;
TOD TOilED.
H·2:iIloC;
E1tlKOlVroVU.oV Kal AlKTUroV
: 698346914-7
i.a,- •
Ovop,a:
Hp,8pop,T]via Y8WllG8CD~:
T61t0~ y£vvi]G£CDS:
E8vlKOnj1a:
~18u8uvGT]:
~lwftTPlOS
'1
E. METlxCjJa.:;
OlKOYEv£laKl) KaTtX<J'taOTj:
TTjAE<pCDVO:
L1!()a..'<:roplK:6 L1irc).wj.la.
naVE1ttGTll/lLO DtupeOv, Till1/la HAEKTpoMyCDV MTjxavlKeOv, 1993.
0£/la omTpl~~S: "LXEo1a<J!1-0S E1tE~EpyaGTeOv \fITj<plaKeOvLT]/ltXTWVYla Y 1tOAOytcrTlKtX
LUGTft/laTa npaY/lanKou
Xpovou",
L1ircAwj.la HA£K"CpOAOyOV Ml7xaVIKov
naVE1ttGTft/lLO na'tpeOv, T/lT]/la HAEK"rpoAoywv
MT]xaVlKeOv, 1987,
Al(lKpi()El~ KaTa Tl1 OuipKEla T<OV()1touorov
Yno'"Cpo<piESIopu/laTOS KpaTlKeOv Y1tOTpOCPtcOV1983-84, 1984-85, 1985-86
rvro()£1~ ~&v<OvYA<O()()roV
AYYA1KtX Cambridge
np6ypa/l/la
RACE.
TELEMED,
First Certificate
XPTJ/lawoo'"Cou1J.EVO
in English
O-1tO
TIl" EUpCD1tai:Ki] K01.vonrra
G'ra 1tAuicna 'tou
I1poYPU/l/la "LXEola<Jllos OAOKATjPCD~tEVCDV
KUKACD~ltX'"CCDV
Yla TTjVUA01t01TjGTj FIR <1>ihpwv
L'.lallopcpCD<JT]SM,ha", XPTj/laTOoo'toU/lEVO a1to '"CTjVrEVtKT] fpa/llla'"Ccia EpEuvas Kat
TExvoAoyias (ffET).
npoypallila
"npoypap,/la1"lGIlOS Kat APXl'"CEK"WV1KESnaptXAA-TjAWVE1tE~EpyaGleOv"
XPT]/laWOO'"COU/lEVOano '"CTJvffET.
rIpoypalllla
"Hellenic VLSI Design and Prototyping
Environment"
(HVLSI-DPE),
XPTjp,arooowDIlEVO ano '"CTJvEupw1ta'iKij K01VoTT]'"CaGTa nAatGla TOU ESPRIT.
LXEOlaGIlOS Kat KaTaGKEUT] OAOKATjPCD/lEVOUKUKAeOllaTOS E1tE~EpyaGnl \jfT]cplaKeOv GTj/ltX'"Cwv
ym E<paP/loy£~ npaY/laTlKOU Xpovou (GivRot DSP processor).
To IC Ka'raGKEUtX<nTjKE GTTJv
ES2 (European Silicon Structures) npoKE1~VOU va xpTjGlp,onOlTj8El GE cupcia nEpLOXT]
E<pap/loyeOv unoAoylG'"CeOv U\jfTjAeOVauxvo'"CT]TWV,
: 698346914-7
EmKoDpuGl otOavKUA1.a 'tOD lla8~)law~
"LXEOla()1l6~ OAOK/c11PCOIl£VCOV
KDKACOIlU'tCOVIlE 1:11
~0l18Eta YnOAOYl()~" a'WD~ CPOlt11'"C£~
Wl) npO:nOD Kat OED'"C£pOD
Esall~VOD 'Wl) re£IlJHOD bODS,
areo 9/1988 £CO~6/1992.
LDVEm~A£recov ()E reEplaa6"t'EpE~ areo 8£KCLL:.l1tACO~LanK£~Epyuvi.E~ 'WD EPyuvTT1P1.0D
M1KP011AEK1:POV1~~, TIll1lla HAEK'"CpOA6ycovMllX., nay. nu'"CpcDv.
~tOU()KCOV()'"CO()ElltVUPlO "Modern Digital Design Techniques"
W on010 op)'avWellKS 0'tT]V
rJa'"Cpu ure6 1/10/1990 tillS 3 J /J 2/1 990 ~LSXPll~Lu'"C006'"CTj01l
uno Tflv EDpCDna'i~ K01V6'"CTjw"
~lMCJKO)v ()W CJElllvaplO Il£ '"ChAO"Introduction
to VLSI Design-Semicustom
Design" W
onOlO £yLVECJ'tQnAUlma 1:0D repoYPuIlIlU'tO~ HVLSI -DPE, CJ'tT]TIa1:pu areo 3/6/1991 tCD~
7/6/1991.
[U8<i()KCOV()'to CJElllVUPlO"VLSI Design" CJ'tUnAct.ima WD repoYPUIlJ1.(J.'W~JESSI Transnational
Training Technology (JTTT) ureo 25/1 /93 £CO~29/1/93 XPllllaTOOO1:01)~LEVOareo TI)V
EDp())reat~ K01V6TT]Ta.
E1cr1lYllTTtSTaU Eevuwu
9-1994.
KtVTpOD L:.1W60'lW; tltoiKT]CJllS - IV()T. L:.taPKOU~ Emll6pcpcoCJllS un6 1-
C. Goutis, P. Danielsen, D. Metafas, B. Nissen "Introduction
to VLSI Design
Design", ESPRIT Project 5692, HVLSI-DPE
Course, June 1991.
- Semicustom
1995 - 2001: L:.laXElpl()Tft~ OlE8vcDVEpEDV11TlKcDV
Kal avunwSlaKcDv tpycov CJ'"CO
1:1l~lla
A varewSlaKcDv TIpoypalllluTCOV Tll~ INTPAKOM
A. E, CJTlC;EmCJTllllovlKt~ reEplOX£~ 'tOD
CJXEolaCJ~LouE101KcDVEreESEpyaCJTcDv,1:CDVIlE80ooAoyHDv CJuv-avunruS11C; DA1KOUKat
AOylCJlltKOU,TCDVEVCJCDIlUTCD~t£VCDV
O'U()'"CTjIlU1:CDV,
Kat TODAoyl()1l1KOU repaYllanKou Xp6VOD.
LlllluvnKon:pa
tpya: EKBAN-476
«BlOll11xaV1KU TIpo'i6v'CU M1KP011AeK1:POV1~~ - Hellenic
Radio Link 15 GHz», ESPRIT-20287
"ASPIS" project - «Development
of a GSM/DECT
baseband processor», ESPRIT -24129 "CODAC" project - «Hardware-software
co-design
using the CoWare tools», ESPRIT-27874
"OMEN" Kat ESPRIT-29251
"ARMOR" projects«RTOS optimized for mobile communications»,
2001-2003:
YnEu8DvoS T'!1C;m:plOx.l1c; AOylCJlllKOUnpaYllauKou
AvareTDSlaKcDv TIpoypalllluTCDV T11~INTPAKOM
A. E.
Xp6VOD CJW TIll1lla
LllllUVTlKoTEpa tpya: Wireless LAN Hiperlan/2 and 802.11 a SoC E1tESEPYUO'T~C;,'to 1ST
30093 "EASY", «Energy-Aware
System-on-chip
design of the HIPERLAN/2
standard» Kat
TO 1ST 30049 "ADRIA TIC", «Advanced Methodology
for Designing Reconflgurable
SoC
and Application-Targeted
IP-entities in wireless Communications»
2003 - 2006: YnEu8DvoC; aVUJHDSlaKll~ olluoa~ Aoyl()1l1KOUEV()CDlla1:CD~L£vCDv
CJDCJT11IlU1:CDV
CJTllvLTPUT11Y1Kl1EmXE1P11lluUKl1 Movuoa TCOVL:.1KWCDV
TIoAAanMw YTCYjPWlcDVT'!1~
INTPAKOM A. E 6noD CJUIlIlETEiX.E()T'!1vuvunwS11 1:0D repoi:6vwC; FS-CDN «Full Service
Content Delivery Network».
2007 - 2011: ErclKoDpoS Ku811YllTl1C;TODAthens Information Technology
Center of
Excellence (AIT), DreEu8uvoc; 'tOu EpyuCJTI]plOU Evcrco~W:t'COf-L8VCOV
2:uo'TI]f-L(J,rcovKat
: 698346914-7
AOYlcrFlKOU I1paY~la'tlKOU Xp6vou, e1nKECpaA~S'tOU 'wFEa «Embedded
Performance
Computer Architectures»,
Systems
and High
LUFF£'tOX~ cr£ £p£UVTj'tlKa Kat avan'tU~lUKa npoypa/lFa1:a 'tOU lopUFaWe;, m8ws Kal cr'tTjV
crUV'tUS11npo'tacrEcov Ent £pCUVTj'tlKWVEPYCOV,cr'tlS n£plOxEe; 'tOU AOYW/llKOU EvcrcoFa1:COF£VCOV
Lucrnwa'tcov Aw8Y]~pcov (PELICAN "People and Event, Location & Identification
via
Cooperative Ad-hoc Networks", MOCCA "Modular self-Organizing
networks based on
loCation and Context Awareness")
Kat ApxnEKwVl~e;
Kat AOYWFlKOU I1oAu-nuP1lvlKcDV
Em;~£pyamwv
(FLOWCHIP
"Data-Flow Concurrency
for Multi-Core Chip Systems" Kat
XSPERIA "Ambient Intelligent Spaces and Mixed Reality Environments")
LDVon'ttKa 11PlO/l11XaVlKll Ep£uvrrn~
opam11Pl6nrra
EiVat crwue; WIlEie; W1) crX£olCwilOU
OAOKATjpCOFEVCOV
KUKAcoFa1:COV,
wu crX£ollwFOU EnE~£Pyacr1:cDV£lOlKOU crKonou, 'tcov
~t£eOooAoYlcDv cruv-avan'tU~Tje; Uf"lKOUKcn AOYlcr~UKOU,1:Y]e;avanTl)~ije; AOYWFlKOU
npanlanKou
XP6vou, 1:11e;avan'tU~Tje; £vcrcoFa1:CO~lEVCOV
crucr1:TjFa1:COV
Kat crucr1:Tj/la1:covOlKWCOV
Kat 1:TjA£1nKOlVCOVtcDV.
2002 - 2006: LuvEpyas6).1EVOe; En{KoUpOe; Ka81lY1Flle; crw Athens Information Technology
Center of Excellence (AIT), unEu8uvoe; wu Epyacr'tTjp{ou EvcrcoFa1:COF£VCOV
Lucr1:Y]).1a1:COV
Kat
AOYW).11KOUI1paYF(UlKOU Xp6vou
2007 - 2011: EniKoupoS
Ka8TjYYJ~e; crw Athens Infol1TIation Technology Center of
Excellence (AIT), unEu8uvoe; 'tou Epyacr'tTjpiou EvcrcoFa1:COF£vCOVLucr1:TjFa1:COVKat
AOY10FlKOU I1paYWl1:lKOU Xp6vou, E1nK£<paA~e;wu 'to~lEa «Embedded Systems and High
Performance
Computer Architectures»
To Athens Information Technology Center of Excellence (AIT) EiVat ).1TjKEP000K01ClK6
iopuFa, nou lopu8TjK£ W 2002 an6 wv 6).11AOE'tUlPlCDVTNTRACOM, FE 0't6xo 'tT]v
FETU1nUXlaKll EKnaioEU0Tj Kat 1:YjV£pEuva moue; W/lElc; 1:COV1:YjAE1ClKOlVCOV1cDV
Kat 0ucr'tTjF<l'tCOV
nATjpocpoPlK~<;.
JIA~P1J f.1ae~f.1ara:
"AITO 1c/CMU 18-349 - Introduction to Embedded Real-Time Systems"
course), Athens Information Technology / Carnegie Mellon University
"AITO 1c/CMU 18-342 - Fundamentals
of Embedded Systems"
Athens Information Technology / Carnegie Mellon University
"AIT36c - Microprocessors
Information Technology
and Embedded
Systems"
(graduate-level
(graduate-level
(graduate-level
course),
course),
Athens
iJ IcVeVWJ1J cpya(JT1Jpiov EWJwf.1aTwf.1E:VWV 2:VfJ!1JIHJ.rWV lWI .I10YWf.1IKOV IlpaYf.1arzKov
Xp6vov
(2002- 2011):
2:1:6xoe; 'tOU Epya0'tTjp{ou EV0coFa'tcoFEvcoV LU0'tTj~la1:COVclVat 11EKnaioCU0Tj 'tcov cpol'tTj1:cDVEni
'tOu npoypaFlla'tl0Fou
EV0coFa'tcoF£vcov LD0'tTjFanJ)v, napaAATjAa FE 'tU aV1:i0Wlxa
8£copTjHKa Fa8~Fa1:a.01 a0~0£le; nou £XOUV0XEOlaO"'tcl Kat UAonoLOUV'tat 0W Epya0~ptO,
an6 'toue; cpOl'tTj1:Ee;,nEplAaF~avouv
T11Vava1C'tU~Tj EcpapFoycDv 010ARM assembly language,
AOY10/llKOapXlKOnoiTj0Tje; 0u0'tYj~la'tCOV, AOYlcrFlK6 EAEYXOU0U0KEUcDV,EcpapFoyte; AOYl0FlKOU
npaYlla'ttKou Xp6vou Kat avan1:u~Tj AE1WUpyucou 0u0't~FaWe; npaYFa'tlKOU Xp6vou.
: 698346914-7
4/2003: Co-Instructor (with H. Carathanasis),"rn~lOduction
to Embedded Systems", part ofa
Short Course on Advanced Circuits and Systems for Telecom and Multimedia Applications,
organized in the framework of the EU/IST-ANTJTESYS
Project.
2011 - m'Ull;pa: Ka8ljYTJl"11c;E<pap~LOYcOv(no T~111)..laHAEKl"POVtKf]c;,TEl I1EtpaHX, (HO TO)..l£a
EnucOtVCDvlcOV
Kat ~tKruCDV
fkwpIJrlldx !l(xOJlfww.:
A 13 - «~XEotaCJ)..l6c;AOylKcOVKUKACD
)..lChCDV»
AO 1 - «~0~111~L£VOC;
TIpoypa)..l)..lal"tCJ~L6C;»
AOS - «AVl"tKEt)..lEVOCJl"pa<pi]c;
npoypa)..l)..lal"lCJ~t6c;»
EpycWrJ7PWXrJ./lO.fJ!jWl.m:
B 12 - «L\iKl"Da H/Y»
AOS - «HA£Kl"POV1KUII»
A 14 - «~XEolaCJ)..l6c;\l!ll<plaKcOv~DCJl"l])..lUl"CDV»
B 15 - «~TOxa(n"lKU ~~~La'ta Kat ~D0~)..lanX»
B08 - «TYjAEnlKOlVCDVla.KU
LU01:n.)..lma»
B05 - «MEl"P~0EtC;»
B 10 - «HAEK'tPOV1K£C;
Mnpi]CJE1C;" At08lj'tijpla. Ka.t HAEK'tpO)..layYTJl"tKf]
~D)..l~(u6'tl]'ta»
AOI - «L\o)..llj)..l£VOC;
TIpoypa)..l)..lan0)..l6c;»
A 18 - «M1KPOljAEK'tPOVlKf]- VLSI»
A05 - «Avl"tKEt)..lEv00l"pa<pi]c;TIpoypa)..l)..lan0)..l6c;»
2011- ul1/LEpa: Ka8l])'1l~C; CJ'tO)..l£mnruXlaK6 np6ypa~L)..la «TEXVoAoyiEe; TIle;
rn"llpOtpopiae; Kat TTle;E1t1.KOtVcovia<; yux TTIVEKnaioEUCHp> (TEAITH) crE cruvepyaO"ia
IlE ta 'tll~)..la'ta: E1t1.KotVcoviae; Kat MsO"cov MaS1K~e; EVTJIlSpcocr'lle; 'tou ITavE1ClO"t'lllliou
A8'1lvcOv, APXltEK't6vffiV MTJxaV1KcDv 'tou ITavEmO"'t'll)..liou 8EcrO"aAiae;
LD)..l)..lE'tOxi]
CJ'tO£pyo: FP7 SENS-ERA "Strengthening
Sensor Research
Georgia Technical University and European Research Area"
Links between the
YnopoA11 npo'taCJ£cov: FP7 ACT "Assisted environment for Creativity in Transmedia",
11ET
~YNEPr ALIA-20 11: "Empowering
School Teachers with Easy-to-Use Authoring Tools for
Educational Games", FP7 SURFING "Smart, multi-purpose and efficient ship-shore
communications
grid"
11. O. Koufopavlou, D. E. Metafas, and C. E. Goutis "Architectures
and VLSI module
generator for expressing digital signals in decibels," International Journal of Electronics, Vol.
71, No.2, pp. 297-307,1991.
J2. D. E. Metafas and C. E. Goutis "A DSP processor with a powerful set of elementary
arithmetic operations based on CORDIC and CCM algorithms," Journal of Microprocessing
and Microprogramming,
No. 30, pp. 51-58,1990,
13. D. E. Metafas, S. S. Nikolaidis, and C. E. Goutis "Real-time Cepstrum computation based
on an advanced CORDIC processor", Journal of Microprocessing
and Microprogramming.,
No. 37, pp, 57-60, 1993
J4. D. E. Metafas and C. E. Goutis "A floating-point advanced CORDIC processor," Journal
ofVLSI and Signal Processing (Elsevier), 10 (1995), pp. 53-65. 1995.
: 698346914-7
J5. D. E. Metafas, E. Mariatos, S. S. Nikolaidis, and C. E. Goutis "Implementation of Given's
Rotation processors for DSP real-time applications," Journal of Microprocessing and
Microprogramming, No. 38, pp. 351-357,1993.
J6. S. L. Horianopoulos, D. E. Metafas, C. E. Goutis, and T. Deliyannis "A VLSI Synthesis
Tool for complementary output delta modulation FIR filters," Journal of Microprocessing and
Microprogramming, No. 34, pp. 139-142, 1992.
17. G. P. Economou, S. S. Nikolaidis, D. E. Metafas, and C. E. Goutis "Development of a
Technology Independent Library for ASIC design," Journal of Microprocessing and
Microprogramming, No. 39, pp.241-244, 1993.
J8. L. Bisdounis, D. E. Metafas, A. M. Maras, C. Mavridis "VLSI Implementation of DigitSerial Arithmetic Modules," Journal of Microprocessing and Microprogramming, No. 39, pp.
251-254, 1993.
J9. H. C. Karathanasis, C. N. Dre, D. E. Metafas and S. V. Blionas "Designing a DSP for
DECT and GSM/DCS 1800 baseband processing," Real Time magazine, 96/3, pp. 22-31,
1996.
Jl O. C. Drosos, M. Zayadine, D. Metafas, and H. Thielemans, "Embedded real-time
communication protocol development using SDL for ARM microprocessor," Dedicated
Systems Magazine, Jan. 2001.
Jl1. S. Blionas, K. Masselos, C. Dre, C. Drosos, F. Ieromnimon, D. Metafas, T. Pagonis, A.
Pneymatikakis, A. Tatsaki, T. Trimis, A. Vontzalidis "Prototyping ofa 5 GHz WLAN
Reconfigurable System-on-Chip," lEICE Trans. Inf. & Syst., VoI.E86-D, No.5 May 2003,
pp.901-909.
J12. L. Bisdounis, C. Dre, S. Blionas, D. Metafas, A, Tatsaki, F. Ieromnimon, E. Macii, Ph.
Rouser, R. Zafalon and L. Benini, "Low-Power system-on-chip architecture for Wireless
LANs," lEE Proc. Computers and Digital Techniques, vol. 151, no. 1, pp. 2-15, Jan. 2004.
Jl3. C. Drosos, D. Metafas, S. Blionas, and G. Papadopoulos, "Rapid prototyping of a
wireless LAN implementation using a UML-based system design methodology," lEICE
Trans, Inf. & Syst., Vol. E87-D, No.8, Aug. 2004, pp. 2058-2069.
114, C. Drosos, L. Bisdounis, D. Metafas, S. Blionas, A. Tatsaki, G. Papadopoulos,
"Hardware-software design and validation framework for wireless LAN modems," lEE
Proceedings Computers and Digital Techniques, vol. 151, no. 3, pp. 173-182, May 2004.
115. C. Drosos, C. Dre, D. Metafas, D. Soudris, S. Blionas, "The low power analogue and
digital baseband processing parts ofa novel multimode DECT/GSM/DCS1800
terminal,"
Microelectronics Journal (Elsevier), Vol. 35, Issue 7, pp. 609-620, July 2004.
B 1. H. C. Karathanasis, C. N. Dre, D. E. Metafas and S. V. Blionas "On the design of a
Baseband Processor for DECT and GSM/DCS 1800," Embedded Microprocessor Systems
(Book), pp. 453-462, IOS Press, 1996.
C 1. D. E. Metafas and C. E. Goutis "A floating point pipeline CORDIC processor with
extended operation set," Proc. ofIEEE International Symposium on Circuits and Systems
(ISCAS) 1991, pp. 3066-3069, 1991.
C2. D. E. Metafas, G. Krikis, and C. E. Goutis "VLSI design of an 8-bit fixed-point CORDIC
processor with extended operation set," Proc. of EUROASIC Conference 1991, pp. 158-161,
1991,
C3. D. Soudris, M. Birbas, O. Koufopavlou, D. Metafas, S. Nikolaidis, C. Goutis, and S,
Theodoridis "All-digital spectrum analyser based on a parallel algorithm," Proc. MELECON
Conference 1991, pp, 408-411, 1991.
C4. S, L. Horianopoulos, D. E. Metafas, C. E. Goutis, and T. Deliyannis "A Delta
modulation FIR filter High Level Synthesis Tool," Proc. of Fourth 18MM International
: 698346914-7
Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS) 1991, pp. 95-99,
1991.
C5. S. S. Nikolaidis, D. E. Metafas, and C. E. Goutis "CORDIC based pipeline architecture
of all-pass filters," Proc. ofIEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),
pp. 1917-1920,1993.
C6. E. P. Mariatos, D. E. Metafas, J. A. Hallas and C. E. Goutis "A fast DCT processor based
on special purpose CORDIC rotators," Proc. ofIEEE International Symposium on Circuits
and Systems (ISCAS) 1994, pp. 271-274,1994.
C7. D. E. Metafas, H. C. Karathanasis and S. V. Blionas "Industrial approach in design
methodologies for mobile communications systems," Proceedings 7th IEEE Int. Workshop on
Rapid System Prototyping, pp. 122-126, 1996.
C8. F. Ieromnimon, C. Dre, D. Metafas, C. Drosos, V. Koratzinos, A. Alexopoulou, S.
Blionas, "On the Integration of Diverse Testing Strategies in a Low-Power Processor,"
Design, Automation and Test in Europe Conference 2000, (DATE 2000), Paris, France,
March 2000.
C9. C. Drosos, M. Zayadine and D. Metafas, "Real-Time Communication Protocol
Development Using SDL for an Em bedded System On Chip Based on ARM
Microcontroller," Proc. 13th Euromicro Conference on Real-Time Systems, pp. 89-94, Delft,
Netherlands, June 2001.
ClO. C. Drosos, C. Ore, D. Metafas, D. Soudris and S. Blionas, "The Low Power Baseband
Processing Parts of a Novel Dual Mode Dect/Gsm Terminal," 8th IEEE International
Conference on Electronics, Circuits and Systems (lCECS 2001), Malta, September 2001.
CIL S. Blionas, K. Masselos, C. Dre, C. Drosos, F. Ieromnimon, T. Pagonis, A.
Pneymatikakis, A. Tatsaki, T. Trimis, A. Vontzalidis and D. Metafas "A HIPERLAN/2IEEE 802.11 a Reconfigurable System-on-Chip," 2002 International Conference on Field
Programmable Logic and Applications, (Montpellier, France), Lecture Notes on Computer
Science 243 8, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 1080-1083, September 2002.
C12. S. Blionas, K. Masselos, C. Dre, F. Ieromnimon, T. Pagonis, A. Pneymatikakis, A.
Tatsaki, T. Trimis, A. Vontzalidis and D. Metafas, "Design Story: A Hiperlan2/IEEE802.11 x
Reconfigurable SoC for indoor WLANs and outdoor wireless links. A pilot project for the
future generation configurable wireless communications products," Workshop on
Heterogeneous Reconfigurable Systems on Chip, Chances, Application, Trends, April 2002.
CD. C. Drosos, L. Bisdounis, D. Metafas, S. Blionas, A. Tatsaki, "A Multi-Level Validation
Methodology for Wireless Network Applications," Integrated Circuit and System Design:
Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (Book, proceedings of 14th
international workshop on Power and Timing Optimization and Simulation, PATMOS 2004),
pp. 332-341, Springer, 2004
C14. C. Drosos, D. Metafas and G. Papadopoulos, "A UML-Based Methodology for the
System Design of a Wireless LAN Prototype," ih IEEE International Symposium on Objectoriented Real-time distributed Computing (lSORC 2004), pp. 45-51, May 2004.
C15. V. Menkovski, D. Metafas, "AI Model for Computer games based on CBR and AI
planning," 3rd International Conf. on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts
(DIMEA 2008), pp. 295-302, Sep. 2008.
C 16. Th. Karachristos, D. Apostolatos, D. Metafas, "A Real-Time Streaming Games-onDemand System," 3rd International Conf. on Digital Interactive Media in Entertainment and
Arts (DIMEA 2008), pp. 51-56, Sep. 2008.
C17. S.S. Nikolaidis, D.E. Metafas "CORDIC versus conventional logic for realisation of
normalised lattice all-pass filters", IEEE Conf. on Electronics, Circuits, and Systems, 1996.
ICECS'96, pp. 538-541, Oct. 1996
C18. V. Choleva, L. Koutsikos, S. Zourelidis, V. Filis, D. Metafas, C. Patrikakis "Safer
Internet: Enhancing Good Practices on the Internet through Games Based Learning for Greek
Elementary School Students", 7th European Conference on Games Based Learning ECGBL
2013, Oct. 2013 POlio, POitugal.
: 698346914-7
C19. T. Papateodoru, D. Metafas, B. Meparishvili, G. Goderdzishvili, "A Virtual Processor
for the Security ofMSP430 Equipped Sensor Boards", International Scientific Conference
eRA-7, Athens, Sep. 2012
C20. D. Goustouridis, E. Kyriakis-Bitzaros, D. Metafas, B. Meparishvili, G. Goderdzishvili,
"Non-linear methods appiied in sensor networks for environmental monitoring", International
Scientific Conference eRA-7, Athens, Sep. 2012
C2l. D. Metafas, M. Rangoussi, B. Meparishvili, G. Goderdzishvili "Dynamic Applications
on Complex Distributed Systems and Machine Learning algorithms", International
Conference on Nanosensory Systems and Quantum Sensory Materials", Georgia, Jun. 2013
Avo.<j>ope" (Ull!!<proVo. JiE.O Google Scholar): Citations 127, h-index 7
http://scholar.google.
com. tr/ ci tati ons?user=2cJ inrgAAAAJ
: 698346914-7
IXE:6WrJp6c; Kal avamv(lJ E:v6C;E:lOlKOVE:7r:E:I;E:pyam1
KlVlJr1c; V7r:06WmOA1c; yw E:rpappoytc;
E:7r:E:I;E:pyarJiac;
rJ1paroc; (ph.D. thesis)
~Ta nAaicHa ami]c; TTjC;0PU0TTjp16TllTac; £7tlTf:UX8T]K£T]uAonoiT]0T] £v6C; £n£~£pyacni]
0T]fHXTCDV
fL£nOAu wxup6 aUVOAO up18flTjTlKcDV0uvapTf]0ECDv (sin, cos, tan, arctan, circular
rotation and vectoring, sinh, cosh, tanh, arctanh, hyperbolic rotation and vectoring, square
root, logarithm, exponential
6nCDC; Kat addition, multiplication
Kal division). H apXlT£KTOV1Ki]
"COuEnE~EPyu0Ti] ~a0i0T11K£ 0TOUS aAyopie)J.OuC; unoA~oYl0fLOUcoordinate rotation digital
computer (CORDIC) Kal convergence
computing method (CCM) Kat i]Tav rrAT1PCDS
nUpUUT]AT] Kat 0)J.6X£lPT] (pipeline). 0 EnEs£pya0Ti]s nou KaTa0KEua0TT]KE an6 TT]VES2
a.noTEAou0£ Eva 0T]fLaVT1K60T01XelO r1U nOlclHrupTjV1Ka 0U0TtlflUm EnESEpya0iac; 0T]fl(hwv.
IXE:6WrJp6c; Kal aWXmvl;lJ E:v6c;E:7r:E:I;E:pyam1KlVlJ7:1C;rlJAE:rpwviac; DECT/GSM
(ESPRIT/1ST
E:pE:VVlJrlKatpya ASP IS, ARMOR, OMEN, CODAC K.a.)
AVTlKslfl£VO 'tT]<;ofla.oa<; 'tT]S onoia.c; EiXETT]VEU8uvl1l1Tav: a) 0 0UV-0XEola0fl6s
AOYl0)J.1KOUKat UA1K01J,Kat ~) 11avun'tUST] TOUAOr10.u.lKOUnparflanKOU Xp6vou. L'ta nAulma
au'ti]s 'tT]C;Opa0TT]p16'tT]'tuS avamUx8T]KE fUU npcoT6ru7tT] fl£80ooAoyia 0uv-avanruST]S
AOY10f.llKOUlGU 1J/clKOV, Tj ono£a £cpapj.t60'tTjKE ilE ETCH'uxia0'tOV 0XEC>ta.U/l6'1'OUETC£SEp'yaurtl
Kat LOU0UuTT]fllKOU sn:mtooD AOY1.ufl1K0'6'1'OU.H fls8080Aoyia 81aaUv8E<JTjS Kalun00Ti]pl~TjS
CASE tools AOYl0fl1.KOU(Telelogic SDL tools) fl£ npCDT6-runa EpraAEia flovT£AOnoiT]0T]S
snsSEpya0'-ri] Kat CAD tools 0'X£01.U0flOUKat aUV8EuT]S -rOUDA1KOU(Mentor Graphics). Dpoi:6v
TT]SflE8oooAoyias uwci]s i]mv T]apxm:KtOvlKi] TODsnsSEpya0'Ti] Kal LOD0'U0''1'T]/llKO'6
AOY10'fllKOULOU. H avunTuSl1 LOU A.OYWfllKOUnpuYflanKOu Xp6vou EytV£ napaUT]A.a fl£ TT]V
EpEuva sni Ev6S Ka-ruUT]AOU AElTOUprtKOU LUUTi]flaLOS DpaYflaTlKOU Xp6VOD Kat ~a0i.0TI]KS
0'£
am:6.
IXE:6WrJp6c; Kal avamvl;17 E:v6C;Wireless LAN c7r:cl;E:pyam1 (1ST E:PE:vV177:lKa
tpya EASY,
ADRIATIC K.a.)
AVTlKEifl£vo 'tT]Sofla.oas TT]Sonoias EiXET11vEu8uVTj i]Tav: a) 00uv-ax£ota0'fl6c;
AOyto'fLlKOUKat UA1KOU,Kat p) 11avu7t'tU~T] TOUA.0Yl0fllKOUnparflanKOu
XP6vou. ~Ta nAai0'la
auTf]c; 'tT]Sopa0'tT]p161:T]Tas avanTU';a.ue nSpalTEpCO TT]Vfls80ooAoyia 0UV-aVa1rTUST]S
AOYlUfLlKOUKat DA1KOUKat nSTUxaflE va 0A.OKAT]PcD00Dfl£TT]VfLS8oooAoyia ~a0'l0ilEVT] U1:T]V
UML-RT (Rational Rose CASE tools). H apXlT£K'toVtKi] 1:0U snss£pruuTf] nou uAonoli]8T]KE
~a0'i0''tT]KE uS 2 nupi]vss ARM. H a.vcXmDST]'I:ODA.OYlU)J.1KOU
npanlU1:1KOU xpavou £r1VS STl:i
TOUAElTOupytKOU 0'U0TijfLa't"OSV x Works.
Ivpp&rox1 mIJv aVa7r:7:v(17rov FS-CDN 7r:poi'6vroC;
To FS-CDN Eivat Eva KawoT6flo npoi:6v Triple-Play OlKTUOU('tT]AEcpowia., O£{)OilEVa,
TTjAE6pa0T] over IP). AV1:lKElilSVO'TT]C;ofluoas 'tT]Sonoias Eixs -r11VEu8uVTj i]1:av T]avunruSTJ
'tOD UUO"ti]ilU1:OSnp00a.Pfloyi]s Kat s/...erxOD 1:CDV
DSLAMs npOK£lflEVOU va. £mrurxaVETat"TO
quality of service Kat 11a.VUnTUST]'TT]SoLEnacpi]s LOU0'U0'TTJfla1:0Sils 'tOur; video-servers.
To
0uO"tT]fla XPT]01flOnoLEhul nAEov un6 1:T]AE7tlKOlVCOVlaKOUS
opyavlO'iloUS TCOVHDA, LOU
Kuvaoa, 1:TJS~sp~ias K,a., rrp00cpEpOV'tuS 0'LOUS0UVoPOflT]TESLOUtriple-play U7CT]PEU1£S·
EpE:VVlJUKtC;6paa7:lJpl67:lJTE:C;Kal 7CpOTaOE:IC;
yw olE:Bv1 E:PE:Vvy/TlKatpya ma 7r:Aaiow rov FP7
h
(European Commission
t Framework Programme):
PELICAN "People and Event, Location & Identification
via Cooperative Ad-hoc
Networks", MOCCA "Modular self-Organizing
networks based on loCation and Context
Awareness", FLOWCHIP "Data-Flow
Concurrency
for Multi-Core Chip Systems",
XSPERlA "Ambient Intelligent Spaces and Mixed Reality Environments",
ACT "Assisted
environment for Creativity in Transmedia",
SURFING "Smmi, multi-purpose
and efficient
ship-shore communications
grid"
: 698346914-7
EpE:VVlJwd;r:; bpo.JJrlJpz6TlJTE:C:;KaI JrporCUJE:lr:;(JW 71Jai(Jla rov JrpoypapfJaTor:; TlJr:;FFET
IYNEPFAIIA-2011:
"Empowering School Teachers with Easy-to-Use Authoring Tools for Educational
Games"
: 698346914-7
E<I>HMEPIITHI KYBEPNHIEnI
THI EAJ\HNIKHI fiHMOKPATIAI
Ap. <l>uMou
826
1 lou;\(ou 2014
nEPIEXOMENA
y noupyelo
OIKOVOIlIKWV
1
E8vIK~C; Afluvac;
2
nOAmOI.lOU Kat AEl.\llTlOIlOU
.6IKQlOOUVlle;,.6IQ<PaVf:IOC;KOl
3
Av8pwnlvwv
4
.6lKOlWj.10TWV
.611floOlOC;T O~l1e;KQl
npOGTOOlOe; TOUnOAlTll
AVf:~ap1l1Tf:e; .6lolK1l1IKec; Apxec;
Opyavl0j.10l - Aomol <Dopde;
5
6
7
ynOyprEIO
OIKONOMIKQN
unllPW(O TOU =:evOKT) NIKrlTO TOU MIXOr'jA, oe 8eOll nE
£<poplaKwv TOU YnoupY£lOU OIKOVOIlIKWV ana 6-6-2013,
llj.1£pOlll'wla 01l1100leuOlle; TT'JC;11£ ap. 2249/2013 an6<pa0lle; TOU 2:ull~ouAlou Tlle; EmKpOTelOe; j.1£ Tn,V onolo, a<pou
eylve o£KTrlll npoo<puYrl TOU unal\Arl/\ou, £~a<poVlGTl1K£ 11
Ile opl8. 101/2007 ono<poOll TOU LleuTf:PO~o8jJIOU nel80pXIKOU 2:UjJ~OUA(OUj.1£ TT)V onolo TOU elX£ £m~A1l8d 11n£l8apXlKrl nOlvrl TIle; OpIGTIKrle; nouOlle; YIO Tll olonpo~n, TOU
nel80PXlKOU nopOmWJ..lOTOe; Tile; XOPOKTllPIOTIKWC;aVO~Ionpenoue; OUJ..lnf:pl<pOpOe;eVTOe;unllPW(OC;.
(ApI6J..l.I3E:~. YnllPWlOe; LllljJOOlOVOlllKOU EMyxou OTO
YnouPydo
OIKOVOIlIKWV: 10227/11-6-2014)
(ApI61J..l.~E:I3.£YYPo<PrlC;oTO MllTPWO MI06000TOUI-IE:VWV
EAAT)VlKOU LlT)jJOolOU: 1261107491/11-6-2014)
(ApI61l. 13£13.LlI£u8uvoT)C; npooMlji£wv
npOOWITlKOU
YnouPydou
LllOIKT)TIKrlC; Mnoppu81-110llC; KOI HAE:KTPOVIKrlC; .6laKul3epVT)on,e;: 577/11-3-2014)
(1)
Me TIlV .6.2.6 12944 E=: 2014 EMn/26-2-2014 ano<poOll
TOU Ynoupyou OIKOVOlJlKWV ~e~atWVeTat
11enavo<popo
OTT)V unllPWlO
TT)e;Bapel\T) Aj.10AlOe; TOU navaYlwTll, Of:
SeOll .6E e<poplaKwv 10U Ynoupydou
OIKOVOj.1lKWVana
16-4-2013, T)lJepojJllvla Ollj.100lf:urnlC; TT)e;I-Ie ap. 1093/2013
ano<paoT)e; TOU .6.10IKl1TIKOlJE<peTdou ASllVWV, j.1e TT)V
onola al"upw8T)K8 II I-Ie ap . .6.2i 18089 E=: 2012 EMn/
24-9-2012 ano<paCJll TOU y<punoupyou OIKOVOjJlKWV m:pl
aUToOlKOlT)e; eKmWCJllC;TT)C;ana TT)V UnT)PWlO melOrl j.1f:
TT)V op. 1000/2012 onocpoCJT)TOU Apdou noyou KOTeGTT)
Ol-lnOKAl1TT) KQl unoxpeWTlKO f:KT£Aemrll1 J..lf:op. 7798/2011
ano<paCJll TOU B' T pljJd\oue; E<p£Tdou nAlljJ/TWV ASllVWV,
we; npoc; TT)V O~lOnOlVl'] npO~T) Tile; nl\OGToypa<plae; I-Ino
XPrlO£WC;,YIO Tl1V onola KOTOOIKOGTT)Kf:11unOAAllAoe;.
(ApISJ..l. ~£f3. Ynl1PWlOe; LlllUOOIOVOUIKOU EMyxou OTO
Ynoupydo
OIKOVOJ..lIKWV:10228/11-6-2014).
(AplSJ..l.~£~. £YYPQ(p~e;010 MT)TPWOMI08000TOUJ..lf:VWV
EAAllVlKOU Lll1j.100l0U: 4843692182/19-2-2014)
(ApI8jJ. ~£f3. .61£u8uvoT)C; npooMlji£WV
npOOWITlKOU
YnoupYelOU LlIOIKllTlK~e; Mf:TOppu6j.11011e; KOI HAf:KTPOVIKrlC; LlloKU~epVl1oT)C:: 578/11-3-2014).
ME: TllV <D.471.26/ALl.583796/2:. 1293/2-6-14/YE8A/ELlT/
iEA/B5/1 ono<pooll TOU EIOIKOU rp0I-lj.10TeO YnouPydou
E8v1Krle; flIJUVOe;,nou 8KOO611K8OUI-I<PWVQI-If: Tle; OIOTa~E:IC;
TWV op8pwv 65, 70, 73 Kat 74 TOU N. 3528/2007 KOl Tl1
yvwIJ006T11011 TOU Y :L./rEA (1511:LuvE:op(aon,/25, 26-9-13/
npOKTlK6191), jJ£ToTooonot
T) M.Y. KAI.6.E LlIOIKHTIKON
iPAMMATEON,
I-Ie r' 13081-10,
MnAKOAA L:O<l>IATOU myPI.6.0NA (A.M. 8394) TOU rEA/B3 0E: UCPlOTOI-IE:VT)KE:Vn
opyavlKrl 8eoll TOU KAInE LlIOIKHTIKOY OIKONOMIKOY
KQl Tono6neLTat
oTT)V ynEnA.
(ApI8J..loC; AVQAllljiT)<; YnoxpewollC;
(AA Y) TT)<; .6 VOT)e;
OIKOVOl-IlKOU rEA 1232/12-12-12)
Me TIlv Ll2.6 13513 E=:2014 EMn/1 0-3-2014 ono<poCJll TOU
Ynoupyou OlKOVOj.1IKWV~e~Olwvnol 11enava<popo OTT)V
ME: TllV <D.471.26/A.6.583797/:L. 1294/2-6-14/YE8A/ELlT/
iEA/B5/1 ano<pooll TOU EIOIKOU ipOl-IllOTeO YnouPydou
ovnoyprm:
rKIKAI XAPflOYBE/\HI
•
ynOyprEIO
E0NIKHI AMYNAI
rENIKO
EnlTEAEIO
AEPOnOPIA2:
: 698346914-7
E<1>HMEPIITHI KYBEPNHIEfiI
E8vIKf]e; fl.IJUVOe;,nou eKoo811K<: OUIJ<jJWVOIJ<:TIC; OIOTo~£IC; TWV op8pwv 65,70,73 KOl 74 TOU N. 3528/2007 KOI
Tl1 YVWIJOOOT11011TOU Y'l../rEA (311 ~uv£op(ool1/17-2-14/
npOKTlKO 34), IJ£TOToOO£TOll1 M.Y. KAllJ.E lJ.IOIKHTIKON
IPAMMATEON, IJ£ I' pa8lJo, lJ.HMOnOYI\OY 10ANNA TOU
rEOpnOY
(A.M. 6568) TOU OI\KA oe U<jJlOTOIJ£Vl1K£Vf]
OPYOVIK~ 8£0l1 TOU KAInE lJ.IOIKHTIKOY OIKONOMIKOY
KOl Ton08£TdTOl OTO EI\lJ.A/AGHNON.
