close

Enter

Log in using OpenID

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT

embedDownload
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ GPT-3100N TOPCON
REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m
H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών GPT-3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς
πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν και τις πιο
δύσκολες απαιτήσεις στο πεδίο.
Διατίθεται σε 4 μοντέλα :
•
•
•
•
GPT-3102N ακρίβειας 6cc
GPT-3103N ακρίβειας 10cc
GPT-3105N ακρίβειας 15cc
GPT-3107N ακρίβειας 20cc
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τεχνολογία πολλαπλών δεσμών παλμικού Laser (Multi-pulse Laser)
Ακτίνα μέτρησης pin-point που εξασφαλίζει μεγαλύτερο εύρος απόστασης, ακριβείς και
αξιόπιστες μετρήσεις.
Εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα στα 350μ.
Εμβέλεια μέτρησης απόστασης με ενα πρίσμα 3.000 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης απόστασης με πρίσμα ± (2mm + 2ppm) m.s.e.
Ακρίβεια μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα ± (3mm + 2ppm) m.s.e.
2 Οθόνες LCD ( GPT-3107N 1 οθόνη)
Πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
Ενσωματωμένο λογισμικό στα ελληνικά (αποτύπωσης, χάραξης, οδοποιίας, προγράμματα,
κ.α.)
2 Φωτεινοί οδηγοί χάραξης (standard)
Laser Pointer (Standard)
Τάξη Laser 1M
2 μπαταρίες (Standard)
Διπλός αντισταθμιστής κατά τους άξονες Χ και Υ (GPT-3107N μονός αντισταθμιστής κατά
τον άξονα Χ)
Πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ66 για σκόνη και υγρασία
Μνήμη για 24.000 σημεία
Λογισμικό επικοινωνίας οργάνου Topcon Tecs για Η/Υ με δυνατότητα μετατροπής των
μετρήσεων σε ASCII και DXF
1
Τα όργανα της σειράς GPT-3100Ν έχουν ενσωματωμένο λογισμικό με τις εξής
εφαρμογές:
Data Collect
Πρόγραμμα οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης
Layout (ΧΑΡΑΞΗ)
Πρόγραμμα οριζοντιογραφικής και υψομετρικής χάραξης με
εισαγωγή μέσω του πληκτρολογίου συντεταγμένων του
επιθυμητού σημείου ή μεταφορά αρχείου συντεταγμένων από
τον υπολογιστή. Το όργανο υπολογίζει αυτόματα το αζιμούθιο
και την απόσταση.
Πρόγραμμα χάραξης με πληροφορίες πολικών συντεταγμένων
(γωνίες, αποστάσεις).
(ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ)
Stake out (ΧΑΡΑΞΗ)
Resection (Οπισθοτομία) Πρόγραμμα προσδιορισμού συντεταγμένων στάσης μέσω
πολλαπλής οπισθοτομίας (μέχρι 7 σημεία) με υπολογισμό
σφαλμάτων, δυνατότητα να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις
μετρήσεις, υπολογισμός με συντελεστή κλίμακας, υπολογισμός
τυπικής απόκλισης.
Resection 2 points
Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις συντεταγμένες στάσης
(Πλαγιοτομία)
του οργάνου σκοπεύοντας δύο γνωστά σημεία (των οποίων
έχουμε προεισαγάγει τις συντεταγμένες).
Area (Υπολογισμός
Εμβαδού)
Δυνατότητα υπολογισμού εμβαδού από τα αποθηκευμένα
δεδομένα συντεταγμένων που έχετε λάβει
REM/ MLM
REM: Υπολογίζει αυτόματα το υψόμετρο απρόσιτου σημείου.
MLM: Πρόγραμμα πλευρομέτρησης . Υπολογίζει αυτόματα
μεταξύ σκοπευομένων σημείων, υψομετρική διαφορά, οριζόντια
και κεκλιμένη απόσταση ή από επί τόπου μετρήσεις ή από αρχείο
συντεταγμένων.
Πρόγραμμα αποτύπωσης σημείων σε σχέση με μια ευθεία
(αστικές αποτυπώσεις, ρυμοτομικές γραμμές).
Point to line
Elevation
Υπολογισμός υψομέτρου στάσης
Column Offset
Measurement
Μέτρηση (υπολογισμός) κέντρου κυλινδρικής κατασκευής
(κολώνα, δεξαμενή) μέσω καθορισμού τόξου περιμετρικής (με
τρία σημεία) της κατασκευής.
Έκκεντρη σκόπευση με διόρθωση γωνίας
Angle Offset
Measurement
Distance Offset
Measurement
Αποκλειστικότητα της
Topcon Plane Offset
Measurement
Οδοποιία
Έκκεντρη σκόπευση με διόρθωση μηκών
Μέτρηση (υπολογισμός) σημείου χωρίς πρίσμα μέσω καθορισμού
(με τρία σημεία) ενός επιπέδου στο οποίο ανήκει.
Πρόγραμμα χάραξης μελέτης οδοποιίας με πολύ απλή διαδικασία
εισαγωγής της μελέτης
2
ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΩΝ
Τα όργανα διαθέτουν τρεις μεθόδους μετρήσεων με Χρόνο μέτρησης και ακρίβεια:
Fine
Tracking
Coarse
: 1,2sec με ανάλυση ανά 0.2mm
: 0,4sec με ανάλυση ανά 1mm
: 0.7sec με ανάλυση ανά 10mm
Για τις μετρήσεις σας στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87)
υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης κατά τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης
