εδώ - Αλλάζουμε στην καρδιά της Ελλάδας

Κώστας Μπακογιάννης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμπατριώτες μου,
Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με
μεγάλες δυνατότητες, αλλά και μεγάλες
ανισότητες. Διαβαίνοντας την Περιφέρεια
μας, σπιθαμή-σπιθαμή, νιώθουμε ότι
σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε μια
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση,
που θα παντρεύει το όραμα με το
πρόγραμμα.
Ο Συνδυασμός μας έχει και τα δύο: Όραμα
για ανάπτυξη, που βασίζεται στη δυναμική
του τόπου μας που μέχρι σήμερα έχει
μείνει αναξιοποίητη. Πρόγραμμα για τις
πραγματικές δυνατότητες που διαθέτουμε,
ώστε να δώσουμε νέα πνοή και ώθηση στην
οικονομία της
Στερεάς Ελλάδας.
Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Μέσα στην
επόμενη πενταετία θα απελευθερώσουμε τις
δυνατότητες κάθε Περιφερειακής Ενότητας, θα ενώσουμε την Περιφέρεια με ευκαιρίες για
προκοπή, εργασία, ανάπτυξη, υποδομές, κοινωνική προστασία και ποιότητα ζωής.
Πώς θα το πετύχουμε; Εκμεταλλευόμενοι τη στρατηγική θέση της Περιφέρειάς μας στις
οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Με τον ασύγκριτο ορυκτό μας πλούτο,
τη νέα βιομηχανική παραγωγή και τη μεταποίηση ποιότητας. Με την αναγέννηση της
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Την ιστορία, τον πολιτισμό, το αγνό φυσικό μας
περιβάλλον που θα προσελκύσουν επισκέπτες όλο το χρόνο.
Πώς θα διοικήσουμε; Αλλάζοντας νοοτροπία και τρόπο διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης δεν
είναι ο διαχειριστής της γραφειοκρατίας, αλλά ο πρώτος μεταξύ ίσων, που δουλεύει σκληρά
και διεκδικεί διαρκώς το καλύτερο για τον τόπο του. Ενισχύοντας τον ρόλο των πολιτών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει εμπεριστατωμένες,
κοστολογημένες θέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση μιας ανοιχτής, δημόσιας
διαβούλευσης. Διοικώντας με συνέπεια, εντιμότητα, διαφάνεια και αναβαθμίζοντας τη
διαχειριστική ικανότητα των υπηρεσιών μας, θα δημιουργούμε, δεν θα κυνηγάμε ευκαιρίες.
Για να αλλάξουμε λοιπόν, χρειάζεται να δώσουμε τη δυνατότητα, σε όσους διαθέτουν
και όραμα και πρόγραμμα για τον τόπο μας, να διοικήσουν. Σε όσους έχουν αποδείξει ότι
δουλεύουν έντιμα, δίκαια, με ανθρωπιά, διαφάνεια και ορατά αποτελέσματα.
Όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας.
Κάνουμε την εντολή πράξη.
Ξεκινάμε το μέλλον μας.
Αλλάζουμε στην καρδιά της Ελλάδας.
Κώστας Μπακογιάννης
Το πρόγραμμά μας για την Περιφέρεια
Παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη αυτοδιοικητική πρόταση, με όραμα, με γνώση και
ρεαλισμό για τη Στερεά Ελλάδα και την αναπτυξιακή της προοπτική.
Όραμα για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα βασίζεται στις δημιουργικές δυνάμεις
του τόπου μας και στα ισχυρά του χαρακτηριστικά, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν μείνει
ουσιαστικά αναξιοποίητα.
Γνώση σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν. Γνωρίζουμε τα
προγράμματα, τις χρηματοδοτήσεις, τις ενισχύσεις, τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα, ώστε
να επανεκκινηθεί η Οικονομία της Στερεάς Ελλάδας.
Ρεαλισμό, για τους εφικτούς στόχους. Για όλα αυτά που είμαστε βέβαιοι πως μπορούν να
γίνουν, πέρα από κάθε αντίληψη δημαγωγίας.
Στην προσπάθεια αυτή, θέλουμε να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας με τη
γνώμη τους και τη γνώση που έχουν για τα προβλήματα και τις λύσεις που απαιτούνται.
Το πρόγραμμά μας είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη που θέλει να καταθέσει τις απόψεις και την
κριτική του.
Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις που θα βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την
αποτελεσματικότητα των λύσεων που προτείνουμε, έτσι ώστε την 1η Σεπτεμβρίου να
είμαστε έτοιμοι και να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστερήσεις.
Γενικά Χαρακτηριστικά ΠΣτΕ
Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με υψηλό ΑΕΠ, που ουσιαστικά όμως είναι
πλασματικό. Η υπεροχή της στους αριθμούς είναι φαινομενική, καθώς ένα μεγάλο μέρος
της βιομηχανικής δραστηριότητας πραγματοποιείται στο έδαφος της Περιφέρειας, από
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Αττική. Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας
εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα
μεταποίησης και στον τριτογενή τομέα, ενώ έντονες είναι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες
που σημειώνονται εξαιτίας της υψηλής ανάπτυξης κατά μήκος του ΠΑΘΕ, σε σχέση με την
ενδοχώρα.
Στον αγροτικό τομέα παρουσιάζεται υψηλή εξάρτηση από παραδοσιακές και επιδοτούμενες
καλλιέργειες, αλλά και από προϊόντα, για τα οποία αλλάζει ριζικά το πλαίσιο στήριξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και ο χαμηλός
βαθμός εξειδίκευσης και εκπαίδευσης των αγροτών, έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή
μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία των προϊόντων του τομέα μεταποίησης, την
προβληματική σχέση των οργανωμένων δικτύων εμπορίας με τους παραγωγούς και τον
χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας.
Σε ένα μεγάλο μέρος, οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δεν έχουν αναβαθμίσει τον
τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Λειτουργούν αναπαράγοντας παραδοσιακές διαδικασίες και
είναι οργανωμένες με δομές που εισάγουν καινοτομίες με βραδείς ρυθμούς. Η ανάπτυξη
και ανάδειξη των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας περιορίζεται επίσης από την έλλειψη
συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και την αξιοσημείωτη έλλειψη σε ανθρώπινους
πόρους υψηλής εξειδίκευσης. Η ανομοιογένεια και η χαμηλή παραμονή εντός της
Περιφέρειας χαρακτηρίζει και την τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας. Ένας μεγάλος
αριθμός επισκεπτών συγκεντρώνεται αποκλειστικά στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών,
ενώ οι μισές κλίνες της Περιφέρειας μοιράζονται κυρίως μεταξύ της Φθιώτιδας και της
Εύβοιας.
Νέα περίοδος για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Με τη λήξη της πρώτης, μεταβατικής περιόδου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, κλείνει
ένας κύκλος προσαρμογής σε μια νέα διοικητική πραγματικότητα. Οι εκλογές του Μαΐου
έρχονται σε μια περίοδο που η χώρα και η Στερεά Ελλάδα βρίσκονται ακόμη στη δίνη μιας
πρωτόγνωρης κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά κάθε οικονομική δραστηριότητα και
έχει αποδυναμώσει κάθε προσπάθεια για ανάκαμψη της Οικονομίας.
Στη νέα αυτή περίοδο, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Κεντρικό ζητούμενο
είναι η οικονομική αυτονομία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Βασικός πυλώνας
αποτελεσματικότητας είναι η εκλεγμένη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να επιβιώνει με
δικούς της πόρους. Να συλλέγει τα δικά της έσοδα και να προγραμματίζει τον αναπτυξιακό
σχεδιασμό της, αφού της έχουν μεταφερθεί ουσιαστικοί πόροι και αρμοδιότητες. Η
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που είναι κατακερματισμένη και ανήκει σε διάφορους
φορείς του κράτους, να περιέλθει στην ευθύνη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η
χρηματοδότηση της οποίας να μην εξαρτάται από τον ρυθμό των αποφάσεων της κεντρικής
διοίκησης. Ο έλεγχος των πολιτών, η διαφάνεια, η διαβούλευση και η λογοδοσία πρέπει να
αποτελούν τους πυλώνες για το νέο μοντέλο της περιφερειακής διοίκησης.
Έχουμε έναν σαφή και συγκεκριμένο σκοπό: μέσα στην επόμενη περίοδο, να βγάλουμε τη
Στερεά Ελλάδα από την κρίση, με ένα μοντέλο που θα βασίζεται στα ισχυρά χαρακτηριστικά
της. Στις δυνατότητες, στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και στο ιδιαίτερα αξιόλογο
ανθρώπινο δυναμικό της. Επεξεργαστήκαμε ένα μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη,
δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και την ευημερία.
Η συμμετοχή της Στερεάς Ελλάδας στην ανάπτυξη είναι εφικτή. Αυτή όμως μπορεί να
γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την αλλαγή αντίληψης σχετικά με τη διοίκηση και
τη διαχείριση των ζητημάτων της Περιφέρειας, με νέα νοοτροπία που ξεφεύγει από τους
καθαρά οικονομικούς όρους και αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τόλμη, αποφασιστικότητα,
συνέπεια, βάζοντας πάνω απ’ όλα τον σεβασμό απέναντι στον πολίτη.
Η Στερεά Ελλάδα δεν χρειάζεται στείρες αντιπαραθέσεις, κομματικούς φανατισμούς, εμμονή
στο παρελθόν, μεγάλα λόγια και προτάσεις εντυπωσιασμού, που υπόσχονται “μαγικές”
λύσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε ανάγκη από σύμπνοια, ενότητα, συναίνεση,
σύνθεση δυνάμεων.
Ο τόπος αναζητά ψύχραιμες φωνές και ρεαλιστικές απαντήσεις.
Παρά τις αδυναμίες στην εφαρμογή του θεσμού, έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση είναι το καταλληλότερο μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
Στερεάς Ελλάδας και την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα οδηγήσει σε μια ανταγωνιστική,
εξωστρεφή, παραγωγική οικονομία για την Περιφέρεια.
Ωστόσο, οφείλουμε να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να κατευθύνουμε τη Στερεά Ελλάδα προς
ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.
Στο πρόγραμμά μας έχουμε μελετήσει τα προβλήματα της Περιφέρειας και έχουμε
επεξεργαστεί έργα, δράσεις και παρεμβάσεις, ώστε μέσα στην επόμενη πενταετία, η Στερεά
Ελλάδα να μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το κεντρικό
κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδιωτική πρωτοβουλία, με στόχο την ισόρροπη
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα με ορθολογικές προτάσεις και κοστολογημένες δράσεις,
πυρήνας των οποίων είναι το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με το νέο
ΕΣΠΑ 2014- 2020.
Δεν μένουμε μόνο σε αυτό.
Επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση από κάθε άλλη πρωτοβουλία και μέσο που θα ενισχύσει τις
προσπάθειες μας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ισχυροποίηση των επιχειρήσεων και
τη δημιουργία νέων, μόνιμων θέσεων εργασίας.
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στην «καρδιά της Ελλάδας» και εξαιτίας της
γεωγραφικής της θέσης έχει κομβική σημασία για τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τον
τουρισμό της χώρας. Είναι μια Περιφέρεια με ξεχωριστά χαρακτηριστικά που αποτελούν το
συγκριτικό της πλεονέκτημα. Αυτά είναι:
• Η στρατηγική θέση της σε ό,τι αφορά τις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες
μεταφορές.
• Η σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα.
• Η ευρεία αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
• Το αγνό φυσικό περιβάλλον, οι γεωθερμικές πηγές και ο ορυκτός πλούτος.
• Το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό της απόθεμα, αλλά και όλες οι διαφορετικές μορφές
Τουρισμού.
Ανεργία, ένα κεντρικό πρόβλημα στη Στερεά Ελλάδα
Η Στερεά Ελλάδα δεν ξέφυγε από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Η αναπτυξιακή
πορεία της Περιφέρειας καθηλώθηκε. Ο δείκτης της ανεργίας αυξήθηκε σε μεγάλο
βαθμό, με ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες, όπως αυτή της Εύβοιας, να σημειώνουν
εντυπωσιακά αρνητικές επιδόσεις. Η βιομηχανική παραγωγή στις γεωγραφικές παρυφές της
Περιφέρειας περιορίστηκε. Θέσεις εργασίας χάθηκαν. Η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε,
ενώ πλήγματα δέχτηκε και η αγροτική παραγωγή. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
έκαναν εντονότερη την εμφάνισή τους, ακόμη και σε κοινωνικές ομάδες που θεωρούνταν
οικονομικά ασφαλείς μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
Μέσα στην τελευταία πενταετία, η ανεργία στην Περιφέρεια αυξήθηκε και παραμένει σε
υψηλά επίπεδα (26,9% τον περασμένο Δεκέμβριο), αν και βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από
τον εθνικό μέσο όρο. Πολύ μεγάλα ωστόσο, είναι τα ποσοστά της ανεργίας των νέων, που
πλησιάζουν το 60%, των γυναικών, πάνω από 35%, καθώς και των μακροχρόνια άνεργων.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Στερεά Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το μέσο
κοινοτικό, στο 72%. Παράλληλα, έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας και διεύρυνση των περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων.
Κεντρικά προβλήματα της Περιφέρειας
• Η ανομοιογένεια που παρατηρείται στην οικονομική δραστηριότητα των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας, έγινε ακόμη πιο έντονη, με το κλείσιμο επιχειρήσεων, την
επιδείνωση των οικονομικών δεικτών και την ύπαρξη αρνητικών φαινομένων, όπως η
αποβιομηχάνιση σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, π.χ. η Εύβοια. Παράλληλα,
ο αγροτικός τομέας αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρκείς δυσκολίες
και εμπόδια, χωρίς αρωγή και χωρίς καθοδήγηση από την Περιφέρεια, προς καλλιέργειες
περισσότερο αποδοτικές και προσοδοφόρες.
• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας αγωνίστηκαν να επιβιώσουν σε
ένα σκληρό οικονομικό περιβάλλον, αποκλεισμένες από τις πηγές χρηματοδότησης,
χωρίς ρευστότητα και χωρίς τη δυνατότητα να επενδύσουν στην καινοτομία και την
εξωστρέφεια.
• Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, εξαιτίας
της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τη βιομηχανική δραστηριότητα που
συγκεντρώνεται κυρίως στην περιοχή των Οινοφύτων, του Σχηματαρίου και της
Ριτσώνας. Λύση συνολική και βιώσιμη δεν έχει δοθεί ακόμη στο ζήτημα της διαχείρισης
των αστικών απορριμμάτων, των αποβλήτων και της ανακύκλωσης, ενώ στη διαδικασία
αποκατάστασης βρίσκονται ακόμη πολλοί από τους ΧΥΤΑ της Στερεάς Ελλάδας.
• Οι καταγεγραμμένες και γνωστές ανισότητες στην υποδομή και παροχή υπηρεσιών
υγείας, παρέμειναν έντονες, χωρίς ουσιαστικές προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα πρόσβασης των πολιτών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
Με αυτά τα δεδομένα, η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να μπει σε πορεία
επανεκκίνησης. Απαιτείται η χάραξη μιας αναπτυξιακής προοπτικής, με σαφή κατεύθυνση,
συγκεκριμένους στόχους και συνέπεια. Αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για
την επόμενη περίοδο. Είναι όμως μια πρόκληση, στην οποία είμαστε έτοιμοι να
ανταποκριθούμε.
Στρατηγική Ανάπτυξη πορείας
Το πρόγραμμά μας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι μια επεξεργασμένη πρόταση
για την αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση των παραγωγικών
δυνάμεων, την ενεργοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων.
Η πρότασή μας για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει νέες
ιδέες, καινοτομία, εξωστρέφεια, και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των
επαγγελματιών της Στερεάς Ελλάδας.
