Περιοδικό

ΠEPIΦEPEIAKH TEXNIKH KAI ΓEΩPΓIKH ΣXOΛH
AMMOXΩΣTOY - AYΓOPOY
Το Τζυβέρτιν
ΣXOΛIKH XPONIA 2011-2012
Το Τζυβέρτιν
Υπεύθυνος Ιδιοκτήτης
Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής
Επιμέλεια Έκδοσης
Ελένη Λουκά – Ψαθά, Β.Δ., Φιλόλογος
Παναγιώτα Κυριάκου, Φιλόλογος
Ευτυχία Γεωργίου, Φιλόλογος
Φωτογραφίες
Αρσένης Αθανάσιος, Γεωπόνος
Ευτυχία Γεωργίου, Φιλόλογος
Διόρθωση Κειμένων
Η φιλολογική ομάδα
αποτελούμενη από τους:
Ελένη Λουκά – Ψαθά, Β.Δ.
Γεωργία Τάλαρη
Στεφανία Πάρπα
Παναγιώτα Κυριάκου
Ευτυχία Γεωργίου
Δήμητρα Θεοκλέους
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Xαιρετισμός του Διευθυντή για το περιοδικο της Σχολής ........2
Εργασίες - Κατασκευές ........................................................3
Εκθέσεις ............................................................................10
Ευρωπαϊκά Προγράμματα ..................................................12
Ομίλοι ................................................................................18
΅Εκπαιδευτικές - Ψυχαγωγικές Εκδρομές ............................23
Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις..................................................33
Εκδηλώσεις - Πρωτοβουλία της ομάδας Φιλολόγων ............46
Δραστηριότητες ................................................................57
Ενημερωτικές Διαλέξεις ....................................................70
Εργαστήρια Γεωπονίας ......................................................71
Δραστηριότητες του Κλάδου Ηλεκτρολογίας ......................76
Δραστηριότητες του Κλάδου Μηχανολογίας........................80
Εργαστήρια Φυσικής ..........................................................84
Εργαστήρια Χημείας ..........................................................85
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ..........................................................86
Εν ώρα Διδασκαλίας ..........................................................88
Αθλητικές Δραστηριότητες..................................................89
Βραβεύσεις ......................................................................93
Η Σχολή; ............................................................................95
Σημαιοφόροι και Παραστάτες της Σχολής ..........................98
Κατάθλογος Μαθητών Τελειόφοιτων ..................................99
Μαρία Χατζηχαμπή
Δημιουργικό
Mαρία Νικολάου-Προδρόμου
Τυπογραφείο
Stavrinides Printing Solutions
Τηλ. 22570350
Ευχαριστίες προς:
Το Σύνδεσμο Γονέων & Κηδεμόνων
για την επιχορήγηση του περιοδικού μας
2
Το Τζυβέρτιν
Το Τζυβέρτιν ήταν ένα πήλινο κυλινδρικό δοχείο μήκους 70-80 cm
και διαμέτρου 35-40cm. Τα δύο
ανοίγματα του τζυβερτιού (μπροστά και πίσω) έκλειναν με πήλινους δίσκους, που έφεραν σχισμές, οι οποίες επέτρεπαν στις μέλισσες να μπαινοβγαίνουν στο τζυβέρτιν. Οι πήλινοι αυτοί δίσκοι (πιάτα), αφού τοποθετούνταν στη θέση τους, στερεώνονταν με πηλό
από κοκκινόχωμα και άχυρα. Οι
μέλισσες έκτιζαν τις κηρύθρες
τους κατά μήκος ή περιμετρικά
του τζυβερτιού.
Παρατηρώντας τη θαυμάσια κοινωνική οργάνωση των μελισσών,
την τάξη, την πειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό, που διέπουν τη
ζωή και την εργασία τους, διαπιστώνουμε πως ο άνθρωπος έχει
πολλά να διδαχθεί από αυτές. Επιπλέον, θεωρούμε πως τα διδάγματα της κοινωνίας των μελισσών θα
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα στην οργάνωση της σχολικής μονάδας,
και την πρόοδο
των μελών της. Η
υπευθυνότητα
των μελισσών, η
βαθύτατη κοινωνική τους ευσυνειδησία, ο αλληλοσεβασμός και
η πειθαρχία στην εργασία θα
μπορούσαν να αποτελούν για
μας παραδείγματα προς μίμηση.
Για το σκοπό αυτό, αποφασίσαμε να ονομάσουμε τη φετινή έκδοση του περιοδικού μας «Το
Τζυβέρτιν», έτσι ώστε να τονίσουμε την προσπάθεια που συντελείται στο σχολείο μας για τη
δημιουργία μιας καλά οργανωμένης και λειτουργικής κοινωνίας καθηγητών και μαθητών, η
οποία θα χαρακτηρίζεται από
εκείνες τις αρχές, τις οποίες μας
διδάσκει το παράδειγμα της κοινωνίας των μελισσών.
Χαιρετισμός του Διευθυντή
για το περιοδικό της Σχολής
Με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και ικανοποίηση χαιρετίζω και τη φετινή έκδοση του περιοδικού μας, του περιοδικού
με τα επιτεύγματα των παιδιών της Σχολής.
Στη φετινή καινοτομική έκδοση, μέσα
από τις σελίδες του περιοδικού παρουσιάζονται αποκλειστικά όλες οι δραστηριότητες των παιδιών και οι εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια των στόχων του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού και των στόχων της Σχολής.
Πρώτιστό μας καθήκον είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται
στα παιδιά να είναι τέτοια ώστε τα ίδια
να νιώθουν ευτυχισμένα μέσα στη σχολική μονάδα, εκπληρώνοντας και τους
μαθησιακούς τους στόχους πιο εύκολα.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους στη
Διεύθυνση, τα μέλη του Καθηγητικού
Συλλόγου, το Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό, για την άριστη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.
Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους, μέλη της επιτροπής έκδοσης του
περιοδικού, που ανέλαβαν το δύσκολο
έργο της διεκπεραίωσης του και τους
μαθητές που έχουν δουλέψει για την έκδοσή του.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στον
Πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου
Γονέων της Σχολής για την άριστη συνεργασία που είχαμε και την οικονομική
αρωγή τους στην έκδοση του περιοδικού μας.
Με συγκίνηση αποχαιρετώ τους τελειόφοιτούς μας και τους εύχομαι να είναι πάντα γεροί και δυνατοί και να επιτύχουν οποιοδήποτε ευγενή στόχο θέσουν στη ζωή τους. Οι πόρτες του σχολείου θα είναι πάντα ανοικτές γι’ αυτούς.
Κλείνω τον χαιρετισμό μου με τη διαβεβαίωση ότι το σχολικό έργο θα βελτιώνεται συνέχεια προς όφελος των μαθητών.
Ο Διευθυντής
Ανδρέας Σοφοκλέους
3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Δουλεύοντας οι μαθητές την κατασκευή, κατάφεραν να
εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν μέσα από τα
μαθήματα των εγκαταστάσεων.
Ηλεκτροπόντικας
Στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου παρατηρούνται
διάφορα προβλήματα που προέρχονται κυρίως από
την έλλειψη έξυπνων τεχνολογικών κατασκευών.
Αυτές μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα αυτά, αφού η εργασία τους είναι κυρίως χειρωνακτική.
Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρολόγοι είναι η διακίνηση των ηλεκτρικών καλωδίων
ενδιάμεσα στους τοίχους ή μεταξύ των οροφών μιας
οικοδομής. Η εργασία αυτή είναι κυρίως ομαδική,
αφού χρειάζεται ένα άτομο να σπρώξει το καλώδιο και
ένα άλλο να το τραβάει από την άλλη άκρη. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο και κόπο λόγω των διαφόρων
εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσει το καλώδιο
κατά τη μετακίνησή του διαμέσου των τοίχων.
Η απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ο
«ηλεκτροπόντικας», μια έξυπνη εφαρμογή που με τη
χρήση πεπιεσμένου αέρα θα τραβά το καλώδιο διαμέσου των σωληνώσεων. Επίσης θα διαθέτει αυτόματο
ρυθμιστή του αέρα ο οποίος θα ρυθμίζει την πίεση του
αέρα ανάλογα με την αντίσταση που αντιμετωπίζει το
καλώδιο.
Η κατασκευή αυτή μειώνει κατά πολύ το χρόνο και
τον κόπο της διακίνησης του καλωδίου μετατρέποντας
την εργασία από ομαδική σε ατομική. Η εφαρμογή
αυτή βοηθά τον ηλεκτρολόγο να κερδίσει πολύτιμο
χρόνο και κόπο.
Εκπαιδευτικοί:
Παππάς Χρίστος, Βοϊτσίδης Κώστας,
Κυριάκου Παναγιώτα, Αρσένης Αθανάσιος,
Νικολάου Νίκος, Μιχάλης Γρίβας
Μαθητές:
Παύλου Ανδρέας, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος,
Γιωργαλλή Κυριάκος, Κούρτης Θεόφιλος,
Μάστρου Χρίστος (ΗΕ2)
Γενικός Πίνακας
Πρόγραμμα PLC
Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής
Δέκτες που παίρνουν εντολές από τον πομπό
4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Aυτοκαθαριζόμενο
σύστημα
φωτοβολταϊκού
Είναι φανερό ότι στη χώρα μας με την παρατεταμένη περίοδο ηλιοφάνειας, η ηλιακή ενέργεια με τη
βοήθεια των φωτοβολταϊκών οφείλει να είναι μια
από τις κυριότερες ή ίσως η κυριότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόδοση όμως
των φωτοβολταϊκών μειώνεται εξαιτίας κάποιων
φυσικών φαινομένων που ταλαιπωρούν την περιοχή της Κύπρου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρωινή υγρασία
που σε συνδυασμό με τη σκόνη που παρατηρείται
στην ατμόσφαιρα, δημιουργούν ένα στρώμα λάσπης, το οποίο καλύπτει την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα συσσώρευσης ηλιακής ενέργειας. Καθίσταται
λοιπόν απαραίτητη η καθημερινή καθαριότητά του.
Το πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η «συνεργασία»
σκόνης και υγρασίας μεταφέρεται στον άνθρωπο ο
οποίος αναγκάζεται να το καθαρίσει. Ωστόσο, στη
σύγχρονη εποχή που ζούμε στην οποία επικρατούν
γρήγοροι ρυθμοί, πιεστικά προγράμματα και πληθώρα υποχρεώσεων, ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή
του ανθρώπου είναι ελάχιστος. Αυτό, τον αναγκάζει συχνά να επινοεί και να εφαρμόζει ιδέες οι οποίες ευκολύνουν τη ζωή του. Να σημειωθεί επίσης
ότι το σημείο που βρίσκεται το φωτοβολταϊκό δεν
είναι εύκολα προσβάσιμο, αφού βρίσκεται στην
οροφή του κτιρίου, αυξάνοντας έτσι το πρόβλημα.
Η δική μας, λοιπόν, ιδέα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος αφορά στη δημιουργία
μιας έξυπνης εφαρμογής, η οποία θα εγκατασταθεί στο φωτοβολταϊκό και θα το καθαρίζει αυτόματα. Πρόκειται για σύστημα αυτοκαθαρισμού, το
οποίο θα αποτελείται από ψεκαστήρα νερού και
σκουπάκι. Αρχικά θα γίνεται ψέκασμα με νερό στην
επιφάνεια και θα ακολουθεί σκούπισμα της επιφάνειας με ειδικό σκουπάκι για απομάκρυνση της σκόνης. Επίσης σημαντικό είναι ότι το νερό που θα
χρησιμοποιείται από το σύστημα θα ανακυκλώνεται
για σκοπούς εξοικονόμησης.
Σκοπός αυτής της κατασκευής είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του φωτοβολταϊκού.
Εκπαιδευτικοί- Συντονιστές:
Παππάς Χρήστος, Βοϊτσίδης Κώστας,
Κυριάκου Παναγιώτα, Νικολάου Ασπασία,
Νικολάου Νίκος, Γεωργίου Γεώργιος
Μαθητές:
Κλατσιά Ιωάννης, Σωτηρίου Στέλιος, Φανταράκ
Ανδρέας (ΗΕ3) Αγκούτοβ Ιάκωβος (ΜΜΠ3)
Γενικός Πίνακας
Δύο επαφές
Προγραμματισμός PLC
Ρουλεμάν κάτω μέρους
Μαθητές εν
ώρα εργασίας
5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Aυτοματοποιημένος πνευματικός τραβηκτήρας
βαλβίδων κυλινδροκεφαλής κινητήρα
εσωτερικής καύσης
Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων σήμερα, επιβάλλουν τεχνικούς με
ψηλά προσόντα, καθώς και σύγχρονο
εξοπλισμό, που να μειώνει το χρόνο και
το κόστος συντήρησης. Πολλές φορές
οι τεχνικοί χρειάζεται να αφαιρέσουν τις
βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής από
την κυλινδροκεφαλή ενός πολυβάλβιδου κινητήρα. Αυτό μέχρι σήμερα γινόταν από έναν απλό μηχανικό τραβηκτήρα, πράγμα που απαιτούσε πολύ χρόνο
και κόπο αλλά και υπήρχε ο κίνδυνος
πρόκλησης ατυχήματος.
Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι
να διευκολύνει τον σύγχρονο μηχανικό
αυτοκινήτων στην καθημερινή του εργασία, κάνοντάς την πιο εύκολη, ευχάριστη και ασφαλισμένη μειώνοντας το
χρόνο αλλά και το κόστος της.
Η κατασκευή μας θα αποτελείται από
ένα μεταλλικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο
θα εφαρμοστούν δύο πνευματικά έμβολα, τα οποία θα ελέγχονται από ένα
πνευματικό κύκλωμα. Το κύκλωμα αυ-
τό θα ελέγχει την κατεύθυνση και τη δύναμη που θα εξασκεί το έμβολο του
τραβηκτήρα πάνω στα ελατήρια των
βαλβίδων της κυλινδροκεφαλής, καθώς επίσης και τη μετακίνησή της κατά
μήκος του τραβηκτήρα.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κατασκευή η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί
όχι μόνο από μαθητές, στα πλαίσια του
μαθήματός τους, αλλά και από τους
σύγχρονους μηχανικούς αυτοκινήτων
στην καθημερινή εργασία.
Μαθητές ασχολούνται με την εφαρμογή διαφόρων εξαρτημάτων.
6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τεχνική Εξοικονόμησης Ενέργειας για την κίνηση
οχημάτων- κινητήρας εσωτερικής καύσης «Διπλής
Ενέργειας» που λειτουργεί με υδρογόνο και βενζίνη
Τα τελευταία χρόνια η σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλεί η
συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ορυκτών καυσίμων, καθώς και η προοπτική
εξάντλησής τους σε μερικές δεκαετίες,
έχει στρέψει το ενδιαφέρον των αυτοκινητοβιομηχανιών και ερευνητών, στην
αντικατάσταση αυτών των καυσίμων
από άλλα πιο ήπια εναλλακτικά καύσιμα. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αποτελεί πλέον ένα μεγάλο ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού που τείνει να αυξάνεται συνεχώς, χωρίς αισιόδοξες προβλέψεις για
το μέλλον.
Επίσης η εφαρμογή καταλυτικών μετατροπέων και διάφορων ηλεκτρονικών διατάξεων για διαχείριση της καύσης, έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια
σημαντική βελτίωση στο μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος
με τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
Δυστυχώς όμως, αυτά τα ευεργετικά
αποτελέσματα ακυρώνονται σε μεγάλο
βαθμό, λόγω της ταχύτατης αύξησης
του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν και της κακής διαχείρισης της
κυκλοφορίας τους στις πόλεις. Το πρόβλημα μεγεθύνεται και από τον αναποτελεσματικό έλεγχο της συντήρησης
των κινητήρων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και
στα πλαίσια του Διαγωνισμού «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»
ομάδα μαθητών της Β’ τάξης των ειδικοτήτων Μηχανικής Αυτοκινήτων και
Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων της Περιφερειακής Τεχνικής και
Γεωργικής Σχολής Αμμοχώστου/ Αυγόρου υπό την επίβλεψη καθηγητών, μετέτρεψε συμβατικό «βενζινοκινητήρα» σε
κινητήρα που να μπορεί να λειτουργεί
με βενζίνη και υδρογόνο. Η χρήση του
υδρογόνου ως καυσίμου για την κίνηση
των οχημάτων είναι από τις νέες τεχνο-
λογίες που εφαρμόζονται ή πρόκειται
να εφαρμοστούν στον τομέα της αυτοκίνησης. Είναι μια καινοτομία που συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην καλύτερη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας.
Με τη συμβολική αυτή κατασκευή,
θελήσαμε να δείξουμε ότι το σχολείο
αποτελεί βασικό χώρο οικολογικής
ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας με
την ορθολογιστική χρήση της. Θελήσαμε δηλαδή, να στείλουμε το μήνυμα ότι
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να κινηθούμε, πέραν της καύσης υδρογονανθράκων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με «ρυπογόνα αέρια θερμοκηπίου». Η Υδρογονοκίνηση είναι σχετικά
πρόσφατη τεχνολογία υβριδικής κίνησης, η οποία μπορεί να επιφέρει λύση
στα πιο πάνω ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού συντελεί
στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
και της αντικατάστασής τους με καθαρότερα παράγωγα για το περιβάλλον.
Αναλυτικότερα η υδρογονοκίνηση στηρίζεται στην εξής αρχή: την ανάμειξη
του καυσίμου που «καίει» ο κινητήρας
(βενζίνη) με υδρογόνο που παράγεται
από μια συσκευή υδρογόνου με τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης του νερού
(H2O) στα αέρια συστατικά μέρη του, το
υδρογόνο (H2) και οξυγόνο (Ο).
Αυτά τα αέρια κατευθύνονται προς το
θάλαμο καύσης του κινητήρα, μέσω της
εισαγωγής αέρα. Εκεί αναμιγνύονται με
το καύσιμο και αναφλέγονται. Έτσι, αυξάνεται ο αριθμός των οκτανίων του μίγματος και το καύσιμο κάνει μια σχεδόν
τέλεια καύση, με αποτέλεσμα τη δραστι-
7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μαθητές εργάζονται στην τοποθέτηση του κινητήρα στο πλαίσιο
κή μείωση των καυσαερίων.
Η υδρογονοκίνηση λοιπόν, αποτελεί
μια ακόμη εναλλακτική λύση για οικονομία στο καύσιμο με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• εξοικονόμηση του βασικού καυσίμου (βενζίνη) έως και 40%.
• αύξηση της ιπποδύναμης και των επιδόσεων του κινητήρα, γιατί το υδρογόνο
είναι πιο ισχυρό από όλα τα καύσιμα.
• μείωση των εκπομπών CO2 καθώς
και κατάργηση των κατάλοιπων άνθρακα του κινητήρα, αφού τα υπολείμματα
της καύσης του υδρογόνου είναι καθαρό νερό.
• μείωση της θερμοκρασίας του κινητήρα, διότι η καύση γίνεται σε πολύ
χαμηλότερες θερμοκρασίες.
• μείωση του θορύβου του κινητήρα.
• αύξηση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.
Το υδρογόνο υπάρχει όπου υπάρχει
νερό, το οποίο αφθονεί στη φύση. Αντίθετα οι υδρογονάνθρακες θα τελειώσουν σε 20-30 χρόνια. Φανταστείτε
ότι με ένα ποτήρι νερό μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας στο σπίτι τόσο υδρογόνο όσο χρειάζεται να κινηθεί το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο μας για 50-100 χιλιόμετρα ή για να έχει το σπίτι μας ηλεκτρικό ρεύμα για 5-10 ώρες.
Η υλοποίηση του έργου βασίζεται στη
μέθοδο project (μέθοδος εφαρμογής
σχεδίου). Πρόκειται για έναν τρόπο
ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμ-
Μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών
τους κατασκευάζουν το ηλεκτρικό κύκλωμα
μετέχουν ισότιμα εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν
είναι κεντρικός, αλλά καθοδηγητικόςσυμβουλευτικός, με παρεμβάσεις που
γίνονται μόνον όταν το απαιτούν οι μαθητές. Το κέντρο βάρους στον τρόπο
αυτό μετατίθεται από τον εκπαιδευτικό
στους μαθητές, από την ατομική στη
συλλογική μορφή εργασίας. Είναι μια
ανοιχτή διαδικασία μάθησης, που τα
όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα.
