Κατάλογος ξενοδοχείων – καταλυμάτων Ε.Ο.Τ.

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
Σ
Ο
Ρ
Γ
Α
Ν
Ι
Σ
Μ
Ο
Σ
Τ
Ο
Υ
Ρ
Ι
Σ
Μ
Ο
Υ
Περιεχόμενα Καταλόγου κατά Περιφέρειες και Νομούς
I. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
A.
B.
Γ.
Δ.
Ε.
Ν. Δράμας………………………….
Ν. Έβρου………………………….
Ν. Καβάλας…………………………
Ν. Ξάνθης………………………….
Ν. Ροδόπης……………………….
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1
1 - 2
2 - 9
9 - 10
10
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤTΙΚΗΣ
A. Νομαρχία Αθηνών…………..............…
B. Νομαρχία Ανατολικής Αττικής..........…
Γ. Νομαρχία Δυτικής Αττικής…………….
Δ. Νομαρχία Πειραιώς………………....…
11
11
12
12 - 15
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
A. Ν. Λέσβου………………………………
B. Ν. Σάμου……………………………….
Γ. Ν. Χίου…………………………………
15 - 17
18 - 20
20 - 21
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
A. Ν. Αιτωλοακαρνανίας………………….. 21 - 22
B. Ν. Αχαΐας………………………………
22 - 23
Γ. Ν. Ηλείας………………………………… 23 - 24
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
A. Ν. Γρεβενών…………………….....….
B. Ν. Καστοριάς…………………......…..
Γ. Ν. Κοζάνης…………………….......…..
Δ. Ν. Φλώρινας…………………………….
24
25
26
26 - 27
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
A. N. Άρτας………………………………
B. Ν. Θεσπρωτίας…………………………
Γ. Ν. Ιωαννίνων……………………………
Δ. Ν. Πρέβεζας…………………………….
27
27 - 28
28 - 31
32 - 34
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
A. N. Καρδίτσας…………………………..
B. Ν. Λάρισας…………………………..
Γ. Ν. Μαγνησίας……………………….
Δ. Ν. Τρικάλων……………………………
34 - 35
35 - 36
36 - 45
46
A.
B.
Γ.
Δ.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ζακύνθου………………………………
Κέρκυρας…………………………
Κεφαλληνίας και Ιθάκης…………
Λευκάδας………………………..
46
51
56
58
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
A. Ν. Ημαθίας………………………..
B. Ν. Θεσσαλονίκης…………………….
Γ. Ν. Κιλκίς…………………………..
Δ. Ν. Πέλλας……………………………….
Ε. Ν. Πιερίας……………………………….
ΣΤ. Ν. Σερρών………………………………..
Ζ. Ν. Χαλκιδικής……………………………
-
64
66
74
75
-
61
64
64
66
74
75
85
85
89
91
93
-
89
91
93
97
62 -
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
A. Ν. Ηρακλείου……………………………
B. Ν. Λασιθίου……………………………….
Γ. Ν. Ρεθύμνης…………………………..
Δ. Ν. Χανίων………………………………..
51
56
58
61
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
A. Ν. Δωδεκανήσου……………………….
B. Ν. Κυκλάδων…………………………..
97 - 103
103 - 112
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
A. N. Αργολίδας……………………………
B. Ν. Αρκαδίας……………………………
Γ. Ν. Κορινθίας…………………………….
Δ. Ν. Λακωνίας……………………………….
Ε. Ν. Μεσσηνίας……………………………
113 - 115
115 - 116
116 - 118
118 - 119
119 - 121
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
A. Ν. Βοιωτίας………………………………
B. Ν. Ευβοίας………………………………
Γ. Ν. Ευρυτανίας…………………………..
Δ. Ν. Φθιώτιδας…………………………
Ε. Ν. Φωκίδας……………………….
121
121 - 129
129 - 130
130 - 134
135
II. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
1.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.&ΘΡΑΚΗΣ
2.
136
137
7.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ…………
139
-
141
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ…………
137
8.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…
141
-
142
3.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ………
138
9.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ……...………..
142
-
143
4.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ….
138
10.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ……..
143
5.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ……….……..
138
11.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ……
143
6.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ……….…..
139
12.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…
144
138
-
-
III. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
A.
B.
Γ.
Δ.
2.
3.
4.
5.
Ν. Έβρου……………………...……..
Ν. Καβάλας………………………..…
Ν. Ξάνθης……………………...…….
Ν. Ροδόπης……………………...…..
145
8.
-
145
159
160
160
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
A. Νομαρχία Πειραιώς……………...….
9.
160
-
162
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
A. Ν. Λέσβου………………………...….
B. Ν. Σάμου…………………………….…
Γ. Ν. Χίου……………………………...…
162
166
167
-
166
167
168
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας…………….
Β. Ν. Αχαΐας………………………….
Γ. Ν. Ηλείας………………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
A. Ν. Γρεβενών……………………….
B. Ν. Καστοριάς……………………………
Γ. Ν. Φλώρινας………………………….
10.
168
168
168
11.
168
-
169
-
169
169
170
12.
6.
7.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
A. N. Άρτας…………………………..….
B. Ν. Θεσπρωτίας…………………….
Γ. Ν. Ιωαννίνων………………………..….
Δ. Ν. Πρέβεζας…………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
A. N. Καρδίτσας……………………..
B. Ν. Λάρισας…………………….……..
Γ. Ν. Μαγνησίας……………….…..….…
Δ. Ν. Τρικάλων………………………
170
174
175
-
170
174
175
186
-
186
190
207
208
13.
186
190
207
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
A. Ν. Ζακύνθου………………………………
B. Ν. Κέρκυρας……………………………..
Γ. Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης……………..
Δ. Ν. Λευκάδας……………………………
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
A. Ν. Θεσσαλονίκης…………………….
B. Ν. Πέλλας………………………………..
Γ. Ν. Πιερίας………………………………..
Δ. Ν. Σερρών………………………………..
Ε. Ν. Χαλκιδικής…………………………
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.……………………..
335
2.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ……….
335
3.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ….……..………………
335
4.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…………
335
240
243
245
259
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
A. Ν. Ηρακλείου…………………………….
B. Ν. Λασιθίου………………………………
286
Γ.
Δ.
Ν. Ρεθύμνης…………………………….
Ν. Χανίων…………………………………
289
291
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
A. Ν. Δωδεκανήσου..………………………
B. Ν. Κυκλάδων……………………………..
293
296
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
A. N. Αργολίδας……………………………
B. Ν. Αρκαδίας………………………………
Γ. Ν. Κορινθίας………………….….....…..
Δ. Ν. Λακωνίας…………………………….
Ε. Ν. Μεσσηνίας……………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Ν. Βοιωτίας……………………….
Β. Ν. Ευβοίας………………………….…….
Γ. Ν. Ευρυτανίας…………………….….…
Δ. Ν. Φθιώτιδας……………………..
Ε. Ν. Φωκίδας………………………
IV. ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING)
1.
208
214
224
230
308
311
312
315
332
333
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
1
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ /
ΤΗΛ 2521051134
FAX 2521052202
WWW.ACHILLIO.COM
[email protected]
2
3
4
4*
4*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
20
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΠΙΣΙΝΑ
18
Υψηλή
30
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
Με χρέωση
SPA
40
09/07/10-31/10/2010
01/11-30/11/10 & 06/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
3*
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
Γ.ΒΟΡΑΖΑΝΗ 3 / ΔΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2521031520 & 31521
FAX 2521031762
WWW.HOTEL-MARIANNA.TK
[email protected]
Με Πρωινό
23,50
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/10-31/03/2011
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΝΕΣΣΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ /
ΤΗΛ 2524021021
FAX 2524021022
WWW.HOTELNESSOS.GR
[email protected]
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
16
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
1 ΧΛΜ. ΑΛΕΞANΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ /
ΤΗΛ 2551025551 & 33895
FAX 2551084909
WWW.SANTA-ROSA.GR
[email protected]
ΕΡΜΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Θ. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.
ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ /
ΤΗΛ 2553020250-4
FAX 2553023666
WWW.HOTEL-ERMIS.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΜΑΛΓΑΡΩΝ 11 /
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2551081455
FAX 2551081456
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
15
24
3*
09/07/10-30/09/2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
01/10/10-31/12/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΣΑΟΥΝΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΑΜΑΜ, BAR,
CAFE - BAR
01/10/2010-31/03/2011
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
MINI BAR
09/07/10-31/03/2011
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
[email protected]
ΠΛΑΖΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ.Τ.Ε.
2 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /
ΤΗΛ 2551021266 & 29112
FAX 2551034622
WWW.ALEXPLAZA.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
01/02/11-31/03/2011
09/07/2010-31/01/2011
Με Πρωινό
ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
ΚΟΥΡΟΣ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.
3 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ /
ΤΗΛ 2521057200-203
FAX 2521025800
WWW.HOTELKOUROSDRAMA.GR
[email protected]
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χρέωση
ΓΚΡΑΝ ΣΑΛΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΝΙΤΗΣ /
ΤΗΛ 2523022832
FAX 2523022841
WWW.HOTEL/GRANDCHALET.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Υψηλή
28
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, INTERNET,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BEACH BAR
Με χρέωση
INTERNET
34
44
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE
2*
2*
Με Πρωινό
6
8
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
14
Υψηλή
18
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, INTERNET,
PARKING
Με χρέωση
BAR, MINI BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΡΙΒΑ
ΜΑΡΙΒΑ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΘΕΡΜΑ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΗΛ 2551098230 & 98258
FAX 2551098374
WWW.MARIVA.GR
[email protected]
ΟΡΦΕΑΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΡΜΑ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΗΛ 2551098233
FAX 2551042213
Χρέωση
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2
3
4
5
6
7
8
Χαμηλή
11
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
22
ΑΚΤΗ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΙΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594022103
FAX 2594022104
WWW.KAVALAHOTELS.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΤΟΣΚΑ
ΤΟΣΚΑ A.T.E.
ΛΕΩΦ. ΠΑΛΗΟΥ 1 ΠΑΛΗΟ /
ΤΗΛ 2510244765
FAX 2510243986
WWW.TOSCA.GR
[email protected]
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ /
ΤΗΛ 2594023350
FAX 2594021543
WWW.HOTELDIONYSOS.GR
[email protected]
ΕΣΠΕΡΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 44 / ΚΑΒΑΛΑ /
ΤΗΛ 2510229621-5
FAX 2510220621
WWW.ESPERIAKAVALA.GR
[email protected]
ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΑΚΤΗ
ΑΘΙΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594021426
FAX 2594022104
WWW.KAVALAHOTELS.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ /
ΤΗΛ 2591051471
FAX 2591051077
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΕΡΑΜΩΤΗ /
ΤΗΛ 2591051205 & 51374
FAX 2591051623
WWW.KATERINAKER.GR
[email protected]
ΝΕΦΕΛΗ
ΝΕΦΕΛΗ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 50 / ΚΑΒΑΛΑ /
ΤΗΛ 2510227441 & 22744
FAX 2510227440
WWW.NEFELI.COM.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-10/10/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
16
09/07-19/07/10 & 01/09-30/09/2010
20/07/2010-25/08/2010
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
24
1*
4*
22/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-21/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
16
Υψηλή
22
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
13
Υψηλή
17
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΤΖΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
CAFE - BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
3*
Με Πρωινό
11
14
Με Ημ/τροφή
17
20
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
2*
Με Πρωινό
01/10-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-30/09/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
19
10
23
Χαμηλή
7,50
Υψηλή
9
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
01/09/10-30/11/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
13
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
17/07/2010-21/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-16/07/10 & 22/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
14
Υψηλή
17
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, CAFE BAR, ROOF GARDEN
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
10
11
12
13
14
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΑΣΤΕΡΟ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΤ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΚΕΡΑΜΩΤΗ /
ΤΗΛ 2591051212
FAX 2591051618
[email protected]
[email protected]
Χρέωση
2*
ΠΑΓΓΑΙΟΝ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑ Κ. - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ /
ΤΗΛ 2592062362
FAX 2592062382
WWW.PAGGAIOPRINCESS.GR
[email protected]
2*
ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΗΟ
ΣΩΤΗΡΙΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 33 ΠΑΛΗΟ /
ΤΗΛ 2510441605
FAX 251044605
WWW.PORTOPALIOHOTEL.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
10
13
15
Με Ημ/τροφή
23
25
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α. Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ /
ΤΗΛ 2510240070 & 240071
FAX 2510245368
WWW.HOTEL-PHILOXENIA.GR
[email protected]
3*
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING
26
34
13/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-12/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
12
Υψηλή
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ T.V, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜ. Τ.Ξ.Ε. Α.Ε. (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ)
ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 32 / ΚΑΒΑΛΑ /
ΤΗΛ 2510221981
FAX 2510225270
WWW.OCEANISKAVALA.GR
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
2*
Χωρίς χρέωση
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ /
ΤΗΛ 2591051518
FAX 2591051001
WWW.FILIPION-HOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΒΑΛΑΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
23
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
20/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
16
09/07/10-31/03/2011
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΑΓΓΑΛΗ
ΚΑΤΣΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051363 & 52453
FAX 2593052070
WWW.AGALIHOTEL.GR
[email protected]
ΑΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Μ. Α.Ε.
ΑΣΤΡΙΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051831
FAX 2593052838
WWW.AERIA.GR
[email protected]
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΒΑΪΚΟΣ
ΚΟΙΝΥΡΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041214 & 6974897345
FAX 2593041214
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
3*
Με Πρωινό
4
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
4
10
Με Ημ/τροφή
10.50
17
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
3
10
Με Ημ/τροφή
8
16
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3,5
Υψηλή
7
1*
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
10/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΛ.ΑΡΧ.ΣΧΟΛΗΣ 59 / ΛΙΜΕΝΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022488
FAX 2593058118
WWW.ACROPOLIS-HOTEL.COM
[email protected]ΟΤENET.GR
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ), PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-14/07/10 & 01/09-30/09/2010
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
1
7
4
10
09/07-19/07/10 & 13/08-31/12/2010
20/07/2010-22/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
INTERNET
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
8
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023875
FAX 2593023696
[email protected]
ΑΜΕΡΙΚΑ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΔΑΣ.ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071322
FAX 2593071322
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053500
FAX 2593053503
WWW.ANTONIOSHOTEL.GR
[email protected]
ΒΕΓΙΝΑΣ
ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593072080 & 6972446316
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
10
11
12
13
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593058175
FAX 2593058176
[email protected]
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023256
FAX 2593023256
ΒΙΚΥ
ΚΑΖΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΜΕΝΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022314
FAX 2593023054
WWW.VICKYHOTEL.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΒΡΑΝΑΣ
ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ/ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593072112 & 6972446316
FAX 2593072112
WWW.HOTELVRANAS.GR
[email protected]
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071283
FAX 2593071458
15
ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Γ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ)
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061482 & 41278
FAX 2593023517
WWW.KBS.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ)
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041278 & 61482
FAX 2593023517
WWW.KBS.GR
[email protected]
2
Υψηλή
5
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3,5
Υψηλή
8
1*
3*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
11
Υψηλή
15
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, AIR COOL,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
2*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
BARBEQUΕ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
9
1*
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2*
2*
Υψηλή
4
11
5
13
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
6
Με Ημ/τροφή
12
Με Πρωινό
Υψηλή
Χαμηλή
10
Υψηλή
13
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
9
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
BAR, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07-31/08/10 & 01/09-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
INTERNET, ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
14
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1*
[email protected]
9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
3
Υψηλή
9
11/09/10-31/03/2011
09/07/2010-10/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
16
17
18
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062030 6942910339
FAX 2593022540
WWW.STUDIOS-BLUE-BAY.GR
[email protected]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022333
FAX 2593022333
WWW.TARSANAS.GR
[email protected]
ΓΛΑΡΟΣ
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΘΩΜΑΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061465
FAX 2593061933
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
19
20
22
ΔΕΛΦΙΝΙ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061462
FAX 2593061462
WWW.HOTELDELFINI-THASSOS.GR
[email protected]
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΠΑΠΑΡΑΞΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022198
FAX 2593022198
24
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΝΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061546 & 61557
FAX 2593061546
WWW.HOTEL-IRENE.GR
[email protected]
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061979 & 61231
FAX 2593061886
25
26
12
01/09/10-31/10/2010
Με Πρωινό
9
Υψηλή
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
6
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
6
Υψηλή
11
Χαμηλή
Υψηλή
3
6
6
8
Υψηλή
8
13
13
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, BARBEQUΕ
16/07/2010-30/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA
09/07-31/07/10 & 16/08-31/03/2011
01/08/2010-20/08/2010
Χαμηλή
13
Υψηλή
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ), INTERNET
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
6
9
9
12
Με Ημ/τροφή
13
18
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 31/08-30/09/2010
2*
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/10-31/03/2011
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
12
1*
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, PARKING
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ
26/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-25/07/10 & 01/09-30/09/2010
1*
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
[email protected]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061145
FAX 2593061590
WWW.LIBERTYHOTEL.GR
[email protected]
ΕΛΛΑΣ
ΝΤΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062233
FAX 2593062234
WWW.HOTEL-ELLAS.GR
[email protected]
7
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
23
8
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
[email protected]
21
Υψηλή
4
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΔΑΝΑΗ
ΑΛΦΑ Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΛΙΜΕΝΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023071 & 2510831222
FAX 2593023071, 2510831222
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΓΟΡΓΟΝΑ
ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061218
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
6
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
27
28
ΕΛΛΗ - ΜΑΡΙΑ
ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023133 & 22549
FAX 2593023549
WWW.ELLIMARIA-THASSOS.GR
[email protected]
ΕΡΜΗΣ
ΝΤΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061466
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΕΣΠΕΡΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΥΚΑΡΙ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051342
FAX 2593053021
WWW.HOTEL-ESPERIA.GR
[email protected]
ΕΥΡΟ ΠΑΡΚ
ΖΕΛΕΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Λ. Α.Ε.
ΑΣΤΡΙΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051171
FAX 2593052870
WWW.EUROPARK.GR
[email protected]
ΕΥΡΩΠΗ
ΦΕΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071212
FAX 259071017
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071374
FAX 2593071674
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΠΕΥΚΑΡΙ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051596
FAX 2593051794
WWW.HOTEL-THASSOS.GR
[email protected]
ΘΑΣΟΣ ΙΝΝ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061612 & 61634
FAX 2593061027
WWW.THASSOSINN.GR
[email protected]
ΘΕΟ
ΘΕΟΔΩΡΕΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061284
FAX 2593061934
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΚΟΜΛΙΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 25930-53316
FAX 25930-53317
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
4
9
2*
2*
Υψηλή
4
8
2*
Χαμηλή
Υψηλή
13
22,5
Χαμηλή
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING (ΙΔΙΩΤΙΚΟ), ΨΥΓΕΙΟ
8
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Υψηλή
Με Πρωινό
16
22
Με Ημ/τροφή
26
32
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-24/07/10 & 26/08-31/10/2010
25/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, CAFE - BAR
09/07-25/07/10 & 26/08-30/09/2010
26/07-25/08/10 & 01/10-31/03/2011
Χαμηλή
2
Υψηλή
11
1*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
01/10/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
FAX, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ,
CAFE - BAR, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
11/07/2010-31/08/2010
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07-10/07/10 & 01/09-30/10/2010
15
Με Πρωινό
Με χρέωση
23/07/2010-22/08/2010
1
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, BAR
09/07-22/07/10 & 23/08-15/10/2010
10
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 27/08-20/09/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX
21/07/2010-31/08/2010
1*
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, INTERNET
09/07-20/07/10 & 01/09-10/10/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΕΡΜΗΣ
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061220 & 61248
FAX 2593061441
WWW.SOTIRELIS.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
16
25
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
7
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
38
39
40
41
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061463
FAX 2593061895
WWW.HOTEL-KAMELIA.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051421
FAX 2593052730
ΚΗΠΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΑΛ.ΑΡΧΑΙΟΛ. ΣΧΟΛΗΣ / ΘΑΣΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022469
FAX 2510600150
WWW.KIPOS.GR
[email protected]
ΚΡΥΣΤΑΛ
ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΡΙΝΟΥ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071272
FAX 2593071272
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
42
43
44
45
46
47
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593058164
FAX 2593071703
WWW.MAKRINA.GR
ΜΑΡΑΝΤΟΝ ΑΚΤΗ
ΘΑΣΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΙΝΥΡΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041294
FAX 2593041295
WWW.MARANTON.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061488 & 2521036748
FAX 2593061488
WWW.THASSOS-ISLAND.DE
[email protected]
ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΤΗ
ΚΛΩΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053470
FAX 2593053471
WWW.GRAND-BEACH-HOTEL.GR
[email protected]
ΜΕΝΕΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051396
FAX 51396
WWW.HOTELMENEL.GR
[email protected]
Χαμηλή
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
14
09/07/2010-20/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
4
8
8
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
15
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
BARBEQUΕ, ΠΙΣΙΝΑ
16/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
1,50
Υψηλή
3
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
09/07-20/07/10 & 26/08-10/10/2010
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
11
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, MINI BAR
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
12
1*
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
4*
Με Ημ/τροφή
10
26
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8.50
Υψηλή
11
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
09/07-20/07/10 & 21/08-30/09/2010
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ), ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ),
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
21/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2*
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
09/07-15/07/10 & 27/08-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
25/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΛΟΥΤΡΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΙΝΥΡΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041205
FAX 2593041232
WWW.LOUTROU.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
24
35
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/07-14/07/10 & 26/08-21/10/2010
15/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
10
01/09/10-10/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
8
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
48
49
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΡΑΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593072112
FAX 2593071994
WWW.HOTELVRANAS.COM
[email protected]
ΜΥΡΩΝΗ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023256
FAX 2593023256
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
[email protected]
50
51
ΝΕΦΕΛΗ
ΡΑΧΩΝΙ Ξ.Τ.Ε. Α. Ε.
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081274
FAX 2593081320
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051413
FAX 2593052530
2*
2*
[email protected]
52
53
54
55
56
57
ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΤΖΙΑΤΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ξ.Ε. Ε.Ε.
ΠΟΤΟΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053355
FAX 2593053356
WWW.HOTEL-OLYMPION.GR
[email protected]
ΠΟΝΤΙΟΣ
ΚΑΛΑΣΙΔOY ANNA
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061095 & 6979130310
FAX 2593058195
WWW.PONTIOS-THASSOS.GR
[email protected]
ΠΟΤΟΣ
ΠΕΤΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051416
FAX 2593052836
WWW.HOTELPOTOS.COM
[email protected]
ΡΟΔΟΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΡΟΖΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052238
FAX 2593052423
WWW.RODONHOUSE.GR
[email protected]
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052333
FAX 2593058030
WWW.SIRINES-HOTEL.GR
[email protected]
ΤΡΙΑΔΑ
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΑΔΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051154
FAX 2593052000
1*
1*
Υψηλή
6
8
Με Ημ/τροφή
12
15
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
3,5
9
6
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
14
Υψηλή
16
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
6
10
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
Χαμηλή
Υψηλή
6
16
10
19
Με Ημ/τροφή
18
28
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
17
Με Ημ/τροφή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
BAR
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ
08/09/10-07/01/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-07/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
15
30
18
33
Με Ημ/τροφή
26
42
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
23/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
JACCUZI, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, INTERNET
CORNER
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
24/07/2010-22/08/2010
2*
1*
Με χρέωση
BAR, ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
09/07-23/07/10 & 23/08-30/10/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
INTERNET CORNER, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-21/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, PARKING,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
10
09/07/10-30/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
9
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΘΑΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
58
59
60
61
62
63
64
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ.Ε.Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081229 & 81055
FAX 2593081055
ΦΙΛΟΞΕΝIA
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Τ.Ε. Ε.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071710
FAX 2593071755
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΝΝ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Π.ΜΕΛΑ 26 / ΘΑΣΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023331
FAX 2593022231
WWW.PHILOXENIAINN.GR
[email protected]
ΦΟΥΡΚΟΣ
ΦΟΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023756 & 24015
FAX 2593024016
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071635 - 71300
FAX 71510
WWW.CHATZIANDREOU-HOTEL.GR
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061451 & 61979
FAX 2593061886
WWW.HOTEL-CHRISSAFIS.COM
[email protected]
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023376
FAX 2593023646
WWW.CHRISIAKTI.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
3*
2*
2*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
2
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
9
12
14
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
2*
10
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
6
Υψηλή
8
ΝΑΤΑΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ξ.Ε.Ε. Α.Β.Ε.Ε.
1 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ /
ΤΗΛ 2541021521-4
FAX 2541021525
WWW.HOTELNATASA.GR
[email protected] YAHOO.GR
ΝΕΜΕΣΙΣ
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ Ι. - ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Π. Ο.Ε.
KOMNHNA /
ΤΗΛ 2542021005 & 21006 & 21007
FAX 2542021006
WWW.HOTELNEMESIS.GR
[email protected]
ΞΑΝΘΗ
ΒΙΟΤΕΛ Α.Ε.
ΛΕΥΚΙΠΟΥ 14 ΞΑΝΘΗ /
ΤΗΛ 2541023242
FAX 2541078522
WWW.HOTELXANTHI.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΑΜΕΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
09/07-24/07/10 & 19/08-31/03/2011
25/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
9
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-15/07/10 & 01/09-20/09/2010
16/07/2010-31/08/2010
ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
23
Με χρέωση
BAR, MINI BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
PARKING, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
01/08-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χαμηλή
9
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ROOM
SERVICE, INTERNET
Με χρέωση
BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
10
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
4
5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΒΙΣΤΩΝΙΣ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΟΙΚΟΤ. ΙΧΘ. Α.Ε.
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ /
ΤΗΛ 2541096630
FAX 2541096060
WWW.PORTOVISTONIS.GR
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. Α.Ε.
ΤΟΞΟΤΕΣ /
ΤΗΛ 2541093917-9
FAX 2541093920
WWW.FILOXENIA.XAN.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
6
Χρέωση
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
8
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝ. & ΔΗΜ. Ο.Ε.
ΦΑΝΑΡΙ /
ΤΗΛ 2535031060
FAX 2531029804
WWW.ALEXANDROS-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 53 / ΚΟΜΟΤΗΝΗ /
ΤΗΛ 2531036242-7
FAX 2531023170
WWW.ANATOLIAHOTEL.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.
3 ΧΛΜ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /
ΤΗΛ 2531033560 & 29777
FAX 2531026979
WWW.CHRIS-EVE.COM
[email protected]
ΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 / ΚΟΜΟΤΗΝΗ /
ΤΗΛ 2531035054-5
FAX 2531022707
WWW.ASTORIAKOMOTINI.GR
[email protected]
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Ξ.Ε. Α.Ε.
4 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ /
ΤΗΛ 2531022323
FAX 2531083882
WWW.ACHILLIO.GR
[email protected]
ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΩΓΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2535031216
FAX 2535031212
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
ΔΙΩΝΗ
ΔΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ / ΜΑΡΩΝΕΙΑ /
ΤΗΛ 2533061101
FAX 2533061103
WWW.HOTELDIONI.GR
ΦΑΝΑΡΙ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΦΑΝΑΡΙ /
ΤΗΛ 2535031300 & 31301
FAX 2535031388
WWW.FANARI-HOTEL.GR
[email protected]
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή
ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
1
6
3
9
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
A
09/07-03/09/10 & 21/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Χρέωση
4*
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
10
09/07/10-31/03/2011
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
15
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09-20/12/10 & 21/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 21/12-20/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
17
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
MINI BAR, BUSINESS
CENTER
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, PARKING
8
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ, MINI
BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
04/09-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
[email protected]
7
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
20
09/07-03/03/11 & 08/03-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, INTERNET
20
30
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, BAR (ΔΩΜΑΤΙΟ)
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
4
10
8
15
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ,
ΒΕΡΑΝΤΕΣ
Με χρέωση
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ,
INTERNET
09/07-31/07/10 & 23/08-30/09/2010
01/08/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
BAR
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
20
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΜΟΥΣΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
11
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
MIRAMARE
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 4 / ΒΟΥΛΑ /
ΤΗΛ 2108958448
FAX 2109659075
WWW.MIRAMAREHOTEL-ATHENS.COM
[email protected]
ΑΡΗΣ
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7 / ΑΘΗΝΑ /
ΤΗΛ 2105234347 & 348 & 349
FAX 2105242446
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
4
5
6
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - CANDIA
ΜΑΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 40 / ΑΘΗΝΑ /
ΤΗΛ 2105246112-6
FAX 2105246117
WWW.CANDIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΙΚΑΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 17 / ΕΛΛΗΝΙΚΟ /
ΤΗΛ 2108981320 & 2108981321
FAX 2108981321
WWW.HOTELIKAROS.GR
[email protected]
ΙΟΝΙΣ
ΤΕΛΟΤΕΛ Ξ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 41 / ΑΘΗΝΑ /
ΤΗΛ 2105232311
FAX 2105247360
WWW.IONISHOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΝΑ
ΡΟΥΣΕΤΗΣ Π.Α. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 13 / ΑΘΗΝΑ /
ΤΗΛ 2105237832 & 5237833
FAX 2105229109
WWW.MARINAHOTEL-ATHEΝS.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 32 / ΜΑΤΙ /
ΤΗΛ 2294033712
FAX 2294033790
WWW.ATTIKABEACH.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΕΝΤΕΝ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ξ.Ε.
47 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ / ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2291060031
FAX 2291060043
WWW.EDEN.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ Π. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ / ΚΑΛΑΜΟΣ /
ΤΗΛ 2295081465-7
FAX 2295081339
WWW.CALAMOSBEACH.GR
[email protected]
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΞΕΝ. ΚΑΤ. Α.Ε.
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ / ΚΑΛΑΜΟΣ /
ΤΗΛ 2295085560
FAX 2295085563
WWW.DOLPHINHOTEL.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
10
2*
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
3*
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
13
Υψηλή
Υψηλή
16
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
10
Με Ημ/τροφή
16
20
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
BAR
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, MINI
BAR, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
09/07/10-31/03/2011
17.50
Με Πρωινό
Υψηλή
6
Με Πρωινό
Χρέωση
1*
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-31/08/10 & 11/10-31/03/2011
01/09/2010-10/10/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
01/11/10-31/03/2011
09/07/2010-31/10/2010
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με χρέωση
16
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
25
35
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ, ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
3*
Με Πρωινό
17
20
Με Ημ/τροφή
25
28
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
09/07-15/07/10 & 16/08-15/09/2010
16/07/2010-15/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
16
18
23/08/10-30/09/2010
09/07/2010-22/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
12
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΚΙΝΕΤΤΑ /
ΤΗΛ 2108030412
FAX 2108030412
Χρέωση
2*
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
14
Με Ημ/τροφή
18
20
ΑΡΜΑ
ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΙΡΗΝΩΝ 9 / Π.ΦΑΛΗΡΟ /
ΤΗΛ 2109816319
FAX 2109831223
WWW.HOTELARMA.GR
[email protected]
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ
CASTELLO ΞΟΤΕ ΑΕ
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 105 ΚΑΣΤΕΛΛΑ /
ΤΗΛ 2104117150
FAX 2104122096
WWW.MISTRAL.GR
[email protected]
ΠΑΡΚ
ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 103 / ΠΕΙΡΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2104524611-14
FAX 2104524615
WWW.THEPARK.GR
[email protected]
ΣΑΒΟΙ
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Α.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 93 / ΠΕΙΡΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2104284580
FAX 2104284588
WWW.SAVOYHOTEL.GR
[email protected]
ΤΡΙΤΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2104173457-8
FAX 2104177888
WWW.KTRITON.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
15
Χαμηλή
Υψηλή
25
30
30
35
Με Ημ/τροφή
45
50
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Υψηλή
9
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
14
38
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ROOM SERVICE, FAX,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET (ΔΩΜΑΤΙΟ)
3*
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
MINI BAR, PAYTV
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING
01/11/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
INTERNET, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
(ΛΙΜΑΝΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ),
ΠΡΩΙΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
11
07/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
11
14
14
18
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ROOM SERVICE,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΣΑΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΥΔΡΑ / ΥΔΡΑ
ΤΗΛ 2298053453
ΥΔΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Γ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
WWW.IPPOKAMROS.COM
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
35
09/07-29/07/10 & 01/09-31/10/2010
30/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΑΓΚΥΡΑ
ΑΓΚΥΡΑ Ξ.Ε. Α.Ε. ΕΜΜ. ΤΟΥΡΛΑΚΑΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΝΕΩΡΕΙΟ / ΠΟΡΟΣ
ΤΗΛ 2298022432
FAX 2298024500
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΡΟΣ / ΠΟΡΟΣ
ΤΗΛ 2298022697
FAX 2298025903
WWW.TRANSFERINGREECE.COM
[email protected]
Με χρέωση
ΠΟΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
16
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
11
11
14
30/08/10-31/03/2011
09/07/2010-29/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
13
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
4
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΣΚΕΛΙ / ΠΟΡΟΣ
ΤΗΛ 2298024062
FAX 2298024549
WWW.APARTMENTSTHEODORA.GR
ΠΑΥΛΟΥ
ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΕΩΡΕΙΟ / ΠΟΡΟΣ
ΤΗΛ 2298022734
FAX 2298022735
ΠΟΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
20
25
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΒΕΝΑΡΔΟΣ
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736034100
FAX 2736033850
WWW.VENARDOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736033155
FAX 2736033637
WWW.9MUSESKITHIRA.GR
[email protected]
ΙΡΙΔΑ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736034273
FAX 2736033858
WWW.KYTHERA-IRIDA.GR
[email protected]
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ι
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΠΕ
ΚΑΨΑΛΙ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 27360 - 31265 & 31365
FAX 27360 - 31265
ΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
14
35
09/07/2010-05/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
25
2*
3*
09/07/2010-25/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
26
36
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΛΥΣΙΜΟ
ΡΟΥΧΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/03/2011
16/07-31/07/10 & 23/08-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
25
40
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
29/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
05/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ, ΣΚΕΥΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-30/09/2010
01/08/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032002
FAX 2297032003
WWW.ANATOLI.GR
[email protected]
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032556
FAX 2297032606
[email protected]
[email protected]
ΑΦΑΙΑ
ΡΟΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032227
FAX 2297032622
WWW.HOTELAFEA.GR
ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΙ
ΜΟΥΡΤΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΕΡΔΙΚΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297061219 & 61341 & 61089
FAX 2297061083
WWW.VENETIA.GR
[email protected]
ΑΙΓΙΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
1*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
18
23
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
Υψηλή
3
Με χρέωση
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
8,50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ, ΚΑΡΕΚΛΑ
ΜΑΣΑΖ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, 24h RECEPTION,
ROOM SERVICE, ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ,
ΣΙΔΕΡΟ, PARKING
8
Υψηλή
12
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ROOM SERVICE, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BAR, FAX
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
14
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
8
9
10
ΓΑΛΗΝΗ
ΓΑΛΗΝΗ ΑΙΓΙΝΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032203
FAX 2297032216
WWW.GALINIHOTEL.GR
[email protected]
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032414
FAX 2297032354
WWW.ISIDORAHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032758
FAX 2297032684
WWW.HOTELKARRAS.GR
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ν. & ΑΡΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032331
FAX 2297032111
WWW.HOTELKARYATIDES.COM
[email protected]
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032301 & 32205
FAX 2297032072
ΜΙΡΑΝΤΑ
ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Δ.Σ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10 / ΑΙΓΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297022266
FAX 2297027832
ΑΙΓΙΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
9
11
14
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
11
12
13
15
Με Πρωινό
2
Υψηλή
6
4
7
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-19/07/10 & 21/08-30/09/2010
20/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Υψηλή
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-15/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2
4
6
13
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-22/12/2010
09/07-31/08/10 & 23/12-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
4
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
1*
WWW.HOTEL-MYRMIDON.GR
[email protected]
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032202 & 32753
FAX 2297032144
Χρέωση
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΥ / ΣΟΥΒΑΛΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297052786
FAX 2297052786
WWW.GOLDENBEACHAIGINA.GR
[email protected]
5
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΜΥΡΜΗΔΩΝ
ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032558
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
Υψηλή
1
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, HOME CINEMA
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2*
2*
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
3
5
Με Ημ/τροφή
10
10
01/09/10-10/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Υψηλή
7
10
10
14
Χωρίς χρέωση
01/10/10-30/11/2010
09/07/2010-30/09/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΠΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ / ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΤΗΛ 2297091502 & 91228
FAX 2297091342
WWW.HOLIDAYSINAGISTRI:COM
[email protected]
Με χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
Υψηλή
14
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
1*
01/09/10-31/10/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
15
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΤΗ
ΔΕΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ / ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΤΗΛ 2297091232
FAX 2103229634
WWW.AGISTRI.GR/AKTI
[email protected]
ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ / ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΤΗΛ 2297091264 & 91010
FAX 2297091010
Χρέωση
1*
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3
8
8
13
01/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, MINI BAR,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, CAFE BAR
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
6
8
9
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΕΒΓΑΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡ.ΕΒΓΑΤΗ ΚΟΝΤΙΑΣ / ΛΗΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2254051700 & 24508
FAX 2254051702
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
13
18
19
24
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
FAX, ΓΕΥΜΑ, ΔΕΙΠΝΟ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
AEGEAN SUN
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.
ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ / ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252031830
FAX 2252031829
WWW.AEGEANSUN.GR
[email protected]
SILVER BAY
ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
5 ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ /
ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251042410 & 46637,8,9
FAX 2251042860
WWW.SILVERBAY.GR
[email protected]
ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ Π. Ι. Ε. Α. Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253022398
FAX 2253022309
WWW.AEGEON-LESVOS.GR
[email protected]
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΕΪΒΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251094359 - 94267
FAX 94267
ΑΚΛΕΙΔΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 26 ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251021964 & 44072
FAX 44074
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
3*
3*
2*
[email protected]
6
ΑΚΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΑΧΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061288 & 61788
FAX 2252061128
WWW.APHRODITEHOTEL.GR
[email protected]
Με Πρωινό
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
20
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
Με χρέωση
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
INTERNET, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
CAFE - BAR, PARKING,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
10
12
16
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
9
8
14
Με Ημ/τροφή
17
23
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
01/10/10-31/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
16/07/2010-25/08/2010
09/07/2010-30/09/2010
Με Πρωινό
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-15/07/10 & 26/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
09/07-29/07/10 & 26/08-30/10/2010
30/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
INTERNET, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με χρέωση
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
16
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ΑΚΤΗ ΒΙΓΛΑΣ
ΜΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝ. & ΝΙΚ. Ε.Π.Ε.
ΒΙΓΛΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251026585
FAX 2251042711
WWW.VIGLAHOTEL.GR
[email protected] HOTEL.GR
ΑΚΤΗ ΒΟΤΣΑΛΑ
ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252031651 & 31601
FAX 2252031566
WWW.PEBBLEBEACH-HOTEL.GR
[email protected]
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΕΡΑΜΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251051951 & 51593 & 6945791358
FAX 2251051712
WWW.VASILEIA-PANSELINOS.COM
ΒΙΚΥ Ι
ΑΛΒΑΝΟΥ Γ. & Ε. Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252032806
FAX 2252031383
WWW.HOTEL-VICKY.GR
[email protected]
ΒΙΚΥ ΙΙ
ΑΛΒΑΝΟΥ Γ. & Ε. Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ / ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252032806 & 83330
FAX 2252031383
WWW.HOTEL-VICKY.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ Γ. & Θ. Ε.Π.Ε.
ΧΑΡΑΜΙΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ / / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251091000 & 91468
FAX 2251091004
WWW.BLUEBAY-LESVOS.COM
[email protected]
ΓΟΡΓΟΝΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜIΝEΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253055301
FAX 2253055400
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061407 & 61408
FAX 2252061410
WWW.VATERA-LESVOS.COM
[email protected]
ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Ξ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251094209
FAX 2251094209
WWW.9MUSSES.GR
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΤΡΑ / / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041080
FAX 2253041493
WWW.THEOFILOSHOTEL.GR
[email protected]
ΙΡΙΣ
ΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΘΥΜΝΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253071933
FAX 2253072205
WWW.VILLA-IRIS.COM
[email protected]
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
9
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
MINI BAR, PARKING,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
2*
Με Ημ/τροφή
22
29
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3*
2*
3*
2*
Με Πρωινό
12
15
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
14
19
Με Ημ/τροφή
20
27
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
14
19
Με Ημ/τροφή
20
27
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
12
14
14
16
Χαμηλή
Υψηλή
1
6
2*
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
9
8
14
Με Ημ/τροφή
17
23
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, BARRESTΑURANT,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-25/10/2010
1*
2*
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
10/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, BARRESTΑURANT,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
10/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Με χρέωση
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
09/07-29/07/10 & 26/08-15/10/2010
30/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
3.50
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
FAX, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
3*
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
12
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
6
Υψηλή
11
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-20/07/10 & 01/09-20/10/2010
21/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
17
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΛΑΣΙΑ
ΜΗΤΡΕΛΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΝΕΑΠΟΛΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251061642 & 61643
FAX 2251061663
WWW.LASIAHOTEL.GR
[email protected]
ΛΑΣΙΑ STUDIOS
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ. ΛΑΣΙΑ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041414
FAX 2253041921
WWW.LASSIA.GR
[email protected]
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗΣ ΠΑΝ. & ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε.
ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ / ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252033730
FAX 2252033510
WWW.MIRSINIHOTEL.COM
[email protected]
ΝΕΦΕΛΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΕΦΕΛΗ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251020433
FAX 2251044424
WWW.NEFELIHOTEL-LESVOS.COM
[email protected]
ΝΥΦΙΔΑ
ΝΥΦΙΔΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝYΦΙΔΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252041841
FAX 2252042266
WWW.NIFIDABEACH.GR
[email protected]
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΩΥΣΗΣ Α.Ε.Κ. Ξ.Ε.
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041543
FAX 2253041792
PANORAMAHOTEL-LESBOS.COM
[email protected]
ΠΕΛΑ
ΠΕΛΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253022201
FAX 2253023530
WWW.PELAHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΚΕΦΑΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251094595 & 6978011947
FAX 2251094595
ΧΑΡΑΜΙΔΑ ΜΠΗΤΣ
ΚΡΑΛΛΗ ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΧΑΡΑΜΙΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251091191
FAX 2251091193
ΧΩΡΙΟ ΜΥΤΙΛΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ξ.Τ.Ε. Ε.Ε.
6 ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ / ΚΑΛΛΟΝΗ /
ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251020653 & 20654 & 20655
FAX 2251026572
WWW.MYTILANAVILLAGE.GR
[email protected]
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
3*
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
15
14
21
Με Ημ/τροφή
23
30
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, MINI BAR
01/10/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (ΔΩΜΑΤΙΟ)
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-22/07/10 & 22/08-31/10/2010
23/07/2010-21/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3
9
8
14
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
INTERNET
09/07-24/07/10 & 21/08-30/10/2010
25/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
9
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
8
10
17
3*
Χαμηλή
Υψηλή
16
28
26
38
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
11
16
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
17.50
22.50
22.50
27.50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
26
Με Ημ/τροφή
23
37
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Υψηλή
15
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
2*
25/07/2010-20/08/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
09/07-24/07/10 & 21/08-06/09/2010
09/07-15/07/10 & 01/09-30/11/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
18
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KERKIS BAY
ΔΗΛΑΝΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273037202 & 37373
FAX 2273037372
WWW.KERKIS-BAY.COM
[email protected]
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Ε.
ΗΡΑΙΟΝ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273095335
FAX 2273095398
WWW.GREEKTOURISM.COM/SAMOS/HOTELANGELIKI
[email protected]
ΑΙΓΑΙΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273033466 & 35412 & 35414
FAX 2273035413
WWW.AEGEONHOTEL.GR
[email protected]
ΑΝΕΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΕΜΑ Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΝΑΡΗ 83 / ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273030500
FAX 2273030506
WWW.ANEMA.GR
[email protected]
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΥΔΡΑΙΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΛ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 3 / ΒΑΘΥ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273024423
FAX 2273025196
WWW.ANTHOUSA-SAMOS.COM
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ / / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273061683
FAX 2273061682
WWW.APOLLON-SAMOS.GR
[email protected]
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΧΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΕ
ΒΛΑΜΑΡΗΣ 39 / ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΡΑ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273027819
FAX 2273023205
WWW.VIRGINIA-HOTEL-SAMOS.COM
[email protected]
ΕΜΙΛΥ
ISLANDER Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΟΥ & 11ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΒΑΘΥ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273024691 & 24692
FAX 2273024692
WWW.WEB-GREECE.GR/HOTELS/EMILY
[email protected]
ΚΟΛΠΟΣ ΜΑΡΙΤΣΑ
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΓΕΩΡ. & ΜΑΡ. Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273062395 & 62213 & 61016
FAX 2273061933
ΚΟΧΥΛΙ
ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΡΑΙΟΝ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273095282
FAX 2273095282
WWW.COHYLI-SAMOS.COM
[email protected]
ΜΕΡΟΠΗ
ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ / / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273032650 & 32510 & 32651
FAX 2273032652
WWW.HOTELMEROPE.GR
[email protected]
ΣΑΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
4
8
Με Ημ/τροφή
8
17
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
11
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2*
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
16
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
INTERNET, POOL-BAR,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΑΒΕΡΝΑ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ
Υψηλή
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET
10/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
8
9
11
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, PARKING
09/07-15/07/10 & 21/08-15/10/2010
16/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET
01/10-19/12/10 & 11/01-31/03/2011
09/07-30/09/10 & 20/12-10/01/2011
Χαμηλή
12
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
INTERNET, PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
3*
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
18
23
16/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ
1*
3*
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
12
9
13
Με Ημ/τροφή
15
19
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
19
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
ΜΥΡΙΝΗ
ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 50 / ΚΑΛΑΜΙ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273028452 & 2273080281
FAX 2273027762
WWW.MIRINI.COM
[email protected]
ΝΕΦΕΛΗ
ΝΕΦΕΛΗ Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 10 / ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273034000 & 34001
FAX 2273034002
WWW.HOTELNEPHELI.COM
[email protected]
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΥΤΡΑ ΣΑΜΟΥ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273027848
FAX 2273023185
ΣΑΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
16
17
18
19
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΝΑΡΗ 21 / ΣΑΜΟΣ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273023911
FAX 2273028754
WWW.SAMOSPARADISE.GR
[email protected]
ΠΗΓΑΣΟΣ
ΤΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273061455
FAX 2273061688
WWW.PEGASUSHOTEL-SAMOS.GR
[email protected]
ΣΑΜΑΙΝΑ ΙΝΝ
ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ξ.Τ.Μ. Α.Ε.
ΛΙΜ.ΚΑΡΛΟΒΑΣIΟΥ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273030850-1 & 30400-5
FAX 2273034471
WWW.SAMAINAHOTELS.GR
[email protected]
ΣΑΜΑΙΝΑ ΜΑΙΖΟΝΕΤΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ξ.Τ.Μ. Α.Ε.
ΛΙΜ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ / / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273030400-5 & 30850-1 & 30620
FAX 2273034471
WWW.SAMAINAHOTELS.GR
[email protected]
ΣΑΜΑΙΝΑ ΠΟΡΤ
ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ξ.Τ.Μ. Α.Ε.
ΛΙΜ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273030400-5 & 30850-1 & 30610
FAX 2273034471
2*
2*
4*
4*
3*
Υψηλή
8
11
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
5
8
7
10
Υψηλή
11
16
17
22
Χαμηλή
Υψηλή
9
12
11
14
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΡΩΙΝΟ
Χωρίς χρέωση
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, MINI BAR
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
16/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
25
Με Ημ/τροφή
21
27
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
13
Χωρίς χρέωση
ΑΙΘΟΥΣΑ TV, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, VICEO-PLAY
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
SNACK BAR, INTERNET
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
(ΔΩΜΑΤΙΟ)
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, JACCUZI,
POOL-BAR, ROOM
SERVICE
01/10/10-30/11/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
21/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
09/07/2010-30/09/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 01/09-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ODY 3PA @ OTENET.GR
15
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
5
11
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-15/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΑΘΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Χ. Α.Ε Ξ.&Τ.Ε.
ΕΥΔΗΛΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275031434
FAX 2275031926
WWW.ATHERAS-KERAME.GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΑ
ΚΑΡΡΑΣ Ν. Ξ.Τ.Ε.ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Ε.
ΑΥΛΑΚΙ - ΕΥΔΗΛΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275071024
FAX 2275071245
WWW.KARRASSTARHOTEL.GR
[email protected]
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
23
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
29
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΠΙΣΙΝΑ
09/07-29/07/10 & 22/08-31/03/2011
30/07/2010-21/08/2010
Χαμηλή
12,5
Υψηλή
32,5
09/07-31/07/10 & 01/09-15/10/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με χρέωση
BAR, MINI MARKET,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
20
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
4
5
6
7
8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΡΟ
ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275023480 & 23770
FAX 2275023700
WWW.ISLANDIKARIA.COM/HOTELS/KASTRO.ASP
[email protected]
ΚΕΡΑΜΕ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΔΗΛΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275032600-1
FAX 2275032602
WWW.ATHERAS-KERAME.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΘΕΡΜΑ / / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275022188
FAX 2112686505
WWW.MARINA-HOTEL.GR
[email protected]
ΝΕΦΕΛΗ
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΡΜΑ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275022282 & 23532
FAX 2275022029
WWW.NIKARIA.GR
ΟΙΝΟΗ
ΟΙΝΟΗ Ε.Π.Ε. ΞΤΕ
ΘΕΡΜΑ - ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275023159 & 23010
FAX 2275023159
WWW.OENOE.HOTEL.GR
ΡΕΝΑ
ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΡΜΑ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275022903
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
23
34
31
42
Χαμηλή
Υψηλή
6
12
Χρέωση
Χαμηλή
2*
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
15
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΠΙΣΙΝΑ
30/07/2010-21/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-29/07/10 & 22/08-31/03/2011
Β
3*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-30/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
23
09/07/2010-31/10/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
6
09/07/10-30/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/10-31/10/2010
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
MORNING STAR
ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΚΟΝΤΑΡΙ 16 / ΧΙΟΣ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271041398 & 41827
FAX 2271028934
WWW.MORNING-STAR.GR
[email protected]
ΑΙΠΟΣ
ΑΙΠΟΣ Α.Ε.