(Apl8IJoC; Avoi\l1lJ!l1e; YnoXP£wollC; (AA Y) T11C;lJ.vonc;
OIKOVOIJIKOUrEA 1230/12-12-2012).
o ElOIKOC;rpOIJIJOT£OC;
ANTONHl:
OIKONOMOY
M<: T11v <P.471.32/AlJ..583950/~.1338/12-6-2014/rEA/85/2
npo~l1 TOUlJ.VT~8' KI\MOYtrENIKOY
EnITEI\EIOY AEPOnOPIA~, nou <:Koo811K<:
OUIJ<pwvoIJ£TO op8po 147,148 K0l156
TOU N. 3528/2007 KOlIJ<: TllV <P.010/AlJ..830035/2:.3/10-1-2007
(<PEK59,,8'/24-1-2007) ono<pa011 APX11YOUrEA, nou a<jJopo
aTl1 lJ£Ta~l~OO110PIJOOIO,rrrwv TOU o£ KaT(,lm;pa unnp£OlOKO opyovo, YlV£TOl O£KT~ 11napalT11Ol1 nou un£f3aA.E 0
MovqJoe; Ym5.M11Aoe;TOU KMoou lJ.E TEXNIKOY IJ<:f3a8lJo
lJ.' KOl Ml060AOylKO KAIIJOKIO4° (6E/lJ.), NTOYPOl: lJ.ONATOl:
TOU IEOprlOY (AM: 7604), Ka8wc; 11unaM11AIKf] TOU OX£011
£XEI Au8d ana 30-5-2014, 11IJEpOIJ11Vla
nou <:no~A8<: jJ<:o<:uTEPl1alTll011 f:lJjJ£VOVTOe;
OTllV napa(Tll~ TOU.0 un6M11AOe;
KOTdx£ TO10° (lJ.E2)Ml080AOYlKO KAIIJOKIOTOUN. 3205/2003.
(ApI81l.I3<:P. owypo<pf]c; ana TO Mwpwo M108000TOUjJ£vwv EAA11VIKOUlJ.11jJOOlOU:7412149667/4.6.2014).
M<:T11V<1J.
471.321M.583949/l:.1337j12-6-2014/IEAj85/2
npo~11TOU lJ.VTrl 8' KI\MOYtrENIKOY
EnlTEI\EIOY AEPOnOPIAl:, nou <:Koo811K£oUlJ<jJwva jJ£ Ta op8pa 147, 148 KOl 156
TOU N. 3528/2007 KOlIJ£ Tllv <P.010/AlJ..830035~.3/10-1-2007
(<PEK59,,8'/24-1-2007)
ano<paOl1 APX11YOUrEA, nou a<jJopo aT11IJ£TaplpaOl1 apIlOOlO-rrlTWV ,ou 0<: KOTwT<:pa unnpWlaKo opyava, YlV£TOl Of:KTrl11 napalTllOl1 nou un£l3aAf:
11MOVljJl1Yn6MllAOe; TOU KMoou nE lJ.IOIKHTIKOY OIKONOMIKOY jJe:f3a8jJo 8' Kal Ml080AOYlK6 KAllJOKlO 2" (nE/8),
lJ.HMOnOY I\OY EY<PPO~YNH ,ou IEOPIIOY (AM: 8111),Kaewe; 11 unaMllAIKrl Tl1C;OX£011 £Xe:l AUec;( ana 10-6-2014,
1l1Je:polJllvla nou c;navr'jA8<: jJ<:oe:U-rf:Pll alTl1011 £lJjJ£voVTac;
OTllv nOpalTll~ TllC; H un6MllAoc; KaTc:lX£ ,0 5° (nE4) MlOeOAOYIKOKAqJOKIOTOU N. 3205/2003. (ApI8jJ. f3£p. OIOYPO<prle;ana TO MllTPWO Ml08000TOUIJ£VWV EMllVLKOU lJ.11jJOOlOU:8768118233/11.6.2014).
Me:TllV <P.471.32/M.583951/l:.1339/12-6-2014trEA/85/2
npo~1l TOU lJ.VTf] 8' KAAlJ.Oy/rENIKOY EnITEI\EIOY AEPOnoPIAl:, nou £KOOellK£ OlJjJ<jJwvaIJ£ Ta op8pa 147, 148 KOl156
TOUN. 3528/2007 Kat jJe TllV <P.01 0/AlJ..830035/l:.3/1 0-1-2007
(<1JEK59 T,8'/24-1-2007) ano<paoll APXllYou rEA, nou a<popo 0Tll jJ£Tal3lf3aOl1 OPjJOOIO'rlTWV TOU O£ KaTwT£pa unllpWlaKo opyavo, y(V£TOl O£KTrl11nopa(Tl1011 nou un£l3aA£
11MOVljJ11YnoAAl1AOe;TOU KAOOOUlJ.E nAPOXHl: ynHPEl:ION jJ£ l308jJo I' Kat Ml080AOYlKO KAllJOKlO 3° (lJ.E/r), 8Al:II\EIOY MAPIA TOU MIXAHI\ (AM: 7409), KaeWC; 11unaAAl1AIKrl Tl1e;OX£Ol1 £Xf:l Aued ana 30-5-2014, 111l£pOIJ11Vla
nou wavf]Aef: IJ£ O£UT£Pl1 alTl1011 £jJlJ£VOVTac; OT11VnapalTllarl Tlle;. H unoMl1Aoe; KaTdXf: TO 7° (lJ.E2) MI080AOYIKO KAljJoKlO TOU N. 3205/2003.
(ApI8jJ. f3£p. olaypatprlC; ana TO M11TPWOM108000TOUjJ£vwv EAAl1VIKOUlJ.l1IJOOlOU:6243989701/4.6.2014).
(TEYXOI TPITO)
M £ Tl1V <1>.471.32/
AlJ..471.32/ AlJ..583868/l:.13 04/11-6-2014/
rEA/85/2 ano<paol1 TOU lJ.VTrl B' KI\A60y/rENIKOY
EnlTEI\EIOY AEPOnOPIAl: «ne:pl TpOnOnOl11011C;Tl1C;<P.471.32/
A6.585674/l:. 1796/4-9-13 ano<pOOlle; AnoooXrlC; AlT11011C;
napa(T11011C; YnaAArlAOU 16AX <lJPArKOY I\H IOANNH
TOU EYAIiEI\OY
IJ£ ouvTa~loooTlKO <pop£a TO IKA, we;
npoe; T11v 111J£pojJllv(a olaypa<prlC; KOT' £<jJapjJoYrl TOU
n.lJ.. 410/88", nou £Koo811K£ oUjJ<pwvo jJ£ Ta op8po 46, 54
Kat 55 TOU n.lJ.. 410/88, TO op8po 28 nap. 1 TOU N. 1846/51,
onwe; OVTlKOTOOTo811K£ ana TO N. 1902/90 & TO op8po 10 TOU N. 3863/2010, TO op8po 1 nap. 9 KOl 10 TOU
N. 4038/2012 Kat i..l£ TllV <ll.010/A6.830035/l:.3/10-1-2007
(<lJEK 59 T.8'/24-1-2007)
ano<pao11 APX11YOU rEA, nou
o<popo OTl1 l1£Tol3ll3aOll 0PI10010TrlTWV TOU oe: KOTwTepa un11PwlaKo opyava, YlV£TOI anooeXTf] 11anoxwPllol1
ono TllV Yn11Pwla TOU YnOMrlAOU 16AX <PPAIKOYI\H 10ANNH TOU EYArrEI\OY
(AM: 21387) 11£l3a8jJo B' KAOOOU
6E/TEXNIKOY Kat Ml080AOYlKO KAllloKIO 1° (6E/B) TOU
KEA, jJ£ OUVTO~IOOOTlKO<pop£a TO IKA, A.oyw unol3oAf]e;
OlT1l01le; napalT11011C; Kat eqlEAlWOllC; OUVTa~lOOOTlKOU
OIKOlWlJaTOe; OUjJ<pWVOjJ£ TllV un' apl8. npWT. 2687/5-813 a(T11011napo(T1l011C; TOU, T11Vun' apl8. 1765/16-5-2013
ono<paol1 6 VTrl YnoKoTaOTrljJOToC; IKA-ET AM l:uvTo~ewv AellVWV Kat TllV lJe opl81J. npWT. 099-2013-96626/
17-6-2013 AnOOel~l1 nopaAal3rlC; AlT11011C;nEpl<p£p<:IOKOU
YnoK/TOe; l:UVTO~£WV.
(ApI81J.13e:13.olOypO<pf]C; ana TO M11Tpwo MI08000TOUIJ£VWV EAA11VIKOU6111100(OU:6512092453/29.8.2013).
ME T11V<P.471.32/ A6.583806/~.1302/6-6-2014/IEA/B5/2
npo~ll TOU lWTrl 8' KI\A60Y/IENIKOY
EnITEI\EIOY AEPOnOPIA2:, nou eK0681lKe oUjJ<pwva IJE TO opepa 63,
147, 148 Kat 156 TOU N. 3528/2007 Kat jJ£ T11V <lJ.010/
A6.830035/~.3/10-1-2007
(<PEK 59 T.8'/24-1-2007)
ano<pa011APXllYou rEA, nou a<popo OT11jJeTof3ll3aOll apl1oOIO,f]TWV TOU oe KaTw,£po UnllP£OlaKo oPyava, Y(V£TOl
O£KTf] 11napa(T1l01l nou unel3aAe 11MOVljJ11YnOAAllAOe;
TOU KAoOOU 6E lJ.IOIKHTIKON rPAMMATEON
jJe f3a8~o
8' Kal MIOeOAOYlKO KAljJoKIO 1° (6E/B), TL:IPONH nAMATINA TOU 8EO<lJII\OY (AM: 3065), K08we; 11unaAA11AlKrl Tile; OX£Oll £xel Au8d ana 30-5-2014, lljJepolJllv(a nou
<:novf]1-.6e jJe Of:UT£P110('11011 £jJjJ£vovTac; OTllV napo(Tllof) '11C;. H unoAA11AoC; KOTelX£ ,0 3° (lJ.E2) Ml08oAOylKO
KAljJOKlO TOU N. 3205/2003. l:'l1v YnoAAllAo anov£jJeTOl
11"EuopeOKelO» Tile; Yn11Pw(ae; oUjJ<pwvo jJe TIe; olaTo~elC; TOU op8pou 63 TOU N. 3528/2007.
(Apl81J.13£13.oloypa<pf]e; ana TO M11TPWOMl08000TOUI1£VWV EAAllVIKOU 11lljJoolou: 4014466666/4.6.2014).
M£ T11v <lJ. 471.32/All.583805/L:.1301/6-6-2014/rEA{
65/2 npo~l1 TOU 6v,f] B' KI\AllOy/rENIKOY
EnITEI\EIOY AEPOnOPIAl:,
nou eK06811Ke oUjJ<pwvo jJe ,a opepa 147, 148 Kat 156 TOU N. 3528/2007 Kat jJe 'l1V <lJ.010/
M.830 035/l:.3/1 0-1-2007 (<lJEK 59,.8'/24-1-2007)
anocpa011APXllYou rEA, nou a<popo OTlllJ£Taf3l~acrll aplJOolOTrl,WV TOU O£ KOTwT£pa un11PWlOKo opyava, Y(V£TOI O£KTf]
11napo(TTlOl1 nou un£l3aA£ II MOVljJll YnOAAl1AOC;TOU KA6OOU6E 610lKHTIKON IPAMMATEON
jJe:f3a81J6 r' KOl Ml080AOYlKO KAlllOKlO 4° (lJ.EIr), MnOYPI\160Y
l:OTHPIA
TOU nANArlOTH
(AM: 5991), K08wC; 11 unaAA11AlKrl T11C;
OX£011 £X£l Au8d ano 30-5-2014, lljJ£pojJ11v(a nou EnaVrlA8e jJe oe:uTep11 0(T11011ejJlJ£vov-rac; O'llV napa('11011
: 698346914-7
ECI>HMEPIITHI KYBEPNHIEQI
(TEYXOI TPITO)
T~c;. H unoAAIlAoe; KOT£(X£ TO 5° (l1E2) MlOeOAOYlKOKAl~aKLO TOUN. 3205/2003.
(Apl6~. ~£~. olaypacp~e; ono TO MllTPWO MlOeOOOTOU~£VWV EAAIlVlKOU l1rwoo(ou: 8759435917/4.6.2014).
epO 1 nap. 9 KOl 10 TOU N. 4038/2012 KOl ~E: Tllv <lJ.01O/
Al'..830035/L:.3/10-1-2007
(<lJEK 59 T.B'/24-1-2007) anocpaoll ~PXIlYou rEA, nou acpopo 0111 lJ£Ta~(l3aol] op~OOlOTIlTWV TOU O£ KOTwT£pa unllPwlaKo
opyavo, y(V£Tat anOOE:KTJ1I] anoxwPlloll
ana TIlV YnllPw(a
TOU
Me Tllv <lJ.471.32/Al'..583773/L:.1287/5-6-2014jrEA/B5/2
YnoAAi]Aou Il1AX nAnArEOPrlOY
EYArrEAOY TOUAGAnp6~1l TOUl1VT~ B' KI\Al10y/rENIKOY
EnlTEAEIOY AENAIIOY (AM: 14410) ~e l3ae~a B' KAooou nE/EIl1IKOY
POnOPIAL:, nou £K06611Ke ou~cpwvo ~e TO op6po 63,
~YNEPrATH
KOl Ml060AOYlKa KAl~OKlO 3° (nE/B) Tile;
147, 148 KOl 156 TOU N. 3528/2007 KOl ~e Tllv cD.01O/
vnEnA,
?UVTO~lOOOT~K6 cpopeo TO TLMEl'.E, A6yw
All.830035/I.3/10-1-2007
(<lJEK 59 T.8'/24-1-2007) anouno~oAIle; atTnOIle; napOlTllolle; KOl 6£IlE:A(wOIle; OUVTOcpoary ApXllYOU rEA, nou O<j>opa OTll ~£Ta~(~aoll aplloC;l0i'50TlKOUi'5lKOlwlloTOe; OUIlCPWVO1lE:TIlV ana 26-5-2014
OlOTllTWVTOU oe KaTwTepa Unllpe010KO oPyovo, YlveTOl
a(TIlOn napalTIl~e;
TOU ~E: i5la~tl3aOTlKO TO et>.471.16/
OE:KTi]II nopolTllOll nou une~aA.e 0 MOVl~Oc; YnoAAIlAl'..745623/L:.623/29-5-14/vnEnA
KOl TIlV ana 4-6-20i4
"Oc; TOU KAOOOUYE EPr ATON ~e ~a6~o r' KOl Ml060Yn£ueuvll li~AwOI] TaU unaA.A~Aou.
AOylKO KAl~OKIO 4° (YEW), nAAITHPAI
IOANNHL.TOU
(Aple~. f3e~. olaypOcp~e; ana TO MIlTPWO Mto6000TOUAPIHEIl1H (AM: 5910), K06we; 11unoAAIlAlK~ TOU oxe~£VWV EAAnVlKOU l11l~OOlOU:1977407212/4.6.2014).
all txel Au6ef ana 22-5-2014, IlllepO~llvla nou enavi]A6£ ~e oeuTepll a(Tlloll E:1l~£VOVTOe;
OTllV napa(Tllai] TOU.
l1VT~c; B' KA/rEA
unaAAllAOe; KOTefXE:TO 2° (YE) MlOeOAOYlKO KAlJ,lOKlO
AnOITOA02:
IAKOBOY
TOU N. 3205/2003. LTOV YnoAAllAo anovtllE:TOl 11«EuopeoKelo» Trle; YnIlPw(ae; Ol)~CPWVO~£ Tle; OIOTO~e:lc;TOU
ap6pou 63 TaU N. 3528/2007.
(Aple~. ~e:I3.oloypOcp~e; ana TO MIlTPWO MlOeOOOTOUIlE:VWVEAA11VIKOUl11l~oo(ou: 9180411096/2.6.2014).
y£
a
a
•
VnOyprEIO
nOAITIIMOV KAi A0AHTiIMOY
Me Tllv cD.471.32/Al'..583771/L:.1285/5-6-2014/rEA/B5/2 npa~Il TOUl'.VTi] B' KI\Al10Y/iENIKOY
EnlTEAEIOY AEPOnOPIAL, nou E:K066IlKE:oUIlCPwva ~e TO opepa 147,148 KOl156
TOUN. 3528/2007 KOl ~e TI]V <lJ.010/Al1.830035/I.3j10-1-2007
(<lJEK59 T.8'/24-1-2007) anocpaOJl APXIlYOU rEA, nou acpopo OTll ~E:Tal3lI300Jlap~ooloTi]Twv TOUO£ KaTWTE:paUnllpWlaKo oPyovo, Ylve:Tal O£KTf]11nopolTIlOJl nou un£~aA£
I] Movt~1] Yn6MIlAOe; TOU KAooou YE npm:OnlKOY KA8APIOTHT AI ~e l3a61lo r' KOl MlOeOAOYlKO KAl~OKlO 2"
(YE/i), nlNAKA MAPIA TOU rPHiOPIOY (AM: 7017), KOeWe;
11unaMIlAlK~ Tile; OXtOIl eXE:lAueef ana 23-5-2014, 1l~E:PO~f]Vfa nou enov~Aee ~e o£uTepll a(Tlloll E:~~£VOVTOe;
O1IlV
nOpOlTll~ TIle;.H unoMIlAOe; KaTc:lxe TO 4° (YE) MlOeOAOYlKO KAl~OKlOTOU N. 3205/2003.
(Aple~. l3el3.olQypacp~e; ana TO MIlTPWO Ml06000TOUJ,lE:VWV
EAAllvlKOU l11l~OOlOU: 5512210463/2.6.2014).
Me:TIlV <lJ.471.32/Al'..583772/~.1286/5-6-2014/rEA/85/2 np6~Il TOUl1VTi] B' KI\Al10Y/iENIKOY
EnITEAEIOY AEPonOPIAL, nou £K06eIlKE: OUIlCPWVO
1lE:Ta opepa 147,148 KOl156
TOUN. 3528/2007 Katll£ TIlV <lJ.01O/Al1.83 0035/L:.3j10-1-2007
(cDEK59 T.B'/24-1-2007) anocpaOJl APXIlYOU rEA, nou ocpopo OTIlIlE:TO~lf300Jl apIlOolOTJ1TWVTOUOE:KOTwTepa unllPWlOKO opyava, YlV£TOl O£KTJ111napa(TIlOJl nou un£~aA£
11MOvlf.lll Yn6MIlAOe; TOU KAOOOUYE npOIOnlKOY
KA8APIOTHT AL: ~£ 1306~o l1' Kal MloeoAoytKO KAlllOKlO 4°
(YE/ l',), ZEPBOYAH KAMIOnH TOU I\AZAPOY (AM: 6549),
KaMe; 11unaAAI]AlKJ1Tile; OXtOJl £XE:lAu6ef ana 15-5-2014,
1lf.l£POW1VlO
nou enovJ1Ae£ 1lE:OE:uTepll alTlloll £f.lIl£VOVTae;
O1llv napo(TIl~ Tile;. H unaMIlAOe; KOTdXE:TO 7° (YE) Ml060AOYlKO KAl~aKlo TOU N. 3205/2003.
(Apt61l. ~£13.olaypacp~e; ana TO MIlTPWO Ml06000TOU~E:VWVEMllvlKOU l11l1l00(OU: 6111511763/2.6.2014).
Me: Tllv <lJ.471.32/Al1.471.32/ Al1.583869/I.1305/11-6-2014/
rEA/B 5/2 anaCPaOIl TOU l'.vT~ B' KAAl10y/rENIKOY
EnlTEI\EIOY AEPOnOPIAL:, nou eK06eIlK£ ou~cpwva
f.lE:TO opepa 46, 54 KOl 55 TOU n.l1. 410/88, TO opepo
28 nap. 1 TOU N. 1846/51, onwe; aVTIKaTaoTOeIlK£ ana
TO N. 1902/90 & TO opepo 10 TOU N. 3863/2010, TO op-
(3)
ME: TIlV apte. ynnOA!l110IK/A5/nMY/139494/19552/172
36/8949/12.6.2014 np6~11 TOU Ynoupyou nOAlTlO~OU Kat
A6AIlTlOl-lOU, nou eK0661lKe oUllqJwva f.le TO ap6po 147
TOUN. 3528/2007, OlOnlO1WVE:TQlII MOl] TI]e; unoAAIlAlK~e;
OX£OI]e;Tile; nOAUKp£TIl KUplaKJ1e;TOUITecpovou, IlOVlj.llle;
unoM~AOU 1lE:f3a6llo r' Kat MK3, TOU KAOOOUnE nepl~aAAOVTOe; £lOlK. <lJUOlKWVTOU Ynoupyefou nOAlTlOj.lOU
KQl AeAIlTlO~OU, nou unllP£Touoe OTIll1/VOI] 2:uVT~pI]OIle;
Apxo(wv Kat NeWT£pwv MVIlf.lc;(WV, ana 21.5.2014 1l~E:POIlIlV(O 60VOTOU TIle;, onwe; npOKUnT£1 ono TnV ap161l.
17/14/2014/23.5.2014 AIlE;loPxlK~ npo~1l 6avoTou, TOU 1\11E;lOPXefOUTOU lif]llou Aenva(wv ATTlKi]<;.
(Aplell.I3E:l3a(wolle; oloypacpi]e; ana TO MIlTpwo Ml06oOOTOUf.leVWvEAAllvlKOU 1'.1l1l00(OU:1131
081093/12.6.2014).
Me TIlV apla. Vn.nO.A'/1'.IOIK/A5/nMV/123042/16617/
14625/7989/12.6.2014 npoE;1l TOU YnouPYou nOAlTlO~OU
A6Anno~ou, nou eK06eIlKE: oUj..lqJwva 1lE:ne; OlQTO~E:lC
TOU opepou 148 TOU N. 3528/2007, AUE:TOlaUToo(KOlO ~
unoMIlAlK~ OX£OIl TOU rKOTOJl BOOlAefOU TOU l11l~IlTp(OU, ~OVl~OU UnaA.A~AOU ~£ ~aef.lo r' KOl MK4 TOU l3a61l0U OUTOU,TOU KAOOOUl1E TE:XVlKWVTOU yn.nO.A. ano
10-6-2014, nou unIlP£TOUO£ OTIl l'./voll EKTeA£oll<; 'Epywv Mouoefwv, KQTOmV Tile; ana 10.6.2014 O£UTE:PIl<;0(Tlloll<; napalTIlOIle; (nf.lE:p0f.lIlVla npwTIle; O(Tllone; naPOlTlloll<; 15.5.2014).
(Aplell. ~E:f3a(wolle; olaypocp~c; ana TO MIlTPWO MlOeOOOTOU~£VWvEMIlVlKOU l11lf.loo(ou: 6664101856/12.6.2014).
Me TnV aple. VnnOA/r l'.AnK/B' EnKA/151834/90470/54
45/16.?2014 anocpaOJl Tile; AvanAIlPwTplOC; npO·i01O~eVJle;
Tile; B Ecpopefae; npo'i01opIKwV & KAOOlKWVAPXOlOTi]Twv,
II ono(o E:K06eIlKe OUIlCPWVOf.le Tle; oIQT6~E:lc; TOU ape.
81 TOU N. 1958/91, OE:ouvouaoll6 1lE:TO ape. 9 & 10 TOU
n.l1. 99/92 KOl TOU op6. 18 TOUN. 2190/1994 onwe; IOXUe:l~e:
TO op6. 1 nop ..2 nE:p.11TOUN. 3812/2009, TOUape. 19 nop. 27
TOU N. 2947/2001, TOU ap6. 42 nap. 4 TOUN. 3905/2010 KQl
TOU op6. 40 TOU N. 4049/23.2.2012 KQl OE:ecpaplloy~ TOU
: 698346914-7
M£ Tllv un' op181l. 2726/16-6-2014 ano<.paoll 111e;Avoap8. 1 nap. 9 TOU N. 4038/2012, lJeTO TllV OVOPTllOll TWV
lJe opl8. ynnOA/fL'.AnK/B'EnKA/140300/83849/5014
Kat nAllPWTplOe; £AA£lnovTOe; npo'(01aIl8vou Trle; E' Ecpope(148107/88319/5311/11.6.2014 (ovoOUVTa~ll n(vaKO) T1lVOKWV oe; npO"iOTOPIKWVKat KAOOlKWVAPXOlOT~TWV,II onola
KOTOTO~ll~-IJOPIOMTllOlle;unOlVllCP(wV,O£ e<.poPlJoy~ Tile; eK06811Ke oUIl<.pwva IJ£ TIe; OlaTo~ele; TOU op8pou 81 TOU
N. 1958/1991, oe ouv15uOOllO lJe TO n.L'.. 99/1992 KOl TO
Ople. L'.lnn/<1J.EfKP.11/175/32750/31.12.2013 EYKPlTlK~~onoop8po 1 nap. 2 £06<.plo 11TOU N. 3812/2009 TOU ap8pou
<.paOlle;Tile; EntTpOn~e; TOUape. 2 nap. 1 Tile;n.Y.L. 33/2006
KOI lJeTO TIe; un£u8uv£e; OllAWO£Ie;1J1lanooox~<; Tile; e8- 1 nap. 9 TOU N. 4038/2012, 6nwe; lOXUOUVKOI TllV apl81J.
011<;TOUYE EIOlK£UIJ8VOUEPyOTll, TWV£ntA8Y8VTWVKa- ynnOA/f L'.L'. 'I / L'.IOIKfTL'.nl~/6645/935/830/190/13-1-2014
IJTl87\lOPllL'.lllJllTP(OUTOU NlKOAOOU,NTOKa Kwv/vou TOU EYKPlTlKDono<.pa011 Tile; emTponne; TOUop8pou 2 nap. 1
Xp~aTOU, nanaVlKOU <1Jwnou TOU fewpy(ou, fIOUpT~(Oll Tile; nYL 33/2006, napon:(vETOlll np60AllljJll an6 1/7/2014
AvamaOlOU TOU L£pacp£llJ, 2:nllAlonOUAOU L'.lllJllTP(OU 8We; KOI 31/8/2014, TOU KOTWT8PWnpOOWTIlKOUIJ£ OlJIlf3ao11 £Pyoo(oe; 10lWTlKOUolKa(ou oPloll8VOU Xpovou
TOU NlKO'\OOU, BoupTa Euoyy£AOU TOU Kwv/vou, MnoYla Tle; OVOyK£e; uAono(llOlle; TOU eVTaYIJ8VOu OTO E.n.
Hill Hilo TOUN(vo Kal Sagna Oumar TOUYaya, npooAalJ"Ev(oXUOll Tile; npoOn£AaOlIJOTllTae; 2007-2013» 8PYOU:
r36VeTOl TO napaKOTW npOOWTllKO,Il£ OUIJ[3aoll £Pyao(,,2:ulJ[3aoll nopoXWPllOlle; M£A8Tll-KOTOOK£Uf]-XPllI..lOTOoe; IOIWTlKOUOlKO(OUOPl01J8VOUxp6vou, '110 ne; avoyKee;
KOl EKI..l£TOAA£UollTOU
uAono(lloll<; TOU 8PYOU «LuMoyf], Il£TOCPOPO,£Tl£~£PYo- 06TllOll-A£ITouPy(a-LuvTDPllOll
AUTOKlVllTOOPOIJOU KOpIVeOe;-TplnoAll-KoAal..lOTQ Kat
Ola Kal 0108£011 aKOeOpTWV m:ploxwV Kopwn(oU-nOlOVla<;» (ELnA-En ATTlK~) Kal '110 XPOVlKOOlooTlllla evoe; KA.Q150e;A£uKTpO-LnapTll», IJ£ OUvOToTllTa napoToollC;
(1) {roue;, il£ OUVOTOTllTOXOPDyrlOT1e;nap61aOije; 1l8XPl 1l8XPI TO n8pae; TOU 8PYOU:
1) BAoxoKoe; L'.llll~TpIOe; TOU navaylwTll, ApXOlOMyoC;
TO Tl8pae; TOU 8PYOU:
1) Apyup6e; NIK6r<aoe; TOUEUOH:l81Oe;('IE EIOIK£Ui-l8VOe; nE, 2) TaouKToKOe; Hf,(ae; TOU EuaYYC:Aou, ApXOloMyoe;
Ep,/OTlle;), 2) KQT8Plle; BaolA£lO<; TOU L'.llllllTP(OU('IE El- nE, 3) nanoYIOVVTle; ApIOT£(Olle; TOU Xpf]OTOU, ApXOlOMyoe; nE, 4) KouA.oyewpylou NIKOA.8na TOU f£WPYl15IKWIJ8VOe;EpYOTlle;), 3) fKIOTOe; Mlxa~A TOU A8avao(ou(YE ElOlK£UIl8VOe;EpYOTlle;), 4) KapaAlo<; HA(ae; TaU OU, ApXatoMyoe; nE, 5) 8£006011 KOVTOUMopla TOU
BOOlA£lOU ('IE EIOlK£UIJ8VOe;EpYOTllc;), 5) nOVaYIWTlle; Iwavvll, ApXOloMyoe; nE, 6) KWGTOnou'\ou AAlKll TOU
L'.llllf]Tploe; TOU AVOP8a ('IE EIOlK£UIl8VOe;EPYOTll<;), 6) NIKOMou, ApXOloMyoe; nE, 7) KOUAOY8WPY(OUMapla
KapQT~o<; L'.llllf]TPlOc; TOU LTUAlaVOU('IE El15lKwlJ8vOe; TOU f£WPylOU, APXlT8KTWVnE, 8) flOVV£ Elpf]vll TOU IwEpYOTlle;), 7) L'.llllllTpoVT~Oe; LTaupo<; TOU LTOUPOU('IE OVVll,LUVTllP~TPlO TE, 9) LaA.OPll AellVO TOUnavaylwTll,
LuvTllPf]TPlO 1:I.E,10) L'.llllaKo~ LWTf]ploe; TOU f£WPYlOU,
ElOIK£uIl8VOe;EpYOTlle;), 8) Lnup(150u Iwovvll<; TOUL'.llllllElOlK£U1J8VOe;EpyoTlle;
'IE, 11) Koupqjn~e; nOVOYIWTlle;
Tp(OU ('IE ElOlKWIJ8VOe; EpYOTlle;), 9) <1JWTOL'.lllJf]Tploe;
TOU
AVTWVlOU,ElOlK£UIJ8VOe;EpYOTll~
YE, 12) PllyoKoe;
TOU AVTWV(OU('IE ElOIKeuIJ8VOe; EpYOTlle;), 10) Bplo[3ae;
XpnOToe; TOU navaYlwTll, El15IK£UIJ8VOe;EpYOTllC; YE, 13)
LTalJ-LTOIJOUAlle; TOU Xpf]OTOU ('IE EIOlK£UIJ8VOe;EpMOVWAOKOe;naVOYlwTlle; TOU AvaoTooloU, ElOlK£U1.l8YOTlle;), 11) flOVVOnOUA.Oe;AVOp8ae; TOU Kwv/vou ('IE
Voe; EpYOTlle; YE, 14) l\£OvTap(Tlle; Boa(A£lo~ TOU HAlO,
EIOlK£UIJ£VOe;EpYOTlle;), 12) MnaA.OTOlOe; naVOY1WTlle;
ElOlK8UIJ8VOe;EpYOTlle; 'IE, 15) T~o~opoC; NlKoAaOe; TOU
TOU nOAUXPOvll (YE ElOlK8U1J8VOe;EpYOTlle;), 13) MAA.ae;
I\o~opou, ElOIK£U1..l8VOe;
EpyoTlle; 'IE, 16) KapT£pouAlle;
AeavoOloe; TOUA.OT£PlOU('IE EIOIK£UIl8VOc;EPYOTll<;),14)
EUOTPOTlO~ TOU navaYlwTll, EIOlK£U1l8VO~EpYOTlle; 'IE,
N£OTll 8UIJlO TOU nOOn)All ('IE EIOIK£uIl8VO<;EpYOTlle;), 17) flavvoUKOe; IWOVVlle;TOU ~llllllTPlOU, EI15lK£UIJ8VOe;
15) L£VYK8PYKllXpf]OTO TOU AOllnpou ('IE ElOIK£UIJ8VOe; EpyoTlle; 'IE, 18) <1JAwpoC;APIOT£lOlle; TOU fewPY(ou, ElEpYOTlle;), 16) NT£AAOVZav-KAwvT TOU Zo~£cp ('IE ElOl- OIK£U1..l8VOe;
EpYOTlle; 'IE, 19) nonooOKOe; ~llllf]TplOe; TOU
K£UIlEVOe;EpyOTlle;).
navaylwTll, Eli5lKEUj.ltVOC;EpYQTlle; YE, 20) MnoupOAlOe;
M8 Tll A.f]~llTile; anaoxoA.llOlle;, TO npOOWTllKOonoMnOVOYlc.llTlle;TOU 0£oowpou, ElOlKWj.l8VOC;EpyOTlle; 'IE,
£Tal aUT015(KOlOana TllV YnllP£OlO xwple; KalJ(a ono~ll21) KaAano8opoKOC; fPllYOplOe; TOUnavay1wTll, ElOlK£UIllWOll ana Tllv olTlo aUTf] KOl xwp(e; OAAll £loonollloll.
1l8VOe;EpYOTlle; YE, 22) nanaoaKlle; LTUA.lOVOe;TOU f£H Ill08015001a TOU avwT8pw npOOWTllKOUeo [30PUV£1 wpy(ou, ElOlK£U1J8VOe;EpyoTlle; YE, 23) l\el.ln8011e; novaTl~ XPll\lOTOOOTnO£le; TOU£VTOYll8VOUOTOEn «ATTlK~» YlWTlle;TOUHAlO, ElOlK£U1J8VOe;EpyaTlle; 'IE, 24) foA.6Toe;
8PYOU ,,2:uMoyf], IJ£Ta<.pOPO,£n£~£Pyoola Kal 0108£011 Zaxaplae; TOU Eu8ulllOU, EpyOTlle; 'IE, 25) NlKO'\OUA.lae;
aKo80pTWV n£ploxwV Kopwnlou-natavla~"
IJ£ KWOlKO NlKOAOOe;TOUnavaylwTll, EpYOTlle; 'IE, 26) 0£O<jJlMnounpo~lle; 2010En08580086
Tlle; LAEn 0858 TOUnpoypolJAoe; f£WPYlOe; TOU A8avao(ou, EpYOTIle; 'IE, 27) MapKou
IlOTOe; L'.llIlOO(wVEn£vouo£wv.
Map(o TOU f£WPylOU, EPYOTPIO YE, 28) KUPlOKOUAlO
(Apl8ilol [3£[3. £yypacpn~ OTO MllTPWO MlOeOOOTOU- navoYlwTa TOU Iwovvll, ApXOloAOyoe; nE, 29) I\UYKouPll
Il£VWVEMllVlKOU L'.llIlOO(OU:1) 6265966463/26.10.2012, 2) EuoyyeAla TOUf£WPYlOU, ApXOloAOyoe; nE, 30) Zou~ou6349511052/16.6.2014, 3) 9152120848/8.5.2014,4) 5147863622/
Aae; IWQVVlle;TOU nOV/Tll, ElOlK8UIl8VOe;EpYOTlle; 'IE, 31)
16.6.2014, 5) 1546771 010/10.4.2014, 6) 101-128473/16.6.2014, 7) XQT~n AYY£AlKtl TOU NIKOAOOU,ElOlK£UI.l8VOe;EpYOTlle;
1810299336/10.5.2014,8) 1084091191/22.5.2014, 9) 9610611692/ 'IE, 32) MaUplA.lae; f£wPYlOC; TOU EUOYY8AOU,ElOlK£UIl816.6.2014,10) 9912246836/16.6.2014, 11)9333113221/16.6.2014,12) Voe; EpYOTlle; YE, 33) XaAKIOe; AnooToAoe; TOU n£pIKAr),
1101211216/16.6.2014,13)9416676547/16.6.2014,14) 2928117295/ ElOlK£U1J8VOe;EpYQTlle; 'IE, 34) MOPKOU navaylwTo TOU
4.2.2014, 15) 1255572161/16.6.2014, 16) 1711911356/27.1.2014, NlKOA.OOU,EI15lK£UI.l8VOe;EpYOTlle; 'IE, 35) Mnouyo1511e;
OV110TOIXO)
nOVOYlwTllC; TOU L'.IOVUOlOU,EIOlK£UI..l8VOe;EpYQTlle; YE.
H oanOVlll..ll08oo00l0e;
TOU npoowmKou ea KOAU<.p8d
H AvonAllPwTplO npo"loToll£vll
ana XPlllJaT050Tlloll TOUYnouPY£(ou Avomu~l1C; AVTOEAENH AN~PIKOY
ywvlOTlKOTllTOe; Ynooollwv M£TO<.pOPWVKOIL'.IKTUWVKOl
: 698346914-7
E<f>HMEPII THI KYBEPNHIEnI
(TEYXOI TPITO)
ana TOVKWOIKa apl6fla EPYOU 2010IE07180008 TT]C;IAE
071/8.
(ApI6j..l. ~e~. eYYPQ(p~e; 010 MllTPWO Mt06000TOUj..levwv EAAJ1VlKOUL'l1lj..lOoIOUj..le 1ll.lepOl.lllVla Eyypa<p~c; a)
28/8/2011: 1) 1115634915, 2) 1395701157, 3) 3820889311, 4)
5222373611, 5) 2511559341, 6)3384314936, 7) 7440547111,
8)3862732116,9)3812110812,10)6611914581,11) 7772396710,
12) 4211133122,13) 1157141231,14) 6625811915,15) 6029598512,
16)1771006756,17)1114176856,18) 8523127711,19) 8357100711,
20)4310392971,
21)9711536106,
22)9977274573,
23)
2430737671,24)8094721105,25)
3417973653,26)1355410119,
27)1181199299 KOI
(3) 04/7/2012: 28) 5612450739, 29) 4232873947, 30)
1147629113,31) 3755118542, 32) 9484107127, 33) 3123538710,
34) 2057861224, 35)1241238930, OVTloTOlXO)
E06<pLO11TOU N. 3812/2009, TIe; OIOTaE;Ele;TOU apepou
1 nap. 9 TOU N. 4038/2012, 6nwe; lOXUOUV, TllV aplefl.
L'llnn/</l.ErKP.11/162/29146/16-12-13
EYKPlTlK~ An6cpooll
Tile; EmTpon~e; TOU apepou 2 nop. 1 Tile; nYI 33/2006,
anwe; loXUEl, Vla Tllv nopaTooll oUj..lf3aoewv 118oXEoll EPYOOloe; IL'lOX oTO Yn.nO.A KOl TllV apl6j..l. ynnOA/IL'lL'lY/
l:IIOIK/T L'lnlL'l/2461 06/35040/29045/8962/16-12-13
YnouPytK~ ona<pooll "Kmovoj..lTl 6E08WV napoTOOlle; TWV oUI.l~aoewv npoowmKo\) j..leoXEoll EPyooloe; Il:IOX oTIl I L'lAnK
KOl rL'lAMTE YlO Tllv u1I.0nollloll 'EPVwv ELnA» (Al:IA
B/\I/\I-2TO)
napmelVeTOlIl
anooxo/'llo11 TOUKOTWTEPW
npOoWnLKOU I.le OUj..lf3aoll epyaalae; IOlWTlKOU olKolou
Optoj..l8VOU Xp6vou Yla Tle; ovaYKEe; TOU 20u unoEPVou
«APXOIOAOV1KEe;epvoolEe; Kat EpeuV8e; lTle; 11.0' EnKA,
oTO nAolOlo Tou'Epyou NopEuol1 TomKwv KOIVOT~TWV
MflOU MEyoMnol\Ile;"»
VlO XPOVIKO OlaaTlll.la evae; (1)
flllvae; ana 1-7-2014 j..lEXPl 31-7-14:
H AvonAllPwTplO npO·(OTOI.lEVOU
1. 10pu<poAAla II.l8pOU, TOU navoYlw111, nE ApXOlOAf\KHHIl:
nAnAL'lHMHTPIOY
l\6yoe;
2. lewPYloe; Ayl\OI.lIOlle;, TOU Xp~aTou, YE ElOlK8UflEVOe;
Me Tll j..lEap. npwT. 1416/16.062014 an6cpaCJT]TOU AvoEpyaTIle;
nAllPwT~ npO·(OlOI.lEVOUTile; /\8' E<pope[ac; npO'lOlopIKWV
(Apl6j..1.f3ef3.eyypo<pf]e; aTO MIlTPWO Ml060i50TouflsVWV
Kat Kl\OOlKWVApxaLOT~TWV8eanpwTI0e;, 11onolo EK06611Ke EAA11VlKOUL'lllj..loofou: 5593104811/25-9-2013, 62i0910491/
OUj..l<pWVO
j..lETle;olmaE;ele; TOU ap6pou 81 TOU N. 1958/1991, 3-9-2013).
TOU ap6pou 10, nap. 1 KOl 2 TOU n.L'l. 99/1992, TWV ap6pwv
nllyf) XPllI.lOTo06TllOlle;: nIOTWoEle; Tile; IAEn: 026/8
18 KOl 21 TOUN. 2190/1994, anwe; lOXUOUVI.le TO ap6pa 6 KOl I.le KAE 2012En 02680 017.
9 TOU N. 3812/2009, TOUapepou 19 nap. 27 TOUN. 2947/2001,
H npO·(OTOI.lEVll
TOU apepou 42 nap. 4 TOU N. 3905/2010, TOU apepou 40
TOU N. 4049/2012 KOl TOU ap6pou tVQTOU nap. 200 TOU
ANNA-BAII/\IKH
KAPAnANAllQTOY
N.4057/2012 KOITllv Oplel.l.L'llnn/</l.EIKP.11/174/32721/31.122013
EYKPITIKTlano<poCJT]Tile; EnlTpO~e; TOUap6pou 2 nap, 1 Tile;
ME Tllv 0plel.l. 3653/16.06.2014 an6<paOT) 111<;npO'(OlOn.Y.I 33/2006, anwe; lOXUEI,napQTelVeTOl 11npaOAllL/J1lTOU 1.l8Vlle;Tile; 1\1' E<popelae; npo'loTOptKWV Kal Kl\aOlKwv
napoKaTw npOoWnlKOU I.le oUI.l~aOll epyoolae; IOlWTlKOU APXOlOT~TWV np8~8~Oe; - ApTae;, 11onolo eK06ellKe oUj..lOIKOIOUoPlOflEVOUxp6vou, Yla Tle; avaYKEe; TOU unoEpyou
<pwva flS TlC;olOTo~ele; TOU apepou 46 TOU n.l:I. 410/1988
"LWOllKEe; APXOlOAOYlKEe;'Epeuvee;» TT]e;eVTaYl.lEVlle; 010
KOl TOU ap6pou 1 nap. 9 TOU N. 4038/2012, olom<HwvETOl
E.n. "AYPOTIK~ Avamu~ll TT]e;EMaoae; 2007-2013» npa~lle;
OTl oTle; 16.6.2014 EAll~E 11OUI.l~aoll epyoolae; lOlWTlKOU
"ApoeuTlKO EPYOXaTKo~ae; N. 0eanpWTlaC;», ana 20.06.2014 olKalou OPlol.lEVOU Xpavou, Myw OlK810eEl\oue; onoxwEWe;19.09.2014 j..le ouvmaTI1To nepolTEpW napaTaCJT]e; ~ P11olle;TOU KOTWTEPWnpOOWnLKOU,TO onolo epyo.~6TQV
YlO TllV sKT8l\wll TWV EpyOOlwv TOU EPYOU "AVOOEl~1l
avovEwOllC; EWe;TO TEAOC;TOU EPYOU:
OPXOlOAOYlK<'llVxwpwv NSKPOI.lQVTelOU KOI Eq>upae;".