Η Περιφέρεια θα βρίσκεται διαρκώς κοντά τους, ώστε με έναν διαφορετικό τρόπο, με μια νέα
αντίληψη, η Στερεά Ελλάδα να βγει πολύ σύντομα από την κρίση και να σταθεροποιηθεί σε
μια πορεία ανάπτυξης.
Τα βασικά σημεία της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι:
• Η δημιουργία ενός δικτύου προστασίας για τους αδύναμους, με την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στα
σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις της αγοράς.
• Η λήψη μέτρων ώστε να μπει σε πορεία ανάπτυξης η τοπική οικονομία και να γίνει
εφικτή η προσέλκυση επενδύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η υλοποίηση των έργων υποδομών της Στερεάς Ελλάδας, ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό
και σιδηροδρομικό δίκτυο, να αναβαθμιστούν οι υποδομές υγείας και να εκτελεσθούν
έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,
• Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του πολιτιστικού
αποθέματος της Περιφέρειας.
• Η χάραξη κεντρικής περιφερειακής τουριστικής πολιτικής με συγκεκριμένο πρόγραμμα
και στόχο την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας 365 ημέρες το χρόνο.
• Η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας και η παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις.
Χρηματοδότηση
Σχεδιάσαμε το πρόγραμμά μας λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις δυσκολίες και τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση.
Η οικονομική κρίση επηρεάζει εκτός από τις επιχειρήσεις
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς οι εθνικοί πόροι
είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Οι δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις είναι ελάχιστες, ενώ μειωμένοι θα είναι για
την περίοδο 2014-2020 και οι πόροι των Ευρωπαϊκών
Ταμείων. Βασικό εργαλείο χρηματοδότησης είναι το νέο ΕΣΠΑ, χωρίς να αποτελεί πανάκεια
ή αστείρευτη πηγή χρημάτων. Ο προϋπολογισμός του θα κυμανθεί περί τα 20,5 δις ευρώ
για την περίοδο 2014-2020.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Στερεάς Ελλάδας θα διαχειριστεί στη
διάρκεια του νέου ΕΣΠΑ 533.353.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Πόροι ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
Το συνολικό ποσόν που αναλογεί στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
είναι 533.353.050 ευρώ (δημόσια δαπάνη).
Οι πόροι, όπως διατίθενται ανά Ταμείο, στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
152.167.848
76.083.924
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ)
42.509.024
21.254.512
Ταμείο Συνοχής
138.676.176
69.338.088
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης*
200.000.000
100.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
533.353.048
194.676.874
*Το 30% των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα εκχωρηθούν στα ΠΕΠ και το ποσόν για την Στερεά
Ελλάδα υπολογίζεται με βάση την υπόθεση ισοκατανομής του συνολικού ποσού στις δέκα τρείς περιφέρειες.
Κατανομή πόρων ΠΕΠ ανά Διαρθρωτικό Ταμείο
Διεκδικούμενοι πόροι
Το συνολικό ποσό που θα έχει επενδυθεί στη Στερεά Ελλάδα από το ΕΣΠΑ (2007-2013) μέχρι
τη λήξη του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2015, υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 1,4
δις ευρώ.
Η νέα Περιφερειακή αρχή της Στερεάς Ελλάδας θα διεκδικήσει συνολικές επενδύσεις, από το
νέο ΕΣΠΑ (2014-2020), ίδιου ύψους με αυτό της περιόδου 2007-2013, δηλαδή τουλάχιστον
1,4 δις ευρώ.
Από αυτό το ποσόν των 1,4 δις ευρώ είναι ήδη εξασφαλισμένοι για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας,
πόροι ύψους 533 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την ανάλυση της προηγούμενης
παραγράφου.
Κατά συνέπεια, παραμένουν υπό διεκδίκηση πόροι ύψους 900 εκ. ευρώ, που θα προέλθουν
από τα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020):
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», στο οποίο η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε €4.361.588.892.
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
στο οποίο η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε €3.735.085.423.
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», στο οποίο η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε €2.152.201.141.
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο οποίο η κοινοτική
συνδρομή ανέρχεται σε €386.425.295.
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη», στο οποίο η κοινοτική συνδρομή
ανέρχεται σε €4.195.972.284.
• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία», στο οποίο η κοινοτική συνδρομή
ανέρχεται σε €250.000.000.
Πρόσθετοι πόροι
Στο χρηματοδοτικό μίγμα του προγράμματος, υπολογίζουμε και σε άλλους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι στη περίοδο 2014-2020 όπως:
Το, πρόσφατα ιδρυθέν, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, για χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και έργων υποδομής, στο οποίο θα συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο με 350
εκατ. ευρώ, η γερμανική KfW με 100 εκατ. ευρώ και το Ίδρυμα Ωνάση με 30 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα “HORIZON 2020“ για Έρευνα
και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με στόχο
την χρηματοδότηση της Επιστημονικής
Αριστείας (€24.6 δις), της Βιομηχανικής
πρωτοπορίας (€17.9 δις) και της έρευνας για
τις Κοινωνικές προκλήσεις (€ 31.7 δις).
Η πρωτοβουλία “SME Initiative” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων “COSME” που στοχεύει,
μέσω χρηματοδοτήσεων €2,5 δις, στη
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη
χρηματοδότηση, υπό μορφή μετοχικών
κεφαλαίων και δανείων, στην πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας.
Το πρόγραμμα Connecting Europe Faciity (CEF), για τη χρηματοδότηση των
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών,
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελκυστικού
για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω
ενός συνδυασμού χρηματοδοτικών εργαλείων και συνεργειών.
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων, που στοχεύει στην ενίσχυση της αγοράς
εργασίας και αφορά περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου το επίπεδο ανεργίας των νέων
βρίσκεται πάνω από το 25%.
Δημόσιες & ιδιωτικές επενδύσεις
Τέλος, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εκτός του σκέλους των
συγχρηματοδοτούμενων) μπορεί να διαθέσει για την Στερεά Ελλάδα περί τα εκατό
εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ θα επιδιωχθεί να ξεπεράσουν τα
εκατό εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί στη Στερεά
Ελλάδα, αναμένουμε να ξεπεράσει το 1,6 δισ. ευρώ.
Έχουμε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία
και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε με
ταχύτητα για να αξιοποιήσουμε τους
διαθέσιμους πόρους. Δεν υπάρχει χρόνος
για χάσιμο. Η Στερεά Ελλάδα δεν μπορεί
να αφήσει άλλες ευκαιρίες αναξιοποίητες.
Η επόμενη περίοδος αποτελεί μια κρίσιμη
καμπή. Ένα στοίχημα που πρέπει να
κερδίσουμε με την έγκαιρη και ορθή διαχείριση των εγκεκριμένων πόρων, αλλά και με την
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο συνδυασμός όλων των πηγών χρηματοδότησης και
η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει καθοριστική σημασία για τη δημιουργία
ενός υγιούς και σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος στη Στερεά Ελλάδα.
€ 100.000.000
€ 333.000.000
€ 900.000.000
€ 200.000.000
Κεντρικοί Στόχοι
Κεντρικός στόχος του προγράμματός μας για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι η
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη,
τη δίκαιη κατανομή πόρων σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, την ισότιμη συμμετοχή
των παραγωγικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την καταπολέμηση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με σχέδιο και προγραμματισμό.
Το μοντέλο αυτό θα προάγει την ανταγωνιστικότητα και θα δίνει έμφαση στην παροχή
υπηρεσιών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την προστασία και την κοινωνική συνοχή για όλους τους
πολίτες. Προτεραιότητά μας είναι να προωθήσουμε πρωτοβουλίες που στόχο θα έχουν την
καταπολέμηση της φτώχειας, τον περιορισμό της ανεργίας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού. Παράλληλα, αποσκοπούμε στη δημιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη
συνεργασία και την ανάπτυξη ενός παραγωγικού μοντέλου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού, με
προσοχή σε τομείς της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι δεν έχουν εξελιχθεί σύμφωνα
με τις δυνατότητες της περιοχής, όπως ο τουρισμός.
Προτεραιότητα μας είναι να κάνουμε πραγματικότητα την εξωστρέφεια σε κάθε τομέα
της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Να ενισχύσουμε την
εξαγωγική κατεύθυνση των επιχειρήσεων και τη μεταφορά τεχνολογίας. Να προωθήσουμε
τις διεθνείς συνεργασίες και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, και της καινοτομίας, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι άξονες του αναπτυξιακού προγράμματός μας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που
αναλύονται παρακάτω, είναι οι εξής:
• Διοικητική αναδιοργάνωση της Περιφέρειας, με έμφαση στα σύγχρονα συστήματα
διοίκησης, την οικονομική διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επαγγελματιών.
• Δημιουργία και εφαρμογή ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας για τους άπορους, όσους
ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
• Εκσυγχρονισμός του παραγωγικού μοντέλου, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(Συνεργασία και Καινοτομία, Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, Δημιουργία Θερμοκοιτίδων
Νέων Επιχειρήσεων, Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων).
• Αγροτική και ήπια δασική ανάπτυξη.
• Σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής, με έμφαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της
Περιφέρειας.
• Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και ένταξη στην αγορά εργασίας.
• Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών.
• Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
• Ενεργειακή πολιτική, με επενδύσεις σε έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Διοικητική Αναδιοργάνωση
Είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια διαχειρίζεται τους
πόρους και προβάλλει τη Στερεά Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως στους επενδυτές. Σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση των πόρων, στοχεύουμε στη δημιουργία αξιόπιστων δομών μέσα στην
Περιφέρεια, ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Προωθούμε την εφαρμογή νέου Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Περιφέρειας, με σκοπό την ουσιαστική διοικητική αναδιοργάνωση, την καταπολέμηση της
γραφειοκρατίας και την οικονομική αναδιοργάνωση. Επιδιώκουμε να το πετύχουμε, με την
εφαρμογή νέων διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού
κόστους και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διοίκησης με την χρήση σύγχρονου
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Προσβλέπουμε σε περισσότερο αποδοτικές υπηρεσίες
της Περιφέρειας, τόσο στο επίπεδο της προώθησης των κεντρικών αποφάσεων με μετρήσιμα
αποτελέσματα, όσο και στην καθημερινή επαφή τους με τον πολίτη. Με την εκπαίδευση του
προσωπικού, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την επέκταση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, αποβλέπουμε στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,
αλλά και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους στην
Περιφέρεια.
Αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας
Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 είναι κατανεμημένη με τέτοιο τρόπο,
ώστε το μεγαλύτερο μέρος των εξασφαλισμένων πόρων να προορίζεται για την προώθηση
έργων και ενεργειών, για τις οποίες δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στη δημόσια διοίκηση. Τέτοιες
ενέργειες είναι αυτές που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και πρωτοβουλίες
για την κλιματική αλλαγή, την προώθηση της απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα, την εκπαίδευση, την έρευνα και την
καινοτομία, σχεδιασμένες με διαφορετική στρατηγική σε σύγκριση με το παρελθόν.
Για αυτό απαιτείται να κινηθούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε
τα απαιτούμενα χρήματα για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των έργων που χρειάζεται η
Στερεά Ελλάδα.
Πρέπει να κινηθούμε με μια διαφορετική λογική και μια νέα στρατηγική διαχείρισης των
πόρων. Η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει πόρους από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ και των
άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να αναβαθμιστεί η διαχειριστική ικανότητα των
επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων (Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα,
Πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις μεταξύ άλλων). Στόχος είναι η διάχυση της γνώσης και
της τεχνογνωσίας, ώστε να διαχειριστούν τις χρηματοδοτήσεις με βάση την επιλεξιμότητα και
τον χαρακτήρα της νέας προγραμματικής περιόδου.
Υποστήριξη της συμμετοχής
Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Δημοκρατίας χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών. Σε
αυτό το πλαίσιο, άποψή μας είναι ότι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων
είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την προώθηση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών
διαδικασιών, αλλά και για την επιτυχία στην υλοποίηση των κοινών μας οραμάτων και στόχων.
Ο Περιφερειάρχης θα βρίσκεται σε διαρκή και στενή συνεργασία με τους Δήμους. Θα παρίσταται
στις συνεδριάσεις ανοιχτών δημοτικών συμβουλίων που θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση
και θα αναπτύξει με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, με σκοπό την πορεία προς την ανάπτυξη και με τη
μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια. Η έκφραση της άποψης των πολιτών δεν είναι μόνο επιθυμητή,
είναι απαραίτητη.
Αποστολή μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη λειτουργία της Περιφέρειας και
στην κοινωνία, μέσω της ενεργής συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων. Προς τούτο,
θα προχωρήσουμε σε Σχέδιο Δράσης Κοινωνικού Ελέγχου του Έργου της Περιφέρειας και
Συμμετοχής των Πολιτών στη Λήψη Αποφάσεων, που θα αποτελείται από τους εξής άξονες:
• Δημιουργία βάσης δεδομένων αποφάσεων με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους.
• Δημιουργία ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας πολιτών- Περιφέρειας μέσω portal.
• Δημιουργία μόνιμης επιτροπής (forum) από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ, των
παραγωγικών φορέων και τοπικών φορέων για την διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας σε
θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
• Διαβούλευση για σημαντικά έργα και δράσεις στην Περιφέρεια.
• Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων και μεταξύ φορέων/ πολιτών και
Περιφέρειας.
• Δημοσιοποίηση ετήσιου απολογισμού Περιφέρειας (διοικητικού, οικονομικού,
περιβαλλοντικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού, πολιτιστικού κλπ).
• Δημοσιοποίηση, προς διαβούλευση με τους πολίτες και φορείς της Περιφέρειας, του ετήσιου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας, με σκοπό την ενσωμάτωση των σχολίων τους και την
τελική διαμόρφωσή του.
• Ίδρυση περιφερειακού παρατηρητηρίου απασχόλησης με καταγραφή των δεδομένων
ανεργίας και απασχόλησης αλλά και των αντιστοίχων δράσεων ανά δήμο, ώστε με βάση
τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής, να κινητοποιηθούν οι κατάλληλοι φορείς για την
αντιμετώπιση του προβλήματος με εστιασμένες παρεμβάσεις.
Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας
Όσον αφορά στην αναβάθμιση της διαχείρισης και ελέγχου της ακίνητης περιουσίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προβλέπουμε:
• Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου ακινήτων άμεσης προτεραιότητας αξιοποίηση,ς με βάση
τεχνικά, νομικά και εμπορικά κριτήρια και τη διατύπωση προκαταρκτικών προτάσεων
αξιοποίησης.
• Δημιουργία ενιαίας οργανωτικής δομής για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της ακίνητης
περιουσίας της Περιφέρειας με αντικείμενα:
•
• την καταγραφή και φύλαξη της ακίνητης περιουσίας.
• τη διοίκηση και διαχείριση της.
• τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών για την αξιοποίηση της .
• τη διαμόρφωση πολιτικής στέγασης των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας,
με στόχο τη συστέγαση των υπηρεσιών σε ενιαίο διοικητικό κέντρο και την εξοικονόμηση
πόρων.
• την ανάπτυξη Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ακινήτων της Περιφέρειας, στο οποίο θα
πρέπει να ενταχθεί σταδιακά το σύνολο των ακινήτων της-ιδιοκτησίας της.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Η σημαντικότερη επίπτωση της οικονομικής κρίσης είναι η απώλεια του αισθήματος ασφάλειας
για τους πολίτες. Της αίσθησης ότι έχει πάψει πια να είναι δεδομένη η πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, φροντίδας και περίθαλψης, αλλά ακόμη και η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών για
την επιβίωση. Η μακροχρόνια ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός
που συχνά αποτελούν συνέπεια της απώλειας εργασίας, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη
να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας του πολίτη. Η ανάγκη αυτή είναι πιο έντονη για
τους άνεργους, τους ηλικιωμένους, τους νέους που δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, τις
πληθυσμιακές ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως οι ψυχικά ασθενείς, οι εξαρτημένοι, τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, οι Ρομά.