Εκπαιδευτικοί:
Νικολάου Χρίστος,Τακούσιης Δημήτρης,
Θεοφάνους Σταύρος, Κωνσταντίνου
Δημήτρης, Δημητρίου Τασούλα
Οι μαθητές που συμμετέχουν:
Αγγλογάλλου Θεόδωρος, Αργυρού
Μεθόδιος, Τοκκαρής Κωνσταντίνος ( ΘΜΑ2)
Αναστασίου Στέφανος, Ιωάννου Χρίστος,
Μιχαήλ Ραφαήλ, Παπαμιχαήλ Ραφαήλ
(ΜΜΑ2α)
Έρωτας Γιώργος, Ζάρτηλα Χρίστος
(ΜΗΑ2)
8
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στις 27 Απριλίου
παρουσιάστηκαν όλες οι
κατασκευές- εργασίες στην Α΄
Τεχνική Λευκωσίας. Μαθητές και
εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις
κατασκευές τους στην κριτική
επιτροπή του Διαγωνισμού
«Καινοτομία και Τεχνολογία στην
Εκπαίδευση» επεξηγώντας τη
διαδικασία που ακολούθησαν
μέχρι να ολοκληρώσουν την
κατασκευή τους.
Οικολογικός πάγκος
προβλάστησης σπόρων
Το μεγαλύτερο ποσοστό βλάστησης των σπόρων επιτυγχάνεται σε
σπορεία με σταθερή θερμοκρασία
25-27 °C περίπου.
Η ιδέα των μαθητών ήταν να κατασκευάσουν ένα θάλαμο προβλάστησης, στον οποίο με την κυκλοφορία
ζεστού και κρύου νερού να διατηρείται μια σταθερή θερμοκρασία όλες
τις εποχές. Μάλιστα, το ζεστό νερό
να προέρχεται από τον ήλιο, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά έξοδα στο
ελάχιστο, αφού θα αξιοποιείται μια
ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.
Η κατασκευή μας αποτελείται από
έναν πάγκο προβλάστησης στο δάπεδο του οποίου θα υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες σε δύο ανεξάρτητα
κυκλώματα κυκλοφορίας ζεστού και
κρύου νερού.
Στα πλαϊνά τοιχώματα του πάγκου
θα τοποθετήσουμε μαύρα, λεπτά λάστιχα, τα οποία θα λειτουργούν ως
συλλέκτες της ηλιακής ακτινοβολίας
για τη θέρμανση του νερού, το οποίο
θα αποθηκεύεται σε ειδικά μονωμένο δοχείο. Η θερμοκρασία του νερού
στα λάστιχα θα ελέγχεται με θερμόμετρο και με τη βοήθεια αντλίας. Το
νερό θα κυκλοφορεί έτσι ώστε η θερμότητα να συσσωρεύεται στο δοχείο.
Ένα δεύτερο θερμόμετρο θα μετρά τη θερμοκρασία στο υπόστρωμα
και όταν αυτή είναι χαμηλότερη από
την άριστη για τη βλάστηση των σπό-
ρων, μια δεύτερη αντλία θα κυκλοφορεί το αποθηκευμένο ζεστό νερό
στο υπόστρωμα για να το θερμαίνει.
Σε περίπτωση που ανέβει η θερμοκρασία μέσα στο υπόστρωμα (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) τότε, μια τρίτη αντλία θα κυκλοφορεί
κρύο νερό από τη βρύση έτσι ώστε
να δροσίζεται το υπόστρωμα.
Οι θερμοκρασίες του νερού και
του υποστρώματος θα ανιχνεύονται
και θα καταγράφονται, ενώ ένα PLC
θα είναι προγραμματισμένο έτσι
ώστε να λειτουργεί κατάλληλα τις
αντλίες κυκλοφορίας του νερού με
αποτέλεσμα η θερμοκρασία του υποστρώματος να διατηρείται σταθερή
όλες τις εποχές.
Καθηγητές:
Αρσένης Αθανάσιος, Παππάς Χρήστος,
Νικολάου- Καντερέ Ασπασία,
Προκοπίου- Έλληνα Προκοπία
Μαθητές:
ΓΦΠ3, ΗΕ3
Τεχνική Εξοικονόμησης Ενέργειας για την
κίνηση οχημάτων- κινητήρας εσωτερικής
καύσης «Διπλής Ενέργειας» που
λειτουργεί με υδρογόνο και βενζίνη.
Αυτοκαθαριζόμενο Φωτοβολταϊκό
Σύστημα
9
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Αυτοματοποιημένος πνευματικός τραβηκτήρας βαλβίδων
κυλινδροκεφαλής κινητήρα εσωτερικής καύσης
Ηλεκτροπόντικας
Οικολογικός πάγκος προβλάστησης σπόρων
Οι μαθητές παρουσιάζουν στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού τις
κατασκευές τους, εξηγώντας τη λειτουργία τους.
10
EKΘΕΣΕΙΣ
17η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση
19-23 Οκτωβρίου 2011
Από τις 19 μέχρι 23 Οκτωβρίου διεξήχθη στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης η 17η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση. Η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με συμμετοχή κρατικών
φορέων, οργανισμών, βιομηχανιών, βιοτεχνιών και
ιδιωτικών εταιρειών τόσο από την Κύπρο όσο και
από το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της γεωργίας και του περιβάλλοντος.
Η Σχολή μας συμμετείχε στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση για τρίτη συνεχόμενη φορά με ξεχωριστό περίπτερο, που μας διέθεσε στο χώρο του το
Τμήμα Γεωργίας.
Στο περίπτερο είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες
του σχολείου καθώς και από τη συμμετοχή μας σε
περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Εκτός από το φωτογραφικό υλικό, στο περίπτερό μας υπήρχε και έκθεση των κατασκευών που
συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» όπως:
• «Αυτόματο Σύστημα Μέτρησης Απορροής
Διαλύματος Υδροπονίας»
3ο Βραβείο 2009-2010
• «Σύστημα Αντιπαγετικής Προστασίας σε Χαμηλά Σκέπαστρα»
2009-2010
• «Αυτόνομο, Υπερσύγχρονο και Οικολογικό
Σπιτάκι Σκύλου»
2ο Βραβείο 2010-2011
• «Σύστημα Παραγωγής Εναέριας Καταβολάδας»
3ο Βραβείο 2010-2011
Τα εκθέματα συνοδεύονταν από περιγραφή καθώς και αποσπάσματα από δημοσιεύσεις εφημερίδων.
Το περίπτερό μας επισκέφτηκαν και επέδειξαν
σ’ αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο Υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος καθώς και πλήθος επισκεπτών, εκφράζοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τις κατασκευές
του Σχολείου μας.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στις 20 Οκτωβρίου,
το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στην οποία συμμετείχαν όλα τα τμήματα του
κλάδου Γεωπονίας και τμήματα του κλάδου Ηλεκτρολογίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο χώρο της έκθεσης και να ενημερωθούν
πάνω σε θέματα και σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που αφορούν την ειδικότητα τους.
Οι καθηγητές της Σχολής μας
επεξηγούσαν στους επισκέπτες της Έκθεσης τον τρόπο λειτουργίας των
κατασκευών της Σχολής.
Το περίπτερό μας παρουσίασε τα εκθέματα από τις κατασκευές που πήραν
μέρος στο διαγωνισμό «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»
Οι μαθητές της Σχολής μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα περίπτερα
της Έκθεσης και να πληροφορηθούν για καινούριες τεχνολογίες και προϊόντα.
EKΘΕΣΕΙΣ
11
Καθηγητές της Σχολής μας είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα
καινούρια γεωργικά οχήματα.
Το περίπτερό μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας καθώς και ο
υπουργός Γεωργίας, κ. Αλετράρης. Εκεί ενημερώθηκαν από
τους καθηγητές της Σχολής για τις δικές μας καινοτομίες.
Εκπαιδευτική έκθεση
Η εκπαιδευτική έκθεση
διεξήχθη στο χώρο της Διεθνούς
Κρατικής Έκθεσης από τις 17
μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου.
Η Σχολή μας είχε δικό της
περίπτερο παρουσιάζοντας δικά
της εκθέματα που βραβεύτηκαν
στο διαγωνισμό
«Τεχνολογία και Καινοτομία στην
Εκπαίδευση».
12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Στο σχολείο μας η εκπαίδευση
των μαθητών μεταφέρεται έξω
από τα όρια της τάξης. Μέσω της
συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά
προγράμματα εξελίσσονται ως οι
ευρωπαίοι πολίτες του αύριο. Αυτά τα προγράμματα βοηθούν
τους μαθητές μας να αναπτύξουν μια ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα και ένα σεβασμό
όχι μόνο της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και αυτής των Ευρωπαίων εταίρων
τους. Επιπλέον, τους δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστούν με νεαρά άτομα της ηλικίας τους από
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι εμπειρίες φέρνουν
τους νέους πιο κοντά με την έννοια της ατομικότητας και βοηθούν στην εξάλειψη της άγνοιας
που γεννά τον ρατσισμό.
Το σχολείο μας στηρίζει τη
συμμετοχή των παιδιών στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γι’ αυτό
προσπαθώντας να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες, έχει αιτηθεί να
συμμετέχει και στα ακόλουθα ευρωπαϊκά προγράμματα:
• Leonardo Da Vinci
1. Leonardo Da Vinci κινητικότητα IVT
με τίτλο «Σύγχρονα Θερμοκήπια και Αυτοματισμοί στη Γεωργική Παραγωγή»
για την Ελλάδα και
2. Leonardo Da Vinci Partnerships με
τίτλο «Environmental education in E.U.
its evolution» σε συνεργασία με μια οργάνωση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα
και με ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα από την
Εσθονία.
γραμμα: Ρουμανία, Ελλάδα,
Τουρκία, Πολωνία, Ισπανία και
Κύπρος.
Υπεύθυνος καθηγητής: Αρσένης
Αθανάσιος
• Comenius – Multilateral
Στόχοι του προγράμματος είναι: α) η
ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών, β)
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους νέους για τη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική
τους εξέλιξη και γ) η ενθάρρυνση της
γλωσσομάθειας.
Το Project είναι ‘Cultural variety – a
bridge between European countries’
Χώρες που συμμετέχουν στο πρό-
• Νέα γενιά σε δράση
Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέους. Στόχοι του προγράμματος είναι: α) να καλλιεργήσει στους νέους την ιδιότητα του
Ευρωπαίου πολίτη και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη
δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης του μέλλοντος, β) να προωθήσει την κινητικότητα μέσα και
έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) να ενισχύσει τη
μη τυπική μάθηση, δ) να στηρίξει
το διαπολιτισμικό διάλογο και ε)
να ενθαρρύνει την ένταξη όλων
των νέων ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρό τους.
Το σχολείο βρίσκεται στη διαδικασία να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για τη Δράση 1.1 «Ανταλλαγές Νέων». Το σχολείο στοχεύει μέσω
του προγράμματος να συνεχίσει την συνεργασία που έχει ήδη αρχίσει με Τεχνική Σχολή στα Χανιά της Κρήτης.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη ΛουκάΨαθά Β.Δ.
Το σχολείο συμμετέχει φέτος στα
ακόλουθα ευρωπαϊκά προγράμματα:
1. eTwinning (Διαδικτυακή
Συνεργασία Σχολείων)
Η Συμμετοχή του τμήματος ΥΠ2 στο
Etwinning Project
Για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά, το
σχολείο μας συμμετείχε σε ένα eTwinning project. Το eTwinning αποτελεί μία
13
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
από τις δράσεις του προγράμματος Comenius το οποίο αποσκοπεί στη συνεργασία και τη δικτύωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικά των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης
Τεχνολογιών, της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ICT).
Οι μαθητές του τμήματος ΥΠ2 συνεργάστηκαν με μαθητές από το σχολείο
Gimnazija Jesenice της Σλοβενίας. To
project μας ήταν ‘A Diary of Two Schools, Avgorou Technical and Agricultu-
ral School, Cyprus and Gimnazija Jesenice, Slovenia. Το πρόγραμμα eTwinning δίνει την ευκαιρία στους μαθητές
να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στα
αγγλικά, στη χρήση Τεχνολογιών, της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
(ICT) και να εξασκηθούν στην έρευνα.
Φέτος ήταν μία αρχή και ελπίζουμε
του χρόνου να έχουμε ακόμα καλύτερη
συνεργασία.
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Άννα Παπαγρηγορίου Β.Δ
2. ‘Young Reporters for the Environment’ (YRE, Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον 2011-2012)
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να δραστηριοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει
τους μαθητές σε περιβαλλοντικά θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους και της περιοχής στην οποία
κατοικούν, να αναπτύξει κριτική σκέψη
και ερευνητικές δεξιότητες, να κτίσει
γέφυρες επικοινωνίας με την κοινότητά τους.
α) «Αγροτουρισμός»: (Research into the impact of tourism on the village
of Tochni)
Μέλη: 9 μαθητές, 2 καθηγητές (Άννα Παπαγρηγορίου, Τασούλα Δημη-
τρίου)
β) «Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τα νάυλον στη γεωργία»
Μέλη: 3 μαθητές, 3 καθηγητές (Αθανάσιος Αρσένης, Ασπασία ΝικολάουΚαντερέ, Τασούλα Δημητρίου, Άννα
Παπαγρηγορίου)
14
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το παραδοσιακό χωριό Τόχνη και η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το ΥΠ2 συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό
«Young Reporters for the environment»
Το τμήμα ΥΠ2 της Σχολής μας έχει δηλώσει συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον». Στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με το θέμα «O Αγροτουρισμός
σώζει χωριά από την ερήμωση δίνοντάς
τους ζωή».
Για τη διεκπεραίωση του πιο πάνω προγράμματος είχαμε επισκεφτεί το γραφικό
χωριό Τόχνη την Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τα παραδοσιακά σπίτια του
χωριού και να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρώτος μας σταθμός
ήταν η εκκλησία του χωριού που είναι
αφιερωμένη στο Μέγα Κωνσταντίνο και
στην Αγία Ελένη. Είναι η μοναδική εκκλησία στην Κύπρο που είναι κτισμένη πάνω
σε γεφύρι. Ακολούθως, επισκεφτήκαμε
το βυζαντινό μουσείο όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε βυζαντινές εικόνες. Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε το Κοινοτικό
Συμβούλιο Τόχνης και πήραμε συνέντευξη από τον κοινοτάρχη του χωριού, ο
οποίος μάς μίλησε για την ανάπτυξη της
Τόχνης, και του αγροτουρισμού στο χωριό τα τελευταία είκοσι χρόνια, καθώς
επίσης και τα μελλοντικά τους προγράμματα. Έπειτα, ακολούθησε μακρύς περίπατος στο χωριό όπου είχαμε την ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε από κοντά τα στενά
δρομάκια με τα γραφικά μπαλκόνια,
τους ολάνθιστους κήπους του χωριού,
καθώς και να συνομιλήσουμε με κατοίκους του χωριού. Τελευταίος μας σταθμός ήταν το εστιατόριο «Τόχνη». Εκεί πήραμε συνέντευξη από τον πρωτοστάτη
του αγροτουρισμού κύριο Βασίλη.
Αυτές οι εκδρομές αποτελούν μέρος
της εκπαίδευσής μας. Οι εμπειρίες που
έχουμε αποκομίσει είναι πολύτιμες. Βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο βυζαντινό μουσείο του χωριού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να
περιηγηθούν στο
χωριό και να δουν
από κοντά
παραδοσιακά
κτίρια.
Επίσκεψη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης και
συνομιλία με τον κοινοτάρχη του χωριού.
Ακολούθησε συνάντηση μαθητών με τον
πρωτοστάτη του αγροτουρισμού κ. Βασίλη.
15
16
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο αγροτουρισμός σώζει χωριά από την ερήμωση,
δίνοντάς τους και πάλι ζωή και οικονομική ανάπτυξη
Η Κύπρος είναι ένα νησί στην ανατολική Μεσόγειο με αστείρευτη φυσική
ομορφιά και μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική
βιομηχανία της. Έχει παρατηρηθεί τα
τελευταία είκοσι χρόνια μια υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος
στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης.
Σήμερα γίνονται προσπάθειες για την
ανάπτυξη του «Αγροτουρισμού», όπου
παρατηρείται προστασία της φυσικής
κληρονομιάς του νησιού παράλληλα με
την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο κύριος
Σωφρόνιος, ο πρωτοστάτης του αγροτουρισμού στην Κύπρο, πίστεψε ότι οι
φυσικές ομορφιές του νησιού μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και να προστατευτούν προς όφελος της οικονομίας.
Πριν από 25 χρόνια το χωριό Τόχνη
ήταν στα πρόθυρα της ερήμωσης με
τον πληθυσμό του να το εγκαταλείπει.
Σήμερα, λόγω αγροτουρισμού έχουν
επιστρέψει πολλοί από τους κατοίκους
του χωριού και η οικονομία του είναι
αναπτυσσόμενη. Η αρχιτεκτονική του
αντανακλά τον παραδοσιακό χαρακτή-
Αναμνήσεις του χθες, μια πόρτα του αύριο
ρα του χωριού και οι δραστηριότητες
που οργανώνονται μας θυμίζουν εποχές από το παρελθόν.
Μαθητές
Παπαϊωάννου Χρίστος (ΥΠ2)
Λάμπρου Μαρία (ΥΠ2)
Σκάγκου Χριστίνα (ΥΠ2)
Εκπαιδευτικοί
Παπαγρηγορίου Άννα - Β. Δ
Δημητρίου Τασούλα - καθηγήτρια Χημείας
Σεβασμός του
χθες,
απόλαυση του
αύριο –
ολόκληρο το
χωριό ένα
τουριστικό
συγκρότημα.
17
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ένας απέραντος σκουπιδότοπος με παλιά
πεταμένα νάυλον γύρω από τα θερμοκήπια,
γεγονός που υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο
της περιοχής. Η ενσωμάτωση στο έδαφος
μπορεί να είναι η εύκολη λύση αλλά πρέπει
να αναλογιστούμε ότι για την αποσύνθεση
του πλαστικού θα χρειαστούν πάνω από
1000 χρόνια.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος
από τα νάυλον στη γεωργία
Κυκλοφορώντας κάποιος στα χωριά
της περιοχής μας μπορεί να παρατηρήσει πεταμένα νάυλον στους δρόμους
και στα χωράφια. Είναι ό,τι έχει απομείνει από τη χρήση τους στη γεωργία για
κάλυψη θερμοκηπίων, χαμηλών σκεπάστρων και εδαφοκάλυψη.
Εγκαταλείπονται στις άκρες των χωραφιών ή διασκορπίζονται στους δρόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Στη
χειρότερη περίπτωση μπορεί να ενσωματωθούν μέσα στο έδαφος ή ακόμη
και να καούν!
Κάποιοι γεωργοί θεωρούν ασήμαντες αυτές τις ποσότητες ενώ αρκετοί
πιστεύουν ότι κάποιος αρμόδιος έπρεπε να τους είχε υποδείξει τρόπους
απόρριψής τους. Ελάχιστοι είναι αυτοί
που τα πετάνε σε σκουπιδότοπους ή τα
πάνε για ανακύκλωση.
Οι τοπικές αρχές ενώ καταλαβαίνουν
Ευτυχώς που βρέθηκε μπροστά στο νάυλον ο θάμνος…...
το πρόβλημα δεν προβαίνουν σε μέτρα
αντιμετώπισής του. Πιστεύουμε ότι ο
κυριότερος λόγος είναι για να μην έρθουν σε σύγκρουση με τους συμπολίτες τους.
Κάποιος όμως πρέπει να παρέμβει
άμεσα!
Ομάδα μαθητών:
Κούντουρος Ραφαήλ (ΓΦΠ3)
Χατζημιχαήλ Παναγιώτης (ΓΦΠ3)
Δημητρίου Γιάννης (ΓΦΠ3)
Παρόλο που η
νομοθεσία
απαγορεύει
αυστηρά την
καύση του
πλαστικού, η
εικόνα του
πυκνού
μαύρου
καπνού είναι
συνηθισμένη
στην περιοχή.