• nE APXOlOAOYOC;:KOAO~OU EUYEvla TOU EAeu6Eplou
POnTile; Kwv/voe; TOU Iw6.vvll, EpYOTon:xvITIle; L'lE
• YE ElOIKeUI.lEvOC;EpYUTlle;: BEAAlle; A6ovaOLOe; TOU
(Apl6j..l. f3ef3.olaypa<pf)e; 0110 TO MIlTPWO Ml08000TOUIWUVVll
I.lEVWVEA1I.IlVlKOUL'l111.l0olou:9657801248/16.6.2014)
H I.llOeoooo(a TOU ovwn:pw
npOOWnlKOV eo ~apuVEL Tle; mOTWOEle; TOU unOEPYOU "IWoTlK8e; ApXOlOl\OYlKEe;'EpEuvee;» Tile; EVTOYl.l8Vlle; oTO En "AYPOTlKTl
Avamu~ll Tile; EAAaoOe; 2007-2013» npaE;lle; "AP08UTlKa
8PYO X6TKO~Oe; N. 0wnpwTloe;»
11onola UAOnOlelTOl
Tll L'llEu6uvoll T8XVlKWV M8l\ETwv - KOTOoKEUWV TOU
YnouPYelOU AYPOTlK~e; AvomuE;lle; KOl Tpo<PlflWV j..l8
KWOlKa 2009IE08180034,
OUI.l<pwvo 1.l8Tll flE op. npwT.
9083/30.09.2009 ona<pooll EVTO~Ile; KOl Tll 1.l8op. npWT.
9009/19.06.2012 (AL'lA: B4/\ YB-I0E) 111TPOnOnOlllOll Tile;.
(Apl61.l. ~E~. Eyypa<p~e; OTO MllTPWO Ml06000TOU1.l8VWV EMllVlKOU L'l1l1.l0oIOU: 1118412396/7.2.2014 KOl
5976595256/7.2.2014, OVTloTOlXO)
o AvonAllPWT~e;
IEOPIIOI
npO·(oTOj..leVOe;
PHIINOI
Me Tl1v j..lEop. </l. 16/16/2322/17-6-2014 on6<p00ll Tile;
npO·(oTOj..l8Vlle;Tile; /\8' Ecpopeloe; npo'loTOplKwV KOl KAOolKWV ApxaLOT~Twv 11onolo eK06611Ke oUI.l<pwva fl8 Tle;
olaTo~Ele; TOUapepou 81 TOU N. 1958/1991 oe oUVOUOol.lO
j..leTO op6pa 9 KOl 10 TOU n.L'l. 99/1992, TO op6po 1 nap. 2
Ms TrIV Optel-!. 3654/16.06.2014 anocpool1 T11e;npo'loTol.leVlle; Tile; /\1' E<popdoe; npO'(OTOplKWV Kal KAOOlKWVApXOlOT~TWV npef38~ae; - ApTae;, 11 onolo eKoo61lKe oUj..l<pwva j..lETle; otoTaE;Ele; TOU apepou 46 TOU n.l:I. 410/1988
KOI TOU ap6pou 1 nap. 9 TOU N. 4038/2012, olomaTwvETOl
aTl oTle; 16.6.2014 EAll~e 11OUIl~oOIl epyooloe; lOlWTlKOU
olKolou OPlol.l8VOU Xpovou, Mvw OlKEl06eAOUe; onoxwPllalle; TOU KOTWTEpW npOOWT1lKOU,TO onOlO Epya~aTav
YIO TllV EKT8AWll TWV 8pyaotWV TOU 8PYOU «AvaoslE;1l
PWI.lO'lKOUYOPOYWYelOU NlK6nOAlle; Noj..lOU npEI38~Oe;".
1) nanoolwTlle;
I\aflnpoe; TOU l:Illj..lllTPIOU, EpYOToTeXVlTlle; L'lE.
(Aplell. f3ef3. oloypOcp~e; ana TO Mwpwo Ml06000TOU1.l8VWVE1I.l\llvlKouL'lIlj..lOolou: 1171385106/16.6.2014).
2) KWTOlle; L'l1lj..l~TpLOe;HA(ae; TOU IWOVVll, EpyaToTsXVlTlle; l:IE.
(Apl61l. l3e~. oloypa<PTle; ana TO MllTPWO Ml06000TOUflSVWV EAA11VlKOUL'l111.l0010U:1657104275/16.6.2014)
H npO'(aTOflEVll
XPIHINA
MEPKOYPH
: 698346914-7
E<l>HMEPII THI KYBEPNHIEOI
vnovprEIO
LlIKAIOIVNHI, lllA<I>ANEIAI
KAI AN0POnlNQN lllKAInMA TON
(TEYXOI TPITO)
IJf:Af:IOOIKdou 8woaAovIKI)e;, Of: nOlVrl CPUAOKlOI)C;
OKTW
(8) IJIlVWV, Ilf: Tplf:Tn aVaOToArl Via KAOnrl ana KOlVOU
KaT' 8~aKOAOUeI)OI), npOK811l£VOUva anOKT~Of:l l'I)V EAAI)VlKrlleaY£VE:la.
6. 01 KaTO NOlJoV OUVenf:18e;nou anopptouv
ana TI)V
KaTaolK11 TaU LIMOrf\AKH
IOANNH TaU rEQPrIOY, IJE:
TI)V un' apI8.1847/12-11-2002 ano<paOI) TaU TPlIJ8AOUe;
nJ'IlIJIlt:A8l00lKt:IOU noi\uVupou,
Of: nOIVn <pui\OKlOlle;
TP1WV(3) lJilVWV KOl f:~f]VlO (60) ill-lf:PWV, I-le TpiW<1 avaoToM, ~naTpanc;lOa Of: XPllllaTlK~ nOlv~, Yla napovollll
~la, anA~ oWllaTIKf) ~AO~I) eVT8Awc; f:Aa<ppo Kat t:~U~PIOll
KaTO ouvauTouPYla Kal KOHl OUPPOl" npOKt:llltvou va
Ill)v anOTf:Ad KWAUlla yto TO OLOPlOIlOTOUOTOnUpOO~8OTlKO LWlla ~ Of: onolaOnnOTt: eeol) OTOll.I)IlOOlO TOllta.
7. 01 KaTO No~ov ouvem:lec; nou anoppeouv ana TI)V
KaTOOlKI) TaU RAKO (PAKO) STEFANO (LTEcDANO) TOU
GIORGIO (rEOPr!OY), Ile l'IlV un' apl8. 1782/31-3-2004
anO(jJa011TaU B' TPI1l8AOUC;nAl)lJlle?,8100IKelOU t\OPIOo.C;,
08 nOlVn <pUAOKIOIle;TPIWV (3) IlIlVWV Ile TpleTll avaoToM Yla XpnOll u<papnaxeelalle; ljJ8Uoouc; f3e~alwon.e:,
npoKelllevou va anOKTrlo81 TllV EA'''l1vlKf'j !eavtVf:lQ fJe
nO)\lToYP°<Pl1011·
(4)
Mf: npOf:OplKa olcnaYlla nou f:K06811Kf: onw A8~va
one; 12-6-2014 oUIl<Pwva Ilf: TIe; OlaTa~f:le; TOU apepou
47 nap. 1 TOU LUVTaYI-lOToe.;.uCJTf:pa ana npo-morl TaU
YnouPYou 6lKatOOuVlle;, ll.la<paVf:lQe.; Kat Av8pwnlvwv
6IKatW~aTWV Kat yvw~o66Tlla11 TaU LUIl~oulI.lou XOPITwv
METPIAZET AI
1. LTOV rEQPrOY 6AKH NIKO/\AO TaU IQANNH, II nOlv~
Trle.; loaf3lae; Ko8f:lp~Ile;, af: Ko8f:lP~1l dKOOl neVTf: (25)
nwv, nou TOUen£~M8111l£ TllV aple. 13/8-1-93 ano<paa11
TOU TP11lE:AOUe;
E<pnc;lou KaKouPYllllOTWV Kp~Tlle.;, Yia
KaAAlePYE:la Kal aUYKo~IO~ lVOlK~C;Kavva~llC; KaHl ouvauTouPYla Kat KOT'en6YYf:Alla, ana OpaOTf:C; IOlaITE:pO
WlKIVOUVOue;.
XAPIZETAI
1. hov KOYTOYKA KONLT ANTINOY TOU NIKOf\AOY,
TO aVaOTf:i\£v UnOAOlnO Tile.;nOlV~e; <pUAOKlOllC;f:mo (7)
flllVWV ~f: Tplf;"[n avao"[oAf], yw oUKo<pavTlKn oua<pnlliall
o ynoypror
Ola Tunou, nou TaU enf:~M811 ~f: TllV ople. 3601/12-7-2011
XAPAAAMnm: A0ANAIIOY
ano<paall TOU A' TPlllf:AOUe; E<Pf:Tdou 8f:aoaAOVIKllC;
Kat alpovTat 01 KOTO NOlloV OUVenf:lf:e; nou anoppeouv
ana TllV KOTaolKI1 nou TOU mf:~A~811 1lE:TrlV avwTipw
i1lOp8wOE;IC; XcpaAf..10rwv
ana<paon. npOKE:llleVOUva avov8wo£1 TllV f:yypa<pn TaU,
LT11V un' opl81l. 47770/2.6.2014 npo~l1 TI)C; AvanAI)OTO OIKOVOIlIKO Emllf:AllTnplO Tile; EAA60ae; we.; AOYlPWTPIOC;npO'lCJTalleVIle; Tile; ll.!vone; ll.IKllVOPlKOU f\f:lo"[ne;-cpOpOT8XVlKOC;Kat we; aO<paAIOTlKaC; OUIlf3ouAoe;
TOUPynllaTOC; TOUYnouPyelou ll.lKOloouvllC;, ll.lo<pCtvelac;
aTO EnaYYf:AllanKO EmllE:AllT~PIO 8waaAovIKllC;.
KOI Avepwnlvwv ll.IKatWIlOTWV, nou 0IlIlOOleu8I)K8 OTO
AIPONTAI
cDEK 752/T.r;13.6.2014, OTI) oeMoo 5408, YIVeTOl 11e~nc;
2. 01 KOT6 NOIlOV auvtn8l8e.; nou anopptouv
ana "[llv
olap8w011:
KOTaOlKIl TOU VONGLI LORENC TOU MIHAL, 118TllV un'
Ana TO eO<paAlJevo: «KWVOToVTlVOC;nAnAL:'.OKOTLOOple. 109499/2-7-2005, ana<PaOll TaU MOVOIl8AOUe;nAllllf\H»
1l8i\E:lOOlKelOU A811VWV,08 nOlV~ <pUAOKlOllC;TPlWV (3)
LTO opea: <<KwvoTavTlvac; nAnA60KOTLOf\H.
Il11VWVKOl oeKa (10) llllf:PWV, Ilf: Tpl8Tn aVaOl'OAn Kat
X.n. 150 wpw Yla XP~Oll nAaaTou mOTonolllTIKOU KQl
(Ano TO E8vlKO Tunovpacpe(o)
napo~ao11 TaU N. 2696/1999, npOKf:lllevOu va anoKTna81
TIlV EAAllvIK~ leaVeV8ta Ilf: noAlToYPO<Pll<J11.
3. 01 KOTO NOIlOV OUVenf:18e.;nou anoppiouv
ana TIC;
KaTaOlKe~ TOU MANTH nANArlQTH TaU IOANNH, 11£TIC;
(5)
anO(jJCa81e.;opl8.: 0)2140/2004 TOU Tp11lf:AOUe;nJ\I1IlIlE:Me TIlV op181l. 12860/5-6-2014 anaCPaOll Trle; YnoupA81001Kc;lOU011f3wv, OE:nOlVrl <puAaKlallC; oeKa e~l (16)
you TOUPlOllou, 11onolo eK06e1)K8 oUIJ<pwva 118ne: 01IlIlVWV, ~8TaTpandaa
at: XP11llaT1KrlnOlVrl, Via napof3aOil TOU N. 2344/1940, AN. 1539/1938, N. 1337/1983 Kat ~) aTO~elC; TOU op8pou 21 TOU N. 2690/1999, avoKoAelTOl
ana 22-1-2014 11un' aplelJ. 189/21-12-2007 ano(jJaol) TOU
2795/2000 TOUT p11lt:AOUC;
nAllI.lI-lf:At:100lK8l0U XaAKloae;,
lIlOIKI)TlKOU LUIJ~OUAlou TOU OPYOVlOIlOU TOUpLOTlKnC;
08 nOIV~ <pUAOKlOI)C;
"[woopwv (4) W1VWV,Il8TOTpand00 08 XPI)IlanKrl nOlVrl, Vta npOllneE:la, KaTOXn 1l1KPO- EKnalowollC; & KaTopnol)C; KOI I) ap181l. cD.122/13/1239/
21-2-2008 ano<pool) TOU revlKou 61WeUVT~ TOUOPYOVlnoo6"[IlToe.; lVOtKrle; KOVVO~Ile; npoe; 100a anOKA8tOTlKrl
allou TOUplOTlKne:EKnalowol)C; & KaTopTlOlle;, oUIl<Pwva
XPrlal) Kal xpf'jOI) VapKWTlKne; oualac;, npoKt:1llevou va
IlIlV anoT8Aouv KWAulla we; npoc; TOV OIOPlOIlO TOU OTO Ilt: TIC;onolee: anocpaolaTIlK8 an6 18-10-2004 il Kal'OTO~l1
KalO OlOplOlloe; TOU LTe<povou X81i\aooKll TOUrt:wPYIOU,
nUpOO~Wl'lKO LWlla.
8eoll KOe11VI)T~T8XVlKWVlla81lllcTwV
4. 01 KOTO NOIlOV ouvenm:c; nou anoppeouv ana TI)V 08 npoownonoy~
KQTOOlK11TI)C; MIAPH MAPIAL l'OU ll.HMHTPIOY, 1Jf: TI)V TEE/EnAL AVo~uooou, KAOOOU(ll.E01) 8101KOTI)Tae;Teun' aple. 10975/13-12-2010 ano<paa11 TOUTPllJf:AOUe; E<pf:- XVlKOUMaV81plKne; Ile oXtoll 8Pyaolac; tOlWnKou olKalou
Tdou A8l)vwv, Of: nOlVn <pUAOKlOI)C;OVO (2) IJIlVWV, 118 Kat oUIl~aOll aoploTou Xpovou oe OUIlIlOPCPW011l'IlC;un'
ap181l. 146/2014 ana<paOI)e; TOU 61 nOAlTlKOU TlltlllaTOC;
Tpln~ avaoTOAn, yta KAOnrl, npOKE:11JeVOu
va l'1le; XOPI)TOU Apdou noyou.
Vllec;l o081a f:Pyaolae; napoxne; unl)pwtwv
aO(jJaAdae;
(ApI81l. ~e~.olavpacpnc; ana TO MIlTPWO MlOeOOOTOU(security).
ll£vWV
EMllvlKOU 6Ilf.lOOIOU: 5038541087/29-5-2014)
5. 01 KQTO NOlJoV ouvem:18C; nou anoppeouv ana TI)V
•
VnOVprEIO TOVPIIMOY
KaTaolK11 TaU SPIRIDONOV AUK TOU VLADIMER, Ilf: TI)V
un' apI8.2211/3-2-2005, ono<poo11 TaU 6' TpllJf:AOUe; nAfW-
H ynoypror
OArA KE<llAAOriANNH
: 698346914-7
E<l>HMEPII THI KYBEPNHIEOI
(TEYXOI TPITO)
nap. 2 TOU N. 4009/2011 (<PEK195/6-9-2011,T. A'), onwe; TPOnonOlf]611K8 Ile TO op6po 5 nop. 50 TOUN. 4076/2012 (<PEK
159/10-8-2012, T. A') KOl 6) TO n.Ll. 135/1988(<PEK59/28-3-1988,
EI\/\HNIKH LTATIHIKH
APXH
T. A'), OlOPl~£TOl,KOTomv £K~oyf]e;, 11BaGlA.lKrl 2KPETO TOU
KWVGTaVTlVOU,ce 6tOll lI..E.n. TTle;(3a6Illoae: TOU AvonMM£ H)V anOcpaOTI 7319/A1-5265/17.6.2014 TOV Avan~llPWTrl Ka811Yll~, Il£ 1l0VlIl0lT}TO, GTO YVWOTlKOoVTlK£lllep(Jn~ npO'ioTalJ8VOV Tile: !l/vOlle: LllOlKllTlKrle: YnOOTrlpl~lle; Tile; EAAllVlK~e; LTaTlOTlKf]e; APXrle:, nov £KOO611K£ vo "OIKOVOlllKrl 0ewp(a 1lE:tllCPoOll aTl1 MlKPOOlKovolllKfp"
TOU TllrlIlOTOe; OlKOVOlllKrle; EmaTrllllle; TOU OlKOVOlllKOU
GlJIlCjlWVa Il£ Ta ap6pa 148 KQl 156 TOU N. 3528/2007,
noV£maT11lllOU A611VWV,en£lof] tX£l TO VOlllllO npooOVTO.
M£TQl aUToolKata Il unaA~IlA1Krl OxtOll Tile; NlKO~aKOnOUA.OU LTaUpOUA.ac: TOU Z:TOIlQTlOU, UnaAArlAOU TOU H npOKrlPU~ll TIle; OVWTtpw 6tOlle: 01l1l0GlE:u611K£aTO <J)EK
394/14-5-2010, T. I'.
K~oaou LlE LllOlKllTlKOU-I\OYlOTlKOU (£10. LTaTlOTlKWV)
(Apl61l. f3E:(3.Y.Ll.E. Yn. natoelOe; KOl 8PllCK£UIlOTWV:
Tlle; EI\H AT., Il£ (3a8iJo S' Kat B M.K 2, KCTomv Tlle; ana
5784/29.5.2014).
16.6.2014 o£uT£PllC: alTllollC: napalTllOlle; (llilepollllvla
(ApI81l. (3e(3. E:yypacpf]e;aTO MTlTPwO Ml06000TOUJ.l8VWV
npwTlle; alTllollC: napalTllolle; 21.5.2014).
EAAllvlKOU
LlllIlOOlOV: 4566256694/9-11-2011).
(Apl61l. (3£13.olaypaCjlrle; ana TO MllTPWO Ml06000TOU(ApI6jJ. (3E:f3.Llleu8uvOlle; npOOMtjJ8WV npOowmKou
Il£VWV EAAllVlKOU Llm.IOOlOU: 8078105667/17.6.2014).
YnouPydou
LllOIKllTlK~e; MeToppu81l1011e; Kat HAeKTpoo Avan~l1PWTrle; npO'(OH:1Il£VOe;Tile: Ll/VOlle: K.a.a.
VlKf]e; LlloKu(38pvllOlle;: 946/13.6.2014).
o npo'(OT<l!J£voe;
TOU Tllrl!JCTOe; Em8£wPllOlle;
KQl 10lWTWV2UV£PYOTWV
BA21/1EiOL ray liA2
o npUTaVlle;
KONLT ANT!NOZ: r,L\UIOZ:
•
$
OprANIIMOI . AOlnOI Ci>OPEII
rEonONIKO
nANEnlITHMIO
A8HNON
Me Tr)V opl81l. 4917/17.06.2014 np6~1l TOU npuTavll
TOU l£wnovlKou navc:mGTlllllOV A611vwv, nou E:K06611KE:
EniMEI\HTHPIO APrOl\iLlAL
oUIlCPwva Ile Tle; olaTo~ele; TWV op6pwv 25 (nap. 1) TOU
N. 3549/2007,20 KOl 77 (nap. 4(3 KOl 8) TOU N. 4009/2011
M£ H1V apl6!J. 1087/16.6.2014 npo~ll TOU np080pOU
Kal 50 TOU N. 4115/2013:
TOU Em!J£AllTllPlOU ApyoAloae;, nou 8Koo811K£oUIlCPwva
A) 1l0vlllonoldTOl
0 KwvoTavTlVOe; MOUVT~OuPlle; TOU
Il£ Tle; Kdll£V8e; OlQTO~£le; Kat TllV e~ouGlo06TllOll Tile:
Xpf]oTOU oe 6EOll Ka611YllTf] f3a6Ill0ae; EnlKoupoU Ka611LllOlKllTlKrle; EmTpOnrle: (npaKTlKo 1329/16.6.2014 08!Ja
YllTrl TOU TllrlIlOTOe; EmoTf]llllC: ZWlKf]e; nopaywY~e: KQl
20), M£Tat aUToolKalWe; ana 13-6-2014 11unaAAllA.lKrl
YOCToKaAAlepyelwv Tlle; LxoAf)e; AYPOTlKJ1e;nopaywyf]e;,
oX8011 TOUTaKTlKou una~MA.ou TOU Emll£~llTllPlOV ApYnooollwv Kal neplf3oAAovToe; TOU lopUIlOTOe;, OlOTl 8xel
YOAlaae; ANALT ALlOY nl\AKOrlANNH
TOU navaYlwTll,
KaTllyoploe; Ll.E. TOU KAOOOULllOlKllTlKOU - 1\0ylGTlKOU Ta vOllllla npooovTO
B) olamOTwv£Tal 11Il8TCTponf] Tile; 6eolle; TOU Kwv118(3a61l0 I' Kat Ill06oAOY1KO K~l!JOKlO 14, KOTomv Tile;
oTavTlvou
MouvT~OUPll oe npoownonaYJ1 6tolljJoVlllOU
on013/6/2014 08UTC:Plle:alTllOlle; napalTllof]e; TOU(npwTll
olTllOll napalTllClle; 29/5/2014), oUIlCPwva !J£ TIe;OIOTO~£Ie: EnlKoupoU Ka611YllT~ TOU TIlf]IlOTOe; EmoTf]llll<: ZWIKJ1e;
TWV op8pwv 147, 148 & 156 TOU YnOAAllAlKOU KWOlKO napaywYrle; KQl YOQTOKaAAlepyelwv Tile; LxoMe; AypoTlKf]e; napaywy~e;, Ynooollwv
KQl nepll3oAAovTOe; TOU
(N. 3528/2007) (<PEK 26/A/9.2.2007).
lapullaTOe;
OUIlCjlWVa
Ile
TllV
nap.
8 TOU ap6pou 77 TOU
LTOV OVWT8PWunoAAllAo IlC:TOTllV eu06Klllll nopollovf]
N. 4009/2011.
Kal c:pyao(a, Yla TplovTa Tp(a XPOVlO MKa Il~V8e: Kat
o npuTavlle;
dKOGl Ttooeple; 111l8pc:e;,TOU anOV8)J8TQl 11euap8oK£la
Tlle; unllPwlae;.
KONHANTIN02
<PErrEP02
(Apl81l. (3e(3. olaypa<prle; ana TO MllTPWO Ml06000TOUIlevwv EAAllVlKOU LlllIlOOlOU: 1111201028/16-6-2014).
TEXNOI\OrlKO
EKnAILlEYTIKO ILlPYMA
(T.E.I.) nEIPAIA
o npOE:OpOe;
•
Me Tll lJe apl61l. 2229/16.6.2014 anocpaoll TOU npotopou TOUTexvoAoylKou EKnatOeUTIKou 15pUllaTOe; (T.E.I.)
nelPQlO, nou C:K06811KeoUIlCPwva 1lE:TIe; OLQTO~ele;TWV
OIKONOMIKO nANEnlLTHMIO A0HNON
op6pwv 15, 16 Kal 17 TOUN. 1404/1983 (173 A'), onwe; aVTlMe TllV apl61l. 5862/1.102013 np6~1l TOU np0TaVll TOU KOTaoTo611Kav Tpononol~611Kav KQl lOXUOUV,TO 6p6pa
OlKOVOlJlKOUnavemGTlllllOU A811vwv,II 0110la 8K06611Ke1lE: 19, 20 & 78 TOU N. 4009/2011 (195 A') KQl ,0 n.Ll. 69/2013
(119 A'), I) llov11l0nOlt:lTQl 0 Llllll~TplOe; lvietocpae; TOU
(3oOll Tle;OIQTa~ele;1) TOUop6pou 14 nap. 4 Kat TOUap6pou
15nap. 5 TOUN. 1268/1982 (<PEK87/16-7-1982,T. A'), 2) TWVnE:- EuaYYEAou, oe etoll Ko611YTlTf] Ecpaplloywv E:lOlKOTllTae;
HAE:KTpOVlKOU1lE:E:~elOlK8voll OTO "LllKTUa LlE:OOIlEVWV»,
PlffiWO£WV r', Ll', E' Kat IT' TOUap6pov 6 TOUN. 2083/1992
(<PEK159/21-9-1992,T. A'), onwe; Il£TOVOIlOaTl1KaVOE:A', B',
enE:lof] EXE:l Ta vOllllla npooovTQ Kal II) olamOTWVE:Tat
I' Kat Ll' aVTIGTOlXWe;,oUIlCPwva 1lC:TO op8po 1 nap. 60
6Tl II TaKTlKJ1 etoll TOV Ka611YllTJ1E<pap~.lOYwv lillllrlTPITOUN. 2188/1994 (<PEK18/16-2-1994, T. A'), 3) TOUop6pou 25 ou Metocpa TOU EuaYY8Aou, ll8TaTptnnat
aUTOOlKQla
nap. 1 Kat 2 TOU N. 3549/2007 (<PEK69/20-3-2007, T. A'), 4) oe npoownonayf]
8eollllovlllOU
Ka811Yll,f] Ecpaplloywv,
TOU6p6pou 34 TOUN. 3848/2010 (<PEK71/19-5-2010,T. A'), 5) TOU TOll8a B' EmKOlVWVIWV Kat LlIKTUWV TOU TllrljJaTOe;
TOU ap8pou 16 nap. 2, TOU ap6pou 20 KOl TOU 6.p6pou 77 HAE:KTPOVlKWVMllxaVlKWV TE Tile; LxoMc; TeXVOAOYlKWV
<POTIOL LlAMOY I\OL
•
: 698346914-7
ECI>HMEPIITHI KYBEPNHIEQI
Etpop~oywv
f3avel.
TOUTEl. nt:lpola,
TIlV onolo
Kat KOTQAO~-
(TEYXOI TPITO)
KENTPO KOINONIKH:L npONOIA:L
nEPI<l>EPEIA'i. HEPEA'i. EMAf::,A:L
:Ln:peae; EAAaoOe;nou eKi5661lKe OIJiJtpwva ~t: TO ap6po
148 KOI156 TOUN. 3528/2007, AUeTal 11unaAAIlAIKrl oxioll
TOUnAXH LlHMHTPIOY TOUA8ANA'i.IOY KOTllyoplae; YE
KA0i50U BOll61lTlKOUYyt:IOVO~IKOUnpOOWnlKOU ~e f3a6iJo
f::,' Kal MK 1 KOT6mv Tile; an6 30-4-2014 oeuTt:PIle; alTllaile; napalT1l01lC; (lliJepOiJllv1a npulTllC; alTllollC; 14/4/2014)
(ApI6iJ. f3ef3.oloypOtprle; an6 TO MllTpwO MI06000TOUiJevwv TaU EAAllVIKOUf::,lliJOOlou: 7224326376/5-5-2014)
Me H]V Ople~. Ll/1139/iO-6-2014 an6tpaoll TOU npoeopou TOU KevTpou KOIVWVIKrle;npOVOlOC; nepiq>epelOe;
LlHMO:L fKANIf::,H:L
o npoeopoe;
/lAZAPO'i.
BPYZILlH'i.
•
o np6eopoe;
Ana TO E0NIKO nnOfPA(1)EIO
IIIII~1IIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllll~~
* 0 3 a 0 8
260
II!II
11111
11111 11111 11111 11111
11111111111111111111111
1 a 7 1 400
0 8 •
KAnO~IHPIOY
34 * AOHNA 104 32 * THA. 210 5279000'
FAX 210 52 21 004
: 698346914-7
#
1
2
3
4
5
MaG1Hul
Mu811).UHtKU I
CDu<JucJ1
BIN CDu<JtKi]& OnnKollAc:KrpOVtKi]
HA€KtptKU KUKAwJl,u'tu I
~Ol!llI!EVO<;ITpoYPul!l!un<J1!6<;
MfY-l
MfY-2
MfY-3
MfY-4
MfY-5
:!:llVOAIKa
A
0
0
0
0
0
0
E
0
2
4
0
2
QA
(J)E
4
6
8
4
4
12
14
16
12
8
6
7
7
6
4
8
26
62
30
0
4
2
4
2
2
2
A
0
0
QA
(J)E
ECTS
0
0
E
0
2
2
2
2
2
4
4
6
4
4
4
12
8
14
8
8
8
7
4
7
4
4
4
16
0
10
26
58
30
0
4
2
4
2
2
4
A
QA
(J)E
ECTS
4
2
6
4
4
6
12
6
14
8
8
14
6
4
6
4
4
6
18
0
E
0
0
2
2
2
2
8
26
62
30
0
2
4
2
4
2
2
A
E
2
QA
(J)E
ECTS
8
12
8
14
8
8
4
7
4
7
4
4
0
4
4
4
4
2
18
ECTS
2oE8AMHNO
#
1
2
3
4
5
6
MaG
MfY-6
MfY-7
MEY
MfY-8
MEY
MfY-9
30E8AMHNO
#
1
2
3
4
5
6
(l
Ma9l)J1(l
E<pupJ.l,o<JJ.l,EVU
Mu811J.l,UnKU
HIM & ~tli8o<Jll HIM KUI!U'tffiV
HAc:K'tpOVtKUII
~tUXeipt<Jll EPYffiV- CAD & Kum<JK€ui)
Ap~(n€K'tOvtKi] & OpyUVffi<Jll Jl,Y I
~Xd){u<Jll AOytKWV KUKAffiI!U'tffiV
MfY-I0
MfY-ll
MEY
MfY-L'.ONA
MEY
MEY
:!:llvoAIKa
0
0
0
0
0
0
0
0
4oE8AMHNO
#
1
2
3
4
5
6
ME
MEY
MEY
ME
MEY
MEY
16
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
6
4
4
10
26
58
30
E
QA
(J)E
ECTS
2
2
2
2
8
0
0
4
6
6
6
2
2
14
14
14
6
6
4
7
7
6
3
3
8
26
62
30
0
0
0
0
50E8AMHNO
#
1
2
3
4
5
6
u'tu
MEY
ME
ME
ME
MfY-L'.ONA
MEY
0
2
4
4
4
2
2
18
A
0
0
0
0
0
0
0
: 698346914-7
#
1
2
3
4/5u
4/5~
4/5y
4/50
Ma9T1lul
TllA£mKol.Vwvl.UlCU :EUOTItJ..lu-m
:EAE
K£pui£c; - PUOl.O~£U~£l.C;- Puvrup
2 U1tO TU 1tUpUKaTw 4
HIN M£Tpi]ow; - Al.oeT]Tl]pl.U & HM:E
:EU0TItJ..lUTU'Hxou
01tTtKEC; EmKOl.vwvi£C;
Ml.KPOllA£K"tPOVUcT\ - VLSI
0
4
4
4
A
0
0
0
E
2
2
4
QA
(f)E
ME
ME
ME
6
6
8
14
14
16
ME
ME
ME
ME
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
8
8
8
8
4
4
4
4
16
0
12
28
60
30
A
0
0
0
E
2
2
2
QA
ME
ME
ME
0
3
4
4
5
6
6
<l>E
11
14
14
ECTS
6
7
7
ME
ME
3
3
0
0
2
2
5
5
11
11
6
6
ME
ME
2
2
0
0
2
2
4
4
8
8
4
4
16
0
10
26
58
30
0
A
E
QA
0
<l>E
40
ECTS
20
40
20
10
40
60
30
l:uvoA1Ka
#
1
2
3
4u
4~
5u
5~
Ma9T1J1U
L'\iKTUu HN
Kl.VTJTEC;EmKol.Vwvi£C; & TT]A£mK. L'\iKTUU
Ml.KpoKUJ..lu"tu
1 U1tO TU 1tUpUKaT<O 2
Ml.Kpo£AcYK"tEc; - EvowJ..I,u"tw~vu :Euo"t.
PUOl.OT'JlAc01tTtKU:Eu0TIt)lu"tu
1 U1tO TU 1tUpUKaTo> 2
:Eu)l1ti£Oll & KWOl.K01toiT]oTj L'\£OOIlEVWV
EU(j)ui] :EuoLi]J..I,u"tu EAtyXou
l:uvoA1Ka
ECTS
7
7
8
80 ESAMHNO
#
1
(-)
Ma9
U
: 698346914-7
a/a
1
2
3
4
5
6
7
8
*
KaToxupwO"ll
TCpoUTCui1"llO"ll~
1"f.LTtf.LUTOU f.LU6Ttf.LUTO~.
f.LE pu6f.L6
TOUAUXtO"TOV
3,00
KUt
O"TO 6EWprrnK6
Kat
O"TO EpyUO"1"l1PtUK6
: 698346914-7
T.E.!. I1E!PAlA
LXOi\H TEXNOfIOI-IKUJ E(MPMOrmJ
.JQ.rt .
Ap. npulT
HIlEpOpY1vla
..
lQJ .~.\.~Q{V.
.
&@.j:!~
AtyuA,£co
EAAHNIKH AHMOKPATIA
TEXNOAOrIKO EKIIAIAEYTIKO IAPYMA
(T.E.I.)
ITEIPAIA
LXOAH TEXNOAOrIKQN E$APMOrQN
TMHMA
KAm:::TOY<I>ANTOYPBIN MHXANIKfiN T. E.
Tax. ~tEUeUVO'T]: IT. PaUT] & 0T]0ow 250
12244 AIr MEQ
O"<pUA,£ta<;
.
19.1:7..1 Q.~.I~
'4.. 0.1
<:po Bu8/1oc; fIpO'L£pato'"CTj'LW;
Apt8. fIpco'L. KN ..I..
IIpo~: Tll Al&U9vVTplaT1]~I:.T.E«p.
K. Mapia PaYKov(Jll
nA.T]pO<pOp{E~:Lt. Avayvw()'to1tOUA.ou
TT]A..:210-5381216
Fax: 210-5381255
0tJ1a: <<IIpoTa(J1] (1)YKPOTll(J1]~E. E. E. E. Yla T1]V E~tAt;l1 TO\) E1tiK01>P01>
Ka911YllTtl K. IIPIVlffiTUKllrEffipyi01»>
1:a<; Dta.PtPa.~OUfl£ anOO"1ta.O"fla Tll<; npa.~ll<; 6/10.07.2014, 8efla 1 Tll<; 1:uveN::u<rrJ<;
'LOU Tflllflam<;,
nou ava<pep£'Lat O"'LOnapana.vCD 8efla Kat napaKaA.OUfl£ yta n<; DtKe<; cra<;
evepyet£<;.
.
.
: 698346914-7
T.E.I. llEIP ALA
TMHMA KAQl:TOYtl>ANTOyprQN
l:YNEAEYl:H TMHMATOl:
lIP ASH
MHXANIKnN
T. E.
6 (A1tou1tuuJ!u)
1:10 AtYUA£CO, O"llll£pa 10.07.2014
y]llepa ITelln1Y] Kat cDpa 9:00, O"uvllA8£ 0"£
cruv£bpiaO"Y] Y]1:UVEAc:uO"y]10U TllllllalO<; KAco0"10u<pav10upycDv My]xavtKcDv T E. O""CY]V
ai8ouO"a O"UV£bptUO"£cov lOU Tlllllla"CO<; (A120),
lJHU "CY]VKA/1439/04.07.2014
npoO"KAY]O"Y]lOUITpOEbpou lOU Tlllllla"Co<; npo<; m llEAY]"CY]<;
IUVEA£UO"y]<;.
1:1Y] O"uv£bpiaO"y] nap£upe8y]Kav
Ot:
1. BacrtA£tUby]<; AM~avbpo<;, ITpO£bpo<;
2. ITptllEvm<; A v"CcDvw<;,MEAO<;
3. lp<x~a<; Eu8uIlW<;, MEAo<;
4. ITa"C£pllapuKy]<; l£cDPYw<;, MEAo<;
5. ITptvtCO"CUKy]<;l£cDPYw<;, MEAO<;
6. MouO""C<Xvy]<;
ITavaytcD"CY]<;,MEAo<;
7. AallnponouAou
AtKa"C£pivy], MEAo<;
8. Mou"CO"u"CO"o<;XapuAallno<;,
MEAOe;
9. KOKAa<; NtKOAaoe;, MEAO<;
10. IUIl£coviby]<; AvopEa<;, MeAo<;
11. KtSAapioy]<; lcouwy]<;, EKnpoO"cono<; E. TIT.
L1tKawAOYy]IlEVa ancDY llmv 0:
1. TOO"Ka<; l£cDPYw<;, MEAOe;
opw8Ei
I"CY] O"uY£opiaO"y] 6£Y nap£upE811K£ £KnpoO"cono<; O"noubaO""CcDY, btou b£Y EX£t
ano "CoIUAAoyo lOU<;.
To npaKuKo "CYJPY]O"£
Y] K. luaAtvOU EMyy], bW1KY]UKYJun<XAAY]Ao<;lOU TE.l.
ITnpatu.
0EflU lov «IIpoTuull
(jl)YKPOTllUll~ E. E. E. E. Y1U TllV
Ku911YllTll K. nplVlffiTaKll rEropyiou»
E~H.l~l1
1:10 O"y]IlEio au"Co 0 K. l£cDPYw<; ITptvtCO"CUKy]<;anoxcopd
O"uv£bpio.<JY]e;, 1l0VO yta "CY]<JUSYJ"CY]<JY]
"Cou napov"Co<; 8ello.lO<;.
TOll E1tiKOUpOU
ano "CY]vai8ouO"a
"CY]<;
H 1:uveA£u<Jy]lOU Tlllllla"Co<;, a<pou EAa~£ uno\jfY]:
1. TY]v un' o.pt81lo KA/1930/27.09.2012
ahY]<JY] "Cou K. l£copyiou
TIptvlCO"C<XKY],
EniKOupou Ko.8Y]yY]"CYJlOU TIlYJIla"CO<;, yta £~EAt~Y] <J"CY]~o.8lliba lOU AYo.nAY]pco"CYJ
Ko.8Y]yY]"CYJ, 11£
YYco<JUKO
o.vuKEiIl£vo
«E<paplloye<;
KatYO"C0IlCOV
KAco<J"Cou<paY"CoupytKcDVT£xvoAoytcDY yto. TIoAUA£t"COUpytK<XTIpo'iov"Ca 'EVbU<JY]<;»
2. TY]v o.no<pa<JY] "CY]e;1:UVEA£U<Jy]<;"Cou TllYJllo."Co<; KAcomou<po.v"CoupycDY My]xavtKcDY
T E. (TIpu~Y] 15/18.12.2013,
8ello. 30) ll£ 8ello. «AhY]O"Y] £~eAt~Y]<; "Cou EniKoupoU
Ko.8Y]YY]"Cl1K. l£copyiou TIptvtCO"CUKy]<J£ 8e<JY]Avo.nAY]pco"CYJKa8Y]yY]"CYJ»
3. TY] aUll<PCOVy]YVcDlly]"CY]<;
L1t£u8uv<J
OAYJ<;T£xvoAoY1.KcDV E<po.plloycDv TE.l.
TI£tpat<x (TIpu~Y] 1/03.02.2014)
n<; 8E<JY]<;11£ yvCO<JUKO avuKEiIl£vo
«Ecpa.PlloyE<;
KatvO"C0IlCOV, ~
~{¥<pavt:O
pytKcDV
T£xvoAoy1.cDV
Yla.
IIoAnAmonpytKU IIPoi6nu,
i
~g~' .•.0
-~0
'c:;;;Z,~,
.......•• 4,11
..
: 698346914-7
\
-.;:.....~J ,(
\',
·;<i.~\:,\
.. ,rl)) "".\ h
::1'-i' \';
~!~
~~~:~::'_:~~:ii~
j'._'~
-~I, r;;;'<
.:} '_';!'\:l~"~
\
~
5.
6.
7.
8.
9.
r:
0 <D.E.K. ~86/15.04.2,014
T.
llE £YKPl011 n~.OKl1PU~l1S ,lllas 8£011S ~a811Loas
AvanA11POH11, Ka811Y11:11 TOU Tll1111aTOS,KACDGTOucp,aVTOUPYCDV
M11xaV1KcOVT E.,
llE YVCD0TlXO aVUKEtllEvo «EcpaplloYES KatvOTollCDV KA,CD0TaucpavTouPytKcOv
TEXVOAOYlcOVyta I1oAUAElTOuPYtKa I1poi:OVTa 'Evou011S»
T11V un' apt8110 npCDT. TE.I. 1653/30.04.2014
ITpoKl1PU~l1 TaU K. I1po£opou TaU
T.E.I. I1Etpata Yla Tllv nAl1PCD011T11SaVCDT£pCD8£011S
T11v un' apt8110 npCDT. KA/1266/12.06.2014
Ellnpo8E01111 aiT11011 yta T11VKaAU\jf11
T11SnpoKllPux8EL0as 8£011S
TtS otaTa~E1S TOU N. 4009/2011 (<D.E.K. 195/6.09.2011
T. A') «~01l11, AElToupYla,
aAt0
ota0cp
11 T11S nOloT11TaS TCDV 0nouocOV Kat olE8vonol11011 TCDV aVCDTaTCDv
EKnatocuuKcOV topUllaTCDv», onCDS TpononOt11811KE Kat 0ullnA11Pc0811KE llE US
otaTa~w; TCDVN. 4076/2012
(<D.E.K. 159/10.08.2012
T. A') Kat N. 4115/2013
(<D.E.K. 24/30.01.2013
T. A')
Ta M11TpcOa E0CDTEptKcOV Kat E~CDTEP1KcOVMEAcOV yta T11 0UYKPOT11011 TCDV
E101KcOVEmallEAcOv E7ttTpOncOV E7ttAOYl1S1 E~£At~l1S nou T11PEiTO TE.l. ITElpaHl,
0l)flcpCDva flE T11v KYA
<D.122.1/1137/145793/B2/09.10.2013
(<D.E.K.