10 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΧΙΟΥ-ΒΟΛΙΣΣΟΥ/ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271092248
FAX 2271092317
WWW.AEPOS-VILLAGE.GR
[email protected]
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΑΓ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271032455
FAX 2271031198
WWW.CHIOS-SUNRISE.GR
[email protected]
ΧΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
3*
3*
13
16
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
16
Με Ημ/τροφή
19
25
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
MINI BAR
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
9
Υψηλή
14
01/09/10-15/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
BAR, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
21
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΧΙΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
4
5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΟΥΝΟ ΧΩΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΜΑΣΤΙΧΑΡΗΣ ΒΟΥΝΟ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271061945, 6946026661
FAX 2271021280
WWW.VOUNOVILLAGE.GR
[email protected]
ΕΡΥΘΑ
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΦΑΣ / / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271032311-16
FAX 2271032182 & 32251
WWW.ERYTHA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
Β
4*
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
20
30
Με Ημ/τροφή
32
42
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/10/2010
ΑΓΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΙΟΡΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 (ΠΡΩΗΝ 13) / ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ /
ΤΗΛ 2634022448
FAX 2634025904
[email protected]
ΑΜΒΡΑΚΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 60 / ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ /
ΤΗΛ 2642022213 & 22845
FAX 2642023270
WWW.AMVRAKIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΔΡΥΜΩΝΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΘΕΡΜΟΥ /
ΤΗΛ 2644041046
FAX 2644041191
WWW.HOTELDRYMONAS.COM.GR
[email protected]
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΛΑΙΡΟΣ /
ΤΗΛ 2643042100
FAX 2643041976
WWW.ELEKTRA-HOTEL.GR
[email protected]
ΘΕΟΞΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.
ΤΟΥΡΛΙΔΟΣ 2 / ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ /
ΤΗΛ 2631022493 & 22683 & 23303
FAX 2631022230
WWW.THEOXENIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ /
ΤΗΛ 2644024024 & 24330
FAX 2644024025
WWW.APOLLONHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΒΟ ΜΥΤΙΚΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUE SKY ΕΠΕ
ΜΥΤΙΚΑΣ /
ΤΗΛ 2646081323
FAX 2646081244
WWW.CAVOMYTIKAS.GR
[email protected]
ΚΡΥΣΤΑΛ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ /
ΤΗΛ 2634041555 - 7
FAX 2634041558
WWW.CRYSTALMOUNTAIN.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
MINI BAR, INTERNET
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/2010-31/08/2010
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
02/09-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
09/07-01/09/10 & 23/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Με Ημ/τροφή
3*
21
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
9
14
13
18
Με Ημ/τροφή
24
29
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
9
8
12
Με Ημ/τροφή
20
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με χρέωση
18
18
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR, BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
8
10
13
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, INTERNET,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
3*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
23/12/2010-07/01/2011
5
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET, MINIBAR,
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
T.V
09/07-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
16/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
14
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
INTERNET
6
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΗΠΟΣ
Με χρέωση
SNACK BAR
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/09-31/03/2011
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING
2*
Με Πρωινό
14
18
Με Ημ/τροφή
24
28
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/10-30/09/2010
01/10-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
22
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΣ / /
ΤΗΛ 2643042177
FAX 2643042177
Χρέωση
3*
2
3
4
5
6
7
8
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
9
Με Ημ/τροφή
17
21
01/09/10-10/10/2010
NIFOREIKA BEACH
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Γ. & ΣΙΑ E.E.
ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ /
ΤΗΛ 2693022539 & 24539
FAX 2693022890
WWW.NIFOREIKA-BEACH.GR
[email protected]
RIO BEACH
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 40 / ΡΙΟ /
ΤΗΛ 2610991421,2610991422
FAX 2610991390
ΑΚΤΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε.
ΑΡΑΞΟΣ /
ΤΗΛ 2693031380 & 31732
FAX 2693031381
WWW.PELOPONNESTRAVEL.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
FOTENE Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ ΑΙΓΙΟΥ /
ΤΗΛ 2691081400 & 81401
FAX 2691081402
ΑΚΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε.
ΑΡΑΞΟΣ /
ΤΗΛ 2693031380 & 31732
FAX 2693031381
WWW.PELOPONNESTRAVEL.GR
[email protected]
ΑΣΤΗΡ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 16 / ΠΑΤΡΑ /
ΤΗΛ 2610277502
FAX 2610271644
WWW.HOTELASTIPATRAS.GR
[email protected]
ΔΡΟΣΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΙΝΙΑ /
ΤΗΛ 2610670629
FAX 2610670453
[email protected]
ΘΕΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΑΚΟΠΤΟ /
ΤΗΛ 2691043611
FAX 2691043612
WWW.THEASI.GR
ΙΝ[email protected]
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ / ΑΙΓΙΟ /
ΤΗΛ 2691072442
FAX 2691072441
WWW.HOTELKANELLI.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07/2010-31/08/2010
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
8
13
Με Ημ/τροφή
13
18
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
AIR COOL
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
14
Χαμηλή
Υψηλή
7
9
Με Ημ/τροφή
14
17
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
3*
Χρέωση
14
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
25
90
Χρέωση
Με χρέωση
PARKING, MINI BAR,
ROOM SERVICE,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
09/07-27/02/11 & 08/03-31/03/2011
28/02/2011-07/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΣΠΟΡ
09/07/10-31/10/2010
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΣΠΟΡ
09/07/10-31/10/2010
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
8
3*
3*
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING
16/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
16
20
09/07-31/07/10 & 01/09-14/12/2010
01/08-31/08/10 & 15/12-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
18
Με Ημ/τροφή
17
28
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09-02/03/11 & 09/03-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 03/03-08/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
23
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
10
11
12
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΚΑΝΕΛΛΗΣ Β. Ο.Ε.
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ /
ΤΗΛ 2691072555
FAX 2691072655
WWW.KIANIAKTI.GR
[email protected]
ΜΙΚΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α. Ε.
ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2692041003
FAX 2692041003
WWW.VLASIAHOTEL.GR
[email protected]
ΟΡΕΙΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΝΑΠΤΕΞ Α.Ε.
ΒΙΛΙΒΙΝΑ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ /
ΤΗΛ 2692022184
Χρέωση
2*
3*
14
15
16
17
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ /
ΤΗΛ 2693024040 & 23555
FAX 2693022020
WWW.PAVLINAHOTEL.GR
[email protected]
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΜΙΝΙΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ /
ΤΗΛ 2610671602 & 671624
FAX 2610671646
WWW.POSEIDON-HOTELS.GR
[email protected]
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1 / ΚΑΜΙΝΙΑ / ΠΑΤΡΑ /
ΤΗΛ 2610241313 & 241340
FAX 2610241315
WWW.POSEIDON-HOTELS.GR
[email protected]
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΦΩΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΑΚΚΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / ΑΙΓΙΟ /
ΤΗΛ 2691025126
FAX 2691068458
WWW.GEROFOTIS.COM
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΔΑΦΑΛΙΑ Κ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ /
ΤΗΛ 2692022422
FAX 2692023009
WWW.HOTELFILOXENIA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
15
10
20
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
30
35
35
40
Με Ημ/τροφή
50
55
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
4*
Χαμηλή
10
Υψηλή
25
A
Χαμηλή
Υψηλή
26
41
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΓΓΕΛ Ε.Π.Ε.
ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ / ΟΛΥΜΠΙΑ /
ΤΗΛ 2625023150
FAX 2625022965
[email protected]/OLYMPIC.COM
ΑΛΦΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2623041707
FAX 2623041365
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή
Υψηλή
16
23
26
Χωρίς χρέωση
PARKING, INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ,
ROOM SERVICE, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
16
24
Με Ημ/τροφή
26
34
Χωρίς χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR, POOLBAR, ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR, POOLBAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
15/07/2010-31/08/2010
Υψηλή
10
16
16
22
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, DVD-VIDEO,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑ (ΟΧΙ ΟΛΑ),
ΤΖΑΚΙ-ΞΥΛΑ (1 ΔΩΜ.)
Με χρέωση
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
01/09-22/12/10 & 07/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 23/12-06/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3*
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, ΣΑΟΥΝΑ
09/07-14/07/10 & 01/09-15/10/2010
13
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ
01/12/2010-28/02/2011
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ
01/10-30/10/10 & 01/03-31/03/2011
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
15/12/2010-28/02/2011
4*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
INTERNET, JACCUZI,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-14/12/10 & 01/03-31/03/2011
A
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
13/09/10-31/03/2011
09/07/2010-12/09/2010
10
Με χρέωση
INTERNET, SPA
20
09/07/10-30/09/2010
01/10/2010-30/11/2010
ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
WWW.ORIADES.GR
13
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΧΑΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
5
9
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
24
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
4
5
6
7
8
9
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ /
ΤΗΛ 2621054238
FAX 2621054233
WWW.ZORBASHOTEL.EU
[email protected]
Χρέωση
Με Ημ/τροφή
2*
ΜΠΡΑΤΗΣ Ι
ΜΠΡΑΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΑΡΚΟΥΔΙ / ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2623096350 & 96451
FAX 2623096266
WWW.BRATI-HOTELS.GR
[email protected]
2*
ΣΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΑΡΚΟΥΔΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ /
ΤΗΛ 2623096000
FAX 2623096379
WWW.SOULISGROUP.COM
[email protected]
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΒΡΑΝΑ / ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2623041440 & 42660 & 42670
FAX 2623041564
WWW.TAXIARHIS-HOTEL.GR
[email protected]
2*
2*
09/07/2010-30/09/2010
3
Υψηλή
Με Πρωινό
14
18
Με Ημ/τροφή
20
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
11
20
Με Ημ/τροφή
19
27
Με Πρωινό
9
Υψηλή
ΠΙΝΔΟΣ
ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ. - ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α. Ο.Ε.
ΛΑΒΔΑ /
ΤΗΛ 2462025190
FAX 2462025196
WWW.PINDOSPALACE.GR
ΣΑΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΑΜΑΡΙΝΑ /
ΤΗΛ 2462095216
FAX 2462095274
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
31/08/10-30/09/2010
Χαμηλή
7
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ROOM SERVICE
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
17
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
7,5
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΗΣ ΛΑΒΔΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΑΔΑΛΗΣ Σ. - ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ Ε. Ο.Ε.
ΛΑΒΔΑ /
ΤΗΛ 2462085322
FAX 2462085145
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
12
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
09/07/2010-30/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, INTERNET, MINI
BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με χρέωση
18
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΦΕΓΓΑΡΟΓΝΕΥΜΑΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.& ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΠΛ.ΙΑΤΡΟΥ Ν.ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ 1 / ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2623041222 & 42505
FAX 2623041443
10
Χρέωση
Χρέωση
2*
Χωρίς χρέωση
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΡΟ / ΚΥΛΛΗΝΗ /
ΤΗΛ 2623095450
FAX 2623095451
WWW.KILLINIPARADISEHOTEL.GR
[email protected]
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
INTERNET, ROOM SERVICE,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
1
Χαμηλή
3*
ΚΑΪΑΦΑΣ LAKE
ΚΙΖΗΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΩ /
ΤΗΛ 2625032954 & 33803
FAX 2625033800
WWW.KAIAFASLAKEHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΗΛΕΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
3*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2
5
8
Με Ημ/τροφή
15
18
5
01/11/2010-30/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
13
23
Με Ημ/τροφή
24
34
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΟΥΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07/10-15/10/2010
16/10-20/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
18
23
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
10/07/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09-14/12/10 & 11/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 15/12-10/01/2011
PARKING, ROOM SERVICE,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
25
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
GIORGIO INN
ΜΠΟΣΗ ΦΛΩΡΑ
ΚΟΡΗΣΟΣ /
ΤΗΛ 24670 51209
FAX 24670 51229
3*
3
4
5
6
7
8
9
10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
1 ΧΛΜ Ε.Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΑ /
ΤΗΛ 2467086886
FAX 2467086256
WWW.ANASTASSIOU-HOTELS.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΛΕΚΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2467085510
FAX 2467085769
WWW.HOLIDAYSHOP.GR/GALAXYHOTEL
ΔΕΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΔΕΔΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ &
ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΙΧ/ΣΕΙΣ Α. Ε.
9 ΧΙΛ. ΕΠ. Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ
/
ΤΗΛ 2467085552, 85414
FAX 2467085696
WWW.DEDIS.GR
[email protected]
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΑΧΟΥ - ΒΕΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Μ.ΑΣΙΑΣ 30 / ΚΟΡΗΣΟΣ /
ΤΗΛ 2467051600
FAX 2467051630
WWW.IOANNA-HOTEL.GR
[email protected]
ΛΙΜΝΑΙΟΝ-LIMNEON RESORT HOTEL
ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε.
4 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ / ΔΙΣΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2467085111
FAX 2467085160
WWW.LIMNEON.GR
[email protected]
ΜΠΑΤΣΕΛΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΑΤΣΕΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 89 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ /
ΤΗΛ 2467043770, 43778
FAX 2467021692
WWW.KASTORIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΝΟΣΤΟΣ
ΝΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 118 / Ν.ΛΕΥΚΗ /
ΤΗΛ 2467081888
FAX 2467087210
WWW.HOTEL-NOSTOS.GR
[email protected]
ΤΣΑΜΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ /
ΤΗΛ 2467085334
FAX 2467085777
WWW.HOTELTSAMIS.GR
[email protected]
ΧΛΟΗ
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ Α. Ξ.Τ.Ε.E. Α.Ε.
ΑΝΘΕΩΝ 8 & ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ / ΚΑΣΤΟΡΙΑ /
ΤΗΛ 2467021300
FAX 2467021308
WWW.HOTELCHLOE.GR
[email protected]
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
2*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
10
15
Υψηλή
15
25
19
30
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-22/12/10 & 10/01-31/03/2011
23/12/2010-09/01/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
5
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, MINI
BAR, ΠΙΣΙΝΑ
09/07-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
21/12/2010-10/01/2011
Χρέωση
3*
8
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
Με Ημ/τροφή
18
Χωρίς χρέωση
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΙ (5Χ5),
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
JACCUZI
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
5*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
22/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
35
Χαμηλή
Υψηλή
14
36
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, MINI BAR,
SPA, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
09/07-21/12/10 & 09/01-31/03/2011
23/12-10/01/11 & 04/03-07/03/2011
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΟ
ΜΠΟΥΦΕ, ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET
Υψηλή:
Χρέωση
3*
09/07-21/12/10 & 11/01-31/03/2011
09/07-22/12/10 & 11/01-03/03/11 & 08/0331/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
20
Χαμηλή:
Χρέωση
4*
11
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ROOM SERVICE,
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-26/10/10 & 01/11-22/12/10 & 09/0131/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12
09/07-21/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή
21
Υψηλή
43
09/07-21/12/10 & 09/01-03/03/2011
22/12-08/01/11 & 04/03-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
26
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΠΟΥΠΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1/ ΣΙΑΤΙΣΤΑ /
ΤΗΛ 2465021298
FAX 2465022835
WWW.HOTELARCHONTIKO.GR
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΒΙΛΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Δ. .Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ /
ΤΗΛ 2463053770
FAX 2563061848
WWW.KASTANODASOS.GR
[email protected]
ΕΛΙΜΕΙΑ ΙΙΙ
ΕΛΙΜΕΙΑ 3 Ε.Π.Ε.
ΑΙΑΝΗ /
ΤΗΛ 2461039990
FAX 2461040329
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
5
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2
3
4
Χρέωση
4*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΟ. ΠΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ /
ΤΗΛ 2465047047
FAX 2465023000
WWW.HOTELSIATISTA.GR
[email protected]
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
ΔΑΡΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΑΤΖΙΑ 2 / ΣΙΑΤΙΣΤΑ /
ΤΗΛ 2465047020 & 47021
FAX 2465047022
WWW.HOTELARXONTARIKI.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΜΠΟΪΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ / ΠΡΕΣΠΕΣ /
ΤΗΛ 2385051397
FAX 2381088105
WWW.PRESPA.COM.GR
[email protected]
ΑΤΕΡΟΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΛΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
1 ΧΛΜ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΟΝΑ /
ΤΗΛ 2386020000
FAX 2386020045
WWW.ATERON.GR
[email protected]
ΛΥΓΚΟΣ
ΡΩΜΠΑΠΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΤΑΓΜ. ΝΑΟΥΜ 1 ΦΛΩΡΙΝΑ /
ΤΗΛ 2385028322
FAX 2385029643
WWW.HOTEL-LINGOS.GR
[email protected]
ΜΠΕΛΛΑ ΤΟΥΜΠΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ / ΑΜΥΝΤΑΙΟ /
ΤΗΛ 2386061270
FAX 2386061325
WWW.BELLATOUMPA.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ROOM
SERVICE
6
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
7
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, INTERNET
Με χρέωση
ΞΥΛΑ (ΤΖΑΚΙ)
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-21/12/10 & 11/01-31/03/2011
22/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3
Χωρίς χρέωση
MINI BAR, PARKING, ROOM
SERVICE, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ,
ΑΜΕΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
6
Με χρέωση
CAFE - BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
17
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
20
29
Με χρέωση
MINI BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
10
15
09/07-19/12/10 & 11/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ), ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με χρέωση
INTERNET, CAFE - BAR,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
20/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
12
12
17
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, PARKING,
ΜΟΥΣΙΚΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
FAX, CAFE - BAR
09/07-19/12/10 & 11/01-31/03/2011
20/12/2010-10/01/2011
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΙΩΑΝΝΟΥ RESORT HOTEL
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ /
ΤΗΛ 6932320104 & 6932320105
FAX 2463053792
WWW.IOANNOU-RESORT.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χαμηλή
2*
[email protected]
4
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
A
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
20
25
25
30
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
SPA, ΜΑΣΑΖ
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
3*
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
21
Με χρέωση
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
26
09/07-25/10/10 & 01/11-20/12/2010
26/10-31/10/10 & 07/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
4
7
5
8
09/07/10-30/09/2010
01/10/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
PARKING, INTERNET,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
NOVA, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΖΑΚΙ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
27
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΙΠΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ / ΑΜΥΝΤΑΙΟ /
ΤΗΛ 2386061399 & 61177
FAX 2386061156
WWW.FLORINA-PANORAMA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
6
7
Υψηλή
3
5
8
Με Ημ/τροφή
13
18
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΚΤΑΙΟΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17 / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665022707 & 26035
FAX 2665022330
WWW.HOTELAKTEON.GR
[email protected]
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ Γ. & Ε. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΥΒΟΤΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665093465
FAX 2665093312
WWW.HOTELALBATROS.GR
[email protected]
ΕΛΙΝΑ
ΕΛΙΝΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ / ΠΕΡΔΙΚΑ /
ΤΗΛ 2665091558, -559
FAX 2665091203
WWW.HOTEL-ELINA.GR
[email protected]
ΖΕΦΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093470 & 2662032114
FAX 2662032253 & 23119
WWW.ZEFITRAVEL.COM
[email protected]
ΖΗΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΡΑΝΟΣ ΣΠ. - ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΚΛ.
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093584 & 2651032300
FAX 2651026887
ΛΟΝΓΚ ΣΑΜΜΕΡ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΟΝΓΚ ΣΑΜΜΕΡ Α.Ε.
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093260
FAX 2665093261
ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ
ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ Ο.Ε.
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093447 & 93448
FAX 2665093305
WWW.HOTEL-MEGAAMMOS.GR
[email protected]
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
5
09/07-30/09/10 & 10/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, PARKING, ΤΖΑΚΙ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΑΟΥΝΑ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
INTERNET CORNER
01/10/2010-09/01/2011
ΑΡΤΑΣ
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
4
7,5
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΖΑΚΙ
09/07-31/07/10 & 01/09-10/10/2010
01/08-31/08/10 & 11/10-31/03/2011
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΘΩΡΟΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ /
ΤΗΛ 2685022111
FAX 2685022251
WWW.PANTHORONHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
8
14
10
16
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Υψηλή
10
20
Χαμηλή
Υψηλή
17
26,5
28
42
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
17
2*
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
MINI BAR
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
BAR, ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΙΠΠΑΣΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX, BAR
17/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
09/07-16/07/10 & 01/09-30/10/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
09/07-25/07/10 & 01/09-31/12/2010
26/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
7
Υψηλή
16
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
3*
Με Πρωινό
09/07-25/07/10 & 30/08-15/09/2010
26/07/2010-29/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, BAR, PARKING
11
Υψηλή
26
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
28
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
8
9
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΔΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΓΡΗΓ. Ο.Ε.
ΠΕΡΔΙΚΑ / KAΡΑΒΟΣΤΑΣΙ /
ΤΗΛ 2665091580 & 6948318107
FAX 2112686762
WWW.PERDIKARESORT.GR
[email protected]
ΡΑΠΤΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΡΑΠΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093111 & 93122
FAX 2665093111
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
29
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
45
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
09/07-25/07/10 & 29/08-29/09/2010
26/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
DOVITEL
GREEN ESCAPE HOTEL A.E.
ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081001 & 81611
FAX 2651081380
WWW.DOVITEL.GR
[email protected]
KASSAROS
ΚΑΣΣΑΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΜΠΑ Ο.Ε.
ΤΡ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ 3 ΜΕΤΣΟΒΟ /
ΤΗΛ 2656041800
FAX 2656041262
WWW.KASSAROS.GR
[email protected]
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΤΣΟΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2658022090
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
WWW.AGNANTIZHSAS.GR
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΓΝΑΝΤΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛYΓΚΙΑΔΕΣ /
ΤΗΛ 2651081191
FAX 2651081264
WWW.AGNANTIO.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΞΕ
ΠΟΥΚΕΒΙΛ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΑ /
ΤΗΛ 2651024003
FAX 2651032071
WWW.ALEXIOS.GR
[email protected]
Χρέωση
ΑΜΕΛΙΚΟ
ΠΕΤΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ /
ΤΗΛ 2653071501
FAX 2653071597
WWW.AMELIKO.GR
[email protected]
ΑΝΩ ΛΑΒΔΑΝΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩ ΛΑΒΔΑΝΗ / ΙΩΑΝΝΙΝA /
ΤΗΛ 6946222051
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ /
ΤΗΛ 2656041534
FAX 2656041230
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
19
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
30
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
60
09/07-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
23/12/2010-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
12
17
15
20
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/12/10 & 11/01-31/03/2011
16/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
19
22
22
26
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Με χρέωση
MINIBAR
09/07-30/09/10 & 01/11-20/12/2010
01/10-31/10/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
19
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
12
18
16
22
26/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
09/07/10-25/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
10
Β
Χαμηλή:
Υψηλή:
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
16
26
21
31
09/09/10-25/10/2010
26/10/2010-31/03/2011
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
29
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 50 ΙΩΑΝΝΙΝΑ /
ΤΗΛ 2651078010
FAX 2651078070
WWW.HOTEL-ARCHONTARIKI.COM
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΙΛΟΦΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΔΙΛΟΦΟ Α.Ε.
ΔΙΛΟΦΟ - ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653022455
FAX 2653022083
WWW.DILOFO.COM
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΡΑΝΑ
ΚΡΑΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /
ΤΗΛ 2653022225
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
Β
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
A
Με Πρωινό
18
15/01-31/03/11 & 09/07-15/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
11
20
Υψηλή:
21/10-31/10/10 & 21/12-19/01/2011
Χρέωση
ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΟΣΙΤΣΑ 19 / ΜΕΤΣΟΒΟ /
ΤΗΛ 2656041900-1
FAX 2656041485
WWW.HOTELEGNATIA.GR
ΕΝ ΧΩΡΑ ΒΕΖΙΤΣΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΒAΣΔΕΚΗ ΑΝΝΑ
ΒΙΤΣΑ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071449
FAX 2653071564
WWW.VEZITSA-ZAGORI.GR
ΕΞΟΧΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081160
FAX 2651081061
WWW.HOTEL-EXOHI.GR
[email protected]
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΖΑΚΙ
ΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2 / ΙΩΑΝΝΙΝΑ /
ΤΗΛ 2651020755 & 25438
FAX 2651078410
WWW.HOTELASTORIA.GR
[email protected]
ΔΡΥΟΦΥΛΛΟ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΙΑ Ο.Ε.
ΕΛΑΤΗ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071077
FAX 2651067676
WWW.DRIOFILLO.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
09/07-23/12/10 & 10/01-31/03/2011
09/07-20/10/10 & 01/11-20/12/10 & 20/0131/03/2011
ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ
ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε.
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653081318 & 81312 & 81150
FAX 2653081311
WWW.DRAKOLIMNI.COM
[email protected]
Με χρέωση
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
ΓΕΦΥΡΙ
ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655023780
FAX 2655022783
WWW.GEFYRI.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
30
WWW.ARHONTIKO-KRANA.GR
[email protected]
ΑΩΟΣ
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ Κ. Ξ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655022079
FAX 2655023079
WWW.EPIRUS.COM/HOTEL-AOOS
[email protected]
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2*
2*
3*
Με Πρωινό
6
Υψηλή
10
16/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
9
36
14
40
Με Ημ/τροφή
28
54
Υψηλή
25
10
30
Με Ημ/τροφή
16
40
09/07-19/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
20
25
Με Ημ/τροφή
30
35
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
BAR, ΤΖΑΚΙ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΤΑΒΕΡΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΤΖΑΚΙ, BAR
09/07/10-30/09/2010
01/10-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
14
Υψηλή
36
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-20/12/10 & 09/01-31/03/2011
21/12/2010-08/01/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
13
09/07/10-20/10/2010
01/11-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
PARKING
3*
Με χρέωση
20/12/2010-08/01/2011
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, AIR COOL,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
24/12/2010-08/01/2011
Χαμηλή
6
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-23/12/10 & 09/01-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
-
Χαμηλή
Χρέωση
2*
18
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
14
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
3*
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
10
09/07/10-31/03/2011
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
30
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
20
21
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2653071040
FAX 2653071049
WWW.ZAGORIPHILOXENIA.GR
[email protected]
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
ΑΝΟΣΤΡΟ Ε.Ξ.Ε.Α.Ε.Ε.
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2651093661 & 93400
FAX 2651093662
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Με Πρωινό
13
23
24
25
26
27
28
29
ΚΑΙΤΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΙΓΚΟ /
ΤΗΛ 2653041422
FAX 2653041422
WWW.EPIRUS.COM/HOTELKAITI
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 74 ΙΩΑΝΝΙΝΑ /
ΤΗΛ 2651078010
FAX 2651078070
WWW.HOTELKAMARES.COM
[email protected]
ΜΠΑΓΙΑ
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΚΗΠΟΙ - ΖΑΓΟΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 26530 71112
FAX 26530 71673
WWW.MPAGA.GR
[email protected]
Ο ΜΑΧΑΛΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΚΗΠΟΙ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071976 & 71630
FAX 2653071200
WWW.MACHALAS.GR
[email protected]
ΟΛΥΜΠΙΚ
ΖΟΥΒΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι.ΣΤΑΝΟΥ 3 / ΜΕΤΣΟΒΟ /
ΤΗΛ 2656041337 & 41383
FAX 2656041837
WWW.OLYMPICMETSOVO.COM
[email protected]
ΟΡΙΖΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΛΥΓΚΙΑΔΕΣ /
ΤΗΛ 2651086180
FAX 2651081530
WWW.HOTEL-HORIZON.GR
[email protected]
ΠΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ.ΚΑΤΣΑΡΗ 6-8 / ΙΩΑΝΝΙΝΑ /
ΤΗΛ 2651065500
FAX 2651065509
WWW.PATRICO.COM.GR
[email protected]
ΠΕΡΣΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081151 & 81251
FAX 2651063179
17
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
21/10-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
DVD, INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
21
Με χρέωση
MINI BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
22
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
09/07/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2*
Με Πρωινό
14
18
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
16/10-15/12/10 & 07/01-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
12
Β
09/07-23/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
20
Με Ημ/τροφή
35
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
20
Υψηλή
40
3*
21/12/2010-10/01/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
30
Χαμηλή:
09/07-25/10/10 & 01/11-21/12/10 & 11/0131/03/2011
Υψηλή:
26/10-31/10/10 & 22/12-10/01/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
15
Υψηλή
25
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΖΑΚΙ
09/07-22/12/10 & 03/01-31/03/2011
23/12/2010-02/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Β
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
8
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ROOM SERVICE
09/07-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
ΤΖΑΚΙ, PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
31
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΤΡΑΔΙ 1873
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓ. - ΣΚΟΥΡΑ ΚΥΡ. Κ.Α.Δ.
ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ /
ΤΗΛ 6973024516-7 & 2659061561
WWW.PETRADI1873.GR
[email protected]
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΛΑΝΑΣΣΑ
ΛΑΝΑΣΣΑ ΑΝΩΝ. ΤΟΥΡ. ΑΓΡ. ΕΜΠΟΡ. &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΣΤΗΤΣΙ /
ΤΗΛ 2659022600
FAX 2659022601
WWW.HOTELLANASSA.GR
[email protected]
ΣΕΛΗΝΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΒΙΤΣΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2653071350
FAX 2653071471
[email protected]
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ / BOΪΔΟΜΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2655025050 & 6977929682
WWW.HOTELSPIRIDOULA.GR
[email protected]
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚ. ΞΕΝ. Α.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655029390
FAX 2655029391
WWW.KONITSAHOTEL.GR
[email protected]
ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΑΜΝΕΛΙ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653081003
FAX 2653081113
WWW.ZAGORIHOTEL.COM
[email protected]
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΧΑΡΗΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΠΙΓΚΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2653041082
FAX 41082
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ /
ΤΗΛ 2653081014 & 81340
FAX 2653081014
WWW.ZAGORI.BIZ/FARRAGI
ΦΑΡΑΓΓΙ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ / ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655023171 & 22054
FAX 2655023608
WWW.FARAGGIHOTEL.GR
[email protected]
ΦΥΛΙΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΙΤΣΑ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071371
FAX 2653071460
WWW.DIAKOPORAMA.GR
KORINA.DIAKOPORAMA.GR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
10
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
15
Β
5*
09/07/10-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
20
45
Με Ημ/τροφή
35
60
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή
8
Υψηλή
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΧΑΜΑΜ
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
20
Υψηλή
28
Χαμηλή
Υψηλή
25
17
27
Με Ημ/τροφή
19
30
Χωρίς χρέωση
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
09/07-19/12/10 & 11/01-31/03/2011
20/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
25
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
A
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ
01/11/2010-10/01/2011
15
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
24h ROOM SERVICE, FAX, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
09/07-31/10/10 & 11/01-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
21/12/2010-09/01/2011
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
09/07-20/10/10 & 10/01-31/03/2011
01/10/2010-31/03/2011
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
16
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΙ
(5Χ5), ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΙΣΙΝΑ
09/07-23/12/10 & 09/01-04/03/11 & 09/0323/03/2011
24/12-08/01/11 & 05/03-08/03/11 & 24/0327/03/2011
Χρέωση
Β
Υψηλή
09/07-13/08/10 & 17/08-25/10/2010
14/08-16/08/10 & 26/10-31/03/2011
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΖΑΚΙ
2*
2*
01/09/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
09/07/10-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
13
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
23/12/2010-08/01/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
09/07/10-15/10/2010
16/10/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΖΑΚΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
32
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ATLON
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡ.ΛΟΥΤΣΑΣ /
ΤΗΛ 2682056626
FAX 2682056627
WWW.ATLON-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΒΟΥΡΕΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 2 / ΠΑΡΓΑ /
ΤΗΛ 2684031150
FAX 2684032150
WWW.SAN-NECTARIOS.GR
[email protected]
ΑΔΩΝΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΜΥΤΙΚΑΣ /
ΤΗΛ 2682041314
FAX 2682041356
WWW.ADONISHOTEL.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΛΙ
ΔΗΜΑ ΑΦΟΙ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΝΑΛΙ /
ΤΗΛ 26820 - 51100 & 52312
FAX 26820 - 51115
WWW.HOTELKANALI.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ /
ΤΗΛ 2682052722
FAX 2682052716
WWW.CLEOPATRAHOTEL.GR
[email protected]
ΓΛΑΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΚΑΝΑΛΑΚΙ /
ΤΗΛ 2684041300
FAX 2684041180
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ
ΛΥΓΙΑ /
ΤΗΛ 2682056565
FAX 2682056566
WWW.HOTELDIMITRA.GR
[email protected]
ΖΗΚΑΣ
ΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 47 ΠΡΕΒΕΖΑ /
ΤΗΛ 2682027505-8
FAX 2682027509
ΚΑΣΣΩΠΗ
ΠΑΠΠΑΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ /
ΤΗΛ 2682051501
FAX 2682051822
WWW.HOTELKASSOPI.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΡΟ
ΠΕΠΟΝΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ /
ΤΗΛ 2682026643 & 27745 & 60881
FAX 2682026643
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
11
6
10
15
20
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Υψηλή
14
30
Υψηλή
10
15
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
26
Με Ημ/τροφή
22
34
Υψηλή
18
28
09/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
3
Με Ημ/τροφή
11
6
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
3*
2*
2*
Με Πρωινό
32
Χαμηλή
12
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING
Με χρέωση
BAR-RESTΑURANT,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BAR, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07-31/07/10 & 26/08-31/03/2011
01/08/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
19
28
Με Ημ/τροφή
25
34
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, OPEN
BAR
09/07-31/08/10 & 23/12-15/01/2011
Χρέωση
Χρέωση
3*
20
09/07/2010-15/09/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09/10-22/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
16/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
2*
2*
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
16/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, PARKING,
INTERNET
09/07-15/07/10 & 29/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ
ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΘ. & ΚΩΤΣΗ ΑΙΚ. Ο.Ε.
ΑΜΜΟΥΔΙΑ / ΦΑΝΑΡΙ /
ΤΗΛ 2684041182 & 6945631762
FAX 2684041119
WWW.AMMOSBAY.EU
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
06/09/10-31/03/2011
09/07/2010-05/09/2010
Χωρίς χρέωση
MINI BAR, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
INTERNET, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
33
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ /
ΤΗΛ 2682056166
FAX 56618
WWW.HOTELLOUKAS.GR
[email protected]
ΜΥΡΤΩ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Σ. Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ.ΒΡΑΧΟΥ /
ΤΗΛ 2682056116
FAX 2682056116
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
14
15
16
17
18
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΡΑΧΟΣ /
ΤΗΛ 2682056577
FAX 2682056015
ΟΛΥΜΠΙΚ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Δ. Α.Ξ.Τ.Ε.
ΣΚΟΥΦΑ 1 / ΠΑΡΓΑ /
ΤΗΛ 2684031360
FAX 2684032272
WWW.PARGAOLYMPIC.GR
[email protected]
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ /
ΤΗΛ 2684041287
FAX 2684041287
2*
19
20
21
ΡΟΖΑΝΕΑ
Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4-6 / ΠΑΡΓΑ /
ΤΗΛ 2684031237
FAX 2684031237
WWW.ROSANEA.COM
[email protected]
ΡΟΥΣΤΟ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜ. & ΑΝΔΡΙΑΝΑ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΣΑΣ /
ΤΗΛ 2682056111
FAX 2682056111
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ /
ΤΗΛ 2684041505 & 6977329221
FAX 2684041397
WWW.SPIROSHOTEL.COM
[email protected]
14
12
18
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
5
11
Με Ημ/τροφή
11
18
Με Πρωινό
2*
Χαμηλή
Υψηλή
6
10
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
3
4
6
Με Ημ/τροφή
15
20
3
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
25
30
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
21
36
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
6
12,5
Υψηλή
10
25
18
30
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
12,5
1*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOF GARDEN, ROOM
SERVICE, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR, INTERNET,
BAR, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET
Με χρέωση
CAFE - BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, INTERNET
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, CAFE BAR, JACCUZI, ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
06/09/10-20/09/2010
09/07-23/07/10 & 24/08-05/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
7
8
12
Με Ημ/τροφή
12
17
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, INTERNET,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
19/07/2010-29/08/2010
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-18/07/10 & 30/08-15/10/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA, ΦΟΥΡΝΑΚΙ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
INTERNET
24/07/2010-28/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
09/07-23/07/10 & 29/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
22
8
3*
[email protected]
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΝΑΛΙ / ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ /
ΤΗΛ 2682051480 & 51291
FAX 2682051367
WWW.POSEIDONBEACH.GR
[email protected]
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΜΥΤΙΚΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 7 / ΜΥΤΙΚΑΣ /
ΤΗΛ 2682041618 & 41671 & 41679
FAX 2682041745
WWW.EPIRUS.COM/MITIKAHOTEL
[email protected]
ΝΙΚΟ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ M. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 90/ ΚΑΝΑΛΙ /
ΤΗΛ 2682051457 & 51720
FAX 2682051844
WWW.NIKO-HOTEL.COM
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
34
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
23
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ /
ΤΗΛ 2682041283
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΛΙΜΝΗ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝΕΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2441093190 & 93191
FAX 2441093150
WWW.LIMNIPLASTIRAHOTELS.GR
[email protected]
ΑΓΡΑΦΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ /
ΤΗΛ 2443061210 & 61280
FAX 2443061178
4
5
6
ΔΟΛΟΠΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Α.Ε.
ΡΕΝΤΙΝΑ /
ΤΗΛ 2443071247
FAX 2443071247
WWW.DOLOPIA.GR
[email protected]
ΚΙΕΡΙΟΝ
Π.Α.Ξ.Ε.Κ. ΤΟΥΡ.ΟΙΚ.ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ 22 & ΤΖΕΛΛΑ / ΚΑΡΔΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2441071923 & 71926
FAX 2441022986
WWW.HOTELKIERION.GR
[email protected]ΟΤΕΝΕΤ.GR
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15 ΧΛΜ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΑΝ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ / 15ΧΙΛ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΝΣΠΗΛΙΑΣ /
ΤΗΛ 2445042549-6979224658
FAX 2445042549
WWW.HOTELKOUTSIKOURIS.GR
[email protected]
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Λ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ /
ΤΗΛ 2443061210 & 61280
FAX 2443061178
7
8
9
ΝΕΒΡΟΣ
ΝΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ /
ΤΗΛ 2441093201
FAX 2441093202
WWW.NEVROS.GR
[email protected]
ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ /
ΤΗΛ 2441092448
FAX 2441092228
WWW.PEZOULA.GR
[email protected]
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
6
Υψηλή:
23/10-29/10/10 & 23/12-06/01/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
18
09/07-22/10/10 & 30/10-22/12/10 & 07/0131/03/2011
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΜΟΥΖΑΚΙ
ΣΥΛΑ ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΟΥΖΑΚΙ /
ΤΗΛ 2445043450-52
FAX 2445043454
WWW.MOUZAKIPALACE.COM
[email protected]
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3
5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Χρέωση
Χαμηλή
5
7
9
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
2*
Υψηλή
5
9
10
12
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-10/09/10 & 21/12-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
22
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE, ΚΕΝΤΡΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ, MINI BAR
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
11
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
7
9
11
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
10/07-31/07/10 & 16/09-10/10/2010
01/08/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
34
09/07-23/12/10 & 06/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
16
22
25
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
11/09-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
13
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/08/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ
10/07-31/07/10 & 16/09-10/10/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
MINI BAR, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Υψηλή
3
4*
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
09/07/10-30/09/2010
01/10-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή
7,5
Υψηλή
20
09/07-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
21/12/2010-10/01/2011
Χωρίς χρέωση
INTERNET (ΔΩΜΑΤΙΟ),
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ), ΣΑΟΥΝΑ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, MINI BAR,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
BAR, POOL-BAR, SPA,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Με χρέωση
ROOM SERVICE, MINI
BAR, ΤΖΑΚΙ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
35
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
10
11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ /
ΤΗΛ 2441092994
FAX 2441092581
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΧΛΜ. ΜΟΥΖΑΚΙ - ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ /
ΤΗΛ 2445041313
FAX 2445049015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
ΣΤΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2495091301 & 91198
FAX 2495091351
WWW.HOTELVLASSIS.GR
[email protected]
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛ.ΡΑΠΤΗΣ
Α.Ε.
23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 24 ΛΑΡΙΣΑ /
ΤΗΛ 2410230101-4
FAX 2410282930
WWW.DIONISSOSHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΡΙ
ΚΑΣΤΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ - ΑΙΓΑΝΗΣ /
ΤΗΛ 2495097163
FAX 2495097162
WWW.KASTRIHOTEL.GR
[email protected]
ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2495091210
FAX 2495091210
WWW.HOTEL-ALEXIOU.GR
[email protected]
ΠΑΡΚ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚ ΑΕ
31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 ΑΓΙΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ/ ΛΑΡΙΣΑ /
ΤΗΛ 2410257071
FAX 2410257074
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
20
17
27
ΣΤΟΜΙΟ ΜΠΗΤΣ
ΜΠΕΝΤΛΗΝ ΧΕΛΓΑ
ΣΤΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2495091393
FAX 2495091394
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΙΤΣΑ / ΑΓΙΑΣ /
ΤΗΛ 2495092257
FAX 2495092338
ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε.
ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ /
ΤΗΛ 2495097255
FAX 2495097220
WWW.GOLDEN-SUN.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-30/09/10 & 11/01-31/03/2011
01/10/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
15
10
20
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
21/12/2010-07/01/2011
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
6
8
9
11
Με Ημ/τροφή
14
16
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, CAFE - BAR
01/09-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
MINI BAR
3*
3*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
11
12
15
16
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
7
Με Ημ/τροφή
12
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
21
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING
21
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
7
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
18
25
22
28
Με Ημ/τροφή
28
34
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
09/07/10-10/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
2*
16
11/09/2010-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
11
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
7
Χαμηλή
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ
[email protected]
6
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
14
16
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
36
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ /
ΤΗΛ 2494051222 - 3
FAX 2494051227
WWW.GBH.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
Με Πρωινό
11
18
Με Ημ/τροφή
17
22
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022246
FAX 2423022778
WWW.AGELISHOTEL.COM
ΑΓΛΑΪΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022103
FAX 2423022103
ΑΓΛΑΪΔΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΤΟΕ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ /
ΤΗΛ 2426049097
FAX 2426049098
WWW.AGLAIDA-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΦΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΦΗΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2423033390 & 33467
FAX 2423033622
WWW.AGNANTI-PELION.COM
[email protected]
ΑΓΝΑΝΤΙ - ΧΟΡΕΥΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΟΡΕΥΤΟ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2426023114
FAX 2426023344
WWW.AGNADI-HOREFTO.GR
ΑΙΝΑΡΕΤΗ
ΒΑΡΔΑΚΗ - ΤΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ
ΜΗΛΕΩΝ /
ΤΗΛ 2423023135
FAX 2423022256
WWW.AINARETI.GR
[email protected]
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΤΑΡΝΑΤΟΡΟΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428099175
FAX 2428099630
WWW.ALKISTISHOTEL.GR
[email protected]
ΑΛΚΙΦΡΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ /
ΤΗΛ 2423023255
FAX 2423023255
WWW.ALKIFRON.GR
[email protected]
ΑΛΚΥΩΝ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022364
FAX 2423023095
WWW.HOTELALKYON.GR
[email protected]
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
Με χρέωση
BEACH BAR, POOL-BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
9
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
4
1*
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
30
15
40
Με Ημ/τροφή
25
55
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
AIR COOL, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ
09/07-15/07/10 & 01/09-19/12/2010
16/07-30/08/10 & 20/12-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
7
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07-14/07/10 & 01/09-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
3*
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
FAX, MINI BAR,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
20/08/10-31/03/2011
09/07-31/07/10 & 20/12-06/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
8
16
01/09-19/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ROOM
SERVICE, CAFE - BAR
09/07-31/08/10 & 20/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
2*
2*
2*
Με Πρωινό
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
15
Υψηλή
25
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
12
15
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
MINI BAR
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
01/08-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
01/09-31/10/10 & 01/03-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
37
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΓΩ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022271
FAX 2423022271
WWW.ARGO-KALANERA.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΝΑΖΙΡΗ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2428099406 & 99380
FAX 2428099406
WWW.ARCHONTIKOVASILIKI.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ /
ΤΗΛ 2426023391
FAX 2426022091
WWW.VILLAGAYANNIS.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΙΟΜΗΔΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428099430 & 99090
FAX 2428099114
WWW.ARCHONTIKODIOMIDI.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΥΖΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2423086717
FAX 2423086878
WWW.KARAGIANNOPOULOU.COM
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΣΑ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2428099418
FAX 2428090173
WWW.HOTELS LINE PORTARIA
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΠΛΑΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΜΠΛΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΥΖΙΤΣΑ - ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423086840
FAX 2423022164
WWW.BLANAHOTELS-PILIO.GR
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΑΟΥΜΙΔΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΠΑΧΥΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428099470
FAX 2428090014
WWW.NAOUMIDISHOTEL.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΕΠΑΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΣΟΥΛΙΤΖΗ Α. - ΣΟΥΛΙΤΖΗ Μ. - ΓΚΡΕΚΟΥ Ε. Ο.Ε.
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428099067
FAX 2428099548
WWW.REPANAS.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΤΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΑΓΟΡΑ - ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2426023880
FAX 2426023881
WWWW.STAMOUHOTEL.COM
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
A
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
A
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, INTERNET
09/07-20/07/10 & 25/08-31/03/2011
21/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
18
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
MINI BAR, ROOM
SERVICE
09/07-30/09/10 & 01/11-19/12/2010
01/10-31/10/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
13
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
25
Β
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ROOM SERVICE, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΤΖΑΚΙ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
21/12/2010-09/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE
A
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
A
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
AA
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
A
A
Με Πρωινό
12
15
09/07-30/07/10 & 01/09-20/10/2010
01/11-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
16
Χαμηλή
11
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, MINI BAR,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
09/07-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
23/12/2010-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
20
20
30
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΑΛΟΝΙ
DVD, ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΧΑΜΑΜ
22/08-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-21/08/10 & 02/01-08/01/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR
09/07/10-15/10/2010
16/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
25
Υψηλή
37
09/07-15/12/10 & 08/03-23/03/2011
16/12-07/03/11 & 24/03-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΤΖΑΚΙ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟ
ΚΡΕΒΑΤΙ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING
Με χρέωση
BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
38
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
20
21
22
23
24
25
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΑΛΙΣ ΘΕΡΕΤΡΟ ΔΥΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Π. Α.Ε.-ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. & ΞΕΝ. Α.Ε
ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ /
ΤΗΛ 2428097260
FAX 2428097200
WWW.VALISRESORT.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ /
ΤΗΛ 2426049340
FAX 2426049667
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
GALAXY Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421020750 & 20751 & 20752
FAX 2421031444
WWW.WEBTOURISTS.COM
[email protected]
ΓΑΛΗΝΗ
ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ - ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΦΗΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 24230335214
FAX 33544
ΓΙΟΥΛΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΟΥΝΟΒΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 5 / ΑΛΥΚΕΣ / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421088273
FAX 2421088278
WWW.HOTELSLINE.GR/GIOULI
[email protected]
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΤΖΑΛΑΒΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421046509
FAX 2421046468
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
5*
Χαμηλή
40
50
Με Ημ/τροφή
55
65
Χαμηλή
Με Πρωινό
16
26
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
27
28
29
30
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
MAΡΑΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Ε.
ΧΟΡΤΟ ΠΗΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2423065497
FAX 2423065195
WWW.DIPLOMATSHOLIDAYS.COM
[email protected]
ΔΡΥΑΔΕΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΕ
ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ /
ΤΗΛ 2428096110 & 96224
FAX 2428096100
WWW.HOTELDRYADES.GR
[email protected]
ΕΛΕΑΝΑ
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΡΕΣΙ /
ΤΗΛ 2426031097 & 32150
FAX 2426031097
ΕΛΕΝΑ
ΒΑΪΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022296
FAX 2423022296
Υψηλή
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
6
16
11
21
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
10
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09-20/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 21/12-08/01/2011
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
3
4
6
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ
11/09/10-10/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
25
2*
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
SNACK BAR
09/07-25/07/10 & 30/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
26/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
20
Υψηλή
45
Χαμηλή:
09/07-21/12/10 & 10/01-03/03/11 & 09/0331/03/2011
Υψηλή:
22/12-09/01/11 & 04/03-08/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
12
18
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
30/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3
Υψηλή
6
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
2*
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χρέωση
3*
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
8
Χρέωση
2*
Χωρίς χρέωση
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022245
FAX 2423022645
WWW.PELION-KALANERA.GR
[email protected]
Με χρέωση
MINI BAR, ROOM
SERVICE, SPA
18
16/10/2010-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
09/07-31/08/10 & 23/12-05/01/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
01/09-22/12/10 & 06/01-31/03/2011
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
39
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΑΛΙΟΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423023285
FAX 2423023203
WWW.ENALION.COM
[email protected]
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ ΔΗΜ. ΓΡΗΓ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2428099916
FAX 2428099956
WWW.EROFILIHOTEL.COM
[email protected]
ΙΖΕΛΑ
ΤΣΙΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022379 & 2423023015
FAX 2423023015
WWW.HOTELIZELA.GR
[email protected]
ΚΑΛΑΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ /
ΤΗΛ 2423054200
FAX 2423054200&2421029033
ΚΑΛΛΟΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΚΛΕΙΟΥΣ 24 ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ /
ΤΗΛ 2421088240 & 88241
FAX 2421087241
WWW.HOTELKALLONI.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΒΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2428099292
FAX 2428099145
WWW.HOTELKARAVOS.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 3 / ΑΛΥΚΕΣ / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421088282
FAX 2421088859
WWW.HOTELKARAGIANNI.GR
[email protected]
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε.