Για την αντιμετώπιση αυτών των επιτακτικών αναγκών, δημιουργούμε τον Κόμβο
Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης, με παράρτημα σε κάθε νομό. Ο Κόμβος θα λειτουργεί με
τη δομή του κέντρου υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shop), που θα παρέχει υγειονομικές
και κοινωνικές υπηρεσίες. Εκεί θα παρέχονται όλες οι βασικές υπηρεσίες στους πολίτες, με
προτεραιότητα σε εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Η υπηρεσία μιας στάσης
με τη μορφή Διαδικτυακής Πύλης Κοινωνικής Προστασίας και την υποστήριξη των τοπικών
κοινωνικών δικτύων, θα ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα πολλαπλών πηγών πληροφόρησης στην
Περιφέρεια.
Αναλυτικότερα, ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης θα προωθεί:
• Ενέργειες ένταξης στην αγορά εργασίας για όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
φτώχειας ή αδυνατούν να βρουν δουλειά.
• Παρεμβάσεις για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Με δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας και
πρόνοιας, με ψυχολογική υποστήριξη, με συμβουλές επαγγελματικής κατάρτισης, με δράσεις
για τον περιορισμό του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
• Ως ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες
των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, κινητών
τηλεφώνων και SMS στο σύνολο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. επιδόματα,
εύρεση εργασίας, πληροφορίες για επιδοτούμενα και μη προγράμματα κατάρτισης,
απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού,
προγράμματα ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.ά.).
• Καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης, με προγράμματα για την αντιμετώπιση του
αποκλεισμού και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
όπως άτομα με αναπηρίες, προβλήματα ψυχικής υγείας ή μετανάστες.
• Αξιοποίηση και ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Ειδικές δράσεις για τους Ρομά. Κεντρικός στόχος στην Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική
τους ένταξη, είναι η παροχή δέσμης μέτρων στεγαστικής αρωγής, με χρηματοδότηση του
ΕΤΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε υπάρχοντες οικισμούς, διάθεση νέων
κτιρίων για τη διαμονή τους, επιχορήγηση ενοικίου και παραχώρηση δημοτικών χώρων για
οργάνωση υποδομών κατασκηνώσεων για διερχόμενους. Οι δράσεις στέγασης για τους Ρομά
συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής ένταξης που προάγουν τις δεξιότητές τους.
Οργάνωση δομών
Για την καλύτερη λειτουργία του Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας και του Κόμβου
Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης, δρομολογούμε τη δημιουργία του Μητρώου και Δικτύου
Τοπικών Φορέων. Στόχος του είναι να διασφαλίσει την αξιοπιστία των φορέων που δρουν σε
τοπικό επίπεδο και θα αναλάβουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Παράλληλα, να
δημιουργήσει ένα συντονιστικό όργανο φορέων, που μπορούν να συμμετάσχουν σε χωροταξικές
και κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον, η δημιουργία ενός συστήματος δεικτών, θα ενισχύσει την
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας. Ο συνδυασμός
όλων αυτών θα ανοίξει τον δρόμο για απευθείας ενισχύσεις και για Τοπικά Σχέδια Δράσης που
αφορούν την Κοινωνική Φροντίδα.
Σχεδιάζουμε επίσης, την επέκταση του Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, Το Δίκτυο
λειτουργεί με χρηματοδότηση του ΕΠΑΝΑΔ (Υπουργείο Εργασίας και ΕΚΤ) και αναπτύσσεται
στις εξής δομές: Γραφείο Διαμεσολάβησης, Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο,
Τράπεζα Χρόνου, Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Λχανόκηπος. Ήδη στην Εύβοια λειτουργούν
Κέντρο Ημέρας, Τράπεζα Χρόνου, Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης,
ενώ στη Φθιώτιδα λειτουργούν, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης και
Λαχανόκηπος. Στις περισσότερες έδρες των Δήμων λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με
ευθύνη των Δημοτικών Αρχών, χάρη στις προσφορές τοπικών επιχειρήσεων και την εργασία
εθελοντών. Σε κάποιες επίσης λειτουργούν και Κοινωνικά Ιατρεία, Φαρμακεία και Φροντιστήρια
με ευθύνη Δήμων, Εργατικών Κέντρων ή άλλων φορέων. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει σε
κάθε έναν από τους Δήμους της Περιφέρειας, από ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Γραφείο
Διαμεσολάβησης. Παράλληλα, στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη, χρειάζεται να υποστηριχτούν
Συσσίτια και Κοινωνικά Φαρμακεία. Δημοτικά ή δημόσια κτίρια τα οποία θα ανακαινιστούν μέσω
του προγράμματος του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να στεγάσουν αυτές τις δομές.
Προτεραιότητά μας είναι ακόμη η οργάνωση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία τους
σε επιλεγμένους Δήμους και τη διασύνδεσή τους με όλους τους τύπους δομών που παρέχουν
υπηρεσίες στο πεδίο της Υγείας, την κάλυψη βασικών αναγκών περίθαλψης και τη δωρεάν
παροχή υπηρεσιών υγείας για ευάλωτα άτομα (παροχή φαρμάκων, πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, νοσηλεία).
Ανάπτυξη προγράμματος στέγασης
Οι άστεγοι αποτελούν διακριτή ενότητα που καλύπτεται συνολικά από τη λειτουργία Κέντρου
Ημέρας, Υπνωτηρίου, Ξενώνα και Κοινωνικής κατοικίας. Κέντρο ημέρας για υποδοχή αστέγων
λειτουργεί στη Χαλκίδα, ενώ αναφορές για παρόμοιο πρόβλημα υπάρχουν και για τη Λαμία.
Ειδικά για το κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας και της κάλυψης των αναγκών στέγασης των
αστέγων και όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγης, θα χρηματοδοτήσουμε αρχικά την
πιλοτική και στη συνέχεια την ευρύτερη εφαρμογή, ενός προγράμματος που θα διασυνδέσει
τα άδεια σπίτια με άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο έξωσης ή μένουν σε ακατάλληλα
καταλύματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης και εργασιακής ένταξης του
ενοικιαστή και παράλληλα σειρά κινήτρων προς τον ιδιοκτήτη, που δέχεται να νοικιάσει το
σπίτι σε ελάχιστη τιμή (π.χ. απαλλαγή από δημοτικά τέλη, άλλες παροχές). Οι δράσεις στέγασης
μπορούν να απευθυνθούν σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
στέγης (γηγενείς, μετανάστες, Ρομά).
Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
Αντιμετωπίζουμε την κοινωνική οικονομία σαν ένα σημαντικό μέσο τόνωσης της απασχόλησης,
με τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται σε
υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης. Το αποτέλεσμα της ανάπτυξής τους θα
είναι πολύτιμο, καθώς θα συμβάλει τόσο στην κοινωνική συνοχή, όσο και στην ανάπτυξη θέσεων
εργασίας. Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης (ΤΟΠΕΚΟ- ΤΟΠΣΑ) που έχουν ξεκινήσει, θα
αξιολογηθούν και θα συνεχιστούν. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αποτελούν – αν
και με ατελές θεσμικό πλαίσιο- ένα εργαλείο για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται εκτός
αγοράς εργασίας και για τη «δημιουργία οικονομίας» εκεί που σήμερα δεν υπάρχει. Χρειάζεται να
υποστηριχτούν μοντέλα επιχειρήσεων που θα στοχεύουν:
• Στην εξυπηρέτηση αναγκών του τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου
πολυτομεακού σχεδιασμού που θα αναπτυχθεί.
• Στην εξυπηρέτηση αναγκών του κοινωνικού τομέα μέσα από την ενεργοποίηση ανέργων,
με παράλληλη υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας, στοχεύοντας στη δημιουργία και
ανάπτυξη βιώσιμων, μικρών τοπικών επιχειρήσεων, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας στα πεδία όπου η δημόσια παρέμβαση δεν επαρκεί.
• Στην εξυπηρέτηση αναγκών του πρωτογενούς τομέα και στη δικτύωση μικρών παραγωγών
που θα στοχεύσουν περισσότερο στην ποιότητα, παρά στην μεγάλη παραγωγή, δίνοντας
έμφαση στις εξαγωγές και στα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε περιοχής.
Επιχειρηματικότητα
Η αναγέννηση της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας, η καταπολέμηση της ανεργίας και η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με ένα συγκροτημένο
σχέδιο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα χρηματοδοτηθεί κυρίως
από το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία». Η αξιοποίηση όμως, αυτών των πόρων, θα απαιτεί υψηλού επιπέδου προτάσεις
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή την προσπάθεια, η Περιφέρεια θα σταθεί αρωγός,
με τη δημιουργία δομών υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας,
εστιάζοντας στην εξωστρέφεια.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια θα δημιουργήσει το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
Στερεάς Ελλάδας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων για πρόσβαση σε
πηγές χρηματοδότησης, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την
αναδιοργάνωσή τους και την προώθηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Το Κέντρο
Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας θα αναπτυχθεί σε ένα δίκτυο με παραρτήματα, τα οποία
θα βρίσκονται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων και θα λειτουργούν υπό την
κεντρική διοίκηση στην έδρα της Περιφέρειας. Το Κέντρο θα υλοποιηθεί μέσα από διαδικασία
διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς (Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις) και με τη
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας θα εξυπηρετεί όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας -κυρίως τους Δήμους- και θα βοηθά στη δημιουργία
ενεργειών και δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από την κλιματική
αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της απασχόλησης, την εκπαίδευση,
την έρευνα και την καινοτομία, τη βελτίωση στη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη διευκόλυνση της πορείας προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας θα εκτελεί και τις
παρακάτω ενέργειες:
• θα προωθεί τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας μέσω δράσεων
διεθνούς marketing και εκδηλώσεων.
• θα παρέχει υποστήριξη στους παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδας
με έγκυρη πληροφόρηση, καθοδήγηση και διάθεση πόρων, ώστε να επιτύχουν καλύτερη
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
• θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς και επιχειρηματίες με στόχο την ανεύρεση
κατάλληλων συνεργατών από όλο τον κόσμο.
• θα διασφαλίζει την παρουσία εταιριών της Στερεάς Ελλάδας σε συνέδρια, διεθνή φόρα και
διεθνείς θεματικές εκθέσεις.
• θα υποδέχεται επισκέπτες και αντιπροσωπείες από το εξωτερικό.
• θα συνεργάζεται με αρμόδιους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς, με στόχο την προώθηση
των εξαγωγών της Στερεάς Ελλάδας.
Για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Στερεά Ελλάδα δρομολογούμε τη δημιουργία μιας
νέας δομής, του «Επενδύστε στην Καρδιά της Ελλάδας» (Invest in the Heart of Greece). Η δομή θα
έχει σαν αποστολή:
• να προσελκύει, υποδέχεται, προωθεί, υποστηρίζει και διατηρεί επενδύσεις στη Στερεά Ελλάδα
από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές.
• να προωθεί τη Στερεά Ελλάδα διεθνώς ως ελκυστικό επενδυτικό και τουριστικό προορισμό,
εφαρμόζοντας στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και
ενημερωτικών εκδηλώσεων.
• να υποδέχεται, αξιολογεί και υποστηρίζει τις Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track).
• να πληροφορεί τους επενδυτές για το ισχύον θεσμικό, νομικό, φορολογικό και οικονομικό
πλαίσιο.
• να υποστηρίζει τους επενδυτές στην εξεύρεση χρηματοδότησης.
• να συνεργάζεται με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς συναφούς αντικειμένου, με στόχο
την προώθηση της Στερεάς Ελλάδας ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού.
• να συλλέγει τα απαραίτητα οικονομικά και άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το
επενδυτικό και τουριστικό περιβάλλον της Περιφέρειας.
Δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων
Σκοπός των θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας είναι η προώθηση του
πνεύματος του «επιχειρείν» σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Στερεά Ελλάδα, μέσω της υποστήριξής τους για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων
ιδεών.
Οι θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων μειώνουν το ρίσκο ενός νέου επιχειρηματία, προσφέροντας
τα απαραίτητα εφόδια για το ξεκίνημα της επιχείρησης, δηλαδή έναν φυσικό χώρο, καθώς και
παροχές ανάπτυξης μιας ιδέας σε επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, παροχές που περιλαμβάνουν
την τεχνολογική υποστήριξη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ιστοσελίδα, βοήθεια στην
οργάνωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την διοίκηση, το marketing, τις νέες τεχνολογίες, τη δικτύωση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις και δίκτυα επιχειρήσεων,
τη συμβουλευτική σε νομικά και οικονομικά θέματα, καθώς και βοήθεια στην αναζήτηση
χρηματοδοτικών πηγών.
Τέτοια επιτυχημένα παραδείγματα θερμοκοιτίδων, είναι το Banks Mill στην Αγγλία, το Viljandi
στην Εσθονία, το Beta Haus στη Γερμανία και το Kaapeli στη Φινλανδία, που στεγάζουν νέες
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορα επιστημονικά πεδία ή σε δημιουργικά
επαγγέλματα.
Ειδικότερα, οι θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας θα αναπτυχθούν με τη
συνεργασία των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Στερεάς Ελλάδας. Θα στοχεύουν στην ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών σχημάτων (start-ups) που θα εκμεταλλευθούν επιχειρηματικά κάποια ιδέα,
υπηρεσία ή προϊόν, καθώς και στην υποστήριξή τους για τον ανασχεδιασμό του επιχειρηματικού
μοντέλου βιοτεχνιών και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα και εμφανίζουν
πρόβλημα βιωσιμότητας. Οι θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας θα στεγαστούν
σε χώρους που θα επιλεγούν, θα εξοπλιστούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα.
Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα
Η Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση αποτελεί ένα εργαλείο υλοποίησης εδαφικών στρατηγικών
με ολοκληρωμένο τρόπο, που προτείνεται για το νέο ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως
τέτοιο εργαλείο, η Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση αποτελεί ιδανική μέθοδο αντιμετώπισης
πολύπλοκων προβλημάτων περιοχών με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
Οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων αποτελούν άλλο είδος
χωρικών παρεμβάσεων που, σε αντίθεση με τις Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις, το βασικό
τους χαρακτηριστικό είναι ότι θα αναδειχθούν και θα σχεδιασθούν «από τα κάτω», δηλαδή από
τις τοπικές κοινωνίες.
Οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων έχουν στόχο τη
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εκείνες
που αποτελούν «θύλακες» κοινωνικών αρνητικών φαινομένων και χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερα παθογενή χαρακτηριστικά, όπως η πληθυσμιακή ερήμωση, ο χαμηλός βαθμός τοπικής
παραγωγής, η γεωγραφική απομόνωση, κλπ.
Προσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου στις σύγχρονες απαιτήσεις
Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου απαιτεί σχεδιασμό ώστε η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας
να μεταβεί σε μια οικονομία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με
έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Πυρήνας της οικονομίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Ο πυρήνας της οικονομίας της Περιφέρειας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να
σημειώνουν χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και εισαγωγής καινοτομιών, με αποτέλεσμα ο
τομέας της μεταποίησης να δέχεται συνεχώς πιέσεις και να υποχωρεί σε σχέση με τον εξωτερικό
ανταγωνισμό. Με περιορισμένες εξαγωγές, προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας, με
απουσία επενδύσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας έχουν αντέξει με μεγάλη
δυσκολία στα πλήγματα που δέχτηκαν από την κρίση.