2619/16.10.2013
T. B'), onCDSaUTa £XOUVEyKp18Et Kat avapT118E1 GTO 11AcKTPOV1KO
mJ0Tllfla AITEAAA
T11V np0<poptKl1 Et011Y11011TOU ITpo£opou T11SLUV£AEU011S, 0 onoLos npOTEtVEt ano
Ta M11TpcOa TE.I. ITEtpata ovofla0uKo
KaTaAoyo E0CDT£ptKcOVKat E~CDTEPtKcOV
flEAcOV,flE YVCD0UKOaVUKEtflEVO Kat np00cpaTO EPEuv11UKO / E7tt0T11flOVtKO£pyo
0uvacp£s flE EKElVO T11<;npoK11Pux8El0as
8£011S, 0uflcpCDva flE Ta cHOlXEla TCDV
~wypacplKcOv TOUS011flEtCDflaTCDv
Kat flETa ano OtaAOytKl1 0USl1T11011Kat aVTaAAaYl1 anO\jfECDV flETa~U TCDVflEAcOVT11S
.LUV£A£U011<;,
GT11 ~tEu8uV011 T11S LXOAl1S TEXVOAOylKcOv EcpapflOYcOv TOV aKo/"ou80 KaTaAoyo
TaKUKcOV Kat avanA11PCDflauKcOv /lEAcOVyta T110UYKPOT11011T11SEtotKl1S EnTaflEAOUS
EnlTponl1S E7ttAOYl1S(E.E.E.E.) llE 0Kono T11vKaAU\jI11T11SnpOK11Pux8El0as 8£011<;0T11
paellloa 'rou AvanA11pCDTl1 KaellY11Tl1 ~lE YVCDCJUKOavuK£lfl£VO
«Ecpaplloy£s
KatvOTOflCDV KACDCJwucpaVTaUpytKcOV TEXVOAOytcOVyta IToAUAElTOupytKa ITpoi:ovTa
'EvoUCJ11S» Kat avafl£VEt T11 CJUflCPCDV11
yvcOfl11 T11<;,npOKEtfl£VOU va CJUyKpOTl1CJEtT11v
npoavacpEp8EiCJa EnlTponl1, CDSE~l1S:
: 698346914-7
\;:'
)=p--L lX,
<-:;)
,
£COIl£Tpw, Ivcov Kat Nll/l<hcov
KAcocrwucpaVToDpyi.a<;» (<D.E.K. 8toplO'llOD
<:~\'.,,;-:;-\'<.'0 41/r/21.01.2009).
,;.{I;;-:-dY Bwypa<jHKO (jT)J.ldroJ.la: http://ikaros.teipir.gr/textile/departmentgr.htm
To YVCOCHlKO
avnK£ill£vO TOD K. ITpllltvW. £lVat O'Dvacpte; 11£ TO aVrLK£lIl£VO TIle; Dno
npoKfjpD~lj 8tO'lje;, 8lon lj MljXaVlKfj Kat lj [£COIl£Tpia IvcDVKat NljllaTCOV O'DvMovrat
O'T£va 11£TljV T£X,VOAoyia ITpo'iovTcov'Ev8DcrlK
':C"'.'
-..
~
-
3. rpaf3a<; Eu9uJ.lw<;, AVanAljpcoTfj<; Ka8ljY1jTfj<; TODTllfjllaToe; KAcoO'TaucpaVTaDpycDv
MljxavlKcDv T E. TOD TE.l. IT£lpata 11£yvcoO'nKo avnK£lIl£vo «ITA£KnKfj» (<D.E.K.
8toplO'llOD 294/08.04.2008
T. [').
Bloypa<j>lKo (jT)J.ldcoJ.la: http://ikaros.teipir.gr/textile/departmentgr.htm
H ITA£KTlKfj £lvat O'Dvacpfje; 11£ TO YVCOO'TlKO
avnK£lIl£VO Tlje; Dno npoKfjpD~lj 8to'lj e;,
8lon anoT£A£i Ilia ano ne; KUpl£e; KAcoCHoucpavToDpylKte; T£X,VOAOyi£<;yLa ITpo'iovm
'Ev8DO'lj<;.
4. TO(jKa<; rEropyW<;, AvanAljpcoTfje; Ka8ljYljTfj<; TODTllfjllaTae; KAcoO'ToucpavTODpycDv
MljxaVlKcDv T E. TOD TE.l. IT£lpata 11£ yvcoO'nKo avnK£ill£vO «XljIlLcrIlOe; Kat
T£X,VoAoyia E~£DY£VLcrIlODKAcoO'TOucpaVTaDpylKcDvITpO'iOVTCOV»(<D.E.K. 8toPLcrllOD
235/10.08.2006
T. N.IT.6.6.).
Bwypa<j>lKo
(jT)J.ldcoJ.la: http://ikaros.teipir.gr/texti1e/departmentgr.htm
H T£X,VoAoyia E~£DY£VLcrIlODKAcoCHoucpavTODpYlKcDVITpO'i6vTcov O'X£Ti1~£ml 11£ m
IToADA£LTODpYlKaITpo'iOVTa 'Ev8DO'lj<; Kat, £nolltvcoe;, TO yvcoO'nKo avnK£lIl£vo TOD K.
ToO'Ka clVat O'Dvacpte; 11££KclVO Tlje;npoKljPDcmOIl£Vlje; 8tO'lje;.
Ano TO MT)TProo E~(oTEP1KroV Md"rov
IIElpala:
(T)J.lE()anTt<;) TT)<; r..T.E<D.
TOU T.E.I.
S. r.l()T)pa<; AT)J.lTtTPW<;,Ka8ljYljTfj<; TOD TllfjllaTO<; BtollljxavlKfj<; 61OiKllO'lj<; Kat
T£X,VOAoyiae;TaD ITaV£7l:LcrTfjlltoDIT£lpata 11£yvcoO'nKo avnK£lIl£VO « IT£lpallanKfj Kat
YnOAoylO'nKfj ITpOO'OlloicoO'lj BtollljxaVlKcDv 6l£pyamcDV» (<D.E.K. 8toplO'llOD 344/T.
['/31.5.2011).
B wypa<j>lKo (jT)J.ldroJ.la: http://www.tex.unipi.gr/dep/sidiras/main.htm
H I1p000lloico0lj
BtollljxaVlKcDv 6l£pyamcDv an01:£A£l 8La8lKaO'ia nOD aKOAOD8£lTat
KaTa TllV avanTD~lj KACOCHoucpaVTaDpylKcDv T£X,VOAOYlcDVYla I10ADA£LTODpYlKa
ITpo'iovTa 'Ev8D0lje; Kat £lVat O'Dvacpfje;11£TO avnK£ill£vo Tlje;npOKljpDx8£i0ae; 8tO'lj<;.
6. Bou8ouvT)<; IIavaytroTT)<;, Ka8ljYljTfje; TOD TllfjllaTOe; ITOALnKcDVMljxavlKcDv T E.
Kat MljxaVlKcDv Tonoypacpiae; Kat [£conAljpocpOplKfje; T E. TaD TE.l. A8fjvae; 11£
yvcoO'nKo aVTlK£ill£vo
«MljXavlKfj
(AVToxfj YAlKcDV)>> (<D.E.K.
8toplO'llOD
1799/B/25.07.2013).
Bwypa<j>lKo
(jT)J.ldroJ.la: http://users. teiath. gr/pvouthounis/
To YVCOCHlKO
avnK£ill£vo TaD K. BOD80DVlj £lVat O'Dvacpte; 11£ TljV npOKljpD000Il£Vlj
8tO'll, 8l0n 01 apxte; Tlje; AVToxfje; YAlKcDVa~lOnOtoDvTat CHl<;8La8lKa0i£e; avanTD~lj<;
KatvOTOIlCOV KAC00ToucpavToDpylKcDV T£X,VOAOylcDVYla ITOADA£LTODpYlKaITpo'iovTa
'Ev8DO'lj<;.
Ano TO MT)TProO E~roTEP1KroV Md,rov
IIElpaui:
(aAAO()anTt<;) TT)<; r..T.E<D.
echnica1 University
IV ITpO'iOVTCOV».
TOU T.E.I.
of Sofia
11£
: 698346914-7
1. rUlVVaK01tOUA,OC; IIavayu:O'TllC;, Ku811Y11TI]S TaU TIll]llaT0S
M11XUVtKWV
HAEKTPOVtKWV YnOAoytcntKWV LUCH11lla"CCDvT E. 'tOU TE.1. ITEtpata IlE yvcocmKO
UVUKEillEVO «HAEKTpOVtKa - MtKP011AEKlPOVtKl] - T11AEntKotvcoviES» (<D.E.K.
OWpt01l0U 170/17.09.1998).
BlOypa<plKo Gll Ju:iroJia:
http://www.teipir.gr/index.php/ ellys2/i tem/15 8-giannakopoul os- panagiotisanap liroti s-kathigi tis
To yVC00ltKO UVUKEillEVO 'tOU K. rtawuKonOUAOU ELvat 0UVU<p£SIlE EKELVO't11S 8£011S
nou npOKTjpU00Elat, EnEtOl] 11 uvanlD~l1 KAC00TaU<pUVTaUpytKWV TEXVOAOytWV ytU
IToAuAElloupytKa
ITpoi:ov'tu 'EvoU011S nEptAUIl~aVEt Ota'ta~EtS IltKPOllAEKTPOVtKWV
KUKACOlla'tcovKat IlE'tu<popas OEOOIl£VCOV
1l£0COuywytllcov v11lla'tCOV.
2. BaG1A,Ela<>11C;I:appac;, AvunA11PCOTI]S Ku811Y11TI]S 'tou TIll]IlU'tOS HAEK'tPOVtKWV
M11XUVtKWVT E. 'tou TE.I. ITEtpata IlE YVC00UKOUVUKEiW:vo «\.{J11<PtaKaLU0'tl]IlU'tU
Kat \.{J11<PtaK£STllAE7l:tKOlvcoviES» (<D.E.K. OWpt01l0U: 276/r/12.03.2012).
BlOypa<plKo GllJielroJia:
http://www.teipir.gr/index.php/ el/the- hle/i tem/8 3-vasileiadissa vas
Ot E<pUPIlOY£S KutvO't0IlCOV TExvoAoytWV yta IToAuAElloupytKa ITpoi:ov'tu 'EvoU011S
0UVO£OV'tat IlE la \.{J11<PtUKaLU0'tl]IlUla Kat US \.{J11<PtUK£ST11AE7l:tKOlvcoviES,EnEtOl]
XPl1011l0nOWUv 11AEK'tpOvtKa KUKAWIlU'tU Kat npCO'tOKOAAU E7l:tKOlVCOviuS 1l£0CO
U0UPlla'tCOv OtKWCOV.
3. IIa1tayEropyac;
IIavayuO'TllC;,
Ku811Y11'tl]S TaU TIll]IlU'tOS
HAEKlPOVtKWV M11XUVtKWVT. E. TaU TE.I. ITEtpata IlE YVC0011KOUVUKEillEVO «rEVtKa
HAEK'tpOVtKa» (<D.E.K. OWPWIlOU 251/06.11.2002).
BlOypa<plKo GllJielroJia:
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/papageorgas/papageorgas
details .html
To YVC00UKOUVUKELIlEVOTaU K. ITunuy£copyu Eivat 0UVU<p£SIlE EKELVO't11S8£011S nou
npOKTjpU00Elat, OtOU Ol HAEKTpOVtK£S Ota'ta~EtS u~wnowuvlat
KaTa 't11V uvanlD~11
TEXVOAOytWVytU IToAuAElloupytKa ITpoi:OVla 'EvoU011S.
: 698346914-7
5. Zao\)"nros ~'tE<P([lVOS, Ka8rwrrri]<; TOU T/li]/laTo<; MTjxavoAoycov MTjXaVLKcDVT E.
"[ou T.E.I. 0£00aAilix<; /l£ YVC00TtKOaVTtKEt/l£VO «AVToxi] YALKcDV»(<D.E.K. OWpt0/l0D
907/r/31.8.2012).
I
BlOypa<ptKO O'l11-u;iffiJla:http://www.teilar.gr/person.php?pid=
148
To YVC00TtKOaVTIKEt/l£VO TOU K. ZaoDT0ou EtVat 0Dva<p£<; /l£ "[TjVnpOKTjpU000/l£VTj
8£0Tj, OLOTtOLapx£<; TTj<;A VTOxi]<;YALKcDVa~WnOWDVTaL 0TI<; otaotKaO"i£s ava7CTU~Tj<;
KatvOTO/lCOV KAco0TOu<pavTOupYLKcDVT£xvoAoyLcDv yta IlOAUA£tTOupyLKa Ilpol:oVTa
'EVOU0Tj<;.
6. llavayw)'tonouAos
Al1JlOKpt'toS, Ka8TjYTjTi]<; TOU T/li]/laTo<; MTjxavoAoycov
MTjxaVtKcDV Kat BW/lTjxaVtKOD LX£OtaO"/lOD T E. TOU TE.I. ,0,.UTIKi]SMaK£oovias /l£
YVC00TtKO aVTtK£i/l£VO «Eu<pU11 LU0Ti]/laTa O"TO LX£OtaO"/lO Kat TTjV Ilapaycoyi]
BW/lTjxaVtKcDV Ilpol:ovTcov» (<D.E.K. OWPt0/l0D 110 1/r/31.12.2007).
BlOypa<ptKO 0'11JlElffiJla: http://teiwm.grldir/cv/24short.pdf
To YVC00TtKOaVTtKEt/l£VO TOU K. ITavayLcoTonouAou Etvat 0uva<p£<; /l£ £KEtVOTTjSuno
npoKi]pU~Tj 8£0Tj<;, OtOTt TO £7Ct0TTj/lOVtKOn£Oio TOU LX£Ota0/l0D BW/lTjxaVtKcDV
ITpOl:OVTCOVa7CT£TaL TTj<; avamU~Tj<; T£xvoAoytcDV ym ITOAUA£tTOupyLKa Ilpol:oVTa
'EvOUO"Tj<;.
Ano 'to Ml1'tPO>O E~o)'teptKrov MeAO>V (aAAO()anTtS) 'tl1S ~.T.E<I>. 'tOU T.E.!.
lletpaui:
7. ~1tl'tciS XpiO''toS, Ka8TjyTjLY]<;O"TODelft University
of Technology
/l£ YVC00TtKO
aVTtKEt/l£VO «Mechanical
Engineering,
Engineering
Design, Structural Mechanics,
Mechanism Theory»
BlOypa<ptKO 0'11JlElffiJla:
http://io.tudelft.nl/
en/ organisation/personal-prof]
1es/professors/ spi tas-c/
To YVC00TtKOavTtK£i/l£vo TOU K. L7CtTa KaADnT£t £UpDTa"[Tj£7CtO"TTJ/lOVtKi]
n£pwxi] 0TO
XcDpo TTjSO"XcoiaO"TjSnpol:ovTCOVKat ncptAa/l~aV£t TO n£Oio TTJSnpoKTjpux8Et0as 8£0Tj<;
nou 0X£TU~£TaL/l£ "[a ITOAUA£tTOupytKa Ilpol:oVTa 'EVOU0Tj<;.
: 698346914-7
: 698346914-7
"'_'-""
T.E.!. ilf:l?AL<\.
XNO\
....
,··'·//'!\i cdJ\PM •....
,; I.,,',
2.XOI\H ..•..•...
I....
\
J ', •• I :,,""<!,.....
'
~
TIr'lHWo
rJJll.-iOy~;...••..
rJrpraN
titHXAW!<:.1NT.i: •
. nc,6 .
.). .A .
.
i.fl.:..f;:..2p.lY..
AP. npOT. KN
I
HMIN!A
0
Ilpo<; "to
.
T.E.I. Il£tpaui
~XOAij T£XVOAOylKcOvE<papllOYcOv
KAm(Hou<pav"tOupycOv MllxaVtKcOv I.E.
Tllijlla
IlapaKaAcO
EIlnNYMO:
IlPINlnTAKH~
va
£ili~£T£
Il£
mc;
IlEAOC;
EKnmbCU'tlKOU Ilp0(jm7l:tKou (E.Il.) (j£ BE(jll:
ONOMA:
rEnpnO~
AvanAllpm"tij Ka811Yll"tij Il£ YV(j)(jTIKOaVTIKcill£VO:
ONOMA
IlATEPA:EMMANOYHA
E<pap Iloyt<;
~IEYeYN~H
: NASOY
5
Kmvo"t0llmv
T£XVOAOytCDV yta
KA,(j)(j"tOu<pav"toupytKcOV
IlOAUA£l"tOUpytKU
15127 MEAI~~IA
'EvbU(jy\<;
THAE<DnNO
"tODTOIlEU Il/c£KTIKijc; - EToillOU EvbUIlUTOC;
AP. ~EATIOY
: 210 6134401
TAYTOTHTA~:
M 249575
Ilpoi:ov"ta
"tau TllijIlU"tOC;KAm(j"tou<pav"taupycOv MT\XUVtKcOVT.E.
"tll<;~XOAijC;T£XVOAOytKcOVE<pUPlloycOV.
Y no~uAA(j)
btKawAoYllTIKU
<DEK
~UVTJ~~tva:
Avriypa<pa
'rwv n'ruxiwv
Kat 'rwv 'tL<AWV anouorov
'twv
uno\JIl1<piwv.
,
,
BlOypa<ptKO
()T]f.u;;iw~a
~E
eruvOntlKTj
aV,al-uaTj,
-rwv
E1Ctcr'tTJ~OVtKffivEpyacrtrov ~ou. (Kat aE l1A£K-rPOVtKTj~oP<Pl1)
t.tOaK-roptK~ bta'tptpi]. (Kat aE TjAEK'tpOYtKi]flOP<Pi])
cruVy\llllEva
"tu
avayKaia
crUll<Pmvu Il£ "tllV 1653/30-04-2014
486/['/15-4-2014
npoKijpD~Tl,
EJ~~uTlila
: 698346914-7
Ovo~an::nwvu~o
rEWpyLO<; nplVlWT<1Kt"}<;
En<1YYEA~a
En[Koupo<; Ka8t"}yt"}T~<;~XOA~<;TExvOAOylKwv Ecj>ap~oywv TEl nEIPAIA
H~Epo~t"}via YEVVt"}Ot"}<;
26 Auyoumou
Tono<; yEVVt"}Ot"}<;
A8~va
OlKOYEVElaK~ KaT<:x(ycaot"}
naVTpE~EvO<; ~E Tpia nmOl<1
6lElJ8uvoij
T.E.L
Epyaota<;
1965
nElpm<1
~XOA~
KAwmou<j>aVToupywv
TExvOAOylKWV
E<j>ap~oywv
T~~lla
Mt"}XavlKwv T.E.
n. PaMt"} Km et"}~wv 250 12244 AlYaAEW
6lEU8uvot"} KaTOlK[a<;
15127, MEAioma
Tt"}M<j>wvo Epyaoia<;
+30-210-5381335
CDa~
+30 210-5381150
Tt"}AE<j>WVO
OlKia<;
+30210-6134401
KlVt"}TOTt"}AEcj>WVO
+30693-2816401
email:
[email protected]
~TpanwnK~
•
•
•
•
•
A8~va
8t"}TEla:
'E<j>EOPO<;
A~lw~anKo<; L.Y.n.(~w~a
YAlKOU nOAE~OU} 1988-1990
"6loaKTOplKo mt"}v Emm~~t"} YAlKWV", Study of Conductive Textile Electrodes as Analytical Tool
for Detection
of Parameters
related to human body by (EIS) Electrochemical
Impedance
Spectroscopy UNIVERSITEIT GENT, Faculty of Engineering, ~EmE~~pLO<; 2005.
"E~ElOiKEUOt"}OE J1moaywYlKE<; crnoUOE<;", nATEr ~E/\ETE, 30.06.1999.
METamuXlaKo
6[nAw~a "Master
in Textile Science and Engineering",
UNIVERSITY OF LEEDS,
Department of Textile Industries, NOEIl~PLO<;1992.
"nTuXio
T~~~aTO<;
KAwmou<j>aVToupyia<;"
TEXNOI\OrlKO
ItlPYMA
nEIPAIA,
T~~lla
KAwOToucj>avTOupyia<;, 27.06.1988.
1/10/2008 - o~IlEpa. EniKoupo<; Ka8t"}yt"}T~<;,TEl nElpm<1, T~~lla KAwmou<j>avTOupy[a<; TO~Ea<;
nAEKnK~<;ETO[~OU
EVOUllaTo<;,
rVwmlKo
AvnKElllEvo:
~XEo[aOtl
KmvoTollwV
KAwOToucj>avTOupYlKWV npo'iovTwv 'Evouot"}<;
(nElpm<1<;, EAMoa) - CDEK OlOPlOIlOU APl81lo<;
1
: 698346914-7
¢UAAOU 923, TEUXO~3,3
•
30/9/1999
-
OKT 2008, (ApL81l. ~E~. V.L'>.E.TOU Vn.E.n.8.
30/9/2008
Ka8rlYI1T~~
E¢aplloywv,
TEl
TOJlEa~ nAEKTLK~~- ETOlllOU EVOUJlaTO~ (nElpata~,
N.n.lU~.
•
CD1/E5/1024/27.7.1999
3/3/1997
(nElpata~,
•
-
1/1/1995
30/9/1999
EAAaoa)
-
1/10/1992-31/12/1994
(Bradford,
•
TEl nElpata,
Ml1xaVLKO<;
University
TJl~lla
T.
KAWaTo(j¢aVToupyla~
nOLOTLKOU EM:yxou
of Gent (Gent,
EPWVI1T~<; - University
(Athens,
Yn:Eu8uvo~
Greece),
OE OOKLIlE~ aTl1V
Belgium).
of Bradford,
IYMMETOXH
TtOlOTLKOU EMyxou,
ETtl8EWPI1T~<; nOLOTlKOU
EMI1VlKWV KAWaTOU¢avTOupyLWV
VI.
KAWaTo(j¢avToupyla~
- CDEK OLOPlOllOU 144/17.9.1999
Industrial
Technology
Department
UK).
17 /4/1990-30/9/1991
S.A
~uvEpyaTI1<;,
EPEUVI1T~~ Kat
KAWaTOU¢aVTOUpYLK~ ~LOlll1xavla.
•
EAAaoa)
21085/17.9.2008).
TJl~lla
T. N.n.lU~.
EpyaaTl1ptaKo<;
28/2/1997
nElpata,
IE EPEVNHTlKA
yLa E~aywy~
- EKnAI6EVTIKA
Hermes
EMyxou
Export
& Co.,
/ E.E. Vassilopoulos
OE EVOUllam
6XJ-...a
Kat
npo"lovm
aTl1V AIlEPlK~.
npOrPAMMATA
(TitAo<; e:pyou-
KAI IEMINAPIA.
IOlOt'1ta Coordinator)
1.
COMEn
"
EUROTEX
KAWaTOU¢aVToupyla<;
":
~uvEpyaola
2.
COMEn"
3.
ETtlaTl1110VlKO<;ouvEpyatl1<;
TEAMS ": Avamu~11
TOU Tll~llaTO<;
avaYKWV
Kat
ETtlXELP~OEWV aTOV TOIlEa
TI1<;
8EJlaTlKWV EKTtatOEUTlKWV TtaKETWV (modules).
aTO TtPoypalllla
KAWaTOU¢avTOupyla<;
OtE8vwv
Kat
navETtlaTl1lllwv
aTl1V EupwTtI1.
KAWaTOU¢aVToupyla~
AvallOP¢wOI1<;
TOU TEl nElpata
7HXVEJ1laTrJillaKwv
Kat TI1<;napaywy~<;
AVaAUTLKOU npoypallJlato<;
UTtEu8uvo<; yta TI1V Epwva
EKrra[o£uarv:;
npOTunwv
~TtOUOWV
EKTtaLOEUTLKWV
TO!J,Ea
OlOV
Tile;
ETOlJlOU EvOUllaTO<;. (1998-2000)
4.
5.
ADAPT
"COSTEX"
No 193/221
(01.98-12.2000),
MElwol1
KOaTOU<; OTOV KAaOO K/V Kat ETOlllOU
EVOUJlaTO~
6.
LEONARDO"
7.
SOCRATES
EduSpin
": AvaTttu~11 EKTtatOEUTLKOU UAlKOU aTOV KAaoO tl1~ KAWOTlK~<;.
- ERASMUS:
AvaTttu~11
" European
EKTtaLOWTLKOU
Textile
UAlKOU
Kat
Engineering
opyavwol1
Advanced
TOU
Master
( E - TEAM
TtaVWpWTta"lKou
)"
:
~EtaTttuXlaKOU
TtpoypallllaTo<;.
8.
TEMPUS
- TACIS : PRE-JEP No 3123-96
(01.1997-
12.1997)
"npoypalllla
JlE TO TExvoAOylKO IVaTlTOUTO TI1~TaOKEVbl1~ - OU~llTtEKlaTav"
9.
TEMPUS
- TACIS : JEP No 10338-97
TExvoAoylKO
OloaOKaAla<;
10.
11.
LEONARDO
IVaTltOUTO
ouvEpyaula<;
: Avaolap8pwol1
": Avamu~11
EKTtatOWTLKOU UAlKOU aTOV KAabo
tl1~ KAWaTlK~<; Kat
LEONARDO
tlpaoEl<;
E.P.E.A.E.K.
2000
"
Advottex
":
Kal ~LOlll1xavla
1998-2000.
yta
tl1v
Ttpo~oM
Kat
EKouYXPOVlOIlO~
KAWaToij¢aVToupyla~
tOU npoypallllatO~
Ava~op¢wOI1
ICT
aT 11V
taU
Kat
aVaAUTLKOU
EKTtatOWTLKOU
tOU TEl TOU nElpata.
tllEuPUVOI1~ TOU tll~JlaTO~
UTtOtl1v XPI111aTOOOTI1011TOU EnEAEK TOU VTtoupyElou
2000-2003.
KaTapTLOI1~
EVOUOI1<;.
AvaJloP¢WOI1
taU TIl~llaTO~
ETtlaTI11l0VlKO~ ouvEpyaTI1~
E.P.E.A.E.K.
JEP IlE TO
npoypallllaTwv
TtOAUllEOWV Kat OloaOKaAla<; aTtO aTtoomul1.
TOU TEl nElpata
14.
" npoypallila
TWV 1111-u¢aVTWV IlE XP~OI1 TtAat¢OPlla~
TtpoypallllaTO~
13.
09.2001):
OU~IlTtEKlaTaV"
PRE - JEP
Kat KlVI1TLKOtllm TtpOOWTtlKOU.
2000 " Temptex
KAWaTOU¢aVToupyla
12.
(01.998-
tl1<; TaOKEVbl1<; -
ouvEpyaola<;
: TEXVLK~ Kat opyaVWTLK~ ~0~8Ela.
EKouYXPOVlOll0<;
KAWaToij¢avToupyla~
natbEla~.(2000-2003)
TOU aVaAUTlKOU
EKTtatOWTlKOU
: 698346914-7
npoypa~.qlatO~ Kal oLEUPUVOlltou tll~llaLO~ KAwoLOu¢avLOupyla~ toU TEl LOU nELpala uno TIlv
OLKOVOIlLK~
UnOat~pL~Il LOUYnoupYElou naLoELa~.
15. nYEll - npoypalllla
YnoOT~pL~Il~EpEUVIlTLK~~llpaOtllPLOTIlta~- TEl nELpaLa) aKa0lllla'lKou
2000-1: " LXEoLaollo~ KaL KataOKEu~ EVO~ ~EATLWIlEVOUOUOKEUE~yLa tll
uoatanEpatOtllta
KataKOpu¢a npo~ tllv Em¢aVELa tWV yEou¢aall(hwv.
"
IlEtPllOll
!hou~
TIl~
16. nYEll - npoypalllla YnoOT~pL~Il~EpEUVIlTLK~~llpaOtllPLOtllta~- TEl nELpaLa) aKaolllla'lKou ELOU~
2000-1: " OL EmmWaEL~ tll~ y~pavoll~ TWV u¢aallatWv
vEonpEvlou OTIl eEPIlOIlOVWTLKE~
LOLOtllTE~OTOAWVuno~puXLWV opaatllPLoT~TWV ".
17. EmatIWOvLKO~ YnEueuvO~ taU Ynonpoypallllato~
Avallop¢woll~
tOU npoypallllatO~
Lnouowv
tOU tll~llatO~
KAwatou¢avToupyla~
toU TEl nELpaLa IlE XPllllato66tlloll
tOU EnEAEK tou
YnoupYELOUnaLoEla~.(2003-2005)
18. YnEueuvO~ yLa to TEl nELpaLa tOU MEtamUXLaKou npoypallllatO~ onouowv IlE TltAO «LXEolaall
llLaopaatLKwv KaL BLollllxavLKwv npo'loVtwv KaL auatllllatWV (EyKpl81lKEano TO EnEAEK II) rrou
oLOpyavWVEtaL ano to naVEmat~IlLO ALyalou auvEpya~ollEvo IlE to TEl nELpma (rLa to ELO~
2003).
19. MEDA TURKEY- Vocational Training in the Clothing Sector in Turkey 2002-2004 MEDA TURKEYVocational Training in the Clothing Sector in Turkey
20. E.P.E.A.E.K. 2004-2006. AvalloP¢woll
tOU aVMUTLKOU EKnaLOEUTLKOU
npoypalllluTo~ anouowv
tOU TIl~llaLO~ K/Y taU TEl taU nELpaLa uno tllV OLKOVOIlLK~UnOat~pL~Il tOU YnoupYElou
nmoEla~.
21. KOLVOTLK~npwto~ouAla
EQUAL, EQUAL A.L. En-ENllYLH, GR-232267 Qualification
against
exclusion from the job market
"En-ENt.YLH: t.LKTuo npoaaplloy~~ KaL avaoL(XpepWOll~ tou
22.
23.
24.
25.
•
•
•
OUat~llatO~ napaywy~~ KaL Epyaola~ atOV KAaoo TIl~ EvoUaJl~ ", EpyaOLaK~ EpEUva atov KAaoo
tll~ 'EvouaJl~ (2006)>>http://www.equal-baf.de/de/transnational_cooperation.html
LEONARDO 2008-2010 "Innovation Transfer in Textiles Life long Learning Programme" 2008-1GB2-LE005-00214. EKnaLOEUTLKWV
EpyMElwv yLa E~anOataaEw~ EKnuloEuaJl (2009-2010).
nYEll - npoypalllla YnOat~pL~Ile; EPEUVJlTLK~~
t.paOtJlPLOTJlta~- TEl nELpaLa) aKaOlllla'lKou ELOUe;
2009-10: " Avamu~Il aywYLlla KAWatWV pa¢~~ XPJlaLIlOrroLwVta~ rrELpallaHK~ EpyaOTIlPLaK~
OLaTa~!1".
PROCOTEX 2010 -2012 Products from Coated Textiles. npoypalllla
XPIlllaLOOOtOullEVO ano to
IRSES Carie Curie - Centers for Excellence. LuvEpya~ollEva naVEmat~IlLa GENT BELGIUM,
UNIVERSITY OF RHODESGRAHAMTOWN SOUTH AFRICA.
TEMPUS-JPHES -544390-TEMPUS-1-2013-1-GRentitled
University
and Industry for the
modernization of textile manufacturing sector in Belarus AGREEMENT NUMBER - 2013 - 5031 /
001- 001 Project reference number - 544390-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPHES, 01-12-2013
till 30-11-2015, (Coordinator).
EKnpoawnoe; tile; EAAa6ae;aE oUIl13oul\la Kat EnLtpOnEe;aTO nAalaLo tWV 6paatllPlOt~tWV
tOU
Eupwna"lKou xwpou Epwvae; Kat tile; auvEpyaalae; tile; IlE 6laKpanKOUe; opyavlolloUe; aTOV
tOIlEa A10 ARTEMIS. (An6<1>aoll Ynoupyou nal6Eiac; Kuplae; A. lllallavtOnouAou
A.n.
15396/3.12.2010) (2010-a~IlEpa)
AvanAJlPWllaTLKO IlEAO~tJl~ 8~\ EmtpOn~c; EllnELpoyvwllovwV tJl~ rEVLK~~rpallllatElac; Ellnopiou
toU YnoupyElou Avamu~Jle; AVtaywVLatLKOTIltae; KaL NauHAlae; E8vLKOe;atJlv rEVLK~llLEUeUVOJl
KpaUKwv npOllJl8ELwv ~aoll tile; ano¢aoJle; MA:B4B7CD-04/\ apL8 npWT. nl/545 30/03/2012
(2012-2013)
MEAoe; aTO IllltpWO A~lOAOYlltWV tWV nponiaEwv
Yla EpEUVIltlKa npoypallllata
XPllllato66tllalle; EInA tOU unoupvEiou nal6Eiae;, 6la Slou MaallOlle; Kal 0PlloKEUIlCttWV
(2010-a~IlEpa)
: 698346914-7
MEAot; tilt; Emtp01t~t; "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the Erasmus
Programme" (2010-a~IlEpa).
MEAOt; H]t; E1trrpo1t~t; E~EtaOIlt; - a~LOA6YIlOIlt;aVtlpp~OEWV TWV unoEpywv tilt; 6paal'lt; 4.6.1
«61'lllloupyia
nEpU!>EpElaKwv n6Awv KalvOtOlliat;»
TOU E.n. «AvtaywvLOnKOTllta»
mil
8EjlanK~ nEpLOX~ "ArpOY/\IKA (KAwmoucjJavTOupyia,
~UAO)" nou unaynat
mo Tjl~jla
6La.XElplOIlt; 6lap8pwnKwv
npoypajljlatWV tile; rEVlK~e; rpajljla.tEiae; 'Epwvae; Kat TEXvoAoyiat;
(2010).
EjlnElpoyvWjlovae; jlEAOe; Tile; OEKa.tIle; ETtlTpOn~e; Tile; 6lEU8uvOIle; Ejlnopiou, TOU YnoupyElou
AvaTttu~lle; Yla ne; KpanKEe; npoil~8ElEe;
(6EuTEpO~a8jlla
ETtlTpOn~ EvmaoEwv)
Yla
KAWOtOucjJavTOupYlKa KaLouvacjJ~ aUTwv npo·(OVta. (2004).
EilnElpoyvwilovae;
jlEAOe; Tile; ETtlTpOn~e; Tile; rEVlK~e; rpajljlatEiae;
'Epwvae; Kat TEXvoAoyiae;
(rrET), TOUYnoupyEiou Avamu~lle; Yla ne; KpanKEe; ETtlOOT~OEle;yw ETtEVOUOW;ETtlXElP~OEWVIlE
avnKEiilEvO KAwmoucjJaVTOupYlKa Kat ouvacjJ~ aUTWV npoIovta OE ulj,JIlM TEXvoAoyia. (20022003).
MEAOe; Tile; ETtlTpOn~e; ElOlKWV ETtlOtIlIlOVWV TOU O.E.E.K. (Opyavloiloe;
EnaYYEAjlanK~e;
EKTtaiowOIle; KaL KaTapnOIle;) Yla TIlVTtlOtonoilloll TWVanocjJoiTWV Ka.ta ta ETIl 1999-2001.
MEAOe; ,Tie; ETtlTpOn~e; ElblKWV ETtlOtlW6vwv TOU O.E. E.K. (OpyavlOjlOe; EnaYYEAjlanK~e;
EKnaiowOIle; KaL KaTapnOIle;) yLa.Tllv OUvta~1l TOU E8vlKOU aVaAUtlKOU npoypajljlaTOe; onouowv
Yla Tllv E1taYYEAjlatlK~ KaTaptl01l TWV Eli5lKOT~TWVKAwmoucjJaVTOupyiae; Ka.L napaywy~e;
EVOUilaTWV,
EjlnElpoYVWllovae; IlEAOe;Tile; OEKa.tIle; ETtlTpOn~e; Tile; 6lEu8uvOIle; Eilnopiou, TOU YnoupyEiou
AvaTttu~lle; Yla nt; KpatlKEe; npoil~8ElEe;
(6wTEpO~a8Illa
ETtlTpOn~ EVOTaOEWV) Yla
KAwOtOucjJavtOupYlKa KaLouvacjJ~ aUTWVnpo"(ovta. (1998-2001).
MEAOe;Tile; oyoolle; ETtlTpOn~e; Tile; 6lEu8uvOIle; Ellnopiou, TOU YnoupyEiou Avamu~tle; Il onoia
Eivat
ETtlcjJOPtl0ilEVIl ilE TIlV oumaOIl l:WV npoowypacjJwv
Yla ne; KpanKEe; npOjl~8ElEe;,
unEu8uvoe; Yla w KAwmoucjJavtOupYlKa Kat ouvacjJ~ aUl:WVnpoIovta. (1998).
AvanAIlPwllanKo
jlEAOe;l:1le; OEUTEPtle;ETtlTpOn~e; l:1le; 6lEu8uvOIle; Ejlnopiou, TOU YnoupyEiou
AvaTttu~lle; Il onoia Eivat ETtlcjJopnOilEVtl jlE H]V E~EtaOIl TWVnpoocjJopwv TWV npoll1l8EUTWV Yla
ne; KpanKEe; npOjl~8ElEe;, unEu8uvoe; Yla ta KAwmoucjJavTOupYlKa Ka.Louva¢~ aUTwv npoIovta.
(1998).
•
•
•
•
•
•
•
•
KplT~e; TOU ETtlmllllOVlKOU nEpLOolKOU taU navETtlmlljliou
University of Oradea Publishing
House, Annals of the University of Oradea Fascicle of Textiles Leatherwork of Oradea Publishing
House, 2012
KplT~e; TOU ETtlmlljlOvlKOU nEpLOolKOU «Transactions
of the Institute of Measurement
and
Control» ano TO 2010.
Kpll:~e;TOUETtlmllllOVlKOU nEploolKOU «Applied
Polymer
Science
»ano TO 2009.
KplT~e;TOUETtl<JtlljlOVlKOUnEpLOolKOU « Textile Research
Journal
»ano TO 2008.
KplT~e; TOU ETtlmlljlOVlKOU nEpLOolKOU «Journal
of Applied
Electrochemistry»
ano TO
2004.
2014
MEAOe;l:1le;ETtlmllilOVlK~e; ETtlTpOn~e;TOU6lE8voue; ouvEopiou Textile Scientific Conference
OlD
Tamper Tile;CDLAavoiae;8-9 LETtt 2014.
MEAOe;Tile; ETtlmlljlOVlK~e; ETtlTpOn~e; TOU 6lE8voue; ouvEopiou, 14th World Textile Scientific
Conference of AUTEX mllv Bursa Turkey 26-28 MaTou 2014.
MEAOe; Tile; ETtl<JtlljlOVlK~e; ETtll:pOn~e; taU 6lE8voue; ouvEopiou,
Innovative
solutions
for
4
: 698346914-7
sustainable development of Textiles industry, 23-24 Malou 2014 Oradea Romania, Proceedings
Volume XIV, ISSN: 1843- ....
•
MEAO~ n]~
Conference
EmoulflovLK~~
eRA -
EmTpon~~
TaU ClLE8vou~ ouvEoplou
9, KaL npoEopEUWV OTI1V ouvEopla
Technological
Education
http://era.teipir.gr
/
Institute
of
Piraeus,
Piraeus,
CB.4.
«International
Engineering
Greece,
22-
Scientific
perspectives,
24 September
2014,
2013
•
MEAO~TI1~Emcrrl1flOVLK~~ETmpon~~ TOUL':.LE8vou~
ouvEopiou Textile Scientific Conference
Sliven TI1~BouAyapia~ nou OLE~~x811
ana n~ 28 w~ Tr]l ~ louAlou 2013.
•
MEAO~ TI1~ Emcrrl1flovLK~~ EmTpon~~ TOU L':.LE8vou~ouvEoplou,
Conference of AUTEX crrl1v Dresden Germany 22-24 Malou 2013.
•
MEAO~ TI1~ Emcrrl1flOvLK~~ EmTpon~~ TaU L':.LE8vou~ ouvEoplou,
Innovative solutions for
sustainable development of Textiles industry, 24-25 Malou 2013 Oradea Romania, Proceedings
Volume XIV, ISSN: 1843- ....
•
MEAO~ TI1<; EmOTl1flOVLK~~ EmTpon~~
OTO
13th World Textile Scientific
TaU L':.LE8vou~ ouvEoplou
«International
Scientific
Conference eRA - 8, KaL npoEopEUWV OTI1V ouvEopia CB.4. Engineering
perspectives,
Technological Education institute
of Piraeus, Piraeus, Greece, 23- 25 September 2013,
http://era.teipir.gr/
2012
•
!'v1EAO~Tt1~ EmOTl1flOVLK~~ EmTpon~~ TaU L':.LE8vou~ ouvEoplou
«International
Scientific
Conference eRA - 7, Technological Education Institute of Piraeus, Piraeus, Greece, 27- 30
September 2012, http://era.teipir.gr/
2011
•
MEAO~ TI1~Emcrrl1flOVLK~~EmTpon~~ TOU L':.LE8vou~ouvEoplou,
Future"
lasi
Romania
21-22
http://simpozion.tehnologiasidesignulproduselortextile.ro/index.
•
MEAO~ TI1~ EmOTl1flOVLK~~ EmTpon~~ TOU L':.LE8vou~ ouvEoplou,
Innovative solutions for
sustainable development of Textiles industry, 27-28 May 2011 Oradea Romania, Proceedings
Volume XII, ISSN: 1843-813X
•
MEAO~ TIl~ EmOTl1flOVLK~~ EmTpon~~ TaU L':.LE8voue;ouvEoplou
«International
Scientific
Conference eRA - 6, Technological Education Institute of Piraeus, Piraeus, Greece, 19- 24
September 2011, http://era.teipir.gr/.
2010
•
MEAO~ TI1~Emcrrl1flOVLK~~EmTpon~~ TOU L':.LE8vou~ouvEoplou
LEmEj..l~plou 2010 http://era.teipir.gr/
"Technical Textiles Present and
October
2011,
htm I
eRA-5 nou OLE~~X811
ana 15-18
2009
MEAOe;Ul~EmonlflovlK~~ mLTpon~~ TaU L':.lE8vou~ouvEopiou
LmTEfl~plou 2009 http://era.teipir.gr/
2008
eRA-4 nou 6LE~~x811ana 24-26
•
MEAO~ TI1e;EmOTl1flOVLK~~EmTpon~~ TOU L':.LE8voue;ouvEoplou", 2nd International Scientific
Conference Textiles
of the Future
Kortrijk
- Belgium,
13 - 15 November
2008,
(http://textiles.ugent.be/ft)
.