18
ΟΜΙΛΟΙ
1η Συνάντηση Ομίλων
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου η πρώτη συνάντηση
των Ομίλων. Οι περισσότεροι όμιλοι ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν
στις επόμενες συναντήσεις. Φέτος στη Σχολή λειτουργούν εικοσιτρείς όμιλοι: μουσικός, χορευτικός, δημοσιογραφικός,
ανακύκλωσης, αστρονομίας, ψαρέματος, ορειβατικός- φυσιολατρικός, θρησκευτικός, εξαρτησιογόνων ουσιών, κινηματογραφικός, ηλιακού αυτοκινήτου, εξερεύνησης ύπαρξης
εξωγήινης ζωής, Θεατρικό Παιχνίδι, Ανθοκομίας – Κηποτεχνίας, βιολογικής καλλιέργειας, ζωγραφικής, μαθηματικών
παιχνιδιών, ειδικών ηλεκτρικών συσκευών, ανανεώσιμες πηγές, ποδοσφαιρικός, ηλεκτρικών υπολογιστών και δικτύων,
προβολής ντοκιμαντέρ, αρχαιολογικός. Την οργάνωση των
ομίλων ανέλαβε ο Β.Δ. Ανδρέου Αχιλλέας.
Οι μαθητές του Μουσικού Ομίλου ερμηνεύουν διάφορα
τραγούδια υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Πάρπα.
Οι μαθητές του Ομίλου Ανακύκλωσης ασχολούνται με
ανακυκλώσιμα υλικά (χαλκός, χαρτί, γυαλί) και φτιάχνουν
κατασκευές.
Μαθητές του ομίλου Ηλιακού Αυτοκινήτου ενημερώνονται από τον καθηγητή τους κ.
Νικολάου για τη λειτουργία του ηλιακού αυτοκινήτου
Μαθητές του Ομίλου Ανανεώσιμων πηγών
γνωρίζουν από κοντά τα φωτοβολταϊκά και
τη χρήση τους.
ΟΜΙΛΟΙ
19
2η Συνάντηση Ομίλων
Στις 19 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των ομίλων. Μετά από την κατάλληλη προετοιμασία οι όμιλοι λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία, αφού πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και διάφορες δραστηριότητες
και παρουσιάσεις στο σχολείο.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Μαθητές του Ομίλου Εξαρτησιογόνων Ουσιών συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια, τα οποία δημιουργήθηκαν από καθηγητές με τη
συνεργασία μαθητών. Εκπρόσωπος της καταπολέμησης ναρκωτικών
προβάλλει στους μαθητές ταινία σχετική με τα ναρκωτικά και στη
συνέχεια οι μαθητές θέτουν τα ερωτήματά τους.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Η ανακύκλωση
χαρτιού είναι μια
από τις
δραστηριότητες που
απασχόλησαν τους
μαθητές του ομίλου.
Μετά την κοπή του
χαρτιού οι μαθητές
χειρίζονται το ειδικό
αυτόματο μηχάνημα
που πολτοποιεί το
χαρτί και το φέρνει
σε θέση για
περαιτέρω
επεξεργασία.
Στον Όμιλο Ανακύκλωσης οι μαθητές προσπαθούν να
φτιάξουν φωτιστικό με ανακυκλώσιμα υλικά όπως το γυαλί
και το μέταλλο.
20
ΟΜΙΛΟΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ- ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Οι τρεις όμιλοι Θρησκευτικός, Ορειβατικός-Φυσιολατρικός, Βιολογικών Καλλιεργειών, εξέδραμαν μαζί στην ορεινή περιοχή
της Λάρνακας.
Οι μαθητές επισκέφθηκαν το οινοποιείο «Τυχικός» και το αγρόκτημα
Χριστούδια. Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους του οινοποιείου και τους
εξηγήθηκε η διαδικασία μεταφοράς και επεξεργασίας των σταφυλιών και
της φύλαξης και παλαίωσης των κρασιών.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μαθητές του Ποδοσφαιρικού Ομίλου σε αγώνα μεταξύ τους.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Ο όμιλος Επιτραπέζιων Παιχνιδιών εν ώρα δράσης…
ΟΜΙΛΟΙ
21
ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ZΩΗΣ
Στον Όμιλο Ζωγραφικής οι μαθητές χρησιμοποιώντας ακρυλικές
μπογιές απεικόνισαν σχέδια που είχαν ως θέμα τα λουλούδια.
Οι μαθητές του ομίλου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κάβο
Γκρέκο εκεί όπου σύμφωνα με πηγές θεάθησαν UFO.
Συγκεκριμένα έχουν γίνει αναφορές για εμφάνιση των UFO στον
περιφραγμένο χώρο κεραιών.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ- ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
Πολλοί μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες των ομίλων τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το αιολικό πάρκο «Αγία Άννα» 20MW και τις ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κόσιη.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από τον κ. Χρυσάφη
Γιαννάκη για τον τρόπο λειτουργίας του
πάρκου και τον τρόπο λειτουργίας των
ανεμογεννητριών. Το πάρκο έχει
συνολικά δέκα ανεμογεννήτριες, οι
οποίες παράγουν τάση 2 ΜW η καθεμία.
Το Αιολικό Πάρκο θα παράγει ετησίως
31 GWh, ενέργεια αρκετή για να
ηλεκτροδοτεί 5,000 νοικοκυριά και να
εξοικονομεί 25,000 τόνους CO2. Αξίζει
να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή
λειτουργούν στο νησί μας ακόμα τρία
αιολικά πάρκα. Στην Πάφο, στην
περιοχή Ορείτες ισχύος 82 ΜW, στα
Κλαυδιά ισχύος 42 ΜW και στο
Αλεθρικό ισχύος 31,5 ΜW.
22
ΟΜΙΛΟΙ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Οι τέσσερις όμιλοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Καλαβασό και συγκεκριμένα στο σπίτι του εικαστικού και μουσικού Μιχάλη
Μόζορα. Ο χώρος έμοιαζε με μικρό υπαίθριο μουσείο, γεμάτο γλυπτά.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν τα
εκθέματα του καλλιτέχνη, να τραγουδήσουν μαζί
του, να εκθέσουν απορίες και προβληματισμούς
και να συζητήσουν.
ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Στον όμιλο αξιοποιήθηκαν ψηφιακά παιχνίδια μέσω διαδικτύου καθώς και ειδικά προγράμματα για τη διδασκαλία.
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
23
Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του κλάδου
Γεωπονίας στην Πάφο 17-18 Νοεμβρίου 2011
Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε διήμερη εκπαιδευτική
εκδρομή του κλάδου Γεωπονίας στην
Πάφο. Στην εκδρομή συμμετείχαν όλα
τα τμήματα του κλάδου Γεωπονίας.
Ο σκοπός της εκδρομής ήταν εκπαιδευτικός. Τους μαθητές συνόδευσαν οι
εκπαιδευτές του κλάδου Γεωπονίας
Αρσένης Αθανάσιος και Προκοπίου
Έλληνα Προκοπία καθώς και ο Β.Δ. του
κλάδου Φλουρής Ιωάννης.
Το κύριο μέρος των εξόδων της εκδρομής καλύφθηκε από το χρηματικό
ποσό του βραβείου που πήρε ο κλάδος,
με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό
Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Ένα μικρό μέρος του ποσού
καλύφθηκε από συνεισφορά των ίδιων
των μαθητών.
Η πρώτη μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε μια ξεχωριστή περιοχή τόσο από
περιβαλλοντικής άποψης, αφού είναι
πολύ κοντά στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, όσο και από πολιτικής άποψης
αφού υπάγεται στις περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από το καθεστώς
της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα
χωρίς να υπάγεται στην Ε.Ε.
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο
όπου τους έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Κέντρου και για το οικοσύστημα της περιοχής. Με τη συνοδεία εκπαιδευτών του Κέντρου η ομάδα επισκέφτηκε το δασικό φυτώριο
Φασουρίου όπου οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του φυτωρίου και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία πολλαπλασιασμού πολλών δασικών φυτών που
παράγονται στο φυτώριο για τις ανάγκες του Τμήματος Δασών και για λιανική πώληση.
Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της Agroplant ltd. Πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση γεωργικής εκμετάλλευσης που βρίσκεται στην
περιοχή Ακρωτηρίου και δραστηριοποι-
Ο υπεύθυνος του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ακρωτηρίου ενημερώνει τους μαθητές.
Οι μαθητές ενημερώνονται για τα φυτά που παράγονται στο φυτώριο.
Περιήγηση στους χώρους του φυτωρίου.
24
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
είται στη βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Εκεί έγινε ενημέρωση
από τον υπεύθυνο της εταιρείας για την
καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και
δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να
γνωρίσουν και να ενημερωθούν για
έναν τομέα ο οποίος έχει πολύ καλές
προοπτικές ανάπτυξης λόγω των ιδανικών κλιματικών συνθηκών της χώρας
μας. Δυστυχώς, όμως, σήμερα ο τομέας αυτός δεν είναι αρκετά διαδεδομένος. Ολόκληρη σχεδόν η παραγωγή
της γεωργικής εκμετάλλευσης εξάγεται σε χώρες της Ε.Ε. γεγονός το οποίο
δείχνει τη δυναμική και τις προοπτικές
του τομέα των αρωματικών.
Επόμενος σταθμός ήταν το Παραδοσιακό και Βοτανικό Πάρκο Ελιούθκια
στην Αναρίτα της Πάφου. Πρόκειται για
ένα πάρκο με πάνω από 55.000 φυτά
τα οποία είναι ομαδοποιημένα σε δεκατρείς θεματικούς κήπους. Ανάμεσα στα
φυτά και τα δέντρα υπάρχουν αντικείμενα της παραδοσιακής αγροτικής
ζωής εναρμονισμένα πλήρως με το περιβάλλον, καθώς επίσης εστιατόριο και
ένα ειδικά διαμορφωμένο αγροτόσπιτο. Οι μαθητές έτυχαν εκτενούς ενημέρωσης από υπεύθυνο άτομο του βοτανικού πάρκου σχετικά με τις διαθεματικές ενότητες (ομάδες φυτών) και τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που διαθέτει το πάρκο. Οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του πάρκου, να δουν πως ήταν
διαμορφωμένα τα παλιά αγροτικά σπίτια και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων
της υπαίθρου.
Αργά το απόγευμα φτάσαμε σε ξενοδοχείο της Πάφου όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και
να περιηγηθούν ελεύθερα στην πόλη.
Η δεύτερη ημέρα της εκπαιδευτικής
εκδρομής περιελάμβανε επίσκεψη στο
πάρκο ελιάς Ολέαστρο που βρίσκεται
στο παραδοσιακό χωριό Ανώγυρα.
Πρόκειται για ένα χώρο πολύ καλά οργανωμένο με εκθέματα σχετικά με την
καλλιέργεια και την επεξεργασία της
ελιάς από την παλιά εποχή μέχρι σήμερα. Στο πάρκο υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στην
Επίδειξη προετοιμασίας μοσχευμάτων από υπαλλήλους του φυτωρίου.
Προετοιμασία εδαφικού μείγματος για τη φύτευση φυτών.
Περιήγηση και ενημέρωση στο Βοτανικό Πάρκο Ελιούθκια.
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Κύπρο. Στο χώρο λειτουργεί παλιό και
σύγχρονο ελαιοτριβείο όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγωγής του
ελαιολάδου. Στη συνέχεια οι μαθητές
παρακολούθησαν μικρής διάρκειας
ντοκιμαντέρ για την ιστορική εξέλιξη της
καλλιέργειας και επεξεργασίας της
ελιάς στην περιοχή και γενικότερα στην
Κύπρο καθώς επίσης και για την αξία
της ελιάς και του ελαιολάδου.
Τελευταία επίσκεψή μας ήταν σε παραδοσιακό παστελοποιείο της περιοχής. Πρόκειται ίσως για το μοναδικό παστελοποιείο στην Κύπρο, που παράγει
αγνό παστέλι και χαρουπόμελο με τον παραδοσιακό τρόπο. Εκεί οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από
κοντά όλη τη διαδικασία παρασκευής των
προϊόντων του παστελοποιείου και να
απολαύσουν αγνά παραδοσιακά προϊόντα που δυστυχώς σήμερα τείνουν τα εκλείψουν.
Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική εκδρομή πέραν από
το εκπαιδευτικό όφελος, δέθηκαν περισσότερο ως ομάδα, λειτούργησαν με
υπευθυνότητα και απέκτησαν πνεύμα
εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας.
25
Περιήγηση στο παραδοσιακό χωριό Ανώγυρα
Επίδειξη κατασκευής κεριού.
Φυτώριο καλλωπιστικών φυτών
Φυτεία
δυόσμου
από
επιχείρηση
αρωματικών
φυτών
Πάνω: Μαθητές παρακολουθούν τη λειτουργία σύγχρονου
ελαιοτριβείου.
Δεξιά: Επίδειξη παρασκευής παστελιού και χαρουπόμελου.
26
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Εκπαιδευτική Εκδρομή του Κλάδου Γεωπονίας
Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών του κλάδου
Γεωπονίας στον Κόρνο και στο Πέρα Χωρίο
Νήσου. Αρχικά στην περιοχή Κόρνου οι μαθητές επισκέφθηκαν ένα εργαστήριο παραγωγής φυτών με τη μέθοδο μεριστωματικού
πολλαπλασιαμού καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής φυτών με τη μέθοδο
μοσχευμάτων. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν
στους χώρους των θερμοκηπίων και εκεί ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τις δύο πιο πάνω
μεθόδους παραγωγής φυτών. Επιπλέον οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από τον υπεύθυνο των θερμοκηπίων και να
ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις υπερσύγχρονων θερμοκηπίων εξοπλισμένων με πολλούς
αυτοματισμούς.
Ακολούθως μαθητές και καθηγητές επισκέφθηκαν στην περιοχή Κόρνου, φυτώριο παραγωγής τριανταφύλλων για κομμένο άνθος
.Εκεί παρακολούθησαν και τη διαδικασία συσκευασίας των τριανταφύλλων.
Επόμενος σταθμός στην περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου ήταν υπερσύγχρονο φυτώριο παραγωγής σπορόφυτων λαχανικών αλλά και
ετήσιων καλλωπιστικών φυτών. Οι μαθητές παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία παραγωγής
σπορόφυτων λαχανικών με αυτοματοποιημένα συστήματα καθώς επίσης και τη μέθοδο εμβολιασμού φυτών καρπουζιάς πάνω σε υποκείμενο κολοκυθιάς. Τους μαθητές συνόδευαν οι εκπαιδευτές του κλάδου Γεωπονίας
Ασπασία Νικολάου, Προκοπία Έλληνα, Αθανάσιος Αρσένης.
Υπεύθυνος των θερμοκηπίων ενημερώνει καθηγητές και μαθητές για σύγχρονες
μεθόδους παραγωγής φυτών.
Σύστημα θέρμανσης υποστρώματος ριζοβολίας των μοσχευμάτων
Μετακινούμενοι πάγκοι ριζοβολίας μοσχευμάτων
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις με πολλούς αυτοματισμούς
Υπεύθυνος του θερμοκηπίου παραγωγής τριανταφύλλων ενημερώνει μαθητές για τους τρόπους καλλιέργειας του φυτού.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον τρόπο συσκευασίας των
επιλεγμένων τριαντάφυλλων.
Αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής κύβων σποράς.
27
28
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τοποθέτηση των σπόρων στους
κύβους.
Εμβολιασμός φυτών καρπουζιάς πάνω σε υποκείμενο κολοκυθιάς.
Μετρητής των σπόρων που προορίζονται για σπορά.
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
29
Συμμετοχή στην Ημερίδα «Περιθωριοποίηση
και Συνυπολογισμός Νέων με Λιγότερες Ευκαιρίες»
Στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ομάδα δέκα μαθητών με τη συνοδεία δύο καθηγητών έλαβαν μέρος στην Ημερίδα με θέμα
«Περιθωριοποίηση και Συνυπολογισμός Νέων με Λιγότερες
Ευκαιρίες», που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» σε συ-
νεργασία με Ομάδα Εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου.
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην παραπάνω ημερίδα λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις
δραστηριότητες.
Ενημέρωση καθηγητών για τον Οργανισμό και τη λειτουργία του.
Συμμετοχή μαθητών σε ομάδες εργασίας με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους.
30
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Εκπαιδευτική
εκδρομή σε
υπό ανέγερση
ξενοδοχείο
Eκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΗΚ
Την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή
του κλάδου Ηλεκτρολογίας (ΗΕ3) στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτές του κλάδου Ηλεκτρολογίας κ. Χρήστος Παππάς
και ο Β.Δ. κ. Κυριάκος Δημητρίου. Στους μαθητές επεξηγήθηκε ο τρόπος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Ακολούθως
ενημερώθηκαν οι μαθητές για την επεξεργασία του νερού που χρειάζεται το εργοστάσιο, τις αναλύσεις του μαζούτ και την επεξεργασία του για να καεί.
Στις 28 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή
του τμήματος ΜΥΘ3 στο υπό ανέγερση ξενοδοχείο «SUNRISE 2»
στον Πρωταρά. Οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την εγκατάσταση και συναρμολόγηση μηχανολογικών και υδραυλικών μηχανημάτων. Ο υπεύθυνος
μηχανικός του ξενοδοχείου ενημέρωσε τους μαθητές για τη χρήση
των μηχανημάτων. Τους μαθητές
συνόδευσε ο κ. Σάββα Βασίλης.
Οι μαθητές κατά την περιήγησή τους στους διαδρόμους της υπεραγοράς.
Εκπαιδευτική
εκδρομή σε
συνεργείο
αυτοκινήτων
Στις 4 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή
του τμήματος ΜΜΑ3 σε Μ.Ο.Τ. (Τεχνικός Έλεγχος Αυτοκινήτου) στο
γκαράζ του κ. Παλουρτή Μιχάλη.
Οι μαθητές συνοδεύτηκαν από τον
καθηγητή κ. Θεοφάνους Σταύρο
Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος
«Τεχνική των Πωλήσεων»
Οι μαθητές του τμήματος ΥΠ2, στα
πλαίσια πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος Τεχνική των Πωλήσεων, είχαν την ευκαιρία στις 8 Δεκεμβρίου
2011 να επισκεφθούν μεγάλη Υπεραγορά στη Λάρνακα, μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή των οικονομικών
κ. Θ. Πλέντη και σε συνεννόηση με
τον Διευθυντή της Σχολής κ. Σοφοκλέους. Οι μαθητές γνώρισαν στην
πράξη όσα είχαν διδακτεί σε θεωρία
που αφορούσαν: τη διαφορά μεταξύ
των μικρών και μεγάλων καταστημά-
των, την περιοχή και συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης του καταστήματος,
την εικόνα του καταστήματος, το περιβάλλον έξω και μέσα στο κατάστημα
(θέση, αρχιτεκτονική, πρόσοψη, προθήκες κλπ.), το εσωτερικό του καταστήματος (διαρρύθμιση του καταστήματος, ειδικές κατασκευές, εμπορεύματα, κυκλοφορία πελατών, τοποθέτηση στα ράφια), το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και ελεύθερης επιλογής,
τα ταμεία και τους τρόπους πληρωμής.
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
31
Eκδρομή στα χιόνια
Το σχολείο μας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι κοντά
στους μαθητές, γι΄ αυτό και μετά από παράκλησή τους, πραγματοποίησε στις 21 Φεβρουαρίου, εκδρομή στα χιόνια.
Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τις όμορφες στιγμές
που πέρασαν μαθητές και καθηγητές.
Οι καθηγητές σε θέση μάχης… Φυσικά οι μαθητές ανταποδίδουν τα πυρά. Και ο χιονοπόλεμος αρχίζει…..
Το μαγευτικό τοπίο προσφέρεται σίγουρα για αναμνηστικές φωτογραφίες.
32
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Μαθητές και καθηγητές δεν έχασαν την ευκαιρία για
τσουλήθρα στο χιόνι.
Ιδιαίτερα απολαυστική αποδείχτηκε η
προσπάθεια των μαθητών να φτιάξουν το
χιονάνθρωπο. Το αποτέλεσμα μιλά από μόνο
του….