Επιτακτικός ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα
Περιορισμένη ωστόσο, είναι η προσαρμοστικότητα και του αγροτικού τομέα, που στη
συντριπτική του πλειοψηφία δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες παραγωγής.
Περισσότερο θετικά είναι τα αποτελέσματα των ιχθυοκαλλιεργειών, ωστόσο και εδώ υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης.
Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού στην Περιφέρεια, με
κέντρα βασικούς προορισμούς, όπως ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών και τα χιονοδρομικά
κέντρα του Παρνασσού και του Βελουχίου, οι παραλίες της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Πολλές
ακόμη περιοχές της Περιφέρειας προσφέρουν ιδανικό χώρο για να αναπτυχθούν διαφορετικές
μορφές θεματικού τουρισμού. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ
των επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, οι οποίοι ωστόσο έχουν κοινό αντικείμενο, όπως
τουριστικές και αγροτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
Συνεργασία και Καινοτομία
Πιστεύουμε στη συνεργασία και στη συνεννόηση, επενδύουμε στην καινοτομία και στις καλές
πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία, προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα. Συνεργαζόμαστε με άλλες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα
μεγάλο πρόγραμμα, το EURIS, το οποίο προωθεί την ιδέα της «Ανοιχτής Καινοτομίας», δηλαδή
την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών μεταξύ Περιφερειών, σε συγκεκριμένους τομείς.
Μεγάλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που συμμετέχουν στο EURIS είναι η Ναβάρα στην Ισπανία, η
Στουτγκάρδη στη Γερμανία, το Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, η Δυτική Παραδουνάβια Περιφέρεια
της Ουγγαρίας και το Λοτς στην Πολωνία.
Το πρόγραμμα καταγράφει και «διανέμει» πρακτικές σε βασικούς τομείς, όπως η δικτύωση και η
συνεργασία, οι ανθρώπινοι πόροι και η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, η διαχείριση των
τεχνολογικών αγορών, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι σταθερές βάσεις σε ό,τι αφορά τη
γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία.
Το Euris αριθμεί ήδη 35 καλές πρακτικές σε αυτούς τους τομείς, ενώ οι 18 από αυτές
χαρακτηρίζονται ως βέλτιστες. Τέτοιες καλές πρακτικές είναι για παράδειγμα, η συνεργασία των
Περιφερειών με τα επιστημονικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια για την εφαρμογή καινοτομιών,
η επιμόρφωση νέων και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση επιχειρηματικών clusters, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων προς τη χρηματοδότηση, η
παροχή συμβουλευτικών εργαλείων για νέες επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι: η ανάπτυξη του σχεδίου SLIM σε τρεις Περιφέρειες
της Σουηδίας, για την ενίσχυση clusters καινοτόμου περιβάλλοντος εργασίας, που παρέχουν
ανταγωνιστικές πλατφόρμες για νέες επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη. Στη Φινλανδία, το Aalto
Camp for Societal Innovation προσφέρει λύσεις για κοινωνικές ανάγκες, αφού συνεργαστεί με
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα επάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Στην Περιφέρεια
του Βένετο, η συνεργασία Πανεπιστημίων, εταιριών και ερευνητικών ινστιτούτων έχει
δημιουργήσει ένα cluster νανοτεχνολογίας, το οποίο προωθεί τη χρήση έρευνας και καινοτομίας
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας καλής πρακτικής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων είναι το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ -περισσότερων από 20- εταίρων, οι οποίοι
προέρχονται από χώρες της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Οι εταίροι, που συμφώνησαν
να συνεχίσουν τη συνεργασία τους ακόμη και δύο χρόνια μετά από την προκαθορισμένη λήξη
του προγράμματος, οργάνωσαν ένα δίκτυο συνεργασίας και αλληλεγγύης για την υποστήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη διοργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων με πιθανούς
επιχειρηματικούς συνεταίρους. Επιδιώκουμε τη διαρκή ενεργή συμμετοχή σε ένα τέτοιο
περιβάλλον, το οποίο ευνοεί τα ανοιχτά σύνορα και τη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών της
Ευρώπης.
Αγροτική Ανάπτυξη
Το γεωργικό εισόδημα στη Στερεά Ελλάδα συρρικνώνεται. Η συμβολή της γεωργίας στο ΑΕΠ
μειώνεται και το γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται διαρκώς. Θα προχωρήσουμε σε
άμεσες παρεμβάσεις στις αγροτικές υποδομές και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτικής
που θα περιλαμβάνει:
• Συντήρηση και κατασκευή αρδευτικών και στραγγιστικών έργων, καθώς και εκσυγχρονισμό
του υφιστάμενου δικτύου, βελτίωση του οδικού δικτύου στις αγροτικές περιοχές της
Περιφέρειας.
• Μελέτη της σκοπιμότητας συνέχισης καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων, για τα οποία η
αγορά είναι κορεσμένη. Σε συνεργασία με τους παραγωγούς και όπου κριθεί απαραίτητο, θα
ενισχύσουμε την αλλαγή προσανατολισμού στην παραγωγή προϊόντων που είναι δημοφιλή
στις διεθνείς αγορές, όπως τα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα.
• Ίδρυση Σταθμών Αγροτικής Οικονομίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας της τοπικής κοινωνίας. Πιο
συγκεκριμένα, δράσεις για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κυρίως της βιολογικής
κτηνοτροφίας, καθώς και της παραγωγής ζωοτροφών για την τοπική κτηνοτροφία, τη
βελτίωση, την αειφόρο διαχείριση και επέκταση των βοσκοτόπων, τη διάδοση νέων
δυναμικών καλλιεργειών που μπορούν να προσαρμοστούν στο εδαφοκλιματικό «προφίλ»
της περιοχής, τη διατήρηση της βοοτροφίας, την ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας, την
παραγωγή προϊόντων με ταυτότητα, δηλαδή πιστοποιημένα ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α., τη διατήρηση
και περαιτέρω διάδοση των παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη
της δασικής παραγωγής, τη σύμπραξη των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα στην
περιοχή με τον τουρισμό. Οι Σταθμοί θα λειτουργούν και υπέρ της επιστροφής ιδιαίτερα
νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο προκειμένου να ασχοληθούν σε μόνιμη βάση με τον
πρωτογενή τομέα.
• Επιμόρφωση των γεωτεχνικών της Περιφέρειας σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, όπως η
διαχείριση κλίματος σε θερμοκήπια, η υδροπονία, η οργάνωση σταβλικών εγκαταστάσεων, η
διαχείριση αποβλήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
• Ενίσχυση της ανάπτυξης Ομάδων Παραγωγών και Αγροτικών Επιχειρήσεων. Ομάδες
γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων σε μια κοινή δομή που θα περιλαμβάνει λογιστήριο,
πωλητές, μεταφορικά μέσα και θα δραστηριοποιούνται αξιοποιώντας μεγαλύτερες εκτάσεις.
• Δημιουργία ενός ξεχωριστού brand name, της ταυτότητας που θα συνοδεύει τα προϊόντα της
Στερεάς Ελλάδας και θα αποτελεί σήμα της προέλευσης και της ποιότητάς τους.
• Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και
συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της
εμπορικής διάθεσης των προϊόντων.
• Εφαρμογή στην πράξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Στερεάς Ελλάδας.
Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, με βασικό εργαλείο το «καλάθι αγροτικών και δασικών προϊόντων»
της Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, που αφορά τη
χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την προώθηση, τυποποίηση, πιστοποίηση,
εμπορία και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ουσιαστικά μια
συμφωνία για εθελοντική συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επαγγελματιών και κοινωνικών
φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας, έχοντας ως όραμα
την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης ονομαστών τοπικών προϊόντων
ποιότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Εκτός από την προφανή προσπάθεια της σύμπραξης για προβολή και προώθηση των αγροτικών
προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να αυξηθούν οι
εξαγωγές και να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, είναι απαραίτητο να συνδεθούν
ταυτόχρονα τα τοπικά αγροτικά προϊόντα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Σημαντικός πόλος της αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί επίσης η διασύνδεσή της με τον τουρισμό.
Προτεραιότητά μας για την επόμενη περίοδο είναι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, που θα
ενισχύσει ταυτόχρονα τόσο το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, όσο και την προώθηση των
προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Στο σχέδιό μας για την ισχυροποίηση της αγροτουριστικής
πολιτικής, περιλαμβάνεται επίσης η θεσμοθέτηση ζωνών ειδικών χρήσεων, που θα αφορούν
θεματικά πάρκα λαχανοκομίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, ιχθυοκαλλιέργειας, αρωματικών
φυτών και ανθοκομίας, τα οποία θα είναι επισκέψιμα και οι παραγωγικές τους δραστηριότητες
θα μπορούν να συνδυαστούν με τουριστικές υπηρεσίες.
Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας
Η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, σε ό,τι αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς
οι μονάδες της παράγουν το 34% της συνολικής ελληνικής παραγωγής. Οι ιχθυοκαλλιέργειες
στον Ευβοϊκό, τον Μαλιακό και τον Κορινθιακό κόλπο, μεταξύ άλλων, είναι από τους πιο
δυναμικούς κλάδους της Περιφέρειας. Οι μεγάλες εξαγωγικές τους δυνατότητες μπορούν να
εξελιχθούν ακόμη περισσότερο σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Μέσα στην επόμενη περίοδο, στοχεύουμε να αυξήσουμε κατά 30-50% την παραγωγή. Οι δράσεις
που αναλαμβάνουμε είναι:
• Η χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης στην παράκτια
ζώνη.
• Η προώθηση της ιχθυοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων (π.χ. στη Λίμνη Κρεμαστών).
• Η εφαρμογή όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των
αρμόδιων φορέων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ώστε να γίνει ταχύτερη η διαδικασία αδειοδότησης των
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Τουρισμός
Στόχος μας για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας δεν είναι απλώς να αυξηθεί ο
αριθμός των επισκεπτών που φτάνουν στις δημοφιλείς περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, όπως
οι Δελφοί, αλλά να ενισχύσουμε τις δράσεις που έχουν ήδη γίνει, με στόχο τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων. Μέσα από μια συνολική πολιτική, επιδιώκουμε τουρισμό 365 ημερών το
χρόνο. Να παραταθεί δηλαδή η διάρκεια της παραμονής των επισκεπτών στην Περιφέρεια,
ώστε να ανακαλύψουν ένα διαφορετικό και απρόσμενο πρόσωπο της Στερεάς Ελλάδας.
Παράλληλα, επιζητούμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τον πολιτιστικό πλούτο της
Στερεάς Ελλάδας, με την προσφορά ολοκληρωμένων και ελκυστικών προγραμμάτων για τους
επισκέπτες της. Τέτοιο παράδειγμα είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου προγράμματος προβολής
των μνημείων του αρχαίου και βυζαντινού πολιτισμού, καθώς και πολιτιστικών διαδρομών, για
τη διευκόλυνση των επισκεπτών και την προβολή περισσότερων σημείων της Περιφέρειας που
δεν έχουν το ίδιο μεγάλη επισκεψιμότητα. Κεντρική μας επιδίωξη, να προβληθούν τα πολλά
πρόσωπα της Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχες μορφές θεματικού τουρισμού.
Μορφές θεματικού τουρισμού
Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες να αξιοποιήσει τη σύγχρονη τουριστική
τάση και τη ζήτηση για εξειδικευμένες μορφές τουρισμού. Αυτές είναι αναλυτικά:
• Ο πολιτιστικός τουρισμός, με ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και παρεμβάσεις στους
Δελφούς, τόσο στον αρχαιολογικό χώρο, όσο και στο αρχαίο θέατρο, τις Θερμοπύλες, τη
Χαιρώνεια, τις Πλαταιές, τη Θήβα, τον Ναό της Αυλίδειας Αρτέμιδος, το αρχαίο θέατρο της
Ερέτριας, τα μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται διάσπαρτα στην Περιφέρεια. Στην ίδια
ενότητα εντάσσονται και τα θρησκευτικά μνημεία, με τις μονές Οσίου Λουκά στη Βοιωτία,
Προυσού στην Ευρυτανία, Αγάθωνος στη Φθιώτιδα, το σκήνωμα του οσίου Ιωάννη Ρώσσου
στην Εύβοια, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία, ο Βυζαντινός Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος και η
Ιερά Μονή Βαρνάκοβας στη Φωκίδα.
• Ο θεραπευτικός τουρισμός, με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στις ιαματικές πηγές της
Αιδηψού, των Θερμοπυλών, των Καμένων Βούρλων, της Υπάτης, του Πλατυστόμου και
προσέλκυση ευρύτερου αριθμού τουριστών, με έμφαση σε αγορές όπου είναι δημοφιλείς
οι θεραπείες σε ιαματικές πηγές, έπειτα από την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.
• Ο χιονοδρομικός τουρισμός, με περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών στα χιονοδρομικά
κέντρα στον Παρνασσό και στο Βελούχι.
• Ο φυσιολατρικός τουρισμός, με τη χάραξη μονοπατιών, δημιουργία Μονάδων Ορεινού
Εναλλακτικού Τουρισμού και Αθλημάτων Βουνού, καθώς και την ανάδειξη των ορεινών
οικοσυστημάτων του Παρνασσού, της Γκιώνας, των Βαρδουσίων, του Ελικώνα, της Οίτης, της
Δίρφυος και του Τυμφρηστού, που ανήκουν στο δίκτυο NATURA.
• Ο παραθεριστικός τουρισμός, με αξιοποίηση των επενδύσεων που γίνονται στα παράλια της
Φθιώτιδας και της Εύβοιας.
• Ο αγροτουρισμός, σε συνεργασία με τους φορείς της αγροτικής παραγωγής στη Στερεά
Ελλάδα, για μια αμφίδρομη προβολή των τουριστικών και αγροτικών προϊόντων της
Περιφέρειας.
Δράσεις για την προώθηση του Τουρισμού
• Θεσμοθετούμε Φόρουμ διαλόγου τουριστικών φορέων.
Η δημιουργία κοινών πεδίων συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την
προώθηση μιας ενιαίας τουριστικής στρατηγικής, θα πρέπει να αποτελεί βασική
προτεραιότητα και στρατηγικό στόχο. Η συνεργασία όλων των φορέων για τον σχεδιασμό και
υποστήριξη κοινής τουριστικής στρατηγικής θα συμβάλει ουσιαστικά ώστε να εδραιωθεί η
Περιφέρεια στην τουριστική αγορά με ένα νέο, ισχυρό και απόλυτα ανταγωνιστικό brand.
• Αναπτύσσουμε διεθνή και εγχώρια δίκτυα συνεργασίας.
Διεξάγουμε έρευνα – καταγραφή και διενέργεια επαφών με διεθνή δίκτυα συνεργασίας,
Οργανισμούς και τουριστικούς προορισμούς. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, European
Cities Tourism, Med Cities) για άντληση καλών πρακτικών στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας
της περιοχής.
Συμμετέχουμε σε επιλεγμένα δίκτυα συνεργασίας και οργανισμούς καθώς και επιδίωξη
στρατηγικών συμμαχιών με άλλες πόλεις που διαθέτουν αντίστοιχο πολιτιστικό πλούτο (UNESCO
cities Network).
Προωθούμε την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασίας με οργανισμούς τουριστικών
πρακτόρων, ή ειδικών μορφών τουρισμού, αθλητικού τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού,
Youth & Student, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα έντυπα ή ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία για
κάθε αγορά.
Προωθούμε την συνεργασία με σωματεία, φορείς, ελληνικές επιχειρήσεις, σχολεία, για την
ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού μέσα από την παροχή ειδικών πακέτων ανά κατηγορία και
ανά περιοχή.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ενισχύουμε την παραγωγή και προώθηση έντυπου & Ηλεκτρονικού υλικού προβολής.