•
MEAOe; TI1~ EmOTl1flOVLK~~ EmTpon~~ TaU L':.LE8vou~ ouvEoplou
«International
Scientific
Conference eRA - 3, Technological Education Institute of Piraeus, Aigina, Greece, 19- 21
September 2008, http://era.teipir.gr/.
1.
LEflLvapLo yLa npoypawa
EmflopcPwol1~ TEXVLKWV
AOcPaAEla~mLnEOOU AEI/TEI oLapKELa~ 100
wpwv, oUflcPwva flE TI1V V.A 131784/2003, Kw6LKO~'Epyou EI\KE TEl nEIPAIA 80173 (YAonoll1ol14
oEflLvapLaKwv KUKAWV)(17/1/12 -24/3/12,
2513112 - 18/5/12, 19/11/12 - 911113, 3113/14 -
5
: 698346914-7
29/5/14)
2.
LEI·.llveXPLa
EKnalowOlle; /\OYlOl.llKOULXEolaolle; KaLKaTaOKW~e; EvoulleXTwv, oleXpKElae;60 wpwv,
KWOlKOe;
'EPYou E/\KE TEl nElPAIA 80172. (YAonollloll 3 oElllVapLaKWV KUKAWV23/1/12 - 20/2/12,
10/10/12 - 19/12/14, 1/10/13 - 9/11/13).
•
1991. 'Epwva Yla TIlv mlopaoll KaLXP~Oll mu EV~UIlOUKUTIeX0lle;mo Ba~~eXKl (Research for the
action of Cellulase Enzymes on Cotton - Research for a Master of Science degree).
•
1992. 'Epwva Yla Tle; ouvaToTIlTEe; KaL He; OUV8~KEe;anooox~e; Tile; VEae; TEXvoAoylae; ma
KAwmou¢aVToUPYlKeX EPyomaola KaL OE ~LOTExvlEC;
nolllou EVOUllamc; OTIlV Eupwnll (Research
in the area of implementation
in new technologies in Textile and Garment Manufacturing in
Europe - Research financed by the European Community).
•
1993 'EpEuva Yla TIl XP~oll VWpWTlKWV OlKTUWVKaL yEvEHKWVaAyopl8~wv Yla Hlv a~loMYllOll
mEvouoEwV OE ~IlxavoAoYlKO E~onAlO~o ma KAwmou¢aVTouPYlKeX EpyomeXOla KaL OE
~lOTEXvlEe;nolllou Evou~ame; (Research for the Use of Neural Networks and Genetic Algorithms
for the evaluation of investments in new technology in Textile and Clothing Industries).
•
1994 'Epwva
Yla aVTaywvlmlKOTIlTa
Tile; KAwmou¢avmupYlK~e;
~lollllxavlae;
KaL Hle;
~lo~Ilxavlae; ETolllOU Evoullame; (Research for the Competitiveness of the Textile and Clothing
Industries in Europe - Research held in COMT - Center of Objective Measurements Technologies
Bradford- UK).
•
1995 'Epwva Yla TIlv avlxvEuoll KaL anoppltVIl TWV~EVWVUAWVano ~a~~eXKl KaL llaMl KaTeXTIlv
olaolKaola KAwmonolllolle; TOUe;(Research for the detection and removal of foreign materials in
cotton and wool during the spinning process).
•
1995 'Epwva Yla TIlv XP~Oll IlAEKTPOVlKWVOlKTUWVano TIlv KAwmo(j¢aVTouPYlK~ ~lo~Ilxavla
Yla EKnalowoll KaL EnEKTaoll TWVEPyaOlwv (Research for the use of electronic networks from
the textile Industries for education and business reasons).
•
1996 'EpEuva Yla TIlv orUlloupyla
Ev6<; AOYWfllKOU
naKETOu 110f,UIlEOWV ytCX "<'1 v
KAwmo(j¢aVToupYlK~ EKnalowoll (Research for the creation of multimedia packages for Textile
education - Research held in Gent Universiteit- Belgium).
•
1996 'Epwva Yla TIlv Oll~loupyla EVOe; E~unvou oum~ Ilame; ~aol~oIlEVO OE YEVETlKOUe;
aAyopl81l0ue; IlE oKono TIlv 000 TO ouvmo KaAUTEPllmtAoy~ Ill~EWe;~a~~aKlou aVeXAoya~E TIlv
~IlTOU~EvIl nOlOTIlTa TOU TEAlKOU npoiOVTOe; (Research for an expert system using genetic
algorithms to optimize the selection of the cotton blend according to the required quality).
•
1996 'Epwva Yla TIlv E~ETaOll Tile; anoTEAw~aHKOTIlTae; Tile; npo-Ola¢~~lOIle;
napaywy~e; EvoulleXTWVOTIlv E;>..Aaoa.
•
1998 'EpEuva ma nAalola Eupwna"lKou KOlVOHKOUXPll~amoomu~Evou
npoYPeXll~aToe;Yla TI1V
EAaXlmonolllOTl TOU KomoUe; ~lO~IlxaVlK~e; KaTaOKEU~e; EvoulleXTwv KaL TIlV YP~yoPll
mllv ~lo~Ilxavla
aVTanoKploll·
•
1998 'Epwva mov xwpo Tile; Evloxu011e;Tolxwv KTIlplwv KaTaOKEuaOjlEva ana oOlllKeXmOlXEla jlE
npoo8wlllVWV UaAOUOTOnAalOlo KAwoTou¢avmuPYlKwV E¢aplloywv OTIlv ,(jOjllK~.
•
1999 'Epwva ma nAalola EPWVIlHKOU npoypallllaTOe; XPll~aTOOOTOU~Evouana m TEl nELpaLeX
Yla TIlv y~pavoll mu vEOnpEvlou OEouv8na U¢eXollaTa Yla KaTaOKW~ OTOAWVKaTeXouolle;.
•
2000 'Epwva ma TlAalOla EPWVIlTlKOU npoYPeXllllaTOe;XPllllmoooTOu~EVOU ana TO TEl Yla TIlv
•
2001 'Epwva Yla TIlV aVeXAuoll TWVouveXjlEWVnou E¢apIlO~OVTaLKaTeXTIlV oleXpKELaTile; TlAE~Tle;
KaTaOKEU~OUOKW~e;IlETPllOlle;Tile;olanEpaTOTIlTae; TOUVEpOUOEYEwu¢eXo~aTa.
OEOXEOlljlE TIl Emjl~KUvoll.
•
2003 'EpEuva Yla TIlV ~EATlmonollloll
aL081lT~PWV ana u¢aolla
XP~Oll·
•
2005-7 'Epwva Yla ~EATloTlolllOll aywYlllwV vIllleXTWV.
6
TlPOOPl~OjlEVOUe;
Yla lmplK~
: 698346914-7
2006- 2010 'EpEUva yla TrlV avamu~1l E~unvou Ev6UllaTO~ yLa latplKoU~ oKonou~.
2014 ADAPT: "LuvEpyaola
MME CJtov KAMo tou Illanollou"
KaL "Katapn0'1
CJtl~ NEE~
tExvoAoyiE~ KaL tl~ aAAaYE~ nou Em¢Epouv CJt'1BLOIl'1xavia t'1~ KAwCJtou¢avtoupyla~ KaL tou
ETOillOUEv6Uj..lato~".
Avantu~'1 avtllllKpo~laKwv
XIII. 6HMOIIEYIEII
'hOOOI'l, OEAioE<;,Impact
1.
2.
KAwCJtou¢aVtOuPYlKWVnpo'i6vtwv.
(~E oEiKHl Erll(n:rwovlK~<; Avaq,opa<; - Science
factor)
Citation
Index) (Iuyypaq,Ea<;,
TiTAO<;,nEpLOOlKO, ho<;, DyKO<;,
2014
Anne Schwarz; Jean Hakuzimana; Philippe Westbroek; Georgios Priniotakis; Tebello Nyokong;
Lieva Van Langenhove, Redox and thermal properties of copper- and copper-gold-coated
paraaramid yarns, Surface and Coatings Technology (accepted) (17)
2013
Nkosiphile Masilela, Phumelele Kleyi, Zenixole Tshentu, Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek
and Tebello Nyokong, Photodynamic antimicrobial inactivation of staphylococcus aureus using
low symmetrically
Pigments
substituted
phthalocyanines
96
supported
on a polymer
(2013)
fiber.
and
500-508,
Dyes
http://www.sciencedirect.com/science/
3.
4.
arti de/pi i/S0143 72081200287 2 (16)
2012
Anne Schwarz, Jean Hakuzimana, Philippe Westbroek
Gilbert De Mey, Georgios Priniotakis
Tebello Nyokong and Lieva Van Langenhove, A study on the morphology of thin copper films on
para-aramid yarns and their influence on the yarn's electro-conductive
and mechanical
properties,
Textile
Research Journal
September
2012 vol. 82 no. 15 1587-1596
http://trj.sagepu b.com/ content/82/15/1587
(15)
S. Tombe, W. Chidawanyika, E. Antunes, Giorgos Priniotakis, Philippe Westbroek, Tebello
Nyokong Physicochemical behavior of zinc tetrakis (benzylmercapto) phthalocyanine when used
to functionalize gold nanoparticles and in electronspun fibers. J. PhotoChem. Photobiol. A:
Chem. 240 (2012) 50-58 http://www.sciencedirect.com/science/artide/pii/Sl010603012002468
(14)
5.
6.
7.
8.
2010
A. Schwarz, J. Hakuzimana, A. Kaczynska, J. Banaszczyk, P. Westbroek, E. McAdams, G. Moody, Y.
Chronis, G. Priniotakis, G. De May, D. Tseles, L. Van Langenhove, Gold coated para-aramid yarns
through electroless deposition,
Surface & Coatings Technology.
204 (2010) 1412-1418.
http://www.sciencedirect.com/sci
ence/a rti de/p ii/S025 7897 2090073 73 (13)
2009
Charalambus G. Priniotakis, Achaknitcable a Program for Optimizing the process of Stitches
Crossing, Acta Univeritatis Cibiniensis, Technical Series, vol. L1X, ISSN 1583-7149, 58-60, Sibiu
2009. (12)
G. Priniotakis, A wearable Sensor System for diagnosis of Heart Abnormalities, Acta Univeritatis
Cibiniensis, Technical Series, vol. L1I1,ISSN 1583-7149,3-7, Sibiu 2009. (11)
2007
G. Priniotakis;
P. Westbroek; L. Van Langenhove; C. Hertleer, Electrochemical impedance
spectroscopy as n objective method for characterization of textile electrodes, Transactions of the
7
: 698346914-7
Institute of Measurement
9.
and Control. 82007; vol. 29: pp. 271- 281. (10)
2006
E. Gasana, P. Westbroek, J. Hakuzimana, K. De Clerck, G. Priniotakis, P. Kiekens, D. Tseles,
Electroconductive textile structures through electroless deposition of polypyrrole and copper at
polyaramide
3551 (9)
surfaces, Surface and Coatings Technology,
201, December, (2006) Issue 6, 3547-
10.
P. Westbroek, G. Priniotakis, L. Van Langenhove and P. Kiekens; Quality Control of Textile
Electrodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy; Textile Research Journal Vol 76(2): 152159 Feb 2006 (Impact Factor 2002: 0.456) (8)
11.
A. Charalambus; G. Priniotakis; M. Pavlova, Study of the phase changes in the structure of single
plated knitted fabric garments, Acta Universitatis Cibiniensis, Technical Series, vol. L111,Sibiu
2006, ISSN 1583-7149).(7)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
2005
G. Priniotakis; P. Westbroek; L. Van Langenhove; P. Kiekens, An Electrochemical cell as simulator
for the human body to study the behaviors and properties of textile Electrodes, International
Journal of Clothing Science and Technology (IJCST) ISSN 0955-6222, Vol. 17, No. 3/4, 2005. (6)
r. nplVlWniKrje;, n. TOUIITrj, E. rUaAlVOU, r. Kapomlle;, Ol £mmwaEle; Ul<; y~pava!le; u¢cl.Ollaroe;
v£Onp£vlou
aTrIV 8£PI-lOI-lOVWnK~ lKavoTllm
aToMe;
uno~puxlwv
OpaaTllPlOT~Twv
KamaK£Uaal-lEVIl ana aUTO TO UAlKO, EnunnuovlKD
EnEtnOlOa E<bapuoauEvnc 'Epwvac.
nEploolKrj Emcn:nuovlKrj 'EKooan TOUTEl nElpaui (EEEE), Vol. X, No1, 2005, ISSN-1106-4110, 51.
(5)
2004
G. Priniotakis, A. Charalambus, P. Hadjidobrev; The knitting threads stretch at the float stitch
with elasticity of elongation only, Journal of Advanced Material Science Forum, Vols 455-466
(2004) pp. 775-778 (Impact Factor 2002: 0.613)(4)
G. Priniotakis, P. Westbroek, L. Van Langenhove and P. Kiekens; Electrochemical Impedance
Spectroscopy for quality control testing of textile structure electrodes, Tekstil, Vol 53, November
2004, No 11, pp.543-547. (Impact Factor 2002: 0.742) (3)
r. nplVlWT<J.Kn,e;,
0. nEnna<;, A. PmouAlac;, LX£Olaal-l0e; Kat AElTOupyla auaK£U~e; Yla Trj I-lETprWrj
Trje; Olan£paTOTrjme; v£pOU Kcl8Eta aTrjV £m¢clvEla
TWV YEwu¢a0l-lclTWV, Emcn:nuovlKD
EnETnploa EepapuoO'uEvnc 'Epwvac. nEploolKD Emcn:nuovlKrj 'EKooan TOUTEl nElpaui (EEEEl.
Vol. IX, No 1, 2004 ISSN- 1106 -4110, 43. (2)
2003
G. Priniotakis, T. Peppas, A. Charalambous, A. Repoulias; Water transversal measuring device for
Geotextiles, Tekstil Obleklo (Textiles - Clothing), 12, 2003, pp. 15-21 Publisher Sc. Ass. Textile
Clothing Leather (~AEn£ World Textile Abstracts). (1)
r. nplVlWTclKrje;,COMETT
TEXTILETEAMS PROJECT,"T£XvoAoYlKEe;£~£Al~Ele;aTrjV vrwaTOupylae; Kat 11
EAAIlVlK~ npaYl-lanKOTrjm", LUVOWI-lOe;EAA~vwv ETtlaTrjl-loVWV KAWaTOO¢allTouPYwv, 14 MaTou
1993.
R. Habets, L. Van Langenhove, G. Priniotakis, "Optical sorter for the spinning
LUVEOpLO Yla YEa npo'lollTa KaL napaywYlKEe; olaolKaal£e; aTrjV YEa
BLOI-lrjxavla, 30 louvlou 1997, Gent, B£Aylo.
L. Van Langenhove, G. Priniotakis, R. Habets, Mecatronics for Spinning
KAWaTOO¢aIlTOuPYlKOOUVEOPLOTOU KAWaTOu<!>aIlTOuPYlKOU
IVaTlTOUTOU,"
MaTou 1997.
industry", 20 lH£8vEe;
KAWaTOO¢aIlTOuPYlK~
Industry", naYK00l-110
0woaAovlKrj,
23-26
: 698346914-7
4.
L. Van Langenhove, R. Habets, G. Priniotakis, «'IVE~~all~aKLOv xwpl~ 1tPOOlll~El~: To 1tpO~Arwa - 11
AVail», naYKoolllO KAwcrrou¢avTOuPYlKo OUVEOpLOYla n~ ¢UOlKE~ lVE~, Huddersfield, UK, 9-10
10uAlou 1997.
5.
L. Van Langenhove, G. Priniotakis,
R. Habets, lilE8vE~ LUVEOplO" Design to Manufacture
Industry" " Optical Sorter - Expert system for Spinning Industry"
LE1tTEIl~plou 1997.
IEEE, Portoroz,
in Modern
LAo~Evla, 8-9
6.
Priniotakis, L. Van Langenhove, So lilE8vE~ LUVEOpLOyLa TO Ball~aKl, "21st Centuty - a Challenge for
Research and Turnover of Cotton", Gdynia Cotton Association, Lodz, Poland, 11-12 LE1tTEIl~plou
1997.
7.
L. Van Langenhove, R. Habets, G. Priniotakis, • XI PoullavlKo LUVEOpLO,"Xlth Romanian Conference of
Textiles and Leathership Higher Education "Gh. Asachi Technical University, Textiles and Leather
Engineering Faculty", lasi, Romania, 23-24 OKTW~plou 1997.
Priniotakis, A. Charalambus, P. Hadjidobrev, "The knitting Threads Stretch at the Float Stitch with
Elasticity of Elongation only", II International Symposium "Materials 2003", "The knitting Threads
Stretch at the Float Stitch with Elasticity of Elongation only", navEmat~lllo TI1~/\Laoa~6va~, Costa de
Caparica nopToYaAla~, Mapno~ 2003,
Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove, Paul Kiekens, «New Method for
8.
9.
quality control of textile electrodes used in intelligent textiles by means of (EIS) Electrochemical
Impedance Spectroscopy», 4FTW PhD Symposium, Ghent University, 3rd December 2003. web page
10. Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove, Paul Kiekens, «New Method for
quality control of textile electrodes used in intelligent textiles by means of (EIS) Electrochemical
Impedance Spectroscopy», 40 FTW PhD Symposium, Ghent University, 3rd December 2003. web page
http://symposium.elis.
ugent.be
11. Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Agni Ginopoulou, The quality of Textile Electrodes used for
surgical monitoring studied by means of Electrochemical Impedance Spectroscopy, 1st International
Conference on Information Technology and Quality, Athens Greece June, 5-6 2004, proceedings pp
43, web page (http://softlab.teipir.gr/synedrio/index.html)
12. Philippe Westbroek, Georgios Priniotakis, Paul Kiekens, Lieva Van Langenhove, New Method for
Characterizing Intelligent Textiles By Means of Electrochemical Impedance Spectroscopy,4o AUTEX
Conference, Roubaix-France June, 22-24 2004, web page
(http://autex2004.ensaitfr)
ISBN: 29522440-0-6 of the AUTEX 04 Conference proceedings.
13. Paul Kiekens, Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Electrochemistry as an analytical tool to study
intelligent textile electrodes",
The ICCE- Eleventh Int. Conference on Composites or Nano
Engineering in Hilton-head island, South Carolina, USA, Lieva Van Langenhove, August 8-14, 2004,
Marriott Hilton-Head Beach & Golf Resort, South Carolina, USA.
14. Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Paul Kiekens, Lieva Van Langenhove, An Electrochemical
Cell as Simulator for the Human Body to Study the Behavior and Properties of Textile Electrodes, 2nd
International Textile, Clothing and Design Conference - (2; 2004; Dubrovnik), Dubrovnik Croatia
October, 3-6 2004, ISBN 953-7105-05-9, pp.794-799 web page (http://itcdc.ttf.hr/index2004.html)
15. Paul Kiekens, Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove as invited authors,
"Intelligent textile electrode behaviour studied by Electrochemical Impedance spectroscopy" 10th
International
Izmir
Textile
and
Apparel
Symposium,
October
27-30
2004.
(http://sempozyum.textile.ege.ed
u.tr /)
16. Paul Kiekens, Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove , " Study of the
intelligent textile electrode-skin interface using Electrochemical Impedance spectroscopy for medical
applications",. International Conference" Innovation in Technical Textiles: World Market and Future
Prospects" in October 2004 in Barcelona, http://etseit-ct.upc.es/(ORAL
PRESENTATION ON
INVITATION)
17. Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove , Paul Kiekens, " Study of the
intelligent textile electrode-skin interface using Electrochemical Impedance spectroscopy for medical
applications". VIII International
Scientific Conference"
IMTEX" in 22-23 November 2004 in Lodz,
POLAND, (http://www.p.lodz.pl/wlokno/imtex
2004)
9
: 698346914-7
18. Athanasia Tsatsarou, Georgios Priniotakis, Charalambos Bousias, Study and comparison of antiballistic
protective fabrics, 2st International Conference on Information Technology and Quality, Spetses
Greece June, 3-4 200S, proceedings in CD, web page (http://softlab.teipir.gr/synedrio/default.asp)
19. Lieva Van Langenhove, Georgios Priniotakis,
Philippe Westbroek,
Paul Kiekens, "A Novel
Electrochemical Cell for the Evaluation of Textile Electrode Behaviour". AVANTEX 200S - Techtextil, 79 June 2005 Frankfurt, (AX_6_09) http://avantex.messefrankfurt.com/global!en/home.html
20. Lieva Van Langenhove, Carla Hertleer, Jorgos Priniotakis, Babette Lanfer "Smart textiles - dream or
fact?" 5th World Textile Conference AUTEX 27-29 June 200S in Portoroz SLOVENIA (Plenary Session
09:00-09:30) (20)
21. Georgios Priniotakis, Philippe Westbroek, Lieva Van Langenhove, Paul Kiekens, "Electrochemical
Impedance Spectroscopy for quality control testing of textile structure electrodes used for long term
monitoring", 4th Conference on Management of Technological Changes 19-20 August 2005 Chania,
GREECE,(http://www.cetex.tuiasi.ro/mtc2005)
(21)
22. Georgios Priniotakis, Lieva Van Langenhove, Philippe Westbroek, An experimental simulation of
human body behaviour during sweat production, measured using textile electrodes, 1st International
Scientific
Conference
eRA
16-17
Sep
2006
Tripolis
GREECE,
(http://softlab.teipir.gr/syned
riol defa uIt.asp). (22)
23. G. Priniotakis, L. Van Langenhove, P. Westbroek, An experimental simulation of human body behavior
during sweat production, measured using textile electrodes, 1st International Scientific Conference e
R A 16-17 Sep 2006 Tripolis GREECE,(http://era.teipir.gr/).(23)
24. G. Priniotakis, Fashion Education and Training, 2nd World Apparel Convention, 18-20 June 2006,
Thessaloniki Greece (http://www.iaf2006.com/)
(24)
25. P. Westbroek, G. Priniotakis, Y. Chronis, D. Tseles, "Metallization of synthetic fibres by nickel", e.R.A.
2, 14-15 Sept. 2007 Athens Greece, Proceedings ISSN 1791-1133, pp.204-218. (http://era.teipir.gr/)
(25)
26. D. Piromalis, D. Tseles, G. Priniotakis, I. Chronis, V. Kapsalis, Real Time Monitoring of the Physiological
and Location Data from Parachutists Soldiers", e.R.A. 2,22-23 Sept. 2007 Athens Greece Proceedings
ISSN 1791-1133, pp.724-734., (http://era.teipir.grl)
(26)
27. Tsatsarou, A. Oikonomopoulou,
E. Gialinou, G. Priniotakis, Ch. Boussias, "Study and Comparison of
the absorbance of Hydro_capillary and algenic- calcium compresses-bandages", e.R.A. 2, 14-15 Sept.
2007 Athens Greece, Proceedings ISSN 1791-1133, pp.227-239., (http://era.teipir.gr/).
(27)
28. G. Priniotakis, E. Kapsalis, D. Tseles, A. Tzerachoglou, I. Chronis, D. Piromalis "ESTHIS - Wearable
Electronics - Dress for Success". SynEnergy Forum (S.E.F.) The conference for International Synergy in
Energy, Environment, Tourism and Information
Technology, Spetses, Greece 28-31 May 2008,
(http://synenergy.teipir.gr)
GEl.. 249-256. (28)
29. Peppas, F. Kotzia, G. Priniotakis, "EcoTextiles - The unique challenge of today for the Greek Textile
Industry" SynEnergy Forum (S.E.F.) The conference for International Synergy in Energy, Environment,
Tourism and Information Technology, Spetses, Greece 28-31 May 2008, (http://synenergy.teipir.gr).
(29)
30. Tsatsarou-Michalaki, N. Hliopoulos, G. Priniotakis, C. Mpoussias, "Natural Dyes-Unifying the Heritage
of the Past for an Eco-Friendly Future", SynEnergy Forum (S.E.F.) The conference for International
Synergy in Energy, Environment, Tourism and Information Technology, Spetses, Greece 28-31 May
2008, (http://synenergy.teipir.gr).
(30)
31. G. Priniotakis, E. Kapsalis, A. Tzerachogloy, I. Chronis, D. Tseles, D. Piromalis, "ESTHIS Prototyping:
Textile Sensors for bio-physiological signals" e.R.A. 3, 17-19 Sept. 2008 Athens Greece, Proceedings,
(http://era.teipir.gr/)
GEl.440-451. (31)
32. D. Tseles, D. Piromalis, A. Tzerachoglou, E. Kapsalis, G. Priniotakis, I. Chronis "ESTHIS Prototyping:
Electrical Characteristics and Performance of Yarns made of Gold Coated Fibers", e.R.A. 3, 17-19 Sept.
2008 Athens Greece, Proceedings, (http://era.teipir.gr/GEA.
552-557. (32)
33. G. Priniotakis, E. Kapsalis, D. Tseles, A. Tzerachoglou, I. Chronis, D. Pyromalis "ESTHIS Wearable
Electronics", 2nd International Scientific Conference Textiles of the Future Kortrijk - Belgium
13 -15 November 2008, (http://textiles.ugent.be/ft/).
(33)
10
: 698346914-7
34. G. Priniotakis, A. Pep pas, S. Antoni, S. Voulgaris Organization and Strategy of Clothing Companies in a
continuous changing social-economic environment,
22nd International IFATCC Congress, 5-7 May
2010, Stresa ITALY, (www.stresa2010.org)
(34)
35. A. Tzerachoglou,
G. Priniotakis,
I. Chronis,
E.
Kapsalis, A Peppas,
D. Tseles D. Pyromalis
"Development of conductive sewing threads using experimental laboratory device", International
Scientific Conference e RA - 5 The SynEnergy Forum The Conference for International Synergy in
Energy, Environment, Tourism and contribution
of Information Technology in Science, Economy,
Society and Education 15 - 18 September 2010, Piraeus, Greece, (http://era.teipir.gr).
(35)
36. S. Harlock, Z. Stjepanovic, J. Davis, M. Blaga, A. Peppas, G. Priniotakis, F. N. Ferreira, A Vilumsone, I.
Ziemele, M. Debevc, Distance learning and web- based education and training for textile studies: The
eLiTA Project ", International Scientific Conference eRA - 5 The SynEnergy Forum The Conference for
International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in
Science, Economy,
Society and Education
15 - 18 September
2010,
Piraeus, Greece,
(http://era.teipir.gr).
(36)
37. G. Priniotakis, "ESTHIS" Prototyping: The suitability of the cold coated Yarn Electrodes for monitoring
Physiological and Biomechanical Variables: E-Textile Solutions, International Scientific Conference,
Innovative solutions for sustainable development
of Textiles industry, 27-28 May 2011 Oradea
Romania,
Proceedings
Volume
XII,
ISSN:
1843-813X
http://www .doa i.org! doa j?fu nc=open u rl&gen re=jou rn aI&issn=1843813X& vol ume=XII &iss ue=l&date
=2011&uilanguage=en
(37)
38. Anastasios Tzerachoglou, Georgios Priniotakis, loannis Chronis, Evangelos Kapsalis* Elena Gyaiinou,
Athanassios Peppas, Dimitrios Piromalis, Dimitrios Tseles, Gold Coated Textile Electrodes for
Wearable Bio-potential
Monitoring Systems., FiberMedll,
International
Conference on Fibrous
Products in Medical and Health Care, will be held in Tampere, Finland, on June 28-30, 2011.
www.tut.fi/fibermed
(38)
39. Georgios Priniotakis,
Higher Education in the Textile and Clothing Sector in Europe -Trends and
drivers of change, TEXMEDIN Conference Textile Museum of Prato, 8th - 9th November 2011, Prato
Italy, http://www.texmedin.eu!news.php?m=2011-11#k47,
INVITED SPEAKER(39)
40. Gecrgics Priniotakis,
Anastasios Tzerachoglou,
loannis Chronis, Philippe Westbroek, Tebello
Nyokong, Development of Gold Coated Threads, International
Scientific Conference, Innovative
solutions for sustainable development
of Textiles industry, 1-2 June 2012 Oradea Romania,
Proceedings
Volume
XII,
ISSN:
2012
1843-813X
http://www .doaj. org/ doa j ?fullc=open u rl &ge n re=jo uma I&issn =1843813X&vol u me=XII&issu e=l&date
=2012&uiLanguage=en
(40)
41. Tsatsarou A., Gyalinou E., G. Priniotakis, , Research based on Information acquired via classification of
the decorating patterns of fabrics according to their symmetry, for every Greek region", International
Scientific Conference e RA - 7 The SynEnergy Forum The Conference for International Synergy in
Energy, Environment, Tourism and contribution
of Information Technology in Science, Economy,
Society and Education 27 - 30 September 2012, Piraeus, Greece, (http://era.teipir.gr).
(41)
42. Georgios Priniotakis,
Anastasios Tzerachoglou, Joannis Chronis, Philippe Lieva Van langenhove,
Tebello Nyokong, Antimicrobial properties of gold and copper-coated textile electrodes produced
though electroless deposition,12th World Textile Conference AUTEX June 13th to 15th 2012, Zadar,
Croatia. https:/!biblio.ugent.be!publication!2984154
(42)
43. Priniotakis G., Tzerachoglou A, Yannakopoulos P., Tseles D., Study on the geometrical behaviour of
the conductivity of gold coated textiles, International Scientific Conference e RA - 7 The SynEnergy
Forum The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of
Information Technology in Science, Economy, Society and Education 27 - 30 September 2012, Piraeus,
Greece, (http://era.teipir.gr).
(43)
44. G. Priniotakis,
I. Chronis, A Tzerachoglou, M. Souli, I, Galani, P. Westbroek, Copper coated textiles
with potent antimicrobial activity against multidrug-resistant
nosocomial pathogens, 13th World
Textile Scientific Conference of AUTEX in Dresden of Germany at May 22nd to 24th 2013, Proceedings
book ISBN 978-3-86780-342-7, pp. 295 . (44)
: 698346914-7
45. G. Priniotakis, V. Slavova1, S. Petrov, A study on the change of transport and selective properties of
ultrafiltration
polymer membranes after vacuum metallization with iron-chronium-Nickel
alloy, 3rd
International Scientific Conference, Innovative solutions for sustainable development of Textiles
industry, 24-25 of May 2013 Oradea Romania, Proceedings Volume XIV, PP. 121, ISSN: 1843-813X (45)
46. G. Priniotakis, I. Chronis, A. Tzerachoglou, Smart textiles: garment or device? Thessaloniki 6th
International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE13), 8-11 July 2013, Thessaloniki,
Greece INVITED TALK (46)
47. I. Mancasi, D. Farima, G. Priniotakis, Contributions to diversification of interior textiles production.
First part: Comparative study of properties fibers and yarns from 100% renewable bamboo, blended
with cotton and cotton 100%, International Symposium in Knitting and Apparel - ISKA 2013, June 2122,2013, ISSN 2069 -1564 page 37-43, lasi, Romania. (47)
48. G. Priniotakis, E. Louris. "The prospects of studies of Textile Engineering & Apparel Manufacturing in
a Europe without Textile and Garment Industry",
eRA8 and SynEnergy Forum
2013 Piraeus, Greece (48)
49. G. Priniotakis "The summer workshop of Experimental knowledge in traditional
Crete regions" eRA8 and SynEnergy
50. N. Koklas, G. Priniotakis,
Textiles Industry
art of weaving
in
Forum 23- 25 September 2013 Piraeus, Greece (49)
E. Louris "New Technologies-Challenges
and Apparel
23- 25 September
Manufacturing
in Europe",
for the economic development
eRA8 23- 25 and SynEnergy
of
Forum
September 2013 Piraeus, Greece (50)
51. D. Farima, G. Priniotakis,
Technical Textiles from generated
Forum September 2013 Piraeus, Greece (51)
52. "Disposable nonwoven textiles produced by carding-fold
Priniotakis,
bamboo, eRA8 23- 25 and SynEnergy
technology",
I. Mancasi, in eRA-8 and SynEnergy Forum in 23-25 September
(http://era.teipir.gr)
2013, Piraeus, Greece
of a sitting 3D body model for adaptive garment prototyping,
S. Jevsnik, A.Cupar, G. Priniotakis,
54. A new approach to studying and exploring the structure of the weft-knitting
14th AUTEX World Textile
Conference
proceedings book pp.55, ISBN 978-605-63112-4-6
of the Method
D. Ryklin, G. Priniotakis,
T. Kozar, A. Rudolf,
Z. Stjepanovic, 14th AUTEX World Textile Conference
28th 2014, Bursa, Turkey proceedings book pp.47, !SBN 978-605-63112-4-6
A. Charalambus,
G.
(52)
53. Accuracy evaluation
55. Development
R. Bulacu, D. Farima,
(53)
knitwear, G. Priniotakis,
May 26th to 28th 2014, Bursa, Turkey
(54)
of Bleding irregularity
evaluation
14th AUTEX World Textile Conference
proceedings book pp.64, ISBN 978-605-63112-4-6
May 26th to
(55)
in multicomponent
fibres assemblies,
May 26th to 28th 2014, Bursa, Turkey
'. T.E.I. nEIPAIA - rPAMMATEIA H!l.EKTPONIKHI - 1016 - 30/04/2014
: 698346914-7
T.E.I. nEIPAIA - A/NIH OIKONOMIKOY - 496 - 30/04/2014
T.E.I. nEIPAIA - rPAMMATEIA n • E
.Li ••
-
1431 - 30/04/2014
T.E.I. nEIPAIA - rPAMMATEIA H!l.EKTPO·
I\OrIAI - 2828 - 30/04/2014
T.E.I. nEIPAIA - rPAMMATEIA!J.E - 1380 - 30/04/2014
T.E.I. nEIPAIA - IXO!l.H I • 0
.Li.
• -
152
-
30/04/2014
T.E.I. nEIPAIA - rENIKO nPQTOKOMO - 1653 - 30/04/2014
~
EAAHNIKH AHMOKP ATIA
TEXNOAOflKO EKllAIAEYTIKO IAPYMA
(T.E.I.)
nEIPAIA
AIEYeYN~H AIOIKHTIKOY
TMHMA: E.n. & E.E.ll.
Tax,. b/vcrT'\: D. P6.A.A.T\
& 01lPow 250
122 44 AIr MEQ
nA.T\p04'opi£~ : /:!".T ptavto1tov)..oU
TT\A£qlffiVO: 2105381439
FA)(:
2105450962
npOKHPYSH IlAHPn~~
TAKTlKOY EKIIAIAEYTlKOY
Ap. npffi1
.
T .IEJ. nEirA-II».
IXO/\H TEXNOt\ortKGN EQAPMorON
TMHMA KJu"lITOVtlANiOYPfON MHXANIl<{'.H T.e.
AP. rlPOT. KN
HMINIA
~
··I···..~q·8.············..···..···..·..·
..f!r~?!2.!f.··
·"···"··"·
eE~EnN
llPO~nllIKOY
o np6eopo~
10U TEl n£tpat6. 0.4'0'0 tA.Cl~eU1t0'VT\:
Tt<; Clvnmolx,e<; f:tOT\y{jo£t<;,'tl)<;~uvt4u01l~ 'tou T~ll~Cl'to~ MT\x,avucclwAu'tOp.anop.ou
T.E. (1115-1-2014), 'tT)~ ~uvtA.sU01l~ 'tou T~ll~Cl-ro<;HA.sK1pOVtKWVMT\x,avtKcOVT.E.
(2/27-1-2014), 'tl)<; ~uvtA.suoll<; 'tou T~lll!ll1o<; KN.oo-wu4'C!v'toup)'cOvMllX,ClVtKcOV
T.E.
o rov
(15118-12-2013) Kal 'tou ~up,~ou)J.ou ~<; L.x,oA:il<;
Tf:X,VoA.OytKrov
E4'ap!! 'Y
(1/3-2-
1.
2014).
Tt<;Ota.1U~£t~'to)\lUp. 15, 16 Kat 1710U v. 1404/1983, 61t0l<;av-rtKa'tM'tUeT\KUVIl£ 1:0v.
2916/2001 (114/A'), ouP.MllProeTlKav Ilf:'to v. 3027/2002 (152/A') Kat'tpon;01tOl1WT\Knv
j.lf: 'to v. 3404/2005 (260/A') Kat '(n 6.pSpa 7 1Cnp. 2 Kat 9 7W.p. 1 '(O\) v. 3794/2009
2.
(156/A') Kat tOx;UOUV.
Tt<;bta.'tU!;£t<;'to\) v. 2431/1996 (175/A') «Atop\oj.lO~ " 1tpOOA.ll'VTl
1COA.t'tCiw
Eupffi1t(iilCl1s
3.
vffiO
'EVffiol'\<;o~ /:!,.l'\llocna/:!,.lolKTj<n'\».
To n./:!". 134/1999 (132/A') «/:!,.tOptop.o<;"1CPOOA.ll\\fl'\
n:OA.HcOV
'tl'\<;EUPOl1t(iiKT1s'E
l1<;
o'ta Avona'ta EKn:atOeu'ttKu Iopu~n-rn, TeX,VoA.o'YtKU
EK1tntOWnKu !OP'OIlU'tUKat A.omu
NOP.tKUDp6offi1tn /:!,.llP,ooloU/:!,.\KalouKat 6:IWOOtf:<;Y1tT\peoi£<;'tOUX,ropouTp\'to~USI.lla.<;
4.
EK1tCL10W01ls
apiloolo'tl)'ta<; 'tou ynEn0».
To 0.1'.11 'tou v. 3833/2010 (40/A') 01t0l<;lox\Jel.
Tl1 Il np. <1>.11/17601IE5/10.2-2011
eylCUKAlO'tau Y1toupyel.OU nmodu<; Otu BLou
v e \Cat 0pl1<JKwIlU'tffiv, Il£ Sellu E1tlKatP01totllP.evu OtKatOA.o'YT\nlCu
MuGr101l~
U1to\\fl1<plffiv
5.
6.
'tllV KUA.u\\fllGtoeffiv E.n ..
To J.lEup. /:!,.IITn/<1>.En.11/85/8044/6-5-2011 tyypa.4'O 'tou Y1toupydou EOffi'teplKcOV
A1tOKev-rPOlO1l<;
Kat H4K'tpOVlril<; /:!"tulCU~epYl101l<;.
Tt<;olU-r6.~et<;'to\) v. 4009/2011 (195/ A') «/:!,.ollil,4noup)'1a., Otuo4'UA.tOT\'t11<;1tOl0'tll'tn<;
'tOW an:ouorov Km 01£SV01CO\1l01l'tffiV avo)"tu'tOlV £lC1l:atOW'ttKrovlopuIlU'tffiv» 01Cffi<;
-rpon:01CotllSllK£Kat OUj.lMllproGllKeJ.lE't0 v. 4076/2012 (159/ A') Kn\ 'to v. 4115/2013
"(to.
7.
8.
(24/A').
TTlv 1tP6.~ll 4/23-3-2012 (1175/B'/10-4-2012)
~~ ~uvtA.suOT\<; 'tou T.E.I. netpatU
«bta.OtKaoiu eKA.0'Yll£;,e~tAlSll~ Kul 1l0Vtll01tOtl101l<;lleA.WV E.n. (no 1tA.atmo 'tffiV
lle-ra~nnKcOv ow:ru~eOlv 'tou np. 78 'to\) v. 4009/2011».
10. Tl~ otu'tclset<; 'to\) n.lI.. 69/2013 (119/A') «Me'tOVOlluaiu TllllllU-rffiv - ~U'YXwveuoll
Tu.nl.Lu'trov _ Ka'tup'Ylloll TIapapn1lla1o<; - Ku'tuP'YllcrT'\ Tlll1ll(hrov - ~uYKp6LT\0l'\
9.
~XOAWV
'tou TEl nelpmu».
11. TTlv C11tO30-8-2013 al'tl'\(jl'\ AVu1tA.l1Pffi'tflKuSl'l'Yll'tij LOU -rllllp.u'to£; Ml1xavlKcOv
Au'tollu'tlOp,ou T.E., 'tT)£;~X,OA.ll~TeX,V0AOYl1(rov
E4'uPIlOYWV 1:0UT.E.1. D£tpatu, ylU
e~eA.lSll1:0Uae SeOT\puSl-1-18u~Kn8T1"fTl-rll·
/
: 698346914-7
12. TTlv a1to 20-1-2014 aLTI\crTl jlOVtjlTj<;E1tLKouPTI<;Ka8TJYirrpta<; (J£ 1tpocrC01t01ta'Yl'jeeOll TOU
TjlTJjlato<; HA.eK'tpOVtKWV MTJ/:,aVtKWV T.E., 'tTj<;l:XOA;l'j<;T£XVOAOytKl:ov EcpapjlOYwv 'tOU
T.E.I. I1m.pma, yta S~eAt~l'j tTj<; (J£ 8£<JTj pa8jltoa<; AVa1tATlPCOnl Ka8T1YT\'tT).
13. TTlv (l1tO 27-9-2012 ai'tTjcrTl EmKOupou Ka8T1YTI'tT]TOU 'tf.!T]jlato<; KAcocr'toucpavTouPYWV
MTlxaVtKwV T.E., 'tTl<;L:XOAi]<;TsxvoAoyucwv Ecpaplloywv TOU T.E.I. TIstpma, )'ta sseAts"
LOU crs 8ecrTl pa8jlwa<; AVa1tATlPco'tij Ka8TjYTl'tl'j.
0e<JTj paef.!Loa<; Ka8TJYTI'tit f-l8 yvcocrnKo
Aoyucit<; Kat E~EAtK'ttKO<; Y1tOAoytcrf-lO<;».
av'ttKElf.!EVO «Cf.!7tEtpa
~ucr'tijf-la'ta
- 0ecrl1
paef.!ioac;
AVa1tATlPffinl
KaEhrYTI'tij f.!S yvCO<JnKO av'ttKdjl£VO
I18tpallaTIKrov ~ta'tasscov <!>UcrtK1'j<;
f-l.sXpiJ<JTj Ntcov TEXVOAoytrov».
Acracpou<;
«Ava7tWSll
- 0e(JTI pa811wac; AVa1tATlPCOtit Ka8T1YTI'tl1jl£ YVCO(J'ttKOavnKeif-l.£vo «Ecpapf-l.oyec; Katvotoj.1coV
KAcocrTO'ucpavtOupytKrov TsxvoAoytwV yta I10AUAEt'tOUP)'tKa I1poi:oV'ta 'EvoucrTj<;».
rX£'ttKU j.1£ta 1tpocrOVtU 'tcov U1tO\jlllCPicov<JTjf.!£trovE'tat on, crUf-l.<pcovaf-l.Eto ap8po 78 nap. 3
'tou v. 4009 \crxUovv Ot otU'ta~£t<; tou ap. 15 tOU v. 1404/1983 01tco<;avtlKa.acr'tu81lKav
j.1£
'to v. 2916/2001, 1tpou1t08£oTl yta SKAoYit cr8 8E<J11pa8f-l.ioo<; Ka8T1YTl'tft Kat AVa1tAllPco'tij
Ka8llYll'tft eivm 11 Ka'tOxiJ OtOaKtOptKOU Ot7tArollato<;. H otoaKtOptK'ft otatptl3it KUl. 'to OAO
SpWVll'ttKO iJ E1ttOTIUtOVtKOSpyo 'tcov U1tO\j1llcptffiVnpen£t va £ivat cruva<piJ Ils 'to yvCO(j'ttKO
aV'ttKstf-l.SVO TI)S 8ecrll<; nou 1tpOKSttm va nAllPco8si.
