εδώ

Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ
Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς
Σύγκλισης» ανακοινώνεται η ένταξη των Παρόχων, οι οποίοι μετά από αξιολόγηση των
ενστάσεων τους κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Κατόπιν
τούτου, οι Πάροχοι αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής των προσφορών τους μέχρι 31
Ιανουαρίου 2015 ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της 5ης Ιανουαρίου 2015 με αρ. Πρωτ: 267 που δημοσιεύτηκε από το ΤΕΕ.
Οι συγκεκριμένοι Πάροχοι για τη συμμετοχή τους στη δράση υποχρεούνται να
προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν σε ηλεκτρονική μορφή,
πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στο ΤΕΕ, στη διεύθυνση Νίκης 4, 105 63, Αθήνα, 2ος
όροφος (Κεντρικό Πρωτόκολλο) το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την
αποδοχή της αίτησης και ένταξής τους στο Μητρώο, ήτοι μέχρι το αργότερο την 7η
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να
φέρει την ειδική Ετικέτα Φακέλου, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση από το ΠΣ της
δράσης.
Ακολουθεί πίνακας με τους εγκεκριμένους Παρόχους.
id
698
702
942
1041
1043
1044
1048
1058
1074
1101
1152
1158
1162
1165
1169
1178
1260
Επωνυμία
ΓΚΟΦΑΣ ΑΘ.-ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ. Ο.Ε
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PC SPOT
ΣΙΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
Γρηγόριος Χιωτέλλης
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
Σ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. INTERNET BUSINESS
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ Ο.Ε.
ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Β. ΓΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Απόστολος Χ Ντάφλης
COMPULAND AE
ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ
ΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Σελίδα 1 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
1260
1398
1406
1434
1458
1470
1487
1491
1494
1500
1505
1508
1512
1517
1531
1537
1545
1553
1564
1567
1573
1588
1596
1615
1622
1640
1645
1657
1660
1662
1669
1685
1694
1709
1719
1726
1727
1731
1733
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
ΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ-Φ.ΔΗΜΟΥ ΟΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Α. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΜΠΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ 0Ε
ΜΟΥΝΤΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
Αγγελος Μπεληγιάννης και ΣΙΑ ΕΕ W Τηλεπικοινωνίες
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΥΖΑΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ
Ι.ΑΡΑΠΗΣ-Α.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΕΠΕ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΤ.ΓΕΡΑΓΟΡΗ-ΒΑΣ.ΧΑΧΑΜΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ε.Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Μ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚ. ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΩΔΩΝΑΣ Κ ΑΡ ΚΑΝΤΣΑΔΗΣ Λ Θ ΑΛ Ο Ε
ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
τσερκεζου μαρια
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σταματης Βασιλακης
ΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.
ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
SANTEL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ -ΑΙΚ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΟΕ ΙΩΝΑΙΚ ΟΕ
Σελίδα 2 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
1739 ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
1763 FTN ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
1768
1770
1798
1801
1807
1813
1816
1819
1819
1820
1830
1837
1838
1839
1841
1849
1851
1854
1854
1855
1859
1859
1859
1865
1870
1875
1878
1879
1880
1883
1886
1904
1908
1909
1914
Dtel Τηλεπικοινωνίες ΙΚΕ
DTEL ΙΚΕ
Χριστοφίδης Π. Μαριος
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ MY NET
ΖΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΑΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
Μ. ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ - Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ
ΧΙΟΣ TELECOM
GBAS Επικοινωνιακή ΕΠΕ
ΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΥΚΙΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΝΤΗΣ ΧΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.
ΜΑΚΡΗΣ Δ. - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. TELECOMS ΟΕ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Anisa Jani
ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ Ν. - ΣΑΒΒΑΛΑΚΗΣ Ν. Ι.Κ.Ε.
Γ.ΓΡ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
N+M TELEFON A.E.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Α και Σ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε. PRIMETECH - Lab of Prime Technology
DIGICELL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΘ. - ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ ΔΗΜ Ο.Ε.
ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
Σελίδα 3 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
1919
1922
1924
1925
1934
1937
1938
1941
1943
1944
1950
1953
1954
1955
1957
1965
1967
1967
1971
1972
1973
1976
1978
1981
1988
1991
1993
1997
1999
2002
2003
2004
2012
2017
2023
2024
2026
2029
2032
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
ΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Θ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΣ Ν ΟΕ INFOFIX
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΪΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αραβίδης Ελευθ. Ηλίας
ΜΗΛΙΟΥ Μ &ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ 1971 ΕΕ
Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΕ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κυριάκος Γεώργιος
ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΕΠΕΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΜΜ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ GERMANOS
Α.ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ-Β.ΠΑΠΠΑΣ ΟΕ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΠΟΥΚΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Γ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΟΕ
ΤΗΛΕΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε
Π.ΚΑΤΣΑΡΟΣ-Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
Μ.ΤΟΜΑΡΑ - Β.ΤΟΥΟΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε
ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ Κ ΣΙΑ ΕΕ
Δ. ΝΟΥΛΗΣ Σ ΓΚΙΒΡΕΚΗ ΟΕ
ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΕ
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΓΑΣ Ο.Ε.