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ / ΜΗΛΙΕΣ /
ΤΗΛ 2423022764
FAX 2423022764
WWW.HOTELKASSANDRA.GR
[email protected]
ΚΑΤΙΑ
ΖΥΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΦΗΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2423033423
FAX 2423033023
WWW.HOTEL-KATIA.COM
[email protected]
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ /
ΤΗΛ 2426049278
FAX 2426049234
WWW.KENTAVROSHOTEL.COM
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΞΕΝ/ΚΗ ΤΑΞ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΠΕ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /
ΤΗΛ 2421032171, 2426031181
FAX 2421035030
WWW.HOLIDAYS-IN-PELION.COM.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
16
Με Ημ/τροφή
14
22
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
11
15
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
Χαμηλή
Υψηλή
3
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
1*
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
16
11
21
Υψηλή
10
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
7
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
31/08/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
10
10
15
Με Ημ/τροφή
15
25
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
INTERNET
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Με χρέωση
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Υψηλή
6
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χαμηλή
Χρέωση
Χρέωση
2*
14
16/10/2010-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
JACCUZI, ΤΖΑΚΙ
01/09/10-20/12/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/08/10 & 21/12-07/01/2011
Απλή Διαν/ση
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
MINI BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
CAFE - BAR
09/07/10-30/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09-30/09/10 & 23/12-03/01/2011
01/10/2010-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
01/10-22/12/10 & 04/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
09/07-20/07/10 & 01/10-20/11/2010
21/07-30/09/10 & 21/11-31/03/2011
Χαμηλή
17,50
Υψηλή
25
01/09/10-24/10/2010
09/07-31/08/10 & 25/10-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
40
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
42
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΧΥΛΙ
ΣΥΡΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2426031229
FAX 2426031092
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
44
45
46
ΜΑΓΓΑΝΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ - ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423022080
FAX 2423022080
WWW.MAGANI.GR
[email protected]
ΜΑΝΘΟΣ
ΜΑΝΘΟΣ Τ.Ε. Α.Ε.
ΧΑΝΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428096402 & 403 & 404
FAX 2428096405
WWW.MANTHOSHOTELS-PELION.COM
[email protected]
ΜΑΝΘΟΣ ΜΠΗΤΣ
ΜΑΝΘΟΣ HOTEL ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α. Ε.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2426031137
FAX 2426031138
WWW.MANTHOSHOTELS-PELIOU.COM
[email protected]
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022356
FAX 2423022356
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
48
49
50
ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ)
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ /
ΤΗΛ 2426031239
FAX 2426031097
ΜΑΡΩ
ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2426031475 & 31282
FAX 2426031136
WWW.PELION-HOTELMARO.GR
ΝΕΦΕΛΗ
ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 10 / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421030211-13
FAX 2421035616
WWW.NEFELIVOLOS.GR
[email protected]@OTENET.GR
ΟΙΚΟΣΗΜΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΜΗΛΙΝΑ /
ΤΗΛ 2423065217
52
ΠΑΡΚ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝ Ε.Π.Ε.
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΛΟΥ /
ΤΗΛ 2421036511-15
FAX 2421028645
WWW.AMHOTELS.GR
AMGARKV\@OTENET.GR
ΠΕΛΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428099290 & 99291
FAX 2428099840
[email protected]
16
2*
Χαμηλή
7
Υψηλή
11
Χαμηλή
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
15
Υψηλή
35
09/07-23/12/10 & 02/01-03/03/2011
Χαμηλή
16
Υψηλή
22
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χαμηλή
7
Υψηλή
10
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
6
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
4*
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
2*
09/07-19/12/10 & 11/01-28/02/2011
20/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
11
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
26
31
36
41
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-20/12/10 & 10/01-03/03/2011
21/12-09/01/11 & 04/03-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
30
10
32
Με Ημ/τροφή
14
35
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
MINI BAR
25
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
Με χρέωση
BAR, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 23/08-06/09/2010
Β
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
PARKING, INTERNET
3*
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
30/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-31/03/2011
1*
3*
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΣΑΟΥΝΑ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
1*
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/07/2010
Χρέωση
Με χρέωση
24/12-01/01/11 & 04/03-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
51
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
47
Χαμηλή
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
43
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
09/07-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
23/12/2010-08/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ,
PARKING
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, JACCUZI, MINI BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
41
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
53
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΙΝΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2428099966
FAX 2428099988
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
12
54
55
56
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423071240
FAX 2423071266
WWW.HOTELPLATANIAS.COM
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. Ε.Π.Ε.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2428090000
FAX 2428099066
WWW.PORTARIAHOTEL.GR
[email protected]
32
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
MINI BAR, SPA
09/07/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1*
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
18
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΙ (5Χ5),
INTERNET, ΠΑΡΚΟ
30
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
Χωρίς χρέωση
23/12/2010-07/01/2011
Χρέωση
4*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
09/07-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΗΛΙΟΝ ΘΕΡΕΤΡΟΝ
ΠΕΤΣΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2428099990
FAX 2428099904
WWW.PELIONRESORT.GR
[email protected]
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
27
Με χρέωση
BAR, POOL-BAR, SPA,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-10/08/10 & 20/08-01/12/10 & 09/0101/03/2011
Υψηλή:
57
ΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022071
FAX 2423022071
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
59
60
61
62
63
ΣΑΝΤΗ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ - ΝΤΙΝΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ O.E.
ΙΑΣΟΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗ 7 / ΒΟΛΟΣ /
ΤΗΛ 2421033341 & 33342
FAX 2421033343
WWW.HOTELSLINE.GR/SANDI
[email protected]
ΣΑΪΛΥ ΜΠΗΤΣ
ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΡΟΠΗ /
ΤΗΛ 2423022044
FAX 2423023075
WWW.SAILY.GR
[email protected]
ΣΕΒΙΛΛΗ
ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2426031238
FAX 2426031122
WWW.PELION.COM.GR/SEVILLI.HTM
[email protected]
ΣΕΙΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2423086807
FAX 2423086804
WWW.SEIRIOSMANSION.GR
[email protected]
ΣΕΡΑΝΙΔΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΛΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423022164
FAX 2423022164
WWW.BLANAHOTELS-PILIO.GR
ΣΤΩΪΚΟΣ
ΣΤΩΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΥΖΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2423086406
FAX 2423086061
WWW.STOIKOSHOTEL.COM
[email protected]
Υψηλή
8
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
Υψηλή
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
18
23
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-20/12/2010
16/07-31/08/10 & 21/12-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
9
18
14
23
ΑΥΛΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
(ΔΩΜΑΤΙΟ), ΜΠΑΛΚΟΝΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
01/08-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χαμηλή
20
Υψηλή
30
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΖΑΚΙ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
21/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
4
Υψηλή
6,5
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
13
18
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12
Χαμηλή:
Υψηλή:
A
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
Με χρέωση
09/07/10-31/10/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
58
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
09/07-15/07/10 & 03/09-23/12/2010
16/07-02/09/10 & 24/12-08/01/2011
Χαμηλή
15
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
42
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ /
ΤΗΛ 2426049278
FAX 2426049234
WWW.ELISHOUSE.COM
ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423071268
FAX 2423071230
WWW.PELIONDESROSES.COM
[email protected]
ΦΙΓΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ /
ΤΗΛ 2423022074
FAX 2423022074
WWW.HOTELFIGALIA.GR
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΜΙΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2428099160
FAX 2428090065
WWW.FILOXENIA-PILIO.GR
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 / ΑΛΥΚΕΣ /
ΤΗΛ 2421088336
FAX 2421088372
WWW.VOLOSFILOXENIA.GR
ΧΑΓΙΑΤΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΟΡΕΥΤΟ / ΖΑΓΟΡΑ /
ΤΗΛ 2426022405
FAX 2426023540
WWW.PELION.COM.GR/HAGIATI.HTM
[email protected]
ΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΑΝΙΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2428096400
FAX 2428096421
WWW.PELIONHOTELS.GR
[email protected]
ΧΑΡΑΥΓΗ
ΘΑΡΣΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2426022550
FAX 2426022814
WWW.HARAVGIHOTEL.COM
[email protected]
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΜΜΑΣ ΠΑΡΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ / ΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2423071255
FAX 2423071278
WWW.STUDIOS-CHAROULA.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
A
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
15
20
25
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/11/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2*
Με Πρωινό
8
10
Με Ημ/τροφή
12
15
01/09-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-31/08/10 & 21/12-07/01/2011
Χρέωση
1*
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Υψηλή
Με χρέωση
CAFE - BAR
09/07-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-31/07/10 & 01/09-18/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/08-31/08/10 & 19/12-31/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
15
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE, PARKING,
INTERNET
09/07-29/07/10 & 22/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
30/07-21/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ, ΦΙΑΛΗ
ΚΡΑΣΙΟΥ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΣΚΙ,
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
09/07/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
21/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
13
Υψηλή
23
1*
Χαμηλή:
09/07-05/08/10 & 21/08-20/12/10 & 06/0131/03/2011
Υψηλή:
06/08-20/08/10 & 21/12-05/01/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
Υψηλή
13
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΗΠΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12
Χρέωση
3*
16
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
12
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΨΥΓΕΙΟ
01/08-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χρέωση
2*
10
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
6
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/10/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022442 & 22290
FAX 2224022442
[email protected]
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
28/08/10-31/12/2010
09/07/2010-27/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
43
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
ΑΙΓΑΙΟΝ
ΒΑΪΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022619
FAX 2424022194
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
3
4
5
6
7
8
9
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ Κ. & ΥΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022688
FAX 2424023217
WWW.SKOPELOSWEB.GR/AMALIA
[email protected]
ΑΜΑΛΙΑ ΙΙ
ΓΚΙΚΑΣ Κ. & ΥΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022688
FAX 2424023217
WWW.SKOPELOSWEB.GR/AMALIA
[email protected]
ΑΝΕΛΛΗ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022124 & 22019
FAX 2424029115
WWW.SCOPELOS.NET
[email protected]
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. Α.Ε.
- ΣΤΑΦΥΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022630 22772
FAX 2424022247
WWW.SKOPELOS.WEB.GR./ARIADNE
ΔΕΛΦΙΝΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΧΩΡΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424023015
FAX 2424023016
ΔΕΛΦΟΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜ. Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424033301 & 33788 & 33172
FAX 24240 33171
[email protected]
ΕΛΛΗ
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ Ι. & Ε. Ο.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022943
FAX 2424023284
Χρέωση
3*
1*
2*
2*
2*
2*
2*
[email protected]
10
11
12
ΖΑΝΕΤΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Ν.ΚΛΗΜΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424033140
FAX 2424033717
WWW.ZANETAHOTEL.GR
ΙΩΝΙΑ
ΧΗΡΑΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
ΧΩΡΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022568
FAX 2424023301
WWW.IONIAHOTEL.GR
ΚΑΒΟΥΡΗΣ
ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424024413
FAX 2424023413
WWW.SKOPELOSHOTELS.NET/KAVOURIS
[email protected]
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
50
65
01/08/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
Με Ημ/τροφή
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
7
12
Με Ημ/τροφή
12
17
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
18
16
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
14
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Χωρίς χρέωση
PARKING, BARBEQUΕ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
23,5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
33,5
09/07-31/07/10 & 01/09-15/10/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
CAFE - BAR
21/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
BAR
09/07-20/07/10 & 26/08-15/09/2010
PARKING, INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ
2*
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
BAR
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ROOM
SERVICE, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 26/08-30/10/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
10
16
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
44
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
13
14
15
16
17
18
19
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022110 & 23677
FAX 2424023410
ΝΤΕΝΙΖ
ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022678
FAX 2424022769
WWW.DENISE.GR
[email protected]
ΟΣΤΡΙΑ
ΟΣΤΡΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΤΑΦΥΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424023236, 2424022220
FAX 2424023236
WWW.SKOPELOS.NET/OSTRIA
[email protected]
ΡΗΓΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022618 & 22142 & 22978
FAX 2424022770
WWW.RIGASHOTEL.GR
[email protected]
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΒΙΟΥ
HOLIDAYS A.E.
ΓΥΦΤΟΛΑΚΑΣ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424024301 & 24054
FAX 2424024302
WWW.SPYROUCOM.COM
[email protected]
ΤΖΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΣΤΑΝΗ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424023227
FAX 2424023885
WWW.JULIESTUDIOS.GR
[email protected]
ΧΟΒΟΛΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ Ν. & Α. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Ν.ΚΛΗΜΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424033151-152
FAX 2424033150
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
2*
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
12
30
15
31
Με Ημ/τροφή
22
40
17/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
10
23
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5*
2*
29
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χρέωση
2*
16
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
23/08/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
3
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
MINI BUS, PARKING, ROOM
SERVICE
09/07-19/07/10 & 25/08-30/09/2010
20/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
9
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
09/07-15/07/10 & 26/08-10/10/2010
16/07/2010-25/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
MANDRAKI VILLAGE
ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427049301 & 49303
FAX 2427049302
WWW.MANDRAKI-SKIATHOS.GR
[email protected]
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ξ.Κ.Ε.Ε.
ΣΚΙΑΘΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427024333 & 24334
FAX 2427024365
WWW.HOTELARETOUSA.GR
[email protected]
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427022488
FAX 2427022086
[email protected]
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
40
68
Με Ημ/τροφή
55
83
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
25/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
17
MINI BAR, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
15/09/10-31/12/2010
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
19
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ, ROOM
SERVICE, ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
09/07-24/07/10 & 26/08-01/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/12/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
45
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
4
5
6
7
8
9
10
11
ΒΟΝΤΖΟΣ
ΒΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΛΑΔΙΕΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427022875 & 23354 & 22326
FAX 2427021285
WWW.HOTELVONTZOS.GR
[email protected]
ΕΛΣΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΕΜΠΕΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427021271
FAX 2427022689
WWW.ELSAHOTEL.COM
[email protected]
ΖΑΧΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΟΥΛΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 24270 49495
FAX 2427049495
WWW.HOTELZACHOS.COM
[email protected]
ΚΟΡΑΛΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΡΑΛΙ Ξ.Τ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ. Α.Ε.
ΤΡΟΥΛΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427049212
FAX 2427049551
WWW.SKIATHOSKORALI.GR
[email protected]
ΚΩΣΤΗΣ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 / ΣΚΙΑΘΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427022909
FAX 2427023982
WWW.HOTELKOSTIS.GR
[email protected]
ΛΑΛΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427022900
FAX 2427029052
WWW.LALARIA-SKIATHOS.GR
[email protected]
ΜΑΡΛΤΟΝ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427022552
FAX 2427022552
WWW.HOTELMARLTON.COM
[email protected]
ΟΣΤΡΙΑ
ΜΑΘΗΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ΣΚΙΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2427049208
FAX 2427049549
WWW.HOTELOSTRIA.GR
[email protected]
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
14
27
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
21/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
20
25
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
1*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
5
17
2*
Υψηλή
13,5
32
Χαμηλή
15
Υψηλή
32,5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
30/08/10-31/03/2011
Υψηλή
20
30
23
33
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
09/07-25/07/10 & 26/08-20/09/2010
26/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
25
30
45
50
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET
21/07/2010-25/08/2010
Με Ημ/τροφή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING
09/07-20/07/10 & 26/08-30/09/2010
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/07/2010-24/08/2010
Χρέωση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07-15/07/10 & 25/08-15/09/2010
09/07/2010-29/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 25/08-10/10/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET
Με χρέωση
PARKING, ROOM
SERVICE
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
25
16
32
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
SNACK BAR
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΤΣΟΥΚΑΝΑ ΜΑΧΗ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ / ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛ 2424066262 & 66263
FAX 2424065725
WWW.AGNANTI.GR
[email protected]
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΑΓΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ / ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛ 2424065139 & 65958
FAX 2424066194
WWW.HOTEL-PANTHEON.GR
[email protected]
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
9
19
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
18
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
09/07-24/07/10 & 26/08-20/09/2010
25/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
46
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΙΓΛΑ
ΓΚΑΛΗ-ΝΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ & ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤ. Ο.Ε.
ΠΥΡΡΑ /
ΤΗΛ 2434091400
FAX 2434091404
WWW.VIGLAPIRAS.GR
[email protected]
ΚΑΪΚΙΣ
ΚΑΪΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 146 / ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ /
ΤΗΛ 2432075280
FAX 2432075282
3*
3
4
5
6
7
8
9
ΚΡΟΥΠΗ
ΚΡΟΥΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΛΑΤΗ /
ΤΗΛ 2434071312
FAX 2434071774
WWW.KROUPI.GR
[email protected]
ΜΑΓΚΙΩΣΗ
ΜΑΓΚΙΩΣΗ Α.Ε
NΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ /
ΤΗΛ 2434091150
FAX 2434091283
WWW.MAGIOSSI.GR
ΟΡΦΕΑΣ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΙΝΔΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ /
ΤΗΛ 2432077444
FAX 2432077445
WWW.HOTEL-ORFEAS.GR
[email protected]
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΪΚΑ /
ΤΗΛ 2434093000
FAX 2434093117
WWW.ZAMPAKAS-HOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΠAΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 6948511724, 2434091500,
FAX 2431025349
WWW.3KALA.GR/PAPANAGIOTOU
ΡΕΞ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ /
ΤΗΛ 2432022042
FAX 2432022372
WWW.HOTELREX.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
12
22
Με Ημ/τροφή
25
35
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
8
10
Με χρέωση
INTERNET (ΣΑΛΟΝΙ), BAR
16/10/2010-08/01/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
9,5
Υψηλή
12,5
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, DVD,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING
Με χρέωση
BAR
09/07/10-14/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
15/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
3
13
6
16
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07/10-20/10/2010
21/10-19/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
16
50
20
56
Χαμηλή:
09/07-19/12/10 & 10/01-03/03/11 & 08/0331/03/2011
Υψηλή:
20/12-09/01/11 & 04/03-07/03/2011
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
(ΔΩΜΑΤΙΟ), ROOM SERVICE
09/07-15/10/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Με χρέωση
16/10-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χρέωση
2*
Χωρίς χρέωση
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Υψηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ
ΣΙΜΟΥ Β. & Μ. ΟΕ
ΕΛΑΤΗ /
ΤΗΛ 2434071185
FAX 2434071191
WWW.KOKKINOSVRACHOS.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΣΑΟΥΝΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΑΜΑΜ
Χωρίς χρέωση
3*
Με Πρωινό
13
15
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
3*
2*
Με Πρωινό
8
10
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
6
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
10
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3
09/07/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
1
ADMIRAL
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΞΕΝΟΣ Χ. Α.Τ.Ε.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695026164
FAX 2695045505
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
ROOM SERVICE, ΠΙΣΙΝΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
47
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DENISE BEACH
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΟΥΡΓΙΕΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695052280 & 52281& 6978773818
FAX 2695052040
WWW.DENISEBEACH.GR
[email protected]
FAMILY INN
ΑΜΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695045359 & 45498
FAX 2695026658
WWW.FAMILYINNHOTEL.GR
[email protected]ΥINNHOTEL.GR
LETSOS
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΑΛΥΚΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695083760 & 83778
FAX 2695083870
WWW.LETSOS-HOTEL.COM
[email protected]
LOUIS ZANTE BEACH
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ (ΥΠΟΚ.ΝΟ.6) Α.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051130
FAX 2695051135
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
MAVRIKOS
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Ι. ΑΞΤΕ
ΤΣΙΛΙΒΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695045907 & 45908
FAX 2695044071
WWW.HOTELMAVRIKOS.COM
[email protected]
MIRABELLE
ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695045676
FAX 2695026435
WWW.MIRABELLEHOTEL.GR
[email protected]
OSCAR
ΠΑΝΟΥ Κ.Ν. Α.Ξ.Τ.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051990
FAX 2695051893
WWW.OSCARHOTELZANTE.GR
[email protected]
ZANTE SUN
ΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ - ΛΙΘΑΚΙΑ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695052332
FAX 2695053048
WWW.ZANTESUN-HOTEL.GR
[email protected]
ZANTE ΦΙΛΟΧΕΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΝ. ΑΦΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΛΑΝΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024076 & 24077
FAX 2695024615
WWW.DIANAHOTELS.GR
[email protected]
ΑΓΡΙΛΙΑ
ΚΟΥΤΣΗΣ Ε.& Γ. Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΑΓΡΙΛΙΑ - MOYZAKI / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051884
FAX 2695051745
WWW.AGRILIAHOTEL.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΖΑΚΑΝΘΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695026441 & 442 & 443
FAX 2695045796
WWW.HOTELZAKANTHABEACH.GR
[email protected]
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
16
10/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
12
Υψηλή
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
2
14
Με Ημ/τροφή
9
22
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Χρέωση
3*
3*
2*
3*
2*
Με Πρωινό
4*
10
Υψηλή
18
01/09/10-31/10/2010
4
Υψηλή
17
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
15
20
20
25
Με Ημ/τροφή
30
35
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ
Με χρέωση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΜΑΣΑΖ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΣΑΟΥΝΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Με χρέωση
BAR, INTERNET,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
AIR COOL, PARKING
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΥΓΕΙΟ, AIR COOL
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
14
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
INTERNET
09/07-31/07/10 & 28/08-31/10/2010
01/08/2010-27/08/2010
Χαμηλή
15
Υψηλή
22
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, BAR, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
22
Με Ημ/τροφή
23
33
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ
67
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
57
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, INTERNET,
CAFE - BAR, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, FAX,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-25/07/10 & 01/09-01/10/2010
26/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
48
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
13
14
ΑΚΤΗ ΜΙΜΟΖΑ
ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΤ. (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695042588 & 22588
FAX 2695042844
WWW.MIMOZABEACH.GR
[email protected]
ΑΝΕΤΗΣ
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΤΣΙΛΙΒΗ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695028899 & & 44590
FAX 2695028758
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
16
17
18
19
20
21
22
23
ΑΝΤΜΙΡΑΛ ΤΣΙΛΙΒΗ
ΞΕΝΟΣ X. Α.Τ.Ε.Ε.
ΤΣΙΛΙΒΗ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695049405
FAX 2695044353
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΑΡΙΩΝ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695036020
FAX 2695036021
WWW.HOTELARION..GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΑΛΥΚΕΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695083416
FAX 2695083173
WWW.IONIAN-STAR.GR
[email protected]
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΓΑΡΔΕΛΗΣ Δ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Τ.Θ. 147 ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051071 & 51072 & 51073
FAX 2695051857
ΒΑΡΡΕΣ
ΒΑΡΡΕΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΜΠΟΧΑΛΗ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695028352 & 48931
FAX 2695048931
WWW.HOTELVARRES.COM
[email protected]
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ-ΓΑΡΔΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΙΜΩΝ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 26950-31522-23
FAX 26950-31524
WWW.BLUEBEACH.GR
ΔΙΑΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΝ. & ΛΟΥΚΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2/ ΖΑΚΥΝΘΟΣ /
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695028547 & 28604
FAX 2695045047
WWW.DIANAHOTELS.GR
[email protected]
ΔΙΑΝΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΔΙΑΝΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695027948 & 27947
FAX 2695027949
WWW.DIANAHOTELS.GR
[email protected]
ΔΙΑΣ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΛΑΝΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695048015
FAX 2695045588
WWW.JUPITERHOTEL.GR
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
[email protected]
15
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
3*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
3*
20
15
25
Υψηλή
5
12
Με Ημ/τροφή
12
22
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
20
Με Ημ/τροφή
13
26
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
13
Υψηλή
19
10
Υψηλή
18
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
12
Με Ημ/τροφή
13
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Υψηλή
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
BAR, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ), ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
15
Με χρέωση
BAR
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
INTERNET
09/07-31/07/10 & 28/08-31/03/2011
01/08/2010-27/08/2010
Χαμηλή
16
Υψηλή
26
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
INTERNET
09/07-31/07/10 & 28/08-31/10/2010
01/08/2010-27/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
23
Με Ημ/τροφή
20
33
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
INTERNET, JACCUZI, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
29/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
10
Χαμηλή
Χρέωση
4*
Χαμηλή
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
16/07/2010-31/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
3*
20
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
SNACK BAR
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
15
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ
09/07-15/07/10 & 27/08-15/10/2010
16/07/2010-26/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
49
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΕΛΑΝΘΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. & ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΑΓΓ.
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΚΑΛΑΜΑΚΙ / / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024866 & 6932170404
FAX 2695024866
WWW.ELANTHI.COM
[email protected]
ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695027601
FAX 2695027286
WWW.EDELWEISSZANTE.GR
[email protected]
ΖΑΝΤΕ ΜΑΡΙΣ
ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΕΕ
ΤΣΙΛΙΒΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024830
FAX 2695024833
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΖΑΝΤΕ ΠΑΛΛΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΣΙΝΑ Α.Ε.
ΜΠΟΧΑΛΗ / / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695049090
FAX 2695049092
WWW.ZANTEPALACE.COM
[email protected]
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΧΡ. ΑΤΕΕ
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695044142
FAX 2695045505
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΕΛΛΙ
ΛΟΥΓΑΡΗ ΣΠΥΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ / ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695052367
FAX 2695052368
WWW.CASTELLIHOTEL.COM
[email protected]
ΚΑΣΤΕΛΛΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΝΕΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695023520
FAX 2695027105
WWW.CASTELLOBEACH.COM
[email protected]
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΥΚΕΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695083591
FAX 2695083607
WWW.HOTEL-KOUKOUNARIA.COM
[email protected]
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΞΕΝΟΣ ΧΡ. Α.Τ.Ε.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695026161
FAX 2695045505
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΛΙΘΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΟΛΙΜΕΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695031154
FAX 2695031154
WWW.LITHIES.GR
[email protected]
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
2*
3*
3*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
25
Με Ημ/τροφή
20
2*
35
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
17
15
22
Χαμηλή
Υψηλή
5
12
12
22
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
9
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
2*
Χρέωση
4*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
10
23
20
33
10/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
11/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
POOL-BAR
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΨΥΓΕΙΟ
INTERNET, SNACK BAR,
ΓΙΑΤΡΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, ΜΑΣΑΖ,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
CAFE - BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
12
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
20
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
21/07/2010-25/08/2010
Με Ημ/τροφή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
09/07-20/07/10 & 26/08-30/09/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
20/07/2010-19/08/2010
Με Ημ/τροφή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
09/07-19/07/10 & 20/08-30/09/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, BAR
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, BARBEQUΕ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING
09/07/10-01/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
SNACK BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
50
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ΛΟΥΙΣ ΠΛΑΓΟΣ ΜΠΗΤΣ
ΛΟΥΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.
ΑΜΠΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΒΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695062800
FAX 2695062900
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
ΜΕΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΗ Π. & Λ. ΑΞΤΕ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695049063 & 49064
FAX 2695049065
WWW.DIANAHOTELS.GR
[email protected]
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΑΔΡΙΑΝΗ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695027441
FAX 2695027445
WWW.METAXAHOTEL.COM
[email protected]
ΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΑΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΑΝΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695043638
FAX 2695027530
WWW.DINOSHOTEL.GR
ΞΕΝΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΜΠHΤΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΞΕΝΟΣ Ι.Π.Δ.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024024
FAX 2695026062
WWW.KAMARABEACH.GR
[email protected]
ΠΑΛΛΑΣ
ΞΕΝΟΥ ΔΗΜ. ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051805
FAX 2695052680
WWW.HOTELPALLAS.CO.EU
[email protected]
ΠΑΛΜΥΡΑ
ΞΕΝΟΣ Ι.Π.Δ.Ν. Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΑΡΓΑΣΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695045707
FAX 2695026062
WWW.HOTELPALMYRA.GR
[email protected]
ΠΛΑΖΑ ΙΝΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΛΑΖΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΞΤΕΕ
ΠΛΑΝΟΣ-ΤΣΙΛΙΒΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024506-24507
FAX 2695024507
WWW.PLAZA PALLAS.GR
ΠΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜ/ΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΙΛΙΠ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΠΛΑΝΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024001
FAX 2695024003
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΠΛΑΝΟΣ ΜΠΕΥ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΕΕ
ΤΣΙΛΙΒΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695024351
FAX 2695024353
WWW.XENOS-HOTELS.GR
[email protected]
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
48,50
58,50
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
16
Υψηλή
26
Χαμηλή
Υψηλή
8
16
26
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
14
Υψηλή
26
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή
6,5
Υψηλή
22
2*
2*
2*
Χαμηλή
17
Υψηλή
22
8
Υψηλή
22
Με χρέωση
INTERNET, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
25/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
13
26
Με Ημ/τροφή
24
36
10/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
12
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-24/07/10 & 26/08-15/10/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
11/09/10-31/10/2010
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
23/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
BAR, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-22/07/10 & 26/08-20/10/2010
09/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING, ROOM
SERVICE, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
10/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07/2010-09/09/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
01/08/2010-27/08/2010
18
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-31/07/10 & 28/08-31/03/2011
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
3*
Με χρέωση
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
5
Υψηλή
12
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
51
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
44
45
46
47
48
49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΡΤΕΓΚΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΟΡΤΕΓΚΟ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΜΟΥΖΑΚΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695052258
FAX 2695052698
WWW.PORTEGO.GR
ΠΟΡΤΟ ΖΟΡΟ
ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695035304
FAX 2695035087
WWW.PORTOZORRO.GR
[email protected]
ΣΑΝ ΡΑΙΣ
ΣΑΝ ΡΑΙΣ Α.Ε.
ΠΛΑΝΟΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695049097
FAX 2695022590
WWW.SUNRISEHOTEL.GR
[email protected]
ΣΕΙΡΗΝΑ
ΓΑΡΔΕΛΗΣ Δ. Α.Ξ.Τ.Ε.
Τ.Θ. 147 ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695051071 & 51072 & 51073
FAX 2695051857
ΣΥΔΝΕΥ
ΒΙΣΒΑΡΔΗ Π. ΑΦΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.
ΛΑΓΑΝΑΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695052266
FAX 2695052268
WWW.SYDNEYHOTEL.GR
[email protected]
ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Κ. ΑΞΤΕΕ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695045115
FAX 2695029231
WWW.ANAGENESSIS-ZAKYNTHOS.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
3
10
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
BAR
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Υψηλή
11
16
21
26
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2*
2*
2*
Με Πρωινό
22,5
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
10
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
12,5
Υψηλή
2
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-20/07/10 & 01/09-31/10/2010
21/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
16
8
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
25/08/10-30/10/2010
09/07/2010-24/08/2010
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
BELLA VISTA
ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ.Τ. Α.Ε.
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072087
FAX 2661072088
WWW.BELLAVISTAHOTEL.GR
[email protected]
IBEROSTAR REGENCY BEACH
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠ/ΜΑ 4)
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661071211
FAX 2661071219
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
LOUIS CORCYRA BEACH
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠ/ΜΑ17)
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661090196
FAX 2661091591
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
MAKRIS
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΡΟΔΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663063258
FAX 2663071207
[email protected]
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
6
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
45
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
57
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
58,50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
70,50
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
10
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
4*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, BAR,
INTERNET
09/07/10-30/09/2010
Υψηλή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
52
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
ΑΔΡΙΑΣ
ΕΥ.ΑΝ. Ξ.Τ.Ε Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091223 & 91566 & 91589&91220
FAX 2661090264
WWW.GALAXIAS-ADRIAS.GR
[email protected]
ΑΙΓΛΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΡΑΜΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661043000 & 43001
FAX 2661030610
WWW.CORFUHOLIDAYS.COM/AEGLI_HOTEL.HTM
[email protected]
ΑΚΤΗ
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΑΜΑ / ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661021053 & 30574
FAX 2661036923
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
9
10
11
12
13
14
15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ Α. - "ΠΟΠΗ ΣΤΑΡ" Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΡΑΜΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661036855-6-7
FAX 2661033160
WWW.ALEXANDROS-CORFU.COM
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Τ.Θ. 13 ΣΙΔΑΡΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663095265
FAX 2663095066
ΑΝΙΤΑ
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΑΜΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661033146
FAX 2661041684
WWW.ANITA-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΡΗΤΗ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Τ.Τ.Ε.
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 41 / ΚΑΝΟΝΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661033809 & 33885-8 & 91894 & 33565
FAX 2661033889
WWW.ARITIHOTEL.COM
[email protected]
ΑΡΙΩΝ
ΑΡΙΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΧΕΡΙΑΣ 6 / ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661037950 & 37951 & 38905
FAX 2661038904
WWW.ARIONCORFU.GR
ΑΣΠΡΟΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΠΑΛΟΜΑ ΜΠΛΑΝΚΑ)
ΠΑΛΟΜΑ ΜΠΛΑΝΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΔΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661093575
FAX 2661093577
WWW.PALOMABLANCA.GR
[email protected]
ΑΣΤΡΟΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ Ξ.Ε. ΚΟΜΙΑΝΟΣ Α.Ε.
ΔΟΝΖΕΛΟΤ 15 / ΚΕΡΚΥΡΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661039505 & 27812
FAX 2661033708
WWW.CITYMARINA.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΥΡΓΙ - ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661093515
WWW.CORFU-VILLA-CATERINA.COM
[email protected]
Χαμηλή
4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
1*
2*
3*
CORFU-HOTELAKTI.COM
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
13
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
16
22
Με Ημ/τροφή
21
28
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
13
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
4*
3*
Υψηλή
9
14
Με Ημ/τροφή
13
17
09/07/2010-12/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
19
Με Ημ/τροφή
18
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
17
12,2
19
Με Ημ/τροφή
18,2
26
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR COOL,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-05/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
19
Υψηλή
24
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
05/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-04/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
01/09-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
11
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
16
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
01/09/10-19/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
13/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
09/07/10-30/10/2010
09/07-18/07/10 & 24/08-31/10/2010
19/07/2010-23/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
53
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΕΥ.ΑΝ. Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091223 & 91566 & 91220 &91589
FAX 2661090264
WWW.GALAXIAS-ADRIAS.GR
[email protected]
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΪΖΕΡ
ΜΠΟΓΔΟΥ ΑΦΟΙ O. E.
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΪΖΕΡ / ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072097
FAX 2661072098
WWW.CORFUHOTELKAIZER.COM
[email protected]
ΓΟΥΒΙΑ
ΙΩΝΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091903 & 91904
FAX 2661091802
WWW.GOUVIAHOTEL.COM
[email protected]
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
ΔΗΜΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ /
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072093 & 2661039188
FAX 2661072461
WWW.ELGRECOCORFU.COM
ΕΛΙΑΝΝΑ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΔΑΣΙΑ Δ.ΦΑΙΑΚΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661093951 & 93952
FAX 2661093045
WWW.HOTELELIANA.GR
[email protected]
ΕΡΜΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. Τ. Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ
Γ. ΜΑΡΚΟΡΑ 12 - 14 ΚΕΡΚΥΡΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 26610 - 39268 & 39321
FAX 26610 - 31747
WWW.HERMES-HOTEL.GR
[email protected]
ΕΡΩΣ
ΖΩΧΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661071097
FAX 2661071097
WWW.EROSBENITSES.COM
[email protected]
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661075400
FAX 2661076152
WWW.SEABIRDHOTEL.GR
[email protected]
ΘΕΙΟΣ
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΘΕΟΦ. ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663096305
FAX 2663096482
WWW.THEOSHOTEL.COM
[email protected]
ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΒΙΖΑΣ Μ. Ε.Π.Ε
ΑΧΑΡΑΒΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663063401
FAX 2663063405
WWW.CORFUHOTELS.GR
[email protected]
ΙΜΠΕΡΟΣΤΑΡ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΚΟΛΦ
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661024030
FAX 2661024080
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Με Ημ/τροφή
2*
2*
2*
10
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
15
Με Ημ/τροφή
15
19
Χρέωση
2*
Υψηλή
10
15
13
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
25
23
33
4*
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
Χαμηλή
Υψηλή
10
20
20
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
30
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
15
15
20
Με Ημ/τροφή
25
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
30
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
24h ROOM SERVICE,
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΠΙΣΙΝΑ
4,5
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
4*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
FAX, ROOM SERVICE,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
17/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
09/07-16/07/10 & 01/09-30/10/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/11/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/03/2011
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
3*
Με χρέωση
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
58,50
70,50
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
24/07/2010-22/08/2010
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
54
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΚΟΡΑΛ
ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ν. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΡΟΔΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663063056
FAX 2663063491
WWW.HOTELCORAL.GR
[email protected]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.
Κ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ 11 / ΚΕΡΚΥΡΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661048716 & 48718 & 48717
FAX 2661080716
WWW.KONSTANTINOUPOLIS.GR
[email protected]
ΛΕ ΜΙΡΑΖ
ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072027
FAX 2661072027
WWW.LEMIRAGEHOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091667
FAX 2661090271
WWW.HOTELMALTEZOS.COM
[email protected]
ΜΕΓΑ
ΚΑΝΤΑΡΟΥ Ι. ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΥΨΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661093208 & 93216
FAX 2661093566
WWW.MEGAHOTEL.GR
[email protected]
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091529 & 6977333772
FAX 2661091797
ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ ΒΙΛΑΤΖ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ Τ. & Ξ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΜΠΟΣ ΚΟΓΕΒΙΝΑ ΚΑΣΣΙΩΠΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663081001
FAX 2663081002
WWW.MICHELANGELOVILLAGE.COM
[email protected]
ΜΙΛΤΟΝ
ΖΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΔΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661090070 & 2663064805
FAX 2661090264
WWW.HOTELMILTON.NET
[email protected]
ΜΠΕΝΙΤΣΑ
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072248
FAX 2661072348
WWW.BENITSAHOTELCORFU.GR
[email protected]
ΜΠΙΝΖΑΝ ΙΝΝ
ΜΠΙΝΖΑΝ ΙΝΝ Α.Ε. ΞΤΕ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661056081 & 56082 & 56495
FAX 2661056083
WWW.BINTZANINN.COM
[email protected]
ΜΠΡΟΥΣΚΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2662052125
FAX 2662052125
[email protected]
[email protected]
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
2*
21
26
31
36
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
14
24
22
32
Υψηλή
2
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
16
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
16
Υψηλή
6
7
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΣΑΟΥΝΑ
16/09-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
09/07-15/09/10 & 21/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
2*
Με Ημ/τροφή
8
14
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
6
1*
3*
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
BAR, BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
FAX, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ROOM
SERVICE
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
17/07/2010-14/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
09/07-16/07/10 & 15/09-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΑΟΥΝΑ,
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-19/07/10 & 01/09-30/09/2010
20/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
55
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
38
39
40
41
42
ΟΑΣΙΣ
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΠΕΡΑΜΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661038190
FAX 2661025435
WWW.CORFUOASIS.COM
[email protected]
ΟΡΦΕΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091436
FAX 2661097897
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΙΝΝ
PARADISE A.E.
ΔΟΥΛΙΕΣ - ΛΙΑΠΑΔΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663041157
FAX 2663042061
WWW.PARADISE-INN.GR
[email protected]
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661033167
FAX 2661040880
WWW.HOTELPERAMA.COM
[email protected]
ΠΕΡΓΟΛΑ
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΑΣΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661093265
FAX 2661097741
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
2*
43
44
45
46
47
48
ΠΟΠΗ
ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ Α. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091500 & 91501
FAX 2661091502
WWW.POPISTAR-CORFU.COM
[email protected]
ΠΟΤΑΜΑΚΙ
ΠΟΤΑΜΑΚΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661071140
FAX 2661072451
WWW.POTAMAKIBEACHHOTEL.COM
[email protected]
ΠΥΡΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤ. - ΠΟΤΣΗΣ ΑΧΙΛ. Ο.Ε.
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661091513 & 91206
FAX 2661091206
WWW.PYRROS-CORFU.COM
ΡΙΒΙΕΡΑ
ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661072004
FAX 2661072396
WWW.CORFURIVIERA.GR
[email protected]
ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Κ. & ΥΙΟΙ Ξ.Τ. Ε. Α.Ε.
ΚΑΒΟΣ - ΛΕΥΚΙΜΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2662061345 & 61346
FAX 2662061147
WWW.CORFUSANMARINA.COM
[email protected]
Με Πρωινό
2*
Με Πρωινό
3*
2*
21
Χαμηλή
7
Υψηλή
10
Υψηλή
14
19
15
20
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
13
Υψηλή
16
Με χρέωση
INTERNET
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-31/08/10 & 22/12-05/01/2011
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-15/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
11
16
Με Ημ/τροφή
16
24
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
16
Με Ημ/τροφή
21
27
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09-21/12/10 & 06/01-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR, POOLBAR
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΙΣΙΝΑ
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/09-31/03/2011
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
MINI BAR
16/09/10-15/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
18
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
1*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΡΑΜΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661036871 & 36872
FAX 2661033107
WWW.HOTELPONTIKONISSI.GR
[email protected]
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
4
7
7
9
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
09/07-24/07/10 & 01/09-31/03/2011
25/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
10
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
09/07-10/07/10 & 21/08-31/10/2010
11/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
15
20
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
56
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
49
50
51
52
53
54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΕΜΕΛΗ
ΜΑΝΔΥΛΑΣ Γ. - ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ Κ . Ε.Π.Ε.
ΡΟΔΑ / Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2663063097
FAX 2663063097
WWW.SEMELI.GR
[email protected]
ΤΖΕΜΙΝΙ 1
ΟΜΟΝΟΙΑ Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΓΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661075211
FAX 2661075213
WWW.GEMENIHOTEL.GR
[email protected]
ΦΑΙΑΚΕΙΟΝ
ΓΚΟΒΙΝΟ ΚΟΡΦΟΥ Ξ.Τ. Α.Ε.
ΓΟΥΒΙΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661099018
FAX 2661091502
ΦΙΛΟΡΙΑΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΡΙΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΧΑΡΑΒΗ - Δ. ΘΙΝΑΛΙΟΥ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661046186
FAX 2661034740
WWW.FILORIAN.COM
[email protected]
ΦΙΟΡΗ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΦΙΟΡΗ Ε.Π.Ε.
10 ΧΛΜ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661080110
FAX 2661080111
WWW.FIORIHOTEL.GR
[email protected]
ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ
ΧΡΥΣΕΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2662051225
FAX 2662051140
WWW.CORFUGOLDENSANDS.COM
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
5
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
18
Υψηλή
23
3*
Υψηλή
11
16
16
24
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
Υψηλή
25
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ROOM SERVICE,
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ, ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, BAR,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
26/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
01/08/2010-26/08/2010
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/07/10 & 27/08-30/09/2010
3*
2*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-30/09/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ
18
21
INTERNET
09/07/10-30/09/2010
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
TERRA - MARE
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671092360
FAX 2671092361
WWW.TERRAMARE.GR
TERAM[email protected]
ΑΜΜΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΕΣ Α.Ε. - Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671041809 & 41041
FAX 2671041041
WWW.AMMES.GR
[email protected]
ΑΜΜΟΥΣΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΥΣΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
21ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671094354
FAX 2671093313
ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΝΝ
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΣΣΑΔΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671069586 & 69587
FAX 2671069621, 25437
WWW.SUNRISEINNHOTEL.COM
[email protected]
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
2*
Με Ημ/τροφή
10
15
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
14
Υψηλή
22
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07-31/07/10 & 26/08-31/03/2011
01/08/2010-25/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
2*
3*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
20
Με Ημ/τροφή
23
35
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-15/07/10 & 26/08-31/03/2011
16/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ, BARBEQUΕ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
57
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Η ΠΟΛΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ. - Σ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671092701
FAX 2671092702
WWW.LACITEHOTELLIXOURI.GR
[email protected]
ΗΡΙΝΝΑ
ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671041285 & 41286 & 41287
FAX 2671041760
WWW.IRINNAHOTEL.GR
[email protected]
ΙΟΝΙΑΝ SEA
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ - ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671092280
FAX 2671092980
WWW.IONIANSEAHOTEL.GR
ΛΑΡΑ
ΛΑΡΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε. A.E.
ΛΟΥΡΔΑΤΑ ΚΡΑΝΑΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031157 & 31191
FAX 2671031156
WWW.LARA.GR
[email protected]
ΛΟΓΑΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2674061349
FAX 2674061202
WWW.KEFALONIA.NET.GR/ΜΕΜΒΕRS LOGARAS
[email protected]
ΛΟΥΚΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ΞΤΕ
ΛΑΣΣΗΣ 56 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671023965 & 23386
FAX 2671023966
ΛΥΓΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΟΥΣΑΤΑ - Δ. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031314
FAX 2671031314
WWW.LYGIES.COM
[email protected]
ΜΠΛΕ ΣΠΙΤΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
. ΒΛΑΧΑΤΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031616
FAX 2671031323
WWW.CASADEBLUE-STUDIIOS.GR
[email protected]
ΝΑΥΤΙΛΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΙΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΟΥΛΛΑΡΟΙ / ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671093496 & 92095
FAX 2671093496
WWW.HOTELNAUTILUS.GR
ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031232
FAX 2671031365
[email protected]
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
21
25/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
17
28
Με Ημ/τροφή
27
38
Χρέωση
2*
Υψηλή
10
18
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
8
2*
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
10
Υψηλή
14
Χαμηλή
8
Υψηλή
15
2*
Απλή Διαν/ση
09/07-09/07/10 & 23/08-30/09/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
15
2*
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET, PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-27/07/10 & 29/08-31/03/2011
28/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
13
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, AIR COOL,
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
10/07/2010-22/08/2010
2*
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
INTERNET
16/07/2010-24/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
09/07-15/07/10 & 25/08-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-03/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΑΒΕΡΝΑ, BAR, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
24/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΒΟΛΕΪ, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
09/07-23/07/10 & 26/08-05/10/2010
3*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-24/07/10 & 01/09-05/10/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ
01/09/10-30/09/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
58
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΝΗΣΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΛΑΤΙΝΟ
ΛΗΞΟΥΡΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671092700 & 91033
FAX 2671092780
WWW.HOTELPALATINO.GR
[email protected]
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ-ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671069400
FAX 2671069689
WWW.KBHOTEL.GR
[email protected]
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ Α.Ε.
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2674022229
FAX 2674022209
WWW.HOTELGREENBAY.COM
[email protected]
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΖΙΒΡΑ - ΜΙΝΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΑΤΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671025311
FAX 2671025311
WWW.SIRINES-APARTMENTS.COM
[email protected]
ΣΟΦΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΙΑΤΟΥ - ΛΟΥΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΛΗΞΟΥΡΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671093977 & 6947779508
FAX 2671093977
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΚΑΠΤΑΙΝΣ ΑΤΞΕ
ΣΚΑΛΑ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 26710 83389
FAX 26710 83377
WWW.CAPTAINSHOUSE.NET
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Ξ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΠΟΡΟΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2674072926
FAX 2674072927
WWW.FILOXENIA-KEFALONIA.GR
[email protected]
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΠΙΣΙΝΑ
09/07-16/07/10 & 28/08-30/11/2010
17/07/2010-27/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
3*
Με Πρωινό
12
20
Με Ημ/τροφή
23
31
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
26/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
28
Υψηλή
38
01/09/10-10/10/2010
09/07-23/07/10 & 25/08-31/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
18
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
6
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, BARBEQUΕ
09/07-27/07/10 & 28/08-31/03/2011
28/07/2010-27/08/2010
Χαμηλή
11
Υψηλή
21
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
18
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, CAFE - BAR
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
09/07-20/07/10 & 26/08-30/10/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
09/07-25/07/10 & 26/08-15/10/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR
09/07-18/07/10 & 27/08-31/10/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
19/07/2010-26/08/2010
ΝΗΣΟΣ
ΙΘΑΚΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΜΙΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΤΣΙΓΩΝΙΑ Ε.-ΚΩΣΤΗΡΗ Χ. Κ.Α.Δ.
. ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ / ΙΘΑΚΗ
ΤΗΛ 2674033366
FAX 2674023932
WWW.HOTEL-FAMILIA.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
31
Β
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, DVD
Με χρέωση
MINI BAR
01/10/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
GRAND NEFELI
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΝΤΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645031378
FAX 2645031378
WWW.GRANDNEFELI.COM
[email protected]
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
30
01/09/10-10/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
59
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
ST.GEORGE' S HOUSE
ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΥΓΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071114
FAX 2645071190
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ Θ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝΙΚΙΑΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071128
FAX 2645071131
WWW.HOTELALEXANDROS.COM
[email protected]
ΑΡΙΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΑΖΗΣ ΒΕΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645092257
FAX 2645093257
WWW.ARION-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 / ΛΕΥΚΑΔΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645022785 & 22679
FAX 2107251891
WWW.ARXONTIKOLEFKAS.GR
[email protected]
ΒΕΡΓΙΝΑ ΣΤΑΡ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΙΑΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071380 & 71339
FAX 2645071376
WWW.VERGINASTAR.GR
[email protected]
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΤΑΡΑΓΓΑΣ N. Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΝΥΔΡΙ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645092100
FAX 2645092885
WWW.HAPPY-LAND.GR
[email protected]
ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΙΚΙΑΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645029151
FAX 2645072007
WWW.HOTELTESORO.GR
[email protected]
ΙΟΝΙΟΝ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε.Ε. - ΙΟΝΙΟΝ Α.Ε.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071720 & 71721 & 6976503953
FAX 2645071720,2645025290
ΙΡΙΔΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝ. & ΑΝΑΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΡΑΧΗ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645023026
FAX 2645023026
WWW.HOTELIRIDA.GR
[email protected]
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
VASSILIKI BAY
ΣΚΛΗΡΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645031077
FAX 2645023567
WWW.HOTELVASSILIKIBAY.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
09/07-20/07/10 & 29/08-30/09/2010
Χαμηλή
9
Υψηλή
19
05/09/10-31/10/2010
09/07/2010-04/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4*
25
39
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
16
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07-31/07/10 & 28/08-31/10/2010
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
11
Υψηλή
16
09/07-15/07/10 & 01/09-23/12/2010
16/07-31/08/10 & 24/12-02/01/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
20
Υψηλή
30
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET
Χωρίς χρέωση
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
23/07/2010-29/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
25
40
Με Ημ/τροφή
37
52
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
15
19
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
21
Υψηλή
31
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, PARKING,
BAR
09/07-22/07/10 & 28/08-15/10/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/08/2010-27/08/2010
Β
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
MINI BAR, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
21/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/07/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
60
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645031033 & 31035
FAX 2645031035
WWW.KALIASHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΛΥΨΩ
ΓΡΑΨΑΣ Σ. - ΦΕΤΣΗΣ Γ. Α.Ε. - ΞΟΤΕΠ
ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645097332
FAX 2645097333
WWW.KALYPSOHOTEL.COM
[email protected]
ΚΟΛΠΟΣ ΡΟΥΝΤΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΡΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645095634 & 6932567501 - 2
FAX 2645029285
WWW.ROUDABAY.GR
[email protected]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΝΙΚ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
Μ.ΑΥΛΑΚΙ ΝΥΔΡΙΟΥ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645029206
FAX 2645029207
WWW.HOTEL-KONSTANTINOS.GR
[email protected]
ΛΕΥΚΑΣ
ΛΕΥΚΑΣ ΕΛ. Ξ.Τ.Ν.Τ.ΕΠΙΧ. Α.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 2 / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ /
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645023916
FAX 2645024579
WWW.HOTELLEFKAS.GR
[email protected]
ΛΟΓΚΑΝ'Σ ΜΠΗΤΣ ΧΟΤΕΛ
ΛΟΓΚΑΝΣ ΜΠΗΤΣ ΧΟΤΕΛ Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ / Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645092692
FAX 2645092074
WWW.LOGANSBEACH.GR
[email protected]
ΝΕΦΕΛΗ
ΝΕΦΕΛΗ Ξ.Τ. Α.Ε.
ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645097400 & 97401
FAX 2645097402
WWW.NEFELIHOTEL.GR
[email protected]
ΝΟΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Ε. T.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645092510
FAX 2645092621
WWW.NOSTOSHOTELLEFKADA.COM
ΟΑΣΙΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ Ν. - ΘΕΡΜΟΥ Κ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645092694
FAX 2645093240
WWW.LEFKADAOASIS.GR
ΟΔΥΣΣΕΙΟΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645031018 & 6978774592
FAX 2645013018
ODYSSION.GR
[email protected]
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με Πρωινό
12
Υψηλή
20
09/07-31/07/10 & 27/08-31/10/2010
Χαμηλή
15
Υψηλή
32
Υψηλή
12
20
Με Ημ/τροφή
22
27
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
SNACK - BAR, FAX,
INTERNET, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
/ ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/09/10-05/10/2010
15
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/08/2010-26/08/2010
7
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χαμηλή
Χαμηλή
Χρέωση
Με χρέωση
06/09/10-20/10/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
09/07-25/07/10 & 23/08-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
16
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
8
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή
Χρέωση
2*
12
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
6
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/09-17/12/10 & 04/01-31/03/2011
09/07-15/09/10 & 18/12-03/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
8
18
12
23
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ,
INTERNET
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
09/07-24/07/10 & 26/08-10/10/2010
25/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
11
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
05/09/10-30/09/2010
09/07-24/07/10 & 22/08-04/09/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
09/07-05/08/10 & 21/08-30/09/2010
06/08/2010-20/08/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07-31/07/10 & 22/08-15/10/2010
01/08/2010-21/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
14
09/07-16/07/10 & 05/09-15/10/2010
17/07-12/08/10 & 22/08-04/09/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Α.Μ.Ε.Α., ΠΙΣΙΝΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Με χρέωση
BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
61
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
22
23
24
25
26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΗΓΑΣΟΣ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ι ΜΕΛΑ 103 ΝΙΚΙΑΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645072002 & 72275 & 25290 & 6976503953
FAX 2645025290
WWW.HOTELPEGASOS.GR
[email protected]
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645097498
FAX 2645097009
WWW.POLITIAHOTEL.GR.
[email protected]
ΠΟΝΤΙ ΜΠΗΤΣ
ΓΡΑΨΑΣ - ΜΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΟΝΤΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645031572
FAX 2645031576
WWW.LEFKADA.BIZ/HOTELPONTIBEACH
[email protected]
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΒΑΣ. & ΓΙΑΝ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΝΙΚΙΑΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071872
FAX 2645029121
WWW.HOTELSOFIA.GR
[email protected]
ΦΛΩΡΕΝΑ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΤΑΡ Α.Ε.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645029127
FAX 2645029124
WWW.FLORENAHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
ΒΕΡΜΙΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡ. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ /
ΤΗΛ 2332029311, 29314
FAX 2332029315
WWW.HOTELVERMIO.GR
[email protected]
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑΣ - Σ. Σ. ΚΟΜΒΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ /
ΤΗΛ 2332020250
FAX 2332022212
WWW.ESPERIDESHOTEL.GE
[email protected]
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΩΝ
ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ /
ΤΗΛ 2331092524
FAX 2331092587
WWW.HOTEL-AIGON.GR
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
15
19
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
25
Με Ημ/τροφή
20
30
Χαμηλή
Υψηλή
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
8
16
09/07-31/08/10 & 24/12-08/01/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
15
Υψηλή
27
09/07-20/07/10 & 28/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
BAR, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
21/07-06/08/10 & 20/08-27/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
12
Υψηλή
31
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, INTERNET, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
26/07/2010-26/08/2010
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
8
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με Πρωινό
14
35
Χαμηλή:
09/07-20/12/10 & 10/01-03/03/11 & 08/0331/03/2011
Υψηλή:
21/12-09/01/11 & 04/03-07/03/2011
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή
14
Υψηλή
40
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΣΑΟΥΝΑ
Με χρέωση
ΜΑΣΑΖ, SPA
09/07-21/12/10 & 09/01-02/03/2011
22/12-08/01/11 & 03/03-08/03/2011
Χαμηλή
14
15
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Με χρέωση
ROOM SERVICE,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-25/07/10 & 27/08-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Με χρέωση
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
2*
3*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/08/2010-25/08/2010
Χρέωση
2*
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 26/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
PARKING
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΧΛΜ. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ / ΝΑΟΥΣΑ /
ΤΗΛ 2332052332
FAX 2332052336
WWW.ASTERASHOTEL.COM
Α[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
62
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ABC
ΜΠΡΟΒΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 41 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310265421
FAX 2310276542
WWW.HOTELABC.GR
[email protected]
ASSEMBLY
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΑΜΑΛΙΑ & ΛΗΔΑ Ο.Ε.
17 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ / ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
/
ΤΗΛ 2310710000 & 722509
FAX 2310722130
WWW.ASSEMBLYHOTEL.GR
[email protected]
PERINTHOS SIVRIS HOTEL
ΣΙΒΡΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
12 ΧΛM ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ /
ΤΗΛ 2310722410 & 722219
FAX 2310722401
WWW.PERINTHOSHOTEL.GR
[email protected]
ΑΓΓΕΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ 87 / ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ /
ΤΗΛ 2397024464
FAX 2397024464
[email protected]
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΔΑΒΑΚΗ 12 / ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ /
ΤΗΛ 2397023999
FAX 2397023712
WWW.STGEORGE.GR
[email protected]
ΑΘΗΝΑ
ΡΕΪΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 24 / ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ /
ΤΗΛ 2397025312 & 22914
FAX 2397024577
WWW.HOTELATHINA.GR
[email protected]
ΑΙΓΑΙΟΝ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΓΝΑΝΤΙΑΣ 61 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310522921
FAX 2310522922
WWW.AEGEON-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι. & Δ. Ο.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 18 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310536185
FAX 2310536154
WWW.ALEXANDRIA-HOTEL-THESSALONIKI.COM
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
12 ΧΛΜ ΘEΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ /
ΤΗΛ 2310722297 & 722264 & 722265
FAX 2310722590
WWW.HOTEL-ALEXANDROS.GR
[email protected]
ΑΝΕΣΙΣ
ΑΠΑΛΛΑΣ Γ. - ΣΠΑΝΟΣ Χ.& Α. Ξ.Ε. Α.Ε.
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20 / ΘΕΣ/ΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310520200
FAX 2310520259
WWW.HOTELANESSIS.GR
[email protected]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 3 ΣΤΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2397065616
FAX 2397065307
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
17
Με Πρωινό
Υψηλή
16
09/07/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
12
Υψηλή
16
Χαμηλή:
09/07-31/08/10 & 01/10-15/12/10 & 15/0131/03/2011
Υψηλή:
01/09-30/09/10 & 16/12-14/01/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Υψηλή
23
25
Με Ημ/τροφή
28
30
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
15
20
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, FAX,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ROOM SERVICE,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
16/09/10-20/12/2010
09/07-15/09/10 & 21/12-31/03/2011
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE, INTERNET
ACESS
09/07/10-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
26/08/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
09/07-10/09/10 & 23/12-08/01/2011
Με Ημ/τροφή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΡΚΟ, BARBEQUΕ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΓΚΡΙΛ
Με χρέωση
INTERNET, MINI BAR,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
11/09-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
Χαμηλή
21
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΑΒΕΡΝΑ, CAFE - BAR,
ROOM SERVICE, FAX,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/09/10 & 21/12-08/01/2011
19
Χρέωση
2*
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
16/09-20/12/10 & 09/01-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
10
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
26
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
3*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
09/07-29/08/10 & 15/12-25/01/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12
Υψηλή
16
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
PARKING, INTERNET
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
01/09/2010-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
12
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ROOM
SERVICE, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
30
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX
09/07-08/09/10 & 22/11-31/03/2011
09/09/2010-21/11/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3
5
9
11
09/07-19/07/10 & 01/09-31/03/2011
20/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
63
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ Δ.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2393042142 & 41510
FAX 2393042088
WWW.APOLLONIA-SPA.GR
[email protected]
ΑΥΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 / ΠΕΡΑΙΑ /
ΤΗΛ 2392024271 & 26236
FAX 2392026236
WWW.AVRAHOTELTHESSALONIKI.GR
[email protected]
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 2310516021
FAX 2310529308
WWW.VERGINA-HOTEL.GR
[email protected]
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ Ε.-ΔΟΥΡΒΑΝΑΚΗ Ε. Ο.Ε.
ΛΟΥΤΡΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2393041247
FAX 2343041065
ΕΓΝΑΝΤΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310530675
FAX 2310531761
WWW.EGNANTIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & Ε. Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 23 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310520620
FAX 2310520612
WWW.HOTELELGRECO.GR
[email protected]
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΚΟΡΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
1 ΧΙΛ. Ε.Ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ /
ΤΗΛ 23910 23888
FAX 23910 24034
WWW.HOTELKORNILIOS.GR
[email protected]
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ -ΠΑΛΑΝ
ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΚΟΡΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΧΙΛ Ε.Ο ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ /
ΤΗΛ 2310 723700
FAX 2310 723707
WWW.KORNILIOSPALACE.GR
[email protected]
ΛΑΝΤΙΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΛΟΥΤΡΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2393041332
FAX 2393041069
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
22
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΜΙΝΕΡΒΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 & ΕΓΝΑΤΙΑΣ 44 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310566440
FAX 2310550684
WWW.MINERVAPREMIER.GR
[email protected]
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ /
ΤΗΛ 2391023910
FAX 2391023910
WWW.PARADISEHOTEL-HALL.GR
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
9
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, AIR
COOL, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-31/07/10 & 22/10-31/03/2011
01/08/2010-21/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
9
11
15
17
Χωρίς χρέωση
24h ROOM SERVICE, ΚΛΗΣΗ
ΤΑΞΙ, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
21/11-21/12/10 & 23/02-31/03/2011
09/07-20/11/10 & 22/12-22/02/2011
Χαμηλή
18
Υψηλή
38
Χωρίς χρέωση
ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ,
INTERNET
Με χρέωση
PARKING, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
09/07-31/08/10 & 01/12-31/03/2011
01/09/2010-30/11/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
09/07/10-30/10/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
26/08/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, INTERNET
ACESS
09/07/10-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
PARKING
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
09/07-31/08/10 & 01/10-31/03/2011
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χρέωση
A
3*
Με χρέωση
BAR
15/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
15
18
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
BAR
09/07-14/12/10 & 11/01-31/03/2011
15/12/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
5
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
19
21
23
25
Με Ημ/τροφή
28
30
Χωρίς χρέωση
FAX, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
MINI BAR, PARKING,
ROOM SERVICE,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΙΔΕΡΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
15
15
20
Με Ημ/τροφή
21
26
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
09/07-14/12/10 & 11/01-31/03/2011
4*
Χαμηλή:
Υψηλή:
21
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16/09/10-15/12/2010
09/07-15/09/10 & 16/12-15/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
INTERNET, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
64
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
23
24
25
26
27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΑΙΑ
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΚΤΗΣ 3-ΠΕΡΑΙΑ Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ /
ΤΗΛ 2392021315
FAX 2392021317
WWW.EGNANTIA-HOTEL.GR
[email protected]
29
2*
3*
3*
Χρέωση
Χαμηλή
1*
7
10
Με Ημ/τροφή
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
16
Υψηλή
22
09/07-31/08/10 & 01/12-31/01/2011
01/09-30/11/10 & 01/02-31/03/2011
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
15
22
18
27
09/07-06/09/10 & 21/09-31/03/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
4
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, INTERNET,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR
16/09-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-15/09/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
20
Υψηλή
25
Χαμηλή:
09/07-08/09/10 & 24/10-22/12/10 & 03/0131/03/2011
Υψηλή:
12/09-23/10/10 & 23/12-02/01/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΙΣΙΝΑ, MINI BUS
Με χρέωση
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, AIR
COOL, PARKING
1*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
6
9
09/07-31/07/10 & 22/10-31/03/2011
01/08/2010-21/10/2010
ΚΙΛΚΙΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
MINI BAR, ROOM
SERVICE
09/07-31/08/10 & 01/12-15/01/2011
01/09-30/11/10 & 16/01-31/03/2011
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
07/09/2010-20/09/2010
Χρέωση
3*
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
Υψηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ
ΛΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΜΑΤ. ΛΟΥΤΡΩΝ Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Α.Ε.
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2393041510 & 42142
FAX 2393042088
WWW.APOLLONIA-SPA.GR
[email protected]
ΑΔΩΝΙΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 / ΣΚΥΔΡΑ /
ΤΗΛ 2381082500 & 82501
FAX 2381089364
WWW.HOTELADONIS.GR
[email protected]
Με χρέωση
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
ΘΩΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΟΤΕΛΙΑ Α.Ε.
ΛΟΦΟΣ ΣΕΪΧ ΣΟΥ /
ΤΗΛ 2310203320
FAX 2310218528
WWW.PHILIPPION.GR
[email protected]
ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69 ΚΙΛΚΙΣ /
ΤΗΛ 2341077290-3
FAX 2341070559
WWW.KRISTONIA.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
15
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
ΦΑΜΙΛΙΑ
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΛΟΥΤΡΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2393041446
FAX 2393041446
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΕΛΕΙΩΝΗ
ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ Σ. & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Ξ.Ε. Ο.Ε.
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310527825 & 527827
FAX 2310554274
WWW.TELIONI.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1*
ΡΟΤΟΝΤΑ
ΡΟΤΟΝΤΑ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /
ΤΗΛ 2310517121 & 517122 & 517123
FAX 2310524159
WWW.HOTELROTONDA.COM
[email protected]
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
ΡΗΧΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2397065800 & 801
FAX 2397065475
WWW.HOTELRIHIOS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
[email protected]
28
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5,5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
01/11/10-31/03/2011
09/07/2010-31/10/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
65
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΑΘΗΝΑ Ο.Ε.
ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2384091566 & 567
FAX 2384091515
WWW.HOTELATHINA.EU
[email protected]
ΑΛΦΑ
ΑΪΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28 / ΕΔΕΣΣΑ /
ΤΗΛ 2381022221 & 22231
FAX 2381024777
WWW.HOTEL-ALFA.GR
[email protected]
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΤΖΕΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΠΕΛΛΑ /
ΤΗΛ 2384091203
FAX 2384091322
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΛΕΠΙΤΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384091546
FAX 2384091547
WWW.HIT360.COM/HOTELGALAXIAS
ΔΡΟΣΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΒΡΑΑΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384091525
FAX 2384091516
WWW.LOUTRAPOZAR.NET
ΕΔΕΜ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2384091606
ΙΣΤΡΟΝ
ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΚΟΡΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΕΛΛΑ /
ΤΗΛ 2382033070
FAX 2382033072
WWW.ISTRONHOTEL.GR
[email protected]
ΚΩΤΣΟΣ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2384091165
FAX 2384091164
WWW.THERMES.COM.GR
ΛΗΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΥΠΡΟΥ 26 / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384022900
FAX 2384022401
WWW.LIDRAPALACE.GR
[email protected]
ΝΟΣΤΟΣ
ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384091510 & 91511
FAX 2384091191
WWW.HOTEL-NOSTOS.COM
[email protected]
ΟΑΣΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2384022471
FAX 2384024935
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
15
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
16
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
-
Χαμηλή
Υψηλή
6
9
9
12
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
09/07/10-30/07/2010
01/08-30/09/10 & 01/12-30/03/2011
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
1*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, AIR
COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
INTERNET
09/07/10-09/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
10/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
12
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
9
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, JACCUZI, MINIBAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
PARKING, ΧΑΜΑΜ, ΜΑΣΑΖ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/10/2010
01/11/2010-31/03/2011
Χρέωση
3*
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΕΛΛΗΣ
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
3*
09/07/10-31/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/08/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
12
15/10/2010-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
12
14
17
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
INTERNET, MINI BAR,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΧΑΜΑΜ
10
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
11/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ, JACCUZI
09/07/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
CAFE - BAR, ROOM
SERVICE, CAFE BISTRO
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΣΑΟΥΝΑ
2*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET, PARKING
09/07/10-31/07/2010
01/08/2010-31/03/2011
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR
09/07-14/10/10 & 11/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
6
09/07/10-31/03/2011
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
66
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
13
14
15
16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2381034190
FAX 2381034190
Απλή Διαν/ση
3
4
5
6
Χαμηλή
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
12
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
3*
22/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
20
45
Με Ημ/τροφή
30
55
Χρέωση
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΩΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2384091095
FAX 2384091075
WWW.FILOXENIAHOTEL.COM.GR
3*
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
09/07/10-21/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
5
10
9
14
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
10
12
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
G.L.
ΛΑΛΟΥΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΡΑΚΗΣ 2 / ΠΑΡAΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2351062571
FAX 2351064511
WWW.HOTEL-GL.GR
[email protected]
GRAND PLATON
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351062525 & 62547 & 62569
FAX 2351062498
WWW.GRANDPLATON-HOTEL.GR
OLYMPIC STAR
ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΚΑΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Α. Ε.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6 ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352044745
FAX 2352044745
WWW.OLYMPICSTAR.COM.GR
[email protected]
REGINA
REGINA Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 / ΠΑΡ.ΠΙΕΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2351061035 & 62574
FAX 2351061036
WWW.REGINAMARE.COM.GR
[email protected]
Χρέωση
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
4
5
5
9
16/09/10-20/12/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
13
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, MINI BAR,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
15
30
Με χρέωση
ROOM SERVICE, BARRESTΑURANT, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-12/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
3*
Με Πρωινό
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
PARKING, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
INTERNET
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
09/07/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
4*
3*
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07/10-30/07/2010
1*
2*
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, INTERNET
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
EVROSTAR
ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΟΥ 7 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351064318
FAX 2351063819
WWW.EVROSTAR.GR
[email protected]
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
JACCUZI
01/08/2010-31/03/2011
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
BEACH VIEW
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ 62 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061988
Χωρίς χρέωση
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
09/07/10-20/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΜΑΣΑΖ, ROOM SERVICE,
POOL-BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/11/2010-31/01/2011
Χαμηλή
21/10/2010-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΠΙΣΙΝΑ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ), ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
09/07-30/10/10 & 01/02-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΕΛΛΗΣ
2*
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
ΤΖΑΚΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384091444
FAX 2384091443
WWW.HOTEL-PHILIPPION.GR
[email protected]
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χρέωση
[email protected]
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΕΚΑΒΗ Α.Ξ.Ε.Κ.Ε.
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2384091500
FAX 2384091555
WWW.4-EPOXES.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12
Υψηλή
14
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
67
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ /
ΤΗΛ 2353041216 & 41806
FAX 2353041216
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ.Ν.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜOΝA / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041195
FAX 2352041196
WWW.SANPANTELEIMON.GR
[email protected]
ΑΚΡΟΠΟΛ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Β.ΠΑΥΛΟΥ 8 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061425
FAX 2351062240
WWW.HOTELAKROPOL.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352043025 & 42850
FAX 2352042850
ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Ε. Α.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352042520 & 42156
FAX 2352041819
ΑΚΤΗ ΜΟΥΣΩΝ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΦΟΙ - ΑΚΤΗ ΜΟΥΣΩΝ Α.Ε.
Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061212
FAX 2351061894
ΑΛΚΥΟΝΙΣ
ΑΛΚΥΟΝΙΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΡΟΥ 17 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041416
FAX 2352041627
WWW.HOTELALKYONIS.GR
ΑΝΑΪΣ
ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡ.ΚΟΡΙΝΟΥ /
ΤΗΛ 2351041800 & 41490
FAX 2351041490
WWW.HOTEL-ANAIS.COM
[email protected]
ΑΡΓΩ
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 1 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061334
FAX 2351061334
WWW.HOTELARGO.NET
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΕΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΟΦΙΑ Ο.Ε.
ΟΡΦΕΩΣ 1 / ΛΙΤΟΧΩΡΟ /
ΤΗΛ 2352081415
FAX 2352083646
WWW.ARHONTIKO-AFRODITI.GR
ΑΣΤΡΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 4 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061394
FAX 2351064293
WWW.ASTRO-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2
5
5
10
Με Ημ/τροφή
13
17
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
3*
16
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χρέωση
2*
15
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
2,50
8
01/09-21/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
8
13
11
17
Με Ημ/τροφή
15
2*
3*
21
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
1*
16
23
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2
Με Ημ/τροφή
10
4
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
11
Με Ημ/τροφή
16
17
11/07/2010-04/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
7
11
Με Ημ/τροφή
12
18
Χαμηλή
5
Υψηλή
11
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
9
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
01/09-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 21/12-10/01/2011
Χαμηλή
3
Υψηλή
10
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR,
ΤΑΒΕΡΝΑ
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, MINI
BAR
09/07-15/09/10 & 22/12-06/01/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/09-21/12/10 & 07/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
05/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, MINI BAR,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ROOM SERVICE
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
MINI BAR, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/08/10 & 22/12-08/01/2011
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
ΠΙΕΡΙΑΣ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΑΤΙ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
68
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ΑΤΗΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΙΤΙΞΗ ΕΛΕΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑΣ 12 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351064486
WWW.ATIRASTUDIOS.EU
[email protected]
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32 / ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031063
FAX 2352033565
WWW.HOTEL-AFRODITI.COM.GR
[email protected]
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ / Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352042677 & 42850
FAX 2352041467
WWW.DIAS-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ /
ΤΗΛ 2353041210 & 41356
FAX 2353041755
WWW.ACHILLIONHOTEL.COM.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΖΩΒΑ ΣΕΒΑΣΤΗ
Β΄ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 6 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2351062530 & 63430
FAX 2351063431
WWW.VILLA-EUROPE.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΚΟΛΩΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΔΗ - ΚΟΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033423
FAX 2431039846
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΡΑΚΗΣ 10 ΠΑΡΑΛΙΑ /
ΤΗΛ 2351063173
FAX 2351063173
WWW.HOTEL-VIZANTIO.GR
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 17 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352044701
FAX 2352041259
[email protected]
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031531 & 31878
FAX 2352031914
WWW.HOTELGALAXY.NET.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΙΝΝ
ΠΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΝΑΡΗ 2 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031531
FAX 2352031914
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡ.ΣΚΟΤΙΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352091130
FAX 235209113
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
1
2*
3
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3*
2*
9
13
Με Ημ/τροφή
13
19
Χαμηλή
Υψηλή
21
13
25
Με Ημ/τροφή
17
29
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
3
10
Με Ημ/τροφή
7
14
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ), ROOM
SERVICE
17/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
15/09/10-31/03/2011
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
1*
Χωρίς χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
24/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-23/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-16/07/10 & 01/09-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
09/07-31/08/10 & 24/12-31/12/2010
10
Χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-23/12/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
1*
6
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
1*
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
6
1*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1*
5
8
7
10
Με Ημ/τροφή
10
13
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
28
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09-20/12/10 & 06/01-31/01/2011
09/07-31/08/10 & 21/12-05/01/2011
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
7
8
10
13
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09-20/12/10 & 06/01-31/01/2011
09/07-31/08/10 & 21/12-05/01/2011
Χαμηλή
7
Υψηλή
9
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
BARBEQUΕ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
69
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
29
30
31
32
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ /
ΤΗΛ 2351063160
FAX 2351063191
WWW.GIANNOULISHOTEL.GR
[email protected]
ΓΚΟΥΝΟΣ
ΓΚΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033425
FAX 2352033424
ΓΡΕΚΑΣ
ΓΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352041857
FAX 2352044535
ΔΕΛΦΙΝΙ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 56 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351077154
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
2*
Με Πρωινό
34
ΔΗΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΤΗΣ Α.Ε.
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /
ΤΗΛ 2351084350
FAX 2351084350
WWW.DIMATIS.GR
[email protected]
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΖΕΥΣ
ΣΙΑΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 / ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031298
FAX 2352032128
36
37
38
39
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033080
FAX 2352033080
WWW.HOTELDIMITRIA.GR
[email protected]
ΔΙΑΣ
ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 23520 41267 & 41467
FAX 23520 41267 & 41467
WWW.DIAS-HOTEL.GR
[email protected]
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 68 / Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352041711
FAX 2352041960
ΕΔΕΜ
ΡΟΥΜΠΙΕ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΡΜΠΑ 23 Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352041498
FAX 2352041498
WWW.HOTELEDEN.GR
[email protected]
ΕΡΑΤΩ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΑΝΤΗ ΤΡΙΑΝΤ. - ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΙΣ. Ο.Ε.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033370
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
20
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
5
7
Με Ημ/τροφή
10
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΡΑΜΠΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
5
1*
Χρέωση
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
5
12
09/07-19/10/10 & 10/01-31/03/2011
20/10/2010-09/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
35
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
33
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
1
Υψηλή
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1*
3*
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
20
13
23
Με Ημ/τροφή
17
27
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Με Ημ/τροφή
2*
Χωρίς χρέωση
10
15
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
10
7
12
09/07-15/07/10 & 01/09-23/12/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/07-31/08/10 & 24/12-08/01/2011
Χαμηλή
6
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
7
09/07/10-31/10/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
70
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
40
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 1 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041993 & 41261
FAX 2352041261
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
41
42
43
44
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΑΝΤΕΣ Π. - ΧΑΝΤΕ Π. Ο.Ε.
ΑΡΕΩΣ 6 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351064285
FAX 2351064275
ΕΥΡΩΠΗ
ΖΩΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061777 & 62500
FAX 2351062437
WWW.HOTEL-EUROPE.GR
[email protected]
ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 3/ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351064306
FAX 2351064306
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
45
46
47
48
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Γ
Με Πρωινό
16
09/07-10/09/10 & 21/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
4
6
7
9
Χαμηλή
8
Υψηλή
2*
20
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
01/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ (
ΚΟΙΝΟ )
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
MINI BAR
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-16/09/10 & 22/12-10/01/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
17/09-21/12/10 & 11/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Υψηλή
14
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
21/08/10-30/10/2010
15
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
12
10
Με Πρωινό
Με χρέωση
20/07-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
09/07-19/07/10 & 01/09-31/10/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
Με χρέωση
22
Χαμηλή
1*
Χωρίς χρέωση
22/09/10-15/10/2010
Χρέωση
3*
Με χρέωση
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
INTERNET, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
3*
1*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΗΠΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Υψηλή
ΖΕΦΥΡΟΣ
ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041318
FAX 2352043549
WWW.ZEFYROS.GR
[email protected]
[email protected]
Με χρέωση
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-20/08/2010
ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 25 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351062281 & 63138
FAX 2351062106
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΗΡΑ
ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ Γ.- ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΟΛ. Ο.Ε.
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031350
FAX 2352031406
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
PARKING (4 ΘΕΣΕΩΝ)
09/07-31/08/10 & 22/12-08/01/2011
WWW.HOTELZEUS.GR
[email protected]
ΖΕΦΥΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΟΔ. ΣΤΡΑΤΟΥ 8 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061325
FAX 2351062444
WWW.ZEFYROS-HOTEL.GR
[email protected]
ΗΙΩΝΗ
ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 2 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351064188
FAX 2351063600
Χωρίς χρέωση
01/09-21/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
50
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
49
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
1*
[email protected]
ΖΕΥΣ
ΠΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352042888
Χαμηλή
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΕΡΜΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΗΡΑΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351061188
FAX 2351061188
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Υψηλή
6
10
10
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/11/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
01/09-15/12/10 & 01/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 16/12-31/12/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET (ΣΑΛΟΝΙ),
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
71
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΜΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061692
FAX 2351061692
Χρέωση
2*
[email protected]
52
53
54
55
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΛΙΟΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 / ΠΑΡ.ΠΙΕΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2351064141
FAX 2351061167
WWW.ILIONRIVIERA.GR
[email protected]
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Ο.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351062337
FAX 2351062337
ΚΗΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΖΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 4 / Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352042281
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΟΡΦΕΑΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΟΡΦΕΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 / ΚΑΤΕΡΙΝΗ /
ΤΗΛ 2351077800
FAX 2351026252
2*
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΚΟΖΑΝΗ
ΤΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 23510 - 61518
FAX 23510 - 61518
58
59
60
61
ΚΟΡΑΛ
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061417
FAX 2351063027
WWW.KORALIHOTEL.GR
[email protected]
ΚΟΧΥΛΙ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ 5 / ΠΑΡ.ΚΟΡΙΝΟΥ /
ΤΗΛ 2351041576
FAX 2351041610
WWW.HOTELKOCHILI.GR
[email protected]
ΚΡΟΝΟΣ
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352042782
FAX 2352042781
WWW.KRONOS-SA.GR
[email protected]
ΚΥΜΑΤΑ
ΚΥΜΑΤΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΦΡΟΥΡΙΟΥ 37 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041230 - 41240
FAX 2352042597
WWW.HOTELKYMATA.GR
[email protected]
ΛΕΓΚΩ
ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 84 / ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2325041237
FAX 2325042737
WWW.HOTEL-LEGO.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
13
11
17
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
16
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
4
6
7
9
Χαμηλή
3
Υψηλή
7
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
10
2*
Χαμηλή
2
Υψηλή
5
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
15
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
15
30
Με χρέωση
MINI BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΩΜΑΤΙΟ)
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ, BARRESTΑURANT, ROOM
SERVICE, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-12/09/10 & 22/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
13
22
Με Ημ/τροφή
20
27
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
MINI BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
13/09-21/12/10 & 08/01-31/03/2011
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ, ΣΚΕΥΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
26/08/10-05/10/2010
09/07/2010-25/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, DVD,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1*
2*
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
16/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-15/07/10 & 21/08-31/10/2010
1*
2*
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/11/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
57
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
56
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Υψηλή
5
12
10
15
09/07-30/07/10 & 31/08-31/03/2011
31/07/2010-30/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
72
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
62
63
64
65
66
67
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΗΔΡΑ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΡ.ΚΟΡΙΝΟΥ /
ΤΗΛ 2351042443 & 41821
FAX 2351042444
WWW.LIDRA.GR
[email protected]ΟΤΕΝΕΤ.GR
ΛΗΤΩ
ΛΕΪΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΑΚΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ /
ΤΗΛ 2352022122 & 22124& 22123
FAX 2352022123
WWW.HOTEL-LITO.GR
ΜΑΝΩΛΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ 66 / Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352041300
FAX 2352043809
WWW.HOTELMANOLAS.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ /
ΤΗΛ 2353041900
FAX 2310706228
WWW.HOTELMARIA.GR
[email protected]
ΜΑΧΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΞΙΜ ΑΕ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352044740 & 44741
FAX 2352041305
WWW.PLATAMONASHOTEL.COM
[email protected]
ΜΕΤΡΟΠΟΛ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033630
FAX 2352033629
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
68
69
70
71
72
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡ.Ν.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ /
ΤΗΛ 2352043921 & 430427 & 6936970536
FAX 2352043921
WWW.TOPGUIDE.GR & WWW.BUSINESSCLUB.GR
ΝΙΚΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΗΡΑΣ 3 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351061931
FAX 2351061245
WWW.HOTELARETI.GR
[email protected]
ΟΑΣΙΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ /
ΤΗΛ 2351063553
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352041380
FAX 2352042980
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
5
10
Με Ημ/τροφή
9
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΑ
2*
Με Ημ/τροφή
2*
Χωρίς χρέωση
14
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
12
15
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
BAR, ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΑΡ,
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
7
1*
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
2*
2*
16
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
14
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
Υψηλή
13
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
17/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3
4
6
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
8
6
11
Με Ημ/τροφή
12
20
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΑΥΛΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
PARKING
Με χρέωση
ROOM SERVICE, MINI
BAR, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ,
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
23/08/10-26/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
1*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, PARKING
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING
09/07-16/07/10 & 26/08-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, MINI BAR, PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΜΟΥΣΕΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352033621
FAX 2352033620
WWW.HOTELMOUSES.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ
18
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
24
1*
2*
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
10
Υψηλή
14
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
73
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΕ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1/ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351062690, 2351063610
FAX 2351062406
WWW.OLYMPUS.KOTSIOU-TOURS.COM
[email protected]
ΟΡΦΕΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ. ΣΚΟΤΙΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352091430 & 91431
FAX 2352091433
ΟΡΦΕΑΣ BLUE RESORT
ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΑΡ.ΚΟΡΙΝΟΥ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ /
ΤΗΛ 2351041286
FAX 2351042208
ΟΥΖΑ Ι
ΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑΣ 9 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351062160
FAX 2351062160
WWW.OUZASHOTEL.LIVEPAGE.GR
[email protected]
ΟΥΖΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΕΩΣ 14 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351062160
FAX 2351062160
WWW.OUZASHOTEL.LIVEPAGE.GR
[email protected]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 5 / Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352044473
FAX 2352044473
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΡ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ /
ΤΗΛ 2352042555
FAX 2352042550
WWW.HOTELPADAZIS.GR
[email protected]
ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΝΝ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ Π.ΜΕΛΑ 8 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351061085 & 45525
FAX 2351064124
WWW.FLYDREAM.GR
[email protected]
ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 27 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ /
ΤΗΛ 2351061896
FAX 2351063325
WWW.HOTEL-PARTHENON.GR
[email protected]
ΠΛΑΖΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Π.ΜΕΛΑ 16 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351045525 & 63440
FAX 2351064124
WWW.FLYDREAM.GR
[email protected]
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΑΜΑΡΑ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 24 / ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031228
FAX 2352031247
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
7.50
ΠΙΕΡΙΑΣ
Υψηλή
12.50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
2*
Με Ημ/τροφή
10
12
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
11
14
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
3
1*
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
3
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
10
Χωρίς χρέωση
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
6
Με Ημ/τροφή
14
Υψηλή
Χαμηλή
Υψηλή
6
15
13
22
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
6
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
3,5
Υψηλή
5
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΑΒΕΡΝΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΨΥΓΕΙΟ
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-15/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
74
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
84
85
86
87
88
89
90
91
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΙΩΚΑΣ
ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352041093&42692
FAX 2352042902
ΣΤΡΑΣ
ΤΑΡΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7 / ΠΑΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351062554 & 61178
FAX 2351062555
WWW.HOTELSTRASS.GR
[email protected]
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ.ΣΚΟΤΙΝΑΣ /
ΤΗΛ 2352091271
FAX 2352091442
WWW.SINTRIVANIS.GR
[email protected]
ΣΥΡΟΣ 2
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ /
ΤΗΛ 2352031722
FAX 2352032391
ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΑΥΤ.ΟΜΙΛΟΥ 8 / ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2351064288
FAX 2351064353
WWW.HOTEL-TROPICANA.GR
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛ 2352042250 & 43872
FAX 2352043872
ΧΑΡΑ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 23510 - 61257
FAX 23510 - 61257
WWW.BUSINESSDUB.COM
[email protected]
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - GOLDEN BEACH
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΠΡΟΥ 22 ΠΑΡΑΛΙΑ - Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2351064064
FAX 2351064107
WWW.GOLDEN-BEACH-HOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
5
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
15
20
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
1*
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
8
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
4
7
9
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
1*
VILLA BELLES
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ / ΣΕΡΡΕΣ /
ΤΗΛ 2323071200 & 201
FAX 2323071206
WWW.VILLABELLES.GR
[email protected]
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
1*
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ
ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΝAΠΤ/ΚΗ ΞΕΝ/ΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Α. Ε.
(ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ-ΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ)
20 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΛΑΪΛΙΑ / ΣΕΡΡΩΝ /
ΤΗΛ 2321300933
FAX 2321020057
WWW.HOTELAETOPETRA.GR
[email protected]
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, BAR,
PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΓΕΥΜΑ, BAR
26/08/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-30/11/2010
1*
2*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ROOM SERVICE,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
09/07-10/09/10 & 21/12-09/01/2011
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΨΥΓΕΙΟ
11/09-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
BAR, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
2*
3*
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
3
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
CAFE - BAR, SNACK BAR
09/07-15/10/10 & 10/01-31/03/2011
16/10/2010-09/01/2011
Χαμηλή
3*
Με Ημ/τροφή
ΣΕΡΡΩΝ
18
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
CAFE - BAR, MINI BAR,
ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
75
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 ΣΕΡΡΕΣ /
ΤΗΛ 2321099650 & 99660
FAX 2321099670
Χρέωση
5
6
7
8
9
10
ΕΛΠΙΔΑ
ΕΛΠΙΔΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 66 / ΣΕΡΡΕΣ /
ΤΗΛ 2321047260 & 59311
FAX 2321036301
WWW.ELPIDA-HOTEL.GR
[email protected]
ΕΠΑΥΛΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ /
ΤΗΛ 2327028180
FAX 2327028190
[email protected]
ΜΕΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2323071212
FAX 71213
WWW.HOTELMELINA.GR
[email protected]
ΜΟΡΦΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ /
ΤΗΛ 2327041036
FAX 2327041008
WWW.MORFIHOTEL.GR
[email protected]
ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ
ΜΠΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ο. Ε.
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ /
ΤΗΛ 2323041008, 41033
FAX 2323041022
WWW.TOXILINO.GR
[email protected]
ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ
ΡΕΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ /
ΤΗΛ 2327041450
FAX 2327041476
WWW.OIKOPERIIGITIS.GR
[email protected]
ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ / ΣΕΡΡΕΣ /
ΤΗΛ 2327028000
FAX 2327028001
WWW.REFANIDISHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2,5
ASTERIS VILLAGE
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ξ.Τ.Ε
Τ.Θ.147 / ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2371052000
FAX 2371052678
WWW.ASTERISVILLAGE.GR
[email protected]
BIANCO OLYMPICO
ΟΛΥΜΠΙΚΟ Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ - ΟΡΜΥΛΙΑ /
ΤΗΛ 2371097000
FAX 2371097001
WWW.BIANCOOLYMPICO.GR
WWW.MARE66.GR
Χωρίς χρέωση
01/09-19/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 20/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
18
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
3*
3*
09/07-14/12/10 & 16/01-31/03/2011
15/12/2010-15/01/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
Χαμηλή
Υψηλή
15
30
Χαμηλή
12
Υψηλή
14
Χαμηλή
15
Υψηλή
20
Με χρέωση
CAFE - BAR, MINI BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΜΑΣΑΖ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ROOM
SERVICE
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07/10-09/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
10/08/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
26
Υψηλή
30
09/07/10-10/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΨΥΞΗ
11/08/2010-31/03/2011
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
3*
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING, ROOM
SERVICE, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/10-01/10/2010
Χρέωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3*
Με χρέωση
20/12/2010-07/01/2011
02/10/2010-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07-19/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/10/2010-10/01/2011
20
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-30/09/10 & 11/01-31/03/2011
10
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
30
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
3*
20
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
15
PARKING
3*
Με χρέωση
MINI BAR
6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕΡΡΩΝ
INTERNET, ROOM SERVICE
[email protected]
4
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
14
22
Με Ημ/τροφή
23
31
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
14
Υψηλή
18
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ, INTERNET
CORNER, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
76
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
4
5
6
7
8
9
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
GEORGE
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑ - ΕΛΕΝΗ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ /
ΤΗΛ 2374051544 & 52325
FAX 2374052303
WWW.VILLA-GEORGE.GR
INFO @VILLA-GEORGE.GR
HANIOTI GRANDOTEL
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Τ.Ε. Α.Ε.
ΧΑΝΙΩΤΗ /
ΤΗΛ 2374052700
FAX 2374051417
WWW.GRANDOTEL.GR
MELITON INN
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ /
ΤΗΛ 2375071955 & 72055 & 72077
FAX 2375071977
WWW.MELITONINN.COM
[email protected]
MYKONOS PARADISE
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ /
ΤΗΛ 2399048555 & 48588
FAX 2399024041
WWW.MYKONOSPARADISE.COM
[email protected]
OLYMPIC COSMAS
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Ε.
ΧΑΝΙΩΤΗ /
ΤΗΛ 2374052580
FAX 2374062130
WWW.HOTELOLYMPICΚOSMA.GR
ΚΗΟΜΕ@ΟΤΕΝΕΤ.GR
RENA
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ /
ΤΗΛ 2375091469
FAX 2375091469
WWW.HALKIDIKI.COM/RENA/INDEX-G.HTM
[email protected]
ΑΔΩΝΙΣ
ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ /
ΤΗΛ 2374051067
FAX 2374051967
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
11
12
13
ΑΚΤΗ ΛΙΑΚΑΔΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2371054088
FAX 2371054290
WWW.LIAKADAHOTEL.GR
[email protected]
Υψηλή
17
27
20
30
01/09/10-10/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΓΕΥΜΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
Με χρέωση
4*
Με Ημ/τροφή
3*
40
55
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
10
20
15
25
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
2*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
16
29
21/09-27/12/10 & 04/01-31/03/2011
09/07-20/09/10 & 28/12-03/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
16
21
Με Ημ/τροφή
21
26
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
13,5
Υψηλή
18,5
1*
09/07/10-11/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
12/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
8
1*
Χρέωση
3*
3*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
10
20
15
25
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
16/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
19
23
Με Ημ/τροφή
28
32
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
Υψηλή
19
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
PARKING, ΧΑΜΑΜ
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, POOL-BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
16/07/2010-25/08/2010
09/07/2010-15/09/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
MINI BAR, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΧΑΜΑΜ, SOLARIUM,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,
ΠΙΣΙΝΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ), WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΣΑΟΥΝΑ
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
[email protected]
ΑΚΟΥΑΡΙΟΥΣ
ΠΕΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΟΥΡΚΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374041508
FAX 2374042123
WWW.AQUARIUSHOTEL.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΕΟΛΛΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2374020500
FAX 2374020490
WWW.AEOLLOS.GR
[email protected]
ΑΘΩΡΑΜΑ
ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
Ν.ΡΟΔΑ /
ΤΗΛ 2377031195
FAX 2377071003
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
7
Υψηλή
10
01/09/10-20/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
77
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
14
15
16
17
18
19
20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΛΟΥΤΡΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ Ι. & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.
Λ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2374071000
FAX 2374071484
WWW.LOUTRA-BEACH.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374022100
FAX 2374023605
WWW.GHOTELS.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 2373041925
FAX 2373042125
WWW.PORTESBEACH.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2371051607
FAX 2371053390
WWW.POSSIDONABEACH.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
PREMIEROTEL Ε.Π.Ε.
ΨΑΚΟΥΔΙΑ /
ΤΗΛ 2371054100
FAX 2371051310
WWW.PHILIPPIONBEACH.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ξ.Ε. Ε.Ε.
Ν.ΦΩΚΑΙΑ /
ΤΗΛ 2374081500 & 81502
FAX 2374081012
WWW.HOTEL-ALEXANDROS-NEAFOKEA.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ ΑΛ. & ΣΙΑ Ξ.Β.Κ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΟΡΜΟΣ Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ /
ΤΗΛ 2375031303
FAX 2375031029
Χρέωση
3*
22
23
24
ΑΛΚΥΝΟΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ Α.Ε.
ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2371052524
FAX 2371052702
WWW.ALKINOOSHOTEL.GR
[email protected]
ΑΛΚΥΟΝΙΣ
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ /
ΤΗΛ 2399048555 & 48588 & 23504
FAX 2399024041-22415
WWW.ALKYONIS.COM
[email protected]
ΑΛΚΥΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΚΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ /
ΤΗΛ 2374052260 & 52360
FAX 2374052366
WWW.ALKION-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΛΚΥΩΝΙΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2377022577
FAX 2377021078
WWW.ALKIONIS.GR
[email protected]
Χαμηλή
10
20
20
30
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
Με χρέωση
SPA, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-31/08/10 & 20/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
36
52
Με Ημ/τροφή
42
58
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
01/09-19/12/10 & 08/01-31/03/2011
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
4*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-22/07/10 & 23/08-30/09/2010
23/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
39
63
09/07-22/07/10 & 01/09-31/10/2010
23/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
16
Υψηλή
21
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
29
39
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
26/07/2010-21/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
16
13
16
23/08/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
13
16
01/09-23/12/10 & 02/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 24/12-01/01/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
16
Χωρίς χρέωση
09/07-17/07/10 & 23/08-30/09/2010
18/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
7
13
Με Ημ/τροφή
13
18
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
MINI BAR, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
21/09-27/12/10 & 04/01-31/03/2011
09/07-20/09/10 & 28/12-03/01/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING, AIR COOL,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-15/07/10 & 25/08-30/09/2010
16/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
4*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με Ημ/τροφή
2*
Με χρέωση
BAR, ΣΑΟΥΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
09/07-25/07/10 & 22/08-31/03/2011
2*
3*
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
[email protected]
21
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
01/09/10-30/11/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
78
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΜΩΝ
ΣΕΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2374063647
FAX 2374063600
WWW.AMMONGARDEN.COM
[email protected]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΙΩΤΗ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374051510
FAX 2374053614
WWW.HOTEL-ANASTASIA.COM
[email protected]
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΣΑΚΝΗ ΑΦΟΙ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ /
ΤΗΛ 2377051273
FAX 2377051174
ΑΝΕΣΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΡΕΠΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ /
ΤΗΛ 2375071532, 6936848815
FAX 2375071532
WWW.HALKIDIKINET.GR/ΑNESIS
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ Μ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΨΑΚΟΥΔΙΑ /
ΤΗΛ 2371052303 & 6945568670
FAX 2371023443
APOCALYPSIS.GOHALKIDIKI.COM
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α. - ΛΟΥΚΙΔΟΥ Α. - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.
Ν.ΦΩΚΑΙΑ /
ΤΗΛ 2374081515
FAX 2374081612
WWW.VILLAAPOLLON.GR
[email protected]
ΑΡΓΩ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 23740 - 25322
FAX 23740 - 20102
WWW.HOTEL-ARGO.GR
[email protected]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
TRUST Ξ.Τ.Ε.Α. Α.Ε.
ΦΟΥΡΚΑ /
ΤΗΛ 2374042160
FAX 2374042160
WWW.ARISTOTELIS-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ
ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ - ΣΥΚΙΑ /
ΤΗΛ 23750 51279
FAX 23750 51279
WWW.HOTELASTERIAS.GR
[email protected]
ΑΥΡΑ
ΓΕΡΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Μ. Ο. Ε.
ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ /
ΤΗΛ 2375031538, 31177
FAX 2375031538
WWWTHEAVRAHOTEL.GR
NFO.THEAVRAHOTEL.GR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
9
20
13
24
09/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
20
1*
2*
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
10
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
1*
2*
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, BARBEQUΕ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
27/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-26/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
31/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
23/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Υψηλή
4
8
8
12
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
26/08/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ACESS
1*
Με Πρωινό
14
20
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
11
Υψηλή
21
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07-20/07/10 & 25/08-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΨΥΓΕΙΟ, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), PARKING
Με χρέωση
BAR, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
21/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
1
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
5
2*
2*
30/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
10
Υψηλή
12
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΛΥΣΙΜΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
79
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΑΖΑΡΟΥ Γ. & ΧΡ. Ξ.Ε. Ο.Ε.
ΛΟΥΤΡΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374071228
FAX 2374071110
WWW.APHRODITI-HOTEL.GR
ΒΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΤΗ /
ΤΗΛ 2375094454
FAX 2375094454
WWW.VIKYHOTEL-CHALKIDIKI.COM
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2375091261
FAX 2375091261
WWW.HOTELVOURVOUROU.GR
[email protected]
Γ.Κ.Ε.Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ο.Ε.
ΙΕΡΙΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2377022533
FAX 2377024141
WWW.HOTEL-IN-GREECE.COM/ATHOS/GKEEA
[email protected]
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΑΘ. - ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ / ΑΘΩΝΑ /
ΤΗΛ 2376051255 & 51362
FAX 2376051255 & 51500
WWW.HALKIDIKI-CO.UK
[email protected]
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΥΤΟΣ / ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2374091475 & 6945430248
FAX 2374091715
WWW.GFHOTEL.GR
[email protected]
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 2374092150
FAX 92232
WWW.GIANNIKOS.GR
[email protected]
ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΝΝ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.