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Σχολή μας, όπως κάθε χρόνο, τίμησε τις μεγάλες
θρησκευτικές, εθνικές και άλλες επετείους. Την ευθύνη της διοργάνωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είχε η ομάδα Φιλολόγων, η καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής Χριστιάνα Χατζησπύρου – Πελαγία, ο καθηγητής Θρησκευτικών π. Φίλιππος Φιλίππου, Μουσικής Σπύρος Σπύρου, Ηλεκτρολογίας Χρήστος Παππάς και Γεωπονίας Αθανάσιος Αρσένης, Ασπασία Νικολάου- Καντερέ, Προκοπία Προκοπίου. Την γενική
επιμέλεια είχε η Β.Δ. κ. Ελένη Λουκά-Ψαθά.
33
Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος οι μαθητές/τριες:
Χριστίνα Σκάγκου ΥΠ2, Γιάννης Δημητρίου, Παναγιώτης Χατζημιχαήλ ΓΦΠ3, Λένος Χριστοδούλου
ΘΗΕ2, Μάριος Παύλου ΓΦΠ2. Το μουσικό σχήμα της
Σχολής απαρτίζεται από τους μαθητές : Γιάννη Δημητρίου , Στέλιο Ευγενίου, Στυλιανό Ηλία ΓΦΠ3, Χρίστο
Παπαϊωάννου, Στέλιο Γερασίμου ΥΠ2, Δαμιανό Θωμά ΘΜΗΑ3, Ευάγγελος Χαραλάμπους ΘΜΑ3. Στις
εκδηλώσεις έλαβε μέρος και το χορευτικό συγκρότημα της Σχολής .
1η Οκτωβρίου
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, την 3η -4η περίοδο, η εκδήλωση
για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Σε μια λιτή και σύντομη εκδήλωση, αφού τα απεργιακά μέτρα
απέκλεισαν συμμετοχή των φιλολόγων,
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής Μέσης Επαγγελματικής
Τεχνικής Εκπαίδευσης κ. Μαρκάτζης Ηλ., ο Πρόεδρος ΟΛΤΕΚ κ. Κολλύβας Γ.,
ο Γενικός Γραμματέας ΟΛΤΕΚ κ. Τσιάρλιστος Μ. και ο Επιθεωρητής ηλεκτρολογίας
κ. Γιάγκου Γ.
δόθηκε στους μαθητές το μήνυμα της
ημέρας και το ιστορικό της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
34
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
«Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι»
28η Οκτωβρίου 1940
«Η ιστορία δεν έχει νόημα παρά μόνο
ως επιστήμη του παρόντος, όχι για να
δικαστεί το παρελθόν και να δικαιωθεί
το παρόν, αλλά για την αυτοσυνειδησία, απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουμε στο μέλλον. Κοινωνίες χωρίς αυτή, είναι αδύναμες και ανίκανες
να αντιμετωπίσουν τα περίπλοκα ζητήματα», Βασίλης Παναγιωτόπουλοςιστορικός
Με αυτήν την ιδεολογική θέση ότι η
ιστορία δεν δικάζει αλλά είναι μέσο αυτοσυνειδησίας, η ομάδα Φιλολόγων της
Σχολής, οι μαθητές και η Διεύθυνση τίμησαν την επέτειο της 28 Οκτωβρίου.
Τονίσαμε πως «οι πόλεμοι δεν γιορτάζονται», γιατί κουβαλάνε μόνο φρί-
κη, γι’ αυτό «αν θέλουμε να λεγόμαστε
άνθρωποι» δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε ούτε στιγμή για την ειρήνη».
Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε δύο
μέρη. Το Α΄ μέρος αφιερώθηκε στην
ηρωική πράξη του Μανόλη Γλέζου και
του Λάκη Σάντα, που τόλμησαν να κατεβάσουν από την Ακρόπολη το σύμβολο του φασισμού, τη γερμανική σημαία. Το Β΄ μέρος αφιερώθηκε στα 90
μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας όπου
εκεί οι Γερμανοί ξεπερνώντας κάθε
μορφή αγριότητας εκτέλεσαν εν ψυχρώ παιδιά, γυναίκες, γέρους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πολέμησαν σε κανένα πεδίο μάχης. Πλήρωσαν την εκδικητική μανία των Γερμανών.
Μαθητές της Σχολής απήγγειλαν ποιήματα εμπνευσμένα από το έπος
του 1940.
Στην εκδήλωση φιλοξενήθηκαν παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους από το
Ειδικό Σχολείο «Αθλητικός ΣύλλογοςΠύρρος». Συγκινητική η στιγμή όπου
φιλοξενούμενος μαθητής, συνοδευόμενος στο μπουζούκι από δικό μας παιδί, χόρεψε υπέροχο ζεϊμπέκικο. Οι μαθητές μας χειροκρότησαν το παιδί με
σεβασμό και συγκίνηση. Ήταν για
όλους μας μια υπέροχη στιγμή!
Η αποστολή, μάς ήρθε από τα Ιωάννινα.
Το χορευτικό μας συγκρότημα χρωμάτισε όπως πάντα με τον καλύτερο
τρόπο, την εκδήλωση.
Επιμέλεια κειμένου:
Ελένη Λουκά- Ψαθά, Β.Δ.
Εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου «Πύρρος» μίλησε για τη
σημασία της ημέρας τονίζοντας επίσης την προσφορά των
Κυπρίων Εθελοντών στον αγώνα για ελευθερία.
Η χορωδία της
Σχολής έντυσε
μουσικά την
εκδήλωση με
το τραγούδι
«Σ΄ έστησαν σε
μια γωνιά».
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
35
«Οι πόλεμοι κουβαλάνε μόνο φρίκη, γι΄ αυτό και δεν γιορτάζονται» τόνισε
η κα. Ψαθά.
Περιστέρι – Σύμβολο
ΕΙΡΗΝΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Μαθητής του Ειδικού σχολείου αυθόρμητα χόρεψε ζεϊμπέκικο
συνοδευόμενος από μπουζούκι που έπαιζε ο μαθητής της Σχολής
μας, Ηλίας Στυλιανός (ΓΦΠ3).
Μαθήτριες στο τέλος της εκδήλωσης αφήνουν ελεύθερο στον
αέρα, περιστέρι σύμβολο ειρήνης. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο
μήνυμα ΕΙΡΗΝΗ.
36
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πολυτεχνείο 1973-2011
«Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω
Θα ακούσουμε ξανά παιδιάστικα γέλια».
Δεν ξέρουμε αν η γενιά του Πολυτεχνείου κατόρθωσε να
ξανακουστούν τραγούδια στη θάλασσα και παιδιάστικα γέλια,
εκείνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι πως όταν τα νιάτα εξεγείρονται, κανείς δεν μένει ασυγκίνητος.
Το Πολυτεχνείο, 38 χρόνια μετά, μπορεί και συγκινεί ακόμα!
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΜΗΣ 1980-2011 ΣΕΜΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
31 χρόνια πριν. 17 Νοεμβρίου 1980.Ένα αγροτόπαιδο από
τη Σωτήρα Αμμοχώστου δολοφονείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικές δυνάμεις που εκτελούσαν εντολές. Ο
Κουμής, όπως και πολλοί νέοι της εποχής του, φλεγόταν από
τα ιδανικά της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, γι’ αυτό και
βρέθηκε στην πορεία του Πολυτεχνείου. Το πλήρωσε με τη
ζωή του. Θελήσαμε να θυμηθούμε αυτό το παιδί. Σεμνά, χωρίς μεγάλα λόγια. Μας βοήθησε ο αδελφός του Αντώνης
Κουμής τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία
του στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων που μας έφερε σε επαφή με τον κ. Αντώνη.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του αφιερώματος
οι μαθητές παρακολουθούσαν σιωπηλοί και συγκινημένοι.
«Χωρίς πνοή ο άνθρωπος χάνεται
Χωρίς συνείδηση ο λαός χάνεται».
Στίχοι: Ιάκωβος Κουμής
Επιμέλεια κειμένου: Ελένη Λουκά- Ψαθά (Β.Δ.)
Στα πλαίσια δραματοποίησης, μαθητές έγραψαν συνθήματα και
διαδήλωσαν γενικά κατά της Χούντας.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός ξαναζωντανεύει. «Εδώ
Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο», εκφωνεί μαθήτρια
της Σχολής καλώντας τους μαθητές σε διαδήλωση
κατά της Χούντας
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
37
«Στράτα τη
στράτα»,
τραγούδι του
Μ.Θεοδωράκη ,
χόρεψαν
μαθητές της
Σχολής.
Απαγγέλθηκαν ποιήματα και ερμηνεύτηκαν τραγούδια εμπνευσμένα από τα γεγονότα της εποχής.
Την Πέμπτη 24-11-11 επισκέφθηκε τη Σχολή μας ο κ. Αντώνης Κουμή από τη Σωτήρα.
Εξέφρασε την επιθυμία να ευχαριστήσει
τους οργανωτές της εκδήλωσης του Πολυτεχνείου που αφιέρωσαν την εκδήλωση
στον αδελφό του, Ιάκωβο Κουμή, ο οποίος
έπεσε νεκρός το 1981 σε διαδήλωση του
Πολυτεχνείου.
Συγκινημένος επέδωσε πλακέτα με ποίημα σε στίχους του ίδιου του Ιάκωβου Κουμή. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τη Β.Δ κα. Ελένη
Λουκά- Ψαθά που είχε την πρωτοβουλία καθώς και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων
κ. Γιώργο Πυλιώτη. Σε συγκινητική ατμόσφαιρα ο Διευθυντής της Σχολής απήγγειλε το
ποίημα. Ο Επιθεωρητής Ηλεκτρολογίας κ.
Γιάγκου ευχαρίστησε το σχολείο για την πρωτοβουλία του να αφιερώσει την εκδήλωση
στον Ιάκωβο Κουμή και τέλος τόνισε ότι «προσπαθούμε να πλάσουμε ήρωες αλλά τους
πραγματικούς ήρωες τους ξεχνάμε».
Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Διευθυντής της Σχολής απαγγέλει το ποίημα του Ιάκωβου
Κουμή, το οποίο αναγραφόταν πάνω στην πλακέτα.
38
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άσπρο κρίνο της αυγής
στον κήπο της Ελένης
μαζί με τον βασιλικό
μυρίζουν και ευωδιάζουν.
Κόκκινο γαρύφαλλο στα χείλη
της
πού το φιλά σαν ακουμπά
ανάμεσα στα δόντια της κρατεί
τη μυρωδιά του να ανασαίνει.
Τη γλύκα της αγάπης μας
πώς να την τραγουδήσω.
Τη γλύκα της αγάπης μου
πώς να στη στείλω πες μου.
Σαν πουλάκι λούφαξα
σε μια γωνιά του κόσμου
κλείστηκα στο κουφάρι μου
έμεινα μοναχός μου.
Ο κ. Αντώνης Κουμή,
παραδίδει την πλακέτα
στην κα. Γεωργίου
Ευτυχία, εκπρόσωπο της
επιτροπής εκδηλώσεων
και στη Β.Δ, κα. Ψαθά,
η οποία είχε την
πρωτοβουλία να
θυμηθούμε τον Ιάκωβο
Κουμή.
Μέσα μας σβήσαν οι φωτιές
οι πόρτες κλειδώθηκαν.
Πάψαμε πια να ατσαλώνουμε
ψυχές.
Το υνί πονάει τη γη σαν τη μεταγυρίζει.
Πληγές απανωτές
ανοίγουν στο κορμί μου
χρόνια τώρα
πολλοί δικοί και ξένοι.
Χωρίς πνοή
ο άνθρωπος χάνεται
χωρίς συνείδηση
ο λαός χάνεται.
Η γαλάζια σου μορφή με τυραννά…
γυρεύω μια σταγόνα λευτεριάς
στα βήματα σου
και συ μ΄ αρνήθεις για τα συμφέροντα σου.
Ιάκωβος Κουμής
1956-1980
Ένας Έλληνας από την Κύπρο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
39
Εκδήλωση τιμής και μνήμης
για τους Μαχητές της Αντίστασης
Την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη και λιτή εκδήλωση προς τιμήν των ανθρώπων που
αντιστάθηκαν στο φασισμό, στη Χούντα
και στο πραξικόπημα της Ε.Ο.Κ.Α Β΄
προασπιζόμενοι ηρωικά τα ιδανικά της
δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο
Β.Δ. κ. Βάρδας Μιχάλης διάβασε το
μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Ακολούθως ο Β.Δ. κ. Κυριάκος Δημητρίου αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας.
Αριστερά: Ο Β.Δ. κ. Βάρδας Μιχάλης
διαβάζει το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού. Πάνω: Ο Β.Δ. κ. Δημητρίου
Κυριάκος μίλησε για τη σημασία της ημέρας.
Εκδήλωση Μακαρίου
Σε μια σύντομη και λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα που εορτάζεται ο Άγιος Μακά-
Η εκδήλωση αναφερόταν στη ζωή και στη
δράση του Μακαρίου.
ριος ο Αιγύπτιος, τιμήθηκε η μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
40
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Γιορτή των γραμμάτων
Γιορτή των τριών Ιεραρχών
Στις 27 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις της Σχολής μας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμή των Τριών Ιεραρχών. Τιμήθηκαν ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι τρεις μεγάλοι και φωτισμένοι δάσκαλοι που είχαν
Η εκπαίδ
ευ
ζωής κα ση είναι ένας τ
ρόπ
ιό
ένα μελ χι προετοιμασία ος
λοντικ
για
John D ό τρόπο ζωή
ς
ewey
λαμπρύνει με τη σοφία τους τη
Χριστιανοσύνη. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη επίσης στην ελληνική παιδεία
και στα ελληνικά γράμματα, και όχι τυχαία, αφού οι τρεις Ιεράρχες κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά γράμματα για να αποδώσουν την αλήθεια
της αποκάλυψης του Τριαδικού Θεού.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον αναλφαβητισμό, ένα πρόβλημα που ταλανίζει κυρίως τις τριτοκοσμικές χώρες.
Μαθητές
ψέλνουν το
απολυτίκιο των
Τριών
Ιεραρχών.
Έγινε αναφορά στη ζωή και στη δράση των Τριών Ιεραρχών.
Απαγγέλθηκαν ποιήματα αφιερωμένα στους Tρεις Ιεράρχες αλλά
και στη σημασία των γραμμάτων.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
41
Αυξεντίου - Παλληκαρίδης
Με ιδιαίτερη συγκίνηση τιμήθηκαν οι
ήρωες Γρηγόρης Αυξεντίου και Ευαγόρας Παλληκαρίδης, oι οποίοι στο διάβα
της ιστορίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του χρέους, προσφέροντας στο
βωμό της ελευθερίας, ως υπέρτατη θυσία, την ίδιά τους τη ζωή. Στην εκδήλω-
ση, αναβίωσε το πνεύμα και το φρόνημα μιας ξεχωριστής γενιάς που έγραψε
μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας: της
γενιάς του απελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου από τον αποικιοκρα-
Στην εκδήλωση απαγγέλθηκαν ποιήματα και ερμηνεύτηκαν
τραγούδια εμπνευσμένα από τη ζωή και τη θυσία των ηρώων.
Επίσης απαγγέλθηκαν ποιήματα που έγραψε ο ίδιος ο Ευαγόρας
Παλληκαρίδης.
τικό ζυγό των Άγγλων με θάρρος και
αυταπάρνηση και βάδισαν προς τη θυσία, με ηρωισμό δυσανάλογα μεγάλο
προς τη βιολογική τους ηλικία, γιατί βάρυνε τελικά πολύ περισσότερο μια άλλη
ηλικία που καθόρισε τη στάση και τη μοίρα τους: η ηλικία της Μνήμης.
42
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
25η Μαρτίου 1821
25η Μαρτίου, μέρα εθνικής μνήμης.
Στις εγκαταστάσεις της Σχολής τιμήθηκε η ημέρα έναρξης Επανάστασης
των Ελλήνων που για 400 ολόκληρα
χρόνια βίωσαν την Οθωμανική κυριαρχία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών στον αγώ-
να των Ελλήνων. Απαγγέλθηκε η «9η
Ιουλίου» και αποδόθηκε δραματικά η
«Χιώτισσα», ποιήματα εμπνευσμένα από
την επανάσταση του 1821. Το ποίημα
«9η Ιουλίου» αναφέρεται στη δολοφονία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού καθώς και άλλων κληρικών από τους
Οθωμανούς, οι οποίοι θέλησαν να
αποτρέψουν με αυτόν τον τρόπο πιθανή εξέγερση των Κυπρίων αλλά και να
δημεύσουν την περιουσία της εκκλησίας. Το ποίημα «Χιώτισσα» είναι
εμπνευσμένο από τις σφαγές που
έγιναν στη Χίο το 1822.
Στην εκδήλωση απαγγέλθηκαν τα ποιήματα του εθνικού μας ποιητή
Βασίλη Μιχαηλίδη «9η Ιουλίου» και «Χιώτισσα»
Η χορωδία της Σχολής ερμήνευσε τα τραγούδια « Να ΄τανε
το 21», και « Δέκα παλικάρια».
Ελληνικοί χοροί παρουσιάστηκαν από το χορευτικό σχήμα της Σχολής.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
43
Εορτασμός 1ης Απριλίου
Στις 30 Μαρτίου 2012 το
σχολείο μας τίμησε μια από
τις πιο μεγάλες επετείους
της σύγχρονης κυπριακής
Ιστορίας με εκδήλωση που
έγινε στις εγκαταστάσεις
του σχολείου. Τίμησε τη μέρα που οι νέοι της σκλαβωμένης Κύπρου ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Άγγλους
δυνάστες, αγωνίστηκαν και
αρκετοί θυσιάστηκαν για τη
λευτεριά της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πολύτιμο
αγώνα των νέων της επαρχίας Αμμοχώστου, καθώς
και στη μάχη του Λιοπετριού.
Ο εγγονός του ήρωα Ανδρέα Κάρυου παρευρέθηκε
στην εκδήλωση και μίλησε
για τη ζωή και τη δράση του
ήρωα αλλά και για το πώς
έγινε η μάχη του Αχυρώνα.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές απήγγειλαν ποιήματα εμπνευσμένα από τα γεγονότα της εποχής όπως τη
«Ρωμιοσύνη», «Στον Φώτη Πίττα», « Κυπριακή Επανάσταση», «Πορεία» κ.ά.
Η χορωδία της Σχολής ερμήνευσε τα τραγούδια
«Των Αθανάτων», «Λευτεριά».
Το χορευτικό σχήμα της Σχολής χόρεψε κυπριακούς χορούς.
44
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Γιορτή του Δέντρου
Στις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το
δέντρο. Η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο
«Δέντρο της χρονιάς», την ελιά. Στην εκδήλωση φιλοξενήθηκαν παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους, από το
Ειδικό Σχολείο Φλώρινας. Την όλη εκδήλωση παρακολούθησε και ο Επιθεωρητής κ. Γεώργιος Γιάγκου.
Στην εκδήλωση
έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στο
δέντρο ελιά.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί ερμήνευσαν τα τραγούδια «Χρυσοπράσινο
Φύλλο», «Το γιασεμί».
Απαγγέλθηκαν
ποιήματα
εμπνευσμένα
από το ιερό
δέντρο της
ελιάς.
Το χορευτικό συγκρότημα της Σχολής χόρεψε Συρτό Κυπριακό.
Την όλη
εκδήλωση
παρακολούθησε
Ειδικό Σχολείο
από τη Φλώρινα.
Μετά το τέλος
της εκδήλωσης
παιδιά του ειδικού
σχολείου
έφτιαξαν
πρωτομαγιάτικο
στεφάνι.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
45
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Στις 23-12-2011 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής
μας η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Το θρησκευτικό μέρος
της εκδήλωσης αναφερόταν στο Δωδεκαήμερο. Ενδιάμεσα μαθητές
της Σχολής μαζί με τον πάτερ Φίλιππο έψαλλαν ύμνους και βυζαντινά
κάλαντα. Στο καλλιτεχνικό μέρος παρουσιάστηκαν τα έθιμα των ημερών και ακούστηκαν παραδοσιακά κάλαντα. Ολοκληρώνοντας ο Διευθυντής της Σχολής έδωσε τις ευχές του σ΄ όλους τους μαθητές της
Σχολής.
Της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης προηγήθηκε χριστουγεννιάτικη
ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής
από τον πάτερ Φίλιππο Φιλίππου.
Ο πάτερ Φίλιππος μαζί με μαθητές της Σχολής ψάλλουν ύμνους και
κάλαντα των ημερών.
Ο Β.Δ κ. Ανδρέου Αχιλλέας διάβασε το μήνυμα του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ερμηνεύτηκαν από τη χορωδία της
Σχολής μας.