1.
Ta £A.axtCr'ta npocroV'tu,
AVU1tAl1PCO'tftKa9l'jYllnl
nou u1tanouv'tUt "ftU TI\v EKAOyiJ m: 8S<JTj l3a81lioac; Ku9rl'Yl1'ti) Kat
siVa! 'ta UKOAou8u:
a) Enta tOUAaX\O'tov ETIl snuyy£Aj.1anK'ftc; opacrTIlptOTI)'ta<;, ano 'ta onoiu &Vo 'touAaXtcr1'Ov
va exouv OtUwed crs oU;U8UVttK8<; 8taEtS j.1£yaA.COVnapaycoytKWV f-l.ovaocov, it, avaMycos jlS
TI) cpucrll TIlS StallS nou npo1CT1puacrs'tUt, taoxpovll spyuaia a£ uvayvffiptajlevu
SpSUVllTIKa
Ktv'tpa it crullllsTOXl'j IlS <lJ,.lOtl3itOf; 0p"favcojltvu SpeuVll'ttKU 1tpo"fpaf.!llu'tu it auvouuO"f.!OC;
'tcov <lVCO'tEpCOopucrTI)PWtl'j'tffiV, uv'tta'tolXcov O"S Ku8£ nspl1t'tCOO"T\, IlS 'to E1ttO"T11/LOVtKO
°
')!p.UA0303 )Old<pl
ml\p )Old>lpholla 0 )3}OllO
J-tJ,!> J-t3!>().31DOril.t.g10 lOX lOll\<;tOOI\ ')130<;t3lDOriUg )3riDI\<;tgol(lD 11JlAOll?'(godll (lOllO (J...,
'S?!?aOUO 10 I,l m.mirl'9dLodu
"9)1m'X<llUl:>l.3rl
'9:.x1l.3'X0 'J)J. i\<lO"'C("99l1t3 <lOll U!>W?dXOlLa
I,l:xU3'X!> 3ri l'J)13?!.?M!> 11J)I S01DrlC!J"(Jl1g
<;toxldoJ.)tD~g I,l i\C!J!.?aOlL!>
<1.0"(1,}1<;to)lm'X<lJ,lLD13ri<l0i\3rl<;t02omUDa020 l.t.thl,t"(lu mA. i\C!J!.?(lou!>
nOI\<;>dXao:l. m3)1d"919 lu "9J,l»)1 3)1Ue!p:.xOlll) I\<;>'X<U
nOlL l,tJ.aD l'J)J.3~nJ...,0"(01L<li\<1.!>
i\3g
SLLo?e LLthU"(~l,D)II\l.t.l mJ...,1\<;>.oOdlL '(1) l'J)1}3J,l'J)lLD(lOll Dllu<;>ldulODdg !,t:xUX>rlVUl)ll3
'U'3
Su
(9
"<;to)l103:l.W!>3
aOl )<lO'(2o}1Sno'XlolO}1AD S<l.Ol SOOlLlOriUg01 S(1)131010(1)MDI\D
S<l.O'(l}J,mJ...,l'J)J.13)1<;>OlL
AV (u
A<l.O'X?'J)I\ }OWD lO'(l}J, 10 131t?OU '<;to)lld32oW~3 (l01 I\Wl"9rlno~
S<l.on~
glLD
lD13)}OW..v.DI\U DI\ I,l SD}.t0'(0i\X31
Sl.t.l lD)I )Uli!p.!>llL3 Sill
"(;
'S3.llLi\03d3
AU)!>
ogo<;>du
13"(~gri<lO 13X? X>I\131t?dlL <l.O}d>uthOlL<I.
<1.01,o.tO? 0i\?riOOridDd>3 l'J))I 9XUUAa3d3 9)11"(01\<1.!>
0.1
'l,t).,(1),(,Ud'J)lL
i\U}!> 13l!>olidDcb3 I\<l.OX?(lOll S3}li010Al'J))I I} SDJM311D3da3 miro"(lt}g
S?"B31!.? 31i }38UWDl'J))111AX>DI\ ')01DrlC!J!> <;tD:ll1(01)13"()t3 aOl U!>}dx Alu "91l»)1 '}3dOlLrl
i\<?1.(ll) i\OO30<)3l00rll.t.g I\Wl Sod?ri DI\'il "l}gldlmg lpU(01)l'J)!.?lg lu gltD Dd?lL 'SU!>(1)U<pX3SlLl
Ol!.?"9W O.l!>lD1,3)10}dg i\O!>9d>3 D}d>ud,(,Ol\orl l}:.xltlOrll.t.l!>l1t3Uu<ll91Wdll I,l 'S3nDA<;tgOl<l.X>
lOA}3
'J)I\ 13lt?dlL )gri81du
30
)'J)A? )3}01L0 Su gllD 'S<lod<).)l <l.oi\?n!>ldwMDi\D ~XlgOld3lL ~)I1AOrllLlOllt3
UD<l3}Oonl.t.g 'OOlL
l}J...,DlOriOI}
'1'3'11}
<).Q)1l00lXDg1g
a01
<l.OU
)?lX3g
13A}A. MOX?
mrilp.!>11L3AX>U3D 'u?n0.1
lLolLl)l91LU i\ill
13i\"99rfD"(ld3U UI\ 1300un
'l\wX}Ol!>UI\U
I\O.ogd>3
)13D<).3100liLLg J3lL<U<;>lwdU (9
'<).ox1d31,(l)~ (l01, X>lDli<).ogl
<1.01Oi\3rl}3XUI\D 9)1UD(l)M OW 'SOl,nrlo/VLlg
"9J,31i U}"(U)I.oDglg
DllLlgldLLwDdg
SLLO?9 SUl Oi\31i}3)lllI\D g)lllOWM
36"9)1 3D
l,l:xumi'(3u'Dlt3
LLrfDi\<).go.l<\.I)l.t.l?
Wd?lWI\D
H
ao"(uTI"91D)l
0<;t!.? IdX?rf
'11)130.o<;tOlL:xOOlt
01 l'J):>!Og3lLpt3 gXli\orllu!>11L3 01 3ri 'U!>(l>l.lL}d3lL
'I\Wll,tlOldUl!>udg
Wd?lOOi\D i\Wl, SgrloDagl\<lO
"9)lUUMt3d3 Ui\?riWI\UA.OO30 IfglOrlD 3rl I,iX0131irlno If udJ,i\?)1 l»)lllUM3d3
3!> U}Du.td3 lLAodXgOl '1U1.30.o<;tdlDtoOlt
<;to"(l.t.tha
I,l DJ,x>rfrll»dA.odlL
ui\.?rloldwMUAD
SU!>?9 SUJ, U!><).<b
l.t.l 3rf SW,(,<;>"(Di\U
'I}
<l.OlL
S'J)J,lLl91dlLl.oudg
)l,l:xllDrf"(3UDlt3
('J)
13'X?UI\ 13lt?dlt <l.O}d>ltthOlL<I.
aOl OA.O?g)llllLA0303 <;>Xl"(OI\<tO
0.1
·!.LtW.tUdDlLi\m.o 13l!>OndDd>3 MOX3 <l.01LS31n010i\11»)1 U 'mM31lD3d<l3
Olg'9W
miW"(ltlg
nl\ ;SLL~1"(?~3If SlfA,O~l1L3Slpt~dl11L3 SlLl' tw}d)t I\lu "9lD)l 'pdo~rl
D1\3. 'l}.gldlmg
lpndonDglg
m glLD 'J)O?lL"!.u:>Wll<).J,)l3SlLl
OW l'J)lI\O)lD}Og I\OD<;>C>3
)3}d>'OdJ...,oi\oriJ?)I1i\onlLloUL3
Di\
<l.Og~11L3
l.t.l? 1\0}!>lXl»"(<l.OJ,3J,i\?U
·1,l.t(1)A.UdX>lL
i\UlO }3elnolLorllDudX l'J))I }31.o1dwMDi\D
01 l,t Sltrll,tJ.mu3 Sl.t.l OgOgdlL i\l.t.lo (1,01 l,t"(ogrl<lD
13X? DI\ 13U?dlL (1,01 OLd? 0i\?rlOOrldDd>3
l.ll m,(, S<?A631g }31mdwMDI\U
'?AB31g 3ri }3e~10DlD)lUl\n
l\q.ll<1.n I\W3D<).3tDOnug I\Wl Sod?ri
ml\}3
131L?dlt )gne1d'O
Sni\?
S3}OltO )u
glCD
l).
S3ll<UglWdu
'Snod<).)l
'SOrfDI\<;tgOWD
(l,ol\?nOldwM'OI\X> '9)11gOld31t
(9
l»)I1i\orilLl0llL3 30 Uo<l3}.ooriLLg )OdlL S?J,)l3g 13i\}A.MOX? 1\0!>gd>3 )13!>l),3lDOrlLLgS3lL<lJ,g1wdU
'<).0:>!ld3J,W~3<1.01m.nlil),dgl I,lA.nJ,orio 1,t T3".1 l,t mrfl,tJ.OllL3i\DU
30 lI))t SOl'Orl<!J"(ltlg <;to)lldOl)lDgtg nOl lLDlu.:>l9Un I\m "9131i 'n5/rfoJ, aOl 0i\3ri}3)111i\D 9X1J,!)WM
OJ,!) peLLIOllOl'Ori.tndJL
0<;tg Uowd>dgrimg
H
H
13X? DI\ 131L?OlL !p.n'O 'OJ'(l))t!.mg1g
"I\WJ,"9riLLe'OrlI\QJ,OlX~<l.Ol
lLln l}."(ogn<lD LLA?'!iOOldLLri)l32
11)131\~gn'O"(ld3uri<lO DJOUO I\lLlD 'n}"('O)tPDglg
uri'Ol\<;tgoJ,<l.U l.t.l? D}dl
wd?J,wl\'O
ldX?ri
13i\"99riD"(1d3lt '01\ pdourf
"lI)13!>D<;tdlDlodlL (l,01L SLLP?9 ,l.t.l
mlugldlLl.o'Oog
0i\3ri}3)tlli\'O
lpluDli"(3,i.,tD1L3
g)tll!>WM
01
11)X Og31L}1t3
: 698346914-7
: 698346914-7
3.
ME1.l'}'tou E.n. osv l!1tOpOUVva U1tO~o.MOUVU1to'!'l'}cptonrca yta KataA.ll'!'T\ 8eoT\<; E.n. tome;
ij avonEPll<; pa8l!wac; o'to i8LO " o.Uo T.E.I., av OEV1tEPo.OOUVtpia E'tTJa1to 'to oWPt<J/lO
'tOuC;a'to T.E.I. 1tOUU1t'JlPE'tOUV.
4.
ITtpa a1to 'to. 8tOUCo.au'to. 1tpoaoV'ta, ot U1to'!'ijcptOt 1tpe1t8l. va EXOUV Kat 'to. yevtKo.
1tp0O'Ov'tO., 1tOU 1tpo~M1tovtal. a1to 'tOy u1taM111.tKO Kro8uca ym 'to bWptal!O bT\I.l.Ocrirov
u1taUllAffiV.
AIKAIOAOrHTIKA
1.
2..
3.
4.
VnOBOAHl: YnO'PH~IOTHTAl:
Ai'tT\crll.
Avnypacpa 'trov 1t'tUxUov Kat'trov 'tt't1.rov cmouorov 'trov U1tO\v11cpirov.
BwypacptKO O'l'}Jle\roJlUJ.!EOUV01t'ttldj avaA.u<Jl'}'trov Emcr'tT\Jl0VtKwV8pyacrtwv tOue;.
~t8aK'roptldj 8tatptJ3ij, 01tOU au'" a1tat'tEhat roe;1tpocrov.
To I3tOypacpuco OTlllel.roJlU, 11cruvo1tnK'il avaA.uO"'Jltrov E1ttcr't'Jll!OVtKcOV
EpyUcrtrov Ka8cOC;Kcn
l'} btBaKtoptldj btUtptpij (01tOU u1ta\.1:et'tcn) Ka.'C<:ni8SVtat Kat O'E llA£KtpoVtKil JlOpcpij, ytU
1tUpo.oBtyJlU m: cd il 0.1.1..0 a1tOeT\KEunKO /lecro. Ta avn'tU1tU EV'tu1tT\<;J.!opcpijc; 'trov
bl.KatOA.oYllnKrov autrov 8a I3piO'KoV'tat 0"'tT\ fpaJlJlUtEia 'tou TJlllJ.!a'tOe; Kat So. Bivat cr't'Jl
8l.o.8BO"T\OA.roVtrov JleA.cOV't'JlC;Em'tp01tlle; E1ttAoYllC;il E~tA.ts11e;Ka8cOe;Kat trov Ka8"lYll'trov il
epeuVll'to)V 't'Jl<;aM08a7til<; 1tOUU1tOPOllS0UV a'tllv U~LOA.6Yll<Jl'}
trov U1tOIjlT}cptrovKa8' OA11'tT\
8t6.pK8ta TIle;btaouCaOtac; EmAoYile;il Bse1.tS1K
5.
f8VtKo., Ko.8E O''tOtxBio (PtP1.l.a., 0llJl0O"tEUO"Ev;,ma't01tOtT\nlCo. 1tpou1tTjpeaiae; mayyB1.J.!a'ttldjc;
8pacr't'Jlpto't'Jl'tac;, ma'C01tot11TIlCo.SEvll<; yAcOcrcrae;K.A.1t.), 1tOUva a1tOOWCvUEt 'to. 1tpocrovta
'tou U1tOIjIllcptOU.
6.
ITtmo1totlltlKO
'tau apllo8iou
~T}J.!o.PXou " ITpOEOpOU KOtvo't'Jl'tac;, ato o1toio So.
avaypo.cpE'tat 0 'tP01tO<;Kat 0 ypovoe; a1to1CTI]O"'Jl<;
TIle; EUT]VtKije; teaYEvBme; Kat 'to o1Coio Sa
ava~ttTtt9d
alYt'f:nayyl:A.Ta uno T1lV l)itl}pEGla iLptv alto TI1 £KOOO11TIlC;O"X8n!djc; 1tpo.Sl1<;
OtOptoJ.!ou.
ITpOKEtJ.!f;vOUym 1tOAt'te<; KpatcOV-IlEArov tl1<; Eupro1tai:Kij<; 'EvroO"ll<;, 1tt0"'t01tOtll'ttKO 'tTj<;
apJloota<; apxTlS 'tOU Kpo.'tOU<;,tl1v t8ayEvEta 'tOU 01toiou eXEt 0 U1t0'Vr1cptOC;.
7. ITtcr't01tOt11TIlCO'tU1tOU A' tOU apJl081.Ou l:tpa'toAoytlCOU fpa<pdou
a7t6 to o1toio va
npOKU1t'tEl on 0 svolacpEpollevO<; 8ev EXEtO"'tpa'tOA.oytKij il XPllJ.!anldj U1toXPEro<Jll Kat 'to
o1toio Sa ava~1}Ttt9&i a\lTtnaYYf:ATa a1l:6 T1}V U7tllP£oia 1tpl.V a1tO 'tl"JV opKooJ.!oma,
crUJ.!cprova /lE 'tT]VJ.!E ap. ~IA~IT/A/16425/25-6-2007
(l1>EK 1055/27-6-2007
'to B') \(Otvll
U1tOUPY1Kr1a1toepa<Jl1.
ME Y1tS66uVT] ~il1.ro<Jl1 tOU v. 1599/1986 Ot U1to\Vijeptot 1tOU oev exouv EK1tAllPcOO"Etne;
atpanronKec; toU~ u1toxpecOO'E~ il oev eXouv u1tuUayd
VOJltllU a1to au'tEe;, Kata 'to xpovo
u1to~oAilS 't1l<; U1tO\j1T}cpLO'tTjta<;
'tOU~, OEcrl!eUOV'tal on Sa 1tpooKoJ.!iO"ouv 'to. aXBnKCt
OtlCmoAoYl1'ttlCo.1tpW tllv £K00<Jl1'tT)<;1tpo.~l1C;Ol.OptO/lOU'tOU<;.
To Kc01.uJ.!a 't1l<; llll EK1tAijPOJ<Jl1~trov a'tpanro'ttlCcOv U1t0XPEcOascov Sev to"xUSt ytU 1t01.hE<;
lCpa'tou<; - ~tA.ou<; 't1le; EUpOJ1tUlKije;'EvOJO"'Jl<;,yta tou<; o1toiou~ OEV 1tpopA.t1tB'tm oJ.!ow
KWAuJ.!a8toptcrJ.!ou.
8. Avnyp(l(po 1totVtKOUJlll'tproou OtKuO"LtKil<;xpilO"T]<;1tOU9a ava~ttT'I8f:i a'UT£nayyeATa a1l:0
'"lv \l1ttlPEG(a 1tptV a1to 't'Jlv opKroJ.!ooia, crUJlcpcova Jle 'tTJv aptSJ.!. (~IA~nI A/22863/16-1 02006, <I>.E.K. 1551/B/23-10-2006)
KOtviJ U1tOUPY1Kija1t6epaall.
9. fVOOJlatcUoEt<; (a) 1taOoAoyou ij yevtKOU talpo\> KUt (~) IjIU;(to.LPOU, dtl:: ()ll~ocriou ShE
t8too'tcOv, Jle tt<; 01toies 1tl.o'to1totEi'tat 11uyda LOUU1to'!'llCP{OU.(ap. 7 'tou v. 4210/2013).
10. Y1tWeUVl1 Ol11.ffiO'l1'tou v. 1599/1986,
on oev \(uteXl::t O.A.1.T}8E<Jl1 Kat OEV eXEl aUT]
anaoxoAllO"ll O"'toveupU'tEpO ~11J.!0O"t0ij 18Lffi'tl.1C0
TOlleu.
: 698346914-7
Ta DtKalOAoyllttKU /ls O"'rOlXEia9 Kat 10 aa Katan:Oo'Ov a1to 'tous U1t0'l'f]<plOUs Ot
01tOtot ea eKAsYo'Ov lCatU 't11vTl/lepa 'tT\s 0PKffi/locrtaS tOue;.
at 1toA.hf;<; tffiV lCpa't<ov-Jlf;A.cOV
't11<;EUpffi1ta'i1Cf]r;'Evco<JT!s o<pdA.oUVva U1tO~UA.OUV,
EK'tOe; 'tcov avcotspm DtKatOAoyll"CllCrov, Kat 1tWXtO f] /leta1tTIlxtaKO 'ttTA.O cr1tOUDWV
· EMTlVtKO'O A.E.!.
f] a1tOA.UnlPlO EMTlVtKOU AUlCelOU f] e~aTa~iou
fU/lvacriou
it
1tl<J't01tOlTl'ttKOeMTlVO/lUOetae; Ll' e1tt1t!t8ou a1to to lCSvtpO EA.A.Tlvt1Cf]e;
yA.wcrcrar;, a1to to
o1toio Sa a1toDEtKVUetat II 1tA.f]PTl<;
yvwcrTl Kat UVEtTlxpf]<rI1'tTls EMTlV1Ktl<;yA.wcrcras,
Meaa aE a1tOKAs1<:H1Ktl1tpoeea/lia tp1UVTa (30) TjJlf;pWV a1to 't11V E1tO/leYT\ Tlle;
Tj!lEpO/lllVia<; TllC; T£AsUtaias 811J.!OoieUO"T)r;cr'tov ll/lEPf]<JtO 'tU1tO, unopullov'tat
crn<;
fpalllla'tsis<;
'tcov T/lllIlUtCOV Ol atn1crEtS 'tcov U1tO\jlll<Pimv/la~t Jlf;
'ta avaylCaia Y1a 'tT\v
KpiaTl 01lCatOA.0YTlttlCU. Ta D1lCatOAo'YTl'ttKU1tPE1tEt va <pepouv apie/lll<JT!, va eiVat
't01tOOStlllltva /lEcra aE etD1Ko <pUKEA.OKat va cruvooeUovtat
a1to 1t/...f]pee; j3wypa<p1KO
O"T)/lsiCOlla,<:ruvonnlCl'j aVUA.ucrll 'tOu S1ttcrTllIlOV1lCO'O
'tOue; epyou lCaSwc; Kat ntVaKa TOW
· unopaMo/-lsvcov
D1KatOA0'YllHlCWV.0 <pUKEA.Oe;
ea neptA.all~UVet Kat 'to llAsK'tPOV1KO !leGo
anoeitKeD<rI1<; 'tcov OtKawAo'Yll'ttKwV nou uno~u/...A.ovrat aE llAsK'tPOV1Kf]IlOP<Pf],
Ta DtKalOA.0Yll'ttKU npSnEt va eival 8ecopll/-ltvu E1ti<Jl]/lU U1tO nc; apxee; 1tOU 1:a
E~eococrav, To aD'ro 1crxUE1Kat yta 'W ~moy/...cocraa 01lCatoA.oYllnlCU, ta onoia 1tpenel va
<:ruVOOE'OOVtala1tO VO/ll/lEC;/-le'ta<ppuaetS, 01 tltA.01 crnouowv tOU E~CO'tEPl1COU
npenEl va
<:ruvooeuovtat ano npa~Tl f] peJ3aicooll tOU 01KtlOU opyuvou, f.tC'tT\v o1toia avayvmpi~ovtat
co<; 1cron/lOt npoe; 'toue; 'ritAOue; nou anove/-l0vtat
ano ta EK1tatOEUtllCU lopUllaTa Tlle;
llIlEOa1t11e;·
LUIl1tA.f]pmall 'tON OlKalOAoYTlTIKWV't11e; 1tpoKf]pU~Tle; lle'tU 't11V Ka'ta8ecrTl Kat
· npco'tOKOA.A.ll<JTJtCOV atnlcrsmv
U1t0'l'Tl<pt0tllLa<;, cmtpe1tELat /lOVO av npOKS1ta1 yta
otaaa<PllV10'tlKU atOlxEia, nou ~lltf]Ol1Kav <J'U/-l1tA.llpmllanKu ana 'tT\V olKeia e1tttpom)
e1ttAoyf]e; f] e~tA.U;ll<; f] a1to 'toue; lCaOTlYTltee;f] speuVT\ttr; TIle; aA),oou1tf]c; 1tOU U1tO~OTleOuv
a'tT\v aSlOMYTl<JT! 'tmv unO\jlll<Ptmv Kat u<popO'OV cre OtlCalOAontllCQ. nou lCatUte8'TllCav
c/lnp08ccrf.t<l.
H npOKaAoUfJ£Vll Da1taVll to '0'1'0<; Tll<; onoiac; om /l1topei va npocrolOptcr'tei Ou
KUA.u<p8Eiuno 1ttcrtwoctS 'tou Y1toupye{ou OlKOVO/ltlCWV(E1D. cDopeae; 23-200-KAE
5113).
01 eVDtu<pepof.tEVOlIlnopO'OV va 1tuipvouv 1tAijpll 1tpoKf]puSll, lCaOwc; Kat ta OXettKa
· evtU1ta Kat nA.llPo<popiec; U1tO TI<;fpUIl/lUteiec; tmv uv'ticr'tOlXcov 't/-lll/lUtmV cr'tT\ <5te'OEtuvaTj
IT. PUMll & 0rJpwv 250, 122 44 Aly<iA.em,
1. A1to 'tT\Vfpa/l/la'tEtU 'tou TIlf]IlUtOe; Mllxuv1KWv Au'to/lancrIlOu TE, nr; epyu<Jtllec; 11Iltpec;,
TIJ/.... 2105381219,
2. A1to tllv fpallllatEia
'tau Tllitllawc; HA.eKtPOVtKWVMllxav1Kwv TE, ttS epyu<H/lEr; lllltpe<;,
tll/.... 2105381503,
3. A1to 'tT\v fpalllla'teia
'tau TJ-lll/-la'tOr; K/...mcrwo<pav'tOupywv Mllxav1lCwv TE, 'tlS epyuatJ.1eS
11IlEpee;, 'tT\/..., 2105381216
lCat a1to 'tT\v Tj/...eKtpOVtlC1'joteU9uvo1'\ tau T.E.l ITetpaui:
www.teipir.gr
(npoKllPuSE1C;).
H 1tP01CllPU~1'\EXE10llllocrt8ueei o'to cDEK 486/f'/15-4-20
14.
am
: 698346914-7
EMHNIKH AHMOKPATIA
TEXNOAOrIKO EKIlAlAEYTIKO IAPYMA
(T.E.I)
DEIPAIA
AIEY9YNEH AIOIKHTIKOY
TMHMA E.n & E.E.D
Tax.
b./V011 : IT. PGllf\ & 811l3cJV 250
122 44 AIrMEQ
I1JUlPoq>opies : B. NreKo
TI)Ucpwvo : 2105381116
FAX: 2105450962
llEPlAH'PH DPOK.HPY8HE IIAHPQEHE 9EEEON
TA..l(TIKOY EKIIAIaEYTIKOY IIPOOOnmOY
To TexvoAoY1KO EKl1QlOeurtKO 'Iopupa
(T.E.I.) ITe1pQlO npoKIlPuam:t
IWV napaKcmu
eeoewv l:aKHKOU EKnQlOE:UltK01J ITpoO(untKou ( E.Il.).
EXOAH TEXNOAOrIKON E~APMOrQN
- E>eoIl 13aepioas
Ko0IlY11l:r1 pe YVUlOltKOaVUKel.pf.VO «Epnnpa
/\oytKr']S KQl EseAtKltKOS YnoAoytopOS".
~uOl:iJpaw
U1V nAiJpwoIl
Aoacpou!)
Beo11 13aepioas
AvanA11PUlIr'] Ko811Y11l:r'] pe YVW0l:1KO aVltKel1-1f.VO «Av<'rrrruSIl
TIetpapanKwv
L\tm:aSeU>v ¢uOlKlis 1-1£XpiJoIl Nwv TexvoAoytWv».
BeoIl
13a0pioas
AVOnA!lPUllr'] Kae11Y11liJ pe YVUlO1:tKOaVHKel1-1eVo «Eq>appoye!)
KQlVOI01-1U>VKAU>01:0Uq>OVIOupytK6lV TexvoAoYt6lV yta TIoAuAenoupytKo
TIpotovra
'EvoU011S··
Ot unoWi)q>t01 npenn
va exouv w npoooVl:a
nou opi~ovrOl an!) OtalOsetS IOU
apepou
15 IOU N. 1404/83 (<PEK 173, A'), OnUl!) toxuet.
01 ani)oet!)
l:u>V unoWIlq>lc..>V 1-1Q~i 1-1e OAa w avayKaio
OtKOlOAOY11l:tKO, ea
unol36.AAOVl:Ol Ol:tS fpap.1-1o"tdes
"tWV TJ.1.111-10"tWV,
peaa oe anoK!etat1KiJ
npo0wpia
IptOVl:a (30) Ilpepwv ano l:11Vem'>pf.VI) U'IS 111-1f.POP11ViaS"tIlS "teAE:UwiaS oqpooiwOIlS
aLOV 11Pf.pr']mo "tuno.
01 evOtaq>epOpf.V01 1-1nopOUV va naipvouv
nAi)P11 npoKijpuSIl,
KaeW!) KQl w
OX£.UKO eVl:Una KQl nAIlPOcpopi£.!) ana 'US fpappa"teies
"tc..>VaVl:iatolXUlV 1l-lIlllCUUlV 01:11
oteueUVOIl IT. P6.AAIl & E>1113wv250, 12244 A1y6.Aec..>.
: 698346914-7
I. Ana
trlv fpollllOlda
LOU 1'J.1I'l1l0lOS MIlXavlKGlV Aurollon<Jl.l0u TE, us epYcl<J1l1eS
Illlt.peS, l:Ilh. 2105381219,
2. Ana l:IlV fpQllllmda
LOUTpIillOlOS H~eKl:pOVlKGlV
MIlXOV1KGlV
TE, us epyoOllles Illltpr-s,
tIlh.2105381503,
3. Ana U\V fpallllOlda
LOUTptillOlOS !awGtOUCPOVLOUPYGlV
MIlXaV1KGlVTE, ns epYcl<J1l1£S
Illlt.peS, tIl~. 2105381216
Kat ono ulv llheKLpOvlKfJ oU:USUVOIl LOU T.E.I IT£lpmo:
www.teipir.gr (npOKfJPU$£lS).
H npoKtipu~Il Exel 0IlPOOlWSd Gto <t:>EK 486/f' / 15-4-2014.
: 698346914-7
®
E<I>HMEPII THI KYBEPNHIEOI
THI EAAHNIKHI aHMOKPATIAI
Ap. <l>uAAou 486
15 AnplA.(ou 2014
vnovprEIO
I) Tou n.t.. 63/2005 (<llEK 98/T.A') .KwolKonoLnOn
Tn~ voj..lOeWLO<;YIO TTlV Kul3£pvnan KOl TO Kul3spVnTlKa OPYOVO"
K) Tou n.t.. 85/2012 (<llEK 141/T.A') <aopuan KOlIlSTOVOIlOOLO
YnouPydwv,
IlSTacpopo KOI KOTapYllOn unnpSOlWV» onwe;
TpononOln611KS IlS TO n.t.. 118/2013 (<llEK 152/T.A').
Aplell. <ll16/54263/E5
A) Tou n.t... 95/2013 (<llEK 133/TA) .MnovollooLO
~XOAf)C;
'EYKPIOTl npOKnpU~n~ 1l10~ e£on~ Il£AOU~ E.n. TOU Tllnllo- ~uyxwvwan TIlTJI-IOTWV- KGToPYTlOTl Ti-H)TO<; t.nIlOOlO~ Yydo<; KOl KOIVOTlKn<; Yydo~ TOU T.E.1. KOl Tl-IllllOTWV
1l0TWV - ~UYKPOTTJOTl~XOAWV TOU T.E.1. Aenvo~ •.
Aef)vo<;.
Il) Tou n.t.. 119/2013 (<llEK 153/T.A') "t.lOPlOllo~ AVTlnpo£o vnovprm:
opou TTJ~KUI3£pvTJOne;,YnouPYwv, AvonAllPwTwv YnouPYwv
nAIt..EIAI KAI 0PHIKEYMATON
KOI Y<punouPYwv •.
2. Tnv un' 0plell. <ll11/17601/E5/10-02-2011 SYKUKAIO TOU
'EXOVTO~ unoljin:
YHt..B.M.0.
I-IS e£lla .EmKOlponolnll£va
OIKOloAoynTIKo
1. Tl<; oloTa~sl<;:
unOljinCPlWV YIO TTJV nAnpWOn 6£oswv E.n. T.E.I.•.
a) Tou apepou 15 TOU N. 1404/1983 (<llEK 173/T.A'), onw<;
3. To un' Oplell.lllnn/<ll.En.11/85/8044/06-05-2011
£yypocpo
OVTIKoTooTaenKS IlS TO apepo 2 TOU N. 2916/2001 (<llEK 114/
TOU YnouPydou
EOWTSPlKWV,AnoK£vTpWOll<; KOl HASKTPOT.A'), oUllnAnpWenKs IlS TO apepo 3 TOU N. 3027/2002 (<llEK
vIKf)<; 1l10Kul3£pvnon<;.
152/T.A') KOl TpononOlnenKS IlS TO ap6po 8 TOUN. 3404/2005
4. TllV un' 0plell. 4/27-11-2012 (<llEK 3556/T.B'/31-12-2012)
(<llEK 260/T.A').
anocpaoll Tll<; ~UV£ASUOnc; TOU T.E.1. Aef)va<; • t.lOOIKOOLO
13)Tou apepou 16 TOU N. 1404/1983 (<llEK 173/T.A'), onw<;
SKAOyf)~ KOl S~£AI~ll~ TWV KoellynTwv
TOU T.E.1. Aef)vo<; •.
. OVTlKOTOOTaenKS IlS TO apepo 3 TOU N. 2916/2001 (<llEK
5. Tnv un' 0plell. <ll8/910/12-11-2013 OLTllOll S~£AI~n<; Il£AOU~
114/TX) KOl oUllnAnpWenKs IlS TO ape po 3 TOU N. 3027/2002
E.n. TOU TllnIlOTO<; t.nIlOOlOe; Yydo~ KOl KOLVOTlKn~ YydoC;
(<llEK 152/T.A').
TOU T.E.1. Aef)vo<; ono Tll 130ellLOOTOU EnLKoupoU KoenYlly) Tou apepou 17 TOU N. 1404/1983 (<llEK 173/T.A') onw<;
Tn OTn 13061llo0 TOU AvonAllPWTn KoenYllTn IlS YVWOTIKO
OVTIKQTOOTaellKE: [JE:TO ap8po 4a' TOU N. 2916/2001 (<llEK
OVTIKSIIlE:VO.Blollnp(a
[Je E[Jcpaan OTll t.Tlf.l001a YYlelvfJ·.
114/T.A') KOl oUllnAnpWenKs IlS TO apepo 8 TOU N. 3404/2005
6. To un' aplell. 5/14-11-2013 Anoonoollo
npaKTIKou HI<;
(<llEK 260/T.A').
~UV£ASUOn<;TOUTllnIlOTOC; 1l1lIlOOlOe;YyeLoe; KOl KOIVOTlKn~
0) Tou N. 2431/1996 (<llEK 175/T.A') "t.IOPlOIlO<; n npoOAnljin
Yydoe;.
nOAITwv Tn<; Eupwno'(Kn~'Evwon<;
OTn t.11lloOlO t.IOLKnOn».
7. To un' OpLell. 2/22-1-2014 Anoonool-lo
npOKTIKOU TOU
s) Tou apepou 11 TOU N. 3833/2010 (<llEK 40/TX)
onw~
2:UIl130UALOUTile; ~xoMe; EnoyyeAI-IOTWV YYelOe; KOl npoIOXUSl.
VOIOe;.
OT) Twv nap. 3 KOl 50' TOU opepou 78 Kal nap. 413' TOU
8. To un' op161l. cpe.160/1067/17-2-2014 £yypo<po TOU T.E.1.
opepou 77 TOU N. 4009/2011 (<llEK 195/TX) «t.01lf), ASITOUPYLO,
Aenvoe;.
olo<J<paAIOn Tne; nOloTnTO<; TWV onouowv KOI OISeVonolnOn
9. To ysyovoe; on unoPXouv
KSV£e; OPYOVLK£e; e£Osle;,
TWV OVWTOTWVsKnOlosuTIKWV IOPUIlOTWV».
ono<pooL~oulle:
Q Twv nap. 2 KOl 6 TOU opepou 5 TOU N. 4076/2012 (<llEK
EYKplvoulle TTJV npoKf)pu~ll TTJe;nopoKaTw e£Olle; TOKTIKOU
159/T.A') .PUelllOSle; 6SIlOTWV AvwToTn<; EKnoLOWane; lopuEKnOloeuTIKou npOOWnlKOU (En.) TOU Tl-lnIlOTO~ t.nI-lOOlOe;
1l0TWV
KOl OAAS~ OIOTO~SI~».
Yyda~ KOl KOIVOTIKne;Yydae; TOU T.E.1. Aenvo~ W<; s~f)<;:
n) Tou apepou 50 TOU N. 4115/2013 (<llEK 24/T.A') .oPyovw2:XOAH EnArrEAMATON
yrEIA2: KAI npONOIA2:
on KOI ASITOUPYLO10puIlOTO~ NSOAOLO<;KOl t.lO BLOUMoenTMHMA t.HM02:IA2: yrEIA2: KAI KOINOTIKH2: yrEIA2:
0n<; KOl EeVLKOUOPYOV101l0U nLOTOnOLnOn<;npOOOVTWV KOl
MlQe; (1) e£Oll<; Il£AOU~ E.n. AvonAllPwTf)
KoellYllTf)
I-Ie
EnoyysAIlOTlKOU npOOOVOTOAlOIlOu KOl OAAS<;OIOTO~W~».
YVWOTlKO oVTIKdllevo
.BlollnpLo
Ile £I-I<poon OTll t.nl-loe) Tou n.t.. 134/1999 (<llEK 132/T.A') .t.IOPIOIlO<; n npOOAnljin
010 YYleIVn •.
nOAITwv Tl1<;EupwnO'lKf)<;'Evwon<; OTO AvwToTo EKnOlosuTI-
nAIJlEIAI KAI 0PHIKEYMATON
KolopullOTO, TSXVOAOYIKOEKnOloWTIKOlopullOTO KOl Aomo
NOIlIKO npOOwno t.nIlOOLOU t.lKOlOU KOl t.nIlOOlS~ YnnpsOLSe;TOU xwpou TplTol3oellloe; EKnoloeuon~ OPIlOOlOTnTO<;
TOU YnEn0».
t.IKAIOAOrHTIKA
ynOBOAH2: ynOt+JH<llIOTHT A2:
1. AlTllOn.
2. AVTLypocpo TuN nTUXLWV KOLTWV TITAWV onouowv TWV
unoljillCPlwV.
: 698346914-7
E4>HMEPII THI KYBEPNHIEnI
3. 81OypacplKo ollJJdwJJa JJeouvonTLKf] avoAuoll TWV entOTllJJOVIKWVepyaOlwv TOUe;.
4. lllOaKTOplKll oLaTpl~ll, onou aUTll anatTdTat we; npooov.
To ~LoypacplKo olll1dwl1a, 11OUVOnTlKf] avoAuoll TWV entOTlll10VlKWV epyaOlwv KaeWe; Kalil
OlOOKTOPLKll OIOTPl~f]
(onou anatTdTOl) KaTaTleeVTat Kat 08 llA8KTPOVlKf] 110P<pf], Yla nap008lwa
08 CD II oMo on0811K8uTlKO JJeoo. To
aVTlTuna eVTunlle; 110p<pf]e;TWV OIKatOAOYllTlKWV aUTwv eo
f3PloKovTal OTIl fpal1l1OTda TOUTI1f]110Toe; Kat eo dVat OTll
OlOe8011 TWV l1eAwv Tile; 8ntTPOnf]e; 8ntAoyf]e; f] <#Al~lle; KOewe; Kat TWV KaellYllTWV f] epeuvllTwv Tlle; aMooomle;
nou
unof3011eovv OTllv a~LoAoYllOll TWV un04Jll<PlwV, Kae' 011.11
Tll
OLOPK8LOTile; OlOOlKOOlOe;8ntAoyf]e; f] 8~eAl~lle;.
5. fZVlKO KOe8 OTOlXdo (~I~AlO, 01lJJOOl8U08le;, ntOTOnOlllTlKO npounllP80l0e;,
enaYY8AJJOTlKf]e; OPOOTllPlOTllTOe;,
ntOTOnoLllTlKO ~evlle; yAwooae;, KTA.) nou vo on008lKVUZl
TO npOOOVTa TOU unOlJ!llCPloU.
6. nloTOnOLllTlKo TOU apl1ool0U lllll10PXOU OTO onOlO ea
ovaypocpeTal 0 TponOe; Kat 0 xPOVoe; anoKTllolle; Tile; EAAllVIKf]e; ISayevelae; Kat TO onOlO ea ova~llTlled
aUTenoyyeATO amS TllV YnllP80la nplV ana TllV eKoooll Tile; oxnlKne;
npo~l1e; OlOPIOllOV.
npOKZll1eVOUYlO nOAlT8e; KpOTWV- 118AWVTlle; Eupwno'iKne;
'Evwolle;, mOTonolllTlKO Tlle; OPJJOOlOe;opxf]e; TOU KpOTOUe;
Tllv lSayev8la TOU onolou eX8l 0 Un04Jn<PlOe;.
7. nlO'wnolllTIKO Tvnou A' TOU OPl100l0U ITpmoAoYlKou
rpo<pdou ana TO onolo va npoKvnn:l
OTI 0 evolocpep0l18VOe; 08V 8xel OTPOTOAOYIKll n XPllJJaTlKn unoXP8woll
Kat
TO onolo Sa ava~llTlle8l aUT8noyyeATa ana Tllv Ynllpeolo
npLv ana Tllv OPKWI100la, OVI1<PWVO118 TllV 118aplel1. lllAlln/A/16425/25-6-2007
(¢EK 1055/ T. 8'/27-6-2007)
KOlVf]
unoupYIKll anocpaOTJ.M8 un8UeUVll of]Awoll TOU N. 1599/1986
Ol unOlJ!f]cplol nou ozv exouv 8KnAllPwozi Tle; OTPOTIWTlKee;
TOUe; unoxpew081e; f] ozv exouv onoAAoYel vOl1llJa ano ouTee; KOTOTO xPOVO uno~oMe; Tile; Un04Jll<PlOTllTOe;TOUe;,08OfleVOVTOl OTI So npOOKO!llOOUV TO OX8TlKO olKOlOAOYllTlKG
nplV TllV eKoooll Tile; npo~lle; 010Pl0l10V TOUe;.To KWAul1a Tile;
JJIl 8KnMpwOIle; TWV OTPOTIWTlKWVunoxpewoewv
oev lOXvel
YlO nOAlT8e; KpOTOUe;- lJeAOUe;Tile; Eupwno'lKf]c;'EvwOlle;, YlO
TOUe; onolOUe; 08V npo(3Mnnat
OJJOIOKWAUI10 OlOPloI10U.
8. AVTlypa<po nOlvlKoU MIlTpwOU OlKooTlKf]e; xpf]olle;
nou ea ava~llTlleel
oUTenoYY8ATO ono TIlV YnllPzolo
nplV ano TllV OPKWI100l0, oUJJ<Pwvo JJ8 TllV JJ8 OpleJJ.
~IA~n/A/22863/16-10-2006
(¢EK 1551/T.B'/23-10-2006) KOlVtl
(TEYXOI TPITO)
<pepOUVaplel111OTJ,vo dvat TOnOenlll1eVa lJeoo 08 8LOlKO<POK8AOKat vo OUV008UOVTatana nAf]p8e; ~loypa<pLKo OTJl1dwl1o,
oUVOmLKtl OVOAUOTJTOU ZntOTlll10VlKOV TOUe;epyou, KOeWe;
Kat nlVOKO TWV uno(3oMol1zvwv olKOlOAOYllTLKwv.0 <poKeAoe;
eo neptA0I1(3ov8l KOl TO llAeKTpovLKO l1eoo OnOetlK8UOlle; TWV
OlKOIOAOYTlTIKWV
nou uno~oMoVTOl oe llAeKTpovlKf] JJoP<Pf].