ΤΡΙΚΟΡΦΟ - ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2371051708 & 51401
FAX 2371054154
WWW.CLAVASINN.GR
[email protected]
ΔΙΑΠΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ / ΣΙΘΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2375091484 & 91313
FAX 2375091313
WWW.FOCUSGREEK.COM
ΕΔΕΜ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΪΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΟΥΡΚΑ /
ΤΗΛ 2374041696
FAX 2374041148
WWW.EDEMPARADISE.GR
[email protected]
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. & Π. - ΕΡΜΙΟΝΗ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ /
ΤΗΛ 2375041157
FAX 2375041564
WWW.ERMIONIHOTEL-KALAMITSI.GR
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
8
Με Ημ/τροφή
20
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή
8
Υψηλή
17
Χαμηλή
Υψηλή
6
10
10
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
14
1*
2*
1*
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, PARKING
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
16
17
Με Ημ/τροφή
24
25
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
13
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ROOM SERVICE,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Χωρίς χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ROOM
SERVICE, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
JACCUZI, ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
Με χρέωση
ΓΕΥΜΑ, ΔΕΙΠΝΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
3*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, BARBEQUΕ
09/07-24/07/10 & 23/08-31/03/2011
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
25/08/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
09/07/2010-24/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
20
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
30
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ
3*
Με Ημ/τροφή
25
30
29/08/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
3*
Με Ημ/τροφή
12
18
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
6
2*
3*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
POOL-BAR, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, INTERNET
10
Υψηλή
20
09/07-05/08/10 & 22/08-30/09/2010
06/08/2010-21/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
80
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΣΤΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΕΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΚΑΣ /
ΤΗΛ 2374043385
FAX 2374043385
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΚΑΣ /
ΤΗΛ 2374042850
FAX 2374045005
WWW.HOTELEVRIDIKI.GR
[email protected]
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΥΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ /
ΤΗΛ 2374024032
FAX 2374024032
WWW.HOTEL-EVRIPIDIS.GR
[email protected]
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. Τ.Τ.Ε. Α.Ε.
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ /
ΤΗΛ 2375072344
FAX 2375071722
WWW.SUNSETHOTEL-CHALKIDIKI.COM
[email protected]
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
ΡΗΓΑ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2377071372 & 71394
FAX 2377071103
ΗΛΙΟΣ
ΚΑΤΙΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ /
ΤΗΛ 2374052559
FAX 2374051123
WWW.SUNHOTEL.GR
[email protected]
ΘΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΣΕΙΔΙ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2374041750 & 43750
FAX 2374042301
WWW.HOTELTHEA.GR
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΗΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΚΡΥΟΠΗΓΗ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374052152
FAX 2374052352
WWW.THEOHOTEL.GR
MOTORΤΗΕΟ@YAHOO.GR
ΙΔΕΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΪΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΚΑΣ /
ΤΗΛ 2374044110
FAX 2374042942
WWW.IDEAHOLIDAY.GR
[email protected]
ΙΡΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ Α.Ε.
ΣΙΒΗΡΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ /
ΤΗΛ 2374024510 - 511
FAX 2374024510
WWW.IRIS-HOTEL.GR
[email protected]
ΙΣΤΙΟΝ ΚΛΑΜΠ
ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ ΞΤΕ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ /
ΤΗΛ 2373041900
FAX 2373041500
WWW.ISTIONCLUB.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
1*
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1*
18
10
21
2*
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
20
Χρέωση
Χαμηλή
12
20
Χρέωση
Χαμηλή
8
12
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-20/07/10 & 16/08-30/09/2010
21/07/2010-15/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
17
Με Ημ/τροφή
13
22
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR
06/09/10-26/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
3*
Με Ημ/τροφή
10
16
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2
Υψηλή
6
1*
3*
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
11/09/10-01/10/2010
09/07/2010-10/09/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
15
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Υψηλή
7
1*
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
13
18
Με Ημ/τροφή
18
23
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ
ΒΟΛΕΪ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
5*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
58
86
09/07-22/07/10 & 01/09-31/10/2010
23/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
POOL-BAR, MINI MARKET,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
81
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
57
ΚΑΒΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.ΣΚΙΩΝΗ /
ΤΗΛ 2373024428 & 2374071463
FAX 2373024428
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ΚΑΓΚΟΥΡΩ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ /
ΤΗΛ 2374071445
FAX 2374071445
WWW.KANGAROOHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΖΩΡΤΖΗ Β. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 2374053050
FAX 2374053050
WWW.SUMMER-DREAM.GR
[email protected]
ΚΑΛΥΒΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ Α.Ε.
ΚΑΛΥΒΕΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2371052880 &52881
FAX 2371052882
WWW.HOTELKALIVES.GR
ΚΑΡΥΑΤΙΣ
ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ /
ΤΗΛ 2399021307
FAX 2399024056
WWW.HOTELCARIATIS.GR
[email protected]
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΑΠΙΚΟΥΔΗ Ι. - ΚΡΗΤΟΣ Α. ΟΕ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2374023890
FAX 2374023890
ΚΑΣΤΕΛΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2374022467
FAX 2374022467
WWW.CASTELLI.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374051635
FAX 2374051635
WWW.HOTELKASTORIA.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΡΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΛΙΑΛΗ - ΛΑΪΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΡΩΝΗ /
ΤΗΛ 2375051322
FAX 51322
WWW.STUDIOCASTRO.GR
[email protected]
ΚΟΛΠΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΗΤΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2373041679
FAX 2373041251
WWW.ACROSS.GR
[email protected]
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν.ΡΟΔΑ /
ΤΗΛ 2377031353
FAX 2377031660
WWW.LEANDROSHOTEL.GR
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
8
1*
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
16
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
8
17
13
22
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
15
1*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χαμηλή
9
Υψηλή
11
1*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Με χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
INTERNET (ΔΩΜΑΤΙΟ)
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
09/07-31/07/10 & 01/08-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
25
30
30
35
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 01/09-30/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
26/08/10-31/10/2010
Χρέωση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
24/07/2010-31/08/2010
09/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR
09/07-23/07/10 & 01/09-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
06/09/10-01/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
17/07/2010-20/08/2010
Με Ημ/τροφή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-16/07/10 & 21/08-31/08/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
1*
[email protected]
58
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
20
09/07/10-31/03/2011
Με χρέωση
BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
82
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
68
69
70
71
72
ΛΙΟΤΟΠΙ
ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ /
ΤΗΛ 2376051257, 51361
FAX 2376051255, 51500
WWW.HALKIDIKI-HOTELS.GR
[email protected]
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΚΛΑΔΙΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ν.ΣΚΙΩΝΗ /
ΤΗΛ 2374071579
FAX 2374071579
WWW.MAKEDONHOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΛΛΑΣ
ΜΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣ. ΠΑΡΝΑΒΕΛΗ 11 / Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ /
ΤΗΛ 2399048482 & 22941
FAX 2399048485
WWW.HOTELMALLAS.GR
[email protected]
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΘ. Ε.Π.Ε. (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ)
Ν.ΦΛΟΓΗΤΕΣ /
ΤΗΛ 2373031710-237303168
FAX 2373031712
WWW.MAVRIDIS-HOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. - ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚ.
Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ /
ΤΗΛ 2375072184
FAX 2375072185
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
3*
2*
2*
2*
[email protected]
73
74
75
76
77
78
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΘ. Ε.Π.Ε. (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ)
Ν.ΦΛΟΓΗΤΕΣ /
ΤΗΛ 2373031710
FAX 2373031712
WWW.MAVRIDIS-HOTEL.GR
[email protected]
ΝΕΣΤΩΡ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΡΩΝΗ /
ΤΗΛ 2375051358
FAX 2375051358
WWW.HOTELNESTOR.GR
[email protected]
ΝΤΕΚΟΒΙΛ - DECAUVILLE
ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 23710 - 51625
FAX 23710 - 51625
WWW.HOTELDECAUVILLE.COM
[email protected]
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ - ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2374052124 & 52102
FAX 2374051923
WWW.ODYSSEAS.NET
[email protected]
ΟΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛ.ΠΑΤΡ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α' ΑΡΝΑΙΑ /
ΤΗΛ 6944641656
FAX 2310227767
WWW.OIKIA-ALEXANDROU.GR
[email protected]
ΟΛΥΜΠΙΚ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ /
ΤΗΛ 2376051331
FAX 2376051210
WWW.OLYMPIC.BLOGSPOT.COM
[email protected]
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
16
17
Με Ημ/τροφή
24
25
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
14
Με Ημ/τροφή
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
6
9
Με Ημ/τροφή
10
13
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
13
20
Με Ημ/τροφή
18
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
12
18
22
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
16
21
Με Ημ/τροφή
23
28
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
6
Υψηλή
11
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CAFE - BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
1*
2*
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΓΕΥΜΑ, ΔΕΙΠΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ROOM SERVICE, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
MOUNTAIN BIKES
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
30/08/10-30/09/2010
09/07-31/07/10 & 16/08-29/08/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
20
A
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/11-21/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-31/10/10 & 22/12-08/01/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
11
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
INTERNET
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
83
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
79
80
81
82
83
ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΙΜΠΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΙΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ /
ΤΗΛ 2375022558 & 61397 & 6977658080
FAX 2310231752
WWW.MPIMPIS.GR
[email protected]
ΟΛΥΝΘΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΥΝΘΟΣ /
ΤΗΛ 2373091666
FAX 2373091619
WWW.OLYNTHOSHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
ΞΕΝΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΡΥΟΠΗΓΗ /
ΤΗΛ 2374024500
FAX 2374024506
WWW.HOTEL-PALLADIUM.GR
[email protected]
ΠΑΡΑ ΘΙΝ' ΑΛΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.ΡΟΔΑ /
ΤΗΛ 2377031221
FAX 2310 327833
ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ
Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ /
ΤΗΛ 23990 - 48110 & 21046
FAX 23990 48003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
85
86
87
88
89
ΠΑΣΧΟΣ
ΠΑΣΧΟΥ ΖΙΓΚΡΙΝΤ & ΤΡΟΦΙΜΑ Π. ΚΤΗΜ/ΚΗ
ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
ΚΡΥΟΠΗΓΗ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ /
ΤΗΛ 2374022543
FAX 2374023293
WWW.ACROSS.GR
[email protected]
ΠΗΓΑΣΣΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 23740 - 52036 & 23740 - 52657
FAX 23740 - 63541
WWW.PEGASUSHOTEL.GR
[email protected]
ΠΗΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ Α.& Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ /
ΤΗΛ 2374052547
FAX 2374052666
ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΟΡΤΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /
ΤΗΛ 2373043070
FAX 2373043119
WWW.PORTESPALACE.COM
[email protected]
ΠΟΡΤΟ ΜΑΤΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΙΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ /
ΤΗΛ 2375022558 & 6977658080
FAX 2310231752 & 27413
WWW.MPIMPIS.GR
[email protected]
ΡΑΧΩΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ /
ΤΗΛ 2375071994
FAX 2375072894
WWW.HOTEL-RAHONA-BEACH.COM
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
Με χρέωση
10
16
04/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-03/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
7
10
Με Ημ/τροφή
15
20
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/08/10 & 21/12-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Με Ημ/τροφή
25
30
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
13
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
4
Υψηλή
9
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
FAX, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
23/08/10-30/09/2010
09/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
25
30
30
35
Με Ημ/τροφή
32
40
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
17/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-16/07/10 & 21/08-12/09/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
01/09/10-20/12/2010
3*
3*
Χωρίς χρέωση
BAR, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ, ΠΙΣΙΝΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Με Ημ/τροφή
2*
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
2*
[email protected]
84
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
MINI BAR
09/07-15/07/10 & 01/09-30/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
13
Υψηλή
23
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2*
2*
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
6
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
4*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
39
63
09/07-22/07/10 & 01/09-31/10/2010
23/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
2*
Με Ημ/τροφή
1*
8
18
04/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-03/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
15
12
20
Με Ημ/τροφή
22
30
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
84
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΕΜΑ
ΡΕΜΑ ΕΜΠ.ΞΕΝ. ΕΜΠ. & ΟΙΚ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2375091071& 91142
FAX 2375091198
WWW.HOTELREMA.COM
ΣΑΜΕΛ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΣΙΒΗΡΗ /
ΤΗΛ 2374027038
FAX 2374027038
WWW.STARHOTELS.GR
[email protected]
ΣΚΕΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ /
ΤΗΛ 2374051068
FAX 2374054040
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ /
ΤΗΛ 2371098290
FAX 2371098290
WWW.SKOURASHOTELS.COM
[email protected]
ΣΟΝΙΑ
ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΑΕ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ /
ΤΗΛ 2371054080
FAX 2371054083
WWW.HOTEL-SONIA.GR
[email protected]
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
APRENET ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΕ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ /
ΤΗΛ 2374051693
FAX 2374051726
WWW.ALMARE.GR
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ /
ΤΗΛ 2375061474
FAX 2375061134
WWW.HOTEL-SIMEON.GR
[email protected]
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ξ.Ε. Ο.Ε.
Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22 / Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ /
ΤΗΛ 2373023180
FAX 2373023168
WWW.SOKRATISHOTEL.GR
[email protected]
ΤΖΙ-ΤΖΑ-ΜΑΡ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΡΥΟΠΗΓΗ /
ΤΗΛ 23740527421
FAX 2374054035
WWW.HOTEL-GI-GA-MAR.COM
ΥΔΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ν.ΣΚΙΩΝΗ /
ΤΗΛ 2374071087
FAX 2374071087
WWW.YDNASTUDIOS.GR
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΦΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 20 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ /
ΤΗΛ 2373024429 & 24430
FAX 2373021291
WWW.FILIPPOSHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
8
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
9
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
8
2*
3*
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
12
Με Ημ/τροφή
12
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
20
13
23
Με Ημ/τροφή
20
33
09/07/2010-24/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
12
10
17
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
11
18,50
16
23,50
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
/ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
INTERNET,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
BAR
09/07-30/07/10 & 17/08-31/10/2010
31/07/2010-16/08/2010
Χαμηλή
2
Υψηλή
4
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, ΜΠΑΣΚΕΤΑ,
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
25/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-03/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
2*
Χωρίς χρέωση
13
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
3*
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με Ημ/τροφή
3*
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
1*
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, BARBEQUΕ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
09/07-19/07/10 & 26/08-20/09/2010
20/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
16
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
WIRELESS INTERNET,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
MINI BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
85
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ /
ΤΗΛ 2399062322
FAX 2399062322
WWW.FILOXENIA-IRAKLIA.GR
[email protected]
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ξ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2377071158
FAX 2377071363
WWW.FILOXENIA-R.GR
[email protected]
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ Β. Α.Ξ.Ε.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ - ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2374054110 & 52346
FAX 2374052324
WWW.HALKIDIKI-PALACE.GR
[email protected]
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Τ.Ε. Α.Ε.
ΧΑΝΙΩΤΗ /
ΤΗΛ 2374052170
FAX 52603
WWW.GRANDOTEL.GR
ΧΑΡΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΥΜΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΑΝΙΩΤΗ /
ΤΗΛ 2374020520
FAX 2374020530
WWW.HOTELHARIS.GR
[email protected]
ΧΟΤΕΛ ΠΥΡΓΙΩΤΗ
ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΟΣΙΑ
Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ /
ΤΗΛ 2373031989
FAX 2373031989
ΧΡΥΣΗ AKTH - GOLDEN BEACH
Π. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
- Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 23730 41251
FAX 2373041251
WWW.ACROSS.GR
GOLDEN [email protected]
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ /
ΤΗΛ 2392061637
FAX 2392061637
WWW.STARHOTELS.GR
[email protected]
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΟΥΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ /
ΤΗΛ 2374024226
FAX 2374020192
WWW.HOTELOKEANIS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7,5
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
INTERNET
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
09/07-10/07/10 & 26/08-30/09/2010
11/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
16
12
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
19
Με Ημ/τροφή
18
26
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-04/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
2*
Με Ημ/τροφή
2*
25
35
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
11
17
18
24
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8
Υψηλή
12
1*
2*
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Χωρίς χρέωση
26/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
18
20
Με Ημ/τροφή
27
30
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
2*
9
13
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
17
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
09/07-15/07/10 & 21/08-30/10/2010
16/07/2010-20/08/2010
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
DELINA MOUNTAIN RESORT
ΣΚΟΥΛΑΣ Β. Α.Ε.Γ.Ξ.Τ.Β.Ρ.Ε
ΠΑΝΩ ΑΜΠΕΛΙΑ/ΑΝΩΓΕΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810236394
FAX 2834031121
WWW.DELINA.GR
[email protected]
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
17
02/09/10-30/11/2010
09/07-01/09/10 & 01/12-30/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ), SPA,
PARKING, JACCUZI
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
86
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
GLORIA
ΓΚΙΡΔΗ Μ. Χ. Α.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΥ 15 / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810245412
FAX 2810245411
WWW.GIRDI.GR
KRI KRI VILLAGE
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Γ. & Δ. Τ.Ξ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΡΝΕΣ - ΠΕΔΙΑΔΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810761063
FAX 2810762135
WWW.KRIKRIAPTS.COM
[email protected]
LITTLE INN
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ NIK. Ξ.Τ.& Ε.Ε. Α.Ε.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2892052445
FAX 2892052650
WWW.LITTLEINN.NET
[email protected]
MARIRENA
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 120&ΝΑΞΟΥ 8 / ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ /
ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810821471
FAX 2810821014
WWW.MARIRENA.GR
[email protected]
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2891092322
FAX 2891092323
WWW.SANGEORGIO.GR
[email protected]
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ - ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΣΙΦΑΗΣ 3 / ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - ΓΑΖΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810250660
FAX 2810252686
WWW.ANGELA-APTS.GR
[email protected]
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΒΗ ΒΙΑΝΝΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2895071300
FAX 2895071306
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
10
11
ΑΡΜΟΝΙΑ - ARMONIA
ΛΥΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 28970 - 31490
FAX 28970 - 31054
ΑΡΟΛΙΘΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
11ΧΛΜ ΠΑΛ.ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛ-ΡΕΘΥΜ / ΤΥΛΙΣΟΣ /
ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810821050
FAX 2810821051
WWW.AROLITHOS.COM
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ 3 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΓΑΖΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810821010
FAX 2810821010
WWWARHODIKOHOTEL.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
16
18
2*
1*
1*
Χαμηλή
6
Υψηλή
8,50
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
12
09/07/2010-27/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
9
7
11
Με Ημ/τροφή
15
19
09/07/2010-01/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1.20
Υψηλή
6.35
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5,5
Υψηλή
7,5
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
Χαμηλή
3
Υψηλή
4
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
23
Με Ημ/τροφή
20
28
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/09-20/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-15/09/10 & 21/12-08/01/2011
Χαμηλή
5
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΦΟΥΡΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ
01/10/10-30/11/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
09/07/10-31/03/2011
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
4
1*
4*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
02/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, INTERNET,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
28/08/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
10/09/10-31/10/2010
09/07/2010-09/09/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
06/09/10-20/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-05/09/10 & 20/12-31/12/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
9
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
87
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε.
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897041102
FAX 2897041379
WWW.APHRODITE-HOTEL.GR
[email protected]
ΒΑΝΙΣΚΟ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7 / ΓΑΖΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810261403 & 261425
FAX 2810251011
WWW.VANISKO.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897031506
FAX 2897031985
WWW.VILLAMARY-ANNA.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ Τ.Ξ. Α.Ε.
ΣΤΑΛΙΔΑ - ΜΑΛΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897031450 & 31506
FAX 2897031985
WWW.VILLAMARY-ANNA.GR
[email protected]
ΒΟΥΛΑ
ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 7 / ΛΙΜ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897022097
FAX 2897021252
WWW.VOULAHOTEL.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Τ.Ξ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897043200
FAX 2897043201
WWW.BLUE-AEGEAN.GR
[email protected]
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΓΙΑΣ 10 / ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ / ΓΑΖΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810251006
FAX 2810261078
WWW.HOTEL-GEORGIA.GR
[email protected]
ΓΛΥΚΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΕΣ / ΠΕΔΙΑΔΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897041309 & 42570
FAX 2897042111
ΓΟΡΓΟΝΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Ε.
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 251 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810821920
FAX 2810821180
WWW.GORGONAHOTEL.COM
[email protected]
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
KOKKINH XANI / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810761523
FAX 2810762713
WWW.DIMITRA-CRETE.COM
[email protected]
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
2*
24
34
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
14
20
Με Ημ/τροφή
20
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2*
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
4
2*
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, BAR,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΟΡΟΦΗΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, INTERNET
CAFE
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/10/10-15/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/10/10-31/10/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
09/07/2010-30/09/2010
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
1*
01/09/10-30/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
4*
1*
Με Πρωινό
20
40
Με Ημ/τροφή
32
54
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
8
12
10
14
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ROOM SERVICE, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΓΙΑΤΡΟΣ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
8
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
4*
3*
1*
15/09/10-25/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
8
Υψηλή
15
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Υψηλή
3
5
6
8
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
88
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
22
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΒΥΡΑ - ELVIRA
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΛΙΔΑ Δ. ΜΑΛΛΙΩΝ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 28970 - 31634
FAX 28970 - 31981
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΕΡΑΤΩ
ΕΡΑΤΩ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΡΝΕΣ / ΠΕΔΙΑΔA / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810761277
FAX 2810761509
WWW.HOTELERATO.GR
[email protected]
ΕΥΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΖΕΥΓΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΑΛΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2892045125
FAX 2892045769
WWW.EVAMARINA.COM
[email protected]
ΗΛΙΟΣ
ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜMΟΥΔΑΡΑ / ΓΑΖΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810251790
FAX 2810251161
WWW.SUNHOTELAMOYDARA.COM
[email protected]
ΙDEAL
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810761930
FAX 2810761996
WWW.IDEALAPTS.COM
[email protected]
ΙΡΙΔΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΙΡΙΔΑ Ξ.Τ.Ε.Μ.Π.Ε.Π. Α.Ε.
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810811223 & 811992
FAX 2810811589
WWW.IRIDA-APTS.GR
[email protected]
ΚΑΡΤΕΡΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΣ Α.Ε.
ΑΜΝΙΣΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810380402
FAX 2810380523
WWW.KARTEROS.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΕΛΛΟ
ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ Χ. & Γ. Α.Ε.
ΛΕΩΦ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810251212 & 251234
FAX 2810250000
WWW.CASTELLOHOTELS.COM
[email protected]
ΚΛΕΙΩ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΛΕΙΩ Α.Ε.
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897041189
FAX 2897041845
WWW.KLIOAPARTMENTS.GR
[email protected]
ΛΑΒΡΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α.Ε.
Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897041101
FAX 2897041174
WWW.LAVRISHOTELS.COM
[email protected]
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
2*
1*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
2
Χαμηλή
Υψηλή
4
7
Με Ημ/τροφή
6
10
5
09/07/2010-12/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
11
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ
Χαμηλή
Υψηλή
8
13
15
19
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
6
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
4*
18
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
9,5
Υψηλή
14,5
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
9
6
11
Με Ημ/τροφή
12
16
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
ROOM SERVICE,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-14/07/10 & 01/09-31/10/2010
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
11
26
Με Ημ/τροφή
16
31
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
14
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
15/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, BAR
11/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
3*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/07/2010-31/08/2010
Με Ημ/τροφή
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
13/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-30/10/2010
2
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
20/09/10-31/10/2010
09/07/2010-19/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
Με χρέωση
INTERNET,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΑΟΥΝΑ, ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΑΣΑΖ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
89
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
32
33
34
35
36
37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΛΑΥΡΙΣ
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α. Ε. ΞΤΕ
ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897041101
FAX 2897041174
WWW.LAVRISHOTELS.COM
[email protected]
Χρέωση
4*
ΜΑΓΔΑ
ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΓΟΥΒΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897042307
FAX 2897042294
WWW.MAGDAHOTEL.GR
[email protected]
4*
ΜΙΝΩΑΣ
ΚΛΙΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Ε.
Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 7 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810 - 821557
FAX 2810 - 821578
WWW.MINOASHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΛΑ Α.Ε.
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810811034 & 312490
FAX 2810811012
WWW.PERLA-APARTMENTS.COM
[email protected]
ΣΚΑΛΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. & ΥΙΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810811333
FAX 2810811650
WWW.SCALA.GR
[email protected]
ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΞΤΕ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2897023172
FAX 2897024652
WWW.MARNIVILLAGE.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2*
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
11
26
Με Ημ/τροφή
16
31
09/07/2010-19/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
17
51
Με Ημ/τροφή
22
56
09/07/2010-17/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
7,50
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1
Υψηλή
8
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΛΗΡΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
4*
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
JACCUZI, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ, ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ,
ΣΑΟΥΝΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
18/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΜΑΣΑΖ,
ΣΑΟΥΝΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
20/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ
14/09/10-31/10/2010
09/07/2010-13/09/2010
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
AQUA SOL RESORT
ELOUNDA MARMIN Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΛΟΥΝΤΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841041003
FAX 2841041535
WWW.AQUASOLHOTELS.COM
[email protected]
SISSI BAY
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. Τ &Ξ.Ε. .
ΣΙΣΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841071298 & 71278
FAX 2841071284
WWW.SISSIBAY.GR
[email protected]
ΑΓΓΕΛΟΣ - ANGELOS
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 16 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 28410 - 23501
FAX 28410 - 25692
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 4 & ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ / ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ /
ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841026261
FAX 2841022214
WWW.SANTA-MARINA-HOTELS.GR
[email protected]
Χρέωση
4*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
15
25
Με Ημ/τροφή
30
50
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
15
26
40
Χαμηλή:
Υψηλή:
30/09/10-31/10/2010
09/07/2010-29/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
1*
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΓΗΠΕΔΟ BEACH
VOLLEY, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΣΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ, ΠΙΣΙΝΑ,
JACCUZI
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, AIR HOCKEY,
BAR, FAX, INTERNET,
ΜΑΣΑΖ, ΣΑΟΥΝΑ, ΧΑΜΑΜ,
ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ)
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
FAX, INTERNET,
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΣΑΟΥΝΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/07/2010-31/08/2010
22,50
Με Ημ/τροφή
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
Με Ημ/τροφή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
16
09/07/10-25/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Με χρέωση
MINI BAR, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
INTERNET CORNER,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
90
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΡΙΒΑ CORIBA BEACH
CORIVA VILLAGE AE
ΦΕΡΜΑ/ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ /
ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2842061263
FAX 2842061164
WWW.CIRIVAVILLAGE.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΚΟΡΙΒΑ CORIVA BEACH
CORIVA VILLAGE A.E.
ΦΕΡΜΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΦΕΡΜΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2842061263
FAX 2842061164
WWW.CORIVAVILLAGE.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΕΤΡΑ / ΣΗΤΕΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2843024812 & 26256
FAX 2843500273
Χρέωση
ΑΚΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ε.Τ.Ξ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14 ΣΗΤΕΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2843028821
FAX 28826
WWW.SITIABEACH.COM
[email protected]
10
ΑΝΝΑ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΩΣΤΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ
ΙΣΤΡΟΝ - ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841061777
FAX 2841061776
WWW.SEA-SUN.GR
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ 28 / ΣΗΤΕΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2843028155
FAX 2843022733
12
13
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 34 / ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841022731
FAX 2841022266
WWW.VICTORIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΘΕΤΙΣ ΑΕ ΞΤΕ
ΚΑΘΑΡΑΔΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2842025060 & 89113
FAX 2842089114
WWW.BLUEHOTEL.INFO
[email protected]
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΑΒΡ.ΑΡΚΑΔΙΟΥ 13 / ΣΗΤΕΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2843023133
FAX 2843026391
Με Ημ/τροφή
10,90
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3*
1*
5*
Με Πρωινό
10,90
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
19,90
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
19,90
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
4
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
23
38
Με Ημ/τροφή
33
48
Χαμηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
INTERNET
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
SPA, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/10-20/12/10 & 04/01-03/03/11 & 09/0331/03/2011
09/07-30/09/10 & 21/12-03/01/11 & 04/0308/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
Υψηλή
12
17
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING
2*
2*
1*
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
4
Χαμηλή
Υψηλή
3
7,5
7
11,5
Με χρέωση
16/07/2010-20/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
25
31
Με Ημ/τροφή
29
35
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
4
6
8
Χωρίς χρέωση
09/07-15/07/10 & 15/09-31/12/2010
16/07/2010-14/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
19
43
Με Ημ/τροφή
24
48
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
4*
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΜΑΣΑΖ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
09/07-15/07/10 & 21/09-30/11/2010
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
5
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
15/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΕΛΟΥΝΤΑ ΙΛΙΟΝ
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.
ΕΛΟΥΝΤΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841041703
FAX 2841041781
WWW.ELOYNDA-ILION.COM
[email protected]
Υψηλή
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ
[email protected]
11
Χαμηλή
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Υψηλή:
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3*
[email protected]
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
91
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ
CALIBER HOTELS CYLTD
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΙΣΤΡΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841061403
FAX 2841061481
WWW.ELPIDAHOTEL.COM
[email protected]
Χρέωση
2*
ΚΡΥΣΤΑΛ
ΟΡΜΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΟΡΜΟΣ / ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841024094 & 24533
FAX 2841025394
WWW.ORMOS-CRYSTAL.GR
[email protected]
ΛΑΤΩ
ΛΑΤΩ Α.Ε.
ΑΜΜΟΥΔΙ / ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841024581
FAX 2841023996
WWW.LATO-HOTEL.COM.GR
[email protected]
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Δ. & ΥΙΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841022423 & 24409
FAX 2841022267
22
23
ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΙΝΑ
ΡΕΛΑΚΗΣ Α.Γ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2843061284
FAX 2843061285
WWW.PALAIKASTRO.COM/MARINAVILLAGE
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Υψηλή
12
15
15
18
Με Ημ/τροφή
2*
Χαμηλή
Υψηλή
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
7
Χαμηλή
Υψηλή
9
11
14
16
Υψηλή
6
12
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Υψηλή
8,5
14
09/07-19/07/10 & 11/09-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
7
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΩΙΝΟ
ΜΠΟΥΦΕ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
09/07-14/07/10 & 15/09-31/10/2010
15/07/2010-14/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
9
15
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
20/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-13/09/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 14/09-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
12
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
10
Χαμηλή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
INTERNET
01/09/10-31/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
2*
[email protected] OTENET.GR
ΟΡΜΟΣ
ΟΡΜΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛ Ξ.Τ.Ε Α.Ε.
ΟΡΜΟΣ / ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841024094 & 24533
FAX 2841025394
WWW.ORMOS-CRYSTAL.GR
[email protected]
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
ΙΚΑΡΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ Α. Ε.
ΚΑΣΤΕΛΟ - ΜΙΡΑΜΒΕΛΟ 6 / ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2841028901 & 28902
FAX 2841028903
WWW.IKAROS-HOTEL.GR
Ι[email protected]
ΚΑΜΙΡΟΣ
ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΜΙΧ. ΚΟΘΡΗ 15 / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2842028704
FAX 2842024104
WWW.HOTELCAMIROS.110MB.COM
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ - ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΥΡΤΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2842051207 & 51587
FAX 2842051298
WWW.ESPERIDES-HOTEL.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΠΙΣΙΝΑ
15
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
SNACK BAR
Με χρέωση
CAFE - BAR, INTERNET
09/07/10-31/10/2010
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
NEW ALIANTHOS GARDEN
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΑΝΘΟΣ Α.Ε.
ΠΛΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2832031280
FAX 31282
WWW.ALIANTHOS.GR
[email protected]
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
18
23,5
Με Ημ/τροφή
24
28
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/10/10-04/11/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET CORNER,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΣΚΑΚΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
92
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΑΚΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΦΑΚΑΚΙ / Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831072047
FAX 2831072047
WWW.SOFIAHOTEL.GR
[email protected]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΦΡΥΓΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831055828 & 92350
FAX 2831055828
WWW.KOURITONHOUSE.GR
[email protected]
ΑΝΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΑΜΝΟΝΙ / ΦΟΙΝΙΚΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2832031866
FAX 2832031866
WWW.CRETA-INFO.GR/ANNA-AGGELIKI
[email protected]
ΑΞΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΞΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΝΑΠΑΣ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 167 / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831054472
FAX 2831023513
WWW.AXOS-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Ν. ΦΩΚΑΙΕΣ ΠΛΑΤΑΝΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831054300 & 50300
FAX 2831053563
WWW.APOLLON-HOTEL.GR
APOLLON-OTENET.GR
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΑΙΔΡΑ Α.Τ.Ε.
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 171 / ΠΛΑΤΑΝΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831054067
FAX 2831027458
WWW.ARIADNE.GR
[email protected]
ΓΟΡΤΥΝΑ
ΓΟΡΤΥΝΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΣΚΑΛΕΤΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831071802
FAX 2831071846
ΕΛΙΝΑ ΧΟΛΙΝΤΕΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΡΕΘΥΜΝΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831027395
FAX 2831027397
WWW.ELINA-HOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΕΛΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΣΤΕΛΙ A.E.Ξ.Τ.Ε
ΠΑΝΟΡΜΟY ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟY / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2834051226 & 51326
FAX 2834051004
WWW.CASTELI-PANORMO.COM
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΜΙΧ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ 4 / ΡΕΘΥΜΝΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831051754 & 54426
FAX 2831022133
WWW.HOTEL-LEONIDAS.COM
[email protected]
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
21/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
5
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2
9
6
13
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2
8
4
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
1*
2*
8
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
9
15
15
21
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR
16/08/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX,
INTERNET
16
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Β
3*
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
(ΥΠΑΙΘΡΙΟ)
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2*
Με χρέωση
POOL-BAR, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-20/07/10 & 11/09-30/10/2010
Β
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
14
Υψηλή
18
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Με χρέωση
ΧΡΗΣΗ Η/Υ, SPA,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
93
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΡΑΒΕΛ
ΜΑΡΑΒΕΛ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831072916-7
FAX 2831071535
WWW.MARAVEL.GR
[email protected]
ΜΟΡΦΕΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΧΑΪΔΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ / Δ. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 6974550483 & 6977989693
FAX 2831086645
ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΚΑΛΕΤΑ / / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831071193
FAX 2831071870
WWW.HOTEL-BABIS.GR
[email protected]
ΜΠΑΤΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΦΗΝΙΑΣ Ν.Γ. Α.Ξ.Ε. Α.Ε.
Α.ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 7 / ΡΕΘΥΜΝΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831050558 & 52974
FAX 2831050559
WWW.CRETE.TOURNET.GR/BATIS
[email protected]
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΠΑΧΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε.
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831054914
FAX 2831054913
WWW.PANTHEON-HOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΤΡΑ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Β. - ΜΑΡΑΚΗΣ Ι. Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2832091155
FAX 2832091175
WWW.HOTEL-PETRA.GR
[email protected]
ΤΡΥΦΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΛΑΤΑΝΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831024772
FAX 2831024771
WWW.TREFON-APARTMENTS.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
4*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
6
12
10
16
Με Ημ/τροφή
18
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
8
Β
2*
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
6
8
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡ ΣΙΔΕΡΟ,
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
16/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET (ΔΩΜΑΤΙΟ),
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ
Υψηλή
13
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
15
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
2*
3*
15/09/10-31/03/2011
09/07/2010-14/09/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
6
12
12
18
01/09/10-05/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
6
11
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
INTERNET, BAR
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BAR
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Υψηλή
10
15
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINAKI,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
21/08/10-30/10/2010
09/07/2010-20/08/2010
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
KOLYMBARI BEACH
ΑΚΤΗ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Α.Ε.
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824023801 & 23678
FAX 2824023802
WWW.CBHOTEL.GR
Ε[email protected]
LOUIS CRETA PRINCESS
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠ/ΜΑ5)
ΜΑΛΕΜΕ - Δ.ΓΕΡΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821062702
FAX 2821062406
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
PORTO ALLEGRE
ΓΑΛΑΝΟΣ-ΓΑΥΔΙΩΤΑΚΗ-ΓΑΛΑΝΟΣ- ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
KATΩ ΓΑΛΑΤΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821034114
FAX 2821032277
WWW.PORTOALEGREHOTEL.GR
[email protected]
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
8
15
Με Ημ/τροφή
14
22
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
POOL-BAR, ΤΑΒΕΡΝΑ,
BAR
09/07-19/07/10 & 26/08-30/09/2010
20/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
4*
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
46
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
60,50
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
28
09/07-22/07/10 & 23/08-31/03/2011
23/07/2010-22/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, SNACK BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
94
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
THEO
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΡΑΣΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821060960
FAX 2821083699
WWW.HOTELTHEO.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΜΠΑΛΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΗ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822024106, 24107, 6976798964
FAX 2822023528
WWW.BALOSBEACH.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Γ. & Ν. Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΚΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821032055
FAX 2821032055
WWW.ALEXANDRA-HOTEL.GR
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΑΚΗ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΛΕΜΕ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821062548 & 62549
FAX 2821064044
WWW.ALBATROS-CHANIA.GR
[email protected]
ΑΛΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΟΥΤΕΛΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824083058
FAX 2824022543
WWW.ALONIA-APARTMENTS.COM
[email protected]
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΑΘΗΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΙΘΙΝΩΝ 31-33 / ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821020170-1
FAX 2821052980
WWW.AMPHITRITIHOTEL-CANEA.GR
[email protected]
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΣΑΠΑΚΗ - ΚΛΑΠΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ
ΚΑΒΡΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2825061001 & 61497
FAX 2825061442
WWW.ANATOLIBEACH.GR
[email protected]
ΑΝΘΕΜΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ Ι. & Ρ. Τ.Ε.Ξ.Α.Ε. Α.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ /
ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821039288
FAX 39288
WWW.ANTHEMIS.GR
[email protected]
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΑΚΗΣ Γ.Α. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΓΕΡΑΝΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821061602
FAX 2821061668
WWW.SILVERBEACH-HOTEL.GR
[email protected]
ΕΚΑΒΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΚΑΒΗ ΑΕ ΤΕ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ / ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821068000
FAX 2821043114
WWW.EKAVI-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
17
18
4*
3*
2*
09/07/2010-04/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
12
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
3*
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Υψηλή
8
Χαμηλή
5
Υψηλή
12
21/09/10-31/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
20
25
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
14
18
09/07/2010-01/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
13
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
15
25
22
32
22/08/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-21/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, BAR,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
02/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
09/07/10-30/09/2010
2*
2*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, BAR, CAFE BAR
9
09/07/2010-20/09/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
05/09/10-28/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
26/08/10-30/09/2010
09/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
95
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ΕΛΕΑΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ / ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821039480 & 89214
FAX 2821039565
WWW.ELEANA-VILLAS.GR
[email protected]
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ Α.Ε.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΒΟΥΚΟΛΕΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821060696 & 60697
FAX 2821060695
WWW.ELEFTHERIA.COM
[email protected]
ΕΡΜΗΣ HERMES
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.
ΜΑΥΡΟΣ ΜΩΛΟΣ - ΚΙΣΣΑΜΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822022166 & 24109
FAX 2822022166
WWW.HOTELHERMES.INFO
[email protected]
ΗΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΖΥΜΒΡΑΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 58 / ΠΑΛAΙΑ ΠΟΛΗ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821088439 & 2108980777 & 6936641368
FAX 2108980777 & 28
WWW.HERA-STUDIOS-ROOMS.COM
[email protected]
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 100 / ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821053294
FAX 2821051668
WWW.HOTELTHEOFILOS.GR
ΚΑΡΜΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ. & ΑΡΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΥΤΕΛΙΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824023382, 2106997392
FAX 2824022690
WWW.KARMI-STUDIOS.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΑΛΙΑ - CASTALIA
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ΑΕ ΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ - Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 28240 - 22268
FAX 28240 - 22738
WWW.KASTALIAVILLAGE.COM
[email protected]
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. ΙΩΣΗΦ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 172/ ΚΑΣΤΕΛΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822022861 & 22280
FAX 2822022475
WWW.HOTELKISSAMOS.GR
[email protected]
ΚΡΙΣΠΥ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ε. Α.Ξ.Τ.Ε.
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ / ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824022966
FAX 2824023525
WWW.CHRISPY.GR
[email protected]
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. Τ. Ξ. Ε. Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2825061373
FAX 2825061015
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
4
5
9
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
16
Με Ημ/τροφή
16
26
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
10
12
Χαμηλή
Υψηλή
8
14
Β
1*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
10
14
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
1
3
4
6
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
8
Υψηλή
12,50
2*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
MINI GOLF, PARKING, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΠΙΣΙΝΑ
INTERNET, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
21/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
9
Υψηλή
11
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
15
Με Ημ/τροφή
13
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ
ΣΑΟΥΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
JACCUZI, BAR
26/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 21/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
16/07/2010-31/08/2010
1*
3*
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
01/10/10-31/03/2011
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
15/07/2010-30/09/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-14/07/10 & 01/10-01/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΣΑΟΥΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, INTERNET,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-08/01/2011
Χρέωση
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
11/07/2010-30/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, BARBEQUΕ
09/07-10/07/10 & 31/08-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
4
8
6
10
16/09/10-30/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
INTERNET
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
96
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΑ
ΒΡΟΥΒΑΚΗ ΜΗΛΙΤΣΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824023477
FAX 2824022211
WWW.LEFKA-KOLIMBARI.GR
[email protected]
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΜΙΑΝΑΚΗΣ - ΞΗΡΑΚΗΣ ΑΕ ΞΤΕΓΕ
ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821033234 & 33278
FAX 2821033256
WWW.MEDITERRANEA-APTS.COM
[email protected]
ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΙΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
G. P . L. ΑΝΩΝ. ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΛΕΜΕ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821062732
FAX 2821062749
WWW.BELLAPAIS-HOTEL.GR
[email protected]
ΜΩΛΟΣ ΜΠΕΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822083446
FAX 2822083447
WWW.MOLOSBAY.GR
[email protected]
ΠΕΛΗ
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Κ. & Ε. Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 22 ΚΙΣΣΑΜΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822023223
FAX 2822022343
WWW.HOTELPELI.COM
[email protected]
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΤΖΙ Α.Ε.
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821031490
FAX 2821032572
WWW.SUNCITY.GR
[email protected]
ΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΒΟΥΣΙ/ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2822083170
FAX 2822083171
WWW.ROUBINI-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΤΖΕΧΡΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΩ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821033833
FAX 2821031412
WWW.JECHRINA.GR
[email protected]
ΦΛΟΙΣΒΟΣ - FLISVOS
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΦΟΙ Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΑΛΕΜΕ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 28210 - 62188
FAX 26460 - 41481 & 28210 - 62188
[email protected]
ΦΟΥΤΟΥΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΛΕΜΕ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821062610-62611
FAX 2821062606
WWW.FUTURAHOTEL.COM
[email protected]
Χρέωση
1*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
10,5
12
16
Με Ημ/τροφή
18
24
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
6
2*
2*
4*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2*
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
21
12
25
Με Ημ/τροφή
19
32
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
16
18
18
20
Με Ημ/τροφή
22
24
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
10
Υψηλή
14
Με χρέωση
INTERNET, JACCUZI,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΣΑΟΥΝΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
11
Υψηλή
17
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ
01/09/10-20/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
3*
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
09/07-31/07/10 & 01/09-05/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ACESS
31/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, PLAY ROOM,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-30/07/10 & 01/09-15/09/2010
1*
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET
26/08/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
10/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
01/09/10-10/11/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
MINI GOLF
2*
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07-31/07/10 & 01/09-30/10/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
15
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΡΩΙΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
97
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
34
35
36
37
38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΡΥΝΗ
ΦΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. Ξ.Τ.Ε.
ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 29-30 ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821096047
FAX 2821076498
.
[email protected]
Χρέωση
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1*
ΧΑΛΕΠΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΧΑΛΕΠΑ Τ.Ε. Α.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 164 / ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2821028440
FAX 2821028439
WWW.HALEPA.COM
[email protected]
ΧΡΥΣΑΝΑ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ξ.Ε.
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824022812
FAX 2824022811
WWW.CHRYSSANA.GR
[email protected]
Β
Με Πρωινό
8
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΧΩΡΙΟ ΑΦΑΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824023344
FAX 2824023345
WWW.APHEA-VILLAGE.GR
[email protected]
ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΓΑΜΟΣ Ξ.Τ.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ / ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2824022944
FAX 2824022945
WWW.PERGAMOS-HOTEL.GR
[email protected]_HOTEL.GR
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
20
Υψηλή
25
21/07/2010-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
12
18
Με Ημ/τροφή
15
21
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
3*
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
PARKING
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
INTERNET, BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
FAX, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ
09/07-20/07/10 & 01/11-31/03/2011
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ROOM SERVICE, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
16/09/10-15/10/2010
ΚΗΠΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή
2
4
Υψηλή
4
6
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
MARGARITARI
ΜΙΧΑΛΟΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΓΡΙΒΑ 15 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241022420-1
FAX 2241022420
WWW.PEARL-HOTEL-RHODES.GR
[email protected]
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ / ΙΑΛΥΣΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241092351& 6945642333
FAX 2241092589
WWW.SANTA-HELENA.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ ΙΙ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ Α.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241093821 & 93826
FAX 2241095689
WWW.SUNBEACH-RHODES.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ξ.Τ.Ε.Ε.
Α.Ε.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ / ΙΑΛΥΣΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241094251 & 94252
FAX 2241091966
WWW.MATOULABEACH.GR
[email protected]
Χρέωση
2*
2*
4*
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
15
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
20
35
Με Ημ/τροφή
25
40
Χωρίς χρέωση
ANIMATION, PARKING,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
10/09/10-10/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
16
Με Ημ/τροφή
14
22
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET CAFE, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNET
(ΔΩΜΑΤΙΟ)
16/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Με χρέωση
INTERNET, ROOM
SERVICE, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, WATER
PARK, BAR, INTERNET,
WIND SURFING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
98
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΑΚΤΗ ΝΙΡΒΑΝΑ
ΝΙΡΒΑΝΑ Α.Ε. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΤΕΧΝ.
ΒΙΟΜ.ΕΠΙΧ.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241082427
FAX 2241081770
WWW.NIRVANABEACH-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΛΕΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΙΑΜΗ ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 25 ΙΑΛΥΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241091626
FAX 2241098453
WWW.ALEAHOTEL.GR
[email protected]
ΑΝΣΕΛΙ
ΑΝΣΕΛΙ Ξ.Τ.Ε.& ΒΙΟΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 17 / ΚΡΕΜΑΣΤΗ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241092013 & 94634
FAX 2241094393
WWW.ANSELI-HOTEL-RHODES.GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ξ.Τ.ΕΜΠ.ΕΠΙΧ. Α.Ε.
ΔΔ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Δ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241082062 & 81902
FAX 2241082064
WWW.ASTERIAS-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΜΠΩΝΑ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2246041235
FAX 2246041235
WWW.ATAVIROSHOTEL.GR
[email protected]
ΑΦΡΙΚΑ
ΑΦΡΙΚΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ 63 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241037654
FAX 2241020961
WWW.RODOS-HOTELS.COM
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΕΛΕΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 136/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241081175
FAX 2241032713
[email protected]
ΗΛΙΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ ( SOLEMAR )
ΒΛΑΣΤΟΣ Ι. - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. Α.Ε.
ΙΞΙΑ - ΙΑΛΥΣΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241090941
FAX 2241090212
WWW.SOLEMARHOTEL.GR
[email protected]
ΘΩΜΑΣ
ΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2246061291
FAX 2246061264
WWW.THOMASHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Π. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
Γ. ΓΡΙΒΑ 56 ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241022381
FAX 2241036541
[email protected]
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
2*
Υψηλή
12
20
Με Ημ/τροφή
20
25
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
10
20
15
25
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Υψηλή
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
8,5
12
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
12
20
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
16
1*
21/07/2010-17/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
12
Με Ημ/τροφή
9
16
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ROOM
SERVICE, ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
PARKING, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΟΡΟΦΗΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
4
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με χρέωση
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
20/09/10-19/12/2010
09/07-12/09/10 & 20/12-09/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/10/10-22/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07/10-20/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
3*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
14
Με Ημ/τροφή
2*
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ, PARKING
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
7
15
16/09/10-30/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
99
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΗΠΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΣΤΙΔΑ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241047008
FAX 2241047902
WWW.GARDEN-HOTEL.GR
[email protected]
ΛΑΔΙΚΟ
DIAMANT Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241085536 & 85636
FAX 2241085560
WWW.LADIKOHOTEL.GR
[email protected]
ΛΟΥΗΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΜΠΗΤΣ
ΛΟΥΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠ/ΜΑ16)
ΦΑΛΗΡΑΚΙ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241085502
FAX 2241085679
WWW.LOUISHOTELS.COM
[email protected]
ΜΑΡΙΤΑΪΜ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ. Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16 / ΚΡΕΜΑΣΤΗ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241092232&2241094455
FAX 2241095724
WWW.MARITIMEHOTEL.GR
[email protected]
ΜΟΣΧΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔ/ΣΙΩΝ 5 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241024764 & 36900
FAX 2241025983
WWW.MOSCHOSHOTEL.GR
[email protected]
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ 31 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 22410 89000
FAX 22410 27815
WWW.BELVEDEREBEACH.GR
[email protected]
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241021996
FAX 2241073041
WWW.NAFSIKAHOTEL.GR
[email protected]
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Χ.ΜΟΥΣΧΟΥ & Μ.ΒΟΛΟΝΑΚΗ / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241075507
FAX 2241075508
WWW.RAINBOWHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ 31 ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241023857
FAX 2241036171
WWW.RHODOSBEACH.GR
[email protected]
ΠΛΑΖΑ
ΓΕΩΡΓΑΣ Τ.Ε. Α.Ε.
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241022501
FAX 2241022544
WWW.RHODESPLAZAHOTEL.COM
[email protected]
ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
RHODIAN SUN Τ.Ξ.Β.Ε. & Α.Ε. Α.Ε.