Εορτασμός του Πάσχα
Μετά τον εκκλησιασμό, στις 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε
ο καθιερωμένος εορτασμός της θρησκευτικής εορτής του
Πάσχα. Αφού διαβάστηκε το μήνυμα της ημέρας, ο πάτερ Φίλιππος με ομάδα μαθητών μας έψαλλαν θρησκευτικούς
ύμνους. Παράλληλα μέσα από υπέροχα κείμενα παρμένα
από έργο του Π.Μ.Σωτηρίου «Το παλάτι της Αγάπης», έγιναν
γνωστά στους μαθητές κάποια από τα πανελλήνια έθιμα κατά την περίοδο του Πάσχα.
46
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
«Ο Πολιτισμός απάντηση στα προβλήματα των νέων»
Εκδήλωση με πρωτοβουλία της Ομάδας Φιλολόγων
ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΠΑΡΟΥ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ «ΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ…»
«Αν ήτανε το έδαφός σου πρόσφορο...» έγραψε για τη Χαρούλα Αλεξίου
η Λίνα Νικολακοπούλου προ δεκαετιών. Έπειτα, λοιπόν, από πρωτοβουλία
της ομάδας φιλολόγων της Σχολής, κι
επειδή το έδαφός μας είναι πρόσφορο,
η Λίνα Νικολακοπούλου, μια εκ των μεγαλύτερων στιχουργών των τελευταίων
30 ετών, η συγγραφέας και ιστορικός
Λένα Διβάνη και η τραγουδίστρια της
ομάδας του Σταμάτη Κραουνάκη «Σπείρα Σπείρα», Αργυρώ Καπαρού επισκέφτηκαν τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, τις
εγκαταστάσεις της Σχολής μας για τον
Α’ κύκλο εκδηλώσεων με θέμα «η
απάντηση του πολιτισμού στα σύγχρονα προβλήματα των νέων».
Στις 11π.μ. το προαύλιο της Σχολής
είχε γεμίσει μαθητές που εναγωνίως περίμεναν την άφιξη των καλεσμένων. Είχαν ήδη ενημερωθεί από τις φιλολόγους της Σχολής για το έργο των καλεσμένων και σιγοτραγουδούσαν στίχους
της Λίνας Νικολακοπούλου που είχαν
χιλιοτραγουδήσει στο παρελθόν, χωρίς
να ξέρουν τον άνθρωπο που τους γέννησε... Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ
μεγάλο πράγμα... Κι είμαστε ακόμα
ζωντανοί... Κι εγώ που ζω για πάντα
εδώ... Της καληνύχτας τα φιλιά μη μου
τα δίνεις...
Μισή ώρα αργότερα οι καλεσμένες
εισήλθαν στην Κλειστή Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως και απάντησαν στις ερωτήσεις που ετοίμασαν οι μαθητές. Συζητήθηκαν θέματα όπως η ανεργία, η
οικονομική κρίση, οι αγανακτισμένοι
του κόσμου, η ελευθερία του ανθρώπου ν’ αναζητεί τα όνειρά του, το αναντίρρητο δικαίωμά του να φαντάζεται
τον εαυτό του στο χώρο που ο ίδιος επιθυμεί κ.λπ. Μια συζήτηση εφ’ όλης της
ύλης για τα «αχ των ζωντανών» όπως τα
κατέγραψαν η πένα της στιχουργού και
της συγγραφέως, καταλήγοντας ότι
Η κα. Λίνα Νικολακοπούλου και η κα. Λένα Διβάνη απαντούν σε ερωτήσεις που θέτουν οι
μαθητές για διάφορα κοινωνικά προβλήματα που τους απασχολούν, αναφερόμενες
συχνά και σε βιωματικές εμπειρίες.
Οι μαθητές γοητεύονται από τον τρόπο που εκφράζονται οι δύο καλεσμένες, από τις
απαντήσεις αλλά και τις συμβουλές που τους δίνουν.
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
«για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε».
Εμβόλιμα στη συζήτηση, η Αργυρώ
Καπαρού, μαζί με Κύπριους μουσικούς
που συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας,
την Αναστασία Βαρνακίδου, τον Αντρέα
Αντωνίου, τον Αντρέα Τριανταφυλλή
και τον Παναγιώτη Σκούρο, έπαιξαν και
ερμήνευσαν τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου μαζί με τη στιχουργό και το
κοινό. Μετά το πέρας της εκδήλωσης,
μαθητές και καθηγητές της Σχολής και
άλλων σχολείων που παρευρέθησαν,
φωτογραφήθηκαν με τις καλεσμένες
και συνομίλησαν μαζί τους.
Τις επόμενες μέρες οι μαθητές συζητούσαν ακόμα για όσα ακούστηκαν
στην εκδήλωση, πείθοντας τους καθηγητές ότι τέτοιες εκδηλώσεις αξίζουν
να γίνονται, διότι οι θετικές επιρροές
παραμένουν είτε ως μορφή γνώσης ή
μεταγνώσης.
Σχόλια μαθητών για την εμπειρία
τους από την εκδήλωση.
Η κα Νικολακοπούλου και η κα Διβάνη ήταν πολύ άμεσες και αληθινές σε
ό,τι μας είχαν πει. Χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλω κι εγώ
ερωτήσεις στις δύο καλεσμένες μας.
Χριστίνα Σκάγκου ΥΠ2
«Ό,τι είμαστε είναι γιατί το έχουμε
φανταστεί να είμαστε… Στο αδύνατο
βγάζεις ένα άλφα και γίνεται δυνατό».
47
Μάγεψαν με τη φωνή τους οι μουσικοί Αναστασία Βαρνακίδου και Αντρέας Αντωνίου.
Τους ερμηνευτές συνόδευσαν στο μπουζούκι ο Παναγιώτης Σκούρος και στο πιάνο ο Αντρέας Τριανταφυλλής.
48
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Νιώθω πως βοηθήθηκα μέσα από τις
ομιλίες της κα Νικολακοπούλου και της
κα Διβάνη. Με έκαναν να πιστέψω στον
εαυτό μου, αλλά και να μη βλέπω τα
πράγματα πάντα αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα τα λόγια της κας. Διβάνη με
έκαναν να στοχεύσω πιο ψηλά και να
διεκδικήσω μια θέση σε ομάδα Πετόσφαιρας Αντρών της Α΄ κατηγορίας.
Δαμιανός Θωμά ΘΜΗΑ3
Με άγγιξαν τα λόγια της κας Διβάνη
σχετικά με τα όνειρα, που με τη θέλησή
μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Χριστίνα Σκάγκου ΥΠ2
Η κα Διβάνη είπε να αφήσουμε τον
εαυτό μας ελεύθερο να κάνει όνειρα
και θα ακολουθήσω τη συμβουλή της.
Μάριος Παύλου ΓΦΠ2
Η Αργυρώ Καπαρού, τραγουδίστρια του μουσικού σχήματος «Σπείρα- Σπείρα» του
Κραουνάκη, ερμήνευσε τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου.
«Μαρμαρένια μου Αφροδίτη
στο αχ μας κανένας, ψέματα.
Ποιο νησί ρουφά απ΄ τη μύτη
αφρούς κυμάτων κι αίματα;»
Ένιωσα ενθουσιασμό και περηφάνια
όταν η κα Νικολακοπούλου μας είπε
πως το τραγούδι «Αιγαίο» το είχε γράψει
για την Κύπρο, λίγο καιρό μετά τα γεγονότα Σολωμού- Ισαάκ.
Χριστίνα Σκάγκου ΥΠ2
Θαυμάζω την κα Νικολακοπούλου
και το έργο της και χάρηκα που είχα την
ευκαιρία να τη δω από κοντά.
Μάριος Παύλου ΓΦΠ2
Δεν ήξερα την κα Νικολακοπούλου.
Όταν άκουσα μελοποιημένους στίχους
της, διαπίστωσα πως τελικά γνωρίζω
αρκετά από τα τραγούδια της. Πρόσφατα βρέθηκα σε δισκοπωλείο και
αναγνώρισα τη μορφή της στην κασετίνα- αφιέρωμα στο έργο της… Ένιωσα
ωραία με αυτό.
Γιώργος Σκόρδου ΘΗΕ3
Αξίζει να σημειωθεί πως η πραγματοποίηση της επίσκεψης της Λίνας Νικολακοπούλου και Λένας Διβάνης, ήταν
αποτέλεσμα συνεχών συναντήσεων και
επίμονων προσπαθειών της συναδέλφου Στεφανίας Πάρπα, η οποία στηρίχθηκε με κάθε τρόπο και από τη Διεύθυνση του σχολείου.
Στο τέλος της εκδήλωσης μαθητές και καθηγητές συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν με
τους καλεσμένους.
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
49
«Ο Πολιτισμός απάντηση στα προβλήματα των νέων»
Εκδήλωση με πρωτοβουλία της Ομάδας Φιλολόγων
ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΕΛΙΚΑ...
Την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, οι
εγκαταστάσεις της Σχολής μας άνοιξαν, για να υποδεχτούν εκπροσώπους
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της ΟΛΤΕΚ, της επιτροπής ΣΠΕ
Αυγόρου, του Συνδέσμου Γονέων της
Σχολής μας και σχολείων της Λάρνακας κι επαρχίας Αμμοχώστου. Αφορμή
της επίσκεψης τους, στάθηκε η διοργάνωση από την ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ,
μιας σειράς εκδηλώσεων –συζητήσεων με θέμα : «Ο πολιτισμός απάντηση
στα προβλήματα των νέων». Καλεσμένοι αυτή τη φορά η συγγραφέας Αλκυόνη Παπαδάκη, η ηθοποιός Λιάνα
Χαλκιά, ο μουσικός Γιώργος Καλογήρου, ο πατήρ Γεώργιος και ο κ. Μίλλερ, εκπρόσωπος της ΥΚΑΝ.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους υπέροχους ήχους του Γιώργου Καλογήρου
να γεμίζουν το χώρο. Στη συνέχεια μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα παρεμβάλλονταν με μαθητές να καταθέτουν
τους προβληματισμούς τους για το μέλλον το δικό τους και της χώρας τους.
Διατυπώθηκαν προβληματισμοί γύρω
από το θέμα της ανεργίας, της οικονομικής κρίσης, του ρατσισμού, των ναρκωτικών, της βίας, των εγκλημάτων που
δεν τιμωρούνται, του τέλους του κόσμου, της ισοπέδωσης της παράδοσης.
Οι καλεσμένοι απαντούσαν, μέσα από
το χώρο του ο καθένας, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι μπορεί η τέχνη, η πίστη κι ο πολιτισμός ν’ αποτελέσουν διέξοδο στα αδιέξοδα των νέων. Εμβόλιμα
Οι καλεσμένοι απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές της Σχολής.
στη συζήτηση, γνωστά έντεχνα τραγούδια, υπό τον ήχο του λαούτου του Γιώργου Καλογήρου, ομόρφαιναν περισσότερο την ήδη όμορφη ατμόσφαιρα.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μαθητές και καθηγητές, της Σχολής μας
και άλλων σχολείων που παρευρέθησαν εκείνη τη μέρα στην Κλειστή Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, φωτογραφήθηκαν με τους καλεσμένους και συζήτησαν μαζί τους. Οι μαθητές για μέρες
σχολίαζαν τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην εκδήλωση , επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η γνώση
και μεταγνώση που αποκτώνται μέσα
από εξωδιδακτικές δραστηριότητες, είναι εξίσου σημαντική με την από καθ΄
έδρας διδασκαλίας.
Η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής της Σχολής
μας, απάντησε σε θέματα που αφορούσαν
τον αθλητισμό.
Στην εκδήλωση,
μας τίμησαν με
την παρουσία
της, ο
Επιθεωρητής
των Φιλολόγων
κ. Παύλος
Δαπόλας και η
σύζυγός του.
50
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Οι καλεσμένοι
απάντησαν σε
όλα τα
ερωτήματα
που έθεσαν οι
μαθητές της
Σχολής.
Ο Γιώργος Καλογήρου μάγεψε με τη φωνή του μαθητές , καθηγητές
και καλεσμένους, ερμηνεύοντας παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα
τραγούδια.
Ο Γιώργος Καλογήρου απάντησε σε θέματα που αφορούσαν
κυρίως την παράδοση, ανεργία και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Συζητήθηκαν μεταφυσικές αγωνίες των μαθητών και εγκλήματα που
παραμένουν ατιμώρητα.
Ο εκπρόσωπος της ΥΚΑΝ ενημέρωσε τους μαθητές για τα
ναρκωτικά. Επίσης απάντησε και στον προβληματισμό των
μαθητών γύρω από εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα.
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
51
«Ψυχή Βαθιά» από την Κρήτη
«Όμορφα είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη»
Το παρακάτω κείμενο καταγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια ό,τι αισθανθήκαμε όλα τα μέλη της αποστολής στην Κρήτη κατά τη
διάρκεια της τετραήμερης παραμονής μας στο νησί. Συναισθήματα έντονα, βαθιά ανθρώπινα και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς! Ας μας συγχωρεθεί η όποια υπερβολή.
Τι να πρωτοθυμηθούμε;
Την υποδοχή στο ξενοδοχείο ΑΚΑΛΗ
με σκαλτσούνια και ξεροτήγανα, που
μας κέρασαν μαθητές/τριες του 1ου Ε.Π.Α.Λ
Χανίων; Τα παιδιά, μαζί με τους συναδέλφους, μας περίμεναν παρά το προχωρημένο
της ώρας.
1.
Την υποδοχή στο σχολείο; Ένα παμπάλαιο κτίριο με ζεστούς ανθρώπους και ένα τραπέζι γεμάτο καλούδια που
έφτιαξαν για μας οι συνάδελφοι. Εκεί , ο Διευθυντής μας κος Ανδρέας Σοφοκλέους και η κα Παναγιώτα Σιακαλλή, Γενική Επιθεωρήτρια Τεχνικής Εκπαίδευσης, προσέφεραν δώρα, εμπνευσμένα από την πολιτιστική μας κληρονομιά.
2.
52
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Ακολούθησε
ξενάγηση στην
πόλη των Χανίων
από τους
συναδέλφους
του 1ου Ε.Π.Α.Λ
Κων/νο Σαρρή
και Τασία
Φρονιμάκη.
Ξενάγηση, από
ανθρώπους, με
αγάπη και μεράκι
για τον τόπο
τους.
Την εκδήλωση στο Δεσποτικό
της Μητρόπολης Χανίων; Εκεί,
έσμιξε η Κρήτη και η Κύπρος. ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Αυτός ήταν και ο
τίτλος της εκδήλωσης. Τραγουδήσαμε
αντάμα, χορέψαμε, συγκινηθήκαμε,
μαθητές και καθηγητές! Πάνω από δύο
ώρες και σαράντα λεπτά βάσταξε η εκδήλωση και κανένας δεν έφευγε. Τα
κρητικόπουλα έπιασαν τις μαντινάδες
και τα δικά μας παιδιά συμπλήρωναν
με παραδοσιακά της Κύπρου. Απίστευτη ατμόσφαιρα! Απίστευτη συγκίνηση!
3.
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Η εκδήλωση ήταν ένα πάντρεμα πολιτισμού Κρήτης και Κύπρου. Συναντήθηκαν ο Β. Κορνάρος, ο Ξυλούρης, ο Μ.Θεοδωράκης με τον Β. Μιχαηλίδη και τον Κώστα Μόντη. Έσμιξαν οι Αντικριστοί, τα Τσιαττιστά και τα
λαϊκά παραμύθια της Κύπρου με τις Μαντινάδες και τον Πεντοζάλη.
Όπως το είχε πει ο κος Ζερβάκης, Διευθυντής του 1ου Ε.Π.Α.Λ. Χανίων στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. «Ελάτε και ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ κα Ψαθά». Είχαν ψυχή οι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες που περνά
η χώρα!
Ξεχνιέται η εκδρομή στο
Θέρισο; Όλα δικά τους· το
τραπέζι στον «Αντάρτη», το λεωφορείο, οι μουσικοί που προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς, ο καφές και
το ρακόμελο στους Τάφους των
Βενιζέλων……….Η ατμόσφαιρα
εξίσου όμορφη με την ατμόσφαιρα της προηγούμενης μέρας. Σαν
να συναντήθηκαν παλιοί καλοί φίλοι! Στο Μοναστήρι της Αγίας
Τριάδας οι μαθητές μας είχαν την
ευκαιρία σεμνά και ταπεινά να πληροφορηθούν από τους μοναχούς
για την ιστορία του μοναστηριού.
4.
53
54
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Η αποστολή, σύσσωμη, συμμετείχε
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Ο
απλός κόσμος, βλέποντας την κυπριακή σημαία και τους μαθητές μας με τις
παραδοσιακές στολές της Κύπρου , ξεσπούσε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Ένας τελευταίος καφές στο παλιό λιμάνι και μια υπόσχεση
να ανταμώσουμε στην Κύπρο. Η αρχή έγινε και ήταν όμορφη!
ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ , λοιπόν, φίλοι από την Κρήτη και καλή αντάμωση στην Κύπρο μας!
Όπου κατέχει και μιλεί
με γνώση και με τρόπο
κάνει να κλαίσι και γελού
τα μάθια των ανθρώπων.
Κορνάρος - Ερωτόκριτος
Επιμέλεια Κειμένου: Ελένη Λουκά-Ψαθά
Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την επομένη της εκδήλωσης.
Σχόλια μαθητών για την εμπειρία τους από την εκδήλωση.
Περάσαμε υπέροχα! Αξέχαστες στιγμές που θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μας.
« Στης θάλασσας τα κύματα
Πατώ και δεν βουλιούνε
Σα θέλω εγώ να σ’ αγαπώ
Κανένα δε φοβούμαι»
Ραφαήλ Ζαμπάς
Μ1β2
Μάριος Κωνσταντίνου
ΜΥΘ2
Διαφορετικός ο κόσμος της
Κρήτης, πιο φιλόξενοι οι άνθρωποι από άλλους. Μας
υποδέχτηκαν και μας αγκάλιασαν με αγάπη.
Στέλιος Ηλία ΓΦΠ3
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
55
Δεν ήθελα να φύγω από την Κρήτη.
Ήταν « πελλαμός». Μόλις βρω την ευκαιρία θα ξαναπάω πίσω».
Στέλιος Ευγενίου ΓΦΠ3
Περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν μια
υπέροχη εμπειρία. Ποιος δεν θα ήθελε
να τη ξαναζήσει; Η φιλοξενία ήταν καταπληκτική. Συνδεθήκαμε πολύ με τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ και ήρθαμε πιο κοντά
με τους δικούς μας συμμαθητές και καθηγητές.
Κωνσταντίνος Μαυρουδής ΜΜΑ2
Μια εποικοδομητική εκδρομή που
μας γέμισε εμπειρίες. Μέσα από αυτή
δημιουργήσαμε αληθινές φιλίες που ελπίζω να διατηρηθούν για πάντα. Νιώσαμε μια διαφορετική φιλοξενία , που μας
έκανε να αγαπήσουμε τον λαό της Κρήτης. Είδαμε πολλά αξιοθέατα, όμορφους τόπους… αλλά εκείνο που μας
έκανε να θέλουμε να κρατήσουμε επαφή με την Κρήτη ήταν οι άνθρωποί της
που είναι γνήσιοι, αληθινοί, εγκάρδιοι.
Γιάννης Δημητρίου ΓΦΠ3
Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που πραγματοποιήσαμε στην Κρήτη με σκοπό να
παρουσιάσουμε κάτι από το δικό μας
πολιτισμό στους συμμαθητές μας εκεί,
ζήσαμε στιγμές μοναδικές και εμπειρίες αξέχαστες . Μέσα από την επαφή
μας με τους Κρητικούς, γνωρίσαμε τον
δικό τους πολιτισμό- πολύ κοντινό με το
δικό μας, αδελφικό- τον Κρητικό λαό
που είναι πολύ φιλόξενος και μας το
έδειξε από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε εκεί.
Το ταξίδι μας πρόσφερε δυνατά συναισθήματα και έντονες συγκινήσεις. Αποκτήσαμε νέες φιλίες που ελπίζουμε να
κρατήσουν με το πέρασμα του χρόνου.
Γιάννης Χατζημιχαήλ ΓΦΠ3
Ήταν απίστευτα όλα! Είχα κατενθουσιαστεί από την πρώτη κιόλας στιγμή.