ΕΛ.ΜΑ.Φ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Σελίδα 4 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
2043
2044
2044
2048
2050
2057
2061
2068
2084
2085
2087
2106
2108
2129
2130
2135
2153
2155
2174
2175
2176
2191
2193
2200
2202
2206
2208
2212
2223
2223
2226
2240
2246
2246
2247
2255
2258
2261
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ILBASAN ANDREA & YANI - ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΛΜΠΑΣΑΝ Α. & Γ. - ΞΗΡΟΣ Β. Ο.Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΕΜΟΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σιματης Σιμωνη Ε.Π.Ε
ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε
Στεφανάκης Γ Μιχαήλ
ΔΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΑΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Β.ΓΟΥΤΑΣ-Π.ΡΟΥΒΑΛΗΣ-Β.ΤΣΟΥΓΚΟΥ
ΦΑΛΤΣΗ Ρ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
XΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Τσιμόπουλος Ηλίας
ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι. ΜΠΙΡΙΚΟΣ - Κ.ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΤΡΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ
Ν.ΓΚΙΝΗΣ-Ε.ΧΩΤΕΜΗΣ ΟΕ
ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3D TELECOMS & MORE
ΖΗΤΣΗΣ Β.- ΜΑΣΚΑΝΤΟΥΡΗ Π. Ο.Ε.
ΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΣΙΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΙΡΑ Ε.Π.Ε.
ΠΡΕΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Χαραλαμπακης Ευαγ Δημητριος & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΠΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΦΕΡΙΤ ELECTRACOM
Θερμολιάς Γεώργιος
ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ
ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ ΠΑΤΣΙΟΣ Δ. - ΠΑΤΣΙΟΥ Μ. ΟΕ
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΠ. - ΤΟΡΗΣ Ζ. Ο.Ε.
SIM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.
Σελίδα 5 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
2266
2266
2270
2278
2279
2282
2288
2300
2315
2320
2329
2330
2334
2344
2345
2355
2356
2361
2366
2368
2372
2381
2407
2410
2415
2437
2439
2449
2450
2452
2456
2459
2462
2464
2475
2479
2487
2488
2500
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α. ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – Γ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΕ
Ι. ΜΠΙΡΙΚΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΠΕ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ- ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε
ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΡΑΝΤΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ MOBILAND
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΩΤΑΣ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Κ.ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΠΟΤ V ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΟΘ-ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Γ Ο.Ε
ΣΦΙΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
MEDIAMARKT
ΜΠΑΡΛΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΜΑΚΟΣ Π. - ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Δ. ΟΕ
ΜΑΓΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΡΥΔΗ Π. ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΖΟΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Φ.ΤΣΙΓΚΡΕΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ
STARK M.I.C.K. Ι.Κ.Ε
Πηνελόπη Γαγάνη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κ ΣΙΑ ΟΕΕ
ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΚΟΥ ΟΕ
Γ. ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΒΑΛΙΔΟΥ
Μ.ΜΠΕΣΚΟΥ - Φ. ΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ
Σελίδα 6 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
id
2501
2523
2528
2529
2530
2532
2539
2546
2547
2550
2552
2553
2556
2569
2576
2583
2593
2594
2606
2609
2615
2616
2618
2619
2620
2627
2641
2644
2650
2652
2653
2660
2668
2671
2677
2679
2687
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επωνυμία
ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
MOBISTAR AE
Ανδρουτσέλης Βλάσης & Σια ΟΕ
AIRFON Α ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ MON ΕΠΕ
Σ.ΜΑΜΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΗΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΙΑΚΩΒΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΛΑΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Κ.ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-Κ.ΠΑΤΣΑΡΗΣ ΟΕ
ARMASIDE LTD & ΣΙΑ Ο.Ε
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ
Κ. ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ D-R COMMUNICATION
Λ.ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ-Ε.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΟΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΚΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ DIGITALTECH
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ν.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΡΑΤΗΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΛΙΟΔΑΚΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ TECHNOSTORE COSMOTE
ΑΠΕΛΛΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χ.ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ - Α.ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΟΕ
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε
Π.ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Παπακαλιατης Κουκουράκης Α.Ε PHONESTORE
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΤΑΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΕΒΕ
ΒΕΡΙΓΟΣ ΕΜΜ.-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Α. Ο.Ε.
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. WIND
TEXNOCOSMOS
ΦΟΥΝΤΑ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Σελίδα 7 of 8
Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Σελίδα 8 of 8