17Ο ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241082736
FAX 2241082736
WWW.RHODIANSUN.GR
[email protected]
Χρέωση
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
12
14
Με Ημ/τροφή
14
18
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
24
30
24/07/2010-12/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
43,50
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
6
Υψηλή
11
Χαμηλή
Υψηλή
17
25
22
30
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
4*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
14
22
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
NIGHT CLUB, ROOM
SERVICE, CAFE - BAR,
POOL-BAR
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
BAR, SNACK BAR, SUPER
MARKET,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET ACESS
10/09/10-28/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
21
39
Με Ημ/τροφή
31
49
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΣΑΟΥΝΑ, ΜΑΣΑΖ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, VIDEO
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
3
6
Με Ημ/τροφή
5
10
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, MINI
MARKET, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/08/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-31/07/10 & 25/08-31/10/2010
2*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
10/09/10-28/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
21/07/2010-10/09/2010
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
09/07-20/07/10 & 11/09-31/10/2010
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, INTERNET
01/09/10-14/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
51
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
2*
3*
Με χρέωση
09/07-23/07/10 & 13/09-31/10/2010
4*
2*
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET
Με Ημ/τροφή
4*
Με χρέωση
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
2*
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
100
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
26
27
28
29
ΣΑΒΕΛΕΝ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΕΣ Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241081855
FAX 2241082783
WWW.SAVELENHOTEL.COM
[email protected]
ΣΑΜΠΙΝΑ
ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241041702
FAX 2241041681
WWW.SABINAHOTEL.GR
[email protected]
ΦΑΙΔΡΑ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 7 / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241022791 & 22792
FAX 2241036656
WWW.PHAEDRAHOTEL.GR
[email protected]
ΧΩΡΙΟ ΒΑΛΛΙΑΝ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ / ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ 2241082200 / 81127
FAX 2241081771
WWW.VALLIANVILLAGE.GR
[email protected]
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
3*
Χαμηλή
Υψηλή
1,26
1,44
7,56
Με Ημ/τροφή
4,44
11,08
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Με Πρωινό
7,30
09/07-31/08/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
10
12
13
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, CAFE - BAR,
BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
5
11
Με Ημ/τροφή
13
18
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
01/09-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ
ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ / ΠΑΤΜΟΣ
ΤΗΛ 2247031529
FAX 2247029344
WWW.VILLA-ZACHARO.GR
[email protected]
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
ΡΙΚΚΑΣ Ε.Π.Ε.
ΣΚΑΛΑ / ΠΑΤΜΟΣ
ΤΗΛ 2247031052
FAX 2247031663
WWW.BYZANCEHΟTEL.GR
[email protected]
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΤΟΜΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΛΑ / ΠΑΤΜΟΣ
ΤΗΛ 2247031793
FAX 2247034077
WWW.CAPTAINS-HOUSE.GR
[email protected]
ΠΑΤΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
12
12
16
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
9
25
30/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-29/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-20/07/10 & 26/08-15/10/2010
21/07/2010-25/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΝΕΦΕΛΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΕΦΕΛΗ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΡΙΘΩΝΙ / ΛΕΡΟΣ
ΤΗΛ 2247024611
FAX 2247024001
WWW.NEFELIHOTELS.COM
[email protected]
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΡΙΘΩΝΙ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΡΙΘΩΝΙ / / ΛΕΡΟΣ
ΤΗΛ 2247025120-3
FAX 2247024680
CRITHONISPARADISEHOTEL.GR
[email protected]
ΛΕΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2*
Με Πρωινό
15
25
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, BAR
4*
Με Πρωινό
25
30
Με Ημ/τροφή
30
35
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΑΟΥΝΑ,
JACCUZI
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
101
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΝΑΡΗ 45 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023301 & 25218
FAX 2242023502
WWW.CONSTANTIN-HOTEL.COM
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ Κ. Ξ.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 16 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242028301
FAX 2242028304
WWW.ALEXANDRAHOTELS.COM
[email protected]
ΑΝΘΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242041288
FAX 2242028512
[email protected]
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ
HOTEL SILVER BEACH ΞΕΕ A. E.
ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242091415, 91102
FAX 2242091006
WWW.SILVERBEACH.GR
[email protected]
ΑΣΤΡΟΝ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 31 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023703 - 8
FAX 2242023704
ΚΩΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
4*
7
8
ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΜΑΡΜΑΡΙ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242041550 & 41650 & 41591
FAX 2242041651
WWW.ROSELANDHOTEL.GR
[email protected]
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΑΚΕΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023751 & 23752
FAX 2242021430
WWW.INTERNATIONALHOTEL.GR
[email protected]
ΕΛΛΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 23 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023017 & 23018
FAX 2242025019
9
10
11
ΚΑΡΙΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 36 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242022990
FAX 2242022828
ΚΟΛΠΟΣ ΤΩΝ ΓΛΑΡΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
SEAGULL'S BAY Α.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242059294 - 7
FAX 2242059298
WWW.SEAGULLSBAY.GR
[email protected]
Χαμηλή
Υψηλή
6
14
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
15
25
Χρέωση
3*
3*
3*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Υψηλή
4
5
Χωρίς χρέωση
21/09/10-30/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
4
6
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή
Υψηλή
13,5
16,5
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, JACCUZI
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
18
10
18
Με Ημ/τροφή
18
26
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
2*
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
2*
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
Χωρίς χρέωση
09/07-20/07/10 & 16/08-15/10/2010
21/07/2010-15/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
8
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ, FAX
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
9
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, MINI
BAR
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
9
Υψηλή
15
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET (ΣΑΛΟΝΙ)
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
BAR-RESTΑURANT,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ
11/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
16/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
ΚΗΠΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
2*
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/08-20/09/2010
09/07/2010-15/09/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΑΟΥΝΑ, SPA,
JACCUZI, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
09/07-31/07/10 & 16/08-15/09/2010
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ
21/09/10-31/10/2010
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
[email protected]
ΘΕΟΝΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023303
FAX 2242026794
WWW.THEONIA-KOS.COM
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
6
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
102
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ
ΑΚΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡ.ΛΑΜΠΗ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023411
FAX 2242023698
WWW.COSMOPOLITANHOTEL.COM
[email protected]
ΛΑΟΥΡΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΗ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242024209 & 23931
FAX 2242020086
ΝΕΦΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΛΑΜΠΗ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242027726, 27898
FAX 2242024790
WWW.HOTELNEFELI.GR
HOTEL_NEFELI @ YAHOO.CO.UK
ΟΛΓΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΟΛΓΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΠΛ.3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242023482, 22694 & 24050
FAX 2242022980
WWW.OLAOSPARADISE.GR
[email protected]
ΠΑΡΙΤΣΑ
ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ 50 ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242028971
FAX 2242023532
WWW.TRAVEL-TO-KOS.COM
[email protected]
ΦΑΕΘΩΝ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ι. - ΜΑΚΡΥΧΑΛΙΛΑΚΗ Α.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 / ΚΩΣ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242028901 & 28496
FAX 2242026902
ΚΩΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
4*
2*
2*
2*
[email protected]
18
ΧΩΡΙΟ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ Τ.Ξ.Ν.Ε.Ε. Α.Ε.
ΜΑΡΜΑΡΙ / ΚΩΣ
ΤΗΛ 2242068190 & 6945039191
FAX 2242068191
WWW.BOURADANISHOTEL.GR
[email protected]
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
1
4
2
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
12
14
14
16
Με Ημ/τροφή
22
25
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
4
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, INTERNET,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
10/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
12
Χωρίς χρέωση
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, PARKING
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, BAR
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΓΛΑΡΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΙΟΤΗ ΑΝΝΑ
ΔΙΑΦΑΝΙ / ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2245051501
FAX 2245051259
WWW.HOTEL-GLAROS.GR
[email protected]
ΜΙΡΑΛΟΥΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΟΣ / ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2245071455
WWW.MIRALUNAHOTELKARPATHOS.GR
[email protected]
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΔΙΑΚΙΔΗΣ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΠΗΓΑΔΙΑ / ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΤΗΛ 2245022975
FAX 2245022976
WWW.OCEANISHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
3*
3*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR COOL,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, BARBEQUΕ,
INTERNET CORNER
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
10
Υψηλή
20
09/07-14/07/10 & 01/09-31/03/2011
15/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
MINI BAR, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
103
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΡΤΙΕΣ / ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2243047497
FAX 2243047497
WWW.KALYMNOS.GR/ADS/VENTURES/ATLANTI
[email protected]
Χρέωση
2*
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΣΟΥΡΙ / ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2243047420
FAX 2243047420
WWW.AFRODITI.KALYMNOSHOLIDAYS.COM
[email protected]
2*
ΕΛΙΕΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΑΝΟΡΜΟΣ / ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2243047890 & 48146
FAX 2243047160
WWW.HOTELELIES.GR
[email protected]
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
3
7
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
9
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
ΚΑΜΑΡΙ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΜΑΡΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2243047278
FAX 2243048130
WWW.KALYMNOSHOLIDAYS.COM/KAMARI
[email protected]T.GR
2*
Με Πρωινό
Υψηλή
11
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
16
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
3,5
5,5
6,5
Με Ημ/τροφή
12,5
14,5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
PARKING, INTERNET
3*
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
4,5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
ΝΗΣΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΙΛΛΙΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΤΗΛ 2243061552-3
FAX 61551
WWW.CASTILLIO.GR
[email protected]
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 24 / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΤΗΛ 2243061224
FAX 2243061450
WWW.ASTYPALEA-PARADISSOS.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
7
12
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-19/07/10 & 01/09-30/09/2010
20/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
12
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET, MINI BUS,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΙΟΛΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Π.Ν.
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ / ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2286041205
FAX 2286041336
WWW.AEOLOS-FOLEGANDROS.GR
[email protected]
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
13
28,50
21,50
36,50
01/09/10-20/09/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ROOM SERVICE, INTERNET,
PARKING, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΦΥΛΑΞΗ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
(ΛΙΜΑΝΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΑΓΕΡΙ
ΜΟΡΑΣΙ Α.Ε.
ΝΙΚ.ΛΟΥΒΑΡΗ 6 / ΤΗΝΟΣ / ΤΗΝΟΣ
ΤΗΛ 2283024231
FAX 2283024232
WWW.AGERI.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΤΗΝΟΥ
DEVELOP A.E.
ΤΗΝΟΣ / ΤΗΝΟΣ
ΤΗΛ 2283022626
FAX 2283023153
WWW.TINOSBEACH.GR
[email protected]
ΤΗΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
3*
4*
Με Πρωινό
14
17
28/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-27/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
15
Υψηλή
30
06/09/10-08/10/2010
09/07/2010-05/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Με χρέωση
INTERNET, ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
104
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Ξ. Τ. Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ / ΤΗΝΟΣ
ΤΗΛ 2283024579 & 24139
FAX 2283023385
WWW.GOLDENBEACHTINOS.GR
[email protected]
ΤΗΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
25
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
01/09-30/11/10 & 01/03-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042141 & 42142
FAX 2281043561
WWW.AKROTIRI-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Ι. Α.Ξ.Ε.
ΓΑΛΗΣΣΑΣ ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042924
FAX 2281042843
WWW.DOLPHIN-BAY.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΛΟΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042540
FAX 2281042610
ΑΛΚΥΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ. & Ι. Α.Ε. Ξ.Τ.Ε.
ΜΕΓΑΣ ΓΥΑΛΟΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281061761
FAX 2281061000
WWW.ALKYONSYROS.GR
[email protected]
ΒΕΝΟΙΣ
ΦΡΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΑΛΗΣΣΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042833
FAX 2281043289
WWW.BENOIS.GR
[email protected]
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΚΙΜΩΛΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ /
ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281086301-3
FAX 83334
WWW.DIOGENISHOTEL.GR
[email protected]
ΔΟΜΕΝΙΚΑ
ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΒΑΡΗ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281061216
FAX 2281061289
WWW.HOTELDOMENICA 2281061216
[email protected]
ΔΩΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΓΑΣ ΓΥΑΛΟΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042552
FAX 2281043680
WWW.DORASTUDIOS.GR
[email protected]
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΓΑΛΗΣΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042059, 42837
FAX 2281043814
WWW.MAISTRALI.COM
[email protected]
ΣΥΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
4*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
55
30/07/2010-19/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
40
09/07-29/07/10 & 20/08-30/09/2010
14.80
Υψηλή
21.70
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, PARKING, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNET
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-20/07/10 & 26/08-10/11/2010
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
16
28
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
INTERNET
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
25/08/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
A
2*
Με Πρωινό
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
25
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
18
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
7.50
9.80
11.50
13.80
06/08/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
14
13
17
29/08/10-30/03/2011
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-05/08/10 & 23/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
8,50
Υψηλή
30,50
25/08/10-15/10/2010
09/07/2010-24/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BAR, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
105
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
10
11
12
ΜΠΛΕ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΗΣΣΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281043307 & 42147
FAX 2281043876
WWW.HOTELBLUESEA.GR
[email protected]
ΜΠΡΑΖΖΕΡΑ
ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281079173
FAX 2281043897
WWW.BRAZZERA.GR
[email protected]
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
ΦΟΙΝΙΚΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042212
FAX 2281042708
ΣΥΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
13
14
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΞΤΕΝΒΒ Α.Ε.
ΓΑΛΗΣΣΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042000
FAX 2281042024
WWW.FRANCOISE-HOTEL.COM
[email protected]
Με Πρωινό
19
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET
20/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
20
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-19/07/10 & 26/08-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
11
Υψηλή
09/07/2010-15/07/2010
Χρέωση
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
ΡΟΥΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΑΛΗΣΣΑΣ / ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2281042067
FAX 2281043000
WWW.HOTEL-SEMIRAMIS.COM
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
16
Υψηλή
28
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-25/07/10 & 01/09-10/10/2010
26/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-20/07/10 & 21/08-31/10/2010
21/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΧΑΜΑΜ,
ΜΑΣΑΖ
21/08/10-31/03/2011
09/07/2010-20/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΑΙΟΛΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΕΣ / ΣΙΦΝΟΣ
ΤΗΛ 2284031703
FAX 33613
WWWAEOLOSIFNOS.GR
[email protected]
ΣΙΦΝΕΪΚΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΑΛΙΦΡΑΚΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΣΙΦΝΟΥ / ΣΙΦΝΟΣ
ΤΗΛ 2284071422
FAX 2284071454
WWW.SIFNEIKO-ARXONTIKO.GR
[email protected]
ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ
ΑΡΤΕΜΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 / ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ / ΣΙΦΝΟΣ
ΤΗΛ 2284031303
FAX 2284032385
WWW.HOTEL-ARTEMON.COM
[email protected]
ΣΙΦΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
18
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
23
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
2*
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
13,50
Υψηλή
28
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
DVD, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-16/07/10 & 01/09-15/09/2010
17/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
13
22
18
27
Με Ημ/τροφή
35
43
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-16/07/10 & 10/09-30/09/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
Με χρέωση
FAX, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΚΤΗ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙ / ΣΕΡΙΦΟΣ
ΤΗΛ 2281051209 & 51468
FAX 2281051789
WWW.SERIFOSHOTEL.COM
[email protected]
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
23
26/08/10-31/03/2011
09/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
106
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CYCLADES
ΜΑΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284024859 & 22048
FAX 2284022048
WWW.HOTEL-CYCLADES.COM
[email protected]
GALATIS I
ΓΑΛΑΤΗΣ Π. Ξ.Ε. Α.Ε.
ΑΛΥΚΗ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284091355
FAX 2284091651
WWW.GALATISHOTEL.GR
[email protected]
ΑΙΓΑΙΟΝ
ΑΙΓΑΙΟΝ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022153
FAX 2284022640
WWW.AEGEONHOTEL.COM
[email protected]
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΠΙΖΑ ΖΑΜΠΕΤΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284024444
FAX 2284024444
ΑΛΚΥΩΝ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284023124
FAX 2284022562
WWW.ALKYONHOTELPAROS.COM
[email protected]
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΟΓΑΡΑΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041157 & 2284042431 - 5
FAX 2284041940
WWW.ALBATROSS.GR
[email protected], [email protected]
ΑΛΩΝΙ
ΑΓΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284043237 & 2284043240
FAX 2284043238
WWW.ALONIPAROS.COM
[email protected]
ΑΝΘΙΠΠΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021601
FAX 2284021601
WWW.ANTHIPPI.COM
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΠΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284028167
FAX 2284022664
WWW.HOTELAPOLLON.GR
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021440 , 22278
FAX 23442
WWW.ARGONAUTA.GR
[email protected]
ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΒΡΑΧΟΙ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Ε. ΤΞΕ
ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041244 & 42564 & 43088
FAX 2284041944
WWW.SILVERROCKSHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
11
7
14
Με Ημ/τροφή
14
21
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
CAFE - BAR
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΨΥΓΕΙΟ
10
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
INTERNET
09/07-14/07/10 & 01/09-30/10/2010
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
1
Υψηλή
12
1*
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
2*
2*
Με Πρωινό
23
26/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
10
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
20
Υψηλή
30
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,
PARKING, INTERNET (ΣΑΛΟΝΙ)
BAR, FAX, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, MINI BAR,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 23/08-30/09/2010
01/08/2010-22/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
PARKING
10
09/07/10-25/09/2010
Χαμηλή
21
Υψηλή
26
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, INTERNET, PARKING
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, CAFE - BAR
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
3
18
8
24
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, INTERNET
Με χρέωση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ,
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
09/07-15/07/10 & 26/08-15/10/2010
Υψηλή
15
22
20
27
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
FAX, INTERNET,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-10/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
20
01/09/10-10/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
INTERNET
Με χρέωση
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
107
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΠΗΣΣΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041141
FAX 2284041993
WWW.HOTELAFENDAKIS.GR
[email protected]
ΒΑΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021068 & 23335
FAX 2284023431
WWW.PAROSVAYAHOTEL.GR
[email protected]
ΒΙΛΙΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284051405 & 53618
FAX 2284053619
ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΙ
ΓΑΛΑΤΗΣ Π. Ξ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΛΥΚΗ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284091355
FAX 2284091651
WWW.GALATISHOTEL.GR
[email protected]
ΓΑΛΗΝΟΣ
ΓΑΛΗΝΟΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022122
FAX 2284023446
WWW.HOTELGALINOS.COM
[email protected]
ΓΡΙΒΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022086&21989
FAX 2284021989
WWW.GRIVAS-PAROS.GR
ΔΗΛΙΟΝ
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021479
FAX 2284021181
WWW.DILIONHOTEL.COM
[email protected]
ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284051633
FAX 2284052026
WWW.SWISSHOME.GR.
[email protected]ΕNET.GR
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021429
FAX 2284022743
WWW.HOTELHELLINIKO.GR
[email protected]ΗΟΤMAIL.COM
ΕΡΗ
ΟΒΒΑΔΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284023360
FAX 2284024562
WWW.ERIHOTEL.GR
[email protected]
ΗΒΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΥΟΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041015 & 41029
FAX 2284043396
WWW.IVIHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
10
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
2*
2*
8
13
Χαμηλή
Υψηλή
16
21
Χωρίς χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
11
7
14
Με Ημ/τροφή
14
21
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
2*
16/07/2010-09/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
6
6
8
Χωρίς χρέωση
2*
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
2*
22
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
11
21
Με Ημ/τροφή
16
26
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7,5
25
10
30
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ
Με χρέωση
BAR
15/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
24
30/08/10-20/10/2010
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07-14/07/10 & 21/08-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
01/09/10-05/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, MINI BAR,
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
3*
10
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-30/11/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 10/09-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR, CAFE BAR
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ROOM SERVICE
2*
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
-
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
25/07/2010-25/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
09/07-24/07/10 & 26/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
BAR, PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR COOL
9
Υψηλή
15
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ROOM SERVICE, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
108
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
23
24
ΚΑΛΑΜΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡΥΟΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041829
FAX 2284041850
WWW.HOTELKALAMIES.GR
[email protected]
ΚΑΤΩ ΓΙΑΛΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
NEAΠΟΛΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021403
FAX 2284022577
ΠΑΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022448
FAX 2284052764
WWW.PAROSROOMS.EU
[email protected]
ΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041218
FAX 2284041218
WWW.LONDOSHOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΝΤΩ
ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΟΥΣΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284051590
FAX 2284051655
WWW.HOTELMANTO.COM
[email protected]
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΠΡΕΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΡΥΟΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041500 & 21640
FAX 2284041950
WWW.NISSIOTIKO-PAROS.GR
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΠΕ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022251
FAX 2284022259
WWW.NIKOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ
ΠΑΡΟΤΕΛ ΕΠΕ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022903
FAX 2284022904
WWW.ASTERIASHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΡΟΣ
ΡΟΜΠΟΡΑ Ι. - ΜΥΛΩΝΑΣ Α. Ο.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284021319
FAX 2284023375
WWW.HOTELPAROS.NET
[email protected]
ΠΑΡΟΣ ΙΝΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΓΑΡΑΣ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284042477
FAX 2284042997
WWW.PAROSINN.GR
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
12
12
15
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
2*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
Χαμηλή
Υψηλή
6
16
9
19
2*
2*
9
Υψηλή
20
3*
2*
14
Υψηλή
17
27
21
31
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 01/09-31/10/2010
21/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
PARKING (ΙΔΙΩΤΙΚΟ)
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/10/2010
10
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
15
30
Με Ημ/τροφή
28
43
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
28/08/10-01/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-27/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
18
14
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
09/07-18/07/10 & 29/08-15/10/2010
19/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
26
Με Ημ/τροφή
23
37
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή
Χρέωση
2*
8
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
15/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-14/07/10 & 23/08-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
16/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 25/08-20/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
Με χρέωση
21/07/2010-20/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-20/07/10 & 21/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
FAX
20/07/2010-20/08/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-19/07/10 & 21/08-31/08/2010
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΟΡΑΛΙ
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041880
FAX 2284041891
WWW.HOTELCORALI.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-20/07/10 & 25/08-20/09/2010
21/07/2010-24/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, MINI BAR,
INTERNET, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
109
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
34
ΠΑΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΧΑΡΜΗ Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΑΡΠΗΣΑ - Ν.ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284041778
FAX 2284041978
ΠΑΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
35
ΠΥΡΓΑΚΙ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284022768
FAX 2284023067
WWW.PYRGAKIHOTEL
[email protected]
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
22
09/07/10-30/09/2010
Χαμηλή
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
15
34
26/08/10-31/10/2010
09/07/2010-25/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 6976365119
FAX 2285042088
ΑΔΩΝΙΣ
ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285067060
FAX 2285067023
WWW.ADONIS-HOTEL.COM
[email protected] ADONIS-HOTEL.COM
ΑΝΤΩΝΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285042680
FAX 42680
ΒΑΚΧΟΣ
ΛΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285025327
FAX 2285023083
WWW.VAKHOSHOTEL.COM
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΦΛΩΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΤΙΝΑ ΦΛΩΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285024745
FAX 2285024745
WWW.NAXOS-VILLAFLORA.COM
[email protected]
ΓΑΛΗΝΗ
ΛΑΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285022114
FAX 2285022677
WWW.HOTELGALINI.COM
[email protected]
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Σ. & Κ. Ξ.Β.Ε. ΑΕ
ΝΙΚ.ΜΠΝΙΚΟΥ 1 / ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285022810 & 22457
FAX 2285023230
ΝΑΞΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
8
Χαμηλή
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
7
12
10
15
Με Ημ/τροφή
15
20
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
10
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
11
1*
Απλή Διαν/ση
2*
8
Υψηλή
20
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
AIR COOL
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
2*
1*
Με χρέωση
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/08/2010-20/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 21/08-30/10/2010
1*
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΖΕΥΣ
ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285025454 & 22912
FAX 2285023357
WWW.NAXOS-ZEUS.COM
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
10
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
09/07-14/07/10 & 01/09-31/03/2011
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
16
10
21
09/07-19/07/10 & 26/08-31/10/2010
20/07-31/07/10 & 01/08-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
110
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
10
11
12
ΙΛΙΟΝ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285026790
FAX 2285026910
WWW.HOTELILION.GR
[email protected]
ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ ΘΕΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ Δ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΑΝΝΑ / / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285041861
FAX 2285042731
ΚΥΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285022438 & 22080
FAX 2285024825
WWW.HOTELKYMATA.COM
[email protected]
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285023306
ΝΑΞΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
13
14
15
16
17
18
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285026133
FAX 2285026193
WWW.HOTELSAVVAS.GR
[email protected]
ΣΕΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285041977
FAX 2285023876
WWW.HOTELSEMELI.COM
[email protected]
ΣΟΦΙΑ - ΛΑΤΙΝΑ
ΛΑΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285022114
FAX 2285022677
WWW.HOTELGALINI.COM
[email protected]
ΣΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285023430 & 6942882575
FAX 2285026618
ΧΑΡΑ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285022930
FAX 2285022930
19
9
Υψηλή
20
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
12
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
13
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή
1
Υψηλή
9
1*
Χρέωση
1*
Με Πρωινό
2
Υψηλή
10
2*
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
16
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
14
1*
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ), ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
09/07-15/07/10 & 26/08-31/03/2011
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
2
Υψηλή
6
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
26/08/10-30/10/2010
09/07/2010-25/08/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
15/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
1*
2*
Χωρίς χρέωση
09/07-14/07/10 & 26/08-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
26
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
28/08/10-30/09/2010
09/07/2010-27/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΕΛΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285041900
FAX 2285041901
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
ΡΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΩΡΑ / ΝΑΞΟΣ
ΤΗΛ 2285023340 & 23353
FAX 2285023457
WWW.NAXOS-REA.COM
[email protected]
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
111
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΚΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΡΛΟΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΟΥΡΛΟΣ / ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΗΛ 2289025135 & 22306
FAX 2289025935
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
32
47,5
37
50
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-25/07/10 & 28/08-30/09/2010
26/07/2010-27/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΑ / ΜΗΛΟΣ
ΤΗΛ 2287022322
FAX 2287022580
WWW.AGNADIMILOS.GR
[email protected]
ΜΗΛΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
30
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING
09/07-21/07/10 & 02/09-31/12/2010
22/07/2010-01/09/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΑΡΜΑΔΩΡΟΣ
ΨΑΡΑΚΗ Π. - ΒΕΝΙΟΥ Ε. Ο.Ε.
ΟΡΜΟΣ / ΙΟΣ
ΤΗΛ 2286091201
FAX 2286091253
ΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΕΛΕΝΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
KAMΠΟΣ / ΙΟΣ
ΤΗΛ 2286091276
FAX 2286092276
WWW.HOTELHELENA.GR
[email protected]
Χρέωση
1*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
25
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, INTERNET, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-24/07/10 & 25/08-30/09/2010
25/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
9
Υψηλή
19
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07-24/07/10 & 25/08-10/10/2010
25/07/2010-24/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΑ Α.Ε. ΞΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΑ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286081682 & 82133
FAX 2286081847
WWW.AMARYLLIS-SANTORINI.COM
[email protected]
ΑΝΝΥ
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Β. & Μ. Ο.Ε.
ΜΕΣΣΑΡΙΑ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286031627
FAX 2286031626
WWW.SANTORINIHOTELS.GR
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΣΣΑΡΙΑ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286031792
FAX 2286031620
ΘΗΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
4
5
ΚΑΛΗΣΠΕΡΗΣ
ΛΙΓΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΟΘΩΝΑΣ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286032965
FAX 2286031832
WWW.HOTELKALISPERIS.GR
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
4
12
8
16
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
1
16
5
20
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING
Με χρέωση
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
23/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-19/07/10 & 27/08-31/12/2010
20/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
20
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-22/07/10 & 25/08-31/03/2011
1*
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
16/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286022161
FAX 2286025438
WWW.AFRODETE-SANTORINI.COM
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
04/09/10-31/03/2011
09/07-30/07/10 & 23/08-03/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
11
9
15
09/07-25/07/10 & 26/08-10/10/2010
26/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΛΙΜΑΝΙΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ), INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
112
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
6
7
ΚΑΛΜΑ
ΒΕΛΩΝΙΑΣ Λ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΕΣΑΡΙΑ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286031967
FAX 2286031607
WWW.HOTELKALMA.GR
[email protected]
ΚΥΜΑΤΑ
ΒΑΪΛΑΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΜΑΡΙ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286031694
FAX 2286031694
ΘΗΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
8
9
ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΑΡΙ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286031266
FAX 2286034262
WWW.HOTEL-PREKAMARIA.GR
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
10
10
15
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8
Υψηλή
20
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΛΟΝΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ / ΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2286022146
FAX 2286025070
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
2*
1*
Με Πρωινό
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-22/07/10 & 01/09-10/10/2010
23/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, AIR COOL,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
12
22
Με Ημ/τροφή
14
25
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΤΗΛ 2284061206
FAX 2284061550
WWW.HOTELMANTALENA.GR
[email protected]
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
26
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET
09/07-30/07/10 & 29/08-30/09/2010
31/07/2010-28/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
ΑΙΟΛΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΑΙΝΗΤΕΣ / ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2282051311
FAX 2282051472
WWW.ANDROS-AIOLOS.GR
[email protected]
ΒΙΛΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΥΡΙΟΥ / ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2282071249 & 71450
FAX 2282071450
WWW.VILLASSOFIA.GR
[email protected]
ΜΕΛΤΕΜΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΤΣΙ / ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2282041016 & 41702
FAX 2282041564
WWW.MELTEMI-ANDROS.COM
ΟΣΤΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Α.Μ.Ι. Α. Ε. ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΝΑΥΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΓΑΥΡΙΟ / ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2282071551-2
FAX 2282071554
WWW.OSTRIA-STUDIOS.GR
[email protected]
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΤΟΥΝΤΑΣ Κ. & Δ. Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΜΠΑΤΣΙ / ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ 2282041236 & 41237
FAX 2282041628
WWW.HOTEL-CHRYSSIAKTI.GR
[email protected]
ΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
9
1*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
14
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-15/11/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
20
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ, ΜΠΑΣΚΕΤΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΚΗΠΟΣ
09/07-30/07/10 & 22/08-31/03/2011
31/07/2010-21/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
18
25
25
32
09/07-15/07/10 & 29/08-10/10/2010
16/07/2010-28/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
113
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
IRIA MARE HOTEL
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΘΕΜΙΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΡΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ /
ΤΗΛ 2752094267
FAX 2752094193
WWW.IRIAMAREHOTELS.GR
[email protected]
NAUTICA BAY
ΘΕΡΜΗΣΙΑ Α.Τ.Ξ.Ε.
ΚΟΣΤΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ /
ΤΗΛ 2754051415
FAX 2754051265
WWW.NAUTICABAYHOTEL.GR
[email protected]
ΑΚΤΑΙΟΝ
ΜΠΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΚΤΗΣ 58 / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059484
FAX 2752058375
WWW.BIKAKIS.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΕΝΤΕΝ - ΠΛΑΚΑ
ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.
ΔΡΕΠΑΝΟ /
ΤΗΛ 2752092020
FAX 2752092024
WWW.EDEN.GR
[email protected]
ΑΛΚΥΩΝ
ΑΛΚΥΩΝ Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ /
ΤΗΛ 2754051161 & 51162 & 51163
FAX 2754051902
WWW.ALKYONHOTEL.COM
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2753041051 & 41295 & 41059
FAX 2753041700
WWW.APOLLON-EPIDAVROS.GR
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΠΙΖΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΓΡ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 13 / ΑΡΓΟΣ /
ΤΗΛ 2751068065 & 61182
FAX 2751024406
WWW.HOTELAPOLLONARGOS.BLOGSPOT.COM
[email protected]
ΑΡΗΣ
ΜΠΙΚΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΚΤΗΣ 28 / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059231
FAX 2752059510
WWW.HOTEL-ARIS.GR
[email protected]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΕΚΑΣ Α. ΡΑΛΛΙΔΟΥ Λ. Ε.Π.Ε.
ΓΙΑΛΑΣΣΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ /
ΤΗΛ 2753096553 & 555
FAX 2753096556
WWW.HOTEL-ARISTOTELIS.GR
[email protected]
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΙΕΡΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7Α / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059458
FAX 2752059125
WWW.HOTELARTEMIS.NET
[email protected]
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ Α.Ε.
ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752058175
FAX 2752059242
WWW.ASTERIAHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4*
3*
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
11
20
16
25
Με Ημ/τροφή
26
35
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
Υψηλή
30
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
16
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
1*
30
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
14
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΜΠΑΣΚΕΤΑ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, INTERNET,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, PARKING,
INTERNET
01/09/10-30/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
29/08/10-26/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
20
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
/ ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, INTERNET
(ΔΩΜΑΤΙΟ)
01/09/10-30/10/2010
01/07/2010-31/08/2010
2*
3*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
18
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ
06/09/10-08/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
06/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, INTERNET
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
16
Υψηλή
21
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
2*
2*
Με Πρωινό
16
21
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
8
15
10
18
Με Ημ/τροφή
19
27
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 20/08-31/10/2010
16/07/2010-19/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
4*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-15/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
114
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
12
13
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΤΖΕΜΙ / ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ /
ΤΗΛ 2754051271 & 51272
FAX 2764051275
WWW.GALAXYHOTEL.INFO
[email protected]
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Ε.Π.Ε.
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 / ΝΑΥΠΛΙΟ /
ΤΗΛ 2752028550 & 28644
FAX 2752021202
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
15
16
17
ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.-ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ Λ. ΟΕ
ΣΕΚΕΡΗ 52 / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059219 & 59419
FAX 2752059929
WWW.EPIDAVRIA.COM.GR
[email protected]
ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ
ΦΕΛΙΜΕΓΚΑ - ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2753041222
FAX 2753041222
ΙΓΝΑΤΙΑ
ΙΓΝΑΤΙΑ Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΚΙΟΣ /
ΤΗΛ 2751051062 & 51479 & 51265
FAX 2751051700
WWW.IGNATIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5 / ΤΟΛΟ / ΝΑΥΠΛΙΟ /
ΤΗΛ 2752059149
FAX 2752099579
18
19
20
21
ΚΟΣΜΟΣ
LEFTAL Ξ. & Τ. ΕΠΕ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ /
ΤΗΛ 2754051327-9
FAX 2754051786
WWW.HOTELCLUBCOSMOS.COM
[email protected]
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ /
ΤΗΛ 2752094021-22
FAX 2752091102
WWW.FIORE DI CANDIA.GR
[email protected] DI CANDIA.GR
ΣΑΡΩΝΙΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2753041514 & 41533
FAX 2753041788
WWW.SARONISHOTEL.COM
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
14
Με Ημ/τροφή
14
18
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
05/09/10-30/10/2010
09/07-04/09/10 & 23/12-02/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2*
2*
Με Πρωινό
1*
Χαμηλή
4*
Υψηλή
Με Πρωινό
15
20
Με Ημ/τροφή
25
30
Με Πρωινό
Χαμηλή
10
Υψηλή
12
Υψηλή
15
15/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1
Υψηλή
4
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
5
8
Με Ημ/τροφή
8
11
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ANIMATION, ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ,
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
BAR, INTERNET,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR
09/07-15/07/10 & 26/08-30/10/2010
3*
2*
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
MINI BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-31/08/10 & 21/12-07/01/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΝΙΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΙ (5Χ5),
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/09-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
15
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
09/07-15/09/10 & 01/03-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ROOM
SERVICE
16/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
11/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χρέωση
2*
14
09/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
11
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΟΡΩΝΙΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ - ΜΠΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Λ.ΣΕΚΕΡΗ 59Α / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059292
FAX 2752059292
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
14
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
10
Υψηλή
16
01/09-30/10/10 & 01/03-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
115
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΜΗΝΩΟΣ 14 / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059403
FAX 2752059403
ΤΟΛΟΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο. Ε.
ΑΛΩΝΙΑ - ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752058401 - 3
FAX 2752059050
WWW.TOLON-HOLIDAYS.GR
[email protected]
ΦΡΥΝΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
Ε.ΣΕΚΕΡΗ 21 / ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059188 & 59555
FAX 2752059625
WWW.PARADISELOST.GR
[email protected]
ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. & ΑΝΝΑ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.
ΑΝ.ΣΚΑΛΙΔΗ 12 ΤΟΛΟ /
ΤΗΛ 2752059188 & 59624
FAX 2752059625
WWW.PARADISELOST.GR
[email protected]
ΧΑΝΙ ΙΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ / ΛΥΓΟΥΡΙΟ /
ΤΗΛ 2753099910
FAX 2753023550
WWW.HANIINN.GR
[email protected]
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 8 / ΑΡΧ.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ /
ΤΗΛ 2753041451
FAX 2753041655
WWW.CHRISTINAΗOTEL.GR
[email protected]
ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ
ΧΑΤΖΗΜΙΚΕΣ ΒΑΣ.& ΒΙΟΛ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΣΤΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ /
ΤΗΛ 2754057360-63
FAX 2754057067
WWW.CAPDOR.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
8
2*
3*
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
25
Υψηλή
30
SUNSET
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ / ΑΣΤΡΟΣ /
ΤΗΛ 2755071290 & 71272
FAX 2755071309
WWW.MOUNTSOURIS.GR
[email protected] .GR
ΑΕΣΚΩ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑ /
ΤΗΛ 2795029040-2
FAX 2795029043
WWW.AESKO.GR
[email protected]
ΗΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2797025395
FAX 27970 24923
WWW.IRAIAHOTEL.GR
[email protected]
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
PARKING (ΙΔΙΩΤΙΚΟ), ROOM
SERVICE, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET CORNER,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΑΟΥΝΑ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Υψηλή
10
21
12
19
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
13
30
15
25
Με Ημ/τροφή
25
42
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
BAR, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
FAX, INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
FAX
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
3*
Με Πρωινό
11
12
31/10/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
2*
Με Πρωινό
10
15
01/09/10-25/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
27
37
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ΜΙΝΙ
ΓΚΟΛΦ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
09/07-24/07/10 & 22/08-13/09/2010
25/07/2010-21/08/2010
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
6
10
Με Ημ/τροφή
12
15
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Υψηλή
21
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
INTERNET
Χωρίς χρέωση
DVD, MOUNTAIN BIKES, SPA
Με χρέωση
BAR, ΜΑΣΑΖ
26
36
09/07/10-22/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
3
5
7
Με Ημ/τροφή
9
12
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5
01/10-18/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-30/09/10 & 20/12-08/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
116
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
4
5
6
7
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΖΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΟΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ /
ΤΗΛ 2795031660
FAX 31660
WWW.XENONASKAZAKOU.GR
[email protected]
ΠΑΡΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΔΗΜ. & ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜ. Ε.Ε.
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ / ΚΥΝΟΥΡΙΑ /
ΤΗΛ 2792031245 - 31079
FAX 2792031079
WWW.HOTELPARNON.GR
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΘΕΩΝΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ / ΓΟΡΤΥΝΙΑ /
ΤΗΛ 2797024000 & 6973028265
WWW.THEONI.NET
[email protected]
ΤΣΑΚΩΝΙΑ
ΝΤΟΥΖΕΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ /
ΤΗΛ 2757041322
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡ.ΤΥΡΟΥ / ΣΑΠΟΥΝΑΚΕΪΚΑ /
ΤΗΛ 2757041244 - 41680
FAX 2757041244
WWW.OKEANISHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
25
16/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
8
Χρέωση
A
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
HOTEL M
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΟΥΡΤΟΥ ΖΑΚΕΛΙΝ ΑΝΝ ΜΑΡΙ ΖΑΝ ΖΕΡΜΑΙΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744065931
FAX 2744065931
WWW.HOTELM.GR
[email protected]
PETIT PALAIS
ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Γ.ΛΕΚΚΑ 48 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744061977
FAX 2744061973
WWW.PETITPALAIS.GR
[email protected]
ΑΙΓΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ. ΛΕΚΚΑ 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 27440 - 22344 & 27440 - 64090
FAX 27440 - 22344
WWW.HOTEL-EGLI.GR
[email protected]
ΑΡΙΩΝ
ΜΠΑΜΠΙΟNIΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ 1 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744022628
FAX 2744069208
WWW.HOTELARION.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑ "ΤΑΜΠΟΥΖΑΝΗ"
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /
ΤΗΛ 2743032001
FAX 2743032001
WWW.1811.GR
[email protected]
Με χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), CD - PLAYER,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
ΡΑΜΠΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΖΑΚΙ, PARKING
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET, BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, BAR
5
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
7
1*
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
A
Χαμηλή:
Υψηλή:
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
1*
2*
3*
2*
11/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
20
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΗΠΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
16/09/10-31/12/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
18
Β
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΚΕΥΗ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
17/09/10-26/10/2010
09/07-16/09/10 & 27/10-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
Με χρέωση
ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΤΖΑΚΙ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
117
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ /
ΤΗΛ 2747022200
FAX 2610422056
WWW.ARXONTIKO-KEFALARI.GR
[email protected]
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ Ο. Ε.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ /
ΤΗΛ 2743091188
FAX 2743091189
WWW.ARCHONTIKOFIAMEGOU.GR
[email protected]
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ.ΛΕΚΚΑ 28 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744022349
FAX 2744022640
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΡΟΥΣΣΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΕΥΚΑΚΙ / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744028715 & 28282
FAX 2744063214
WWW.HOTELGALAXY.NET
[email protected]
ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
ΣΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ /
ΤΗΛ 2743091470
FAX 2743091410
WWW.ILIOVASILLEMA.GR
[email protected]
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΕΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ /
ΤΗΛ 2741033551 & 33401
FAX 2741033403
WWW.SEA-VIEW.GR
[email protected]
ΙΛΙΟΝ
ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744067928
FAX 2744023177
WWW.ILIONHOTEL.COM
[email protected]
ΙΣΘΜΙΑ
ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744022510
FAX 2744021301
WWW.ISTHMIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΡΡΕΙΟΝ
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΜΟΝΟΠΡ. Ε.Π.Ε.
Γ. ΛΕΚΚΑ 36 ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744066800-801
FAX 2744063689
WWW.HOTELMARION.GR
[email protected]
ΜΠΕΛ ΒΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Κ.ΜΠΟΛΕΤΗ 2 / ΛΟΥΤΡΑΚΙ /
ΤΗΛ 2744026747
FAX 2744062534
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Β
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΟΝΑΡ
ΗΛΕΥΣ Ξ.Τ.Ε. Α. Ε.
ΚΟΚΚΩΝΙ /
ΤΗΛ 2742032861
FAX 2742034034
WWW.ONARHOTEL.COM
[email protected]
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
15
14
20
Χωρίς χρέωση
3*
2*
2*
Με Πρωινό
09/07-30/10/10 & 21/02-31/03/2011
31/10/2010-20/02/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
09/07/10-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΜΠΟΥΦΕ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
MINI BAR
45
01/10/2010-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3*
25
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
MOUNTAIN BIKES
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
4
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET, PARKING
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-30/09/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
18
31
25
40
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
JACCUZI, ROOM
SERVICE, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΞΥΛΑ (ΤΖΑΚΙ), ΣΑΟΥΝΑ
09/07/10-30/09/2010
01/10-15/12/10 & 15/01-30/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET
2*
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
8
Υψηλή
15
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
10
15
Με χρέωση
21/09/10-14/12/2010
Χαμηλή
16
Υψηλή
19
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET (ΣΑΛΟΝΙ)
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-20/09/10 & 15/12-07/01/2011
Χρέωση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-15/09/10 & 20/12-15/01/2011
09/07/2010-31/08/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
16/09-19/12/10 & 16/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
01/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χρέωση
2*
9
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
16
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BAR, ΨΥΓΕΙΟ
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
11
Υψηλή
19
29/08/10-31/03/2011
09/07/2010-28/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
118
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
17
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ /
ΤΗΛ 2741033249, 33090
FAX 2741033090
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
ANGELA'S HOUSE
ΚΟΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2732061418
FAX 2732061117
3
4
5
6
7
8
9
ΑΚΤΑΙΟΝ
ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2732061234 & 61790
FAX 2732061932
WWW.AKTAION-MONEMVASIA.GR
[email protected]
ΑΝΝΕΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2732068381
FAX 2732068382
WWW.HIT360.COM/ANNEMAHOTEL
[email protected]
ΑΡΣΕΝΑΚΟΣ
ΑΡΣΕΝΑΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2734022991
FAX 2734029022
WWW.HOTELARSENAKOS.COM
[email protected]
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2734023443
FAX 2734023643
WWW.VERGINAHOTEL.COM
[email protected]
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
ΒΑΡΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ΜΥΣΤΡΑΣ /
ΤΗΛ 2731083309
FAX 2731020019
WWW.BYZANTIONHOTEL.GR
[email protected]
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Α.Ε.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 182 / ΣΠΑΡΤΗ /
ΤΗΛ 2731028484
FAX 2731025902
WWW.DIOSKOURI.GR
[email protected]
ΛΙΜΗΡΑ ΜΑΡΕ
ΒΟΙΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΝΕΑΠΟΛΗ / ΒΟΙΩΝ /
ΤΗΛ 2734022236
FAX 2734022956
WWW.LIMIRAMARE.GR
[email protected]
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2732061076
FAX 2732061976
WWW.MAISTRALIHOTEL.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
3
9
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
INTERNET
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, BAR, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗ
5
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
18
1*
1*
09/07/2010-14/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
15/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Υψηλή
8
12
25/08-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
09/07-24/08/10 & 23/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
9
19
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-25/07/10 & 26/08-31/03/2011
26/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09-31/12/10 & 01/01-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
3*
3*
3*
Με Πρωινό
12
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
18
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
11
Υψηλή
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, INTERNET
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
MINI BAR
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
119
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
10
11
12
13
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΛΤΟΝ
ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ /
ΤΗΛ 2733022914 & 22915
FAX 2733022091
WWW.MILTONHOTEL.GR
[email protected]
Χρέωση
2*
ΟΑΣΗ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
5ΗΣ ΜΑΪΟΥ / ΣΚΑΛΑ /
ΤΗΛ 2735022050 & 22060
FAX 2735023735
WWW.OASI-HOTEL.GR
[email protected]
3*
ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΤΣΙΤΣΙΡΗΣ Γ. ΟΙΚΟΔ. Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΤΑΥΡΙ / ΜΑΝΗ /
ΤΗΛ 2733056297 & 56298
FAX 2733056296
WWW.TSITSIRISCASTLE.COM
[email protected]
ΧΡΥΣΑΪΣ
ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ.Ε. Α.Ε.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ /
ΤΗΛ 2732061898
FAX 2732061897
Β
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2
3
4
5
6
11
11
16
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
9
12
12
15
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR
16/09/10-31/03/2011
5
Υψηλή
8,50
Χωρίς χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR
01/09/10-22/12/2010
09/07-31/08/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Με Πρωινό
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
10
15
09/07-15/07/10 & 01/09-31/03/2011
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
19
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
27
09/07-31/07/10 & 25/08-30/09/2010
01/08/2010-24/08/2010
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Υψηλή
09/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΒΙΟΜ. ΕΠ. ΤΟΕ. Α.Ε.
ΒΑΘΥ / ΓΥΘΕΙΟ /
ΤΗΛ 2733093001- 5
FAX 2733093006
WWW.BELLEHELENE.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
14
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ARTINA
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ /
ΤΗΛ 2763061400
FAX 2763061402
WWW.ARΤINA.GR
[email protected]ΤINA.GR
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ / ΛΟΓΓΑ /
ΤΗΛ 2725031268
FAX 2725031368
WWW.HOTELSLINE.GR.ANGELOS
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ /
ΤΗΛ 2725031266 & 31457
FAX 2725031887
WWW.AKROYALI-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΚΤΗ ΛΟΓΓΑΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ο.Ε.
ΛΟΓΓΑ /
ΤΗΛ 2725031583
FAX 31593
WWW.LOGGABEACH.COM
[email protected]
ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
ΑΚΤΗ ΤΑΫΓΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.
ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ / ΚΑΛΑΜΑΤΑ /
ΤΗΛ 2721042000
FAX 2721064501
WWW.AKTITAYGETOS.GR
[email protected]
Χρέωση
2*
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
5
24
7
26
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
14
Με Ημ/τροφή
12
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
8
12
Με Ημ/τροφή
12
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
18
09/07-22/07/10 & 01/09-31/10/2010
23/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
43
56
Με Ημ/τροφή
59
72
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, MINI BAR,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
4*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ),
PARKING, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING
ROOM SERVICE, ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
120
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΛΑΡΑ Τ.Ξ.Ε.
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ / ΠΕΤΑΛΙΔΙ /
ΤΗΛ 2722031500
FAX 2722031799
WWW.SUNRISE-GREECE.COM
[email protected]
ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΕΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ξ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ /
ΤΗΛ 2761024411
FAX 2761024413
WWW.APOLLO-HOTEL.GR
[email protected]
ΖΑΓΚΑ - ΜΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΗ /
ΤΗΛ 2725022448
FAX 2725029028
WWW.ZAGAMILOSHOTEL.COM
[email protected]
ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ / ΛΟΓΓΑΣ /
ΤΗΛ 2725031333
FAX 2725031713
[email protected]
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΝΝ
ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ.ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 61 / ΜΕΣΣΗΝΗ /
ΤΗΛ 2722022740
FAX 2722023138
WWW.KLEOPATRA-INN.GR
[email protected]
ΚΟΛΟΝΙΔΕΣ BEACH
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟΛΟΝΙΔΕΣ BEACH A.E.
ΠΕΡΟΥΛΙΑ ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ / ΚΟΡΩΝΗ /
ΤΗΛ 2725041200
FAX 2725041100
WWW.COLONIDES.GR
[email protected]
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΠΗΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ /
ΤΗΛ 2761024492 & 24493
FAX 2761024495
WWW.KYPARISSIABEACHHOTEL.GR
ΛΑ ΣΑΠΙΕΝΖΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ /
ΤΗΛ 2723031880
FAX 2723028709
WWW.LASAPIENZA.GR
[email protected]
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2763061094 & 6945917352
FAX 2763061094
WWW.MESOGEIOSAP.GR
[email protected]
ΡΕΜΒΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΡΕΜΒΗ Α.Ε.