To OIKOlOAOYIlTlKO npen8L vo dVOl 8ewPll11evo en lOll 110
ana Tle; oPxee; nou TO 8~eowoov. To OUTO IOXU81 Kat YIO
Ta ~evoYAwoOO OlKatOAOYllTlKO TO onolo npen8l va ouvooeuovTOl ana V01111J8e;
I1no<ppooele;. 01 TlTAOI onouowv
TOU e~wT8plKOU npenel va ouvooeuovTOl ana npo~ll f] f3e~alWOll TOU OIKdou oPyovou 1J8TllV onola oVOYVWPl~OVTOl
we; lOOTl110l npoe; TOUe; TlTAoue; nou anOveJJOVTOl ana TO
eKnOlOWTLKO 10pUI1OTa Tlle; 1lI1zoanf]e;.
l:ul1nAf]pwoll TWV OIKOlOAOYIlTIKWVTlle; npoKf]pU~lle; I1no
TllV KOToeZoll KOl npwToKoAAlloll
TWV OlTf]OZWV Un04JllCPloTllTae;, enlTpen8Tal 110VOav npoKelTOl Yla olooaCPllVloTlKO
oTOlxda nou ~llTf]eIlKOv oUl1nAllPwlJaTlKo ano Ta l1eAll Tlle;
entTponf]e; 8ntAoyf]e; f] z~tAl~lle; f] ana TOUe; KOeIlYIlTee; f]
epeuVllT8e; Tlle; aAAooanf]e; nou uno~01lS0UV OTllV a~lOAoY1l01l TWV un04Jll<PlwV KOl ocpopOUV 08 OIKOlOAOYllTlKO nou
KOTOTeellKOV 8l1npOeWl1a.
H npOKOAOUI18Vll oanovll, TO uljJoe;Tlle; onOlOe; 08V I1nop8l
va npooolOplOe8l,
ea KOAu<peel ana TIlOTWOele;TOU Ynoupydou OIKOVOI1IKWV(8l0. ¢opea 23-200 KAE 5113).
H ano<pooll OUTf] va 01l1100leUed OTllV E<P1l118ploa Tile;
KU~8pvf]08We;.
o vnoyprm:
KnNH ANTINOI APBANITOnOYAOI
Aplel1. <l>16/54271jE5
'EYKPLOll npoKf]pU~lle; I1l0e; eeOlle; l1eAOUe;E.n. TOU TI1f]l1aTOe;T8XVOAOYWV fewnovwv
TOU TEl. 88oo0AlOe;.
o vnOVprOI
nAI~EIAI
KAI 0PHIKEVMATnN
'ExovTae; uno4Jll:
1. Tle; OlOTO~81e;:
a) Tou opepou 15 TOU N. 1404/1983 (¢EK 173/T.A'), onwe;
aVTlKOTOOTOellK8 l1e TO opepo 2 TOU N. 2916/2001 (<l>EK114/
T.A'), OUIJnAllPwElllK8 1J8TO apElpo 3 TaU N. 3027/2002 (¢EK
152/T.A') Kat TpononOlllSllK8 IJZ TO opSpo 8 TOUN. 3404/2005
unoupYlKll ano<poOTJ.
(¢EK 260/T.A').
9. fVWI1OTeUOele; a) naeOAOYOU f] YZVlKOU laTpou Kat
~) Tou opepou 16 TOU N. 1404/1983 (¢EK 173/T.A'), onwe;
~) 4JUXlOTPOU,dTe TOU Olll100l0U dT8 10lWTWV,nou va ntoTOaVTlKOTOOTOellK8 JJe TO opepo 3 TOU N. 2916/2001 (¢EK
nOlouv Tllv uydo TWV unOljJllCPlwv vo OoKOUV TO Koef]KOVTO
114/T.A') Kat OUI1nAllPwellK8 118TO opepo 3 TOU N. 3027/2002
Tlle; aV1'lOTOIXlle; eeOTJe;.
10. Yn8ueuvIl of]Awoll TOU N. 1599/1986, OTI oev KOTeX81 (¢EK 152/T.A').
y) Tou opepou 17 TOU N. 1404/1983 (¢EK 173/T.A') onwe;
oMll Seoll Kat 08V eXZl oMIl anoOxoA1l01l OTOV 8UPUT8PO
aVTlKOTOOTOellK8 118TO opepo 40' TOU N. 2916/2001 (¢EK
lllll1ooLO II 10lWTlKO TOl1ea.
114/T.A') Kat OUI1nAllPwellK8 118 TO opElpo 8 TOU N. 3404/
To OLKatOAOYllTlKOTWV nopanovw
OTOIXelWV 9 KOl 10 eo
KOToTeeOUV ana TOUe; unOlJ!llCPlOUe;01 onoloL ea ZKA8YOUV 2005 (¢EK 260/T.A').
0) Tou N. 2431/1996 (¢EK 175/T.A') "llLOpIOIJOe;f] npooAlllJ!ll
08 ee08le; E.n. KaTO TIlV 1l11epa Tile; OPKWI100l0e; TOUe;.
nOAlTwv Tlle; Eupwno'iKf]e; 'Evwolle; OTll lllllJOOlO llIOlK1l01l».
OL nOAlTze; TWV KPOTWV-l1eAwv Tlle; Eupwno'iKf]e;'Evwolle;
e) Tou opepOU 11 TOU N. 3833/2010 (¢EK 40/T.A') onwe;
o<pelAOUVva uno~oAouv eKTOe;TWV ovwTepw OIKOlOAOYllTlloxuel.
KWV Kat mUXlO f] I1nomUXlaKO TlTAO onouowv EMllVlKOU
aT) Twv nap. 3 KOl 6y' TOU opepou 78 TOU N. 4009/2011
AE.I. f] onoAuTllPLO EAAllVLKOVAUKdou f] 8~OTO~lOU rUlJva(¢EK 195/TA) "llolJf], A8ITOUPYlO, oLaocpoAloll Trle; nOloTllTae;
olOU n ntOTOnOlllTIKO 8AAllV0I10eZI0e; ll' 8ntneOOU ana TO
TWV onouowv Kat 018ElvonOl1l01l TWV OVWTaTWV 8KnOl08UKeVTpo EMllVIKlle; YAwooae;, ana TO onolo eo onooelKvvnat
TlKWV IOPUI10TWV».
II nMplle; yVWOll KOl OVZTll XPllOll Tlle; EAAllVlKf]e; yAwoooe;.
~) Tile; nap. 2 TOU opSpou 5 TOU N. 4076/2012 (¢EK 159/ TA)
Meoa oe anoKAelOTLKf] npOeWl1l0 TPIOVTO(30) 11118PWV
ana
TllV enol1eVl1 TIle; 1l118P0l1llVlae;Tlle; T8AwToloe; 01l1100leuOTJe; "PUel1l08le; S8110TWVAvwTaTlle; EKnaloeuolle; IOPUI10TWVKOl
OM8e; olOTo~ele;».
OTOV1l1JZpf]0l0Tuno, uno~6MOVTat OTll fpal1110Tdo TOUTI1f]ll) Tile; nop. 13 TOU opepou 34 TOU N. 4115/2013 (¢EK 24/
JJOTOe;OLatTlloele; TWV unOljJllcplwV 110~l l1e oAa Ta avoYKalo
T.A') "OPYOVWoll KOl AZITOUPYlO lOpUI1OTOe;NWAoloe; KOl
YlO Tllv Kplan olKatOAOYTlTlKG.To olKOloAoYllTLKo npenzl vo
: 698346914-7
E<I>HMEPIITHI KYBEPNHIEQI
t.lO BlOU Moe11a11e; KOl EeVlKOlJ OPYOVlaj.lOU nlaTOnOl11a11e;
npOaOVnllV
KOl EnoyyeA.j.lOTlKOU npOaOVOTOA.laj.lOU KOl OA.A.ee; oloTC1E;ele;».
e) Tou n.Ll.134/1999
(¢EK 132/T.A') «t.lOplaj.lOe; ~ npOaA.11\l!l1
noA.LT<.lJvT11e;Eupwno'lK~e;'EvWOlle;
aTO AVWTOTO EKnOloeuTlKO IOpUj.lOTO, T eXVOA.OYlKO EKnoloeuTlKO IOpUj.lOTO KOl A.OtnO
NOj.llKO npoawno
Ll11j.lOalOu LllKolou KOl Ll11j.lOOlee; Yn11pealee; TOU xwpou T pITo(3oej.llOe; EKnoloeuOlle;
OPj.lOolOT11TOe;
TOU ynEnG».
l) Tou n.t.. 63/2005 (¢EK 98/TA)
«KwolKonol11011 T11e;voj.lOeealo<; YlO T11V Ku(3epv11a11 KOl TO KU(3epv11TlKo opyOVO».
K) Tou n.t.. 85/2012 (¢EK 141/TA) ,:/OPUa11 KOlj.leTOVOI-lOalO
YnoupYelWV,
j.leTO<popo KOl KOTOPY11011 un11peOlwv» onwe;
Tpononol~e11Ke
j.le TO n.t.. 118/2013 (¢EK 152/T.A').
A.) Tou n.t.. 83/2013 (¢EK 123/T.A') «MeTOVOj.lOalO TOU TEl.
AoPlaO<; ae TEl. GeaaOA.lo<; - MeTOVOj.lOalO IxoMe;
KQl
Tj.l11l-loTWV - Iuyxwveua11
Tj.l11j.lOTWV - KOTOPY11a11 nopopT11j.lOTWV KOl Tj.l11j.lOTWV - IUYKPOT11a11 IXoA.wV TOU TEl.
GeaaOA.lOe;».
j.l) Tou n.t.. 119/2013 (<l>EK 153/T.A') "t.loplaj.lo<;
AVTtnpOeopou TT]<.;Ku(3epv11Oll<;, Ynoupywv,
AvonA.11PWTWV Ynoupywv
KOl Y cpunoupywv •.
2. T11V un' 0plej.l. <l>11/17601/E5/10-02-2011
eyKUKA.IO TOU
Y.n.Ll.BM.G.
j.le eej.lo «EmKQlPOnOl11j.leVO
OlKQlOA.0Y11TlKo
unOl!J11CPlwV YlO T11v nMpwa11
eeaewv En. TEI. •.
3. To un' 0plej.l. t.lnn/¢.En.
11/85/8044/06-05-2011
eyypocpo
TOU YnouPYelOU EawTeplKwv,
AnoKeVTpw011e: KQl HA.eKTpOVlK~e: t.loKu(3epV11a11e:.
4. T11v un' Oplej.l. 3903/19-6-2013
(<l>EK 1661/T.B'/4-7-2013)
onocpo011 T11e;IuveAeuOlle;
TOU TEl. GeaaOA.lOe; «MeT0(30TlKee; pUej.llaele: nou ocpopOUV TO M11TPWO eaWTeplKwv/e~WTePlKWV j.leA.Wv emTponwv
KOI OlOOlKOalee; emAoy~e;/e~eAl~l1e;/
1-l0vlj.lOnOl11a11e; En, j.leXPl T11eeama11 TOU OpYOVlaj.lOU TOU
TEl GeaaOA.loe:.».
· 5. T11V un' 0plej.l. 275/11-11-2013 OlT11a11 eE;eA1E;11e:j.leA.OUe;
E.n. TOU Tj..n'U1QTOe;TexvoAoywv
rewnovwv
TOU TEl. GeaaOA.lOe; ana T11 (3oej.llOO TOU Koe11Y11T~ Ecpopj.loywv
aT11
i3oel-llOO TOU EnlKoupoU Koe11Y11T~ j.le YVWaTlKO oVTlKelj.leVO
«<l>uTonOeOA.OylO».
6. To un' Oplej.l. 5/22-11-2013 npOKTlKO T11e;IuveA.eua11e; TOU
Tl-lnj.lOTOe; TexvoMywv
rewnovwv.
7. To un' Oplej.l. 435/6-12-2013
npoKTlKO TOU IUI-l(30UA.lOU
T11e;IxoMe;
TeXVOA.oylOe: rewnovlOe;
Kat TeXVOA.OylOe; Tpocplj.lWV KOl LlloTpoCPTle;.
8. To un' Oplej.l. 16/20-12-2013
Anoanoaj.lo
npOKTlKOU Iu· veAeua11e; TOU TEl. 8eaaOA.loe:.
9. To un' Oplej.l. 8089/13-1-2014 eyypocpo TOU TEl. 8eaaoAloe;.
10. To yeyovoe;
OTl unopxouv
Kevee: opyovlKee:
eeael<;,
onocpoal~OUj.le:
EYKplVOUj.le T11v npOKTlPUE;l1 T11e;nopoKoTW
eea11e; TOKTlKOU EKnoloeuTlKou
npoawmKou
(E.n.) TOU Tj.l~j.lOTOe: TexvoA.oywv rewnovwv
TOU TEl. 8eaaOA.lOe; we; eE;ne;:
IXOAH
TEXNOAOriAI
rEOnONIAI
TPO<l>IMON KAI t.IATPO<l>HI
TMHMA
TEXNOAOmN
KAI TEXNOAOriAI
rEOnONON
MIOe; (1) eea11e; j.leA.oue: E.n. EnlKOupoU
· aTlKO OVTlKelj.leVO «cpuTonOeOA.OylO».
Koe11Y11T~ j.le yvw-
LlIKAIOAOrHTIKA
ynOBOAHI
ynOlVH<l>IOTHT AI
1. AlT11a11.
2. AVTlypOcpO TWV nTuXlwv KOl TWV TlTA.WV anouowv
TWV
unO\l!l1cplwV.
3. BlOYPOCPlKO a11j.lelWj.lO j.le auvomlK~
OVoA.Ua11 TWV emaT11j.lOVlKWV epyoOlwv
TOUe;.
4. LllooKToplKn
olOTpl(3n, onou OUTn OnatTelTOl we; npoaov.
To (3LOYPOCPlKOa11j.lelWj.lo, 11auvomlKn
OVOA.U011 TWV emaT11j.lOVlKWV epyoOlwv
KOeWe; Kat 11 OLOOKTOplKn OLOTpl(3n
(TEYXOI TPITO)
(onou onOlTelTOl)
KOTOTleeVTOl KOl ae 11AeKTpOvlKn j.lopcpn, YlO nopooelyj.lO
ae CD n oAAO onoe11KeuTlKo
j.leao. To
oVTlTuno eVTun11e; j.lOPCPTle;TWV OlKOlOAOY11TIKWV OUTWV eo
(3PlaKOVTOl 0111 rpOj.lj.lOTelO TOU TJ.lnI10TO<; KOl eo elVOl aT11
oloeeOll TWV j.leAwv T11e;emTpOnlle; emAoy~e; ~ e~eA.l~l1e; KOewe: KOl TWV KOe11Y11Twv ~ epeUV11TWV T11e;OAAooonne; nou
uno13011eouv aT11v O~lOMY11a11 TWV unO\l!l1CPlWV, KOe' OA11T11
OlopKelO T11e;OlOOlKoalOe; emAoYTle; Tl eE;eAlE;l1e;.
5. revlKo KOee aTOlXelO ((3l13A.lO,ol1l1oOleuaele;, maTonOl11TlKO npoOn11pealOe;,
enoyyeA.j.laTlK~e:
oPOaT11PlOTllTOe;,
maTonol11TlKO
E;ev11e;yA.waaae;, KTA..) nou va anooelKvuel
TO npOaOVTa TOU unO\l!l1cplou.
6. nlaTOnOl11TlKo TOU OPj.lOOlOU Ll11j.loPXOU aTO onOlO eo
aVOYPocpeTOl 0 TponOe; KOl 0 xPOVoe; onOKT11alle; T11e;EAA11VlKTle: leoyeveloe;
Kat TO onOlO eo aVO~llT11eel oUTenoyyeATO ana T11V YnilpealO
nplv ana TllV eKOOail Tile; axeTlKfJe;
npoE;11e; OLOPlaj.lOU.
npOKelj.leVOU YlO nOA.lTee; KPOlWV - j.leAWV Tile: EupWnO'lKTle;
'EvWa11e;, maTOnOl11TlKO T11e;OPI100LQe: opxne; TOU KpoTOUe:
T11V leoyevelo
TOU onOlOU exel 0 unO\l!fJcpLOe;.
7. nlaTonol11TlKO Tunou A' TOU OPJ.lOOlOU ITPOTOA.0YlKOU
rpocpelOU ana TO onOlO va npOKumel
OTl 0 eVOlo<pepOJ.leVO<; oev exel aTPOTOA.OYlKn n XP11j.lOTlKfJ unoxpewall
KOI
TO onOlO eo OVO~l1T11eel oun:noyyeATo
ono TllV YnllpealO nplV ana T11V OPKWj.lOalO, aUJ.lcpwvo j.le T11V j.le 0plej.l.
L'lIAL'ln/A/16425/25-6-2007(<l>EK
1055/T.B' /27-6-2007)
KOlVTl
unoupYlKTl onocpo011.
Me um:UeUV11 oTlAwa11 TOU N. 1599/1986 Ol uno\jJTlCPlol nou
oev exouv eKnA.11PWael Tl<; aTPOTlwTlKe<; TOUe: unoxpewaele;
Tl oev exouv onoAAoYel
VOj.llj.lO ana OUTe<; KOla TO xPOVO
uno(3oAfJe: T11e: unO\l!l1cploT11TOe: TOUe:, oeal1eUOVTOl OTl eo
npOaKOj.llaOUV TO aXeTlKO olKOlOAOY11TlKO nplV T11VeKooa11
T11e:npo~Ile: OlOPlaj.lOU TOUe:. To KWAUI10 Tile: j.l11eKnMpwa11e:
TWV O1POTlWTlKWV unoxpewaewv
oev laxuel YlO nOA.lTee:
KpOTOUe; - j.leAoue: T11e:Eupwno'lKTlc:'EvW011e:,
YlO TOUe: onoloue; oev npo13A.eneTQl OJ.lOlO KWA.UJ.lOOlOPlaI10U.
8. AVTlYPOCPO nOlvlKoU
M11TPWOU OIKOaTlKne: XpfJalle:
nou eo OVO~l1T11eel oUTenoyyeATo
ana T11V Yn11pealo
nplV ana T11V OPKWj.lOalO, aUj.lcpwvo
j.le TrlV j.le Oplej.l.
L'lIAt.n/A/22863/16-10-2006
(<l>EK 1551/T.B'/23-10-2006)
KOLV~
unoupylKn
onocpoOll.
9. rVWj.lOTeUaele:
0) noeoMyou
n yevLKOu lOTPOU KOl
(3) \l!UXlOTPOU, elTe TOU ol1j.lOalOU elTe lOlWTWV, nou va maTOnOlouv TTlV uyda TWV uno\jJ11CPlwv vo oaKOUV TO K08fJKOVTO
TTle: OVTlaTOlX11e; eea11e:.
10. Yneueuv11 OnA.wa11 TOU N. 1599/1986, OTl oev KOTexel
OAA11 eeOll KOl oev exel 011.11.11
onoaxoA11a11
O1OV eupuTepo
L'll1l1oaLO n IOlWTlKO T ol1eo.
To OlKOlOA.OY11TlKO TWV noponavw
aTOlXelWV 9 KOl 10 eo
KOToTeeOUV ana TOUe: unO\l!nCPlOUe: Ol onolol
eo eKAeyoUv
ae eeaele; En KaTa T11V 11j.lepO T11e:OPKWI10al0e; TOUe:.
Ol nOA.lTee: TWV KpOTWV - j.leA.Wv T11e:Eupwno'lKfJe:'EvWOlle;
OCPelAOUVva uno(3oAouv
eKToe: TWV OVWTepw OlKOlOAOY11TlKWV KOl mUXlO fJ j.leTOmUXlOKO TlTAO anouowv
EA.A.11VIKOU
A.E.I. Tl OnOA.UTnplO EAA.11VlKOUAUKelOU fJ eE;OToE;lOU rUj.lVOalOU n maTOnOl11TlKO eAA11V0I10eelac: Ll' emneoou
ana TO
KeVTpo EAA11VlKne; YAwaaae:, ana TO onOlO eo onOOelKVUeTOl
11nMp11e; yvwa11 KOl oVeT11 Xpna11 Tile: EAA11VlKne: yAwaaae:.
Meaa ae onOKAelOTlKn
npOeeaj.lla
TPIOVTO (30) 11l1epwv
ana T11Venoj.lev11 T11e;11l1ep0I111VlOC:T11e:TeAeuTolae: ol1j.loaleUa11e: O1OV 11j.lepnaIO Tuno, uno(3oA.AOVTOl aT11 r POj.lj.lOTelO
TOU Tj.lnj.lOlOC; Ol OlTfJaelC; TWV unO\l!l1CPlwV 110~l l1e oAa TO
ovayKOlo YlO T11V KPla11 OlKOLOA.0YllTlKO. To OLKOLOA.0Y11TLKO
npenel va cpepouv aplel111a11, va elVOl Tonoen11j.levO
j.leao
ae elolKo cpoKeAo KOl vo ouvooeuovTol
ana nMpec; 13loyPoCPlKOallj.lelWj.lO, auvOnTlKTl OVOAU011 TOU emaTlll-lOVIKOU TOUe;
epyou, KOeWC; KOl nlvoKo TWV uno[3oAAOl1eVWV olKolOAOYll-
: 698346914-7
E<1>HMEPIITHI KYBEPNHIEnI
TlKWV. 0 <jlCKeAOe;6a neplAaiJ~CVel KQl TO llAeKTpOVlKO iJtaO
an06nKeUalle; TWV OlKQlOAOYllTlKWV nou UnO~CAAOVTal ae
llAeKTpOVlKn iJOpqJn.
T a OlKQlOAOYllTlKC nptnel va dVQl 6eWPlliJtva WlalliJa
ana TlC; apxte; nou Ta e~towaav.
To aUTO laxuel KQl Yla
TO ~eVOYAWaaO OlKOlOAOYllTlKO TO onola nptnel vo auvooeuovTal ana VOiJliJee; iJnaqJpoaele;. Ol TlTAOl anouowv
TOU e~wTeplKou npenel vo auvoOeUOVTQl ano npo~ll n [3e[3alwallToU OlKdou opyovou iJe TllV onOlO avayvwpl~OVTOl
we; laOTliJOl npoe; TOUe; TlTAOUe; nou anOVeiJOVTQl ana TO
eKnQlOWTlKC lOPUiJOTO Tile; lliJeOOnne;.
LUiJnAnpWall TWV OlKQlOAOYllTlKWV Tile; npOKnpu~lle; iJnc
Tllv KOTc6eall KOl npwToKoAAllall
TWV QlTnaeWV unot!JllqJloTllTae;, emTPeneTQl iJOVO av npoKelTol Yla olaaaqJllvlaTlKc
O1OlXdo nou ~IlTn611KOVaUiJnAllPWiJOTlKC ana TO iJeAll Tile;
emTponne; emAoYne: n e~eAl~lle: n ana TOUe; K0611YllTte; n
epwvllTee; Tile; aMooonne;
nou uno[301160uv aTllV a~loA6YllOll TWV unot!JllqJlwV KQl O<jlOPOUVae OIKQlOAOYllTlKC nou
KaTOTe611Kav eiJnpo6eaiJa.
H npoKOAOUiJeVll oancvll, TO Ut!Joe;Tile; onolae; oev iJnopd
vo nPOaOlOPlaeel, eo KaAU<jleel ono maTwaelC; TOU Ynoupydou OlKOVOiJlKWV(elO. <l>opea 23-200 KAE 5113).
H onO<jlaall OUTn va 0lliJOaleu6d
aUIV E<jllliJeplOO Tile:
Ku~epvnaewe;.
o ynoyprm:
KnNH ANTINO!
APBANITOnOY AO!
APl6iJ. <l>16/54329/E5
'EYKPlall npoKnpu~lle; iJlae; 6ealle; iJeAOUe;E.n. TOU TiJniJaTOe; MllxavlKne; BloaUaTlliJCTWV TOU T.E.1. GeaaaAloe:.
nAlllEIAI
o ynOypr01:
KAI 0PHIKEYMATnN
'ExovTae; unOt!Jll:
1. Tle; olOTc~ele;:
0) Tou cp6pou 15 TOU N. 1404/1983 (<l>EK173/T.A'), onwe;
oVTlKOTaaTc611Ke iJe TO cp6po 2 TOU N. 2916/2001 (<l>EK114/T.
A), aUiJnArjpw611Ke iJe TO op6po 3 TOU N. 3027/2002 (<l>EK
152/T.A') KQl Tpononoln611Ke iJe TO op6po 8 TOUN. 3404/2005
(<l>EK260fT,A').
(3) Tou cp6pou 16 TOU N. 1404/1983 (<l>EK173/T.A'), onwe:
OVTlKOTOaTo611Ke iJe TO ap6po 3 TOU N. 2916/2001 (<l>EK
114/T.A') Kal aUiJnAllPw611Ke iJe TO op6po 3 TOU N. 3027/2002
(<l>EK152/T.A').
y) Tou op6pou 17 TOU N. 1404/1983 (<l>EK173/T.A') onwe:
oVTlKaTaOTo611Ke iJe TO ap6po 4a' TOU N. 2916/2001 (<l>EK
114/T.A') KQl aUiJnAllPw611Ke iJe TO cp6po 8 TOU N. 3404/2005
(<l>EK260/T.A').
0) Tou N. 2431/1996 (<l>EK175/T.A') «lllOplaiJOe; n npoaAllt!Jll
nOAlTWV Tile; Eupwna'lKne; 'EvWalle; aTll t>lliJOOla t>lolKllall».
e) Tou op6pou 11 TOU N. 3833/2010 (<l>EK 40/T.A') onwe:
laxUel.
01) Twv nap. 3 KOl 4 TOU op6pou 78 TOU N. 4009/2011 (<l>EK
195/TA) «lloiJn, AelTouPYla, OlaaqJOAlall Tile: nOloTllToe: TWV
anouowv KOl ole6vonOlllall
TWV OVWTOTWVeKnQlOeUTlKwv
10PUiJCTWV».
Q Tile; nap. 2 KQl 6 TOU op6pou 5 TOU N. 4076/2012 (<l>EK
159/T.A') «PU6iJlaele; 6eiJOTWV AvwTOUIe: EKnaloWOlle; lopuiJaTWV KQl oMee; oloTo~ele;».
ll) Tou op6pou 48 TOU N. 4115/2013 (<l>EK 24/T.A') «Opyovwall Kal AelTouPYla lOpUiJaTOe; NWAalae; Kol t>la Blou
Ma611011e;KQl E6vlKOU OPyavlaiJOU nlaTonolllalle;
npoaoVTWV KQl EnoyyeAiJOTlKOU npoaavoTOAlaiJOU
KQl oAAee;
oloToE,el<::».
(TEYXOI TPITO)
6) Tou n.t>. 134/1999 (<DEK132/T.A') "t>lOplaiJOe; n npoaAllt!Jll
nOAlTWV Tile; Eupwna'lKnc;'Evwalle; aTa AvwTQTa EKnQlOWTlKclopuiJOTa, TexvoAoYlKO EKnQlOeUTlKOlopUiJOTa KQl Aomo
NOiJlKO npoawna
t>lliJOalOU lllKalou KQl t>lliJoalee; Ynllpealee; TOU xwpou TPlTo[306iJIOe; EKnaloeuOlle; OPiJOOlOTllToe;
TOU ynEnG».
l) TOU n.t>.63/2005 (<DEK 98/T.A') "KWOlKOnOlllall Tile; voiJ06ealOe; Yla Tllv Ku~epVllall KQl TO KU~epVllTlKa oPyovo».
K) Tou n.ll. 85/2012 (<DEK141/T.A') ,:lopUall Kal iJeTOVOiJaala
YnouPydwv,
iJno<jlopo KQl KOTOPYllall unllpealwv»
onwe;
Tpononoln6llKe
iJe TO n.ll. 118/2013 (<l>EK152/TA).
A) Tou n.t>. 83/2013 (<DEK123/T.A') "MnOVOiJaala
TOU T.E.1.
I\aplaae: ae T.E.1. 8eaaaAlae; - MnOVOiJOalO IxoMe;
KQl
TiJlliJOTWV - IuyxwvwOTJ TiJlliJoTWV - KmcPYllall
nopopTlliJOTWV Kal TiJlliJOTWV - LUYKPOTllall LXOAWV TOU T.E.1.
8eaaoAlOe;».
iJ) Tou n.ll. 119/2013 (<DEK153/T.A') «lllOplaiJOe; AVTmpoeopOU Tile; Ku[3tpVllOTJe;,YnouPYwv, AvanAllPwTwV YnouPYwv
KOt Y<jlunouPYwv».
2. TllV un' opl6iJ. <D11/17601/E5/10-02-2011 eYKuKAlO TOU
YHt>.B.M.G. iJe 6eiJo "EmKOlpOnOllli-leVa
OlKOlOAOYllTlKO
unot!Jll<jllWV YlO TrlV f1AnpWOTJ6eaewv E.n. T.E.L».
3. To un' opl6iJ. t>lnn/<D.En.11/85/8044/06-05-2011
eyypaqJo
TOU Ynoupydou
EawTeplKwv, AnoKevTpWalle; KQl HAeKTpoVlKne; llloKu[3epvllalle;.
4. TllV un' opl6iJ. 3903/19-6-2013 (<DEK 1661/T.B'/4-7-2013)
anO<jlaall Tile: LuveAeualle; TOU T.E.1. GeaaaAlae; «Mna[3OTIKee;pU6iJlaelC; nou a<jlopouv Ta MllTpwa eaWTeplKwv/e~wTePlKWV iJeAWV wlTponwv
KQl oloolKaalec; emAoYne:/e~eAl~IlC;/
iJOVliJOnOlllallC; En, iJtXPl Tll 6eamall TOU OpyavlaiJOU TOU
TEl 8eaaoAlae;.».
5. TllV un' apl6iJ, 370/5-11-2013 OlTllall e~eAl~lle: iJeAOUe;
En. TOU TiJniJoToe: MllXOVlKne; BlOaUaTlliJOTWV TOU T.E.1.
GeaaaAloe: ono Tll ~a6iJlOO TOU AvanAllPWTrl Ka611YllTn
O1ll [306iJlOO TOU Ka6llYllTn iJe YVWaTlKO aVTlKdiJevo «Apo£uoelC; - LTpayy(cetc;
Kat ~w~aerHlaTlKrlnpO(Jo~o[(Dan Tn<;
KlVllalle: TOU Nepou aTO 'EoaqJoc;».
6. To un' opl6iJ.34/18-11-2013 npaKTlKO Tile: IuveAeuOllC;
TOU TiJniJOTOe: MllxavlKrlC; BlOaUaTlliJOTWV.
7. To un' opl6iJ. 435/6-12-2013 npaKTlKo TOU IUiJ[30UAlOU
Tlle; LxoMe: TexvoAoYlae: rewnovloe: Kal TexvoAoYlOe: TpoqJliJWVKOl t>lOTpOqJne:.
8. To un' apl6iJ. 16/20-12-2013 AnoonaaiJo
npOKTlKOU IuveAeualle: TOU T.E.I. GeaaoAlae:.
9. To un' apl6iJ. 8090/13-1-2014 eyypa<jlo TOU T.E.1. 8eaaaACac;.
10. To yeyovoe: OTl unapxouv
Kevte: oPyavlKee: 6taele:,
anoqJaali:;oUiJe:
EYKplVOUiJe Tllv npOKnpU~ll Tile: napaKOTW 6ealle: ToKTlKOUEKnOloeuTlKou npOawmKou (En) TOUTj.1rliJaToe: MllxaVlKrlC;BLOaUaTlliJOTWV TOU T.E.1. GeaaaACoc; we: e~rle::
IXOI\H TEXNOI\OrlAI
rEOnONIAI
TPO<DIMON KAI t>IATPO<l>HI
TMHMA MHXANIKHI
KAI TEXNOI\OrlAI
BIOIYHHMATON
Mlae; (1) 6ealle; iJeAOUe;E.n. K0611YllTn fle YVWaTlKO OVTlKdiJevo «ApoeuaelC; - LTpoYYlaele: KOl M0611iJOTlKrl npoaoiJOlWall Tile: KlVllalle; TOU Nepou aTO 'EooqJoc;».
lllKAIOI\OrHTIKA
ynOBOI\HI
ynOl.lJH<DIOTHT AI
1. AlTllOll.
2. AVTlypaqJa TWV nTUXlWV KOl TWV TlTAWV anouowv TWV
unot!JllqJlwv.
3. BlOYPOqJlKO alliJelWiJO iJe aUVOnTlKn avoAuall TWV emO1lliJOVlKWV epyoOlwv TOUC;.
4. llloaKToplKn olaTpl[3n, onou aUTn anQlTdTQl we; npoaov.
To [3loypaqJlKo alliJdwiJo, II auvonTlKn OVOA-Uall TWV emOTlliJOVlKWV epyoOlwv Ka6we: KOl II OlOoKTOPlKrl olaTplf3n
: 698346914-7
E<I>HMEPIITHI KYBEPNHIEQI
(onou onom;ITOl)
KOTOTlet:VTOl KOl Ot: TlAt:KTpovLK~ 1l0P<p~, YlO nopOOt:LYIlO Ot: CD ~ 011.11.0OnOSTlKt:uTLKO IlEOO. To
oVTITuno EVTUnTle; 1J0p<p~e; TWV OlKOLOAOYTlTlKWVOUTWV 80
~PloKovToL OTr1 rpOlJlJOTelO TOU TIJ~lJoToe; KOl 80 dVOL OTTl
· OL08wTl TWV IJt:Awv TTle;8nlTpOn~e; t:mAoy~e; ~ t:~eAL~Tle;KO8we; KOl TWV K08TlYTlTWV ~ t:PWVJlTWV TTle;oAAooon~e; nou
uno~oTl80uv OTTlV o~loA6YT)oT) TWV unOlj!Tl<Plwv, K08' OATlTTl
OIOPKt:IO TTle; OIOOIKOOIOe; t:nlAoy~e; ~ t:~eAI~Tle;.
5. r8VlKO Ko8t: OTOlXdO (~LI3AlO, OTlIlOOlt:UOt:le;, mOTonOIT)TIKO npoUnT)pE:OlOe;, t:TIoYYt:AIJOTLK~e; OPOOTT)PlOTT)TOe;,
nlOTOnolT)TLKO ~evT)e; YAwoooe;, KTA.) nou va onOOt:LKVUt:l
TO npOOOVTO TOU unOlj!Tl<ploU.
6. nLOTOnOLT)TLKOTOU OPIJOOlOU tlrllJOPXOU OTO onolo 80
ovoYPO<Pt:TOL 0 TponOe; Kol 0 xpovoe; onOKTTlOT)e;TT)e;EAATlVlK~e; LSoyevt:lOe; KOl TO onolo 80 ovo~TlTTl8d oUTt:noYYt:ATO ana TTlV YnT)pWlO nplV ana TTlV eKoOOT"JTTle; OXt:TLK~e;
· npol;Tle; OlOPIOIJOU.
npOKt:LlJeVOU ylO nOAlTt:e; KPOTWV - IJt:Awv TTle;Eupwno'(K~e;
'EvwOT"Je;,nlOTOnOLTlTLKO TTle; OPIJOOLoe; opx~e; TOU KpOTOUe;
TTlVleoyeVt:LO TOU onolou eXt:L 0 unOlj!n<PLOe;.
7. nlOTOnOlTlTLKO Tunou A' TOU OPIJOOlOU LTpoToAoyLKou
rpo<p8l0U omS TO onolo va npOKUnT8l OTl 0 ZVOlO<p8POIJt:voe; ot:v EXt:l oTpoToAoYLK~ ~ XPT)IJOTLK~ unoxpewoT)
KOI
TO onOlO eo OVO~T)TTl8d oUTt:noYYt:ATo ana TT)V YnTlPt:OlO npLV ana TTlV OPKwIlOOlo, oUIl<PWVo Ilt: TTlV 1Jt: opL81l.
LiIALin/A/16425/25-6-2007(cl>EK
1055/ T.8' /27-6-2007)
KOlV~
unouPYlKn ono<pooTl.
Mt: unt:u8uvTl O~AWOTl TOU N. 1599/1986 Ol unOlj!~<pLoL nou
ot:v exouv t:KnAllPW081 TIe; OTPOTLWTLKee;TOUe;unOXPt:W08Le;
~ Ot:V exouv onoAAoyd
VOIlLIJO ana OUTee; KOTO TO XPOVO
uno~oMe;
TT)e; unOlj!Tl<PlOTTlTOe; TOUe;, oWIJt:UOVTOl OTL 80
npOOKOlllOOUV TO OXt:TIKO oLKOloAoYTlTLKOnpLV TT)VeKOOOT"J
TTle;npo~Tle; OLOPLOIlOUTOUe;.To KWAUIlOTTle;IlTl t:KnMpwoTle;
TWV OTPOTLWTLKWVunoXPt:wot:wv
ot:v LOXUt:LyLO nOAlTt:e;
KpOTOUe; - lleAOUe; TTle; Eupwno'(Kne;'EvwoTle;,
YlO TOUe; onoloue; ot:v npol3!-.eT1t:TQl OIlOlO KWAullO OlOPIOj..lOU.
8. AVTlYPO<PO nOlvlKOu MT)TPWOU OLKoOTIKne; XpnOTle;
nou eo OVO~T)TT)8d oUT8noYYt:ATo
ana Tllv YnT)pWlO
nplv ana TT)V OPKWIJOOlO, OUIJ<pwvo Ilt: Tllv IJE: OpLelJ.
· LiIMn/A/22863/16-10-2006
(cl>EK 1551/T.6'/23-10-2006)
KOIV~
unoUPYlKr1 ono<pooTl.
9. rVWIJOTt:UOEIe; a) n080Aoyou
~ yt:VlKOU 10TPOU KOl
~) ljJUXIOTPOU,elTt: TOU oTlIlOOlOU dTt: LOIWTWV,nou va mOTOnOlouv TTlVUYE(O TWV unolj!Tl<P(wv va OOKOUVTO K08nKoVTO
TTle;OvtlOTOIXIle; 8eoTle;.
10. Ynt:u8uvll O~AWOTl TOU N. 1599/1986, OTL ot:v KOTeXt:l
OAATlSeoTl KOl Ot:V eXt:1 oAATl onoOxoAIlOT"J OTOV WPUTt:PO
LiTlIlOOlO n IOlWTIKO T olleo.
To olKoloAoYT)TLKO TWV noponovw
OTOIXelWV 9 KOl 10 80
KOToTt:80uv ana TOUe; unOljJ~<plOUe; OL onolol 80 EKAt:Youv
· Ot: SeOt:le; En. KOTO TTlVTlilepo Tile; OPKWIlOOlOe; TOUe;.
Ol nOAlTt:e; TWV KPOTWV - Ilt:Awv TTle;Eupwno'(K~e;'EvwoTle;
o<pt:lAOUVva unol3oAouv t:KTOe; TWV ovwTepw OLKOlOAOYTlTIKWVKOI nTUXlO ~ Ilt:TOmUXLOKo TlTAo onouowv EAAllVIKOU
A.E.1. ~ onoAuT~pLo EMTlVLKOU AUKt:lOU r1 E~OTOl;lOU rUllvoOlOU n mOTOnolTlTLKO 8MTlvolJo8t:lOe; Li' t:mnEoou ono TO
KeVTPO EAATlVlKf]e;YAwooae;, ana TO onolo So anoot:LKVUt:TOL
11nMpTle; YVWOT)KOl OVt:TTlXpnOT"J TT)e;EMTlVlK~e; yAwoooe;.
Meoa Ot: onoKAt:LoTIK~ np08t:01JlO TPIOVTO (30) 111l8PWV
ana TTlVt:nollt:vT) TTle;TlIlt:POIlTlvloe; TTle;Tt:AwToloe; OTlIlOOlt:UOTle;OTOV TlIJt:P~OlO Tuno, unol3oMovTOL OTTl r pOIJilaTelO
· TOU TIl~llaTOe; OL OlT~08le; TWV unolj!Tl<PlwV 1l0~l Ilt: 011.0 TO
aVOYKalo YIO TllV KPlOT"JOLKOlOAOYTlTIKO.To OlKOlOAOYTlTIKO
npent:l va <ptpouv OPlSIJTlOIl, va dVOl Ton08t:TT)lJevo lleOO
Ot: t:IOIKO<poKt:AO KOI va ouvOOt:UOVTOL ana nMpt:e; I3LoyPo<pLKOOIlIlt:lWIlO, OUVOnTlKn ovoAUOTl TOU 8mOTTlllOVLKOUTOUe;
epyou, KOeWe; KOl nlvoKo TWV uno13oAAoll8VWV OIKOIOAOYll-
(TEYXOI TPITO)
TLKWV.a <poKt:Aoe; So nt:plAOIJ.~OV8L KOLTO TlA8KTPOVlKOlleOO
on08f]K8UOTle; TWV OlKOlOAOYTlTLKWVnou unol3oAAoVTOI 08
llAt:KTPOVlK~ 1l0P<P~.
To OlKOlOAOYTlTlKOnpen81 va dVOL 8t:wPTllJ.evo t:TIlOT)IJO
ana TLe; oPxee; nou TO t:~eowoov. To aUTO LOXUt:l KOl yLO
TO ~t:voYAWOOO oLKaLoAoYTlTLKO TO onolo npent:l va ouvOOt:UOVTOl ana VOIlLIlt:e; Ilt:TO<PPOOt:Le;. aL TlTAOI onouowv
TOU t:~WTt:PIKOU npent:l va ouvOOt:UOVTOL ana npo~Tl ~ 13t:130lwoTl TOU OLKelOUoPyovou Ilt: TTlVonOlO oVOYVWPl~OVTOl
we; LOOTLIlOlnpoe; TOUe; TlTAoue; nou OnOVellOVTOL ana TO
t:KnOLOt:UTIKO LOPUIlOTO Tile; Tlllt:oon~e;.
LUllnMpwOT"J TWV OlKOlOAOYTlTlKWVTT)e;npOKnpU~Tle; llt:Ta
TTlVKOT08t:oTl KOI npwTOKOAATlOTl TWV OlTf]Ot:WV unOljJTl<PLOTTlTOe;, t:mTpem:TOl 1l0VO ov npOKt:lTOl YlO OlOOO<PllVIOTLKO
OTOLXdo nou ~TlTnSTlKOVOUllnATlPWIlOTlKO ana TO lleATl Tile;
t:nlTpOnne; EnlAoy~e; f] E~eAL~Tle;~ ana TOUe; KOST)YllTee; f]
t:pt:UVTlTte; TTle; oAAooonne; nou unol30T)80uv OTTlV Ol;IOAOYTlOTlTWV unoljJTl<PlwV KOl o<popouv Ot: OlKOlOAOYTlTIKOnou
KOTOTe8TlKOv t:llnp08t:01J0.
