δραση νοβς 2014

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΒΣ ΤΟ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Η δράση του ΝΟΒΣ το 2014 υπήρξε σηµαντική και περιλάµβανε την
διοργάνωση 2 ∆ιασυλλογικών Αγώνων στην Σαλαµίνα, στην διοργάνωση του αγώνα
ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης «Κύπελλο Ναυµαχίας Σαλαµίνος 2014», την
διοργάνωση του καθαρισµού των ακτών στα πλαίσια της δράσης «Καθαρίζουµε την
Ευρώπη».
Οι µικροί αθλητές του ΝΟΒΣ ανέπτυξαν πλούσια αθλητική δράση και όχι µόνο.
Συµµετείχαν σε
• 3 Πανελληνιά Πρωταθλήµατα σε Ιτέα, Γαλαξίδι, Πόρτο Ράφτη
• 4 Περιφερειακά Πρωταθλήµατα σε Βουλιαγµένη, Βάρκιζα
• 15 ∆ιασυλλογικούς αγώνες στην Τήνο, στον Ν. Ευβοϊκό (Αγ. Αποστόλους,
Πόρτο Ράφτη), Κορινθιακό (Άσσο, Αλεποχώρι), Σαρωνικό (Ελευσίνα, Φάληρο,
Λαγονήσι, Βουλιαγµένη, Βάρκιζα) και Σαλαµίνα
• 1 καθαρισµό ακτών στην Σαλαµίνα
Κέρδισαν συνολικά 11 πρώτες νίκες, 13 δεύτερες νίκες και 9 τρίτες νίκες
Συµπαραστάτες τους οι γονείς τους που σήκωσαν τα οικονοµικά βάρη για τις
µετακινήσεις και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014:
•
•
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
12 Ιανουαρίου εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο “Melina Resort”
19 Ιανουαρίου Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
•
14 – 16 Φεβρουαρίου συµµετοχή σε ∆ιασυλλογικό προπονητικό Καµπ του Ναυτικού
Οµίλου Αγ. Αποστόλων (ΝΟΑΑ) µε έναν προπονητή και έναν αθλητή
ΜΑΡΤΙΟΣ
•
•
22 - 25 Μαρτίου συµµετοχή στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αθηνών από τον Ναυτικό
Όµιλο Κατοίκων Βουλιαγµένης (ΝΟΚΒ) στην Βουλιαγµένη για σκάφη optimist και laser
4,7 µε 6 και 2 αθλητές αντίστοιχα και 2 προπονητές
29 - 30 Μαρτίου στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αθηνών στην Βάρκιζα από τον Ναυτικό
Όµιλο Βάρης – Βάρκιζας (ΝΟΒΒ) για σκάφη optimist και laser 4,7 µε 6 και 2 αθλητές
αντίστοιχα και 2 προπονητές
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
•
•
•
12 έως 16 Απριλίου συµµετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Optimist στο Πόρτο
Ράφτη µε έναν αθλητή και 1 προπονητή
24 έως 26 Απριλίου συµµετοχή στο Πανελλήνιο Κύπελλο 11χρονων Optimist στην Ιτέα
µε 1 Προπονητή και 5 αθλητές
24 έως 26 Απριλίου συµµετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Laser 4,7, στο Γαλαξίδι µε
έναν αθλητή
1
•
24 έως 26 Απριλίου συµµετοχή στο ∆ιασυλλογικό Optimist «Παστρικάκεια 2014» από
την Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) στο Φάληρο µε έναν αθλητή
ΜΑΪΟΣ
•
•
10 Μαΐου συµµετέχουµε στην Ευρωπαϊκή Ηµέρα Καθαρισµού στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
(HELMEPA), µε καθαρισµό των ανατολικών προσβάσεων του λιµανιού
9 - 11 Μαΐου συµµετοχή στο ∆ιασυλλογικό αγώνα «Τήνια 2014» στην Τήνο µε έναν
αθλητή
ΙΟΥΝΙΟΣ
•
•
14 - 15 Ιουνίου Συµµετοχή στον ∆ιασυλλογικό αγώνα Optimist από τον Ναυτικό Όµιλο
Ειρήνης – Φιλίας (ΝΟΕΦ) στο Φάληρο µε 7 αθλητές και 1 προπονητή
28 - 29 Ιουνίου διοργάνωση από ΝΟΒΣ ∆ιασυλλογικού αγώνα τριγώνου «Κύπελλο
Αίαντος 2014» για σκάφη Optimist και Laser 4,7 – Rdl στην Σαλαµίνα
ΙΟΥΛΙΟΣ
•
12 - 13 Ιουλίου συµµετοχή στον ∆ιασυλλογικό αγώνα Optimist «ΑΜΙΝΟΚΛΕΙΑ 2014»
από τον Ν.Ο. ΑΣΣΟΥ στον Άσσο Κορινθίας µε 10 αθλητές και 1 προπονητή
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
•
•
20 - 21 Σεπτεµβρίου διοργάνωση από τον ΝΟΒΣ του αγώνα ∆ιασυλλογικού ιστιοπλοΐας
τριγώνου «Κύπελλο Σαλαµινοµάχων 2014» για σκάφη Optimist, Laser 4,7 και laser
rdl στην Σαλαµίνα.