ΣΤΟΥΠΑ / ΝΕΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2721077720
FAX 2721077364
WWW.REMVI-STOUPA.GR
[email protected]
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ
ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΕ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ /
ΤΗΛ 2761022145
FAX 2761022389
WWW.TSOLARIDISHOTEL.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
5*
2*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
18
32
Με Ημ/τροφή
30
46
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
20
26
20
26
Με Ημ/τροφή
31
37
Χρέωση
09/07-31/07/10 & 25/08-31/03/2011
01/08/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
14
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
3
2*
2*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
11
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
23
Υψηλή
36
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
INTERNET CORNER, BAR
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΠΙΣΙΝΑ, PARKING,
ROOM SERVICE,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
BAR, INTERNET
09/07-17/07/10 & 29/08-31/03/2011
18/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
11
Υψηλή
21
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING (ΥΠΑΙΘΡΙΟ),
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR
01/09-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 23/12-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
9
20
16
27
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
31/08/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
INTERNET
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΜΑΣΑΖ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΣΑΟΥΝΑ,
JACCUZI, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ
2*
3*
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
01/09/10-30/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
12
18
17
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
INTERNET, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-30/07/10 & 23/08-30/10/2010
31/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
5
21/08/10-31/03/2011
09/07/2010-20/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ), INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
121
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΗ ΠΛΑΖΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΕΠΕ
ΦΟΙΝΙΚΗ ΜΕΘΩΝΗΣ /
ΤΗΛ 2723031132
FAX 2723031143
WWW.FINIKIPLAZA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
14
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/03/2011
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΖΕΜΕΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΜΕΝΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ /
ΤΗΛ 2267031204
FAX 2267031146
WWW.HANIZEMENOU.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Χρέωση
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
15
10
20
Χωρίς χρέωση
PARKING, ROOM SERVICE,
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
BAR, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-15/09/2010
16/09-20/12/10 & 08/01-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
MELIKARI
ΒΑΧΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΝΟ ΚΑΜΠΟΥ / ΣΚΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2222091421
FAX 2222092421
WWW.MELIKARI.COM
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο.Ε.
ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΚΥΡΟΣ / ΣΚΥΡΟΣ
ΤΗΛ 2222091889
FAX 2222092770
WWW.PERIGIALI.COM
ΣΚΥΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
2*
Με Πρωινό
15
25
29/07/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
18
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
42
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
ALMIRA MARE
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Α.Ε.
ΑΓ.ΜΗΝΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2221097100
FAX 2221097115
WWW.ALMIRAMARE.GR
[email protected]
ΑΓΑΠΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ.Τ. Α.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023883 & 23572
FAX 2226023572
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022494
FAX 2226022494
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
4
ADONIS HO @ OTENET.GR
Χαμηλή
16
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
26
09/07/2010-18/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Με Ημ/τροφή
2*
13
18
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΜΟΥΣΙΚΗ
Υψηλή
5
7
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
8
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
09/07-14/07/10 & 01/09-31/10/2010
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2*
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET, PARKING
19/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΔΩΝΙΣ
ΚΩΣΤΙΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 29 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022257 & 22161
FAX 22260 - 23259
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5
7
09/07-14/07/10 & 16/09-30/10/2010
15/07/2010-15/09/2010
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
122
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
5
6
7
ΑΙΓΛΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΑΙΓΛΗ Ξ.Ε. Α.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022215 & 22216
FAX 2226022886
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022838 & 22035
FAX 2226024135
ΑΙΟΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024389
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
9
ΑΚΡΟΠΟΛ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ / ΒΑΣΙΛΙΚA / ΙΣΤΙΑΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226043560
FAX 2226043000
WWW.VOREIOEVIAVASILIKA.GR
ΑΚΡΟΠΟΛ
ΦΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 45 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022437
FAX 2226022437
10
11
12
13
14
ΑΛΕΞ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΟΥ 43 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024103 & 22127
FAX 2226060050
WWW.ALEXHOTELEVIA.COM
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226033208/33145
FAX 2226033208
ΑΝΕΣΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022248
FAX 2226060249
[email protected]
ΑΡΓΩ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022453
FAX 2226060176
Χαμηλή
Υψηλή
13
Β
2*
2*
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
13
18
Με Ημ/τροφή
17
20
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
2*
2*
2*
Με Πρωινό
6
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
8
10
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, PARKING
01/09/10-31/03/2011
09/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07-10/07/10 & 26/09-25/10/2010
11/07/2010-25/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
18,50
23,50
Χωρίς χρέωση
ROOM SERVICE,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
Με χρέωση
BAR, INTERNET
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1*
Χρέωση
Με χρέωση
01/10/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
Υψηλή
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΚΤΗ
ΑΚΤΗ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2227097418 & 97419
FAX 2227097419
WWW.HOTELAKTI.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
6
8
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΧΑΜΑΜ, BAR, ΣΑΟΥΝΑ,
JACCUZI
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
13
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Γ
2*
Με Πρωινό
5
7
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
4,50
Υψηλή
7,50
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
123
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
15
16
17
18
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022251
FAX 2226024134
WWW.HOTELARTEMISION.GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙ
ΣΟΥΡΑΝΗ - ΣΤΑΜΟΥ ΔΑΥΙΔΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 26 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024418 & 22273
FAX 2226069006
ΑΥΡΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΛΟΥΤΡΩΝ Α.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022226
FAX 2226023260
WWW.AVRASPAHOTEL.GR
[email protected]
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΡΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022051
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
20
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΪΜΕΤΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2229068100 ,1,2,3,4
FAX 2229068105
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 7 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023184 & 23184
FAX 2226024041
ΓΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΡ.ΟΔΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022160 & 24711
FAX 2226022160
23
24
25
ΓΑΛΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. & Δ. Ο.Ε.
ΠΕΥΚΙ / ΙΣΤΙΑΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226041208
FAX 2226041650
WWW.PEFKIGALINIHOTEL.GR
[email protected]
ΔΕΛΦΙΝΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝEA ΣΤΥΡΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2224041210 & 41550
FAX 2224042186
WWW.DELFINI-STYRA.GR
[email protected]
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 58 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023141 & 23658
FAX 2226023658
ΔΙΑΚΟΠΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΕΣΤΙΑ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΕΤΡΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2229041000
FAX 2229041206
WWW.HIE-EV.COM
[email protected]
Υψηλή
8
10
10
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
15/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
3,50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, PARKING
1*
A
09/07/10-31/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/08/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
19
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
2*
2*
2*
3*
2*
Υψηλή
3
7
8
12
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
7
9
Με Ημ/τροφή
17
19
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
5
6
9
Με Ημ/τροφή
11
14
8
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
SPA, CAFE - BAR
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, INTERNET, ΓΗΠΕΔΟ
BEACH VOLLEY, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, CAFE BAR
01/09-22/12/10 & 09/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
11
9
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
26/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
01/10/10-31/12/2010
09/07/2010-30/09/2010
Με Πρωινό
Με χρέωση
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΙΝΙ (5Χ5),
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΝΓΚ
ΠΟΝΓΚ
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
2*
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/11/10-30/11/2010
09/07/2010-30/10/2010
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
26
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
22
Χαμηλή
09/07/2010-14/09/2010
Απλή Διαν/ση
[email protected]
21
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
29
49
09/07-31/07/10 & 22/08-08/10/2010
01/08/2010-21/08/2010
Χωρίς χρέωση
ALL INCLUSIVE, ΓΗΠΕΔΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ,
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
INTERNET, ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΠΟΡ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑ,
ΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΑ 2-12- ΕΤΩΝ
1€/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ,
VIDEO GAMES
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
124
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
26
27
28
ΔΙΑΜΑΝΤΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ /
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022122
ΔΙΑΝΑ
ΦΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ 25 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022194
FAX 2226024727
WWW.HOTEL-DIANA.GR
[email protected]
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 8 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022510 & 23510
FAX 2226023245
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΔΙΡΚΗ
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022443
30
32
33
34
35
ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΟΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 1 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022634
FAX 2226022981
WWW.HOTELIRINI.GR
ΕΛΛΙΑΝΑ
ΣΓΟΥΝΤΖΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 55 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022011
FAX 2226022011
ΕΡΑΤΩ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 81 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022764
FAX 2226022764
ΕΡΜΗΣ
ΠΗΤΤΑ Π. - ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑΣ Δ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 12 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022233
FAX 2226023493
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΠΠΑ ΠΑΓΩΝΑ
ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 7 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022462
FAX 2226022462
[email protected]
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
2*
2*
Με Πρωινό
01/10/10-10/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
7
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
2*
1
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, KOYZINA,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
10
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ROOM
SERVICE
09/07-15/07/10 & 16/09-31/10/2010
16/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
31
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΔΡΟΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΡΟΣΙΝΗ 4 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022367 & 24360
FAX 2226024360
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
29
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
2*
2*
2*
3*
Με Πρωινό
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
09/07/2010-14/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
KOYZINA
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07/2010-14/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ,
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
15/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, INTERNET
2*
Με χρέωση
16/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ,
ΠΙΣΙΝΑ
15/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
5
10
01/10/10-30/12/2010
09/07/2010-30/09/2010
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
125
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
36
37
38
ΖΕΦΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΟΥ 1 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022002
FAX 2226022002
WWW.HOTELZEFYROS.GR
[email protected]
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΙΜ. & ΧΡ. (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 11 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023056
ΗΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε
ΗΛΙΑ ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 22260 60551
FAX 22260 22849
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1*
2*
3*
39
40
41
42
43
44
45
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ.Τ. Α.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226060200 & 60201
FAX 2226060722
WWW.THALASAHOTEL.GR
[email protected]
ΙΛΙΟΝ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ Θ. & Δ. Ξ. Ε. DORITA Ε.Π.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 41 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022390
FAX 2226022690
WWW.ILIONSPAHOTEL.GR
[email protected]
ΙΣΤΙΑΙΑ
ΙΣΤΙΑΙΑ Ξ.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024444 & 22049
FAX 2226024444
WWW.ISTAIAHOTEL.COM
[email protected]
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΦΑΛΑΡΑΣ Γ. Ξ.Τ.Ν. Α.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 18 Λ.. ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024076 & 24350
FAX 2226024076 & 24350
WWW.HOTELKALLITHEA.GR
[email protected]
ΚΑΛΥΨΩ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024744
FAX 2226024003
ΚΑΠΟΛΟΣ
ΚΑΠΟΛΟΣ Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΕΡΜΟΥ 80 / Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023331 & 23332
FAX 2226023371
WWW.CAPOLOS.GR
[email protected]
Υψηλή
7
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Υψηλή
36
46
2*
Χαμηλή
Υψηλή
7
12
Γ
2*
2*
Χαμηλή
Υψηλή
16
22
Υψηλή
11
15
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
Με χρέωση
ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
CAFE - BAR, BAR, ROOM
SERVICE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,
ΠΙΤΣΑΡΙΑ
Με χρέωση
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
09/07/10-15/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
16/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2
4
4
6
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΠΙΣΙΝΑ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
13
13
16
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
FAX, BAR, ΠΡΩΙΝΟ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
10
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
BAR, PARKING,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
12
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΜΟΥΣΙΚΗ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
BAR, ROOM SERVICE,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
25/07/2010-25/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
09/07-24/07/10 & 26/08-31/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-13/09/10 & 22/12-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
14/09-21/12/10 & 02/01-31/03/2011
3*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
26/09/10-31/12/2010
09/07/2010-25/09/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
9
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
3*
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝ.ΚΥΡΗΚΟΥ 1 / ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2229037215 & 37842
FAX 2229037605
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
10
12
26/09/10-31/03/2011
09/07/2010-25/09/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
126
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
46
47
48
49
50
51
ΚΑΣΤΡΙ
ΣΤΑΡΑΝΤΖΗΣ Α. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 4 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023516 & 24137
FAX 2226024137
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΓΚΑΛ.ΡΟΒΙΕΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
ΡΟΒΙΕΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2227071204
FAX 2227071396
WWW.BUNGALOWSKATERINA.GR
[email protected]
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΔΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2221022375
FAX 2221062849
WWW.HOTEL-KENTRIKON.COM
[email protected]
ΚΝΩΣΣΟΣ
ΚΝΩΣΣΟΣ Ξ.Τ.Ε.Ε. A.E.
ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 19 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022460 & 22560
FAX 2226022175
WWW.KNOSSOS-SPA.COM
[email protected]
ΚΟΡΑΛΙ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 24 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022646
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 31 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 22260 & 22661 & 23022
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή
53
54
55
ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Π. & ΥΙΟΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΕΥΚΑΝΤΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2221051875 & 6
FAX 2221055990
ΛΗΤΩ
ΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣ. & ΕΛ. Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022081 & 22204
FAX 2226022081
WWW.LITOHOTEL.GR
[email protected]
ΜΑΝΟΛΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΥ 19 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023955
FAX 2226023952
ΜΕΤΡΟΠΟΛ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤ. & ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΙΑΟΥΛΗ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023170
FAX 2226023174
5
5
6
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
56
[email protected]
Υψηλή
10
12
13
15
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
11
14
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΓΗΠΕΔΟ
ΒΟΛΕΪ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, FAX
Με χρέωση
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
01/09-30/09/10 & 01/12-28/02/2011
09/07-31/08/10 & 01/03-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
9
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, SPA,
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Υψηλή
2
4
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
1*
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
2*
Χρέωση
2*
-
Χαμηλή
16
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
20
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3*
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
15
20
2*
09/07-30/09/10 & 18/12-07/01/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
12
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-20/07/10 & 11/09-31/10/2010
21/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, PARKING
10/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ,
INTERNET, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
T.V
01/10-17/12/10 & 08/01-31/03/2011
2*
[email protected]
ΜΗΘΩ
ΜΗΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΛ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 5 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022370
FAX 2226022780
Υψηλή
4
Χαμηλή:
Υψηλή:
52
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
6
10
01/10/10-31/10/2010
09/07/2010-30/09/2010
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
127
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
57
58
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΑΒΒΑΘΑ & ΣΙΑ Ξ.Τ.Ε.Β. Α.Ε.
19 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ / ΕΡΕΤΡΙΑ /
ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2229060070 & 62451
FAX 2229060417
WWW.PETITVILLAGE.GR
[email protected]
ΜΙΝΩΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 5 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022294
FAX 2226024444
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
60
61
62
63
64
65
66
ΜΙΡΑΜΑΡΕ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΞΕ
ΜΑΓΟΥΛΑ / ΕΡΕΤΡΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2229061112 & 61134
FAX 2229061190
WWW.MIRAMARE-ERETRIA.GR
[email protected]
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024015
ΜΠΕΗΣ
ΜΠΕΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΑΡ.ΚΥΜΗΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2222022604
FAX 2222029113
WWW.HOTEL-BEIS.GR
[email protected]
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΜΗΡΟΥ -5 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022978
FAX 2226022979
WWW.OMIROSLUXURYHOTEL.GR
[email protected]
ΟΡΑΜΑ
ΟΡΑΜΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΑ / ΙΣΤΙΑΙΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226043291 & 43009
FAX 2226043300
WWW.GREEK-TOURISM.GR/EVOIA/ORAMAHOTEL
[email protected]
ΠΑΓΩΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΙΟΣΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 3 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022326 & 23688
FAX 2226022326
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ)
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 28 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022265 & 2107791654
FAX 2226060009
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΚΥΜΗ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2222071252
FAX 2222029755
WWW.PANORAMA-KIMI.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
59
Με Πρωινό
Χρέωση
4*
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
01/08/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2
09/07/10-10/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
20
20
26
2*
2*
Υψηλή
10
15
Χρέωση
Χαμηλή
2*
8
12
12
15
Με Ημ/τροφή
20
25
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
12
16
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
6
10
9
13
Με Ημ/τροφή
13
18
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-31/08/10 & 21/12-02/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3.50
6.50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
09/07-20/07/10 & 26/09-20/11/2010
21/07/2010-25/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
11
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09-20/12/10 & 03/01-31/03/2011
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
26/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΓΗΠΕΔΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΠΙΣΙΝΑ
09/07-25/07/10 & 25/08-30/09/2010
2*
2*
Με χρέωση
4
14
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
Με χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/09-30/09/2010
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 26/08-31/03/2011
16/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
128
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
67
68
69
70
71
72
73
74
ΠΗΛΙ ΜΠΗΤΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΗΛΙ / ΜΑΝΤΟΥΔΙ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2227091200
ΠΟΡΤΟ ΚΑΪΡΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΪΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΩΡΕΟΙ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226071055
FAX 2226072776
WWW.PORTOCAIRIS.GOM
[email protected]
ΡΑΝΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 7 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023233
FAX 226023283
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 62 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226024793
FAX 2226024794
ΣΑΓΗΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΞΑΓΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 85 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226060233
ΣΟΥΡΗΣ
ΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΟΒΙΕΣ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2227071480 & 71223 & 71108
FAX 2227071481
WWW.SOURISHOTEL.GR
[email protected]
ΤΑ 40 ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΦΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 66 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023034 & 23349
FAX 2226024643
ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΑΓ.ΜΗΝΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΑ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2221099310 - 15
FAX 2221098696
ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
76
ΤΟ ΡΟΔΟΝ
ΓΚΕΣΣΗΣ Ι. Ξ.Τ.Ν.Ε. Α.Ε.
Ν.ΠΥΡΓΟΣ / ΩΡΕΟΙ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226072270 & 72271
FAX 2226072268
WWW.RODONHOTEL.GR
[email protected]
ΦΑΝΗ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε.
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022005 & 24681
FAX 2226024162
WWW.HOTELFANI.GR
[email protected]
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
2*
Υψηλή
6
10
8
12
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Υψηλή
10
13
09/07-30/09/10 & 01/10-31/03/2011
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
5
7
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
6
14
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
2*
09/07/2010-31/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
19
Υψηλή
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
09/07-10/07/10 & 20/09-19/12/10 & 09/0131/03/2011
Υψηλή:
11/07-19/09/10 & 20/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
17
23
Με Ημ/τροφή
31
38
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-20/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
6
8
Με Ημ/τροφή
10
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, BAR,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, PARKING
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
8
Χαμηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
(ΚΟΙΝΗ)
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ (ΟΧΙ ΟΛΑ)
4*
Με χρέωση
PARKING (ΥΠΑΙΘΡΙΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
2*
Με χρέωση
01/10/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
2*
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
75
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Υψηλή
7
14
11
18
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
129
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
77
78
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΙΒΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΟΥΛΑ
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022413
ΧΑΡΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022236 & 22966
FAX 2226023424
Χρέωση
2*
2*
80
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226023105 & 60207
FAX 2226023105
ΩΚΕΑΝΙΣ
ΠΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 28 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022508 & 60210
FAX 2226060588
2*
81
ΩΡΕΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 60 / Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2226022501
FAX 2226024705
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Με Πρωινό
2
3
4
5
Με Πρωινό
Υψηλή
5
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ /
ΤΗΛ 2237025102
FAX 2237023456
WWW.KORYS.GR
[email protected]
ΑΝΕΣΙΣ
ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 50 / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ /
ΤΗΛ 2237080700
FAX 2237023021
WWW.ANESIS.GR
[email protected]
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ Γ. Α.Ε.
ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 17 / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ /
ΤΗΛ 2237022465
FAX 2237080112
WWW.ELVETIAHOTEL.GR
[email protected]
ΛΕΚΑΝΤΙΝ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΞΤΕ
1 ΧΛΜ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ /
ΤΗΛ 2237022131
FAX 2237024141
WWW.LECADIN.GR
[email protected]
ΜΑΚΚΑΣ
ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΕΝΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2237031350
FAX 2237031350
WWW.MAKKASHOTEL.COM
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ROOM
SERVICE
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR COOL,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
16/09/10-30/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, BAR
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
4
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 21/09-30/11/2010
16/07/2010-20/09/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
8
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
5
Χρέωση
Χρέωση
2*
Υψηλή
09/07/2010-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
79
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
AA
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
30
09/07-19/10/10 & 01/11-10/12/2010
20/10-31/10/10 & 11/12-31/03/2011
Χαμηλή
17
Υψηλή
41
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-21/12/10 & 11/01-03/03/2011
22/12-10/01/11 & 04/03-08/03/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
30
08/01-31/03/11 & 09/07-19/12/2010
20/12/2010-07/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΣΑΟΥΝΑ ΟΜΑΔΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
6
10
Με χρέωση
BAR, INTERNET, ΜΑΣΑΖ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΜΑΣΑΖ,
ΣΑΟΥΝΑ
01/09/10-31/10/2010
09/07-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
09/07-22/12/10 & 08/01-31/03/2011
23/12/2010-07/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
PARKING, MINI BAR, ROOM
SERVICE
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
130
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
6
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΤΑΝΑ
ΜΟΝΤΑΝΑ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ /
ΤΗΛ 2237080400 - 7
FAX 2237080409 - 8
WWW.MONTANA.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΙΣΙΝΑ
5*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Με χρέωση
SPA, ROOM SERVICE
35
09/07-22/12/10 & 09/01-03/03/11 & 08/0331/03/2011
Υψηλή:
7
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2237061258
FAX 2237061411
WWW.PANORAMAGRANITSA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2
3
4
5
6
7
8
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή
Υψηλή
6
10
ESPERIA
ΚΥΡΙΑΚΗ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059151 2231059650
FAX 2231059650
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059351
FAX 2231059351
ΑΙΓΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059553
ΑΚΤΗ
ΜΠΑΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 73 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022211 & 22311
FAX 2235023313
ΑΚΤΗ
ΤΟΣΚΑ - ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ /
ΤΗΛ 2233031305
FAX 2233031305
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ & ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059380
FAX 2231059372
WWW.HOTELALEXAKIS.GR
[email protected]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΝΤΑΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 16 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022446
FAX 2235080774
ΑΛΜΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΡΟΝΙΟΥ 11 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235023954
FAX 2235024358
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
BAR
09/07-09/08/10 & 01/09-20/12/2010
21/12/2010-31/03/2011
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χρέωση
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
2
4
4
6
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
1
3
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
3
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
11
16
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
6
8.50
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
2*
Υψηλή
1
8
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, BAR, MINI
BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, MINI BAR,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
24ΩΡΟ SERVICE
24/12/2010-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-23/12/10 & 09/01-31/03/2011
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
1*
2*
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/10/10-15/11/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
8
Υψηλή
12
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
131
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
9
10
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΛΦΑ
ΘΕΟΣ I. & ΑΥΓΙΚΟΣ Π. Ο.Ε.
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059507
ΑΝΕΣΙΣ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059521
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
2*
11
ΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022360
FAX 2235022287
Χαμηλή
Με Πρωινό
13
ΑΝΟΙΞΙΣ
ΧΟΝΔΡΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059567
FAX 2231059568
WWW.ANIXIS.GR
[email protected]
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΡΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022128
FAX 2235022128
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
14
2*
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
15
16
17
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ Α.Ε.
Λ.ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ /
ΤΗΛ 2236022510
FAX 2236022518
WWW.PLATYSTOMO.GR
[email protected]
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΤΣΟΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΕΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 73 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235080901 & 80902
FAX 2235022946
WWW.ASTERIA-HOTEL.GR
[email protected]
ΑΣΤΡΟΝ
ΚΙΑΧΤΥΠΗΣ Σ. - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ Κ. Ο.Ε.
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059595
FAX 2231059278
Χρέωση
4*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
19
ΑΥΡΑ
ΜΠΑΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 33/ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 22350-22220-24726
FAX 22350-24726
WWW.AVRA HOTEL.EU
[email protected] HOTMAIL.COM
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΓΚΟΑΛΕΚ ΑΝΝΑ
Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 81 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022203
FAX 2235022108
WWW.HOTELVIOLETTA.COM
[email protected]
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, ΑΜΕΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR
COOL
09/07-31/07/10 & 16/09-31/03/2011
01/08/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
7
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
5
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3*
4
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χαμηλή
Υψηλή
6
11
21
Χαμηλή
Υψηλή
6
8,5
9
11
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ROOM SERVICE
16/09/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
5
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
10
Υψηλή
16
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ,
ΧΑΜΑΜ, ΜΑΣΑΖ,
ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ,
ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07/10-31/10/2010
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, BAR
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
2*
3
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
18
1
Υψηλή
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΡΜΟΥ 59 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022798
FAX 2235080120
Με χρέωση
-
Χρέωση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
5
09/07/2010-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
USERS.IN.GR/GHASIOTOU
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
12
Υψηλή
15
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
132
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
20
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ /
ΤΗΛ 2233093211
FAX 2233093470
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
21
22
23
ΔΑΦΝΗ
ΚΡΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022372
FAX 2235080140
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 25 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022413
ΔΙΑΝΑ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 2 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235080944 & 80945
FAX 2235080946
Χρέωση
2*
2*
ΕΛΕΝΑ
ΤΑΤΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΚΙΤΣΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ /
ΤΗΛ 2233091543 & 91343
FAX 22233090020
25
26
27
28
ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ
ΝΙΚΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ /
ΤΗΛ 2233031200
FAX 2233031480
ΕΡΜΗΣ
ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059250
Υψηλή
2
7
2*
3*
2*
2*
Υψηλή
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
12
Με Ημ/τροφή
15
17
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Με Πρωινό
10
15
Με Ημ/τροφή
15
20
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, MINI BAR,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/2010-31/08/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, ROOM
SERVICE, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
6
Με χρέωση
BAR
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
1*
2*
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
12,5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
8
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
30/08/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-
Χρέωση
ΘΑΛΕΙΑ
ΦΑΛΑΪΝΑ ΘΑΛΕΙΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 12 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235080783
WWW.KAMENA-VOURLA.COM
6
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΝΗΜΙΔΟΣ 2 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022229 & 23516
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
30
Χαμηλή
Χαμηλή
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
09/07/10-10/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
29
14
09/07/2010-31/10/2010
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
HTTP//ERMISYPATI.WEBS.COM
[email protected]
ΙΟΝ
ΤΡΙΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 5 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022707
FAX 2235022707
Υψηλή
2*
[email protected]
ΕΛΠΙΔΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΛΠΙΔΑ Α.Τ.Ξ.Ε.
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
ΤΗΛ 2235023053
FAX 2235032363
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-14/07/10 & 16/09-31/10/2010
15/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA
4
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
133
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
31
32
33
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΣΣΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 2235024370
FAX 2235024371
WWW.KTIMAKARASSOU.GR
[email protected]
ΛΑΪΝΑΣ
ΠΑΠΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 132 / Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059550
FAX 2231059550
WWW.HOTELLAINAS.GR
ΛΟΥΛΑ
ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022784
FAX 2235022784
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
1*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
34
35
ΛΟΥΞ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059551
FAX 2231059520
WWW.HOTEL-LUX.GR
[email protected]
ΜΠΟΥΚΑ
ΜΠΟΥΚΑ ΒΙΟΛΑ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022224
FAX 2235022225
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
36
37
38
39
ΝΑΝΑ
ΚΑΣΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022378
FAX 2235022378
ΝΑΝΤΙΑ
ΜΠΑΤΣΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΚΟΥΡΗ 3 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022365
FAX 2235022365
ΝΕΟΝ ΑΣΤΡΟΝ
ΜΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022314
FAX 2235023314
ΝΟΥΦΑΡΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235023028
FAX 2235024400
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
ΝΤΕΛΗΣ
ΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235023020
FAX 2235024059
ΞΕΝΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ.- ΧΟΝΔΡΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059510 & 59509
FAX 2231059514
18
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
28
09/01-31/03/11 & 01/09-22/12/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΖΑΚΙ, PARKING
(ΙΔΙΩΤΙΚΟ)
09/07-31/08/10 & 23/12-08/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
2
4
3
5
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
09/07-30/07/10 & 01/10-31/03/2011
01/08/2010-30/09/2010
Χαμηλή
Υψηλή
2
4
4
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, PARKING
16/09/10-31/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2*
2*
2*
Με Πρωινό
01/09/10-20/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
4
Υψηλή
7
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3*
3
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
2*
2
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
41
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
40
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
6
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
6
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
5
09/07/10-20/10/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
134
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
42
43
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΓΩΝΙΟΝ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022342
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059552
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΚΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΥΡΩΝΟΣ 79 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022351 & 22952 & 24550
FAX 2235024773
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΚΟΥΡΗ 16 & ΚΥΠΡΟΥ 11 / ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022391
FAX 2235022391
47
ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059312
FAX 2231059138
WWW.PRIGIPIKON.GR
[email protected]
ΡΕΞ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059313
FAX 2231059533
Χαμηλή
ΡΕΞ ΧΑΣΙΩΤΗ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059308
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
49
50
51
ΤΟ ΝΕΟΝ
ΓΚΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059758 & 59597
FAX 2231059758
WWW.GIATIS.GR
[email protected]
ΦΘΙΩΤΙΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059627 & 59379
FAX 2231059379
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λ.ΥΠΑΤΗΣ /
ΤΗΛ 2231059776
Υψηλή
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
2*
Υψηλή
5
8
8
12
Χαμηλή
Υψηλή
2*
Με Πρωινό
Χρέωση
2*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
4
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
6
Με χρέωση
BAR, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
1
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, ΑΜΕΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR
COOL, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07-31/07/10 & 16/09-31/03/2011
01/08/2010-15/09/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
11/09/10-22/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-10/09/10 & 23/12-08/01/2011
09/07/2010-30/09/2010
Με Ημ/τροφή
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
52
Χαμηλή
2*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/10/2010
2*
Με Ημ/τροφή
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2*
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΡΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ /
ΤΗΛ 2235022304 & 24235 & 6973993837
FAX 2235024718
Υψηλή
1
1*
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
11/09/10-31/12/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
[email protected]
48
4
09/07/2010-10/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
46
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
45
Χαμηλή
1*
Χαμηλή:
Υψηλή:
44
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
12
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
20
09/07/10-31/12/2010
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
8
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
2
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
135
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΚΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΩΡΙΚΗ Ξ.Τ.Ε. A.E.
ΜΑΡΑΘΙΑΣ /
ΤΗΛ 2634091321
FAX 2634091323
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3*
3
4
5
6
7
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΧΙΖΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 80 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ /
ΤΗΛ 2265041788
FAX 2265042492
WWW.GTO.GR/ARCHODIKO
5
Με Ημ/τροφή
13
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΧΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡ.ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ /
ΤΗΛ 2266081266 & 2103455756
FAX 2266081388
WWW.GTO.GR/GALAXIAS
[email protected]
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ E.E.
Α.ΣΥΓΓΡΟΥ 11 / ΓΑΛΑΞΙΔΙ /
ΤΗΛ 2265041850 & 41851
FAX 2265041849
WWW.DIAKOPES.GR
[email protected]
ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚ.ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 20 / ΓΑΛΑΞΙΔΙ /
ΤΗΛ 2265041328
FAX 2265042160
WWW.GANIMEDE.GR
[email protected]
ΔΡΥΜΝΑ
ΔΡΥΜΝΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2266071204
FAX 2266071304
WWW.DRYMNA.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΛΕΛΟΥΔΑ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ / ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2234051116 & 6937417989
Χρέωση
1*
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
9
10
ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α. Ε. ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Β. ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 13 ΔΕΛΦΟΙ /
ΤΗΛ 2265082205
FAX 2265082208
WWW.KASTALIAHOTEL.GR
[email protected]
ΠΑΝ
ΛΕΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β.ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 53 / ΔΕΛΦΟΙ /
ΤΗΛ 2265082294
FAX 2265083244
ΠΟΡΤΟ ΛΟΥΡΜΠΑ
ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ε.Ο. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΙΤΕΑΣ /
ΤΗΛ 2265041230
FAX 2265041976
WWW.PORTOLOURBAS.COM
[email protected]
Υψηλή
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
20
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07-09/09/10 & 20/12-04/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
A
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2*
3*
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
9
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
4
Χωρίς χρέωση
9
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
10
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, CAFE - BAR
09/07-21/07/10 & 01/09-31/03/2011
22/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
25
Υψηλή
30
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/11-21/12/10 & 28/12-31/03/2011
22/12/2010-27/12/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
12
12
16
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/10-15/12/2010
16/12/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, MINI
BAR, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Β
Χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
10/09-20/12/10 & 05/01-31/03/2011
INTERNET
2*
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
INTERNET, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
16
Χαμηλή:
Υψηλή:
8
Χαμηλή
15
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-31/08/10 & 01/09-31/12/2010
12
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με Ημ/τροφή
Χρέωση
1*
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2*
Χαμηλή
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΩΚΙΔΑΣ
10
Υψηλή
14
09/07-31/07/10 & 01/09-31/03/2011
01/08/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ, ROOM
SERVICE, INTERNET
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
136
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΡΗΛΙΑ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΩΛΑΚΑΣ /
ΤΗΛ 2523023350
FAX 2523023350
WWW.MARILIA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
10
16
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΜΠΑΡΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΜΕΣΟΡΟΠΗ /
ΤΗΛ 2592093293
FAX 2592093293
WWW.KLADIELIAS.GR
[email protected]
.
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
09/07/10-21/10/2010
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
1
2
3
4
ΟΡΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081401
FAX 2593081401
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053342
FAX 2593053021
WWW.VILLAGE-ESPERIA.GR
[email protected]
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061482 & 41278
FAX 2593023517
WWW.KBS.GR
[email protected]
ΚΑΡΛΑ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΤΑΜΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061129
FAX 2593061497
12
09/07/10-31/12/2010
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
6
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 25930 61936
[email protected]
Υψηλή
5
Χαμηλή
10
Υψηλή
11
.
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
6
.
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
11
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
10
Υψηλή
15
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
.
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-18/07/10 & 20/08-30/09/2010
19/07/2010-19/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
12
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/08/2010-20/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
BARBEQUΕ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07-31/07/10 & 21/08-31/03/2011
.
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
28/08/10-11/09/2010
Χρέωση
Χρέωση
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061129
FAX 2593061497
3
09/07/2010-27/08/2010
Απλή Διαν/ση
[email protected]
7
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062135
FAX 2593061184
WWW.STUDIOS-KAITI.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
.
[email protected]
5
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, DVD, ΖΕΣΤΟ
ΝΕΡΟ, PARKING
22/10-10/12/10 & 17/01-31/03/2011
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
09/07-25/07/10 & 26/08-31/03/2011
26/07/2010-25/08/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
137
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΒΔΗΡΑ /
ΤΗΛ 2541025965 & 6972834112
FAX 2541051980
WWW.XENAG.GR
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝ. - ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝ. Ο.Ε.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2542022444
FAX 2542022444
WWW.XENIOS-ZEUS.GR
[email protected]
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΠΡΟΜΟΙΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ /
ΤΗΛ 25410 - 96255
FAX 25410 - 96255
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2542022225, 6936512162
FAX 2542022444
WWW.TOARHONTIKO.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
5
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
6
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
7
Υψηλή
8
.
09/07/2010-31/01/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/02/11-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
9
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-31/07/10 & 10/01-31/03/2011
01/08/2010-09/01/2011
ΝΟΜΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
1
2
ΒΙΛΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΑΛΑΠΑΣΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΥΡΕΙΑΚΗ ΚΟΛΠΟΣ / ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251052080 & 52002
FAX 2251052080 & 48808
WWW.VILLA-ARIADNI.GR
[email protected]
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΡΑΜΑ / ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251052086 & 6978542128
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΜΩΫΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ / ΘΕΡΜΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071485
FAX 2251071122
WWW.BIZITLESBOS.GR
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΡΕΙΑΚΗ ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251051127
FAX 2251051127
WWW.AEOLISLESMOS.COM
[email protected]
Υψηλή
12
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
8
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
7
Υψηλή
11
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-30/10/2010
09/07-31/08/10 & 01/11-31/03/2011
Χαμηλή
5
Υψηλή
12
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
.
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, KOYZINA,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
06/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χρέωση
5
7
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
4
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061877
FAX 2252061877
WWW.OSTRIA-VATERA.GR
[email protected]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
3
Με χρέωση
11
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
AIR COOL, PARKING,
BARBEQUΕ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΞΑΝΘΗΣ
01/09/10-30/11/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Μ.Ε.Α.,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
138
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΘΑΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ Δ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ /
ΤΗΛ 2634026438
Χρέωση
.
WWW.ALTHAIAHOTEL.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΣ /
ΤΗΛ 2643042177 & 6977581991
FAX 2643042177
Απλή Διαν/ση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2467085721
FAX 2467085586
WWW.DIMITRA-NAIADES.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
.
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
Χρέωση
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΙΓΚΟ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653042055
FAX 2653042055
WWW.PAPINGO.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
6
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΙΛΟ / ΑΝΑΤ.ΑΡΓΙΘΕΑ /
ΤΗΛ 6973539369
WWW.ANATOLIKIARGITHEA.GR/ESPERIDES
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-10/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
8
10
09/07/10-20/10/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
01/11-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
15
20
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ), ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΖΑΚΙ
09/07/10-20/09/2010
21/09/2010-20/12/2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
14
18
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
12,5
Υψηλή
22,5
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
09/07-13/08/10 & 17/08-25/10/2010
14/08-16/08/10 & 26/10-30/03/2011
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
20/07/2010-01/09/2010
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
16
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
09/07-19/07/10 & 02/09-31/03/2011
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Υψηλή
4
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΥΣΑ / ΠΑΡΓΑ /
ΤΗΛ 6944303441
FAX 2684031396
WWW.OASISOFPARGA.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χαμηλή
.
Χρέωση
1
Χωρίς χρέωση
09/07/10-30/09/2010
01/10-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΛΙΠΠΑ / ΣΟΥΛΙ /
ΤΗΛ 2654031600
FAX 2654031601
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
31
.
Χρέωση
2
21
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
26
.
Χρέωση
ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΑ /
ΤΗΛ 2467071153
FAX 2467501329
WWW.MOUSESKASTORIA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
16
Χωρίς χρέωση
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
2
Υψηλή
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
10/01/11-31/03/2011
09/07/2010-09/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
139
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
3
4
5
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
GARDEN HOUSE
ΞΕΝ/ΚΗ ΤΑΞ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ /
ΤΗΛ 2421032171 & 2426031181
FAX 2421035030
WWW.HOLIDAYS-IN-PELION.COM.GR
[email protected]
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
12
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΡΓΩ - ΜΥΘΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΟΡΦΟΥΛΑ
ΜΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ /
ΤΗΛ 24230 - 91032
FAX 24230 - 91032
WWW.ARGOMYTHOS.GR
[email protected]
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
01/09/10-24/10/2010
09/07-31/08/10 & 25/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
15
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΛΗΔΑ
ΛΗΔΑ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.
ΧΟΡΤΟ / ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ /
ΤΗΛ 2421027931
FAX 2421038008
WWW.LEDAHOTEL.GR
[email protected]
Χρέωση
.
ΛΗΔΑ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΧΟΡΤΟ / ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ /
ΤΗΛ 2421027931
FAX 2421038008
WWW.LEDAHOTEL.GR
[email protected]
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
10
25
15
30
Με Ημ/τροφή
22
37
09/07/2010-27/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
10
25
.
ΞΕΝ/ΚΗ ΤΑΞ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ /
ΤΗΛ 2421032171 & 2426031181
FAX 2421035030
WWW.HOLIDAYS-IN-PELION.COM.GR
[email protected]
28/08/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-27/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ,
ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΚΑΚΙ
ΚΗΠΟΥ, INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
Με χρέωση
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ, SPA,
YOGA, ΣΑΟΥΝΑ,
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ,
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
28/08/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
11
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΜΙΝΙ
ΓΚΟΛΦ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΣΚΑΚΙ
ΚΗΠΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
PARKING
Με χρέωση
SPA, ΣΑΟΥΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΠΟΡ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΟΓΚΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
16.50
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΞΕΝ/ΚΗ ΤΑΞ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ /
ΤΗΛ 2421032171 & 2426031181
FAX 2421035030
WWW.HOLIDAYS-IN-PELION.COM.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
01/09/10-24/10/2010
09/07-31/08/10 & 25/10-31/03/2011
Χαμηλή
11
Υψηλή
16,50
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-24/10/2010
09/07-31/08/10 & 25/10-31/03/2011
ΝΗΣΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ARIS JUNIOR
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424033687 & 52522
FAX WWW.SKOPELOSISLAND.GR
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
6
.
ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝ / ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΤΗΛ 2424022110 & 22980
FAX 2424023410
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΛΕΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΟΜΙΡΙ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695049048
FAX 2695049048
WWW.GOZAKYNTHOS.GR/APARTMENTS/GERALEA
S
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
15
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/09/10-30/11/2010
09/07-31/08/10 & 01/12-31/12/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
140
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΡΟΜΙΡΙ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ 2695027127 & 55020
FAX 2695055020
WWW.PALIOPIGADOVILLAS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
26/08/10-31/03/2011
09/07/2010-25/08/2010
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΖΑΚΙ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ASTA LA VISTA
ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΣΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕΣΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ /
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671025300
FAX 2671025400
WWW.HELMIS.GR
[email protected]
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
3
4
5
6
7
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΟΥΡΔΑΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031085
FAX 2671031111
WWW.LIOCHARIS.GR
[email protected]
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΝΙΕΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 6977646111
FAX 2671023021
WWW.ELAIODASOS.GR
[email protected]
ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΡΑΖΑΤΑ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 6936190110
FAX 2671025463
WWW.KEFALOSVILLAS.GR
[email protected]
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΑΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 6973989128
FAX 2671031708
WWW.RIASTUDIOS.COM
[email protected]
ΤΖΙΒΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΛΑΧΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671031336
FAX 2671031198
WWW.NOSTIMON-EMAR.GR
[email protected]
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΒΑΛΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2671091259 & 2671092948
Χαμηλή
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
36
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απλή Διαν/ση
01/10/10-31/10/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
15
Υψηλή
35
.
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
18
Υψηλή
35
.
10/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
12
Υψηλή
14
.
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
9
Υψηλή
16
.
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
16
Υψηλή
28
.
WWW.VILLA-FORESTATA.COM
[email protected]
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
Χωρίς χρέωση
DVD, PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΖΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
BARBEQUΕ, DVD, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Χωρίς χρέωση
09/07-23/07/10 & 24/08-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΖΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ / ΙΘΑΚΗ
ΤΗΛ 2610336222 & 452111
FAX 2610336211
Με χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
24/07/2010-23/08/2010
ΙΘΑΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
BARBEQUΕ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΚΕΥΗ
09/07-31/07/10 & 01/08-31/08/2010
.
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
31
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
46
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
01/10/10-31/03/2011
09/07/2010-31/07/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΗΛΕΚΤΡ ΣΙΔΕΡΟ, ΚΗΠΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
141
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
DIMARION
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645097258
FAX 2645026043
WWW.DIMARION.GR
[email protected]
VILLA MELITI
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΓΙΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071683, 6978414293
FAX 2645071858
WWW.VILLAMELITI.GR
[email protected]
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΥΩΤΕΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 6976539156, 2645061646
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΓΙΑ / ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645071114
FAX 2645071190
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645024735
FAX 2645024735
Απλή Διαν/ση
20/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή
15
Υψηλή
20
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χαμηλή
25
Υψηλή
45
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, DVD, PARKING,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
09/07-18/07/10 & 23/08-31/10/2010
19/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
18
01/09/10-31/03/2011
15
Υψηλή
25
09/07-20/07/10 & 29/08-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
INTERNET, CD - PLAYER, DVD
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
21/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
7
Υψηλή
15
09/07-20/07/10 & 26/08-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΗΠΟΣ,
PARKING
21/07/2010-25/08/2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΖΑΚΙ
.
09/07/10-30/09/2010
01/10/2010-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΠΛΕΣΚΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 2384091012 & 6974869806
Χωρίς χρέωση
01/08/2010-31/08/2010
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING, ΚΗΠΟΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΑΦΙΝΑ /
ΤΗΛ 2331094095
FAX 2351074422
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
BARBEQUΕ, 24h RECEPTION,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
A
Χαμηλή:
Υψηλή:
1
09/07-19/07/10 & 21/08-15/10/2010
.
Χρέωση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Υψηλή
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
8
Χρέωση
Χρέωση
7
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
INTERNET, KOYZINA,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ
09/07-20/07/10 & 26/08-31/10/2010
.
WWW.PRESTIGEVILLAS.GR
[email protected]
6
18
.
Χρέωση
5
Υψηλή
.
Χρέωση
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΒΙΓΛΑ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ 2645026587
FAX 2645026587
WWW.PANTHEON-DANAE.GR
[email protected]
10
.
WWW.HOLIDAYSINLEFKADA.EU
4
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Χρέωση
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
14
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΛΛΗΣ
09/07/10-25/10/2010
26/10/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
ΣΑΛΟΝΙ, PARKING, ΤΖΑΚΙ,
BARBEQUΕ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
142
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2
ΠΛΕΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ /
ΤΗΛ 6947187373
Απλή Διαν/ση
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ /
ΤΗΛ 2384091610
FAX 2384091610
WWW.ROES-SUITES.COM
[email protected]
5
ΣΠΡΙΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ / ΑΡΙΔΑΙΑ /
ΤΗΛ 2384091136 & 6979006364
ΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔΕΣΣΑ /
ΤΗΛ 2381500973 & 32052
FAX 2381020110
WWW.ZEIDORO.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
8
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
35
Απλή Διαν/ση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3
6
.
01/11/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
16
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
09/07-20/12/10 & 17/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, BARBEQUΕ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
INTERNET, JACCUZI, NOVA,
PARKING, ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΖΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, ΨΥΓΕΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
Με χρέωση
BAR, MINI BAR
ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
10
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
Με χρέωση
BAR
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ /
ΤΗΛ 2323041005
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING, ΤΖΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
INTERNET, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΖΑΚΙ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07/10-30/09/2010
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
5
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4
Χαμηλή
.
WWW.LOUTRA - RODAVGI.COM
[email protected]
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΕΛΛΗΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING,
INTERNET
09/07-31/08/10 & 01/02-31/03/2011
01/09/2010-31/01/2011
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΡΧΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810711510
FAX 2810227760
WWW.PERVOLA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.
Απλή Διαν/ση
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
20
25
25
30
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ,
ΠΡΩΙΝΟ, ΣΑΟΥΝΑ, ΤΖΑΚΙ,
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
21/09/10-20/12/2010
09/07-20/09/10 & 21/12-20/01/2011
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
"ΠΟΛΥΘΑΛΠΗ"
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 6973052541
FAX 2834091135
ΚΡΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΙΤΟΥΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831091333
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
2
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
2
Απλή Διαν/ση
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING, ΚΗΠΟΣ,
ΤΖΑΚΙ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΗΠΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
143
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΗΣΟΣ
ΚΡΗΤΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
3
4
ΚΑΤΣΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΙΝΟΣ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2831072414
FAX 2831072414
WWW.PRINOSRESORT.GR
[email protected]
ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ / Δ.ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ / ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ 2810260760
FAX 2810260760
WWW.APOSPERITIS-VILLAS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
13
.
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
12
Υψηλή
16
.
Χαμηλή:
09/07-15/07/10 & 16/09-20/12/10 & 12/0131/03/2011
Υψηλή:
16/07-15/09/10 & 21/12-11/01/2011
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΞΥΛΑ (ΤΖΑΚΙ),
ΠΙΣΙΝΑ, PARKING
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
ΤΗΝΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΝΟΡΜΟΣ / ΤΗΝΟΣ
ΤΗΛ 2107710204
FAX 2107710739
WWW.GLAFKI.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΝΟΡΜΟΣ / ΤΗΝΟΣ
ΤΗΛ 2107710204
FAX 2107710739
WWW.GLAFKI.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
20
09/07-25/07/10 & 26/08-31/03/2011
26/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
14
Υψηλή
20
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-25/07/10 & 26/08-31/03/2011
26/07/2010-25/08/2010
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΞΩΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2721073317 & 6977146252
FAX 2721073317
WWW.TAYGETOS-APARTMENTS.GR
[email protected]
ΜΠΟΥΓΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ /
ΤΗΛ 2763022756
FAX WWW.ESPERIDES.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ,
ΑΠΛΩΣΤΡΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΛΗΡΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ,
ΑΠΛΩΣΤΡΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
20
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
.
01/10/10-31/12/2010
09/07/2010-30/09/2010
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Απλή Διαν/ση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΥ ΖΗΝ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΘΥ / ΝΕΟΧΩΡΙ /
ΤΗΛ 2733093380
FAX 2733093380
WWW.EFZIN.EU
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
14
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
.
Χρέωση
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
15
.