Ήταν όλοι πολύ φιλόξενοι και δοτικοί
και μας συμπεριφέρθηκαν σαν να μας
ήξεραν από χρόνια. Μακάρι να μπορούσα να ξαναπάω!
Λοϊζος Μιχαήλ ΘΜΑ3
Ήταν μέχρι τώρα η καλύτερη εμπειρία
στη ζωή μου! Πήγα στην Κρήτη με
όλους τους φίλους μου και τους αγαπη-
μένους καθηγητές μου και γνώρισα στα
Χανιά κι άλλα «κοπέλια» και «κοπέλες»
. Μακάρι να μπορούσα να ξαναζήσω
αυτή την εμπειρία.
Χρίστος Γερμανός ΘΜΑ3
« Μελαχρινό μου όνειρο,
μάτια παραμυθένια
Εγίνηκες μες στο μυαλό,
Μοναδική μου έγνοια»
Μια εμπειρία αξέχαστη και μοναδική.
Τελικά το σχολείο προσφέρει και καλά
πράγματα. Πλάκα κάνω «με την καλή
την έννοια», όπως λέει κι ο Διευθυντής
μας. Εννοώ προσφέρει κι άλλα καλά.
Θέλω να δώσω και μια συμβουλή όποιος θα έχει ποτέ τέτοιου είδους ευκαιρία
να μην την αφήσει να πάει χαμένη.
Μέγας χορηγός η ζιβανία η οποία ξύπνησε αισθήματα, και ελευθέρωσε τις
όποιες αναστολές.
Δαμιανός Θωμά ΘΜΗΑ3
Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, που μας
56
EKΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
έκανε να ‘ρθουμε πιο κοντά με τους
συμμαθητές και τους καθηγητές μας.
Γνωρίσαμε τον μεγάλο πολιτισμό της
Κρήτης, γνωρίσαμε καινούργια πρόσωπα και αναπτύξαμε φιλίες, γευτήκαμε
νόστιμα παραδοσιακά φαγητά, βάλαμε
2-3 κιλά, κάναμε τις εξόδους μας με
τους Χανιώτες συμμαθητές μας, διασκεδάσαμε, περάσαμε υπέροχα. Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε.
Χρίστος Μαχάττος ΘΜΓ3
Μέσα από το ταξίδι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους .
Μαζί τους αναπτύξαμε φιλικές σχέσεις.
Μαρία Ιωάννου ΓΦΠ2
Το ταξίδι μας ήταν ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε μια διαφορετική κουλτούρα από
τη δική μας και φιλόξενους ανθρώπους.
Σκεύη Αλβέρτη ΓΦΠ3
Οι εμπειρίες ανεπανάληπτες! Γνωρίσαμε την κουλτούρα των Κρητικών, τον
τρόπο ζωής, τα έθιμά τους. Τους παρουσιάσαμε και εμείς τα δικά μας.
Ήταν μια επικοινωνία δύο κόσμων με
πολλά κοινά και λιγοστές διαφορές. Οι
εντυπώσεις που έμειναν είναι καλές και
πολλές. Θέλω οπωσδήποτε να ξαναπάω Κρήτη και Χανιά!!
Κωνσταντίνος Σκάγκου ΥΠ2
Στα Χανιά ζήσαμε εμπειρίες μοναδικές. Μάθαμε τον πολιτισμό, τα ήθη, τα
έθιμα της Κρήτης . Κάθε γωνιά των Χανίων είναι γεμάτη παράδοση. Οι άνθρωποι αξιοπρεπείς, πρόσχαροι και φιλόξενοι, πρόθυμοι να μας βοηθήσουν σε
ό,τι κι αν χρειαστήκαμε. Θα ήθελα να
ξαναπάω στα Χανιά!!
Ιωάννα Τσαππαρίλλα ΥΠ2
Στην Κρήτη πέρασα ωραίες στιγμές.
Είδαμε πως είναι τα σχολεία εκεί, κάναμε καινούργιους φίλους, ανταλλάξαμε
αριθμούς τηλεφώνων, facebook. Πήγαμε στα εστιατόρια, στα κλαπάκια διασκεδάσαμε παρέα με τους Χανιώτες
συμμαθητές μας. Γνωρίσαμε τον τρόπο
ζωής των Κρητικών , τα ήθη, τα έθιμα,
είδαμε να χορεύουν τους λεβέντικους
χορούς τους,, μάθαμε και τραγουδήσαμε κρητικά τραγούδια.
«Αν είστε πέντε φύγετε
αν είστε δέκα ελάτε
το κρητικό μαχαίρι μου
κανένα δεν φοβάται»
ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΚΡΗΤΗ!!
Καίτη Φεσιά ΥΠ2
Η αποστολή μας στην Κρήτη ήταν για
μένα μια διαφορετική εμπειρία. Αξέχαστη! Στα Χανιά γνωρίσαμε παιδιά που
μας συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό και
μας περιέβαλαν με αγάπη. Αυτό με
έκανε να νιώθω όμορφα και οικεία, σαν
να ήμουν στο σπίτι μου.
Χριστίνα Σκάγκου ΥΠ2
Το ταξίδι στην Κρήτη ήταν μια πολύ
ξεχωριστή εμπειρία για μένα. Στα Χανιά
κάναμε καινούργιες γνωριμίες και είδαμε καινούργιους τόπους. Τα Χανιά
έχουν ένα υπέροχο λιμάνι με φάρο.
Μαγευτικό μέρος ! Θα ήθελα να επισκεφτώ ξανά τα Χανιά για να δω τους φίλους που έκανα εκεί, τους τόσο ευγενικούς και φιλόξενους.
Μαρία Αλεξάνδρου ΥΠ2
Μου άρεσε η εκδήλωση που κάναμε
μαζί με τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων.
Ήτανε όμορφη και συγκινητική. Μου
άρεσε η ξενάγηση που μας έκαναν
στον τόπο τους παρόλο που χάθηκα μια
δύο φορές στα στενά σοκάκια. Όμορφοι τόποι, όμορφα τοπία μα πάνω από
όλα όμορφες κοπέλες.
Στέλιος Σωτηρίου ΗΕ3
Πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα ήθελα να
τη ξαναζήσω. Στα Χανιά κάναμε καινούριους, αληθινούς φίλους. Δεν περίμενα
πως θα περνούσα τόσο ωραία!
Ευάγγελος Χαραλάμπους ΘΜΑ3
Νιώθω πολύ ευτυχισμένος που μου
δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω στην
Κρήτη, το αγαπημένο μου νησί. Μου
άρεσε που επιλέξαμε τα Χανιά και το 1ο
ΕΠΑΛ για να αδελφοποιηθούμε. Εύχομαι να γίνει ξανά συνάντηση και στο
μέλλον. DJ Hoo!!
« Πατέρα σαν ακούσεις ογρασά
στου τάφου σου την άκρη
δεν είναι βροχερό νερό
είναι του γιου σου δάκρυ».
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Μ1γ
57
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1η Μέρα
Κάποιοι την περιμένουν με ανυπομονησία, μερικοί την
απεχθάνονται, για άλλους δεν σημαίνει τίποτα, ενώ για κάποιους άλλους είναι μια νέα αρχή, η έναρξη μιας νέας περιόδου. Αρκετοί διακατέχονται από αισθήματα ενθουσιασμού,
κάποιοι αγωνιούν και αγχώνονται και μερικοί το θεωρούν
απλά καταναγκασμό. Μιλάμε φυσικά για την πρώτη μέρα στο
σχολείο. Το κουδούνι χτυπάει και ιδού οι πρώτες αντιδράσεις…
Νυστάζω πολλά…
(Μεθοδίου Στυλιανός
(ΘΜΑ2)
Τώρα να δούμε
τι καθηγητές
θα έχουμε φέτος
(Μεθόδιος ΘΜΑ2)
Δεν μας βλέπω
να περνούμε φέτος ….
(Χρίστος και Θεόδωρος
ΘΜΑ2)
Αριστερά: Ελπίζουμε
τα μαθήματα να μην
είναι πολύ πιο
δύσκολα απ’ ότι
πέρσι. (Ραφαήλ και
Αντρέας ΓΦΠ3)
Δεξιά: Ανησυχώ
κατά πόσο θα
καταφέρω να
πετύχω τους
στόχους μου και να
περάσω σε κάποια
σχολή. (Χατζημιχαήλ
Παναγιώτης ΓΦΠ3)
Ελπίζω να έχουμε
καλύτερους βαθμούς.
(Τοκκαρής Κωνσταντίνος
ΘΜΑ2)
58
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άραγε θα έχουμε και φέτος έτσι ωραίες καθηγήτριες σαν τις
περσινές; (Κυριάκου Αντρέας ΘΗΕ3)
Αγιασμός
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
πραγματοποιήθηκε στη Σχολή μας
και ο καθιερωμένος αγιασμός. Στις 7
Οκτωβρίου, αφού διαβάστηκε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, οι
πατέρες Ιωάννης και Χρίστος, οι
οποίοι εφημερούν στον Ιερό Ναό
Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, τέλεσαν τη λειτουργία του αγιασμού
μαζί με τον πατήρ Φίλιππο καθηγητή
της Σχολής μας.
Τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει και φέτος η χρονιά, εννα
δείξει. (Σκόρδου ΘΗΕ3)
59
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2011
Μόνο η αγάπη μπορεί…
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου
2011 η πορεία αγάπης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ομάδα εθελοντών μοτοσικλετιστών ολοκλήρωσε την πορεία της στο σχολείο μας γύρω στις 1:15 το μεσημέρι. Εκεί οι
εθελοντές έτυχαν ένθερμης υποδοχής από
όλους τους μαθητές και καθηγητές της
Σχολής μας.
Ομάδα εθελοντών της σχολής μας
πραγματοποίησε έρανο κατά τη
διάρκεια της ημέρας
συγκεντρώνοντας το ποσό των
€220. Ο Πρόεδρος της σχολής μας,
παρέδωσε το ποσό στον υπεύθυνο
μοτοσικλετιστή του
ραδιομαραθωνίου.
60
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αιμοδοσία
Μηνύματα κοινωνικής αλληλεγγύης έδωσαν μαθητές και καθηγητές της Σχολής μας στην καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία
που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Όπως κάθε χρό-
νο έτσι και φέτος η συμμετοχή των μαθητών ήταν πολύ μεγάλη συγκεντρώνοντας ως εκ τούτου μεγάλη ποσότητα σε αποθέματα αίματος. Μπράβο σε όλα τα παιδιά…!
Παιδιά της Σχολής προσφέρουν αίμα κατά τη διάρκεια της
αιμοδοσίας.
Μου αρέσει να δίνω αίμα γιατί νιώθω ότι σώζω ζωές.
(Φανταράκ Αντρέας ΗΕ3)
Ο Διευθυντής της Σχολής μας, συνομιλεί με τους μαθητές
κατά τη διαδικασία της αιμοδοσίας.
Καθηγητές της σχολής μας
επί των επάλξεων….
Το να προσφέρεις στο συνάνθρωπο σου είναι
πολύ σημαντικό. (Δημητρίου Γιάννης ΓΦΠ3)
Είναι η πρώτη
φορά που δίνω
αίμα αλλά θα
συνεχίσω να το
κάνω, γιατί
αντιλαμβάνομαι
πόσο σημαντικό
είναι (Τσούκκας
Αναστάσης
ΗΟΣ3)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
61
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
«Η μητέρα μου η Μήδεια»»
ΧΟΛΓΚΕΡ ΣΙΟΜΠΕΡ
Όταν η τάξη μετατρέπεται σε θέατρο και η έδρα σε θεατρική
σκηνή το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά ανατρεπτικό.
Ανατρεπτική ήταν και η ίδια η παράσταση που παρουσίασε την
Παρασκευή στις 13/1/2012 η ομάδα της Νέας Σκηνής του
ΘΟΚ με το έργο Η μητέρα μου η Μήδεια του Χόλγκερ Σιόμπερ σε σκηνοθεσία της αγγλίδας Σουζάνας Τρεσίλιαν. Οι δύο
νεαροί ηθοποιοί Ξένια Μιχαήλ και Χρήστος Πολυμενάκος, κα-
τάφεραν μέσα από μια εξαιρετική ερμηνεία να πουν τη δική
τους ιστορία, δίνοντας μια τελείως φρέσκια άποψη του μύθου, αφού ο Ιάσονας και η Μήδεια δεν είναι πλέον οι ίδιοι
πρωταγωνιστές αλλά τα παιδιά τους. Παιδιά τα οποία αποκαλύπτουν τα αληθινά προβλήματα που αντιμετώπισαν με τους
γονείς τους αλλά και που εκφράζουν γενικότερους προβληματισμούς για τη σχέση παιδιών και γονέων.
Οι μαθητές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το δρώμενο και συμμετέχουν μάλιστα και στην ίδια την παράσταση, κάτι που επιδίωξαν
και οι ίδιοι οι ηθοποιοί, όπως μας αποκάλυψαν μετά το τέλος της παράστασης. Εκείνο που πραγματικά εξέπληξε ήταν η συζήτηση που
ακολούθησε. Με αφορμή το ίδιο το έργο, οι μαθητές μίλησαν με ειλικρίνεια για ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, ξενοφοβίας,
διαφορετικότητας αλλά και θέματα που τους απασχολούν μέσα στο ίδιο το σχολείο τους. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ!
62
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τσικνοπέμπτη
Θεωρείται πλέον μια από τις αγαπημένες μέρες των μαθητών και σίγουρα μια από τις επιτυχημένες δραστηριότητες της
σχολής μας. Ο λόγος φυσικά για την Τσικνοπέμπτη. Μαθητές
και καθηγητές συνεργάζονται για το καλύτερο αποτέλεσμα
και η μέρα τελειώνει χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά με τα στομάχια παραφουσκωμένα. Το μυαλό μας ταξιδεύει ακόμα
στους υπέροχους μεζέδες που έψησαν οι μαθητές. Άντε και
από χρόνου παιδιά…!
Τα κάρβουνα ετοιμάζονται, οι φουφούδες ανάβουν , οι
σμίλες καθαρίζονται, τα λαχανικά κόβονται και οι
προετοιμασίες για το ψήσιμο της σούβλας καλά κρατούν.
Μήπως διερωτάται κανείς τι περιλαμβάνει το μενού; Απ’ όλα έχει το
Αυγόρου. Kρέας, λουκάνικα, παστουρμάδες, καραόλοι, αμπελοπούλια,
τζίκλες, χαλλoύμι, είχαν την τιμητική τους. Ιδού οι αποδείξεις.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
63
Εξάλλου οι μαθητές μας απέδειξαν πολλές φορές ότι είναι μεζετζήδες…
Και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Το αποδεικνύει …. η μάσα!
Τους μεζέδες
είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν …
·και οι καθηγητές.
Οι αντιδράσεις
τους
αποτυπώθηκαν
στο φωτογραφικό
φακό…
64
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τσικνοπέμπτη χωρίς παιχνίδι δεν γίνεται …
Την μέρα αυτή καθηγήτριες της σχολής μας έφτιαξαν κρέπες με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για τους άπορους μαθητές του
σχολείου μας. Οι μαθητές βοήθησαν πρόθυμα τους συμμαθητές τους αγοράζοντας τις νοστιμότατες κρέπες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
65
Διαγωνισμός των Ηνωμένων Εθνών
«Η Τέχνη για την Ειρήνη»
Η Σχολή μας συμμετείχε στο διαγωνισμό των Ηνωμένων
Εθνών με έργα των μαθητών μας. Τα σχέδια των μαθητών
Αrtist: George P.
Location: Liopetri/Ammochostos Cyprus
Age: 17
«We all want a world without nuclear weapons
where all people and animals will leave on the same
clean from pollution planet Earth».
Αrtist: Pavlos A.
Location: Frenaros / Famacusta Cyprus
Age: 17
«We want to stop the manufacture of missiles and especially missiles that carry nuclear warheads. No
more destruction of house and human life».
έχουν τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών
www.unartforpeace.org
Αrtist: Panayiotis P.
Location: Avgorou / Ammochostos Cyprus
Age: 17
«All of us we leave in one planet. We all need nature
and peace for prosperity».
66
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαγωνισμός
γκράφιτι
Ο Δήμος Δερύνειας σε συνεργασία
με το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
και την εταιρεία Dulux πραγματοποίησε
στις 5 Απριλίου 2012, διαγωνισμό γκράφιτι για μαθητές από σχολεία της περιοχής. Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν στον εξωτερικό τοίχο του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και
ακολούθως κρίθηκαν για τις δημιουργίες τους. Τη σχολή μας εκπροσώπησαν οι μαθητές: Άνταμς Τζέημς
(ΗΟΣ2), Νικόλας Μιχαήλ(ΗΟΣ3) και
Στέλιος Σωτηρίου ( ΗΕ3)
Οι μαθητές μας κατά την προσπάθεια τους να ολοκληρώσουν το σχέδιο.
Οι μαθητές μας και τα παιδιά άλλων σχολείων ποζάρουν
στο φακό μετά το τέλος των δημιουργημάτων τους.
Η σχολή μας απέσπασε έπαινο για το έργο των μαθητών μας
και χρηματικό ποσό 50 ευρώ. Η βράβευση έγινε από τον
Δήμαρχο Δερύνειας.
67
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επίσκεψη Μητροπολίτη Κένυας Μακάριου
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της
Επιτρόπου Χριστιανικής και Κοινωνικής Αγωγής, πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012 εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Σχολής
αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κένυα Αφρικής. Σ΄ αυτήν
προσκλήθηκε ο Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος.
Η εκδήλωση περιλάμβανε :
Α. Καλωσόρισμα του Μητροπολίτη
από το Διευθυντή της Σχολής κ. Ανδρέα Σοφοκλέους.
Β. Σύντομη προβολή ταινίας με θέμα
τη ζωή και τη δράση του Μητροπολίτη
Ο Μητροπολίτης
αναφέρθηκε στις
διάφορες
δυσκολίες που
βίωσε κατά τη
διάρκεια της
Ιεραποστολής
του.
Μακαρίου Κένυας.
Γ. Ομιλία από τον Μητροπολίτη Κένυας Μακάριο με κύριο θέμα το έργο
και την προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κένυα με έδρα το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο στο Ναϊρόμπι. Ο Μητροπολίτης τόνισε τη σημασία που δίνει η Μητρόπολη για την
παιδεία και τη μόρφωση των Ορθόδοξων Κενυατών, κάνοντας αναφορά
στην ανέγερση και λειτουργία σχολείων για όλες τις ηλικίες. Επίσης, αναφέρθηκε και στη λειτουργία Τεχνικών
Σχολών.
Δ. Απάντηση ερωτήσεων που τέθη-
καν από μαθητές και καθηγητές.
Να σημειωθεί ότι φέτος ο Μητροπολίτης Μακάριος συμπληρώνει 35 χρόνια προσφοράς στην Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή. Σε ιδιαίτερη συνάντηση που ακολούθησε, ο Διευθυντής δεσμεύτηκε σε πρώτη φάση να
βοηθήσει στο έργο της Μητρόπολης
Κένυας αποστέλλοντας εξοπλισμό για
το μάθημα Πληροφορικής.
Ο Μητροπολίτης ευχαριστώντας για
την εισφορά, υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί ξανά τη Σχολή, φέρνοντας
μάλιστα μαζί του και μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής Κένυας.
68
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχολική Εξομολόγηση
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του
θρησκευτικού ομίλου πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της Σαρακοστής
των Χριστουγέννων (15 Νοεμβρίου- 25
Δεκεμβρίου) εξομολόγηση εντός της
Σχολής. Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές που επιθυμούσαν , να εξομολογηθούν ούτως ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τα Χριστούγεννα
και το Πάσχα. Τη τέλεση του μυστηρίου
της εξομολόγησης και το συντονισμό
για την ομαλή διεξαγωγή του, ανέλαβε
ο Θεολόγος της Σχολής Φίλιππος Φιλίππου που είναι ιερέας και πνευματικός. Επίσης βοήθησε και ο ιερέας Γεώργιος Χατζηαδάμου από την κοινότητα Σωτήρας. Η διεύθυνση της Σχολής
παραχώρησε αίθουσα για το σκοπό αυτό.