Δημιουργούμε δίκτυο πληροφόρησης επισκεπτών.
Δημιουργούμε επίσημη ιστοσελίδα επισκεπτών και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Συμμετέχουμε σε διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις.
Προωθούμε την διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης σε τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες
διοργάνωσης ταξιδίων κινήτρων και σε δημοσιογράφους.
Αποστέλλουμε ερωτηματολόγια, ενημερωτικά έντυπα και προωθητικό υλικό σε μεγάλες
εταιρείες που εκτελούν εταιρικά ταξίδια και ταξίδια κινήτρων και σε εξειδικευμένα
ταξιδιωτικά γραφεία.
Δημιουργούμε δίκτυο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης αιτημάτων τουριστικών πρακτόρων και
εταιρών ταξιδίων κινήτρων.
Οργανώνουμε ειδικά εκπαιδευτικά ταξίδια και ημερίδες σε ξένους και ‘Έλληνες τουριστικούς
πράκτορες (Β2Β συναντήσεις).
Ενισχύουμε την ενδοπεριφερειακή επισκεψιμότητα με προγράμματα προώθησης του
τουρισμού στο εσωτερικό της Περιφέρειας.
Επιμόρφωση και ένταξη στην αγορά εργασίας
Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που τη συνόδευσε, δεν ήταν μόνο η αύξηση
του δείκτη της ανεργίας, αλλά και η αλλαγή της ανθρωπογεωγραφίας των ανέργων. Στη Στερεά
Ελλάδα, χάθηκαν πολλές θέσεις εξαρτημένης εργασίας, αλλά παράλληλα χάθηκαν δουλειές και
για επαγγελματίες που δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί ελεύθεροι
επαγγελματίες ή ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη
δραστηριότητά τους, αφού δεν μπορούσαν πλέον να ανταποκριθούν στην έλλειψη ρευστότητας
και χρηματοδότησης, αλλά και στην αυξημένη φορολόγηση. Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση για
τους νέους και τις γυναίκες, που βρίσκονται ιδιαίτερα ψηλά στον χάρτη της ανεργίας. Αποτελεί
άμεση ανάγκη η εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μετάβαση σε ένα
πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο θα δημιουργεί θέσεις εργασίας.
Ο κεντρικός σχεδιασμός για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αρνείται τη χρηματοδότηση δράσεων
που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης και τη στήριξη της κινητικότητας στην
αγορά εργασίας. Για αυτούς τους τομείς, που το νέο ΕΣΠΑ δεν προβλέπει χρηματοδότηση, θα
διεκδικήσουμε για την Περιφέρεια χρήματα από το τομεακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αυτό, γιατί αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους
παραγωγικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας, ότι πρέπει να μεταφερθούν πόροι από το κεντρικό
κράτος προς τις Περιφέρειες. Οι λόγοι είναι σαφείς. Οι Περιφέρειες γνωρίζουν σε βάθος τα
προβλήματα των ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τη ανεργία και την επαγγελματική
απαξίωση. Μπορούν να συλλέξουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σε περιφερειακό και δημοτικό
επίπεδο, ενώ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων έχουν την ευθύνη να εκπονήσουν
και να υλοποιήσουν τις περιφερειακές στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη.
Μέρος της πολιτικής που θα εφαρμόσουμε για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της Στερεάς Ελλάδας, είναι η στήριξη της αυτοαπασχόλησης και των νέων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Τομείς όπως η μεταποίηση για την τυποποίηση και διάθεση ποιοτικών προϊόντων,
η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας από κοινωνικές
επιχειρήσεις, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, μπορούν να δώσουν την ώθηση στην απασχόληση
που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Στερεά Ελλάδα.
Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε εφαρμογή δράσεις και παρεμβάσεις, ώστε να
σταθούμε δίπλα στις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Αυτό θα γίνει, με παροχή βοήθειας σε
τεχνικά θέματα, με οικονομική ενίσχυση, με στήριξη στη συχνά δυσχερή σχέση των επιχειρήσεων
με τη γραφειοκρατία των δημόσιων υπηρεσιών.
Αναλυτικά, θα προχωρήσουμε στις εξής παρεμβάσεις:
• Προγράμματα επιμόρφωσης και ενίσχυσης των προσόντων.
• Ενεργοποίηση της διαδικασίας για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των δημοσίων ΙΕΚ στις
Περιφέρειες. Ειδικότερα, η λειτουργία και διαχείριση των δημοσίων ΙΕΚ να αποφασίζονται
από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς της
στόχους.
• Δράσεις υποστήριξης κοινωνικών ομάδων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.
• Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και αναπροσανατολισμού, επανακατάρτισης,
•
•
•
•
αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανέργων, προγράμματα mentoring με τη μορφή του
«κοινωνικού voucher».
Σχεδιασμός ενεργειών ένταξης στην αγορά εργασίας, με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά.
Ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας και χρηματοδότηση για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.
Ανάπτυξη περιφερειακού πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αγοράς
εργασίας.
Στήριξη της αυτοαπασχόλησης, με έμφαση σε τομείς που η Οικονομία της Στερεάς Ελλάδας
είναι ανταγωνιστική.
Υποδομές
Κόμβος μεταφορών
Η Στερεά Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κόμβο δικτύων μεταφορών, εθνικού
και ευρωπαϊκού επιπέδου. Η κατασκευή του εθνικού δικτύου της ΠΑΘΕ (Πατρών- ΑθήναςΘεσσαλονίκης- Ευζώνων) έχει δημιουργήσει έναν βελτιωμένο κεντρικό άξονα, όμως απαιτείται
η προώθηση πολλών ακόμη έργων, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως και στα
λιμάνια της Περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, που θα
συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Στερεάς Ελλάδας. Στις βασικές μας προτεραιότητες
βρίσκεται η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων, όπως η δημιουργία των Εμπορευματικών
Κέντρων στη Λαμία (σε σύνδεση με το υπό αναβάθμιση λιμάνι της Στυλίδας) και τα Οινόφυτα,
με τον ταυτόχρονο χωροταξιακό ανασχεδιασμό και την εξυγίανση της άναρχης βιομηχανικής
ανάπτυξης της περιοχής των Οινοφύτων.
Σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, θα επιταχύνουμε την υλοποίηση έργων υπερτοπικού
χαρακτήρα και θα συμβάλουμε στην επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων που
εμποδίζουν την ολοκλήρωσή τους.
Πιο αναλυτικά, τα έργα αυτά αφορούν:
• Την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων ΤιθορέαςΛιανοκλαδίου- Δομοκού.
• Την προώθηση του Διαγώνιου Οδικού Άξονα Λαμίας- Άμφισσας- Ιτέας- Αντιρρίου.
• Την ολοκλήρωση του οδικού άξονα της Εύβοιας προς το λιμάνι της Κύμης.
• Την κατασκευή του οριζόντιου και διαμήκους άξονα της Εύβοιας με παρακάμψεις των
αστικών κέντρων (Χαλκίδα-Βασιλικό-Αλιβέρι-Αρτάκη-Ψαχνά) ως φυσικές προεκτάσεις της
ΠΑΘΕ.
• Τη βελτίωση της προσβασιμότητας της Ευρυτανίας μέσω Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και
Καρδίτσας και την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και εκτεταμένου οδικού δικτύου στο εσωτερικό
της Περιφερειακής Ενότητας.
• Την πλήρη κατασκευή του ΠΑΘΕ στο πέταλο του Μαλιακού και των κεντρικών οδικών αξόνων
της Φθιώτιδας (Ε65, Λαμία- Θερμοπύλες- Αντίρριο, Λαμία- Καρπενήσι- Αγρίνιο).
• Την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Φωκίδας σε σύνδεση με τον ΠΑΘΕ και την Ιόνια οδό.
•
•
•
•
Την κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνα- Θήβα- Υλίκη.
Την κατασκευή του εθνικού δρόμου ΠΑΘΕ- Θήβα.
Την ολοκλήρωση του εθνικού δρόμου Θήβα- Λιβαδειά- Αράχωβα- Ιτέα.
Την επαναχωροθέτηση του λιμανιού της Χαλκίδας, και την αναβάθμιση εκείνων της Κύμης,
του Μαντουδίου, της Ιτέας, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Στυλίδας, του πορθμείου ΓλύφαςΑγιόκαμπου.
• Την κατασκευή του φράγματος Ψαχνών Εύβοιας.
• Την ολοκλήρωση του ημιτελούς φράγματος Σέττα- Μανίκια.
Βελτίωση των υποδομών υγείας
Το μεγαλύτερο από τα έργα που αφορούν τις υποδομές υγείας, είναι η ολοκλήρωση της
κατασκευής και του εξοπλισμού του νέου νοσοκομείου Χαλκίδας. Με την ολοκλήρωσή του
θα καλυφθούν οι ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων της Εύβοιας και θα δοθεί τέλος στην
ταλαιπωρία τους και την αναγκαστική μετακίνηση στην Αθήνα, σοβαρότερων περιπτώσεων, που
σήμερα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο υφιστάμενο νοσοκομείο.
Προγραμματίζουμε βελτιώσεις στις κτιριακές υποδομές, καθώς και στον εργαστηριακό και
ξενοδοχειακό εξοπλισμό των περισσότερων νοσοκομείων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα,
στα νοσοκομεία Λαμίας, Θηβών, Άμφισσας, Λιβαδειάς, Καρπενησίου, Κύμης και Καρύστου.
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τη δυσκολία πρόσβασης πολλών πολιτών της Περιφέρειας σε
υπηρεσίες υγείας, επειδή ζουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές. Αυτή τη σοβαρή ανάγκη,
θα καλύψουμε με την ανέγερση περιφερειακών ιατρείων ή μέσω δικτύου αεροπλοϊας.
Έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
• Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, σχεδιάζουμε και θα
ολοκληρώσουμε έργα που αφορούν την επάρκεια της Περιφέρειας σε πόσιμο νερό, την
άρδευση, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, και την υιοθέτηση ορθών γεωργικών
πρακτικών, που μειώνουν τις απολήψεις αρδευτικού νερού, την ολοκλήρωση των
αποχετευτικών δικτύων και τη σύνδεσή τους με εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων. Πιο
συγκεκριμένα, τέτοια έργα είναι:
• Η αναβάθμιση της ύδρευσης της Λαμίας από τις πηγές του Γοργοποτάμου.
• Το Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Στυλίδας και η σύνδεσή του με την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Λαμίας.
• Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Υπάτης, Λιανοκλαδίου, Φραντζή, Μώλου,
Αγίου Κωνσταντίνου, Μαρτίνου, Μαλεσίνας, Δομοκού.
• Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στα Καμένα Βούρλα.
• Η αναβάθμιση της ύδρευσης της Χαλκίδας, της Λιβαδειάς, της Αμφίκλειας, της Άμφισσας, της
Κύμης.
• Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε οικισμούς της Αυλίδας, στην Ερέτρια, στη Λιβαδειά, στο
Μαρμάρι, στην Κάρυστο, στα Στύρα, στη Σκύρο, στην Αρτάκη, στην Ιστιαία, στην Αιδηψό, στην
Αλίαρτο, στον Ορχομενό.
• Η σύνδεση της ύδρευσης της Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ.
• Αντιπλημμυρικά έργα στον Σπερχειό, στον Κηφισό και στο Λήλαντα ποταμό.
• Τα αρδευτικά έργα Θεσσαλιώτιδος.
Περιβάλλον
Οι ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας, η καταγεγραμμένη εμπειρία άλλων Περιφερειών της χώρας και
της Ευρώπης, τα αποτελέσματα του παρελθόντος, η εθνική και κοινοτική Νομοθεσία, αποτελούν
τις κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το
περιβάλλον. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στη κατασκευή και δρομολόγηση των απαιτούμενων
υποδομών, στη βελτιστοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης, στην
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, στην υποστήριξη της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας.
Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
• Για την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων της Στερεάς Ελλάδας, έχουμε σχεδιάσει έναν
συνολικό προγραμματισμό που περιλαμβάνει:
• Άμεσο κλείσιμο και ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ ενεργών και ανενεργών.
• Διεύρυνση των δικτύων τελικής διάθεσης σε συνδυασμό με τα δίκτυα επεξεργασίας.
• Μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ και προοδευτική συνολική μείωση των
ποσοτήτων απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.
• Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων με ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή και
Ανακύκλωσης.
• Ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα των μονάδων επεξεργασίας
που είναι σε φάση υλοποίησης (ΜΕΑ Θήβας, Φωκίδας) και άμεση δρομολόγηση νέων έργων
(π.χ. ΜΕΑ Λαμίας, Χαλκίδας) εφόσον απαιτούνται.
• Κατασκευή δικτύων μεταφόρτωσης αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ), έπειτα από
οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη.
• Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των
παραγωγών, εμπόρων, αρμόδιων υπηρεσιών και του ευρύτερου κοινού, που θα συνοδεύουν
τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης.
Ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων
Αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα να διασφαλίσουμε και να επιβάλουμε την ασφαλή
διαχείριση των νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Κυρίως των επικίνδυνων
χημικών αποβλήτων (καταλύτες, διαλύτες, ελαιώδη κατάλοιπα, χημικά ιζήματα) που αποτελούν
σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και την τοπική οικονομία, όπως συμβαίνει
στα Οινόφυτα, στο Σχηματάρι και στη Ριτσώνα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί την
περιφέρεια με τις μεγαλύτερες ανάγκες διάθεσης στη χώρα. Το 2020 θα έχει το 27,8% των
απαιτήσεων διάθεσης της χώρας (2η είναι η Αττική με 26,9% και 3η η Κεντρική Μακεδονία με
18,9%). Οι απαιτήσεις διάθεσης των επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων για τη Στερεά Ελλάδα
εκτιμώνται σε 18,5 χιλ. τόνους.
Η έλλειψη υποδομών διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων στη χώρα από τους
παραγωγούς, έχει προκαλέσει τη συσσώρευσή τους στους χώρους των εγκαταστάσεων, η
οποία συχνά μετατρέπεται σε μόνιμη, καθώς και τη μη σύννομη διαχείρισή τους που οδηγεί
στην ανεξέλεγκτη διάθεση και δημιουργία ρυπασμένων χώρων. Σχεδιάζουμε τη διερεύνηση
πιθανών λύσεων για την ορθολογική διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων με εμφανές
περιβαλλοντικό κέρδος, αλλά και οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν
ιδιαίτερα υψηλό τίμημα για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
για την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Καταγραφή και αξιολόγηση των ρυπασμένων χώρων. Για την υλοποίηση του σταδίου αυτού,
είναι υπό εκπόνηση, για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ, σχετικό έργο, το οποίο επικεντρώνεται στις
Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη βιομηχανική
δραστηριότητα.
• Διακρίβωση των υπαίτιων της ρύπανσης (φορέων διαχείρισης ή κατόχων αποβλήτων).
• Καθορισμό, προγραμματισμό και υλοποίηση των απαιτούμενων έργων εξυγίανσης και
αποκατάστασης.
• Παρακολούθηση των χώρων μετά την αποκατάσταση.
• Διερεύνηση τρόπων (με την εφαρμογή διεθνών πρακτικών) διαχείρισης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που προέρχεται από συγκεκριμένες πηγές.
Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, δρομολογούμε την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Υδατικών Συστημάτων της περιοχής Ασωπού, έργο το οποίο εστιάζει στην περιβαλλοντική
ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα και τον εμπλουτισμό με νερό καλής ποιότητας του
υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού διάθεσης
των βιομηχανικών λυμάτων και στην ομαλή τροφοδοσία των αστικών και βιομηχανικών
περιοχών του Δήμου Τανάγρας με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, μέσω των απαραίτητων
έργων ύδρευσης. Στόχος είναι επίσης, η δημιουργία ενός εκτεταμένου, αξιόπιστου μηχανισμού
παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και η έμφαση στον περιβαλλοντικό
έλεγχο, με μόνιμη παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού στην περιοχή.