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09-16/12/10 & 10/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 17/12-09/01/2011
Χωρίς χρέωση
PARKING, DVD, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
144
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΖΕΡΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙ / ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ 2223031784
FAX 2223031784
Απλή Διαν/ση
15
Υψηλή
20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΦΩΚΙΔΑΣ
16
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
26
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
10/09/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ /
ΤΗΛ 2234051358
FAX 2234051339
WWW.XENONASDRYAS.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/2010-09/09/2010
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/10-30/09/2010
01/10/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΞΥΛΑ (ΤΖΑΚΙ),
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
145
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
2
3
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΗΛ 25510 41294
FAX 2551022782
ΠΑΡΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΡΜΑ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΗΛ 2551098318
FAX 25510 98318
WWW.PARSELIA.GR
[email protected]
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΤΗΛ 2551098272
FAX 2551098272
Απλή Διαν/ση
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΡΚΗΣ & ΙΘΑΚΗΣ / Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2510838035
FAX 2510838035
WWW.VILLAKIRKI.COM
[email protected]
4
5
6
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ /
ΤΗΛ 2592041453 & 2594031300
FAX 2594031303
ΚΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594022526
FAX 2594022562
ΚΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594022526
FAX 2594022562
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594021644
FAX 2594023827
WWW.VILLAMEDITERRANE.GR
[email protected]
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 23 / Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2594021083
FAX 2594021083
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ /
ΤΗΛ 2594031300
FAX 2594031303
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
01/10/10-31/12/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-15/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απλή Διαν/ση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
20/08/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
4
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χαμηλή:
Υψηλή:
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, DVD, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/11/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
13
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
6
Υψηλή
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
10
Υψηλή
20
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
30/08/10-17/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5,5
Υψηλή
8,5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
7
Χωρίς χρέωση
14
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
3
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
2
12
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
10
Υψηλή
13
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
146
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
8
ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /
ΤΗΛ 2594022106
FAX 2594021520
WWW.ILIDAHOME.BLOGSPOT.COM
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΣΥΓΓΙΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΛΥΔΙΑ /
ΤΗΛ 2510517067
FAX 2510517067
WWW.LASPOLOUTRA.COM
[email protected]
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
11
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ /
ΤΗΛ 2593091004
FAX 2593091005
ΤΣΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ /
ΤΗΛ 2594023022
FAX 2594023022
WWW.THE BLUE.GR
[email protected] BLUE.GR
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΦΕΡΝΑΝΔΟΣ
ΠΑΡ.ΟΡΦΑΝΙΟΥ /
ΤΗΛ 2594031188 & 6955818993
FAX 2594031188
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
09/07-15/09/10 & 15/12-10/01/2011
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
PARKING, BARBEQUΕ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
LAPTOP ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
16/09-14/12/10 & 11/01-31/03/2011
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
12
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
10
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
9
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Ημ/τροφή
Χαμηλή:
Υψηλή:
10
13
PARKING, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023376 & 23970
FAX 2593023646
WWW.VILLA-EDEM.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061449
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
4
ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051573
ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052821
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051191 - 6976309470
12
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, PARKING
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ
(ΚΟΙΝΗ)
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/10-15/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
16/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.THASSOS-ILAND-DE
[email protected]
5
7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
1 ΚΛΕΙΔΙ
WWW.THASSOSPOTAMIA.GR
3
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
BARBEQUΕ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
147
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
6
7
ΤΖΕΛΕΠΗ - ΒΡΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ Δ.Δ. ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071806
FAX 2593071915
ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031233
FAX 2593031233
Απλή Διαν/ση
ΣΑΑΤZΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΑΣΥΛΙΟ - ΠΡΙΝΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071688
ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 6945019569
11
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081196
FAX 2593081196
13
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081422
FAX 2593081422
15
16
KAΛΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081049
FAX 2593081049
WWW.THASSOS-ISLAND.COM/PAGES/KALALAS
[email protected]
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051641 & 53434
FAX 2593053434
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, INTERNET,
PARKING
09/07/10-31/07/2010
01/08/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
9
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-31/10/2010
10/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, BARBEQUΕ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
19/07/2010-17/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ,
ΚΗΠΟΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ
09/07-18/07/10 & 18/08-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, BARBEQUΕ,
PARKING
19/07/2010-20/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-18/07/10 & 21/08-15/10/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
26/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
BARBEQUΕ, ΦΟΥΡΝΑΚΙ
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
ΤΑΝΓΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052728 & 6979582587
Με χρέωση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
14
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051670
FAX 2593051651
WWW.PANTHEONTHASSOS.GR
[email protected]
3
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΙΔΕΡΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
12
3
Χρέωση
Χρέωση
ΦΥΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061447
FAX 2593061447
WWW.STUDIOS-KIERIU.GR
[email protected]
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
10
1
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
WWW.VILLA FOTINI.GR
[email protected] FOTINI.GR
9
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
148
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
17
18
19
20
ΑΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052584 & 6945218791
FAX 2392027679
ΑΝΔΡΩΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052116
ΑΡΓΥΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061081, 61033
FAX 2593061081
WWW.THASSOSPOTAMIA.GR
ΑΣΚΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062201
Απλή Διαν/ση
22
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062134
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061933
FAX 2593061933
WWW.STUDIOSDRYADES.GR
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061136
25
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593091125
FAX 2593091125
Χαμηλή
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΡΙΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052821
FAX 2593052145
WWW.THASSOS-ILAND-DE
[email protected]
ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052284
FAX 2593051425
Υψηλή
7
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
16/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
1 ΚΛΕΙΔΙ
16/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
9
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, BARBEQUΕ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07-25/07/10 & 01/09-30/09/2010
26/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
3,5
Υψηλή
9,5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-15/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/10-15/07/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
BARBEQUΕ
09/07-18/07/10 & 23/08-30/09/2010
19/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
12
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
27
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ
01/09/10-31/03/2011
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
26
12
Χρέωση
Χρέωση
ΒΑΣΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061457
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
WWW.STUDIOS-DORETA.GR
[email protected]
24
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
23
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.GREEKVIEWS.COM/ACCOMM/STUDIOSAPOLLON
[email protected]
21
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
1 ΚΛΕΙΔΙ
01/09/10-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
149
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
28
29
ΒΡΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061174
FAX 2593061174
WWW.KALIVES.BIZ/INDEX.PHP
[email protected]
ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061848
FAX 2593061848
WWW.STUDIOSYANNA.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ Β. - ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ Κ. Ο.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081210
FAX 2593081351
33
ΓΚΕΚΑ Μ. & Σ. Ο.Ε.
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051686
FAX 2593051686
WWW.AFRODITIAPPARTMENTS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
35
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023933
FAX 2593023933
ΓΡΙΝΤΖΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062181
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Απλή Διαν/ση
37
38
ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041250
FAX 2593041250
ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041225
FAX 2593041258
WWW.THASSOS-ISLAND.DE/AGORASTOS
[email protected]
5
Υψηλή
8
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
Χαμηλή
1
Υψηλή
4
10
Υψηλή
15
Χαμηλή
12
Υψηλή
22
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-14/07/10 & 23/08-30/09/2010
15/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ,
PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
4
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
21/07/2010-31/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
09/07-20/07/10 & 01/09-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
04/09/10-31/12/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Με Πρωινό
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 25/08-30/09/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
PARKING, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
19/07/2010-17/08/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-18/07/10 & 18/08-30/09/2010
09/07/2010-03/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
BARBEQUΕ
15/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-14/07/10 & 26/08-30/09/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
ΔΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052430
FAX 2593052430
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
36
Υψηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
34
4
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-08/01/2011
Χαμηλή
Χρέωση
ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052411 & 2104184379
FAX 2593052411
WWW.THASSOS-HOTELS.GR
[email protected]
10
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
32
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071287
FAX 2593071287
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
31
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
30/08/10-10/10/2010
09/07/2010-29/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΑΥΛΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
150
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
39
ΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ / ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062232
FAX 2593062232
41
42
43
44
45
46
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081448
FAX 2593081448
WWW.STUDIOSDIMITRAKI.GR
[email protected]
ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061926
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061535
FAX 2593061769
WWW.AGNANTI-ELISAVET.GR
STUDIOSAGNANTI-ELISAVET.GR
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052114
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061769
FAX 2593061769
WWW.AGNANTI-ELISAVET.GR
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051719
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061630
FAX 2593061630
ΘΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061641
FAX 2593061641
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
7
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
BARBEQUΕ, PARKING
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
1 ΚΛΕΙΔΙ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
3
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
8
Υψηλή
13
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
1
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
1 ΚΛΕΙΔΙ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
30/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
26/08/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΑΥΛΗ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
INTERNET
26/08/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061482 & 41278
FAX 2593023517
WWW.KBS.GR
[email protected]
4
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, INTERNET,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
-
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
49
10
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΚΑΔΕΜΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062204
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
48
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
47
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
KOSLY [email protected]
40
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
11/09/10-31/03/2011
09/07/2010-10/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ, AIR
COOL, PARKING, BARBEQUΕ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
151
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
50
51
52
53
54
55
56
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061482 & 41278
FAX 2593023517
WWW.KBS.GR
[email protected]
ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061785 & 6937375932
FAX 2593061765
WWW.HOTELKLADIS.GR
[email protected]
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΑΣΥΛΙΟ / ΠΡΙΝΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071288
FAX 2593071288
WWW.VILLA-IRIS.EU
[email protected]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052352
FAX 2593052352
WWW.THASSOS-ROOMS.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΕΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052352 & 6974306603
FAX 2593052352-2510830147
WWW.THASSOS-ROOMS.GR
KARAGIANNΙ 1 @ HOL.GR
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052352
FAX 2593052352
WWW.THASSOS-ROOMS.GR
[email protected]
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081211
FAX 2593081211
Απλή Διαν/ση
ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052110
FAX 2593052110
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
59
ΚΑΡΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061129
FAX 2593061497
WWW.PENSION-EDEM.GR
[email protected]
ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062184
WWW.STUDIOS-KASTRINOU.GR
1
Υψηλή
5
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
15
Υψηλή
19
09/07/2010-19/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ, PARKING
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, BARBEQUΕ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, INTERNET,
KOYZINA, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
SNACK BAR
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, DVD, INTERNET,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
PLAY ROOM, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
20/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]MAIL.COM
58
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
57
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-14/07/10 & 31/08-01/10/2010
15/07/2010-30/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΚΕΥΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, BARBEQUΕ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, BARBEQUΕ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ)
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
152
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
60
ΚΑΤΣΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061446
Απλή Διαν/ση
ΚΗΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051755 & 2510231216
63
64
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061586
FAX 2593061184
WWW.HOTEL-MARIA.GR
[email protected]
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061639
FAX 2593062207
WWW.FILIO-STUDIOS.GR
66
67
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053154
FAX 2593053324
WWW.DIAMONI.GR
[email protected]
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053154
FAX 2593053324
WWW.KONTO.GR
GEOKONTO.GR
ΚΟΠΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081393
FAX 2593081393
Χαμηλή
69
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051715
ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 6976407394
WWW.STUDIOSNAYSIKA.GR
Υψηλή
4
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή
Υψηλή
5
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
8
Υψηλή
10
1 ΚΛΕΙΔΙ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
1 ΚΛΕΙΔΙ
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ, ΚΗΠΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING, ΚΗΠΟΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΑΥΛΗ,
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-15/07/10 & 26/08-15/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
INTERNET, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (ΔΩΜΑΤΙΟ)
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
16/07/2010-25/08/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΛΗΡΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΦΟΥΡΝΑΚΙ,
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 26/08-25/09/2010
Απλή Διαν/ση
[email protected]
68
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χρέωση
65
9
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΚΛΗΜΗ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΣΤΡΙΣ / ΘΕΟΛΟΓΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051998
FAX 2593051998
Υψηλή
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
62
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.TASSOS-HOTELS.GR
61
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
16/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΗΠΟΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
153
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
70
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061616 & 2510250160
FAX 2593061616
WWW.IOVI-APARTMENTS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ΛΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053154
FAX 2593053324
WWW.DIAMONI.GR
[email protected]
ΛΑΔΙΚΑ ΟΛΓΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061628
FAX 2593061628
ΛΑΜΠΙΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΣΤΡΙΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031041
FAX 2593031236
WWW.GO-THASSOS.GR
[email protected]
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051717 & 6946334672
FAX 2593051717
ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053020
FAX 2593053354
ΛΙΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061009
FAX 2593061332
WWW.PENSION-KATERINA.GR
[email protected]
ΛΙΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061332 & 61009
FAX 2593061332
WWW.PENSION-KATERINA.GR
[email protected]
ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΥΡΑ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041249
FAX 2593041249
WWW.PENSIONMARINA.GR
[email protected]
ΜΑΛΙΜΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071756 & 71451
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041244
WWW.PENSIONGIANNIS.GR
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
3
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
71
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απλή Διαν/ση
15/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
5
9
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
Απλή Διαν/ση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ), ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
15/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
30/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-14/07/10 & 27/08-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΗΠΟΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-15/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
154
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
81
82
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051733
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051892
FAX 2593051892
Απλή Διαν/ση
84
85
86
87
88
89
90
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΡΙΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052826 & 51162
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051892
FAX 2593051892
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 6944289335
FAX 2593051542
WWW.HOUSE-ELENA.GR
ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051605
FAX 2593058046
WWW.THASSOS-ISLAND.DE/PAGES/VILLA
KATHERINA/
[email protected]
ΜΑΝΤΕΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051043 & 52145
FAX 2593052145
ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041233
FAX 2593041233
ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051687
FAX 2593051687
WWW.PENSION-MARKOS.GR
[email protected]
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031270, 31388
FAX 2593031270
Υψηλή
5
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΑΜΕΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
21/08/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
2
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
ΜΑΤΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052489
4
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
91
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
83
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, BARBEQUΕ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
3,5
Υψηλή
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
155
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081388
FAX 2593081388
ΜΕΤΑΞΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061713
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051590
ΜΟΥΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061996 & 61489
FAX 2593061489
WWW.STUDIOSTEFANIA.WEBS.COM
[email protected]
ΜΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ /
ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061491
ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593091638
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052458
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 25930 - 23256
FAX 25930 - 23256
ΝΤΑΓΚΑΛΗ - ΧΑΤΖΙΑΡΑ ΜΑΙΡΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052783
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠAΣ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081060
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
20/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-19/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
8
10
1 ΚΛΕΙΔΙ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
3
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
8
Απλή Διαν/ση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
2
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-10/09/2010
Χαμηλή
2
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ),
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
BARBEQUΕ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
25/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081394 & 6983417245
FAX 2593081394
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
102
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-22/07/10 & 01/09-30/09/2010
23/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
BARBEQUΕ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
156
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
103
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061995
FAX 2593061995
WWW.ANASTASIA.THASOS-POTAMIA.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
105
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052659
FAX 2593052659
ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061187 & 31186
FAX 2593031186
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
107
108
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051693 & 2513005595
ΠΑΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061583 & 61063
FAX 2593022688
WWW.MELATHRON-THASSOS.GR
ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 25930 -52039
111
112
ΠΑΣΧΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061803
FAX 2593061855
WWW.IFIGENIA.THASSOS-POTAMIA.GR
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061044
FAX 2593061044
WWW.VIKIROOMS.GR
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061044
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061009
FAX 2593061332
WWW.PENSION-KATERINA.GR
[email protected]
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
Υψηλή
5
8
Χαμηλή
Υψηλή
6
8
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
7
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
9
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
16/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3.50
Υψηλή
7.50
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ
26/08/10-05/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-25/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
09/07-15/07/10 & 01/09-31/10/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, BARBEQUΕ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ
09/07-15/07/10 & 01/09-15/10/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΗΠΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΜΠΑΣΚΕΤΑ
21/07/2010-24/08/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
3
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.VIKIROOMS.TRIPOD.COM
[email protected]
113
09/07-20/07/10 & 25/08-31/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
WWW.GO-THASSOS.GR
110
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
109
Υψηλή
5
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041274 & 6932278308
Χαμηλή
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
106
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
104
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
157
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
114
115
ΠΑΤΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052419 & 6948608858
FAX 2593058056
ΠΑΤΡΟΥΔΗ ΑΒΕΡΣΩ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081123
Απλή Διαν/ση
117
118
ΠΟΛΥΖΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071345
FAX 2593058269
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062122
FAX 2593062133
WWW.STUDIOS-NIKOLAS.GR
ΠΡΟΒΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061496
FAX 2593061496
120
121
ΡΕΪΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052459
FAX 2593052459
WWW.MTB-THASSOS.COM
[email protected]
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593062311
FAX 2593062311
ΣΕΙΔΑΡΙΔΟΥ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061373 & 2310608115
FAX 2593061373
WWW.STUDIOS-CHARIS.GR
[email protected]
Χρέωση
Χαμηλή
ΣΕΪΔΑΡΙΔΟΥ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061373 & 2310608115
FAX 2593061373
WWW.PENSION-ELIA.GR
[email protected]
ΣΠΙΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051031
WWW.AMVERSASHOUSE.COM
[email protected]
8
Με χρέωση
BAR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, KOYZINA,
DVD
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-09/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Ημ/τροφή
4,5
9
01/09/10-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
13
Υψηλή
18
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
12/07/2010-22/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
7
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-20/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
26/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07-25/07/10 & 25/08-25/09/2010
26/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, INTERNET
09/07-25/07/10 & 25/08-25/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
21/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, BARBEQUΕ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΣΚΕΥΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
21/07/2010-24/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 25/08-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
23/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
124
Υψηλή
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
123
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
BARBEQUΕ
01/09/10-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
[email protected]
122
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061047
Υψηλή
3
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
119
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
FACEBOOK.COM/PAGES/PATROUDIS-HOUSE/
[email protected]
116
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
29/08/10-31/10/2010
09/07/2010-28/08/2010
Χωρίς χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
158
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
125
126
ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593041273
ΣΥΝΑΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061980 & 62239
FAX 2593061980
WWW.THASOS.COM
[email protected]
Απλή Διαν/ση
128
ΤΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052705
ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593022469
FAX 2510600150
130
131
132
ΤΣΕΤΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052884
FAX 2593052884
ΤΣΕΤΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593052884
FAX 2593052884
ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 25930 - 61395
FAX 25930 - 61395
134
ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031041
FAX 2593031236
WWW.THASSOS-ISLAND.DE/PAGES
BALKANHOUSE
BALKANHOUSE @ IN.GR.
Απλή Διαν/ση
ΤΣΟΥΛΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061487 & 6945458058
WWW.ANASTASIA-ROOMS.GR
[email protected]
Υψηλή
9
3,5
Υψηλή
6
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
13
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
16/09/10-15/10/2010
09/07/2010-15/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΨΗΣΤΑΡΙΑ, PARKING
15/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-14/07/10 & 01/09-30/12/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, BARBEQUΕ
09/07-15/07/10 & 27/08-10/10/2010
16/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
20/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-19/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3,50
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3,50
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 26/08-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
135
3
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή
Χρέωση
ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061454
FAX 2593061454
WWW.TASSOS-POTAMIA.GR
[email protected]
6
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
133
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593081388
3
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
129
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
127
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ,
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΟΣΤΙΕΡΑ,
ΦΟΥΡΝΑΚΙ, KOYZINA, ΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙΝΟΥ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
INTERNET, PARKING
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-30/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/08/2010
1 ΚΛΕΙΔΙ
31/08/10-30/09/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
159
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΘΑΣΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
136
137
138
ΤΣΟΥΛΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051925,2593041200
FAX 2593051925
WWW.THASSOS-ISLAND.COM/PAGES/AGATHA
[email protected]
ΤΣΟΥΛΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051925
FAX 2593051925
WWW.GO-THASSOS.GR
[email protected]
ΤΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593061662
Απλή Διαν/ση
140
141
142
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051576,2593058270
FAX 2593051576
WWW.MENIR-THASSOS.GR
[email protected]
ΥΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593071744
ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ ,2593091136,2593091688,6947696058,6979448
405
ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593023188
FAX 2593022091
WWW.STUDIOS PARADISE.GR
[email protected]
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593051374
FAX -
145
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΤΟΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593053136
ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΝΥΡΑ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031200
FAX 2593051237
WWW.THASSOS.INFO/DOLPHINS-PSALIDAS
[email protected]
ΨΑΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΡΙΣ / ΘΑΣΟΣ
ΤΗΛ 2593031200
FAX 2593051237
WWW.THASSOS.INFO/PSALIDAS
[email protected]
8
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
01/09/10-20/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
01/09/10-20/10/2010
Χρέωση
10
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
18
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
29/08/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
15
22
20
27
Με Ημ/τροφή
30
37
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
6
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
10/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
1
Υψηλή
2
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3.50
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BAR, PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07-23/07/10 & 23/08-30/09/2010
24/07/2010-22/08/2010
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, PARKING
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
16/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-15/07/10 & 01/09-30/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-10/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
146
Υψηλή
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
[email protected]
144
4
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
143
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
139
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-05/08/10 & 24/08-30/09/2010
06/08/2010-23/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΑΤΙ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ,
PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
160
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΖΕΥΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ / ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ /
ΤΗΛ 2542031031
FAX 2542031089
WWW.KYVELY-HOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΚΑΓΚΕΛΕΣΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ /
ΤΗΛ 2531025211
FAX 2531025211
ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΦΑΝΑΡΙ /
ΤΗΛ 2535031242 & 31095
FAX 2535031388
WWW.VILLA-THEODORA.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
10
Απλή Διαν/ση
ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
15
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
CAFE - BAR
09/07-12/08/10 & 18/08-23/12/2010
13/08-18/08/10 & 23/12-08/01/2011
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
10
Υψηλή
15
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
AIR COOL, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΕΤΣΕΣ / ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΗΛ 2298072158
FAX 2298072158
WWW.VICTORIASTUDIOS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
18
12
23
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, ΠΙΣΙΝΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
12/09/10-30/10/2010
09/07/2010-11/09/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 18020 ΚΑΝΑΛΙ /
ΠΟΡΟΣ
ΤΗΛ 2298025400
FAX 2298022115
WWW.SAGAHOTELPOROS.COM
[email protected]
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Με χρέωση
INTERNET, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-16/07/10 & 12/09-31/03/2011
17/07/2010-11/09/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736034100
FAX 2736033850
Απλή Διαν/ση
3
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736033311
FAX 2736033637
ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΒΑΔΙ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736031856 & 31106
FAX 2736031106
Χαμηλή
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
28
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/2010-05/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-25/07/2010
Χρέωση
Χαμηλή
13
Υψηλή
20
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, AIR COOL,
PARKING, ROOM SERVICE
29/08/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
05/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
161
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
4
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΑΚΟΦΤΙ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736033900
FAX 2736033900
WWW.SIRENE.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΦΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736033995 & 34223
FAX 2736033831
WWW.PELAGIABEACH.GR
[email protected]
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΒΑΔΙ / ΚΥΘΗΡΑ
ΤΗΛ 2736031856 & 31106
FAX 2736031856
Υψηλή
8
27
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
21/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
25
Χωρίς χρέωση
INTERNET, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
13
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-20/07/10 & 26/08-30/10/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
6
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΙΓΙΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΑΡΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032681 & 32391 & 32770
FAX 2297032111
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
3
4
5
6
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΒΑΛΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297052303
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032691 & 6977249052
FAX 2297032558
WWW.HOTEL-MYRMIDON.GR
[email protected]
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032192
FAX 2297032193
WWW.COSTANTONIA.INFO
[email protected]
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297061219 & 61314 & 61443
FAX 2297061083
WWW.VENETIA.GR
[email protected]
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032192
FAX 2297032193
Απλή Διαν/ση
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 2297032332 & 32096
FAX 2297032332
WWW.STUDIOSPERICLES.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/10-31/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
4
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Με Πρωινό
10
Υψηλή
12
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
Με χρέωση
FAX
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
INTERNET, SNACK BAR,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
7
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07-22/07/10 & 28/08-31/10/2010
23/07/2010-27/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
162
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΟΣ
ΑΙΓΙΝΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
8
ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ / ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ 22970 - 32131
FAX 22970 - 32111
WWW.SENIASTUDIOS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Απλή Διαν/ση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
09/07-19/07/10 & 21/08-30/09/2010
20/07/2010-20/08/2010
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΥΡΙΝΑ / ΛΗΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2254024508
FAX 2254024573
Απλή Διαν/ση
ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΤΣΙΝΑΣ / ΛΗΜΝΟΣ
ΤΗΛ 2254041660
FAX 2254041660
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
14
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
2
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
09/07-20/07/10 & 21/08-15/10/2010
21/07/2010-20/08/2010
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
ΣΙΚΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Κ.ΚΕΝΤΕΡΗ 15 / ΒΑΡΕΙΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251024743
FAX 2251046621
WWW.VILLANUFARO.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
3
4
5
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041122, 41631
FAX 2253041631
WWW.PETRA-APARTMENTS.COM
[email protected]
ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΠΙΔΙΑΣ ΛΑΚΚΟΣ - Κ.ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251052002 & 52080
FAX 2251048808
WWW.VILLA-ARIADNI.GR
[email protected]
MΑΛΑΠΑΣΧΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Κ.ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251052080 & 52002
FAX 2251048808
WWW.VILLA-ARIADNI.GR
[email protected]
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΡ.ΘΕΡΜΗΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071224 & 71114
FAX 2251071114
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
Χαμηλή
1
Υψηλή
8
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
09/07/2010-05/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
7
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
11/09-30/11/10 & 10/01-31/03/2011
09/07-10/09/10 & 01/12-09/01/2011
Χαμηλή
7
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
(ΚΟΙΝΗ), ΨΥΓΕΙΟ, PARKING
06/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Με χρέωση
06/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΙΣΙΝΑ
11/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
INTERNET, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-31/08/10 & 25/12-06/01/2011
09/07/2010-10/09/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
01/09-24/12/10 & 07/01-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕΡ.ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗ 49 / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251061648
FAX 2251061648
Χαμηλή
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
2
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA, INTERNET
ΝΗΣΟΣ
1
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ
16/09/10-31/03/2011
09/07/2010-15/09/2010
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
163
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
7
8
9
10
11
12
13
14
ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΓΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251020809
FAX 2251061648
ΑΠΟΛΛΩΝ Ε.Π.Ε.
ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252031572 & 31600
FAX 2252031572
WWW.ALBATROS-PLOMARI.GR
[email protected]
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ - ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071311
FAX 2251071311
ΒΕΚΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΛΚΑΙΟΥ 32 / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251047737 & 47738
FAX 2251047737
WWW.ALKAIOSROOMS.GR
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 6 / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251029963
FAX 2251041549
WWW.SELANA-APARTMENTS.GR
ΒΟΥΛΜΕ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041064 & 6977055677
FAX 2253041064
WWW.IRENEPETRA.COM
ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΥΡΓΟΙ / ΘΕΡΜΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071500 & 71773
FAX 2251071500
WWW.TOKANONI-LESVOS.GR
[email protected]
ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΥΡΓΟΙ / ΘΕΡΜΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071500 & 71773
FAX 2251071500
WWW.TOKANONI-LESVOS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
16
ΓΑΛΕΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252031321
FAX 2252031321
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 22510 71217
FAX 22510 71217
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΡ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ 44 / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251029618 & 6944816271
FAX 2251021572
WWW.FILOXENIA-APARTS.GR
[email protected]
7
Υψηλή
12
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
15
20
Με Ημ/τροφή
26
31
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, MINI BAR,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΗΠΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
KOYZINAKI
16/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
10
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
18
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
9
Υψηλή
12
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
16
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
09/07/10-31/03/2011
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΟΣΤΙΕΡΑ,
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
17
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
15
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
164
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
18
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251096007
FAX 2251096007
Απλή Διαν/ση
20
21
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΘΥΜΝΑ / ΤΣΙΠΟΥΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253072141
FAX 2253071952
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΝΑΞΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253092440 & 41355
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΞΟΣ / ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041714
FAX 2253041714
23
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΞΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251020871
ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041050 & 6938802015
25
26
ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΡΜΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251025927 & 71079
ΚΟΝΤΑΡΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΞΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251022552 & 6972162121
28
ΚΟΥΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΣΒΟΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252071530
FAX 2252071530
WWW.MARITAHOTEL.GR
[email protected]
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251045464 & 6972091322
FAX 2251045464
WWW.ARISTUDIOS.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, BARBEQUΕ
Με χρέωση
BAR
01/09/10-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2
Υψηλή
4
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 ΚΛΕΙΔΙ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
1
Υψηλή
3
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΒΕΡΑΝΤΑ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ,
ΚΗΠΟΣ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2
Υψηλή
4
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 ΚΛΕΙΔΙ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
6
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
1
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
1 ΚΛΕΙΔΙ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΒΕΡΑΝΤΕΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
KOYZINA, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡ ΣΙΔΕΡΟ,
BARBEQUΕ
Με χρέωση
SPA
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
7
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07/10-15/09/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING
1 ΚΛΕΙΔΙ
WWW.E-LESVOS.COM
27
11
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 22530 - 41122 & 41631
FAX 22530 - 41631
WWW.PETRA-APARTMENTS.COM
[email protected]
Υψηλή
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.DIAKOPES.GR
24
8
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
22
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
01/09/10-30/09/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
KOYZINA, PARKING, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
165
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
29
30
31
32
33
34
35
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041064 & 6977055677
FAX 2253041064
WWW.IRENEPETRA.COM
ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061115
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΞΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253092240
FAX 2253041194
WWW.ARMONIA-KIPOS.COM
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251032017 & 61295
FAX 2251032017
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251032017 & 31700
FAX 2251032017
ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Ξ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 22510 - 94209
FAX 22510 - 94209
ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041527
Απλή Διαν/ση
37
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ε. & Μ. Ο.Ε.
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061272
FAX 2252061272
WWW.SAPPHO.GR
[email protected]
ΣΑΡΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251094260 & 6993996033
39
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΑΛΑ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251094449 & 94266 & 24102
FAX 2251094449
9
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Υψηλή
5
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
KOYZINA, BARBEQUΕ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΣΤΙΕΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
7
Με Ημ/τροφή
12
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
8
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
10
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
4
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
FAX, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
25/08/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-24/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
11/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με Πρωινό
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΡΜΗ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251025927 & 71079
Υψηλή
3
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
38
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.NATALIASTUDIOS.GR
[email protected]
36
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απλή Διαν/ση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
5
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, KOYZINA
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΙΔΕΡΟ, ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
BARBEQUΕ, PARKING, ΡΑΜΠΑ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
166
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
40
ΤΑΡΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΝΑΞΟΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253041976 & 2251025160
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
42
ΤΖΙΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΡΕΙΑΚΗ / ΓΕΡΑΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251051145 & 27833
FAX 2251051894
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2251071694 & 23654
FAX 2251023654
Απλή Διαν/ση
44
45
46
ΤΡΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253042001 6979161752
FAX 2253042001
WWW.VASILIKISTUDIOS.GR
[email protected]
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΤΕΡΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252061475 & 29428
FAX 2252061475
WWW.PORTOFOCAS.GR
[email protected]
ΧΑΛΑΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΛΩΜΑΡΙ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2252032234
FAX 2252033762
SEASUNAPARTMENTS.GR
[email protected]
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΧΡΑΝΤΑ / ΦΙΛΙΑ / ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛ 2253092402 & 2106430366 &6977541268 &
6977305015
Υψηλή
5
Χαμηλή
5
Υψηλή
8
Χαμηλή
7
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
3
Υψηλή
6
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
Υψηλή
12
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, BARBEQUΕ,
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΠΙΣΙΝΑ
Με χρέωση
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ,
BAR
01/09/10-15/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
01/09/10-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
01/09/10-30/10/2010
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
21/07/2010-24/08/2010
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
09/07-20/07/10 & 25/08-30/09/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
WWW.TSICHRADA-APARTMENTS.GR
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
43
Χαμηλή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
41
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ /
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, AIR COOL,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
01/09/10-20/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΑΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
2
ΚΑΝΑΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273061167
FAX 2273061168
ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΑΤΡΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273028030 & 27908
FAX 2273028030
WWW.PATRA-POSIDONIO.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΙΟΝ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273095238
FAX 2273095238
WWW.GALINI-SAMOS-IREON.COM
[email protected]
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
5
Υψηλή
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
PARKING
09/07-15/07/10 & 20/08-15/10/2010
16/07/2010-19/08/2010
Χαμηλή
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΟΡΟΦΗΣ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
09/07/10-31/10/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
167
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ
ΣΑΜΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
4
5
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΚΑΡΙ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273092130
FAX 2273092669
WWW.SAMOS-TRAVEL.COM/AMORE/INDEX.HTML
[email protected]
ΣΚΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΠΟΣ - ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ / ΣΑΜΟΣ
ΤΗΛ 2273033082 & 37034 & 6947846364
FAX 2273033082 & 37034
WWW.PELAGIA.GR
[email protected]
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
7
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, PARKING,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
14/09/10-25/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-13/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
3,5
7,5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
01/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
KOYZINA, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
09/07/2010-31/08/2010
ΝΗΣΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χρέωση
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275022481
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/08/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
8
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
ΨΥΓΕΙΟ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ,
ΚΟΥΖΙΝΑ (ΚΟΙΝΗ)
21/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10
10/07-31/07/10 & 26/08-31/03/2011
Χρέωση
ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ / ΙΚΑΡΙΑ
ΤΗΛ 2275022108
Υψηλή
5
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
09/07/2010-20/09/2010
ΧΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΙΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ / ΑΓ. ΜΗΝΑΣ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271051717
FAX 2271051642
WWW.CHIOS.GR/VASILIKOS
[email protected]
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3
4
5
ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271051718
FAX 2271051718
WWW.TOKAMARI.GR
[email protected]
ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΓΩΝΥΜΑ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271020513 - 4 & 42702
FAX 2271081202
WWW.SPITAKIA.GR
[email protected]
ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΦΑΣ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271033333
FAX 2271032434
ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΦΑΣ / ΧΙΟΣ
ΤΗΛ 2271032942
FAX 2271032434
Υψηλή
9
18
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07-14/07/10 & 29/08-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
15/07/2010-28/08/2010
Χρέωση
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
4
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Υψηλή
18
30,5
25,5
38
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΤΖΑΚΙ
09/07-29/07/10 & 30/08-21/10/10 & 03/1131/03/2011
Υψηλή:
30/07/2010-29/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
3
Υψηλή
9
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, INTERNET
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
6
Υψηλή
17
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Χωρίς χρέωση
ΠΙΣΙΝΑ, ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
BARBEQUΕ
01/09/10-31/03/2011
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΓΕΙΟ,
INTERNET, ΘΥΡΙΔΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
168
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΓΑΛΑΤΑΣ /
ΤΗΛ 2631041300
FAX 2631051759
WWW.PHILOXENIAHOTEL.COM
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΙΧΑ /
ΤΗΛ 2694091355 - 2610330505
FAX 330505
Απλή Διαν/ση
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΙΝΙΑ /
ΤΗΛ 2610670629
FAX 2610670453
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΙ / ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ /
ΤΗΛ 2623096493
FAX 2623096155
WWW.ELIA-ARGOUDI-COM.
LIA-ARGOIDI-COM
09/07/10-30/09/2010
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Απλή Διαν/ση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
15
Υψηλή
22
30/08/10-31/03/2011
09/07-29/07/10 & 24/08-29/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Χωρίς χρέωση
14
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
Υψηλή
12
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, INTERNET
14
09/07/10-31/03/2011
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
ΗΛΕΙΑΣ
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
01/09/10-31/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
15
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
22
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07/10-31/03/2011
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, WI-FI
(ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ), ΣΙΔΕΡΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, FAX,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ, PARKING, ΣΚΕΥΗ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, PARKING,
ΟΜΠΡΕΛΕΣ, INTERNET
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
PARKING, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Ε.
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /
ΤΗΛ 2462095660
FAX 2462095660
WWW.LANOI.GR
[email protected]
Με χρέωση
ΤΖΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Χωρίς χρέωση
20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Χρέωση
1
10
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2693071209
FAX 2693071477
WWW.CASTELLA-BEACH.GR
[email protected]
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΧΑΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΙΣΣΟΣ /
ΤΗΛ 2693071209
FAX 2693071477
WWW.CASTELLA-BEACH.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χαμηλή
Χρέωση
Χρέωση
1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ 5 / ΠΑΡ.ΑΚΡΑΤΑΣ /
ΤΗΛ 2696032339
FAX 2696031102
WWW.ANTONIOS-HOTELROOMS.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01/09/10-31/03/2011
01/10/2010-31/03/2011
Χρέωση
5
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
PARKING, BARBEQUΕ
09/07/2010-31/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
4
15
Χωρίς χρέωση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
3
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
2
Χαμηλή
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
09/07-31/07/10 & 11/09-20/12/2010
01/08-10/09/10 & 21/12-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
169
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
2
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /
ΤΗΛ 2462095660
FAX 2462095660
WWW.LANOI.GR
[email protected]
18
15
20
Με Ημ/τροφή
22
30
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
4
ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΑΜΑΡΙΝΑ /
ΤΗΛ 2462095216
FAX 2462095274
Απλή Διαν/ση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /
ΤΗΛ 2467085818
FAX 2467085482
WWW.VILLADELLAGO.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28 / ΔΙΣΠΗΛΙΟ /
ΤΗΛ 2467085721
FAX 2467085586
WWW.DIMITRA-NAIADES.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ /
ΤΗΛ 2467021480
FAX 2467021489
WWW.APOSKEPOS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΝΙΑΚΟΙ /
ΤΗΛ 2467082885
FAX 2467086488
Απλή Διαν/ση
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ΠΡΕΣΠΕΣ /
ΤΗΛ 2385045934
FAX 2385045980
WWW.VILLA-ROSA.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΤΡΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΛΛΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ /
ΤΗΛ 2385029662
FAX 2385029663
WWW.ARHAIAKELLA.GR
Με χρέωση
09/07-10/08/10 & 21/08-15/12/2010
11/08-20/08/10 & 16/12-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09-15/12/10 & 11/01-31/03/2011
09/07-31/08/10 & 16/12-10/01/2011
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Υψηλή
20
30
09/07-30/11/10 & 16/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, INTERNET
ΑΣΥΡΜΑΤΟ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
01/12/2010-15/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
6
8
09/07/10-20/10/2010
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/11-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
12,50
Υψηλή
17,50
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
09/07/10-30/09/2010
01/10-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
12
Υψηλή
18
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
PARKING, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
09/07/10-30/11/2010
01/12/2010-31/03/2011
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
2
15
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
10
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χωρίς χρέωση
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, MINI BAR,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΑΟΥΝΑ, PARKING,
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
4
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
3
Υψηλή
8
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
2
Χαμηλή
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
1
Με χρέωση
01/08-31/08/10 & 21/12-31/03/2011
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Χωρίς χρέωση
09/07-31/07/10 & 01/09-20/12/2010
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Υψηλή
12
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΜΙΞΗ /
ΤΗΛ 2462084736
FAX 2410621970, 2462084736
WWW.AGROTOURISTIKI.GR
[email protected]L.COM
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χρέωση
3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
20
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,
ΤΖΑΚΙ
Με χρέωση
ΤΑΒΕΡΝΑ
09/07/10-30/09/2010
01/10-20/12/10 & 10/01-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
3
5
4
6
09/07/10-10/10/2010
11/10/2010-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
NOVA, PARKING, ΤΖΑΚΙ,
INTERNET
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
170
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
3
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΧΟΒΟ /
ΤΗΛ 2386071248, 71056
FAX 2386071057
WWW.TSOUTSASHOTEL.GR
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΥΨΕΛΗ /
ΤΗΛ 2685071100
FAX 2102384934
WWW.XENONASKYPSELI.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ /
ΤΗΛ 2681024047 & 6946032189
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή:
Υψηλή:
2
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΡΔΙΚΑ /
ΤΗΛ 2665091580 & 91266
FAX 211268762
WWW.PENSION.GR
[email protected]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απλή Διαν/ση
ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093275
ΑΠΕΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093203 & 93030
FAX 2665093203
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
12
17
17
21
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093363
FAX 2665093363
WWW.ANGELLOS-ROOMS.GR
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
INTERNET, VIDEO GAMES
09/07-30/07/10 & 01/09-30/11/2010
01/12/2010-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
9
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ
09/07/10-31/03/2011
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή
4
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
9
Υψηλή
13
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07-25/07/10 & 29/08-30/10/2010
26/07/2010-28/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ)
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
09/07-15/07/10 & 26/08-30/09/2010
16/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
10
Υψηλή
15
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
ΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093409
FAX 2665093409
WWW.ISGREECE-HARMONY.GR
ΑΡΤΑΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
VILLA SPYROS @ GMAIL.COM
6
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
WWW.SIVOTA.COM.GR
[email protected]
4
Με χρέωση
BAR
09/07/10-20/12/2010
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
3
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, INTERNET
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093376
FAX WWW.SIVOTA-SUMMER.GR
[email protected]
Χωρίς χρέωση
21/12/2010-31/03/2011
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
15
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
ΝΟΜΟΣ
Χρέωση
2
Χαμηλή
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Απλή Διαν/ση
26/07/2010-26/08/2010
Χαμηλή
5
Υψηλή
7
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
01/09/10-31/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-25/07/10 & 27/08-31/03/2011
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, KOYZINA,
ΨΥΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΙΔΕΡΟ, BARBEQUΕ
09/07-31/07/10 & 01/09-31/10/2010
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
171
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
7
ΖΗΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665021503
FAX 2665021508
WWW.PARADOSIHOTEL.GR
Απλή Διαν/ση
ΖΗΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665021503
FAX 2665021508
WWW.PARADOSIHOTEL.GR
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
10
ΖΗΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ / ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ /
ΤΗΛ 2665022573
FAX 2665025877
WWW.HOLIDAY-ZIGOS.GR
[email protected]
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665023025
Χαμηλή:
Υψηλή:
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
12
13
ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071749
FAX 2665071151
WWW.AGNANTI-PLATARIA.GR
ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071749
FAX 2665071151
WWW.AGNANTI-PLATARIA.GR
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093210
FAX 2665093210
WWW.SIVOTA-POSEIDON.GR
[email protected]
ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665026467 & 93105
FAX 2665026467
WWW.ISGREECE-STUDIOSZAVIA.GR
ΚΟΥΤΖΑΟΥΣΤΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 26650 - 93615
FAX 26650 - 93615
WWW.SIVOTAROOMS.GR
ΚΟΥΤΖΑΟΥΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093615
FAX 2665093615
WWW.SIVOTAROOMS.GR
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ /
ΤΗΛ 2665025867
FAX 2665025867
WWW.KYPRIANOUHOUSE.GR
[email protected]
Υψηλή
8
Υψηλή
8
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
7
Υψηλή
14
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή
Υψηλή
5
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
BARBEQUΕ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
09/07-20/07/10 & 21/07-26/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
09/07/10-30/10/2010
Χαμηλή
Υψηλή
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
09/07/10-30/10/2010
Χαμηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
BARBEQUΕ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
18/07/2010-28/08/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
BARBEQUΕ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
09/07-17/07/10 & 29/08-30/09/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
-
Χρέωση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
-
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
17
Χαμηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07/10-31/03/2011
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Χαμηλή
Χρέωση
16
Υψηλή
12
Χρέωση
Χρέωση
15
Χαμηλή
09/07/2010-31/03/2011
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με Πρωινό
Χρέωση
14
12
Απλή Διαν/ση
WWW.KALANTZI-APARTMENTS.COM
[email protected]
11
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
9
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
09/07/10-31/10/2010
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΨΥΓΕΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, PARKING,
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Με χρέωση
ΠΡΩΙΝΟ, BAR
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
172
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
18
ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΜΟΥΗΛ 2 / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665023053
FAX 2665024963
Απλή Διαν/ση
20
21
ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071145 & 26780
ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071145 & 26780
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 6948180624
FAX 2665025385
WWW.BAIABLU.GR
[email protected]
23
24
ΜΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑ /
ΤΗΛ 2665091142
ΜΩΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071438
ΝΤΕΤΣΙΚΑ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ /
ΤΗΛ 2665024406
FAX 2665021081
26
27
28
ΝΤΟΥΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093284
FAX 93477
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665024375 & 93456
FAX 2665024375
WWW.MARINOS-APARTS.GR
[email protected]ΝOS-APARTS.GR
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665024375 & 93456 & 27277
FAX 2665024375
WWW.MARINOS-APARTS.GR
[email protected]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665024375-93456-27277
FAX 2665024375
WWW.MARINOS-APARTS.GR
[email protected]
10
14
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET ΑΣΥΡΜΑΤΟ
01/09/10-31/12/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
7
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
7
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
18
23
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07-19/07/10 & 26/08-30/09/2010
20/07/2010-25/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
Απλή Διαν/ση
1 ΚΛΕΙΔΙ
09/07/2010-31/10/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
4
8
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
13
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
4
Υψηλή
6
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
BARBEQUΕ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΖΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΜΠΑΝΙΟ,
ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΑΥΛΗ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΑΥΛΗ,
ΨΗΣΤΑΡΙΑ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
Χαμηλή
12
Υψηλή
15
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-30/10/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
BARBEQUΕ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΠΑΙΔΙΚΟ
ΚΡΕΒΑΤΙ, ΣΙΔΕΡΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/09/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
01/10/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
[email protected]
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
22
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
[email protected]
19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
01/09/10-30/10/2010
09/07/2010-31/08/2010
Χωρίς χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΜΠΑΛΚΟΝΙ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΑ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
29
ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑ /
ΤΗΛ 2665091582
31
32
ΠΙΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2665071522
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑ /
ΤΗΛ 2665091167
FAX 2665091764
WWW.PERDIKA-AGENCY.COM
[email protected]
10
11
16
Με Ημ/τροφή
22
26
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093214
FAX 2665093214
WWW.MARGARITAHOLIDAYS.GR
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093214
FAX 2665093214
WWW.MARGARITAHOLIDAYS.GR
ΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΛΥΚΗ /
ΤΗΛ 2666041172
FAX 2666041172
WWW.HOTEL-ACHILLEAS.GR
[email protected]
ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 6932653410
ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071071
39
ΧΑΛΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 2665093556 & 25549
ΧΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε.
ΣΥΒΟΤΑ /
ΤΗΛ 6948205111
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
10
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
Χαμηλή
Υψηλή
10
15
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
KOYZINA, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΨΥΓΕΙΟ
09/07-24/07/10 & 28/08-10/10/2010
25/07/2010-27/08/2010
Χαμηλή
Υψηλή
8
18
01/10-28/12/10 & 11/01-31/03/2011
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΙΣΙΝΑ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07-30/09/10 & 29/12-10/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
5
8
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
11/09/10-31/03/2011
09/07/2010-10/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
5
15
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
WI-FI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ),
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
16/09/10-31/12/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-15/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
Υψηλή
12
Απλή Διαν/ση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
PARKING, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-30/09/2010
Χρέωση
Χαμηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΟΥΝΙΕΣ, PARKING,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
BARBEQUΕ
25/07/2010-27/08/2010
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Με χρέωση
09/07-24/07/10 & 28/08-10/10/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΨΥΓΕΙΟ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ
(ΚΟΙΝΗ), ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
16/07/2010-14/09/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-15/07/10 & 15/09-30/10/2010
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.PLATARIA-SIVOTA.GR
[email protected]
38
13
2 ΚΛΕΙΔΙΑ
WWW.TSOGKAS.GR
[email protected]
37
Υψηλή
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
PARKING, KOYZINA,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-30/11/2010
1 ΚΛΕΙΔΙ
Χρέωση
36
7
Χαμηλή
Χρέωση
35
4
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
34
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
21/07/2010-30/09/2010
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
09/07-20/07/10 & 01/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χρέωση
33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
5
Χρέωση
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ /
ΤΗΛ 2665071374
FAX 2665071374
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
2 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
09/07/10-31/03/2011
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
174
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
1
ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071291
FAX 2653071516
WWW.HOTEL ALONI.COM
Απλή Διαν/ση
ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071216
FAX 2653071516
WWW.HOTELALONI.COM
Χαμηλή:
Υψηλή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ /
ΤΗΛ 6948308328
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Με Πρωινό
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
5
ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081943
FAX 2651081943
WWW.IOANNINAROOMS.GR
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655022867
FAX 2655022867
WWW.TOTZAKI.GR
Απλή Διαν/ση
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΙ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071760
ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
ΣΠΗΛΑΙΟΥ 104 / ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081424
FAX 2651081136
WWW.EXARCHOSROOMS.GR
[email protected]
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
3 ΚΛΕΙΔΙΑ Με Πρωινό
Απλή Διαν/ση
11
ΖΑΛΑΒΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 77 / ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081824
FAX 2651070887
WWW.PERAMAROOMS.GR
[email protected]
ΖΗΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651086208
WWW.IOANNINASTUDIOS.COM
[email protected]
Χαμηλή
Υψηλή
5
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
ΨΥΓΕΙΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09/07/10-31/12/2010
Χαμηλή
Υψηλή
9
10
Απλή Διαν/ση
Υψηλή
5
10
Απλή Διαν/ση
Χαμηλή
Υψηλή
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
15
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-15/12/10 & 15/01-31/03/2011
16/12/2010-14/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-15/12/10 & 15/01-31/03/2011
16/12/2010-14/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
7
10
Χωρίς χρέωση
Με χρέωση
INTERNET, PARKING,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
09/07-15/12/10 & 15/01-31/03/2011
16/12/2010-14/01/2011
Χαμηλή
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
-
Χαμηλή:
Υψηλή:
09/07/2010-31/03/2011
Χρέωση
Χαμηλή
6
Υψηλή
10
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
5
Απλή Διαν/ση
Απλή Διαν/ση
Χωρίς χρέωση
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ, PARKING, ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ, BARBEQUΕ
21/12/2010-10/01/2011
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Με χρέωση
09/07-20/12/10 & 11/01-31/03/2011
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χωρίς χρέωση
PARKING, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,
ΨΥΓΕΙΟ
01/09/10-31/03/2011
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
10
09/07/10-31/03/2011
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
9
Με χρέωση
5
Χαμηλή
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΟΥ 104 / ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081424
FAX 2651081136
WWW.EXARCHOSROOMS.GR
[email protected]
Υψηλή
Χρέωση
Χαμηλή:
Υψηλή:
8
Χαμηλή
09/07/2010-31/08/2010
Χρέωση
ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΥ 104 / ΠΕΡΑΜΑ /
ΤΗΛ 2651081424
FAX 2651081136
Χωρίς χρέωση
09/07/10-31/03/2011
Χαμηλή:
Υψηλή:
Χαμηλή:
Υψηλή:
7
Με χρέωση
5
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
6
Χωρίς χρέωση
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χαμηλή:
Υψηλή:
4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υψηλή
PARKING
Χρέωση
3
Χαμηλή
3 ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρέωση
2
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/08-21/12/10 & 11/01-31/03/2011
05/08-20/08/10 & 22/12-10/01/2011
Χωρίς χρέωση
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, PARKING,
ΨΥΓΕΙΟ, KOYZINA,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Χωρίς χρέωση
AIR COOL, PARKING,
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ,
ΚΗΠΟΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΛΟΝΙ,
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ,
ΤΖΑΚΙ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΨΥΓΕΙΟ
Με χρέωση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Με χρέωση
Ε Λ
Λ Η
Ν
Ι
Κ
Ο Σ
Ο Ρ
Γ
Α Ν
Ι
Σ
Μ Ο Σ
Τ
Ο Υ
Ρ Ι
Σ
Μ Ο
Υ
175
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χρέωση
12
ΚΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ /
ΤΗΛ 2655023830
FAX 2655022060
WWW.KOUGIAS.GR
[email protected]
Απλή Διαν/ση
ΛΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ / ΖΑΓΟΡΙ /
ΤΗΛ 2653071483
Χαμηλή:
Υψηλή:
Απλή Διαν/ση
Χρέωση
15
ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ - ΜΠ