Θεός και Πνευματικός (εξομολόγος)
«Είναι προτιμότερο να τά χαλάσης με
τον Θεό παρά με
τον Πνευματικό. Διότι εάν τα χαλάσης με τον Θεό, ο
Πνευματικός σου θα σε συμφιλιώση
πάλι μ΄ Αυτόν, εάν
όμως τα χαλάσης με τον Πνευματικό
σου, τότε απόκόπτεται ο δρόμος προς
τον Θεό»
π. Επιφάνιος Θεοδωροπούλου.
Διατηρήθηκε η ορθογραφία του κειμένου
«Εξομολογούμαι για να φύγουν οι
αμαρτίες μου και να νιώσω καλύτερα.
Προσπαθώ να μην ξανακάνω αμαρτίες. Συμβουλεύω και τους συμμαθητές
μου να εξομολογούνται, γιατί ο πάτερ
μας βοηθά να μην κάνουμε αμαρτίες»
Παναγιώτης Αβραάμ ΜΥΘ3
«Εξομολογούμαι δύο με τρεις φορές
το χρόνο. Μετά την εξομολόγηση νιώθω καλύτερα. Συνήθως όμως ξανακάνω τις αμαρτίες.»
Γιώργος Σταύρου ΜΜΑ3
«Εξομολογούμαι, γιατί έχω ανάγκη
να πω κάποια πράγματα για να ξαλαφρώσω. Εξομολογούμαι όμως και
εκτός σχολείου»
Αντώνης Αντωνίου ΜΜΑ3
Πορεία Χριστοδούλας
Παιδιά της σχολής μας απέδειξαν
για ακόμα μια φορά τον ανθρωπισμό τους γι αυτό και στις 26 Απριλίου συμμετείχαν πρόθυμα στον
έρανο που πραγματοποιήθηκε
στη Σχολή μας , στα πλαίσια της
πορείας Χριστοδούλας. Παράλληλα, ομάδα μαθητών μας κυκλοφόρησε στους δρόμους του
χωριού πουλώντας λαχνούς και
μαζεύοντας ένα σημαντικό ποσό
για τους σκοπούς της πορείας.
Όπως δήλωσαν τα ίδια τα παιδιά η
πράξη τους επιβεβαιώνει τα ανθρωπιστικά τους αισθήματα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
69
«Νεαροί Πρέσβεις στη Χημεία»
Το Σάββατο 28 του Απρίλη πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ερμού στη Λάρνακα το πρόγραμμα «Νεαροί Πρέσβεις
στη Χημεία». Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους μαθητές Χρίστο Κόκκινο ΘΜ1 και Χρίστο Αδάμου ΘΗ1 όπου είχαν την ευκαιρία να παρασκευάσουν σαμπουάν, κρέμα χε-
ριών, τζέλλι μαλλιών, αντισηπτικό χεριών και άλατα μπάνιου
χωρίς συντηρητικά και βλαβερές ουσίες. Οι μαθητές σχημάτισαν μέσα από την εμπειρία τους θετική στάση απέναντι στην
επιστήμη της Χημείας. Παράλληλα διασκέδασαν και πέρασαν ωραία.
Ρόλος Συμβουλευτικής
Αγωγής
Στο σχολείο μας λειτουργεί το γραφείο Συμβουλευτικής
Αγωγής με υπεύθυνη την καθηγήτρια Σιεκκερή Ελένη. Εκεί
οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους
κλάδους και τα μαθήματα που προσφέρονται στο σχολείο.
Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος της Συμβούλου στην πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρών
οικογενειακών,
ψυχολογικών και
μαθησιακών προβλημάτων που
παρατηρούνται
σε μερίδα μαθητών του Σχολείου
μας.
Συνδιδασκαλία
Αυγόρου- Λεμύθου
Τον Μάρτιο του 2012 και έπειτα από πρωτοβουλία των μαθητών του τμήματος ΥΠ2 , επισκέφθηκε το σχολείο μας αποστολή δέκα μαθητών/τριών από το
Λύκειο Λεμύθου. Οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστηριακές δραστηριότητες (υπόδυση ρόλων,
παιχνίδια,
συζήτηση,
ερωτηματολόγια, φωτογραφίσεις κ.τλ.) που ετοίμασαν οι διδάσκοντες φιλόλογοι (Στεφανία Πάρπα, Κική
Φωτιάδου) με θέμα το ρατσισμό.
76
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΗΕ2
Ελέγχουμε
ηλεκτρική
εγκατάσταση για
απώλειες
χρησιμοποιώντας
megger.
Ηλεκτρική εγκατάσταση δωματίου
ξενοδοχειακής μονάδας που λειτουργεί με
ειδική κάρτα.
Δοκιμάζοντας
την ηλεκτρική
εγκατάσταση
δωματίου
ξενοδοχειακής
μονάδας.
Ενώνουμε σύρματα
για αλερετούρ
φωτισμό.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
77
ΗΕ2
Τοποθετούμε πρίζες με κύκλωμα δαχτυλίου και
ακτινωτό.
Ελέγχουμε τον αυτόματο διακόπτη διαρροής.
Κατασκευάζουμε
κύκλωμα με
πρίζες δαχτυλίου
και ακτινωτό.
Εγκατάσταση απλού διακόπτη με μία λάμπα
πάνω σε πινακίδα.
Κλίβανος για
ανακύκλωση γυαλιού
Ηλεκτρική
εγκατάσταση
οικίας.
78
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
H1α2
Εκτέλεση ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας.
Ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας
Σύνδεση κυκλωμάτων στον πίνακα διανομής.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
79
ΘΗ1
Οι μαθητές εφαρμόζουν στην πράξη τα όσα διδάχτηκαν σε θεωρητικό επίπεδο. Συνδέουν πρίζες και πραγματοποιούν μια ηλεκτρική
εγκατάσταση σε κατοικία.
ΗΟΣ3
Κατά τη διάρκεια επισκευής ψυγείου από τους ψυκτικούς της σχολής.
Αντικατάσταση του ελαττωματικού θερμοστάτη, με καινούριο
που ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του ψυγείου.
80
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΑ2
Μαθαίνουμε για τα μέρη και τις λειτουργίες
του εναλλακτήρα και τις διαφορές του με το
δύναμο. Έχουμε μάθει επίσης ότι ο
εναλλακτήρας παράγει ρεύμα για να
φορτίζεται η μπαταρία του αυτοκινήτου και
για να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική
ενέργεια οι διάφοροι καταναλωτές του
αυτοκινήτου.
ΜΙΒ2
Κάνουμε συγκόλληση μετάλλων με τη μέθοδο προυντζοκόλλησης.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
81
M1B
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ρίκνωση στην άσκηση παράλληλος ζουμπά σε εργαλειομηχανή τόρνου στο μηχανουργείο.
Γυαλίζω
το μέταλλο με
σμυριδόπανο στην
άσκηση παράλληλος
ζουμπά.
Προσπαθώ να ελαττώσω τη διάμετρο του παράλληλου
ζουμπά από 16mm σε 10 mm διάμετρο.
Με τη βοήθεια του παχυμέτρου χαράσσουμε δύο γραμμές, την αρχή και
το τέλος της ρίκνωσης, σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο.
82
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
M1B
Προσπαθούμε να ηλεκτροσυγκολλήσουμε ένα σταντ για τηλεόραση.
Η ηλεκτροσυγκόλληση είναι επικίνδυνη εργασία. Υπάρχει ο
κίνδυνος να καείς, να πονέσεις τα μάτια σου και να μην
κοιμάσαι το βράδυ, γι’ αυτό πρέπει να φοράμε γυαλιά
ασφαλείας και μάσκα.
ΜΗΑ2
Κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης γεννήτριας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΜΑ2
Τοποθετούμε
στη θέση τους τα
έμβολα.
Ελέγχουμε το
στροφαλοφόρο
άξονα και
μετρούμε τους
στροφείς για
την
ελλειπτικότητα
και την
κωνικότητα
ΣΧΕΔΙΟ
Μαθητές εκπαιδεύονται στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό σχέδιο
αυτοκινήτου.
83
84
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της β΄τάξης με το συνάδελφο κ. Βοϊτσίδη Κώστα
Στο πείραμα αυτό
παρουσιάζεται η
ηλεκτροστατική
γεννήτρια Van
Der Graaf. Κατά
τη διάρκεια του
πειράματος το
αντικείμενο
φορτίζεται
ηλεκτρικά
αποκτώντας πολύ
υψηλό δυναμικό.
Αποτέλεσμα τα
μαλλιά να
φορτίζονται και
να απωθεί η μία
τρίχα την άλλη.
Το πείραμα αυτό αποδεικνύει την Αρχή διατήρησης της
στροφορμής. Όταν γυρίζει δεξιόστροφα ο τροχός, ο μαθητής
γυρίζει αριστερόστροφα.
Πάνω: Οι μαθητές προσπαθούν να
πραγματοποιήσουν το πείραμα που στηρίζεται στην
Αρχή του Bernouli. Χρησιμοποιείται ένας
φυσητήρας για να ισορροπήσει ένα μπαλάκι του
πινγκ-πονγκ στον αέρα.
Αριστερά: Με όσο πιο μεγάλη ταχύτητα στρέφεται
ο τροχός τόσο πιο κατακόρυφος γίνεται.
Πρόκειται για πείραμα που στηρίζεται στην αρχή
διατήρησης της στροφορμής.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
85
Οι μαθητές του τμήματος ΘΗ1 κατά τη διάρκεια του μαθήματος της χημείας με τη συνάδελφο κ.Τασούλα Δημητρίου
Εκτελώντας το πείραμα της αντίδρασης της σιδερένιας
καρφοβελόνας με διάλυμα θειϊκού χαλκού , οι μαθητές
καταλήγουν στο δραστικότερο μέταλλο.
Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων. Οι μαθητές αναγνωρίζουν κατιόντα
μετάλλων που περιέχονται σε άλατα.
Οι μαθητές μελετούν τη δραστικότητα μετάλλων.
Συγκεκριμένα την αντίδραση μετάλλου με άλας
άλλου μετάλλου.
86
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
87
88
ΕΝ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα μαθήματα πληροφορικής γίνονται στις ειδικές αίθουσες που είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα τεχνολογικά μέσα.
Στο σχολείο μας
υπάρχουν δύο
σχεδιαστήρια εξοπλισμένα
με όργανα σχεδίασης και
σχεδιαστήρια που
χρησιμοποιούνται για τους
σκοπούς των μαθημάτων.
Υπάρχουν δέκα αίθουσες
διδασκαλίας μαθημάτων
κοινού κορμού όπως
Ελληνικά, Μαθηματικά,
Αγγλικά, Θρησκευτικά κ.α. Οι
αίθουσες αυτές έχουν
εξοπλιστεί με διάφορα
τεχνολογικά μέσα
προκειμένου να
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της σύγχρονης
εκπαίδευσης.
AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα ο αθλητισμός έχουν στόχο, μέσα από φυσικές κινητικές δραστηριότητες, γνώσεις και βιωματικές διαδικασίες , να βοηθήσουν
στη σωστή σωματική , ψυχική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών οδηγώντας τους στην τέλεια ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Στον κάθε μαθητή δίνονται οι πλείστες ευκαιρίες ώστε να
αναπτύσσει τη φυσική του κατάσταση στο αγώνισμα που ανταποκρίνεται στα δικά του προσόντα. Ο σχολικός αγωνιστικός
αθλητισμός έχοντας υπόψη τον πιο πάνω στόχο προσπαθεί να
εμπλέξει όλο και περισσότερους μαθητές στο χώρο του αθλητισμού προσφέροντας σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες Γι’ αυτό και στο σχολείο μας δημιουργήθηκαν ομάδες: καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου σάλας και χορού.
Ο αθλητισμός είναι το σημαντικότερο και το πιο ευγενές κίνητρο κοινωνικής δραστηριότητας και δημιουργίας όταν λειτουργεί κάτω από τις αξίες του ολυμπιακού πνεύματoς. Μέσα
από αυτό το ολυμπιακό πνεύμα αγωνίστηκε το σχολείο μας
σχεδόν σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Το σχολείο μας, συμμετείχε φέτος α) στο περιφερειακό
πρωτάθλημα αθλοπαιδιών με ομάδες χειροσφαίρισης, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας, β) στον περιφερειακό και παγκύπριο αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, στους παγκύπριους μαθητικούς αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης και γ)
στους περιφερειακούς και παγκύπριους αγώνες στίβου.
89
Στην ομάδα χειροσφαίρισης του σχολείου συμμετείχαν οι
μαθητές:
• Αντρέας Ματθαίου του ΘΜΑ3
• Χαράλαμπος Παύλου του ΘΜΓ3
• Κωνσταντίνος Ττόφιας του ΘΜΓ3
• Αντρέας Κυριάκου του ΘΗΕ3
• Γιάννης Ιωάννου του ΜΜΠ3
• Γιώργος Κιρκιλλή του ΘΗΕ2
• Αντρέας Κιρκιλλή του ΘΗΕ2
• Κωνσταντίνος Ιωάννου του ΗΕ2
• Σταύρος Ελευθερίου του ΜΥΘ2
• Σωτήρης Χατζηκουμή του ΘΗ1
• Ραφαήλ Μαυρής του ΘΗ1
• Όμηρος Χριστοφή του ΘΗ1
• Παναγιώτης Δημητρίου του ΘΜ1
• Παναγιώτης Χατζηγιάννης του Μ1γ
• Χαράλαμπος Παπαδάμου του Μ1α
Στην ομάδα πετόσφαιρας του σχολείου συμμετείχαν οι
μαθητές:
• Κωνσταντίνος Ττόφιας του ΘΜΓ3
• Ηλίας Γιωργαλλή του ΘΜΓ3
• Χρίστος Μαχάττου του ΘΜΓ3
• Λοΐζος Μιχαήλ του ΘΜΑ3
• Δαμιανός Θωμά του ΘΜΗΑ3
• Γιάννης Ιωάννου του ΜΜΠ3
• Μάριος Παπαντωνίου του ΓΦΠ2
• Γιώργος Παναγή του ΜΥΘ2
90
AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Όμηρος Χριστοφή του ΘΗ1
• Γιάννης Βιολάρης του Η1α
• Θεόδουλος Χαραλάμπους του Μ1γ
Στην ομάδα καλαθόσφαιρας του σχολείου συμμετείχαν
οι μαθητές:
• Στέλιος Σωτηρίου του ΗΕ3
• Χρίστος Γιούσιφ του ΗΕ3
• Χρίστος Γερμανού του ΘΜΑ3
• Ισαάκ Βίκτωρος του ΘΜΑ3
• Χρίστος Μαχάττος του ΘΜΓ3
• Λοΐζος Μιχαήλ του ΘΜΑ3
• Χριστόδουλος Σεργίδης ΓΦΠ2
• Γιώργος Βαττής του ΓΦΠ2
• Προκόπης Μιχαηλά του ΜΗΑ2
• Σταύρος Λύτρα του ΜΗΑ2
• Μιχάλης Ξενή του Μ1α
• Μιχάλης Μπάκκας του Μ1α
• Αλέξανδρος Γεωργίου του Η1β
• Γιώργος Γεωργίου του Γ1
• Θεόδουλος Χαραλάμπους του Μ1γ
• Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Μ1γ
ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Στις 22/11/2011 έγινε ο ενδοσχολικός αγώνας δρόμου
σε ανώμαλο έδαφος και η επιλογή των καλύτερων αθλητών.
Οι περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος,
έγιναν στις 8/12/2011, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου με διοργανωτή το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου.
Το σχολείο μας πήρε την 3η ομαδική θέση και ο μαθητής μας
Αντώνης Λόγιου πήρε την 4η θέση. Ο Αντώνης συμμετείχε
και στους παγκύπριους αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος που έγιναν στην Πάφο στις 17 /1 /2012.
Στους περιφερειακούς αγώνες σε ανώμαλο έδαφος συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές:
• Αντώνης Λόγιου του ΜΗΑ2
• Παναγιώτης Λόγιου του Μ1α
• Γιάννης Δημητρίου του ΓΦΠ3
• Παναγιώτης Χατζήμιχαηλ του ΓΦΠ3
• Αντρέας Χριστοδούλου του Γ1
• Κωνσταντίνος Ττόφιας του ΘΜΓ3
• Λοΐζος Μιχαήλ του ΘΜΑ3
• Αντρέας Λουκαρή του Μ1γ
• Ιορδάν Γκεορκίεβ του ΗΟΣ2
• Παναγιώτης Κουτσόφτας του ΘΜ1
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Το σχολείο μας έλαβε και φέτος μέρος στους παγκύπριους αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης που έγιναν στις
10/1/2012 στη Λευκωσία. Μετά από ενδοσχολικό αγώνα
που έγινε στο σχολείο στις 14 /11/2011 και 15/12/2011 προκρίθηκαν για τους παγκύπριους αγώνες οι μαθητές:
1. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του ΜΥΘ3
2. Μάριος Νικολάου του ΘΗ1
91
AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Λούκας Χατζηκωνσταντής του Η1β στα 400Μ και στα
4Χ400Μ
• Γιάννης Ιωάννου του ΜΜΠ3 στα 200Μ και στα 4Χ100Μ
• Αντρέας Κυριάκου του ΘΗΕ3 στα 200Μ
• Γιάννης Δημητρίου του ΓΦΠ3 στα 800Μ
• Αντρέας Λουκαρή του Μ1γ στα 800Μ
• Παναγιώτης Χατζήμιχαηλ του ΓΦΠ3 στα 1500Μ
• Ιωάννης Λοΐζου του ΜΥΘ2 στα 1500Μ
• Αντώνης Λόγιου του ΜΗΑ2 στα 3000Μ
• Παναγιώτης Λόγιου του Μ1α στα 3000Μ
• Μιχάλης Ξενή του Μ1α στο άλμα εις μήκος
• Παναγιώτης Κουτσόφτας του ΘΜ1 στο άλμα εις μήκος
• Παναγιώτης Καραγιάννης του Η1α στον ακοντισμό
• Παναγιώτης Χρίστου του Η1α στον ακοντισμό
• Πασχάλης Κοσμά του ΘΗΕ2 στη σφαιροβολία
• Παναγιώτης Δημητρίου του ΘΜ1 στη σφαιροβολία
• Γιώργος Βαττής του ΓΦΠ2 στη δισκοβολία
ΣΤΙΒΟΣ
Στις 1/3/2012 και 2/3/2012, έγιναν στο σχολείο οι ενδοσχολικοί αγώνες στίβου και επιλέγηκαν οι μαθητές μας για να
εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στους περιφερειακούς
αγώνες.
Στις 8/3/2012 έγιναν οι περιφερειακοί αγώνες στίβου στο
Δημοτικό στάδιο «Τάσος Μάρκου» στο Παραλίμνι με διοργανωτή το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα.
Στους περιφερειακούς αγώνες στίβου συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές:
• Αναστάσης Τσούκκας του ΗΟΣ3 στα 4Χ 100Μ
• Χρίστος Μάστρου του ΗΕ2 στα 100μ και στα 4Χ100Μ
• Κωνσταντίνος Ττοφιάς του ΘΜΓ3 στα 100Μ και στα
4Χ100Μ
Οι μαθητές μας είχαν τις παρακάτω επιτυχίες:
1. Γιάννης Ιωάννου του ΜΜΠ3 3ος στα 200Μ
2. Γιάννης Δημητρίου του ΓΦΠ3 3ος στα 800M
3. Αντώνης Λόγιου του ΜΗΑ2 3ος στα 3000Μ
4. Πασχάλης Κοσμά του ΘΗΕ2 3ος στη σφαιροβολία
Η ομάδα του σχολείου μας 4Χ100Μ και 4Χ400Μ πήραν
την 3η θέση . Στην ομαδική βαθμολογία αρρένων, το σχολείο
μας , πήρε την 3η θέση.
Την ομάδα μας στα 4Χ 100Μ αποτελούσαν οι μαθητές:
Αναστάσης Τσούκκας, Κωνσταντίνος Ττόφιας, Γιάννης Ιωάννου και Χρίστος Μάστρου.
Την ομάδα μας στα 4Χ 400Μ αποτελούσαν οι μαθητές:
Γιάννης Δημητρίου, Παναγιώτης Χατζήμιχαηλ, Αντρέας Κυριάκου και Αντώνης Λόγιου.
Στις 5 και 6 Απριλίου 2011 έγιναν οι παγκύπριοι αγώνες στίβου στη Λευκωσία. Το σχολείο μας εκπροσώπησε ο μαθητής
Αντώνης Λόγιου του ΜΗΑ2 στα 3000Μ.