H npoKoAoUIlt:VTl oonovTl, TO UljJoe;TTle;onOloe; Ot:V IJnopel
va npOOOIOPl08d,
So KaAu<p8d ono nlmwot:le;
TOU YnoupYelOU OlKOVOIlLKWV(t:lO. et>opeo 23-200 KAE 5113).
H aT1o<paoll aUT~ va oTlIJ00lw8el
OTT)V E<pT)IJt:PlOO TT)e;
Kul3t:pvf]ot:we;.
o ynoyprOl:
KONH ANTINO~ APBANITOnOY AO~
ApL8. <l>16/54338/E5
'EYKPLOTlnpOK~pU~Tle; TPLWV(3) stot:wv (lJlO 8toTl avo TIJ.~lJo)
IJt:Awv E.n. TWVTIJTllJoTwv: a) MllXOVlKWV AUTOIJOTlOIlOU
T.E.I3) HA8KTpovLKwv MTlXOVlKWVT.E. KOl y) KAwoToU<poVTOUPYWV MTlXoVlKWVT.E., TOU TEl. nt:LpOlO
o vnovprm:
nAILiEIAI KAI 0PHIKEVMATnN
'EXOVTOe; unOljJTl:
1. Tle; olaTo~t:le;:
a) Tou ap8pou 15 TOU N. 1404/1983 (<l>EK 173/TA), onwe;
OVTLKOTOOT08TlKt:1Jt:TO op8po 2 TOU N. 2916/2001 (et>EK114/T.
A'), oUIJnATlPw8TlK8 1Jt: TO op8po 3 TOU N. 3027/2002
(<l>EK
152/T.A') KOI TponOnOln8TlKt: 1Jt: TO opSpo 8 TOU N. 3404/2005
(<l>EK260/TA).
13) Tou op8pou 16 TOU N. 1404/1983 (<l>EK 173/TA), onwe;
OVTLKaTOoTo8TlKt: 1Jt: TO op8po 3 TOU N. 2916/2001 (<l>EK
114/TA) KOl oUlJnATlPw8TlKt: 1Jt: TO opSpo 3 TOU N. 3027/2002
(<l>EK 152/TA).
Y) Tou ap8pou 17 TOU N. 1404/1983 (<l>EK 173/TA) onwe;
oVTIKoTOOTaSTlKt: flt: TO apSpo 40' TOU N. 2916/2001 (<l>EK
114/TA) KOl oUflnATlpw8T)Kt: 1Jt: TO op8po
8 TOU N. 3404/
2005 (<l>EK 260/TA).
0) Tou N. 2431/1996 (<l>EK175/TA) "LiLOplOIJOe; ~ npOOATllj!1l
nOAITwv TTle; Eupwno'(K~e; 'EvwoTle; OTTl tlT)1l00l0 tllOlKTlOTl».
t:) Tou apSpou 11 TOU N. 3833/2010 (<l>EK 40/TA) onwc;
10XUt:1.
OT) Twv nap. 3, 4 Kal 50 TOU ap8pou 78 TOU N. 4009/2011
(<l>EK195/TA) "LiolJr1, At:lTouPYlo, OloO<pOAlOTl TTle;nOloTTlTOe;
TWV onouowv
KOLolt:SvonOlTlOll TWV OVWTOTWV t:KnOlot:uTLKWV10pUlJaTwv"
Q TTle; nap. 2 KOL6 TOU apSpou 5 TOU N. 4076/2012 (<l>EK
159/TA) "PUSlllOt:Le; St:lJaTWV AVWTOTT)e;EKnolot:UOTle; lopulJaTWV KOl oAA8e; OlOTO~t:Le;».
Tl) Twv apSpwv 48 KOL 50 TOU N. 4115/2013 (<l>EK 24/TA)
"OPYOVWOTl KOI A8lTouPYlo LOPUIJOTOC;N8oAolae; KOl tllO
BlOU Ma8TlOlle; KOLESVIKOU apYOVlOIlOU nlOTonolnOnc:
npo-
: 698346914-7
E4>HMEPII THI KYBEPNHIEOI
OOVTWVKat Enoyy£/q.lOTlKo\)
OlOTD.~£l~».
npOOOVOTOAlOI.lOU KOl D.AA£~
6) Tou n.l:...134/1999 (<llEK 132/T.A') «l:..loPloIlO~ ~ npOOATlljJTl
nOAmov TTl~ Eupwno·(K~~'EvwoTl~ aTO AVWTOTO EKnOl08uTlKD.10puilOTO, T8XVOAOYlKOEKnat08UTlKD. 10PUilOTO KOl AOmD.
NOlllKD. npoowno
LlTlIlOOlOU l:..lKOlOU KOl l:..rll.loCJl£~ YnllP8-
(TEYXOI TPITO)
owmKOU (E.n.) TWV TlllllloTWV a) M11xovlKwv AUTOIlOTlOIlOU
T.E. 13)HA£KTPOVlKWV M11XOVIKWVT.E. KOl y) KA.WOTOU<pOVTOUPYWVMllXOVlKWV T.E. TOU TEl. n£lpOlO W~ 8~J1~:
LXOAH TEXNOAOrlKON
TMHMA MHXANIKON
E<llAPMOmN
AYTOMATILMOY
TE
MlO~ (1) Seoll~ lleAOU~ En K08IlYIlT~ 11£YVWOTlKO OVTlOl8~ TOU xwpou TPlT0!3D.6Ill0~ EKnolo£uo11~ OPIlOOlOTllTo~
K£lIl8VO ,;Elln8lpo LUOTrlllOTO Aoo<pou~ AOYlKrl~ KOl E~£AlTOU ynEn0 •.
KTlK~ YnoAOYloIlO~».
l) Tou n.l:...63/2005 (<llEK 98/T.A') «KwolKonollloll
Tll~ voTMHMA HAEKTPONIKON MHXANIKON T.E.
1l06WlO~ YlO TTlVKu!3epVllCJT1Kat TO KU!3£PVllTlKO OPYOVO'.
K) Tou n.Ll. 85/2012 (<llEK 141/T.A') ,aOpUCJT]
KOlll8TOVOilOOlO
MlO~ (1) Seo11~ lleA.ou~ En. AvonA11PwTJ1 K08IlY11TJ1 11£
YnouPYelWV, Il£TO<POPOKOl KOTOPYTlOll unllP£Olwv» onw~
YVWOTlKO OVTlK811l8VO «AvomuE:11 n£lpOIlOTlKWV l:..lOTOE:8TpOnOnOll1611K8 118TO n.l:... 118/2013 (<llEK 152fT.A').
wv <llUOlKJ1~118XPJ101l Newv T8XVOAOYlWV..
I
A) TOl) n.l:...69/2013 (<llEK 119/TA) «M£TOVOIlOOlO TllllllD.TWV
TMHMA KAOLTOY<llANTOyprnN
MHXANIKpN n=:. '\I
- ~UYXWV8UCJT]Tlllll.lOTWV - KOTOPYT]CJT]nOpOp~1l0TO~
- Mm~~-JJt7\bU<::~E:n.·AvQnXn-pwT~~K~ellY11T~
118YVWKOToPY11CJT]
TlllllloTWV - ~UYKPOT11CJT]
~XOAWV TOU TEl. n£laTlKO aVTlKdl18VO«E<pOPlloyt~ KOlVOTOIlWVKA.WOTOU<pOVTOUPPOlO».
YlKWVT 8XVOAOYlWVYlO nOA.UA.8lTOUPYlKO
npo"(oiiTQ'Evouoil~ •.
11)Tou n.l:... 119/2013 (<llEK 153/TA) «LllOPlOIlO~ AVTlnpoe61K-AIOAOrHTIKAynOBOAHL
ynOQJH<llIOTHT
AL
opou T11~KU!3tpVT]Ol1~,YnouPYwv, AvonAIlPwTwV YnouPYwv
1. AlTIlOIl.
KOl Y<punouPYwv».
2. TTlv un' 0PlSIl. <b11/17601/E5/10-02-2011 £YKUKAlO TOU
2. AVTfypo<pa TWV nTuxlwv KOl TWV Tl-rAWV OTIOUOWVTWV
Y.n.l:...B.M.0. 11£ Sella "EmKOlponOlllllevo
OIKOlOAOY11TlKO unoljJ11<PlwV.
unoljJ11<PlwVVlO Tllv nAi]pwo11 8eo£wv En TEI.».
3. BlOYPO<PlKOOl1llelWIlO 118OUVOmlKrl OVaAUOll TWV £m3. To un' opl61l. Lllnn/<ll.En.11/85/8044/06-05-2011
eyypo<po
OT11IlOVlKWV£PYOOlWV TOU~.
4. LllooKToPlKrl OlOTPll3rl, onou OUTrl OnOlTelTOl W~ npooov.
TOU YnouPY8l0U EOWT£PlKWV, AnoKevTpwo11~ KOl HA8KTPOTo !3l0YPO<PlKOanll81WIlO, 11ouvomlKrl OVOAUan TWV £mVlK~~ LlloKu!3epvnCJT]~.
4. T11vun' OPlSIl. 4/23-3-2012 (<llEK 1175/T.B'/10-4-2012) npoOTllllOVIKWV 8PYOOlWV Ko6w~ KOl 11 OlOOKTOPlKJ1OIOTPll3rl
(onou onolT8lTOl) KOTOTlS8VTOl KOl O£ llA.8KTPOVlKJ1Ilop~11T11~~uveA8uoll~ TOU TEl. n£lpOlO «OlOOlKOOlO £KAOyf]~,
08 CD J1OA.A.OonOS11K8UTlKOIleoo. To
£E:eAl~ll~ KOl 1l0VlIlOnol1101l~ 1l8A.WVEn OTO nAOlOLQ TWV <pi], YlO napo08lYilO
aVTlTuno eVTun11~ 1l0P<PJ1~TWV OlKOlOA.OYllTlKWVOUTWV SO
ll£Tol3aTlKWV OlOTO~8WVTOU op. 78 TOU N. 4009/2011».
!3PlOKOVTOIOT11rpOllllOTela
TOUTllrlllOTo~ KOl So elVOl OT11
5. TllV un' OplSIl. 3331/30-8-2013 OlTIlOll £E:eAl~l1~ lleAOU~
OlOSWll TWV 1l8A.WVT11~£mTponJ1~ WlA.OyJ1~ J18E:eA.lE:11~
KOE.n. TOU TIli]llaTO~ MllXOVlKWV AUTOIlOTlOIlOU T.E. TOU TEl.
Sw~ KOl TWV KOS11Y11TWV
J18P8Uv11TWVT11~oA.A.ooonJ1~ nou
n8lpOlO ana TIl !3a61lloa TOU AvonA.llPWT~ K08IlYllT~ aTll
unof3011Souv OT11VoE:loMY11CJT]TWV unOljJ11<PlwV,KOS' OA.ll T11
130SIllOO TOU Ka811YllT~ 11£YVWaTlKO OVTlKelll£VO ,;Elln8lpo
OlOPK8l0 Tll~ OlOOlKOOlO~ 8mAoyi]~ J18E:tA.IE:11~.
LUOT~1l0TO Aoo<pou~ AOYlK~~ KOl E~£A.lKTlKO~ YnOA.0Yl5. revlKO Knee OTOlXZ(O (f3l~}'la, OfH.lOOleUOelC;, ntOlOnOl11TlKO npoUnllP8olo~,
8nOYY8A.1l0TlKi]~ OPOaT11PIOTIlTO<:;,
6. To un' 0PlSIl. 1/15-1-2014 Anoonoollo
npoE:ll~ Tll~ LuvemOTonOl11TlKO E:eV11<:;
yA.WOOO~, KTA..) nou va on008lKVU81
A£uoll~ TOU TIl~llaTO~ M11XOVIKWVAUTOIlOTlOIlOU T.E ..
TO npOOOVTa TOU unoljJll<Plou.
7. T11V un' OPlSIl. 49/20-1-2014 OlTIlOIl £E:eA.lE:ll~lleAOU~
6. nlaTOnOlllTlKO TOU apllooloU l:..IlIlOPXoU OTO onOlO So
E.n. TOU TIl~IlOTO~ HA£KTPOVlKWV MllxavlKwv T.E. TOU TEl.
avaYPO<p8TOl 0 Tpono~ KOl 0 XPOVO~ OnoKTllCJT]~T11~EAA.11n£lpOlO ana Tlll3aSllloo TOU EnlKoupoU Ko8IlYllT~ oTll!3a8VlKf]~ lSoyev8lo~ KOl TO onOlO Sa OVO~JlT11SelaUTWOYY£A.Ill00 TOU AvonAIlPwT~ Ko811YllTi] 11£YVWOTlKO OVTlKelll£VO
"Avomu~l1
n£lpOIlOTlKWV l:..lQTOE:£wv <llUOlKi]~ 11£ xpi]CJT] TO ana TIlV Yn11P80lo nplV ana T11VeKooo11 Tll~ oX8TlKf]~
npoE:11~OIOplOllou.
Ntwv T£XVOAOYlWV•.
npOK8lllevou Yla nOA.lT8~ KpaTwv - 1l8A.WVTll~ Eupwno"(Kf]~
8. To un' 0PISIl. 2/27-1-2014 Anoonaollo
npoE:11~ T11~Luve'Evwan~, mOTOnOl11TlKo Tll~ apiloolo~
opxf]~ TOU KPOTOU~
A8UCJT]~TOU TIl~IlOTO~ HA.8KTPOVlKWVMllxovlKwv T.E ..
TIlV lSoyev8lo TOU onolou eX£l 0 unoljJf]<plo~.
9. To un' OPlSIl. 2/23-1-2014 Anoonaollo
npOKTlKOU LUV87. nloTonolllTlKO
Tunou A' TOU OPIlOOlOU LTpaTOA.oYlKOU
OPlOCJT]C;
T11~r8VlK~~ LUVeA.8uCJT]~TOU TOlleo A "HA8KTPOrpo<pelOU ana TO onOlO va npOKum8l OTl 0 8VOlO<p8POIl£VlK~~ KOl YnoAoYloTWV •.
VO~ 08V tX8l OTPOTOA.OYlKf] rl XPllllaTlKf] unoxpewCJT1 KOl
10. TllV un' op161l. KN1930/27-9-2012
OlTllo11 8~eAl~1l~ IleTO onOlO So aVO~l1T11Sel oUT8noYY8A.TO ono T11v YnllP8A.OU~En TOU TIl~IlOTO~ KAWOTOU<pOVTOUPYWVMllXOVlKwv
TE TOUTEl. n8lpOlD. ono TIl !30SIllOO TOU EnlKOupou K081lOlO nplV ana T11v OPKwlloola, OUIl<PWVO11£TllV 118 opl81l.
1055/ T.B'/27-6-2007)
KOlVrl
YllT~ OTll!3081ll00 TOUAvonA11PwT~ Ka6IlY11Ti] 118YVWOTlKO LlIALln/A/16425/25-6-2007(<bEK
OVTIKelll£VO «E<poPiloyee; KOlVOTOIlWV KAWOTOU<pOVTOUPYl- unouPYlKf] ano<poo11. M8 un8uSuvIl OJ1A.WOllTOU N. 1599/1986
Ol unOljJf]<plol nou 08V exouv £KnA11Pwo8l Tle; OTPOTlWTlKe~
KWVT 8XVOA.OYlWVYla nOAUA8lTOUPYlKD.npo·(ovTQ'EvOUOll~'.
11. To un' op181l. 15/18-12-2013 Anoonoollo
npO~Il~ T11~ TOU~ unOXP8W08l<~ rl o£v exouv onoMoyd
VOlllllO ana auLuveA8Uo11~ TOU TIl~IlOTO~ KA.WOTOU<pOVTOUPYWVM11XO- Te~ KOTOTO XPOVO unol3oM~ T11~unOljJ11<PloT11Ta~
TOU~, O£VlKWVT.E.
Oll8UOVTOl OTl 60 npOOKOllloOUv TO OX£TlKO olKolOAOY11TlKO
nplv Tllv eKooo11 Tll~ npo~ll~ olOPlollOU TOU~.To KWA.UIlOT11~
12. To ono 4-10-2012 npoKTlKO Luv80Plo011~ T11~r8VIK~~
LUVeA.8Uan~ "TOUT olleo nA.8KTlKi]~ - ETOlllOU EvOUIlOTO~.
1111
8KnMpwoll~ TWV oTpaTlwTlKWV unoXP8wo8WV 08V lOXU8l
Yla noA.(T8~ KPOTOU~- lleAOU~ T11~Eupwna"(Ki]~'Evwo11~, VlO
15. T11Vun' opl61l. 1/3-2-2014 nQO~ll TOU LUlll3ouAlou-T11e;
LXOA.J1~T8XVOA.OYlKWVE<pOPIlOYWV. '5:.."1~
TOU~ onolOUe; 08V npo13Mn8Tat OIlOlO KWA.Ulla OlOplOllou.
14. To un' 0pl61l. 539/17-2-2014 eyypo<po Tou·T.E.I. n8lpOlD..
8. AVTlYPO<PO nOlvlKoU M11TpwOU olKaOTlKi]~ XPJ1an~
15. T 0 Y8YOVO~ OTl unoPXouv
K8v.e~ OPyovlKe~ Seo8l~,
nou Sa ova~IlTlle81
aUT£noyy£A. TO ana TllV VnllP£olo
ono<p06l~OUIl8:
nplV ana T11V oPKwlloola,
oUIl<Pwva 118 TIlV 118 apl81l.
LlIAl:..n/A/22863/16-10-2006
(<llEK 1551/T.B' /23-10-2006) KOlVi]
EYKplVOUIl£ T11vnpOKJ1PuE:11
TWV nopoKoTW TPlWV (3) Se08WV (Ill0 Seo11 ova TIlJ11l0), TOKTlKOU EKnOlO£UTlKOU npounouPYlKJ1 ano<pooll.
: 698346914-7
E<I>HMEPII THI KYBEPNHIEQI
(TEYXOI TPITO)
9. rVw~aH;uow~
a) naSoAOYou r, YSVIKOU lOTPOU Kat (3) 152/T.A') Kat TpononOlr,SIlKS ~S TO 6pSpo 8 TOUN. 3404/2005
4JUXloTPOU, elTS TOU OTWOOlOUelTS lOlWT<.l>V,
nou va mOTO(<IlEK 260/T.A').
nOlOUV TIlV uYela TWV un04JIl<PlWV va aOKOUV Ta KoSr,KOVTa
(3) Tou cpSpou 16 TOU N. 1404/1983 (<IlEK 173/T.A'), onwe;
Tile; aVTlOTOlXIle; stOlle;.
aVTlKaTaOT061lKS ~S TO op6po 3 TOU N. 2916/2001 (<IlEK
10. YnsuSuvll Or,A.WOIl TOU N. 1599/1986, OTl OSV KOTtXSl
114/T.A') KOl ou~nAIlPw8llKs ~S TO opSpo 3 TOU N. 3027/2002
0A.A.1letoll Kat OSV tXSl oA.A.llanaOxoA.IlOl'l OTOV CUPUTSPO (<IlEK 152/T.A').
1l1l~oOlO r, IOlWTlKOTo~ta.
y) Tou opSpou 17 TOU N. 1404/1983 (<IlEK 173/T.A') onwe;
Ta OIKOIOA.OYIlTlKoTWV napanovw
OTOlXelWV 9 Kat 10 Sa
aVTlKOToOTOSIlKS IJS TO cpSpo 4a' TOU N. 2916/2001 (<IlEK
KaTaTSeOUV ana TOUe; Un04Jr,<plOUe; Ol onolOl Sa SKA.SYOUV 114/T.A') KOl ou~nAIlPwSIlKs
~S TO op8po 8 TOU N. 3404/
as 8eow; E.n. KaTo TIlV Il~epa Tile; OPKW~OOlae; TOUe;.
2005 (<IlEK 260/T.A').
al nOA.lTSe;TWVKPOTWV- ~SA.WVTile; Eupwna'lKr,e;'EVWOl'le;
0) Tou N. 2431/1996 (<IlEK175/T.A') "llIOplO~Oe; r, npOOAIl4J1l
. O<pelA.OUVva unof3aA.OUv SKTOe;TWVaVWTepw OlKalOA.0YIlTl- nOAlTwv TIle; Eupwno'lKr,e; 'EvWOIle; OTIl 1l1l~oOla 1lIolKIl01l».
KWVKal mUXlO r, ~STamUXlaKO TlTA.Oonouowv EA.A.l1VlKOU s) Tou cpSpou
11 TOU N. 3833/2010 (<IlEK 40/T.A') onwe;
A.E.1. r, anOA.UTr,plO EA.A.IlVIKOU
!\UKSlOU r, S~OTa~lOU ru~va10XUSl.
orOU r, mOTOnOlllTlKO SA.A.IlVO~oeSLQe;II' snmtoou
ana TO
OT) Twv nap. 3 KOl 4 TOU opepou 78 TOU N. 4009/2011 (<IlEK
KeVTpo EA.A.IlVIKr,e;
yA.WOoae;, ana TO onOlO ea anOOSlKVUSTOl 195/T.A') "llo~r" ASlTouPYla, olao<pcAlOIl Tile: nOloTllTae; TWV
Il nMplle; YVWOIlKOl oVSTIl XPr,Oll Tile; EMIlVlKr,e; yA.Wooae;.
onouowv KOl olsSvonollloll
TWV avwTaTwv sKnOlosuTlKWV
. Mtoa as anOKA.SlOTlKD npOeWlJla
TPlOVTO (30) Il~Spwv
10PU~CTWV».
ana TDV enolJsvn TDS DU.SPOb!DVlac;ms;,..TSA.euTala~_Qnh!QQL
Q Tile; nap. 2 TOU cpepou 5 TOU N. 4076/2012 (<IlEK 159/T.
SI.I.0Ile;OTOVIl~SPr,OlO Tuno, 1.I.I!.Q§.<iM~..9.!.2..'I.!J.Leat!l:!~.:fefO. A') "PUSlJlOSle; eSIJQTWV AvwTaTIle; EKnolosuolle: 10PU~OTWV
TOU Tjlr,~OToe; 01 OlTr,OSlC; TWV unoljin<PlWV ~al:r I1S oA.a Ta
Kat QA.\se; OlaTC~Sle;».
avaYKala Yla TIlV KPlOIl olKOlOAOYollTlKo.T a olKOlOAOYIlTlKo
ill Tile; nap. 13 TOU ap8pou 34 TOU N. 4115/2013 (<IlEK 24/T.
nptm:l va <pepouv aplelJllOIl, va elVat Ton08sTn~tva
~eoa
A') "OPyavwoll KOl ASlTouPYla 10pu~aTOe; NeoAarae; KOl llla
as SlOlKO <poKSAOKOl va ouvoOSU.OVTOl ana nMpse; f3loypaSlOU M081l01le; KOl EeVlKOU Opyavlo~ou
nlOTonolllolle: npo<pIKOOll~elWlla, OUVOnTlKr,aVoA.UOIl TOU smoTIl~ovlKOu TOUe; OOVTWVKOI EnaYYSA.~aTlKOU npOOOVOTOAlalJOU Kal CA.A.se:
tpyou, Ka8we; Kal nlvaKa TWVunof3aAAo~svwv
OlKOlOAOYIl- OIOTa~Sle;».
TlKWV. <poKsAoe; ea nsplAa~f3ovsl Kal TO IlAsKTpovlKO ~eoo
e) Tou n.ll.134/1999 (<IlEK132/TA) "lllOPlO~6c; r, npooAIlWll
anoSr,KSuOlle; TWV olKOloAoYIlTlKWV nou unof3CA.A.OVTOlas
nOAlTWVTile; Eupwna'lKr,e:'EvWOlle: aTa AvwTaTo EKnalOWTlIlASKTPOVlKr, ~op<pr,.
KC 10pu~OTa, T sXVOAOYlKCEKnOlowTlKC 10pu~QTa KOl Aoma
T a 0lKOlOAOYIlT1KCnpensl va elVOl eSWPIl~eva enloll~a
NO~lKa npoawno
llll~oalou
lllKalou KOl 1l1l~60lSe: YnIlPSana TIe; apxee; nou Ta s~eowoav. To aUTO 10XUSl Kat Yla
alse: TOU xwpou TPlTOf3aS~lae: EKnaloeuolle; ap~ooloTIlTae;
TOU ynEne».
Ta ~SvoyA.WOoa OlKOlOAOY1lTlKCTa onola npensl va ouvOOSUOVTOl ana VO~I~Se; ~STa<ppcOSle;. al TlTAO} onouowv
l) Tou n.ll. 63/2005 (<IlEK 98/T.A') "KwolKonolllall
Tile: vo. TOU S~WTSPlKOU npensl va ouvOOSUOVTOl ana npc~1l r, f3s~Oeealoe: Yla Tllv Kuf3epvlloll KOl Ta Ku[3spvllTlKo oPyava».
K)Tou n.ll. 85/2012 (<IlEK141/TA) :lopUOll Kat ~STovo~aOla
f3alwoll TOU OIKelOUoPyovou ~S TIlV onola avayvwpl~OVTOl
we; 100TI~Ol npoe; TOUe; TlTAoue; IiOU OiiOVej.lOVTal ana Ta
Ynoupy£[wv. ~£Tacpop6 Kat KQTapYllOn UTIllPeolwv» 6nwc;
TpononOlr,SIlKs
IJS TO n.ll.118/2013 (<IlEK 152/T.A').
sKnOlosuTlKO lopu~OTa Tlle; Il~soanr,e;.
A) Tou n.ll. 104/2013 (<IlEK137/T.A') "MsTovo~aola
LxoMe:
Lu~nMpwoll
TWVolKOlOAOYIlTlKWVTile; npOKr,pU~Ile; ~cto
TIlV KOTOeSOIl Kal npwTOKOAA.llOIl TWV OlTr,OSWV unoWll<plo- MSTovo~aala
T~Il~oTWV - LUYXWVSUOIlTIJT]~oTWV - KoTOPYllall napapTIl~6.Twv
KOl T~Il~6.TWV - 'lopUOIl LxoMe:
TIlTae;, SmTPtn'STOl )lOVO av npoKslTOl Yla olaoa<PllvloTlKo
oTolxda nou l:l1TT1SllKavou~nAIlPw~OTlK6 ana TO ~eAIl Tile; -'lopuOll TIJr,~aToe: - LUYKPOTIlOIl LxoAwv TOUTEl. Kpr,Tlle;».
~) Tou n.ll. 119/2013(<IlEK 153/T.A') "lllOPlO~Oe: AVTmpoeenlTponr,e; smAoyr,e; r, s~eAl~lle; r, ana TOUe; KaSIlYllTee; r,
speuVIlTte; Tile; aA.Aooanr,e; nou unof3olleouv
OTllV a~loAoopOU Tile: Kuf3epvIlOIle:, YnouPYwv, AvanAllPWTWV YnouPYwv
Kat Y<punouPYwv».
YIlOIl TWV un04JIl<plwV KOl a<popouv as olKatOAOYIlTlKC nou
2. TIlV un' apl8~. <l>11/17601/E5/10-02-2011 SYKUKAlO TOU
KaTaTtellKav s~npoeso~a.
Yn.ll.B.M.e.
~S 8e~a "EmKOlponolll~eva
olKaloAoYIlTlKo
H npoKaAou~svll oanoVll, TO U4JOe;Tile; onolae; osv ~nopel
unoWIl<PlwV Yla Tllv nAr,pwOll 8easwv E.n. TEI.».
va npooolOplOeSl,
Sa KaAu<peel ana mOTwow; TOU Ynoup3. To un' aplS~. lllnn/<Il.En.11/85/8044/06-05-2011
eyypa<po
YelOU alKOVO~IKWV(SIO. <Ilopea 23-200 KAE 5113)
H ano<paOll aUTr, va oll~OOleuSel OTllv E<pll~sploa Tile; TOU YnouPyslOU EOWTSPlKWV,AnoKevTpwolle: KOl HASKTPOVlKr,e:lllaKuf3tpvIlOlle:.
Kuf3spvr,oswe;.
4. TIlV un' aplS~. 60/27-12-2011 ano<paOIl Tile: LuvtASUOl'le:
TOU TEl. Kpr,Tlle: (<I>EK22/T.8'/13-1-2012) "PUe~lOSle: sKAoyr,e:
Kal s~tAI~Ile; EKnOloeuTlKOU npOowmKou TOUTsxvoAoylKou
o YnovprOL
EKnQlOCUTlKOU 10pu~aTOe; (TEl.) Kpr,TIle;».
KONH ANTINOI APBANITOnOYAOI
5. Tllv un' apl8~. 434/30-9-2013
alTlloll s~tA.l~lle; ~tAoue;
E.n. TOUT~r,~aToe: /\OYlOTlKr,e: KQl XPIl~aToOlKovO~lKr,e: TOU
Aple~. <Il16/54267/E5
TEl. Kpr,TIle: ana TIl [3ae~loa TOU AvanAIlPwTr, Ka8IlYIlTr,
'EYKPlOIl npOKr,PU~Ile; ~lae; eeolle; ~eAoue; En. TOU T~r,~aToe;
OTll f3aS~loa TOU KaeIlYIlTr, ~s YVWOTIKOOVTlKel~SVO "XPIl/\OYIOTlKr,e; KOl XPIl~aToolKoVO~lKr,e; TOU TEl. Kpr,TIle;.
~aToolKoVO~lKr,».
6. To un' apIS~. 7/20-12-2013 Anoonoo~o
npOKTlKOU LUVto ynOyprm:
Aeuolle; TOU T~r,~aToe; !\OYlOTlKr,e; Kal XPIl~aTooIKoVO~lKr,e;
nAIt.EIAI KAI 0PHIKEYMATnN
TOU TEl. Kpr,TIle;.
7. To un' apl6~. 338/23-1-2014 Anoonao~a
npC~Ile; Tile;
'ExoVTae: un04JIl:
lllsu6uvOIle; Tile; LXOAr,e; lllolKIlOlle; KOl alKOVO~lae; TOU TEl.
1. TIe: OlOTC~SIe;:
a) Tou opSpou 15 TOU N. 1404/1983 (<IlEK 173/T.A'), onwe;
Kpr,TIle;.
8. TllV un' aplSIJ. 2958/<1>.302/18-6-2013 (<I>EK1652/8'/4-7-2013)
aVTlKaTaoToSllKS ~S TO opSpo 2 TOU N. 2916/2001 (<IlEK114/
T.A'), oUI.lnAllPWSIlKS IJE:TO cpepo 3 TOU N. 3027/2002 (<IlEK np6~1l tVTOE;Ile; ~SA.WVE.n. TOU T~r,~aToe; !\OYlOTlKr,e; KOl
a
: 698346914-7
E<I>HMEPII THI KYBEPNHIEnI
TOU T~~~OToe; XPll~OTOOlKOVO~lK~e; KOl AOCj)aAlOTlKrle;OTO
T~rl~o f\OYlOTlK~e; KOl XPll~OTOOlKOVO~IKrle; HIe; L:XOArle;lHOlKllOlle; KOl OlKOVO~lOe; TOU T.EI. KprlTlle;.
9. To un' Ople~. 817/<lJ30.2/11-2-2014 eyypoCj)o TOU TEl.
Kp~Tlle;.
10. To yeyovoe; OTl unopxouv
Kevee; OPyovlKee; eeof:.lC:;,
onoCj)ool~ou~e:
EYKplvou~e TllV npoKrlPuSll Tlle; nopoK6Tw 8eOlle; TOKTlKOU EKnoloeuTIKou npOowmKou (E.n.) TOU T~~~OTOe; 1\0YIOTlK~e; KOl XPll~OTOOIKOVO~lK~e; TOU TEl. Kp~Tlle; we; eSrle;:
L:XO/IH 1lIOIKHL:HL: KAI OIKONOMIAl:
TMHMA /lOriHIKHl:
KAI XPHMATOOIKONOMIKHl:
MIOe; (1) 8eolle; ~eAOUe; En. Ka811YllTrl ~e YVWCHlKOaVTlKel~eVO «XPll~OTOOIKOVO~IKrl».
lllKAIOI\OrHTlKA
ynOBOf\Hl: yn04JH<lJIOTHT A'L
1. AlTllOll.
2. AVTlYPOCj)OTWV nTuXlwv KOl TWV TlTAWV onauowv TWV
unm!JllCPlwv.
3. BIOYPOCPlKOollllelw~o ~e oUVOmlKrl OVOAUOll TWV emOTll~OVlKWVepyoOlwv TOUe;.
4. lllooKToPlK~ OlOTPI~~, onou OUT~ OnOlTelTOl we:;npooov.
To ~IOYPOCj)IKOOll~elW~O, 11ouvomlKrl ov6AUOll TWV emOTlllJOVIKWVepyoOlwv K08we; KOl 11 OIOOKTOPlK~ OlOTPl~rl
(onou onOlTdTOl) KOToTl6evTOl KOl oe llAeKTpovlKrl ~op<p~, YlO nOpOOelYIJO oe CD ~ OAAO onOellKeUTlKO Ileoo. To
oVTlTuna eVTunlle; ~oP<Prle; TWV OlKOlOAOYllTIKWVOUTWV 80
~PlOKOVTOI OTll rPOlJlJOTela TOU TIJ~lJaToe; KOl 80 elVOl OTll
olo8Wll TWV~eAwv Tlle; emTpon~e; emAoy~e; ~ e~eAIE;lle; KOewe; KOl TWV K0811YllTWV rl epeuvllTwv Tlle; oAAooonrle; nou
uno~01l8ouv OTllv OE;lOMYllOll TWV unm!Jll<Plwv, K08' OAll TIl
OlopKelO Tile; OlOOIKOOlOe; emAoy~e; rl eE;eAl~lle;.
5. revlKo K08e OTmxdo (~I~A(O, oll~oOleuoele;, mOTonOlIlTlKO npoUnllpeolOe;,
enoyyeAllaTlK~e;
opoOTIlPloTIlTae;,
mOTonOlllTlKo E;evlle; YAWOOOe;, KTA.) nou vo onooelKVUSl
TO npoa6v1"Q
TOU un04Jfl<ptOU.
6. nlOTOnOlllTlKO TOU OP~OOIOU 1l1l~OPXOU OTO onolo 80
ovoyp6<peTolo
TponOe; KOl 0 xpovoe; onoKTllOlle; Tile; EMIlVlK~e; l80yevel0e; KOl TO onolo 80 OVO~llTIl8d oUTsnoyyeATO omS TllV Ynllpeolo nplv ana Tllv eKoooll Tlle; OXf:.TIKrle;
npOSlle; OlOplO~OU.
npoKel~evou
Yla nOAlTee; KPOTWV - ~eAWV Tile; Eupwno'lKrle; :EvWOIle;, mOTonOlIlTIKo Tlle; Op~OOlOe; oPXrle; TOU
Kp(JTOUe; TIlV leoyevelo TOU onolou eXel 0 uno\j!fl<pIOe;.
7. nlOTonolllTIKO Tunou A' TOU op~o61ou LTPOTOAOYlKOU
rpoCj)elOU ana TO onOlO vo npOKumelOTl 0 eVOlocpepo~evoe;
oev eX8l OTPOTOAOYlK~~ XPll~OTlKrl unaxpewOll KOITO onOlO
8a aVO~llT1l8el aUTen6yyeATa
ana TIlV YnllPwla
nplV ana
TllV OPKw~oola, ou~<pwva ~e TllV ~e opI6~. llIAlln/A/16425/
25-6-2007 (<lJEK 1055/T. B'/27-6-2007) KOlvrl unoupYIK~ ano<p00ll·
Me uneu8uvIl OrlAWOll TOU N. 1599/1986 Ol unOl!Jrl<Plol nou
oev exouv eKnAIlPwoel Tle; oTpaTlWTlKee; TOUe;unoxpewoSle;
rl oev exouv anoMaYel
vO~I~a ana oun:e; KOT6 TO xPOVO
unof3oMe; Tlle; unOl!Jll<PlOTIlTOe; TOUe;, oWlleuovTOl
OTl ea
npOOKOlJlOOUV Ta oxeTIKo OlKOlOAOYIlTIKOnplV TllV eKoooll
Tlle; np6E;1le; OIOPlO~OU TOUe;.To KWAu~a Tlle; 1111eKnArlPWOlle;
TWV OTPOTlWTlKWV unoxpewoewv
oev loxuel Yla nOAlTSe;
KpOTOUe; - lJeAOUe; Tile; Eupwno'lKfle;'EvwOIle;, Yla TOUe; onoloue; oev npof3Aenf:.TOl O~OlO KWAU~O OlOpIO~OU.
(TEYXOI TPITO)
8. AVTlypa<po nOlvlKoU MIlTpwOU OIKaOTlKrle; XPrl0lle;
nou ea aVa~IlT1l6el oUTsnoyyeATa
ana TIlV Ynllpeola
nplV ana TIlV 0PKWIJOOla, ou~<pwva
~E TIlV ~S apl8~.
llIMn/A/22863/16-10-2006
(<lJEK 1551/T.B'/23-10-2006)
KOlVrl
unouPYIKrl ono<paoll.
9. rVW~OTeuoele; 0) na80Myou
rl yevlKou lOTPOU KOl ~) lj!uXl6Tpou, elTe TOU OlllJOOlOU eln; IOlWTWV, nou vo mOTOnOlouv TllV uydo TWVunOlj!Il<PlwV vo OOKOUVTO K08rlKOVTa
Tile; OVTlOTOlXlle; 6eolle;.
10. Yneu6uvll OnAWoll TOU N. 1599/1986, OTl oev KOTexel
oMll 6eoll KOl oev exel 6MIl onooxoAlloll
OTOV eupuTepo
1l1l~00lO n IOIWTlKOTOlJeo.
To olKaloAoYIlTlK6 TWV nopan6vw
OTOlXdwv 9 KOl 10 8a
KOToTe80uv ana TOUe; unolj!rl<PIOUe; 01 onolol ea eKAeyouv
oe 8eoele; En. KOTO Tllv ll~epa Tlle; OPKwlloolae; TOUe;.
Ol nOAlTee; TWVKpOTWV- ~eAWV Tile; Eupwno'lKne;'EvwOIle;
O<pelAOUVva unof36Aouv eKTOe; TWV avwTepw OIKOlOAOYIlTIKWVKOl mUXlo n lleTamUXlOKo TlTAO onouowv EAAllVlKOU
A.E.I. n onoAuTrlPlO EMllvlKOU I\UKelOU rls~oToE;lOU ru~voolOU n mOTonolllTlKO eMllvO~08eI0e;
ll' smneoou
ana TO
KeVTpo EMllVlKrle; yAwoooe;, ana TO onOlO eo onOOelKVUeTOI
11nMplle; YVWOll Kal OVeTil XPJ10ll Tlle; EAAllVIKrle;yAwooOe;.
Meoa oe onOKAeloTlKrl npOeSOlJlO Tpl6vTo (30) lllJepwv
ana TllV r.nolJeVll Tlle; ll~epO~llvlOe; Tlle; TeA8UTOlOe; Oll~OolWalle; OTOV ll~eprlOlO Tuno, unof3oMovTOl
OTIl rpo~~OTdo
TOU T~flIJOTOe; Ol alTnoele; TWV unOlj!ll<Plwv ~O~l ~S OAO TO
OVOYKOlOYIO TllV KPlOll OIKOIOAOYIlTlKO.Ta OIKOIOAOYIlTlKO
npenel VO <pepouv opl81J1lOll, va elVOl Tono8eTllIJevO
~eoo
08 elOlKO <pOKeAOKOt va ouvooeUOVTOl ana nAr,pee; f310YPOCPIKOoll~elW~O, oUVOnTlKrl OVOAUoll TOU enloTIl~oVlKOU TOUe;
epyou, K08we; KOl nlvaKo TWV uno[3oAAOlJevwv OIKOlOAOYllTIKWV.0 <poKeAOe;80 neplAoll[3ovel Kal TO llr..eKTpOVIKO ~eoo
an06rlKeuolle;
TWV OlKOlOAOYIlTlKWVnou unof36MovTOl
oe
llAeKTpOVlKrl ~opcp~.
To OlKOlOAOYllTlK6 npenel va elVOl eewPIl~eva
r.nloll~O
ano Tlc; apXE~ nou TO e~towaav. To aUTO tOxue:t Kat YlC
TO ~eVOYAwooa olKOloAoYllTlKO Ta onola npenel va ouvooeuovTOl ana VO~11l8e;lJeTa<ppooele;. 01 TlTAOI onouowv
TOU eswTsplKOU npenel vo OUVOOSUOVTOlana np6sIl r, [3e~OlWoll TOU OIKelOU oPy6vou ~e TIlV onolo oVOYVWPl~OVTOI
we; loOTlllOI npoe; TOUe; TlTAOUe; nou onovellovTol
ana TO
eKnOlOeUTlKO 10PUIJOTO Tile; Il~soonrle;.
L:ullnArlPwoll TWVOIKOlOAOYIlTIKWVTile; npoKr,puE;lle; lleTO
Tllv KOT08eOll KOl npwTOKoAAlloll TWVOlTrlOSWV unOlj!llCPloTllTOe;, emTpeneTOl ~ovo ov npoKslTOl yta olaoo<PllvloTlKO
OTOIXdo nou ~IlTrl611KOVoUIlnAIlPWIJOTlK6 ana TO lleAIl Tile:;
emTPonr,e:; emAoYrle; rl eseAlslle; rl ana TOUe:;Ka811YIlTee; n
epeuvllTee; Tlle; oAAOOOnrle; nou uno[30116ouv OTllv oSloMYlloll TWV unolj!llCj)lwV KOl o<popouv oe OlKOlOAOYIlTlKO nou
KOTOTeellKOV elJnpOeeo~o.
H npoKo"ou~evll
oon6vll, TO Ulj!oe; Tlle; onolOe; oev ~nopel
vo npooolOplOee(,
eo KoAUcpeel ana mOTwoele; TOU Ynoupyelou OIKOVO~lKWV(elo. <lJopea 23-200 KAE 5113).
H ono<paoll OUTrl va ollllOOlwed
OTllV E<Pll~eploo Tile;
Ku~epv~oewe;.
o vnoyprm:
KONH ANTINOL APBANITOnOY 1I0L
Ano TO EeNIKO TYnOrPAQlEIO
KAnOllIHPI0Y34*
I11I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111
*
0
3
0 0
4 8
6
1 504
1 400
0
8
*
AeHNA 104 32*THA.
21052 79000*
FAX 210 52 21 004
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
13 890 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content