Grid Factor. Το όργανο επίσης έχει την δυνατότητα ρύθμισης για ατμοσφαιρικές διορθώσεις
μέσω της ατμοσφαιρικής πίεσης και της θερμοκρασίας υπολογίζοντας αυτομάτως τα ppm.
Διόρθωση Λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών -999.9 to +999.9ppm (με βήμα 0.1ppm).
Επικοινωνία με Η/Υ
Τα όργανα συνοδεύονται από το απαραίτητο λογισμικό (software) για την μεταφορά
και αποκωδικοποίηση των δεδομένων από το όργανο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και
αντίστροφα για περαιτέρω επεξεργασία.
Η αμφίδρομη επικοινωνία με τον Η/Υ επιτυγχάνεται μέσω της θύρας RS232C και του
σειριακού καλωδίου που διατίθεται χωρίς την προσθήκη άλλου εξαρτήματος μετατροπέα.
Τα Δωρεάν Προγράμματα επικοινωνίας
Γεωδαιτικού σταθμού σας είναι τα εξής:
που
συνοδεύουν
το
πακέτο
του
Topcon Tecs : Ανεβάζει / Κατεβάζει / Μετατρέπει τα αρχεία σε ASCII ή DxF μορφή και το
σημαντικότερο δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να δημιουργήσει το format που επιθυμεί.
Topcon Link : μετατρέπει τα αρχεία σε ASCII, σε DxF ή σε XML μορφή. Επίσης παρέχει την
δυνατότητα να διορθώσει ο χειριστής τα αρχεία μετρήσεων που ελήφθησαν (γωνίες –
αποστάσεις , συντεταγμένες) στον Η/Υ ώστε να είναι έτοιμα για την περαιτέρω επεξεργασία
από άλλο πρόγραμμα.
Η εταιρία μας έχει ήδη δημιουργήσει έτοιμα formats εισαγωγής για όλα τα γνωστά Ελληνικά
προγράμματα Επίλυσης Τοπογραφικών Μετρήσεων
Τα όργανα συνοδεύονται από θήκη μεταφοράς με ιμάντα για εύκολη μεταφορά στο πεδίο.
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GPT3102N
GPT3103N
GPT3105N
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
Μεγέθυνση
Οπτικό Πεδίο
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
30χ
1030’
1000μ
3000μ
4000μ
5000μ
Μινι Πρίσμα
1 Πρίσμα
3 Πρίσματα
9 Πρίσματα
Ακρίβεια
Ελάχιστη ανάγνωση
Χρόνος Μέτρησης
GPT-3107N
± (2mm+ 2ppm x d )m.s.e
-Fine:0.2mm -Coarse:1mm -Tracking:10mm
-Fine:1.2sec -Coarse:0.5sec -Tracking: 0.3sec
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΙΣΜΑ
“REFECTORLESS” (NP)
Εμβέλεια
Ακρίβεια
Laser Class
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
Ακρίβεια
Ελάχιστη ανάγνωση
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ
Τύπος
Εύρος Διόρθωσης
Μνήμη
ΟΘΟΝΕΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΩΣΗ
Μεγέθυνση
Οπτικό Πεδίο
1.5μ έως 350μ
±3mm m.s.e
Τάξη 1Μ
2’’ (0.6mgonή
6cc))
1’’(0.2mgon ή
2cc)
3’’ (1mgon ή
10cc)
1’’(0.2mgon
ή 2cc)
5’’ (1.5mgon
ή 15cc)
1’’(0.2mgon
ή 2cc)
Δύο Αξόνων
7’’ (2mgon ή 20cc)
5’’ (1mgon ή 10cc )
Ενός Άξονα
± 3’
24.000 Σημεία
2 Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων
1 Οθόνη Υγρών
Κρυστάλλων
3χ
40
ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
Ύψος οργάνου
Laser Pointer
Θυρα RS232
Περιβαλλοντικά
Θερμοκρασιακο Ευρος
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Μπαταρια
Αυτονομια
176mm
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σε Σκόνη και Νερό IP 66
-200C - +500C
2 Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Li-ion BT-52QA
Έως 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας
4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατά την παράδοση των οργάνων γίνεται πλήρης εκπαίδευση των
δυνατοτήτων του οργάνου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει εκμάθηση του οργάνου
και των προγραμμάτων του, τόσο στο γραφείο όσο και στο πεδίο, για τον πλήρη και σωστό
χειρισμό του.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα όργανα είναι τελευταίας γενιάς. Διαθέτουν εγγύηση
καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για δύο (2) χρόνια για τα ηλεκτρονικά και
πέντε (5) χρόνια για τα οπτικομηχανικά μέρη και παρελκόμενα του οργάνου. Ικανό
stock ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και δυνατότητα παροχής ετήσιου συμβολαίου
συντήρησης.
• H εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο service με εξειδικευμένο προσωπικό, και δυνατότητα
παροχής ετήσιου συμβολαίου συντήρησης.
• Τα τοπογραφικά όργανα συνοδεύονται από όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης, τα
οποία είναι στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.
H Eταιρεία TREE COMPΑΝΥ C.O Α.Ε.Β.Ε διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001:2000.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content