Διάκριση μαθητή του σχολείου μας σε Βαλκανικούς και
Παγκύπριους Αγώνες
Ο Παναγιώτης Χατζήμιχαηλ του ΓΦΠ3 πήρε:
1] Χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες που έγιναν
στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κύπρο, στο Ju Zitsu στην
κατηγορία U18-73Κg.
2] Χάλκινο μετάλλιο στους Παγκύπριους αγώνες Ju Zitsu
που έγιναν στις 28/4/20012
ΧΟΡΟΙ
Το χορευτικό σχήμα του σχολείου μας φέτος συμμετείχε
για πρώτη φορά στους περιφερειακούς μαθητικούς αγώνες
χορού που έγιναν στο ιδιωτικό σχολείο Ξένιον στο Παραλίμνι
στις 13/1/2012. Το χορευτικό σχήμα αγωνίστηκε στην κατηγορία «παραδοσιακοί κυπριακοί χοροί» παρουσιάζοντας το
δρώμενο «Ο καφενές». Η παρουσία του ήταν εξαιρετική κατακτώντας την πρώτη θέση. Στη συνέχεια συμμετείχε στους
παγκύπριους μαθητικούς αγώνες χορού που έγιναν στη Λε-
92
AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
χαν σε όλους τους εράνους που έγιναν εντός και εκτός σχολείου .Βοήθησαν στην αιμοδοσία που έγινε στο σχολείο . Στις
6/12/2011 ο Ερυθρός Σταυρός νέων της επαρχίας Αμμοχώστου παρέθεσε γεύμα και έδωσε δώρα για τα Χριστούγεννα
στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου «Απόστολος Παύλος». Στο
γεύμα αυτό συμμετείχαν και παιδιά του σχολείου μας.
μεσό στις 9/2/2012 με πολύ καλή παρουσία.
Στο σχολείο το χορευτικό σχήμα παρουσιάστηκε σχεδόν σε
όλες τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις με κυπριακούς και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Το χορευτικό σχήμα του σχολείου αποτελούν οι παρακάτω
μαθητές:
• Χρίστος Μαχάττος του ΘΜΓ3
• Χρίστος Γερμανού του ΘΜΓ3
• Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου του Μ1γ
• Μάριος Κωνσταντίνου του ΜΥΘ2
• Κωνσταντίνος Μαυρουδής του ΜΜΑ2
• Παρασκευή Αλβέρτη του ΓΦΠ2
• Μαρία Ιωάννου του ΓΦΠ2
• Χριστίνα Σκάγκου του ΥΠ2
• Μαρία Αλεξάνδρου του ΥΠ2
• Ιωάννα Τσαππαρίλλα του ΥΠ2
• Καίτη Φέσια του ΥΠ2
• Ραφαήλ Ζαμπά του Μ1β
ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ
Εδώ και δύο χρόνια δημιουργήθηκε στο σχολείο ομάδα
νέων Ερυθρού Σταυρού μετά από πρωτοβουλία της γυμνάστριας της σχολής. Τα παιδιά που είναι στην ομάδα συμμετεί-
Χριστιάνα Χ΄΄Σπύρου – Πελαγία
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
93
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Α. Μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό «Τεχνολογία και καινοτομία στην Εκπαίδευση» τη σχολική
χρονιά 2010-2011 και πήραν το 2ο βραβείο.
• Δαμιανός Θωμά
• Μιχάλης Μιχαήλ
• Ευάγγελος Χαραλάμπους
• Χρίστος Ιωνάς
• Κυριάκος Γιωργαλλή
• Στέλιος Τριανταφυλλίδης
• Χρίστος Μάστρου
• Δημήτρης Πυλιώτης
• Ιωάννης Κλατσιάς
• Κωνσταντίνος Αργυρού
• Ραφαήλ Κούντουρος
• Παναγιώτης Κυριάκου
• Δημήτρης Σταύρου
• Γιάννης Δημητρίου
• Παναγιώτης Χατζημιχαήλ
• Στυλιανός Ευγενίου
Β. Μαθητές που έλαβαν μέρος στην κατασκευή και στο διαγωνισμό Ηλιακού Αυτοκινήτου τη χρονιά 20102011 και πήραν τη 2η θέση.
• Δαμιανός Θωμά
• Παναγιώτης Κυριάκου
• Γιώργος Χριστοφόρου
• Γιώργος Παλλουρτής
• Κωνσταντίνος Αργυρού
• Στέλιος Χαραλάμπους
• Προκόπη Μιχαλά
• Σάββας Πελεκάνου
• Αναστάσης Νεοκλή
94
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Βράβευση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής
για τη σχολική χρονιά 2010-2011
Το 1ο βραβείο πήρε το σχολείο μας
που συμμετείχε στο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής για τη σχολική χρονιά 2010-2011. Η ιδέα της εργασίας
προήλθε από τη γενική διαπίστωση ότι ο
δρόμος που περνά πάνω από το φράγμα της Άχνας είχε σοβαρό πρόβλημα.
Η διακίνηση των οχημάτων γινόταν μέσω ενός στενού γεφυριού μήκους περίπου 400 μέτρων από το οποίο περνούσε ένα μονάχα αυτοκίνητο. Σε αρκετές
περιπτώσεις και λόγω έλλειψης σηματοδότησης, ένας οδηγός μπορούσε να
εισέλθει με το αυτοκίνητό του στη στενή
γέφυρα ενώ άλλο αυτοκίνητο ήταν ήδη
στη γέφυρα. Έτσι ο ένας από τους δύο
οδηγούς θα έπρεπε να οδηγήσει με την
όπισθεν και να εξέλθει της γέφυρας ,
γεγονός που προκαλούσε ταλαιπωρία
και αρκετές φορές δημιουργούνταν
παρεξηγήσεις . Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασία του κλάδου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 2ου και 3ου
έτους , προέβησαν σε επιτόπια έρευνα
του προβλήματος ,υποβάλλοντας ερωτήματα στους διερχόμενους οδηγούς.
Απονομή του πρώτου βραβείου από τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Αστυνομίας.
Όλοι συμφώνησαν στο ότι χρειαζόταν
ρύθμιση της κυκλοφορίας στη γέφυρα.
Κύριος στόχος της εργασίας ήταν να
αναπτύξουν τα παιδιά, οδική συνείδηση
και ορθή οδική συμπεριφορά.
Με τη μελέτη αυτή οι μαθητές εντόπισαν το πρόβλημα και έδωσαν λύση σ’
αυτό, μεταφέροντας τις γνώσεις που
Μαθητές
πραγματοποιούν
επιτόπια έρευνα
προκειμένου να
διαπιστώσουν το
πρόβλημα.
απέκτησαν από τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο σχολείο, σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα
βοήθησαν και στήριξαν τις κοινότητες.
Η πρόταση του σχολείου εισακούστηκε από τους αρμόδιους φορείς, δίνοντας λύση στο πρόβλημα, με διαπλάτυνση του δρόμου .
95
H ΣΧΟΛΗ
Η Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου συμπληρώνει, στην περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου και των Κοκκινοχωρίων, τις ανάγκες
των νέων τάσεων που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση: Τεχνική Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σύγχρονα προγράμματα σπουδών που συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ανάγκες των καιρών.
Η Σχολή στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και είναι εξοπλισμένη με την πλέον σύγχρονη
Υλικοτεχνική υποδομή.
Η λειτουργία της Σχολής περιλαμβάνει:
Κανονική πρωινή φοίτηση.
Απογευματινά μαθήματα (προετοιμασία μαθητών για τις
Παγκύπριες Εξετάσεις).
Βραδινά μαθήματα, στα πλαίσια του προγράμματος «Δια
Βίου Εκπαίδευση».
Οι κλάδοι και οι ειδικότητες, που προσφέρονται στη Σχολή, είναι οι πιο κάτω:
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γενικής Μηχανολογίας
Θ
*
Μηχανικής Παραγωγής – Εργαλειομηχανών
Π
*
Υδραυλικών Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
*
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
*
Μηχανικής Αυτοκινήτων
*
*
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων
*
*
Δίκυκλων και Μηχανών Σκαφών
*
*
Β. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
*
Οικιακών Συσκευών , Ψύξης και Κλιματισμού
*
*
Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Φυτικής Παραγωγής
*
Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπαλλήλων Λογιστηρίων και Τραπεζών
*
Ιδιαιτέρων Γραμματέων
*
Στελεχών Πωλήσεων
*
Θ Θεωρητική Kατεύθυνση
Π Πρακτική Kατεύθυνση
96
Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού
Oνοματεπώνυμο
Σοφοκλέους Ανδρέας , Διευθυντής
Χαραλάμπους Αθανάσιος, Β.Δ.Α΄
Ανδρέου Αχιλλέας, Β.Δ.
Λουκά-Ψαθά Ελένη, Β.Δ.
Νικολάου Νίκος, Β.Δ.
Ηλιάδης Νίκος, Β.Δ.
Φλουρής Ιωάννης, Β.Δ.
Βάρδας Μιχάλης, Β.Δ.
Δημητρίου Κυριάκος, Β.Δ.
Παπαγρηγορίου Άννα, Β.Δ.
Φιλίππου Φίλιππος
Θεοκλέους Δήμητρα
Τάλαρη Γεωργία
Πάρπα Στεφανία
Κυριάκου Παναγιώτα
Γεωργίου Ευτυχία
Χατζηχαμπή Μαρία
Φάνου Μαρία
Πένταυκα Παναγιώτα
Κωνσταντίνου Βαρβάρα
Σταυρινού Λουκία
Διάκου Δημήτρης
Ευαγγελίδου Αναστασία
Πιτσιλλίδης Χαράλαμπος
Φακλαμάς Πιέρος
Παναγίδης Στέφανος
Βοιτσίδης Κωνσταντίνος
Μπατατέγας Γιώργος
Ποιμενίδης Νεκτάριος
Δημητρίου Τασούλα
Κτίστης Σταύρος
Ειδικότητα
Διακοσμητική
Ηλεκτρολογία
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Φιλόλογος
Ηλεκτρολογία
Μηχανολογία
Μηχανολογία
Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρολογία
Αγγλικών
Θεολόγος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Φιλόλογος
Αγγλικός
Αγγλικός
Αγγλικός
Γερμανικός
Μαθηματικός
Μαθηματικός
Μαθηματικός
Μαθηματικός
Φυσικός
Φυσικός
Φυσικός
Χημείας
Χημείας
Oνοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Χατζησπύρου- Πελαγία Χριστιάνα
Ζαννέττου Σωτηρία
Σπύρου Σπύρος
Σιεκκερή Ελένη
Πλέντης Θεοδόσιος
Τακούσιης Δημήτρης
Νικολάου Χρίστος
Θεοφάνους Σταύρος
Κωνσταντίνου Δημήτριος
Μιχαήλ Μιχάλης
Χατζηπαύλου Παναγιώτης
Πασιουρτίδης Ιωάννης
Χαραλάμπους Λεωνίδας
Νικολή Γεώργιος
Σάββα Βασίλης
Χαραλάμπους Χαράλαμπος
Γρίβας Μιχάλης
Παππάς Χρίστος
Σαββίδης Μιχάλης
Χριστοφίδης Γιαννάκης
Γεωργίου Γεώργιος
Κουτούμπας Αναστάσιος
Ξενοφώντος Αρτέμης
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Πασιάς Άριστος
Λυσάνδρου Μιχαλάκης
Μουστακά Παναγιώτα
Τσολάκκης Θεόδωρος
Αρσένης Αθανάσιος
Νικολάου Καντερέ Ασπασία
Προκοπίου- Έλληνα Προκοπία
Φυσική Αγωγή
Φυσική Αγωγή
Μουσικής
Συμβουλευτικής
Εμποριολόγος
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανικής Αυτοκινήτων
Μηχανολόγος
Μηχανολόγος
Μηχανολόγος
Μηχανολόγος
Μηχανολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος Η/Υ
Διακοσμητική
Γραφικές Τέχνες
Γεωπονία
Γεωπονία
Γεωπονία
97
Γραμματειακό Προσωπιικό
Δώρα Στυλιανού - Χρυσάνθου
Καίτη Γιώργαλλου
Δήμητρα Χαραλάμπους
Bοηθητικό Προσωπικό
Κυριακή Χαραλάμπους
Ανδρούλα Κουμή
Παναγιώτα Αβραάμ
Στέλιος Στυλιανού
Kυλικείο
Μαρία Χριστοδούλου
Γεωργία Σάββα
Ζήνα Γιαννάκη
Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής χρονιάς 2011-2012
Πρόεδρος: Γιώργος Πυλιώτης
Αντιπρόεδρος: Βαρβάρα Κουτσόφτα
Γραμματέας: Διαμάντω Χ΄΄ Ανδρέα
Β. Γραμματέας: Άντρος Θωμά
Ταμίας: Δήμητρα Λίλη
Β. Ταμίας: Κατερίνα Κρασά
Μέλη: Λίτσα Παπαντωνίου, Στέλλα Χρυσοστόμου, Χριστόδουλος Μίσιης, Αδάμος Μιχαηλά, Μαρία Χριστοδούλου, Γεώργιος Κουστόφτας, Αιμιλία Μάστρου,
Ανδρέας Ιωάννου, Αντώνης Μαρίνου ,
Ματθαίος Ποταμού, Ανδρέας Πελεκά-
νου, Μιχάλης Βραχίμη, Σταυρούλα Μαχάττου.
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρίστος Ιωσήφ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόδεστος Σωτηρίου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρίνος Μαρίνου
ΤΑΜΙΑΣ: Λένος Χριστοδούλου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιώργος Παναγή
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όμηρος Χριστοφή
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χριστόφορος Δημητρίου
98
Σημαιοφόροι και Παραστάτες της Σχολής
Η παράδοση των λαβάρων στους σημαιοφόρους και παραστάτες της Σχολής έγινε από το Διευθυντή της Σχολής μας, στις
27 Οκτωβρίου, πριν από την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου.
Οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες της Σχολής μας είναι:
1. Ραφαήλ Κούντουρος
ΓΦΠ3 με γενικό βαθμό 19 - Λάβαρο Σχολής
2. Ηλίας Γιωργαλλής
ΘΜΓ3 με γενικό βαθμό 18 9/12 - Ελληνική Σημαία
3. Γιάννης Δημητρίου
ΓΦΠ3 με γενικό βαθμό 18 9/15 – Κυπριακή Σημαία
4. Χρίστος Παναγιώτου
ΘΜΓ3 με γενικό βαθμό 18 4/12 – Παραστάτης
5. Μπογκντάν Βορονέτσκι
ΜΜΠ3 με γενικό βαθμό 17 9/12 – Παραστάτης
6. Γιώργος Σκόρδου
ΘΗΕ3 με γενικό βαθμό 17 8/12- Παραστάτης
7. Γεώργιος Χριστοφόρου
ΘΜΑ3 με γενικό βαθμό 17 8/12- Παραστάτης
8. Παναγιώτης Ασκώτης
ΘΜΑ3 με γενικό βαθμό 17 7/12- Παραστάτης
9. Παναγιώτης Χατζημιχαήλ
ΓΦΠ3 με γενικό βαθμό 17 8/15 – Παραστάτης
10. Παναγιώτης Κυριάκου
ΘΜΗΑ3 με γενικό βαθμό 17 3/14 – Παραστάτης
11. Ευάγγελος Χαραλάμπους
ΘΜΑ3 με γενικό βαθμό 17- Παραστάτης
12. Χρίστος Γεωργίου
ΜΥΘ3 με γενικό βαθμό 17- Παραστάτης
Ο Διευθυντής της Σχολής παραδίδει την ελληνική σημαία
στο σημαιοφόρο μαθητή της Σχολής .
Οι σημαιοφόροι και οι
παραστάτες της Σχολής
μας ορκίζονται .
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
99
ΓΦΠ3
Αντρέας Δημήτρη, Γιάννης Δημητρίου, Στυλιανός Ευγενίου, Ανδρέας Ζαχαρία, Στυλιανός Ηλία, Ραφαήλ Κούντουρος, ΜαρίαΖαχαρούλα Κρητικού, Δέσποινα Λοΐζου, Γεώργιος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Παναγιώτου, Κυριάκος Σπυρίδης, Παναγιώτης
Χατζημιχαήλ.
ΗΕ3
Στέλιος Αρναούτης, Φραγκέσκος Βαρδαούλης, Χρίστος Γιούσηφ, Σταμάτης Ευθυμίου, Ιωάννης Κλατσιά, Μάριος Κοής,
Αντώνης Κουντουρέτης, Αντώνης Κωνσταντή, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Φώτης Κωνσταντίνου, Μιχάλης Μαρτή, Δημήτρης Νικολάου, Αντρέας Παναγή, Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Χρίστος Παπαντωνίου, Νικόλας Πιερή, Στέλιος Σωτηρίου, Ανδρέας Φανταράκ.
100
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΗΟΣ3
Μάριος Γέριμος, Πανίκκος Καραΐσκου, Μιχάλης Μιχαήλ, Νικόλας Μιχαήλ, Αναστάσης Τσούκκας.
ΘΗΕ3
Γεώργιος Βάσου, Αντώνης Γιαννούκκος, Χρίστος Ιωσήφ, Κυριάκος Κούσουλος, Αντρέας Κυριάκου, Ραφαήλ Παυλή, Ανδρέας
Πιερή, Γιώργος Σκόρδου, Ρίτσιαρτ Χάμπαρτ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
101
ΘΜΑ3
Παναγιώτης Ασκώτης, Ισαάκ Βίκτωρος, Χρίστος Γερμανού, Ανδρέας Ματθαίου, Λοΐζος Μιχαήλ, Πασχάλης Μουστούκκης,
Ευάγγελος Χαραλάμπους, Γεώργιος Χριστοφόρου.
ΘΜΓ3
Ηλίας Γιωργαλλής, Βλάσιος Ιωάννου, Λούκας Κουτσόφτα, Χρίστος Παναγιώτου, Χαράλαμπος Παύλου, Γεώργιος Σταυρινού,
Μόδεστος Σωτηρίου, Κωνσταντίνος Ττόφιας.
102
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΘΜΗΑ3
Δαμιανός Θωμά, Παναγιώτης Κυριάκου, Χριστόφορος Λουκά, Αντώνης Σαμψών, Δημήτρης Σταύρου, Αντρέας Χριστοδούλου.
ΜΗΑ3
Κωνσταντίνος Αργυρού, Χρίστος Βάρτας, Σωτήρης Γερασίμου, Χρίστος Ιωνά, Πέτρος Καραμανώλης, Μάριος Καστόρης, Κυριάκος Παπαντωνίου, Δημήτρης Πυλιώτης, Κωνσταντίνος Σιαντάνης, Στυλιανός Τριανταφυλλίδης, Κώστας Χρυσοστόμου.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
103
ΜΜΑ3
Αντώνης Αντωνίου, Ευάγγελος Γεωργίου, Αντώνης Γιακουμή, Αντώνης Ζαφείρης, Μάριος Ηροδότου, Κοσμάς Ιωάννου, Κυριάκος Ιωάννου, Αντώνης Καϊκούσιης, Χριστόφορος Καλλικάς, Παναγιώτης Κατρής, Μαρίνος Μαρίνου, Παύλος Ματσάγκος,
Αντρέας Μιχαήλ, Λάζαρος Μιχαηλάς, Χρίστος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μουζούρης, Γεώργιος Παλουρτής, Αλέξανδρος Παναγή, Κυριάκος Παρασκευά, Γεώργιος Σταύρου, Χρίστος Χρίστου.
ΜΗΑ3
Σταύρος Άγγλου, Ιάκωβος Αγκούντοβ, Χριστάκης Αδάμου, Ραφαήλ Ανδρέου, Μπογκντάν Βορονέτσκι, Γιαννάκης Ιωάννου,
Χρίστος Λίλης, Αντρέας Μιχαήλ, Θεόκλητος Νικολάου.
104
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΜΥΘ3
Παναγιώτης Αβραάμ, Χρίστος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Ηλία, Ανδρέας Ιακώβου, Ανδρέας Ιμπραχήμ, Αδάμος Καζακά, Δημήτρης Κουμπάρου, Κωνσταντίνος Κυριάκου, Σωτήρης Κωμοδίκης, Δημήτρης Μαρτής, Δημήτρης Πριγκόπουλος, Αναστάσιος
Χάρη.