Ρύπανση ατμόσφαιρας και υδάτων
Για τη διασφάλιση της προστασίας της ατμόσφαιρας και των υδάτων, έχουμε σχεδιάσει τις εξής
ενέργειες:
• Ανάπτυξη Δικτύων Παρακολούθησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας, με ταυτόχρονη χρήση
σύγχρονων εργαλείων υποστήριξης των αποφάσεων, που σκοπό θα έχουν τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των συμπολιτών μας.
• Σύνταξη, υποβολή και συστηματική παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
(ΣΔΑΕ).
• Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα στα
επιφανειακά και υπόγεια νερά. Πρόσθετο όφελος θα είναι η βελτίωση της ποιότητας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Εφαρμογή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» όταν δεν εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της
πρόληψης και της προστασίας από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, του φυσικού πόρου που
λέγεται νερό.
• Ανάπτυξη Δικτύων Παρακολούθησης Ποιότητας των υδάτων, με ταυτόχρονη χρήση
σύγχρονων εργαλείων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής
των πολιτών της Περιφέρειας.
Ενεργειακή Πολιτική
Ο ενεργειακός σχεδιασμός μας για τη Στερεά Ελλάδα, λαμβάνει υπόψη τη βιώσιμη ανάπτυξη
της Περιφέρειας, μέσα από τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα προωθήσουν
την ενεργειακή αναβάθμιση και την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η προώθηση τέτοιων έργων αποτελεί βασική
προτεραιότητα, μαζί με την εφαρμογή των καλών πρακτικών που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία
σε άλλες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτά αναμένεται να προκύψει και νέα
«πράσινη» επιχειρηματικότητα.
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι σημαντική για την περιοχή, εξαιτίας των ευκαιριών που
δημιουργούνται, τις οποίες όμως θα αξιολογήσουμε. Από την άλλη, η μεγάλη συσσώρευση είναι
ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα
της περιοχής και επιβάλλοντας στους επενδυτές τις τεχνικές εκείνες λύσεις που έχουν τις
μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
Αναλυτικά, θα προχωρήσουμε σε δράσεις που αφορούν:
• Την εξοικονόμηση ενέργειας, με την ενεργειακή πιστοποίηση και αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων.
• Την ανάπτυξη μιας πολιτικής για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.
• Την αναδιάρθρωση του δικτύου φωτισμού και την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης.
• Την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών.
• Την ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και τα πλεονεκτήματά της.
Το πρόγραμμά μας για τη Βοιωτία
Αγροτική Ανάπτυξη
Αν και βασικός τομέας για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής (τρίτη στη χώρα
στην καλλιέργεια ντομάτας και βαμβακιού) με την καλλιέργεια της πεδιάδας της Κωπαϊδας,
η πρωτογενής παραγωγή σημειώνει συνεχή συρρίκνωση στη Βοιωτία. Σκοπεύουμε να
αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων, μέσα από την
ενίσχυση δικτύων πώλησης και μονάδων μεταποίησης. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους
παραγωγούς πρέπει να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα της συνέχισης της παραγωγής αγροτικών
κορεσμένων προϊόντων στις αγορές και την αντικατάστασή τους από προϊόντα με αυξημένη
ζήτηση (βιολογικά, οικολογικά).
Ειδικά για την περιοχή της Κωπαϊδας, με πρόσφατο νόμο καταργήθηκε ο Οργανισμός Κωπαϊδας
και η άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου των 300.000 στρεμμάτων, περιέρχεται από τον Οκτώβριο
του 2014 στην Περιφέρεια. Ήδη παρεμβαίνουμε για την νομοθετική επέκταση της δυνατότητας
ρύθμισης εξόφλησης σε μακροχρόνιες δόσεις των οφειλών των αγροτών προς τον Οργανισμό
Κωπαϊδας, όπως θα γίνεται στους Δήμους, χωρίς προσαυξήσεις της εφάπαξ εξόφλησης ή με
σοβαρή μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων, αναλόγως του αριθμού των δόσεων. Για
το ίδιο θέμα θα εξετάσουμε και θα επανορθώσουμε τυχόν αδικίες στις χρεώσεις.
Η άρδευση της Κωπαϊδας συναρτάται με το εισόδημα του αγρότη, γιατί μέσα από αυτή
μπορεί να μειωθεί σημαντικά το πανάκριβο σήμερα κόστος άρδευσης που μετακυλίεται στην
παραγωγή. Στόχος μας, βραχυπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη άρδευση των
Κωπαϊδικών κτημάτων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η δομική οργάνωση του τρόπου διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των νερών, σε συνεργασία πάντα με τους δήμους που περιβάλλουν τον
κάμπο. Μεσοπρόθεσμα, ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευθούμε κάθε χρηματοδοτική ή θεσμική
δυνατότητα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε
αποτελεσματικά στις υποδομές της Κωπαϊδας, που στο μεγαλύτερό τους μέρος βρίσκονται
στην κατάσταση που τις παρέλαβε ο Κρατικός Οργανισμός Κωπαϊδας το 1953. Σταδιακά και
στοχευμένα, με διαφανείς διαδικασίες και συναίνεση, θα αναζητήσουμε συμπράξεις και σχήματα,
που θα μας δώσουν τα μέσα να εκσυχρονίσουμε το δίκτυο και τις προσβάσεις, να μειώσουμε τις
απώλειες, να εκμεταλλευθούμε όλα τα νερά, να μηδενίσουμε την προσφυγή στο πανάκριβο νερό
των γεωτρήσεων, να αντικειμενικοποιήσουμε δίκαια την δυνατότητα άρδευσης όλων, να κάνουμε
την Κωπαϊδα αναπτυξιακό πρότυπο εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων.
Επιχειρηματικότητα
Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, θα προσαρμόσουμε στις ανάγκες της περιοχής τις
κεντρικές πολιτικές της Περιφέρειας για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
και των νέων επιχειρήσεων. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης της
εξορυκτικής βιομηχανίας και των κοιτασμάτων βωξίτη στο Δίστομο, νικελίου στον Άγιο Ιωάννη,
χρωμίου στο Λούτσι και ενδυνάμωσης της κορυφαίας θέσης της Βοιωτίας σε ό,τι αφορά τους
ορυκτούς πόρους.
Άμεσα θα αντιμετωπίσουμε την άναρχη ανάπτυξη βιομηχανικών περιοχών στα Οινόφυτα, το
Σχηματάρι και στη Ριτσώνα. Επίσης, θα προωθήσουμε τη δημιουργία του Εμπορευματικού
Κέντρου στα Οινόφυτα, με παράλληλη ανάπτυξη του λιμανιού της Χαλκίδας, ως θαλάσσια
εμπορευματική υποδομή για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών και χονδρεμπορικών
δραστηριοτήτων της περιοχής, σε διασύνδεση με τον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ. Η
Περιφερειακή Ενότητα της Βοιωτίας, με ποσοστό 57%, κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα σε ό,τι
αφορά τη μεταποίηση. Η δημιουργία ισχυρών και οργανωμένων δικτύων διάθεσης προϊόντων
στο εμπόριο και στην εξόρυξη μεταλλευμάτων θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της
περιοχής.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών που αντιμετωπίζουν τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, η αναβάθμιση του
εξοπλισμού του Νοσοκομείου Θήβας είναι κυρίαρχης σημασίας. Παράλληλα προωθούμε τη
βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και την προσβασιμότητα των πολιτών σε αυτές
με την ανάπτυξη συστημάτων Τηλεϊατρικής.
Περιβάλλον
Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί βασικό ζήτημα για τη Βοιωτία. Προτεραιότητα έχει η
υλοποίηση της ενιαίας πρότασης για εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο θα αναβαθμίσει τους
ΧΥΤΑ Λειβαδιάς και Θήβας σε ΧΥΤΥ και θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα αύξησης της πληθυσμιακής
κάλυψης. Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση πολιτικών μείωσης της παραγωγής
απορριμμάτων και ανάπτυξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης των
επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων.
Κεντρικής σημασίας είναι η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στις βιομηχανικές περιοχές
Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Ριτσώνας, όπως και ο περιορισμός της υπερβολικής χρήσης
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η οποία απομειώνει την ποιοτική αξία των προϊόντων της
Βοιωτίας και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Γι’ αυτό θα προχωρήσουμε στη διαχείριση
των υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη του Ασωπού με το πρόγραμμα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων, το οποίο δρομολογούμε σε συνεργασία
με το ΥΠΕΚΑ. Σχεδιάζουμε επίσης, δομές διαχείρισης του υδάτινου πλούτου και σύγχρονες
μεθόδους άρδευσης, προκειμένου να μετριαστεί η αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων.
Το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού ταλανίζει εδώ και δεκαετίες το νομό και την Περιφέρεια.
Η Βοιωτία φιλοξενεί στις περιοχές Θήβας- Σχηματαρίου- Οινοφύτων τη μεγαλύτερη ίσως
βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας. Θετικό γεγονός, από την άποψη της απασχόλησης και της
παραγωγής πλούτου, Αρνητικό γιατί έγινε και εξακολουθεί να λειτουργεί ασύντακτα και χωρίς
θεσμικό πλαίσιο με σοβαρά προβλήματα στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον. Ο Ασωπός έγινε
συνώνυμο της περιβαλλοντικής ρύπανσης, που έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και στην διάθεση
της γεωργικής παραγωγής της μείζονος περιοχής αλλά και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
της εγκατεστημένης βιομηχανίας. Αποτελεί πρόκληση για μας η επίλυση του θέματος. Προτάσεις,
μελέτες και λύσεις τεχνικές έχουν γίνει πολλές, που όμως μένουν στα συρτάρια. Είναι πρόκληση
και δεν θα φοβηθούμε να ακουμπήσουμε θέματα καυτά όπως το συγκεκριμένο, να βρούμε
απροκατάληπτα τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος, να
παρέμβουμε δυναμικά και αποτελεσματικά. Το θέμα ανάγεται κυρίως στην αρμοδιότητα του
κράτους στο οποίο στρέφονται όλοι, αναζητώντας τα χρήματα που χρειάζονται και κρύβονται
πίσω από την άρνησή του να τα διαθέσει. Εμείς γνωρίζουμε πως υπάρχουν και άλλες λύσεις,
θεσμικές και χρηματοδοτικές. Πρώτα απ’ όλα θα παρέμβουμε χρηματοδοτώντας -δεν χρειάζονται
πολλά- τη συνολική χωροθέτηση της περιοχής και τους καθορισμούς ξεκάθαρων χρήσεων γης,
ευρύτερα σε όλη την περιοχή, για να μπορούν οι υπηρεσίες και οι επενδυτές να γνωρίζουν
με ασφάλεια και να εγκρίνουν εύκολα και γρήγορα νέα ή επεκτάσεις επενδυτικών σχεδίων.
Παράλληλα θα ενεργοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει στην Περιφέρεια και τους Δήμους,
με τη συνεργασία των οποίων θα κάνουμε κάθε βήμα, ο νόμος για την πολεοδόμηση και την
οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών και Πάρκων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ). Μέσα από την διαδικασία
αυτή που προβλέπεται από το νόμο και η οποία επιβάλει τη συνεργασία των επιχειρήσεων
με τις αρχές, θα δοθούν λύσεις χρηματοδοτικές και τεχνικές για την κατασκευή ενός ή και
περισσοτέρων βιολογικών καθαρισμών, την λήψη των απαιτούμενων μέτρων εξυγίανσης της
περιοχής, για να λυθεί το πρόβλημα ριζικά, δίκαια και για πάντα.
Τουρισμός
Για την ανάπτυξη του τουρισμού, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την ταυτότητα της Βοιωτίας
ως σταυροδρόμι και πύλη του αρχαιολογικού, του θρησκευτικού και χειμερινού τουρισμού της
Στερεάς Ελλάδας. Η αρχαία Θήβα, ο Ορχομενός, το Τροφώνιο Μαντείο στη Λιβαδειά, βρίσκονται
στο δρόμο που καταλήγει στους Δελφούς. Δίπλα, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της βυζαντινής
περιόδου, ο Όσιος Λουκάς και το μαρτυρικό Δίστομο της σύγχρονης ιστορίας μας. Και όλα αυτά
κάτω και δίπλα στον Ελικώνα των μουσών, τον Παρνασσό και το μεγαλύτερο Χιονοδρομικό
Κέντρο της χώρας. Το θέμα ακουμπά όλη τη Στερεά Ελλάδα.
Πρώτη μας προτεραιότητα, η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή του ανεπανάληπτου,
ίσως μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδυασμού αυτού, με στόχο την αύξηση του αριθμού
των επισκεπτών. Η συνεργασία με τους Δήμους, τους φορείς και τις επαγγελματικές ενώσεις είναι
απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη.
Δεύτερη και παράλληλη προτεραιότητα είναι η βελτίωση των δημόσιων δομών και υποδομών
που είναι κυρίως το οδικό δίκτυο, οι υπηρεσίες ενημέρωσης και προβολής, οι περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις, η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου (Εθνικό Πάρκο και Δρυμός Παρνασσού,
Δελφικό Τοπίο κλπ), κατά τρόπο ώστε να συνδυάζεται και να αλληλοϋποστηρίζεται η προστασία
του περιβάλλοντος και του τοπίου με την ανάπτυξη.
Τρίτο και εξ ίσου σημαντικό είναι να γίνουν παρεμβάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, να αυξηθεί η απασχόληση
και το βιοτικό επίπεδο της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί με έργα εφικτά για τον προϋπολογισμό
και τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας, όπως η ανάπτυξη της μικρής λιμνοδεξαμενής
στο Λιβάδι της Αράχωβας, που αποτελεί την κύρια πύλη του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού, στο σημείο που πλημμυρίζει το χειμώνα. Θα επιτρέψει τη δημιουργία υδάτινου
ταμιευτήρα και υγροβιότοπου 2 εκ. κυβικών μέτρων και εκτός από το ότι θα εξασφαλίζει
σοβαρά την πυροπροστασία του Παρνασσού, θα αποτελέσει ένα ακόμα αξιοθέατο και θα μπορεί
να εξασφαλίσει το απαιτούμενο νερό για την τεχνητή χιόνωση του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού από το Νοέμβριο κάθε χρόνου, χωρίς σημαντικό κόστος.
Έργο που επισπεύδουμε επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ο
εκσυγχρονισμός των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού.
Υποδομές
Σε ό,τι αφορά τα οδικά δίκτυα, συνεχίζουμε την κατασκευή των οδών Καναβάρι- Διασταύρωση
Θεσπιών- Δόμβραινα- Θίσβη- Πρόδρομος και της εθνικής οδού Θήβας- Λιβαδειάς, όπου έχει
ολοκληρωθεί ο κόμβος Βαγίων. Συνεχίζουμε τις προσθήκες και την κατασκευή νέων αιθουσών
σε σχολεία της Λιβαδειάς, του Μαυρομματίου, της Αλιάρτου, του Ορχομενού. Προστατεύουμε
τη βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Ολοκληρώνουμε τα έργα διαμόρφωσης
μονοπατιού και αποκαθιστούμε το τρίχινο γεφύρι της Έρκυνας.
Σε συνεργασία με τους Δήμους, ολοκληρώνουμε τον εκσυγχρονισμό της ύδρευσης της Θήβας
με την εγκατάσταση τηλελέγχου της υδροδότησης και τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης του
Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ. Επίσης ολοκληρώνουμε την αποχέτευση του Δήμου Λιβαδειάς.
Επιδιώκουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, την δρομολόγηση των
έργων αποχέτευσης της Αλιάρτου, του Διστόμου, των οικισμών Πλάκα και Δήλεσι στην Τανάγρα,
Μαυρομματίου και Λεονταρίου- Θεσπιέων στην Αλίαρτο. Επισπεύδουμε την κατασκευή
αγωγού ύδρευσης από τα Οινόφυτα στο Δήλεσι. Την βελτίωση των εγκαταστάσεων ύδρευσης
στη Λιβαδειά, στη Χαιρώνεια, στον Ορχομενό, στα Οινόφυτα, στα Αντίκυρα και στον Δήμο
Ακραιφνίου.
Με τη σύμπραξη των Δήμων, αναβαθμίζουμε τους ΧΥΤΑ Λιβαδειάς και Θήβας, επισπεύδουμε την
περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων διάθεσης αποβλήτων στις περιοχές Τούμπρη, Κούπος
και Μαύρα Λιθάρια του Διστόμου, Λάμδα και Μπόυκα του Ορχομενού, Θεσπιές και Νεοχώρι
της Αλιάρτου. Ανακατασκευάζουμε τον βιολογικό καθαρισμό Βαγίων. Την κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης λυμάτων στο Δήλεσι και την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
στο Σχηματάρι, στα Οινόφυτα και στη Ριτσώνα.
Πολιτισμός
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, ολοκληρώνουμε έργα που αφορούν
το πολιτιστικό απόθεμα της Βοιωτίας, όπως η επανέκθεση των αρχαιοτήτων στο Μουσείο
της Θήβας και η αποκατάσταση των υπογείων στοών της μονής Οσίου Λουκά και του πύργου
Σαιντ Ομέρ στη Θήβα. Αναπτύσσουμε πρόγραμμα συνολικής προβολής των ιστορικών και
πολιτιστικών κέντρων ενδιαφέροντος της Βοιωτίας.
Το πρόγραμμά μας για την Εύβοια
Αγροτική Ανάπτυξη
Αν και η Εύβοια διαθέτει ιδιαίτερα εύφορα εδάφη, μόλις το 16% των οικονομικά ενεργών
κατοίκων της ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Με δεδομένη την υψηλή ανεργία της
περιοχής, δίνουμε κίνητρα για την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων, ειδικά από νέους
αγρότες. Στον περισσότερο ενεργό τομέα της αλιείας και ειδικότερα της ιχθυοκαλλιέργειας.
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μέσα στα επόμενα χρόνια προβλέπεται
να αυξηθεί κατά πολύ, από 30% έως 50% η ζήτηση προϊόντων αλιείας. Θα αξιοποιήσουμε τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον τομέα, με την ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας και
την διευκόλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης.
Επιχειρηματικότητα
Είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών για ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας
στην Εύβοια και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τις Περιφερειακές Ενότητες της
Στερεάς Ελλάδας η Εύβοια σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (32.7% το 2012). Γι’ αυτό,
προγραμματίζουμε μέτρα ενίσχυσης της εργασίας και στήριξης των νέων και υφιστάμενων
επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στους γενικούς άξονες της περιφερειακής μας
πολιτικής. Χωροθετούμε και καθορίζουμε χρήσεις οικιστικές, γεωργικές, βιοτεχνικές και
βιομηχανικές, δρομολογώντας τις ανάλογες υποδομές, ώστε να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος
για ανάπτυξη που δε θα διαταράσσει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Υποδομές
Σ ό,τι αφορά τις υποδομές της Εύβοιας, επείγει η ενίσχυση της προσπελασιμότητας, με την
ολοκλήρωση των μελετών έργων οδοποιϊας και λιμένων. Θέτουμε ως κορυφαία προτεραιότητα
την ανάπτυξη του διαμήκους οδικού άξονα της Εύβοιας με έμφαση στα πλέον ώριμα έργα
όπως οι παρακάμψεις Χαλκίδας και Βασιλικού και τη διασύνδεση της Εύβοιας με το δίκτυο
διευρωπαϊκών μεταφορών, ώστε να λειτουργήσει ως ειδικός αστικός πόλος στην ευρύτερη
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Δρομολογούμε την αναβάθμιση του λιμανιού στο Μαντούδι,
και τον χαρακτηρισμό ως εθνικής εμβέλειας του λιμανιού της Κύμης (επιβατικό και τουριστικό),
το οποίο σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΓΠΧΣΑΑ), είναι λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
σύνδεση με το Βόρειο Αιγαίο, τα Στενά του Βοσπόρου και το λιμάνι της Σμύρνης.
Σχεδιάζουμε την επαναχωροθέτηση και αναβάθμιση σε διαπεριφερειακής εμβέλειας, του
εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας, το οποίο το ΓΠΧΣΑΑ χαρακτηρίζει ως εμπορευματικό λιμένα με
δυνατότητα παροχής συνδυασμένων μεταφορών (οδικών- σιδηροδρομικών- θαλάσσιων), για την
εξυπηρέτηση της ευρύτερης παραγωγικής ζώνης Σχηματαρίου, Οινοφύτων και Ριτσώνας και του
προβλεπόμενου σε αυτήν εμπορευματικού κέντρου. Δρομολογούμε επίσης, τον χαρακτηρισμό
ως πρωτευόντων τουριστικών λιμανιών, των μαρίνων Καρύστου και Σκύρου.
Με τη συνεργασία των κατά τόπους Δήμων, ολοκληρώνουμε την κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στο Βαθύ, την παραλία Αυλίδας, τον Φάρο και στη
Δροσιά, στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας. Επίσης, ολοκληρώνουμε τα αντίστοιχα έργα
Αμαρύνθου και Γυμνού της Ερέτριας, των Ψαχνών και Καστέλας- Πολιτικών του Δήμου Δίρφυων,
του Βασιλικού, Αγίου Νικολάου και Ν. Λαμψάκου, του Μώλου Σκύρου, του Μαρμαρίου, της
Αρτάκης. Αντιμετωπίζουμε με την ίδια ταχύτητα τα έργα ύδρευσης στην Αυλίδα, τη Νέα Αρτάκη
και τον Δήμο Ανθηδώνος και την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων του Λήλαντα
ποταμού.
Βελτιώνουμε τις οδικές υποδομές με την κατασκευή της οδού Ραπταίοι-Νέα Στύρα- Στύρα
και με την ολοκλήρωση των οδικών έργων στην παράκαμψη Χαλκίδας (Ν. Λάμψακος- Ψαχνά)
και των συνδετηρίων οδών της Λεωφόρου Καραμανλή. Προωθούμε τη βελτίωση του οδικού
άξονα Χαλκίδα- Κύμη και ολοκληρώνουμε τις εργασίες αναβάθμισης στα λιμάνια Κύμης και
Μαντουδίου. Αναπλάθουμε την παραλιακή ζώνη της Αιδηψού.
Σε ό,τι αφορά τη Σκύρο, αποκαθιστούμε τα επικίνδυνα σημεία του κεντρικού οδικού δικτύου
(ανάβαση προς πλατεία Μπρουκ, παραλιακή οδός προς Γυρίσματα, Ατσιτσα- Πεύκος, δρόμος
προς Παλαμάρι). Λαμβάνουμε μέριμνα για την πυρασφάλεια του δάσους, την αποπεράτωση του
φράγματος και την επέκταση των λιμενικών υποδομών για τουριστική χρήση. Ενισχύουμε την
τουριστική ταυτότητα και προβολή του νησιού.
Περιβάλλον
Στην Εύβοια έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση νέων ΧΥΤΑ. Επισπεύδουμε τις απαιτούμενες
διαδικασίες για την κατασκευή του νέου κυττάρου ΧΥΤΑ στην Κεντρική Εύβοια και του ΧΥΤΑ
Νότιας Εύβοιας.
Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση πολιτικών μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων
και ανάπτυξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης των επιμέρους
ρευμάτων αποβλήτων και τέλος, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα,
επισπεύδουμε την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων του Λήλαντα ποταμού.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προστασία μη χαρακτηρισμένων τοπίων της Ευβοϊκής
Ακτής προς το Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και για τη διαπεριφερειακή εξειδίκευση του Αλιβερίου
ως Ενεργειακού Κέντρου. Επίσης, προωθούμε την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στην
Αιδηψό και στο Ληλάντιο Πεδίο, οι οποίες είναι κατάλληλες για αγροτικές εφαρμογές και οικιακή
θέρμανση.
Τουρισμός
Προωθούμε την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως, οικολογικός, περιβαλλοντικός,
ιαματικός, αγροτουρισμός, θαλάσσιος, και συνεδριακός τουρισμός. Με αφετηρία τις περιοχές
της Ερέτριας, της Αιδηψού και της παραλίας της Χιλιαδούς, η Εύβοια μπορεί να μετατραπεί σε
πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης συμβατικού και εναλλακτικού τουρισμού, αντιμετωπίζοντας το
φαινόμενο της εποχικότητας. Αναδεικνύουμε το πολιτιστικό προιόν της Εύβοιας, (όπως αρχαίο
θέατρο Ερέτριας, ναός Αυλίδειας Αρτέμιδας, Αρτεμίσιο) με στόχο την προσέλκυση τουριστών,
αλλά και την καλλιέργεια των νέων.
Πολιτισμός
Διαμορφώνουμε τον παλαιό ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ιωάννη Ρώσσου σε
μουσειακό χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού και ολοκληρώνουμε την αναστήλωση του κτιρίου
«Κύμα» στα Λουτρά Αιδηψού και την αναπαλαίωση της πρώην οικίας Κριεζώτη στην Τριάδα του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Προγραμματίζουμε μια σειρά από στοχευμένες ενέργειες για την καταπολέμηση της φτώχειας, με
έμφαση στην πρόνοια και στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας της Εύβοιας. Προωθούμε τη
βελτίωση των υποδομών υγείας.
Διεκδικούμε πόρους για την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου Χαλκίδας, το οποίο θα καλύψει τις
ανάγκες όλων των πολιτών της Εύβοιας. Φροντίζουμε για την επαρκή στελέχωση των υποδομών
υγείας στη Σκύρο, τη δυνατότητα αερομεταφοράς και την ανάπτυξη τηλεϊατρικής, καθώς και τη
διανυκτέρευση του νοσοκομείου κατά την τουριστική περίοδο.
Το πρόγραμμά μας για την Ευρυτανία
Αγροτική Ανάπτυξη
Η Ευρυτανία παρουσιάζει σημαντική έλλειψη εξαγωγικής δραστηριότητας και χαμηλή
αγροτική ανάπτυξη. Για να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα, θα ενισχύσουμε τις δραστηριότητες
παραγωγής, μεταποίησης και προσφοράς ποιοτικών, τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων
και θα προωθήσουμε μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων, όπως
περιγράφονται στους γενικούς άξονες του προγράμματός μας.
• Κεντρικός στόχος για την Ευρυτανία, είναι η άρση της απομόνωσης της περιοχής, η
συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού της και ο επαναπατρισμός του. Ο στόχος αυτός
έχει ως αιχμή του δόρατος τον τουρισμό (κυρίως τον εναλλακτικό τουρισμό), με ισότιμη
υποστήριξη από τον πρωτογενή – αγροδιατροφικό τομέα (ορεινή κτηνοτροφία, αλιεία
εσωτερικών υδάτων, αγροτική παραγωγή προϊόντων ποιότητας), και σύνδεση των δύο
τομέων με μικρή μεταποιητική – δευτερογενή δραστηριότητα, κυρίως στο τομέα της
τυποποίησης.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις αυξημένες ανάγκες κοινωνικής πολιτικής που έχει η Ευρυτανία,
η οποία είναι από τις περιοχές της χώρας με το χαμηλότερο εισόδημα. Η καταπολέμηση της
φτώχειας αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, για να αντιμετωπιστεί το
ζήτημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού, θα δώσουμε κίνητρα σε νέους αγρότες και θα
αναβαθμίσουμε το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα με την ανάπτυξη
επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Υποδομές
Σε ό,τι αφορά τις υποδομές της Ευρυτανίας, ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην αξιοποίηση της
Λίμνης Κρεμαστών με:
• Βελτίωση προσβασιμότητας (παραλίμνιος οδικός άξονας Νεοχώρι – Φτερόλακα).
• ολοκλήρωση έργων Α’ φάσης, ένταξη προς δημοπράτηση της Β’ φάσης Φτερόλακα –
Καρακάσι.
και
• κάθετος οδικός άξονας Χρίσοβα – Λίμνη.
• Κατασκευή δύο προβλητών και παραλίμνιων θέσεων αναψυχής.
• Τουριστική αξιοποίηση και διασύνδεσή της με άλλες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται
στο νομό.
• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας.
Προτεραιότητες της επόμενης περιόδου θα αποτελέσουν επίσης:
• Η στελέχωση, αναδιοργάνωση και ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών για την άμεση,
αποδοτικήκαι αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
• Η προώθηση σύγχρονων τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη κάθε οικονομικής
δραστηριότητας.
• Η ενίσχυση των υποδομών για την στήριξη της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.
• Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
• Η ισχυροποίηση μηχανισμών ελέγχου περιβαλλοντικής προστασίας.
• Η στήριξη των δομών εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
• Η αναβάθμιση του ΤΕΙ Καρπενησίου.
• Η συνεργασία με τους Δήμους για την ανασυγκρότηση των υποδομών και υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας υγείας.
Στις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας, έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας
της Ευρυτανίας μέσω Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας, καθώς και στην ανάπτυξη του
εσωτερικού οδικού δικτύου. Όπως:
• Ολοκλήρωση του Διαπεριφερειακού Οδικού Άξονα Αμφιλοχία – Γέφυρα Τατάρνας –
Μαυρομάτα – Καρδίτσα (Τμήμα Μαυρομμάτας – Μέγδοβα, ολοκλήρωση της μελέτης και ένταξη
σε τομεακό πρόγραμμα).
• Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αγράφων και διασύνδεση με Καρδίτσα – Λίμνη Πλαστήρα.
• Συγκεκριμένα:
• Ολοκλήρωση οδού Βαρβαριάδας – Αγράφων.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βραγγιανά – Έλατος – Όρια Νομού Καρδίτσας.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Τροβάτο – όρια Νομού Καρδίτσας.
• Ολοκλήρωση βελτίωσης οδικού δικτύου Άγραφα – Αγία Κυριακή.
• Ολοκλήρωση του τμήματος Διασταύρωση Επινιανών – Άγραφα.
• Διασταύρωση Επινιανών – Γέφυρα Παλαιοκαρυάς – Τροβάτο).
• Ολοκλήρωση των οδικών αξόνων Δομνίστα – Ροσκά – Πανταβρέχει – Πρόδρομος – Προυσός –
Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Φουσιανά- Βασιλέσι.
• Βελτίωση του οδικού άξονα Καρπενήσι – Προυσός – Όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και
συγκεκριμένα:
• διαπλατύνσεις – τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι –
Γαύρος (Κόκκινα – Γέφυρα Γαύρου).
• Προαστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Γαύρος – Προυσσός.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης επαρχιακού οδικού δικτύου Νέο Αργύρι – όρια Νομού προς
Άρτα, Φιδάκια- Αγία Βλαχέρνα- Αμπέλια, Σπίτι Διαβάτη- όρια Νομού Καρδίτσας, ΚαλεσμένοΠαπαρούσι, Δάφνη- Παπαδιά.
• Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι.
• Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Διπόταμα – Χελιδόνα.
• Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης Καλεσμένο – Παπαρούσι.
• Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού άξονα Ραπτόπουλο – Πρασσιά.
• Ολοκλήρωση εγκιβωτισμού χειμάρρου Χόλιανης Δυτικής Φραγκίστας.
• Προστασία πρανών οδικού δικτύου Βούλπης – Βαλαώρας.