27 - 29 Σεπτεµβρίου διοργάνωση από τον ΝΟΒΣ του αγώνα ιστιοπλοΐας ανοιχτής
θαλάσσης «Κύπελλο Ναυµαχίας Σαλαµίνος 2014» στην διαδροµή Φάληρο –
Σαλαµίνα και Σαλαµίνα - Φάληρο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
•
•
•
4 - 5 Οκτωβρίου συµµετοχή στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες «ΑΛΕΠΟΧΩΡEΙΑ 2014» του
Ναυτικού Οµίλου Αλεποχωρίου (ΝΟΑΛ) στο Αλεποχώρι µε 5 αθλητές Optimist και 2 Laser
και 1 προπονητή.
11 - 12 Οκτωβρίου συµµετοχή στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες «εις µνήµη Kων/νου
Πασσίση» του Ναυτικού Οµίλου ∆ελφινάριο στο Φάληρο µε 6 αθλητές και 1 προπονητή
24 - 25 Οκτωβρίου συµµετοχή στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες «GRAND RESORT CUP»
του Ναυτικού Οµίλου Λαγονησίου στο Λαγονήσι µε 7 αθλητές Optimist και 1 προπονητή,
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
•
•
•
1 - 2 Νοεµβρίου συµµετοχή στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες του Ναυτικού Οµίλου
Ελευσίνας (ΝΟΕΛ) στην Ελευσίνα µε 9 αθλητές Optimist και 1 προπονητή.
8 - 9 Νοεµβρίου συµµετοχή στους ∆ιασυλλογικούς αγώνες optimist του Ναυτικού Οµίλου
Βουλιαγµένης (ΝΟΒ) στην Βουλιαγµένη µε έναν αθλητή και 1 προπονητή
15 - 16 Νοεµβρίου συµµετοχή στον ∆ιασυλλογικό Αγώνα του Ναυτικού Οµίλου Κατοίκων
Βουλιαγµένης (ΝΟΚΒ) στην Βουλιαγµένη µε 1 αθλητή και 1 προπονητή
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
•
•
6 - 7 ∆εκεµβρίου συµµετοχή στον ∆ιασυλλογικό Αγώνα «6o ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2014» του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πειραιώς (ΙΟΠ) µε 9
αθλητές και 1 προπονητή
26 έως 29 ∆εκεµβρίου συµµετοχή στον ∆ιασυλλογικό Αγώνα «BLUE GREECE
2
CUP»του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πόρτο Ράφτη (ΙΟΠΟΡ) µε 2 αθλητές και 1 προπονητή
Για το 2015 έχει προγραµµατιστεί:
•
Η εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο “Melina Resort” την Κυριακή 11
•
•
Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
∆ιασυλλογικός αγώνας τριγώνου «Κύπελλο Αίαντος 2015» το Σαββατοκύριακο 13
– 14 Ιουνίου
Αγώνας ιστιοπλοΐας ανοιχτης Θαλάσσης «Κύπελλο Ναυµαχίας Σαλαµίνος 2015»
το Σαββατοκύριακο 26 – 27 Σεπτεµβρίου
∆ιασυλλογικός αγώνας τριγώνου «Κύπελλο Σαλαµινοµάχων» το Σαββατοκύριακο
10 – 11 Οκτωβρίου
•
•
Ιανουαρίου στις 11:00
3