• Βελτίωση οδικού δικτύου Σπίτι Διαβάτη- Μαυρολογγός, Μοναστηράκι – Σπηλία Κατσαντώνη,
Τροβάτο – Κοστέσα – Πετρίλο, Βαρβαριάδα – Μάραθος, Άγιος Γεώργιος – Παλαιοχώρι –
Νεοχώρι,Νεοχώρι – Καρακάσι.
Σε συνεργασία με τον δήμο της πόλης, ολοκληρώνουμε την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού
και της αποχέτευσης στο Καρπενήσι. Συνεχίζουμε τις αστικές παρεμβάσεις στην πόλη, με την
ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου, τη δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και την
ανάπλαση της δυτικής εισόδου.
Ολοκληρώνουμε τα έργα ύδρευσης στην Επισκοπή (με δημοτική σύμπραξη) και την αναβάθμιση
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
Περιβάλλον
Υπάρχει μεγάλος πλούτος φυσικών πόρων, ο οποίος μένει αναξιοποίητος, ενώ η Ευρυτανία
έχει επίσης ευρείες δυνατότητες άρδευσης. Θα προωθήσουμε επίσης την προστασία των
μη χαρακτηρισμένων τοπίων της ευρύτερης περιοχής του Καρπενησίου και της κεντρικής
Ευρυτανίας.
Για τη διαχείριση απορριμμάτων, κατασκευάζουμε τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του
Δήμου Καρπενησίου και προχωρούμε στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Καρπενησίου και Αγράφων,
σε συνεννόηση με τους Δήμους. Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση πολιτικών μείωσης της
παραγωγής απορριμμάτων και ανάπτυξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης
των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων.
Προωθούμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εφαρμογή μελέτης για εξοικονόμηση
ενέργειας στο Καρπενήσι.
Τουρισμός
Η Ευρυτανία μπορεί να προσελκύσει σημαντικές τουριστικές επενδύσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση,
θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου, με ταυτόχρονη
βελτίωση της τουριστικής προβολής της περιοχής, για την ανάπτυξη του ορειβατικού και
χιονοδρομικού τουρισμού, αλλά και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Η ανάδειξη του
εναλλακτικού τουρισμού με έργα όπως η δημιουργία τεχνικής πίστας Canoe – Kayak, φυσικής
πίστας αναρρίχησης και θέσεων αναψυχής στα Διπόταμα. Η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου θα επιτευχθεί μέσα από την διασύνδεση με τις γειτονικές περιφέρειες Θεσσαλίας και
Δυτικής Ελλάδας.
Πολιτισμός
Επιδιώκουμε την ανάδειξη της Ιεράς Μονής Προυσού σε Πολιτιστικό Τοπίο διεθνούς
ενδιαφέροντος (UNESCO WORD HERITAGE).
Δρομολογούμε μαζί με τους Δήμους, την ανάπλαση των οικισμών Τριδένδρου, Σάικας και
Καμαρίων και τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου στη Δομνίστα.
Προωθούμε την οριοθέτηση και ανάδειξη ιστορικών αρχαιολογικών και βυζαντινών μνημείων,
καθώς και την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών, μονοπατιών και γενικά της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου.
Το πρόγραμμά μας για τη Φθιώτιδα
Υποδομές
Προτεραιότητα στη Φθιώτιδα έχουν τα έργα συγκέντρωσης, μεταφοράς και διανομής νερού. Για
την οικονομία της περιοχής δρομολογούμε τον χαρακτηρισμό ως διαπεριφερειακής εμβέλειας,
του επιβατικού λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου (γραμμή Αγ. Κων/νος- Σποράδες) και του
εμπορικού λιμανιού Στυλίδας. Επίσης, την αναβάθμιση του Πορθμείου Γλύφας – Αγιόκαμπου.
Στη Φθιώτιδα παρατηρείται δυσανάλογη ανάπτυξη βιομηχανικών, μεταποιητικών, οικιστικών –
παραθεριστικών, τουριστικών δραστηριοτήτων κατά μήκος του ΠΑΘΕ σε σχέση με την ενδοχώρα.
Εξυγιαίνοντας τη βιομηχανική βάση, θα ξεκινήσουμε άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για
την υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, σε συσχέτιση
με τον κόμβο συνδυασμένων μεταφορών (οδικών- σιδηροδρομικών-θαλασσίων), προωθώντας
παράλληλα τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη ΒΙΠΕ Λαμίας και το υπό αναβάθμιση λιμάνι της
Στυλίδας. Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων μας για τη Φθιώτιδα είναι η ανάπτυξη δράσεων για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τις οδικές και συγκοινωνιακές υποδομές, προωθούμε την ολοκλήρωση: Της νέας
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα- Λιανοκλάδι- Δομοκός
και την αναβάθμιση της γραμμής Λιανοκλαδίου- Στυλίδας, που υλοποιούνται από την ΕΡΓΟΣΕ.
Του τμήματος της ΠΑΘΕ που περνά από την Περιφερειακή Ενότητα (Πέταλο Μαλιακού). Του
αυτοκινητοδρόμου Ε65 (Λαμία- Καρδίτσα- Τρίκαλα- Παναγιά Γρεβενών, Λαμία – Καρπενήσι,
Λαμία – Θερμοπύλες – Αντίρριο). Επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή
του δρόμου Λαμίας – Μακρακώμης, καθώς και του εναπομείναντος τμήματος ΠΑΘΕ- Πορθμείου
Γλύφας- Αταλάντης, μέχρι τα όρια του Νομού Βοιωτίας και του δρόμου Δομοκός – Νέο Μοναστήρι.
Συνδράμουμε τους Δήμους στη προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων και προωθούμε κατά
προτεραιότητα, έργα που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων,
όπως η μελέτη και κατασκευή των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών που έχουν ήδη ενταχθεί σε
προγράμματα της Περιφέρειας.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι βασικό σημείο του προγράμματός μας και για τη Φθιώτιδα,
με την επεξεργασία και την εφαρμογή ενεργειών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της περιοχής.
Βελτιώνουμε τις υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας και αναβαθμίζουμε τις δυνατότητες πρόσβασης
όλων των πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες.
Περιβάλλον
Υπάρχει νέα χωροθέτηση για τον ΧΥΤΥ Κεντρικής Φθιώτιδας στη Λαμία, όμως δεν έχει λυθεί
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κάτι που θα προωθήσουμε άμεσα, όπως κάνουμε και με την
έκδοση άδειας λειτουργίας για το νέο κύτταρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λαμίας. Θα βρούμε την
καταλληλότερη λύση για την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης του ΧΥΤΥ. Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση πολιτικών μείωσης της παραγωγής
απορριμμάτων και ανάπτυξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης των
επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του πλούσιου γεωθερμικού
πεδίου της περιοχής το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο, ενώ θα προχωρήσουμε στην προστασία
των ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την
τουριστική ανάπτυξη της Φθιώτιδας.
Τουρισμός - Πολιτισμός
Ο πλούτος της περιοχής σε ιαματικές πηγές (στα Καμένα Βούρλα, την Υπάτη, τις Θερμοπύλες, το
Πλατύστομο, την Παλαιοβράχα, την Εκκάρα και την Καϊτσα) είναι η βάση για την ενίσχυση και την
αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που
παρέχονται.
Αυτήν θα προωθήσουμε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα υπάρξει διασύνδεση με το φυσικό και
πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.
Αναλαμβάνουμε δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στον
Εθνικό Δρυμό της Οίτης, στο δάσος της Τιθορέας και στο φαράγγι της Βαρσάμως. Ακόμη, θα
αναβαθμίσουμε το σημείο αναφοράς της Φθιώτιδας, τον χώρο του μνημείου των Θερμοπυλών, σε
χώρο διεθνούς πολιτιστικής σημασίας και περιοχής ειδικής προστασίας (Θερμοπύλες, Αλαμάνα,
Γοργοπόταμος).
Το πρόγραμμά μας για τη Φωκίδα
Αγροτική Ανάπτυξη
Ο «ήπιος» αγροτικός τομέας της Φωκίδας, που σημειώνει χαμηλές εξαγωγές (4% της
Περιφέρειας), θα αναπτυχθεί μέσω της διασύνδεσης με μικρές μεταποιητικές μονάδες
ποιοτικών προϊόντων και με την ενίσχυση της νέας και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Θα χορηγήσουμε κίνητρα σε νέους αγρότες και θα πραγματοποιήσουμε επιμορφωτικά
προγράμματα. Στo πλαίσιο της νέας υπουργικής απόφασης για τη διαχείριση του
Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, θα προτείνουμε και θα διεκδικήσουμε κατ’ αρχάς την
απλούστευση των διαδικασιών καλλιέργειας που δημιουργούν προβλήματα και αρνητισμό
στους αγρότες, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και την ανάπτυξη αγροτουρισμού,
ενσωματωμένου στο πεδίο του Ελαιώνα (Μουσείο Ελιάς, Ινστιτούτο ελιάς). Πρόθεσή μας είναι
να συνεχιστεί το Πρόγραμμα «Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» με παράλληλη
απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των παραγωγών.
Σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον τομέα της κτηνοτροφίας, καθώς το 60%
της γης στη Φωκίδα χρησιμοποιείται για κτηνοτροφικές δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει η
αντίστοιχη ανάπτυξη. Θα προχωρήσουμε στη διευκόλυνση της έκδοσης αδειών λειτουργίας
παλαιών και νέων κτηνοτροφικών μονάδων, μέσω της απλοποίησης της διοικητικής
διαδικασίας.
Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας
Για τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από την κρίση, θα αναπτύξουμε το
σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της κοινωνικής μας πολιτικής για την
καταπολέμηση της φτώχειας. Σε ό,τι αφορά τις βασικές υποδομές της Φωκίδας, προτεραιότητα
έχει ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του Νοσοκομείου Άμφισσας, η επιστημονική κάλυψη και
επαναλειτουργία όλων των κλινικών του, όπως και των Κέντρων Υγείας του Νομού και η σύνδεσή
του με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
Υποδομές
Στο οδικό δίκτυο, προωθούμε τη σύνδεση της Φωκίδας με τον ΠΑΘΕ και την Ιονία Οδό και την
αξιοποίηση της καίριας γεωπολιτικής της θέσης. Διεκδικούμε να χαρακτηριστεί διαπεριφερειακής
εμβέλειας το λιμάνι της Ιτέας και να ενταχθεί στους προορισμούς κρουαζιέρας. Για τη διαχείριση
απορριμμάτων, ολοκληρώθηκε η μελέτη για τον ΧΥΤΥ Φωκίδας και αντιμετωπίζουμε την ανάγκη
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του βιολογικού καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ), ώστε να δέχεται τα απόβλητα
των ελαιοτριβείων και των επιχειρήσεων επεξεργασίας ελαιοκάρπου στην περιοχή της Άμφισσας.
Αναζητούμε λύσεις για τους θεσμικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την αξιοποίηση της
λίμνης του Μόρνου για την ανάπτυξη υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας, οι οποίες θα είναι
συνδεδεμένες με τους πόρους της ευρύτερης ορεινής περιοχής. Επίσης, η υλοποίηση αρδευτικών
έργων στην περιοχή Μαριολάτας – Λιλαίας – Καστελίων, σε συνδυασμό με τους εν εξελίξει
αναδασμούς, θα προωθήσουν την ορθολογική χρήση των υδάτων της περιοχής, σε εφαρμογή
της γενικότερης μελέτης του Ανω Ρου του Βοιωτικού Κηφισού, με καταγραφή και ταξινόμηση
των χρήσιμων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Εστιάζουμε σε τέσσερις περιοχές της Φωκίδας, οι
οποίες προσφέρονται για τη δημιουργία υποδομών βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων. Αυτές
είναι, ο Ελαιώνας Άμφισσας, η περιοχή Άνω Ρους του Βοιωτικού Κηφισού, οι παραλιακές περιοχές
(Άγιοι Πάντες, Πάνορμο, Ερατεινή, Σεργούλα) και οι ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας.
Τουρισμός
Για την τουριστική ανάπτυξη της Φωκίδας εστιάζουμε στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με
την αξιοποίηση, εκτός από τον παραλιακό άξονα του Δήμου Δελφών μέχρι και την παραλιακή
Δωρίδα, του τρίπτυχου: δάσος – νερό – πολιτισμός. Για να γίνει αυτό, δρομολογούμε την
παράλληλη αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας περιοχών. Αξιοποιούμε τη Λίμνη
του Μόρνου με την ανάπτυξη υποδομών αναψυχής ευρείας κλίμακας. Στο ίδιο πλαίσιο, μπορούμε
να προσελκύσουμε τουριστικές επενδύσεις στην παραλιακή Φωκίδα και στους ορεινούς οικισμούς
της περιοχής, καθώς και στη σύνδεση της Άμφισσας με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού.
Περιβάλλον
Ολοκληρώνουμε τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του ταμιευτήρα
του Μόρνου και στον οικισμό Κίρρας και συνεργαζόμαστε με τους Δήμους για την αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων στην Ιτέα, τους Δελφούς και το Γαλαξείδι, καθώς και για την επίσπευση των
έργων ύδρευσης της Άμφισσας, της Ιτέας και του Δήμου Τολοφώνος.
Εξασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με τη μονάδα επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων, τον ΧΥΤΥ Φωκίδας, ο οποίος θα διαθέτει και μονάδα κομποστοποίησης,
καθώς και με Κινητούς Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Ολοκληρώνουμε την
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Δελφών, Ανέμου, Τολοφώνος, Κερατοράχης, που υλοποιούν οι Δήμοι.
Παράλληλα, επιδιώκουμε την προώθηση πολιτικών μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων
και ανάπτυξης προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης των επιμέρους ρευμάτων
αποβλήτων. Προστατεύουμε το περιβάλλον με παρεμβάσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας των
Εθνικών Δρυμών Παρνασσού και Οίτης.
Πολιτισμός
Εκτός από το ιερό τέμενος του Απόλλωνα, που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην
Περιφέρεια, προτείνουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος έργων αποκατάστασης
και ανάδειξης του θεάτρου των Δελφών, με μελέτη που έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Δελφών θα δώσει την ευκαιρία
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό,
συμβάλλοντας και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής, είτε μέσω της απασχόλησης μέρους
του πληθυσμού αυτής, είτε με την παροχή υπηρεσιών σε προσωπικό που θα προέρχεται από
άλλες περιοχές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το θέατρο θα δοθεί στο κοινό και εφόσον είναι
δυνατό, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, θα υπάρχει η
δυνατότητα να δίνονται παραστάσεις που δεν θα θίγουν το μνημείο.
Συμπληρωματικά, προωθούμε εργασίες ανάδειξης του αρχαίου μονοπατιού που οδηγούσε από το
Κωρύκειο Άντρο στους Δελφούς.
Στοιχεία Επικοινωνίας με τα Εκλογικά Κέντρα:
EYBOIA - Χαλκίδα
AΓΓEΛH ΓOBIOY 20,T.K. 34100,
THΛ: 2221085143,
KINHTO: 6943885828
BOIΩΤΙΑ - Λειβαδιά
KAPAΓIANNOΠOYΛOY 22, T.K. 32100,
AΓΓEΛIKH TΣOYPA
THΛ: 6989298560
ΦΩΚΙΔΑ - Άμφισσα
EΘNIKHΣ ANTIΣTAΣEΩΣ 10, Τ.Κ. 331 00
THΛ: 2265022836
ΦΘΙΩΤΙΔΑ - Λαμία
ΔIAKOY 8, Τ.Κ. 351 00
ΤΗΛ: 2231025261
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - Καρπενήσι
ZHNOΠOYΛOY 22, 361 00
ΤΗΛ: 2237021100
www.allazoume2014.gr